MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 729/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 729         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Marti, 2 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

94. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri īn domeniul asigurării unor categorii de persoane īn sistemul public de pensii

 

1.044. - Hotărāre privind modificarea alin. (1) al art. 18 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru īnfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din Romānia”

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

245. - Decizie pentru īnlocuirea unui membru titular al Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii si constructiilor

 

246. - Decizie privind numirea domnului Decebal Lohan īn functia publică de secretar general īn cadrul Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

247. - Decizie privind eliberarea domnului Constantin Dan Neagu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret

 

248. - Decizie privind numirea domnului Sorin Moldovan īn functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret

 

249. - Decizie privind constatarea īncetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Gina Bara, secretar general adjunct al Ministerului Justitiei

 

250. - Decizie pentru eliberarea domnului Alexandru Nazare din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 

251. - Decizie pentru numirea domnului Alexandru Nazare īn functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

 

252. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Staicu Mircea Cristian din functia publică de secretar general al Ministerului Culturii siPatrimoniului National īn functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

232/2.477. - Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea unor activităti īn scopul realizării unor atributii stabilite prin lege autoritătilor administratiei publice locale

 

2.481. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.901/2010


 

ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

ORDONANTA DE URGENTA

privind unele măsuri īn domeniul asigurării unor categorii de persoane īn sistemul public de pensii

 

Avānd īn vedere necesitatea implementării unor măsuri de lărgire a sferei de asigurati ai sistemului public de pensii, care să dea posibilitatea exercitării dreptului fundamental la pensie, prin includerea persoanelor care nu au avut calitatea de asigurat si care optează să achite contributia de asigurări sociale pe o anumită perioadă,

tinānd cont de existenta a numeroase solicitări din partea unor cetăteni romāni din tară si din străinătate privind asigurarea la sistemul public de pensii,

luānd īn considerare principiul egalitătii de tratament pentru toti cetătenii,

tinānd seama de necesitatea de a īmbunătăti sistemul de protectie socială īn concordantă cu prioritătile nationale, astfel īncāt persoanele care nu īndeplinesc conditia stagiului minim de cotizare pentru a accede la o categorie de pensii din sistemul public să contribuie la sistem prin plata contributiilor de asigurări sociale,

īn scopul de a evita excluderea socială a unor categorii de persoane care īn prezent nu pot accede la o pensie din sistemul public de pensii, īntrucāt nu īndeplinesc conditiile prevăzute de lege cu privire la stagiul de cotizare, si cresterea numărului de persoane care, īn lipsa īndeplinirii conditiilor de pensionare, ar apela la sistemul de asistentă socială, fapt ce ar īmpovăra bugetul de stat,

avānd īn vedere deficitul īnregistrat la bugetul asigurărilor sociale de stat,

tinānd seama că elementele sus-mentionate constituie premisele unei situatii extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate īn vederea stabilirii cadrului normativ adecvat si că neadoptarea acestor măsuri ar avea drept consecinte negative afectarea unui interes public,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp īn care nu au avut calitatea de asigurat īn sistemul public de pensii sau īntr-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă persoanele pentru care există obligatia asigurării īn sistemul public de pensii, īn conformitate cu Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Perioadele pentru care se poate efectua plata contributiei de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt īndeplinite conditiile, prevăzute de lege, privind vārsta standard de pensionare.

(4) Vārsta standard de pensionare este prevăzută īn anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, asa cum este detaliată īn anexa nr. 9 la Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Perioadele pentru care, īn conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, persoanele prevăzute la alin. (1) achită contributia de asigurări sociale se consideră stagiu de cotizare īn sistemul public de pensii.

Art. 2. - (1) Persoanele interesate prevăzute la art. 1 alin. (1) īncheie un contract de asigurare socială, pānă la data de 31 decembrie 2010, potrivit modelului prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Contractul de asigurare socială prevăzut la alin. (1) se īncheie īntre persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, si casa teritorială de pensii din raza teritorială de domiciliu ori resedintă a persoanei interesate sau, după caz, a mandatarului.

Art. 3. - Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contributiei de asigurări sociale sunt cele care se īncadrează īn intervalul de timp cuprins īntre data īncheierii contractului de asigurare socială potrivit prezentei ordonante de urgentă si ultimii 5 ani anteriori acestei date.

Art. 4. - (1) Contributia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contributiei de asigurări sociale pentru conditii normale de muncă, reglementată de legislatia īn vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plătii īn vederea considerării stagiului de cotizare īn sistemul public de pensii.

(2) Baza lunară de calcul prevăzută la alin. (1) o constituie cel putin valoarea unui salariu de bază minim brut pe tară garantat īn plată, reglementat de legislatia īn vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plătii contributiei de asigurări sociale. Salariul de bază minim brut pe tară garantat īn plată este cel aprobat prin hotărāre a Guvernului.

(3) Valoarea salariului de bază minim brut pe tară garantat īn plată, prevăzut la alin. (2), utilizat la calculul contributiei de asigurări sociale datorate, este următoarea:

a) pentru anul 2005 (octombrie-decembrie) - 310 lei;

b) pentru anul 2006 - 330 lei;

c) pentru anul 2007 - 390 lei;

d) pentru ianuarie-septembrie, inclusiv, 2008 - 500 lei;

e) octombrie-decembrie 2008 - 540 lei;

f) pentru anul 2009 - 600 lei;

g) pentru anul 2010 - 600 lei.

Art. 5. - Cota de contributie de asigurări sociale, prevăzută la art. 4 alin. (1), care se utilizează la calculul contributiei de asigurări sociale datorate este următoarea:

a) pentru anul 2005 - 31,5%;

b) pentru anul 2006 - 29,15%;

c) pentru anul 2007 - 29%;

d) pentru ianuarie-noiembrie, inclusiv, 2008 - 29%;

e) pentru decembrie 2008 - 27,5%;

f) pentru ianuarie 2009 - 28%;

g) pentru februarie-decembrie 2009 - 31,3%; h) pentru anul 2010- 31,3%.


Art. 6. - (1) Plata contributiei de asigurări sociale se efectuează īntr-o singură transă sau esalonat, īn transe, dar nu mai tārziu de data de 31 decembrie 2010.

(2) Suma cu titlu de contributie de asigurări sociale calculată potrivit prevederilor art. 4 si 5 se actualizează cu indicele de inflatie publicat īn luna īn care se face plata contributiei fată de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul National de Statistică.

(3) Plata contributiei de asigurări sociale se efectuează prin mandat postal sau prin orice alt mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv īn numerar, la casieria casei teritoriale de pensii īn raza căreia se află domiciliul solicitantului.

Art. 7. - Baza lunară de calcul la care se achită contributia de asigurări sociale, respectiv cea prevăzută la art. 4 alin. (2), se foloseste la calculul punctajului lunar utilizat, potrivit legii, la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2010.

Nr. 94.

 

ANEXĂ

 

CASA NATIONALĂ DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURĀRI SOCIALE

CASA JUDETEANĂ DE PENSII............................................................./ ..

CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ

Nr. ............... din ziua ..........., luna .........., anul ...................

 

 

Īncheiat īntre Casa Teritorială de Pensii ........................., denumită īn continuare Casa, reprezentată prin directorul executiv, īn calitate de asigurător, cu sediul īn localitatea ......................................, str. ...................................... nr. ...................., bl. ........, sc. ..........., et. ............, ap. ......, Oficiul postal ..............Judetul ........................, sectorul .............., si

Titular contract ..................................................................... (numele si prenumele), CNP........................................................., sex (M/F)...........

 

Data nasterii.......................(an/lună/zi)

Actul de identitate:.....................................seria..........................nr.......................

Adresa: localitatea:........................................................, str...........................................nr........................., bl................,

sc................, et.............., ap..........

Oficiul postal.....................................................

Judetul/Sectorul:..........................................................

Telefonul:......................................................

 Reprezentat prin mandatar .................................................................................................................................................. (numele si prenumele)

 

CNP..........................................

Actul de identitate:.............., seria......................nr.......................

Art. 1. - Obiectul prezentului contract de asigurare socială este asigurarea īn sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale solicitată de asigurat sau de mandatar.

Art. 2. - (1) Perioada de asigurare si venitul asigurat sunt:

a) anul 2005, luna/lunile.............................., venit asigurat.........lei;

b) anul 2006, luna/lunile.............................., venit asigurat..........lei;

c) anul 2007, luna/lunile.............................., venit asigurat.........lei;

d) anul 2008, luna/lunile.............................., venit asigurat.........lei;

e) anul 2008, luna/lunile............................., venit asigurat.........lei;

f) anul 2009, luna/lunile.............................., venit asigurat........lei;

g) anul 2010, luna/lunile.............................., venit asigurat........lei.

(2) Cota de contributie de asigurări sociale pentru conditii normale de muncă este de:

a) 31,5% pentru anul 2005;

b) 29,15% pentru anul 2006;

c) 29,0% pentru anul 2007;

d) 29,0% pentru anul 2008, lunile ianuarie-noiembrie;

e) 27,5% pentru anul 2008, luna decembrie;

f) 28,0% pentru anul 2009, luna ianuarie;

g) 31,3% pentru anul 2009, lunile februarie-decembrie; h) 31,3% pentru anul 2010.

(3) Totalul cuantumului contributiei de asigurări sociale este de............lei.

(4) Suma totală prevăzută la alin. (3), reprezentānd cuantumul contributiei de asigurări sociale, se actualizează cu indicele de inflatie publicat īn luna īn care se face plata, fată de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul National de Statistică.

(5) Plata contributiei se efectuează:

a) īn transe - pānă la data de 31 decembrie 2010;

b) integral, īntr-o singură transă - pānă la data de 31 decembrie 2010.


(6) Contul īn care se plăteste contributia de asigurări sociale, deschis la Trezoreria Statului pe seama Casei, este

(7) Plata contributiei de asigurări sociale se poate face si īn numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

Art. 3. - Obligatiile Casei sunt următoarele:

a) plata pensiei cuvenită īn sistemul public de pensii;

b) certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual si a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare. Art. 4. - Obligatiile asiguratului sunt următoarele:

a) achitarea contributiei de asigurări sociale īn cuantumul si īn modul stabilite la art. 2;

b) īnstiintarea Casei asupra modificărilor survenite īn termenii prezentului contract de asigurare socială;

c) prezentarea asiguratului la sediul Casei atunci cānd este solicitat, respectānd termenul prevăzut īn invitatie. Art. 5. -Clauze:

(1) Stagiul de cotizare se constituie din īnsumarea lunilor pentru care s-a achitat contributia de asigurări sociale.

(2) Prezentul contract de asigurare socială intră īn vigoare la data semnării lui de către părtile contractante si īnregistrarea acestuia la Casă.

(3) Durata contractului expiră la data de 31 decembrie 2010, cu mentinerea efectelor dobāndite īn temeiul acestuia.

(4) īn caz de fortă majoră, părtile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu īntārziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract de asigurare socială. Cazul de fortă majoră se dovedeste de partea care o invocă.

Art. 6. - Litigiile īn legătură cu executarea prezentului contract de asigurare socială, nesolutionate īntre părti pe cale amiabilă, sunt de competenta sectiilor de asigurări sociale, completelor specializate pentru asigurări sociale de la nivelul tribunalelor si curtilor de apel sau, după caz, se solutionează de instantele competente potrivit legii.

 

Asigurător,

.................................

Asigurat,

.................................

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind modificarea alin. (1) al art. 18 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru īnfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din Romānia”

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru īnfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din Romānia”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Īn anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru īnfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din Romānia”, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, alineatul (1) al articolului 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) C.N.A.D.N.R. este administrată de către 7 administratori care constituie consiliul de administratie, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finantelor Publice, alesi de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2010.

Nr. 1.044.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru īnlocuirea unui membru titular al Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii si constructiilor

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului prin Adresa nr. 65.456 din 4 octombrie 2010, īnregistrată sub nr. 20/20.898/D.N.A. din 6 octombrie 2010,

īn temeiul art. 18 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Eugen Curteanu, secretar de stat īn cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, se numeste īn calitatea de membru titular al Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii si constructiilor īn locul domnului loan Andreica.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 octombrie 2010.

Nr. 245.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Decebal Lohan īn functia publică de secretar general īn cadrul Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

Avānd īn vedere Adresa nr. 124/2010 a Comisiei de concurs pentru recrutarea īnaltilor functionari publici, prin care se propune numirea īn functiile publice corespunzătoare categoriei īnaltilor functionari publici a candidatilor admisi īn urma concursului sustinut īn data de 11 octombrie 2010,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn baza prevederilor art. II din Legea nr. 140/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Decebal Lohan se numeste īn functia publică de secretar general īn cadrul Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 octombrie 2010.

Nr. 246.

 


GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Constantin Dan Neagu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret

 

Avānd īn vederea propunerea ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, cuprinsă īn Adresa nr. 13.600 din 15 septembrie 2010,

īn temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 6 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Dan Neagu se eliberează din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2010.

Nr. 247.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Sorin Moldovan īn functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret

 

Avānd īn vederea propunerea ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, īnregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/7.275 din 15 septembrie 2010,

īn temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 6 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Moldovan se numeste īn functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2010.

Nr. 248.

 


GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind constatarea īncetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Gina Bara, secretar general adjunct al Ministerului Justitiei

 

Avānd īn vedere adresele Ministerului Justitiei nr. 130.041/6//2010 si nr. 101.006/2010 privind modul de aplicare de către doamna Gina Bara a dispozitiilor art. 94 alin. (2) si art. 95 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 lit. d), art. 19 alin. (1) lit. b), art. 94 alin. (2), art. 95 alin. (5) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată īncetarea de drept, īncepānd cu data de 21 septembrie 2010, a raportului de serviciu al doamnei Gina Bara, secretar general adjunct al Ministerului Justitiei.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2010.

Nr. 249.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Alexandru Nazare din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 

Avānd īn vedere cererea de eliberare din functia de secretar de stat prin demisie, īn temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Nazare se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2010.

Nr. 250.


 

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Alexandru Nazare īn functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Īn temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Nazare se numeste īn functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2010.

Nr. 251.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Staicu Mircea Cristian din functia publică de secretar general al Ministerului Culturii si Patrimoniului National īn functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Avānd īn vedere propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Adresa nr. 3.658 din data de 26 octombrie 2010, īnregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/8.317 din data de 26 octombrie 2010,

tinānd cont de prevederile art. 30 lit. a) si ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea īnaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnului Staicu Mircea Cristian i se aplică mobilitatea din functia publică de secretar general al Ministerului Culturii si Patrimoniului National īn functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2010.

Nr. 252.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 232 din 15 octombrie 2010

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.477 din 22 octombrie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea unor activităti īn scopul realizării unor atributii stabilite prin lege autoritătilor administratiei publice locale

 

Avānd īn vedere prevederile art. 24 alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare

īn temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1, - (1) Se aprobă modelul-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea unor activităti īn scopul realizării unor atributii stabilite prin lege autoritătilor administratiei publice locale, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prin adaptarea īn mod corespunzător, modelul-cadru prevăzut īn anexă poate fi utilizat pentru orice activitate care urmează a fi organizată si exercitată prin cooperare īntre institutiile publice locale.

Art. 2. - Optiunea pentru organizarea si exercitarea unor activităti īn scopul realizării unor atributii stabilite prin lege autoritătilor administratiei publice locale, prin acorduri de cooperare, revine īn exclusivitate autoritătilor administratiei publice locale si trebuie să aibă la bază principiile de eficientă, eficacitate si economicitate coroborate cu principiul autonomiei locale.

Art. 3. - Prezentul ordin intră īn vigoare la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Traian-Constantin Igas

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu

 

 

ANEXĂ

 

ACORD DE COOPERARE

pentru organizarea si exercitarea activitătii de...............

Īncheiat astăzi,..................20...

 

CAPITOLUL I

Părtile semnatare

 

Art. 1. - Părtile prezentului acord de cooperare, denumit īn continuare acord, sunt:

A. Filiala Judeteană ...........a Asociatiei ......................................./Asociatia de dezvoltare intercomunitară, denumită īn continuare - filiala/asociatia, după caz, īn calitate de entitate organizatoare a...........................pentru institutii publice locale, asa cum sunt definite la art. 2, alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute la lit. B, cu sediul īn......................................................, str......................................nr......., titulară a codului de īnregistrare fiscală .............. si a contului nr......................................., deschis la Banca ........................................, reprezentată prin domnul/doamna..............................., care īndeplineste functia de presedinte al filialei/asociatiei,

si

B. Institutia publică locală care cooperează īn vederea finantării si realizării īn comun a obiectivelor specifice...................................................., respectiv:

B.1. Institutia publică locală........................................, cu sediul īn..........., str..........., nr.....Judetul ........, titulară a codului de īnregistrare fiscală..............si a contului nr......................................, deschis la Trezoreria ........................................, reprezentată prin domnul/doamna ........, avānd functia de ....................., după caz, īn baza Hotărārii Consiliului Local/Judetean nr....../.......;

B.2. Institutia publică locală........................................, cu sediul īn..........., str........, nr....., judetul ........, titulară a codului de īnregistrare fiscală..............si a contului nr......................................., deschis la Trezoreria........................................, reprezentată prin  domnul/doamna........, avānd functia de............., după caz, īn baza Hotărārii Consiliului Local/Judetean nr....../.......;

B.3. etc.


 

CAPITOLUL II

Obiectul acordului de cooperare

 

Art. 2. - Obiectul prezentului acord īl constituie cooperarea dintre părtile semnatare īn vederea organizării si exercitării activitătii de..............., īn conformitate cu prevederile legale.

Art. 3. - Prezentul acord stabileste:

a) drepturile si obligatiile părtilor īn organizarea si exercitarea activitătii de...............;

b) atributiile structurii de...............;

c) obligatiile financiare ale institutiilor publice locale semnatare;

d) obligativitatea confidentialitătii datelor si a informatiilor īn posesia cărora intră oricare dintre persoanele implicate īn acest proces.

Art. 4. - Părtile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului si se obligă să actioneze consecvent pentru respectarea lor, sub forma:

a) mentinerii autonomiei juridice, decizionale si financiare a fiecărei institutii publice locale semnatare;

b) īmbinării īn mod echitabil a nevoilor de...............cu resursele disponibile īntre părtile semnatare;

c) respectării reciproce a confidentialitătii īn desfăsurarea activitătilor de...............si raportarea rezultatelor acestora;

d) respectării cadrului legal, metodologic si procedural, specific activitătii de................

 

CAPITOLUL III

Drepturile si obligatiile părtilor īn organizarea si exercitarea activitătii de...............

 

Art. 5. - Filiala/Asociatia, după caz, īn calitate de entitate organizatoare si de angajator, īsi asumă următoarele obligatii:

a) să constituie o structură de..............., dimensionată ca număr de................, astfel īncāt să asigure realizarea activitătii de...............la toate institutiile publice locale cuprinse īn acord, dar nu mai putin de ...............angajati cu normă īntreagă;

b) să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale executiei bugetare, respectiv angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor prevăzute la art. 14, să īntocmească si să depună declaratiile privind impozitele si contributiile aferente drepturilor de personal,  precum si pe cele specifice angajatorului, potrivit legii;

c) să asigure īncăperile necesare si adecvate pentru organizarea si desfăsurarea activitătilor structurii de...............;

d) să asigure procesul de selectare si angajare a personalului din structura de...............;

e) să asigure conditiile necesare realizării competentelor privind..............., planificate īn conformitate cu normele generale de...............;

f) să asigure conditiile necesare pregătirii profesionale a.................................la nivelul cerintelor stabilite prin normele metodologice specifice institutiilor publice locale;

g) să respecte cadrul legal, metodologic si procedural, specific activitătii de...............;

h) să conducă si să tină evidenta cheltuielilor ocazionate de īnfiintarea, organizarea si functionarea structurii de...............si a decontării acestor cheltuieli īntre filială/asociatie, după caz, si institutii publice locale semnatare;

i) să publice trimestrial si anual pe site-ul propriu de internet cheltuielile ocazionate de īnfiintarea, organizarea si functionarea structurii de...............; situatiile financiare respective se transmit īn format electronic către Ministerul Administratiei si Internelor si către Ministerul Finantelor Publice, īn termenul legal de la īntocmire;

j) să stabilească indicatorii de performantă privind exercitarea activitătii de...................;

k) să calculeze si să raporteze anual indicatorii de performantă privind exercitarea activitătii de .....................................

l) să realizeze si să publice un raport anual referitor la activitătile implementate, cheltuielile efectuate, managementul resurselor umane, rezultatele obtinute, indicatorii de performantă īn exercitarea activitătii de...............; raportul se aprobă de către structurile de conducere ale filialei/asociatiei pānă la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se īntocmeste raportul si se publică, īn termen de 5 zile de la aprobare, pe site-ul propriu de internet si la avizierul de la sediul filialei/asociatiei;

m) să īntocmească planul anual, respectiv multianual de activitate (detaliat pentru anul următor si orientativ pe următorii 2 ani); planul se aprobă de către structurile de conducere ale filialei/asociatiei pānă la data de 30 noiembrie a anului anterior si se publică, īn termen de 5 zile de la aprobare, pe site-ul propriu de internet si la avizierul de la sediul filialei/asociatiei;

n) să elaboreze si să supună aprobării metodologia de organizare a activitătii de..............., īn termen de cel mult 60 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentului acord;

o) să convoace anual sau ori de cāte ori consideră necesar reprezentantii legali ai institutiilor publice locale semnatare ale prezentului acord.

Art. 6. - Institutiile publice locale semnatare ale prezentului acord au următoarele drepturi:

a) să propună unele obiective de..............., specifice acestor unităti administrativ-teritoriale, īn vederea cuprinderii acestora īn planurile multianuale de..................;

b) să solicite si să beneficieze de servicii de...............pentru īmbunătătirea eficientei si eficacitătii sistemului de management si control intern care să asigure atingerea obiectivelor institutiilor publice locale;


c) să fie informate, īn mod exclusiv si operativ, asupra problemelor si iregularitătilor constatate cu ocazia competentelor privind...............efectuate;

d) să primească īn mod exclusiv rapoartele de ............... care sunt īntocmite, ca urmare a competentelor privind......................realizate la propria institutie publică locală;

e) să hotărască independent asupra actiunilor necesare implementării recomandărilor formulate īn baza competentelor privind...............realizate;

f) să revoce unilateral prezentul acord, īn conditiile prezentului acord.

Art. 7. - Institutiile publice locale semnatare ale prezentului acord au următoarele obligatii:

a) să respecte metodologia de..............., respectiv documentarea temeinică, participarea la sedinte, analiza si avizarea documentelor procedurale elaborate de................................., si să furnizeze, īn scris sau verbal, informatiile solicitate;

b) să asigure accesul la date, informatii si documente................................, īn vederea atingerii obiectivelor competentei privind...............;

c) să asigure logistica necesară desfăsurării competentei privind ..............., respectiv īncăperi adecvate, acces la sistemele de comunicatii si tehnologia informatiilor, furnituri de birou, precum si alte mijloace materiale utile;

d) să acorde sprijin structurii de........īn realizarea sarcinilor acesteia;

e) să elaboreze si să transmită structurii de...............planurile de actiune necesare implementării recomandărilor īnsusite;

f) să informeze structura de...............cu privire la modul de transpunere īn practică a recomandărilor cuprinse īn rapoartele de.....................;

g) să furnizeze informatiile solicitate īn vederea pregătirii si exercitarea competentelor privind

h) să estimeze costurile necesare realizării competentelor privind ...............solicitate īn cursul exercitiului financiar, să prevadă aceste angajamente īn bugetul local si să aloce cota-parte de cheltuieli stabilită;

i) să participe la convocările prevăzute la art. 5 lit. o).

 

CAPITOLUL IV

Atributiile structurii de...............

 

Art. 8. - Structura de ............... se constituie distinct īn subordinea presedintelui filialei/asociatiei, după caz, si prin atributiile sale nu trebuie să fie implicată īn activitătile de........................

Art. 9. - Atributiile structurii de ...............sunt:

a) elaborează normele metodologice specifice privind exercitarea activitătii de ..............., aprobate de reprezentantii legali ai tuturor institutiilor publice locale semnatare si avizate pentru conformitate de ....................

b) elaborează, īn cooperare cu fiecare reprezentant legal al institutiei publice locale semnatare, proiectul planului anual si multianual de...............pentru fiecare institutie publică locală semnatară, de regulă, pe o perioadă de.....ani, si pe baza acestora se centralizează īn planul anual, respectiv īn planul multianual de ....... al activitătii de ..................................................... constituite la nivelul filialei/asociatiei, după caz;

c) efectuează activităti de..............., conform prevederilor legale īn vigoare;

d) raportează periodic reprezentantului legal al institutiei publice locale asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor rezultate din activitătile sale de...............................;

e) elaborează raportul anual al activitătii de...............;

f) īn cazul identificării unor nereguli sau posibile prejudicii, raportează imediat autoritătilor administratiei publice locale respective;

g) asigură confidentialitatea datelor si a informatiilor rezultate īn urma activitătilor de ............... desfăsurate;

h) sprijină institutiile publice locale semnatare să răspundă solicitărilor organelor abilitate īn timpul controalelor.

Art. 10. - Planificarea si efectuarea competentelor privind...............se realizează īn mod echitabil pentru toate institutiile publice locale semnatare ale prezentului acord, īn functie de competentele solicitate si de resursele disponibile.

Art. 11. - Structura de ..............................................asigură efectuarea competentelor privind ........................................................................................................................., conform legii si prevăzute īn planurile de...............pentru fiecare institutie publică locală semnatară a prezentului acord si formulează concluzii si recomandări pentru īmbunătătirea activitătilor...............................

 

CAPITOLUL V

Drepturile si obligatiile financiare ale părtilor

 

Art. 12. - Īn vederea realizării īn comun a activitătii de ..............., părtile sustin financiar īnfiintarea, organizarea si functionarea structurii de................

Art. 13. - (1) Organizarea si exercitarea īn concreta activitătii de ............... pentru institutiile publice locale semnatare si asigurarea evidentelor privind activitătile desfăsurate, precum si costurile aferente acestora sunt īn responsabilitatea filialei/asociatiei, īn calitate de entitate organizatoare.


(2) Finantarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se realizează prin plata cotei-părti ce revine fiecărei institutii publice locale semnatare a prezentului acord.

Art. 14. - (1) Cheltuielile ocazionate de īnfiintarea, organizarea si functionarea structurilor de ............... se finantează prin contributia din bugetul institutiilor publice locale semnatare.

(2) Cota-parte din cheltuielile determinate de functionarea structurilor de ......... ce revine fiecărei institutii publice locale semnatare trebuie să fie mai mică decāt cheltuielile ocazionate pentru prestarea aceleiasi activităti de către fiecare institutie publică locală īn parte, cu respectarea principiilor de eficientă, eficacitate si economicitate.

(3) Cota-parte a fiecărei institutii publice locale, plătibilă lunar īn contul filialei/asociatiei pentru luna următoare, se stabileste īnainte de īnceperea anului financiar, īn baza fundamentărilor făcute de reprezentantii legali ai institutiilor publice locale semnatare cu privire la frecventa cu care va fi prestată activitatea de ............, precum si costul mediu zilnic per activitate prestată.

(4) Nivelul cotei-părti:

a) se stabileste pentru o lună si nu poate fi fractionat;

b) se rotunjeste la 10 lei īn favoarea filialei/asociatiei;

c) va respecta principiile de eficientă, eficacitate si economicitate, prevăzute la art. 24 alin. (11) din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - (1) īn cazul realizării activitătii de ............... prin intermediul filialei/asociatiei, institutiile publice locale semnatare achită cota-parte, pe īntreaga durată de existentă a prezentului acord, după cum urmează:

a) pānă cel mai tārziu īn ultima zi lucrătoare a fiecărei luni pentru luna următoare;

b) ca exceptie de la prevederile lit. a), pentru perioada cuprinsă īntre data semnării prezentului acord si sfārsitul lunii respective, īn termen de ... zile lucrătoare de la data semnării.

(2) Pentru neplata la termen a obligatiilor ce le revin, potrivit alin. (1), institutiile publice locale semnatare datorează majorări de īntārziere calculate pentru fiecare lună sau fractie de lună de īntārziere, īncepānd cu ziua imediat următoare termenului de scadentă si pānă la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

(3) Nivelul majorării de īntārziere este cel prevăzut pentru obligatiile fiscale cuvenite bugetelor locale.

(4) īn cazul īn care institutia publică locală semnatară nu achită cota-parte la termenele prevăzute la alin. (1), filiala/asociatia, după caz, īnaintează o notificare către institutia publică locală respectivă, aceasta constituind titlu executoriu, fără īndeplinirea niciunei alte proceduri.

 

CAPITOLUL VI

Clauze de confidentialitate si incompatibilitate

 

Art. 16. - Informatiile, datele si documentele utilizate de .................................. īn cadrul desfăsurării competentelor privind .............................................................. sunt confidentiale conform prevederilor

Art. 17. - Documentele privind ..............., inclusiv raportul de ..............., sunt comunicate si puse la dispozitia exclusivă a reprezentantilor legali ai institutiilor publice locale afiliate.

Art. 18. - Prin clauza de confidentialitate părtile semnatare ale prezentului acord convin ca, pe toată durata acestuia, dar si după īncetarea lui, să nu solicite de la personalul structurii de ............... date sau informatii care privesc oricare dintre celelalte institutii publice locale implicate īn actiunea de cooperare si de care acesta a luat cunostintă īn timpul exercitării competentelor privind ................

Art. 19. -..................................... asigură confidentialitatea datelor, a informatiilor si a documentelor īntre institutiile publice locale semnatare ale prezentului acord.

Art. 20. - Divulgarea unor date, informatii sau documente de natură să aducă prejudicii institutiilor publice locale semnatare ale prezentului acord se sanctionează potrivit legislatiei īn vigoare.

 

CAPITOLUL VII

Forta majoră si litigiile

 

Art. 21. - (1) Niciuna dintre părtile prezentului acord nu răspunde de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiilor asumate, dacă acestea sunt urmare a unui caz de fortă majoră.

(2) Forta majoră constituie un obstacol de neīnfrānt si inevitabil si provoacă imposibilitatea absolută de executare, fiind imprevizibilă; sunt considerate caz de fortă majoră, īn sensul prezentului acord, īmprejurări ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii.

Art. 22. - Nu se consideră caz de fortă majoră acel eveniment care īndeplineste cumulativ conditiile:

a) nu este adus la cunostinta părtilor semnatare ale prezentului acord, īn cel mult... zile lucrătoare de la producere;

b) există indicii că nu sunt luate toate măsurile posibile īn vederea reducerii consecintelor acestuia. Art. 23. - Orice neīntelegere care decurge din interpretarea sau executarea prezentului acord este solutionată de părtile semnatare pe cale amiabilă.

Art. 24. - Īn cazul īn care solutionarea neīntelegerii pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul dintre părtile semnatare ale prezentului acord se solutionează de către instantele de judecată competente, potrivit legii.


 

CAPITOLUL VIII

Durata si desfiintarea acordului de cooperare

 

Art. 25. - Prezentul acord se īncheie pe o durată nedeterminată si intră īn vigoare de la data semnării lui de către reprezentantii legali ai părtilor semnatare.

Art. 26. - Modificarea sau desfiintarea prezentului acord īn cursul executării lui se poate face numai pentru motive obiective, īntemeiate si neimputabile părtilor, prin acordul de vointă al acestora.

Art. 27. - Prezentul acord poate fi modificat prin acte aditionale aprobate de reprezentantii legali ai părtilor acordului.

Art. 28. - (1) Calitatea unei institutii publice locale de parte īn prezentul acord poate īnceta, īn baza hotărārii consiliului local/judetean adoptate īn acest sens, īncepānd cu data de 1 ianuarie a anului următor celui īn care se comunică filialei/asociatiei hotărārea respectivă.

(2) Hotărārea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie adoptată cu cel putin 60 de zile īnainte de sfārsitul anului bugetar.

(3) Pe parcursul perioadei prevăzute la alin. (2) institutia publică locală respectivă poate reveni asupra optiunii de īncetare a calitătii de parte īn prezentul acord, dar nu mai tārziu de 60 de zile īnainte de sfārsitul anului bugetar, caz īn care aceasta trebuie să comunice filialei/asociatiei hotărārea consiliului local/judetean prin care abrogă hotărārea prevăzută la alin. (1).

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 29. - (1) Anual, părtile prezentului acord se reunesc pentru:

a) efectuarea analizei rezultatelor executării acordului si aprobarea raportului anual de activitate;

b) stabilirea de măsuri privind eficientizarea activitătii de...............;

c) aprobarea planului anual si a celui multianual de...............;

d) stabilirea cotei-părti lunare datorate de institutiile publice locale semnatare.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) se adoptă cel mai tārziu īn luna noiembrie a anului curent pentru anul următor.

(3) Dezbaterile din reuniunile prevăzute la alin. (1) se cuprind īntr-un proces-verbal si se semnează de către reprezentantii legali prezenti ai părtilor semnatare ale prezentului acord.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) se adoptă cu votul majoritătii reprezentantilor legali ai institutiilor publice locale semnatare ale prezentului acord si devin obligatorii pentru toate părtile, inclusiv pentru institutii publice locale care nu au fost reprezentate sau ai căror reprezentanti legali au votat īmpotriva măsurilor respective.

Art. 30. - Prezentul acord, prin act aditional:

a) poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor părtilor semnatare ale acordului;

b) se modifică oricānd pe durata existentei sale, ca urmare a evenimentelor legislative intervenite asupra actelor normative care au stat la baza adoptării lui.

Art. 31. - Īncheierea si desfiintarea prezentului acord se comunică, īn termen de 5 zile de la aprobare, Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Finantelor Publice.

Art. 32. - Actul de īnfiintare si statutul filialei/asociatiei, după caz, se modifică potrivit prezentului acord īn termen de 45 de zile de la īncheierea acestuia.

- Prezentul acord a fost īncheiat īn .... exemplare, toate fiind identic egale din punct de vedere juridic, cāte un exemplar pentru fiecare parte semnatară, astăzi,...........20.. .

- Semnăturile reprezentantilor părtilor

 

L.S.

Presedintele filialei/asociatiei, după caz

1. Semnătura

 

2. Data semnăturii

 

3. Īnregistrat sub nr.

 

 

L.S.

Conducătorul institutiei publice locale, B.1.:

1. Semnătura

 

2. Data semnăturii

 

3. Īnregistrat sub nr.

 

 

L.S.

Conducătorul institutiei publice locale, B.2.:

1. Semnătura

 

2. Data semnăturii

 

3. Īnregistrat sub nr.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.901/2010

 

Avānd īn vedere dispozitiile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare,

īn temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.901/2010, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 440 din 30 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Pentru solicitarea īmprumutului de la Ministerul Finantelor Publice, unitatea administrativ-teritorială, prin ordonatorul principal de credite, īntocmeste cererea pentru solicitarea acordării unui īmprumut din venituri din privatizare īn conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2010, potrivit modelului prezentat īn formularul nr. 1, la care anexează lista operatorilor economici ale căror obligatii fiscale restante se sting īn limita īmprumutului solicitat, potrivit modelului prezentat īn formularul nr. 2, copii de pe certificatele de atestare fiscală ale operatorilor economici care se regăsesc īn listă, īntocmite īn conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010, si copia hotărārii consiliului local sau judetean, după caz, prin care se aprobă contractarea īmprumutului din veniturile din privatizare īnregistrate īn contul curent general al Trezoreriei Statului, stampilată si semnată, conform cu originalul. Modelul hotărārii consiliului local sau judetean, după caz, este prevăzut īn anexa nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 145/2008 pentru modificarea si completarea Hotărārii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a īmprumuturilor locale.”

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) se depun de unitătile administrativ-teritoriale la directiile generale ale finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti, după caz, īn a căror raza teritorială īsi au sediul, care verifică īncadrarea acestora īn prevederile legii si le transmit operativ prin e-mail Ministerului Finantelor Publice - Directia generală de trezorerie si datorie publică.

(2) Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generală de trezorerie si datorie publică, īntocmeste proiectul de conventie de īmprumut, potrivit modelului prezentat īn formularul nr. 3, la care atasează proiectul scadentarului obligatiilor de plată privind rambursări de rate si plăti de dobānzi aferente sumei solicitate de unitatea administrativ-teritorială, si īl transmite prin e-mail directiei generale a finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti, după caz, īn a cărei rază teritorială īsi are sediul, care, la rāndul ei, īl retransmite prin postă si e-mail beneficiarului.”

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Documentatiile necesare obtinerii avizului Comisiei de autorizare a īmprumuturilor locale se depun de unitătile administrativ-teritoriale la directiile generale ale finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti, după caz, īn a căror rază teritorială īsi au sediul, care verifică īncadrarea acestora īn prevederile legii si le transmit operativ prin postă Ministerului Finantelor Publice - Directia generală de trezorerie si datorie publică.”

4. La articolul 5 alineatul (2), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) proiectul conventiei de īmprumut, īn două exemplare, semnat de ordonatorul principal de credite al unitătii administrativ-teritoriale.”

5. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun de unitătile administrativ-teritoriale la directiile generale ale finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti, după caz, īn a căror rază teritorială īsi au sediul, care le transmit operativ prin postă Ministerului Finantelor Publice - Directia generală de trezorerie si datorie publică.”

6. La articolul 10, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) După primirea informatiilor īn sistem electronic de la Directia generală trezorerie si contabilitate publică, cu privire la restituirea sumelor ca īmprumut neutilizat, Directia generală de trezorerie si datorie publică amendează conventia de īmprumut, potrivit modelului prezentat īn formularul nr. 6, pentru unitătile administrativ-teritoriale care se īncadrează īn prevederile alin. (1) si (3), si reface scadentarul obligatiilor de plată ale īmprumutului. Directia generală de trezorerie si datorie publică, īn termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informatiilor privind restituirea sumelor ca īmprumut neutilizat, va dispune Trezoreriei Operative Centrale transferul sumelor din contul 65.01.01 «Decontări īn contul Trezoreriei Centrale - operatiuni proprii», deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unitătilor administrativ-teritoriale, īn contul 65.01.01 «Decontări īn contul Trezoreriei Centrale - operatiuni proprii», deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).”


7. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Al. 15. - Formularele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

8. Formularul nr. 1 se modifică si se īnlocuieste cu formularul nr. 1, al cărui cuprins este prevăzut īn anexa nr. 1.

9. După formularul nr. 5 se introduce un nou formular, formularul nr. 6, al cărui cuprins este prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare la data publicării.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 22 octombrie 2010.

Nr. 2.481.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

 

Formularul nr. 1

ROMĀNIA

Judetul......................................... ....1)

 

 

 

 

Unitatea administrativ-teritorială ....... 2)

........................................................................... 3)

Adresa ..........................................

Telefon/fax/adresă e-mail................

......................................................

Stema unitătii administrativ- teritoriale

 

Nr...........din......................20.....

 

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia Generală a Finantelor Publice a..............

 

CERERE

pentru solicitarea acordării unui īmprumut din venituri din privatizare īn conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare

 

Subsemnatul,.....................................4), īn calitate de ordonator principal de credite al.......................2).......................3), judetul...................1), depun prezenta cerere īn vederea acordării unui īmprumut īn valoare de .................. lei, pe o perioadă de .............., avānd ca titular ..........................2) ..............................3), identificat/ă prin codul de īnregistrare fiscală ........................5), cod IBAN............., deschis la ......................

Prin prezenta cerere mă oblig să aduc la īndeplinire prevederile Hotărārii Consiliului Local/Judetean nr. ......din ............ 20 ... privind aprobarea contractării unui īmprumut din venituri din privatizare īn valoare de ......................... lei, precum si ale oricăror alte reglementări conexe si totodată declar pe propria răspundere că datele prezentate īn documentatia de īmprumut si suma solicitată sunt conforme realitătii.

 

 

L.S.

Ordonator principal de credite,

..................... 2) ................... 3),

..............................................

..............................................

(prenumele si numele)

 

 

 

 

 


1) Se īnscrie denumirea judetului.

2) Se īnscrie categoria unitătii administrativ-teritoriale solicitante.

3) Se īnscrie denumirea unitătii administrativ-teritoriale solicitante.

4) Se īnscriu prenumele si numele reprezentantului legal.

5) Se īnscrie codul de īnregistrare fiscală a unitătii administrativ-teritoriale.

 

ANEXA Nr. 2

 

Formularul nr. 6

 

ACT ADITIONAL Nr. 1

la Conventia de īmprumut nr...../....../2010

Īn temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare, ale art. 10 alin. (5) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare, aprobare prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.901/2010, si ale art. 8 din Conventia de īmprumut nr...../....../2010,

īntre Ministerul Finantelor Publice, cu sediul īn municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. .............., cod IBAN .........................................., reprezentat legal prin ..............................................,īn calitate de ............................................,

si ............................................................................................ (unitatea administrativ-teritorială), cu sediul īn ..................................., str. ................................nr. ......, cod fiscal nr. .................., cont nr. ....................., reprezentată legal prin .................. ..................., īn calitate de ...................., se īncheie prezentul act aditional.

Art. 1. - Valoarea īmprumutului prevăzut la art. 1 din Conventia de īmprumut nr...../...../2010se modifică īncepānd cu data de...........si devine.......lei, ca urmare a restituirii īn contul Ministerului Finantelor Publice a sumei rămase neutilizată īn contul 50.02.44 “Disponibil din īmprumuturi acordate din venituri din privatizare conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2010”.

Art. 2. - Scadentarul prevăzut la art. 3 alin. (2) din Conventia de īmprumut nr...../...../2010 se reface avānd īn vedere prevederile art. 1.

Art. 3. - Celelalte articole din Conventia de īmprumut nr. ......../........2010 rămān neschimbate.

Art. 4. - Prezentul act aditional s-a īncheiat īn 2 (două) exemplare originale, cāte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Numele si prenumele

Functia

Semnăturile autorizate si stampila

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

Numele si prenumele

Functia

Semnăturile autorizate si stampila

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.