MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 730/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 730         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 2 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

18. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 2-7 noiembrie 2010

 

24. - Hotărâre privind numirea unor membri ai Consiliului National de Integritate

 

25. - Hotărâre privind convocarea Consiliului National de Integritate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

236. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei gradatorilor autorizati

 

241. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum

 

1.363. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Institutului National de Sănătate Publică Bucuresti

 

2.519/C.- Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului de desfăsurare a lucrărilor Colegiului Ministerului Justitiei

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

25. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 15/2010 pentru modificarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALIDIN ROMÂNIA

 

19. - Hotărâre privind modificarea si completarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Românianr. 32/2009


 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 2-7 noiembrie 2010

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 2 noiembrie, ora 14,00, - 7 noiembrie 2010, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Teodor Viorel Melescanu, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 29 octombrie 2010.

Nr. 18.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unor membri ai Consiliului National de Integritate

În temeiul prevederilor art. 35 si 37 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul numeste, pentru un mandat de 4 ani, 14 membri titulari si 13 membri supleanti ai Consiliului National de Integritate, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2010.

Nr. 24.


 

ANEXĂ

 

Membri ai Consiliului National de Integritate

 

I. Membri titulari

1. Cynthia Carmen Curt - membru titular

2. Simona-Maya Teodoroiu - membru titular

3. Arin Alexandru Avramescu -membru titular

4. Zsuzsânna Peter - membru titular

5. Tiberius-Florin Tănase - membru titular

6. Lidia Barac - membru titular

7. Octavian Teodor Deaconu - membru titular

8. Decebal Lohan - membru titular

9. Ionel Chirită - membru titular

10. Emil Drăghici -membru titular

11. Marian Niculescu -membru titular

12. Gyongyike Bondi -membru titular

13. Răzvan Codru Vrabie -membru titular

14. Andreea Safta - membru titular

II. Membri supleanti

1. Adina Ileana Stefănie -membru supleant

2. Ancuta Gianina Opre - membru supleant

3. Septimiu-Sebastian Bourceanu - membru supleant

4. Lorânt Para - membru supleant

5. Crina Mihaela Letea - membru supleant

6. Gabriel Tănăsescu - membru supleant

7. Sabina Amalia Bendas -membru supleant

8. Marius Cristian Tugurel - membru supleant

9. Sorin Ionel Ghită - membru supleant

10. Elis-Bianca Enescu -membru supleant

11. Paula Ghitescu-Cocea -membru supleant

12. Atilla Deszi -membru supleant

13. lon-Constantin Solga -membru supleant

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind convocarea Consiliului National de Integritate

În temeiul prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 35 alin. (4) din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Consiliul National de Integritate se convoacă în prima sa sedintă joi, 4 noiembrie 2010, ora 11,00, la sediul Senatului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2010.

Nr. 25.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei gradatorilor autorizati

 

În baza Referatului de aprobare nr. 74.810 din 20 octombrie 2010 al Directiei generale politici agricole,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) si ale art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului national de gradare a semintelor de consum, cu completările ulterioare,

văzând Lista cu gradatori autorizati propusi de Comisia Natională de Gradare a Semintelor de Consum,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista gradatorilor autorizati, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă emiterea licentei de gradator persoanelor propuse în lista prevăzută în anexă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu tabără

 

Bucuresti, 25 octombrie 2010.

Nr. 236.

 

ANEXĂ

 

Lista gradatorilor autorizati

 

Nr. crt.

Numele

Prenumele

CNP

1.

Borma

Adela-Minodora

2841031055097

2.

Copil

Cornelia

2581101054661

3.

Musta

Ioana-Aurelia

2810214055117

4.

Broinas

Eleonora-Elena

2660123054691

5.

Gavrilut

Cristina-Delia

2871118055077

6.

Pungă

Nuta

2710121090069

7.

Dumitru

Gicuta

2621102090020

8.

Mitu

Mihaela-Mădălina

2760313170366

9.

Moca nu

Mariana-Vasilica

2810327213411

10.

Marin

Gina

2841106170012

11.

Vutcariov

Veronica

2840106410177

12.

Gheorghe

Rodi ca

2710717520020

13.

Pusdere

Mioara

2690124100030

14.

Gheorghe

Elena

2870302100169

15.

Ardelean

Victoria

2580606100020

16.

Lădaru

George-Andrei

1810303030010

17.

Ardelean

Vasile

1590706100012

18.

Traista ru

Mariana-Liliana

2870516340910

19.

Ion

George

1550716166730

20.

Ion

Marioara-Lenuta

2691105212952

21.

Dumitru

Violeta

2850829100179

22.

Voi cu

Mariana

2650704100039

23.

Brăilescu

Grigore

1771002100080

24.

Orzaru

Ionica-Nicoleta

2711126104967

25.

Stoica

Dorin

1750328511679

26.

Motoiu

Nicoleta

2640723510026

27.

Rădută

Lucian-lon

1760510510034

28.

Beliciu

Cătălin

1860128090039

29.

Biliută

Luminita

2750616135051

30.

Birică

Mihai

1870526134253

31.

Bucur

Ana-Maria

2830518450018

32.

Cazacu

Nicolae

1740102133115

33.

Ciocan

Valeriu

1780219131278

34.

Mihalache

Laurentiu

1881106134206

35.

Petre

Marius

1880830360706

36.

Sachir

Erduvan

1770307131299

37.

Sîrbu

Romică-Nicu

1750709134011

 

38.

Spânu

George-Daniel

1820804132819

39.

Coroamă

Petrică

1680618131230

40.

Macamete

Marius

1780501131220

41.

Chita

Corina

2830830360694

42.

Nită

Ionica

2690904131278

43.

Bejenariu

Andrei

1891118225634

44.

Căpitănescu

Claudia-Mariana

2820426160087

45.

Ghica

Claudia

2861020510049

46.

Icălasi

Ionut-Liviu

1830111161878

47.

Nitu

Maria-Mioara

2660812210032

48.

Pristăvita

Rozica

2681218226358

49.

Râureanu

Gina- Adela

2680423090015

50.

Coste a

Andreea-Iuliana

2880720520012

51.

Petre

Nicolae

1730105510041

52.

Avram

Gabriela

2770724240036

53.

Tepes

Constantin-Marian

1570314213000

54.

Cârâiac

Gheorghe

1510509211660

55.

Soare

Elena

2590325510031

56.

Grigore

Liliana

2650412216209

57.

Porumboiu

Georgică-Daniel

1800929213716

58.

Moraru

Mihăită

1850621211219

59.

Drăgan

Liviu-Doru

1680327212998

60.

Vlad

Niculina

2650409212977

61.

Otelea

Mihaela-Alexandrina

2700422212990

62.

Cotoi

Maria-Irina

2720908283379

63.

Linzenbold

Tamás-István

1780815300012

64.

Dobrancky

Bogdan

1840423245066

65.

Balog

Aurelia

2641008110640

66.

Balog

Gabriel-Răzvan

1860416114542

67.

Szabo

Francisc

1660715352622

68.

Panait

Violeta-Vasilica

2820208360673

69.

lonescu

Elena

2830306384807

70.

Răiduinea

Aureliana-Carmen

2850302384984

71.

Zală

Mioara

2680201372268

72.

Chita

Corina

2830830360694

73.

Barbu

Apostolia

2600408173165


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea contraventiilor si a modului de sanctionare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 82/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 28 octombrie 2010.

Nr. 241.

 

ANEXA

(Anexa la Ordinul nr. 480/2009)

 

COMISIA

pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum

 

1.

Adrian Rădulescu

Presedinte, secretar de stat în Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

2.

Daniela Giurcă

Membru, director general, Directia generală politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

3.

Daniel Velicu

Membru, consilier superior, Directia generală politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

4.

Măria Lori Liră Marcu

Membru, auditor superior, Directia audit din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

5.

Camelia Ionel

Membru, consilier superior, Directia generală politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - asigură secretariatul

6.

Sorin Dogaru

Membru, reprezentant al Asociatiei Depozitarilor de Cereale din România (A.D.C.E.R.)

7.

Vasile Varvaroi

Membru, reprezentant al Asociatiei Depozitarilor de Cereale din România (A.D.C.E.R.)

8.

Gelu Scutaru

Membru, reprezentant al Asociatiei Depozitarilor de Cereale din România (A.D.C.E.R.)

9.

Viorel Matei

Membru, reprezentant al Federatiei Nationale a Producătorilor Agricoli din România (FN.PA.R.)

10.

Nicolae Sitaru

Membru, reprezentant al Federatiei Nationale a Producătorilor Agricoli din România (L.A.PA.R.)

11.

Aurel Popescu

Membru, reprezentant al Federatiei Patronale din Industria Alimentară - Romalimenta

12.

Gheorghe Frîncu

Membru, reprezentant al Federatiei Patronale din Industria Alimentară - Romalimenta

13.

Gabriel Purice

Membru, reprezentant al Bursei Române de Mărfuri (B.R.M.)

14.

Viorel Marin

Membru, Comisia de gradare

15.

Adina Cristea

Membru, Comisia de gradare - asigură secretariatul


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Institutului National de Sănătate Publică Bucuresti

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei planificarea sistemului sanitar si politici salariale nr. 50.864 din 29 septembrie 2010,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Sănătate Publică, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Institutului National de Sănătate Publică Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 12 aprilie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. În anexa nr. 2, la articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Institutul National de Sănătate Publică, denumit în continuare Institutul, este institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătătii, înfiintată prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Sănătate Publică, cu modificările si completările ulterioare.”

3. În anexa nr. 2, la articolul 2 alineatul (2), după litera h) se introduc patru noi litere, literele i)-I), cu următorul cuprins:

,,i) organizarea, conducerea, îndrumarea si verificarea din punct de vedere tehnic si metodologic, pe întregul teritoriu al tării, a sistemului informational în domeniul sănătătii;

j) organizarea, conducerea si controlul sistemului informatic în domeniul sanitar;

k) organizarea si administrarea bazei nationale de date privind statisticile de sănătate;

l) elaborarea indicatorilor de evaluare a stării de sănătate si a eficientei retelei sanitare.”

4. În anexa nr. 2, la articolul 3, după litera I) se introduc două noi litere, literele I1) si I2), cu următorul cuprins:

,,l1) asigură organizarea, îndrumarea tehnică si organizarea sistemului national de statistică si informatică în domeniul sănătătii;

l2) organizează si administrează baza natională de date privind statisticile de sănătate;”.

5. În anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) La nivel teritorial, activitatea Institutului se realizează prin 4 centre nationale si 6 centre regionale de sănătate publică.”

6. În anexa nr. 2, la articolul 6 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) Centrul National de Statistică si Informatică în Sănătate Publică (CNSISP).”

7. În anexa nr. 2, la articolul 10, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Consiliul de coordonare este format din 13 membri, inclusiv presedintele, având rolul de a aproba principalele directii de actiune în domeniile de strategie, organizare si functionare a Institutului.”

8. În anexa nr. 2, la capitolul II, după sectiunea a 6-a se introduce o nouă sectiune, sectiunea a 61-a, cuprinzând articolele 341-345, cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 61-a

Centrul National de Statistică si Informatică în Sănătate Publică (CNSISP)

Art. 341. - Conducerea executivă a CNSISP este asigurată de un director.

Art. 342. - În subordinea nemijlocită a directorului CNSISP se află:

a) Compartimentul pentru studii demografice si mortalitate;

b) Compartimentul pentru administrarea bazei de date;

c) Serviciul de metodologie statistică si sistem informatic;


d) Compartimentul standarde si strategii în informatică;

e) Biroul sisteme informatice si comunicatii statistice;

f) Compartimentul arhivă si documentare medicală.

Art. 343. - CNSISP asigură coordonarea tehnică profesională si managementul sistemului de statistică pe plan national ale Institutului, exercitând următoarele atributii generale:

a) organizarea, coordonarea, îndrumarea profesională si verificarea din punct de vedere tehnic si metodologic, pe întregul teritoriu al tării, a sistemului informational în domeniul sănătătii;

b) organizarea si administrarea bazei nationale de date privind statisticile de sănătate;

c) colectarea, analizarea si diseminarea datelor privind starea de sănătate a populatiei;

d) colectarea si difuzarea indicatorilor specifici de evaluare a stării de sănătate si a eficientei retelei sanitare;

e) participarea la elaborarea sintezei stării de sănătate a populatiei în baza datelor centralizate si analizei acestora;

f) elaborarea si stabilirea metodologiei de culegere, înregistrare si prelucrare a datelor;

g) efectuarea de analize, studii si anchete privind starea de sănătate a populatiei, sondaje de opinie privind calitatea asistentei medicale, precum si prognoze pentru deciziile bazate pe dovezi;

h) coordonarea organizării, împreună cu Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale, a activitătilor de definire, actualizare si urmărire a strategiei si a prioritătilor de informatizare a sistemului sanitar din România;

i) participarea la definirea, selectarea, coordonarea si realizarea unor proiecte de informatizare în sănătate;

j) comunicarea si transmiterea datelor statistice din domeniul sănătătii către organizatiile internationale (OMS, Eurostat, ONU etc), conform legii;

k) organizarea de cursuri de pregătire în domeniul statisticii medicale;

l) realizarea evidentei, întretinerea si exploatarea fondului arhivistic al Ministerului Sănătătii;

m) elaborarea materialelor de sinteză si periodice privind demografia, morbiditatea si mortalitatea, statistică si economie sanitară, statistică matematică, utilizarea informaticii în domeniul sănătătii, pentru unitătile sanitare si personalul de specialitate interesat;

n) îndeplinirea altor atributii din domeniul său de activitate, rezultate din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Ministerului Sănătătii, în cadrul legii.

Art. 344. - Atributiile directorului CNSISP:

a) conduce si organizează activitatea CNSISP;

b) supervizează si evaluează activitatea personalului CNSISP;

c) ia decizii referitoare la activitatea desfăsurată de personal;

d) informează directorul general al Institutului cu privire la activitatea desfăsurată;

e) asigură colaborarea, în domeniul specific, cu alte structuri din cadrul Institutului, inclusiv centrele regionale de sănătate publică, precum si cu structurile de profil din directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, Institutul National de Statistică, Ministerul Sănătătii si alte servicii statistice ale ministerelor;

f) asigură relatiile interinstitutionale specifice (retele internationale de specialitate, proiecte de cercetare);

g) reprezintă Institutul la nivel national si international si/sau deleagă reprezentanti din cadrul CNSISP, cu acordul directorului general;

h) coordonează si îndrumă activitatea directiilor de sănătate publică în domeniile de responsabilitate;

i) participă la elaborarea de norme/reglementări în domeniul de responsabilitate;

j) participă la lucrări de analiză si sinteză solicitate de către Ministerul Sănătătii;

k) se deplasează sau deleagă personal în teritoriu, în cadrul atributiilor sau la solicitarea directiilor de sănătate publică, pentru a acorda sprijin metodologic acestora;

l) coordonează colective de lucru pentru interventie operatională în domeniul statisticii si informaticii;

m) participă la conferinte si congrese cu lucrări de specialitate;

n) răspunde la solicitările conducerii Institutului, în domeniul specific;

o) răspunde de îndeplinirea la termen a lucrărilor si sarcinilor încredintate, de calitatea lucrărilor, actiunilor si prestatiilor efectuate;

p) îndeplineste alte sarcini profesionale în domeniul de specialitate primite de la directorul general.

Art. 345. - Pe domeniul de activitate specific, CNSISP colaborează în mod direct cu Ministerul Sănătătii, Institutul National de Statistică, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti si Casa Natională de Asigurări de Sănătate.”

Art. II. - În tot cuprinsul actului normativ, sintagma “director coordonator” se înlocuieste cu sintagma “medic sef centru”.

Art. III. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Institutul National de Sănătate Publică Bucuresti vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 27 octombrie 2010.

Nr. 1.363.


 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 261/2010)

 

ORGANIGRAMA

Institutului National de Sănătate Publică

 

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de desfăsurare a lucrărilor Colegiului Ministerului Justitiei

În temeiul dispozitiilor art. 13 si ale art. 20 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin: Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de desfăsurare a lucrărilor Colegiului Ministerului Justitiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele din Ministerul Justitiei vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 20 octombrie 2010.

Nr. 2.519/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de desfăsurare a lucrărilor Colegiului Ministerului Justitiei

 

Art. 1. - (1) Pe lângă ministrul justitiei functionează, ca organ consultativ, Colegiul Ministerului Justitiei, denumit în continuare Colegiul ministerului.

(2) Colegiul ministerului are în componenta sa secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilierii ministrului si conducătorii tuturor compartimentelor din Ministerul Justitiei.

(3) Ministrul justitiei poate dispune ca la lucrările Colegiului ministerului să participe si conducătorii unitătilor subordonate Ministerului Justitiei, precum si alte persoane, atunci când, în opinia sa, situatia o impune.

Art. 2. - Secretariatul sedintelor Colegiului ministerului este asigurat de către un consilier al ministrului justitiei, desemnat de către acesta.

Art. 3. - (1) Colegiul ministerului se întruneste ori de câte ori este necesar. Convocarea la sedintele Colegiului ministerului se stabileste de către ministrul justitiei.

(2) Ordinea de zi, precum si orice alte aspecte care urmează a fi dezbătute în cadrul sedintelor Colegiului ministerului se stabilesc de către ministrul justitiei si se aduc la cunostinta celor convocati de către consilierul ministrului justitiei desemnat să asigure secretariatul sedintelor, cu cel putin o zi înainte de data acestora.

(3) Lucrările se conduc de către ministrul justitiei sau de către un secretar de stat desemnat în acest scop.

(4) Lucrările Colegiului ministerului nu sunt publice.

Art. 4. - (1) în cadrul întâlnirilor Colegiului ministerului se dezbat problemele referitoare la activitatea Ministerului Justitiei, politicile acestuia, se realizează o informare asupra activitătilor desfăsurate si asupra proiectelor viitoare ale Ministerului Justitiei si se identifică solutii sau se fac recomandări care vor fi supuse deciziei ministrului justitiei.

(2) Discutiile din cadrul Colegiului ministerului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de către toti participantii convocati la sedintă. După semnare, procesul-verbal se transmite ministrului justitiei. Consemnările din procesul-verbal care interesează unele compartimente din Ministerul Justitiei sau, după caz, unităti subordonate acestuia se transmit si acestor compartimente/unităti.

Art. 5. - În cazul în care în cadrul sedintelor Colegiului ministerului se stabileste efectuarea unei lucrări, iar realizarea acesteia este de competenta mai multor compartimente, ministrul justitiei desemnează un coordonator care răspunde de efectuarea lucrării.

Art. 6. - (1) Săptămânal, secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general si secretarul general adjunct evaluează, pe baza comunicărilor conducătorilor compartimentelor implicate, modul si stadiul de realizare a activitătilor dezbătute în sedintele Colegiului ministerului si îl informează pe ministrul justitiei cu privire la acestea.

(2) Conducerile compartimentelor din Ministerul Justitiei sau, după caz, ale unitătilor subordonate acestuia vor lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire în bune conditii si la termen a activitătilor date în sarcina acestora.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei nr. 15/2010 pentru modificarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative

 

În baza Notei de fundamentare nr. 2.635 din 15 octombrie 2010 a Directiei reglementare si autorizare, prezentată în cadrul sedintei Consiliului din data de 20 octombrie 2010,

având în vedere prevederilor art. 84 lit. e), ale art. 85 si ale art. 87 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,


în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f)si ale art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 15/2010 pentru modificarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 57/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 13 august 2007, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia Secretariat si directorul general asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 20 octombrie 2010.

Nr. 25.

 

ANEXA

 

NORMA Nr. 15/2010

pentru modificarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 84 lit. e), ale art. 85 si ale art. 87 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma nr. 26/2007 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 57/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 13 august 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta normă reglementează modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în categoriile de active prevăzute la art. 87 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Lege.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Activele unui fond de pensii facultative pot fi investite, într-un procent mai mare de 70%, în instrumentele financiare prevăzute la art. 87 alin. (1) lit. b) din Lege, fără aplicarea cerintelor prevăzute la art. 84 lit. e) si la art. 87 alin. (4) din Lege pentru respectivele instrumente financiare.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Administratorul poate decide să aplice prevederile art. 3 pe o perioadă de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei normei sau până la atingerea valorii de 3.000.000 lei active nete ale unui fond de pensii facultative pe care îl administrează.

(2) Pentru fondurile de pensii facultative autorizate ulterior intrării în vigoare a prezentei norme, administratorul poate decide să aplice prevederile art. 3, până la atingerea valorii de 3.000.000 lei active nete ale unui fond pe care îl administrează, pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data colectării primei contributii la fondul de pensii facultative.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Administratorul are obligatia să notifice în scris Comisia cu privire la data de la care începe să aplice prevederile art. 3, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

(2) Administratorul are obligatia să informeze participantii la fondul de pensii facultative pe care îl administrează cu privire la decizia de aplicare a prevederilor art. 3, în termen de 5 zile calendaristice de la data notificării Comisiei, prin publicarea deciziei luate în cel putin două cotidiene de circulatie natională, pe o perioadă de cel putin două zile consecutive.

(3) Decizia se postează pe pagina proprie de internet a administratorului pe toată perioada aplicării prevederilor art. 3.”

5. Articolul 6 se abrogă.

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - În termen de 90 de zile calendaristice de la atingerea valorii de 3.000.000 lei active nete administrate ale unui fond sau de la împlinirea termenului de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei norme, respectiv de la data colectării primei contributii pentru fondurile de pensii facultative autorizate ulterior intrării în vigoare a prezentei norme, administratorul are obligatia să procedeze la încadrarea în prevederile art. 87 alin. (1) lit. b) din Lege.”

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei norme constituie contraventie si se sanctionează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, respectiv art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k) si alin. (2)-(11) din Lege.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 7 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.”


 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 32/2009

 

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) si art. 53 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România,

Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România,

întrunit în sedinta din data de 1 octombrie 2010, emite următoarea hotărâre:

Art. I. - Metodologia de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 32/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 litera a) liniuta a saptea, sintagma “anexele nr. 1-8” se modifică si se înlocuieste cu sintagma “anexele nr. 1-81”.

2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins:

“Art. 6. - Pentru specialitătile care nu se regăsesc în anexele la prezenta metodologie se va proceda la analizarea curriculei de formare a solicitantului si dacă nu sunt diferente semnificative fată de una dintre specialitătile prevăzute în anexe se va folosi fisa de stagiu corespunzătoare.”

3. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 81, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucuresti, 1 octombrie 2010.

Nr. 19.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la metodologie)

 

FISĂ DE STAGIU

Specialitatea Igienă si sănătate publică

 

Numele...................................................................................................................................................................................

Prenumele.............................................................................................................................................................................

C.N.P........................................................................................................................................................................................

Profesia..................................................................................................................................................................................

Specialitatea..........................................................................................................................................................................

Perioada de stagiu.................................................................................................................................................................

Unitatea sanitară/Institutia.....................................................................................................................................................

Sectia........................................................................................................................................................................................

Asistent sectie/mentor...............................................................................................................................................................

 

Sef comisie judeteană de igienă...........................................................................................................................................

Asistent sectie..........................................................................................................................................................................

 

Obiective................................................................................................................................................................................

1. Cunoasterea si implementarea măsurilor de prevenire, supraveghere si control al bolilor transmisibile

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 


2. Cunoasterea si implementarea procedurilor de prelevare a probelor biologice în scopul efectuării de analize microbiologice, fizico-chimice si toxicologice în vederea evaluării obiective a riscurilor pentru sănătate

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 

 

3. Capacitatea de a identifica riscurile pentru sănătate si de a stabili măsurile ce se impun a fi luate în scopul protejării sănătătii si prevenirii îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în relatie cu mediul de viată si de muncă, alimentatie si nutritie, aprovizionarea cu apă potabilă, radiatii ionizante naturale si profesionale si unitătile de învătământ si de îngrijire medicală si medico-socială

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 

 

4. Implicarea în efectuarea anchetelor epidemiologice si în adoptarea măsurilor necesare pentru limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivităti

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 

 

5. Capacitatea de culegere si prelucrare de date pentru întocmirea de statistici, rapoarte si studii epidemiologice

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 

 

6. Calitatea comunicării informatiilor

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 

 

7. Cunoasterea legislatiei sanitare în vigoare privind prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale, gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicală, dezinfectiei si sterilizării, cunoasterea codului de etică si deontologie profesională si a normelor de securitate si sănătate a muncii

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 

 

8. Planificarea activitătii proprii

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 

 

9. Abilitatea de a lucra în echipă

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PUNCTAJ: ....................................

Media punctajului:

 

Recomandările mentorului: ...................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Mentor

Numele....................................

Prenumele...............................

Semnătura...............................

Cursant

Numele....................................

Prenumele...............................

Semnătura...............................


Evaluarea cursantului va fi făcută de seful comisiei judetene de igienă a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Stagiul practic se efectuează integral, absentele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de seful comisiei judetene de igienă a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

 

VALIDAREA STAGIULUI

 

DA

NU

 

 

 

Seful Comisiei judetene de igienă a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

Numele..............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

 

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta la seful comisiei judetene de igienă a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, continutul fisei de stagiu, regulamentul de ordine interioară si va fi instruit cu privire la normele de protectie si securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate presedintelui filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa Nr. 81la metodologie)

 

FISĂ DE STAGIU

Specialitatea asistent medico-social

 

Numele...................................................................................................................................................................................

Prenumele.............................................................................................................................................................................

C.N.P........................................................................................................................................................................................

Profesia..................................................................................................................................................................................

Specialitatea..........................................................................................................................................................................

Perioada de stagiu.................................................................................................................................................................

Unitatea sanitară....................................................................................................................................................................

Sectia........................................................................................................................................................................................

Asistent-sef..........................................................................................................................................................................

 

Director de îngrijiri..................................................................................................................................................................

Asistent-sef............................................................................................................................................................................

 

Obiective................................................................................................................................................................................

 

1. Capacitatea de identificare a domeniului de cuprindere a asistentei sociale si găsirea unor solutii în rezolvarea problemelor beneficiarului de servicii medico-sociale

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 

 

2. Capacitatea de abordare, rezolvare a problematicii sociale si întocmirea sesizărilor către autoritătile competente

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 

 

3. Aptitudini de implementare a legislatiei sociale de preventie, profilaxie si interventie socială

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 

 

4. Capacitatea de lucru în echipa multidisciplinară

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 

 

5. Aptitudini de relationare în comunicarea cu beneficiarii serviciilor medico-sociale

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 


6. Planificarea activitătii proprii si stabilirea programelor sociale de preventie, profilaxie si interventie socială

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 

 

7. Utilizarea tehnicilor si metodelor de investigatie specifice în identificarea si solutionarea nevoilor beneficiarului de servicii medico-sociale

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 

 

8. Cunoasterea si respectarea drepturilor beneficiarului de servicii medico-sociale

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 

 

9. Cunoasterea legislatiei sanitare în vigoare privind prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale, gestionarea deseurilor rezultate în urma activitătilor medicale, cunoasterea codului de etică si deontologie profesională si a normelor de securitate si sănătate a muncii

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 

 

10. Capacitatea de sustinere morală si sprijin afectiv a beneficiarului de servicii medico-sociale prin consiliere si sfătuire

 

Foarte bine (10 p)

Bine (8-9 p)

Satisfăcător (7 p)

Nesatisfăcător (1-6 p)

 

 

 

 

 

 

TOTAL PUNCTAJ: ....................................

Media punctajului:

 

Recomandările mentorului: ...................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Mentor

Numele....................................

Prenumele...............................

Semnătura...............................

Cursant

Numele....................................

Prenumele...............................

Semnătura...............................

 

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul sef de sectie (mentor).

Stagiul practic se efectuează integral, absentele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.

 

VALIDAREA STAGIULUI

 

DA

NU

 

 

 

Director de îngrijiri

Numele..............................

Prenumele..........................

Semnătura........................

 

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta la directorul de îngrijiri.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, continutul fisei de stagiu, regulamentul de ordine interioară si va fi instruit cu privire la normele de protectie si securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate presedintelui filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.