MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 736/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 736        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.020. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.048. - Hotărâre privind transferul managementului asistentei medicale pentru unele unităti sanitare cu paturi din judetul Satu Mare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.414. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursurilor sau examenelor de ocupare a posturilor vacante ori temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2), precum si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înscrierea unor bunuri mobile, identificate potrivit anexei nr. 1, în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

(2) Bunurile mobile înscrise în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, potrivit alin. (1), se transmit în administrarea Muzeului National de Artă al României.

Art. 2. - (1) Datele de identificare a lucrărilor de artă plastică înregistrate la pozitiile MF 154992, respectiv 154993 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2.

(2) Se aprobă transmiterea unor lucrări de artă plastică aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, identificate potrivit anexei nr. 3, în administrarea Muzeului National de Artă al României.

Art. 3. - Datele de identificare a bunurilor imobile apartinând domeniului public al statului, înregistrate la pozitiile MF 38814-38820, respectiv MF 153573 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 4.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art. 1 alin. (2) si art. 2 alin. (2) se face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoarea a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul culturii si patrimoniului

national,

Kelemen Hunor

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 octombrie 2010.

Nr. 1.020.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor mobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

 

Nr.

crt.

Codul de

clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

1.

8.28

Scoartă Zili

Broderie de mână, cu lână pe suport de lână, tesut în război, format din 3 fâsii, dimensiunea 296 x 163 cm, sec. XIX, stare de conservare bună (restaurată), lucrare cu nr. de inventar 89662/295

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

10.260

2.

8.28

Tesătură

Suport de lână rosu închis si broderie cu fir de mătase auriu, provenientă Siria, dimensiunea 260 x 122 cm, sec. XX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89663/296

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

1.000

3.

8.28

Broderie

Mecanică, artă extrem-orientală, provenientă Extremul Orient, compozitie: mătase naturală, dimensiunea 61 x 49,5 cm, sfârsitul sec. XIX, stare de conservare mediocră, lucrare cu nr. de inventar 89664/297

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

360

4.

8.28

Scoartă tesătură Gigim

Broderie de mână, cu lână pe suport de lână si tesătură de lână, sec. XIX (6 fâsii), provenientă Anatolia, dimensiunea 335 x 223 cm, datată sec. XIX, stare de conservare bună (restaurată), lucrare cu nr. de inventar 89665/298

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

3.600

5.

8.28

Scoartă tesătură Gigim

Executată manual pe suport de lână si tesătură de lână, sec. XIX (4 fâsii), provenientă Anatolia, compozitie: lână, dimensiunea 300 x 200 cm, sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89666/299

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

4.320

6.

8.28

Broderie Susani

Executată manual pe suport de pânză de in si tesătură de mătase, provenienta Asia Centrală, compozitie: mătase, dimensiunea 156 x112 cm, datare sfârsitul sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89667/300

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

3.420

7.

8.28

Broderie Zili (scoartă)

Executată manual pe suport de lână, tesătură în război, sec. XIX, dimensiunea 200 x 154 cm, stare de conservare bună (restaurată), lucrare cu nr. de inventar 89668/301

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

10.260

8.

8.28

Broderie Buchara

Executată manual pe suport de pânză de in si tesătură de mătase, provenientă Asia Centrală Buchara, compozitia: mătase, dimensiunea 182 x 125 cm, sfârsitul sec. XIX, stare de conservare mediocră, lucrare cu nr. de inventar 89670/303

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

360

9.

8.28

Fată de masă Zili

Broderie executată manual pe suport de lână si tesătură de lână, compozitie: lână, dimensiunea 200 x 205 cm, sec. XIX, stare de conservare bună (restaurată), lucrare cu nr. de inventar 89671/304

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

36.000

10.

8.28

Covor Gordes

Urzeală, băteală si nod Gordes din lână, provenientă Anatolia, compozitie: lână, dimensiunea 340 x 97 cm, sec. XIX, stare de conservare bună, lucrare cu nr. de inventar 89672/305

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

5.130


11.

8.28

Covor Melas

Provenientă Turcia, compozitie: lână, dimensiunea 162 x 102 cm, sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89673/306

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

36.000

12.

8.28

Covor Sumak

Provenientă Caucaz, urzeală de bumbac si băteala de lână, dimensiunea 310 x 225 cm, sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89674/307

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

3.888

13.

8.28

Covor de rugăciune Kula

Urzeală, băteală si nod Gordes din lână lucrat cu linii în diagonală, provenientă Kula, compozitie: lână, dimensiunea 190 x 130 cm, sec. XVIII, stare de conservare mediocră, lucrare cu nr. de inventar 89675/308

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

5.400

14.

8.28

Covor de rugăciune Gordes

Sec. XVIII, compozitie: lână, dimensiunea 196 x 141 cm, sec. XVIII, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89676/309

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

12.600

15.

8.28

Fată de sac Pendink

Urzeală, băteală si nod Sinneh din lână, dimensiunea 30 x 77,5 cm, provenientă Asia Centrală, compozitie: lână, sec. XIX, stare de conservare mediocră, lucrare cu nr. de inventar 89677/310

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

1.026

16.

8.28

Scoartă de rugăciune Karamaniu-Erzrum

Provenientă Erzrum, compozitie: lână, dimensiunea 230 x 144 cm, sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89678/311

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

4.860

17.

8.28

Scoartă Karamaniu

Tesătură Kilim (2 fâsii), compozitie: lână, dimensiunea 398 x 158 cm, sec. XIX, stare de conservare mediocră, lucrare cu nr. de inventar 89679/312

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

6.840

18.

8.28

Scoartă Karamaniu

Tesătură Kilim (2 fâsii), compozitie: lână, dimensiunea 430 x 166 cm, datată sec. XIX, stare de conservare bună (restaurată), lucrare cu nr.de inventar 89680/313

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

2.736

19.

8.28

Scoartă Karamaniu

Tesătură Kilim (2 fâsii), compozitie: lână, dimensiunea 390 x 161 cm, sec. XIX, stare de conservare bună (restaurată), lucrare cu nr. de inventar 89681/314

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

2.736

20.

8.28

Scoartă Karamaniu-Halep

Proveniente Turcia-Halep, compozitie: lână, dimensiunea 191 x 135 cm, sec. XIX, stare de conservare bună (restaurată), lucrare cu nr. de inventar 89682/315

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

1.710

21.

8.28

Scoartă Senneh

Urzeală bumbac, băteală lână, compozitie: lână, dimensiunea 182 x 130 cm, sec. XIX, stare de conservare bună (restaurată), lucrare cu nr. de inventar 89683/316

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

5.130

22.

8.28

Scoartă Karamaniu

Tesătură Kilim (2 fâsii), compozitie: lână, provenientă Turcia, dimensiunea 345 x 160 cm, sec. XIX, stare de conservare bună (restaurată), lucrare cu nr. de inventar 89684/317

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

3.420


23.

8.28

Scoartă Karamaniu

Tesătură Kilim (2 fâsii), compozitie: lână, provenientă Turcia, dimensiunea 366 x 162 cm, sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89685/316

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

2.394

24.

8.28

Scoartă Karamaniu

Tesătură Kilim (2 fâsii), compozitie: lână, provenientă Turcia, dimensiunea 330 x 155 cm, sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89686/319

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

5.130

25.

8.28

Scoartă Karamaniu

Tesătură Kilim (2 fâsii), compozitie: lână, provenientă Turcia, dimensiunea 363 x 140 cm, sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89687/320

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

6.840

26.

8.28

Scoartă Karamaniu

Tesătură Kilim (2 fâsii), compozitie: lână, provenientă Turcia, dimensiunea 363 x 171 cm, sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89688/321

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

6.840

27.

8.28

Scoartă de rugăciune Karamaniu-Erzrum

Provenientă Erzrum, compozitie: lână, dimensiunea 176 x 130 cm, sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89689/322

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

3.420

28.

8.28

Scoartă Karamaniu- Halep

Provenientă Halep, compozitie: lână, dimensiunea 310 x 144 cm, datată sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89690/323

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

5.130

29.

8.28

Scoartă/kilim

Provenientă Turcia, compozitie: lână, dimensiunea 156 x 120 cm, sfârsitul sec. XIX, stare de conservare bună, lucrare cu nr. de inventar 89691/324

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

5.130

30.

8.28

Scoartă/kilim de rugăciune Karamaniu - Erzrum

Provenientă Erzrum, compozitie: lână, dimensiunea 167 x 126,5 cm, sec. XIX, lucrare cu nr. de inventar 89692/325, stare de conservare aproape bună

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

2.394

31.

8.28

Kilim de rugăciune Karamaniu - Erzrum

Provenientă Erzrum, compozitie: lână, dimensiunea 190 x 135 cm, sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89694/327

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

2.394

32.

8.28

Scoartă Karamaniu

Tesătură Kilim (1 fâsie), compozitie: lână, dimensiunea 330 x 80 cm, sec. XIX, stare de conservare mediocră, lucrare cu nr. de inventar 89695/328

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

360

33.

8.28

Desagă dublă

Artă persană, urzeală, băteală si nod Gordes din lână, provenientă Persia, compozitie: lână, dimensiunea 55 x 60 cm la ambele fete, sec. XIX, stare de conservare mediocră, lucrare cu nr. de inventar 89696/329

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

2.052

34.

8.28

Valtrap de cămilă Asmalâk

Urzeală, băteală, nod Gordes de lână, provenientă Asia Centrală Yomud, compozitie: lână, dimensiunea 125,5 cm x 86,5 cm, începutul sec. XX, stare de conservare bună, lucrare cu nr. de inventar 89697/330

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

36.000


35.

8.28

Covor

Urzeală, băteală, nod Gordes din lână, provenientă Caucaz- Akstafa, compozitie: lână, dimensiunea 272 x 116 cm, sec. XIX, stare de conservare bună, lucrare cu nr. de inventar 89698/331

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

7.200

36.

8.28

Covor Sumak

Provenientă Caucaz, compozitie: lână, dimensiunea 295 x 206,5 cm, sec. XIX, stare de conservare bună, lucrare cu nr. de inventar 89699/332

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

5.400

37.

8.28

Tesătură Buchara

Urzeală, băteală si nod Gordes din lână, provenientă Asia Centrală Buchara, compozitie: lână, dimensiunea 107 x 38 cm, sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89700/333

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

2.052

38.

8.28

Covor Caucaz- Akstafa

Urzeală, băteală, nod Gordes de lână, provenientă Kaukaz- Akstafa, compozitie: lână, dimensiunea 290 x 120 cm, sec. XIX, stare de conservare bună, lucrare cu nr. de inventar 89701/334

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

9.720

39.

8.28

Covor de rugăciune Kula (de cimitir)

Urzeală, băteală, nod Gordes din lână, lucrat cu linii în diagonală, provenientă Kula, compozitie: lână, dimensiunea 213 x 137 cm, sfârsitul sec. XVIII, stare de conservare mediocră, lucrare cu nr. de inventar 89702/335

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

17.100

40.

8.28

Covor de rugăciune Gordes

Urzeală, băteală si nod Gordes din lână, provenientă Turcia, compozitie: lână, lucrat în linii în diagonală, dimensiunea 189 x 135,5 cm, sec. XVIII, stare de conservare bună (restaurat), lucrare cu nr. de inventar 89704/337

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

8.550

41.

8.28

Covor de rugăciune Ladîk

Urzeală, băteală si nod Gordes din lână, provenientă Turcia, compozitie: lână, dimensiunea 219 x 131 cm, sec. XIX, stare de conservare bună, lucrare cu nr. de inventar 89705/338

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

6.480

42.

8.28

Kilim de rugăciune

Provenientă Turcia, compozitie: lână, dimensiunea 166,5 x 117 cm, sec. XIX, stare de conservare bună, lucrare cu nr. de inventar 89706/339

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

3.420

43.

8.28

Covor de rugăciune cu mai multe nise (Saf)

Cu inscriptii transpuse în 3 nise în partea inferioară: 1253 A.H. 1837=1838, provenientă Turcia-Karamaniu, compozitie: lână, dimensiunea 323 x 219cm, datat 1253 A.H. 1837=1838, stare de conservare bună, lucrare cu nr. de inventar 89707/340

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

5.400

44.

8.28

Scoartă Sileh

Kaukaz de Est, urzeală, băteală din lână, provenientă Caucazul de Est, compozitie: lână, dimensiunea 262 x 197 cm, datată sec. XIX, lucrare cu nr. de inventar 89708/341

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

10.800

45.

8.28

Kilim

Provenientă Turcia, compozitie: lână, dimensiunea 151 x 93,5 cm, sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89709/342

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

10.800

46.

8.28

Scoartă Karamaniu

Provenientă Turcia-Karamaniu, compozitie: lână, tesătură kilim, dimensiunea 264 x 214 cm, sec. XIX, stare de conservare bună, lucrare cu nr. de inventar 89710/343

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

5.130


47.

8.28

Broderie Asia Centrală

Executată manual pe suport de lână, provenientă Asia Centrală, compozitie: lână, dimensiunea 308,5 x 127 cm, datată sec. XIX, stare de conservare bună, lucrare cu nr. de inventar 89711/344

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

7.200

48.

8.28

Broderie Asia Centrală

Executată manual pe suport de lână, tesută cu lână si fir metalic, provenientă Asia Centrală, compozitie: lână, dimensiunea 308 x 130 cm, sec. XIX, stare de conservare bună, lucrare cu nr. de inventar 89712/345

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

5.400

49.

8.28

Bandă de decorat iurta

Tesătură Gigim, executată manual pe suport tesut din lână, turkmenia, provenientă Turkmenia, compozitie: lână, dimensiunea 317 x 27 cm, sec. XIX, stare de conservare bună, lucrare cu nr. de inventar 89714/347

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

720

50.

8.28

Bandă de decorat iurta

Broderie, tesătură Gigim, executată manual pe suport tesut din lână, Turkmenia, provenientă Turkmenia, compozitie: lână, dimensiunea 405 x 53 cm, sec. XIX, stare de conservare bună, lucrare cu nr. de inventar 89715/348

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

1.080

51.

8.28

Bandă de decorat iurta

Broderie, executată manual pe suport tesut din lână (tesătura Gigim), provenientă Turkmenia, compozitie: lână, dimensiunea 318 x 32,5 cm, sec. XIX, stare de conservare bună, lucrare cu nr. de inventar 89717/350

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

720

52.

8.28

Sac de sa Sumak

Provenientă Caucaz, compozitie: lână, dimensiunea 117 x 60 cm, sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89718/351

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

3.600

53.

8.28

Sac de sa Sumak

Provenientă Caucaz, compozitie: lână, dimensiunea 115,5x50,5 cm, datat sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89719/352

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

4.104

54.

8.28

Sac de sa

Provenientă Asia Centrală, compozitie: lână, dimensiunea 118,5 x 67 cm, sec. XIX, stare de conservare bună, lucrare cu nr. de inventar 89720/353

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

3.600

55.

8.28

Sac de sa Sumak

Provenientă Caucaz, compozitie: lână, dimensiunea 142,5x51 cm, sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89721/354

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

3.600

56.

8.28

Fată de sac de sa

Urzeală, băteală si nod Gordes, provenientă Asia Centrală, compozitie: lână, dimensiune 57,5 x 54,5 cm, sec. XIX, stare de conservare aproape bună, lucrare cu nr. de inventar 89722/355

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2008

720


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrărilor de artă plastică prevăzute la pozitiile MF 154992, respectiv 154993, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Valoarea

de inventar

- lei -

Caracteristici

Tipul bunului

Codul de

clasificare

Nr. MF

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Adresa

1.

Lucrare de artă plastică “Natură moartă cu ochelari si carte”

176.000

Autor: Constantin D. Stahi

Tehnica: ulei pe pânză

Dimensiuni: 36,3 x 52,4 cm

Anul: 1882

Semnat, datat si localizat stânga jos cu negru: “C. D. Stahi, 1882, Iassy”

Stare de conservare: bună (restaurată)

mobil

8.28 154992

2007

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30,

sectorul 1

2.

Lucrare de artă plastică

“Călcătoreasa”

140.800

Autor: Alexandru Ciucurencu

Tehnica: ulei pe carton

Dimensiuni: 60,8 x 49,5 cm

Anul: 1945

Semnat pe latura din stânga spre mijloc cu gri, în monogramă: “CA.”, nedatat

Stare de conservare: bună (restaurată)

mobil

8.28 154993

2007

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30,

sectorul 1

 

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrărilor de artă plastică care se transmit din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National în administrarea Muzeului National de Artă al României

 

Nr. crt.

Nr. MF Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică/Valoarea de inventar - lei -

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Tipul bunului

1.

154992 8.28_

Lucrare de artă plastică “Natură

moartă cu ochelari si carte”

Autor: Constantin D. Stahi

Tehnica: ulei pe pânză

Dimensiuni: 36,3 x 52,4 cm

Anul: 1882

Semnat, datat si localizat stânga jos cu negru:

“C. D. Stahi, 1882, Iassy”

Stare de conservare: bună (restaurată)

Valoare de inventar: 176.000 lei

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30,

sectorul 1

2007

mobil

2.

154993 8.28_

Lucrare de artă

plastică “Călcătoreasa”

Autor: Alexandru Ciucurencu

Tehnica: ulei pe carton

Dimensiuni: 60,8 x 49,5 cm

Anul: 1945

Semnat pe latura din stânga spre mijloc cu gri, în

monogramă: “CA.”, nedatat

Stare de conservare: bună (restaurată)

Valoare de inventar: 140.800 lei

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30,

sectorul 1

2007

mobil

3.

154994 8.28_

Lucrare de artă plastică

“Pod peste Sena”

Autor: Theodor Pallady

Tehnica: ulei pe carton

Dimensiuni: 54,2 x 44,5 cm

Anul: 1925 (nedatat)

Semnat stânga mijloc, în monogramă cu negru: “T.P.”

Stare de conservare: bună (restaurată)

Valoare de inventar: 123.200 lei

Municipiul Bucuresti,

sos. Kiseleff nr. 30,

sectorul 1

2007

mobil


ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile apartinând domeniului public al statului prevăzute la nr. MF 38814-38820, respectiv nr. MF 153573, aflate în administrarea Complexului Muzeal National Moldova

 

Nr. crt.

Nr. MF

Codul

de

clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică/Valoarea de inventar - lai -

Adresa

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Baza legală

1.

38814

8.29.06

Palatul Culturii Iasi

S+P+E1+E2; 4 muzee, laboratorul zonal de restaurare, oficiul de

patrimoniu si biblioteca municipală

Suprafata construită = 7.729,11 m2

Valoare de inventar: 11.226.620 lei

Suprafata terenului = 9.886 m2

Valoare de inventar: 16.608.480 lei

Municipiul Iasi,

Piata Stefan cel Mare si Sfânt

nr. 1, judetul Iasi

1955

Protocolul

nr. 2.651/23.06.1993

încheiat cu CPJ Iasi

2.

38815

8.29.06

Muzeul Unirii Iasi

P+E

Suprafata construită = 745,16 m2 Valoare de inventar: 8.582.680 lei Suprafata terenului = 2.209 m2 Valoare de inventar: 7.068.800 lei

Municipiul Iasi,

str. Alexandru Lăpusneanu

nr. 14,judetul Iasi

1955

Decizia

nr. 917/23.11.1955 a Sfatului Popular Regional Iasi

3.

38816

8.29.06

Muzeul Memorial

“Mihail Kogălniceanu”

lasi

S+P

Suprafata construită = 437,66 m2 Valoare de inventar: 896.068 lei Suprafata terenului = 1.150 m2 Valoare de inventar: 3.680.000 lei

Municipiul Iasi,

str. Mihail Kogălniceanu nr. 11,

judetul Iasi

1971

Ordinul nr.

13.978/24.12.1970

al Consiliului Judetean Iasi

4.

38817

8.29.06

Muzeul Memorial

“Poni - Cernătescu”

lasi

Parter, 6 camere Suprafata construită = 311,36 m2 Valoare de inventar: 220.175 lei Suprafata terenului = 4.800 m2 Valoare de inventar: 15.360.000 lei

Municipiul Iasi,

str. Mihail Kogălniceanu nr. 7B,

judetul Iasi

1970

Decizia nr. 471/8.09.1971 a Consiliului Judetean Iasi si Actul de donatie nr. 6.386/1971

5.

38818

8.29.06

Palatul Memorial “Al. I. Cuza” Ruginoasa

P+E1, muzeu, 16 camere; P la clădirea anexă Suprafata construită = 3.085,44 m2 Valoare de inventar: 611.856 lei Suprafata terenului = 147.698 m2 Valoare de inventar: 1.860.995 lei

Comuna Ruginoasa, judetul Iasi

1972

Decizia nr. 309/6.06.1980 a Consiliului Judetean Iasi

6.

38819

8.29.06

Muzeul Viei si Vinului din Hâriău

S+P, 6 camere si anexă Suprafata construită - 394,21 m2 Valoare de inventar: 170.750 lei Suprafata terenului = 2.398 m2 Valoare de inventar: 151.074 lei

Orasul Hâriău,

str. Logofăt Tăutu nr. 1,

judetul Iasi

1992

Decizia

nr. 334/22.05.1990

a Consiliului Judetean Iasi

7.

38820

8.29.06

Muzeul arheologic de sitdin Cucuteni

Rezervatie arheologică înfiintată în anul 1984 pentru protejarea

turnului principal (nr. 3) al necropolei tumulare cu morminte princiare

geto-dacice de pe Dealul Gosanu

Suprafata construită = 959,36 m2

Valoare de inventar: 175.242 lei

Suprafata terenului = 9.263 m2

Valoare de inventar: 38.905 lei

Comuna Cucuteni, judetul Iasi

1995

Decizia

nr. 239/15.06.1985

a Primăriei Municipiului

lasi

8.

153573

8.29.06

Turnul străjerilor - Palatul Culturii Iasi

S+P+E; situat pe latura vestică a Palatului Culturii Suprafata construită = 28,10 m2 Valoare de inventar: 163.610 lei Suprafata terenului = 75,02 m2 Valoare de inventar: 126.034 lei

Municipiul Iasi, str. Palat nr. 1, judetul Iasi

1993

Hotărârea Guvernului nr. 449/21.04.2008


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transferul managementului asistentei medicale pentru unele unităti sanitare cu paturi din judetul Satu Mare

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 221 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul managementului asistentei medicale pentru unele unităti sanitare cu paturi din judetul Satu Mare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între autoritătile administratiei publice implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si autoritătile administratiei publice locale si Primăria Municipiului Bucuresti în vederea transferului managementului asistentei medicale al unitătilor sanitare publice, adaptat la conditiile specifice de realizare a transferului.

Art. 3. - În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, pozitiile 275 si 277 se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 octombrie 2010.

Nr. 1.048.

 

 

ANEXA

 

LISTA

unitătilor sanitare cu paturi din judetul Satu Mare pentru care se transferă managementul asistentei medicale

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii sanitare

Autoritatea administratiei publice locale de la care se transferă

Autoritatea administratiei publice locale la care se transferă

1.

Spitalul Municipal Cărei

Consiliul Judetean Satu Mare

Consiliul Local al Municipiului Cărei

2.

Spitalul Orăsenesc Tăsnad

Consiliul Judetean Satu Mare

Consiliul Local al Orasului Tăsnad


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursurilor sau examenelor de ocupare a posturilor vacante ori temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

Având în vedere Decretul Presedintelui României nr. 1.902/2009 pentru numirea Guvernului României si prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Reglementările specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din administratia publică, cuprinse în anexa nr. I la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării reqionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursurilor sau examenelor de ocupare a posturilor vacante ori temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2010.

Nr. 2.414.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea concursurilor sau examenelor de ocupare a posturilor vacante ori temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Angajarea personalului contractual în cadrul aparatului propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, denumit în continuare minister, pe posturi vacante sau temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale se face prin concurs sau examen, după caz.

(2) La concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante sau temporar vacante pot participa atât persoane care îsi desfăsoară activitatea în cadrul ministerului, cât si persoane din afara ministerului care îndeplinesc conditiile generale si specifice stabilite.

(3) în cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant se prezintă un singur candidat, încadrarea în muncă se face prin examen.

Art. 2. - (1) Prezentul regulament stabileste modalitatea de organizare si desfăsurare a concursurilor sau examenelor, după caz, pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din cadrul aparatului propriu al ministerului.

(2) Sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament persoanele care urmează să ocupe functii corespunzătoare personalului contractual la cabinetele demnitarilor.

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursului sau examenului

 

SECTIUNEA 1

Etape preliminare în organizarea concursului sau examenului

 

Art. 3. - Posturile vacante/temporar vacante prevăzute în statul de functii al ministerului vor fi scoase la concurs, luându-se în considerare următoarele criterii:

a) necesitătile de personal identificate în mod obiectiv, eventual pe baza analizei încărcării cu sarcini a personalului;

b) alocatiile bugetare aprobate pentru cheltuielile de personal pentru anul în curs;

c) alte criterii considerate relevante în anumite situatii care nu pot fi prevăzute.

Art. 4. - (1) Compartimentele de specialitate vor transmite Directiei resurse umane, sub forma unui memorandum intern, solicitarea motivată de scoatere a posturilor vacante sau temporar vacante la concurs.

(2) La solicitarea prevăzută la alin. (1) se vor anexa, în mod obligatoriu, conditiile specifice, bibliografia si, dacă este cazul, tematica necesare în vederea ocupării postului, precum si fisa-cadru a postului.

(3) Dacă se consideră necesar, Directia resurse umane poate solicita transmiterea unei analize actualizate privind gradul de încărcare cu sarcini a personalului din compartimentul respectiv.

Art. 5. - Directia resurse umane va centraliza solicitările primite, va verifica existenta posturilor vacante/temporar vacante, conformitatea cu prevederile prezentului regulament si cu alte acte normative specifice si va transmite ordonatorului principal de credite spre aprobare propunerea de organizare a concursului.

Art. 6. - După aprobarea de către ordonatorul principal de credite a scoaterii la concurs a unor posturi vacante/temporar vacante, Directia resurse umane va demara procedurile necesare organizării concursului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Publicitatea concursului sau examenului

 

Art. 7. - Anunturile privind posturile pentru care se organizează concurs se aduc la cunostinta publicului, prin grija Directiei resurse umane, cu cel putin 15 zile înainte de data desfăsurării concursului/examenului, prin afisarea anuntului la sediul ministerului si pe pagina de internet a institutiei si, dacă se consideră necesar, prin publicarea într-un cotidian de largă circulatie.

Art. 8. - (1) Anuntul prevăzut la art. 7 va contine obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea posturilor pentru care se organizează concursul, precum si a compartimentului/compartimentelor din care fac parte;

b) locul desfăsurării concursului;

c) conditiile generale de participare la concurs stabilite de prezentul regulament;

d) conditiile specifice de participare la concurs stabilite potrivit fisei postului si altor acte normative relevante;

e) probele de concurs, data si ora sustinerii acestora;

f) nota minimă necesară promovării probelor de concurs;

g) documentele necesare înscrierii la concurs;

h) locul si data până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs;

i) datele de contact la care se pot obtine informatii suplimentare referitoare la desfăsurarea concursului;

j) bibliografia si, după caz, tematica aferente posturilor scoase la concurs.

(2) Anuntul publicat în presa scrisă poate contine numai elementele prevăzute la alin. (1) lit. a), h) si i), însă va cuprinde, în mod obligatoriu, si precizarea potrivit căreia documentele necesare înscrierii la concurs, conditiile generale si specifice, tematica si, după caz, bibliografia sunt afisate la sediul ministerului din str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, Bucuresti, si pe site-ul ministerului www.mdrt.ro

Art. 9. - Modificările intervenite în desfăsurarea concursului sau examenului vor fi comunicate candidatilor prin aceleasi mijloace prin care s-a făcut publicitatea concursului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conditii generale si specifice pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante

 

Art. 10. - (1) în vederea participării la concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant, candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii generale:

a) să aibă cetătenia română sau cetătenia unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, potrivit legii;

b) să nu aibă antecedente penale, cu exceptia cazului în care a intervenit reabilitarea;

c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării functiei, certificată conform legii;

d) să aibă capacitate deplină de exercitiu;

e) să cunoască limba română, scris si vorbit;

f) să nu fie incompatibili cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), în situatii exceptionale, conducerea ministerului poate decide, de la caz la caz, angajarea unor specialisti, cetăteni ai altor state decât cele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, în conditiile legii.

Art. 11. - (1) Conditiile specifice elaborate de conducătorul compartimentului în care se află postul vacant ori temporar vacant pe baza cerintelor cuprinse în fisa postului vizează următoarele:

a) studiile de specialitate;

b) perfectionările/specializările;

c) vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor;

d) cunostintele de limbi străine;

e) cunostintele de operare pe calculator;

f) abilitătile si aptitudinile corespunzătoare postului;

g) alte cerinte specifice postului respectiv.

(2) Stabilirea conditiilor specifice pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant se va face cu respectarea legislatiei în vigoare aplicabile, a principiilor egalitătii de sanse, nediscriminării si competentei profesionale.

(3) La cererea expresă a candidatului, angajatorul poate furniza informatii suplimentare referitoare la clauzele generale care urmează să fie înscrise în contractele individuale de muncă, prin punerea la dispozitie a unui model-tip de contract individual de muncă si/sau a unui model de fisă de post aferentă postului pentru care candidează.

Art. 12. - Nivelul studiilor pentru posturile vacante/temporar vacante se stabileste în concordantă cu prevederile legii si cerintele specifice postului, în principal dintre cele prezentate mai jos:

a) studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;

b) studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

c) studii postliceale, absolvite cu diplomă de absolvire/ certificat de competente profesionale;

d) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

e) alte studii.

Art. 13. - În functie de competentele necesare pentru exercitarea atributiilor specifice postului vacant/temporar vacant, natura studiilor necesare se stabileste de către conducătorul compartimentului din care face parte postul, cu respectarea reglementărilor legale specifice functiei scoase la concurs, precum si, dacă este cazul, a nomenclatoarelor domeniilor si specializărilor din învătământul universitar de lungă si scurtă durată.

Art. 14. - (1) Conditiile minime de vechime pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării functiilor contractuale, care nu sunt reglementate prin alte acte normative cu caracter specific, pentru care sunt necesare studii superioare se stabilesc, în general, după cum urmează:

a) minimum un an, pentru ocuparea functiilor contractuale de grad imediat superior celui de debutant;

b) minimum 3 ani, pentru fiecare dintre gradele superioare celui prevăzut la lit. a).

(2) Conditiile minime de vechime în muncă pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării functiilor contractuale pentru care sunt necesare studii medii si care nu sunt reglementate prin alte acte normative cu caracter specific se stabilesc după cum urmează:

a) minimum 6 luni, pentru ocuparea functiilor contractuale de grad imediat superior celui de debutant;


b) minimum 3 ani, pentru fiecare dintre gradele superioare celui prevăzut la lit. a).

(3) Conditiile minime de vechime pentru concursurile organizate în vederea ocupării functiei de consilier pentru afaceri europene vor fi stabilite de conducătorii compartimentelor, respectând prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Comisiile de concurs/examinare si comisiile de solutionare a contestatiilor

 

Art. 15. - (1) în vederea organizării si desfăsurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, cu minimum 5 zile înaintea desfăsurării concursului, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, se constituie comisia de concurs/examinare, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor.

(2) Comisiile de concurs/examinare vor avea în componentă un număr de 5 membri, care trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

a) cel putin unul dintre membrii comisiei are functia cel putin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs;

b) au probitate morală si profesională;

c) nu se află sub efectul unei sanctiuni disciplinare, conform legii;

d) nu au calitatea de sot, sotie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidati;

e) membrul în comisie, sotul sau sotia, după caz, nu are relatii ori interese cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati;

f) nu sunt sau nu urmează a fi subordonati ierarhic oricăruia dintre candidati.

(3) în cazul în care în cadrul ministerului nu există specialisti în domeniul de activitate al postului vacant/temporar vacant, din comisii pot face parte si specialisti în domeniu din alte institutii ori cadre universitare.

(4) Din comisia de concurs/examinare face parte, în mod obligatoriu, conducătorul compartimentului în care se află postul vacant/temporar vacant pentru care se organizează concurs sau o persoană desemnată de acesta.

(5) Calitatea de membru în comisia de concurs/examinare este incompatibilă cu aceea de membru în comisia de solutionare a contestatiilor.

(6) Presedintele comisiei de concurs/examinare, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor se desemnează din rândul membrilor acestora prin ordinul mentionat la alin. (1).

(7) Fiecare comisie de concurs/examinare, respectiv comisie de solutionare a contestatiilor are un secretar, numit prin actul administrativ de numire a comisiei.

(8) Secretariatul comisiei de concurs/examinare si secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor se asigură de către angajati cu atributii în acest domeniu, prevăzute în fisa postului, din cadrul Directiei resurse umane.

Art. 16. - Comisia de concurs/examinare are următoarele atributii:

a) selectează dosarele de concurs ale candidatilor;

b) având în vedere bibliografia si, după caz, tematica stabilite prin anuntul de concurs, precum si complexitatea postului, elaborează subiectele cu cel mult 24 de ore înainte de sustinerea probei scrise;

c) stabileste baremul detaliat de corectare a lucrărilor;

d) stabileste durata probei scrise în functie de gradul de dificultate si de complexitatea subiectelor, fără a depăsi limita maximă de 3 ore;

e) stabileste planul de interviu si realizează interviul;

f) notează pentru fiecare candidat proba scrisă si interviul;

g) stabileste criteriul de departajare a concurentilor, în cazul în care se obtine aceeasi notă finală;

h) transmite, în timp util, secretarului comisiei rezultatele probelor de concurs si rezultatele concursului, pentru a putea fi comunicate candidatilor;

i) are obligatia să semneze în aceeasi zi documentatia de concurs.

Art. 17. - (1) Comisiile de solutionare a contestatiilor sunt formate din 3 membri, dintre care cel putin un specialist în domeniul aferent atributiilor functiei scoase la concurs.

(2) Membrii comisiilor de solutionare a contestatiilor trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute la art. 15 alin. (2).

Art. 18. - Comisia de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii:

a) solutionează contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor si la notarea probei scrise si a interviului;

b) transmite, în timp util, secretarului comisiei rezultatele contestatiilor, pentru a fi comunicate candidatilor.

Art. 19. - Secretarul comisiei de concurs/examinare are următoarele atributii:

a) primeste dosarele de înscriere la concurs sau examen ale candidatilor;

b) verifică conformitatea fotocopiilor prezentate cu documentele originale, mentionând pe acestea, sub semnătură, expresia “conform cu originalul”;

c) redactează si semnează, alături de comisia de concurs/examinare, întreaga documentatie privind activitatea specifică a acesteia;

d) asigură îndeplinirea conditiilor pentru desfăsurarea optimă a concursului/examenului - spatii corespunzătoare, papetărie, birotică si alte elemente de logistică necesare, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidatilor;

e) oferă candidatilor informatii privind desfăsurarea concursului, respectând prevederile legale si prevederile prezentului regulament;

f) afisează rezultatele selectiei dosarelor, probei scrise si interviului, precum si rezultatele finale ale concursului;

g) transmite documentatia (dosarul candidatului si procesul-verbal cu rezultatele finale ale concursului sau examenului) pentru a fi întocmite actele necesare încadrării în muncă a candidatilor admisi.

Art. 20. - Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii:

a) primeste contestatiile depuse în termenul legal de candidati si le prezintă comisiei de solutionare a contestatiilor;

b) redactează si semnează, alături de comisia de solutionare a contestatiilor, întreaga documentatie privind activitatea specifică a acesteia;

c) afisează rezultatele contestatiilor.

Art. 21. - (1) Membrii comisiilor de concurs/examinare si de solutionare a contestatiilor, înainte de exercitarea acestei calităti, vor da o declaratie despre luarea la cunostintă a situatiilor de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzute la art. 15 alin. (2} lit. d), e) si f).

(2) În cazul în care se constată că unul dintre membri nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. d), e) si f), angajatorul va dispune măsuri de înlocuire a acestuia.

Art. 22. - Membrii comisiilor de concurs/examinare si de solutionare a contestatiilor, precum si secretarii acestora au obligatia de a păstra în deplină securitate documentele si de a asigura confidentialitatea subiectelor stabilite pentru probele de concurs sau examen.

Art. 23. - Divulgarea subiectelor, a grilelor de corectare, a planului de interviu, în întregime sau în părti componente ale acestora, atrage asupra celor vinovati măsuri disciplinare ori penale, după caz, stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Desfăsurarea concursului sau examenului

 

SECTIUNEA 1

Depunerea si selectia dosarelor de înscriere la concurs sau examen

 

Art. 24. - (1) în vederea participării la concurs, fiecare candidat are obligatia de a depune, în termenul comunicat prin anuntul de concurs, actele necesare pentru constituirea dosarului de înscriere la concurs, după cum urmează:

a) cererea de înscriere;

b) actul de identitate, în copie si original, pentru confirmare;

c) documentele care atestă nivelul si specializarea studiilor impuse de cerintele postului, în copie si original, pentru confirmare;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinta care să ateste activitatea desfăsurată, vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitate, însotită de original, pentru confirmare;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată în conditiile legii;

g) curriculum vitae;

h) dacă este cazul, orice alte documente necesare, stabilite în functie de caracteristicile posturilor scoase la concurs.

(2) Pe lângă documentele mentionate la alin. (1), candidatii la concurs vor depune la înscriere o fotografie tip buletin si un dosar cu sină.

(3) Candidatii care au altă cetătenie decât cea română vor face dovada îndeplinirii conditiilor de participare la concurs/examen prin documente originale, însotite de traducerile autorizate în limba română.

(4) Persoanele care nu au cetătenia română sau cetătenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European vor prezenta atestatul de recunoastere a actelor de studii.

(5) Cetătenii români care au efectuat studii în străinătate vor prezenta atestate de echivalare pentru actele de studii emise de institutii de învătământ străine depuse la dosar.

Art. 25. - (1) Termenul de depunere a dosarelor mentionat în anuntul de concurs se stabileste astfel încât să nu se depăsească 10 zile de la data publicării anuntului de concurs.

(2) Dosarele de înscriere la concurs sau examen sunt verificate de membrii comisiei de concurs/examinare, în termen de 24 de ore de la data-limită de depunere a acestora.

(3) Rezultatul selectării dosarelor de înscriere se afisează la sediul si pe pagina de internet a ministerului, în termenul prevăzut la alin. (2), cu mentiunea “admis” sau, după caz, “respins” si precizarea motivelor de respingere.

(4) Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, în termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor selectiei dosarelor.

(5) Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutionează si se afisează la sediul ministerului, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere.

(6) La stabilirea termenelor de depunere si de solutionare a contestatiilor nu se iau în considerare zilele nelucrătoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Elaborarea subiectelor pentru concurs sau examen

 

Art. 26. - (1) Pentru proba scrisă a concursului/examenului, comisia de concurs/examinare elaborează subiectele tinând cont de următoarele cerinte:

a) să fie formulate clar, precis si în strictă concordantă cu bibliografia si, eventual, tematica afisate;

b) să poată fi rezolvate în timpul alocat probei respective.

(2) Proba scrisă poate consta în redactarea unei lucrări si/sau rezolvarea unorteste-grilă.

(3) în cazul redactării unei lucrări, criteriile de evaluare a probei scrise sunt stabilite de comisia de concurs/examinare în functie de specificul postului si vizează, în principal:

a) cunostinte teoretice si/sau abilităti practice necesare exercitării functiei;

b) aptitudini si calităti necesare exercitării functiei în raport cu specificul postului (de exemplu, capacitatea de sinteză si analiză, abilitatea de comunicare scrisă a candidatului, creativitatea eto).

Art. 27. - (1) Comisia de concurs/examinare va stabili minimum două seturi de subiecte pentru proba scrisă, care se semnează de toti membrii comisiei de concurs/examinare si se închid în plicuri sigilate purtând stampila ministerului.

(2) Până la ora stabilită pentru finalizarea probei scrise, membrii comisiei de concurs/examinare au obligatia de a stabili baremul detaliat de corectare a lucrărilor, care se afisează la locul desfăsurării probei scrise.

Art. 28. - (1) Pentru proba de interviu a concursului/ examenului, comisia de concurs/examinare va stabili planul de interviu.

(2) Planul de interviu se stabileste în ziua desfăsurării interviului pe baza criteriilor de evaluare.

(3) Planul de interviu va cuprinde, în principal, următoarele elemente:

a) data desfăsurării interviului;

b) locul desfăsurării interviului;

c) postul vacant/temporar vacant;

d) compartimentul din care face parte postul vacant/temporar vacant;

e) continutul probei;

f) promovarea interviului;

g) modalitatea de comunicare a planului de interviu;

h) modalitatea de comunicare a rezultatelor obtinute de candidati la interviu.

(4) în afara subiectelor pe teme profesionale, interviul poate aborda si alte elemente relevante privitoare la activitatea, rezultatele obtinute în muncă, comportamentul în situatii-limită, abilitătile de lucru în echipă, competentele de comunicare si proiectele profesionale de viitor ale candidatului, în situatia în care va ocupa postul pentru care candidează.

(5) Criteriile de evaluare vor fi stabilite de comisia de concurs/examinare pe baza cerintelor postului, respectând bibliografia si, după caz, tematica de concurs, si pot cuprinde:

a) cunostinte teoretice si/sau abilităti practice necesare exercitării functiei;

b) aptitudini si calităti necesare exercitării functiei în raport cu specificul postului (de exemplu, abilităti de comunicare, creativitate, responsabilitate etc);

c) capacitatea de adaptare la cerintele postului (de exemplu, comportamentul în situatii de criză, capacitatea de lucru în echipă si/sau în mod individual, lucrul cu publicul etc);

d) motivatia candidatului;

e) experienta profesională necesară exercitării functiei;

f) alte criterii specifice stabilite de comisie ca fiind relevante pentru recrutarea candidatului celui mai competent în vederea ocupării postului prin concurs.


(6) În cazul în care anuntul de concurs nu face nicio referire la experienta profesională necesară exercitării functiei, experienta profesională a unui candidat nu poate constitui un criteriu de evaluare în cadrul interviului.

(7) în cazul în care la concurs se prezintă doar candidati interni, evaluarea performantelor profesionale potentiale ale candidatilor poate include si elemente referitoare la performantele profesionale anterioare ale candidatului (de exemplu, fise de evaluare).

(8) Ponderea fiecărui criteriu de evaluare la notarea candidatului va fi stabilită în ziua desfăsurării interviului de către comisia de concurs/examinare, în functie de importanta criteriilor în raport cu specificul postului.

Art. 29. - (1) în situatia în care concursul/examenul cuprinde si o probă practică, aceasta va fi organizată astfel încât să se aprecieze cât mai corect potentialul de utilizare, în context profesional, a acelor abilităti care sunt indispensabile realizării atributiilor postului.

(2) în functie de atributiile postului scos la concurs, proba practică poate consta, între altele, în demonstrarea abilitătilor de lucru la calculator sau de utilizare a unor programe informatice, de conducere a unor autovehicule, de cunoastere a unei limbi străine ori altele similare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Probele de concurs sau examen

 

Art. 30. - (1) După selectia dosarelor de concurs/examen, candidatii selectati se vor prezenta la probele de concurs/examen.

(2) Pot participa la probele de concurs/examen doar candidatii ale căror dosare au fost selectate de comisia de concurs/examinare.

(3) în general, concursurile constau în două probe principale:

a) proba scrisă;

b) interviu.

(4) Se pot prezenta la interviu numai candidatii declarati admisi la proba scrisă.

(5) în situatii exceptionale, în care nu există probă scrisă, ci probă practică, se pot prezenta la interviu doar candidatii declarati admisi în urma probei practice.

(6) în cazul în care există mai mult de două probe de concurs, candidatul poate participa la proba următoare numai în conditiile promovării probei anterioare, în ordinea stabilită de comisia de concurs/examinare.

(7) Desfăsurarea probelor de concurs se planifică în zilele lucrătoare, la un interval de minimum 48 de ore între ele, dar nu mai mult de 72 de ore. Prin exceptie, cu acordul candidatilor sau la cererea scrisă a acestora, presedintele comisiei de concurs/examinare poate aproba reducerea termenului de 48 de ore mentionat anterior.

Art. 31. - (1) înainte de începerea probei scrise, secretarul comisiei de concurs/examinare va verifica identitatea candidatilor pe baza buletinului de identitate.

(2) La ora stabilită pentru proba scrisă, comisia de concurs/examinare va prezenta candidatilor seturile de subiecte si va invita un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

(3) Secretarul comisiei de concurs/examinare va înmâna candidatilor subiectele si seturile de hârtie asigurate de minister, purtând stampila institutiei, în vederea redactării lucrării.

(4) Lucrările se sigilează de către secretarul comisiei de concurs/examinare, după care se aplică stampila ministerului, cu exceptia situatiei când există un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant.

(5) Detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare, a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distantă pe toată perioada derulării probei scrise, însemnarea lucrării în vederea identificării candidatului atrage eliminarea candidatului din proba de concurs, comisia de concurs/examinare anulând lucrarea si consemnând cele întâmplate în procesul-verbal.

(6) Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală si niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea si semnează de predarea acesteia.

(7) în cazuri exceptionale determinate de aparitia unor nevoi fiziologice, candidatii pot părăsi sala pe o perioadă limitată de timp, fiind însotiti de un membru al comisiei de concurs/examinare.

Art. 32. - (1) în cadrul interviului, fiecare membru al comisiei de concurs/examinare va adresa întrebări candidatilor pe baza criteriilor de evaluare stabilite anterior.

(2) întrebările adresate de membrii comisiei de concurs/examinare nu pot face referire la optiunile politice ale candidatilor, activitatea sindicală, religie, etnie, stare materială, origine socială sau la alte aspecte care pot avea un caracter discriminatoriu.

(3) întrebările si răspunsurile candidatilor la interviu se consemnează de către secretarul comisiei de concurs/ examinare. Consemnările la interviu constituie anexă la procesul-verbal si se semnează de membrii comisiei de concurs/examinare si de candidat.

 

SECTIUNEA a 4-a

Notarea probelor de concurs sau examen si comunicarea rezultatelor

 

Art. 33. - (1) Membrii comisiei de concurs/examinare notează separat fiecare probă obligatorie cu note de la 1 la 10.

(2) Nota fiecărei probe reprezintă media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs/examinare.

(3) Nota finală reprezintă media aritmetică a notelor obtinute la probele obligatorii.

(4) Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obtină minimum nota 5 la fiecare probă de concurs, cu exceptia posturilor de consilier pentru afaceri europene, situatie în care candidatul trebuie să obtină minimum nota 7 la fiecare probă de concurs.

Art. 34. - (1) Stabilirea candidatilor care urmează să ocupe posturile vacante sau temporar vacante scoase la concurs se face în ordinea notelor finale obtinute de candidati.

(2) Rezultatele concursului/examenului se consemnează într-un proces-verbal final semnat de toti membrii comisiei de concurs/examinare. Procesul-verbal final cuprinde, în mod obligatoriu: numele si prenumele candidatilor, denumirea posturilor scoase la concurs, notele obtinute de către candidati ia fiecare probă, nota finală, precum si mentiunea: “admis”, “respins”, “absent”, “eliminat din concurs/examen”, după caz. Procesul-verbal final se încheie în maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizării concursului.

Art. 35. - (1) Rezultatele la fiecare probă si rezultatele finale se afisează la sediul si pe pagina de internet a ministerului.

(2) Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea ultimei probe sau de la solutionarea contestatiilor, după caz.

 

SECTIUNEA a 5-a

Depunerea si solutionarea contestatiilor

 

Art. 36. - (1) Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la probele de concurs sau examen pot depune contestatie la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, în termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor.

(2) Candidatii pot contesta numai notele obtinute la propriile lucrări.


(3) Nu pot fi contestate rezultatele obtinute la probele practice.

(4) Contestatiile se solutionează în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.

(5) La stabilirea termenelor de depunere si de solutionare a contestatiei se iau în considerare numai zilele lucrătoare.

Art. 37. - (1) Nota acordată initial se modifică numai dacă între aceasta si nota acordată de comisia de solutionare a contestatiilor se constată o diferentă de cel putin un punct.

(2) Dacă diferenta dintre cele două note este mai mică de un punct, nota initială rămâne neschimbată.

Art. 38. - (1) Rezultatele la contestatii se consemnează într-un proces-verbal întocmit de secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor si semnat de presedintele si membrii acesteia.

(2) Rezultatele la contestatii se comunică candidatilor, prin afisare la sediul ministerului.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 39. - (1) Candidatul declarat admis la concurs se prezintă la post în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data afisării rezultatului concursului.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afisarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data afisării rezultatului concursului.

(3) în cazul neprezentării la post la termenul stabilit a candidatului declarat admis, conducătorul ministerului poate comunica în scris candidatului care a obtinut nota finală imediat inferioară si care îndeplineste conditiile pentru a fi declarat admis posibilitatea de a ocupa postul respectiv; în această situatie, termenul de prezentare la post este de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării.

(4) Candidatii declarati respinsi la concurs nu pot ocupa, în baza notei finale obtinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în cadrul ministerului.

Art. 40. - Pentru fiecare concurs/examen de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante, secretarul comisiei de concurs/examinare întocmeste un dosar de concurs care cuprinde întreaga documentatie elaborată cu ocazia organizării si desfăsurării concursului, dosar care se arhivează si se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.

Art. 41. - După afisarea rezultatelor concursului/ examenului, dar nu mai târziu de un an calendaristic, la cererea candidatului respins la concurs, secretarul comisiei de concurs/examinare îi restituie acestuia documentele depuse pentru constituirea dosarului de înscriere la concurs.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.