MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 760/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 760         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 15 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           

Decizia nr. 1.307 din 14 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, în ansamblu, si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (31) si art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă â Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie

 

Decizia nr. 1.311 din 14 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 4 alin. (3), art. 6 alin. (1), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13 si art. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, astfel cum au fost modificate prin dispozitiile pct. 14, 15 si 16 din Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii

 

Decizia nr. 1.345 din 19 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2-6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

253. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Ministerului Culturii si Patrimoniului National de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.615. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Calendarului miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2011-2012

 

5.616. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.453/C/2008

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.491/C/2008

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.405/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.406/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.783/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.788/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.978/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.196/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.530/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.635/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.857/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.968/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.064/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.135/C/2009

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.307

din 14 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, în ansamblu, si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (31) si art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, în ansamblu, si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (31) si art. 4 alin. (1) din aceeasi ordonantă, exceptie ridicată de Cristian Constantin Ignia în Dosarul nr. 1.397/35/P/2009 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori, precum si de Marius Mihai si Societatea Comercială “Marius Business Center” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 3.205/1/2009 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorii exceptiei Marius Mihai si Societatea Comercială “Marius Business Center” - S.R.L. din Timisoara, avocatul Aurelian Hahui, cu delegatie depusă la dosar. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent-sef referă asupra cauzei si arată că partea Agentia Natională de Administrare Fiscală a depus la dosar concluzii scrise prin care solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 656D/2010 si nr. 664D/2010, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Avocatul prezent este de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea Dosarului nr. 664D/2010 la Dosarul nr. 656D/2010, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul avocatului autorilor exceptiei. Acesta, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, lasă la aprecierea acesteia solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Reprezentantului Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierea din 10 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1 397/35/P/2009, Curtea de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, în ansamblu, si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (31) si art. 4 alin. (1) din aceeasi ordonantă.

Exceptia a fost ridicată de Cristian Constantin Ignia într-o cauză penală.

Prin încheierea din 16 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 3.205/1/2009, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie.

Exceptia a fost ridicată de inculpatul Marius Mihai si partea responsabilă civilmente Societatea Comercială “Marius Business Center” - S.R.L. din Timisoara si însusită de inculpatii Traian Nistor, Adrian Moise si Marian Toma într-o cauză penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că dispozitiile legale mentionate încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (5), art. 73 alin. (3) lit. I) si art. 115 alin. (4) si (6), deoarece au fost adoptate invocându-se numai urgenta reglementării, fără să fie îndeplinită conditia existentei unei situatii extraordinare, într-un domeniu privind institutiile fundamentale ale statului, cum este autoritatea judecătorească. Astfel se instituie un organism paralel cu Ministerul Public, institutie constitutională ce trebuie să functioneze unitar si coerent, pe principiile legalitătii, impartialitătii si controlului ierarhic. De asemenea, autorii exceptiei consideră că dispozitiile legale criticate contravin si jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, concretizată în Decizia nr. 235/2005.


Instantele de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosare, sustinerile avocatului prezent, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 54/2006. De asemenea, obiect al exceptiei îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, si dispozitiile art. 1 alin. (1) si (31) si art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2005. În realitate, este vorba de dispozitiile art. 1 alin. (1) si (31) si art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, asa cum au fost modificate si completate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 si Legea nr. 54/2006, dispozitii care au următoarea redactare:

- Art. 1 alin. (1) si alin. (3^):”(1) Prin prezenta ordonantă de urgentă se înfiintează Directia Natională Anticoruptie, ca structură cu personalitate juridică, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, prin reorganizarea Parchetului National Anticoruptie. [...]

(31) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie conduce Directia Natională Anticoruptie prin intermediul procurorului sef al acestei directii. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie solutionează conflictele de competentă apărute între Directia Natională Anticoruptie si celelalte structuri sau unităti din cadrul Ministerului Public”;

- Art. 4 alin. (1): “Directia Natională Anticoruptie este condusă de un procuror sef care este asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie. Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie este ajutat de 2 procurori sefi adjuncti, asimilati adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că asupra dispozitiilor de lege criticate pentru motive similare s-a pronuntat prin numeroase decizii, precum Decizia nr. 377 din 25 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 30 aprilie 2008, Decizia nr. 1.706 din 17 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2010, si Decizia nr. 831 din 22 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 30 iulie 2010, respingând, pentru considerentele acolo retinute, exceptia de neconstitutionalitate.

Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia si considerentele care o fundamentează îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, în ansamblu, si a dispozitiilor art. 1 alin. (1)si (31)si art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de Cristian Constantin Ignia în Dosarul nr. 1.397/35/P/2009 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori, precum si de Marius Mihai si Societatea Comercială “Marius Business Center” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 3.205/1/2009 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 octombrie 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.311

din 14 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 4 alin. (3), art. 6 alin. (1), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13 si art. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, astfel cum au fost modificate prin dispozitiile pct. 14,15 si 16 din Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 4 alin. (3), art. 6 alin. (1), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13 si art. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, astfel cum au fost modificate prin dispozitiile pct. 14, 15 si 16 din Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, exceptie ridicată de Gabriel George Doru Hutter în Dosarul nr. 3.006/2/2009, de loan Oprea în Dosarul nr. 7.441/2/2009, de Liviu Găitan în Dosarul nr. 4.165/2/2009 si de Eugen Bakos în Dosarul nr. 3.404/2/2009, dosare ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VlII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se prezintă personal Gabriel George Doru Hutter, autor al exceptiei, si partea Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, prin consilierul juridic Mihaela Jugaru, cu delegatie depusă la dosar. Lipsesc ceilalti autori ai exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 727D/2010, nr. 728D/2010, nr. 735D/2010 si nr. 736D/2010, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Autorul exceptiei prezent este de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii este de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea dosarelor nr. 728D/2010, nr. 735D/2010 si nr. 736D/2010 la Dosarul nr. 727D/2010, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul autorului exceptiei, care solicită admiterea criticii de neconstitutionalitate, sens în care depune concluzii scrise la dosar.

Reprezentantul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Reprezentantului Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierea din 25 februarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.006/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VlII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. a) si b), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), (2) si (3), art. 8 lit. a) si b), art. 9, art. 10 alin. (1) si (2) si art. 24 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, astfel cum au fost modificate prin dispozitiile pct. 14, 15 si 16 din Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii.

Exceptia a fost ridicată de Gabriel George Doru Hutter, pârât într-o cauză de contencios administrativ în contradictoriu cu reclamantul Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii.

Prin încheierea din 25 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 7.441/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VlII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. a), art. 4 alin. (3), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 si art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii.

Exceptia a fost ridicată de loan Oprea, pârât într-o cauză de contencios administrativ în contradictoriu cu reclamantul Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii.

Prin încheierea din 25 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 4.165/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VlII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. a), art. 7, art. 8 lit. a), art. 11, art. 13 si art. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii.

Exceptia a fost ridicată de Liviu Găitan, pârât într-o cauză de contencios administrativ în contradictoriu cu reclamantul Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii.


Prin încheierea din 13 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 3.404/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VlII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 7, art. 8, art. 10 si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii.

Exceptia a fost ridicată de Eugen Bakos, pârât într-o cauză de contencios administrativ în contradictoriu cu reclamantul Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4), art. 8 alin. (1), art. 15, art. 16, art. 21 alin. (2), (3) si (4), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (11), art. 24, art. 26 alin. (2), art. 30 alin. (6), art. 37, art. 50, art. 57, art. 124 si art. 126. În acest sens, arată, în esentă, că atât Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008, cât si Legea nr. 293/2008, copiază aceleasi prevederi ale unor acte juridice declarate neconstitutionale în întregul lor, păstrând atât motivele de neconstitutionalitate constatate prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 51/2008, dar si pe cele existente în continutul acelor acte asupra cărora Curtea nu s-a pronuntat.

Instanta de judecată apreciază că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosare, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2, art. 4 alin. (3), art. 6 alin. (1), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13 si art. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, astfel cum au fost modificate si completate prin dispozitiile pct. 14, 15 si 16 din Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorii exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4), art. 8 alin. (1), art. 15, art. 16, art. 21 alin. (2), (3) si (4), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (11), art. 24, art. 26 alin. (2), art. 30 alin. (6), art. 37, art. 50, art. 57, art. 124 si art. 126.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că preambulul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 defineste scopul reglementării ca fiind “continuarea, într-un mecanism nou, a procesului de devoalare a activitătilor exercitate de regimul comunist”, care a exercitat, în special prin intermediul Securitătii, “o permanentă teroare împotriva cetătenilor tării, a drepturilor si a libertătilor lor fundamentale”. Aceasta îndreptăteste accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, prin consemnarea publică a abuzurilor, si contribuie la o mai bună întelegere a prezentului si la o proiectare adecvată a viitorului societătii românesti.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 operează, pe de o parte, o modificare substantială a regimului juridic aplicabil persoanelor constatate ca fiind “lucrătoare ale Securitătii”^a\ă de Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea politiei politice comuniste, declarată neconstitutională prin Decizia nr. 51 din 31 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, iar pe de altă parte, o reconfigurare a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, ca autoritate administrativă autonomă, lipsită de atributii jurisdictionale, ale cărei acte privind accesul la dosar si deconspirarea Securitătii să fie supuse controlului instantelor de judecată.

Astfel, reglementarea anterioară nu a urmărit doar deconspirarea persoanelor care au participat la activitatea de politie politică comunistă, ci a promovat răspunderea juridică si politică a acestora, cu scopul îndepărtării lor din anumite functii si împiedicării lor de a candida pentru alegerea sau numirea în acele functii. Mai mult, asa cum a retinut Curtea Constitutională prin decizia mentionată, legea crea premisele unei forme de răspundere morală si juridică colectivă, pentru simpla participare la activitatea serviciilor de informatii, fără vinovătie si fără existenta unei fapte de încălcare a drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În conditiile în care actiunea în constatarea calitătii de lucrător al Securitătii este introdusă la o instantă de judecată, a cărei hotărâre poate fi atacată cu recurs, dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 nu sunt de natură a încălca dreptul la un proces echitabil si dreptul la apărare, precum si celelalte drepturi si libertăti fundamentale invocate, părtile având, deopotrivă, posibilitatea de a uza de garantiile prevăzute de legea procesual civilă pentru a-si sustine pozitia asupra problemelor de fapt si de drept.

Mai mult, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 1169 din Codul civil “Cel ce face o propunere înaintea judecătii trebuie să o dovedească”, este asigurat echilibrul procesual al părtilor în litigiu, dându-se totodată expresie principiului aflării adevărului, statuat de art. 129 alin. 5 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia: “Judecătorii au îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronuntării unei hotărâri temeinice si legale. Ei vor putea ordona administrarea probelor pe care le consideră necesare, chiar dacă părtile se împotrivesc”.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra unor critici similare prin numeroase decizii, precum Decizia nr. 267 din 24 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 7 aprilie 2009.

Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia si considerentele care o fundamentează îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 4 alin. (3), art. 6 alin. (1), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13 si art. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, astfel cum au fost modificate prin dispozitiile pct. 14, 15 si 16 din Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, exceptie ridicată de Gabriel George Dorii Hutterîn Dosarul nr. 3.006/2/2009, de loan Oprea în Dosarul nr. 7.441/2/2009, de Liviu Găitan în Dosarul nr. 4.165/2/2009 si de Eugen Bakosîn Dosarul nr. 3.404/2/2009, dosare ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VlII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 octombrie 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.345

din 19 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2-6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Cristina Toma - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2-6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Laminate” - S.A. - Sucursala Focsani în Dosarul nr. 3.315/91/2009 al Tribunalului Vrancea - Sectia comercială si de contencios administrativ fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 24 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.315/91/2009, Tribunalul Vrancea - Sectia comercială si de contencios administrativ fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2-6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Laminate” - S.A. - Sucursala Focsani într-o cauză civilă având ca obiect o somatie de plată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât nu permit administrarea unui probatoriu complet, debitorul aflându-se în imposibilitatea de a demonstra caracterul netemeinic al cererii creditorului. Consideră că procedura prevăzută în cuprinsul art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 duce la o “prejudecare” a cauzei de către completul de judecată, care se pronuntă înainte de a cerceta fondul acesteia.

Tribunalul Vrancea - Sectia comercială si de contencios administrativ fiscal apreciază că exceptia de neconstitu­tionalitate invocată este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate prevăd o procedură specială pentru recuperarea creantelor. Creditorul are posibilitatea recuperării creantei si pe calea dreptului comun, în timp ce debitorul are la îndemână calea cererii în anulare.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate fi constituie dispozitiile art. 2-6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, având următorul cuprins:

- Art. 2: “(1) Cererile privind somatia de plată se depun la instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă.

(2) La instantele prevăzute la alin. (1) cererile se solutionează de un singur judecător.

(3) Judecătorul verifică din oficiu competenta instantei, procedând potrivit legii.”;

- Art. 3: “(1) Cererea introdusă potrivit art. 2 va cuprinde:

a) numele si domiciliul sau, după caz, denumirea si sediul creditorului;

b) numele si domiciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul debitorului persoană juridică, denumirea si sediul, precum si, după caz, numărul certificatului de înmatriculare în registrul comertului sau în registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar;

c) sumele prevăzute la art. 1 alin. (2), temeiul de fapt si de drept al obligatiilor de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia făcută plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei.

(2) La cerere se anexează contractul sau orice alt înscris doveditor al sumelor datorate.

(3) Cererea si actele anexate la aceasta se depun în copie în atâtea exemplare câte părti sunt, plus unul pentru instantă”;

- Art. 4: “(1) Abrogat.

(2) în toate cazurile, pentru solutionarea cererii, judecătorul dispune citarea părtilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lămuriri, precum si pentru a stărui în efectuarea plătii sumei datorate de debitor ori pentru întelegerea părtilor asupra modalitătilor de plată.

(3) La citatia pentru debitor se vor anexa în copie cererea creditorului si actele depuse de acesta în sustinerea cererii.

(4) în citatie se va face mentiunea că până cel mai târziu în ziua fixată pentru înfătisare debitorul poate să depună întâmpinare, precum si actele ce pot contribui la solutionarea cererii.”;

- Art. 5: “În cazul în care creditorul primeste plata datoriei ori declară că este multumit cu întelegerea asupra plătii, judecătorul va lua act despre aceasta si va proceda la închiderea dosarului, pronuntând o încheiere irevocabilă. Încheierea privind întelegerea părtilor asupra plătii constituie titlu executoriu.”;

- Art. 6: “(1) Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lămuririlor părtilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.

(2) Când în urma examinării prevăzute la alin. (1) constată că pretentiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanta care va contine somatia de plată către debitor, precum si termenul de plată.

(3) Termenul de plată nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depăsi 30 de zile. Judecătorul va putea stabili alt termen potrivit întelegerii părtilor.

(4) Ordonanta se va înmâna părtii prezente sau se va comunica fiecărei părti de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi a cetătenilor, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 referitor la dreptul la apărare si art. 124 alin. (2) privind înfăptuirea justitiei. De asemenea, autorul invocă si dispozitiile art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil si art. 14 referitor la interzicerea discriminării din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea constată că a fost sesizată în numeroase cazuri cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 5/2001, în ansamblu, ori a principalelor dispozitii ale acesteia, criticile de neconstitutionalitate fiind similare cu cele din cauza de fată. Astfel, prin Decizia nr. 470 din 4 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2004, Curtea a statuat, în esentă, că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 reglementează o procedură specială, simplificată si accelerată pentru recuperarea creantelor al căror caracter cert, lichid si exigibil rezultă din înscrisuri, iar acest caracter special al procedurii a determinat limitarea mijloacelor de probă utilizabile la înscrisuri, în prima fază, completate ulterior cu explicatiile si lămuririle date de părti, limitarea fiind deopotrivă valabilă pentru ambele părti, în conditii identice pentru exercitarea dreptului la apărare.

De asemenea, prin Decizia nr. 72 din 2 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 23 februarie 2006, Curtea a constatat că textele de lege criticate contin norme de procedură asupra cărora legiuitorul este suveran a legifera, în temeiul art. 126 alin. (2) din Constitutie, evident cu respectarea drepturilor si libertătilor fundamentale. Cu acelasi prilej, Curtea a retinut că, pe de o parte, ordonanta constituie titlu executoriu, împotriva căruia debitorul poate formula contestatie la executare potrivit normelor Codului de procedură civilă, iar pe de altă parte, că ordonanta nu are autoritate de lucru judecat fată de fondul raporturilor juridice dintre părti.

În acelasi timp, prin Decizia nr. 1.388 din 16 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 29 decembrie 2008, Curtea a retinut că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 instituie o procedură specială si accelerată, derogatorie de la normele procedurii civile, pentru a asigura recuperarea într-un timp cât mai scurt a creantelor. Acest caracter special al procedurii a determinat limitarea mijloacelor de probă, utilizabile în prima fază la înscrisuri, completate cu explicatiile si lămuririle date de părti. Potrivit art. 1 alin. (1) din ordonantă, această procedură se aplică doar în cazul “creantelor certe, lichide, exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege”, întrucât ordonanta cu somatia de plată, ce urmează a fi emisă de judecător, se va referi doar la obligatii de plată a unor sume de bani rezultate din înscrisuri însusite de părti, fiind justificată cerinta ca dovada acestora să se facă prin înscrisuri. Celelalte aspecte ale raporturilor juridice dintre părti urmează a fi rezolvate conform reglementărilor din dreptul comun. Limitarea este deopotrivă valabilă pentru ambele părti, ele având conditii identice pentru exercitarea dreptului la apărare.

Prin aceeasi decizie Curtea a retinut că ordonanta cu somatia de plată, emisă de judecător, în măsura în care a rămas irevocabilă, are autoritatea lucrului judecat în privinta obligatiilor de plată prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001. Art. 111 din ordonantă exclude autoritatea lucrului judecat “cu privire la fondul raporturilor juridice dintre părti”, tocmai în scopul de a da posibilitatea părtilor ca ulterior să îsi valorifice, conform normelor din dreptul comun, eventualele pretentii de altă natură, izvorâte din aceleasi raporturi juridice.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii, solutia si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2-6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Laminate” - S.A. - Sucursala Focsani în Dosarul nr. 3.315/91/2009 al Tribunalului Vrancea - Sectia comercială si de contencios administrativ fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

DECIZII ALE PRIMULUI - MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Ministerului Culturii si Patrimoniului National de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 507.967 din 4 noiembrie 2010 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru exercitarea de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Ministerului Culturii si Patrimoniului National,

tinând cont de Adresa nr. 5.253 din 10 noiembrie 2010 a Ministerului Culturii si Patrimoniului National,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 89 alin. (21) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Kaitor Mihaela-Ioana exercită, cu caracter temporar, prin detasare, functia publică de secretar general al Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, îsi încetează aplicabilitatea Decizia primului-ministru nr. 234/2010 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 4 octombrie 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2010.

Nr. 253.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar

pentru anul scolar 2011-2012

 

În baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2011-2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Centrul National de Evaluare si Examinare si inspectoratele scolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Kiraly Andrei Gheorghe,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 5.615.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2011-2012

 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat se organizează la nivelul inspectoratelor scolare si sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic (comisia de mobilitate), numită prin decizie a inspectorului scolar general, până la data de 3 ianuarie 2011, în următoarea componentă:

a) presedinte - inspector scolar general adjunct cu atributii în domeniul managementului resurselor umane;

b) vicepresedinte - inspector scolar cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspector scolar cu managementul institutional/inspector scolar de specialitate;

c) secretari - inspectori scolari cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori scolari cu managementul institutional/inspectori scolari de specialitate/ directori de unităti de învătământ de nivel liceal;

d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari/inspector responsabil pentru învătământul în limbile minoritătilor nationale/profesori metodisti, câte unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

Comisia de mobilitate îsi desfăsoară activitatea conform prezentului calendar si este abilitată să ia decizii si în afara perioadei prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot să apară, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar, cu informarea si avizul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu exceptia transferării pentru restrângere de activitate, pretransferării, întregirilor de normă didactică si completărilor de normă pe perioadă nedeterminată.

Comisia de mobilitate judeteană/a municipiului Bucuresti îsi desfăsoară activitatea pe durata unui an calendaristic.

Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivelul judetului/municipiului Bucuresti participă ca observatori la

toate etapele miscării personalului didactic de predare si pregătire/instruire practică din învătământul preuniversitar. În această calitate, au acces la documentele comisiei de mobilitate, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei de mobilitate eventualele nerespectări ale prevederilor legale si semnează alături de membrii comisiei de mobilitate documentele finale.

I. Ca urmare a restructurării retelei scolare, a transformării unor unităti de învătământ în unităti de alt nivel si a schimbării denumirii unitătilor de învătământ, inspectoratele scolare revizuiesc deciziile de restructurare a retelei scolare si, în baza acestora si a art. 11 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbări.

Pentru cadrele didactice titulare la nivel gimnazial/scoală de arte si meserii în unităti cu clasele V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e) si art. 10 alin. (1) lit. b2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, la solicitarea acestora, inspectoratele scolare emit noi documente de numire în care se precizează nivelul cel mai Înalt de învătământ al unitătii, în functie de postul/catedra ocupat/ocupată.

Perioada: 3-21 ianuarie 2011

II. Ordinea desfăsurării etapelor miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2011-2012 este următoarea:

1. Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat cu data de 1 septembrie 2011:

a) pentru limită de vârstă standard;

b) la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare;

Perioada: 24 ianuarie-4 februarie 2011


c) cadrele didactice care doresc să îsi continue activitatea didactică în anul scolar 2011-2012, în conditiile prevăzute la art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, depun cererile la inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, însotite de avizul consiliului profesoral al unitătii de învătământ;

Perioada: 24 ianuarie-4 februarie 2011

d) cadrele didactice titulare care solicită continuarea activitătii în învătământ, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, pot fi mentinute ca titulare în functia didactică peste vârsta standard de pensionare numai dacă a fost asigurat numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante corespunzătoare pentru solutionarea restrângerilor de activitate. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar aprobă mentinerea în activitate a cadrelor didactice peste vârsta standard de pensionare în functie de: evolutia demografică, planurile de învătământ, dinamica resurselor umane, politicile de personal si evolutia planurilor de scolarizare;

Perioada: 8-9 februarie 2011

e) comunicarea acordului/refuzului de mentinere în activitate sau a avizului de pensionare;

Termen: 11 februarie 2011

f) depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar;

Perioada: 14-15 februarie 2011

g) solutionarea contestatiilor de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 17 februarie 2011

h) comunicarea rezultatelor la contestatii.

Termen: 18 februarie 2011

2. Constituirea catedrelor si încadrarea personalului didactic titular în învătământ (conformactului de numire/transfer) pentru anul scolar 2011-2012:

a)la nivelul unitătilor de învătământ; b) la nivelul inspectoratului scolar.

Perioada: 21 februarie-11 martie 2011

3. Solutionarea cererilor privind completările si întregirile normei didactice ale cadrelor didactice titulare pentru anul scolar 2011-2012:

a) înregistrarea cererilor de întregire a normei didactice la inspectoratul scolar;

Perioada: 14-15 martie 2011

b) solutionarea în consiliul de administratie al inspectoratului scolar a cererilor de întregire a normei didactice, prin transferul cadrelor didactice titulare în două sau în mai multe unităti de învătământ/specializări, într-o singură unitate de învătământ/ specializare si a situatiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) si (2) din Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010;

Termen: 17 martie 2011

c) afisarea la inspectoratele scolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru solutionarea completărilor normei didactice în alte unităti de învătământ;

Termen: 21 martie 2011

d) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul scolar;

Perioada: 22-23 martie 2011

e) completarea de către comisia de mobilitate judeteană/a municipiului Bucuresti a normei didactice cu ore la altă/alte specializare/specializări la nivelul unitătii de învătământ, la solicitarea si cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar;

f) completarea, în sedintă publică organizată de către comisia de mobilitate judeteană/a municipiului Bucuresti, a normei didactice cu ore la altă/alte unitate/unităti de învătământ, la solicitarea si cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar;

Perioada: 24-28 martie 2011

g) emiterea si comunicarea deciziilor de completare a normei didactice/transfer.

Termen: 29 martie 2011

4. Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare si pretransferarea personalului didactic titular la cerere:

a) afisarea la inspectoratele scolare a listei posturilor didactice/catedrelor care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2011;

Termen: 21 martie 2011

b) afisarea la inspectoratul scolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, în baza hotărârii consiliului de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 30 martie 2011

c) afisarea la inspectoratele scolare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2011;

Termen: 6 aprilie 2011

d) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită transferarea pentru restrângere de activitate si pretransferarea la cerere de către comisia de mobilitate a inspectoratului scolar;

Perioada: 7-21 aprilie 2011

e) afisarea la inspectoratul scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită transferarea pentru restrângere de activitate si pretransferarea la cerere;

Termen: 27 aprilie 2011

f) înregistrarea contestatiilor la punctajele acordate de către inspectoratul scolar;

Perioada: 28-29 aprilie 2011

g) solutionarea contestatiilor de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea listelor finale;

Termen: 3 mai 2011

h) organizarea si desfăsurarea probelor practice/orale în profilul postului;

Perioada: 4-5 mai 2011

i) efectuarea, în ordine, mai întâi a transferărilor pentru restrângere de activitate si apoi a pretransferărilor, în aceeasi sedintă publică;

Perioada: 6-10 mai 2011

j) înregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar;

Perioada: 11-12 mai 2011

k) solutionarea contestatiilor de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 13 mai 2011

l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 16 mai 2011

m) emiterea si comunicarea deciziilor de transfer pentru restrângere de activitate si de pretransfer.

Termen: 17 mai 2011


5. Detasarea în interesul învătământului:

a) înregistrarea de către inspectorii de specialitate a solicitărilor unitătilor de învătământ;

Perioada: 18-23 mai 2011

b) organizarea si desfăsurarea probelor practice/orale în profilul postului;

Perioada: 24-25 mai 2011

c) discutarea si solutionarea propunerilor făcute de inspectorii scolari de specialitate în consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 27 mai 2011

d) afisarea listei cadrelor didactice detasate în interesul învătământului la inspectoratele scolare;

Termen: 30 mai 2011

e) emiterea si comunicarea deciziilor de detasare în interesul învătământului.

Termen: 31 mai 2011

6. Ocuparea prin concurs, detasare la cerere si suplinire a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitătile de învătământ preuniversitar:

a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile propuse pentru concurs de către comisia de mobilitate judeteană/a municipiului Bucuresti si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;

Termen: 30 mai 2011

b) stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 31 mai 2011

c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile stabilite de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la centrele/unitătile de învătământ care organizează concurs;

Termen: 6 iunie 2011

d) comunicarea acordului/refuzului continuitătii cadrelor didactice pentru detasarea la cerere sau suplinire, în anul scolar 2011-2012, de către unitătile de învătământ la inspectoratul scolar;

Perioada: 31 mai-6 iunie 2011

e) înregistrarea cererilor de înscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul unitătii de învătământ/ centrului care organizează concurs, inclusiv pentru absolventii promotiei 2011, pentru cadrele didactice care solicită detasarea ia cerere prin concurs/concurs specific, pentru candidatii care solicită continuitate pentru suplinire si pentru candidatii participanti la concursul national din iulie 2009 si/sau la concursul din iulie 2010, care au obtinut minimum nota 7,00 (sapte), ale căror posturi propuse pentru continuitate au fost ocupate de către titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiintate ca urmare a modificării planului de scolarizare/planului de învătământ/reorganizării retelei scolare, precum si pentru candidatii care solicită suplinire în baza notelor ia concursul national din iulie 2009 si/sau la concursul din iulie 2010.

Perioada: 14-24 iunie 2011

Absolventii promotiei 2011 depun adeverinta de absolvire si validează fisa de înscriere (prin semnătură).

Termen: 7 iulie 2011

 

NOTĂ

Pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică, absolventii promotiei 2011 care sustin examenul de iicentă/absolvire după data de 7 iulie 2011 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitătile de învătământ preuniversitar numai după prezentarea adeverintei de absolvire.

 

f) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de către comisia de organizare si desfăsurare a concursului si consilierul juridic al inspectoratului scolar;

Perioada: 27 iunie-1 iulie 2011

g) verificarea si evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicită detasarea la cerere prin concurs specific, în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010;

Perioada: 27-28 iunie 2011

h) afisarea la centrele de concurs a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită detasarea la cerere prin concurs specific;

Termen: 29 iunie 2011

i) depunerea contestatiilor privind punctajele acordate la inspectoratul scolar;

Perioada: 29-30 iunie 2011

j) solutionarea contestatiilor de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 1 iulie 2011

k) comunicarea solutiilor la contestatii;

Termen: 4 iulie 2011

l) validarea obligatorie a fiselor de înscriere de către candidati, prin semnătură, sau de către împuternicitii acestora, prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare si desfăsurare a concursului; neprezentarea la validare atrage anularea înscrierii la concurs;

Perioada: 4-6 iulie 2011

m) extragerea din aplicatia Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a situatiei preliminare cunumărul total de posturi didactice/catedre vacante/rezervate

titularizabile/netitularizabile, pe specialităti, si numărul total al candidatilor înscrisi;

Termen: 7 iulie 2011

n) organizarea si desfăsurarea probelor practice/orale în profilul postului;

în zilele de: 8 si 11 iulie 2011

o) desfăsurarea concursului (locul va fi anuntat public cu cel putin 30 de zile înainte);

Termen: 13 iulie 2011

p) transmiterea situatiei statistice a derulării concursului (numărul candidatilor prezenti si numărul candidatilor absenti) la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

Termen: 13 iulie 2011, ora 12,00

q) afisarea rezultatelor;

Termen: 18 iulie 2011

r) înregistrarea contestatiilor si transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestatiilor;

Perioada: 18-19 iulie 2011


s) rezolvarea contestatiilor;

Termen: 20 iulie 2011

t) afisarea rezultatelor finale.

Termen: 21 iulie 2011

6.1. Etapa I de repartizare - repartizarea în sedintă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învătământ, a candidatilor care au obtinut cel putin nota 7,00 (sapte) la concursul din 13 iulie 2011 pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile:

a) repartizarea în sedintă publică, la nivelul centrului de concurs/unitătii de învătământ, a candidatilor care au obtinut cel putin nota 7,00 (sapte) pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile;

în zilele de: 22 si 25 iulie 2011

b) reactualizarea si afisarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante titularizabile pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, la inspectoratele scolare si la centrele/unitătile de învătământ care organizează concurs;

Termen: 26 iulie 2011

c) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 5 august 2011

6.2. Etapa a II-a de repartizare - repartizarea candidatilor care au obtinut cel putin nota 7,00 (sapte) la concursul din 13 iulie 2011 în alte centre de concurs/judete pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile rămase neocupate după prima etapă de repartizare:

a) depunerea si înregistrarea cererilor de înscriere a candidatilor/optiunilor candidatilor pentru etapa de repartizare în alte centre de concurs/judete;

Perioada: 27-28 iulie 2011

b) repartizarea candidatilor care au obtinut cel putin nota 7,00 (sapte) în alte centre de concurs/judete pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile rămase neocupate după prima etapă de repartizare;

Termen: 29 iulie 2011

c) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 5 august 2011

6.3. Publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a listei cu posturile didactice/catedrele netitularizabile rămase vacante, inclusiv a celor titularizabile rămase neocupate care au devenit netitularizabile, si cu posturile didactice/catedrelor rezervate si afisarea acestora la inspectoratele scolare si la centrele de concurs. Afisarea listei candidatilor repartizati pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, la inspectoratele scolare si la centrele/unitătile de învătământ care organizează concurs.

Termen: 30 iulie 2011

7. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate la nivel judetean/al municipiului Bucuresti de către cadre didactice titulare, prin detasarea în interesul învătământului pentru restrângere de activitate nesolutionată si detasarea la cerere, si de către cadre didactice calificate, prin suplinire:

a) revalidarea fiselor de înscriere de către candidati (prin semnătură) pentru candidatii care s-au înscris la concurs în perioada 14-24 iunie 2011;

b) depunerea si înregistrarea dosarelor pentru detasarea în interesul învătământului pentru restrângere nesolutionată, completarea normei didactice, pentru detasarea la cerere prin concurs specific si pentru suplinire de către candidatii care nu

s-au înscris în perioada 14-24 iunie 2011, precum si de către candidatii care solicită suplinire în baza rezultatelor obtinute la concursul din luna iulie 2009 si/sau luna iulie 2010;

Perioada: 1-2 august 2011

c) organizarea si desfăsurarea probelor practice/orale în profilul postului (pentru candidatii care nu au sustinut aceste probe sau care au fost respinsi la aceste probe în zilele de 8 si 11 iulie 2011);

Termen: 3 august 2011

d) organizarea la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a concursului pentru suplinire;

Termen: 4 august 2011

e) afisarea rezultatelor;

Termen: 5 august 2011

f) depunerea si rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor definitive.

În zilele de: 5 si 8 august 2011

7.1. Etapa a lII-a de repartizare - repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în sedintă publică, la nivel judetean, a cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice, a cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate nesolutionată, a cadrelor didactice titulare care solicită detasarea la cerere si a suplinitorilor calificati, în ordine, astfel:

aj avizarea în consiliul de administratie al inspectoratului scolar a detasărilor în interesul învătământului pentru îndeplinirea functiilor de conducere în unităti de învătământ: director si director adjunct; reactualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele scolare si publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

Termen: 22 august 2011

b) solutionarea completărilor de normă didactică si repartizarea cadrelor didactice titulare prin detasarea în interesul învătământului pentru restrângere de activitate nesolutionată;

c) repartizarea cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detasarea la cerere, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010;

d) repartizarea în sedintă publică a cadrelor didactice titulare prin detasarea la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obtinute ia concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitătile de învătământ preuniversitar;

e) repartizarea în sedintă publică a cadrelor didactice titulare prin detasarea la cerere în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut prin aplicarea criteriilor si a punctajelor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 la metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010;

f) repartizarea candidatilor care beneficiază de continuitate pentru suplinire, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010;

g) reactualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/ catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele scolare si publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

Termen: 23 august 2011

h) completarea normei didactice a candidatilor repartizati prin continuitate pentru suplinire pe catedre incomplete si repartizarea suplinitorilor calificati, în sedintă publică, la nivelul judetului al municipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile art. 77 din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010;


i) repartizarea candidatilor prevăzuti la art. 80 alin. (6) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010 în regim de cumul/plată cu ora;

Perioada: 24-26 august 2011

j) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 31 august 2011

7.2. Afisarea listei candidatilor repartizati, reactualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele scolare si publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Termen: 27 august 2011

8. Acordarea orelor în regim de plată cu ora/cumul cadrelor didactice titulare, asociate si pensionate:

a) depunerea si înregistrarea dosarelor la inspectoratele scolare pentru cumul/plată cu ora;

Perioadele: 7-9 iunie 2011; 1-2 august 2011

b) acordarea orelor rămase neocupate în regim de cumul/plată cu ora personalului didactic titular si cadrelor didactice asociate/pensionate;

Termen: 29 august 2011

c) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 31 august 2011

9. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate la nivel judetean/al municipiului Bucuresti cu suplinitori fără studii corespunzătoare postului:

a) depunerea dosarelor suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;

Perioadele: 7-9 iunie 2011; 1-2 august 2011

b) organizarea testării suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;

Perioada: 3-4 august 2011

c) afisarea rezultatelor;

Termen: 5 august 2011

d) depunerea, rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor definitive.

În zilele de: 5 si 8 august 2011

9.1. Etapa a IV-ade repartizare - sedintă publică organizată la nivel judetean/al municipiului Bucuresti pentru:

a) solutionarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost solutionată, prin detasarea în interesul învătământului pentru nesolutionarea restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare, cu salarizare ca personal didactic fără studii corespunzătoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice în cauză;

b) repartizarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate, conform art. 87 din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010;

Termen: 30 august 2011

c) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 31 august 2011

III. Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a situatiei statistice globale privind repartizarea candidatilor pe posturi didactice/catedre vacante/ rezervate.

Termen: 16 septembrie 2011

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic

din învătământul preuniversitar

 

În conformitate cu prevederile art. 9, 15, 68, 127, 128 si 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4, 5, 7, 9-16, 18, 43-45 si 126-128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Centrul National de Evaluare si Examinare si inspectoratele scolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Kiraly Andrei Gheorghe,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 5.616.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.453/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 44, în loc de: “44. Gututui Liudmila, fiica lui Cochin Alexandru (născut la 28.06.1938 în localitatea Minsk) si Untilă Ana, născută la data de 8 august 1966 în localitatea Codreanca, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cupcini, Str. 8 Martie nr. 65. (734/2006)” se va citi: “44. Gututui Liudmila, fiica lui Cochin Alexandru (născut la 28.06.1938 în localitatea Minsk) si Ana, născută la data de 8 august 1966 în localitatea Codreanca, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cupcini, Str. 8 Martie nr. 65. (734/2006)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.491/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 10 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 58, în loc de: “58. Damian Veronica, fiica lui Gaina Boris si Gaina Ecaterina (fiica lui Chirvas Teodor, născut în anul 1921 în localitatea Nisporeni, si Vera), născută la data de 9 octombrie 1976 în localitatea Ialta, judetul Crimeea, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Băltagi nr. 4A. (851/2005) Copii minori: Damian Catalina, născută la data de 25.10.1999.” se va citi: “58. Damian Veronica, fiica lui Gaina Boris si Gaina Ecaterina (fiica lui Chirvas Teodor, născut în anul 1921 în localitatea Nisporeni, si Vera), născută la data de 9 octombrie 1976 în localitatea Ialta, judetul Crimeea, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Băltagi nr. 4A. (851/2005) Copii minori: Damian Catalina, născută la data de 25.10.1999.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 14 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 232*), în loc de: “232. Struli Valentina, fiica lui Cozlov Alexandru si Anastasia (născut la 11.11.1926 în localitatea Tîrnova), născută la data de 1 mai 1957 în localitatea Unghuri, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Donduseni, Str. Independentei nr. 1, bl. 3, ap. 12. (775/2003) Copii minori: Struli Lidia, născută la data de 3.08.1992.” se va citi:

“232. Struli Valentina, fiica lui Cozlov Alexandru si Anastasia (născută la 11.11.1926 în localitatea Tîrnova), născută la data de 1 mai 1957 în localitatea Unguri, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Donduseni, Str. Independentei nr. 1, bl. 3, ap. 12. (775/2003) Copii minori: Struli Lidia, născută la data de 3.08.1992.”


*) A se vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 28 august 2009.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.405/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 20 mai 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 105, în loc de: “105. Schneiderman Marcel, fiul lui Snaiderman Sulem si Maia, născut la data de 15 ianuarie 1942 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petach Tikva, St. Rotshild 77, 49473. (857/2007)” se va citi: “105. Schneiderman Marcel, fiul lui Snaiderman Sulem si Haia, născut la data de 15 ianuarie 1942 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petach Tikva, St. Rotshild 77, 49473. (857/2007)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.406/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 44, în loc de: “44. Guteman Aliza, fiica lui Holzer Max si Gisselle, născută la data de 9 august 1954 în localitatea Gura Gumorului, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hod-Hasharon, Bareket 7. (1.876/2006)” se va citi: “44. Gutteman Aliza, fiica lui Holzer Max si Gisselle, născută la data de 9 august 1954 în localitatea Gura Humorului, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hod-Hasharon, Bareket 7. (1.876/2006)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.783/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 15 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 119, în loc de: “119. Dudca Stela, fiica lui Betian Nicolae si Tatiana (fiica lui Ghitu Nicanor, născut la 15.12.1902 în localitatea Briceni, si Profira), născută la data de 12 octombrie 1973 în localitatea Drepcăuti, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ion Neculce nr. 57, ap. 6. (3.303/2004) Copii minori: Dudca Sebastean, născut la data de 14.07.1993, si Dudca Nica, născut la data de 27.04.2006.” se va citi: “119. Dudca Stela, fiica lui Betian Nicolae si Tatiana (fiica lui Ghitu Nicanor, născut la 15.12.1902 în localitatea Briceni, si Profira), născută la data de 12 octombrie 1973 în localitatea Drepcăuti, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ion Neculce nr. 57, ap. 6. (3.303/2004) Copii minori: Dudca Sebastian, născut la data de 14.07.1993, si Dudca Nica, născut la data de 27.04.2006.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.788/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 10 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la pozitia 7, în loc de: “7. Dagan Yaron, fiul lui Moedechai si Ariela, născut la data de 2 iunie 1991 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Naharya, str. Weizman nr. 14. (13/2009)” se va citi: “7. Dagan Yaron, fiul lui Mordechai si Ariela, născut la data de 2 iunie 1991 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Naharya, str. Weizman nr. 14. (13/2009)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.978/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 4 august 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 43, în loc de: “43. Cioaric Sergiu, fiul lui Segiu (fiul lui Vasile si Ana, născută la 5.06.1931 în raionul Leova) si Vera, născut la data 17 aprilie 1991 în municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 23, bl. 1, ap. 146 A. (4.670/2008)” se va citi: “43. Cioaric Sergiu, fiul lui Sergiu (fiul lui Vasile si Ana, născută la 5.06.1931 în raionul Leova) si Vera, născut la data de 17 aprilie 1991 în municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 23, bl. 1, ap. 146 A. (4.670/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.196/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 18 august 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 141, în loc de: “141. Moraru Roman, fiul lui Vasile (fiul lui Petru, născut la 8.07.1926 în localitatea Echimăuti) si Valentina, născut la data de 17 mai 1980 în localitatea Echimăuti, raionul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Echimăuti, raionul Rezina. (3.412/2008)” se va citi: “141. Moraru Roman, fiul lui Vasilii (fiul lui Petru, născut la 8.07.1926 în localitatea Echimăuti) si Valentina, născut la data de 17 mai 1980 în localitatea Echimăuti, raionul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Echimăuti, raionul Rezina. (3.412/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.530/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 septembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 116, în loc de: “116. Nidelcu Raisa, fiica lui Golea Vasile si Mariana, născută la data de 30 octombrie 1958 în localitatea Bezeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str.-la Schinoasa-Deal nr. 28, bl. A. (2.435/2004)” se va citi: “116. Nidelcu Raisa, fiica lui Golea Vasile si Marina, născută la data de 30 octombrie 1958 în localitatea Bezeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str.-la Schinoasa-Deal nr. 28, bl. A. (2.435/2004)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.635/C/2009 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 6 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 8, în loc de: “8. Gali Gabriela, fiica lui Gali Mihai si Maria, născută la data de 7 martie 1977 în localitatea Salonta, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Republica Ungară, 1211 Budapesta, str. II Rakoczi Ferenc nr. 107-115, bl. B, et. 3, ap. 3, cod 1211, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Salonta, str. Jean Calvin nr. 15B, judetul Bihor. (111/2009)” se va citi: “8. Gali Gabriella, fiica lui Gali Mihai si Maria, născută la data de 7 martie 1977 în localitatea Salonta, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Republica Ungară, 1211 Budapesta, str. II Rakoczi Ferenc nr. 107-115, bl. B, et. 3, ap. 3, cod 1211, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Salonta, str. Jean Calvin nr. 15B, judetul Bihor. (111/2009)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.857/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 28 octombrie 2009 se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 96, în loc de: “96. Groza Vasile, fiul lui Ion si Alexandra, născut la data de 6 octombrie 1964 în localitatea Tipala, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Ialoveni, satul Tipala. (15.201/2003) Copii minori: Groza Mariana, născută la 11.08.1994, si Groza Alexandrina, născută la 26.08.2004.” se va citi: “96. Groza Vasile, fiul lui Ion si Alexandra, născut la data de 6 octombrie 1964 în localitatea Tipala, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Ialoveni, satul Tipala. (15.201/2003) Copii minori: Groza Marina, născută la 11.08.1994, si Groza Alexandrina, născută la 26.08.2004.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.968/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 4 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 197, în loc de: “197. Sciuca Alvian, fiul lui Diomid si Elena, născut la data de 15 mai 1964 în localitatea Mărăndeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Drochia, str. Sf. Tării bl. 23, ap. 10. (5.132/2008)” se va citi: “197. Sciuca Alvian, fiul lui Diomid si Elena, născut la data de 15 mai 1964 în localitatea Mărăndeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Drochia, str. Sf. Tării bl. 23, ap. 10. (5.132/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.064/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 23 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 33, în loc de: “33. Contiugariu Lili Liba, fiica lui Abramovici Herman si Riva-Feiga, născută la data de 25 decembrie 1942 în localitatea Vaslui, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, localitatea Ierusalim. (3.706/2005)” se va citi: “33. Cotiugariu Lili Liba, fiica lui Abramovici Herman sI Riva-Feiga, născută la data de 25 decembrie 1942 în localitatea Vaslui, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, localitatea Ierusalim. (3.706/2005)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.135/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 4 decembrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 1*), în loc de: “1. Andrievschi Elena, fiica lui Ulteanu Nicolai si Elisaveta, născută la data de 9 mai 1954 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Zelinski nr. 35, ap. 55. (3.539/2003) Copii minori: Andrievschi Diana, născută la 11.08.1998.” se va citi: “1. Andrievschi Elena, fiica lui Ultean Nicolai si Elisaveta, născută la data de 9 mai 1954 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Zelinski nr. 35, ap. 55. (3.539/2003) Copii minori: Andrievschi Diana, născută la 11.08.1998.”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 190, în loc de: “190. Vieru Raisa, fiica lui Nacu Toader si Maria, născută la data de 5 septembrie 1930 în localitatea Priozionoe, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Iorga nr. 7, ap. 40. (1.369/2009)” se va citi: “190. Vieru Raisa, fiica lui Nacu Toader si Maria, născută la data de 5 septembrie 1930 în localitatea Prioziornoe, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Iorga nr. 7, ap. 10. (1.369/2009)”.


*) A se vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 26 martie 2010.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.