MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 783/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 783         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

32. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

33. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

34. - Hotărâre privind eliberarea din functie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputatilor, ca urmare a cererii de demisie

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.181 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8, 14, 15 si 16 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing

 

Decizia nr. 1.184 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006

 

Decizia nr. 1.205 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local

 

Decizia nr. 1.221 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 3041 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.227 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 

Decizia nr. 1.228 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (3) si (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

258. - Decizie pentru eliberarea domnului Fătuloiu Dan Valentin din functia de secretar de stat si sef al Departamentului ordine si sigurantă publică din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

259. - Decizie pentru numirea domnului loan Dascălu în functia de secretar de stat si sef al Departamentului ordine si sigurantă publică din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

260. - Decizie pentru eliberarea domnului chestor de politie Tobă Petre din functia de inspector general al Politiei Române

 

261. - Decizie pentru numirea domnului chestor de politie Liviu Popa în functia de inspector general al Politiei Române

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.345. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

 

1.432/M.115/237/2.620/C/12.641/434/140/968. - Ordin al ministrului sănătătii, al ministrului apărării nationale, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 

2.722. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”


 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

În temeiul art. 40 alin. (4), art. 42 si art. 60 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- încetează calitatea de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a domnului deputat Nicolae Bănicioiu, apartinând Grupului parlamentar al PSD+PC;

- domnul deputat Radu Bogdan Tîmpău, apartinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic la Comisia pentru industrii si servicii, în calitate de membru.

 

Aceasta hotărâre a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 23 noiembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2010.

Nr. 32.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

În temeiul art. 40 alin. (4), art. 42 si art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Popescu Cosmin Mihai, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională la Comisia pentru muncă si protectie socială, în calitate de membru;

- domnul deputat Bode Lucian Nicolae, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru industrii si servicii la Comisia pentru muncă si protectie socială, în calitate de membru;

- domnul deputat Visan Gelu, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia pentru muncă si protectie socială, în calitate de membru;

- domnul deputat Vîlcu Samoil, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru sănătate si familie la Comisia pentru muncă si protectie socială, în calitate de membru;

- domnul deputat Gheorghe Tinel, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice la Comisia pentru muncă si protectie socială, în calitate de membru;


- domnul deputat Pal Ârpâd, apartinând Grupului parlamentar al UDMR, trece de la Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare la Comisia pentru muncă si protectie socială, în calitate de membru;

- domnul deputat Nicolae Bănicioiu, apartinând Grupului parlamentar al PSD+PC, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru muncă si protectie socială.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 noiembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2010.

Nr. 33.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea din functie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputatilor, ca urmare a cererii de demisie

În temeiul art. 223 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Ileana-Maria Luncan se eliberează din functia de secretar general adjunct al Camerei Deputatilor, ca urmare a cererii sale de demisie din această functie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 noiembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2010.

Nr. 34.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.181

din 30 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8, 14, 15 si 16 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8, 14, 15 si 16 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, exceptie ridicată de Societatea Comercială “C.M.C.” - S.R.L. din Cărbunari, judetul Maramures, în Dosarul nr. 4.999/182/2009 al Judecătoriei Baia Mare - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 30 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 4.999/182/2009, Judecătoria Baia Mare - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8, 14, 15 si 16 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “C.M.C.” - S.R.L. din Cărbunari, judetul Maramures, cu prilejul solutionării unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate permit finantatorului să insereze clauze abuzive în contractul de leasing, utilizatorul fiind obligat, astfel, să accepte clauze pe care în alte conditii nu le-ar fi acceptat. Se creează, prin urmare, un tratament inegal între cele două părti ale contractului de leasing, aceasta deoarece textele de lege criticate nu prevăd sanctiuni echivalente ca fortă juridică pentru ambele părti în ipoteza în care nu îsi respectă obligatiile asumate. Astfel, pentru realizarea drepturilor sale, utilizatorul trebuie să se adreseze instantei de judecată, cu plata taxelor de timbru aferente, în timp ce finantatorul poate trece direct la executarea silită, în baza contractului de leasing.

Judecătoria Baia Mare - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, textele de lege criticate nefiind contrare dispozitiilor constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8, 14, 15 si 16 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

Textele de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 8: “Contractele de leasing, precum si garantiile reale si personale, constituite în scopul garantării obligatiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii.”;

- Art. 14: (1) în cazul în care locatarul/utilizatorul refuză să primească bunul la termenul agreat cu furnizorul si/sau în contractul de leasing ori dacă se află în stare de reorganizare judiciară si/sau faliment, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing cu daune-interese.

(2) Locatorul/finantatorul nu răspunde dacă bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat sau este livrat necorespunzător locatarului/utilizatorului de către furnizor.”;

- Art. 15: “Dacă în contract nu se prevede altfel, în cazul în care locatarul/utilizatorul nu execută obligatia de plată integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive, calculate de la scadenta prevăzută în contractul de leasing, locatorul/ finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat să restituie bunul si să plătească toate sumele datorate, până la data restituirii în temeiul contractului de leasing.”;

- Art. 16: “Dacă locatorul/finantatorul nu respectă dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului, asa cum este prevăzut în prezenta ordonantă, locatorul/finantatorul datorează daune-interese egale cu totalul prejudiciului produs prin încălcarea acestei obligatii, iar instanta judecătorească învestită cu stabilirea daunelor-interese va putea pronunta o hotărâre care să tină loc de act de vânzare-cumpărare.”


Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prevederile de lege criticate sunt contrare textelor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice si în art. 21 referitor la accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aspectele puse în discutie de autorul exceptiei au mai fost supuse analizei instantei de contencios constitutional. Astfel, prin Decizia nr. 1.182 din 6 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 12 decembrie 2008, Curtea arăta că dispozitia, potrivit căreia contractele de leasing, precum si garantiile reale si personale, constituite în scopul garantării obligatiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii, reprezintă o aplicare a principiului consacrat de art. 372 din Codul de procedură civilă, în sensul că executarea silită se poate face nu numai pe baza unei hotărâri judecătoresti învestite cu formulă executorie, ci si în virtutea unui titlu executoriu prevăzut de lege. Această dispozitie nu instituie privilegii ori discriminări. De asemenea, s-a arătat că posibilitatea creditorului contractului de leasing de a se adresa direct executorului judecătoresc în vederea executării silite nu înseamnă o încălcare a dreptului debitorului de a se adresa justitiei. Potrivit art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă, atunci când executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu ce nu a fost emis de o instantă de judecată se pot invoca, în cadrul contestatiei la executare, apărări de fond împotriva acelui titlu, fiind astfel asigurate exigentele unui proces echitabil.

Prin Decizia nr. 1.003 din 8 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, Curtea a retinut că dispozitiile art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 nu fac altceva decât să prevadă consecintele pe care le atrage nerespectarea obligatiilor ce decurg din contractul de leasing de către locatar/utilizator. În aceste conditii, faptul că locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat să restituie bunul si să plătească toate sumele datorate, până la data restituirii în temeiul contractului de leasing, nu are semnificatia creării unei situatii privilegiate pentru locator/finantator, ci a restabilirii unei situatii legale, acceptate de către părti la încheierea contractului.

De altfel, asa cum precizează chiar textul de lege criticat, aceste dispozitii se aplică “dacă în contract nu se prevede altfel”, părtile având posibilitatea de a opta si pentru clauze pe care le consideră mai favorabile.

Curtea constată că cele statuate prin deciziile amintite răspund criticilor formulate în prezenta cauză, solutiile de respingere a criticilor de neconstitutionalitate ca neîntemeiate păstrându-se valabile.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a art. 8, 14, 15 si 16 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, exceptie ridicată de Societatea Comercială “C.M.C.” - S.R.L. din Cărbunari, judetul Maramures, în Dosarul nr. 4.999/182/2009 al Judecătoriei Baia Mare - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.184

din 30 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Constar” - S.A din Arad în Dosarul nr. 3.597/108/2007 al Judecătoriei Arad - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.


Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.597/108/2007, Judecătoria Arad - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Constar” - S.A. din Arad cu prilejul solutionării unei actiuni civile având ca obiect acordarea despăgubirilor datorate pentru pagubele suferite în urma unui accident de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate instituie o prezumtie de vinovătie în sarcina angajatorului, prin aceea că angajează răspunderea acestuia chiar si pentru acele actiuni sau împrejurări pe care nu le poate controla si care sunt cauzate exclusiv de către salariat, din culpa acestuia. În atari conditii, se creează o discriminare evidentă între cele două părti ale raportului juridic de muncă.

Judecătoria Arad consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens arată că textele de lege criticate nu creează o discriminare între cele două părti ale contractului de muncă, câtă vreme acestea fac parte din categorii distincte, având fiecare drepturi si obligatii specifice. Astfel, arată că nu este absolut necesar ca obligatia instituită în sarcina angajatorului să fie însotită în mod obligatoriu de obligatia identică a angajatului.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 alin. (1) si (3) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, dispozitii potrivit cărora: “(1) Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. [...]

(3) Obligatiile lucrătorilor în domeniul securitătii si sănătătii în muncă nu aduc atingere principiului responsabilitătii angajatorului.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că textul de lege criticat încalcă următoarele texte din Constitutie: art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi, art. 45 privind libertatea economică si art. 124 alin. (1) si (2) referitor la înfăptuirea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aspectele învederate de autorul exceptiei au mai fost analizate, desi într-un alt context. Astfel, analizând prevederile art. 13 si 20 din Legea nr. 319/2006, care reglementează obligatiile ce revin angajatorului în vederea asigurării protectiei securitătii si sănătătii în muncă, Curtea, prin Decizia nr. 1.042 din 13 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2008, arăta că “prin adoptarea Legii nr. 319/2006, legiuitorul a intentionat să pună de acord legislatia natională în materia securitătii si sănătătii în muncă cu legislatia europeană din acelasi domeniu, respectiv cu prevederile Directivei 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătătirii securitătii si sănătătii lucrătorilor la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 183 din 29 iunie 1989. Unul dintre obiectivele acestei legi a fost si acela de a îndepărta răspunderea salariatilor în cazul nerespectării măsurilor de protectie a muncii, în contradictie cu prevederile directivei ce prevăd că unic răspunzător pentru aplicarea măsurilor în cadrul întreprinderii sau institutiei este angajatorul”. Prezumtia potrivit căreia angajatorul si salariatul s-ar afla pe pozitii de egalitate a fost considerată de Curte ca făcând abstractie de faptul că cele două părti ale contractului de muncă “fac parte din două categorii distincte, având fiecare drepturi si obligatii specifice. Astfel, nu se poate sustine că obligatiile ce îi incumbă angajatorului trebuie să fie însotite în mod necesar de obligatia identică a angajatului.

Dispozitiile constitutionale privind egalitatea în drepturi au în vedere aplicarea unui tratament identic la situatii identice, or, având în vedere cele retinute mai sus, Curtea retine că, în spetă, tratamentul juridic diferentiat este pe deplin justificat de situatia specifică a categoriilor de persoane cărora li se adresează norma legală”.

De asemenea, nici criticile raportate la prevederile art. 45 din Constitutie nu au fost considerate ca întemeiate, arătându-se că “exercitarea unei activităti economice nu poate face abstractie de obligatiile pe care legea le instituie în temeiul dispozitiilor constitutionale. Astfel, însesi dispozitiile art. 45 din Constitutie prevăd că garantarea accesului liberal persoanei la o activitate economică, a liberei initiative si a exercitării acestora are loc doar în măsura în care acestea se manifestă în conditiile legii”.

Curtea constată că cele statuate prin decizia amintită răspund criticilor formulate în prezenta cauză, astfel că solutia de respingere a criticilor de neconstitutionalitate ca neîntemeiată îsi păstrează valabilitatea.

Cât priveste critica de neconstitutionalitate raportată la prevederile art. 124 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că dispozitiile art. 6 alin. (1) si (3) din Legea nr. 319/2006 nu împiedică instanta de judecată de a solutiona cauzele referitoare la obligatiile ce revin angajatorului referitor la asigurarea protectiei si sănătătii în muncă potrivit legii, asa cum cere textul constitutional amintit.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Constar” - S.A. din Arad în Dosarul nr. 3.597/108/2007 al Judecătoriei Arad - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.205

din 5 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri

de interes national, judetean si local

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, exceptie ridicată de Constantin Enache si Aneta Enache în Dosarul nr. 28.989/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal se prezintă autorii exceptiei Constantin Enache si Aneta Enache, personal si asistati de avocatul Cătălina Mihaela Rădulescu. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului autorilor exceptiei, care solicită admiterea acesteia, precum si extinderea controlului Curtii asupra altor dispozitii indisolubil legate de cele criticate. În acest sens, arată că aceste prevederi instituie o expropriere abuzivă, atât timp cât nu există acordul de vointă între expropriat si expropriator. Astfel, exproprierea este neconstitutională. De asemenea, arată că nu se respectă conditia despăgubirii prealabile si se încalcă accesul liber la justitie, fără respectarea conditiilor art. 53 din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor din Constitutie invocate. Astfel, cuantumul despăgubirilor se stabileste de o comisie al cărei act poate fi, însă, atacat în fata instantei de judecată. De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii Legii nr. 198/2004 în ansamblul său, respingând ca neîntemeiate criticile de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 28.989/299/2009, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local. Exceptia a fost ridicată de Constantin Enache si Aneta Enache cu prilejul solutionării plângerii împotriva unei încheieri de carte funciară.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 este contrar prevederilor art. 21, 44 si 53 din Constitutie. În acest sens, arată că textul de lege criticat a permis transferul dreptului de proprietate si intabularea unui alt titular, desi existau încă pe rolul instantelor actiuni formulate de către proprietari cu privire la legalitatea exproprierii si cuantumul acesteia, înfrângându-se astfel dispozitiile constitutionale.


Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti nu a comunicat opinia sa cu privire la exceptia de neconstitutionalitate, potrivit art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, desi aceasta i-a fost solicitată prin Adresa înregistrată la Curtea Constitutională cu nr. 3.639 din 23 martie 2010.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, invocând în acest sens cele retinute de Curtea Constitutională prin Decizia nr. 910/2009 si Decizia nr. 1.648/2009.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional, invocând, de asemenea, cele retinute de Curtea Constitutională în jurisprudenta sa în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii potrivit cărora: “Expropriatul nemultumit de cuantumul despăgubirii consemnate în conditiile art. 5 alin. (4)-(8) si ale art. 6 alin. (2) se poate adresa instantei judecătoresti competente în termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sanctiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii, respectiv transferul dreptului de proprietate asupra terenului.”

Autorii exceptiei consideră că aceste prevederi de lege sunt contrare următoarelor texte din Constitutie: art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 44 privind dreptul de proprietate si art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorii exceptiei sunt nemultumiti de faptul că, în practică, s-a procedat la intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului expropriat pe numele expropriatorului, desi se aflau în curs litigii cu privire la expropriere. Pentru acest motiv, consideră că textul de lege care împiedică contestarea transferului de proprietate către expropriator, precum si suspendarea acestuia pe durata exercitării căilor de atac împotriva hotărârii de despăgubire încalcă o serie de garantii constitutionale.

Fată de acestea, Curtea retine că, desi într-un context mai larg, Curtea Constitutională a mai analizat dispozitiile de lege criticate în raport cu dispozitiile constitutionale invocate. Astfel, prin Decizia nr. 910 din 23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 22 iulie 2009, si mai apoi prin Decizia nr. 1.648 din 15 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 22 ianuarie 2010, Curtea a retinut, în esentă, că Legea nr. 198/2004, în ansamblul său, contine dispozitii care asigură cadrul legal privind procedura de expropriere si stabilire a despăgubirilor, apărarea dreptului de proprietate si a dreptului de a contesta, pe cale judiciară, cuantumul despăgubirilor, în acord cu dispozitiile constitutionale si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care a statuat că o privare de proprietate trebuie să fie prevăzută de lege, să urmărească o cauză de utilitate publică, să fie conformă normelor de drept intern si să respecte un raport de proportionalitate între mijloacele folosite si scopul vizat.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în această decizie îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, exceptie ridicată de Constantin Enache si Aneta Enache în Dosarul nr. 28.989/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.221

din 5 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 3041 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 3041 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Marian Ion în Dosarul nr. 3.325/107/2008 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale, care formează obiectul Dosarului nr. 640D/2010 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 641 D/2010 si nr. 642D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi prevederi legale, ridicată de Stela Dorobantu în Dosarul nr. 5.048/107/2008 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale si de Stefan Moldovan în Dosarul nr. 3.361/107/2008 al aceleiasi instante.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, văzând identitatea de obiect al cauzelor mentionate, pune în discutie problema conexării lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a acestor cauze.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 641D/2010 si nr. 642D/2010 la Dosarul nr. 640D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 18 ianuarie 2010, pronuntate în dosarele nr. 3.325/107/2008, nr. 5.048/107/2008 si nr. 3.361/107/2008, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 3041 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Marian Ion, Stela Dorobantu si, respectiv, de Stefan Moldovan în solutionarea unor recursuri formulate în actiuni având ca obiect drepturi bănesti.

În motivările exceptiei, având un continut similar, se sustine că dispozitiile art. 287 din Codul muncii defavorizează angajatul în situatia în care angajatorul nu depune în fata instantei înscrisurile necesare solutionării litigiului, desi se află în posesia acestora, astfel că instanta poate pronunta o solutie gresită, încălcându-se caracterul echitabil al procesului. De asemenea, este afectat si dreptul la apărare al angajatului dacă angajatorul nu depune probe până la prima zi de înfătisare, deoarece astfel “angajatul nu poate să propună probe în combaterea eventualelor probe pe care le-ar fi solicitat angajatorul în termenul prevăzut de lege.” Prevederile art. 3041 din Codul de procedură civilă sunt criticate sub aspectul încălcării principiului egalitătii si al dreptului la un proces echitabil. Astfel, partea care se află în recurs împotriva unei decizii date de tribunal în apel, în temeiul art. 304 din acelasi cod, nu poate cere examinarea cauzei decât sub anumite motive, pe când partea care se judecă în recurs în procedura prevăzută de art. 3041 poate invoca motive de nelegalitate a hotărârii recurate.

Curtea de Apel Alba Iulia- Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în acord cu principiul nediscriminării si cu dreptul la un proces echitabil.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.


Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozitii potrivit cărora “Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfătisare.”

De asemenea, obiect al exceptiei îl constituie si prevederile art. 3041 din Codul de procedură civilă, conform cărora: “Recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel, nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 304, instanta putând să examineze cauza sub toate aspectele.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine prevederilor din Legea fundamentală cuprinse la art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii, fără privilegii si fără discriminări, si la art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că dispozitiile criticate au mai constituit obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi texte fundamentale si prin prisma acelorasi critici. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 692 din 20 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2010, Curtea a constatat, în acord cu bogata sa jurisprudentă în materie, că prevederile art. 287 din Codul muncii reprezintă norme care stabilesc o procedură specială, derogatorie, privind administrarea probelor în cazul judecării cererilor referitoare la conflictele de muncă. Modalitatea în care au fost reglementate aceste dispozitii este o optiune a legiuitorului, care a avut în vedere instituirea unei proceduri simple si urgente, adaptată raporturilor de muncă si exercitării dreptului la muncă. Regulile de procedură prevăzute de aceste norme legale se aplică în mod echitabil atât angajatorilor, cât si angajatilor, fără a fi favorizată o categorie sau alta. De asemenea, reglementarea de către legiuitor, în limitele competentei ce i-a fost conferită prin Constitutie, a conditiilor de exercitare a unui drept subiectiv ori procesual, inclusiv prin instituirea unor termene, nu constituie o restrângere a exercitiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotite. Asa fiind, termenul instituit prin textul de lege criticat are în vedere solutionarea procesului cu celeritate, absenta lui prelungind starea de conflict dintre angajat si angajator, ceea ce ar genera o stare de incertitudine în ceea ce priveste raporturile de muncă, afectând astfel grav stabilitatea si securitatea care trebuie să le caracterizeze.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3041 din Codul de procedură civilă, Curtea a retinut, referitor la caracterul devolutiv al recursului, prin Decizia nr. 351 din 2 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 25 mai 2006, că “Justificarea acestei reglementări derogatorii de la regula generală a caracterului nedevolutiv al recursului tine de deosebirile esentiale existente între cele două situatii avute în vedere de legiuitor. Astfel, în situatia în care s-a putut exercita calea de atac a apelului, cauza a fost, integral si sub toate aspectele legalitătii si temeiniciei solutiei pronuntate de prima instantă, examinată de o instantă de control judiciar, la un grad de jurisdictie superior, iar recursul va putea fi exercitat pentru motive concret si limitativ determinate, care vizează legalitatea deciziei pronuntate în apel. În situatia în care părtilor nu le este deschisă calea de atac a apelului, apare firesc ca instanta să poată cerceta sub toate aspectele cauza dedusă judecătii.

Această posibilitate, coroborată cu principiul rolului activ al judecătorului, conform căruia instanta are îndatorirea să stăruie prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greseală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronuntării unei hotărâri temeinice si legale, este menită să asigure părtilor o judecată echitabilă si să conducă instanta la cercetarea si aprecierea tuturor aspectelor relevante pentru pronuntarea unei solutii.”

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente a Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 3041 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Marian Ion, de Stela Dorobantu si de Stefan Moldovan în dosarele nr. 3.325/107/2008, nr. 5.048/107/2008 si, respectiv, nr. 3.361/107/2008 ale Curtii de Apel Alba Iulia- Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.227

din 5 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, exceptie ridicată de loan Daniel Coroiu în Dosarul nr. 4.693/111/2009 al Tribunalului Bihor - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent învederează Curtii faptul că partea Consiliul Local Vascău a transmis la dosar note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că autorul acesteia deduce neconstitutionalitatea textului de lege criticat din împrejurări de fapt specifice spetei sale particulare. Or, astfel de sustineri nu pot forma obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 4.693/111/2009, Tribunalul Bihor - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Exceptia a fost ridicată de loan Daniel Coroiu într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat încalcă dispozitiile art. 24 din Constitutie, care garantează dreptul la apărare, întrucât permite schimbarea fără motiv a viceprimarului. Precizează că atât în jurisprudenta instantelor judecătoresti din România, cât si în cea a Curtii Europene de Justitie s-a statuat că nemotivarea actului administrativ atrage nevalabilitatea acestuia. Arată că motivarea actului emis permite verificarea legalitătii acestuia, “nefiind de conceput ca într-un stat de drept emiterea discretionară, fără niciun motiv, de către o autoritate a actului administrativ să poată fi nelimitată”.

Tribunalul Bihor - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât “neinstituirea unor motive pentru schimbarea din functie a viceprimarului reprezintă o optiune legitimă a legiuitorului si nu poate avea, în nicio situatie, ca efect, vătămarea dreptului material”.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, precizează că acestea nu contravin nici dispozitiilor art. 16 din Constitutie, deoarece se aplică, fără privilegii sau discriminări, tuturor persoanelor aflate în situatia reglementată de normă, si nici celor ale art. 24, întrucât partea implicată nu se află într-un proces care să îi permită utilizarea tuturor mijloacelor prevăzute de lege ce sustin si probează apărarea. Consideră că celelalte texte din Legea fundamentală invocate nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 57 alin. (4) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, care au următoarea redactare:

- Art. 57 alin. (4): “(4) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majoritătii consilierilor în functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în functie.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate sunt nesocotite următoarele prevederi din Legea fundamentală: art. 1 alin. (3) care consacră valorile supreme ale statului român, art. 16 privind principiul egalitătii în drepturi, art. 24 care garantează dreptul la apărare si art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că autorul acesteia este nemultumit de faptul că hotărârea Consiliului Local Vascău de revocare a sa din functia de viceprimar al orasului a fost luată de majoritatea consilierilor locali, fără să fie însă motivată, ceea ce este de natură să îi afecteze dreptul la apărare.

Curtea retine că dreptul la apărare garantat prin Legea fundamentală are în vedere exercitiul acestuia în cadrul unui proces în fata instantelor de judecată, astfel cum acestea sunt definite prin art. 126 alin. (1) din Constitutie. Actele consiliilor locale pot fi contestate, inclusiv sub aspectul lipsei motivării, la instantele de contencios administrativ competente. Cu prilejul solutionării actiunilor introduse pentru anularea acestora, contestatorul îsi va putea exercita dreptul la apărare, având posibilitatea de a utiliza toate mijloacele procedurale pe care legea le oferă în acest scop.

Afirmatia autorului potrivit căreia nemotivarea actului administrativ atrage nevalabilitatea acestuia nu prezintă interes din punctul de vedere al contenciosului constitutional. O astfel de sustinere poate fi invocată în fata instantei de contencios administrativ, care are competenta deplină de a examina, sub toate aspectele, atât legalitatea, cât si temeinicia actului administrativ mentionat, în conditiile unui proces care să respecte toate garantiile specifice procesului echitabil, astfel cum acestea sunt definite în art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Cât priveste invocarea dispozitiilor art. 16 din Legea fundamentală care consacră principiului egalitătii cetătenilor în fata legii, fără privilegii si fără discriminări, autorul exceptiei nu relevă nicio contradictie între norma criticată si prevederile constitutionale mentionate.

Totodată, critica referitoare la încălcarea art. 53 din Constitutie nu poate fi retinută, de vreme ce prevederile ce formează obiect al exceptiei nu aduc atingere dreptului fundamental la apărare, invocat în motivarea acesteia.

Cu privire la critica prin raportare la dispozitiile art. 1 alin. (3) din Constitutie, Curtea observă că, în jurisprudenta sa, reprezentată de Decizia nr. 164 din 22 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 30 iunie 2005, a statuat că invocarea ca temei al criticilor de neconstitutionalitate a prevederilor din Legea fundamentală referitoare la principiul statului de drept nu poate constitui un criteriu de referintă decât mediat, din cauza gradului mare de generalitate a acestor dispozitii din Legea fundamentală, iar eventuala încălcare a acestora poate fi consecinta încălcării unor norme constitutionale cu domeniu precis determinat, ceea ce în speta de fată nu este aplicabil.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, exceptie ridicată de loan Daniel Coroiu în Dosarul nr. 4.693/111/2009 al Tribunalului Bihor - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.228

din 5 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (3) si (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (3) si (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Aghonye Chukwureh Kelechi Robert în Dosarul nr. 11.237/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VlII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă doamna Elena Andrei, în calitate de interpret autorizat de limba engleză.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 4 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 11.237/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VlII-a


contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (3) si (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Exceptia a fost ridicată de Aghonye Chukwureh Kelechi Robert într-o cauză având ca obiect solutionarea unei cereri de luare în custodie publică.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate “încalcă dreptul constitutional la apărare, în măsura în care nu reglementează o procedură clară de luare în custodie publică, precum si prin limitarea duratei procedurii”. Precizează că se aduce o gravă atingere independentei justitiei, solutia prelungirii măsurii luării în custodie publică fiind impusă instantei prin lege. În opinia sa, este nesocotit si principiul egalitătii părtilor în proces, întrucât textul de lege criticat exceptează Ministerul Administratiei si Internelor, în calitate de reclamant, de la plata taxei de timbru pentru actiunea introdusă. Autorul exceptiei precizează că, în cadrul procesului prin care se solicită prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor, nu sunt respectate toate garantiile procesuale prevăzute de lege. Astfel, străinilor nu li se aduce un translator de limbă maternă, nu li se admit probe în apărare, de cele mai multe ori nu li se admite nici cererea de angajare a unui apărător, nu li se aduc la cunostintă, în limba pe care o vorbesc sau în altă limbă pe care o înteleg, motivele principale care au condus la luarea măsurii, drepturile si obligatiile pe care le au în timpul sederii în aceste centre si nici nu beneficiază de asistentă juridică. Mai arată că accesul la justitie este limitat, întrucât măsura se ia pe o perioadă de 2 ani, timp în care nu se mai analizează dacă mai subzistă motivele avute în vedere la luarea deciziei sau dacă starea de fapt s-a schimbat, precizând că în procesele penale măsura arestării se ia din 30 în 30 de zile. Arată că măsura luării în custodie publică este privativă de libertate, constituind si o restrângere a libertătii de circulatie.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VlII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că textele de lege criticate reprezintă norme procedurale care nu contravin niciuneia dintre dispozitiile constitutionale si conventionale invocate de autorul exceptiei si care sunt redactate într-o manieră clară si precisă, astfel încât orice persoană îsi poate adapta conduita în functie de dispozitiile acestora.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 97 alin. (3) si (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, care au următorul cuprins:

- Art. 97 alin. (3) si (11): “(3) În cazul străinilor împotriva cărora s-a dispus măsura expulzării, instanta poate dispune ca străinul să fie luat în custodie publică până la efectuarea expulzării de către organele de politie, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, fără ca perioada de custodie publică să depăsească 2 ani. (...)

(11) în cazul prevăzut la alin. (3), dacă instanta care a pronuntat hotărârea penală nu a dispus luarea în custodie publică, Oficiul Român pentru Imigrări poate solicita Curtii de Apel Bucuresti luarea în custodie publică a străinului care urmează a fi expulzat. Instanta solutionează cererea în termen de 3 zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instantei este definitivă si irevocabilă.

În opinia autorului exceptiei, textele de lege criticate contravin următoarelor dispozitii din Constitutie: art. 1 alin. (4) care instituie principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, art. 16 care consacră principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, art. 23 alin. (1) care stabileste că libertatea individuală si siguranta persoanei sunt inviolabile, art. 24 care garantează dreptul la apărare, art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si art. 124 alin. (3) potrivit căruia judecătorii sunt independenti si se supun numai legii. Invocă si dispozitiile art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale care garantează dreptul la libertate si sigurantă. De asemenea, consideră că sunt încălcate si prevederile art. 33 “Expulzarea ca pedeapsă sau măsură accesorie” din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetătenii Uniunii si membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 si de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE si 93/96/CEE (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158/77 din 30 aprilie 2004).

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, prin mai multe decizii, dintre care poate fi mentionată, exemplificativ, Decizia nr. 219 din 9 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 27 aprilie 2010, s-a mai pronuntat asupra textelor de lege criticate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale, conventionale si unionale si din perspectiva unor critici similare. Cu acel prilej, Curtea a retinut că, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, măsura expulzării se poate dispune, în conditiile prevăzute de Codul penal si de Codul de procedură penală, împotriva străinilor care au săvârsit infractiuni pe teritoriul României. Scopul luării în custodie publică îl constituie împiedicarea acestora de a se sustrage de la executarea măsurii expulzării, ca măsură de sigurantă dispusă de instantele române împotriva lor. Luarea în custodie publică este, asadar, într-o asemenea situatie, consecinta comportamentului culpabil al străinului care a încălcat legea penală si a săvârsit o infractiune constatată si pedepsită printr-o hotărâre judecătorească definitivă, nesocotind astfel prevederile art. 1 alin. (5) din Constitutie, care instituie obligativitatea respectării legilor, fără a distinge între cetătenii români si străini ori apatrizi.

Curtea a constatat că luarea în custodie publică se dispune de instanta competentă, care, în urma administrării probelor aflate la dosar, va pronunta o solutie care nu este automat impusă de lege, asa cum afirmă autorul exceptiei. Această măsură se ia în cadrul unui proces desfăsurat în fata unei instante judecătoresti care se bucură de independentă si impartialitate si în cursul căruia străinul îsi poate exercita neîngrădit dreptul la apărare, beneficiind de toate garantiile specifice procesului echitabil.


Totodată, Curtea a statuat că luarea în custodie publică este o măsură administrativă de restrângere temporară a libertătii de circulatie a străinului care urmează să fie expulzat de pe teritoriul României, iar nu o măsură privativă de libertate, astfel că nu se poate face analogie cu procedura verificării periodice a legalitătii luării si mentinerii măsurii arestării preventive.

În ceea ce priveste critica referitoare la exceptarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Oficiul Român pentru Imigrări, în calitate de reclamant, de la plata taxei de timbru pentru actiunea introdusă, Curtea a observat că autorul exceptiei este, de fapt, nemultumit de lipsa din cuprinsul textelor de lege criticate a unor prevederi care să impună acestei autorităti obligatia plătii unei astfel de taxe. Or, modificarea si completarea textelor de lege reprezintă atributii ce intră în competenta exclusivă a puterii legislative.

În ceea ce priveste invocarea prevederilor art. 33 din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene, referitoare la institutia expulzării, Curtea a retinut că aceasta nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci de aplicare a legii, a cărei solutionare revine judecătorului învestit cu solutionarea litigiului în cadrul căreia a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate.

Întrucât nu au fost evidentiate elemente noi, care să fie de natură să conducă la reconsiderarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată prin decizia mentionată si motivarea acesteia îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (3) si (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Aghonye Chukwureh Kelechi Robertîn Dosarul nr. 11.237/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VlII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Fătuloiu Dan Valentin din functia de secretar de stat si sef al Departamentului ordine si sigurantă publică din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Fătuloiu Dan Valentin se eliberează din functia de secretar de stat si sef al Departamentului ordine si sigurantă publică din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2010.

Nr. 258.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului loan Dascălu în functia de secretar de stat si sef al Departamentului ordine si sigurantă publică din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul loan Dascălu se numeste în functia de secretar de stat si sef al Departamentului ordine si sigurantă publică din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2010.

Nr. 259.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului chestor de politie Tobă Petre din functia de inspector general al Politiei Române

În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul chestor de politie Tobă Petre se eliberează din functia de inspector general al Politiei Române.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2010.

Nr. 260.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului chestor de politie Liviu Popa în functia de inspector general al Politiei Române

În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul chestor de politie Liviu Popa se numeste în functia de inspector general al Politiei Române.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2010.

Nr. 261.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

 

Văzând:

- Adresa Agentiei Nationale de Transplant nr. 680 din 10 septembrie 2010;

- Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A. nr. 11.064 din 21 septembrie 2010,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 13 iulie 2010, se modifică si completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după punctul 23 se introduc patru noi puncte, punctele 24-27, cu următorul cuprins:

“24. Societatea Comercială «Athena Hospital» - S.R.L. - Departamentul de Fertilizare in vitro;

25. Societatea Comercială «Euromaterna» - S.A. - Departamentul de Fertilizare in vitro;

26. Promed System - S.R.L. - Departamentul de Fertilizare in vitro;

27. Stern Cells Bank - S.R.L. Timisoara - Banca de celule stern.”

2. La articolul 2, după punctul 13 se introduc sase noi puncte, punctele 14-19, cu următorul cuprins:

“14. Spitalul Clinic Universitar de Urgentă Bucuresti - clinicile de ortopedie si traumatologie;

15. Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca Bucuresti - clinicile de ortopedie si traumatologie;

16. Spitalul Clinic Militar Central - clinica de ortopedie si traumatologie;

17. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea - clinicile de ortopedie si traumatologie I si II;

18. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara - clinicile de ortopedie si traumatologie I si II;

19. Spitalul Clinic de Recuperare lasi - clinica de ortopedie si traumatologie.”

3. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Acreditarea unitătilor sanitare prevăzute la art. 1 pct. 1-23 si la art. 2 pct. 1-13 este valabilă maximum 2 ani de la data de 13 iulie 2010.


(2) Acreditarea unitătilor sanitare prevăzute la art. 1 pct. 24-27 si la art. 2 pct. 14-19 este valabilă maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a dispozitiilor prezentului ordin.

(3) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) si (2) dacă, drept urmare a inspectiilor efectuate de Agentia Natională de Transplant împreună cu autoritatea natională competentă în domeniul securitătii sanitare a produselor de origine umană pentru utilizare terapeutică, în conditiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 21 octombrie 2010.

Nr. 1.345.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.432 din 18 noiembrie 2010

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

Nr. 12.641 din 20 august 2010

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

Nr. M.115 din 14 octombrie 2010

 

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Nr. 434 din 31 august 2010

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 237 din 22 octombrie 2010

 

SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE

Nr. 140 din 9 septembrie 2010

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 2.620/C din 8 noiembrie 2010

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZĂ

Nr. 968 din 2 septembrie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 

Pentru aplicarea art. 51 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001, si a art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare, al art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, ministrul apărării nationale, ministrul administratiei si internelor, ministrul justitiei, directorul Serviciului Român de Informatii, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, directorul Serviciului de Informatii Externe si directorul Serviciului de Protectie si Pază emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale se vor derula în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

p. Ministrul administratiei si internelor,

Dan Valentin Fătuloiu,

secretar de stat

p. Ministrul justitiei,

Radu Constantin Ragea

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George Cristian Maior

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale

Marcel Opris

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Mihai-Răzvan Ungureanu

 

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Lucian-Silvan Pahontu

 

ANEXĂ

 

NORME PROPRII

de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării  asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010, cu completările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în retelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispozitiile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Furnizorii de servicii medicale din retelele sanitare apartinând sistemului apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti sunt cei prevăzuti la art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001

Art. 3. - Atributiile ce revin, potrivit normelor legale în vigoare, directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti în domeniul asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt exercitate de către directiile medicale sau structurile similare organizate conform titlului I - Sănătatea publică din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie.

Art. 4. - (1) în vederea încheierii contractului, furnizorii de servicii medicale din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor prezenta documentele prevăzute în contractul-cadru. Certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale îi este asimilat actul de înfiintare a furnizorilor de servicii medicale.

(2) La încheierea contractului de furnizare de medicamente, furnizorii din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor prezenta documentele prevăzute în cap. III din contractul-cadru referitor la acordarea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, cu exceptia certificatului de înmatriculare la registrul comertului.

(3) Prin act de înfiintare a furnizorului se întelege inclusiv ordinele legale de înfiintare emise de ministerele si institutiile din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 5. - (1) Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor si decontării serviciilor medicale si medicamentelor si care contin informatii clasificate potrivit legii, datorită specificului institutiei respective, se certifică prin semnătura reprezentantilor legali ai furnizorilor, care vor răspunde de exactitatea si realitatea datelor transmise si/sau raportate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă spre verificare de către reprezentantii legali ai furnizorilor, la sediul acestora, numai persoanelor nominalizate, potrivit specialitătilor si competentelor, de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, agreate de institutiile cu legi specifice de organizare si functionare din a căror structură fac parte respectivii furnizori. Fac exceptie de la activitatea de agreare persoanele din cadrul compartimentului de control al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti pe timpul misiunii.

(3) Persoanele cu drept de control apartinând Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, prevăzute la alin. (2), vor avea acces la informatiile clasificate potrivit legii, în conditiile si prin respectarea procedurilor prevăzute de lege.

(4) Aceste documente sunt acte justificative care sustin plătile efectuate, se arhivează si se păstrează la sediul furnizorului pe toată durata prevăzută de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Art. 6. - (1) Asiguratii care plătesc contributia pentru asigurările sociale de sănătate, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde acestia sunt luati în evidentă, precum si cei din categoriile de persoane prevăzute la art. 213 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, care solicită servicii medicale furnizate în sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, vor face dovada calitătii lor potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Pentru asiguratii care, potrivit legii, au regim de confidentialitate, precum si pentru persoanele private de libertate, evidenta acestora la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti se tine numeric. Dovada calitătii de asigurat pentru aceste categorii de persoane se face pe baza adeverintelor eliberate de către institutiile care le au în evidentă.

(3) Pentru categoriile de asigurati care execută o pedeapsă privativă de libertate (arestati, retinuti si condamnati), în scopul evitării dublei plăti, institutiile în evidenta cărora se află acestea vor informa casele judetene de asigurări de sănătate si a municipiului Bucuresti, în raza cărora aveau domiciliul aceste persoane, precum si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului despre starea de fapt a acestora.

 

CAPITOLUL II

Asistenta medicală primară

 

SECTIUNEA 1

Modalităti de contractare

 

Art. 7. - Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii, contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se încheie între spitalul militar, spitalul penitenciar sau alte unităti sanitare care coordonează activitătile medicale din aceste cabinete si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, conform reglementărilor specifice.

Art. 8. - Pentru cabinetele medicale aflate în structura centrelor medicale judetene si ale municipiului Bucuresti, contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se încheie de reprezentantul legal al centrului medical si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 9. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic si tratament sau a altor unităti sanitare similare se încheie de reprezentantul legal al acestora si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 10. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura spitalelor din retelele sanitare apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se încheie de reprezentantul legal al acestor spitale si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art.11. - Numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale înscrise pe listele medicilor de familie care îsi desfăsoară activitatea în cabinetele medicale ce functionează în structura sau în coordonarea unor unităti sanitare apartinând ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie se stabileste de către directiile medicale sau structurile similare din ministerele si institutiile din sistemul national de apărare în functie de organizarea, functionarea si necesarul de servicii medicale.

Art. 12. - (1) Listele ce cuprind persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale aflate în evidenta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, pe baza cărora se încheie contractele de furnizare de servicii medicale în asistentă medicală primară, se întocmesc cu respectarea specificului ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii se vor întocmi liste nominale cu elevi si studenti militari, care se certifică de către comandantul unitătii si de către reprezentantul legal al unitătii sanitare în coordonarea căreia se află cabinetul medical.

(3) Medicii din cabinetele medicale de unitate/infirmerii pot înscrie pe listele nominale cadre militare în activitate, functionari publici cu statut special, personal civil, membrii de familie ai acestora, pensionari militari si membrii de familie ai acestora, care au optat pentru medicii de familie respectivi, precum si alte categorii de persoane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Medicul din cabinetul medical de unitate/infirmerie are obligatia să anunte în scris, în termen de 15 zile, casa de asigurări de sănătate judeteană, a municipiului Bucuresti sau a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, după caz, în a cărei evidentă se află asiguratul, includerea acestuia pe lista sa.

Art. 13. - Listele nominale cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, precum si formularele de raportare vor fi întocmite conform modelelor comunicate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti atât pe hârtie, cât si pe suport magnetic si vor fi semnate si parafate de medic sau de seful sectiei medicale, precum si de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modalităti de plată

 

Art. 14. - (1) Contributia la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele private de libertate se virează lunar de către ordonatorul de credite, iar declaratia pentru contributia la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate împreună cu fotocopiile documentelor de plată si extrasul de cont bancar vizat de trezorerie vor fi transmise Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

(2) Pentru cabinetele medicale în care se acordă asistentă medicală persoanelor private de libertate, decontarea activitătii de asistentă medicală primară se face pe baza raportării, conform metodologiei stabilite de comun acord de ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 15. - Plata furnizorilor de servicii medicale pentru asistenta medicală acordată pentru persoanele private de libertate se efectuează pe baza raportărilor, după următoarele formule, adaptate formularelor de raportare stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate:

 

Total număr de persoane private de libertate în fiecare zi a lunii

 = Număr mediu de persoane private de libertate din luna respectivă

Număr de zile calendaristice ale lunii respective

 

Număr mediu de persoane private de libertate pe lună x 7,2

 = Număr de puncte neajustate pe lună pentru grupa de vârstă 4-59 de ani

12

 

Număr mediu de persoane private de libertate pe lună x 11,2

 = Număr de puncte neajustate pe lună pentru grupa de vârstă de 60 de ani si peste

12

 

Numărul initial de persoane private de libertate se va stipula în contract si va fi cel existent la data de 1 mai 2010.

Prin persoane private de libertate se întelege retinuti si arestati preventiv si persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate.

Art. 16. - Pentru perioada de absentă motivată a medicului care acordă asistentă medicală primară, ministerele si institutiile în a căror subordine se află acesta organizează preluarea activitătii medicale de către un alt medic cu licentă de înlocuire si comunică despre aceasta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti. Se consideră absentă motivată următoarele situatii: concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, concedii pentru cresterea copilului, permisii pentru cadrele militare în activitate, citatii de la organele judecătoresti sau de la alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenta la institutiile respective si misiunile ordonate.

Art. 17. - Directiile medicale sau alte structuri similare acestora din cadrul ministerelor si institutiilor din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor pune la dispozitia Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti liste cuprinzând medicii cu licentă de înlocuire, fără obligatii contractuale, cum este si cazul medicilor militari pensionari sau disponibilizati, care pot prelua activitatea în conditiile legii.

Art. 18. - (1) Pentru perioadele de absentă motivate sub 30 de zile a medicului care acordă asistentă medicală primară din institutiile si ministerele cu retele sanitare proprii se organizează preluarea activitătii medicale de către un alt medic, prin ordin de zi pe unitate sau prin dispozitia comandantului institutiei.

(2) Obligatiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat de reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

(3) în desfăsurarea activitătii medicul înlocuitor va păstra evidentele primare în registrul de consultatii al medicului înlocuit si va folosi parafa proprie.

(4) Raportarea activitătii medicale se va face conform evidentelor primare din registrul de consultatii de către medicul înlocuit.

Art. 19. - Schimbarea medicilor de familie din cabinetele medicale de unitate/infirmerii din centrele medicale judetene si ale municipiului Bucuresti si cele aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic si tratament respectiv spitalelor din retelele sanitare apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se face, în conditiile legii, numai cu informarea reprezentantului legal al furnizorului si al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 20. - (1) Lista cuprinzând cabinetele medicale si conditiile specifice sistemului în care se acordă asistentă medicală primară la care se aplică majorări se stabileste anual de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti în cadrul retelelor sanitare proprii împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, cu referate justificative bine întemeiate si în limita fondului aprobat (cabinete aresturi, cabinete penitenciare, zone izolate etc).

(2) Criteriile de stabilire a cabinetelor medicale la care se pot aplica majorări vor fi înaintate de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti spre avizare Ministerului Sănătătii.

 

CAPITOLUL III

Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Art. 21. - Asistenta cu medicamente în tratamentul ambulatoriu se asigură de farmaciile autorizate si evaluate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv de farmaciile care functionează în structura unitătilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească.

Art. 22. - Decontarea contravalorii medicamentelor eliberate de farmaciile din structura apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se efectuează în termen de până la 180 de zile calendaristice de la data validării facturii de către farmacie la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti. Decontarea contravalorii medicamentelor care se eliberează pacientilor inclusi în programele nationale de sănătate cu scop curativ se face în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data validării facturilor de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 23. - Modalitatea de decontare a părtii necompensate de care beneficiază asiguratii în baza unor legi speciale se stabileste prin ordin al ministrilor si conducătorilor institutiilor din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 24. - Documentele necesare decontării medicamentelor sunt cele prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010, cu completările ulterioare.


 

CAPITOLUL IV

Modalităti de contractare în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice, de medicină dentară si de recuperare-reabilitare a sănătătii

 

Art. 25. - Sumele care urmează a fi contractate cu furnizorii de analize medicale de laborator, respectiv cu furnizorii de investigatii paraclinice de radiologie-imagistică medicală din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor fi stabilite în functie de executia si numărul de servicii medicale efectuate în anul precedent.

 

CAPITOLUL V

Obligatiile unitătilor sanitare cu paturi

 

Art. 26. - Unitătile sanitare cu paturi din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti au obligatia să transmită la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente, cheltuielile efectuate în luna precedentă, cu respectarea legislatiei privind organizarea si functionarea ministerelor si institutiilor din sistemul national de apărare, conform machetei prevăzute în anexa nr. 19 A la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 27. - Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti încheie contracte cu spitalele din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti pentru sectiile care au personal medical de specialitate încadrat sau îsi desfăsoară activitatea în temeiul unor conventii/contracte de colaborare/contracte de prestare servicii în conditiile respectării prevederilor legale.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 28. - Medicii din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti care sunt mutati în interes de serviciu în alte unităti sanitare similare celei în care si-au desfăsurat activitatea pot continua relatiile contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti prin încheierea unui nou contract, în conditiile legii.

Art. 29. - Crearea bazei de date la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti pentru functionarea sistemului informatic se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind informatiile clasificate, printr-un protocol care se semnează între Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si ministerele si institutiile din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile pct. 4.1. a), b)2din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 35-38 si 56 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, lansat în anul 2010, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă componenta comisiei de evaluare a societătilor profesionale civile de avocati, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.289/2010 privind aprobarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 14 septembrie 2010.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2010.

Nr. 2.722.


 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură asigură cadrul si metodologia unitară pentru organizarea si desfăsurarea achizitiei de servicii de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, denumit în continuare program.

(2) Achizitia serviciilor de asistentă juridică se face de către Ministerul Finantelor Publice, prin aplicarea procedurii de cerere de oferte.

(3) Prin servicii de asistentă juridică, în sensul prezentei proceduri, se întelege totalitatea activitătilor de asistentă juridică, în legătură cu:

a) negocierea, pregătirea, revizuirea oricăror documente contractuale aferente activării programului, precum si revizuirea acesteia pe măsura efectuării de tranzactii individuale, dacă este cazul;

b) asistenta pentru revizuirea si actualizarea regulată a prospectului de bază (documentul de descriere a emitentului);

c) asistentă în structurarea oricărei tranzactii individuale si în procesul de due diligence;

d) pregătirea si/sau revizuirea documentelor necesare pentru aprobarea, emiterea, vânzarea sau livrarea instrumentelor financiare aferente tranzactiilor individuale efectuate în cadrul programului;

e) pregătirea si emiterea de opinii legale cu privire la documentatia aferentă activării programului si pentru fiecare tranzactie individuală în cadrul programului si/sau cu privire la alte actiuni, dacă este cazul;

f) analiza si consilierea cu privire la reglementări specifice care ar putea avea impact asupra documentatiei programului;

g) pregătirea, la un moment dat pe parcursul derulării programului, a documentatiei necesare care să permită efectuarea emisiunilor de instrumente financiare sub Regula 144A din Legea valorilor mobiliare din SUA, precum si revizuirea acesteia pe măsura efectuării de tranzactii individuale, dacă este cazul.

(4) Procedura de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică are la bază principiile enuntate la art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Societătile profesionale civile de avocati, denumite în continuare societăti de avocati, pot participa singure sau în asociere/consortiu la procedura de cerere de oferte.

(2) Forma de asociere se demonstrează prin conventii scrise intervenite între membrii asocierii/consortiului.

Art. 3. - În urma aplicării prezentei proceduri vor fi selectate minimum două si maximum 3 societăti de avocati, respectiv asocieri/consortii cu care se vor încheia contracte-cadru de prestări de servicii de asistentă juridică, denumite în continuare contracte-cadru de asistentă juridică.

Art. 4. - (1) Pentru prestarea serviciilor de asistentă juridică aferente activării programului si efectuării tranzactiei inaugurale, Ministerul Finantelor Publice va acorda mandat, după încheierea contractului-cadru de asistentă juridică, societătii de avocati/asocierii/consortiului care a obtinut punctajul cel mai mare în urma procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

(2) Pentru prestarea serviciilor de asistentă juridică aferente pregătirii sau revizuirii documentatiei pentru efectuarea de emisiuni de instrumente financiare sub Regula 144Adin Legea valorilor mobiliare din SUA si a celor aferente tranzactiilor individuale din cadrul programului, Ministerul Finantelor Publice va acorda mandat, după încheierea contractului-cadru de asistentă juridică, uneia dintre societătile de avocati/asocieri/consortii selectate, acestora urmând să le fie cerute oferte de pret pentru serviciile vizate, în functie de specificul tranzactiilor si al pietelor financiare vizate de acestea. Mandatul va fi acordat societătii de avocati, respectiv consortiului care oferă pretul cel mai mic. Pretul aferent fiecărei tranzactii individuale ulterioare nu va depăsi 50% din oferta financiară aferentă activării programului si tranzactiei inaugurale si se va încadra în limita alocărilor bugetare.

(3) Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul de a respinge oricare sau toate ofertele de pret primite în vederea acordării unui mandat, dacă consideră că este în interesul său să o facă.

(4) Contractul-cadru de asistentă juridică produce efecte începând cu data la care Ministerul Finantelor Publice emite mandatul de asistentă juridică si se vor încheia subcontracte, prin care nominalizează societatea de avocati, respectiv consortiul pentru acordarea de servicii de asistentă juridică în cadrul programului.

 

CAPITOLUL II

Selectia societătilor de avocati

 

Art. 5. - (1) Procedura de cerere de oferte se desfăsoară în două etape, respectiv initierea procedurii si selectia ofertelor. (2) Etapa de initiere a procedurii presupune:

a) publicarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a invitatiei de participare la selectia societătilor de avocati din România sau din străinătate, al cărei model este prevăzut în anexa A;

b) constituirea nominală a comisiei de evaluare prin ordin al ministrului finantelor publice; se desemnează în comisii atât membrii titulari, cât si membrii supleanti.

Art. 6. - Etapele procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică presupun următoarele:

a) primirea ofertelor;

b) analiza si stabilirea ofertelor care sunt elaborate în conformitate cu prevederile pct. 3 - Calificarea ofertantilor din anexa B “Caiet de sarcini”;

c) aplicarea criteriilor de selectie prevăzute la pct. 4 - Criterii de selectare din anexa B;

d) stabilirea ierarhiei propunerilor de oferte acceptate pe baza căreia se va încheia contractul-cadru de asistentă juridică, conform modelului prevăzut în anexa C;

e) informarea conducerii Ministerului Finantelor Publice cu privire la rezultatul aplicării procedurii;

f) încheierea contractului-cadru de asistentă juridică;

g) întocmirea dosarului contractului-cadru de asistentă juridică.

Art. 7. - (1) în vederea participării la procedura de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică, ofertantii trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute în anexa B.

(2) Conditiile de eligibilitate si modalitatea de punctare a ofertelor sunt cele stabilite prin caietul de sarcini.

Art. 8. - Analiza ofertelor se face de către comisia de evaluare, care răspunde de desfăsurarea următoarelor activităti:

a) selectia ofertelor care îndeplinesc criteriile impuse;

b) aplicarea criteriilor de selectie, potrivit celor stabilite în caietul de sarcini;

c) stabilirea ierarhiei ofertelor care îndeplinesc criteriile impuse;

d) întocmirea grilelor de evaluare si redactarea raportului procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică; raportul este aprobat de către presedintele comisiei;

e) informarea conducerii Ministerului Finantelor Publice cu privire la rezultatul procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

Art. 9. - Pe parcursul desfăsurării procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică, membrii comisiei au obligatia de a păstra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricăror altor informatii prezentate de ofertanti, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja interesele comerciale.

Art. 10. - (1) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare are obligatia de a semna o declaratie pe propria răspundere, prin care se angajează să respecte dispozitiile prevăzute la art. 9 si prin care confirmă totodată că nu se află în niciuna dintre situatiile următoare:

a) este sot sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocatii propusi de către ofertanti pentru a face parte din echipa de avocati;

b) în ultimii 3 ani a avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanti ori cu asociatii unuia dintre ofertanti sau a făcut parte din adunarea asociatilor sau din orice alt organ de conducere ori de administrare al unuia dintre ofertanti;

c) are calitatea de asociat sau face parte din organele de conducere ori de administrare ale unuia dintre ofertanti.

(2) Declaratia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată imediat după deschiderea ofertelor, dar înainte de începerea procesului de analiză si evaluare a acestora.

(3) în cazul în care unul dintre membrii desemnati în comisia de evaluare constată că se află în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la alin. (1), acesta are obligatia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenta comisiei respective.

(4) în cazul în care atât titularul, cât si supleantul se află în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la alin. (1), conducătorul institutiei care i-a desemnat va desemna alte două persoane.

Art. 11. - (1) Pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică, Ministerul Finantelor Publice va lua toate măsurile legale necesare pentru a combate aparitia eventualelor situatii de concurentă neloială sau conflict de interese si orice alte fapte considerate contraventii ori infractiuni potrivit legislatiei în vigoare. În măsura în care aceste situatii totusi se produc, se vor lua toate măsurile legale pentru înlăturarea lor.

(2) Societătile de avocati vor depune o declaratie pe propria răspundere privind inexistenta situatiilor de conflict de interese în legătură cu acordarea de asistentă juridică în cadrul programului, atât la începutul programului, cât si înainte de fiecare tranzactie individuală ce urmează a fi realizată în cadrul programului.

Art. 12. - (1) în urma aplicării criteriilor de selectie si a evaluării ofertelor, comisia de evaluare redactează raportul procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

(2) Anuntul privind societătile profesionale civile de avocati câstigătoare va fi publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. De asemenea, în termen de 3 zile de la data încheierii raportului de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică vor fi transmise comunicări privind rezultatul acesteia tuturor ofertantilor participanti la procedură.

(3) Actele emise în legătură cu procedura de atribuire pot fi contestate în conditiile reglementate de prevederile cap. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare. Termenul de depunere a contestatiilor se calculează începând cu ziua lucrătoare următoare luării la cunostintă a comunicărilor transmise.

 

CAPITOLUL III

Încheierea contractului-cadru de asistentă juridică

 

Art. 13. - (1) Ministerul Finantelor Publice, în urma aplicării procedurii de cerere de oferte, va încheia contractele-cadru de asistentă juridică cu societătile de avocati ale căror oferte au fost acceptate.

(2) Contractul-cadru de asistentă juridică se încheie pe o perioadă de 3 ani si se semnează de către ministrul finantelor publice sau de o persoană delegată în acest sens si de către reprezentantul mandatat al ofertantilor, pe baza documentelor depuse în vederea participării la procedura de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

(3) Contractele-cadru de asistentă juridică se încheie în termen de cel mult 30 de zile de la anuntarea ofertantilor selectati în vederea încheierii acestora, cu exceptia cazului în care au fost formulate contestatii. În acest caz, se aplică în mod corespunzător dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la conditiile legale privind încheierea contractelor-cadru de asistentă juridică.

(4) Modelul contractului-cadru de asistentă juridică ce va fi încheiat cu societătile de avocati selectate este prevăzut în anexa C.

Art. 14. - (1) în baza contractului-cadru de asistentă juridică, Ministerul Finantelor Publice va emite mandatele de asistentă juridică si va încheia subcontracte în legătură cu activitătile prevăzute la art. 1 si în functie de necesitătile apărute.

(2) în perioada cuprinsă între încheierea contractului-cadru de asistentă juridică si emiterea mandatului de asistentă juridică, societătile de avocati nu sunt îndreptătite să pretindă Ministerului Finantelor Publice efectuarea de plăti în baza contractului-cadru de asistentă juridică.

Art. 15. - (1) Mandatul pentru tranzactiile ulterioare se acordă în conditiile art. 4, tinându-se cont de disponibilitatea efectivă a fiecărei societăti de avocati pentru realizarea mandatului solicitat si în functie de necesitătile apărute.

(2) După emiterea mandatului, societatea de avocati îsi va numi un reprezentant care va fi responsabil de toate comunicările ulterioare cu Ministerul Finantelor Publice.

Art. 16. - (1) Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a întocmi dosarul achizitiei publice, care va cuprinde, în ordine cronologică, cel putin următoarele documente:

a) procedura de selectare a societătilor profesionale civile de avocati;

b) ordinul ministrului finantelor publice de constituire a comisiei de evaluare;

c) invitatia de participare privind încheierea contractului-cadru de asistentă juridică;

d) solicitările de clarificări referitoare la caietul de sarcini si răspunsurile aferente;

e) ofertele depuse;

f) procesul-verbal de deschidere a ofertelor;

g) declaratiile pe propria răspundere ale membrilor comisiei de evaluare;

h) solicitările de clarificări referitoare la ofertele depuse si răspunsurile aferente;

i) raportul procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică;

j) informarea adresată conducerii ministerului cu privire la rezultatul aplicării procedurii;

k) anuntul si comunicările privind rezultatul aplicării procedurii transmise ofertantilor;

l) contestatiile primite, rezolutiile si, după caz, măsurile corective adoptate de Ministerul Finantelor Publice si comunicate ofertantilor, precum si hotărârile judecătoresti irevocabile;

m) contractul-cadru de asistentă juridică, semnat;

n) mandatele de asistentă juridică emise.

(2) Dosarul achizitiei publice se păstrează de către Directia generală de trezorerie si datorie publică din cadrul Ministerului Finantelor Publice atât timp cât contractul produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data finalizării contractului-cadru de asistentă juridică.

Art. 17. - Anexele A, B si C fac parte integrantă din prezenta procedură.


 

ANEXA A la procedură

 

- Model -

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALA DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICĂ

Nr............./............

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Aprobat

Secretar de stat

 

Denumirea autoritătii contractante: Ministerul Finantelor Publice, cod fiscal nr. 4221306, municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, tel......................

Obiectul contractului: servicii de asistentă juridică, cod CPV 79112000-2.

Procedura aplicată: cerere de oferte

Data-limită si locul pentru depunerea ofertelor: ziua/luna/anul/ora la sediul ministerului, municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, et....., camera ..... tel....................

Oferta tehnică si financiară se vor introduce într-un plic sigilat, care, la rândul lui, împreună cu celelalte documente doveditoare se vor introduce într-un alt plic sigilat, pe care vor fi trecute adresa, denumirea si datele de contact ale ofertantului participant la procedură, precum si denumirea achizitiei publice.

Clarificările pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pot fi solicitate la sediul ministerului, municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, et....., camera ..... tel................Persoana de contact:..............., tel................

Modul de elaborare a ofertelor, precum si sistemul de evaluare a acestora sunt reglementate în caietul de sarcini prevăzut în anexa B la Procedura de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr..............................., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...... din ........................................

Deschiderea ofertelor are loc la data de....................., la sediul ministerului din municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

 

Director general,

........................................

ANEXA B la procedură

 

CAIETUL DE SARCINI

 

1. Informatii generale

Autoritatea contractantă: Ministerul Finantelor Publice, Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, România

Scopul aplicării procedurii: atribuirea contractului-cadru de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri stat pe termen mediu “Medium Term Notes”.

Procedura aplicată: cerere de oferte

Legislatia aplicabilă:

- art. 2 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 35-38 si 56 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- pct. 4.1 a), b) 2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.722/2010 privind aprobarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”

Finantare: bugetul de stat

2. Specificatii tehnice

Serviciile de asistentă juridică aferente programului cuprind totalitatea activitătilor în legătură cu, dar nu limitate la:

a) negocierea, pregătirea, revizuirea oricăror documente contractuale aferente programului;

b) asistenta pentru revizuirea si actualizarea regulată a prospectului de bază (documentul de descriere a emitentului);

c) asistenta în structurarea oricărei tranzactii individuale si în procesul de “due diligence”;

d) pregătirea si/sau revizuirea documentelor necesare pentru aprobarea, emiterea, vânzarea sau livrarea instrumentelor financiare aferente tranzactiilor individuale efectuate în cadrul programului;

e) pregătirea si emiterea de opinii legale cu privire la documentatia aferentă activării programului si pentru fiecare tranzactie individuală în cadrul programului si/sau cu privire la alte actiuni, dacă este cazul;

f) analiza si consilierea cu privire la reglementări specifice care ar putea avea impact asupra documentatiei programului;

g) pregătirea, la un moment dat pe parcursul derulării programului, a documentatiei necesare care să permită efectuarea emisiunilor de instrumente financiare sub Regula 144Adin Legea valorilor mobiliare din SUA, precum si revizuirea acesteia pe măsura efectuării de tranzactii individuale.

3. Calificarea ofertantilor

În vederea participării la procedura de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică, ofertantii trebuie să depună următoarele:

a) oferta tehnică, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 si subanexele nr. 1.1, 1.2 si 1.3;


b) oferta financiară, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2;

c) curriculum vitae al membrilor echipei propuse, care vor fi nominalizati în oferta tehnică prevăzută în anexa nr. 1, din care să rezulte informatii cu privire la numele firmei în cadrul căreia si-au desfăsurat activitatea, titlul/pozitia, nationalitatea, limbile străine vorbite, experientă - numărul de ani ca avocat practicant/numărul de ani ca partener/numărul de ani de când lucrează în firmă. Participarea membrilor propusi la diverse tranzactii nu va fi evidentiată în CV, ci în subanexele nr. 1.1, 1.2 si 1.3.

Pentru calificare, cel putin 2 dintre membrii nominalizati trebuie să fi acordat asistentă juridică pentru cel putin o tranzactie propusă în cadrul fiecărui criteriu prevăzut în oferta tehnică;

d) pagini relevante din prospectele de emisiune aferente tranzactiilor de emisiuni de titluri pe pietele internationale de capital si pentru care au acordat asistentă juridică (paginile pe care să apară numele emitentului, valoarea programului/ tranzactiei, precum si numele părtilor care au participat la realizarea tranzactiei - de exemplu aranjori, lead-manageri, consultanti juridici si legea pentru care au acordat asistentă juridică);

e) conventiile de asociere intervenite între membrii asocierii/consortiului.

4. Criterii de selectare

Criteriile avute în vedere la selectarea ofertelor sunt:

a) oferta tehnică - anexa nr. 1:

a.1) numărul de programe MTN, în afara pietei Statelor Unite ale Americii, pentru emitenti suverani sau unităti ale administratiei publice locale, la a căror activare ofertantul a acordat asistentă juridică. Informatii detaliate vor fi furnizate conform subanexei nr. 1.1;

a.2) numărul de programe MTN, pentru emitenti suverani sau unităti ale administratiei publice locale, pentru care ofertantul a implementat Regula 144Adin Legea valorilor mobiliare din SUA si pentru care a acordat asistentă juridică privind legislatia Statelor Unite ale Americii, în cadrul unui program supus “Regulation S” deja existent1. Informatii detaliate vor fi furnizate conform subanexei nr. 1.2;

a.3) numărul de tranzactii finalizate în cadrul unui program MTN pentru emitenti suverani sau unităti ale administratiei publice locale. Informatii detaliate vor fi furnizate conform subanexei nr. 1.3;

b) oferta financiară - anexa nr. 2 pentru asistentă juridică în negocierea documentelor contractuale aferente activării programului si executării tranzactiei inaugurale, revizuirea prospectului de bază (documentul de descriere a emitentului), precum si în procesul de due diligence si emiterea opiniei/opiniilor juridice si colectarea conditiilor precedente pentru activarea programului si executarea tranzactiei inaugurale, precum si toate cheltuielile aferente.

5. Elaborarea ofertei

Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabilă pe o perioadă de 60 de zile.

Ministerul Finantelor Publice are dreptul de a solicita, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

Oferta trebuie însotită de împuternicirea scrisă prin care reprezentantul ofertantului este autorizat să reprezinte societatea de avocati si să semneze în numele acesteia. Documentele solicitate la pct. 3 lit. d) si e) pot fi transmise si în limba engleză.

6. Prezentarea ofertei

Ofertantul trebuie să depună si să înregistreze oferta în termenul prevăzut în invitatia de participare.

Orice ofertant are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta numai înainte de data-limită stabilită pentru deschiderea ofertei si numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

O societate de avocati are dreptul de a depune doar o singură ofertă fie individual, fie în asociere. Nu se admite participarea aceleiasi societăti de avocati în mai multe oferte.

7. Deschiderea si evaluarea ofertelor

7.1. Deschiderea ofertelor se va face la sediul Ministerului Finantelor Publice, municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, et....., camera........

Orice ofertant are dreptul să fie prezent la deschiderea ofertelor.

Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor, care urmează să fie semnat atât de membrii comisiei, cât si de reprezentantii ofertantilor prezenti, în care se consemnează:

- denumirea ofertantilor;

- oferta tehnică;

- oferta financiară;

- orice alte elemente care privesc deschiderea ofertelor.

7.2. Evaluarea ofertelor presupune:

- analizarea ofertelor tehnice si financiare si punctarea acestora;

- stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme sau admisibile;

- ierarhizarea ofertantilor calificati;

- întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

8. Punctajul

8.1. Punctajul ofertei tehnice:

a) numărul de programe MTN, în afara pietei Statelor Unite ale Americii, la a căror activare ofertantul a acordat asistentă juridică. - câte 5 puncte pentru fiecare program, dar nu mai mult de 40 de puncte;

b) numărul de programe MTN pentru care ofertantul a implementat Regula 144Adin Legea valorilor mobiliare din SUA si pentru care a acordat asistentă juridică privind dreptul din Statele Unite ale Americii, în cadrul unui program supus “Regulation S” deja existent - câte 5 puncte pentru fiecare program implementat, dar nu mai mult de 40 de puncte;

c) numărul de tranzactii finalizate în cadrul unui program MTN pentru emitenti suverani sau unităti ale administratiei publice locale - câte 2 puncte pentru fiecare tranzactie, dar nu mai mult de 20 de puncte.

8.1.1. Punctajul ofertei tehnice se calculează astfel:

a) se adună punctele obtinute de fiecare ofertă tehnică pentru criteriile prevăzute la pct. 8.1, suma acestora reprezentând scorul tehnic;

b) oferta cu scorul tehnic cel mai mare primeste punctaj maxim de 100 de puncte;

c) celelalte oferte primesc un punctaj calculat astfel:

P_X = S_Xx100/S_M,

unde:

PX- punctajul ofertei tehnice analizate; SX- scorul tehnic obtinut de oferta analizată; S_M - scorul tehnic obtinut de oferta cu cel mai mare scor tehnic, respectiv cea care a primit 100 de puncte.

8.1.2. Ofertele care nu primesc puncte la toate cele 3 criterii de selectie prevăzute la pct. 8.1 si care nu au un scor tehnic de cel putin 70 de puncte sunt descalificate.

1 “Regulation S” exceptează instrumentele financiare destinate investitorilor din afara SUA de la obligatiile de înregistrare sub sectiunea 5 a Legii valorilor mobiliare din SUA;


8.2. Oferta financiară

8.2.1. Oferta financiară cuprinde totalitatea cheltuielilor exprimate în euro/societate de avocati/asociere/consortiu, fără TVA (inclusiv, dar fără a se limita la cheltuieli de transport, diurnă cazare, fotocopiere eto), pentru asistentă juridică în negocierea documentelor contractuale aferente activării programului si executării tranzactiei inaugurale, revizuirea prospectului de bază (documentul de descriere a emitentului), precum si în procesul de due diligence si emiterea opiniei/opiniilor juridice si colectarea conditiilor precedente pentru activarea programului si executarea tranzactiei inaugurale.

8.2.2. În vederea analizării ofertei financiare, ofertele în euro vor fi transformate în lei, la cursul oficial comunicat de Banca Natională a României cu două zile înainte de deschiderea ofertelor.

8.2.3. Punctajul ofertei financiare se calculează astfel:

a) oferta cu pretul cel mai mic va primi 100 de puncte;

b) celelalte oferte primesc un punctaj calculat astfel:

P_X = S_M x 100/S_X,

unde:

PX- punctajul ofertei financiare analizate; S_M - pretul cel mai mic, respectiv oferta care a primit 100 de puncte;

S_X- pretul aferent ofertei analizate.

8.3. Punctajul final

Pentru ierarhizarea ofertelor calificate, la punctajul tehnic obtinut se adaugă punctajul obtinut la oferta financiară. În caz de egalitate de puncte primează punctajul obtinut la oferta tehnică.

9. Atribuirea conîractului-cadru de asistentă juridică

(1) Criteriul de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică este “oferta corespunzătoare din punct de vedere tehnico-economic”. În situatia în care 2 sau mai multi ofertanti obtin punctaj egal, departajarea se face în functie de punctajul obtinut la oferta tehnică.

(2) Ministerul Finantelor Publice va comunica în scris tuturor ofertantilor rezultatul aplicării procedurii, în cel mult 3 zile de la data la care comisia de evaluare a încheiat Raportul procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

(3) Pretul contractului va fi stabilit în mandat în functie de tipul serviciilor de asistentă juridică solicitate conform art. 4 din anexa nr. 1 la ordin.

(4) Valoarea contractului poate fi diminuată, prin acordul părtilor, în situatia în care bugetul alocat Ministerului Finantelor Publice, potrivit legii bugetului de stat, este insuficient pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente serviciilor care vor fi prestate în acel an.

10. Acordarea mandatului

(1) Pentru prestarea serviciilor de asistentă juridică referitoare la implementarea programului si a tranzactiei inaugurale, Ministerul Finantelor Publice va acorda mandat, după încheierea contractului-cadru de asistentă juridică, societătii de avocati/asocierii/consortiului care a obtinut punctajul cel mai mare în urma procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

(2) Pentru prestarea serviciilor de asistentă juridică aferente pregătirii sau revizuirii documentatiei pentru efectuarea de emisiuni de instrumente financiare sub Regula 144Adin Legea valorilor mobiliare din SUA si a celor aferente tranzactiilor individuale din cadrul programului, Ministerul Finantelor Publice va acorda mandat, după încheierea contractului-cadru de asistentă juridică, uneia dintre societătile de avocati/asocieri/consortii selectate, acestora urmând să le fie cerute oferte de pret pentru serviciile vizate, în functie de specificul tranzactiilor si al pietelor financiare vizate de acestea, iar mandatul se va acorda societătii de avocati/consortiului care oferă pretul cel mai mic. Mandatul va fi acordat societătii de avocati, respectiv consortiului care oferă pretul cel mai mic. Pretul aferent fiecărei tranzactii individuale ulterioare nu va depăsi 50% din oferta financiară aferentă activării programului si tranzactiei inaugurale si se va încadra în limita alocărilor bugetare. Ofertele de pret pentru activitătile solicitate în cadrul mandatelor vor include toate costurile aferente (inclusiv, dar fără a se limita la cheltuieli de transport, diurnă, cazare, fotocopiere etc).

11. Anexele nr. 1 si 2 si subanexele nr. 1.1, 1.2 si 1.3 fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

 

ANEXA Nr. 1

la caietul de sarcini

 

OFERTA TEHNICĂ

Ofertant: ................................................................

..............................................................................

..............................................................................

 

Nr. crt.

Criterii

Nr. programe MTN/

tranzactii care îndeplinesc criteriul

1.

Numărul de programe MTN, în afara pietei americane, la a căror activare ofertantul a acordat asistentă juridică

 

2.

Numărul de programe MTN pentru care ofertantul a implementat Regula 144Adin Legea valorilor mobiliare din SUA si pentru care a acordat asistentă juridică privind dreptul din Statele Unite ale Americii, în cadrul unui program supus “Regulation S” deja existent

 

3.

Numărul de tranzactii finalizate în cadrul unui program MTN pentru emitenti suverani sau unităti ale administratiei publice locale

 

 

Componenta echipei de avocati:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

 

Semnătura

...............................................................


 

SUBANEXANr. 1.1

 

Denumirea emitentului

Descrierea programului

Data activarii programului

Valoarea programului

Asistenta juridica oferita pentru

Membrul echipei propus care a participat

Emitent

Aranjori/Lead-

manageri/Dealeri

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBANEXA Nr. 1.2

 

Denumirea emitentului

Descrierea programului

Data activării programului

Valoarea programului

Asistentă juridică oferită pentru

Membrul echipei

propus care a

participat

Emitent

Aranjori/Lead-manageri/Dealeri

Dreptul din Statele Unite ale Americii

(DA/NU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBANEXA Nr. 1.3

 

Denumirea emitentului

Program

Tranzactie

Asistentă juridică oferită pentru

Membrul echipei

propus care a

participat

Valoare

Data implementarii

Valoare

Data efectuarii

Emitent

Aranjori/Lead - manageri/Dealeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la caietul de sarcini

 

OFERTA FINANCIARĂ

Ofertant: ................................................................

..............................................................................

..............................................................................

 

Nr . crt.

Activitate

Totalitatea cheltuielilor în euro, fără TVA

(inclusiv, dar fără a se limita la cheltuieli

de transport, diurnă, cazare, fotocopiere etc.)

1.

Revizuirea prospectului de bază (documentul de descriere a emitentului), asistarea în procesul de due diligence; negocierea documentelor contractuale aferente programului si a celor aferente tranzactiei inaugurale; emiterea opiniei juridice si colectarea conditiilor precedente pentru activarea programului si executarea tranzactiei inaugurale

 

 

ANEXA C

la procedură

 

- Model -

CONTRACT-CADRU DE ASISTENTĂ JURIDICĂ

 

1. Părtile contractante

între:

Ministerul Finantelor Publice, adresa sediului ..........................................., telefon/fax ......................................................., numărul de înmatriculare ..........................................., cod fiscal ............................................., cont trezorerie ........................, reprezentat prin .................................................................................................................................................................................. (denumirea conducătorului), având functia de ......................................., în calitate de beneficiar,

si

.............................................................. (denumirea), adresa sediului ...................................................................................................., telefon/fax ......................, numărul de înmatriculare ................, cod fiscal ....................., cont (trezorerie, bancă) ..................,

reprezentat prin ....................................................... (denumirea conducătorului), având functia de .........................................................., în calitate de prestator,

a intervenit prezentul contract-cadru de asistentă juridică, denumit în continuare contract.


2. Obiectul contractului

Prin încheierea prezentului contract, prestatorul îsi asumă obligatia de a presta servicii de asistentă juridică, în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini, în vederea implementării si efectuării de tranzactii în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes” (programul), în baza mandatului acordat de Ministerul Finantelor Publice.

3. Pretul contractului

3.1. Pretul contractului va fi stabilit în mandat în functie de tipul serviciilor de asistentă juridică solicitate conform art. 4 din Procedura de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. ................................., denumită în continuare procedură.

3.2. Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului pretul convenit în cazul în care, în baza mandatului acordat, prestatorul asigură prestarea de servicii juridice legate de implementarea programului.

3.3. Plata se face doar pentru serviciile de asistentă juridică prestate efectiv de către prestator prin avocatii nominalizati în oferta tehnică, încheierea prezentului contract negenerând nicio obligatie financiară pentru beneficiar, obligatiile financiare ale părtilor fiind stipulate în mandatul acordat.

3.4. Facturile corespunzătoare serviciilor prestate vor fi redactate defalcându-se activitătile/subactivitătile, care sunt precizate si solicitate în mandatul acordat, precum si cheltuielile aferente.

4. Durata contractului

4.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 3 ani. Prestatorul îsi asumă obligatia de a asigura servicii de asistentă juridică, conform mandatului acordat.

4.2. În baza prezentului contract, beneficiarul va emite mandate de asistentă juridică si va încheia subcontracte pentru prestarea de activităti din cadrul celor prevăzute la art. 1 alin. (3) din procedură.

4.3. În perioada cuprinsă între momentul încheierii prezentului contract si emiterea mandatului de asistentă juridică, prestatorul nu este îndreptătit să pretindă beneficiarului să efectueze plăti în baza prezentului contract.

4.4. Prestatorul care a primit mandat de asistentă juridică are obligatia de a depune toate diligentele pentru îndeplinirea mandatului încredintat.

5. Caracterul confidential al contractului

5.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părti:

a) de a face cunoscut prezentul contract sau orice prevedere a acestuia unei terte părti, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea prezentului contract;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces în perioada de derulare a prezentului contract în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informatii fată de persoanele implicate în îndeplinirea prezentului contract se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare în vederea îndeplinirii acestuia.

5.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informatii referitoare la prezentul contract dacă:

a) informatia era cunoscută părtii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informatia a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte părti contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informatia.

6. Responsabilitătile prestatorului

6.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si în conformitate cu propunerea de ofertă, asistenta juridică aferentă programului în legătură cu:

a) negocierea, pregătirea, revizuirea oricăror documente contractuale aferente activării programului, precum si revizuirea acesteia pe măsura efectuării de tranzactii individuale, dacă este cazul;

b) asistenta pentru revizuirea si actualizarea regulată a prospectului de bază (documentul de descriere a emitentului);

c) asistenta în structurarea oricărei tranzactii individuale si în procesul de due diligence;

d) pregătirea si/sau revizuirea documentelor necesare pentru aprobarea, emiterea, vânzarea sau livrarea instrumentelor financiare aferente tranzactiilor individuale efectuate în cadrul programului;

e) pregătirea si emiterea de opinii legale cu privire la documentatia aferentă activării programului si pentru fiecare tranzactie individuală în cadrul programului si/sau cu privire la alte actiuni, dacă este cazul;

f) analiza si consilierea cu privire la reglementări specifice care ar putea avea impact asupra documentatiei programului;

g) pregătirea, la un moment dat pe parcursul derulării programului, a documentatiei necesare care să permită efectuarea emisiunilor de instrumente financiare sub Regula 144Adin Legea valorilor mobiliare din SUA, precum si revizuirea acesteia pe măsura efectuării de tranzactii individuale, dacă este cazul.

(2) Prestatorul îsi va desemna un reprezentant care va fi responsabil de toate comunicările ulterioare cu Ministerul Finantelor Publice.

(3) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de si pentru prezentul contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din prezentul contract.


(4) Prestatorul poate înlocui un membru al echipei numai cu acordul beneficiarului si dacă avocatul propus are aceleasi calificări si întruneste criteriile de selectie aplicate de beneficiar în cadrul procedurii de atribuire a contractului.

(5) Pe durata derulării prezentului contract, prestatorul are obligatia de a informa beneficiarul despre aparitia situatiilor de conflict de interese si de a lua toate măsurile legale pentru înlăturarea lor.

6.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată, este răspunzător atât de oportunitatea si legalitatea tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cât si de calificarea personalului folosit pe toată durata prezentului contract.

7. Responsabilitătile beneficiarului

Beneficiarul are obligatia de a face demersurile necesare către toate institutiile statului pentru a pune la dispozitia prestatorului orice facilităti si/sau informatii pe care acesta Ie-a cerut în propunerea de ofertă sau care au apărut pe durata mandatului acordat si pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea prezentului contract.

8. Verificări

8.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor. În desfăsurarea activitătii de verificare, beneficiarul poate amâna sau refuza plata anumitor activităti ori deconturi insuficient fundamentate în prezentările transmise, fără a genera calculul de penalităti.

8.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile prezentului contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentantilor săi împuterniciti în acest scop.

9. Asigurarea serviciilor de asistentă juridică

Prestatorul are obligatia de a începe prestarea serviciilor de asistentă juridică în timpul cel mai scurt posibil de la primirea mandatului de asistentă juridică.

10. Modalităti de plată

Beneficiarul are obligatia de a efectua plata către prestator, prin ordin de plată, în perioada 24-31 a lunii următoare celei în care au fost finalizate toate activitătile solicitate în baza unui mandat, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare. Plătile în valută aferente facturilor externe se vor efectua la cursul Băncii Nationale a României din ziua comunicării facturii către beneficiar, cu respectarea prevederilor legale.

11. Amendamente

Modificarea prezentului contract se face numai în scris, cu acordul părtilor contractante.

12. Rezilierea contractului

12.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti dă dreptul părtii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

12.2. Beneficiarul îsi rezervă dreptul de a denunta unilateral prezentul contract în cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

13. Forta majoră

13.1. Forta majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta actionează.

13.2. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată pe perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

13.3. Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti, imediat si în mod complet, producerea acesteia si de a lua orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

13.4. Dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese.

14. Solutionarea litigiilor

14.1. Beneficiarul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract.

14.2. Dacă beneficiarul si prestatorul nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergentă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se solutioneze de către instantele judecătoresti competente din România.

15. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

16. Comunicări

16.1. (1) Orice comunicare între părti referitoare la îndeplinirea prezentului contract poate fi transmisă în scris, în limba română sau limba engleză.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.

16.2. Comunicările dintre părti se pot face si prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmării în scris a primirii comunicării. În situatia în care comunicările dintre părti se fac prin intermediul postei electronice sau al faxului si sunt dublate de transmiterea acelorasi documente si prin postă, data comunicării va fi considerată cea la care se înregistrează exemplarele transmise prin postă.

17. Legea aplicabilă contractului

Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

Încheiat astăzi, ............., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

Beneficiar,

............................................

Prestator,

............................................

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENTA

comisiei de evaluare a societătilor profesionale civile de avocati

 

Presedinte: secretar de stat coordonator - Directia generală de trezorerie si datorie publică

Membru: reprezentant desemnat de Directia generală de trezorerie si datorie publică

Membru: reprezentant desemnat de Directia generală de investitii, achizitii publice si servicii interne

Membru: reprezentant desemnat de Directia generală juridică

Membru: reprezentant desemnat de Directia de buget si contabilitate internă

 

NOTĂ:

Prin ordin al ministrului finantelor publice se va stabili componenta nominală a comisiei, numindu-se atât un membru titular, cât si un membru supleant.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.