MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 792/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 792         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

221. - Lege pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităti, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 si semnată de Romānia la 26 septembrie 2007

 

Conventie privind drepturile persoanelor cu dizabilităti

 

1.101. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităti, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 si semnată de Romānia la 26 septembrie 2007

 

223. - Lege pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat

 

1.106. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităti, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 si semnată de Romānia la 26 septembrie 2007

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilităti, numită īn continuare Conventie, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 si semnată de Romānia la 26 septembrie 2007, intrată īn vigoare la data de 3 mai2008.

Art. 2. - Īn temeiul art. 33 din Conventie, se desemnează Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap īn calitate de autoritate centrală de coordonare privind implementarea Conventiei.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 221.

 

CONVENTIE

privind drepturile persoanelor cu dizabilităti

 

PREAMBUL

 

Statele părti la prezenta conventie,

a) reamintind principiile proclamate īn Carta Natiunilor Unite care recunosc demnitatea intrinsecă, valoarea si drepturile egale si inalienabile ale omului ca fundament al libertătii, dreptătii si păcii īn lume,

b) recunoscānd faptul că īn Declaratia Universală a Drepturilor Omului, precum si īn conventiile internationale privind drepturile omului, Natiunile Unite au proclamat si au consimtit că orice persoană este īndreptătită să beneficieze de toate drepturile si libertătile prevăzute de acestea, fără niciun fel de diferentiere,

c) reafirmānd universalitatea, indivizibilitatea, interdependenta si interrelationarea tuturor drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului si necesitatea ca persoanelor cu dizabilităti să li se garanteze dreptul de a beneficia pe deplin de acestea, fără discriminare,

d) reamintind Conventia internatională privind drepturile economice, sociale si culturale, Conventia internatională privind drepturile civile si politice, Conventia internatională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Conventia internatională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare īmpotriva femeilor, Conventia īmpotriva torturii si a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, Conventia privind drepturile copilului si Conventia internatională privind protectia drepturilor tuturor muncitorilor migranti si ale membrilor familiilor acestora,

e) recunoscānd faptul că dizabilitatea este un concept īn evolutie si că acesta rezultă din interactiunea dintre persoanele cu deficiente si barierele de atitudine si de mediu care īmpiedică participarea lor deplină si efectivă īn societate īn conditii de egalitate cu ceilalti,

f) recunoscānd importanta principiilor si orientărilor politice cuprinse īn Programul mondial de actiune privind persoanele cu dizabilităti si īn Regulile standard privind egalizarea sanselor pentru persoanele cu dizabilităti īn influentarea promovării, formulării si evaluării politicilor, planurilor, programelor si actiunilor la nivel national, regional si international, īn vederea continuării egalizării sanselor pentru persoanele cu dizabilităti,

g) subliniind importanta problematicii dizabilitătii ca parte integrantă a strategiilor relevante ale dezvoltării durabile,

h) recunoscānd, de asemenea, faptul că discriminarea oricărei persoane pe criterii de dizabilitate este o īncălcare a demnitătii si valorii inerente a omului,


i) recunoscānd, pe de altă parte, diversitatea persoanelor cu dizabilităti,

j) recunoscānd necesitatea de a promova si proteja drepturile omului pentru toate persoanele cu dizabilităti, inclusiv pentru cele care au nevoie de mai mult sprijin,

k) preocupate de faptul că, īn ciuda acestor instrumente si responsabilităti diverse, persoanele cu dizabilităti continuă să se confrunte cu bariere īn participarea lor ca membri egali ai societătii, precum si cu īncălcări ale drepturilor omului, peste tot īn lume,

l) recunoscānd importanta cooperării internationale pentru īmbunătătirea conditiilor de viată ale persoanelor cu dizabilităti īn fiecare tară, īn special īn tările īn curs de dezvoltare,

m) recunoscānd contributiile valoroase - existente si de perspectivă - aduse de persoanele cu dizabilităti la bunăstarea generală si la diversitatea comunitătilor din care fac parte, precum si faptul că promovarea exercitării depline a drepturilor omului si a libertătilor fundamentale de către persoanele cu dizabilităti si deplina participare a lor vor avea ca rezultat īntărirea sentimentului de apartenentă si dezvoltarea semnificativă a societătii īn plan uman, social si economic, precum si eradicarea sărăciei,

n) recunoscānd importanta, pentru persoanele cu dizabilităti, a autonomiei personale si a independentei, inclusiv a libertătii de decizie,

o) avānd īn vedere faptul că persoanele cu dizabilităti trebuie să aibă posibilitatea să se implice activ īn procesele de luare a deciziilor, īn elaborarea de politici si programe, inclusiv a celor care le privesc īn mod direct,

p) preocupate de conditiile dificile cu care se confruntă persoanele cu dizabilităti, supuse unor forme multiple sau agravate de discriminare pe criterii de rasă, culoare, sex, limbă, religie ori opinii politice sau de alt fel, de origine natională, etnică, indigenă ori socială, proprietate, nastere, vārstă sau alt statut,

q) recunoscānd faptul că femeile si fetele cu dizabilităti sunt expuse adesea unui risc mai mare, atāt īn familie, cāt si īn afara acesteia, la violentă, vătămare sau abuz, neglijare ori lipsa īngrijirilor, maltratare sau exploatare,

r) recunoscānd faptul că minorii cu dizabilităti ar trebui să se bucure pe deplin de toate drepturile si libertătile fundamentale ale omului, īn conditii de egalitate cu ceilalti copii, si reamintind obligatiile pe care, īn acest scop, si le-au asumat statele părti la Conventia privind drepturile copilului,

s) subliniind necesitatea de a integra principiul egalitătii sexelor īn toate eforturile de promovare a deplinei exercitări a drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului de către persoanele cu dizabilităti,

t) accentuānd faptul că majoritatea persoanelor cu dizabilităti trăiesc īn sărăcie si, īn acest sens, recunoscānd necesitatea esentială de a-si īndrepta atentia asupra impactului negativ al sărăciei asupra persoanelor cu dizabilităti,

u) constiente că o protectie reală a persoanelor cu dizabilităti presupune conditii de pace si securitate bazate pe o deplină adeziune la scopurile si principiile Cartei Natiunilor Unite si pe respectarea instrumentelor īn domeniul drepturilor omului aplicabile, īn special, īn caz de conflict armat si ocupatie străină,

v) recunoscānd importanta accesibilitătii la mediul fizic, social, economic si cultural, la sănătate si educatie si la informare si comunicare, pentru a da posibilitatea persoanelor cu dizabilităti să se bucure pe deplin de toate drepturile si libertătile fundamentale ale omului,

w) realizānd faptul că individul, avānd īndatoriri fată de alti indivizi si fată de comunitatea căreia īi apartine, are responsabilitatea de a lupta pentru promovarea si respectarea drepturilor recunoscute īn Declaratia Universală a Drepturilor Omului,

x) convinse că familia este celula de bază si fundamentală a societătii si că are dreptul să fie protejată de societate si de stat si că persoanele cu dizabilităti si membrii familiilor lor ar trebui să primească protectia si asistenta necesare pentru a da posibilitatea familiilor să contribuie la exercitarea deplină si egală a drepturilor persoanelor cu dizabilităti,

y) convinse de faptul că o conventie internatională comprehensivă si integrantă care să promoveze si să protejeze drepturile si demnitatea persoanelor cu dizabilităti va aduce o contributie semnificativă la redresarea dezavantajului social profund al persoanelor cu dizabilităti si va promova participarea acestora īn domeniul civil, politic, economic, social si cultural cu sanse egale, atāt īn tările īn curs de dezvoltare, cāt si īn cele dezvoltate,

au hotărāt următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Scopul prezentei conventii este de a promova, proteja si asigura exercitarea deplină si īn conditii de egalitate a tuturor drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităti si de a promova respectul pentru demnitatea lor intrinsecă.

Persoanele cu dizabilităti includ acele persoane care au deficiente fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiente care, īn interactiune cu diverse bariere, pot īngrădi participarea deplină si efectivă a persoanelor īn societate, īn conditii de egalitate cu ceilalti.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

Īn sensul prezentei conventii:

Comunicare include limbaje, afisare de text, Braille, comunicare tactilă, imprimare cu corp mare de literă, mijloace multimedia accesibile, precum si modalităti de exprimare īn scris, audio, īn limbaj simplu, prin cititor uman si moduri augmentative si alternative, mijloace si formate de comunicare, inclusiv informatie accesibilă si tehnologie de comunicare;

Limbaj include limbajele vorbite si ale semnelor si alte forme de limbaje nonverbale;

Discriminare pe criterii de dizabilitate īnseamnă orice diferentiere, excludere sau restrictie pe criterii de dizabilitate, care are ca scop ori efect diminuarea sau prejudicierea recunoasterii, beneficiului ori exercitării, īn conditii de egalitate cu ceilalti, a tuturor drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului īn domeniul politic, economic, social, cultural, civil sau īn orice alt domeniu. Termenul include toate formele de discriminare, inclusiv refuzul de a asigura o adaptare rezonabilă;

Adaptare rezonabilă īnseamnă modificările si ajustările necesare si adecvate, care nu impun un efort disproportionat sau nejustificat atunci cānd este necesar īntr-un caz particular, pentru a permite persoanelor cu dizabilităti să se bucure ori să īsi exercite, īn conditii de egalitate cu ceilalti, toate drepturile si libertătile fundamentale ale omului;

Design universal īnseamnă proiectarea produselor, mediului, programelor si serviciilor, astfel īncāt să poată fi utilizate de către toate persoanele, pe cāt este posibil, fără să fie nevoie de o adaptare sau de o proiectare specializate. Design universal nu va exclude dispozitivele de asistare pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilităti, atunci cānd este necesar.

 

ARTICOLUL 3

Principii generale

 

Principiile prezentei conventii sunt:

a) respectarea demnitătii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertătii de a face propriile alegeri si a independentei persoanelor;

b) nediscriminarea;

c) participarea si integrarea deplină si efectivă īn societate;

d) respectul pentru diversitate si acceptarea persoanelor cu dizabilităti ca parte a diversitătii umane si a umanitătii;

e) egalitatea de sanse;

f) accesibilitatea;

g) egalitatea īntre bărbati si femei;

h) respectul pentru capacitătile de evolutie ale copiilor cu dizabilităti si respectul pentru dreptul copiilor cu dizabilităti de a-si păstra propria identitate.

 

ARTICOLUL 4

Obligatii generale

 

1. Statele părti se angajează să asigure si să promoveze exercitarea deplină a tuturor drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilităti, fără niciun fel de discriminare pe criterii de dizabilitate. Īn acest scop, statele părti se angajează:

a) să adopte toate măsurile adecvate legislative, administrative si de altă natură pentru implementarea drepturilor recunoscute prin prezenta conventie;

b) să ia toate măsurile corespunzătoare, inclusiv cele legislative, pentru a modifica sau abroga legile, reglementările, cutumele si practicile existente care constituie discriminare a persoanelor cu dizabilităti;

c) să ia īn considerare protectia si promovarea drepturilor omului pentru persoanele cu dizabilităti īn toate politicile si programele;

d) să se abtină de la a se angaja īn orice act sau practică ce contravine prezentei conventii si să se asigure că autoritătile si institutiile publice actionează īn conformitate cu prezenta conventie;

e) să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a elimina discriminarea pe criterii de dizabilitate de către orice persoană, organizatie sau īntreprindere privată;

f) să initieze sau să promoveze cercetarea si dezvoltarea bunurilor, serviciilor, echipamentelor si facilitătilor concepute pe baza designului universal, asa cum este definit acesta īn art. 2, care ar presupune o adaptare minimă si la cel mai scăzut cost, pentru a răspunde nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilităti, să promoveze existenta si să īncurajeze utilizarea acestor bunuri, servicii, echipamente si facilităti concepute pe baza designului universal, precum si să promoveze designul universal īn elaborarea standardelor si liniilor directoare;

g) să īntreprindă sau să promoveze cercetarea si dezvoltarea, să facă cunoscută oferta si să īncurajeze utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice si de comunicatii, dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive si tehnologii de asistare, adecvate persoanelor cu dizabilităti, acordānd prioritate tehnologiilor cu preturi accesibile;

h) să furnizeze informatii accesibile persoanelor cu dizabilităti despre dispozitivele auxiliare pentru mobilitate, dispozitivele si tehnologiile de asistare, inclusiv noile tehnologii, precum si alte forme de asistentă, servicii de suport si facilităti;

i) să sustină formarea, īn domeniul drepturilor recunoscute de prezenta conventie, a profesionistilor si a personalului care lucrează cu persoane cu dizabilităti, īn vederea īmbunătătirii furnizării asistentei si serviciilor.

2. Īn privinta drepturilor economice, sociale si culturale, fiecare stat parte se angajează să actioneze cu toate resursele disponibile si īn cadrul cooperării internationale, dacă este cazul, pentru a asigura, īn mod progresiv, exercitarea deplină a acestor drepturi, fără a aduce vreun prejudiciu obligatiilor cu aplicabilitate imediată cuprinse īn prezenta conventie, īn conformitate cu dreptul international.

3. Īn dezvoltarea si implementarea legislatiei si a politicilor de implementare a prezentei conventii, ca si īn alte procese de luare a deciziilor referitoare la problemele privind persoanele cu dizabilităti, statele părti se vor consulta īndeaproape si vor implica īn mod activ persoanele cu dizabilităti, inclusiv copiii cu dizabilităti, prin organizatiile care īi reprezintă.

4. Nimic din ceea ce contine prezenta conventie nu va afecta vreo prevedere care este mai favorabilă respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităti si care poate fi cuprinsă īn legislatia unui stat parte sau īn legislatia internatională īn vigoare pentru acel stat. Nu va exista nicio restrictie sau derogare de la niciun drept al omului si de la nicio libertate fundamentală recunoscută sau existentă īn oricare dintre statele părti la prezenta conventie conform legii, conventiilor, reglementărilor sau cutumelor, sub pretextul că prezenta conventie nu recunoaste asemenea drepturi sau libertăti ori că le recunoaste īntr-o mai mică măsură.


5. Prevederile prezentei conventii se vor extinde asupra tuturor unitătilor administrative ale statelor federale, fără nicio limitare sau exceptie.

 

ARTICOLUL 5

Egalitatea si nediscriminarea

 

1. Statele părti recunosc faptul că toate persoanele sunt egale īn fata legii si sub incidenta legii si au dreptul fără niciun fel de discriminare la protectie egală si la beneficiu egal al legii.

2. Statele părti vor interzice toate tipurile de discriminare pe criterii de dizabilitate si vor garanta tuturor persoanelor cu dizabilităti protectie juridică egală si efectivă īmpotriva discriminării de orice fel.

3. Pentru a promova egalitatea si a elimina discriminarea, statele părti vor lua toate măsurile adecvate pentru a se asigura adaptarea rezonabilă.

4. Măsurile specifice care sunt necesare pentru a accelera sau obtine egalitatea de facto a persoanelor cu dizabilităti nu vor fi considerate o discriminare potrivit prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 6

Femei cu dizabilităti

 

1. Statele părti recunosc faptul că femeile si fetele cu dizabilităti sunt supuse discriminărilor multiple si īn această privintă vor lua măsuri pentru a se asigura că acestea beneficiază de toate drepturile si libertătile fundamentale ale omului.

2. Statele părti vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura pe deplin dezvoltarea, progresul si implicarea femeilor pentru ca acestea să īsi exercite si să se bucure de drepturile si libertătile fundamentale ale omului prevăzute īn prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 7

Copii cu dizabilităti

 

1. Statele părti vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că minorii cu dizabilităti se bucură pe deplin de toate drepturile si libertătile fundamentale ale omului, īn conditii de egalitate cu ceilalti copii.

2. Īn toate actiunile care privesc copiii cu dizabilităti, va fi luat īn considerare cu prioritate interesul superior al copilului.

3. Statele părti vor asigura copiilor cu dizabilităti dreptul de a-si exprima liber opiniile īn toate aspectele care īi privesc, tinānd seama de opiniile lor īn functie de vārstă si de gradul de maturitate, īn conditii de egalitate cu ceilalti copii, si că, īn realizarea acestui drept, li se asigură asistenta adecvată dizabilitătii si vārstei.

 

ARTICOLUL 8

Cresterea gradului de constientizare

 

1. Statele părti se angajează să adopte măsuri imediate, eficiente si adecvate pentru:

a) cresterea gradului de constientizare īn societate, inclusiv la nivelul familiei, īn legătură cu persoanele cu dizabilităti si pentru promovarea respectării drepturilor si demnitătii acestora;

b) combaterea stereotipurilor, prejudecătilor si practicilor dăunătoare la adresa persoanelor cu dizabilităti, inclusiv cele pe criterii de sex si vārstă, īn toate domeniile vietii;

c) promovarea recunoasterii capacitătilor si contributiilor persoanelor cu dizabilităti.

2. Măsurile, īn acest scop, includ:

a) initierea si dezvoltarea de campanii publice eficiente de constientizare destinate:

(i) să īncurajeze receptivitatea fată de drepturile persoanelor cu dizabilităti;

(ii) să īncurajeze perceptiile pozitive si constientizarea societătii īntr-un grad mai mare, cu privire la persoanele cu dizabilităti;

(iii) să promoveze recunoasterea calificărilor, meritelor si abilitătilor persoanelor cu dizabilităti si a contributiei acestora la locul de muncă si pe piata muncii;

b) cultivarea la toate nivelurile sistemului de educatie, inclusiv la toti copiii, de la o vārstă fragedă, a unei atitudini de respect fată de drepturile persoanelor cu dizabilităti;

c) īncurajarea mass-mediei să prezinte persoanele cu dizabilităti īntr-un mod conform cu scopul prezentei conventii;

d) promovarea programelor de informare care să crească gradul de constientizare a problematicii persoanelor cu dizabilităti si a drepturilor acestora.

 

ARTICOLUL 9

Accesibilitate

 

1. Pentru a da persoanelor cu dizabilităti posibilitatea să trăiască independent si să participe pe deplin la toate aspectele vietii, statele părti vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, īn conditii de egalitate cu ceilalti, la mediul fizic, la transport, informatie si mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile si sistemele informatice si de comunicatii si la alte facilităti si servicii deschise sau furnizate publicului, atāt īn zonele urbane, cāt si rurale. Aceste măsuri, care includ identificarea si eliminarea obstacolelor si barierelor fată de accesul deplin, trebuie aplicate, printre altele, la:

a) clădiri, drumuri, mijloace de transport si alte facilităti interioare sau exterioare, inclusiv scoli, locuinte, unităti medicale si locuri de muncă;

b) serviciile de informare, comunicatii si de altă natură, inclusiv serviciile electronice si de urgentă.

2. Statele părti vor lua, de asemenea, măsuri potrivite pentru:

a) a elabora, promulga si monitoriza implementarea standardelor minime si instructiunilor pentru accesibilizarea facilitătilor si serviciilor deschise publicului sau oferite acestuia;

b) a se asigura că entitătile private care oferă facilităti si servicii deschise publicului sau oferite acestuia tin cont de toate aspectele legate de accesibilitate, pentru persoanele cu dizabilităti;

c) a asigura părtilor implicate formare pe problemele de accesibilitate cu care se confruntă persoanele cu dizabilităti;

d) a asigura, īn clădiri si īn alte spatii publice, semne īn limbaj Braille si forme usor de citit si de īnteles;

e) a furniza forme de asistentă vie si intermediere, inclusiv ghizi, cititori si interpreti profesionisti de limbaj mimico-gestual, pentru a facilita accesul īn clădiri si īn alte spatii publice;


f) a promova alte forme adecvate de asistentă si sprijin pentru persoanele cu dizabilităti īn vederea asigurării accesului acestora la informatie;

g) a promova accesul persoanelor cu dizabilităti la noi tehnologii si sisteme informatice si de comunicatii, inclusiv la internet;

h) a promova proiectarea, dezvoltarea, producerea si distribuirea de tehnologii si sisteme informatice si de comunicatii accesibile, īncă din fazele incipiente, astfel īncāt aceste tehnologii si sisteme să devină accesibile la costuri minime.

 

ARTICOLUL 10

Dreptul la viată

 

Statele părti reafirmă că fiecare fiintă umană are dreptul inalienabil la viată si vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităti se bucură efectiv de acest drept īn conditii de egalitate cu ceilalti.

 

ARTICOLUL 11

Situatii de risc si urgente umanitare

 

Statele părti vor lua, īn conformitate cu obligatiile ce decurg din dreptul international, inclusiv din dreptul international umanitar si din legislatia internatională a drepturilor omului, toate măsurile necesare pentru a asigura protectia si siguranta persoanelor cu dizabilităti īn situatii de risc, inclusiv īn situatii de conflict armat, de urgente umanitare si de aparitie de dezastre naturale.

 

ARTICOLUL 12

Recunoastere egală īn fata legii

 

1. Statele părti reafirmă că persoanele cu dizabilităti au dreptul la recunoasterea, oriunde s-ar afla, a capacitătii lor juridice.

2. Statele părti vor recunoaste faptul că persoanele cu dizabilităti se bucură de asistentă juridică īn conditii de egalitate cu ceilalti, īn toate domeniile vietii.

3. Statele părti vor lua toate măsurile adecvate pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilităti la sprijinul de care ar putea avea nevoie īn exercitarea capacitătii lor juridice.

4. Statele părti se vor asigura că toate măsurile legate de exercitarea capacitătii juridice prevăd protectia adecvată si eficientă pentru prevenirea abuzurilor, conform legislatiei internationale privind drepturile omului. O astfel de protectie va garanta că măsurile referitoare la exercitarea capacitătii juridice respectă drepturile, vointa si preferintele persoanei, nu prezintă conflict de interese si nu au o influentă necorespunzătoare, sunt proportionale si adaptate la situatia persoanei, se aplică pentru cea mai scurtă perioadă posibilă si se supun revizuirii periodice de către o autoritate competentă, independentă si impartială sau de către un organ juridic. Măsurile de protectie vor fi proportionale cu gradul īn care asemenea măsuri afectează drepturile si interesele persoanei.

5. Īn conformitate cu prevederile prezentului articol, statele părti vor lua toate măsurile adecvate si eficiente pentru a asigura dreptul egal al persoanelor cu dizabilităti de a detine sau mosteni proprietăti, de a-si gestiona propriile venituri si de a

avea acces egal la īmprumuturi bancare, ipoteci si alte forme de credit financiar si se vor asigura că persoanele cu dizabilităti nu sunt deposedate īn mod arbitrar de bunurile lor.

 

ARTICOLUL 13

Accesul la justitie

 

1. Statele părti vor asigura acces efectiv la actul de justitie pentru persoanele cu dizabilităti, īn conditii de egalitate cu ceilalti, inclusiv prin asigurarea de ajustări de ordin procedural si adecvate vārstei, pentru a le facilita un rol activ ca participanti directi si indirecti, inclusiv ca martori, īn toate procedurile legale, inclusiv etapele de investigatie si alte etape preliminare.

2. Pentru a sprijini accesul efectiv la actul de justitie al persoanelor cu dizabilităti, statele părti vor promova formarea corespunzătoare a celor care lucrează īn domeniul administrării justitiei, inclusiv a personalului din politie si penitenciare.

 

ARTICOLUL 14

Libertatea si siguranta persoanei

 

1. Statele părti se vor asigura că persoanele cu dizabilităti, īn conditii de egalitate cu ceilalti:

a) se bucură de dreptul la libertate si sigurantă al persoanei;

b) nu sunt lipsite de libertate īn mod ilegal sau arbitrar si orice lipsire de libertate se face conform legii si că existenta unei dizabilităti nu va justifica īn niciun fel lipsirea de libertate.

2. Statele părti se vor asigura că, īn cazul īn care persoanele cu dizabilităti sunt lipsite de libertate, ca urmare a oricărui proces, acestea au dreptul, īn conditii de egalitate cu ceilalti, la garantii, conform legislatiei internationale privind drepturile omului, si că vor fi tratate īn conformitate cu obiectivele si principiile prezentei conventii, inclusiv prin asigurarea unor adaptări rezonabile.

 

ARTICOLUL 15

Nimeni nu poate fi supus torturii si niciunui fel de pedeapsă sau de tratament crud, inuman ori degradant.

 

1. Nimeni nu poate fi supus torturii si niciunui fel de tratament crud, inuman sau degradant. Īn mod special, nimeni nu va fi supus, fără consimtămāntul său liber exprimat, unor experimente medicale sau stiintifice.

2. Statele părti vor lua toate măsurile legislative, administrative, judiciare sau alte măsuri pentru a preveni ca persoanele cu dizabilităti să fie supuse torturii, tratamentelor ori pedepselor crude, inumane sau degradante, īn conditii de egalitate cu ceilalti.

 

ARTICOLUL 16

Nimeni nu poate fi supus exploatării, violentei si abuzului.

 

1. Statele părti vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale, educationale si alte măsuri adecvate pentru a proteja persoanele cu dizabilităti, atāt īn familie, cāt si īn afara acesteia, īmpotriva tuturor formelor de exploatare, violentă si abuz, inclusiv īmpotriva celor pe criterii de sex.

2. Statele părti vor lua, de asemenea, toate măsurile adecvate pentru a preveni orice formă de exploatare, violentă si abuz prin asigurarea, printre altele, a unor forme adecvate de


asistentă si sprijin pentru persoanele cu dizabilităti, pentru familiile si īngrijitorii lor, īn functie de sex si vārstă, inclusiv prin furnizarea de informatii si educatie despre modul īn care se pot evita, recunoaste si raporta cazurile de exploatare, violentă si abuz. Statele părti se vor asigura că serviciile de protectie răspund problemelor de vārstă, sex si dizabilităti.

3. Pentru a preveni aparitia oricăror forme de exploatare, violentă si abuz, statele părti se vor asigura că toate facilitătile si programele destinate să servească persoanelor cu dizabilităti sunt eficient monitorizate de autorităti independente.

4. Statele părti vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a sprijini recuperarea fizică, cognitivă si psihologică, reabilitarea si reintegrarea socială a persoanelor cu dizabilităti care devin victime ale oricărei forme de exploatare, violentă sau abuz, inclusiv prin acordarea de servicii de protectie. Recuperarea si reintegrarea vor avea loc īntr-un mediu care favorizează sănătatea, bunăstarea, respectul de sine, demnitatea si autonomia persoanei si care tine cont de necesitătile specifice sexului si vārstei.

5. Statele părti vor implementa legi si politici eficiente, inclusiv legislatie si politici axate pe problematica femeii si a copilului pentru a asigura, atunci cānd este necesar, identificarea, investigarea si judecarea cazurilor de exploatare, violentă si abuz īmpotriva persoanelor cu dizabilităti.

 

ARTICOLUL 17

Protejarea integritătii persoanei

 

Fiecare persoană cu dizabilităti are dreptul de a-i fi respectată integritatea fizică si mentală, īn conditii de egalitate cu ceilalti.

 

ARTICOLUL 18

Libertatea de miscare si cetătenia

 

1. Statele părti vor recunoaste dreptul persoanelor cu dizabilităti la libertatea de miscare, la libertatea de a-si alege resedinta si dreptul la o cetătenie, īn conditii de egalitate cu ceilalti, inclusiv prin asigurarea că persoanele cu dizabilităti:

a) au dreptul să obtină si să īsi schimbe cetătenia si nu sunt lipsite de cetătenia lor īn mod arbitrar sau pe criterii de dizabilitate;

b) nu sunt lipsite, pe criterii de dizabilitate, de posibilitatea de a obtine, detine si utiliza acte care le atestă cetătenia sau alte documente de identificare ori de a utiliza proceduri relevante, cum ar fi cele de imigrare, care pot fi necesare pentru a facilita exercitarea dreptului la libertatea de miscare;

c) sunt libere să părăsească orice tară, inclusiv pe cea proprie;

d) nu sunt lipsite, īn mod arbitrar sau pe criterii de dizabilitate, de dreptul de a intra īn propria tară.

2. Copiii cu dizabilităti vor fi īnregistrati imediat după nastere si vor avea dreptul, prin nastere, la un nume, dreptul de a obtine o cetătenie si, pe cāt posibil, dreptul de a-si cunoaste părintii si de a fi īngrijiti de acestia.

 

ARTICOLUL 19

Viată independentă si integrare īn comunitate

 

Statele părti la prezenta conventie recunosc dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilităti de a trăi īn comunitate, cu sanse egale cu ale celorlalti, si vor lua măsuri eficiente si adecvate pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităti se bucură pe deplin de acest drept si de deplina integrare īn comunitate si participare la viata acesteia, inclusiv asigurāndu-se că:

a) persoanele cu dizabilităti au posibilitatea de a-si alege locul de resedintă, unde si cu cine să trăiască, īn conditii de egalitate cu ceilalti, si nu sunt obligate să trăiască īntr-un anume mediu de viată;

b) persoanele cu dizabilităti au acces la o gamă de servicii la domiciliu, rezidentiale si alte servicii comunitare de suport, inclusiv la asistentă personală necesară vietii si integrării īn comunitate, precum si pentru prevenirea izolării sau segregării de comunitate;

c) serviciile si facilitătile comunitare pentru populatie īn general sunt disponibile īn aceeasi măsură persoanelor cu dizabilităti si răspund nevoilor acestora.

 

ARTICOLUL 20

Mobilitatea personală

 

Statele părti vor lua măsuri eficiente pentru a asigura o mobilitate personală, īn cel mai īnalt grad posibil de independentă, a persoanelor cu dizabilităti, inclusiv prin:

a) facilitarea mobilitătii persoanelor cu dizabilităti īn modul si īn momentul alese de acestea si la un cost accesibil;

b) facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităti la mijloace, dispozitive de mobilitate, tehnologii de asistare si forme active de asistentă si de intermediere de calitate, inclusiv prin punerea acestora la dispozitia lor, la un cost accesibil;

c) furnizarea de formare pentru dezvoltarea de abilităti de mobilitate a persoanelor cu dizabilităti si pentru personalul specializat care lucrează cu persoanele cu dizabilităti;

d) īncurajarea entitătilor care produc dispozitive de sprijin pentru mobilitate, dispozitive si tehnologii de asistare să tină cont de toate aspectele legate de mobilitatea persoanelor cu dizabilităti.

 

ARTICOLUL 21

Libertatea de expresie si opinie si accesul la informatie

 

Statele părti vor lua toate măsurile adecvate pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităti īsi pot exercita dreptul la libertatea de expresie si opinie, inclusiv libertatea de a căuta, primi si īmpărtăsi informatii si idei, īn conditii de egalitate cu ceilalti, prin toate formele de comunicare alese de acestea, după cum sunt definite īn art. 2, inclusiv prin:

a) furnizarea informatiilor destinate publicului larg, către persoanele cu dizabilităti, īn formate accesibile si cu tehnologii adecvate diverselor tipuri de dizabilităti, la timp si fără cost suplimentar;

b) acceptarea si facilitarea, īn relatiile oficiale, a utilizării limbajelor mimico-gestuale, scrierii Braille, comunicării augmentative si alternative si a tuturor celorlalte mijloace,


moduri si formate de comunicare accesibile, īn functie de optiunea proprie;

c) determinarea organismelor private care furnizează servicii către publicul larg, inclusiv prin intermediul internetului, să furnizeze informatii si servicii īn formate accesibile si usor de utilizat pentru persoanele cu dizabilităti;

d) īncurajarea mass-mediei, inclusiv a furnizorilor de informatii prin internet, să īsi facă serviciile accesibile pentru persoanele cu dizabilităti;

e) recunoasterea si promovarea limbajelor mimico-gestuale.

 

ARTICOLUL 22

Dreptul la viată personală

 

1. Nicio persoană cu dizabilităti, indiferent de locul sau de tipul de resedintă, nu va fi supusă intruziunii arbitrare sau nelegale īn viata personală, īn familia, căminul ori corespondenta sa sau īn alte tipuri de comunicare ori atacurilor ilegale la onoarea si reputatia sa. Persoanele cu dizabilităti au dreptul la protectia legii īmpotriva unor asemenea intruziuni sau atacuri.

2. Statele părti vor proteja confidentialitatea informatiilor referitoare la datele personale, medicale si de reabilitare ale persoanelor cu dizabilităti, īn conditii de egalitate cu ceilalti.

 

ARTICOLUL 23

Respectul pentru cămin si familie

 

1. Statele părti vor lua măsuri eficiente si adecvate pentru a elimina discriminarea īmpotriva persoanelor cu dizabilităti īn toate chestiunile referitoare la căsătorie, familie, statutul de părinte si relatiile interpersonale, īn conditii de egalitate cu ceilalti, astfel īncāt să asigure:

a) recunoasterea dreptului tuturor persoanelor cu dizabilităti care sunt la vārsta căsătoriei de a īntemeia o familie īn baza consimtămāntului liber si deplin al viitorilor soti;

b) recunoasterea dreptului persoanelor cu dizabilităti de a decide liber si responsabil asupra numărului de copii si a intervalului dintre nasteri si dreptului de a avea acces la informatii corespunzătoare vārstei, la educatie referitoare la reproducere si planificare familială si la mijloacele necesare care le oferă posibilitatea de a-si exercita aceste drepturi;

c) persoanele cu dizabilităti, inclusiv copiii, īsi controlează fertilitatea īn conditii de egalitate cu ceilalti.

2. Statele părti vor asigura respectarea drepturilor si responsabilitătilor persoanelor cu dizabilităti īn legătură cu tutela, custodia, curatela, adoptia copiilor sau altele asemenea, atunci cānd aceste concepte există īn legislatia natională; īn toate cazurile va avea prioritate interesul superior al copilului. Statele părti vor acorda asistentă adecvată persoanelor cu dizabilităti īn īndeplinirea responsabilitătilor care le revin īn cresterea copiilor lor.

3. Statele părti vor asigura copiilor cu dizabilităti drepturi egale īn viata de familie. Īn vederea exercitării acestor drepturi si pentru a preveni ascunderea, abandonarea, neglijarea si segregarea copiilor cu dizabilităti, statele părti se vor angaja să furnizeze din timp informatii complete, servicii si asistentă copiilor cu dizabilităti si familiilor acestora.

4. Statele părti se vor asigura că un copil nu va fi separat de părintii lui īmpotriva vointei sale, exceptānd cazul īn care autoritătile competente, īn urma unui control judiciar, stabilesc, īn conformitate cu legea si procedurile īn vigoare, că această separare este necesară īn interesul superior al copilului. Copilul nu va fi separat īn niciun caz de părinti pe criterii de dizabilitate, fie a copilului, fie a unuia sau ambilor părinti.

5. Atunci cānd familia restrānsă nu poate īngriji un copil cu dizabilităti, statele părti vor depune toate eforturile pentru a asigura īngrijirea alternativă īn cadrul familiei lărgite si, īn cazul īn care aceasta nu este posibilă, īn cadrul comunitătii, īntr-un mediu de tip familial.

 

ARTICOLUL 24

Educatia

 

1. Statele părti recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităti la educatie. Īn vederea realizării acestui drept, fără discriminare si cu respectarea principiului egalitătii de sanse, statele părti vor asigura un sistem educational incluziv la toate nivelurile, precum si formarea continuă, īndreptată spre:

a) dezvoltarea pe deplin a potentialului uman, a simtului demnitătii si a propriei valori, consolidarea respectului pentru drepturile si libertătile fundamentale ale omului si pentru diversitatea umană;

b) dezvoltarea personalitătii, talentelor si creativitătii proprii persoanelor cu dizabilităti, precum si a abilitătilor lor mentale si fizice, la potential maxim;

c) a da posibilitatea persoanelor cu dizabilităti să participe efectiv la o societate liberă.

2. Īn īndeplinirea acestui drept, statele părti se vor asigura că:

a) persoanele cu dizabilităti nu sunt excluse din sistemul educational pe criterii de dizabilitate, iar copiii cu dizabilităti nu sunt exclusi din īnvătămāntul primar gratuit si obligatoriu sau din īnvătămāntul secundar din cauza dizabilitătii;

b) persoanele cu dizabilităti au acces la īnvătămānt primar incluziv, de calitate si gratuit si la īnvătămānt secundar, īn conditii de egalitate cu ceilalti, īn comunitătile īn care trăiesc;

c) se asigură adaptarea rezonabilă a conditiilor la nevoile individuale;

d) persoanele cu dizabilităti primesc sprijinul necesar, īn cadrul sistemului educational, pentru a li se facilita o educatie efectivă;

e) se iau măsuri eficiente de sprijin individualizat īn amenajarea mediului care să maximizeze progresul scolar si socializarea īn conformitate cu obiectivul de integrare deplină.

3. Statele părti vor asigura persoanelor cu dizabilităti posibilitatea de a-si dezvolta competente care să le faciliteze participarea deplină si egală la procesul de īnvătămānt si ca membri ai comunitătii. Īn acest scop, statele părti vor lua măsurile adecvate, inclusiv prin:

a) facilitarea īnvătării caracterelor Braille, a sistemelor alternative de scriere, a mijloacelor augmentative si alternative, a mijloacelor si formelor de comunicare si orientare si a aptitudinilor de mobilitate, precum si facilitarea sprijinului si īndrumării īntre persoanele cu aceleasi probleme;


b) facilitarea īnvătării limbajului mimico-gestual si promovarea identitătii lingvistice a persoanelor cu deficiente de auz;

c) asigurarea educatiei persoanelor si mai ales a copiilor, care sunt nevăzători, surzi sau cu surdo-cecitate, prin cele mai adecvate si individualizate limbaje, căi si modalităti, precum si īn medii care să le favorizeze o maximă dezvoltare scolară si socială.

4. Pentru a sprijini exercitarea acestui drept, statele părti vor lua măsurile adecvate pentru angajarea de profesori, inclusiv profesori cu dizabilităti, calificati īn limbajul mimico-gestual si/sau Braille, si pentru formarea profesionistilor si personalului care lucrează la toate nivelurile educationale. O astfel de formare va presupune cunoasterea problematicii dizabilitătii si utilizarea modalitătilor, mijloacelor si formatelor augmentative si alternative adecvate de comunicare, a tehnicilor si materialelor educationale potrivite pentru sustinerea persoanelor cu dizabilităti.

5. Statele părti se vor asigura că persoanele cu dizabilităti pot avea acces la īnvătămānt superior, formare vocatională, educatie pentru adulti si formare continuă, fără discriminare si īn conditii de egalitate cu ceilalti. Īn acest scop, statele părti se vor asigura că persoanelor cu dizabilităti li se oferă adaptări adecvate.

 

ARTICOLUL 25

Sănătatea

 

Statele părti recunosc faptul că persoanele cu dizabilităti au dreptul să se bucure de cea mai bună stare de sănătate, fără discriminare pe criterii de dizabilitate. Statele părti vor lua toate măsurile adecvate pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilităti la serviciile de sănătate care acordă atentie problemelor specifice de gen, inclusiv refacerea stării de sănătate. Īn special, statele părti:

a) vor furniza persoanelor cu dizabilităti aceeasi gamă de servicii, la acelasi nivel de calitate si standard de īngrijire, si programe medicale gratuite ori la preturi accesibile, precum cele furnizate celorlalte persoane, inclusiv īn domeniul sănătătii sexuale si reproductive si al programelor publice de sănătate pentru populatie;

b) vor furniza acele servicii de sănătate specifice, necesare persoanelor cu dizabilităti, inclusiv servicii adecvate de diagnosticare si de interventie timpurie si servicii menite să prevină riscul aparitiei altor dizabilităti, inclusiv īn rāndul copiilor si persoanelor vārstnice;

c) vor furniza aceste servicii de sănătate cāt mai aproape posibil de comunitătile īn care trăiesc aceste persoane, inclusiv īn mediul rural;

d) vor solicita profesionistilor din domeniul medical să furnizeze persoanelor cu dizabilităti īngrijire de aceeasi calitate ca si celorlalti, inclusiv pe baza consimtămāntului constient si liber exprimat, printre altele, prin cresterea gradului de constientizare privind drepturile omului, demnitatea, autonomia si nevoile persoanelor cu dizabilităti, prin instruire si prin promovarea de standarde etice īn domeniul serviciilor de sănătate publice si private;

e) vor interzice discriminarea persoanelor cu dizabilităti īn ceea ce priveste dreptul la asigurare de sănătate sau de viată, īn cazul īn care legislatia natională permite acest lucru, accesul la acest tip de asigurări realizāndu-se īntr-o manieră corectă si adecvată;

f) vor īmpiedica orice refuz discriminator de acordare a īngrijirilor de sănătate ori a serviciilor medicale sau a unor alimente ori lichide pe criterii de dizabilitate.

 

ARTICOLUL 26

Abilitare si reabilitare

 

1. Statele părti vor lua măsurile eficiente si adecvate, inclusiv prin sprijinul reciproc īntre persoane cu aceleasi probleme, pentru a permite persoanelor cu dizabilităti să obtină si să īsi mentină maximum de autonomie, să īsi dezvolte pe deplin potentialul fizic, mintal, social si profesional si să realizeze o deplină integrare si participare īn toate aspectele vietii. Īn acest scop, statele părti vor organiza, vor consolida si vor extinde servicii si programe de abilitare si reabilitare complexe, īn special īn domeniul sănătătii, īncadrării īn muncă, educatiei si serviciilor sociale, astfel īncāt aceste servicii si programe:

a) să īnceapă īntr-un stadiu cāt mai timpuriu posibil si să se bazeze pe evaluarea multidisciplinară a nevoilor si abilitătilor individuale;

b) să sprijine participarea si integrarea īn comunitate si īn toate aspectele societătii, pe baza liberului consimtămānt, si să fie disponibile cāt mai aproape posibil de comunitatea īn care trăiesc, inclusiv īn mediul rural.

2. Statele părti vor promova dezvoltarea formării initiale si continue pentru profesionistii si personalul care lucrează īn serviciile de abilitare si reabilitare.

3. Statele părti vor promova oferta, cunoasterea si utilizarea echipamentelor si tehnologiilor concepute pentru persoanele cu dizabilităti care vizează abilitarea si reabilitarea lor.

 

ARTICOLUL 27

Munca si īncadrarea īn muncă

 

1. Statele părti recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităti de a munci īn conditii de egalitate cu ceilalti; aceasta include dreptul la oportunitatea de a-si cāstiga existenta prin exercitarea unei activităti liber alese sau acceptate pe piata muncii, īntr-un mediu de lucru deschis, incluziv si accesibil persoanelor cu dizabilităti. Statele părti vor proteja si vor promova dreptul la muncă, inclusiv pentru cei care dobāndesc o dizabilitate pe durata angajării, prin luarea de măsuri adecvate, inclusiv de ordin legislativ, pentru ca, printre altele:

a) să interzică discriminarea pe criterii de dizabilitate referitoare la toate aspectele si formele de īncadrare īn muncă, inclusiv la conditiile de recrutare, plasare, angajare si mentinere īn muncă, la progresul īn carieră si la conditii de sănătate si securitate la locul de muncă;

b) să protejeze drepturile persoanelor cu dizabilităti, īn conditii de egalitate cu ceilalti, din punctul de vedere al conditiilor corecte si favorabile de muncă, inclusiv al oportunitătilor si remuneratiei egale pentru muncă egală, al conditiilor de sănătate si securitate la locul de muncă, al protectiei īmpotriva hărtuirii si prin reglementarea conflictelor;


c) să se asigure că persoanele cu dizabilităti sunt capabile să īsi exercite dreptul la muncă si drepturile sindicale īn conditii de egalitate cu ceilalti;

d) să permită persoanelor cu dizabilităti accesul efectiv la programele generale de orientare tehnică si vocatională, la servicii de plasare si formare profesională continuă;

e) să promoveze, pe piata muncii, oportunitătile de angajare si de progres īn carieră pentru persoanele cu dizabilităti si să ofere asistentă īn căutarea, obtinerea si mentinerea unui loc de muncă, inclusiv pentru revenirea la locul de muncă;

f) să promoveze oportunitătile pentru activităti independente, dezvoltarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea de cooperative si īnceperea unei afaceri proprii;

g) să angajeze persoane cu dizabilităti īn sectorul public;

h) să promoveze angajarea persoanelor cu dizabilităti īn sectorul privat prin politici si măsuri adecvate, care să includă programe de actiune pozitive, stimulente si alte măsuri;

i) să se asigure oferirea unor adaptări adecvate persoanelor cu dizabilităti, la locul de muncă;

j) să īncurajeze obtinerea, de către persoanele cu dizabilităti, a unei experiente īn muncă, pe piata liberă a fortei de muncă;

k) să promoveze reabilitarea vocatională si profesională, mentinerea locului de muncă si programele de reintegrare profesională pentru persoanele cu dizabilităti.

2. Statele părti se vor asigura că persoanele cu dizabilităti nu sunt tinute īn sclavie sau servitute si sunt protejate, īn conditii de egalitate cu ceilalti, īmpotriva muncii fortate sau obligatorii.

 

ARTICOLUL 28

Standarde de viată si de protectie socială adecvate

 

1. Statele părti recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităti la un standard adecvat de viată pentru ele si familiile lor, inclusiv la alimentatie, īmbrăcăminte si locuintă adecvate si la īmbunătătirea continuă a conditiilor de trai si vor lua măsurile adecvate pentru a proteja si promova exercitarea acestui drept fără discriminare pe criterii de dizabilitate.

2. Statele părti recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităti la protectie socială si posibilitatea de a se bucura de acest drept fără discriminare pe criterii de dizabilitate si vor lua măsurile adecvate pentru a proteja si promova respectarea acestui drept, inclusiv măsuri pentru:

a) a asigura accesul egal al persoanelor cu dizabilităti la servicii de apă potabilă si a asigura accesul la servicii adecvate si accesibile ca pret, la dispozitive si alte tipuri de asistentă pentru nevoile aferente dizabilitătii;

b) a asigura accesul persoanelor cu dizabilităti, īn special al femeilor, fetelor si al persoanelor vārstnice cu dizabilităti, la programe de protectie socială si de diminuare a sărăciei;

c) a asigura accesul persoanelor cu dizabilităti si al familiilor acestora care trăiesc īn sărăcie la asistentă financiară din partea statului, pentru cheltuieli legate de dizabilităti, inclusiv formare, consiliere, asistentă financiară si servicii de īngrijire temporară adecvate;

d) a asigura accesul persoanelor cu dizabilităti la programele publice de locuinte;

e) a asigura accesul egal al persoanelor cu dizabilităti la programele de pensionare si la beneficiile aferente.

 

ARTICOLUL 29

Participarea la viata politică si publică

 

Statele părti vor garanta persoanelor cu dizabilităti drepturi politice si posibilitatea de a beneficia de acestea, īn conditii de egalitate cu altii, si se angajează:

a) să se asigure că persoanele cu dizabilităti pot participa efectiv si deplin la viata politică si publică, īn conditii de egalitate cu ceilalti, īn mod direct sau prin reprezentanti liber alesi, incluzānd si dreptul si oportunitatea de a vota si de a fi alese, printre altele, prin:

(i) asigurarea de proceduri, facilităti si materiale de vot adecvate, accesibile si usor de īnteles si utilizat;

(ii) protejarea dreptului persoanelor cu dizabilităti de a vota prin vot secret la alegerile si referendumurile publice, fără intimidare, de a candida la alegeri, de a detine efectiv un mandat ales si de a īndeplini orice functie publică, la orice nivel guvernamental, facilitānd utilizarea tehnologiilor noi si de asistare, acolo unde este cazul; (iii) garantarea exprimării libere a vointei persoanelor cu dizabilităti ca electori si, īn acest scop, dacă este cazul, la solicitarea acestora, să permită asistarea la vot de către o persoană la alegerea lor;

b) să promoveze activ un mediu īn care persoanele cu dizabilităti pot participa efectiv si pe deplin la administrarea afacerilor publice, fără discriminare si īn conditii de egalitate cu ceilalti, si să īncurajeze participarea lor la afacerile publice, inclusiv:

(i) să activeze īn cadrul organizatiilor neguvernamentale si asociatiilor care se ocupă de viata publică si politică a tării si la activitătile si administrarea partidelor politice;

(ii) să formeze si să adere la organizatii ale persoanelor cu dizabilităti pentru a le reprezenta pe acestea din urmă la nivel international, national, regional si local.

 

ARTICOLUL 30

Participarea la viata culturală, activităti recreative, timp liber si sport

 

1. Statele părti recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităti de a participa, īn conditii de egalitate cu ceilalti, la viata culturală si vor lua toate măsurile adecvate pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităti:

a) beneficiază de acces la materialele culturale īn formate accesibile;

b) beneficiază de acces la programe de televiziune, filme, teatre si alte activităti culturale, īn formate accesibile;

c) beneficiază de acces īn locurile destinate reprezentatiilor sau serviciilor culturale, cum ar fi teatre, muzee, cinematografe, biblioteci si servicii turistice si, pe cāt posibil, beneficiază de acces la monumente si situri de importantă culturală natională.

2. Statele părti vor lua măsurile corespunzătoare pentru a da posibilitatea persoanelor cu dizabilităti să īsi dezvolte si să īsi utilizeze potentialul creator, artistic si intelectual, nu numai īn beneficiul propriu, ci si īn cel al societătii.


3. Statele părti vor lua toate măsurile corespunzătoare, īn conformitate cu legislatia internatională, pentru a se asigura că legile care protejează drepturile de proprietate intelectuală nu constituie o barieră nerezonabilă sau discriminatorie pentru accesul persoanelor cu dizabilităti la produsele culturale.

4. Persoanele cu dizabilităti au dreptul, īn conditii de egalitate cu ceilalti, la recunoasterea si sustinerea identitătii lor culturale si lingvistice specifice, inclusiv a limbajelor mimico-gestuale si culturii persoanelor cu deficiente de auz.

5. Pentru ca persoanele cu dizabilităti să poată participa, īn conditii de egalitate cu ceilalti, la activităti recreative, de timp liber si sportive, statele părti vor lua măsurile corespunzătoare pentru:

a) a īncuraja si promova participarea, cāt de mult posibil, a persoanelor cu dizabilităti la desfăsurarea de activităti sportive de masă, la toate nivelurile;

b) a se asigura că persoanele cu dizabilităti au posibilitatea de a organiza, desfăsura si participa la activităti sportive si recreative specifice dizabilitătii si, īn acest scop, să īncurajeze accesul, īn conditii de egalitate cu ceilalti, la instruire, antrenament si resurse corespunzătoare;

c) a se asigura că persoanele cu dizabilităti au acces la locurile unde se desfăsoară activităti sportive, recreative si turistice;

d) a asigura accesul si participarea copiilor cu dizabilităti, īn conditii de egalitate cu ceilalti, la joacă, activităti recreative, de timp liber si sportive, inclusiv la activitătile din sistemul scolar;

e) a se asigura că persoanele cu dizabilităti au acces la serviciile furnizate de cei implicati īn organizarea activitătilor recreative, turistice, de timp liber si sportive.

 

ARTICOLUL 31

Statistici si colectarea datelor

 

1. Statele părti se angajează să colecteze informatiile corespunzătoare, inclusiv date statistice si de cercetare, pentru a avea posibilitatea să formuleze si să implementeze politici care să ducă la intrarea īn vigoare a prezentei conventii. Procesul de colectare si stocare a acestor informatii se va conforma:

a) măsurilor de protectie stabilite de lege, inclusiv de legislatia referitoare la protectia datelor, pentru a asigura confidentialitatea si respectarea anonimatului persoanelor cu dizabilităti;

b) normelor internationale acceptate, de protectie a drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului si principiilor etice referitoare la colectarea si utilizarea statisticilor.

2. Informatiile colectate conform prezentului articol vor fi sortate si furnizate īn functie de necesităti si vor fi utilizate pentru a ajuta la evaluarea implementării obligatiilor statelor părti care decurg din prezenta conventie si la identificarea si rezolvarea barierelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilităti īn exercitarea drepturilor lor.

3. Statele părti īsi vor asuma responsabilitatea pentru diseminarea acestor statistici si vor asigura accesibilitatea acestora īn aceeasi măsură pentru persoanele cu dizabilităti ca si pentru alte persoane.

 

ARTICOLUL 32

Cooperarea internatională

 

1. Statele părti recunosc importanta cooperării internationale si a promovării acesteia īn sustinerea eforturilor pentru īndeplinirea scopului si obiectivelor prezentei conventii si vor lua toate măsurile corespunzătoare si eficiente īn această privintă, īntre state si īn cadrul acestora, si, dacă este cazul, īn parteneriat cu organizatii internationale si regionale relevante si cu societatea civilă, īn special cu organizatii ale persoanelor cu dizabilităti. Aceste măsuri pot include, printre altele:

a) asigurarea unei cooperări internationale care include programele de dezvoltare internatională, incluzivă si accesibilă persoanelor cu dizabilităti;

b) facilitarea si sprijinul pentru dezvoltarea capacitătii institutionale, inclusiv prin schimbul si diseminarea de informatii, experiente, programe de formare si de bune practici;

c) facilitarea cooperării īn cercetare si accesul la cunostinte stiintifice si tehnice;

d) furnizarea de asistentă tehnică si economică, după caz, inclusiv prin facilitarea accesului la tehnologie de asistare si schimburile īn acest domeniu, precum si prin transfer de tehnologie.

2. Prevederile prezentului articol nu aduc prejudiciu obligativitătii ca fiecare stat parte să īsi īndeplinească obligatiile ce decurg din prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 33

Implementarea si monitorizarea natională

 

1. Potrivit sistemului lor de organizare, statele părti vor desemna unul sau mai multe puncte de contact īn cadrul Guvernului pentru probleme referitoare la implementarea prezentei conventii si vor acorda atentia cuvenită stabilirii sau desemnării unui mecanism de coordonare īn cadrul Guvernului pentru a facilita măsurile aferente, īn diferite sectoare si la diferite niveluri.

2. Statele părti, īn conformitate cu propriile sisteme juridice si administrative, īsi vor mentine, consolida, desemna sau stabili fiecare un cadru care să includă unul ori mai multe mecanisme independente, după cum este cazul, pentru a promova, proteja si monitoriza implementarea prezentei conventii. La desemnarea sau stabilirea unui asemenea mecanism, statele părti vor tine cont de principiile referitoare la statutul si functionarea institutiilor nationale pentru protectia si promovarea drepturilor omului.

3. Societatea civilă, īn special persoanele cu dizabilităti si organizatiile care le reprezintă, vor fi implicate si vor participa pe deplin la procesul de monitorizare.

 

ARTICOLUL 34

Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilităti

 

1. Se va constitui un comitet pentru drepturile persoanelor cu dizabilităti (denumit īn continuare Comitetul), care va īndeplini functiile prevăzute īn continuare.

2. Comitetul va fi alcătuit, īn momentul intrării īn vigoare a prezentei conventii, din 12 experti. După alte 60 de ratificări sau aderări la Conventie, numărul membrilor īn Comitet va creste cu 6 membri, atingānd un număr maxim de 18 membri.

3. Membrii Comitetului vor actiona īn nume propriu si vor avea o īnaltă tinută morală, competentă si experientă recunoscute īn domeniul prezentei conventii. La nominalizarea candidatilor lor, statele părti sunt invitate să tină cont de prevederea stabilită la art. 4 alin. 3 din prezenta conventie.

4. Membrii Comitetului vor fi alesi de statele părti, acordānd atentie distributiei geografice echitabile, reprezentării diferitelor forme de civilizatie si a principalelor sisteme juridice, reprezentării echilibrate pe criterii de sex si participării expertilor cu dizabilităti.

5. Membrii Comitetului vor fi alesi prin vot secret dintr-o listă de persoane nominalizate de statele părti dintre cetătenii lor, īn reuniuni ale conferintei statelor părti. La acele reuniuni pentru care este necesar un cvorum de două treimi din statele părti, persoanele alese īn Comitet vor fi cele care obtin cel mai mare număr de voturi si majoritatea absolută din voturile reprezentantilor statelor părti prezente care īsi exercită dreptul de vot.

6. Procesul initial de alegere se va tine nu mai tārziu de 6 luni după data intrării īn vigoare a prezentei conventii. Cu cel putin 4 luni īnainte de data fiecărei alegeri, secretarul general al Natiunilor Unite va transmite o scrisoare statelor părti invitāndu-le să depună nominalizările īn termen de două luni. Secretarul general va īntocmi ulterior o listă īn ordine alfabetică a tuturor persoanelor nominalizate astfel, indicānd statele părti care le-au nominalizat, si pe care o va īnainta statelor părti la prezenta conventie.

7. Membrii Comitetului vor fi alesi pentru un mandat de 4 ani. Acestia vor putea fi realesi o singură dată. Totusi, mandatul a 6 dintre membrii alesi la prima alegere va expira la sfārsitul unei perioade de 2 ani; imediat după prima alegere, numele acestor 6 membri se vor alege prin tragere la sorti de către presedintele adunării la care se face referire īn paragraful 5.

8. Alegerea a 6 membri suplimentari ai Comitetului se va desfăsura cu ocazia alegerilor periodice, conform prevederilor relevante ale prezentului articol.

9. Dacă un membru al Comitetului decedează, demisionează sau declară că din orice altă cauză nu īsi mai poate īndeplini īndatoririle, statul parte care l-a nominalizat pe acel membru va numi un alt expert care are calificările si īndeplineste cerintele prevăzute īn prevederile relevante din prezentul articol pentru restul mandatului.

10. Comitetul īsi va stabili propriile reguli de procedură.

11. Secretarul general al Natiunilor Unite va asigura personalul si facilitătile necesare pentru īndeplinirea eficientă a functiilor Comitetului, conform prezentei conventii, si va convoca prima reuniune a acestuia.

12. Cu aprobarea Adunării generale, membrii Comitetului constituit conform prezentei conventii vor primi indemnizatii din resursele Natiunilor Unite, īn termenii si conditiile pe care le va hotărī Adunarea generală, tinānd cont de importanta responsabilitătilor Comitetului.

13. Membrii Comitetului vor avea dreptul la facilitătile, privilegiile si imunitătile expertilor īn misiune pentru Natiunile

Unite, după cum s-a stabilit īn sectiunile specifice ale Conventiei privind privilegiile si imunitătile Natiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 35

Rapoartele statelor părti

 

1. Fiecare stat parte va prezenta Comitetului, prin secretarul general al Natiunilor Unite, un raport cuprinzător asupra măsurilor luate pentru punerea īn aplicare a obligatiilor ce īi revin īn conformitate cu prezenta conventie si asupra progresului făcut īn acea privintă, īn termen de 2 ani după intrarea īn vigoare a prezentei conventii pentru statul parte respectiv.

2. După aceea, statele părti vor prezenta rapoarte ulterioare cel putin la fiecare 4 ani si apoi ori de cāte ori solicită Comitetul.

3. Comitetul va stabili liniile directoare aplicabile pentru continutul raportului.

4. Nu este necesar ca statul parte care a prezentat un raport initial Comitetului să repete īn rapoartele sale ulterioare informatiile furnizate anterior. Cānd īntocmesc rapoartele pentru Comitet, statele părti sunt invitate să considere raportarea ca un proces deschis si transparent si să acorde importanta necesară prevederilor art. 4 alin. 3.

5. Rapoartele pot evidentia factorii si dificultătile care afectează gradul de īndeplinire a obligatiilor īn conditiile prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 36

Analiza rapoartelor

 

1. Fiecare raport va fi analizat de Comitet, care va transmite sugestiile si recomandările generale pe care le consideră adecvate si le va īnainta statului parte respectiv. Statul parte poate răspunde Comitetului cu orice informatie pe care o consideră necesară. Comitetul poate solicita statelor părti informatii suplimentare relevante pentru implementarea prezentei conventii.

2. Dacă un stat parte a īnregistrat o īntārziere semnificativă īn depunerea unui raport, Comitetul poate notifica statul parte respectiv despre necesitatea de a examina implementarea prezentei conventii īn acel stat parte, īn baza informatiilor īntemeiate aflate la dispozitia Comitetului, dacă raportul respectiv nu este depus īn termen de 3 luni de la notificare. Comitetul va invita statul parte respectiv să participe la o astfel de examinare. Īn cazul īn care statul parte răspunde prin transmiterea raportului, se vor aplica prevederile alin. 1.

3. Secretarul general al Natiunilor Unite va pune rapoartele la dispozitia tuturor statelor părti.

4. Statele părti vor supune rapoartele dezbaterii publice, fiecare īn tara sa, si vor facilita accesul la sugestiile si recomandările generale legate de respectivele rapoarte.

5. Comitetul va transmite, dacă va considera necesar, agentiilor specializate, fondurilor si programelor Natiunilor Unite si altor organisme competente rapoarte ale statelor părti pentru a solutiona o cerere sau o nevoie de consiliere ori asistentă tehnică cuprinsă īn aceste rapoarte, īmpreună cu observatiile si recomandările Comitetului asupra acelor solicitări, dacă există.


 

ARTICOLUL 37

Cooperarea īntre statele părti si Comitet

 

1. Fiecare stat parte va coopera cu Comitetul si īi va asista pe membrii acestuia īn īndeplinirea mandatului lor.

2. Īn relatia sa cu statele părti, Comitetul va acorda atentia cuvenită modurilor si mijloacelor de crestere a capacitătilor nationale de implementare a prezentei conventii, inclusiv prin cooperare internatională.

 

ARTICOLUL 38

Relatia Comitetului cu alte organisme

 

Pentru a promova implementarea eficientă a prezentei conventii si pentru a īncuraja cooperarea internatională īn domeniul acoperit de prezenta conventie:

a) agentiile specializate si alte organisme ale Natiunilor Unite vor avea dreptul să fie reprezentate la analiza implementării prevederilor din prezenta conventie, conform mandatului lor. Comitetul poate invita agentii specializate si alte organisme competente, īn măsura īn care consideră necesar, să furnizeze expertiză referitoare la implementarea Conventiei īn domenii care intră īn aria de competentă a mandatului lor. Comitetul poate invita agentii specializate si alte organisme ale Natiunilor Unite să depună rapoarte referitoare la implementarea Conventiei īn domenii care intră īn obiectul lor de activitate;

b) īn īndeplinirea mandatului Comitetul va consulta, dacă este cazul, alte organisme relevante constituite prin tratate internationale privind drepturile omului, pentru a asigura concordanta dintre liniile directoare de raportare, sugestiile si recomandările generale si pentru a evita duplicarea si suprapunerea īn īndeplinirea functiilor acestora.

 

ARTICOLUL 39

Raportul Comitetului

 

Comitetul va raporta la fiecare 2 ani Adunării generale si Consiliului economic si social despre activitătile sale si poate face sugestii si recomandări generale īn baza examinării rapoartelor si informatiilor primite de la statele părti. Astfel de sugestii si recomandări generale vor fi incluse īn raportul Comitetului īmpreună cu comentariile statelor părti, dacă ele există.

 

ARTICOLUL 40

Conferinta statelor părti

 

1. Statele părti se vor īntālni periodic īn cadrul unei conferinte a statelor părti pentru a analiza orice problemă referitoare la implementarea prezentei conventii.

2. Nu mai tārziu de 6 luni după intrarea īn vigoare a prezentei conventii, Conferinta statelor părti va fi convocată de către secretarul general al Natiunilor Unite. Reuniunile ulterioare vor fi convocate de către secretarul general al Natiunilor Unite bianual sau la decizia Conferintei statelor părti.

 

ARTICOLUL 41

Depozitar

 

Secretarul general al Natiunilor Unite va fi depozitarul prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 42

Semnarea

 

Prezenta conventie va fi deschisă pentru semnare tuturor statelor si organizatiilor de integrare regională, la sediul Natiunilor Unite din New York, īncepānd cu data de 30 martie 2007.

 

ARTICOLUL 43

Consimtămāntul

 

Prezenta conventie va face obiectul ratificării de către statele semnatare si al confirmării oficiale de către organizatiile de integrare regională semnatare. Aceasta va fi deschisă pentru aderarea oricărui stat sau organizatie de integrare regională care nu a semnat Conventia.

 

ARTICOLUL 44

Organizatiile de integrare regională

 

1. Organizatia de integrare regională va īnsemna o organizatie formată din statele suverane ale unei anumite regiuni, căreia statele membre i-au transferat competenta īn legătură cu aspectele reglementate de prezenta conventie. Organizatiile de acest tip vor declara īn instrumentele lor de confirmare oficială sau de aderare īn ce măsură au competentă privind aspectele reglementate de prezenta conventie. Ulterior, acestea īl vor informa pe depozitar despre orice modificare substantială intervenită īn aria lor de competentă.

2. Referintele la statele părti īn prezenta conventie se vor aplica acestor organizatii, īn limita competentei acestora.

3. Niciun instrument depus de o organizatie de integrare regională nu va fi luat īn considerare īn aplicarea art. 45 alin. 1 si al art. 47 alin. 2 si 3.

4. Organizatiile de integrare regională, pe aspecte care intră īn domeniul lor de competentă, īsi pot exercita dreptul de vot īn cadrul Conferintei statelor părti, avānd un număr de voturi egal cu numărul de state membre care sunt părti la prezenta conventie. O astfel de organizatie nu īsi va exercita dreptul de vot dacă oricare dintre statele ei membre īsi exercită acest drept, si invers.

 

ARTICOLUL 45

Intrarea īn vigoare

 

1. Prezenta conventie va intra īn vigoare īn a 30-a zi după depunerea celui de-al 20-lea instrument de ratificare sau de aderare.

2. Pentru fiecare stat sau organizatie de integrare regională care ratifică, confirmă oficial sau aderă la Conventie după depunerea celui de-al 20-lea astfel de instrument, Conventia va intra īn vigoare īn a 30-a zi după depunerea propriului instrument de acest tip.

 

ARTICOLUL 46

Rezerve

 

1. Rezervele, incompatibile cu obiectul si scopul prezentei conventii, nu vor fi permise.

2. Rezervele pot fi retrase īn orice moment.


 

ARTICOLUL 47

Amendamente

 

1. Orice stat parte poate să propună un amendament la prezenta conventie si să īl depună la secretarul general al Natiunilor Unite. Secretarul general va comunica statelor părti orice amendament propus, cu o cerere de a fi notificat dacă acestea sunt de acord cu organizarea unei conferinte a statelor părti īn scopul de a analiza si decide asupra propunerilor făcute, īn cazul īn care, īn termen de 4 luni de la data unei asemenea comunicări, cel putin o treime din statele părti este de acord cu organizarea unei astfel de conferinte, secretarul general va organiza conferinta sub auspiciile Natiunilor Unite. Orice amendament adoptat de o majoritate de două treimi din numărul statelor părti prezente si care īsi exercită dreptul de vot va fi īnaintat de secretarul general Adunării Generale pentru aprobare si, ulterior, tuturor statelor părti, pentru acceptare.

2. Un amendament adoptat si aprobat conform alineatului 1 va intra īn vigoare īn a 30-a zi după ce numărul de instrumente de acceptare depuse atinge două treimi din numărul statelor părti la data adoptării amendamentului. Ulterior, amendamentul va intra īn vigoare pentru orice stat parte īn a 30-a zi după depunerea propriului său instrument de acceptare. Un amendament va fi obligatoriu numai pentru acele state părti care l-au acceptat.

3. Dacă se stabileste astfel de către Conferinta statelor părti prin consens, un amendament adoptat si aprobat conform alin. 1 care se referă exclusiv la art. 34, 38, 39 si 40 va intra īn vigoare pentru toate statele părti īn a 30-a zi după ce numărul de instrumente de acceptare atinge două treimi din numărul statelor părti la data adoptării amendamentului.

 

ARTICOLUL 48

Denuntarea

 

Un stat parte poate denunta prezenta conventie printr-o notificare adresată secretarului general al Natiunilor Unite. Denuntarea va deveni efectivă la un an de la data primirii notificării de către secretarul general.

 

ARTICOLUL 49

Formatul accesibil

 

Textul prezentei conventii va fi disponibil īn formate accesibile.

 

ARTICOLUL 50

Texte autentice

 

Textele īn limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă si spaniolă ale prezentei conventii vor fi egal autentice.

Drept mărturie, subsemnatii plenipotentiari, fiind autorizati legal īn acest scop de propriile guverne, au semnat prezenta conventie.

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităti, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 si semnată de Romānia la 26 septembrie 2007

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităti, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 si semnată de Romānia la 26 septembrie 2007, si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.101.


PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.155 din 20 decembrie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) După data prevăzută la art. 2 alin. (1), cetătenii romāni, bărbati, au obligatia ca, īn termen de 6 luni de la data īmplinirii vārstei de 18 ani, să se prezinte la centrele militare numai pentru luarea īn evidentă militară, consemnarea optiunilor privind modalitatea de īndeplinire a īndatoririlor militare, īn situatiile prevăzute la art. 3 si īnmānarea adeverintei de recrutare.

(2) Neprezentarea cetătenilor prevăzuti la alin. (1) la centrele militare īn termen de 6 luni de la data īmplinirii vārstei de 18 ani constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei.

(3) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (2) si aplicarea sanctiunii se fac de către comandantul centrului militar si de către ofiterii special desemnati de către acesta, exclusiv pe raza teritorială de competentă a centrului militar.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau īn termen de cel mult 48 de ore de la data īncheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcānd mentiune despre această posibilitate īn procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

(5) Contraventiei prevăzute la alin. (2) īi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - (1) Cetătenii romāni, bărbati, care au īmplinit vārsta de 18 ani după data de 1 ianuarie 2007 si nu s-au prezentat la centrele militare au obligatia ca, īn termen de 6 luni de la data intrării īn vigoare a prezentei legi, să se prezinte la acestea numai pentru luarea īn evidentă militară, consemnarea optiunilor privind modalitatea de īndeplinire a īndatoririlor militare īn situatiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 395/2005 si īnmānarea adeverintei de recrutare.

(2) Neprezentarea cetătenilor prevăzuti la alin. (1) la centrele militare īn termen de 6 luni de la intrarea īn vigoare a prezentei legi constituie contraventie si se sanctionează potrivit prevederilor art. 4 alin. (2)-(5) din Legea nr. 395/2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2010.

Nr. 223.

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 1.106.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.