MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 794/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 794         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.124. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

1.125. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

1.126. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

1.127. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.133. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 6 octombrie 2010 si la Bucuresti la 18 octombrie 2010 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006

 

1.162. - Hotărâre privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor, a unor sectoare de drumuri nationale aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Focsani în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în vederea reabilitării acestora

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

262. - Decizie pentru numirea doamnei Gabriela Radu în calitate de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

263. - Decizie pentru eliberarea domnului Andrei Popescu din functia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si a Tribunalului de Primă Instantă al Comunitătilor Europene, precum si a celorlalte institutii comunitare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.323. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea urologie

 

1.506. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau în situatia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 921/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mancea Steliana, judecător la Tribunalul Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.124.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 919/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ezer Emilia, judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.125.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 923/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Popa Ioana, judecător la Tribunalul Olt, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.126.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 104/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Ciuperceanu Niculae-Luca Mihail i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.127.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 6 octombrie 2010 si la Bucuresti la 18 octombrie 2010 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin scrisoarea*) semnată la Washington la 6 octombrie 2010 si la Bucuresti la 18 octombrie 2010 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.133.


*) Traducere.

 

BANCA MONDIALA

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ

 

Excelentei Sale,

Gheorghe Ialomitianu,

ministrul finantelor publice Bucuresti, România

 

6 octombrie 2010

 

Stimate Domnule ministru,

Proiectul privind reforma sistemului judiciar (împrumut nr. 4811-RO)

Amendament la Acordul de împrumut

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România (împrumutatul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) (Acordul de împrumut) pentru finantarea Proiectului mentionat mai sus, datat 27 ianuarie 2006. De asemenea, ne referim la scrisoarea dumneavoastră, datată 5 august 2010, prin care se solicită anumite amendamente la Acordul de împrumut.

Prin prezenta propunem amendarea Acordului de împrumut după cum urmează:

1. Articolul II, sectiunea 2.03 se amendează si se va citi după cum urmează (modificările sunt scrise cu caractere cursive):

“Data-limită de tragere va fi 31 martie 2013 sau orice altă dată ulterioară stabilită de către Bancă. Banca va notifica imediat împrumutatului în legătură cu această dată ulterioară.”


2. La articolul V “Compensatiile Băncii” se introduc două noi sectiuni, sectiunile 5.03 si 5.04, cu următorul cuprins:

“Sectiunea 5.03. În cazul în care împrumutatul nu implementează vreuna dintre actiunile si măsurile prevăzute în Documentul atasat la anexa 5, Banca poate, după notificarea împrumutatului, să anuleze o anumită portiune din soldul netras din împrumut ce corespunde cheltuielii aferente unei anumite actiuni sau măsuri. Sumele care fac obiectul anulării vor fi determinate de Bancă pe baza estimărilor prevăzute în Documentul atasat la anexa 5 si vor reflecta sumele aferente cheltuielilor care nu vor fi necesare pentru finalizarea activitătilor Proiectului, din cauza faptului că împrumutatul nu reuseste să implementeze o anumită actiune din Documentul atasat.

Sectiunea 5.04. Prevederile sectiunii 5.03 nu limitează dreptul Băncii de a solicita oricare dintre compensatiile prevăzute în sectiunea 7.02 (Suspendare) si sectiunea 7.03 (Anulare de către Bancă) din Conditiile generale.”

3. Tabelul prezentat în paragraful 1 din anexa 1 se amendează astfel încât să reflecte realocarea sumelor împrumutului asa cum s-a solicitat.

Corespunzător, tabelul revizuit din paragraful 1 din anexa 1 la Acordul de împrumut este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta scrisoare.

4. Anexa 2 se amendează după cum urmează:

4.1. Partea A.1 se amendează după cum urmează (modificările sunt scrise cu caractere cursive):

“1. Reabilitarea, construirea si dotarea a aproximativ optsprezece (18) sedii de instante pe tot teritoriul împrumutatului, prin furnizarea de lucrări, servicii si bunuri.”

4.2. Partea C.2 se amendează după cum urmează:

“2. Îmbunătătirea tehnologiei informationale si a standardelor tehnice ale instantelor prin asigurarea de bunuri si servicii de consultantă.”

4.3. Partea D.2 se amendează după cum urmează (modificările sunt scrise cu caractere cursive):

“2. Întărirea aptitudinilor MJ în domeniul planificării investitiilor de capital, statisticilor juridice, planificării bugetare si întocmirii proiectelor juridice prin asigurarea de servicii de consultantă, bunuri si instruirea personalului MJ. Asigurarea de servicii de consultantă si instruire pentru DIPFE în vederea implementării Proiectului.”

4.4. Partea D.5 se amendează după cum urmează (modificările sunt scrise cu caractere cursive):

“5. Consolidarea capacitătilor institutiilor judiciare si administrative relevante în domeniile planificării si managementului bugetar prin furnizarea de servicii de consiliere si prin pregătirea personalului.”

5. În anexa 4, sectiunile I.A si I.B se amendează în vederea aplicării modificărilor la “Instructiunile pentru achizitii în cadrul împrumuturilor BIRD si creditelor AID” (Instructiuni privind achizitiile) si, respectiv, “Instructiunile cu privire la selectia si angajarea consultantilor de către împrumutatii Băncii Mondiale” (Instructiuni privind consultantii) din luna mai 2004 si modificate în 1 octombrie 2006 si 1 mai 2010.

Instructiunile privind achizitiile si Instructiunile privind consultantii asa cum au fost modificate vor fi prezentate separat.

6. În anexa 5, partea A, se introduce un nou paragraf, paragraful (f), cu următorul cuprins:

“(f) împrumutatul se va asigura că MJ si CSM vor implementa în mod corespunzător actiunile si măsurile prevăzute în Documentul atasat la anexa 5, în conformitate cu termenele prevăzute în respectiva anexă.”

Documentul atasat la anexa 5 este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta scrisoare.

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră cu cele mentionate anterior, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea unui exemplar anexat al acestei scrisori. Aceste amendamente vor deveni efective la data primirii unui exemplar contrasemnat al prezentei scrisori de amendament.

 

Cu stimă,

Peter Harrold,

director

Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Confirmat:

România

De către: reprezentant autorizat

 

Nume: Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Titlu: secretar de stat

 

Data: 18 octombrie 2010


 

 

ANEXA Nr. 1

 

Documentul atasat 1

Tragerea sumelor din împrumut

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în euro)

% din cheltuielile care urmează să fie finantate

(1) Lucrări civile

6.634.077,19

85%

(2) Bunuri, inclusiv furnizarea si instalarea sistemelor informatice

149.937,34

100%

(3) Servicii de consultantă si audit

2.318.998,75

100%

(4) Servicii de supraveghere a proiectării si construirii conform părtii A din Proiect

1.857.768,03

100%

(5) Pregătire si vizite de studiu

0

 

(6) Nealocate

0

 

(7) Lucrări civile, bunuri, inclusiv furnizarea si instalarea sistemelor informatice, servicii de consultantă si audit, servicii de supraveghere a proiectării si construirii conform părtii A din Proiect, pregătire si vizite de studiu

99.039.218,69

100%

TOTAL:

110.000.000,00

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Document atasat la anexa 5

România

Proiectul privind reforma sistemului judiciar Plan de actiuni/Măsuri pentru extinderea Proiectului

 

A.

Măsuri legate de componenta I - Reabilitarea instantelor

 

Măsură/Actiune

Termene

Sume estimate1 ce urmează a fi anulate dacă aceste măsuri/actiuni nu sunt îndeplinite2

1.

Contractele de lucrări semnate pentru Tribunalul Tulcea, Tribunalul Arges si Curtea de Apel Pitesti

(Banca Mondială va primi o copie a contractelor semnate în termen de o săptămână de la semnare.)

Nu mai târziu de 30 septembrie 2010

- Tulcea - 5.003.010,24 euro (21.012.643 lei)3

- Arges - 7.818.625 euro (32.838.225 lei)

- Pitesti - 2.775.565,96 euro (11.657.377 lei)

2.

Lucrările de constructii finalizate pentru Judecătoria Săliste (stadiul fizic)

(Banca Mondială va primi o confirmare scrisă din partea DIPFIE, care să ateste finalizarea lucrărilor.)

Nu mai târziu de 30 septembrie 2011

- Săliste - 195.450,81 euro (820.893,40 lei)4

3.

Realizat cel putin 50% (stadiul fizic) din lucrările de constructii pentru Judecătoria Orsova, Tribunalul Ialomita, Tribunalul Suceava - în baza unei analize efectuate de o misiune de supervizare a Băncii Mondiale

Nu mai târziu de 31 ianuarie 20115

- Orsova - 948.723,35 euro (3.984.638,05 lei)6

- Ialomita - 739.796,68 euro (3.107.146,02 lei)

- Suceava - 707.340,59 euro (2.970.830,48 lei)

4.

Lucrări de constructii finalizate (stadiul fizic) la Judecătoria Vatra Dornei, Tribunalul Maramures, Judecătoria Viseu de Sus si Judecătoria Bolintin-Vale

(Banca Mondială va primi o confirmare scrisă din partea DIPFIE, care să ateste finalizarea lucrărilor.)

Nu mai târziu de 31 ianuarie 2011

- Vatra Dornei - 225.360,72 euro (946.515,00 lei)7

- Maramures - 166.139,91 euro (697.787,62 lei)

- Viseu de Sus - 130.469,05 euro (547.970,00 lei)

- Bolintin-Vale - 131.218,58 euro (551.118,00 lei)


1 Sumele sunt estimate la data scrisorii de amendare si pot fi modificate asa cum se va agrea între Bancă si împrumutat.

2 Anularea se aplică separat, la sumele (fie valoarea integrală a contractului, fie estimarea plătilor rămase de efectuat la termenul când măsura/actiunea trebuia îndeplinită) corespunzătoare fiecărei instante. Eventuala anulare a “plătilor rămase de efectuat” nu va afecta plătile aferente contractului în derulare.

3 Sumele reprezintă întreaga valoare a contractului.

4 Suma reprezintă estimarea plătilor rămase de efectuat la termenul prevăzut. Eventuala anulare a “plătilor rămase de efectuat” nu va afecta plătile aferente contractului în derulare.

5 Se estimează ca lucrările de constructii să fie finalizate nu mai târziu de aprilie 2011. În consecintă, realizarea a aproximativ 50% din stadiul fizic până la 31 ianuarie 2011 indică faptul că lucrările de constructii vor fi finalizate la termenul asumat.

6 Suma reprezintă estimarea plătilor rămase de efectuat la termenul prevăzut. Eventuala anulare a “plătilor rămase de efectuat” nu va afecta plătile aferente contractului în derulare.

7 Suma reprezintă estimarea plătilor rămase de efectuat la termenul prevăzut. Eventuala anulare a “plătilor rămase de efectuat” nu va afecta plătile aferente contractului în derulare.

 

B.

Măsuri legate de reforma institutională

 

Măsură/Actiune

Termene

Sume ce urmează a fi anulate dacă aceste măsuri/actiuni nu sunt îndeplinite

1.

Contract semnat pentru tema revizuită privind optimizarea activitătilor la nivelul instantelor judecătoresti

(Banca Mondială va primi o copie a contractului semnat în termen de o săptămână de la semnare.)

Nu mai târziu de 1 aprilie 2011

900.000,00 euro8

2.

Adoptarea de către CSM a variantei revizuite de syllabus pentru SNG9

(Banca Mondială va primi o confirmare scrisă din partea DIPFIE privind adoptarea variantei revizuite de syllabus.)

Nu mai târziu de 31 ianuarie 2011

487.675,00 euro10

3.

Contract semnat pentru achizitia sistemului de management al resurselor (RMS)

(Banca Mondială va primi o copie a contractului semnat în termen de o săptămână de la semnare.)

Nu mai târziu de 31 ianuarie 2011

15.694.376,87 euro (65.916.382,82 lei)11

4.

Semnarea contractului de achizitie a software-ului pentru examene pentru INM12

(Banca Mondială va primi o copie a contractului semnat în termen de o săptămână de la semnare.)

Nu mai târziu de 30 iunie 2011

20.000,00 euro13

5.

Contract semnat pentru pregătirea aplicării celor 4 coduri noi, unul dintre cele mai importante obiective ale “Strategiei de dezvoltare a justitiei ca serviciu public 2010-2014”

(Banca Mondială va primi o copie a contractului semnat în termen de o săptămână de la semnare.)

Nu mai târziu de 31 ianuarie 2011

1.673.600,00 euro14

 

NOTĂ:

Rata de schimb utilizată pentru conversia sumelor contractelor semnate în moneda locală: 1 euro = 4,2 lei.


8 Sumele reprezintă întreaga sumă estimată pentru această temă - conform Procurement Plan. Deoarece tema privind optimizarea activitătii la nivelul instantelor judecătoresti este în curs de restructurare si revizuire a estimării bugetare, suma exactă care va fi anulată dacă această conditionalitate nu va fi îndeplinită va fi valoarea contractului semnat.

9 Titlul temei din Procurement Plan ce priveste această conditionalitate este “Technical assistance - syllabus drafting for NSC curricula and training in 4 new areas”.

10 Suma reprezintă valoarea contractului. Eventuala anulare a “plătilor estimate care urmează să fie efectuate” nu va afecta plătile aferente contractului în derulare.

11 Contractul poate fi semnat nu mai târziu de 31 ianuarie 2011 dacă Acordul de împrumut va fi amendat până la data respectivă si dacă activitătile pot fi finalizate în cadrul duratei extinse a Acordului de împrumut.

12 Software-ul va fi proprietatea Institutului National al Magistraturii (INM) si va fi folosit cel putin pentru organizarea testărilor pre-LSAT pregătite si derulate de INM.

13 Suma reprezintă întreaga sumă estimată pentru această temă - conform Procurement Plan.

14 Suma reprezintă întreaga sumă estimată pentru această temă - conform Procurement Plan.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor, a unor sectoare de drumuri nationale aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Focsani în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în vederea reabilitării acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, pe perioada executării lucrărilor, a unor sectoare de drumuri nationale, aflate în proprietatea publică a statului si identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Focsani în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în vederea reabilitării acestora.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drumuri nationale transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 1.162.

 

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drumuri nationale care se transmit din proprietatea publică a statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Focsani în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în vederea reabilitării acestora

 

Nr. crt.

Indicativul si traseul sectoarelor de drum

Persoana juridică din administrarea căreia se transmit sectoarele de drum

Persoana juridică în administrarea căreia se transmit sectoarele de drum

Pozitiile kilometrice si lungimea totală

1.

DN 2D, str. Cuza Vodă, tronsonul de la intersectia cu DN 2D - E85

Consiliul Local al Municipiului Focsani

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale de România - S.A.

de la km 0+000 până la intersectia cu str. Mărăsesti

2.

DN 2D, str. Mărăsesti, tronsonul de la intersectia cu str. Cuza Vodă, până la iesirea din oras spre Târgu Secuiesc, care include si “Pasarela” peste calea ferată

Consiliul Local al Municipiului Focsani

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale de România - S.A.

str. Mărăsesti, de la intersectia cu str. Cuza Vodă până la km 2+552

 

 

 

 

Total: 2,552 km


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea doamnei Gabriela Radu în calitate de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale prin Adresa nr. 987/N.B. din 23 noiembrie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 276 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Gabriela Radu se numeste în calitate de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru un mandat de 4 ani.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1 îsi încetează aplicabilitatea Decizia primului-ministru nr. 196/2006 pentru numirea doamnei Mihaela Arteni în calitate de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 4 decembrie 2006.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2010.

Nr. 262.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Andrei Popescu din functia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si a Tribunalului de Primă Instantă al Comunitătilor Europene, precum si a celorlalte institutii comunitare

 

Având în vedere Cererea domnului Andrei Popescu, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/9091 din 23 noiembrie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 6 alin. (1) si al art. 61 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2007, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei Popescu se eliberează din functia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si a Tribunalului de Primă Instantă al Comunitătilor Europene, precum si a celorlalte institutii comunitare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2010.

Nr. 263.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea urologie

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A. 9.404 din 6 septembrie 2010,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A “Regulament de organizare si functionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii” la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru specialitatea urologie, prevăzute în anexele nr. 1-24, după cum urmează:

a) Ghid minimal investigational al pacientului chirurgical urologic - anexa nr. 1;

b) Ghid de diagnostic, tratament si urmărire în tuberculoza urogenitală - anexa nr. 2;

c) Ghid de diagnostic, tratament si urmărire în litiaza urinară - anexa nr. 3;

d) Ghid de diagnostic si tratament pentru infectiile urinare - anexa nr. 4;

e) Ghid de diagnostic, tratament si urmărire în malformatiile aparatului urogenital - anexa nr. 5;

f) Ghid de diagnostic, tratament si urmărire în traumatismele urogenitale - anexa nr. 6;

g) Ghid de diagnostic si tratament pentru tumorile glandelor suprarenale - anexa nr. 7;

h) Ghid de diagnostic, tratament si urmărire pentru tumorile renale parenchimatoase - anexa nr. 8;

i) Ghid de diagnostic, tratament si urmărire în tumorile de uroteliu înalt - anexa nr. 9;

j) Ghid pentru tumorile vezicale nonmusculoinvazive - anexa nr. 10;

k) Ghid de diagnostic, tratament si urmărire în tumorile vezicale uroteliale infiltrative - anexa nr. 11;

l) Ghid pentru tumorile uretrale la bărbat - anexa nr. 12;

m) Ghid de diagnostic si tratament în adenomul de prostată - anexa nr. 13;

n) Ghid de diagnostic, tratament si urmărire în cancerul de prostată - anexa nr. 14;

o) Ghid de diagnostic, tratament si urmărire pentru tumorile retroperitoneale primitive - anexa nr. 15;

p) Ghid de diagnostic si tratament în tumorile testiculare - anexa nr. 16;

q) Ghid de diagnostic, tratament si urmărire în stricturile uretrale - anexa nr. 17;

r) Ghid de diagnostic, tratament si urmărire în tumorile peniene - anexa nr. 18;

s) Ghid de diagnostic si tratament pentru încurbarea peniană (boala Peyronie si încurbarea peniană congenitală) - anexa nr. 19;

t) Ghid de diagnostic si tratament pentru disfunctia erectilă - anexa nr. 20;

u) Ghid de diagnostic si tratament pentru infertilitatea masculină - anexa nr. 21;

v) Ghid de diagnostic si tratament pentru vezica neurogenă - anexa nr. 22;

w) Ghid de diagnostic si tratament pentru incontinenta urinară de efort - anexa nr. 23;

x) Ghid de diagnostic si tratament al varicocelului - anexa nr. 24.

Art. 2. - Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătătii, la adresa www.ms.ro, rubrica “Ghiduri clinice”.

Art. 3. - Anexele nr. 1-24*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, unitătile sanitare publice si private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitătile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 18 octombrie 2010.

Nr. 1.323.


*) Anexele nr. 1-24 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau în  situatia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale

 

Având în vedere prevederile art. 903 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau în situatia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti si comisiile de experti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2010.

Nr. 1.506.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau în situatia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale

 

Art. 1. - În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) reevaluare - procedura dispusă de către Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau în situatia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale;

b) Comisia superioară - Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

c) decizie de reevaluare - actul administrativ emis de Comisia superioară, prin care se dispune reevaluarea ca urmare a recomandărilor motivate cuprinse în documentele întocmite în urma unor actiuni de control efectuate în baza ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau în situatia în care aceasta se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1;

d) lista natională de specialisti- lista nominală a expertilor din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale, aprobată prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii pe baza propunerii Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Psihologilor din România si a Colegiului National al Asistentilor Sociali;

e) comisia de experti - comisia formată prin tragere la sorti din lista natională de specialisti de către Comisia superioară si care asigură reevaluarea persoanelor adulte cu handicap;

f) raport de reevaluare - raportul întocmit de comisia de experti în urma reevaluării persoanei adulte cu handicap, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;


g) decizie privind anularea certificatului de încadrare în grad si tip de handicap - actul administrativ emis de Comisia superioară în situatia în care în urma reevaluării nu se mentine încadrarea în grad de handicap, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;

h) decizie privind încadrarea corespunzătoare în grad si tip de handicap - actul administrativ emis de Comisia superioară în situatia în care în urma reevaluării se schimbă încadrarea în grad de handicap, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4;

i) serviciul de evaluare complexă - serviciul înfiintat în cadrul directiilor generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 2. - (1) începerea procedurii de reevaluare se dispune de către Comisia superioară prin decizia de reevaluare, ca urmare a recomandărilor motivate cuprinse în documentele întocmite în urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau în situatia în care aceasta se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale.

(2) Recomandările motivate vor fi transmise de către echipele de control si în format electronic de tip baze de date si vor contine obligatoriu următoarele informatii:

a) numele si prenumele persoanei cu handicap; b)CNP-ul;

c) judetul/sectorul;

d) adresa de domiciliu;

e) numărul certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap;

f) tipul handicapului;

g) gradul de handicap; h) codul bolii;

i) statutul social; j) motivarea.

(3) Reevaluarea se efectuează în termen de până la 45 de zile, pe cele 3 domenii specifice: medicină, asistentă socială, psihologie, la spitalul municipal/judetean din unitatea administrativ-teritorială în care are domiciliul persoana cu handicap.

(4) Pentru buna desfăsurare a activitătii de reevaluare se va încheia un protocol între Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si consiliile judetene/locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 3. - (1) în scopul reevaluării prevăzute la art. 1, Comisia superioară desemnează specialisti din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale, prin tragere la sorti din lista natională de specialisti.

(2) în functie de numărul cazurilor, se va desemna câte un specialist sau un grup de specialisti care va reevalua persoana/persoanele cu handicap.

(3) în urma tragerii la sorti si numai după confirmarea de participare a specialistilor, Comisia superioară va întocmi un proces-verbal la tragerea la sorti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 4. - (1) Din lista natională de specialisti, aprobată prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii, poate face parte orice medic specialist, asistent social, psiholog, desemnat la propunerea Colegiului Medicilor din România, Colegiului National ai Asistentilor Sociali, respectiv a Colegiului Psihologilor din România.

(2) Specialistii prevăzuti la art. 3 beneficiază de drepturile financiare prevăzute la art. 903 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Specialistii din cadrul comisiilor de experti au următoarele atributii:

a) examinează persoanele supuse reevaluării;

b) analizează toate documentele aferente cazului;

c) întocmesc un raport de reevaluare a persoanei, pe care îl înaintează Comisiei superioare în termen de 5 zile de la reevaluare.

Art. 6. - Comisia superioară are următoarele atributii:

a) transmite decizia de reevaluare, emisă în 5 zile de la raportare, conducătorului directiei generale de asistentă socială si protectia copilului competente din punct de vedere teritorial, care suspendă, prin act administrativ, dreptul la asistentă socială sub formă de prestatii sociale până la încheierea procesului de reevaluare;

b) emite decizia privind încetarea suspendării dreptului la asistentă socială sub formă de prestatii sociale; în această situatie, persoana cu handicap va primi drepturile aferente perioadei suspendării;

c) emite decizia privind anularea certificatului de încadrare în grad si tip de handicap în situatia în care diagnosticul si reevaluarea nu sustin încadrarea în unul dintre gradele de handicap;

d) emite decizia privind încadrarea corespunzătoare în grad si tip de handicap.

Art. 7. - (1) Documentele întocmite în urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, care cuprind recomandări motivate cu privire ia reevaluarea persoanelor cu handicap, sunt înregistrate la Comisia superioară.

(2) în termen de 5 zile de la primirea acestora, în urma analizării, Comisia superioară emite decizia de reevaluare, prin care dispune începerea procedurii de reevaluare.

Art. 8. - (1) în functie de numărul cazurilor, Comisia superioară desemnează specialisti prin tragere la sorti din lista natională de specialisti si emite procesul-verbal cu privire la tragerea la sorti efectuată în vederea reevaluării persoanelor cu handicap, denumit în continuare procesul-verbal.

(2) Decizia de reevaluare împreună cu procesul-verbal vor fi transmise conducătorului directiei generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv de sector a municipiului Bucuresti, care are obligatia de a le aduce la cunostinta serviciului de evaluare complexă.

Art. 9. - (1) Pentru buna desfăsurare a procedurii de reevaluare, directia generală de asistentă socială si protectia copilului judeteană, respectiv de sector a municipiului Bucuresti desemnează o persoană din cadrul serviciului de evaluare complexă, care îndeplineste următoarele atributii:

a) înregistrează în registrul comisiei de experti decizia de reevaluare, procesul-verbal si pregăteste dosarul persoanei cu handicap;

b) încunostintează persoana cu handicap asupra datei si locului unde are loc reevaluarea, cu 10 zile înainte, prin comunicare cu confirmare de primire, după primirea deciziei de reevaluare;

c) asigură transmiterea dosarului persoanei cu handicap supuse reevaluării la comisia de experti care îsi va desfăsura activitatea la spitalul municipal/judetean din unitatea administrativ-teritorială în care are domiciliul persoana cu handicap;

d) înregistrează în registrul comisiei de experti rapoartele de reevaluare;

e) asigură transmiterea rapoartelor de reevaluare către Comisia superioară.

(2) Cu 10 zile înainte de reevaluare, serviciul de evaluare complexă încunostintează persoana cu handicap asupra datei si locului unde se va prezenta, prin comunicare cu confirmare de primire.


Art. 10. - Se pot prezenta la reevaluare numai acele persoane cu handicap care au fost încunostintate de serviciul de evaluare complexă în acest sens si care vor prezenta specialistilor din comisiile de experti:

a) actul de identitate;

b) comunicarea serviciului de evaluare complexă cu privire la reevaluare.

Art. 11. - Specialistii din comisia de experti analizează documentele din dosar, examinează persoana/persoanele cu handicap, iar concluziile reevaluării împreună cu motivarea acestora le vor cuprinde în raportul de reevaluare, întocmit în termen de 5 zile.

Art. 12. - (1) Raportul de reevaluare va cuprinde recomandări cu privire la următoarele situatii:

a) se mentine încadrarea în grad de handicap;

b) nu se mentine încadrarea în grad de handicap;

c) se schimbă încadrarea în grad de handicap.

(2) Raportul de reevaluare împreună cu dosarul sunt transmise Comisiei superioare, care va emite deciziile corespunzătoare fiecărui caz, în conditiile prezentei proceduri.

Art. 13. - (1) în situatia în care în urma reevaluării se mentine încadrarea în grad de handicap, Comisia superioară emite decizia privind încetarea suspendării dreptului la asistentă socială sub formă de prestatii sociale.

(2) în situatia în care în urma reevaluării nu se mentine încadrarea în grad de handicap, Comisia superioară emite decizia privind anularea certificatului de încadrare în grad si tip de handicap.

(3) în situatia în care în urma reevaluării se schimbă încadrarea în grad de handicap, Comisia superioară emite decizia privind încadrarea corespunzătoare în grad si tip de handicap.

Art. 14. - Deciziile emise vor fi transmise atât conducătorului directiei generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv de sector a municipiului Bucuresti spre a fi aduse la cunostinta serviciului de evaluare complexă, care va modifica si va completa planul individual de servicii, după caz, precum si persoanelor cu handicap supuse procesului de reevaluare.

Art. 15. - Fiecare parte interesată are dreptul să primească la cerere o copie a raportului de reevaluare si a documentelor care au stat la baza acestuia.

Art. 16. - Neprezentarea persoanei cu handicap la reevaluare atrage mentinerea suspendării dreptului la asistentă socială sub formă de prestatii sociale.

Art. 17. - Punerea în executare a deciziilor prevăzute la art. 6 se face de către directia generală de asistentă socială si protectia copilului judeteană, respectiv de sector a municipiului Bucuresti, care a stabilit initial gradul si tipul de handicap si dreptul la prestatiile sociale.

Art. 18. - La stabilirea gradului de handicap, comisiile de experti vor respecta întocmai criteriile medico-psihosociale aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului sănătătii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileste încadrarea în grad de handicap, cu modificările ulterioare.

Art. 19. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

- Model -

 

DECIZIE DE REEVALUARE

Nr.............din data de......................

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sesizându-se din

oficiu/analizând recomandările motivate înregistrate cu nr...........din data de..................., în urma actiunii de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, asupra certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap nr. ............... din ..................., emis de ............................, decide reevaluarea domnului/doamnei .................................................., CNP ......................................., domiciliat/domiciliată în ..................................., str. ..................................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judetul .................................., în perioada ............................................

 

Presedinte,

...........................................

Secretar,

...........................................

Membrii

...........................................

...........................................

 

Prezenta decizie stă la baza suspendării de către conducătorul directiei generale de asistentă socială si protectia copilului, prin act administrativ, a dreptului la asistentă socială sub formă de prestatii sociale până la încheierea procesului de reevaluare.

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta decizie obligă toate persoanele si autoritătile la respectarea ei, în concordantă cu legea.


 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

COMISIA DE EXPERTI

Dosar nr.................................

Data înregistrării....................

 

- Model -

 

RAPORT DE REEVALUARE

 

I. DATELE DE IDENTIFICARE

Numele si prenumele........................................................

CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Locul nasterii....................................................................

Domiciliul ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Actul de identitate: B.l./C.l. seria.......nr......................., valabilitatea:..........................

Nr. de telefon............................

Persoana de contact/Persoana de sprijin:

Numele si prenumele........................................................

Domiciliul...............................................................................................................................................................................

Nr. de telefon............................

Măsurile de protectie de care a beneficiat persoana cu handicap..............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

 

II. REZULTATELE REEVALUĂRII

1. Rezultatele reevaluării sociale:

Date relevante privind reevaluarea socială................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Concluziile si recomandările asistentului social..........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

2. Rezultatele reevaluării medicale:

Date relevante privind reevaluarea medicală.............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Concluziile si recomandările medicului.....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

3. Rezultatele reevaluării psihologice:

Date relevante privind reevaluarea psihologică.........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Concluziile si recomandările psihologului..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

 

III. CONCLUZII

În urma reevaluării, comisia de experti propune următoarele:

Se mentine încadrarea în grad de handicap..............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Nu se mentine încadrarea în grad de handicap.........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Se schimbă încadrarea în grad de handicap.............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

IV. MOTIVAREA PROPUNERII

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

 

Comisia de experti

Medic specialist,

...........................................

Psiholog,

...........................................

Asistent social,

...........................................


 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

- Model -

 

DECIZIE

privind anularea certificatului de încadrare în grad si tip de handicap

Nr............./..........................

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, analizând

Raportul de reevaluare nr. ........... din data de ............................, întocmit de către comisia de experti, în urma reevaluării domnului/doamnei ................................................, CNP ......................................., domiciliat/domiciliată în ..................................., str. ............................................................ nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judetul ....................................................., decide anularea Certificatului/Deciziei de încadrare în grad de handicap nr. ....................... din data de ...........................

 

Presedinte,

...........................................

Secretar,

...........................................

Membrii

...........................................

...........................................

 

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta decizie obligă toate persoanele si autoritătile la respectarea ei, în concordantă cu legea.

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

- Model -

 

DECIZIE

privind încadrarea corespunzătoare în grad si tip de handicap

Nr............./..................

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, analizând Raportul de reevaluare nr. ........... din data de  ......................, întocmit de către comisia de experti, în urma reevaluării domnului/doamnei ................................................, CNP ......................................., domiciliat/domiciliată în ..................................., str. .......................................................... nr. ............, bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judetul ................................................, decide încadrarea în grad si tip de handicap, astfel:

A. Cod boală ................................, cod handicap ................................

B.*) Gradul de handicap:

- usor;

- mediu;

- accentuat;

- grav:

- cu asistent personal;

- fără asistent personal;

- cu indemnizatie de însotitor pentru nevăzători/handicap vizual grav (conform Hotărârii Guvernului nr. 610/1990 privind acordarea unor drepturi nevăzătorilor, cu modificările ulterioare)

C.**) Data dobândirii handicapului ............................., documentul ...............

D. Programul individual de recuperare, readaptare si integrare socială însoteste prezenta decizie. E.*) Valabilitate:

- 6 luni - 12 luni - permanent

F.***) Termen de revizuire .................; documentatia cu care persoana se va prezenta la revizuire ........................................


*) Se anulează ceea ce nu corespunde.

**) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 47 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

***) Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.


 

Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii.

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Titularul beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege, corespunzător gradului de handicap stabilit. Prezenta decizie obligă toate persoanele si autoritătile la respectarea ei în concordantă cu legea.

 

Presedinte,

...........................................

Secretar,

...........................................

Membrii

...........................................

...........................................

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

- Model -

 

PROCES-VERBAL

la tragerea la sorti efectuată în vederea reevaluării persoanelor cu handicap din judetul...................................

Nr. ................. din data de .....................

 

Tragerea la sorti a specialistilor din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale, în vederea desemnării comisiilor de experti care vor fi angrenate în procesul de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau în situatia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (Comisia superioară) se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale, a avut loc în baza prevederilor art. 904 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

La tragerea la sorti au participat presedintele Comisiei superioare si secretarul acesteia.

Tragerea a avut loc aleatoriu, excluzând judetele în care persoanele cu handicap supuse reevaluării îsi au domiciliul sau resedinta.

Din lista natională de specialisti s-au ales medicii cu specialitătile corespunzătoare tipului de handicap al persoanelor supuse reevaluării.

În urma tragerii la sorti a rezultat următoarea listă de specialisti care se vor constitui în comisii de experti:

1. Numele si prenumele, judetul, specialitatea, telefonul, adresa de e-mail

2............................................................................................................................................................................................

Lista persoanelor adulte cu handicap supuse reevaluării se constituie anexă la prezentul proces-verbal.

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru directia generală de asistentă socială si protectia copilului judeteană, respectiv de sector a municipiului Bucuresti, un exemplar pentru comisia de experti, iar un exemplar pentru Comisia superioară.

 

Presedintele Comisiei superioare,

...........................................

(numele, prenumele si semnătura)

Secretarul Comisiei superioare,

...........................................

(numele, prenumele si semnătura)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.