MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 798/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 798         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

224. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (al doilea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 si laBucuresti la 2 august 2010, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

 

1.128. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (al doilea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 si la Bucuresti la 2 august 2010, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

 

225. - Lege privind modificarea Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007

 

1.129. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007

 

226. - Lege pentru denuntarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

 

1.130. - Decret privind promulgarea Legii pentru denuntarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.168. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele autorităti ale administratiei publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.128. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea acestuia

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (al doilea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 si la Bucuresti la 2 august 2010, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81 din 8 septembrie 2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (al doilea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 si la Bucuresti la 2 august 2010, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2010.

Nr. 224.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (al doilea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 si la Bucuresti la 2 august 2010, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România,semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Conventia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (al doilea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 si la Bucuresti la 2 august 2010, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.128.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 2 martie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Cheltuielile echivalente valorii sumelor din împrumutul prevăzut la art. 1 sunt cuprinse în bugetul anual al Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în cadrul sumelor alocate cu această destinatie de la bugetul de stat, astfel:

a) echivalentul în lei al sumei de 38,244 milioane euro, prin prevederea sumelor necesare cu prioritate în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, pe toată durata implementării Proiectului;

b) echivalentul în lei al sumei de 9,456 milioane euro, prin prevederea sumelor necesare cu prioritate în bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pe toată durata implementării Proiectului.

(2) Echivalentul în lei al sumei de 3,7 milioane euro, reprezentând contributia României la finantarea Proiectului, va fi cuprins, cu prioritate, în bugetul anual al Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, în cadrul sumelor alocate cu această destinatie de la bugetul de stat, pe toată durata implementării Proiectului, reprezentând partea de cheltuieli cu personalul propriu desemnat pentru implementarea si monitorizarea Proiectului, cheltuieli aferente campaniilor de informare publică, precum si costurile de operare necesare implementării Proiectului.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Tragerile din contul împrumutului prevăzut la art. 1 se efectuează de către Ministerul Finantelor Publice, în baza raportărilor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, însusite de Ministerul Administratiei si Internelor, precum si în baza raportărilor însusite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, referitoare la cheltuielile eligibile efectuate în cadrul Proiectului. Sumele trase vor avea destinatiile prevăzute de legislatia în vigoare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2010.

Nr. 225.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii)  dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, .

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.129.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru denuntarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se denuntă Acordul dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004, ratificat prin Legea nr. 8/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 2 martie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2010.

Nr. 226.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru denuntarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă

a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti

la 1 septembrie 2004

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru denuntarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.130.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului,

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele autorităti ale administratiei publice locale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 cu suma de 24.400 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru finantarea unor obiective de investitii ale unor unităti administrativ-teritoriale, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 cu suma de 45.500 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale unor unităti administrativ-teritoriale, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2010.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2010.

Nr. 1.168.

 

ANEXA Nr. 1

 

Finantarea unor obiective de investitii ale unor unităti administrativ-teritoriale

 

Nr. crt.

Obiectivul de investitii

Judetul/Bucuresti

Suma

- mii lei -

0

1

2

3

1

Reparatii curente, Cămin cultural, Comuna Cenade

Alba

55

2

Reparatii curente, Cămin cultural, Comuna Cergău

Alba

25

3

Reparatii curente, Cămin cultural Vingard, Comuna Spring

Alba

25

4

Reabilitare clădire Cămin cultural, sat Lancrăm, Municipiul Sebes

Alba

35

5

Refacere pod, sat Hopârta, Comuna Hopârta

Alba

70

6

Reparatii drumuri, sat Boz, Comuna Dostat

Alba

15

7

Refacere pod, sat Câlnic, Comuna Câlnic

Alba

15

8

Lucrări de constructie lift pentru Sectia de urgente, Spitalul Municipal Blaj

Alba

15

9

Reabilitare Cămin cultural comuna Secusigiu

Arad

100

10

Reabilitare Cămin cultural, Comuna Bughea de Jos

Arges

50

11

Reabilitare Muzeul Etnografic, Comuna Berevoesti

Arges

50

12

Reabilitare DC 795, Comuna Filipeni

Bacău

50

13

Reabilitare DC 26 C, sat Valea Caselor - Valea Mosneagului, Comuna Lipova

Bacău

50

14

Reabilitare DC 47, sat Crăiesti, Comuna Stănisesti

Bacău

50

15

Reabilitare DC 66, sat Ghilăvesti, Comuna Vultureni

Bacău

50

16

Refacere drumuri calamitate, Comuna Poduri

Bacău

50

 

0

1

2

3

17

Reabilitare drum comunal, sat Gârlenii de Sus, Comuna Gârleni

Bacău

200

18

Reparatii sediu primărie, Comuna Gura Văii

Bacău

50

19

Reabilitare Cămin cultural, Sat Gura Văii, Comuna Gura Văii

Bacău

200

20

Alimentare cu apă, Comuna Abrămut

Bihor

221

21

Canalizare zonală, Comuna Sălard

Bihor

100

22

Reabilitare, pietruire, asfaltare drumuri interne, sat Valea Cerului - Popuri, Comuna Suplacu de Barcău

Bihor

100

23

Reabilitare străzi si drumuri comunale, Comuna Buntesti

Bihor

200

24

Modernizare drum Vascău -Vărzarii de Jos, Orasul Vascău

Bihor

100

25

Modernizare drum Vascău -Vărzarii de Sus, Orasul Vascău

Bihor

100

26

Reabilitare si modernizare Casa de Cultură, Orasul Nucet

Bihor

100

27

Utilităti sala de sport, Orasul Nucet

Bihor

100

28

Reabilitare drumuri comunale, comuna Borod

Bihor

100

29

Asfaltare străzi comuna Sânmărtin

Bihor

100

30

Reabilitare drum de interes local Stejea, Comuna Bistrita Bârgăului

Bistrita-Năsăud

100

31

Reabilitare drum de interes local Repedea, Comuna Bistrita Bârgăului

Bistrita-Năsăud

100

32

Pietruire drumuri comunale, Comuna Stăuceni

Botosani

263

33

Pietruire drum sătesc, Comuna Havârna

Botosani

50

34

Pietruire drum sătesc, Comuna Păltinis

Botosani

50

35

Pietruire drum sătesc, Comuna Viisoara

Botosani

50

36

Pietruire drum sătesc, Comuna Rădăuti-Prut

Botosani

50

37

Pietruire drum sătesc, Comuna Mileanca

Botosani

50

38

Pietruire drum sătesc, Comuna Cordăreni

Botosani

50

39

Pietruire drum sătesc, Comuna Drăguseni

Botosani

50

40

Pietruire drum sătesc, Comuna Avrămeni

Botosani

50

41

Reabilitare drumuri, Orasul Darabani

Botosani

50

42

Pietruire drum sătesc, Comuna Concesti

Botosani

50

43

Pietruire drum sătesc, Comuna Hudesti

Botosani

50

44

Pietruire drum sătesc, Comuna Suharău

Botosani

50

45

Reabilitare Centrul Cultural Intercomunitar, str. VasileAlecsandri nr. 1, Municipiul Botosani

Botosani

250

46

Construire pod Chitoveni, Orasul Flămânzi

Botosani

100

47

Reabilitare drumuri comunale, Comuna Smeeni

Buzău

35

48

Reabilitare drumuri comunale, Comuna Gherăseni

Buzău

35

49

Reabilitare drumuri comunale, Comuna Luciu

Buzău

35

50

Reabilitare drumuri comunale, Comuna Largu

Buzău

35

51

Reabilitare drumuri comunale, Comuna Movila Banului

Buzău

35

52

Reabilitare drumuri comunale, Comuna Ziduri

Buzău

25

53

Reabilitare DC 50, Comuna Vernesti

Buzău

50

54

Reabilitarea DJ 608 A, Caransebes - telescaun, bugetul propriu al judetului

Caras-Severin

400

55

Pietruire drumuri comunale, Comuna Berzovia

Caras-Severin

50

56

Pietruire drumuri comunale, Comuna Vermes

Caras-Severin

50

57

Pietruire drumuri comunale, Comuna Brebu

Caras-Severin

50

58

Achizitionare echipamente medicale pentru dotarea Spitalului Judetean Resita

Caras-Severin

100

59

Lucrări de reparatii Spitalul Judetean de Urgentă Călărasi

Călărasi

300

60

Reabilitare drumuri comunale, Comuna Tămădău Mare

Călărasi

200

61

Amenajare bază sportivă comuna Dor Mărunt

Călărasi

100

 

0

1

2

3

62

Modernizare si reabilitare drumuri comunale, comuna Călărasi

Cluj

40

63

Asfaltare drum comunal DC137 Ticu Colonie- Arghisu, comuna Aghiresu

Cluj

50

64

Asfaltare drum comunal Jichisu de Jos-Jichisu de Sus

Cluj

30

65

Modernizare si reabilitare drumuri comunale, comuna Ciurila

Cluj

30

66

Lucrări la Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj, Sectia Obstetrică-Ginecologie I

Cluj

120

67

Lucrări la Spitalul Municipal “Clujana”, Municipiul Cluj-Napoca

Cluj

120

68

Lucrări de reparatii si întretinere, achizitionare de aparatură de specialitate Spitalul Clinic de Urgentă “Octavian Fodor”, Clinica de Ortopedie “Alexandru Rădulescu”, Municipiul Cluj-Napoca

Cluj

40

69

Lucrări de reparatii si întretinere, achizitionare de aparatură medicală de specialitate Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello”, Municipiul Cluj-Napoca

Cluj

40

70

Lucrări de reparatii si întretinere, achizitionare de aparatură medicală de specialitate Institutul Inimii de Urgentă, Boli Cardiovasculare “Nicolae Stăncioiu”, Municipiul Cluj-Napoca

Cluj

40

71

Lucrări de reparatii si întretinere, achizitionare de aparatură medicală de specialitate, Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj, Sectia Chirurgie maxilo-facială II

Cluj

50

72

Lucrări de reparatii si întretinere, achizitionare de aparatură medicală de specialitate, Spitalul Clinic de Recuperare, Sectia de Recuperare Cardiovasculară, Municipiul Cluj-Napoca

Cluj

50

73

Lucrări de reabilitare Spitalul Municipal Gherla, Municipiul Gherla

Cluj

60

74

Achizitionare de aparatură si instrumentar medical si amenajarea sectiei de chirurgie, Spitalul Clinic de Urgentă “Octavian Fodor”, sectia Chirurgie II, Municipiul Cluj-Napoca

Cluj

50

75

Lucrări de reparatii si întretinere Spitalul Militar de Urgentă Constantin Papilian, municipiul Cluj-Napoca

Cluj

40

76

Achizitionare de aparatură si instrumentar medical pentru amenajarea sectiei de chirurgie Spitalul Clinic de Copii-Clinica Pediatrie III, Municipiul Cluj-Napoca

Cluj

50

77

Achizitionarea de aparatură si instrumentar medical pentru dotarea blocului operator la Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Cluj, Sectia Chirurgie Vasculară II

Cluj

120

78

Lucrări de reparatii si întretinere Spitalul Clinic de Urgente Cluj, Clinica de Neurologie, Sectia neurologie II, Municipiul Cluj-Napoca

Cluj

40

79

Reabilitare Centrul de Recuperare si Refacere Sportivă CS Universitatea Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Cluj

40

80

Reparatii drum - Str. Grădinilor, Comuna Poarta Albă

Constanta

40

81

Reabilitare drum local, Orasul Techirghiol

Constanta

50

82

Lucrări de infrastructură (apă, canalizare, curent electric, alei) la noul Cimitir Musulman, Municipiul Medgidia

Constanta

150

83

Alimentarea cu apă, Sat Fântâna Mare, Comuna Independenta

Constanta

200

84

Alimentare cu apă, Comuna Ghindăresti

Constanta

50

85

Canalizare menajeră, Comuna Bixad

Covasna

50

86

Constructie si modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă, Comuna Vârghis

Covasna

50

87

Continuare lucrări la sistemele cIasice de încălzire care utilizează energia geotermală, Comuna Ocnita

Dâmbovita

100

88

Reabilitare străzi, Municipiul Târgoviste

Dâmbovita

200

89

Modernizare drumuri de acces la exploatatiile agricole, Comuna Băleni

Dâmbovita

100

90

Modernizare DJ 643 A, de la km 23,825 la km 25,716, bugetul propriu al judetului

Dolj

400

91

Pietruire drumuri comunale, Comuna Drănic

Dolj

40

92

Pietruire drumuri comunale, Comuna întorsura

Dolj

40

93

Pietruire drumuri comunale, Comuna Afumati

Dolj

40

94

Reabilitare străzi, alei, trotuare si parcări din cartierul Craiovita Nouă, perimetru cuprins între Bd. Dacia, Aleea I Castanilor, Aleea II Castanilor si Scoala nr. 32, Municipiul Craiova

Dolj

200

 

0

1

2

3

95

Înfiintare retele canalizare, Comuna Urzicuta

Dolj

190

96

Regularizare curs pârâul leruga, Comuna Urzicuta

Dolj

60

97

Pietruire drumuri comunale, Comuna Desa

Dolj

10

98

Amenajare alei între blocuri, municipiul Galati

Galati

50

99

Balastare DC 74, SatTecucelu Sec, Comuna Buciumeni

Galati

50

100

Balastare drum, sat Cosmesti Deal, Comuna Cosmesti

Galati

50

101

Reparatii drumuri comunale, Comuna Grivita

Galati

110

102

Reparatii alei Parc Central, Municipiul Tecuci

Galati

60

103

Reabilitare drumuri comunale, Comuna Barcea

Galati

70

104

Reabilitare drumuri comunale, Comuna Umbrăresti

Galati

70

105

Reabilitare drumuri comunale, Comuna Sendreni

Galati

125

106

Asfaltare Strada Diaconestilor, Sat Petresti, Comuna Bărbătesti

Gorj

200

107

Reabilitare DC 5 Voitestii din Deal, Comuna Bălănesti

Gorj

160

108

Reabilitare Cămin Cultural, comuna Polovragi

Gorj

200

109

Finalizarea lucrărilor de extindere a retelei de canalizare, Comuna Joseni

Harghita

40

110

Construire capelă mortuară, comuna Dănesti

Harghita

138

111

Obiectiv de investitii, Municipiul Gheorgheni, Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor cIasice de încălzire

Harghita

85

112

Modernizare drumuri vicinale în interiorul localitătilor, Comuna Turdas

Hunedoara

50

113

Reabilitare drum, Vulcan-Dealul Babi, Municipiul Vulcan

Hunedoara

80

114

Reabilitare Strada Libertătii, Orasul Aninoasa

Hunedoara

60

115

Reabilitare DC 21 A, Răchitaua - Fata Rosie, Comuna Bătrâna

Hunedoara

25

116

Pietruire drum forestier Dobrisoara, Comuna Bătrâna

Hunedoara

15

117

Modernizare drumuri comunale din localitătile Săulesti si Grohot, Comuna Bulzestii de Sus

Hunedoara

40

118

Modernizare drum comunal Pane - Pane Săliste, Comuna Dobra

Hunedoara

50

119

Reparatii si modernizare Strada Libertătii, Comuna Ilia

Hunedoara

155

120

Modernizare drum comunal Lunca Cernii de Jos - Meria, Comuna Lunca Cernii de Jos

Hunedoara

40

121

Modernizare DC 52 A, Sat Dâncu Mare, Comuna Mărtinesti

Hunedoara

50

122

Modernizare stradă interioară, Comuna Rapoltu Mare

Hunedoara

105

123

îmbrăcăminti bituminoase usoare - DC 9 Ribita, Uibăresti, Comuna Ribita

Hunedoara

20

124

Reabilitare DC 48, Comuna Romos

Hunedoara

30

125

Modernizare drum vicinal - (DN 7 - Turdas Pădure, 1 km), Comuna Turdas

Hunedoara

50

126

Reparatii DC 173 Vata de Jos - Ciungani, Comuna Vata de Jos

Hunedoara

50

127

Pavaj Strada Pricazului, Municipiul Orăstie

Hunedoara

80

128

Alimentare cu apă - Scoala Primară Vălioara, Comuna Răchitova

Hunedoara

25

129

Achizitionare sediu primărie, comuna Bals

Iasi

250

130

Pod peste râul Somes pe DJ 182 B, bugetul propriu al judetului

Maramures

400

131

Reabilitare Centrul medico-social Moisei, Comuna Moisei

Maramures

80

132

Reabilitare centru medico-social Dragomiresti, Orasul Dragomiresti

Maramures

140

133

Reabilitare strada Doinei - 1,5 km, Orasul Târgu Lăpus

Maramures

120

134

Amenajarea râului Cvasnita, Comuna Poienile de sub Munte

Maramures

200

135

Extindere canalizare, Comuna Coltău

Maramures

100

136

Reabilitare Cămin Cultural Lăpus, Comuna Lăpus

Maramures

20

137

Finalizare lucrări sediu primărie, Comuna Coroieni

Maramures

200

138

Finalizare lucrări la Centrul Social pentru Vârstnici, Orasul Târgu Lăpus

Maramures

200

139

Lucrări de reabilitare a dispensarului uman, Orasul Ulmeni

Maramures

100

 

0

1

2

3

140

Lucrări de reabilitare a dispensarului uman, Comuna Miresu Mare

Maramures

50

141

Lucrări de reabilitare a dispensarului uman, Comuna Coroieni

Maramures

100

142

Reparatii Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie, Municipiul Baia Mare

Maramures

200

143

Reabilitare si modernizare retea de străzi urbane, Orasul Baia de Aramă

Mehedinti

200

144

Reabilitare DC 57, Comuna Ponoarele

Mehedinti

25

145

Reabilitare drum comunal, Sat Petris, Comuna Livezile

Mehedinti

25

146

Reabilitare DC 102, de la DN 56 C până în centrul Satului Cozia, Comuna Pristol

Mehedinti

25

147

Reabilitare drum comunal, Comuna Punghina

Mehedinti

25

148

Reabilitare DC 86 A, Sat Valea Ursului, Comuna Tâmna

Mehedinti

25

149

Reabilitare DC 10, sat Păunesti, Comuna Godeanu

Mehedinti

25

150

Reabilitare drum comunal, Comuna llovăt

Mehedinti

25

151

Reabilitare drumuri comunale, Comuna Svinita

Mehedinti

25

152

Reabilitare DC 83, sat Selistiuta, Comuna Bâcles

Mehedinti

25

153

Reabilitare drumuri comunale, sat Aurora, Comuna Cujmir

Mehedinti

25

154

Reabilitare DC 33, 35, 40, Comuna Gârla Mare

Mehedinti

25

155

Reabilitare DC 15, sat Priboiesti, Comuna Husnicioara

Mehedinti

25

156

Reabilitare DC 53 de la DC 50 la limita cu Comuna Obârsia-Closani - proiect tehnic, Comuna Isverna

Mehedinti

25

157

Reabilitare DC 45, Comuna Sovarna

Mehedinti

25

158

Reabilitare Spitalul Orăsenesc Baia de Aramă, Sectia Pediatrie, Orasul Baia de Aramă

Mehedinti

50

159

Construire Bază Sportivă, Comuna Burila Mare

Mehedinti

40

160

Reabilitare străzi, Comuna Albesti

Mures

30

161

Reabilitare străzi, Comuna Danes

Mures

30

162

Lucrări de împietruire a 1.425 ml în reteaua stradală comuna Solovăstru

Mures

50

163

Lucrări de împietruire drumuri comunale comuna Mihesu de Câmpie

Mures

50

164

Reabilitare drumuri comunale, Comuna Rusii-Munti

Mures

100

165

Reabilitare străzi, Comuna Saschiz

Mures

30

166

Reabilitare străzi, Comuna Zagăr

Mures

20

167

Reabilitare străzi, Comuna Coroisânmărtin

Mures

15

168

Reabilitare străzi, Comuna Băgaciu

Mures

15

169

Reabilitare străzi, Comuna Bahnea

Mures

20

170

Construire teren de fotbal si vestiar, Comuna Sânpaul

Mures

200

171

Canalizare si epurarea apelor menajere, sat Dumbrăvioara, Comuna Ernei

Mures

200

172

Pietruire drum de legătură Pănet-Mădăras, Comuna Pănet

Mures

50

173

Reabilitare Primăria Beica de Jos, Comuna Beica de Jos

Mures

100

174

Constructie sediu primărie, Comuna Drăgănesti

Neamt

100

175

Lucrări de reabilitate termică a Spitalului Municipal Roman, Municipiul Roman

Neamt

200

176

Reabilitarea Parcului din zona centrală a Orasului Bals

Olt

290

177

Amenajare teren sport comuna lanca

Olt

230

178

Reabilitare sistem de alimentare cu apă, Comuna Coteana

Olt

50

179

Reabilitare DC 22, Comuna Cârlogani

Olt

50

180

Reabilitare drum sătesc, Sat Valea Fetei, Comuna Verguleasa

Olt

30

181

Reabilitare poduri, podete, punti pietonale, Comuna Colonesti

Olt

350

182

Amenajare teren sport comuna SIătioara

Olt

220

183

Achizitionarea de aparatură medicală pentru dotarea Spitalului Orăsenesc Vălenii de Munte, Orasul Vălenii de Munte

Prahova

50

 

0

1

2

3

184

Reabilitare Str. Păcii, Str. Rozelor, Str. Tineretului, Comuna Târgsoru Vechi

Prahova

200

185

Modernizare DC 1B, Strada Poiana, zona Botocesti, Orasul Comarnic

Prahova

200

186

Reparatii curente străzi, Orasul Sinaia

Prahova

250

187

Finalizare lucrări de modernizare si extindere sediu primărie, Comuna Secăria

Prahova

200

188

Sistem de alimentare cu apă, 27,4 km, Comuna Păcureti

Prahova

200

189

înfiintare retea distributie apă potabilă, 30,175 km, Comuna Soimari

Prahova

200

190

Retea distributie a apei potabile, 22 km, Comuna Surani

Prahova

200

191

Modernizare retea de alimentare cu apă, sat Lipănesti si sat Sipotu, Comuna Lipănesti

Prahova

200

192

Alimentatie cu apă si canalizare, Comuna Tiream

Satu Mare

50

193

Reabilitare drum comunal, comuna Valea Vinului - Mănăstirea Marius

Satu Mare

140

194

Reabilitare sediu primărie, Comuna Valcău de Jos

Sălaj

30

195

Reabilitare sediu primărie, Comuna Plopis

Sălaj

20

196

Reabilitare sediu primărie, Comuna Treznea

Sălaj

15

197

Lucrări de amenajare a Văii Sagului, Comuna Bănisor

Sălaj

15

198

Reabilitare Cămin cultural, Comuna Sâg

Sălaj

20

199

Reabilitare Cămin cultural, Comuna Halmasd

Sălaj

15

200

Reabilitare drumuri vicinale, Comuna Românasi

Sălaj

60

201

Reabilitare drumuri vicinale, Comuna Agrij

Sălaj

20

202

Reabilitare DC 70 Buciumi-Răstolt, Comuna Buciumi

Sălaj

15

203

Reabilitare DC 72 Agrij-Răstolt, Comuna Agrij

Sălaj

15

204

Reabilitare DC 66 Mesteacănu-Cutis, Comuna Almasu

Sălaj

15

205

Reparatie pod peste Valea Ruginoasei, Comuna Cuzăplac

Sălaj

10

206

Lucrări de reabilitare la Spitalul Orăsenesc Simleu Silvaniei, Orasul Simleu Silvaniei

Sălaj

30

207

Lucrări de reparatii si pietruire drumuri în localitatea Vălisoara, comuna Letca

Sălaj

250

208

Reabilitare Cămin Cultural, sat Sighetu Silvaniei, comuna Chiejd

Sălaj

150

209

Reabilitare drum comunal, sat Aghires, comuna Mesesenii de Jos

Sălaj

100

210

Reparatii drumuri comunale, Comuna Seica Mare

Sibiu

200

211

Constructie podete, Comuna Bazna

Sibiu

70

212

Reabilitare instalatii termice la cămine culturale, Comuna Bazna

Sibiu

70

213

Reabilitare iluminat public, Comuna Bazna

Sibiu

60

214

Extindere retea de apă în Cisnădioara, oras Cisnădie

Sibiu

100

215

Alimentare cu apă sat Bradu, oras Avrig

Sibiu

100

216

Reabilitare tronson de 870 m al DC 70 (str. Stefan cel Mare), Comuna Ipotesti

Suceava

200

217

Finalizare canal colector pe sistemul de canalizare al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe tronsonul str. S.FI. Marian, Calea Bucovinei, Str. Păunasul Codrilor, Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Suceava

70

218

Reabilitare drumuri comunale, Comuna Todiresti

Suceava

200

219

Pietruire DC 33 pe o lungime de 6,8 km, sat Deia, Comuna Frumosu

Suceava

40

220

Reabilitare drum vicinal (din DN 17A Neslec M., sat Ciumârna), Comuna Vatra Moldovitei

Suceava

40

221

Reparatii drumuri comunale, Comuna Moldovita

Suceava

50

222

Reparatii pod peste pârâul Valea Pojorâtei, Comuna Pojorâta

Suceava

50

223

Reabilitare drum pietruit, sat Solonet, Comuna Todiresti

Suceava

180

224

Reabilitare DJ 209B, Văleni-Stânisoara-Lesle - limită judetul Neamt, km 19+000- 33+600, bugetul propriu al judetului

Suceava

200

225

Achizitionare centrală termică si instalatii de încălzire aferente, instalare si montaj, la Dispensarul medical uman, Comuna Vama

Suceava

30

226

Construire podet, cătun Măgureni, Comuna Măldăeni

Teleorman

10

 

0

1

2

3

 

227

Construire 26 de podete pe DJ 679 B în satele Stejaru, Gresia, Socetu, Comuna Stejaru

Teleorman

35

 

228

Podet peste pârâul Glavacioc, care face legătura între DC 2 - Drăcesti - Albeni - Cătunu si DJ 503, Comuna Poeni

Teleorman

30

 

229

Reabilitare parc, Comuna Brânceni

Teleorman

38

 

230

Realizare bază sportivă cu teren de fotbal omologabil tip 1 - stadion comunal, Comuna Brânceni

Teleorman

177

 

231

Reabilitare Cămin cultural, Comuna Cenei

Timis

100

 

232

Reabilitare Cămin cultural, Comuna Tomnatic

Timis

35

 

233

Reabilitare sediu primărie, Orasul Ciacova

Timis

50

 

234

Alimentare cu apă a satelor Izvin, Bazos, Petrovaselo, Orasul Recas

Timis

50

 

235

Asfaltare DC 566, Comuna Gavojdia

Timis

40

 

236

Pietruire drumuri comunale, Comuna Ghizela

Timis

40

 

237

Pietruire drumuri comunale, Comuna Topolovătu Mare

Timis

30

 

238

Constructie Asezământ Cultural tip III - Casă de Cultură, Orasul Deta

Timis

50

 

239

Reamenajare Parcul Lotusului, Municipiul Timisoara

Timis

200

 

240

Reabilitare drumuri comunale, Comuna Denta

Timis

50

 

241

Pietruire drumuri comunale, Comuna Dudestii Vechi

Timis

15

 

242

Pietruire drumuri comunale, Comuna Peciu Nou

Timis

50

 

243

Pietruire drumuri comunale, Comuna Giulvăz

Timis

50

 

244

Reabilitare DC 182 Stamora Germană - Gaiu Mic, Comuna Moravita

Timis

100

 

245

Reabilitare DC 187 Voiteg-Ciacova, Comuna Voiteg

Timis

100

 

246

Reabilitare DC 184 Banloc-Ofsenita, Comuna Banloc

Timis

80

 

247

Pietruire drumuri comunale, Comuna Pischia

Timis

50

 

248

Pietruire drumuri comunale, Comuna Vălcani

Timis

15

 

249

Achizitionarea unei Statii de Monitorizare Hemodinamică la Universitatea de Medicină si Farmacie Victor Babes, Facultatea de Medicină, Disciplina Anestezie si Terapie Intensivă, Municipiul Timisoara

Timis

200

 

250

Reabilitare si dotare suplimentară a spatiului în care se desfăsoară pregătirea personalul UPU-SMURD, Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara

Timis

25

 

251

Amenajare parcare centrală, Comuna Dudestii Vechi

Timis

50

 

252

Finalizarea “Centrului cultural sârbesc”, în cadrul noului sediu al Uniunii Sârbilor din România, Municipiul Timisoara

Timis

20

 

253

Amenajare gospodărie “Casă tipic sârbească din Banat”, în cadrul Muzeului satului bănătean Timisoara, Municipiul Timisoara

Timis

15

 

254

Achizitie containere locuinte pentru romi, Comuna Satchinez

Timis

50

 

255

Reabilitare drumuri comunale, Comuna Nufăru

Tulcea

100

 

256

Reparatii străzi, Comuna Mihail Kogălniceanu

Tulcea

200

 

257

Modernizare stradă secundară, Comuna Turcoaia

Tulcea

100

 

258

Reamenajare bază sportivă, Comuna Horia

Tulcea

150

 

259

Reabilitare - modernizare sediu primărie, Comuna Popesti

Vâlcea

103

 

260

Reparatii si modernizare alee pietonală de acces Capela, Municipiul Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

100

 

261

Reparatii si modernizare Strada Epuresti, Orasul Băile Olănesti

Vâlcea

50

 

262

Reparatii si modernizare rigolă colectoare pentru ape pluviale si alee pietonală Căciulata-Călimănesti, Orasul Călimănesti

Vâlcea

50

 

263

Reabilitare DC 124 Băcesti-Păltinis, Comuna Băcesti

Vaslui

61

 

264

Reabilitare DC 125 Băcesti-Băbusa, Comuna Băcesti

Vaslui

66

 

265

Reabilitare drumuri comunale, Comuna Bălteni

Vaslui

26

266

Reabilitare drumuri comunale, Comuna Zăpodeni

Vaslui

22

267

Modernizarea drumurilor sătesti, Comuna Voinesti

Vaslui

175

268

Reabilitarea scurgerii si evacuării de ape, sat Satu Nou, Comuna Muntenii de Sus

Vaslui

25

269

Reabilitare stradă principală din DJ 284 pe tronsonul Sala de sport - sat Ghermănesti si a drumului sătesc pe tronsonul Cimitir - Centrul de Asistentă Socială Râsesti, Comuna Drânceni

Vaslui

20

270

Continuarea lucrărilor de consolidare si restaurare la imobilul “Prefectura Judetului Putna”, situat în str. Republicii nr. 78, Municipiul Focsani

Vrancea

70

271

Modernizare cămin cultural comuna Păunesti

Vrancea

40

272

Modernizare cămin cultural comuna Tifesti

Vrancea

40

273

Reabilitare sistem rutier pe străzile Gura Putnei si Gura Calitei, Sectorul 3, Municipiul Bucuresti

Municipiul Bucuresti

600

274

Sistematizare pe verticală, Sectorul 3, Municipiul Bucuresti

Municipiul Bucuresti

400

275

Achizitionare echipamente pentru sala de terapie intensivă a Spitalului “Sf. Măria”, Sectorul 1, Municipiul Bucuresti

Municipiul Bucuresti

85

TOTAL

24.400

 

ANEXA Nr. 2

 

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale unor unităti administrativ-teritoriale

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Judetul/Bucuresti

Suma

- mii lei -

0

1

2

3

1

Alba Iulia

Alba

120

2

Bucium

Alba

25

3

Ciuruleasa

Alba

10

4

Dostat

Alba

75

5

întregalde

Alba

10

6

Stremt

Alba

10

7

Vadu Motilor

Alba

20

8

Albac

Alba

15

9

Almasu Mare

Alba

25

10

Avram lancu

Alba

32

11

Berghin

Alba

15

12

Blandiana

Alba

25

13

Cenade

Alba

35

14

Ceru-Băcăinti

Alba

18

15

Cetatea de Baltă

Alba

25

16

Câlnic

Alba

25

17

Crăciunel de Jos

Alba

15

18

Fă rău

Alba

28

19

Gârbova

Alba

20

20

Garda de Sus

Alba

20

21

Hopârta

Alba

25

 

0

1

2

3

22

Ighiu

Alba

50

23

Lopadea Nouă

Alba

20

24

Lunca Muresului

Alba

30

25

Lupsa

Alba

10

26

Metes

Alba

20

27

Mirăslău

Alba

30

28

Mogos

Alba

15

29

Noslac

Alba

20

30

Ocolis

Alba

30

31

Ohaba

Alba

20

32

Poiana Vadului

Alba

25

33

Ponor

Alba

40

34

Rădesti

Alba

30

35

Rimetea

Alba

26

36

Râmet

Alba

20

37

Sohodol

Alba

15

38

Sibot

Alba

30

39

Spring

Alba

20

40

Sona

Alba

20

41

Valea Lungă

Alba

15

42

Vidra

Alba

15

43

Sălistea

Alba

50

44

Bucerdea Grânoasă

Alba

3

 

0

1

2

3

45

Aiud

Alba

3

46

Unirea

Alba

3

47

Socodor

Arad

10

48

Grăniceri

Arad

10

49

Zimandu Nou

Arad

30

50

Craiva

Arad

10

51

Seleus

Arad

10

52

Pecica

Arad

50

53

Hălmagiu

Arad

50

54

Macea

Arad

50

55

Zădăreni

Arad

50

56

Iratosu

Arad

50

57

Bârzava

Arad

10

58

Bârsa

Arad

50

59

Săvârsin

Arad

20

60

Olari

Arad

20

61

Peregu Mare (pentru Centrul Cultural Rutean)

Arad

200

62

Sofronea

Arad

20

63

Dorobanti

Arad

24

64

Peregu Mare

Arad

24

65

Misca

Arad

24

66

Sebis

Arad

80

67

Buteni

Arad

20

68

Ususău

Arad

80

69

Ineu

Arad

50

70

Lipova

Arad

50

71

Vărădia de Mures

Arad

100

72

Petris

Arad

100

73

Ghiorog

Arad

80

74

Sicula

Arad

20

75

Birchis

Arad

10

76

Păulis

Arad

10

77

Semlac

Arad

10

78

Seitin

Arad

10

79

Hălmăgel

Arad

10

80

Almas

Arad

10

81

Bata

Arad

20

82

Secusigiu

Arad

20

83

Frumuseni

Arad

20

84

Taut

Arad

10

85

Chisindia

Arad

20

86

Curtici

Arad

50

87

Moneasa

Arad

50

 

0

1

2

3

88

Pitesti

Arges

50

89

Mioveni

Arges

20

90

Stefan esti

Arges

20

91

Izvoru

Arges

20

92

Recea

Arges

30

93

Rucăr

Arges

70

94

Musătesti

Arges

20

95

Priboieni

Arges

10

96

Mozăceni

Arges

10

97

Costesti

Arges

30

98

Albestii de Arges

Arges

20

99

Albestii de Muscel

Arges

30

100

Albota

Arges

20

101

Băiculesti

Arges

10

102

Brădulet

Arges

20

103

Hârsesti

Arges

20

104

Leresti

Arges

20

105

Lunca Corbului

Arges

30

106

Mosoaia

Arges

20

107

Nucsoara

Arges

20

108

Oarja

Arges

20

109

Pietrosani

Arges

30

110

Poiana Lacului

Arges

20

111

Suseni

Arges

15

112

Ungheni

Arges

30

113

Vedea

Arges

20

114

Vulturesti

Arges

30

115

Babana

Arges

15

116

Palanca

Bacău

20

117

Mărgineni

Bacău

40

118

Asău

Bacău

40

119

Buhoci

Bacău

40

120

Lipova

Bacău

50

121

Stănisesti

Bacău

80

122

Livezi

Bacău

25

123

Helegiu

Bacău

30

124

Poduri

Bacău

50

125

Beresti-Bistrita

Bacău

 

126

Oncesti

Bacău

 

127

Glăvănesti

Bacău

 

128

Măgiresti

Bacău

 

129

Letea Veche

Bacău

 

130

I itesti

Bacău

 

131

Pârjol

Bacău

60

132

Scorteni

Bacău

11

 

0

1

2

3

133

Răcăciuni

Bacău

11

134

Gârleni

Bacău

50

135

Urechesti

Bacău

50

136

Gioseni

Bacău

50

137

Copăcel

Bihor

50

138

Beius

Bihor

50

139

Vârciorog

Bihor

50

140

Tetchea

Bihor

80

141

Popesti

Bihor

40

142

Drăgănesti

Bihor

20

143

Remetea

Bihor

30

144

Spinus

Bihor

30

145

Lugasu de Jos

Bihor

10

146

Ciuhoi

Bihor

40

147

Diosig

Bihor

20

148

Rosiori

Bihor

25

149

Valea lui Mihai

Bihor

30

150

Simian

Bihor

40

151

Viisoara

Bihor

25

152

Paleu

Bihor

40

153

Cherechiu

Bihor

20

154

Salonta

Bihor

30

155

Sălard

Bihor

40

156

Tămăseu

Bihor

40

157

Săcueni

Bihor

30

158

Tăuteu

Bihor

20

159

Chislaz

Bihor

10

160

Bale

Bihor

30

161

Căbesti

Bihor

30

162

Cărpinet

Bihor

30

163

Cociuba Mare

Bihor

30

164

Cristioru de Jos

Bihor

30

165

Curătele

Bihor

30

166

Dobresti

Bihor

30

167

Drăgesti

Bihor

30

168

Husasău de Tinca

Bihor

30

169

Lunca

Bihor

30

170

Măgesti

Bihor

30

171

Sântandrei

Bihor

30

172

Tărcaia

Bihor

30

173

Uileacu de Beius

Bihor

30

174

Năsăud

Bistrita-Năsăud

80

175

Sângeorz-Băi

Bistrita-Năsăud

40

176

Teaca

Bistrita-Năsăud

20

177

Târlisua

Bistrita-Năsăud

20

 

0

1

2

3

178

Josenii Bârgăului

Bistrita-Năsăud

70

179

Budesti

Bistrita-Năsăud

20

180

Feldru

Bistrita-Năsăud

30

181

Parva

Bistrita-Năsăud

20

182

Milas

Bistrita-Năsăud

30

183

Galatii Bistritei

Bistrita-Năsăud

20

184

Ciceu-Giurgesti

Bistrita-Năsăud

20

185

Livezile

Bistrita-Năsăud

30

186

Ciceu-Mihăiesti

Bistrita-Năsăud

35

187

Telciu

Bistrita-Năsăud

35

188

Rebra

Bistrita-Năsăud

30

189

llva Mică

Bistrita-Năsăud

30

190

Maieru

Bistrita-Năsăud

30

191

Rod na

Bistrita-Năsăud

30

192

Măgura llvei

Bistrita-Năsăud

30

193

llva Mare

Bistrita-Năsăud

30

194

Lunca llvei

Bistrita-Năsăud

30

195

Dumitra

Bistrita-Năsăud

30

196

Uriu

Bistrita-Năsăud

30

197

Zagra

Bistrita-Năsăud

35

198

Nuseni

Bistrita-Năsăud

35

199

Chiochis

Bistrita-Năsăud

40

200

Sintereag

Bistrita-Năsăud

35

201

Sieu-Măgherus

Bistrita-Năsăud

40

202

Măriselu

Bistrita-Năsăud

30

203

Bistrita Bârgăului

Bistrita-Năsăud

30

204