MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 800         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.159. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la deschiderea si functionarea Institutului Cultural Român “Minai Eminescu” de la Chisinău, încheiat în formă simplificată, prin schimb de note verbale, semnate la Chisinău la 23 septembrie 2010 si 12 octombrie 2010

 

5.652. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.074/2010 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2010

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

27. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

15. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale din 14 noiembrie 2010, care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.011/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primari în unele circumscriptii electorale


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la deschiderea si functionarea Institutului Cultural Român “Minai Eminescu” de la Chisinău, încheiat în formă simplificată, prin schimb de note verbale, semnate la Chisinău la 23 septembrie 2010 si 12 octombrie 2010

 

Având în vedere că acordul de mai jos se aplică provizoriu de la data de 12 octombrie 2010, în conformitate cu prevederile sale,

în baza art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la deschiderea si functionarea Institutului Cultural Român “Minai Eminescu” de la Chisinău, încheiat în formă simplificată, prin schimb de note verbale, semnate la Chisinău la 23 septembrie 2010 si 12 octombrie 2010.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2010.

Nr. 2.159.

 

 

 

 

 

Nr. 4.687

Str. Bucuresti nr. 66/1

Telefon: 00373-22-213

037 00373-22-211.810

Fax: 00372-22-228.129

http:/www.chisinau.mae.ro

 

 

Ambasada României în Republica Moldova prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe si Integrării Europene al Republicii Moldova si are onoarea să îi propună, în numele Guvernului României, încheierea unui acord pentru deschiderea si functionarea Institutului Cultural Român “Mihai Eminescu” de la Chisinău, cu următorul continut:

1. Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova sunt de acord cu deschiderea si functionarea Institutului Cultural Român “Mihai Eminescu” de la Chisinău, Republica Moldova.

2. Activitatea institutului se desfăsoară în baza dispozitiilor prezentului acord si a altor norme uzitate în dreptul international, în conformitate cu legislatia internă a statului trimitător si a statului de resedintă.

3. Institutul poate înfiinta filiale în alte orase ale statului de resedintă, în conformitate cu legislatia în vigoare a acestui stat.

4. Institutul este subordonat Ministerului Afacerilor Externe al României si Institutului Cultural Român din România, în conformitate cu legislatia română în vigoare.

5. În scopul realizării activitătii lui, institutul poate stabili relatii directe cu ministerele, cu alte institutii si organizatii de stat, cu misiunile diplomatice, cu autoritătile locale, cu organizatii neguvernamentale, cu persoane fizice si juridice ale statului de resedintă. Institutul poate desfăsura activităti atât în sediul său, cât si în afara lui.

6. Principalele obiective ale institutului sunt:

a) organizarea de si participarea la evenimente culturale si educationale, precum expozitii, proiectii cinematografice, spectacole, concerte, prezentări, festivaluri, ateliere de creatie si altele, precum si seminarii, conferinte si alte proiecte complexe;

b) înfiintarea de biblioteci si mediateci cu săli de lectură si servicii de împrumut de cărti, periodice si alte produse tipărite si orice alt tip de material cu caracter cultural, stiintific, educativ si informativ, pe orice suport;

c) publicarea si difuzarea de programe informative si promotionale si orice alt material cultural, stiintific sau educativ;

d) organizarea de si participarea la alte activităti similare, care au legătură cu obiectivele institutului.

7. Institutul are dreptul de a îndeplini, în conformitate cu legislatia statului de resedintă, acte juridice necesare realizării obiectivelor enumerate la pct. 6 al prezentului acord, respectiv:

a) să deschidă conturi bancare;

b) să încheie contracte;


c) să exercite alte drepturi si să îsi asume alte obligatii necesare îndeplinirii obiectivelor sale.

8. Partea primitoare garantează accesul liber al publicului la activitătile organizate de institut, fie în localurile proprii, fie în afara acestora. Institutul poate folosi orice mijloc de difuzare permis de legislatia statului primitor pentru a face cunoscute publicului activitătile sale.

9. Institutul este o institutie nonprofit si nu îsi propune ca scop obtinerea de beneficii din desfăsurarea activitătii sale. În acelasi timp, pentru acoperirea unei părti din cheltuieli, institutul poate:

a) percepe o plată pentru participarea la manifestările pe care le organizează;

b) vinde publicatii periodice, cataloage, afise, programe, cărti, tablouri originale si reproduceri, materiale audiovideo, precum si materiale didactice, indiferent de procedeul de înregistrare a informatiilor, alte obiecte care au tangentă cu manifestările pe care le organizează, cu conditia ca acest aspect să nu dăuneze normelor activitătii comerciale si să nu încalce legislatia fiscală si vamală si drepturile detinătorilor de proprietate intelectuală;

c) avea în incintă librării, chioscuri de suveniruri, cafenele si cofetării, în conformitate cu legislatia statului de resedintă.

10. Partea primitoare va facilita crearea conditiilor necesare pentru functionarea corespunzătoare a institutului si pentru realizarea obiectivelor acestuia. Partea trimitătoare suportă toate costurile administrative.

11. Partea trimitătoare îsi rezolvă singură problemele de angajare a personalului institutului. Personalul poate fi constituit din cetăteni ai statului trimitător, ai statului de resedintă sau ai unui stat tert. În ultimul caz, numirea trebuie să fie convenită cu organele competente ale statului de resedintă.

Directorul si directorul adjunct ai institutului sunt membri ai personalului diplomatic al ambasadei statului trimitător si beneficiază de toate privilegiile si imunitătile diplomatice, scutirile fiscale si facilitătile prevăzute în Conventia privind relatiile diplomatice, semnată la Viena la 18 aprilie 1961, atunci când statul părtii trimitătoare, pe cale diplomatică, îi notifică drept membri ai personalului său diplomatic.

Membrii personalului institutului care sunt cetăteni ai statului trimitător sau ai unui stat tert si nu au drept de sedere permanentă în statul de resedintă sunt scutiti de necesitatea obtinerii aprobărilor pentru desfăsurarea unei activităti de muncă pe teritoriul statului de resedintă, în conditiile prevăzute de legislatia statului de resedintă.

Membrilor personalului institutului si membrilor familiilor acestora care sunt cetăteni ai statului trimitător si nu au drept de sedere permanentă în statul de resedintă le este aplicabilă legislatia muncii si legislatia de securitate socială din statul trimitător.

Membrilor personalului institutului si membrilor familiilor acestora care sunt cetăteni ai statului de resedintă sau care au drept de sedere permanentă în statul de resedintă le este aplicabilă legislatia muncii si legislatia de securitate socială din statul de resedintă.

Membrilor personalului institutului si membrilor familiilor acestora care sunt cetăteni ai unui stat tert si nu au drept de sedere permanentă în statul de resedintă le este aplicabilă legislatia muncii si legislatia de securitate socială din statul de resedintă, în conditiile tratatelor si conventiilor bilaterale si ale normelor dreptului international.

Partea trimitătoare va informa partea primitoare pe cale diplomatică despre membrii personalului trimisi sau angajati la institut, precum si despre începerea sau încetarea activitătii acestora.

12. Partea primitoare, în conformitate cu legislatia proprie, va permite membrilor personalului statului trimitător si membrilor familiilor lor, care locuiesc împreună cu acestia pe perioada mandatului de activitate în institut, admiterea temporară a bunurilor pentru folosinta personală si de familie, inclusiv a bunurilor necesare instalării, cu conditia returnării, cu scutire de plată a taxelor vamale. Obiectele mentionate în prezentul articol pot fi înstrăinate, în conformitate cu legislatia statului de resedintă, numai cu aprobarea autoritătilor vamale competente. Facilitătile prevăzute în prezentul articol nu se aplică persoanelor din rândul angajatilor institutului care sunt cetăteni ai statului de resedintă sau persoanelor care au resedinta permanentă pe teritoriul lui.

13. Impozitele pe venitul si bunurile institutului si ale personalului acestuia sunt reglementate de legislatiile părtilor, precum si de prevederile Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Chisinău la 21 februarie 1995.

14. Partea primitoare permite institutului, în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului său, introducerea în regim de admitere temporară, cu exonerare totală de taxe de import, a bunurilor necesare pentru desfăsurarea activitătii institutului. Aceste bunuri pot fi înstrăinate, în conditiile prevăzute de legislatia statului de resedintă, cu aprobarea autoritătilor vamale competente.

15. În conformitate cu legislatia natională, partea primitoare întocmeste, în cel mai scurt timp posibil, permisele de sedere sau eliberează alte documente asemănătoare pentru membrii personalului institutului si pentru membrii de familie care locuiesc împreună cu acestia.

16. Prezentul acord se încheie pe perioadă nelimitată. Dacă propunerile sunt considerate acceptabile pentru Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe al României are onoarea să propună ca prezenta notă si nota verbală de răspuns să constituie un acord între cele două guverne privind deschiderea si functionarea Institutului Cultural Român “Mihai Eminescu” de la Chisinău, care se va aplica provizoriu de la data primirii notei verbale de răspuns si va intra în vigoare la data primirii de către partea română a notei referitoare la îndeplinirea de către partea Republica Moldova a procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Ambasada României în Republica Moldova foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe si Integrării Europene al Republicii Moldova expresia înaltei sale consideratii.

 

Chisinău, 23 septembrie 2010.

Ministerului Afacerilor Externe si Integrării Europene al Republicii Moldova


 

Nr.DI-04/2-16.923

 

Ministerul Afacerilor Externe si Integrării Europene al Republicii Moldova prezintă salutul său Ambasadei României în Republica Moldova si are onoarea de a-i confirma primirea Notei verbale a onoratei ambasade nr. 4.687 din 23 septembrie 2010, cu următorul continut:

“Ambasada României în Republica Moldova prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe si Integrării Europene al Republicii Moldova si are onoarea să îi propună, în numele Guvernului României, încheierea unui acord pentru deschiderea si functionarea Institutului Cultural Român «Mihai Eminescu» de la Chisinău, cu următorul continut:

1. Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova sunt de acord cu deschiderea si functionarea Institutului Cultural Român «Mihai Eminescu» de la Chisinău, Republica Moldova.

2. Activitatea institutului se desfăsoară în baza dispozitiilor prezentului acord si a altor norme uzitate în dreptul international, în conformitate cu legislatia internă a statului trimitător si a statului de resedintă.

3. Institutul poate înfiinta filiale în alte orase ale statului de resedintă, în conformitate cu legislatia în vigoare a acestui stat.

4. Institutul este subordonat Ministerului Afacerilor Externe al României si Institutului Cultural Român din România, în conformitate cu legislatia română în vigoare.

5. În scopul realizării activitătii lui, institutul poate stabili relatii directe cu ministerele, cu alte institutii si organizatii de stat, cu misiunile diplomatice, cu autoritătile locale, cu organizatii neguvernamentale, cu persoane fizice si juridice ale statului de resedintă. Institutul poate desfăsura activităti atât în sediul său, cât si în afara lui.

6. Principalele obiective ale institutului sunt:

a) organizarea de si participarea la evenimente culturale si educationale, precum expozitii, proiectii cinematografice, spectacole, concerte, prezentări, festivaluri, ateliere de creatie si altele, precum si seminarii, conferinte si alte proiecte complexe;

b) înfiintarea de biblioteci si mediateci cu săli de lectură si servicii de împrumut de cărti, periodice si alte produse tipărite si orice alt tip de material cu caracter cultural, stiintific, educativ si informativ, pe orice suport;

c) publicarea si difuzarea de programe informative si promotionale si orice alt material cultural, stiintific sau educativ;

d) organizarea de si participarea la alte activităti similare, care au legătură cu obiectivele institutului.

7. Institutul are dreptul de a îndeplini, în conformitate cu legislatia statului de resedintă, acte juridice necesare realizării obiectivelor enumerate la pct. 6 al prezentului acord, respectiv:

a) să deschidă conturi bancare;

b) să încheie contracte;

c) să exercite alte drepturi si să îsi asume alte obligatii necesare îndeplinirii obiectivelor sale.

8. Partea primitoare garantează accesul liber al publicului la activitătile organizate de institut, fie în localurile proprii, fie în afara acestora. Institutul poate folosi orice mijloc de difuzare permis de legislatia statului primitor pentru a face cunoscute publicului activitătile sale.

9. Institutul este o institutie nonprofit si nu îsi propune ca scop obtinerea de beneficii din desfăsurarea activitătii sale. În acelasi timp, pentru acoperirea unei părti din cheltuieli, institutul poate:

a) percepe o plată pentru participarea la manifestările pe care le organizează;

b) vinde publicatii periodice, cataloage, afise, programe, cărti, tablouri originale si reproduceri, materiale audiovideo, precum si materiale didactice, indiferent de procedeul de înregistrare a informatiilor, alte obiecte care au tangentă cu manifestările pe care le organizează, cu conditia ca acest aspect să nu dăuneze normelor activitătii comerciale si să nu încalce legislatia fiscală si vamală si drepturile detinătorilor de proprietate intelectuală;

c) avea în incintă librării, chioscuri de suveniruri, cafenele si cofetării, în conformitate cu legislatia statului de resedintă.

10. Partea primitoare va facilita crearea conditiilor necesare pentru functionarea corespunzătoare a institutului si pentru realizarea obiectivelor acestuia. Partea trimitătoare suportă toate costurile administrative.

11. Partea trimitătoare îsi rezolvă singură problemele de angajare a personalului institutului. Personalul poate fi constituit din cetăteni ai statului trimitător, ai statului de resedintă sau ai unui stat tert. În ultimul caz, numirea trebuie să fie convenită cu organele competente ale statului de resedintă.

Directorul si directorul adjunct ai institutului sunt membri ai personalului diplomatic al ambasadei statului trimitător si beneficiază de toate privilegiile si imunitătile diplomatice, scutirile fiscale si facilitătile prevăzute în Conventia privind relatiile diplomatice, semnată la Viena la 18 aprilie 1961, atunci când statul părtii trimitătoare, pe cale diplomatică, îi notifică drept membri ai personalului său diplomatic.

Membrii personalului institutului care sunt cetăteni ai statului trimitător sau ai unui stat tert si nu au drept de sedere permanentă în statul de resedintă sunt scutiti de necesitatea obtinerii aprobărilor pentru desfăsurarea unei activităti de muncă pe teritoriul statului de resedintă, în conditiile prevăzute de legislatia statului de resedintă.

Membrilor personalului institutului si membrilor familiilor acestora care sunt cetăteni ai statului trimitător si nu au drept de sedere permanentă în statul de resedintă le este aplicabilă legislatia muncii si legislatia de securitate socială din statul trimitător.

Membrilor personalului institutului si membrilor familiilor acestora care sunt cetăteni ai statului de resedintă sau care au drept de sedere permanentă în statul de resedintă le este aplicabilă legislatia muncii si legislatia de securitate socială din statul de resedintă.

Membrilor personalului institutului si membrilor familiilor acestora care sunt cetăteni ai unui stat tert si nu au drept de sedere permanentă în statul de resedintă le este aplicabilă legislatia muncii si legislatia de securitate socială din statul de resedintă, în conditiile tratatelor si conventiilor bilaterale si ale normelor dreptului international.

Partea trimitătoare va informa partea primitoare pe cale diplomatică despre membrii personalului trimisi sau angajati la institut, precum si despre începerea sau încetarea activitătii acestora.

12. Partea primitoare, în conformitate cu legislatia proprie, va permite membrilor personalului statului trimitător si membrilor familiilor lor, care locuiesc împreună cu acestia pe perioada mandatului de activitate în institut, admiterea temporară a bunurilor pentru folosinta personală si de familie, inclusiv a bunurilor necesare instalării, cu conditia returnării, cu scutire de plată a taxelor vamale. Obiectele mentionate în prezentul articol pot fi înstrăinate, în conformitate cu legislatia statului de resedintă, numai cu aprobarea autoritătilor vamale competente. Facilitătile prevăzute în prezentul articol nu se aplică persoanelor din rândul angajatilor institutului care sunt cetăteni ai statului de resedintă sau persoanelor care au resedinta permanentă pe teritoriul lui.

13. Impozitele pe venitul si bunurile institutului si ale personalului acestuia sunt reglementate de legislatiile părtilor, precum si de prevederile Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Chisinău la 21 februarie 1995.

14. Partea primitoare permite institutului, în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului său, introducerea în regim de admitere temporară, cu exonerare totală de taxe de import, a bunurilor necesare pentru desfăsurarea activitătii institutului. Aceste bunuri pot fi înstrăinate, în conditiile prevăzute de legislatia statului de resedintă, cu aprobarea autoritătilor vamale competente.

15. În conformitate cu legislatia natională, partea primitoare întocmeste, în cel mai scurt timp posibil, permisele de sedere sau eliberează alte documente asemănătoare pentru membrii personalului institutului si pentru membrii de familie care locuiesc împreună cu acestia.

16. Prezentul acord se încheie pe perioadă nelimitată.

Dacă propunerile sunt considerate acceptabile pentru Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe al României are onoarea să propună ca prezenta notă si nota verbală de răspuns să constituie un acord între cele două guverne privind deschiderea si functionarea Institutului Cultural Român «Mihai Eminescu» de la Chisinău, care se va aplica provizoriu de la data primirii notei verbale de răspuns si va intra în vigoare la data primirii de către partea română a notei referitoare la îndeplinirea de către partea Republica Moldova a procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Ambasada României în Republica Moldova foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe si Integrării Europene al Republicii Moldova expresia înaltei sale consideratii.”

Ministerul Afacerilor Externe si Integrării Europene al Republicii Moldova are onoarea să comunice că Guvernul Republicii Moldova a examinat si acceptă Nota verbală nr. 4.687 din 23 septembrie 2010 a onoratei ambasade si consideră nota verbală mentionată si prezenta notă verbală de răspuns drept un acord între Guvernul Republicii Moldova si Guvernul României privind deschiderea si functionarea Institutului Cultural Român “Mihai Eminescu” de la Chisinău, care se va aplica provizoriu de la data primirii prezentei note verbale de răspuns si va intra în vigoare la data primirii de către partea română a notei referitoare la îndeplinirea de către partea moldovenească a procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Ministerul Afacerilor Externe si Integrării Europene al Republicii Moldova foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României în Republica Moldova expresia înaltei sale consideratii.

 

Chisinău, 12 octombrie 2010.

 

Ambasadei României la Chisinău

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.074/2010 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2010

 

Având în vedere solicitarea Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti nr. 19.543 din 19 octombrie 2010, înregistrată la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului cu nr. 49.284 din 22 octombrie 2010, prin care se cere corectarea unei erori la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.074/2010 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (1) si art. 11 alin. (1), (2), (3) si (4) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.074/2010 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 si 571 bis din 12 august 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- În anexă, pozitia 798 va avea următorul cuprins:

 

“798

B

BUCURESTI, SECTORUL 2

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR. 31

Ayash S. Adriana

BUCURESTI, SECTORUL 2

B

Ayash K. Samar”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 5.652.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative

 

În baza Notei de fundamentare nr. 3.050 din 11 noiembrie 2010 a Directiei reglementare si autorizare, prezentată în cadrul sedintei Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 17 noiembrie 2010,

având în vedere prevederile art. 30, 31, 33, 34, 36, 86 si ale art. 103 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adoptate în sedinta din data de 17 noiembrie 2010,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f)si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia secretariat si directorul general asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 27.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 16/2010

privind prospectul schemei de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 30, 31, 33, 34, 36, 86 si ale art. 103 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează procesul de autorizare si continutul prospectului schemei de pensii facultative, precum si procedura de avizare a modificărilor acestuia.

Art. 2. - Prospectul schemei de pensii facultative este elaborat de către administrator si se adresează participantilor la un fond de pensii facultative, denumit în continuare fond de pensii.

Art. 3. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) prospect detaliat-componenta prospectului schemei de pensii facultative, elaborată de administrator, care cuprinde în mod detaliat principiile schemei de pensii facultative, regulile de investire a activelor fondului de pensii, drepturile si obligatiile părtilor, termenii esentiali ai contractului de administrare, precum si orice alte elemente stabilite de prezenta normă;

b) prospect simplificat - componenta prospectului schemei de pensii facultative, elaborată de administrator, prin care se aduce la cunostinta participantilor fondului de pensii un set minim de informatii cu privire la respectivul fond de pensii.

 

CAPITOLUL II

Continutul prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 4. - (1) Administratorul de fonduri de pensii facultative elaborează si supune autorizării Comisiei prospectul schemei de pensii facultative, cu următoarele componente:

a) prospectul detaliat al schemei de pensii facultative;

b) prospectul simplificat al schemei de pensii facultative.

(2) Prospectul detaliat si prospectul simplificat reprezintă părti integrante ale prospectului schemei de pensii facultative.

(3) Prospectul simplificat este oferit în mod gratuit potentialilor participanti la semnarea actului individual de aderare. Prospectul detaliat este pus la dispozitia participantilor sau a potentialilor participanti, la cerere, în mod gratuit.


Art. 5. - Prospectul detaliat contine cel putin următoarele informatii:

1. Prima parte a prospectului detaliat prezintă informatii si date de identificare ale fondului de pensii, administratorului, depozitarului si ale auditorului acestuia:

a) informatii despre fondul de pensii:

(i) denumirea fondului de pensii;

(ii) gradul de risc al fondului de pensii;

(iii) numărul si data deciziei de autorizare a fondului de pensii;

(iv) codul de înscriere în Registrul Comisiei;

(v) numărul si data deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative;

(vi) numărul si data ultimului aviz de modificare a prospectului schemei de pensii facultative;

(vii) data publicării si republicării prospectului, informatie care se completează după obtinerea autorizatiei, respectiv după obtinerea avizului definitiv de modificare a prospectului;

b) informatii despre administrator:

(i) denumirea administratorului;

(ii) datele de contact: adresă, telefon, fax, pagină de internet;

(iii) codul unic de înregistrare;

(iv) numărul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului;

(v) numărul si data deciziei de autorizare a administratorului;

(vi) codul de înscriere în Registrul Comisiei;

(vii) capitalul social subscris si vărsat;

(viii) structura actionariatului: numele/denumirea actionarului, procentul detinerilor în capitalul social al administratorului;

(ix) informatii despre structura organelor statutare de conducere ale administratorului, respectiv consiliu de administratie, directori sau consiliu de supraveghere, directorat/conducători, după caz;

c) informatii despre depozitar:

(i) denumirea depozitarului;

(ii) codul unic de înregistrare;

(iii) numărul si data avizului Comisiei;

(iv) codul de înscriere în Registrul Comisiei;

(v) pagina de internet;

d) informatii despre auditorul financiar:

(i) denumirea auditorului;

(ii) codul unic de înregistrare;

(iii) numărul si data avizului Comisiei;

(iv) codul de înscriere în Registrul Comisiei;

(v) pagina de internet;

e) fraza: “Autoritatea competentă în domeniul reglementării si supravegherii sistemului de pensii private din România este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.”

2. A doua parte a prospectului detaliat cuprinde principiile schemei de pensii facultative si ale politicii de investitii, modul de administrare a fondului de pensii, precum si drepturile si obligatiile părtilor prevăzute în contractul de administrare:

a) definitiile termenilor utilizati, în mod special cele ale termenilor care definesc politica de investitii, instrumentele financiare si riscurile investitiilor eto, conform prevederilor legale în vigoare;

b) obiectivele fondului de pensii;

c) conditiile de dobândire a calitătii de participant la un fond de pensii si modalitatea de aderare, conform prevederilor legale în vigoare;

d) frazele:

(i) “Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuală, oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge să adere sau să rămână participant fiind interzisă.”;

(ii) “Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la fondul de pensii facultative.”;

(iii) “Toti participantii la un fond de pensii facultative au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplică un tratament nediscriminatoriu.”;

e) informatii privind contributia exprimată în lei:

(i) valoarea contributiei minime la fondul de pensii, fără a depăsi limita maximă a contributiei prevăzută de lege;

(ii) modalitatea si termenele de plată a contributiei;

(iii) posibilitatea de modificare a valorii contributiei minime la fondul de pensii;

(iv) posibilitatea suspendării sau încetării plătii contributiei la fondul de pensii, fără penalizarea participantului si fără ca activul personal al participantului si calitatea de participant să fie afectate;

(v) în cazul în care participantul si/sau angajatorul plătesc o contributie diferită fată de suma stabilită prin actul individual de aderare sau prin înstiintările scrise ulterioare cu privire la modificarea valorii contributiei, administratorul depune toate diligentele necesare în vederea solutionării situatiei apărute, în termen de 4 zile lucrătoare de la data încasării acesteia, în caz contrar suma astfel plătită fiind restituită integral sau partial plătitorului;

(vi) posibilitatea pentru participantul la un fond de pensii din România care a fost detasat într-o altă tară de a plăti în continuare contributia la fondul de pensii pe durata detasării;

f) informatii privind suspendarea contributiei:

(i) în situatia în care participantul si/sau angajatorul, după caz, nu îsi îndeplinesc obligatia de plată a contributiei stabilite prin actul individual de aderare sau modificate în conditiile lit. h) pct. (ii), pentru o perioadă mai mare de 3 luni consecutive de la scadenta obligatiei, iar participantul si/sau angajatorul nu au înstiintat în scris administratorul în conformitate cu prevederile lit. h) pct. (ii), acesta din urmă consideră suspendată plata contributiei, fără ca activul personal al participantului si calitatea de participant să fie afectate;

(ii) administratorul notifică de îndată, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice, participantului si/sau angajatorului, precum si Comisiei cu privire la suspendarea plătii contributiei;

(iii) notificarea participantului trebuie să mentioneze faptul că plata contributiei este suspendată ca urmare a neîndeplinirii obligatiei de plată a acesteia, iar reluarea plătii contributiei se efectuează cu înstiintarea prealabilă a administratorului;

g) drepturile participantilor:

(i) dreptul la o pensie facultativă sau la plata activului personal net de la data îndeplinirii conditiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare;

(ii) dreptul de proprietate asupra activului personal;

(iii) dreptul de a fi informat în conformitate cu prevederile legale;

(iv) dreptul de a se transfera la un alt fond de pensii;


(v) orice alte drepturi rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise de Comisie si ale prospectului schemei de pensii facultative;

h) obligatiile participantului:

(i) să plătească contributia stabilită de comun acord în actul individual de aderare;

(ii) să înstiinteze în scris administratorul si angajatorul, după caz, cu privire la orice modificare a valorii contributiei, precum si cu privire la suspendarea sau încetarea plătii acesteia, cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data suspendării sau încetării plătii contributiei;

(iii) să înstiinteze în scris administratorul cu privire la reluarea plătii contributiei după perioada de suspendare sau încetare a plătii acesteia;

(iv) să înstiinteze în scris administratorul si angajatorul cu privire la orice modificare a datelor sale personale si să transmită documentele doveditoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la producerea acestora;

(v) să depună la sediul administratorului documentele necesare pentru deschiderea dreptului de pensie facultativă;

(vi) orice alte obligatii rezultate din prevederile Legii, normelor emise de Comisie si ale prospectului;

i) informatii privind politica de investitii:

(i) strategia de investire a activelor, în raport cu natura si durata obligatiilor;

(ii) structura portofoliului aferentă gradului de risc al fondului de pensii, cu precizarea limitelor investitionale;

(iii) pietele financiare pe care investeste administratorul;

(iv) riscurile asociate structurii de portofoliu propuse;

(v) metodele de evaluare a riscurilor investitionale;

(vi) metoda de revizuire a regulilor de investire;

j) mentionarea în mod obligatoriu a frazelor:

(i) “Performantele anterioare nu reprezintă o garantie a realizărilor viitoare.”;

(ii) “Activele si pasivele fiecărui fond de pensii facultative sunt organizate, evidentiate si administrate distinct, separat de celelalte activităti si de contabilitatea proprie ale administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri si administrator.”;

(iii) “Autorizarea de către Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu reprezintă o garantie pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului de pensii.”;

(iv) “Autorizarea de către Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu implică în niciun fel aprobarea, evaluarea sau garantarea de către Comisie a calitătii plasamentului în instrumente financiare.”;

k) alte elemente pe care administratorul le consideră necesare;

l) regimul fiscal al sumelor reprezentând contributiile la fondul de pensii, conform prevederilor legale, precum si al operatiunilor fondului de pensii;

m) procedura de calcul al valorii activului net si al valorii unitare a activului net, cu mentiunea că aceste proceduri sunt în conformitate cu normele emise de Comisie, precum si modalitatea si frecventa publicării acestor valori;

n) procedura de calcul al ratei de rentabilitate a fondului de pensii, cu mentiunea că această procedură este în conformitate cu normele emise de Comisie, precum si modalitatea si termenele publicării acestei valori;

o) caracteristici ale contului individual al participantilor, cu mentionarea în mod obligatoriu a textului: “Participantul este proprietarul activului personal din contul său. Activul personal nu poate face obiectul unei executări silite sau al unei tranzactii, sub sanctiunea nulitătii actelor respective. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sanctiunea nulitătii.”;

p) procedura de convertire a contributiilor în unităti de fond;

q) resursele financiare ale fondului;

r) cuantumul si structura cheltuielilor, respectiv o prezentare detaliată a comisioanelor si taxelor suportate din contributii si din activul fondului de pensii, precum si modalitatea de percepere a acestora;

s) procedura de transfer la un alt fond de pensii si valoarea penalitătilor, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind transferul la un alt fond de pensii;

s) modalitatea de plată a activului personal al participantului în caz de invaliditate, deces sau în cazul în care participantul îndeplineste conditia prevăzută la art. 93 alin. (2) lit. a) din Lege si nu îndeplineste una sau ambele conditii prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. b) si c) din Lege, precum si conditiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească participantul sau beneficiarul, potrivit legii, pentru a obtine o pensie facultativă. Se va mentiona prevederea din lege potrivit căreia se va adopta o lege specială privind organizarea si functionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie;

t) garantii oferite de administrator, în cazul în care acestea există, si obligatia constituirii provizionului tehnic aferent;

t) obligatiile de informare ale administratorului fată de participanti:

(i) tipurile de informări;

(ii) periodicitatea si modalitatea de informare;

(iii) informatii gratuite si contra cost pe care le poate obtine participantul;

u) procedura de modificare a prospectului si modalitatea de notificare si solicitare a acordului participantilor cu privire la modificarea prospectului, conform prevederilor legale în vigoare;

v) informatii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, administratorul având dreptul să prelucreze datele personale ale participantilor numai în scopuri legate de îndeplinirea obligatiilor acestuia, conform prevederilor prospectului schemei de pensii facultative, pentru colectarea contributiilor participantilor la fondul de pensii, pentru statistici, marketing direct din partea administratorului, precum si în cadrul relatiilor administratorului cu autoritătile competente si, în general, în legătură cu realizarea unui interes legitim sau cu îndeplinirea unei obligatii legale a administratorului.

3. Atreia parte a prospectului detaliat cuprinde mentiunea că pe pagina proprie de internet a administratorului pot fi consultate contractul de administrare si contractul de societate civilă, administratorul având obligatia publicării acestora pe pagina proprie de internet.

Art. 6. - Prospectul simplificat al fondului de pensii contine următoarele:

1. Prima parte a prospectului prezintă informatii si date de identificare ale fondului de pensii, administratorului, depozitarului si ale auditorului acestuia:

a) informatii despre fondul de pensii:

(i) denumirea fondului de pensii ;

(ii) gradul de risc al fondului de pensii;

(iii) numărul si data deciziei de autorizare a fondului de pensii;

(iv) numărul si data deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative;


(v) numărul si data ultimului aviz de modificare a prospectului schemei de pensii facultative;

b) informatii despre administrator:

(i) denumirea administratorului;

(ii) datele de contact: adresă, telefon, fax, pagină de internet;

(iii) codul unic de înregistrare;

(iv) numărul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului;

(v) numărul si data deciziei de autorizare a administratorului;

c) informatii despre depozitar:

(i) denumirea depozitarului;

(ii) numărul si data avizului Comisiei;

d) informatii despre auditorul financiar:

(i) denumirea auditorului financiar;

(ii) numărul si data avizului Comisiei;

e) fraza: “Autoritatea competentă în domeniul reglementării si supravegherii sistemului de pensii private din România este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.”

2. Adoua parte a prospectului cuprinde principiile schemei de pensii facultative si ale politicii de investitii:

a) definitiile termenilor specifici utilizati, în mod special ale celor necesari participantilor pentru întelegerea sistemului de pensii facultative: activ net, activ personal, act individual de aderare, contributia, deducerile legale, unitatea de fond, legea care reglementează sistemul de pensii facultative etc, conform prevederilor legale în vigoare;

b) conditiile de dobândire a calitătii de participant la un fond de pensii si modalitatea de aderare conform prevederilor legale în vigoare;

c) frazele:

(i) “Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuală, oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge să adere sau să rămână participant fiind interzisă.”;

(ii) “Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la fondul de pensii facultative.”;

(iii) “Toti participantii la un fond de pensii facultative au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplică un tratament nediscriminatoriu.”;

d) informatii privind contributia exprimată în lei:

(i) modalitatea si termenele de plată a contributiei;

(ii) valoarea contributiei minime la fond, fără a depăsi limita maximă a contributiei prevăzută de lege;

(iii) posibilitatea de modificare a valorii contributiei minime la fond;

(iv) posibilitatea suspendării sau încetării plătii contributiei la fond, fără penalizarea participantului si fără ca activul personal al participantului si calitatea de participant să fie afectate;

e) drepturile participantilor:

(i) dreptul la o pensie facultativă la îndeplinirea conditiilor prevăzute de Lege;

(ii) dreptul de proprietate asupra activului personal;

(iii) dreptul de a fi informat conform prevederilor legale;

(iv) dreptul de a se transfera la un alt fond de pensii facultative;

(v) orice alte drepturi rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise de Comisie si ale prospectului;

f) obligatiile participantului:

(i) să plătească contributia stabilită de comun acord în actul individual de aderare, precum si să notifice în prealabil administratorul si angajatorul, dacă este cazul, cu privire la orice modificare, suspendare sau încetare a plătilor;

(ii) să comunice administratorului si angajatorului orice modificare a datelor sale personale si să transmită documente doveditoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la producerea modificării;

(iii) să depună la sediul administratorului documentele necesare pentru deschiderea dreptului de pensie facultativă;

(iv) orice alte obligatii rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise de Comisie, precum si ale prospectului;

g) informatii privind politica de investitii:

(i) strategia de investire a activelor, în raport cu natura si durata obligatiilor;

(ii) structura portofoliului aferentă gradului de risc al fondului de pensii, cu precizarea categoriilor de active;

(iii) pietele financiare pe care investeste administratorul;

(iv) riscurile asociate structurii de portofoliu propuse,

h) mentionarea în mod obligatoriu a frazelor:

(i) “Performantele anterioare nu reprezintă o garantie a realizărilor viitoare.”;

(ii) “Autorizarea de către Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu reprezintă o garantie pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului de pensii facultative.”;

i) informatii referitoare la deductibilitatea sumelor reprezentând contributii la fondurile de pensii facultative conform prevederilor legale în vigoare;

j) mentiunea că procedurile de calcul al valorii activului net si al valorii unitătii de fond sunt în conformitate cu normele emise de Comisie, frecventa publicării acestor valori, precum si mentiunea că participantul poate verifica, în orice moment, evolutia activului personal net;

k) mentiunea că procedura de calcul al ratei de rentabilitate a fondului este în conformitate cu normele emise de Comisie, precum si modalitatea si termenele publicării acestei valori;

l) caracteristici ale contului individual al participantilor, cu mentionarea în mod obligatoriu a textului: “Participantul este proprietarul activului personal din contul său. Activul personal nu poate face obiectul unei executări silite sau al unei tranzactii, sub sanctiunea nulitătii actelor respective. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sanctiunea nulitătii.”;

m) procedura de convertire a contributiilor în unităti de fond; n) enumerarea comisioanelor si taxelor suportate din contributii si din activ net;

o) procedura de transfer la un alt fond de pensii facultative si valoarea penalitătilor, după caz;

p) modalitatea de plată a activului personal al participantului în caz de invaliditate, deces, precum si conditiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească participantul sau beneficiarul, potrivit legii, pentru a obtine o pensie facultativă. Se va mentiona prevederea din Lege potrivit căreia se va adopta o lege specială privind organizarea si functionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie;

q) garantii oferite de administrator, în cazul în care acestea există;

r) obligatiile de informare ale administratorului fată de participanti:

(i) tipurile de informări;

(ii) periodicitatea si modalitatea de informare;


(iii) informatii gratuite si contra cost pe care le poate obtine participantul;

s) procedura de modificare a prospectului si modalitatea de notificare si solicitare a acordului participantilor cu privire la modificarea prospectului, conform prevederilor legale în vigoare;

s) sintagma: “Prospectul schemei de pensii facultative se pune la dispozitia participantului în mod gratuit la sediul administratorului sau se consultă accesând pagina proprie de internet precizată în prospectul simplificat.”

 

CAPITOLUL III

Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 7. - (1) Pentru a administra un fond de pensii facultative, administratorul elaborează si supune autorizării Comisiei prospectul schemei de pensii facultative.

(2) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii facultative se realizează în cadrul procesului de autorizare ca administrator al societătii de pensii, al societătii de asigurare sau al societătii de administrare a investitiilor.

Art. 8. - Administratorul trebuie să obtină autorizarea prospectului schemei de pensii facultative pentru fiecare fond de pensii facultative pe care intentionează să îl administreze.

Art. 9. - (1) Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative se emite în baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Cererea de autorizare a primului prospect al schemei de pensii facultative, însotită de documentatia completă, se depune si se înregistrează la Comisie odată cu cererea de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative de către reprezentantul legal al societătii de pensii, al societătii de asigurare sau al societătii de administrare a investitiilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 10. - (1) Cererea pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative este însotită de următoarele documente:

a) schema de pensii facultative, în baza căreia se elaborează prospectul, întocmită în conformitate cu prevederile Legii;

b) prospectul schemei de pensii facultative, întocmit conform prevederilor art. 4 alin. (1);

c) proiectul contractului de administrare, întocmit în conformitate cu modelul-cadru prevăzut în anexa nr. 1;

d) proiectul contractului de depozitare;

e) proiectul contractului de societate civilă;

f) împuternicire semnată si stampilată de către reprezentantul legal al societătii de pensii, în cazul în care acesta deleagă una sau mai multe persoane pentru a reprezenta societatea în relatia cu Comisia;

g) dovada plătii taxei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Comisia hotărăste cu privire la autorizarea prospectului schemei de pensii facultative în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(3) Decizia de autorizare a prospectului se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(4) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la alin. (2), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(5) în situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum si lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.

Art. 11. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre conditiile prevăzute în prezenta normă atrage respingerea cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Decizia de respingere, scrisă si motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării acesteia, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislatia în vigoare privind contenciosul administrativ.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii facultative

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 12. - Prospectul schemei de pensii facultative poate fi modificat cu îndeplinirea procedurii prevăzute în prezenta normă.

Art. 13. - (1) Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii facultative cuprinde două etape:

a) obtinerea avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, emis în baza cererii si a documentelor depuse de administratorul care solicită modificarea;

b) obtinerea avizului definitiv de modificare a prospectului schemei de pensii facultative emis în baza cererii si a documentelor depuse de administratorul care solicită modificarea, după îndeplinirea tuturor cerintelor stabilite prin prezenta normă.

(2) Comisia hotărăste cu privire la avizarea definitivă a modificării prospectului numai după ce administratorul face dovada obtinerii acordului majoritătii participantilor la fondul de pensii facultative al cărui prospect se modifică.

Art. 14. - (1) Contractul de administrare poate fi modificat numai cu avizul Comisiei.

(2) Dacă modificările aduse contractului de administrare modifică prevederi ale prospectului schemei de pensii facultative, cererea de avizare a modificării contractului de administrare se depune la Comisie concomitent cu cererea de avizare a modificării prospectului.

(3) Cererea de avizare a modificării contractului de administrare se depune însotită de:

a) nota de fundamentare a administratorului si modificările propuse, evidentiate comparativ, semnate si stampilate de reprezentantul legal al administratorului;

b) contractul de administrare în forma modificată, care urmează să fie publicat pe pagina proprie de internet a administratorului, si actul aditional la contractul de administrare.

(4) Comisia hotărăste cu privire la avizarea modificării contractului de administrare în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.


(5) Contractul de administrare se republică integral pe pagina proprie de internet a administratorului, după fiecare modificare avizată de Comisie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării avizului de modificare de către Comisie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de avizare prealabilă a modificării prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 15. - Pentru a obtine avizul prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, administratorul depune la Comisie o cerere de avizare prealabilă a modificării acestuia, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, însotită de următoarele documente:

a) nota de fundamentare a administratorului si modificările propuse, evidentiate comparativ, semnate si stampilate de reprezentantul legal al administratorului;

b) proiectul prospectului modificat, care urmează a fi difuzat în cazul obtinerii avizului definitiv de modificare a prospectului;

c) documentul de informare si solicitare a acordului participantilor, întocmit în conformitate cu prevederile art. 20;

d) împuternicirea persoanei care reprezintă administratorul în relatia cu Comisia;

e) cartea de identitate a persoanei împuternicite, în copie.

f) dovada plătii taxei de avizare a modificării prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 16. - (1) Comisia hotărăste cu privire la avizarea prealabilă a modificării prospectului, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(3) în situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum si în cazul lipsei unor documente se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.

Art. 17. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre conditiile prevăzute în prezenta normă atrage respingerea cererii de avizare prealabilă a modificării prospectului.

(2) Avizul prealabil sau decizia de respingere, scrisă si motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării acesteia, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislatia în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 18. -O nouă cerere de avizare prealabilă a modificării prospectului poate fi adresată Comisiei numai după ce au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de obtinere a acordului majoritătii participantilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 19. - În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data comunicării avizului prealabil de modificare a prospectului, administratorul informează si solicită acordul participantilor la fondul de pensii facultative, existenti la data comunicării avizului prealabil, cu privire la propunerile de modificare ale prospectului, în conformitate cu prevederile art. 20.

Art. 20. - (1) Documentul de informare si solicitare a acordului participantilor cuprinde modificările propuse, evidentiate comparativ cu prevederile din prospectul în vigoare.

(2) în documentul de informare si solicitare a acordului participantilor se precizează faptul că, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicări a documentului conform alin. (6), participantii care nu sunt de acord cu modificările prospectului notifică administratorului, în scris, acest fapt si pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalităti de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.

(3) în documentul de informare si solicitare a acordului participantilor se precizează faptul că neexprimarea de obiectii din partea participantului este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului.

(4) Prin documentul de informare si solicitare a acordului, participantilor le este adus la cunostintă faptul că, în cazul în care nu se obtine acordul majoritătii participantilor cu privire la modificările aduse prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.

(5) Documentul de informare si solicitare a acordului participantilor se publică în cel putin două cotidiene de circulatie natională, pe o perioadă de cel putin două zile consecutive, si pe pagina proprie de internet a administratorului.

(6) Prima publicare a documentului de informare si solicitare a acordului participantilor în cele două cotidiene de circulatie natională si publicarea pe pagina proprie de internet a administratorului se efectuează în aceeasi zi.

Art. 21. - În situatia prevăzută la art. 26 alin. (3) din Lege, administratorul informează participantii în conformitate cu procedura prevăzută la art. 20, cu mentiunea că modificarea comisionului de administrare intră în vigoare în termen de 6 luni de la data primei publicări a documentului de informare si solicitare a acordului participantilor, prevăzute la art. 20 alin. (6).

Art. 22. - (1) Transferul participantilor care nu sunt de acord cu propunerile de modificare ale prospectului si care au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii facultative se realizează cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de Norma nr. 14/2006 privind transferul participantilor între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1) din Norma nr. 14/2006, cererile de transfer sunt procesate în termen de 10 zile lucrătoare de la întocmirea procesului-verbal prevăzut la art. 23 alin. (1) si (2) si constatarea obtinerii acordului majoritătii participantilor cu privire la modificările aduse prospectului.

Art. 23. - (1) Administratorul întocmeste un proces-verbal privind îndeplinirea obligatiilor de informare si solicitare a acordului participantilor, proces-verbal în care se mentionează numărul participantilor care nu au avut obiectii cu privire la modificările aduse prospectului, numărul participantilor care si-au exprimat dezacordul cu privire la acestea si al celor care au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii facultative.

(2) Procesul-verbal se întocmeste nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la data la care expiră termenul în care participantii îsi pot exprima dezacordul fată de modificările propuse.


(3) înscrisurile care consemnează dezacordul participantilor la modificarea prospectului schemei de pensii facultative se păstrează în conformitate cu Norma nr. 2/2008 privind organizarea activitătii de arhivă la administratorii de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2008, si procedurile interne privind arhivarea.

(4) Procesul-verbal este semnat si stampilat de către reprezentantul legal al administratorului.

Art. 24. - Dacă, în urma întocmirii procesului-verbal prevăzut la art. 23 alin. (1), se constată că nu s-a obtinut acordul majoritătii participantilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative, administratorul transmite Comisiei, spre informare, cu cel putin 3 zile lucrătoare anterioare primei difuzări, anuntul care urmează să fie publicat pe pagina proprie de internet si în două cotidiene de circulatie natională, pe o perioadă de cel putin două zile consecutive, prin care se aduce la cunostinta participantilor faptul că modificarea prospectului nu mai are loc, iar cererile de transfer nu mai sunt procesate.

 

SECTIUNEA a 4-a

Procedura de avizare definitivă a modificării prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 25. - Comisia hotărăste cu privire la avizarea definitivă a modificării prospectului schemei de pensii facultative în baza cererii de avizare definitivă a modificării prospectului depusă de administrator, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 26. - Cererea se depune însotită de:

a) procesul-verbal prevăzut la art. 23 alin. (1);

b) dovada publicării documentului de informare si solicitare a acordului participantilor în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5).

Art. 27. - (1) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a unor acte normative care duc la modificarea unor prevederi ale prospectului schemei de pensii facultative, administratorii au obligatia de a solicita Comisiei avizarea definitivă a modificării prospectului schemei de pensii facultative, fără a mai fi necesară îndeplinirea procedurilor de obtinere a acordului majoritătii participantilor.

(2) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (1), administratorul depune la Comisie cererea de avizare definitivă a modificării prospectului, însotită de următoarele documente:

a) nota de fundamentare a administratorului si modificările propuse ca efect al schimbării cadrului legislativ, evidentiate comparativ, semnate si stampilate de reprezentantul legal al administratorului;

b) proiectul prospectului modificat care urmează a fi difuzat în cazul obtinerii avizului definitiv de modificare a prospectului;

c) împuternicirea persoanei care reprezintă administratorul în relatia cu Comisia;

d) cartea de identitate a persoanei împuternicite, în copie.

e) dovada plătii taxei de avizare a modificării prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 28. - (1) Comisia hotărăste cu privire la avizarea definitivă a modificării prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(3) în situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum si în cazul lipsei unor documente se solicită completarea ori înlocuirea acestora, după caz.

Art. 29. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre conditiile prevăzute în prezenta normă atrage respingerea cererii de avizare definitivă a modificării prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Avizul definitiv sau decizia de respingere, scrisă si motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia în vigoare privind contenciosul administrativ.

 

SECTIUNEA a 5-a

Obligatii de publicare si republicare a prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 30. - (1) Prospectul schemei de pensii facultative este pus în mod obligatoriu si gratuit la dispozitia publicului la sediul social si la sediile secundare autorizate ale administratorului.

(2) Prospectul schemei de pensii facultative se publică în mod obligatoriu pe pagina proprie de internet a administratorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei de autorizare emise de Comisie.

Art. 31. - (1) Prospectul schemei de pensii facultative, în forma modificată, se publică cu respectarea prevederilor legale privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora.

(2) Prospectul schemei de pensii facultative se republică integral, pe pagina proprie de internet a administratorului, după fiecare modificare avizată de Comisie, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea avizului definitiv de către Comisie.

(3) Republicarea prospectului se anuntă cel putin într-un cotidian national, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea avizului de modificare de către Comisie.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 32. - (1) Administratorii de fonduri de pensii facultative au obligatia ca în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme să solicite Comisiei avizarea modificării prospectelor, în conformitate cu prevederile prezentei norme.

(2) De la data comunicării avizului definitiv de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, în conformitate cu prevederile prezentei norme, în activitatea de marketing a fondurilor de pensii facultative se utilizează prospectul în forma modificată.

Art. 33. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme constituie contraventie si se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare, respectiv conform prevederilor art. 120, art. 121 alin. (1) lit. k) si alin. (2)-(11), art. 122 si ale art. 1221 din Lege.

Art. 34. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 35. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 28/2007 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 60/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 29 august 2007, precum si orice alte dispozitii contrare.


 

ANEXA Nr. 1

la normă

 

CONTRACT-CADRU DE ADMINISTRARE

 

- Model -

 

Prezentul contract se încheie între:

Societatea de administrare a fondului de pensii facultative................................................................................................... (denumirea), cu sediul în  ................................, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. ..................., cod unic de înregistrare ............................, cod IBAN ........................., deschis la ..........................................., nr. si data deciziei de autorizare ca administrator, emisă de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, .............., codul de înscriere în Registrul Comisiei ...................., reprezentată legal prin .................................................................................................. (numele, prenumele, C.l./B.l. seria .... nr.......), în calitate de ................., denumită în continuare ...............,

si participantii ........................... (numele ..............., prenumele .................., cetătenia ...................., cu domiciliul în ................, C.I./B.I. seria ...... nr. .................., CNP ..........................).

Obiectul contractului

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie administrarea fondului de pensii facultative ......................................

(2) Prin administrare, în sensul prezentului contract, părtile înteleg .......................................................................................

(3) Participantul la fondul de pensii facultative împuterniceste administratorul în vederea realizării obiectului prezentului contract.

(4) Principiile schemei de pensii facultative sunt: .........................................................................................................................

(5) Administratorul fondului de pensii facultative este obligat să respecte eventualele limitări ce ar decurge din prevederile prezentului contract.

Durata contractului

Art. 2. - Durata prezentului contract este ................................................................................................................................

Pretul contractului

Art. 3. - Pretul contractului; modalităti de plată

Art. 4. - Pentru administrarea fondului de pensii facultative, administratorul va retine un comision de administrare care se compune dintr-un procent de ............ %, aplicat la contributiile plătite de către participant, înainte de convertirea acestora în unităti de fond, si un procent de ...........% pe lună, aplicat la activul net total al fondului de pensii facultative.

Art. 5. - Metoda de calcul si de percepere a comisioanelor este  ............................................................................................

Obligatiile administratorului

Art. 6. - Obligatiile administratorului fondului de pensii facultative sunt: .................................................................................

Art. 7. - În vederea ducerii la îndeplinire a obligatiilor ce îi revin, administratorul fondului de pensii facultative va actiona numai în interesul participantilor la fond si va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum si pentru exercitarea si încasarea drepturilor cuvenite aferente activelor din portofoliul administrat.

Art. 8. - Evidentele administratorului referitoare la participanti, contributii, investitii si pensii facultative ....................................

Art. 9. - Procedurile privind modalitătile de solutionare a sesizărilor si reclamatiilor, precum si procedurile de remediere a deficientelor .....................................................................................................................................................................................

Art. 10. - Administratorul va comunica participantilor la fondul de pensii facultative orice informatie cerută de acestia si având legătură cu obiectul prezentului contract, conform Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare.

Drepturile participantilor

Art. 11. - Drepturile participantilor la fondul de pensii facultative sunt .................................................................................

Obligatiile participantilor

Art. 12. - Obligatiile participantilor la fondul de pensii facultative sunt .................................................................................

Răspunderea părtilor

Art. 13. - Administratorul fondului de pensii facultative răspunde pentru orice prejudiciu produs participantilor prin:

a) încălcarea actelor normative si/sau a reglementărilor legale în vigoare;

b) doi;

c) neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Depozitarea

Art. 14. - Administratorul este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract cu o societate de depozitare avizată de Comisie, care să fie responsabilă pentru tinerea în sigurantă a tuturor activelor fondului de pensii facultative, precum si pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligatii legale în legătură cu activitatea de depozitare.


Auditul

Art. 15. - Administratorul este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract cu persoane fizice sau juridice, persoane active, avizate de Comisie, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România, care să fie responsabile pentru auditarea situatiilor financiar-contabile ale fondului de pensii facultative, precum si pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligatii legale în legătură cu activitatea de audit.

Art. 16. - Modalitătile de control exercitate de către auditori ................................................................................................

Forta majoră

Art. 17. - Forta majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de ... zile de la data aparitiei si demonstrată în termen de ........... zile de la data aparitiei.

Modificarea contractului

Art. 18. - Modificarea prezentului contract se va face prin act aditional, cu acordul părtilor.

Încetarea contractului

Art. 19. - (1) Prezentul contract încetează de plin drept si fără interventia instantei de judecată în cazurile prevăzute de lege si de reglementările speciale privind pe oricare dintre părti.

(2) Transferul activelor aferente conturilor individuale ale participantilor se va realiza conform prevederilor legale.

Litigii

Art. 20. - (1) Modul de rezolvare a litigiilor ..............................................................................................................................

(2) Instanta competentă este ......................................................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la normă

 

Datele de identificare ale solicitantului

Cerere pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

1. Denumirea fondului de pensii facultative: ....................................................................................................................................

 

2. Denumirea solicitantului - administrator: .....................................................................................................................................

 

3. Reprezentantul legal: ................................................................................................ (numele, prenumele si functia), ................................................................ (numărul de telefon)

 

 4. Persoana de contact: .............................................................................................. (numele, prenumele si functia), ................................................................ (numărul de telefon)

 

5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul National al Registrului Comertului:

.......................................................................................................................................................................................

(seria, numărul si data emiterii)

6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Oficiul National al Registrului Comertului:.........................................................

 

Prezenta cerere este însotită de opisul documentelor anexate si de un număr de ................................ documente, totalizând un număr de ................ file.

 

Semnătura reprezentantului legal .............................................

 

Data

....................................

 

 

Stampila administratorului

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE PO T CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.

 


ANEXA Nr. 3

la normă

 

Datele de identificare ale solicitantului

Cerere de avizare prealabilă a modificării prospectului schemei de pensii facultative

1. Denumirea fondului de pensii facultative:....................................................................................................................................

 

2. Denumirea solicitantului - administrator:....................................................................................................................................

 

3. Reprezentantul legal: ................................................................................................ (numele, prenumele si functia), ................................................................ (numărul de telefon)

 

4. Persoana de contact: ............................................................................................... (numele, prenumele si functia), ................................................................ (numărul de telefon)

5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul National al Registrului Comertului:

.......................................................................................................................................................................................

(seria, numărul si data emiterii)

 

6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Oficiul National al Registrului Comertului: .........................................................

 

7. Numărul deciziei de autorizare ca administrator al fondului de pensii facultative, emisă de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Comisie) ............................................................................................................................... (numărul si data emiterii)

 

8. Numărul deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative, emisă de Comisie.............................................................................................................................................................................................................................. (numărul si data emiterii)

Prezenta cerere este însotită de opisul documentelor anexate si de un număr de................................documente, totalizând un număr de................file.

 

Semnătura reprezentantului legal .............................................

 

Data

....................................

 

 

Stampila administratorului

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.

 

 

ANEXA Nr. 4

la normă

 

Datele de identificare ale solicitantului

Cerere de avizare definitivă a modificării prospectului schemei de pensii facultative

1. Denumirea fondului de pensii facultative:....................................................................................................................................

 

2. Denumirea solicitantului - administrator:....................................................................................................................................

 

3. Reprezentantul legal: ................................................................................................ (numele, prenumele si functia), ................................................................ (numărul de telefon)

 

4. Persoana de contact: ............................................................................................... (numele, prenumele si functia), ................................................................ (numărul de telefon)

5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul National al Registrului Comertului:

.......................................................................................................................................................................................

(seria, numărul si data emiterii)

 

6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Oficiul National al Registrului Comertului: .........................................................

 

7. Numărul deciziei de autorizare ca administrator al fondului de pensii facultative, emisă de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Comisie) ............................................................................................................................... (numărul si data emiterii)

 

8. Numărul deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative, emisă de Comisie ............................................................................................................................................................................................................................. (numărul si data emiterii)

9. Numărul avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative, emisă de Comisie .......................................................................................................................................................................................................... (numărul si data emiterii)

Prezenta cerere este însotită de opisul documentelor anexate si de un număr de................................documente, totalizând un număr de................file.

 

Semnătura reprezentantului legal .............................................

 

Data

....................................

 

 

Stampila administratorului

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.

 

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale din 14 noiembrie 2010, care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.011/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primari în unele circumscriptii electorale

 

1. Comuna Rusetu, judetul Buzău

- Partidul Democrat Liberal

- candidatul independent - Bălan Măria Daniela

2. Comuna Cămin, judetul Satu Mare

- Uniunea Democrată Maghiară din România

- Forumul Democrat al Germanilor din România

- candidatul independent - Sasu Măria

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 15.