MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 689/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 689         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 octombrie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.676/2.291/1.331. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea anexelor nr. 1-3, 5-24 si 27-42 la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

2.400. - Ordin al ministrului finantelor publice privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

 

2.557. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national pentru modificarea si completarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil īn vederea īnfiintării muzeelor si colectiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.297/2006


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.676 din 13 septembrie 2010

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.291 din 13 septembrie 2010

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.331 din 20 septembrie 2010

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 1-3, 5-24 si 27-42 la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Īn baza art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

īn conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 12 din Hotărārea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

avānd īn vedere prevederile art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit următorul ordin:

Articol unic. - Anexele nr. 1-3, 5-24 si 27-42 la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 206 din 1 aprilie 2010, se modifică si se īnlocuiesc cu anexele nr. 1-39*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis


*) Anexele nr. 1-39 sunt reproduse īn facsimil.

 

ANEXE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

 

Īn baza art. 61-65 si a art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale,

īn temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabileste Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea vamală, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 492/2007 privind Procedura de aplicare a prevederilor art. 65 si 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale, cu modificările ulterioare, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2007.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2010.

Nr. 2.400.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

 

Art. 1. - Īn aplicarea dispozitiilor art. 61-65, respectiv ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, denumit īn continuare Regulament, prin organizatii de stat sau organizatii de binefacere ori filantropice se īntelege ministerele si alte institutii ale administratiei publice centrale sau locale, cămine de bătrāni si centrele de plasament pentru minori finantate integral de la bugetul de stat, care functionează potrivit prevederilor legale īn vigoare.

Art. 2. - (1) īn vederea aprobării organizatiilor de stat sau a altor organizatii de binefacere ori filantropice care pot beneficia de scutire de taxe vamale īn baza prevederilor art. 61-65 si 74-80 din Regulament, īn cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti se constituie cāte o comisie formată din:

- presedinte - director executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau sef al administratiei finantelor publice de sector;

- membru - director adjunct executiv cu atributii īn colectarea si administrarea veniturilor statului sau sef administratie, adjunct al administratiei finantelor publice de sector;

- membru - sef serviciu/birou juridic.

(2) Secretariatul comisiei este asigurat de un expert din cadrul serviciului, cu atributii īn colectarea si administrarea veniturilor statului.

Art. 3. - (1) Organizatia solicitantă va depune la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti o cerere, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 1, semnată de reprezentantul său legal, īn care se vor mentiona denumirea, sediul social, obiectul de activitate, codul fiscal si scopul concret pentru care se solicită aprobarea, īnsotită de următoarele documente:

a) actul de īnfiintare (copie);

b) statutul, după caz (copie);

c) codul de identificare fiscală (copie);

d) referat al administratiei finantelor publice īn a cărei rază teritorială īsi are sediul social solicitantul, din care să rezulte dacă acesta a respectat disciplina financiară, respectiv că a achitat obligatiile fiscale si a depus īn termen declaratiile aferente. Exceptie fac ministerele si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale.

(2) Odată cu cererea prevăzută la alin. (1) organizatia importatoare depune la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti o declaratie scrisă prin care se angajează că va achita taxele vamale īn cazul īn care comisia nu acordă scutirea.


(3) Comisia va analiza documentele depuse si va decide asupra aprobării. Aprobarea, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 2, va fi semnată de presedintele comisiei si va fi comunicată solicitantului īn termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data īnregistrării documentatiei la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(4) īn caz de respingere a cererilor prezentate se vor preciza motivele care au stat la baza acestei decizii.

Art. 4. - Aprobarea se acordă numai pentru următoarele domenii īnscrise īn actul de īnfiintare al organizatiei: servicii sociale, umanitar, religios, cultural, didactic, sportiv, sănătate, filantropie si voluntariat, elaborarea si implementarea strategiilor de guvernare si exclusiv pentru bunurile importate potrivit scopurilor prevăzute la art. 61-65 si 74-80 din Regulament.

Art. 5. - Aprobarea se prezintă īn original la autoritatea vamală, care va mentiona pe verso numărul si data declaratiei vamale de punere īn liberă circulatie si va retine o copie. Scutirea de taxe vamale se acordă după verificarea īndeplinirii celorlalte conditii prevăzute de lege.

Art. 6. - Organizatiile care primesc aprobarea vor transmite la directia generală a finantelor publice judeteană, respectiv la administratia finantelor publice a sectorului municipiului Bucuresti care a dat aprobarea un raport anual privind activitatea desfăsurată īn baza aprobării, respectiv structura si cantitatea bunurilor importate si destinatia acestora.

Art. 7. - Īn situatia constatării de către organele teritoriale de control fiscal a nerespectării prevederilor Regulamentului, organizatiilor li se anulează aprobarea de către aceeasi autoritate care a eliberat-o si care va īnstiinta autoritatea vamală, īn vederea īncasării taxelor vamale aferente operatiunilor care au fost efectuate cu īncălcarea reglementărilor legale īn vigoare.

Art. 8. - Organele teritoriale de control fiscal vor efectua verificări la entitătile care au beneficiat de aprobare, cel putin o dată pe an, asupra modului īn care sunt respectate prevederile legale īn vigoare.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Denumirea organizatiei.................................

Codul fiscal...........................................

Adresa .................................................

Telefon................................................

Nr. de īnregistrare....................................

CERERE

Īn conformitate cu prevederile art. 61-65 sau 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale si īn baza documentatiei anexate, solicităm aprobarea pentru desfăsurarea activitătilor de import īn conditiile art. 61-65 sau 74-80 din acest regulament.

 

Reprezentantul legal al organizatiei,

.............................................

(numele si prenumele)

.............................................

 

(semnătura si stampila)

.............................................

Data...........................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului....................

Administratia Finantelor Publice a Sectorului...........................

DECIZIA

Nr.......din...........

 

Īn conformitate cu prevederile art. 61-65 sau 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, pe baza documentatiei depuse si īnregistrate sub nr. ........................., se aprobă desfăsurarea activitătii de import īn conditiile art. 61-65 sau 74-80 din acest regulament de către organizatia ........................., cu sediul social īn localitatea ............................., str. ........................ nr. ........, codul fiscal  ..............., telefon .........................., reprezentată legal de către ....................................................................................................... (numele si prenumele)

 

 

Director executiv,

.............................................

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil īn vederea īnfiintării muzeelor si colectiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.297/2006

 

Īn conformitate cu dispozitiile art. 17 alin. (1) si (2), ale art. 34 alin. (2) lit. c) si d), precum si ale art. 41 alin. (1) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărārea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite următorul ordin:

Art. I. - Criteriile de acordare a avizului prealabil īn vederea īnfiintării muzeelor si colectiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.297/2006, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 701 din 16 august 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) cererea de solicitare a avizului prealabil pentru īnfiintarea muzeelor si a colectiilor publice, conform modelului prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentele criterii;”.

2. După articolul 11 se introduce modelul Cererii de solicitare a avizului prealabil pentru īnfiintarea muzeelor si a colectiilor publice, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Vasile Timis,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 2.557.

 

ANEXĂ

(Anexa la criterii)

 

CERERE

de solicitare a avizului prealabil pentru īnfiintarea muzeelor si a colectiilor publice

 

Denumirea solicitantului1

 

Reprezentant legal

 

Adresa de corespondentă a solicitantului

Tară/Judet

 

Localitate

 

Strada/nr.

 

Cod postal

 

Telefon/fax

 

 

Prin prezenta se solicită acordarea avizului prealabil īn vederea īnfiintării muzeului/colectiei publice cu titulatura:

........................................................................................................................................................

ce urmează a functiona īn sediul din:

Judet:..........................................................................Localitate:.........................................

Strada:.................................................................nr........Cod postal:.................................

Muzeul/colectia publică urmează a functiona īn subordinea:

 

Denumirea persoanei fizice sau juridice2

 

Reprezentant legal

 

Adresa de corespondentă

 

Tară/Judet

 

Localitate

 

Strada/nr.

 

Cod postal

 

Telefon/fax

 

 

Anexăm prezentei solicitări documentele prevăzute de art. 5 lit. b)-m) din criterii.

 

Data

..................................................

Numele si semnătura

..................................................


1 Proprietar sau titular al dreptului de administrare a bunurilor culturale ce urmează a constitui patrimoniul cultural al muzeului sau al colectiei publice.

2 Se indică denumirea persoanei fizice sau juridice īn subordinea căreia urmează a functiona muzeul sau, după caz, colectia publică.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.