MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 692/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 692         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 octombrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

997. - Hotărāre privind aprobarea īnchiderii definitive si monitorizării postīnchidere a stării de sigurantă a obiectivului si a factorilor de mediu a unor mine si cariere, etapa a Xl-a, si modificarea unor acte normative īn domeniul īnchiderii unor mine si cariere

 

1.001. - Hotărāre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizare DN 5, sectorul Bucuresti - Adunatii Copăceni km 7+573-km 19+220”

 

1.005. - Hotărāre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale īn domeniul public al municipiului Brăila si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, judetul Brăila

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.414. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind īntocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare īn anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010

 

2.559. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

 

2.584. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 71/2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplină din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Rectificări la:

 - Legea nr. 171/2010;

 - Hotărārea Guvernului nr. 713/2010;

 - Hotărārea Guvernului nr. 871/2010;

 - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 737/2010


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea īnchiderii definitive si monitorizării postīnchidere a stării de sigurantă a obiectivului si a factorilor de mediu a unor mine si cariere, etapa a Xl-a, si modificarea unor acte normative īn domeniul īnchiderii unor mine si cariere

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si ale art. 52 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă īnchiderea definitivă, conservarea, ecologizarea si monitorizarea postīnchidere a stării de sigurantă a obiectivului si a factorilor de mediu a minelor si carierelor aflate īn patrimoniul unor companii/societăti nationale sau societăti comerciale care activează īn sectorul minier, prevăzute īn anexa nr. 1.1.

(2) Se aprobă valorile necesare derulării, īn perioada 2010-2014, a programului unic de etapizare pentru modernizarea a 8 statii de epurare si tratare a apelor de mină, īn 8 amplasamente diferite. Īn baza studiilor de solutii se vor moderniza/optimiza procesele tehnologice pentru cresterea randamentelor specifice la fiecare statie de epurare īn parte, scopul final fiind depăsirea limitelor tehnologiilor actuale si īncadrarea īn normativele īn vigoare.

Art. 2. - Rezervele geologice neexploatate ale minelor si carierelor care se īnchid rămān īn gestionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Art. 3. - (1) Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe aferente obiectivelor miniere prevăzute a se īnchide potrivit anexei nr. 1.1, precum si valorificarea acestora se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat īn active corporale si necorporale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Sumele obtinute din valorificarea mijloacelor fixe se folosesc cu respectarea prevederilor legale.

(2) Se aprobă sistarea definitivă a lucrărilor de investitii neterminate, terminate si nereceptionate aferente obiectivului care se īnchide. Investitiile neterminate se casează si se valorifică conform procedurii de valorificare a mijloacelor fixe prevăzute īn Legea nr. 15/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Anexele tehnice si dependintele, de natura celor prevăzute la art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, care se impun a fi mentinute īn functiune pe parcursul executării lucrărilor de īnchidere a obiectivului minier, se preiau de către ministerul de resort, urmānd ca la finalizarea lucrărilor să fie valorificate conform prevederilor legale.

(4) Anexele tehnice si dependintele, altele decāt cele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, se valorifică prin grija operatorului economic de care a apartinut obiectivul minier, cu aprobarea prealabilă si sub coordonarea directiei de specialitate din cadrul ministerului de resort sau, după caz, a altei persoane juridice legal desemnate īn acest sens de ordonatorul principal de credite. Valorificarea se face prin vānzare sau acordare cu titlu gratuit, īn conditiile legii, la cererea autoritătilor publice locale sau a persoanelor interesate/afectate. Toate constructiile civile sau miniere rămase nevalorificate se casează potrivit prevederilor Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si se vor dezafecta conform proiectului tehnic.

(5) Constructiile care rămān nevalorificate la terminarea lucrărilor de īnchidere si ecologizare, precum si terenurile aferente perimetrului ecologizat se predau Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, īn conditiile legii.

Art. 4. - (1) Fondurile necesare pentru īnchiderea definitivă, conservarea si ecologizarea obiectivelor miniere, inclusiv monitorizarea factorilor de mediu postīnchidere, pentru companiile/societătile nationale, fundamentate īn programele tehnice de dezafectare sau conservare, elaborate īn acest scop si avizate conform legii, se asigură atāt din sursele proprii ale acestora, cāt si din alocatiile bugetare aprobate cu această destinatie. Administrarea sumelor alocate prin legea bugetului de stat se face de către ministerul de resort, directia de specialitate, īn conformitate cu prevederile legale, prin operatorul specializat īnfiintat īn acest scop prin Hotărārea Guvernului nr. 313/2002 privind īnfiintarea Societătii Comerciale de Conservare si īnchidere a Minelor “Conversmin” - S.A., cu modificările si completările ulterioare, īn baza listelor-anexă la Programul anual de conservare, īnchidere, reconstructie ecologică si activităti postīnchidere.

(2) Fondurile necesare efectuării tuturor activitătilor, inclusiv cele auxiliare, necesare īn procesul de īnchidere si ecologizare a obiectivelor miniere, precum si cele privind organizarea si desfăsurarea achizitiilor publice, efectuarea unor teste si expertize īn perioada derulării lucrărilor, organizarea si desfăsurarea receptiilor, precum si altele asemenea se prevăd īn devizele generale ale obiectivelor, cu īncadrarea īn valorile totale aprobate prin hotărāri ale Guvernului. Plata pentru asemenea activităti la obiectivele supuse īnchiderii se face conform contractelor de achizitie publică, normelor interne si/sau tarifelor aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1), pentru obiectivele miniere cuprinse īn anexa nr. 1.1, se solicită lunar de către ordonatorul principal de credite, pe baza cererilor de deschidere a creditelor bugetare care vor fi īnsotite de centralizatorul deconturilor justificative ale operatorilor economici, īn conformitate cu anexa nr. 2.

(4) Deconturile justificative, inclusiv cele care constituie, după caz, avans, se īntocmesc de către operatorul economic, pe baza contractelor īncheiate pentru realizarea programelor tehnice de dezafectare sau de conservare a minelor si a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situatiile lunare de lucrări.

(5) Deconturile justificative prevăzute la alin. (4) vor fi avizate de către directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, unde se situează obiectivul la care s-au efectuat lucrările de īnchidere, indiferent de sediul social al operatorului economic care a efectuat această lucrare, īn conformitate cu anexa nr. 3.

(6) La avizarea deconturilor justificative, directiile generale ale finantelor publice au obligatia de a verifica īncadrarea sumelor solicitate pentru īnchidere īn valoarea aprobată prin hotărāre a Guvernului.

(7) Anexa nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 816/1998 privind conservarea si īnchiderea definitivă a unor mine si cariere, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 443 din 20 noiembrie 1998, anexa nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 17/1999 privind īnchiderea definitivă si conservarea unor mine si cariere, etapa a II-a, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 14 din 20 ianuarie 1999, anexa nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 720/1999 privind aprobarea programului pentru conservarea si īnchiderea definitivă a unor mine si cariere, etapa a lII-a, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 443 din 13 septembrie 1999, anexa nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 493/2000 privind aprobarea Programului pentru conservarea si īnchiderea definitivă a unor mine si cariere, etapa a IV-a, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 284 din 22 iunie 2000, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 602/2001 privind aprobarea īnchiderii definitive a unor mine si cariere, etapa a V-a, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 369 din 9 iulie 2001, cu modificările ulterioare, anexa nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 898/2002 privind aprobarea īnchiderii definitive a unor mine si cariere, etapa a Vl-a, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 645 din 30 august 2002, anexa nr. 3 la Hotărārea Guvernului nr. 926/2003 privind aprobarea conservării, īnchiderii definitive si monitorizării factorilor de mediu postīnchidere a unor mine si cariere, etapa a VII-a, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 602 din 25 august 2003, anexa nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 1.846/2004 privind aprobarea conservării, īnchiderii definitive si monitorizării factorilor de mediu postīnchidere a unor mine si cariere, etapa a VlII-a, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.112 din 27 noiembrie 2004, anexa nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 1.008/2006 privind aprobarea īnchiderii definitive si monitorizării factorilor de mediu postīnchidere a unor mine si cariere, etapa a IX-a, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, cu modificările ulterioare, si anexa nr. 3 la Hotărārea Guvernului nr. 644/2007 privind aprobarea īnchiderii definitive si monitorizării factorilor de mediu postīnchidere a unor mine si cariere, etapa a X-a, si modificarea unor acte normative īn domeniul īnchiderii unor mine si cariere, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 469 din 12 iulie 2007, se modifică si se īnlocuiesc cu anexa nr. 3.

Art. 5. - Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din prezenta hotărāre si ale art. 25 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu completările ulterioare, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri asigură si este responsabil de monitorizarea factorilor de mediu postīnchidere, pentru o perioadă de cel putin 50 de ani.

Art. 6. - Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute de prezenta hotărāre vor fi notificate si acordate potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale īn domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 7. - (1) Pentru minele si carierele prevăzute īn anexele nr. 1.1 si 1.2 la care lucrările nu īncep īn anul financiar īn care au fost aprobate, cheltuielile pentru conservare anuală si monitorizare anuală vor continua si īn perioada următoare, pe baza unor analize tehnico-economice, cu conditia īncadrării īn valoarea aprobată.

(2) Pentru minele si carierele la care lucrările nu au īnceput īn anul financiar īn care s-a aprobat īnchiderea, lucrările vor putea īncepe īn perioada următoare, pe baza proiectului de executie, cu conditia īncadrării īn valoarea aprobată, pe total, prin hotărāri ale Guvernului.

Art. 8. - Se aprobă suplimentarea valorilor alocate pentru unele obiective miniere aprobate la īnchidere prin hotărāri ale Guvernului, potrivit anexei nr. 1.2.

Art. 9. - La anexa nr. 1 punctul XVII din Hotărārea Guvernului nr. 1.008/2006, cu modificările ulterioare, pozitia 55 va avea următorul cuprins: “Lucrări anuale de remedieri, interventii calamităti, documentatii, avize, teste, analize de laborator, studii, norme si normative tehnice, arhivare”.

Art. 10. - Īn cadrul obiectivelor miniere programate la īnchidere si ecologizare se va acorda prioritate lucrărilor de la depozitele de steril si iazurile de decantare aferente acestora.

Art. 11. - Ministerul de resort si operatorii economici implicati vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărāri.

Art. 12. - Anexele nr. 1.1, 1.2, 2 si 3 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

Lįszló Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 997.


 

ANEXA Nr.1.1

 

LISTA

minelor si carierelor care se īnchid īn etapa a Xl-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei, inclusiv TVA –

Nr. crt.

Mina/ cariera/ iazul

Obiectivul

Data īncetării activitătii

Codul perimetrului

Valori calculate īn preturi

Cheltuieli totale pentru īnchidere

din care:

Conservare

(anuală)

Monitorizare

postīnchidere

(anuală)

pentru elaborarea documentatiei

pentru īnchidere,

inclusiv ecologizare

0

1

2

3

4

5

6 (7 + 8)

7

8

9

10

Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

1.

Mina

Crucea-Botusana partial (SV), Uzina R2, E2 - Feldioara (BV)

-

160001

octombrie 2009

24.046.339

526.747

23.519.592

0

29.593

2.

Mina

Băita Plai (BH)

2009

160003

iunie 2009

57.686.622

350.000

57.336.622

8.281.121

642.371

Societatea Natională a Lignitului Oltenia - S.A. Tārgu Jiu

3.

Mina

Plostina (GJ)

2008

31063

septembrie 2009

22.761.510

596.980

22.164.530

2.764.000

43.240

4.

Mina

Mina Zegujani (MH)

2009

31217

septembrie 2009

13.041.490

337.810

12.703.680

2.266.000

43.240

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

5.

Mina

Lupoaia-Brusturi (SJ)

1978

-

octombrie 2009

2.991.180

130.630

2.860.550

0

24.143

Statii de epurare ape de mină

6.

-

Statie pilot

-

-

noiembrie 2009

40.710.000

3.271.195

37.438.805

0

0

TOTAL:

6 pozitii

 

 

 

138.475.631

5.213.362

156.023.779

13.311.121

782.587


ANEXA Nr.1.2

 

LISTA

obiectivelor miniere aprobate la īnchidere, conform anexei nr. 1.1 la prezenta hotărāre, la care valorile se modifică prin suplimentare

 

Nr. crt.

Mina/ cariera/ iazul

Obiectivul

Data īncetării activitătii

Codul perimetrului

Valori calculate īn preturi

Cheltuieli totale pentru īnchidere

din care:

Conservare (anuală)

Monitorizare

postīnchidere

(anuală)

pentru elaborarea documentatiei

pentru īnchidere,

inclusiv ecologizare

0

1

2

3

4

5

6 (7 + 8)

7

8

9

10

Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

1.

Mina

Avram lancu (BH) - suplimentar

1999

6656/1313

iunie 2009

70.496.793

2.380.558

68.116.235

0

3.016.663

2.

Mina

Ciudanovita (CS) - suplimentar

1997

344/725

iunie 2009

44.528.448

402.776

44.125.672

0

10.042.451

3.

Mina

Lisava (CS) - suplimentar

1998

342/723

iunie 2009

118.858.241

1.449.836

117.408.405

0

4.300.898

Societatea Natională a Lignitului Oltenia - S.A. Tārgu Jiu

4.

Micro-cariera

Berbesti Est (VL) - suplimentar -

1998

31069

august 2008

8.089.602

10.623

8.078.979

0

703.442

Compania Natională a Metalelor Pretioase REMIN - S.A. Baia Mare

5.

Mina

Baia Sprie Est (MM) - suplimentar -

2006

41089

iulie 2008

12.160.225

649.936

11.510.289

3.151.566

0

6.

Mina

Rodna Valea Vinului (BN)

- statia de epurare – suplimentar

-

-

aprilie 2009

363.696

130.900

232.796

0

0

7.

Mina

Socea (SM) - statia de epurare – suplimentar

-

-

aprilie 2009

221.344

61.880

159.464

0

0

8.

Mina

Mestecănis (SV)

- statia de epurare - suplimentar

-

-

aprilie 2009

251.686

25.347

226.339

0

0

9.

Mina

Alunis Fata Mare - Valea Colbului (MM) - statia de epurare - suplimentar

-

-

aprilie 2009

6.332.903

509.550

5.823.353

0

481.715

10.

Mina

Tyuzosa (MM) - statia de epurare - suplimentar

-

-

aprilie 2009

1.340.410

261.800

1.078.610

0

0

11.

Mina

Toroioaga (MM) statia de epurare - suplimentar

-

-

aprilie 2009

328.954

45.851

283.103

0

530.493

12.

Mina

Nistru 9 Mai - 11 Iunie (MM) - statia de epurare - suplimentar

-

-

aprilie 2009

1.536.279

429.128

1.107.151

0

721.105

13.

Mina

Anton II Băita(MM) - postīnchidere - suplimentar

1996

42010

decembrie 2008

89.449

16.342

73.107

0

0

14.

Mina

Delnita (SV) postīnchidere -

suplimentar

1997

37057

decembrie 2008

20.148

10.754

9.394

0

0

15.

Mina

Rodna Valea Vinului (BN) postīnchidere - suplimentar

1990

37038

41082

44005

decembrie 2008

240.487

28.521

211.966

0

4.328

16.

Mina

Toroioaga (MM) postīnchidere - suplimentar

1997

41112

decembrie 2008

1.007.225

90.346

916.879

0

0

17.

Mina

Viseu - Novicior (MM) postīnchidere - suplimentar

-

41138

decembrie 2008

235.244

28.098

207.146

0

0

18.

Mina

Răzoare Put 2 (MM) postīnchidere - suplimentar

1991

35008

decembrie 2008

21.532

10.865

10.667

0

2.166

19.

Mina

Rotunda Valea Sibilei (MM) postīnchidere - suplimentar

1996

50008

decembrie 2008

0

0

0

0

4.377

20.

Mina

Măcārlău (MM) postīnchidere - suplimentar

1997

41075

decembrie 2008

13.488

13.488

0

0

84.344

21.

Mina

Catarama Ivascoaia (MM) postīnchidere - suplimentar

1997

41019

42033

decembrie 2008

299.771

33.301

266.470

0

27.409

22.

Mina

Valea Rosie (MM) postīnchidere - suplimentar

1997

50000

decembrie 2008

53.599

3.866

49.733

0

0

23.

Mina

Aurum (MM) postīnchidere - suplimentar

1997

50034

decembrie 2008

35.978

2.657

33.321

0

0


Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST Deva

24.

Mina

Băisoara (CJ) - suplimentar

2002

37027

iulie 2008

500.550

50.000

450.550

0

0

25.

Mina

Complex Vechi Put losif (AB) - suplimentar

1999

-

iulie 2008

1.858.548

80.000

1.778.548

0

0

26.

Mina

Boita Hateg (HD) postīnchidere - suplimentar

1997

41143

decembrie 2008

234.273

12.159

222.114

0

68.496

27.

Cariera

Ohaba Ponor (HD) postīnchidere - suplimentar

1986

14001

decembrie 2008

401

104

297

0

3.188

28.

Mina

Bălan Central (HG) postīnchidere - suplimentar

1997

41010

decembrie 2008

2.786.836

2.691

2.784.145

0

0

29.

Mina

Ruda Brad (HD) postīnchidere - suplimentar

1997

41138

decembrie 2008

3.193

445

2.748

0

0

30.

Mina

Masca Put 1 lara (CJ) postīnchidere - suplimentar

1998

37021

decembrie 2008

6.082

3.762

2.320

0

0

31.

Mina

Complex Vechi Put losif (AB) postīnchidere - suplimentar

1999

-

decembrie 2008

534.835

11.061

523.774

0

0

32.

Mina

Muncel (HD) postīnchidere - suplimentar

1999

26003

decembrie 2008

27.870

5.441

22.429

0

84.928

33.

Mina

Buturoasa (AB) postīnchidere - suplimentar

2003

-

decembrie 2008

2.367

198

2.169

0

0

34.

Mina

Ghelari Est (HD) postīnchidere - suplimentar

1999

37035

decembrie 2008

24.445

5.355

19.090

0

0

35.

Mina

Ruschita (Pārāul cu Raci) (CS) postīnchidere - suplimentar

1990

37020

decembrie 2008

5.433

2.380

3.053

0

1.775

36.

Mina

Ocna de Fier - Docnecea (CS) postīnchidere - suplimentar

1997

37013

37028

37029

41005

41006

41078

41083

decembrie 2008

296.793

6.545

290.248

0

66.446

37.

Mina

Ruschita (complexe) (CS) postīnchidere - suplimentar

1997

41085

decembrie 2008

316.475

7.273

309.202

0

93.999

38.

Mina

Ruschita (vārful Boul) (CS) postīnchidere - suplimentar

1.991

37026

decembrie 2008

490.249

4.284

485.965

0

0

39.

Mina

Baia de Aramă (MH) postīnchidere - suplimentar

1997

42029

decembrie 2008

660.776

6.000

654.776

0

5.469

40.

Mina

Florimunda (CS) postīnchidere - suplimentar

1999

41045

42013

decembrie 2008

131.094

5.474

125.620

0

0

41.

Mina

Sasca Montană (CS) postīnchidere - suplimentar

1998

42042

42027

42044

decembrie 2008

410.267

6.050

404.217

0

0

42.

Mina

Altān Tepe (TL) postīnchidere - suplimentar

2003

43003

decembrie 2008

430.648

10.254

420.394

0

0

43.

Mina

Boita Hateg (HD) statia de epurare - suplimentar

-

-

iulie 2009

1.245.237

19.653

1.225.584

0

0

44.

Mina

Ogasul Grecilor (CS) postīnchidere - suplimentar

1996

-

decembrie 2008

125.626

3.570

122.056

0

36.686

45.

Mina

Dealu Negru Inferior (SV) - suplimentar

2003

42015

iulie 2008

13.955.300

120.100

13.835.200

9.330

0

46.

Cariera

Ostra (SV) - suplimentar

2003

86001

iulie 2008

42.564.157

575.485

41.988.672

846.342

35.607

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

47.

Cariera

Sfāntu Gheorghe (CV) - suplimentar

1996

31107

iunie 2009

79.906.467

0

79.906.467

0

0

48.

Mina

Pescăreasa (Ag) - suplimentar

1998

31037

octombrie 2009

1.218.103

55.645

1.162.468

0

34.750

TOTAL:

48 de pozitii

 

 

 

414.261.527

7.590.352

406.671.185

4.007.238

20.350.735

 

NOTE:

1. Valorile cuprinse īn coloana (6), la statiile de epurare, reprezintă valori totale pentru lucrări de remediere sau de optimizare a fluxului tehnologic, iar cele din coloana (10) reprezintă valori anuale suplimentare pentru exploatare.

2. Valorile cuprinse īn coloana (6), pentru obiectivele la care este specificat “postīnchidere”, reprezintă lucrări de remediere, iar cele din coloana (10) reprezintă valori anuale suplimentare de monitorizare.


 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

Aprobat

Ordonator principal de credite,

 

DECONT CENTRALIZATOR*)

privind cheltuielile realizate pentru īnchiderea minelor, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr..........., pentru deschiderea finantării pe luna........./anul....................

 

I. Īnchideri

II. conservări

III. monitorizări postīnchidere

 

 

 

 

 

 

 

lei, inclusiv TVA

Nr. crt.

 

Mina

 

Obiectivul

 

Cheltuieli totale aprobate pentru īnchidere pe anul

..............................

Cheltuieli efectuate pentru

conservare, proiectare,

īnchidere

Cheltuieli pentru monitorizare postīnchidere

Sumele alocate

Diferenta de acordat

7 = 4-6

7 = 5-6

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

I

 

 

X

 

 

2.

 

II

 

 

X

 

 

3.

 

III

 

X

 

 

 

4.

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

Director general,

................................................

Director economic,

................................................

 

Directia generală planificare si dezvoltare economică,

Director general,

................................................


*) Se aplică pentru toate minele si carierele a căror conservare, īnchidere definitivă si monitorizare postīnchidere au fost aprobate prin hotărāri ale Guvernului.

 

ANEXA Nr. 3

 

OPERATOR ECONOMIC

(furnizor produse/prestator servicii/executant de lucrări)

(Elemente de identificare)

 

DECONT JUSTIFICATIV

privind cheltuielile realizate pentru īnchiderea minelor, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr................, pentru deschiderea finantării pe luna............../anul.............

 

I. Īnchideri

II. conservări

III. monitorizări

 

 

 

 

 

 

 

lei, inclusiv TVA

Nr. crt.

Mina

Obiectivul

Cheltuieli totale aprobate pentru īnchidere pe anul

..............................

Cheltuieli efectuate pentru

conservare, proiectare,

īnchidere

Cheltuieli pentru monitorizare postīnchidere

Sumele alocate

Diferenta de acordat

7 = 4-6

7 = 5-6

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general,

................................................

Director economic,

................................................

 

Vizat

 

Verificat realitatea si exactitatea datelor din decont, conform procesului-verbal de constatare nr.

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului....................,

Director general,

................................................


GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizare DN 5, sectorul Bucuresti- Adunatii Copăceni km 7+573-km 19+220”

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru īnfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din Romānia”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizare DN 5, sectorul Bucuresti- Adunatii Copăceni km 7+573-km 19+220”, prevăzuti īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, īn proportie de 69,25% si 30,75% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si din alte surse legal constituite, īn limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute īn anexă, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 1.001.

 

ANEXA

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

“Modernizare DN5, sectorul Bucuresti- Adunatii Copăceni km 7+573-km 19+220”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia

Amplasament: Traseul studiat se desfăsoară de la iesirea din municipiul Bucuresti, străbate localitătile Jilava si 1 Decembrie si se termină la intrarea īn localitatea Adunatii Copăceni.

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA

 

mii lei

211.002*)

(īn preturi lună/an/1 euro = 4.2886 lei din 16.10.2009)

 

 

 

din care C+M

 

mii lei

161.945

Esalonarea investitiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

94.951

 

C+M

 

mii lei

72.875

Anul II

INV

mii lei

116.051

 

C+M

mii lei

89.070

Capacităti:

 

 

 

Lungime

 

11,65

km

Lătime platformă

 

20,40-24,40 (pentru 6,526 km)

m

Parte carosabilă

 

14 (4 x 3,50 m)

m

Lătime platformă

 

19,60 (pentru 4,315 km)

m

Parte carosabilă

 

14 m (4x3,50 m)

m

Lătime platformă

 

15,20 (pentru 0,37 km)

m

Parte carosabilă

 

12 (4 x 3,00 m)

m

Poduri reabilitate

 

4/375

buc/m

Intersectii

 

6

buc.

Durata de realizare a investitiei:

 

24

de luni


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se va face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, īn proportie de 69,25% si 30,75% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si din alte surse legal constituite, īn limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale īn domeniul public al municipiului Brăila si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, judetul Brăila

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si īn conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind īnfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale īn domeniul public al municipiului Brăila si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, judetul Brăila.

Art. 2. - (1) După preluare, imobilul prevăzut la art. 1 se utilizează īn vederea construirii de locuinte si functiuni complementare spatiilor de locuit prin programe derulate de Agentia Natională pentru Locuinte, potrivit legislatiei īn vigoare.

(2) Consiliul Local al Municipiului Brăila va transfera īn domeniul public al statului si īn administrarea Ministerului Apărării Nationale, conform legii, 40% din numărul de locuinte construite pe terenul aferent imobilului prevăzut la art. 1, dar nu mai putin de 600 de unităti locative, īmpreună cu terenul aferent acestora, īn maximum 3 ani de la realizarea transferului.

(3) īn cazul īn care nu se respectă destinatia imobilului prevăzută la alin. (1), acesta revine īn domeniul public al statului si īn administrarea Ministerului Apărării Nationale, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol īncheiat īntre părti, īn termen de 60 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 1.005.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale īn domeniul public al municipiului Brăila si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, judetul Brăila

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite  imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate īn administrarea

Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Brăila,

Calea Călărasilor nr. 236,

Judetul Brăila

Statul romān, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Brăila, īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila

- imobil 567

- cod 8.29.09

- nr. M.F 107.019

- valoare de inventar a imobilului -13.652.089 lei

Suprafata construită = 13.783 m2

Suprafata desfăsurată = 20.087 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 108.607,39 m2


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru completarea Normelor metodologice privind īntocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare īn anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010

 

Īn baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) si ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

īn baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

īn temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - După capitolul C “Depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportărilor financiare lunare” din Normele metodologice privind īntocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare īn anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2010, se introduce un nou capitol, capitolul D “Alte precizări privind īntocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportărilor financiare lunare de către autoritătile administratiei publice locale si spitalele publice transferate la acestea”, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL D

Alte precizări privind īntocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportărilor financiare lunare de către autoritătile administratiei publice locale si spitalele publice transferate la acestea

1. Sumele īncasate de unitătile administrativ-teritoriale īn contul 50.02.44 «Disponibil din īmprumuturi acordate din venituri din privatizare conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2010» se evidentiază īn contabilitatea acestora cu ajutorul conturilor 5161 «Disponibil īn lei din īmprumuturi interne si externe contractate de autoritătile administratiei publice locale»/analitic distinct si 162 «īmprumuturi interne si externe contractate de autoritătile administratiei publice locale».

1.1. Soldurile acestor conturi se raportează īn anexa nr. 40b «Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală», iar plătile efectuate īn anexa nr. 16 «Contul de executie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli» (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare).

2. Spitalele publice transferate la autoritătile administratiei publice locale au obligatia să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute potrivit prevederilor Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

3. Spitalele publice transferate la autoritătile administratiei publice locale au obligatia să īntocmească bilantul contabil de īnchidere la data predării/preluării, cu datele privind «Soldul la īnceputul anului» (coloana 1) si «Soldul la data predării/preluării» (coloana 2). Pe baza datelor īnscrise īn coloana 2 si a protocoalelor de predare-primire se scad din evidenta contabilă drepturile si obligatiile, inclusiv bunurile mobile si imobile aflate īn administrarea sau, după caz, īn proprietatea acestora, astfel:

 

892 «Bilant de īnchidere»

=

%

Conturi de activ

si

%

Conturi de pasiv

=

892 «Bilant de īnchidere»

 

3.1. Data predării/preluării īn această situatie este 31 iulie 2010, īntrucāt după data īncheierii situatiei financiare la 30 iunie 2010 au mai avut loc finantări pentru drepturile de personal aferente anumitor categorii de personal, potrivit mecanismului de finantare aplicat īn perioada pānă la data transferării unitătilor sanitare către autoritătile administratiei publice locale, respectiv prin directiile de sănătate publică.

3.2. Soldurile conturilor īn afara bilantului se predau, de asemenea, prin protocoale de predare-primire.

4. Spitalele publice transferate la autoritătile administratiei publice locale au obligatia să īntocmească bilantul contabil de deschidere la data predării/preluării de către autoritătile administratiei publice locale, astfel:

 

%

Conturi de activ

=

891 «Bilant de deschidere»

si

891 «Bilant de deschidere»

=

%

Conturi de pasiv

 

4.1. Soldurile conturilor īn afara bilantului se īnregistrează pe baza protocoalelor de predare-primire.

5. Datele din coloana 1 «Sold la īnceputul anului» din bilantul spitalelor publice transferate trebuie să se regăsească īn coloana 1 din bilantul centralizat al autoritătilor administratiei publice locale care le-au preluat, precum si īn celelalte anexe centralizate la situatiile financiare īn care se raportează solduri initiale.

6. Bilantul contabil de īnchidere va fi īnsotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie īntocmite pe fiecare sursă de finantare si celelalte anexe care se īntocmesc la sfārsitul exercitiului financiar potrivit normelor īn vigoare.

6.1. Spitalele publice transferate, pentru perioada pānă la data predării/preluării, au obligatia să prezinte ordonatorului de credite īn subordinea căruia au functionat, dar si ordonatorului de credite īn subordinea căruia urmează să functioneze după transferul managementului asistentei medicale situatiile mentionate la pct. 6. Conturile de executie se īntocmesc īn structura bugetelor aprobate, pe fiecare sursă de finantare, corespunzător perioadelor pentru care s-a primit finantarea.

6.2. Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia să raporteze conturile de executie, pentru perioada īn care spitalele au functionat īn subordinea acestora, ordonatorului principal de credite, lunar, pānă la finele anului.

7. Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor solicita viza directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti pe bilantul contabil si celelalte anexe la situatiile financiare īntocmite la 30 septembrie 2010 de către fiecare spital preluat de autoritătile locale, īn vederea confirmării soldurilor initiale.

8. Spitalele publice transferate la autoritătile administratiei publice locale, īncepānd cu luna august 2010, au obligatia să īntocmească conturi de executie īn structura bugetelor aprobate, pe fiecare sursă de finantare, astfel:

- Anexa nr. 8 «Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locală) -Venituri» si anexa nr. 10 «Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli» (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare), pentru sumele primite de spitalele publice transferate īn contul de trezorerie 5041 «Disponibil din activitatea sanitară conform Legii nr. 145/1997» potrivit prevederilor pct. 4 alin. (10) din Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.043/2010;

- anexa nr. 9 «Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locală) - Venituri» si anexa nr. 11 «Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locală) - Cheltuieli» (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare), pentru sumele primite de spitalele publice transferate īn contul de trezorerie 5047 «Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială» potrivit prevederilor pct. 4 alin. (10) din Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.043/2010.

8.1. Anexele nr. 10 si 11 se detaliază pe structura clasificatiei economice - anexa nr. 7 «Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli» (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare).

9. Īncepānd cu luna august 2010, spitalele publice preluate de autoritătile administratiei publice locale īntocmesc raportările financiare lunare prevăzute la cap. B pct. 2 lit. c) si d) si pct. 3 lit. a) si b) din prezentele norme metodologice privind īntocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare īn anul 2010.

10. Īncepānd cu luna august 2010, spitalele publice preluate de autoritătile administratiei publice locale depun situatiile financiare trimestriale si raportările financiare lunare la unitătile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete) la care s-a transferat managementul asistentei medicale.

10.1. Spitalele publice care nu au depus raportările financiare lunare pentru luna august 2010 la unitătile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete) vor lua măsuri pentru depunerea acestora, iar directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor retransmite raportările lunare corectate la Ministerul Finantelor Publice.”

Art. II. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile art. 6 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.901/2010, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 440 din 30 iunie 2010.

Art. III. - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice va lua măsuri pentru ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare la data publicării.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2010.

Nr. 2.414.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

 

Avānd īn vedere prevederile art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, ale art. 81 si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevederile referitoare la obligatiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile legislatiei specifice privind contributiile sociale,

īn temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 10 “Instructiuni de completare a formularului 102 «Declaratie privind obligatiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale», cod 14.13.01.40”, la capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) si g), cu următorul cuprins:

,,f) contributia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decāt cele de natură salarială;

g) contributia individuală de asigurări pentru somaj datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decāt cele de natură salarială.”

2. Īn anexa nr. 10 la capitolul II, sectiunea B, punctul 4, primul paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

“4. Pentru contributiile prevăzute la pozitiile nr. 1-3, 6-15, 18, 20-28 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale prevăzut īn anexa nr. 16, formularul se completează de către angajatori sau entităti asimilate acestora si de către plătitorii de venit, īn conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări īn domeniul financiar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 5-a din cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri īnmaterie financiar-fiscală, referitoare la activitătile de declarare si colectare a creantelor bugetare reprezentānd contributii sociale si ale legislatiei specifice.”

3. La anexa nr. 16 “Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale”, după pozitia nr. 26 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 27 si 28, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire creantă fiscală

Temei legal

“27.

Contributia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decāt cele de natură salarială

Art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare

28.

Contributia individuală de asigurări pentru somaj datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decāt cele de natură salarială

Art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare”

 

Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică īncepānd cu obligatiile de plată cu termen de declarare 25 octombrie 2010.

Art. III. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 6 octombrie 2010.

Nr. 2.559.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 71/2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplină din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Īn temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 alin. (1) si art. 10 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 71/2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplină din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatele (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(5) Procedura de citare īn fata Comisiei de disciplină, precum si īntocmirea īntregii corespondente a Comisiei de disciplină se īndeplinesc prin grija secretarului comisiei.

(6) Convocarea membrilor Comisiei de disciplină si distribuirea materialelor se fac prin grija secretarului Comisiei de disciplină. Membrii titulari ai Comisiei de disciplină care din motive obiective nu pot participa la sedintă sunt obligati să anunte presedintele comisiei cu cel putin 24 de ore īnainte de desfăsurarea lucrărilor. Īn această situatie, presedintele Comisiei de disciplină va lua măsura de īnlocuire a acestora cu membrii supleanti. Īn cazul īn care din motive obiective presedintele Comisiei de disciplină nu poate participa la sedintă, acesta va fi īnlocuit de membrul supleant corespunzător, presedintele urmānd a fi ales prin vot secret dintre membrii comisiei.”

2. La articolul 5 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) directorii executivi, directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti;”.

3. La articolul 5 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

“ei) comisarii sefi sectie din cadrul sectiilor judetene si a municipiului Bucuresti ale Gărzii Financiare;”.

4. La articolul 5 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) directorii executivi ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, precum si directorii executivi ai directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.”

5. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) īn cazul īn care sesizarea a fost adresată directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori conducătorului structurii/ compartimentului īn care īsi desfăsoară activitatea functionarul public a cărui faptă este sesizată, acesta are obligatia să o transmită de īndată Comisiei de disciplină din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

6. La articolul 6 alineatul (1), literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) primul-ministru, ministrul finantelor publice, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sau unul dintre vicepresedintii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, secretarul general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală ori comisarul general al Gărzii Financiare, după caz, pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1);

b) directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d);”

Art. II. - Sesizările īnregistrate pānă la data intrării īn vigoare a prezentului ordin se solutionează de comisiile de disciplină competente la data formulării sesizărilor.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 2.584.


 

RECTIFICĂRI

 

La Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 24 alin. (1) lit. g), īn loc de: “... fi art. 11 lit. c).”se va citi: “... si ari. 11 lit. b).”

 

La Hotărārea Guvernului nr. 713/2010 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărārea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 545 din 4 august 2010, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. I pct. 3, cu referire la anexa nr. 25 pozitia 29, coloana 3, īn loc de: “- drum Dobreni Costea: L = 0,233 km - de la DJ 156A pānă la locuinta Anicăi Lucretia;”se va citi: “- drum Dobreni Costea: L = 0,233 km - de la DJ 156A pānă la locuinta Aanicăi Lucretia;”;

- la anexa nr. 1, nr. crt. 1580, coloana 2, īn loc de: “Teren incintă - Muzeul de Istorie Romān Complexul Muzeal Judetean Neamt” se va citi: “Teren incintă - Muzeul de Istorie Roman Complexul Muzeal Judetean Neamt”;

- la anexa nr. 4, nr. crt. 36-39, coloana 6, īn loc de: “Domeniu public al comunei Dragomiresti, conform Hotărārii Consiliului local nr. 21/2009” se va citi: “Domeniu public al comunei Dragomiresti, conform Hotărārii Consiliului local nr. 37/2009”;

- la anexa nr. 9, nr. crt. 38, 41 si 42, la coloana 1 se elimină codurile de clasificare.

 

La Hotărārea Guvernului nr. 871/2010 privind aprobarea actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si prin modificarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat īn domeniul public al statului si īn administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 613 din 30 august 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexă, la coloana “Caracteristicile tehnice ale imobilului care se predă”, primul rānd, īn loc de: “Suprafata terenului = 53.874,10 m2”se va citi: “Suprafata terenului = 53.844,10 m2”.

 

La Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 737/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referintă pentru medicamentele cu si fără contributie personală prescrise īn tratamentul ambulatoriu, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 668 din 30 septembrie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. I pct. 1 [cu referire la art. 1 alin. (13)], īn loc de: “...formă farmaceutică asimilabilă si concentratie.”se va citi: “formă farmaceutică asimilabilă/cale de administrare si concentratie.”


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.