MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 695/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 695         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 octombrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

179. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

944. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

184. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apărării Nationale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

949. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apărării Nationale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

187. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”

 

952. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”

 

189. - Lege privind retrocedarea către Biblioteca Academiei Române a unor documente istorice retinute în mod abuziv la Arhivele Nationale ale României

 

954. - Decret pentru promulgarea Legii privind retrocedarea către Biblioteca Academiei Române a unor documente istorice retinute în mod abuziv la Arhivele Nationale ale României

 

190. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România

 

955. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România

 

192. - Lege privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al  unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

957. - Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

958. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial în grad de Cavaler

 

959. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

230. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii de lucru privind implementarea Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de statele membre cu privire la operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul european de garantare agricolă

 

2.413. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea alin. (4) al art. 7 din Precizările referitoare la aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale de către Trezoreria Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 888/2005

 

5.218. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat sustinute de absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2010.

Nr. 179.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 944.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apărării Nationale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apărării Nationale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 27 aprilie 2010, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 50 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare, se abilitează Ministerul Apărării Nationale să transmită din administrarea si evidenta proprie în administrarea unor operatori economici din industria de apărare aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, bunuri mobile, proprietate privată a statului, cu specific militar, de resortul intendentei, armamentului, munitiilor, explozivilor, blindatelor, automobilelor, autospecialelor, tractoarelor, remorcilor, navelor maritime si fluviale, aeronavelor si cele rezultate din cercetarea stiintifică, care îndeplinesc cel putin una dintre următoarele conditii:”.

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2010.

Nr. 184.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2010)

 

OPERATORII ECONOMICI

din industria de apărare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Nr. crt.

Operatorul economic

1.

Compania Natională ROMARM - S.A.

2.

Societatea Comercială TOHAN Zărnesti - S.A.

3.

Societatea Comercială CARFIL Brasov - S.A.

4.

Societatea Comercială METROM Brasov - S.A.

5.

Societatea Comercială Uzina Mecanică Cugir - S.A.

6.

Societatea Comercială Fabrica de Arme Cugir - S.A.

7.

Societatea Comercială Uzina Mecanică Sadu - S.A.

8.

Societatea Comercială Uzina Mecanică Plopeni - S.A.

9.

Societatea Comercială Uzina Mecanică Mija - S.A.

10.

Societatea Comercială Uzina Automecanica Moreni - S.A.

11.

Societatea Comercială Uzina Mecanică Bucuresti - S.A.

12.

Societatea Comercială Electromecanica Ploiesti - S.A.

13.

Societatea Comercială Fabrica de Pulberi Făgăras - S.A.

14.

Societatea Comercială PIROCHIM Victoria - S.A.

15.

Societatea Comercială U.P.S. Dragomiresti - S.A.

16.

Societatea Comercială ARSENAL Resita - S.A.

17.

Societatea Comercială Santierul Naval Mangalia - S.A.

18.

Societatea Comercială IAR - S.A. Brasov

19.

Societatea Comercială AVIOANE - S.A. Craiova

20.

Societatea Comercială ROMAERO - S.A.

21.

Societatea Comercială CONSTRUCTII AERONAUTICE - S.A.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apărării Nationale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apărării Nationale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 949.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30 din 31 martie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se aprobă programul «Prima casă», denumit în continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiect facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia sau construirea unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat. Locuintele pot fi construite de beneficiarii care detin în proprietate terenul pe care urmează să se construiască locuinta sau prin asociatii fără personalitate juridică, cel putin unul dintre asociati fiind proprietarul terenului pe care urmează să se construiască locuintele.”

2. La articolul I punctul 1, litera a) a alineatului (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

,,a) nu a detinut, începând cu anul 2000 si până la data solicitării creditului garantat, în proprietate exclusivă sau împreună cu sotul ori sotia, nicio locuintă, indiferent de modul în care a fost dobândită;”.

3. La articolul I punctul 2, litera b) a alineatului (71) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

,,b) un drept de ipotecă legală de rangul II în favoarea băncii finantatoare, valabilă până la îndeplinirea de către beneficiar/beneficiari a tuturor obligatiilor ce decurg din contractul de credit.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2010.

Nr. 187.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 952.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind retrocedarea către Biblioteca Academiei Române a unor documente istorice retinute în mod abuziv la Arhivele Nationale ale României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) în conformitate cu dispozitiile legii, Arhivele Nationale ale României din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor restituie Bibliotecii Academiei Române colectia de documente istorice preluate de la această institutie, în perioada iunie 1978-octombrie 1979, în conformitate cu inventarele întocmite la acea dată, cu exceptia celor produse de autoritătile sau institutiile statului.

(2) Până la predarea efectivă a documentelor, Biblioteca Academiei Române va asigura conditiile necesare depozitării si conservării acestora, precum si accesibilitătii documentelor în vederea cercetării.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei legi orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2010.

Nr. 189.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind retrocedarea către Biblioteca Academiei Române a unor documente istorice retinute în mod abuziv la Arhivele Nationale ale României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind retrocedarea către Biblioteca Academiei Române a unor documente istorice retinute în mod abuziv la Arhivele Nationale ale României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 954.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 4 din 20 ianuarie 2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România, adoptată în temeiul art. 1 pct. V din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2010, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru coordonarea realizării si actualizării INIS se constituie Consiliul Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS, structură fără personalitate juridică, alcătuită din reprezentanti ai:”.

2. La articolul 1 alineatul (2), după litera s) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

,,s) Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România.”

3. La articolul 1, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Presedintia Consiliului INIS este asigurată de Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, si vicepresedintia de Ministerul Mediului si Pădurilor.”

4. La articolul 3, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) autoritate publică, în sensul prezentei ordonante, atunci când aceasta nu exercită o competentă judiciară sau legislativă:

1. orice autoritate publică centrală sau orice altă autoritate a administratiei publice, inclusiv organismele publice cu rol consultativ la nivel national, regional ori local;

2. orice persoană fizică sau juridică care îndeplineste functii publice prevăzute de lege, inclusiv sarcini, activităti ori servicii specifice legate de mediu;

3. orice persoană fizică sau juridică care detine responsabilităti sau functii publice ori care prestează servicii publice legate de mediu sub controlul unui organism sau al unei entităti prevăzute la pct. 1 sau 2;”.

5. La articolul 9, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) trebuie să tină seama de cerintele utilizatorilor din domeniu, să fie usor de realizat, să fie disponibile publicului si să poată fi accesate prin intermediul internetului sau prin orice alt mijloc de comunicatii electronice adecvat.”

6. La articolul 10, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, se asigură că există conditii tehnice pentru ca autoritătile publice să îsi poată conecta seturile de date spatiale si serviciile aferente la reteaua de servicii prevăzută la art. 9 alin. (1).

(3) Serviciul de Telecomunicatii Speciale furnizează retele de comunicatii electronice pentru autoritătile publice în vederea accesării geo-portalului.”

7. La articolul 12 alineatul (2), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) confidentialitatea datelor cu caracter personal, în situatia în care persoana respectivă nu a consimtit la dezvăluirea publică a informatiilor, în cazul în care legislatia natională sau comunitară prevede o astfel de confidentialitate;”.

8. La articolul 13, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

(4) în cazul în care autoritătile publice percep taxe sau tarife pentru serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b), c) sau e), Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, asigură disponibilitatea serviciilor de comert electronic în cadrul geo-portalului. Aceste servicii pot fi supuse, după caz, unor clauze de exonerare de răspundere, unor licente obtinute electronic sau unor licente.”

9. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, asigură accesul la serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) prin intermediul geo-portalului INSPIRE al Uniunii Europene si prin geo-portal.”

10. La articolul 15, alineatul (10) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(10) Procedurile privind punerea în comun a seturilor si serviciilor de date spatiale prevăzute la alin. (1)-(8) sunt deschise, conform principiului reciprocitătii si al egalitătii de tratament, organismelor instituite prin acorduri internationale la care Uniunea Europeană si statele membre sunt parte, în scopul îndeplinirii sarcinilor care pot avea un impact asupra mediului.”

11. La articolul 17 alineatul (3), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) asigură compatibilitatea geo-portalului cu geo-portalul INSPIRE al Uniunii Europene;”.

12. La articolul 19 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) să initieze servicii cu tehnologiile de retea aferente, acorduri de punere în comun, accesare si utilizare, precum si mecanisme, procese si proceduri de coordonare si monitorizare;”.

13. La articolul 20 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) modului în care se asigură coordonarea furnizorilor si utilizatorilor de seturi de date spatiale si servicii aferente din sectorul public si organismele intermediare, legătura cu tertii, precum si organizarea asigurării calitătii;”.

14. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Până la data avizării raportului prevăzut la art. 20 alin. (2), Ministerul Administratiei si Internelor asigură resursele necesare finantării obiectivelor pentru anul 2010.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2010.

Nr. 190.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 955.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 10 si art. 34 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere si terenuri aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

(2) Normele metodologice referitoare la criteriile si modalitătile practice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 2. - Drumurile forestiere si terenurile aferente acestora ce fac obiectul trecerii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la cererea consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 3. - Orice restrictie de circulatie pe drumurile forestiere se poate face numai cu aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(2) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite de conducătorul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Drumurile forestiere si terenurile aferente acestora, prevăzute la art. 1, nu pot fi trecute în domeniul privat al unitătilor administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz.

(2) Este interzisă schimbarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei pentru terenurile forestiere prevăzute la art. 2.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2010.

Nr. 192.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 957.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

pentru contributia deosebită avută la promovarea relatiilor economice dintre România si Statul Israel,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Industrial si Comercial în grad de Cavaler domnului conf. univ. dr. Nasty Marian Vlădoiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie România-Israel.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 14 octombrie 2010.

Nr. 958.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului transporturilor si infrastructurii, în semn de înaltă apreciere pentru îndelungata si prodigioasa carieră universitară, pentru contributia semnificativă avută în domeniul aviatiei civile internationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Mare Ofiter domnului profesor doctor Nicolas Mateescu Matte.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 14 octombrie 2010.

Nr. 959.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de lucru privind implementarea Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de statele membre cu privire la operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul european de garantare agricolă

 

Având în vedere Referatul nr. 108.331 din 16 septembrie 2010 al Directiei generale buget-finante si fonduri europene, în baza prevederilor art. 1 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricolă, văzând:

- Regulamentul (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de statele membre cu privire la operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul european de garantare agricolă;

- Regulamentul (CE) nr. 4/2004 al Comisiei din 23 decembrie 2003 de adoptare a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 4.045/89 al Consiliului privind controalele efectuate de statele membre asupra operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare de către Fondul European de Orientare si Garantare Agricolă, sectiunea Garantare, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune;

- Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 în ceea ce priveste autorizarea agentiilor de plăti si a altor entităti, precum si lichidarea conturilor FEGAsi FEADR, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.848/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 privind neregulile si recuperarea sumelor acordate pe nedrept în cadrul finantării politicii agricole comune si organizarea unui sistem de informare în acest domeniu si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 595/91 al Consiliului;

- Regulamentul (CE) nr. 2.311/2000 al Comisiei din 18 octombrie 2000 de stabilire a listei de măsuri pentru care nu se aplică Regulamentul (CEE) nr. 4.045/89 al Consiliului si de abrogare a Deciziei 96/284/CE;

- Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitătilor Europene, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.469/1995 al Consiliului din 22 iunie 1995 privind măsurile ce trebuie adoptate cu privire la beneficiarii operatiunilor finantate de FEOGA, sectiunea Garantare;

- Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de lucru privind implementarea Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de statele membre cu privire la operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul european de garantare agricolă dintre Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură si Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structura de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură si Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit - Directia pentru coordonarea agentiilor de plăti vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 230.


 

ANEXA

 

PROCEDURA DE LUCRU

privind implementarea Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de statele membre cu privire la operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul european de garantare agricolă

ARTICOLUL 1

Obiectul procedurii de lucru

 

Prezenta procedură de lucru stabileste cadrul juridic, administrativ si operational în temeiul căruia se asigură implementarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de statele membre cu privire la operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul european de garantare agricolă si ale Ordonantei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricolă, prin schimbul de informatii dintre Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură (A.P.I.A.) si Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit (A.PD.R.P), prin Directia pentru coordonarea agentiilor de plăti (D.C.A.P), denumite în continuare entităti publice.

 

ARTICOLUL 2

Obligatiile entitătilor publice implicate

 

2.1. Structura de control ex-post (S.C.E.P) din cadrul M.A.D.R. are următoarele obligatii:

a) să solicite A.P.I.A. si D.C.A.P. din cadrul A.PD.R.P informatii, precum si documentatia necesară cu privire la operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul european de garantare agricolă (F.E.G.A.), conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului si ale Ordonantei Guvernului nr. 24/2010;

b) să transmită A.P.I.A. rapoartele de control ex-post aferente controalelor realizate la întreprinderile care fac obiectul controlului ex-post, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora;

c) să transmită, la solicitarea A.P.I.A., documentele care stau la baza raportului de control ex-post.

2.2. A.P.I.A. are următoarele obligatii:

a) să transmită anual S.C.E.P. - M.A.D.R., în perioada 1-10 noiembrie, în format digital, pe suport electronic, informatii privind plătile efectuate în anul financiar F.E.G.A. finalizat la 15 octombrie, respectiv tabelul cu X - anexa I la Regulamentul (CE) nr. 884/2009 al Comisiei din 23 septembrie 2009 de stabilire a formei si continutului informatiilor contabile care trebuie prezentate Comisiei în scopul închiderii conturilor FEGA si FEADR, precum si în scop de monitorizare si prognoză;

b) să transmită lunar, nu mai târziu de data de 20 a lunii în curs, către S.C.E.P. - M.A.D.R., în format digital/pe suport hârtie, tabelul 104 - Date defalcate conform nomenclatorului bugetului Comunitătilor Europene si pe tip de cheltuieli si venituri - anexa V la Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului în ceea ce priveste tinerea evidentei conturilor de către agentiile de plăti, declaratiile de venituri si cheltuieli si conditiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA si FEADR;

c) să transmită, la solicitarea S.C.E.P. - M.A.D.R., informatii privind plătile si copii de pe documentele de plată referitoare la întreprinderile care fac obiectul controlului ex-post;

d) să transmită, la solicitarea S.C.E.P. - M.A.D.R., copii ale dosarelor de plată ale întreprinderilor care fac obiectul controlului ex-post;

e) să transmită, la solicitarea S.C.E.P. - M.A.D.R., versiunea manualelor de procedură si de inspectie, precum si instructiunile de control pentru măsurile de piată pe baza cărora s-a derulat măsura de piată în anul financiar supus controlului ex-post;

f) să transmită, la solicitarea S.C.E.P. - M.A.D.R., copii de pe documentatia de atribuire a serviciilor încheiată între A.P.I.A. si întreprinderile care fac obiectul controlului ex-post;

g) să participe la întrunirile organizate de S.C.E.P. - M.A.D.R. cu privire la aplicarea reglementărilor specifice, ori de câte ori se solicită acest lucru;

h) să analizeze rapoartele de control ex-post primite de la S.C.E.P. - M.A.D.R., să fundamenteze si să emită decizii de recuperare financiară;

i) să notifice rezultatul final către S.C.E.P. - M.A.D.R. si Comisia Europeană prin D.C.A.P. - A.PD.R.P, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, pe suport hârtie;

j) să recupereze sumele utilizate necorespunzător conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

k) să desemneze o persoană care să asigure colaborarea permanentă cu S.C.E.P. - M.A.D.R.;

l) să desemneze o persoană din cadrul structurilor teritoriale de inspectie din centrele judetene ale A.P.I.A., cu atributii în controlul fondurilor europene, care să acorde asistentă tehnică personalului din cadrul organelor de control care execută controale ex-post;

m) să solicite S.C.E.P. - M.A.D.R. documentele care stau la baza raportului de control ex-post.

2.3. D.C.A.P. din cadrul A.PD.R.P are următoarele obligatii: a) să transmită S.C.E.P. - M.A.D.R. informatii cu privire la operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul european de garantare agricolă, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, concomitent cu transmiterea acestora Comisiei Europene, respectiv:

- anual, tabelul 104 - Date defalcate conform nomenclatorului bugetului Comunitătilor Europene si pe tip de cheltuieli si venituri - anexa V la Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei;

- anual, tabelul cu X - anexa I la Regulamentul (CE) nr. 884/2009 al Comisiei;

- trimestrial, neregulile care fac obiectul unei constatări primare administrative sau judiciare conform prevederilor Regulamentului (CEE) nr. 386/1990 al Consiliului din 12 februarie 1990 privind controlul la exportul de produse agricole care beneficiază de o restituire sau de alte sume si ale Regulamentului (CE) nr. 1.848/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 privind neregulile si recuperarea sumelor acordate pe nedrept în cadrul finantării politicii agricole comune si organizarea unui sistem de informare în acest domeniu si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 959/91 al Consiliului si lista neagră conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.469/1995 al Consiliului din 22 iunie 1995 privind măsurile ce trebuie adoptate cu privire la beneficiarii operatiunilor finantate de FEOGA, sectiunea Garantare; - alte informatii specifice;

b) să transmită Comisiei Europene rezultatul prevăzut la pct. 2.2 lit. i);

c) să desemneze o persoană care să asigure colaborarea directă si permanentă cu S.C.E.P. - M.A.D.R.

 

ARTICOLUL 3

Prevederi generale si finale

 

3.1. Entitătile publice implicate îsi vor furniza reciproc informatiile solicitate de cealaltă autoritate publică în termenul prevăzut în scrisoarea de solicitare de informatii sau în orice alt termen convenit de comun acord, cu respectarea cadrului legal în vigoare.

3.2. Solicitarea de informatii se va efectua în scris, fiind transmisă pe suport hârtie si/sau în format electronic (e-mail, CD etc), si va cuprinde:

a) stabilirea clară a informatiilor solicitate;

b) scopurile în care vor fi utilizate informatiile;

c) justificarea necesitătii informatiilor, în vederea exercitării atributiilor legale;

d) termenul în care trebuie furnizate informatiile.

3.3. În situatii exceptionale, informatiile pot fi solicitate prin posta electronică, răspunzându-se tot prin posta electronică, sub rezerva transmiterii ulterioare, în formatul stabilit la pct. 3.2, atât a solicitării, cât si a răspunsului.

3.4. Dacă entitatea publică nu detine informatiile solicitate, va comunica acest lucru în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu exceptia situatiei prevăzute la pct. 3.3, când răspunsul va fi transmis în termen de o zi lucrătoare.

3.5. Entitatea publică implicată care primeste informatiile le va utiliza exclusiv în scopurile legale si indicate în solicitare. Dacă autoritatea publică intentionează să utilizeze informatiile în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, aceasta va solicita acordul scris al celeilalte părti.

3.6. Entitatea publică implicată se angajează să păstreze confidentialitatea informatiilor astfel primite, orice dezvăluire publică făcându-se doar cu acceptul prealabil al celeilalte autorităti, procedându-se astfel:

a) entitatea publică ce transmite informatiile va preciza documentele sau părtile din documente care au caracter confidential;

b) entitatea publică ce primeste informatiile are obligatia de a respecta caracterul confidential al informatiilor primite;

c) entitatea publică ce trimite solicitarea de informatii poate cere ca însăsi solicitarea să poată fi considerată confidentială.

3.7. Pe parcursul implementării activitătilor din cadrul prezentei proceduri de lucru, entitătile publice au obligatia să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situatiilor de natură să determine aparitia conflictelor de interese.

3.8. Entitătile publice implicate în aplicarea procedurii asigură colaborarea directă dintre expertii din cadrul S.C.E.P. - M.A.D.R., A.P.I.A. si D.C.A.P - A.P.D.R.P

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea alin. (4) al art. 7 din Precizările referitoare la aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale de către Trezoreria Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 888/2005

 

În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 7 din Precizările referitoare la aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale de către Trezoreria Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 888/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 29 iunie 2005, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Cererile pentru deschiderea de credite, borderourile de repartizare/retragere a creditelor bugetare si dispozitiile bugetare de repartizare/retragere a creditelor bugetare pot fi întocmite atât în lei, cât si cu subdiviziunile leului. Până la epuizarea stocului actual, în formularul «Cerere pentru deschiderea de credite» sintagma «mii» de pe fata si versoul acestuia se hasurează.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2010.

Nr. 2.413.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat sustinute de absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Acordului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Educatiei si Stiintei din Regatul Spaniei cu privire la înfiintarea si functionarea sectiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România si la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee, semnat la Bucuresti la 26 martie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 997/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat sustinute de absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Metodologia prevăzută la art. 1 se aplică începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.066/2010 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, sustinute de absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 5 februarie 2010, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare si conducerile unitătilor de învătământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2010.

Nr. 5.218.

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de organizare si desfăsurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat sustinute de absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta metodologie se referă la absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole organizate în conformitate cu prevederile Acordului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Educatiei si Stiintei din Regatul Spaniei cu privire la înfiintarea si functionarea sectiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România si la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee, semnat la Bucuresti la 26 martie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 997/2007 (Acord), denumite în continuare sectii bilingve româno-spaniole.

Art. 2. - (1) Absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole au dreptul să obtină, pe lângă diploma română de bacalaureat, si diploma spaniolă de bacalaureat.

(2) Pentru obtinerea diplomei spaniole de bacalaureat, absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole trebuie să sustină si să promoveze probele prevăzute de reglementările în vigoare pentru examenul de bacalaureat românesc si să îndeplinească următoarele conditii:

a) sustin proba de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal la limba spaniolă;

b) sustin o probă suplimentară de cultură spaniolă;

c) îndeplinesc, pentru probele mentionate la lit. a) si b), conditiile prevăzute de prezenta metodologie.

Art. 3. - (1) Comisiile de bacalaureat care evaluează si examinează absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole sunt organizate în conformitate cu reglementările în vigoare pentru bacalaureatul românesc, respectând prevederile specifice Acordului:

a) presedintele comisiei din centrul de examen este ales, de regulă, dintre cadrele didactice cunoscătoare ale limbii spaniole;

b) din comisie fac parte 2 reprezentanti ai Ministerului Educatiei din Spania, dintre care unul este numit vicepresedinte de comisie pentru probele care se desfăsoară în limba spaniolă.

(2) Reprezentantii Ministerului Educatiei din Spania participă, cu drept de notare, la probele specifice ale bacalaureatului sustinute de absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole.

(3) Pentru a permite participarea celor 2 reprezentanti ai Ministerului Educatiei din Spania la proba de evaluare a competentei lingvistice în limba spaniolă, Comisia natională de bacalaureat poate stabili un calendar specific al probei orale din cadrul probei de evaluare a competentei lingvistice în limba spaniolă pentru candidatii proveniti de la sectiile bilingve româno-spaniole.

II. Proba de evaluare a competentelor lingvistice în limba spaniolă

Art. 4. - (1) Proba de evaluare a competentelor lingvistice în limba spaniolă se desfăsoară în conformitate cu metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat, aprobată prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, respectând prevederile specifice mentionate în prezenta metodologie.

(2) Proba de evaluare a competentelor lingvistice în limba spaniolă se desfăsoară în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru evaluarea competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională - proba C.

(3) Proba de evaluare a competentelor lingvistice în limba spaniolă este organizată de comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale din unitatea de învătământ liceal.

Art. 5. - Evaluarea competentelor lingvistice în limba spaniolă se face prin 3 tipuri de probe:

a) proba scrisă, cu durata de 120 de minute;

b) proba orală, cu durata de 10-15 minute;

c) proba de întelegere a textului audiat, cu durata de 20 de minute.

Art. 6. - (1) Subiectele pentru cele 3 tipuri de probe sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, în colaborare cu reprezentantii Ministerului Educatiei din Spania.

(2) Subiectele pentru proba scrisă sunt specifice absolventilor sectiilor bilingve româno-spaniole si evaluează atât competenta lingvistică, cât si cunostintele de literatură spaniolă.

Art. 7. - (1) Proba de evaluare a competentelor lingvistice în limba spaniolă, sustinută de absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, reprezintă pentru acesti elevi proba de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, prevăzută de metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat - proba C.

(2) în urma sustinerii probei de evaluare a competentelor lingvistice în limba spaniolă se obtine un certificat de competentă în care se mentionează nivelul de competentă lingvistică în limba spaniolă, în conformitate cu Cadrul european comun de referintă pentru limbi.

(3) în urma promovării examenului de bacalaureat, nivelul de competentă lingvistică în limba spaniolă, mentionat la alin. (2), se trece pe diploma de bacalaureat românească, în conformitate cu metodologia de organizare si desfăsurare a examenului.

Art. 8. - (1) Candidatilor care doresc să obtină si diploma spaniolă de bacalaureat li se acordă si note la proba de evaluare a competentei lingvistice în limba spaniolă.

(2) Notarea candidatilor mentionati la alin. (1) se face atât de cei 2 evaluatori români, cât si de cei 2 reprezentanti ai Ministerului Educatiei din Spania.

(3) Nota finală a candidatului la proba de evaluare a competentelor lingvistice în limba spaniolă este media aritmetică a notelor celor 4 evaluatori, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

III. Proba de cultură spaniolă

Art. 9. - (1) Proba de cultură spaniolă este probă scrisă si se sustine în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat pentru proba scrisă la limba si literatura maternă - proba B.

(2) Proba scrisă de cultură spaniolă este organizată de comisia de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învătământ liceal.

(3) Un candidat care nu a obtinut cel putin nivelul B2 la proba de evaluare a competentelor lingvistice în limba spaniolă nu poate participa la proba scrisă de cultură spaniolă.

Art. 10. - (1) Proba de cultură spaniolă se sustine în limba spaniolă, cu subiecte din Istoria Spaniei, Geografia Spaniei si Istoria culturii si civilizatiei spaniole.

(2) Subiectele pentru proba specifică de cultură spaniolă sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, în colaborare cu reprezentantii Ministerului Educatiei din Spania, în conformitate cu programa aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.354/2009 privind desfăsurarea bacalaureatului bilingv spaniol sustinut de elevii de la sectiile bilingve spaniole.

Art. 11. - (1) Proba scrisă de cultură spaniolă este evaluată atât de cei 2 evaluatori români, cât si de cei 2 reprezentanti ai Ministerului Educatiei din Spania.

(2) Nota finală a candidatului la proba scrisă de cultură spaniolă este media aritmetică a notelor celor 4 evaluatori, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

(3) Nota obtinută la proba scrisă de cultură spaniolă nu intră în calculul mediei generale a examenului de bacalaureat românesc si nu se trece pe diploma de bacalaureat românească.

IV. Dispozitii finale

Art. 12. - (1) Pentru obtinerea diplomei spaniole de bacalaureat, candidatii de la sectiile bilingve româno-spaniole care au sustinut probele specifice trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să obtină la proba de evaluare a competentelor lingvistice în limba spaniolă cel putin nivelul B2, stabilit conform Cadrului european comun de referintă pentru limbi;

b) să obtină, în baza rezultatelor pe care le-au avut la probele mentionate la art. 2 alin. (2), evaluarea scrisă pozitivă a celor 2 reprezentanti spanioli care fac parte din comisia de bacalaureat.

(2) Evaluarea scrisă pozitivă, mentionată la alin. (1), este consemnată într-un certificat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. II la Acord.

(3) Certificatul mentionat la alin. (2) permite solicitarea eliberării diplomei spaniole de bacalaureat, în conformitate cu prevederile Acordului.

Art. 13. - În situatia în care un absolvent al sectiilor bilingve româno-spaniole este declarat admis la examenul de bacalaureat, conform prevederilor metodologiei de organizare si desfăsurare a bacalaureatului în vigoare în România, dar nu îndeplineste una sau ambele conditii mentionate la art. 12 alin. (1), acesta obtine diploma română de bacalaureat, dar nu si diploma spaniolă de bacalaureat.

Art. 14. - În situatia în care un absolvent al sectiilor bilingve româno-spaniole este declarat respins la examenul de bacalaureat, conform prevederilor metodologiei de organizare si desfăsurare a bacalaureatului în vigoare în România, acesta nu poate obtine diploma spaniolă de bacalaureat, chiar dacă îndeplineste conditiile mentionate la art. 12 alin. (1).


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.