MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 717/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 717         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 octombrie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.044. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.045. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.046. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.047. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

1.048. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

1.049. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

1.050. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

1.051. - Decret privind reîncadrarea în functie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.000. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

 

1.007. - Hotărâre privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

 

1.018. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 august 2009, respectiv 3 februarie 2010, si la Londra la 9 februarie 2010, între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

 

1.071. - Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor de urgentă, cu titlu gratuit, pentru Republica Ungară

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

241. - Decizie privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Enache Mihaela, secretar general al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

242. - Decizie privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 755/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Albu Gheorghe, prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2010.

Nr. 1.044.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 765/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mitrache Vasile, procuror cu grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă tribunal - delegat în functia de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăsani, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2010.

Nr. 1.045.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 696/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cristea Moisă, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2010.

Nr. 1.046.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 827/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Iliescu Gherghina, judecător la Tribunalul Olt, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2010.

Nr. 1.047.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 826/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Goantă Bărbulescu Mirela Tatiana, judecător la Tribunalul Olt, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2010.

Nr. 1.048.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 828/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Isac Mariana-Tatiana, judecător la Judecătoria Roman, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2010.

Nr. 1.049.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 878/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Fieraru Stefan, judecător la Curtea de Apel Ploiesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2010.

Nr. 1.050.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind reîncadrarea în functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 83 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 816/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Moldoveanu Elena Iulia se reîncadrează în functia de judecător la Tribunalul Prahova.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2010.

Nr. 1.051.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 30 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor care sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care investesc în România si se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) realizează o investitie initială cu o valoare care se încadrează între 5 si 10 milioane euro inclusiv, echivalent în lei, si creează minimum 50 de noi locuri de muncă drept urmare a realizării investitiei initiale;

b) realizează o investitie initială cu o valoare care se încadrează între 10 si 20 milioane euro inclusiv, echivalent în lei, si creează minimum 100 de noi locuri de muncă drept urmare a realizării investitiei initiale;

c) realizează o investitie initială cu o valoare care se încadrează între 20 si 30 milioane euro inclusiv, echivalent în lei, si creează minimum 200 de noi locuri de muncă drept urmare a realizării investitiei initiale;

d) realizează o investitie initială cu o valoare care depăseste 30 milioane euro, echivalent în lei, si creează minimum 300 de noi locuri de muncă drept urmare a realizării investitiei initiale.”

2. La articolul 12, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în temeiul prezentei scheme este de 150, numărul mediu anual de beneficiari fiind de 30.”

3. În anexa nr. 2 “Criterii de acordare a ajutorului de stat conform prezentei scheme”, capitolul I “Acordarea ajutorului de stat regional pentru investitia initial㔠se modifică după cum urmează:

a) subpunctul 2.1 va avea următorul cuprins:

“2.1. Prin active corporale se întelege activele constând în: constructii industriale, turistice si medicale; echipamente.”;

b) subpunctul 6.1 va avea următorul cuprins:

“6.1. Costurile aferente investitiilor în active corporale cuprind acele costuri legate de: realizarea de constructii industriale, turistice si medicale; achizitionarea de echipamente. În sectorul transporturilor, costurile legate de achizitionarea mijloacelor de transport si a echipamentelor de transport nu sunt costuri eligibile pentru a beneficia de ajutor de stat.”;

c) subpunctele 6.1.1 si 6.1.2 vor avea următorul cuprins: “6.1.1. Costurile aferente achizitionării de echipamente prin intermediul unei operatiuni de leasing pot fi considerate eligibile doar în situatia în care îmbracă forma leasingului financiar si contin mentionată expres obligatia beneficiarului de a achizitiona activele la expirarea termenului contractului de leasing.

6.1.2. Activele achizitionate trebuie să fie noi.”

4. Anexa nr. 3 “Procedura de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile” se modifică după cum urmează:

a) la capitolul III “Criterii de eligibilitate”, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) intentionează să realizeze o investitie initială care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 lit. a)-d) din hotărâre.”;

b) la capitolul V “Procedură de acordare a alocării specifice individuale”, punctul 2 “înregistrarea, evaluarea si selectia beneficiarilor”, subpunctul 2.7 se abrogă;

c) la capitolul V punctul 2, subpunctul 2.8 va avea următorul cuprins:

“2.8. Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat va finaliza procesul de evaluare a cererii de acord pentru finantare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care aceasta este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, în limita bugetului anual alocat schemei.”;

d) la capitolul V punctul 3 “Acordarea alocărilor specifice individuale”, subpunctul 3.2 va avea următorul cuprins:

“3.2. Acordarea alocării specifice individuale se face pe baza unei cereri de eliberare a sumei nerambursabile, al cărei model este prevăzut în formularul nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură, transmisă de către solicitant la Ministerul Finantelor Publice, prin reprezentant sau prin postă cu confirmare de primire. Într-un an calendaristic fiecare solicitant poate depune maximum 4 cereri de eliberare a sumei nerambursabile.”;

e) formularele nr. 1 si 2 la procedură se modifică si se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul finantelor publice si ministrul dezvoltării regionale si turismului vor emite un ordin comun pentru stabilirea standardelor de cost aferente constructiilor prevăzute în subpct. 2.1 din cap. I “Acordarea ajutorului de stat regional pentru investitia initial㔠din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.680/2008, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 1.000.


 

ANEXA Nr. 1

(Formularul nr. 1 la procedură)

 

 

Data înregistrării.................................................

Numărul înregistrării...........................................

 

CERERE

de acord pentru finantare

 

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Subscrisa, ..........................................................., având datele de identificare mentionate la sectiunea A, reprezentată legal prin domnul/doamna ............................................., având calitatea de ..........................., solicit finantarea în conditiile prevederilor schemei privind asigurarea dezvoltării economice durabile.

 

SECTIUNEA A

Prezentarea solicitantului

 

Denumirea întreprinderii......................................................................................................................................................

Adresa....................................................................................................................., cod postal...........................................

Telefon............................., fax..............................................................

E-mail....................................................................................................

Data înregistrării întreprinderii...............................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comertului...............................

Codul de identificare fiscală..................................................................

Cod IBAN în care se solicită transferarea alocatiei specifice individuale, RON........................................................................,

deschis la Trezoreria..........................................................................................

Forma juridică........................................................................................

Capitalul social.............................lei, detinut de:

- persoane fizice:.........................................%;

- societăti comerciale mari1).........................%.

Obiectul principal de activitate:

 

CodCAEN..........................................

Obiectul secundar de activitate2):

 

CodCAEN.........................................................

Numărul mediu scriptic anual de personal, în anul fiscal anterior.......................................................................................

Cifra de afaceri, conform ultimelor situatii financiare anuale aprobate............................................................................lei

Valoare active totale, conform ultimei situatii financiare aprobate3).................................................................................lei

 

Numele............................................

 

Functia............................................

 

Semnătura autorizată si stampila solicitantului4)

......................................................................

 

Data semnării...................................


1) Societatea mare este acea societate comercială care are numărul mediu scriptic de personal mai mare de 250 (inclusiv) sau o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro, echivalent în lei, ori detine active totale care depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimelor situatii financiare anuale aprobate.

2) Se completează dacă finantarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

3) Prin active totale se întelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

4) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.


 

SECTIUNEA B

Prezentarea proiectului pentru care se solicită finantare în cadrul schemei de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

 

SECTIUNEA

B1 Descrierea succintă a proiectului pentru care se solicită finantarea

 

SECTIUNEA

B2 Prezentarea costurilor eligibile pentru care se solicită finantarea

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

Denumirea activitătii

 

 

Tipul de cost eligibil pentru care se solicita finantare

Valoarea costurilor eligibile*)

- lei -

Valoarea finantării solicitate

- lei -

An I

An II

An III

An IV

AnV

Ani

An II

An III

An IV

AnV

Realizarea de investitii

în active corporale si necorporale



a) Costuri eligibile pentru realizarea de investitii în active corporale5):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Constructii industriale, turistice si medicale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalatii tehnice si masini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alte instalatii, utilaje si mobilier industrial, medical si pentru echiparea constructiilor turistice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Costuri eligibile pentru realizarea de investitii în active necorporale6):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Costuri cu transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală: brevet de inventie, licente, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crearea de noi locuri de muncă



Costuri salariale cu personalul nou-angajat în urma realizării proiectului de investitii pe o perioadă de 2 ani:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Costuri cu salariul brut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Costuri cu asigurările sociale obligatorii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Valoarea costurilor eligibile fără TVA.

5) Reprezintă orice investitii în active corporale ce se referă la crearea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente, diversificarea productiei unei unităti pe noi piete de produse sau o schimbare fundamentală a ansamblului procesului de productie al unei unităti existente.

6) Reprezintă orice investitii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de inventie, a licentelor, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate.


 

SECTIUNEA C

Declaratie pe propria răspundere

 

Subsemnatul/Subsemnata, ....................................................., identificat/identificată cu B.l./C.l. seria .............................. nr. ............, eliberat/eliberată de ..................... la data de .........................., cu domiciliul în localitatea .............................................., str. ................nr. ..........., bl. ......., sc. ........., ap. ........., sectorul/judetul ..............................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..............................., declar pe propria răspundere că toate informatiile furnizate si consemnate în prezenta cerere sunt corecte si complete.

Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că proiectul pentru care solicit finantarea prin prezenta schemă nu face obiectul altui ajutor de stat.

 

De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:

 

 nu am beneficiat de ajutor de stat;

 am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:

 

Nr. crt.

Anul acordării ajutorului de stat

Forma ajutorului de stat

Furnizorul

Actul normativ în baza căruia a beneficiat de finantare

Cuantumul ajutorului de stat acordat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele..............................

 

Functia...............................

 

Semnătura autorizată si stampila solicitantului7)

.................................................

Data semnării ..............................

 

NOTĂ:

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii Ministerului Finantelor Publice pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

 


7) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.


 

ANEXA Nr. 2

(Formularul nr. 2 la procedură)

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

UNITATEA DE IMPLEMENTARE

Data ..............................

 

ACORD PENTRU FINANTARE1)

 

DESTINATAR:

Denumirea întreprinderii...............................................................................

Data înregistrării întreprinderii.......................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comertului.......................................

Codul de identificare fiscală..........................................................................

Adresa ..........................................................................................................

Telefon.........................................................................................................

Fax...............................................................................................................

E-mail...........................................................................................................

Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr....................din data de............................., vă comunicăm prin prezenta acordul pentru finantarea următoarelor costuri eligibile aferente proiectului:

 

Denumirea activitătii

Tipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finantare

Valoarea costurilor eligibile

- lei -

Valoarea finantării aprobate

- lei -

An I

An II

An III

An IV

An V

TOTAL

An I

An II

An III

An IV

An V

TOTAL

Realizarea de investitii

în active corporale si necorporale



a) Costuri eligibile pentru realizarea de investitii în active corporale2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Constructii industriale, turistice si medicale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalatii tehnice si masini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alte instalatii, utilaje si mobilier industrial, medical si pentru echiparea constructiilor turistice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Costuri eligibile pentru realizarea de investitii în active necorporale3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Costuri cu transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală: brevet de inventie, licente, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crearea de noi locuri de muncă



c) Costuri salariale cu personalul nou-angajat în urma realizării proiectului de investitii pe 0 perioadă de 2 ani:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Costuri cu salariul brut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Costuri cu asigurările sociale obligatorii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentiuni speciale.....................................

Ministrul finantelor publice

.....................................

 


1) Se completează de către unitatea de implementare.

2) Reprezintă orice investitii în active corporale ce se referă la crearea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente, diversificarea productiei unei unităti pe noi piete de produse sau o schimbare fundamentală a ansamblului procesului de productie al unei unităti existente.

3) Reprezintă orice investitii în transfer de tehnologie, prin dobândirea drepturilor de brevet de inventie, a licentelor, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 118 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, al art. 501 lit. b) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 alin. (1) pct. 241 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă programele de interes national în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Fondurile necesare pentru finantarea programelor de interes national, prevăzute la art. 1, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 3. - (1) Finantarea programelor de interes national prevăzute la art. 1 se face exclusiv în baza selectiei publice a proiectelor înaintate de directiile generale de asistentă socială si protectia copilului aflate în subordinea consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, individual sau în parteneriat cu furnizori privati de servicii sociale, acreditati în conditiile legii.

(2) Evaluarea si selectia proiectelor se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(3) Metodologia de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor prevăzute la alin. (1) se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Proiectele trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute în ghidurile solicitantului, specifice fiecărui program de interes national si aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 4. - (1) Monitorizarea implementării proiectelor în cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului se asigură de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin compartimentul său de specialitate.

(2) Metodologia privind monitorizarea implementării proiectelor în cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 1.007.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMELE

de interes national în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

 

1. Programul: “închiderea institutiilor de tip vechi si înfiintarea de centre de recuperare, de case de tip familial si/sau apartamente” - PIN 1

Scop: cresterea calitătii serviciilor sociale pentru copil si familie

Obiectiv: cresterea numărului de case de tip familial si apartamente si reducerea numărului de institutii de tip vechi

Rezultate estimate:

- cel putin 24 de case de tip familial si apartamente înfiintate;

- cel putin două centre de recuperare înfiintate;

- numărul de institutii de tip vechi redus cu cel putin 6;

- cel putin 300 de copii beneficiază de îngrijire de calitate în casele si apartamentele nou-create

Perioada de derulare: programul se derulează pe o perioadă de 3 ani. Proiectele vor avea o durată de maximum 24 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2012, din care cel putin 3 luni vor fi destinate functionării serviciilor nou-create.

Buget: bugetul total este de 15.200 mii lei, din care:

a) 200 mii lei pentru anul 2010;

b) 5.000 mii lei pentru anul 2011;

c) 10.000 mii lei pentru anul 2012.

Aplicant principal eligibil: directiile generale de asistentă socială si protectia copilului

Parteneri: organismele private acreditate în conditiile legii, care desfăsoară activităti în domeniul protectiei drepturilor copilului si al protectiei speciale a acestuia

2. Programul “Interventie în situatii de violentă în familie” - PIN 2

Scop: cresterea calitătii serviciilor sociale pentru copil si familie

Obiectiv: întărirea capacitătii directiilor generale de asistentă socială si protectia copilului (DGASPC) de interventie în situatii de violentă în familie


Rezultate estimate:

- cel putin 20 de servicii de interventie în situatii de violentă în familie, din cadrul DGASPC, înfiintate si/sau dezvoltate;

- cel putin 1.800 de victime (copii/adulti) vor beneficia de sprijinul serviciilor de interventie în situatii de violentă în familie;

- cel putin 1.000 de familii în care se manifestă fenomene de violentă vor fi orientate către institutii sau servicii cu competente în domeniu.

Perioada de derulare: programul se derulează pe o perioadă de 3 ani. Proiectele vor avea o durată de maximum 24 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2012, din care cel putin 9 luni vor fi destinate functionării serviciilor nou-create.

Buget: bugetul total este de 1.860 mii lei, din care:

a) 200 mii lei pentru anul 2010;

b) 830 mii lei pentru anul 2011;

c) 830 mii lei pentru anul 2012. Aplicant principal eligibil: DGASPC

Parteneri: organismele private acreditate în conditiile legii, care desfăsoară activităti în domeniul protectiei drepturilor copilului si al protectiei speciale a acestuia, precum si al prevenirii si combaterii violentei în familie

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 august 2009, respectiv 3 februarie 2010, si la Londra la 9 februarie 2010, între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 210/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 31 august 2009, respectiv 3 februarie 2010, si la Londra la 9 februarie 2010, între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 210/2006, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 6 octombrie 2010.

Nr. 1.018.


*) Cuprinsul scrisorilor reprezintă traducere din limba engleză.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Finantelor Publice

Cabinet secretar de stat

 

Nr. 507.800 din 31 august 2009

 

Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare

Dna Claudia Pendred

director de tară

Bd. lancu de Hunedoara nr. 56-60

Metropolis Center, sectorul 1, Bucuresti

Tel.:+40 21 202 7100

Fax:+40 21 202 7110

 

Spre stiintă: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

În atentia: Dnei Dorina Tiron, director general

 

Ref.: Proiect varianta de ocolire a municipiului Constanta, operatiunea nr. 33.391

 

Ne adresăm în legătură cu Acordul de împrumut din data de 7 decembrie 2006 (Acordul de împrumut), încheiat între România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca). Termenii utilizati în această adresă sunt cei definiti în Acordul de împrumut. Anexa nr. 3 la Acordul de împrumut defineste:

a) categoria eligibilă ca fiind partea A-3 a Proiectului; si

b) soldul maxim al contului special, în legătură cu contul special denominat în euro, ca fiind o sumă egală cu 4.500.000 RON.

Având în vedere conditiile existente si cererea formulată de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. În Adresa din data de 11 august 2009, vă rugăm să avizati favorabil modificarea Acordului de împrumut, după cum urmează:

a) încetarea aplicării definitiei categoriei eligibile, dar numai în sensul limitării referitoare la părtile B-1, B-2 si B-3 ale Proiectului, astfel încât Categoriile (4), (5) si (6) să devină categorii eligibile în sensul definitiei de mai sus;

b) încetarea aplicării definitiei soldului maxim al contului special, dar numai în ceea ce priveste contul special folosit pentru finantarea cheltuielilor eligibile pentru Partea A-3 a Proiectului. În acest sens si numai pentru finantarea Părtii A-3 a Proiectului, soldul maxim al contului special va fi de 15.000.000 RON.

În conformitate cu anexa nr. 2 la Acordul de împrumut si cu sectiunea 3.03(a) din Termenii si conditiile standard din februarie 1999, asa cum au fost incluse în Acordul de împrumut, pe baza graficului actual de implementare a Proiectului, vă rugăm să fiti de acord cu realocarea sumelor din Categoriile de împrumut specificate în anexa nr. 2 la Acordul de împrumut si cu împărtirea sumei în cele două monede (EUR/RON), conform tabelului de mai jos.

 

Apendicele la anexa nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Categoria

Suma din împrumut alocată în valuta

împrumutului

(EUR)

Suma din împrumut alocată în valuta împrumutului

(RON)

Procentul din cheltuielile de finantat

(1) Lucrări pentru Partea A-1

73.103.145

16.007.442

57,2% din valoarea contractului (exclusiv achizitia de terenuri, impozite si taxe)

(2) Lucrări pentru Partea A-2

1.000.000

36.000.000

57,2% din valoarea contractului (exclusiv achizitia de terenuri, impozite si taxe)

(3) Lucrări pentru Partea A-3

-

150.000.000

100% din valoarea contractului (exclusiv achizitia de terenuri, impozite si taxe)

(4) Servicii de consultantă pentru Partea B-1

12.000.000

-

100% din valoarea contractului (exclusiv achizitia de terenuri, impozite si taxe)

(5) Servicii de consultantă pentru Partea B-2

571.480

-

100% din valoarea contractului (exclusiv achizitia de terenuri, impozite si taxe)

(6) Servicii de consultantă pentru Partea B-3

1.227.475

-

100% din valoarea contractului (exclusiv achizitia de terenuri, impozite si taxe)

(7) Comision front-end

887.900

2.040.479

100%

TOTAL:

88.790.000

204.047.921

 

 

Toate celelalte clauze si conditii din Acordul de împrumut vor rămâne neschimbate.

În speranta că cererea noastră se va bucura de sprijinul si întelegerea dumneavoastră, asteptăm răspunsul dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Bogdan Alexandru Drăgoi

secretar de stat


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Finantelor Publice

Cabinet secretar de stat

 

Nr. 595.871 din 3 februarie 2010

 

Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare

Dna Claudia Pendred

director de tară

Bd. lancu de Hunedoara nr. 56-60

Metropolis Center, sectorul 1, Bucuresti

Tel.:+40 21 202 7100

Fax:+40 21 202 7110

 

Spre stiintă: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

În atentia: Dnei Dorina Tirdn, director general

 

Ref.: Proiect varianta de ocolire a municipiului Constanta, operatiunea nr. 33.391

 

Ne adresăm în legătură cu Acordul de împrumut din data de 7 decembrie 2005 (Acordul de împrumut), încheiat între România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca).

Termenii utilizati în această adresă sunt cei definiti în Acordul de împrumut.

Având în vedere Adresa noastră din 31 august 2009, precum si conditiile existente si cererea formulată de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin scrisoarea din data de 28 ianuarie 2010, vă rugăm să fiti de acord cu modificarea Acordului de împrumut, după cum urmează:

- realocarea sumei de 73.366 RON de la categoria (7) “Comision front-end” la categoria (1) “Lucrări pentru Partea A-1”;

- realocarea sumei de 887.900 EUR de la categoria (7) “Comision front-end” la categoria (2) “Lucrări pentru Partea A-2”;

- realocarea sumei de 1.967.113 RON de la categoria (7) “Comision front-end” la categoria (2) “Lucrări pentru Partea A-2”;

- modificarea corespunzătoare a procentului de cheltuieli de finantat din împrumutul BERD.

În acest sens, vă rugăm să ne trimiteti acordul dumneavoastră cu privire la aspectele mentionate în prezenta adresă si în adresele noastre anterioare. Toate celelalte clauze si conditii din Acordul de împrumut vor rămâne neschimbate.

În speranta că cererea noastră se va bucura de sprijinul si întelegerea dumneavoastră, asteptăm răspunsul dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

(semnătură olografă)

 

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

România

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr.17

 

Bucuresti, sectorul 5

 

În atentia: Dnei Angela Carabas, director general

Directia generală de trezorerie si datorie publică

 

Spre stiintă: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38

Bucuresti, sectorul 1

 

În atentia: Dnei Dorina Tiron, director general

 

9 februarie 2010

 

România - Proiect varianta de ocolire a municipiului Constanta - operatiunea nr. 33.391

Ne adresăm în legătură cu Acordul de împrumut din data de 7 decembrie 2006 (Acordul de împrumut), încheiat între România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), si acordul de proiect din data de 7 decembrie 2006 (Acordul de Proiect), încheiat între Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si Bancă.

 

Termenii utilizati în această scrisoare sunt cei definiti în Acordul de împrumut si în Acordul de Proiect.

În conformitate cu anexa nr. 2 la Acordul de împrumut si cu sectiunea 3.03(a) din Termenii si conditiile standard din februarie 1999, asa cum au fost incluse în Acordul de împrumut, si în urma solicitărilor împrumutatului din 31 august 2009 si 3 februarie 2010, Banca a realocat sumele din categoriile de împrumut specificate în anexa nr. 2 la Acordul de împrumut, conform documentului anexat.

 

Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare,

Itziar Perkins,

manager portofoliu,

Echipa transporturi


 

ANEXA

 

Realocări - Apendicele la anexa nr. 2

 

Categoria

Sume realocate EUR

Sume realocate RON

(1) Lucrări pentru Partea A-1

 

+ 73.366 RON

(2) Lucrări pentru Partea A-2

+ 887.900 EUR

+ 1.967.113 RON

(7) Nealocată

-887.900 EUR

-2.040.479 RON

 

Pentru evitarea oricăror neîntelegeri, apendicele la anexa nr. 2, rezultat în urma realocării va fi următorul:

 

Apendicele la anexa nr. 2

 

Categoria

Suma din împrumut alocată în valuta

împrumutului

(EUR)

Suma din împrumut alocată în valuta împrumutului

(RON)

Procentul din cheltuielile de finantat

(1) Lucrări pentru Partea A-1

73.103.145

16.080.808

56,8% din valoarea contractului (exclusiv achizitia de terenuri, impozite si taxe)

(2) Lucrări pentru Partea A-2

1.887.900

37.967.113

60,01% din valoarea contractului (exclusiv achizitia de terenuri, impozite si taxe)

(3) Lucrări pentru Partea A-3

-

150.000.000

100% din valoarea contractului (exclusiv achizitia de terenuri, impozite si taxe)

(4) Servicii de consultantă pentru Partea B-1

12.000.000

-

100% din valoarea contractului (exclusiv achizitia de terenuri, impozite si taxe)

(5) Servicii de consultantă pentru Partea B-2

571.480

-

100% din valoarea contractului (exclusiv achizitia de terenuri, impozite si taxe)

(6) Servicii de consultantă pentru Partea B-3

1.227.475

-

100% din valoarea contractului (exclusiv achizitia de terenuri, impozite si taxe)

(7) Comision front-end

-

-

100%

TOTAL:

88.790.000

204.047.921

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către România a unui ajutor de urgentă, cu titlu gratuit, pentru Republica Ungară

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor de urgentă, cu titlu gratuit, pentru operatiuni de interventie în zonele afectate de inundatiile cu noroi toxic din Republica Ungară, constând în bunuri puse la dispozitie de Ministerul Sănătătii, prin Institutul National de Sănătate Publică, prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 2. - (1) Se aprobă scoaterea din gestiunea Institutului National de Sănătate Publică si transferul cu titlu gratuit către Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă a unei cantităti de 250.000 de bucăti măsti de protectie tip FFP1, cu o valoare totală de 50.572 lei, inclusiv TVA, respectiv aproximativ 11.734,33 euro, inclusiv TVA, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

(2) Cheltuielile de ambalare, ridicare din depozit, transport pe parcurs intern si international, precum si alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acestei actiuni, pentru produsele scoase din gestiunea Institutului National de Sănătate Publică, se suportă de către Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, din bugetul propriu, conform prevederilor legale.

Art. 3. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, va asigura transportul asistentei de urgentă către Republica Ungară.

(2) Predarea bunurilor acordate ca asistentă de urgentă prevăzute la art. 2 alin. (1) se va face prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, în cooperare cu Ministerul Mediului si Pădurilor si Ministerul Sănătătii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2010.

Nr. 1.071.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Enache Mihaela, secretar general al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

Având în vedere cererea doamnei Enache Mihaela, secretar general al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, înregistrată sub nr. 5/7.716 din 1 octombrie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 95 alin. (1) lit. a) si alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată suspendarea, la cerere, începând cu data de 5 octombrie 2010, a raportului de serviciu al doamnei Enache Mihaela, secretar general al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2010.

Nr. 241.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Finantelor Publice prin Adresa nr. 269.219 din 20 octombrie 2010, precum si prevederile art. 15 lit. c) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul George Bogdan Dragos, vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, se numeste în calitatea de membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor în locul doamnei Haita Garofita.

Art. 2. - Decizia primului-ministru nr. 382/2009 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 26 octombrie 2010.

Nr. 242.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.