MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 719/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 719       LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 octombrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

183. - Lege pentru ratificarea Acordului īn domeniul securitătii sociale dintre Romānia si Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009

 

Acord īn domeniul securitătii sociale īntre Romānia si Canada

 

948. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului īn domeniul securitătii sociale dintre Romānia si Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009

 

 

198. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru aceste cantităti

 

984. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru aceste cantităti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

234. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson

 

5.328. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului īn domeniul securitătii sociale dintre Romānia si Canada, semnat la Ottawa

la 19 noiembrie 2009

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul īn domeniul securitătii sociale dintre Romānia si Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

              

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2010.

Nr. 183.

 

ACORD

īn domeniul securitătii sociale īntre Romānia si Canada

 

Romānia si Canada, denumite īn continuare părti, hotărāte să coopereze īn domeniul securitătii sociale, au decis să īncheie un acord īn acest scop si au convenit după cum urmează:

 

PARTEA I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

1. Īn scopul aplicării prezentului acord:

legislatie desemnează, pentru fiecare parte, legile, reglementările si actele normative prevăzute la art. 2;

prestatie desemnează, pentru fiecare parte, orice prestatie īn bani care este prevăzută īn legislatia acestei părti si include orice suplimente sau majorări aplicabile acestei prestatii īn bani;

autoritate competentă desemnează:

- pentru Romānia, ministerul sau ministerele responsabile cu aplicarea legislatiei prevăzute la art. 2; si

- pentru Canada, ministrul sau ministrii responsabili cu aplicarea legislatiei Canadei;

institutie competentă desemnează:

- pentru Romānia, organismul sau autoritatea responsabilă cu aplicarea legislatiei prevăzute la art. 2; si

- pentru Canada, autoritatea competentă. perioadă de asigurare desemnează:

- pentru Romānia, perioadele de contributie si perioadele echivalente realizate īn baza legislatiei din Romānia; si

- pentru Canada, o perioadă de contributie folosită pentru a dobāndi dreptul la o prestatie īn baza Planului canadian de pensii; o perioadă īn care se plăteste o pensie de invaliditate īn baza acestui plan; si o perioadă de rezidentă folosită pentru a

dobāndi dreptul la o prestatie īn baza Legii asigurărilor pentru bătrānete.

2. Orice alt termen nedefinit īn prezentul articol va avea semnificatia prevăzută de legea aplicabilă a fiecărei părti.

 

ARTICOLUL 2

Legislatia pentru care se aplică acordul

 

1. Prezentul acord se aplică următoarei legislatii:

a) pentru Canada:

(i) Legii asigurărilor pentru bătrānete si reglementărilor īn baza acesteia;

(ii) Planului canadian de pensii si reglementărilor īn baza acestuia;

b) pentru Romānia:

- legislatiei privind asigurarea pentru pensiile de limită de vārstă, invaliditate si urmas;

2. Sub rezerva alin. 3 al prezentului articol, prezentul acord se va aplica, de asemenea, legilor si reglementărilor care modifică, completează, consolidează sau īnlocuiesc legislatia prevăzută la alin. 1.

3. Fără a aduce atingere prevederilor alin. 2 al prezentului articol, prezentul acord se aplică si extinderii legislatiei unei părti la noi categorii de beneficiari sau la noi prestatii, dacă partea respectivă nu informează cealaltă parte, īn termen de 3 luni de la intrarea īn vigoare a acestei legislatii, că acordul nu se va aplica noilor categorii de beneficiari sau noilor prestatii.


 

ARTICOLUL 3

Persoanele cărora li se aplică acordul

 

Prezentul acord se va aplica oricărei persoane care este sau care a fost supusă legislatiei Romāniei sau Canadei si persoanelor ale căror drepturi derivă de la această persoană, īn conformitate cu legislatia aplicabilă a fiecărei părti.

 

ARTICOLUL 4

Egalitatea de tratament

 

Orice persoană mentionată la art. 3 căreia i se aplică legislatia unei părti are aceleasi drepturi si obligatii, īn baza acelei legislatii, ca si cetătenii acelei părti.

 

ARTICOLUL 5

Exportul prestatiilor

 

1. Dacă prezentul acord nu prevede altfel, prestatiile plătite īn baza legislatiei uneia dintre părti oricărei persoane mentionate la art. 3, inclusiv prestatiile dobāndite īn baza prezentului acord, nu vor fi supuse niciunei reduceri, modificări, suspendări sau anulări numai pe motiv că persoana are rezidenta pe teritoriul celeilalte părti.

2. O indemnizatie si un supliment de venit garantat se vor plăti unei persoane aflate īn afara Canadei numai īn limita permisă de Legea asigurărilor pentru bătrānete.

3. Dacă prezentul acord nu prevede altfel, prestatiile plătite unei persoane prevăzute la art. 3 se vor plăti, de asemenea, si cānd această persoană are rezidenta pe teritoriul unui stat tert.

 

PARTEA a II-a

Dispozitii privind legislatia aplicabilă

 

ARTICOLUL 6

Reguli generale cu privire la asigurarea lucrătorilor salariati si a lucrătorilor independenti

 

Sub rezerva art. 7-10:

a) un lucrător salariat care lucrează pe teritoriul unei părti va fi supus, īn ceea ce priveste activitatea respectivă, numai legislatiei acestei părti;

b) un lucrător independent care īsi are rezidenta pe teritoriul unei părti si care lucrează pe cont propriu pe teritoriul celeilalte părti sau pe teritoriile ambelor părti va fi supus, īn ceea ce priveste activitatea respectivă, numai legislatiei primei părti.

 

ARTICOLUL 7

Detasările

 

1. Un lucrător salariat care este supus legislatiei unei părti si care este trimis să lucreze pe teritoriul celeilalte părti pentru acelasi angajator va fi supus, īn ceea ce priveste activitatea respectivă, numai legislatiei primei părti, ca si cānd activitatea respectivă a fost efectuată pe teritoriul său, pentru o perioadă ce poate fi mentinută pānă la 36 de luni.

2. Īn baza alin. 1 al prezentului articol, perioada īn care lucrătorul salariat este supus legislatiei primei părti poate fi extinsă pentru o perioadă suplimentară de 24 de luni, pe baza consimtămāntului prealabil al autoritătilor competente ale ambelor părti.

 

ARTICOLUL 8

Echipajele navelor

 

O persoană care, īn lipsa prezentului acord, ar fi supusă legislatiei ambelor părti īn ceea ce priveste angajarea ca membru al echipajului unei nave va fi supusă, īn ceea ce priveste activitatea respectivă, numai legislatiei părtii unde aceasta īsi are rezidenta.

 

ARTICOLUL 9

Serviciul public si lucrătorii guvernamentali

 

1. Fără a aduce atingere prevederilor prezentului acord, dispozitiile privind securitatea socială ale Conventiei de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relatiile diplomatice si ale Conventiei de la Viena din 24 aprilie 1963 cu privire la relatiile consulare se vor aplica īn continuare.

2. O persoană angajată īn serviciul guvernamental sau public, care este trimisă de către o parte să lucreze pe teritoriul celeilalte părti, este supusă, īn ceea ce priveste activitatea respectivă, numai legislatiei primei părti.

3. Sub rezerva dispozitiilor alin. 1 si 2 ale prezentului articol, o persoană care īsi are rezidenta pe teritoriul unei părti si care este angajată acolo īn serviciul guvernamental, public, īntr-o misiune diplomatică sau post consular pentru cealaltă parte, va fi supusă, īn ceea ce priveste activitatea respectivă, numai legislatiei primei părti.

 

ARTICOLUL 10

Exceptii

 

Autoritătile competente ale părtilor pot modifica, de comun acord, aplicarea dispozitiilor art. 6-9 īn beneficiul oricărei persoane sau categorii de persoane.

 

ARTICOLUL 11

Definirea anumitor perioade de rezidentă īn ceea ce priveste legislatia Canadei

 

1. Īn scopul calculării cuantumului prestatiilor īn baza Legii asigurărilor pentru bătrānete:

a) dacă o persoană este supusă Planului canadian de pensii sau sistemului general de pensii al unei provincii a Canadei īn timpul oricărei perioade de prezentă sau de rezidentă īn Romānia, această perioadă va fi considerată ca perioadă de rezidentă īn Canada pentru respectiva persoană; se va considera, de asemenea, a fi perioadă de rezidentă īn Canada pentru sotul/sotia sau partenerul acestei persoane si pentru persoanele aflate īn īntretinerea sa care īsi au rezidenta īmpreună cu aceasta si care nu sunt supuse legislatiei din Romānia ca urmare a angajării sau a activitătii independente;

b) dacă o persoană este supusă legislatiei din Romānia īn timpul oricărei perioade de prezentă sau de rezidentă īn Canada, această perioadă nu va fi considerată ca perioadă de rezidentă īn Canada pentru respectiva persoană; de asemenea, nu va fi considerată perioadă de rezidentă īn Canada pentru sotul/sotia sau partenerul său si pentru persoanele aflate īn īntretinerea sa care īsi au rezidenta īmpreună cu aceasta si care nu sunt supuse Planului canadian de pensii sau sistemului general de pensii al unei provincii a Canadei ca urmare a angajării sau a activitătii independente.

2. Īn aplicarea alin. 1 al prezentului articol:

a) o persoană va fi considerată ca fiind supusă Planului canadian de pensii sau sistemului general de pensii al unei provincii a Canadei īn timpul unei perioade de prezentă sau de rezidentă īn Romānia numai dacă persoana respectivă plăteste contributii īn cadrul acestui sistem, corespunzător acestei perioade, ca urmare a angajării sau a activitătii independente;

b) o persoană va fi considerată ca fiind supusă legislatiei din Romānia īn timpul unei perioade de prezentă sau de rezidentă īn Canada numai dacă respectiva persoană plăteste contributii obligatorii ce decurg din legislatia mentionată, corespunzător acestei perioade, ca urmare a angajării sau a activitătii independente.


 

PARTEA a III-a

Dispozitii referitoare la prestatii

 

CAPITOLUL 1

Total izarea

 

ARTICOLUL 12

Perioade īn baza legislatiilor din Romānia si Canada

 

1. Dacă o persoană nu īndeplineste conditiile pentru obtinerea unei prestatii deoarece nu a realizat suficiente perioade de asigurare conform legislatiei unei părti, eligibilitatea persoanei respective pentru acea prestatie va fi determinată prin totalizarea acestor perioade cu cele mentionate la alin. 2-4, cu conditia ca perioadele să nu se suprapună.

2. Īn scopul determinării eligibilitătii pentru o prestatie:

a) īn baza Legii asigurărilor pentru bătrānete din Canada, o perioadă de asigurare realizată īn baza legislatiei din Romānia este considerată ca perioadă de rezidentă īn Canada;

b) īn baza Planului canadian de pensii, un an calendaristic care include cel putin 3 luni considerate ca perioade de asigurare īn baza legislatiei din Romānia va fi considerat ca un an de asigurare īn baza Planului canadian de pensii.

3. Īn scopul determinării eligibilitătii pentru obtinerea unei prestatii de bătrānete īn baza legislatiei din Romānia:

a) un an calendaristic care este considerat perioadă de asigurare īn baza Planului canadian de pensii va fi considerat ca 12 luni de asigurare īn baza legislatiei din Romānia;

b) o lună care este considerată perioadă de asigurare īn baza Legii asigurărilor pentru bătrānete din Canada si care nu se suprapune cu o perioadă de asigurare īn baza Planului canadian de pensii va fi considerată ca o lună de asigurare īn baza legislatiei din Romānia.

Īn scopul determinării eligibilitătii pentru obtinerea unei prestatii de invaliditate, urmas sau deces īn baza legislatiei din Romānia, un an calendaristic care este considerat perioadă de asigurare īn baza Planului canadian de pensii este considerat ca fiind 12 luni de asigurare īn baza legislatiei din Romānia.

 

ARTICOLUL 13

Perioade īn baza legislatiei unui stat tert

 

Dacă o persoană nu este eligibilă pentru o prestatie īn baza perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei unei părti, totalizate conform dispozitiilor art. 12, eligibilitatea persoanei respective pentru această prestatie va fi determinată prin totalizarea acestor perioade cu perioade realizate īn baza legislatiei unui stat tert cu care ambele părti au īncheiat instrumente de securitate socială care prevăd totalizarea perioadelor. Vor fi luate īn considerare doar perioadele care pot fi avute īn vedere īn baza dispozitiilor privind totalizarea prevăzute de instrumentul relevant cu acest stat tert.

 

ARTICOLUL 14

Perioada minimă pentru totalizare

 

Fără a tine seama de prevederile prezentului acord, dacă durata totală a perioadelor de asigurare realizate īn baza legislatiei unei părti este mai mică de un an si dacă, luānd īn considerare numai aceste perioade, nu există niciun drept la prestatie īn baza legislatiei acestei părti, institutia competentă a acestei părti nu va trebui să plătească o prestatie pentru aceste perioade īn baza prezentului acord. Aceste perioade de asigurare vor fi totusi luate īn considerare de către institutia competentă a celeilalte părti pentru a determina eligibilitatea pentru prestatii de către această parte, prin aplicarea prevederilor cap. 1.

 

CAPITOLUL 2

Prestatii īn baza legislatiei Canadei

 

ARTICOLUL 15

Prestatiile īn baza Legii asigurărilor pentru bătrānete

 

1. Dacă o persoană are dreptul la o pensie sau la o alocatie īn baza Legii asigurărilor pentru bătrānete numai prin aplicarea dispozitiilor privind totalizarea din cap. 1, institutia competentă din Canada va calcula cuantumul pensiei sau alocatiei plătibile acestei persoane, conform prevederilor acestei legi care reglementează plata unei pensii sau indemnizatii partiale, exclusiv pe baza perioadelor de rezidentă din Canada, care pot fi luate īn considerare īn baza acestei legi.

2. Alin. 1 se va aplica si unei persoane din afara Canadei care ar fi eligibilă pentru o pensie integrală īn Canada, dar care nu a avut rezidenta īn Canada pentru o perioadă minimă cerută de Legea asigurărilor pentru bătrānete pentru plata unei pensii īn afara Canadei.

3. O pensie de asigurări pentru bătrānete va fi plătită unei persoane aflate īn afara Canadei numai dacă perioadele de rezidentă ale acestei persoane, totalizate conform prevederilor cap. 1, sunt cel putin egale cu perioada minimă de rezidentă īn Canada cerută de Legea asigurărilor pentru bătrānete pentru plata unei pensii īn afara Canadei.

 

ARTICOLUL 16

Prestatiile īn baza Planului canadian de pensii

 

Dacă o persoană are dreptul la o prestatie numai prin aplicarea dispozitiilor privind totalizarea din cap. 1, institutia competentă din Canada va calcula cuantumul prestatiei plătibile acestei persoane astfel:

a) partea legată de cāstiguri a prestatiei va fi determinată conform prevederilor Planului canadian de pensii, exclusiv pe baza cāstigurilor ce deschid dreptul la pensie īn baza acestui plan;

b) partea fixă a prestatiei va fi determinată prin īnmultirea:

(i) cuantumului părtii fixe a prestatiei determinat īn conformitate cu prevederile Planului canadian de pensii cu

(ii) fractia care reprezintă raportul dintre perioada de contributie la Planul canadian de pensii si perioada minimă necesară pentru eligibilitate īn baza acestui plan pentru a stabili dreptul la această prestatie, dar această fractie nu va depăsi īn niciun caz valoarea 1.

 

CAPITOLUL 3

Prestatii īn baza legislatiei din Romānia

 

ARTICOLUL 17

Calcularea cuantumului prestatiei datorate

 

1. Dacă o persoană este eligibilă pentru o prestatie numai prin aplicarea dispozitiilor privind totalizarea din cap. 1, institutia competentă din Romānia va calcula cuantumul prestatiei plătibile acestei persoane astfel:

a) cuantumul teoretic al prestatiei se va calcula ca si cānd toate perioadele de asigurare au fost realizate īn baza legislatiei din Romānia; si

b) īn baza cuantumului teoretic calculat īn conformitate cu alin. 1 lit. a), determină cuantumul prestatiei plătibile prin aplicarea raportului dintre durata perioadelor de asigurare īn baza legislatiei din Romānia si perioadele de asigurare totalizate.


2. Dacă cuantumul prestatiei este determinat luānd īn considerare numărul de beneficiari, institutia competentă din Romānia va lua īn considerare si persoanele care īsi au rezidenta sau se află īn Canada.

3. Īn scopul calculării cuantumului prestatiei conform dispozitiilor alin. 1 al prezentului articol, vor fi luate īn considerare numai venitul avut īn vedere īn baza legislatiei din Romānia si contributiile plătite īn baza acestei legislatii.

 

PARTEA a IV-a

Dispozitii administrative si diverse

 

ARTICOLUL 18

Acordul administrativ

 

1. Īn vederea stabilirii măsurilor necesare pentru aplicarea prezentului acord, se va īncheia un acord administrativ.

2. Organismele de legătură vor fi desemnate īn acest acord administrativ.

 

ARTICOLUL 19

Schimb de informatii si asistentă reciprocă

 

1. Autoritătile competente si institutiile responsabile de aplicarea prezentului acord:

a) īsi vor comunica reciproc, īn limita permisă de legislatia pe care o aplică, orice informatie necesară pentru aplicarea acelei legislatii;

b) vor depune toate diligentele si īsi vor furniza asistentă reciprocă īn scopul determinării dreptului la o prestatie sau a cuantumului acesteia īn baza prezentului acord ori īn baza legislatiei căreia i se aplică acest acord, ca si cānd ar aplica propria legislatie;

c) īsi vor comunica reciproc, cāt de curānd posibil, toate informatiile despre măsurile luate pentru aplicarea prezentului acord sau despre modificările īn propria legislatie, īn măsura īn care aceste modificări afectează aplicarea prezentului acord.

2. Asistenta mentionată īn alin. 1 lit. b) al prezentului articol va fi gratuită, sub rezerva oricărei dispozitii continute īn prezentul acord sau īn Acordul administrativ īncheiat īn baza art. 18 pentru rambursarea anumitor tipuri de cheltuieli.

3. Dacă institutia competentă a unei părti cere ca un solicitant sau beneficiar care īsi are rezidenta pe teritoriul celeilalte părti să efectueze o examinare medicală, la solicitarea organismului de legătură al primei părti, organismul de legătură al ultimei părti va face aranjamentele pentru efectuarea acestei examinări. Dacă examinarea medicală este realizată exclusiv īn folosul institutiei care o solicită, organismul de legătură va rambursa organismului de legătură al celeilalte părti costurile examinării. Totusi, dacă examinarea medicală este īn folosul ambelor organisme de legătură, nu va exista o rambursare de costuri.

4. Numai dacă nu se cere o divulgare īn baza legilor unei părti, orice informatie despre o persoană, care este transmisă īn conformitate cu prezentul acord unei părti de către cealaltă parte, este confidentială si va fi folosită numai īn scopul aplicării prezentului acord si a legislatiei căreia i se aplică prezentul acord.

 

ARTICOLUL 20

Scutirea sau reducerea de taxe, datorii, speze si cheltuieli

 

1. Orice exceptare de la sau reducere de taxe, datorii legale, speze consulare si cheltuieli administrative pentru care există prevederi īn legislatia unei părti referitoare la eliberarea oricărui certificat sau document necesar pentru aplicarea acestei legislatii se va extinde la certificatele sau documentele necesare pentru aplicarea legislatiei celeilalte părti.

2. Orice documente de natură oficială necesare pentru aplicarea prezentului acord vor fi exceptate de orice autentificare de către autoritătile diplomatice sau consulare si de formalităti similare.

 

ARTICOLUL 21

Limbile de comunicare

 

Īn scopul aplicării prezentului acord, autoritătile si institutiile competente ale părtilor pot comunica direct īntre ele īn oricare dintre limbile lor oficiale.

 

ARTICOLUL 22

Introducerea unei cereri, notificări sau a unui apel

 

1. Cererile, notificările si apelurile cu privire la dreptul la o prestatie sau cu privire la cuantumul acesteia īn baza legislatiei unei părti care, īn scopul aplicării acestei legislatii, ar fi trebuit depuse īntr-un termen stabilit la o autoritate competentă sau la o institutie competentă a acestei părti, dar care au fost depuse īn acelasi termen la o autoritate competentă sau la o institutie competentă a celeilalte părti, vor fi considerate ca fiind depuse la autoritatea competentă sau la institutia competentă a primei părti. Data depunerii cererilor, notificărilor si apelurilor la autoritatea competentă sau la institutia competentă a celeilalte părti va fi considerată a fi data depunerii acestora la autoritatea competentă sau la institutia competentă a primei părti. Autoritatea competentă sau institutia competentă unde a fost depusă/depus cererea, notificarea sau apelul o/īl va transmite fără īntārziere autoritătii competente sau institutiei competente a celeilalte părti.

2. Data depunerii cererii pentru o prestatie īn baza legislatiei unei părti va fi considerată a fi data depunerii unei cereri pentru o prestatie corespondentă īn baza legislatiei celeilalte părti, cu conditia ca solicitantul, īn momentul depunerii cererii:

(i) să solicite ca respectiva cerere să fie considerată cerere īn baza legislatiei celeilalte părti; sau

(ii) să furnizeze informatii care indică faptul că a realizat perioade de asigurare īn baza legislatiei celeilalte părti. Această prevedere nu se va aplica dacă solicitantul cere amānarea cererii sale pentru prestatie īn baza legislatiei celeilalte părti.

3. Alin. 2 al prezentului articol se va aplica numai cererilor depuse după data intrării īn vigoare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 23

Plata prestatiilor

 

1. Institutia competentă a unei părti va plăti prestatiile īn baza prezentului acord unui beneficiar care are rezidenta īn afara teritoriului său, īntr-o monedă liber convertibilă.

2. O institutie competentă a unei părti va plăti prestatii īn baza prezentului acord fără nicio deducere a cheltuielilor sale administrative.

 

ARTICOLUL 24

Solutionarea diferendelor

 

1. Autoritătile competente ale părtilor vor solutiona, īn măsura posibilului, orice diferende apărute īn interpretarea sau aplicarea prezentului acord īn conformitate cu spiritul si principiile fundamentale ale acestuia.

2. Părtile se vor consulta cu promptitudine, la cererea oricăreia dintre părti, īn ceea ce priveste aspecte care nu au fost solutionate de către autoritătile competente īn conformitate cu alin. 1 al prezentului articol.


 

ARTICOLUL 25

Īntelegeri cu o provincie din Canada

 

Autoritatea relevantă din Romānia si o provincie din Canada pot īncheia īntelegeri cu privire la orice aspect de securitate socială care intră īn competentă provincială īn Canada, īn măsura īn care aceste īntelegeri nu contravin dispozitiilor prezentului acord.

 

PARTEA a V-a

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ARTICOLUL 26

Dispozitii tranzitorii

 

1. Orice perioadă de asigurare realizată anterior intrării īn vigoare a prezentului acord va fi luată īn considerare pentru stabilirea dreptului la o prestatie īn baza prezentului acord, precum si a cuantumului acesteia.

2. Nicio dispozitie a prezentului acord nu va conferi vreun drept la plata unei prestatii pentru o perioadă anterioară intrării īn vigoare a prezentului acord.

3. Sub rezerva alin. 2 al prezentului articol, o prestatie, alta decāt o prestatie forfetară, se va plăti īn baza prezentului acord pentru evenimente care au avut loc anterior datei intrării īn vigoare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 27

Durata si īncetarea valabilitătii

 

1. Prezentul acord va rămāne īn vigoare pe o perioadă nedeterminată. Acordul poate fi denuntat oricānd de către oricare dintre părti printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părti cu 12 luni īnainte.

2. Īn situatia īncetării valabilitătii prezentului acord, orice drept dobāndit de o persoană īn conformitate cu dispozitiile acestuia se mentine si orice cerere depusă anterior īncetării valabilitătii sale va fi luată īn considerare, īn conformitate cu dispozitiile prezentului acord.

 

ARTICOLUL 28

Intrarea īn vigoare

 

Prezentul acord intră īn vigoare īn prima zi a celei de-a patra luni care urmează lunii īn care fiecare parte a primit de la cealaltă parte notificarea scrisă privind īndeplinirea tuturor cerintelor interne pentru intrarea acestuia īn vigoare.

Drept care subsemnatii, fiind autorizati corespunzător īn acest scop, au semnat prezentul acord. Semnat īn două exemplare, la Ottawa la 19 noiembrie 2009, īn limbile romānă, engleză si franceză, fiecare versiune fiind egal autentică.

 

Pentru Romānia

Bogdan Aurescu,

secretar de stat

Pentru Canada

Janice Charette,

ministru adjunct al resurselor umane si dezvoltării competentelor

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului īn domeniul securitătii sociale dintre Romānia si Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului īn domeniul securitătii sociale dintre Romānia si Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009, si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 948.


PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru aceste cantităti

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49 din 7 iunie 2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru aceste cantităti, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 22 octombrie 2010.

Nr. 198.

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru aceste cantităti

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru aceste cantităti, si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2010.

Nr. 984.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson

 

Īn conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea īmpotriva incendiilor, cu modificările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de determinare a riscului de arson, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră, secretar de stat

 

Bucuresti, 18 octombrie 2010.

Nr. 234.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de determinare a riscului de arson

 

Art. 1. - Procedura de determinare a riscului de arson, denumită īn continuare procedură, cuprinde etapele practice de parcurs pentru determinarea riscului de arson īn vederea prevenirii si reducerii riscurilor de producere a acestuia.

Art. 2. - Procedura se utilizează de evaluatorii de risc de incendiu, conducătorii operatorilor economici/institutiilor publice, indiferent de domeniul de activitate, precum si de către politie, serviciile profesioniste/private/voluntare pentru situatii de urgentă si societătile de asigurări.

Art. 3. - Prin arson, īn sensul prezentei proceduri, se īntelege un incendiu provocat printr-o actiune intentionată, īn scopul de a distruge.

Art. 4. - Determinarea riscului de arson presupune parcurgerea a 3 etape:

a) etapa I - identificarea si evaluarea pericolului de arson;

b) etapa a II-a - stabilirea nivelului de protectie īmpotriva arsonului;

c) etapa a III-a - compararea riscului calculat cu nivelul-limită acceptabil.

Etapa I - Identificarea si evaluarea pericolului de arson

Art. 5. - (1) Identificarea pericolului de arson reprezintă procesul de determinare a factorilor care ar putea genera, contribui si/sau favoriza producerea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu intentionat.

(2) īn vederea identificării pericolului de arson se desfăsoară următoarele activităti:

a) verificarea existentei factorilor care stau la baza evaluării arsonului, cuprinsi īn tabelul nr. 1, si reperarea punctajului pentru fiecare factor evidentiat;

b) īnsumarea punctajului obtinut pentru fiecare factor evidentiat.

Art. 6. - (1) Evaluarea pericolului de arson reprezintă procesul de estimare si cuantificare a pericolului, determinat pe baza probabilitătii de producere a incendiului intentionat si a consecintelor evenimentului respectiv.

(2) Evaluarea pericolului de arson se realizează prin compararea punctajului obtinut conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) cu datele din tabelul nr. 2.

Etapa a II-a - Stabilirea nivelului de protectie īmpotriva arsonului

Art. 7. - Īn vederea stabilirii nivelului de protectie īmpotriva arsonului se desfăsoară următoarele activităti:

a) identificarea măsurilor de protectie īndeplinite si a punctajului pentru fiecare măsură īndeplinită conform tabelului nr. 3;

b) īnsumarea punctajului obtinut pentru fiecare măsură īndeplinită;

c) stabilirea nivelului de protectie īmpotriva arsonului, prin compararea punctajului total obtinut cu datele din tabelul nr. 4.

Etapa a III-a - Compararea riscului calculat cu nivelul-limită acceptabil

Art. 8. - (1) Nivelul-limită acceptabil este atins atunci cānd nivelul de pericol calculat Rjj < 20 si nivelul de protectie Pjj > 31.

(2) Riscul de arson se stabileste pe baza valorilor obtinute pentru ansamblul pericol de arson si nivel de protectie īmpotriva arsonului.

Art. 9. - (1) Dacă valorile componentelor riscului de arson sunt peste nivelul-limită acceptabil, evaluatorul propune īndeplinirea de către sistemul evaluat a unor măsuri de protectie suplimentare.

(2) Propunerile evaluatorului urmăresc aducerea īn limitele acceptabile prevăzute de art. 8 alin. (1) a celor două componente ale riscului de arson.

(3) Categoriile de măsuri de protectie care pot fi adoptate sunt prevăzute exclusiv īn tabelul nr. 3.

Art. 10. - După īndeplinirea de către sistemul evaluat a măsurilor de protectie suplimentare propuse de evaluator se reiau activitătile prevăzute la art. 4 pānă la atingerea nivelului-limită acceptabil.

Art. 11. - Tabelele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.


 

Tabelul nr. 1

Evaluarea arsonului

 

Factori care stau la baza evaluării arsonului

Număr

Puncte

1.

Pagube īn vecinătate/la operator economic/la institutie publică

 

 

- cauzate probabil de arson

 

5

- cauzate īn mod cert de arson

 

10

2.

Au existat incendii inexplicabile īn ultimii 5 ani

 

 

(incendii mici care au fost descoperite si stinse imediat)

<2

5

 

>2

10

3.

Au avut loc spargeri īn ultimii 5 ani

<2

10

 

>2

20

4.

Există o stare de tensiune

 

5

- sunt concedieri/vor fi concedieri

 

8

- a scăzut productivitatea ca urmare a moralului scăzut al salariatilor

 

5

- dispute privind conditiile de lucru

 

5

5.

Activitatea este sezonieră

 

2

6.

Acces posibil pentru publicul larg

 

5

7.

Clădirea este situată īntr-o zonă izolată

 

5

8.

Clădirea este situată īntr-o zonă urbană cu probleme

 

10

9.

Amplasarea este īntr-o zonă unde se adună multimi de oameni (de exemplu: un stadion de fotbal, scoală, spatii care pot atrage un număr mare de tineri)

 

5

Total puncte

 

 

 

Tabelul nr. 2

Calculul nivelului de pericol de arson (Rii)

 

Puncte

Rii

pānă la 5 puncte

normal

pānă la 10 puncte

pericol scăzut

pānă la 20 de puncte

pericol mediu

pānă la 40 de puncte

pericol ridicat

40 de puncte

pericol foarte mare


Tabelul nr. 3

Măsurile de protectie īmpotriva arsonului si punctajul aferent

 

Măsurile de protectie īmpotriva arsonului

Puncte

1.

Zona de pază si supraveghere

 

 

Pază permanentă a zonei externe si interne de către cel putin două persoane care sunt īn legătură prin sistem radio si efectuează patrule regulate monitorizate printr-un sistem de pontare. Patrulele sunt supravegheate continuu (de exemplu: receptie, centru de control, monitorizare etc.)

30

Supravegherea īn afara orelor de lucru, dar numai cu alte cerinte decāt mai sus

20

Controlul accesului tuturor angajatilor, vizitatorilor, furnizorilor, īnsotirea vizitatorilor

10

Supravegherea continuă a intrărilor de paznici/portari, controlori acces, personal de pază propriu, potrivit legii, etc. si/sau prin camere de televiziune cu circuit īnchis (CCTV); monitoare video sub observatie īntr-un dispecerat, usi si porti controlabile de la un punct central

10

2.

Măsuri īmpotriva efractiei

 

2.1.

Măsuri structurale

 

 

īngrădirea īntregii zone cu bariere/porti de protectie

12

Protectie cu usi si ferestre de īnaltă securitate. Proceduri de păstrare īn sigurantă a cheilor

10

Fatadă de zidărie sau material asemănător cu o īnăltime deasupra terenului de cel putin 2 m

3

Iluminare adecvată a fatadelor si părtilor sensibile ale zonei

5

2.2.

Măsuri tehnice

 

 

Instalatii/sisteme de alarmare īmpotriva efractiei avizate, potrivit legii, cu transmiterea alarmei īntr-o incintă ocupată permanent (de exemplu: receptie, dispecerat) Supravegherea clădirilor vulnerabile (ferestre, usi, luminatoare etc.)

18

Supraveghere internă (detectoare)

7

Supraveghere exterioară (sistem de supraveghere la gard, monitorizare la distantă, detector activat CCTV etc.)

10

3.

Măsuri de securitate la incendiu

 

3.1.

Măsuri structurale

 

 

Constructii cu rezistentă la foc corespunzătoare reglementărilor tehnice

10

Compartimentare, separări pentru depozite de materiale/substante combustibile si/sau inflamabile. Amplasare la distante de sigurantă

5

3.2.

Măsuri tehnice

 

 

Instalatii de stingere tip sprinkler care protejează īntreaga clădire si care sunt protejate contra sabotajelor

10

Sisteme de detectie, semnalizare si avertizare a incendiilor care monitorizează īntreaga clădire

10

3.3

Măsuri organizationale

 

 

Containere de deseuri din metal si cu capace. Containerele sunt protejate īmpotriva utilizării neautorizate

8

Depozitele de materiale/substante combustibile si/sau inflamabile se amplasează la minimum 10 m de clădiri sau īn conformitate cu reglementările īn vigoare

5

Ordine interioară: căi libere īntre depozite

3

Treceri si scări libere de materiale combustibile

2

īnchiderea tuturor usilor cu rol de protectie īmpotriva incendiilor, după orele de lucru

2

īnchiderea tuturor usilor cu rol de protectie īmpotriva incendiilor īn mod automat la detectarea incendiului

5

Eliminarea periodică a gunoiului

2

Echipe de supraveghere īn stand-by

20

Controlul periodic privind măsurile de prevenire a incendiilor, pe bază de check listsi īnlăturarea imediată a neregulilor

3

Personal instruit pentru a rezolva īn mod eficient cazurile de incendii, īn special de alegere corectă si utilizare a stingătoarelor

10

Un plan dinamic de proceduri pentru situatii de urgentă (de exemplu: răspunsul serviciului de pompieri si comportamentul angajatilor)

10

Total puncte

 


Tabelul nr. 4

Stabilirea nivelului de protectie īmpotriva arsonului (Pjj)

 

Puncte

Nivel de protectie

0-30

scăzut

31-60

satisfăcător

61-90

bun

90

foarte bun

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia

 

Īn conformitate cu prevederile Legii īnvătămāntului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

īn baza Hotărārii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare, si a Hotărārii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit īn continuare C.N.A.T.D.C.U., prevăzut īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă structura C.N.A.T.D.C.U., prevăzută īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.904/2006 privind organizarea si functionarea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 449 din 24 mai 2006, cu modificările ulterioare, precum si orice altă dispozitie contrară prezentului ordin.

Art. 4. - Directia generală īnvătămānt superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor, Directia generală juridic si contencios, Directia generală economic, finante, resurse umane vor duce la īndeplinire prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2010.

Nr. 5.328.

 

ANtXA Nr. 7

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit īn continuare C.N.A.T.D.C.U., este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, denumit īn continuare M.E.C.T.S.

Art. 2. - C.N.A.TD.C.U. se constituie si īsi desfăsoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat īn conformitate cu dispozitiile legale īn vigoare.

Art. 3. - (1) Misiunea C.N.A.TD.C.U. este de a evalua institutii si persoane conform unor standarde specifice si de a propune ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului:

a) confirmarea titlului stiintific de doctor si a titlurilor de conferentiar universitar si profesor universitar, respectiv de cercetător stiintific gradul II si cercetător stiintific gradul I;

b) atribuirea calitătii de institutie organizatoare de studii universitare de doctorat (I.O.S.U.D.) si a calitătii de conducător de doctorat;

c) recunoasterea unor titluri, diplome, certificate universitare si de cercetare, obtinute īn străinătate.

(2) Evaluează propunerile īnregistrate la M.E.C.T.S. cu privire la acordarea indemnizatiei de merit īn conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, cu modificările si completările ulterioare.

(3) La solicitarea ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, C.N.A.TD.C.U. poate propune politici īn domeniul resurselor umane īn īnvătămāntul superior din Romānia.


Art. 4. - (1) C.N.A.T.D.C.U. se organizează si functionează cu următoarea structură organizatorică:

a) Consiliul general;

b) paneluri pe domenii fundamentale;

c) comisii de specialitate;

d) comisii de contestatii.

(2) Consiliul general, panelurile pe domenii fundamentale si comisiile de specialitate au caracter permanent pe durata īntregului mandat al C.N.A.T.D.C.U.; fiecare comisie de contestatii este numită de Consiliul general si functionează doar pe perioada solutionării contestatiei sau contestatiilor pentru care a fost numită.

 

CAPITOLUL II

Constituire

 

Art. 5. - (1) Membrii C.N.A.T.D.C.U. sunt personalităti de prestigiu stiintific, cultural si moral, recunoscute pe plan national si international, numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru un mandat de 5 ani.

(2) Pot fi membri C.N.A.T.D.C.U. profesori universitari titulari ai unor institutii de īnvătămānt superior acreditate, membri ai Academiei Romāne, precum si cercetători stiintifici gradul I din institutii de īnvătămānt superior acreditate sau institutii de cercetare stiintifică.

Art. 6. - (1) Consiliul general al C.N.A.T.D.C.U. este format din 17 membri, incluzānd īn componenta sa:

a) un presedinte si 3 vicepresedinti, cāte unul provenind din institutiile de īnvătămānt superior, Academia Romānă si, respectiv, institutele de cercetare;

b) presedintii celor 5 paneluri pe domenii fundamentale.

(2) Consiliul general este numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pe īntreaga perioadă a exercitării mandatului prevăzut la art. 5.

(3) īn cazul constatării imposibilitătii exercitării mandatului unor membri ai C.N.A.T.D.C.U., presedintele poate propune ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului īnlocuirea lor.

Art. 7. - (1) Comisiile de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U. sunt formate din evaluatori, profesori universitari si cercetători stiintifici gradul I, experti īn domeniul sau domeniile stiintific/stiintifice arondat/arondate, si sunt conduse de presedinti. Comisiile de specialitate si presedintii acestora se numesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru īntreaga perioadă a exercitării mandatului prevăzut la art. 5.

(2) Numărul membrilor comisiilor de specialitate din structura C.N.A.T.D.C.U. este stabilit astfel īncāt să asigure calitatea evaluării printr-o īncărcare uniformă si rezonabilă a acestor membri. Consiliul general poate propune ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului completarea cu caracter permanent sau temporar a comisiilor de specialitate cu noi experti si īn timpul derulării unui mandat al C.N.A.T.D.C.U.

Art. 8. - (1) Panelurile pe domenii fundamentale sunt formate din presedintii comisiilor de specialitate, profesori universitari sau cercetători stiintifici gradul I, si un număr egal de membri numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(2) Fiecare panel este condus de un presedinte si un vicepresedinte, numiti de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru īntreaga perioadă a exercitării mandatului prevăzut la art. 5.

Art. 9. - (1) Comisiile de contestatii pe domenii fundamentale sunt numite de Consiliul General prin votul majoritătii membrilor prezenti, pentru solutionarea uneia sau mai multor contestatii, după caz, si functionează doar pe perioada solutionării contestatiei sau contestatiilor respective. Din comisiile de contestatii nu pot face parte persoanele care au participat la evaluarea initială si nici cele care sunt īn incompatibilitate īn ceea ce priveste cerinta de independentă a evaluării candidatului definită la art. 15 alin. (2).

(2) Comisia de contestatie īnvestită cu reevaluarea dosarului ia decizii cu votul majoritătii simple, pe baza referatelor īntocmite de membrii acesteia.

(3) Rezolutia comisiei de contestatii este validată de Consiliul general prin vot deschis. Hotărārea Consiliului general este īnaintată spre aprobare prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

 

CAPITOLUL III

Atributii

 

Art. 10. - Consiliul general are următoarele atributii:

a) elaborează si īnaintează ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului regulamentul de organizare si functionare a C.N.A.T.D.C.U.;

b) aprobă prin hotărāre standardele si procedurile specifice propuse de panelurile pe domenii fundamentale si de comisiile de specialitate. Īn procedura de aprobare a acestora verifică dacă sunt respectate criteriile minimale de evaluare obligatorii stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului. Presedintele C.N.A.T.D.C.U. Īnaintează ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului hotărārea privind stabilirea standardelor si procedurilor specifice īn vederea emiterii ordinului de aprobare a acesteia;

c) monitorizează permanent respectarea reglementărilor, procedurilor si standardelor īn vigoare īn activitatea panelurilor pe domenii fundamentale si comisiilor de specialitate īntocmind rapoarte anuale către ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului;

d) analizează oportunitatea si dispune derularea unor controale, efectuate de către membrii Consiliului general, privitoare la activitatea unor paneluri pe domenii fundamentale, comisii sau experti evaluatori, īn urma sesizării externe sau interne;

e) aprobă si propune ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului măsurile necesare pentru īmbunătătirea activitătii C.N.A.T.D.C.U., rezultate ca urmare a monitorizării si controalelor mentionate la lit. c) si d);

f) analizează si evaluează continutul dosarelor privind acordarea indemnizatiei de merit, īn conformitate cu Legea nr. 118/2002, cu modificările si completările ulterioare;

g) analizează si validează prin decizie propunerile comisiilor de contestatii. Decizia de validare este īnaintată īn vederea aprobării prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 11. - Presedintele C.N.A.T.D.C.U. are următoarele atributii:

a) convoacă si conduce lucrările Consiliului general;

b) reprezintă C.N.A.T.D.C.U. Īn relatia cu ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului;

c) avizează propunerile formulate de panelurile pe domenii fundamentale si le īnaintează īn vederea aprobării ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 12. - Panelurile pe domenii fundamentale au următoarele atributii:

a) propun Consiliului general standardele specifice de evaluare domeniului fundamental/domeniilor stiintifice aferente;

b) analizează si avizează propunerile comisiilor de specialitate privitoare la standardele specifice de evaluare. Īn cadrul procedurii de analiză si avizare verifică dacă sunt respectate criteriile minimale de evaluare obligatorii stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului;

c) evaluează la nivelul fiecărei institutii de īnvătămānt superior gradul de īndeplinire a standardelor specifice pentru acordarea calitătii de I.O.S.U.D. pe domenii de studii universitare de doctorat; īn această activitate cooperează cu Agentia Romānă de Asigurare a Calitătii īn īnvătămāntul Superior si Consiliul National al Cercetării Stiintifice din īnvătămāntul Superior;

d) decid cu privire la acordarea calitătii de I.O.S.U.D. si de conducător de doctorat, precum si a titlului de profesor universitar si cercetător stiintific gradul I si īnaintează decizia către presedintele Consiliului general;

e) evaluează periodic, conform legislatiei īn vigoare, atāt capabilitatea I.O.S.U.D., cāt si activitatea conducătorilor de doctorat īn raport cu standardele specifice;

f) coordonează activitatea comisiilor de specialitate si validează acordarea titlurilor de profesor si cercetător stiintific gradul I propuse de comisiile de specialitate;

g) elaborează rapoarte anuale privind activitatea proprie, pe care le īnaintează Consiliului general.

Art. 13. - Comisiile de specialitate au următoarele atributii:

a) formulează si propun panelurilor pe domenii fundamentale standarde specifice de evaluare a domeniului sau domeniilor stiintifice arondate. Standardele specifice de evaluare sunt elaborate cu respectarea criteriilor minimale de evaluare obligatorii, stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului;

b) evaluează dosarele aferente titlurilor, diplomelor si certificatelor a căror acordare intră īn competenta C.N.A.T.D.C.U. si care se īnscriu īn domeniul sau domeniile stiintifice arondate;

c) formulează propuneri pe baza evaluării īndeplinirii standardelor specifice si le īnaintează panelurilor pe domenii fundamentale sau presedintelui Consiliului general, după caz;

d) elaborează rapoarte anuale privind activitatea proprie, pe care le īnaintează panelului de care apartin.

Art. 14. - Presedintele comisiei de specialitate are următoarele atributii:

a) pune la dispozitia tuturor membrilor comisiei dosarele de evaluat si numeste cel putin 3 dintre acestia ca raportori, tinānd seama de aria de expertiză si īncărcarea acestora;

b) stabileste si comunică membrilor comisiei termenul-limită de depunere a rapoartelor de evaluare;

c) ia act de rezultatele evaluărilor si, īn functie de rezolutiile formulate de majoritatea evaluatorilor, formulează rezolutia finală a comisiei, pe care o īnaintează panelului pe domeniul fundamental aferent;

d) poate cere efectuarea unor evaluări suplimentare;

e) pentru dosarele de profesor universitar, cercetător stiintific gradul I si conducător de doctorat, poate să apeleze la evaluatori din străinătate, a căror listă se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, la propunerea Consiliului general. Evaluatorii aprobati prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului au acelasi statut cu oricare membru al comisiei.

Art. 15. - (1) Expertii membri ai comisiei de specialitate numiti de presedintele acesteia ca raportori īn evaluarea unui dosar se pronuntă īn ceea ce priveste īndeplinirea de către candidat a conditiilor din standardele specifice īn vigoare.

(2) Nu pot fi numiti raportori membrii comisiei de specialitate care se află īn incompatibilitate īn ceea ce priveste cerinta de independentă a evaluării candidatului, si anume: sunt rude sau afini pānă la gradul al patrulea cu candidatul evaluat, provin de la aceeasi institutie cu acesta sau de la institutia pentru care acesta candidează.

(3) Suplimentar fată de raportorii numiti initial de presedinte, orice membru al comisiei de specialitate are dreptul să ceară acestuia numirea sa ca raportor voluntar pentru unul dintre dosarele repartizate comisiei, aprobarea cererii sale fiind conditionată de respectarea prevederilor alin. (2). După acceptul presedintelui, raportul său are aceeasi valoare īn luarea deciziei comisiei precum cele elaborate de raportorii numiti initial.

(4) Membrii conducerii C.N.A.T.D.C.U. pot fi experti evaluatori īn domeniul lor de competentă.

(5) Pot evalua dosare de I.O.S.U.D. si conducere de doctorat numai acei experti evaluatori care au calitatea de conducător de doctorat.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de functionare

 

Art. 16. - (1) Dosarele si celelalte documente care se īnregistrează la Secretariatul tehnic al C.N.A.T.D.C.U. pentru evaluare si decizie asupra actelor din dosar, după verificarea continutului acestora īn raport cu prevederile legale īn vigoare si avizarea de către Directia generală juridică si contencios a M.E.C.TS, se programează pentru evaluare conform procedurilor din prezentul regulament.

(2) Dosarele care nu īndeplinesc prevederile legale īn vigoare se returnează institutiilor sau persoanelor care le-au transmis.

Art. 17. - Dosarele sunt repartizate de către Secretariatul tehnic panelurilor pe domenii fundamentale. Presedintii acestora repartizează dosarele uneia sau mai multor comisii, după caz.

Art. 18. - (1) īn cadrul comisiilor de specialitate, dosarele sunt analizate, īn conformitate cu criteriile specifice, de minimum 3 experti evaluatori numiti ca raportori de către presedintele comisiei. Suplimentar, la cererea acestora, presedintele poate aproba calitatea de raportori voluntari si altor membri ai comisiei, īn conditiile stabilite la art. 15.

(2) Odată cu numirea raportorilor pentru fiecare dosar, presedintele comisiei de specialitate stabileste termenul de finalizare a evaluărilor, īn conformitate cu prevederile regulamentului de ordine interioară.

(3) Fiecare raportor completează un raport de evaluare īn care consemnează īndeplinirea/neīndeplinirea standardelor specifice si propune o rezolutie.

(4) La expirarea termenului fixat, presedintele comisiei constată că s-au depus cel putin 3 rapoarte valide si formulează rezolutia finală a comisiei de specialitate pe baza majoritătii rezolutiilor propuse de raportorii numiti si voluntari aprobati.

(5) Rezolutia comisiei de specialitate este īnaintată presedintelui panelului pe domeniul fundamental aferent, care o supune validării panelului respectiv. Decizia se ia cu votul deschis al majoritătii simple a membrilor.

(6) Hotărārea panelului pe domeniul fundamental se īnaintează către presedintele Consiliului general, care propune ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului emiterea ordinului de confirmare a rezolutiei.

(7) Anterior formulării propunerii de emitere a ordinului prevăzut la alin. (6), Consiliul general are prerogativa de a supune dezbaterii oricare dosar aflat īn procedură, la solicitarea unui membru al acestuia.

(8) Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului de confirm a re/ne confirm a re se comunică institutiei/ persoanei care a promovat dosarul de evaluare. Īn situatia īn care dosarul de evaluare a fost promovat de institutie, aceasta are obligatia ca īn termen de 15 zile de la data primirii ordinului să īl comunice persoanei evaluate.

Art. 19. - (1) īmpotriva ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului de aprobare a rezolutiilor propuse de C.N.A.T.D.C.U. se poate formula contestatie īn termen de cel mult 10 zile de ia data comunicării acestuia persoanei evaluate, conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Criteriile de admisibilitate a contestatiilor se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară.

(3) Comisiile de contestatii se pronuntă prin rezolutie motivată asupra admisibilitătii contestatiei formulate, īn conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) īn cazul īn care contestatia īndeplineste conditiile de admisibilitate, rezolutia motivată se īnaintează Secretariatului tehnic, īn vederea demarării procedurii de reevaluare. Dosarele īnaintate īn vederea reevaluării urmează să fie analizate potrivit procedurii initiale. Din comisiile de reevaluare nu pot face parte persoanele care s-au pronuntat initial asupra dosarului de concurs.

(5) Solutionarea contestatiilor se face īn termen de 60 de zile de la data expirării termenului de contestatie.


 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 20. - Activitatea C.N.A.T.D.C.U. este asistată, din punct de vedere tehnic, de către un secretariat numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 21. - Īn termen de cel mult 30 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentului ordin, Consiliul general, īmpreună cu secretariatul tehnic al C.N.A.T.D.C.U., va elabora si va supune aprobării ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului standarde specifice pe domenii fundamentale/stiintifice, precum si proceduri de desfăsurare a activitătilor prevăzute īn misiunea acestui organism.

Art. 22. - Pentru concursurile si procesele de recunoastere aflate īn curs de desfăsurare la data aprobării prezentului ordin, inclusiv īn faza de contestatii, precum si pentru dosarele īnaintate spre evaluarea C.N.A.T.D.C.U. pānă la data de 15 noiembrie 2010 se aplică prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.904/2006 privind organizarea si functionarea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA

Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

Panel

Comisii

Domenii stiintifice arondate

P1

MATEMATICĂ SI STIINTE NATURALE

Matematică

Matematică

Fizica si ingineria materialelor

Fizică

Ingineria materialelor

Chimie si inginerie chimică

Chimie

Inginerie chimică

Geologie, geodezie, geografie si stiinta mediului

Geologie

Geodezie

Geografie

Stiinta si ingineria mediului

P2

STIINTE INGINERESTI

Inginerie civilă

Inginerie civilă si instalatii

Arhitectură si urbanism

Arhitectură

Urbanism

Inginerie electrică, electronică si telecomunicatii

Inginerie electrică si energetică

Inginerie electronică si telecomunicatii

Inginerie energetică, inginerie geologică, mine, petrol si gaze

Inginerie geologică

Mine, petrol si gaze

Inginerie aerospatială, autovehicule si transporturi

Inginerie aerospatială

Ingineria autovehiculelor

Ingineria transporturilor

Inginerie navală si navigatie

Ingineria resurselor vegetale si animale

Inginerie forestieră

Ingineria produselor alimentare

Biotehnologii

Agronomie

Horticultura

Silvicultură

Zootehnie

Ingineria si tehnologia informatiei

Informatică

Calculatoare si tehnologia informatiei

Ingineria sistemelor

Inginerie mecanică, mecatronică si industrială

Inginerie mecanică

Inginerie industrială

Mecatronică si robotică

Inginerie si management


Panel

Comisii

Domenii stiintifice arondate

P3

STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE

Biologie

Biologie

Medicină

Medicină

Medicină veterinară

Medicină veterinară

Medicină dentară

Medicină dentară

Farmacie

Farmacie

P4

STIINTE SOCIALE

Stiinte juridice

Drept

Sociologie, stiinte politice si administrative

Sociologie

Stiinte politice

Relatii internationale si studii europene

Stiinte administrative

Stiinte ale comunicării

Stiinte militare, informatii si ordine publică

Stiinte militare

Informatii si securitate natională

Ordine publică si sigurantă natională

Stiinte economice si administrarea afacerilor

Economie

Administrarea afacerilor

Finante

Contabilitate

Cibernetică, statistică si informatică economică

Economie si afaceri internationale

Management

Marketing

Psihologie si stiinte comportamentale

Psihologie

Stiinte ale educatiei

Educatie fizică si sport

P5

STIINTE UMANISTE SI ARTE

Filologie

Filologie

Filosofie

Filosofie

Istorie si studii culturale

Istorie

Studii culturale

Teologie

Teologie

Arte plastice

Arte plastice si decorative

Artele spectacolului

Teatru

Coregrafie

Cinematografie si media

Muzică

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.