MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 623/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 623         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Vineri, 3 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

849. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Budila, Drăgus, Sâmbăta de Sus si Ucea, judetul Brasov

 

851. - Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Făgăras, judetul Brasov

 

852. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vătava, judetul Mures

 

855. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.431/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine

 

856. - Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Bibliotecii Nationale a României a unui imobil, ca urmare a restituirii acestuia Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURÂRI DE SĂNĂTATE

 

698. - Ordin pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Budila, Drăgus, Sâmbăta de Sus si Ucea, judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Budila, Drăgus, Sâmbăta de Sus si Ucea, judetul Brasov, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.4*).

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.4.

(3) Anexele nr. 1.1-1.4 si 2.1-2.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 11 august 2010.

Nr. 849.


*) Anexele nr. 1.1-1.4 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.1

 

STEMA

comunei Budila, judetul Brasov

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Budila, judetul Brasov

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Budila se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp rosu, se află o acvilă de argint cu ghearele de aur, tinând în cioc o mlădită de vită-de-vie de aur, alcătuită dintr-un ciorchine de strugure si o frunză.

În partea inferioară, în câmp albastru, se află un picior de argint cu cizmă de aur si pinten de argint, străpuns de o săgeată de aur. Piciorul este încoronat cu o coroană alcătuită din trei fleuroane, sase pietre rosii si două perle de argint. În dreapta se află o semilună de argint conturnată, iar în stânga o stea cu sase raze de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Acvila cu mlădita de vită-de-vie în cioc reprezintă elemente din sigiliul vechi al localitătii din anul 1854.

Piciorul săgetat si astrii reprezintă elemente din blazonul familiei Beldi.

Coroana murală de argint cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


 

ANEXA Nr.1.2

 

STEMA

comunei Drăgus, judetul Brasov

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Drăgus, judetul Brasov

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Drăgus se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.

În partea dreaptă, în câmp rosu, se află un buzdugan de spice de aur, împodobit cu panglici multicolore.

În partea stângă, în câmp argintiu, se află o pană si o călimară de culoare neagră.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Buzduganul de spice reprezintă un frumos obicei popular al zonei, care se desfăsoară la sfârsitul seceratului.

Călimara si pana semnifică viata culturală a localitătii, unde s-a născut memorialistul Ion Codru Drăgusanu, participant la Revolutia din anul 1848, vicecăpitan al comitatului Făgăras si bunicul matern al memorandistului Ion Ratiu.

Coroana murală de argint cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr.1.3

 

STEMA

comunei Sâmbăta de Sus, judetul Brasov

 

ANEXA Nr. 2.3

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Sâmbăta de Sus, judetul Brasov

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Sâmbăta de Sus se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu zimtat (chevron dublu), de argint.

În partea superioară, în câmp de hermină, se află o cruce treflată de aur.

În vârful scutului, în câmp albastru, se află în dreapta un soare heraldic, iar în stânga o lună Crai Nou de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Câmpul de hermină si crucea treflată fac trimitere la ctitoria brâncovenească de la Sâmbăta de Sus.

Brâul zimtat reprezintă asezarea geografică a comunei la poalele Muntilor Făgăras.

Cei doi astri sunt preluati din vechile sigilii, din anul 1851, ale comunelor Sâmbăta de Răsărit si Sâmbăta Apuseană.

Coroana murală de argint cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


 

ANEXA Nr.1.4

 

STEMA

comunei Ucea, judetul Brasov

 

ANEXA Nr. 2.4

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Ucea, judetul Brasov

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.4, stema comunei Ucea se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un zid de argint.

În partea superioară, în câmp albastru, se află trei brazi de argint.

În vârful scutului, în câmp rosu, se află o floare de colt de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Brazii reprezintă bogătia silvică a zonei.

Zidul sugerează prezenta unei fortificatii medievale în zonă.

Floarea de colt, specifică zonei, este ocrotită de lege, fiind monument al naturii.

Coroana murală de argint cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei municipiului Făgăras, judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema municipiului Făgăras, judetul Brasov, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 11 august 2010.

Nr. 851.


 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

municipiului Făgăras, judetul Brasov

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei municipiului Făgăras, judetul Brasov

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema municipiului Făgăras se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp auriu, se află o cetate de zid rosie, crenelată, cu intrare arcuită si flancată de două ferestre, înăltată prin 3 turnuri crenelate si străpunse fiecare de câte o fereastră.

În partea inferioară, în câmp albastru, se află 2 pesti de argint, orientati unul spre dextra, iar celălalt spre senestra.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu 5 turnuri crenelate.

Semnificatiile elementelor însumate

Cetatea simbolizează principalul monument istoric al zonei, Cetatea Făgărasului, astăzi fiind sediul Muzeului Tării Făgărasului „Valeriu Literat".

Pestii constituie însemnul heraldic traditional al zonei, fapt atestat de un sigiliu din anul 1413.

Coroana murală de argint cu 5 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Vătava, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Vătava, judetul Mures, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 11 august 2010.

Nr. 852.


 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Vătava, judetul Mures

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Vătava, judetul Mures

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Vătava se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp rosu, se află un fluier de aur asezat oblic, flancat de două capete de berbec de aur cu coarne de argint.

În vârful scutului, în câmp albastru, se află o vâltoare de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Fluierul semnifică traditia culturală a zonei reprezentată de „Ansamblul de Fluierasi si Băcite".

Capetele de berbec simbolizează oieritul, ocupatia traditională a locuitorilor.

Vâltoarea este reprezentativă pentru mestesugurile traditionale, cel al pivelor si al vâltorilor, precum si cel al tesăturilor locale, bătute si spălate în vâltori.

Coroana murală de argint cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.431/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.431/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 10 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Directorul general adjunct este numit prin decizie a directorului general."

2. La articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Numărul maxim de posturi din structura CRPCIS este de 72."

3. Anexa se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4. Sintagma „Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri" se înlocuieste cu sintagma „Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri".

Art. II. - Aplicarea măsurilor privind restructurarea si reorganizarea Centrului Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine, precum si încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu respectarea procedurilor stabilite de lege pentru fiecare categorie de personal.

Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, la litera A punctul I, pozitia 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. Centrul Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine - 72 de posturi."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2010.

Nr. 855.

 

ANEXĂ*

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.431/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Centrului Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine

Numărul maxim de posturi: 72

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

 

 

 

 

 

SISTEME INFORMATICE

 

 

 

 

REPREZENTARE REGIONALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIA INVESTITII STRĂINE Sl RELATII INTERNATIONALE

 

DIRECTIA ANALIZE PIATĂ-PLBLICATII

 

DIRECTIA PROGRAME PROMOVARE COMERT

 

DIRECTIA JURIDICĂ, SERVICII SUPORT


* Anexa este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Bibliotecii Nationale a României a unui imobil, ca urmare a restituirii acestuia Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Bibliotecii Nationale a României, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a restituirii acestuia Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, conform Deciziei nr. 6.495 din 31 octombrie 2008 a înaltei Curti de Casatie si Justitie a României.

Art. 2. - Ministerul Culturii si Patrimoniului National si Ministerul Finantelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 856.

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului ce se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Bibliotecii Nationale a României, ca urmare a restituirii către Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică care administrează imobilul

Persoana juridică căreia i se transmite imobilul

Nr. M.F.

Descrierea tehnică a imobilului

Tara: România

Municipiul Bucuresti,

str. Ion Ghica nr. 4, sectorul 3

Biblioteca Natională a României

Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti

40398

Constructie S+P+4E+Pod si terenul împrejmuitor

Valoarea de inventar: 1,206 lei


ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. D.G.E./1.151/2010 al Directiei generale evaluare, Hotărârea Guvernului nr. 1.487/2004 privind achizitionarea serviciilor medicale de hemodializă si dializă peritoneală, Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.347/477/2004 privind desemnarea centrelor-pilot pentru contractarea cu operatori privati a unor servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu, Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare, precum si Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul titlului VIII „Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 967/2009 pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot si alti furnizori privati de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 26 noiembrie 2009.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 23 august 2010.

Nr. 698.

ANEXĂ

 

NORME

privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii

 

1. Dispozitii generale

1.1. Serviciile de dializă pentru bolnavii cu insuficientă renală cronică în stadiu uremie se decontează în baza contractelor încheiate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii, denumiti în continuare furnizori, după cum urmează:

a) de casele de asigurări de sănătate pentru furnizorii publici, denumiti în continuare furnizori publici;

b) de Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru centrele-pilot si/sau alti furnizori privati, denumiti în continuare furnizori privati de servicii de dializă.

1.2. Casele de asigurări de sănătate sunt împuternicite să reprezinte Casa Natională de Asigurări de Sănătate în relatia cu centrele-pilot si/sau cu alti furnizori privati.

1.3. Serviciile de dializă sunt:

a) servicii de hemodializă: hemodializă conventională si hemodiafiltrarea intermitentă on-line;

b) servicii de dializă peritoneală: continuă si automată.

1.4. Serviciile de dializă cuprind:

a) serviciul de hemodializă conventională si hemodiafiltrarea intermitentă on-line: medicamente si materiale sanitare specifice, investigatii de laborator specifice, toate cheltuielile necesare realizării serviciului medical de hemodializă si transportului nemedicalizat al bolnavilor de la domiciliul bolnavilor la unitatea sanitară si retur, exceptie făcând copiii cu vârsta cuprinsă între 0 si 18 ani si persoanele cu vârsta de peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulti, în vederea efectuării dializei în unitătile sanitare situate în alt judet decât cel de domiciliu al persoanei respective, pentru care transportul se suportă din fondul alocat asistentei medicale de urgentă si transport sanitar, în conditiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare;

b) serviciul de dializă peritoneală continuă si automată: medicamente si materiale sanitare specifice, investigatii de laborator specifice si transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacientilor.

1.5. În calitate de parte contractantă de servicii de dializă si în calitate de reprezentanti locali ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să nominalizeze un număr adecvat de persoane care vor analiza, verifica si valida declaratiile de servicii lunare, cu respectarea confidentialitătii datelor [centralizatorul si desfăsurătorul privind evidenta după CNP a bolnavilor cu insuficientă renală cronică (IRC) în stadiu uremie, beneficiari de servicii de dializă, în centrele de dializă ale furnizorilor publici si privati, precum si sumele aferente], ale furnizorului de servicii de dializă pentru fiecare centru de dializă. Aceste persoane vor fi nominalizate prin decizie a presedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate. Numele persoanelor responsabile vor fi comunicate Directiei programe nationale din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu mentiunea ca orice modificare ulterioară a acestora să fie comunicată.

1.6. La nivelul centrelor de dializă se acordă servicii de hemodializă atât bolnavilor aflati constant în evidentă (bolnav constant), în limita a 152 de sedinte/an pentru tratamentul continuu, cât si celor tratati temporar (bolnav temporar), precum si servicii de dializă peritoneală bolnavilor aflati constant în evidentă.

1.7. Bolnavul constant este bolnavul tratat prin dializă pentru IRC în stadiu uremie, care necesită tratament substitutiv renal (FG < 15 ml/min./1,73 mp), înregistrat în Registrul de evidentă a bolnavilor dializati al unui centru de dializă, în care bolnavul beneficiază de sedinte de hemodializă mai mult de 6 săptămâni.

1.8. Bolnavul temporar este bolnavul tratat prin hemodializă într-un centru de dializă pentru mai putin de 6 săptămâni, respectiv:

- bolnavul hemodializat pentru IRC în stadiu uremie, înregistrat în Registrul de evidentă a bolnavilor dializati al unui alt centru de dializă, transferat temporar, cu respectarea conditiilor si formalitătilor de transfer prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare;

- bolnavul titular al cârdului european de asigurări sociale de sănătate sau al certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, emis în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială si a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, în perioada de valabilitate a acestuia.

1.9. Bolnavul nou-inclus în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică este bolnavul la care initierea tratamentului (primele 6-12 sedinte de hemodializă, respectiv primele 14-21 de zile de tratament prin dializă peritoneală) s-a realizat într-o unitate sanitară cu paturi, în conditiile Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare, aflată în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Includerea bolnavilor noi în program se realizează cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut si în bugetul aprobat pentru Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică, cu respectarea unei proportii minime de dializă peritoneală continuă de 20% din numărul bolnavilor nou-inclusi în program, precum si cu respectarea criteriilor de calitate prevăzute în normele de dializă si a criteriilor de calitate a serviciilor de dializă, în conformitate cu art. 238 si 239 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

1.10. Bolnavul nou poate fi inclus în evidenta unui centru de dializă pe un post vacantat prin iesirea din Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică (transplant renal, deces sau alte cauze de iesire din program) a unui bolnav constant sau pe un loc liber creat prin transferul definitiv al unui bolnav constant într-un alt centru care are un loc vacantat, cu încadrarea în numărul total de bolnavi contractat pe tipuri de servicii de dializă si în valoarea de contract, cu respectarea prevederilor Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare.

1.11. În cazul în care un bolnav constant al unui centru de dializă îsi exprimă adeziunea de a se transfera definitiv în alt centru de dializă, acest lucru se poate realiza numai cu încadrarea în limita numărului de bolnavi contractat pe serviciile de dializă respective de centrul în care se transferă bolnavul si a valorii de contract pe acel tip de serviciu de dializă.

1.12. În cadrul raportării lunare de servicii de dializă, bolnavul nou-inclus în evidenta unui centru de dializă, cu încadrarea în numărul total de bolnavi contractat pe tipuri de servicii de dializă si în valoarea de contract, va fi raportat de centrul de dializă în care urmează să fie tratat constant, trecând în tabelele prevăzute în anexele Asi B, la rubrica Observatii: „N", un set minim de informatii referitoare la bolnav (data initierii tratamentului de dializă si centrul în care s-a făcut initierea, centrul de la care provine, după caz, data intrării în centru, modalitatea de includere în centru, după caz). Furnizorul de servicii de dializă va notifica Casa Natională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, despre aceste situatii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data includerii în evidentă.

1.13. În situatii justificate (un centru de dializă nu mai îndeplineste conditiile pentru furnizare de servicii de dializă în sistemul de asigurări sociale de sănătate, schimbarea de domiciliu a unui bolnav inclus în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică etc), furnizorul de servicii de dializă poate solicita majorarea volumului estimat de servicii de dializă si a valorii de contract, notificând în acest sens Casa Natională de Asigurări de


Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, despre aceste situatii. Părtile pot conveni să majoreze volumul estimat de servicii de dializă si valoarea de contract prin încheierea unui act aditional, cu încadrarea în limita numărului de bolnavi cuprinsi în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică si a fondurilor aprobate cu această destinatie prin buget, în anul în curs. Actul aditional pentru aceste situatii se încheie în urma analizei de la nivelul casei de asigurări de sănătate si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind încadrarea în limita numărului de bolnavi cuprinsi în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică si a fondurilor aprobate cu această destinatie. Casele de asigurări de sănătate vor informa Casa Natională de Asigurări de Sănătate despre aceste situatii justificate si despre rezultatul analizei si vor încheia acte aditionale, numai cu avizul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate. Până la întocmirea actului aditional, furnizorul nu va raporta bolnavii nou-inclusi în centru, iar Casa Natională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, nu va/vor deconta serviciile prestate de furnizor pentru bolnavii existenti în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică de la care a primit noi adeziuni.

1.14. Bolnavii nou-inclusi în evidenta unui centru de dializă se raportează la Registrul Renal Român, în termen de 48 de ore, cu obligativitatea înstiintării Registrului Renal Român despre orice modificare survenită ulterior (devine bolnav constant, transfer în alt centru, deces, trecerea la alt tip de dializă, transplant, pierdere din evidentă etc).

1.15. În cazul în care în centrul de dializă sunt tratati bolnavi transferati temporar de la alt centru de dializă, acestia vor fi cuprinsi în raportarea lunară a centrului de dializă la care s-au transferat, urmând ca, trimestrial sau după caz, să fie întocmit un act aditional de diminuare a volumului de servicii estimat contractat si a valorii estimate contractate cuprinse în contractul încheiat cu furnizorul la care bolnavul beneficiază de servicii ca bolnav constant. Sumele diminuate trebuie să fie aferente volumului de servicii de care a beneficiat bolnavul pe perioada transferului temporar în alt centru de dializă si trebuie alocate, prin act aditional de majorare a volumului de servicii estimat contractat si a valorii estimate de contract, centrului la care s-a transferat.

1.16. La regularizarea trimestrială sau, după caz, prin acte aditionale la contractele încheiate între Casa Natională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, si furnizori, se pot realiza plata pentru bolnavii transferati temporar si plata pentru bolnavii titulari ai cârdului european de asigurări sociale de sănătate sau ai certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, emis în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului si a Regulamentului CE nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului, de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, în perioada de valabilitate a acestuia, cu încadrarea în bugetul alocat programului.

1.17. La regularizarea trimestrială, tariful pentru bolnavul cu dializă peritoneală continuă se poate modifica, în functie de ponderea relativă a acestui tip de serviciu de dializă, în limita bugetului aprobat, după cum urmează:

a) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă conventională) este < 20%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 50.800 lei;

b) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă conventională) este 20%- 24,9%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 54.000 lei;

c) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă conventională) este >/ = 25%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 56.400 lei.

Dacă pe durata derulării contractului ponderea numărului de bolnavi cu dializă peritoneală scade sub 20%, respectiv 25%, tariful pentru bolnavii cu dializă peritoneală continuă se va ajusta lunar corespunzător serviciilor realizate.

2. Raportarea serviciilor de dializă

2.1. Furnizorul va transmite caselor de asigurări de sănătate, în original (două exemplare) si în format electronic, în formatul solicitat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidentialitătii datelor, declaratia de servicii lunară [centralizatorul si desfăsurătorul privind evidenta după CNP a bolnavilor cu IRC în stadiu uremie (FG < 15 ml/min./1,73 mp), tratati prin dializă în centrele de dializă, precum si sumele aferente], în formatul prevăzut în anexele A si B. Documentele vor fi certificate în privinta realitătii, regularitătii si legalitătii si vor fi semnate de:

- reprezentantul legal al furnizorului;

- directorul economic al furnizorului;

- medicul-sef/coordonatorul centrului;

- persoana care întocmeste documentele.

2.2. Documentele mentionate la pct. 2.1 se vor realiza în baza evidentelor tehnico-operative conduse la nivelul centrelor de dializă si se vor depune la casele de asigurări de sănătate lunar, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

2.3. Netransmiterea de către furnizor a documentelor mentionate la pct. 2.1 exonerează Casa Natională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, de obligatia plătii pentru luna respectivă.

2.4. Nerespectarea de către furnizor a termenului mentionat la pct. 2.2, precum si existenta unor erori în raportare vor atrage decalarea termenului de plată cu un număr de zile lucrătoare egal cu numărul zilelor cu care furnizorul a depăsit termenul, respectiv până la raportarea corectă.

2.5. După analiza, verificarea si validarea declaratiilor de servicii lunare transmise de furnizori, cu respectarea confidentialitătii datelor, în termen de 4 zile lucrătoare, după perioada prevăzută la pct. 2.2, ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să transmită Casei Nationale de Asigurări de Sănătate declaratiile de servicii lunare ale furnizorilor privati (centralizatorul si desfăsurătorul privind evidenta după CNP a bolnavilor cu IRC în stadiu uremie, beneficiari de servicii de dializă în centrele de dializă, precum si sumele aferente), în original si în format electronic. Declaratia de servicii lunară va fi certificată în privinta realitătii, regularitătii si legalitătii si va fi semnată din partea casei de asigurări de sănătate de:

- presedintele-director general;

- directorul executiv relatii cu furnizorii;

- medicul-sef;

- persoana care verifică documentele.

2.6. Directiile de specialitate din cadrul caselor de asigurări de sănătate, Directia programe nationale din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, după caz, vor verifica numărul de bolnavi contractati, respectarea volumului de servicii estimat prevăzut în contract si încadrarea în valoarea estimată contractată pe tip de serviciu de dializă: hemodializă si dializă peritoneală.

2.7. După aplicarea prevederilor pct. 2.6, Casa Natională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, va/vor notifica în scris furnizorului observatiile sale, după cum urmează:

- pentru furnizorii publici, casa de asigurări de sănătate transmite notificarea în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea în original a declaratiei de servicii lunare si validarea acesteia;

- pentru furnizorii privati, Casa Natională de Asigurări de Sănătate transmite notificarea în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea în original a declaratiei de servicii lunare validate, transmisă de casele de asigurări de sănătate.

2.8. Furnizorul, în baza notificării primite de la Casa Natională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, emite factura, pe care o trimite în original la casele de asigurări de sănătate/Casa Natională de Asigurări de Sănătate, după caz.

3. Controlul raportării serviciilor de dializă

3.1. Controlul serviciilor de dializă raportate de furnizori se realizează de casele de asigurări de sănătate trimestrial, la centrele de dializă, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se face controlul.

3.2. Controlul va urmări, în principal, următoarele:

a) acuratetea si validarea datelor colectate si raportate;

b) eventuale disfunctionalităti;

c) respectarea atât a criteriilor medicale de calitate prevăzute în normele de dializă, cât si a criteriilor de calitate a serviciilor de dializă, în conformitate cu art. 238 si 239 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

d) orice alte date relevante, inclusiv date prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, cu modificările ulterioare.

3.3. În urma fiecărui control efectuat la furnizorii privati de dializă se va întocmi un raport care va fi transmis Directiei programe nationale din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

3.4. Controlul anual se va efectua până la data de 15 februarie a anului următor.

4. Decontarea serviciilor de dializă

4.1. Casa Natională de Asigurări de Sănătate/Casele de asigurări de sănătate, după caz, decontează lunar contravaloarea serviciilor de dializă realizate în luna anterioară lunii în care se face decontarea, în conformitate cu termenii contractuali.

4.2. Decontarea se face, după caz, prin tarif/sedintă de hemodializă conventională sau tarif/sedintă de hemodiafiltrare intermitentă on-line, în functie de numărul de sedinte efectuate si, respectiv, tarif/bolnav cu dializă peritoneală continuă/an sau tarif/bolnav cu dializă peritoneală automată/an, tratat continuu o lună completă, înmultit cu 1/12 (o douăsprezecime).

4.3. Suma decontată lunar se calculează astfel: (i) numărul sedintelor de hemodializă conventională înmultite cu tariful hemodializei conventionale; (ii) numărul sedintelor de hemodiafiltrare intermitentă on-line înmultite cu tariful hemodiafiltrării intermitente on-line; (iii) numărul bolnavilor supusi dializei peritoneale continue tratati înmultit cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale continue; si (iv) numărul bolnavilor supusi dializei peritoneale automate tratati înmultit cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale automate, cu următoarele exceptii:

4.3.1. bolnavul tratat prin ambele tipuri de servicii de dializă (hemodializă si dializă peritoneală), la care numărul de zile în care s-au efectuat sedinte de hemodializă (plătite la tarif/sedintă) se scade din numărul de zile din lună în care a efectuat dializă peritoneală (tariful dializei peritoneale pe an/365 x nr. zile cu dializă peritoneală);

4.3.2. bolnavul care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif/bolnav/zi si se calculează astfel: tariful dializei peritoneale/an împărtit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală;

4.3.3. bolnavul cu dializă peritoneală care decedează în decursul lunii de tratament, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif/bolnav/zi si se calculează astfel: tariful dializei peritoneale/an împărtit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală;

4.3.4. bolnavul cu hemodializă care schimbă tipul de hemodializă în cursul lunii va fi decontat prin tariful/sedintă aferent fiecărui tip de hemodializă efectuat, cu încadrarea în numărul de sedinte de hemodializă si în valoarea de contract pentru hemodializă;

4.3.5. bolnavul cu dializă peritoneală care schimbă tipul de dializă peritoneală în cursul lunii va fi decontat prin tariful/bolnav/zi aferent tipului de dializă peritoneală efectuat, cu încadrarea în valoarea de contract pentru dializă peritoneală.

4.3.6. Nu sunt decontate sedintele de hemodiafiltrare intermitentă on-line si nici zilele de dializă peritoneală automată efectuate bolnavilor, decât pentru un număr de maximum 7% din totalul bolnavilor dializati pe tipuri de servicii de dializă (maximum 7% din totalul bolnavilor hemodializati, respectiv maximum 7% din totalul bolnavilor cu dializă peritoneală) si cu încadrarea în numărul de bolnavi cu hemodiafiltrare intermitentă on-line, respectiv în numărul de bolnavi cu dializă peritoneală automată, aprobat prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Hemodiafiltrarea intermitentă on-line este indicată următoarelor categorii de bolnavi:

a) bolnavi la care tintele de eficientă a dializei (eKt/V >/= 1,4 sau fosfatemie < 5,5 mg/dl) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv;

b) bolnavi tineri cu sanse mari de supravietuire prin dializă, dar cu sanse mici de transplant renal;

c) bolnavi cu polineuropatie „uremică"în ciuda tratamentului eficient prin hemodializă conventională;

d) bolnavi cu comorbidităti cardiovasculare sau cu diabet zaharat.

Dializa peritoneală automată este indicată următoarelor categorii de bolnavi dializati peritoneal:

a) bolnavi la care tintele de eficientă a dializei peritoneale continue ambulatorii (Kt/Vuree < 1,7; clearance creatinină 60 l/săptămână ori ultrafiltrat < 1.000 ml/24 de ore sau absent ori negativ după un schimb de 4 ore cu dextroză 4,25%) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv;

b) copii prescolari la care hemodializă si dializa peritoneală continuă ambulatorie sunt dificil de aplicat din punct de vedere tehnic si cu multiple posibile accidente si complicatii;

c) bolnavi cu hernii sau eventratii abdominale, care nu suportă presiunea intraabdominală crescută din DPCA;

d) bolnavi dializati care pot si vor să urmeze studiile scolare si universitare;

e) bolnavi dializati care pot si vor să presteze activitate profesională;

f) bolnavi cu dizabilităti care nu îsi pot efectua schimburile manuale de dializă peritoneală continuă ambulatorie si la care familia sau asistenta la domiciliu poate efectua conectarea si deconectarea la/de la aparatul de dializă peritoneală automată. 4.3.7. Serviciile de dializă se decontează numai în limita fondurilor contractate pe tip de servicii de dializă: hemodializă si dializă peritoneală.

4.4. Furnizorul are obligatia de a nominaliza la rubrica „Cumpărător" din factură, pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, în calitate de achizitor, si centrul privat/public, în calitate de beneficiar.

Datele de identificare ale furnizorului trebuie să corespundă cu cele din contract.

Rubrica „Descrierea produselor" se va completa cu „servicii de hemodializă conventională", „servicii de hemodiafiltrare intermitentă on-line", respectiv „servicii de dializă peritoneală continuă", „servicii de dializă peritoneală automată", valoarea serviciilor exprimată în lei la tarifele prevăzute în actele normative în vigoare, precum si numărul contractului încheiat cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz.

4.5. Suma decontată lunar va corespunde cu:

4.5.1. suma transmisă prin notificare pentru hemodializă (hemodializă conventională, hemodiafiltrare intermitentă on-line), în concordantă cu numărul sedintelor prestate, verificate si validate înmultit cu tariful/sedintă de hemodializă (hemodializă conventională, hemodiafiltrare intermitentă on-line);

4.5.2. suma transmisă prin notificare pentru dializă peritoneală (dializă peritoneală continuă, dializă peritoneală automată), în concordantă cu numărul pacientilor supusi dializei peritoneale, calculată conform pct. 4.2.

4.6. Contractele pentru serviciile de dializă se încheie după aprobarea bugetului anual al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

4.7. Dacă bugetul anual al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nu a fost aprobat cu cel putin 3 zile înainte de 31 decembrie, caz în care limitele de cheltuieli nu pot depăsi 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, se încheie acte aditionale de prelungire a contractelor existente, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinatie, fără a depăsi însă valoarea de 50% a contractului, conform prevederilor legale în vigoare.

5. Contabilitatea operatiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate

5.1. Contabilitatea operatiunilor rezultate din contractele încheiate de furnizori se tine utilizându-se următoarele conturi:

- 628 „Alte cheltuieli cu servicii executate de terti";

- 401 „Furnizori";

- 7705 „Finantarea din bugetul FNUASS".

5.2. Înregistrările contabile ocazionate de derularea operatiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate cu furnizorii sunt următoarele:

a) primirea facturilor lunare si înregistrarea obligatiei de plată

- 628 „Alte cheltuielile cu servicii executate de terti" = 401 „Furnizori"

b) decontarea serviciilor de dializă facturate

- 401 „Furnizori" = 7705 „Finantarea din bugetul FNUASS"

6. Dispozitii finale

Anexele Asi B fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA A

la norme

 

DECLARATIE DE SERVICII LUNARĂ

Centralizator

 

Furnizor

Casa de Asigurări de Sănătate

Centrul de Dializă...........................

Raportare pentru luna........................

 

Tabelul 1 – Hemodializă

 

Serviciul

de hemodializă,

din care:

Bolnavi tratati

Sedinte de tratament

Suma de

decontat

(lei)

 

 

 

Observatii

contractat

 

 

din care realizat

contractate

 

 

din care realizat

rămase

pentru

anul în

curs

 

 

constanti

transferati temporar

TOTAL

cumulat de la

începutul contractului (fără luna de

raportare)

pentru

bolnavi

constanti

pentru

bolnavi

transferati

temporar

TOTAL

CO

C1

C2

C3

C4= C2+C3

C5

C6

C7

C8

C9= C7+C8

C10=C5-C6-C9

C11 = C9*tarif

C12

Hemodializă conventională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemodiafiltrare intermitentă

on-line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 2 - Dializă peritoneală

 

Serviciul de dializă peritoneală, din care:

Număr de bolnavi

Suma de decontat (lei)

Observatii

contractat

realizat

CO

C1

C2

C3

C4

Dializă peritoneală continuă

 

 

 

 

Dializă peritoneală automată

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Tabelul 3 - Suma de decontat

 

Hemodializă, din care

Dializă peritoneală, din care

TOTAL:

Hemodializă conventională

Hemodiafiltrare intermitentă on-line

Dializă peritoneală continuă

Dializă peritoneală automată

C1

C2

C3

C4

C5=C1+C2+C3+C4

 

 

 

 

 

 

C1 din tabelul 3 = C11 Hemodializă conventională din tabelul 1

C2 din tabelul 3 = C11 Hemodiafiltrare intermitentă on-line din tabelul 1

C3 din tabelul 3 = C3 Dializă peritoneală continuă din tabelul 2

C4 din tabelul 3 = C3 Dializă peritoneală automată din tabelul 2

 

Certificat în privinta realitătii, legalitătii si regularitătii

 

Furnizor,

...........................................

Director economic,

...........................................

Medic-sef/

Coordonator al centrului

de dializă,

...........................................

Întocmit

...........................................

 

Certificat în privinta realitătii, legalitătii si regularitătii

 

Presedinte-director general,

...........................................

Director executiv relatii cu furnizorii,

...........................................

Medic-sef,

...........................................

Verificat

...........................................

 

ANEXA B

la norme

 

DECLARATIE DE SERVICII LUNARĂ

Desfăsurător privind evidenta după CNP a bolnavilor cu IRC beneficiari de hemodializă si dializă peritoneală si a sumelor de decontat

 

Furnizor

Casa de Asigurări de Sănătate

Centrul de Dializă...........................

Raportare pentru luna........................

 

I. HEMODIALIZĂ

Tabelul I.A- Bolnavi constanti tratati prin hemodializă

 

Nr. crt.

CNP bolnavi cu HD

Nr. de înregistrare în fisa de spitalizare de zi

(SZ......)

Nr. de sedinte HD realizate

Tarif/ sedintă HD

(lei)

Suma de decontat

(lei)

Observatii

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

……….

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 


Tabelul I.B - Bolnavi transferati temporar tratati prin hemodializă

 

Nr. crt.

CNP bolnavi cu HD transferati temporar

Nr. de înregistrare în fisa de spitalizare

de zi

Nr. de sedinte HD realizate pentru bolnavi transferati temporar

Tarif/sedintă

(lei)

Suma de decontat

(lei)

Observatii

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

……….

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 1 - Bolnavi tratati prin hemodializă

 

TOTAL

Bolnavi cu HD

Sedinte HD

Suma de decontat

(lei)

C1

C2

C3

 

 

 

 

C1 = total C1 din tabelul I.A+ total C1 din tabelul I.B

C2 = total C4 din tabelul I.A+ total C4 din tabelul I.B

C3 = total C6 din tabelul I.A+ total C6 din tabelul I.B

 

Tabelul II. A- Bolnavi constanti tratati prin hemodiafiltrare on-line

 

Nr. crt.

CNP bolnavi cu HDF

Nr. de înregistrare în fisa de spitalizare de

zi(SZ......)

Nr. de sedinte HDF realizate

Tarif/sedintă HDF  (lei)

Suma de decontat (lei)

Observatii

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

……….

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul II. B - Bolnavi transferati temporar tratati prin hemodiafiltrare on-line

 

Nr. crt.

CNP bolnavi cu HDF transferati temporar

Nr. de înregistrare în

fisa de spitalizare de

zi

Nr. de sedinte HDF realizate

pentru bolnavi transferati

temporar

Tarif/sedintă (lei)

Suma de decontat (lei)

Observatii

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

……….

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 2 - Bolnavi tratati prin hemodiafiltrare on-line

 

TOTAL

Bolnavi cu HDF

Sedinte HDF

Suma de decontat (lei)

C1

C2

C3

 

 

 

 

C1 = total C1 din tabelul II. A + total C1 din tabelul II.B

C2 = total C4 din tabelul II. A + total C4 din tabelul II.B

C3 = total C6 din tabelul II. A + total C6 din tabelul II.B

 

II. DIALIZĂ PERITONEALĂ

Tabelul 3 - Bolnavi dializă peritoneală continuă

 

Nr. crt.

CNP bolnavi cu DPC

Nr. de înregistrare în fisa de spitalizare de zi (SZ......)

Nr. de zile cu dializă peritoneală continuă

Suma de decontat (lei)

Observatii

C1

C2

C3

C4

C5

C6

……….

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 


Tabelul 4 - Bolnavi dializă peritoneală automată

 

Nr. crt.

CNP bolnavi cu DPA

Nr. de înregistrare în fisa de spitalizare de zi (SZ......)

Nr. de zile cu dializă peritoneală automată

Suma de decontat (lei)

Observatii

C1

C2

C3

C4

C5

C6

……….

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Tabelul 5 - Bolnavi dializati

 

TOTAL

Bolnavi cu dializă

Sumă de decontat (lei)

C1

C2

……….

 

 

C1 = total C1 din tabelul 1 + total C1 din tabelul 2 + total C1 din tabelul 3 + total C1 din tabelul 4

C2 = total C3 din tabelul 1 + total C3 din tabelul 2 + total C5 din tabelul 3 + total C5 din tabelul 4

 

Certificat în privinta realitătii, legalitătii si regularitătii

 

Furnizor,

...........................................

Director economic,

...........................................

Medic-sef/

Coordonator al centrului

de dializă,

...........................................

Întocmit

...........................................

 

Certificat în privinta realitătii, legalitătii si regularitătii

 

Presedinte-director general,

...........................................

Director executiv relatii cu furnizorii,

...........................................

Medic-sef,

...........................................

Verificat

...........................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.