MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 624/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 624         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Vineri, 3 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

17. - Hotărâre privind validarea unor membri interimari ai Consiliului Superior al Magistraturii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

897. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 18.381 m2, trecută în proprietatea publică a statului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Constanta"

 

899. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/2010 privind donarea unor mijloace fixe si bunuri materiale pentru munca de politie, apartinând domeniului privat al statului, către Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

670. - Decizie privind aprobarea cererii de încetare a activitătii si retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

677. - Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare, la cerere, a Societătii Comerciale „IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

12. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru înfiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societătilor civile medicale

 


HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unor membri interimari ai Consiliului Superior al Magistraturii

 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) si alin. (4) din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Până la alegerea unor noi membri, Senatul validează în calitate de membri interimari ai Consiliului Superior al Magistraturii pe următorii:

- domnul judecător Adrian Bordea, ca urmare a încetării calitătii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii a domnului Gheorghe Buta, prin pensionare;

- domnul procuror Gheorghe Fit, ca urmare a încetării calitătii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii a domnului Liviu Dăscălescu, prin pensionare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 septembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 septembrie 2010.

Nr. 17.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale

de teren de 18.381 m2, trecută în proprietatea publică a statului, în vederea realizării de către

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Constanta"

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 18.381 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecută în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cumpăna nr. 19/2010, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Constanta".

(2) Suprafata de teren transmisă potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 897.

 

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei suprafete totale de teren de 18.381 m2, proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului

Transporturilor si Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale

din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Constanta"

 

Nr. crt.

Locul unde este

situat terenul care

se dă în administrare

Persoana juridică de la care se dă în administrare terenul

Persoana juridică

la care se dă în administrare

terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului si nr. cadastral

0

1

2

3

4

1.

Judetul Constanta

Consiliul Local

al Comunei Cumpăna

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 318 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 14.150

2.

Judetul Constanta

Consiliul Local

al Comunei Cumpăna

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 651 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 14.170

3.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Comunei Cumpăna

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 501 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 14.159

4.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Comunei Cumpăna

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 2.704 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 14.151

5.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Comunei Cumpăna

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 2.788 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 14.155

6.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Comunei Cumpăna

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 838 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 14.156


0

1

2

3

4

7.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Comunei Cumpăna

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 1.013 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 14.169

8.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Comunei Cumpăna

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 1.841 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 14.172

9.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Comunei Cumpăna

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 1.866 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 14.157

10.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Comunei Cumpăna

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 653 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 14.164

11.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Comunei Cumpăna

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 1.753 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 14.154

12.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Comunei Cumpăna

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 2.258 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 14.161

13.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Comunei Cumpăna

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 125 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 14.173

14.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Comunei Cumpăna

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 600 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 14.158

15.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Comunei Cumpăna

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 206 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 14.160

16.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Comunei Cumpăna

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 266 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 14.174

 

 

 

 

Total: 18.381 rrv*

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/2010 privind donarea unor mijloace

fixe si bunuri materiale pentru munca de politie, apartinând domeniului privat al statului,

către Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 523/2010 privind donarea unor mijloace fixe si bunuri materiale pentru munca de politie, apartinând domeniului privat al statului, către Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 14 iunie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii se modifică si va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, constând în mijloace fixe, si donarea unor bunuri

materiale pentru munca de politie, apartinând domeniului privat al statului, către Ministerul Afacerilor Interne din

Republica Moldova"

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Se acordă un ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, constând în mijloace fixe apartinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prevăzute în anexa nr. 1*), către Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova.

(2) Se aprobă donarea unor bunuri materiale pentru munca de politie, apartinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prevăzute în anexa nr. 2*), către Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova.

(3) Bunurile cuprinse în anexele nr. 1 si 2 se scad din evidenta cantitativ-valorică a Ministerului Administratiei si Internelor."

3. Nota explicativă de la articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„*) Anexele nr. 1 si 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, si se comunică institutiilor interesate."

4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

5. Anexa se înlocuieste cu anexa nr. 1, având continutul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

6. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având continutul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 899.


*) Anexele nr. 1 si 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, si se comunică institutiilor interesate.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de încetare a activitătii si retragerea autorizatiei de functionare

a Societătii Comerciale PRO ASSISTANCE BROKERDE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptată în sedinta din data de 3 august 2010, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. X/1.132 din 28 iulie 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Tepes Vodă nr. 71, sectorul 2, înmatriculată în registrul comertului cu numărul de ordine J40/5177/3.07.1997, codul unic de înregistrare 9569124, înscrisă în Registrul brokerilorde asigurare cu numărul RBK-380/21.12.2006, reprezentată legal de domnul BustucAndrei Manuel, în calitate de administrator,

si ca urmare a celor solicitate de societate privind aprobarea cererii de încetare a activitătii, s-au constatat următoarele:

- societatea nu a detinut polită de răspundere civilă profesională de la data reautorizării (1 noiembrie 2009) si până la data încheierii controlului, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 lit. c) si art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, pusă în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare;

- societatea nu are niciun angajat, nu are conducător executiv, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare;

- societatea nu a desfăsurat activitate de intermediere de la data reautorizării;

- societatea nu a transmis raportările aferente trimestrului IV 2009, raportările trimestrului I 2010 în format letric; societatea a transmis raportările în format electronic nesemnate de către conducătorul societătii, fiind încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) si (3), precum si prevederile art. 3 pct. III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, faptă ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare;

- societatea nu a transmis numele persoanei cu responsabilităti în prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, fiind încălcate prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, faptă ce constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 5 lit. g) si al art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru aceste motive,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă retragerea autorizatiei de functionare, la cerere, a Societătii Comerciale PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Tepes Vodă nr. 71, sectorul 2, înmatriculată în registrul comertului cu numărul de ordine J40/5177/03.07.1997, codul unic de înregistrare 9569124, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK 380/21.12.2006, reprezentată legal de domnul Bustuc Andrei Manuel - în calitate de administrator, potrivit dispozitiilor art. 5 lit. g) si ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, începând de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii.

Art. 2. - Se interzice Societătii Comerciale PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 3. - (1) Brokerul de asigurare are obligatia să rezilieze toate contractele de colaborare încheiate cu societătile de asigurare.

(2) Societatea are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Societatea are obligatia să schimbe denumirea societătii prin eliminarea sintagmei „Broker de Asigurare-Reasigurare".

Art. 4. - Societatea, în termen de 60 zile de la primirea prezentei decizii, are obligatia să transmită la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor dovada înregistrării la oficiul registrului comertului a modificărilor mentionate.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 26 august 2010.

Nr. 670.


 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare, la cerere, a Societătii Comerciale

„IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 3 august 2010, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. X. 1.147 din 2 august 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială „IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Scărlătescu nr. 21, parter, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/20633/02.11.2007, cod unic de fnregistrare 22679426/02.11.2007, si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-447/29.11.2007, reprezentată de domnul Liviu Costin Nicolescu, în calitate de conducător executiv,

a constatat următoarele:

Prin Adresa nr. 181 din 26 iulie 2010, înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 23.079 din 28 iulie 2010, Societatea Comercială „IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L., în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociatiilor nr. 1 din 23 iulie 2010, a solicitat autoritătii de supraveghere aprobarea retragerii autorizatiei de functionare.

În vederea aprobării cererii de retragere a autorizatiei de functionare, directia de specialitate a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a procedat la verificarea situatiei financiare a societătii, conform prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, retinâhdu-se următoarele:

a) Societatea Comercială „IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L. a transmis cu întârziere Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele si functia persoanei desemnate cu responsabilităti în prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) iit. f) din Legea hr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 alin. (10), art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supravegherea Asigurărilor nr. 24/2008. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

b) Societatea Comercială „IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L. a transmis cu întârziere Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, numele si functia persoanei cu responsabilităti în aplicarea si respectarea prevederilor legale privind sanctiunile internationale, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5)lit. f) din Legeanr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sanctiunilor internationale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009. Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a), m2) sim3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

c) Societatea Comercială „IBC Expert - Brokerde Asigurare" - S.R.L. a notificat societătile de asigurare cu care a colaborat cu privire la rezilierea contactelor de intermediere încheiate cu acestea.

d) Societatea Comercială „IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L. a initiat procedura de notificare a clientilor cu privire la plata primelor de asigurare direct la asigurători si a notificat personalul angajat în legătură cu decizia de încetare a contractelor de muncă.

e) Societatea Comercială „IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L. nu figurează cu debite fată de asigurători si a virat taxa de functionare, conform prevederilor art. 36 alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cuantumul si termenul de plată a taxei de functionare datorate de asigurători si de brokerii de asigurare.

Având în vedere cererea societătii de retragere a autorizatiei de functionare, precum si rezultatele actiunii de control, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 8 alin. (2) lit. a), coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) si ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât în sedinta din data de 3 august 2010, retragerea autorizatiei de functionare, la cerere, a Societătii Comerciale „IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L.,

drept care decide:

Art. 1. - Se retrage autorizatia de functionare, la cerere, a Societătii Comerciale „IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Scărlătescu nr. 21, parter, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/20633/02.11.2007, cod unic de înregistrare 22679426/02.11.2007, si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-447/29.11.2007, reprezentată de domnul Liviu Costin Nicolescu, în calitate de conducător executiv.

Art. 2. - Se interzice Societătii Comerciale „IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L., de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, să desfăsoare activitatea de broker de asigurare, conform prevederilorLegii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii, Societatea Comercială „IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 26 august 2010.

Nr. 677.

 


ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 11/2009

privind emiterea avizelor pentru înfiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale,

asociate, grupate si ale societătilor civile medicale

 

În temeiul art. 406 si 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. I. - Titlul Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru înfiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societătilor civile medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 28 septembrie 2009, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„DECIZIE

privind emiterea avizelor pentru înfiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societătilor civile medicale, precum si pentru punctele secundare de lucru ale cabinetelor din structura unitătilor medicale cu personalitate juridică"

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astărăstoae

 

Bucuresti, 16 iulie 2010.

Nr. 12.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.