MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 629/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 629         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Marti, 7 septembrie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

701. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind modificarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 789/2009

 

886. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor destinate pentru bruierea semnalului GSM/3G (jammere), introduse pe piata din România de către Societatea Comercială SPYSHOP - S.R.L.

 

1.545. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru recunoasterea Societătii Comerciale „Eurotraining Solution" - S.R.L. ca entitate competentă în vederea organizării cursului privind managementul riscurilor tehnologice, securitătii si calitătii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

privind modificarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 789/2009

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

Art. I. - Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 789/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 si 834 bis din 3 decembrie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 68,0000 MHz si 70,4500 MHz se modifică conform pct. 1 din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 169,4000 MHz si 169,8250 MHz se modifică conform pct. 2 din anexă.

3. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 790,0000 MHz si 830,0000 MHz si 830,0000 MHz si 862,0000 MHz se modifică conform pct. 3 din anexă.

4. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 880,0000 MHz si 890,0000 MHz si 890,0000 MHz si 915,0000 MHz se modifică conform pct. 4 din anexă.

5. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 925,0000 MHz si 935,0000 MHz, 935,0000 MHz si 942,0000 MHz si 942,0000 MHz si 960,0000 MHz se modifică conform pct. 5 din anexă.

6. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 1710,00 MHz si 1747,50 MHz si 1747,50 MHz si 1785,00 MHz se modifică conform pct. 6 din anexă.

7. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 1805,00 MHz si 1842,50 MHz si 1842,50 MHz si 1880,00 MHz se modifică conform pct. 7 din anexă.

8. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 2500,00 MHz si 2520,00 MHz, 2520,00 MHz si 2655,00 MHz, 2655,00 MHz si 2670,00 MHz si 2670,00 MHz si 2690,00 MHz se modifică conform pct. 8 din anexă.

9. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 3400,00 MHz si 3500,00 MHz, 3500,00 MHz si 3600,00 MHz si 3600,00 MHz si 3800,00 MHz se modifică conform pct. 9 din anexă.

10. În cadrul capitolului intitulat „Note EU incluse în TNABF", nota EU9 va avea următorul cuprins:

„EU9 Din ce în ce mai multe tări membre CEPT au atribuit părti din banda de frecvente 70,0-70,5 MHz pentru serviciul de amator, cu statut secundar."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

 

Bucuresti, 30 iulie 2010.

Nr. 701.

 


ANEXA

 

1. Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente: 68,0000 MHz - 70,4500 MHz

 

Banda de frecvente (MHz)

Atribuiri Regiunea 1 UIT si note subsol aplicabile CEPT

Atribuiri comune europene (tări membre CEPT)

Utilizări principale si reglementări aplicabile în Europa (CEPT)

Atribuiri în România

Utilizări în România

Statut utilizare

Aplicatii posibile

Reglementări aplicabile

68,0000-70,4500

Fix

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic

5.175

Mobil

EU2 EU4 EU9

Sisteme militare EU1

PMR/PAMR (ML pereche cu 77,80- 80,25 MHz)

ECC/DEC/(06)06

T/R 25-08

EN 300 086, EN 300 113

EN 300 219, EN 300 296

EN 300 341, EN 300 390

EN 300 471, EN 301 166

EN 302 561

Mobil

Amator EU9

5.175

EU2

Sisteme militare EU1

PMR/PAMR

 

 

 

 

 

 

Aplicatii pentru amatori (în banda 70,0- 70,3 MHz, în baza obtinerii acordului prealabil individual)

 

ECC/DEC/(06)06

T/R 25-08

EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN301 166 EN 302 561

 

EN 301 783

G(A)/NG

 

2. Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente: 169,4000 MHz - 169,8250 MHz

 

Banda de frecvente (MHz)

Regiunea 1 UIT si note subsol aplicabile CEPT

Atribuiri comune europene (tări membre CEPT)

Utilizări principale si reglementări aplicabile în Europa (CEPT)

Atribuiri în România

Utilizări în România

Statut utilizare

Aplicatii posibile

Reglementări aplicabile

169,4000-169,6125

Fix

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic

5.229

Mobil, cu exceptia mobil

aeronautic

Proteze pentru deficiente auditive (în

benzile 169,400-169,475 MHz si

169,4875-169,5875 MHz; si în

cadrul benzii 169,4-174,0 MHz cu acord de frecventă) ECC/DEC/(05)02

ERC/REC 70-03

EN 300 422

 

Dispozitive pentru localizarea si urmărirea obiectelor/Dispozitive pentru citirea la distantă a contoarelor

ECC/DEC/(05)02

ERC/REC 70-03

 

Alarme sociale (în benzile 169,4750-169,4875 MHz si 169,5875-169,6000 MHz)

ECC/DEC/(05)02

ERC/REC 70-03

EN 300 220

Mobil,

cu exceptia mobil

aeronautic

Proteze pentru deficiente auditive

(neexclusiv în banda 169,400-169,475 MHz, exclusiv în banda 169,4875-169,5875 MHz)

 

 

 

 

Dispozitive pentru citirea la distantă a contoarelor (neexclusiv în banda 169,400-169,475 MHz)

 

 

 

Dispozitive pentru localizarea si urmărirea obiectelor (rieexclusiv în banda 169,400- 169,475 MHz)

Alarme sociale (exclusiv în benzile 169,4750- 169,4875 MHzsi

169,5875- 169,6000 MHz)

ECC/DEC/(05)02

ERC/REC 70-03

EN 300 422

Decizia 2005/928/CE, modificată prin Decizia 2008/673/CE

 

 

ECC/DEC/(05)02

ERC/REC 70-03

Decizia 2005/928/CE, modificată prin Decizia 2008/673/CE

 

ECC/DEC/(05)02

ERC/REC 70-03

Decizia 2005/928/CE, modificată prin Decizia 2008/673/CE

ECC/DEC/(05)02

ERC/REC 70-03

EN 300 220

Decizia 2005/928/CE, modificată prin Decizia 2008/673/CE

NG

169,6125-169,8250

Fix

Mobil, cu exceptia mobil  aeronautic

5.229

Mobil, cu exceptia mobil

aeronautic

Proteze pentru deficiente auditive (în cadrul benzii 169,4-174,0 MHz cu acord de frecventă)

ERC/REC 70-03

EN 300 422

 

 

Dispozitive pentru localizarea si urmărirea obiectelor ECC/DEC/(05)02

ERC/REC 70-03

 

PMR/PAMR (aplicatii simplex) EU7

ECC/DEC/(05)02

ECC/DEC/(06)06

T/R 25-08

EN 300 086, EN 300 113

EN 300 219, EN 300 296

EN 300 341, EN 300 390

EN 300 471, EN 301 166

EN 302 561

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic

Dispozitive pentru localizarea si urmărirea obiectelor (neexclusiv în

benzile 169,6125- 169,6375 MHz, 169,7125- 169,7625 MHz, 169,7875-169,8125 MHz)

 

Sisteme paging (existente) (neexclusiv în benzile 169,6375- 169,7125 MHzsi 169,7625-169,7875 MHz)

 

 

PMR EU7 (neexclusiv în banda 169,6125- 169,8125 MHz)

ECC/DEC/(05)02

ERC/REC 70-03

Decizia 2005/928/CE,

modificată prin Decizia 2008/673/CE

 

Decizia 2005/928/CE, modificată prin Decizia 2008/673/CE

 

ECC/DEC/(05)02

ECC/DEC/(06)06

T/R 25-08

EN 300 086,

EN 300 113

EN 300 219,

EN 300 296

EN 300 341,

EN 300 390

EN 300 471,

EN 301 166

EN 302 561

Decizia 2005/928/CE,

modificată prin

Decizia 2008/673/CE

G/NG


3. Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente: 790,0000 MHz - 862,0000 MHz

 

Banda de frecvente (MHz)

Atribuiri Regiunea 1 UIT

si note subsol aplicabile

CEPT

Atribuiri comune europene (tări membre CEPT)

Utilizări principale si reglementări aplicabile în Europa (CEPT)

Atribuiri în România

Utilizări în România

Statut utilizare

Aplicatii posibile

Reglementări aplicabile

790,0000-830,0000

Radiodifuziune

Fix

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic

5.316B5.317A

 

5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.319

Radiodifuziune

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic 5.316B5.317A

 

 

 

5.312 5.316

5.316A

EU2EU13

Sisteme militare (radiorelee tactice)

 

Radiomicrofoane si dispozitive de auditie asistată (în banda 470-862 MHz cu acord de frecventă)

ERC/REC 70-03

EN 300 422

 

SAP/SAB (numai radiomicrofoane)

 

Televiziune (Acordul Geneva 2006)

EN 300 744 (aplicatii DVB-T)

EN 302 297

 

Retele de comunicatii mobile/fixe

ECC/DEC/(09)03

 

(Banda 790-862 MHz este planificată pentru viitoare aplicatii mobile, în baza prevederilor RR)

Radiodifuziune

 

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic 5.316B5.317A 5.314 5.316 5.319

Televiziune digitală terestră (Acordul Geneva 2006)

 

Aplicatii terestre pe suport radio capabile să furnizeze servicii de comunicatii electronice (TRA-ECS)

 

Radiomicrofoane si dispozitive de auditie asistată (în banda 470- 862 MHz, cu acord de frecventă) SAP/SAB (numai radiomicrofoane)

 

 

Retele de comunicatii mobile/fixe

EN 300 744

 

 

Decizia 2010/267/UE

 

 

 

ERC/REC 70-03

EN 300 422

 

 

 

 

ECC/DEC/(09)03

NG

830,0000-862,0000

Radiodifuziune

Fix

Mobil, cu exceptia

mobil aeronautic

5.316B5.317A

 

5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.319

Radiodifuziune

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic

5.316B5.317A

 

5.312 5.316

5.316A

EU2EU13

Sisteme militare (radiorelee tactice)

 

Radiomicrofoane si dispozitive de auditie asistată (în banda 470-862 MHz, cu acord de frecventă) ERC/REC 70-03

EN 300 422

 

SAP/SAB (numai radiomicrofoane)

 

Televiziune (Acordul Geneva 2006) EN 300 744 (aplicatii DVB-T) EN 302 297

 

Retele de comunicatii mobile/fixe

ECC/DEC/(09)03

 

(Banda 790-862 MHz este planificată pentru viitoare aplicatii mobile, în baza prevederilor RR)

Radiodifuziune

 

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic 5.316B5.317A

 

5.312 5.314

5.316 5.319

EU2EU13

Sisteme militare

 

Televiziune digitală terestră (Acordul Geneva 2006)

 

Aplicatii terestre pe suport radio capabile să furnizeze servicii de comunicatii electronice (TRA-ECS)

 

Radiomicrofoane si dispozitive de auditie asistată (în banda 470- 862 MHz, cu acord de frecventă)

 

SAP/SAB (numai radiomicrofoane)

 

Retele de comunicatii mobile/fixe

 

 

EN 300 744

 

 

Decizia 2010/267/UE

 

 

 

ERC/REC 70-03

EN 300 422

 

 

 

 

ECC/DEC/(09)03

G(A)/NG


4. Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente: 880,0000 MHz-915,0000 MHz

 

Banda de frecvente (MHz)

Atribuiri Regiunea 1 UIT

si note subsol aplicabile

CEPT

Atribuiri comune europene (tări membre CEPT)

Utilizări principale si reglementări aplicabile în Europa (CEPT)

Atribuiri în România

Utilizări în România

Statut utilizare

Aplicatii posibile

Reglementări aplicabile

880,0000-890,0000

Radiodifuziune 5.322

Fix

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic

5.317A

5.319 5.323

Mobil 5.317A

5.323

EU2EU13EU29

Sisteme militare (partaj civil-militar pe criterii nationale) EU32

GSM-900 (ML pereche cu 925-935

MHz) EU32

ERC/DEC/(97)02

ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN301 511

 

IMT

ECC/DEC/(06)13

ECC/REC/(08)02

EN 301 908

 

GSMOBV

ECC/DEC/(08)08

Mobil 5.317A

5.319 5.323

GSM-900 (ML pereche cu 925-935 MHz) EU32

 

 

 

 

 

IMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme MCV la bordul navelor

ERC/DEC/(97)02 ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN301 511

Directiva 2009/114/CE

 

ECC/DEC/(06)13 ECC/REC/(08)02

EN 301 908

Directiva 87/372/CEE, modificată prin Directiva 2009/114/CE

Decizia 2009/766/CE

 

 

 

ECC/DEC/(08)08

Decizia 2010/166/UE Rec.2010/167/UE

NG

890,0000-915,0000

Radiodifuziune 5.322

Fix

Mobil, cu exceptia

mobil aeronautic

5.317A

Radiolocatie

5.323

Mobil 5.317A

Radiolocatie

5.323

EU13EU14

EU29

GSM-900 (ML pereche cu 935-960 MHz) EU32

ERC/DEC/(94)01

ECC/REC/(05)08

EN 301 502

EN301 511

EN 301 419

 

IMT

ECC/DEC/(06)13

ECC/REC/(08)02

EN 301 908

 

GSMOBV

ECC/DEC/(08)08

MOBIL 5.317A 5.323

GSM-900 (ML pereche cu 935-960 MHz)

EU 32

 

 

 

 

 

 

 

IMT

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme MCV la bordul navelor

ERC/DEC/(94)01 ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN301 511

Directiva 87/372/CEE, modificată prin Directiva 2009/114/CE

 

 

ECC/DEC/(06)13 ECC/REC/(08)02

EN 301 908

Directiva 87/372/CEE, modificată prin Directiva 2009/114/CE

Decizia 2009/766/CE

 

ECC/DEC/(08)08

Decizia 2010/166/UE Rec.2010/167/UE

NG


5. Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente: 925,0000 MHz-960,0000 MHz

 

Banda de frecvente (MHz)

Atribuiri Regiunea 1 UIT

si note subsol aplicabile

CEPT

Atribuiri comune europene (tări membre CEPT)

Utilizări principale si reglementări aplicabile în Europa (CEPT)

Atribuiri în România

Utilizări în România

Statut utilizare

Aplicatii posibile

Reglementări aplicabile

925,0000-935,0000

Radiodifuziune 5.322

Fix

Mobil, cu exceptia

mobil aeronautic

5.317A

Radiolocatie

 

5.323

Mobil 5.317A Radiolocatie

 

5.323

EU2EU13EU14

EU29

Sisteme militare (partaj civil-militar pe criterii nationale) EU30

 

GSM-900 (FB pereche cu 880-890 MHz)

\EU30 EU32

ERC/DEC/(97)02

ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN301 511

 

IMT

ECC/DEC/(06)13

ECC/REC/(08)02

EN 301 908

 

GSMOBV

ECC/DEC/(08)08

Mobil 5.317A 5.323

GSM-900 (FB pereche cu 880-890 MHz)

EU32

 

 

 

 

 

IMT

 

 

 

 

 

 

Sisteme MCV la bordul navelor

ERC/DEC/(97)02 ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN301 511

Directiva 2009/114/CE

 

ECC/DEC/(06)13 ECC/REC/(08)02

EN 301 908

Directiva 87/372/CEE, modificată prin Directiva 2009/114/CE

Decizia 2009/766/CE

 

ECC/DEC/(08)08

Decizia 2010/166/UE

Rec. 2010/167/UE

NG

935,0000-942,0000

Radiodifuziune 5.322

Fix

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic

5.317A

Radiolocatie

 

5.323

Mobil 5.317A Radiolocatie

 

5.323

 

EU13EU14EU29

GSM-900 (FB pereche cu 890-897 MHz) EU32

ERC/DEC/(94)01

ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN301 511

 

IMT

ECC/DEC/(06)13

ECC/REC/(08)02

EN 301 908

 

GSMOBV

ECC/DEC/(08)08

Mobil 5.317A 5.323

GSM-900 (FB pereche cu 890-897 MHz) EU 32

 

 

 

 

 

 

IMT

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme MCV la bordul navelor

ERC/DEC/(94)01 ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN301 511

Directiva 87/372/CEE, modificată prin Directiva 2009/114/CE

 

ECC/DEC/(06)13 ECC/REC/(08)02

EN 301 908

Directiva 87/372/CEE, modificată prin Directiva 2009/114/CE

Decizia 2009/766/CE

 

ECC/DEC/(08)08

Decizia 2010/166/UE

Rec. 2010/167/UE

NG

942,0000-960,0000

Radiodifuziune 5.322

Fix

Mobil, cu exceptia

mobil aeronautic

5.317A

 

5.323

Mobil 5.317A

 

5.323

 

EU13EU29

GSM-900 (FB pereche cu 897- 915MHz)EU32

ERC/DEC/(94)01

ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN301 511

 

IMT

ECC/DEC/(06)13

ECC/REC/(08)02

EN 301 908

 

GSMOBV ECC/DEC/(08)08

Mobil 5.317A 5.323

GSM-900 (FB pereche cu 897-915 MHz) EU 32

 

 

 

 

 

 

 

 

IMT

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme MCV la bordul navelor

ERC/DEC/(94)01 ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN301 511

Directiva 87/372/CEE, modificată prin Directiva 2009/114/CE

 

 

ECC/DEC/(06)13 ECC/REC/(08)02

EN 301 908

Directiva 87/372/CEE, modificată prin Directiva 2009/114/CE

Decizia 2009/766/CE

 

ECC/DEC/(08)08

Decizia 2010/166/UE

Rec. 2010/167/UE

NG

 

6. Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente: 1710,00 MHz-1785,00 MHz

 

Banda de frecvente (MHz)

Atribuiri Regiunea 1 UIT

si note subsol aplicabile

CEPT

Atribuiri comune europene (tări membre CEPT)

Utilizări principale si reglementări aplicabile în Europa (CEPT)

Atribuiri în România

Utilizări în România

Statut utilizare

Aplicatii posibile

Reglementări aplicabile

1710,00-1747,50

Fix

Mobil 5.384A

 

5.149 5.341 5.385

Fix

Mobil 5.384A

 

5.149 5.341 5.385

EU29

GSM 1800 EU33

ERC/DEC/(95)03

ECC/DEC/(06)07

ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN301 511

 

IMT

ECC/DEC/(06)13

ECC/REC/(08)02

EN 301 908

 

GSMOBV

ECC/DEC/(08)08

Fix

Mobil 5.384A

 

5.149 5.341

5.385

EU29

GSM 1800 EU33

 

 

 

 

 

 

IMT

 

 

 

 

Aplicatii de bandă ultralargă (UWB) (în banda 1600-10600 MHz)

 

 

Sisteme MCA la bordul aeronavelor

 

 

 

Sisteme MCV la bordul navelor

ERC/DEC/(95)03 ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN301 511

Decizia 2009/766/CE

 

ECC/DEC/(06)13 ECC/REC/(08)02

EN 301 908

Decizia 2009/766/CE

 

Decizia 2007/131/CE, modificată prin Decizia 2009/343/CE

 

ECC/DEC/(06)07

Decizia 2008/294/CE

Rec. 2008/295/CE

 

ECC/DEC/(08)08

Decizia 2010/166/UE

Rec. 2010/167/UE

NG

1747,50-1785,00

Fix

Mobil 5.384A

 

5.386 5.387

Fix

Mobil 5.384A

 

EU29

GSM 1800 EU33

ERC/DEC/(95)03

ECC/DEC/(06)07

ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN301 511

 

IMT

ECC/DEC/(06)13

ECC/REC/(08)02

EN 301 908

 

GSMOBV

ECC/DEC/(08)08

Fix

Mobil 5.384A

5.387 EU29

GSM 1800 EU33

 

 

 

 

 

 

IMT

 

 

 

 

Aplicatii de bandă ultralargă (UWB) (în banda 1600-10600 MHz)

 

 

Sisteme MCA la bordul aeronavelor

 

 

 

Sisteme MCV la bordul navelor

ERC/DEC/(95)03 ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN301 511

Decizia 2009/766/CE

 

ECC/DEC/(06)13 ECC/REC/(08)02

EN 301 908

Decizia 2009/766/CE

 

Decizia 2007/131/CE, modificată prin Decizia 2009/343/CE

 

ECC/DEC/(06)07

Decizia 2008/294/CE

Rec. 2008/295/CE

 

ECC/DEC/(08)08

Decizia 2010/166/UE

Rec. 2010/167/UE

NG

 

7. Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente: 1805,00 MHz-1880,00 MHz

 

Banda de frecvente (MHz)

Atribuiri Regiunea 1 UIT

si note subsol aplicabile

CEPT

Atribuiri comune europene (tări membre CEPT)

Utilizări principale si reglementări aplicabile în Europa (CEPT)

Atribuiri în România

 

Utilizări în România

Statut utilizare

Aplicatii posibile

Reglementări aplicabile

1805,00-1842,50

Fix

Mobil 5.384A

 

5.386

Fix

Mobil 5.384A

 

EU29

GSM 1800 EU33

ERC/DEC/(95)03

ECC/DEC/(06)07

ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN301 511

 

IMT

ECC/DEC/(06)13

ECC/REC/(08)02

EN 301 908

Fix

Mobil 5.384A

 

EU29

GSM 1800 EU33

 

 

 

 

 

 

 

IMT

ERC/DEC/(95)03 ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN301 511

Decizia 2009/766/CE

 

 

ECC/DEC/(06)13 ECC/REC/(08)02

EN 301 908

Decizia 2009/766/CE

NG

GSMOBV

ECC/DEC/(08)08

 

Aplicatii de bandă ultralargă (UWB) (în banda 1600-10600 MHz)

 

 

 

Sisteme MCA la bordul aeronavelor

 

 

 

Sisteme MCV la bordul navelor

Decizia 2007/131/CE, modificată prin Decizia 2009/343/CE

 

 

ECC/DEC/(06)07

Decizia 2008/294/CE

Rec. 2008/295/CE

 

ECC/DEC/(08)08

Decizia 2010/166/UE

Rec. 2010/167/UE

1842,50-1880,00

Fix

Mobil 5.384A

 

5.386

Fix

Mobil 5.384A

 

EU29

GSM 1800 EU33

ERC/DEC/(95)03

ECC/DEC/(06)07

ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN301 511

 

IMT

ECC/DEC/(06)13

ECC/REC/(08)02

EN 301 908

 

GSMOBV

ECC/DEC/(08)08

Fix

Mobil 5.384A

 

EU29

GSM 1800 EU33

 

 

 

 

 

 

 

IMT

 

 

 

Aplicatii de bandă ultralargă (UWB) (în banda 1600-10600 MHz)

 

 

Sisteme MCA la bordul aeronavelor

 

 

 

Sisteme MCV la bordul navelor

ERC/DEC/(95)03 ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN301 511

Decizia 2009/766/CE

 

ECC/DEC/(06)13 ECC/REC/(08)02

EN 301 908

Decizia 2009/766/CE

 

Decizia 2007/131/CE, modificată prin Decizia 2009/343/CE

 

ECC/DEC/(06)07

Decizia 2008/294/CE

Rec. 2008/295/CE

 

ECC/DEC/(08)08

Decizia 2010/166/UE

Rec. 2010/167/UE

NG


8. Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente: 2500,00 MHz-2690,00 MHz

 

Banda de frecvente (MHz)

Atribuiri Regiunea 1 UIT

si note subsol aplicabile

CEPT

Atribuiri comune europene (tări membre CEPT)

Utilizări principale si reglementări aplicabile în Europa (CEPT)

Atribuiri în România

 

 

Utilizări în România

Statut utilizare

Aplicatii posibile

Reglementări aplicabile

2500,00-2520,00

Fix 5.410

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic

5.384A

 

5.405 5.412

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic

5.384A

Fix

IMT

ECC/DEC/(02)06

ECC/DEC/(05)05

EN 301 908

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic 5.384A

Fix

IMT (în banda 2500- 2690 MHz)

 

 

Aplicatii terestre pe suport radio capabile să furnizeze servicii de comunicatii electronice (TRA-ECS)

 

Aplicatii de bandă ultralargă (UWB) (în banda 1600-10600 MHz)

ECC/DEC/(02)06 ECC/DEC/(05)05

EN 301 908

Decizia 2008/477/CE

 

 

 

Decizia 2007/131/CE, modificată prin Decizia 2009/343/CE

NG

2520,00-2655,00

Radiodifuziune prin satelit 5.413 5.416

Fix 5.410

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic

5.384A

 

5.339 5.403 5.405

5.412 5.417C

5.417D 5.418B

5.418C

Fix

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic 5.384A

 

 

 

5.339 5.418B

5.418C

 

EU2EU15EU16

Sisteme militare (în cadrul benzii 2520-2575 MHz)

 

Linii fixe

T/R 13-01

EN 302 217

 

 

IMT

ECC/DEC/(02)06

ECC/DEC/(05)05

EN 301 908

 

SAP/SAB (acordabile în bandă)

ERC/REC 25-10

EN 302 064

Fix

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic 5.384A

 

5.339 5.418B

5.418C

 

 

EU2EU15

EU16

Sisteme militare (în cadrul benzii 2520-2575 MHz)

 

IMT (în banda 2500- 2690 MHz)

 

 

Aplicatii terestre pe suport radio capabile să furnizeze servicii de comunicatii electronice

(TRA-ECS)

 

Aplicatii de bandă ultralargă (UWB) (în banda 1600-10600 MHz)

 

 

 

ECC/DEC/(02)06 ECC/DEC/(05)05

EN 301 908

Decizia 2008/477/CE

 

 

 

 

Decizia 2007/131/CE, modificată prin Decizia 2009/343/CE

G(A)/NG

2655,00-2670,00

Radiodifuziune prin

satelit 5.208B 5.413

5.416

Fix 5.410

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic

5.384A

Explorarea

Pământului prin

satelit (pasiv)

Radioastronomie

Cercetare spatială (pasiv)

 

5.149 5.412 5.420

Fix

Mobil, cu exceptia mobil

aeronautic

 

5.384A

Explorarea

Pământului prin satelit (pasiv)

Radioastronomie

Cercetare spatială (pasiv)

 

5.149 5.208B

EU2 EU15

EU16

Linii fixe

T/R 13-01

EN 302 217

 

IMT

ECC/DEC/(02)06

ECC/DEC/(05)05

EN 301 908

 

Aplicatii radioastronomie (măsurări în domeniul continuu)

 

SAP/SAB (acordabile în bandă)

ERC/REC 25-10

EN 302 064

Fix

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic

5.384A

Explorarea Pământului prin satelit (pasiv)

Radioastronomie

Cercetare spatială (pasiv)

 

 

5.149 5.208B

EU16

IMT (în banda 2500- 2690 MHz)

 

Aplicatii terestre pe suport radio capabile să furnizeze servicii de comunicatii electronice (TRA-ECS)

 

Aplicatii radioastronomie (măsurări în domeniul continuu)

 

Aplicatii de bandă ultralargă (UWB) (în banda 1600-10600 MHz)

ECC/DEC/(02)06 ECC/DEC/(05)05

EN 301 908

Decizia 2008/477/CE

 

 

 

 

 

Decizia 2007/131/CE, modificată prin Decizia 2009/343/CE

NG

2670,00-2690,00

Fix 5.410

Mobil, cu exceptia mobil aeronautic

5.384A

Explorarea Pământului prin satelit (pasiv)

Radioastronomie

Cercetare spatială (pasiv)

 

5.149 5.412 5.419

Mobil, cu exceptia mobil

aeronautic

5.384A

Fix

 

Radioastronomie

 

5.149

IMT

ECC/DEC/(02)06

ECC/DEC/(05)05

EN 301 908

 

Aplicatii radioastronomie (măsurări în domeniul continuu)

Mobil, cu

exceptia mobil

aeronautic

5.384A

Fix

Radioastronomie

 

5.149

IMT (în banda 2500- 2690 MHz)

 

 

 

Aplicatii terestre pe suport radio capabile să furnizeze servicii de comunicatii electronice (TRA-ECS)

 

Aplicatii radioastronomie (măsurări în domeniul continuu)

 

Aplicatii de bandă ultralargă (UWB) (în banda 1600-10600 MHz)

ECC/DEC/(02)06 ECC/DEC/(05)05

EN 301 908

 

Decizia 2008/477/CE

 

 

 

 

 

 

Decizia 2007/131/CE, modificată prin Decizia 2009/343/CE

NG

 

9. Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente: 3400,00 MHz-3800,00 MHz

 

Banda de frecvente (MHz)

Atribuiri Regiunea 1 UIT

si note subsol aplicabile

CEPT

Atribuiri comune europene (tări membre CEPT)

Utilizări principale si reglementări aplicabile în Europa (CEPT)

Atribuiri în România

Utilizări în România

Statut utilizare

Aplicatii posibile

Reglementări aplicabile

3400,00-3500,00

Fix

Fix prin satelit

(spatiu-Pământ)

Mobil 5.430A

Radiolocatie

 

5.431

Fix

Fix prin satelit

(spatiu-Pământ)

Mobil 5.430A

Amator

Radiolocatie

Aplicatii amator (în banda 3400- 3410 MHz) EU17

EN 301 783

 

 

Sisteme de acces pe suport radio de bandă largă (BWA) (în banda 3400- 3800 MHz)

ECC/DEC/(07)02

ECC/REC/(04)05

ERC/REC 14-03

EN 302 217

EN 302 326

 

Aplicatii mobile (pentru aplicatii SAP/SAB coordonate, cu utilizare ocazională). În unele tări serviciul mobil poate avea statut secundar.

EN 302 064

Fix

Fix prin satelit

(spatiu-Pământ)

Mobil 5.430A

Amator

Radiolocatie

Aplicatii amator (în banda3400-3410 MHz)EU17

 

Sisteme de acces pe suport radio de bandă largă (BWA) (în banda 3400-3800 MHz)

 

 

 

Aplicatii terestre pe suport radio capabile să furnizeze servicii de comunicatii electronice (TRA-ECS)

 

Retele de acces fix pe suport radio (FWA) existente

EN 301 783

 

 

ECC/DEC/(07)02 ECC/REC/(04)05

ERC/REC 14-03

EN 302 217

EN 302 326

 

Decizia 2008/411/CE

 

 

 

ERC/REC 14-03

EN 302 217

EN 302 326

NG

3500,00-3600,00

Fix

Fix prin satelit

(spatiu-Pământ)

Mobil 5.430A

Radiolocatie

Fix

Fix prin satelit (spatiu-Pământ)

Mobil 5.430A

Sisteme de acces pe suport radio de bandă largă (BWA) (în banda 3400- 3800 MHz)

ECC/DEC/(07)02

ECC/REC/(04)05

ERC/REC 14-03

EN 302 217

EN 302 326

 

Aplicatii mobile (pentru aplicatii SAP/SAB coordonate, cu utilizare ocazională). În unele tări serviciul mobil poate avea statut secundar.

EN 302 064

 

Aplicatii în serviciul fix prin satelit EN 301 443

 

IMT (Această bandă este planificată pentru aplicatii mobile viitoare IMT, în baza prevederilor din RR)

Fix

Fix prin satelit

(spatiu-

Pământ)

Mobil 5.430A

Sisteme de acces pe suport radio de bandă largă (BWA) (în banda 3400-3800 MHz)

 

 

Aplicatii terestre pe suport radio capabile să furnizeze servicii de comunicatii electronice

(TRA-ECS)

 

Retele de acces fix pe suport radio (FWA) existente

 

Aplicatii în serviciul fix prin satelit

 

Aplicatii de bandă ultralargă (UWB) (în banda 1600-10600 MHz)

ECC/DEC/(07)02 ECC/REC/(04)05

ERC/REC 14-03

EN 302 217

EN 302 326

 

Decizia 2008/411/CE

 

 

 

ERC/REC 14-03

EN 302 217

EN 302 326

EN 301 443

 

Decizia 2007/131/CE, modificată prin Decizia 2009/343/CE

NG

3600,00-3685,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3685,00-3700,00

 

 

 

 

 

3700,00-3800,00

Fix

Fix prin satelit

(spatiu-Pământ)

Mobil

 

 

Fix

Fix prin satelit

(spatiu-Pământ)

Mobil

 

 

Sisteme de acces pe suport radio de

bandă largă (BWA) (în banda 3400-

3800 MHz)

ECC/DEC/(07)02

ECC/REC/(04)05

EN 302 217

EN 302 326

 

 

Aplicatii în serviciul fix prin satelit (prioritate pentru retele civile) ECC/DEC/(05)09

EN 301 443

EN 301 447

 

Linii fixe capacitate medie/mare

ERC/REC 12-08

EN 302 217

 

(În unele tări serviciul mobil poate avea statut secundar.)

Fix

Fix prin satelit

(spatiu-

Pământ)

Mobil

 

 

Sisteme de acces pe suport radio de bandă largă (BWA) (în banda 3400-3800 MHz)

 

 

 

Aplicatii terestre pe suport radio capabile să furnizeze servicii de comunicatii electronice

(TRA-ECS)

 

Aplicatii în serviciul fix prin satelit

 

 

 

Linii fixe de capacitate medie/mare

 

 

 

 

Aplicatii de bandă ultralargă (UWB) (în banda 1600-10600 MHz)

ECC/DEC/(07)02 ECC/REC/(04)05

ERC/REC 12-08

EN 302 217

EN 302 326

 

Decizia 2008/411/CE

 

 

 

 

ECC/DEC/(05)09

EN 301 443

EN 301 447

 

UIT-R F 635

ERC/REC 12-08

EN 302 217

 

 

Decizia 2007/131/CE, modificată prin Decizia 2009/343/CE

NG

 

 

 

 

 

 

 

 

G/NG

 

 

 

 

 

 

 

NG


MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

privind retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor destinate pentru bruierea semnalului GSM/3G (jammere), introduse pe piata din România de către Societatea Comercială SPYSHOP - S.R.L.

 

Având în vedere încălcarea de către Societatea Comercială SPYSHOP - S.R.L. a prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) si alin. (2), respectiv ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, republicată,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), ale art. 38 alin. (1)si (3) lit. c), ale art. 39 lit. a) si ale art. 42 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, republicată, precum si ale art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se dispun retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor destinate pentru bruierea semnalului GSM/3G (jammere), introduse pe piata din România de către Societatea Comercială SPYSHOP - S.R.L., cu sediul social în municipiul Timisoara, str. Academician Remus Rădulet nr. 20, bl. 137, se. B, et. 2, ap. 11, judetul Timis, cod unic de înregistrare RO 25051565, înregistrată la registrul comertului cu nr. J35/229/03.02.2009.

Art. 2. - În vederea aplicării dispozitiilor prezentului ordin, precum si ale art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, republicată, se notifică Societatea Comercială SPYSHOP -S.R.L.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

 

Bucuresti, 30 august 2010.

Nr. 886.

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

pentru recunoasterea Societătii Comerciale „Eurotraining Solution" - S.R.L. ca entitate competentă în vederea organizării cursului privind managementul riscurilor tehnologice, securitătii si calitătii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale

 

În baza Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002,

în conformitate cu prevederile art. 8 lit. f) din Regulamentul privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 364/2010,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se atestă încadrarea Societătii Comerciale „Eurotraining Solution" - S.R.L. ca entitate competentă în vederea organizării cursului privind managementul riscurilor tehnologice, securitătii si calitătii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Directia generală planificare si dezvoltare economică, împreună cu Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 31 august 2010.

Nr. 1.545.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.