MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 632/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 632         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Miercuri, 8 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

929.  - Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând 15 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., în calitate de agentie de implementare

 

930. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrică aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin înfiintarea Societătii Comerciale „Electrica Furnizare" - S.A

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

219. - Decizie privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gavril Călin Platon, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

202. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente trimestrului II 2010, care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Rectificare la:

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.856/C/2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei cuprinzând 15 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici

din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare

cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate

în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării

Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii

„C.N.I." - S.A., în calitate de agentie de implementare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", cu completările ulterioare, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista cuprinzând 15 obiective de investitii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., în calitate de agentie de implementare, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), conform anexelor nr. 2/1- 2/15.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 2/1-2/15, se face din credite externe, de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexa nr. 1 si anexele nr. 2/1-2/15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2010.

Nr. 929.

 

ANEXA Nr. 1

LISTA

cuprinzând 15 obiective de investitii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., în calitate de agentie de implementare

 

Nr. crt.

Judetul

Denumirea obiectivului de investitii

0

1

2

1.

Bihor

Îmbunătătirea infrastructurii de apă si apă uzată în municipiul Marghita, judetul Bihor

2.

Bistrita-Năsăud

Alimentare cu apă a localitătii Dorolea; alimentare cu apă a localitătii Valea Poienii din comuna Livezile, judetul Bistrita-Năsăud

3.

Sistem de alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră si statie de epurare în localitatea Lunca Ilvei, judetul Bistrita-Năsăud

4.

Constanta

Reabilitarea conductei de aductiune apă, reabilitarea si extinderea sistemului de canalizare menajeră si pluvială în orasul Cernavodă, judetul Constanta

5.

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă - Zona Nord - municipiul Medgidia, judetul Constanta

6.

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în satul Siminoc, extindere sistem de canalizare pe străzi în orasul Murfatlar, judetul Constanta

7.

Înlocuire conductă de alimentare cu apă OL 600 mm între sursa Biruinta si localitatea Techirghiol, în zona lacului Techirghiol, judetul Constanta

8.

Gorj

Statie de epurare ape uzate orasul Rovinari, judetul Gorj

9.

Alimentare cu apă satul Pojogeni, orasul Târgu Cărbunesti, judetul Gorj

10.

Harghita

Reabilitare sistem de canalizare si statie de epurare în localitatea Borsec, judetul Harghita

11.

Reabilitare si modernizare statie de epurare ape uzate în localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita

12.

Statie de epurare ape uzate menajere în municipiul Toplita, judetul Harghita

13.

Mures

Canalizare menajeră în comuna Ernei, judetul Mures

14.

Alimentare cu apă localitatea Miercurea Nirajului, judetul Mures

15.

Tulcea

Extindere retele de alimentare cu apă potabilă, reabilitare retele de alimentare si distributie apă potabilă, extindere si reabilitare retele de canalizare, amenajare statie de epurare ape uzate în orasul Babadag, judetul Tulcea

 

ANEXA Nr. 2/1

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

 

Îmbunătătirea infrastructurii de apă si apă uzată în municipiul Marghita, judetul Bihor

Cuprins în Proiectul: „Sistem integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

beneficiar: Consiliul Local Marghita

amplasament Unitatea Administrativ-Teritorială Marghita, judetul Bihor

 

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi 1 euro = 3,8258 lei la 20 noiembrie 2008)

mii lei

25.567*)

 

 

 

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

 

 

- constructii-montaj

 

 

 

 

mii lei

14.997

- Esalonarea investitiei:

 

 

 

 

 

 

- anul I

 

 

 

INV

mii lei

22.000

 

 

 

 

C+M

mii lei

 

13.000

- anul II

 

 

 

INV

mii lei

3.567

 

 

 

 

C+M

mii lei

 

1.997

- Durata de realizare a investitiei:

 

 

 

 

luni

14

- Capacităti:

 

 

 

 

 

 

Reabilitare foraje

 

 

 

 

buc.

15

Rezervor nou V = 300 m3

 

 

 

 

buc.

1

Reabilitare rezervor V = 1.000 m3

 

 

 

 

buc.

1

Reabilitare statie de pompare cu hidrofor si dezinsectie

 

 

buc.

2

Reabilitare conductă de aductiune apă PEID cu diametre între De 90 - De 200 mm

 

m

4.855

Reabilitarea retelei de distributie apă PEID cu diametre între De 90 - De 280 mm

 

m

14.292

Extinderea retelei de distributie apă cu diametre între De 90 - De 160 mm

 

m

7.708

Reabilitarea retelei de canalizare menajeră PVC cu diametre între Dn 200 - Dn 250 mm

 

m

3.050

Extinderea retelei de canalizare menajeră PVC cu diametre cuprinse între Dn 90 - Dn 400 mm

 

m

11.677

Statie de pompare apă uzată menajeră

 

 

 

 

buc.

1

Reabilitarea statiei de epurare cu capacitatea de 2.740 m3/zi

 

 

 

buc.

1


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/2

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

 

Alimentare cu apă a localitătii Dorolea; alimentare cu apă a localitătii Valea Poienii din comuna Livezile, judetul Bistrita-Năsăud

Cuprins în Proiectul: „Sistem integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

beneficiar: Consiliul Local Livezile

amplasament Unitatea Administrativ-Teritorială Livezile, judetul Bistrita-Năsăud

 

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi 1 euro = 3,8121 lei la 13 noiembrie 2008) din care:

mii lei

3.170*)

- constructii-montaj

mii lei

1.878

- Durata de realizare a investitiei:

luni

8

- Capacităti:

 

 

Conducta de aductiune nouă De 90 mm

m

2.600

Statie de clorinare Q = 1-5 l/s

buc.

1

Rezervor de înmagazinare V = 200 m3

buc.

1

Retea nouă de distributie apă pentru localitatea Dorolea, cu diametre cuprinse între De 75-De 140 mm

Retea nouă de distributie apă pentru localitatea Valea Poenii, cu diametre cuprinse între De 75-De 90 mm

m

m

7.540

2.991

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 


ANEXA Nr. 2/3

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

 

Sistem de alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră si statie de epurare în localitatea Lunca llvei, judetul Bistrita-Năsăud

Cuprins în Proiectul: „Sistem integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

beneficiar: Consiliul Local Lunca llvei

amplasament Unitatea Administrativ-Teritorială Lunca llvei, judetul Bistrita-Năsăud

 

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi 1 euro = 4,1549 lei la 7 aprilie 2009)

 

mii lei

18.296*)

din care:

- constructii-montaj

 

mii lei

12.153

- Esalonarea investitiei:

 

 

 

- anul I

INV

mii lei

10.000

 

C+M

 

mii lei

6.000

- anul II

INV

mii lei

8.296

 

C+M

 

mii lei

6.153

- Durata de realizare a investitiei:

 

luni

22

- Capacităti:

 

 

 

Captare de suprafată pe Pârâul Pietrelor

 

buc.

1

Statie de tratare cu capacitatea de 19,33 l/s

 

buc.

1

Rezervor de înmagazinare de 700 m3

 

buc.

1

Statii de pompare apă potabilă

 

buc.

3

Conductă de aductiune apă PEID cu diametrul De 160 mm

 

m

39

Retele de distributie apă PEID cu diametre între De 63-De 180 mm

 

m

25.614

Retele de canalizare menajeră PVC cu diametre între Dn 250-Dn 315 mm

 

m

16.805

Statii de pompare apă uzată menajeră

 

buc.

3

Conductă de refulare PEID cu diametrul cuprins între De 40-De 65 mm

 

m

101

Statie de epurare cu capacitatea de 600 m3/zi

 

buc.

1

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 


ANEXA Nr. 2/4

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

 

Reabilitarea conductei de aductiune apă, reabilitarea si extinderea sistemului de canalizare menajeră si pluvială în orasul Cernavodă, judetul Constanta

Cuprins în Proiectul: „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

beneficiar: Consiliul Local Cernavodă

amplasament Unitatea Administrativ-Teritorială Cernavodă, judetul Constanta

 

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi 1 euro = 4,1549 lei la 7 aprilie 2009)

 

mii lei

15.858*)

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

10.450

- Esalonarea investitiei

 

 

 

- anul I

INV

mii lei

12.000

 

C+M

 

mii lei

8.000

- anul II

INV

mii lei

3.858

 

C+M

 

mii lei

2.450

- Durata de realizare a investitiei:

 

luni

16

- Capacităti:

 

 

 

Reabilitarea conductei de aductiune

 

m

1.182

Reabilitare si modernizare statii de pompare apă uzată menajeră

 

buc.

4

Reabilitarea retelei de canalizare menajeră

 

m

985

Extinderea retelei de canalizare menajeră

 

m

4.610

Reabilitarea retelei de canalizare pluvială

 

m

238

Extinderea retelei de canalizare pluvială

 

m

1.668

Statie de pompare apă pluvială în cheson

 

buc.

1

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

ANEXA Nr. 2/5

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

 

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă - Zona Nord - municipiul Medgidia, judetul Constanta Cuprins în Proiectul: „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

beneficiar: Consiliul Local Medgidia

amplasament Unitatea Administrativ-Teritorială Medgidia, judetul Constanta

 

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi 1 euro = 4,1811 lei la 26 mai 2009)

mii lei

11.249*)

din care:

 

 

- constructii-montaj

mii lei

9.160

- Durata de realizare a investitiei:

luni

9

- Capacităti:

 

 

Reabilitare retea de aductiune PEID De 400 mm

m

2.700

Reabilitare retele de distributie PEID cu diametre cuprinse între De 110-De 355 mm

m

12.575

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/6

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

 

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în satul Siminoc, extindere sistem de canalizare pe străzi în orasul Murfatlar, judetul Constanta

Cuprins în Proiectul: „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

beneficiar Consiliul Local Murfatlar

amplasament Unitatea Administrativ-Teritorială Murfatlar, judetul Constanta

 

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi 1 euro = 4,1811 lei la 26 mai 2009)

mii lei

8.331*)

din care:

 

 

- constructii-montaj

mii lei

6.220

- Durata de realizare a investitiei:

luni

10

- Capacităti:

 

 

Reabilitare cabină foraj

buc.

1

Statie de clorinare cu capacitatea de 2,5 l/s

buc.

1

Conductă de aductiune nouă PEID De 160 mm

m

3.250

Reabilitare rezervor de înmagazinare 150 m3

buc.

1

Reabilitarea retelei de distributie PEID cu diametre cuprinse între De 32-De 160 mm

m

7.395

Extinderea retelei de distributie PEID cu diametre cuprinse între De 32-De 160 mm

m

4.345

Extinderea retelei de canalizare menajeră din PVC Dn 250 mm

m

12.500

Statii de pompare apă uzată

buc.

3

Conductă de refulare statii de pompare ape uzate PEID De 110 mm

m

612

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/7

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

 

Înlocuire conductă de alimentare cu apă OL 600 mm între sursa Biruinta si localitatea Techirghiol, în zona lacului Techirghiol, judetul Constanta

Cuprins în Proiectul: „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

beneficiar: Consiliul Local Techirghiol

amplasament Unitatea Administrativ-Teritorială Techirghiol, judetul Constanta

 

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi 1 euro = 4,1811 lei la 26 mai 2009)

mii lei

1.318*)

din care:

 

 

- constructii-montaj

mii lei

1.035

- Durata de realizare a investitiei:

luni

4

- Capacităti:

 

 

Conductă de aductiune Dn 600 mm

m

800

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 


ANEXA Nr. 2/8

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

 

Statie de epurare ape uzate orasul Rovinari, judetul Gorj

Cuprins în Proiectul: „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

beneficiar: Consiliul Local Rovinari

amplasament Unitatea Administrativ-Teritorială Rovinari, judetul Gorj

 

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi 1 euro = 4,1811 lei la 26 mai 2009)

 

mii lei

11.141*)

din care:

 

 

 

 

- constructii-montaj

 

 

mii lei

4.260

- Esalonarea investitiei:

 

 

 

 

- anul 1

 

INV

C+M

mii lei

9.000

 

 

 

mii lei

3.000

- anul II

 

INV

C+M

mii lei

2.141

 

 

 

 

 

mii lei

1.260

- Durata de realizare a investitiei:

 

 

luni

14

- Capacităti:

 

 

 

 

Statie de epurare cu capacitatea de 2.937,48 m3/zi

 

buc.

1

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/9

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

 

Alimentare cu apă satul Pojogeni, orasul Târgu Cărbunesti, judetul Gorj

Cuprins în Proiectul: „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

beneficiar Consiliul Local Târgu Cărbunesti

amplasament Unitatea Administrativ-Teritorială Târgu Cărbunesti, judetul Gorj

 

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi 1 euro = 4,1811 lei la 26 mai 2009)

mii lei

3.078*)

din care:

 

 

- constructii-montaj

mii lei

1.464

- Durata de realizare a investitiei:

luni

6

- Capacităti:

 

 

Captare foraje existente

buc.

2

Statii de tratare cu capacitatea între 5-10 m3/h

buc.

2

Rezervoare de înmagazinare cu capacitatea de 75 m3

buc.

2

Rezervor de înmagazinare de 40 m3

buc.

1

Retea de distributie cu diametre între De 110-De 63 mm

m

14.800

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/10

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

 

Reabilitare sistem de canalizare si statie de epurare în localitatea Borsec, judetul Harghita

Cuprins în Proiectul: „Sistem integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

beneficiar: Consiliul Local Borsec

amplasament Unitatea Administrativ-Teritorială Borsec, judetul Harghita

 

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi 1 euro = 4,1998 lei la 10 iunie 2009)

mii lei

8.081*)

din care:

 

 

- constructii-montaj

mii lei

5.445

- Durata de realizare a investitiei:

luni

10

- Capacităti:

 

 

Reabilitare retea de canalizare PVC cu Dn 300 mm

m

510

Extindere retea de canalizare menajeră PVC cu diametre între Dn 200 - Dn 300 mm

m

7.087

Statie de pompare apă uzată menajeră

buc.

3

Conducte de refulare cu diametre între De 90 - De 100 mm

m

374

Statie de epurare cu capacitatea de 720 m3/zi

buc.

1

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor

 


ANEXA Nr. 2/11

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

 

Reabilitare si modernizare statie de epurare ape uzate în localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita Cuprins în Proiectul: „Sistem integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

beneficiar: Consiliul Local Odorheiu Secuiesc

amplasament Unitatea Administrativ-Teritorială Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita

 

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi 1 euro = 4,1549 lei la 7 aprilie 2009)

mii lei

16.217*)

din care:

 

 

- constructii-montaj

mii lei

6.889

- Durata de realizare a investitiei:

luni

12

- Capacităti:

 

 

Statie de epurare cu capacitatea de 9.252 m3/zi

buc.

1

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/12

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

 

Statie de epurare ape uzate menajere în municipiul Toplita, judetul Harghita

Cuprins în Proiectul: „Sistem integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

beneficiar Consiliul Local Toplita

amplasament Unitatea Administrativ-Teritorială Toplita, judetul Harghita

 

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi 1 euro = 4,1998 lei la 10 iunie 2009)

mii lei

8.073*)

din care:

 

 

- constructii-montaj

mii lei

2.964

- Durata de realizare a investitiei:

luni

11

- Capacităti:

 

 

Statie de epurare cu capacitatea de 6.883,44 m3/zi

buc.

1

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 


ANEXA Nr. 2/13

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

 

Canalizare menajeră în comuna Ernei, judetul Mures

Cuprins în Proiectul: „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

beneficiar: Consiliul Local Ernei

amplasament Unitatea Administrativ-Teritorială Ernei, judetul Mures

 

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi 1 euro = 3,5995 lei la 8 septembrie 2008)

mii lei

6.873*)

din care:

- constructii-montaj

mii lei

4.972

- Durata de realizare a investitiei:

luni

10

- Capacităti:

 

 

Retea de canalizare menajeră gravitatională din PVC cu diametre între Dn200 -Dn250 mm

m

9.094

Conducte refulare statii de pompare ape uzate PEID cu diametre între De 63 - De 140 mm

m

2.975

Statie de pompare apă uzată menajeră

buc.

6

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/14

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

 

Alimentare cu apă localitatea Miercurea Nirajului, judetul Mures

Cuprins în Proiectul: „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

beneficiar: Consiliul Local Miercurea Nirajului

amplasament Unitatea Administrativ-Teritorială Miercurea Nirajului, judetul Mures

 

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi 1 euro = 4,1998 lei la 10 iunie 2009)

 

mii lei

9.481*)

din care:

 

 

 

 

- constructii-montaj

 

 

mii lei

6.057

- Esalonarea investitiei:

 

 

 

 

- anul I

 

INV

C+M

mii lei

6.000

 

 

 

mii lei

4.000

- anul II

 

INV

C+M

mii lei

3.481

 

 

 

mii lei

2.057

- Durata de realizare a investitiei:

 

 

luni

18


- Capacităti:

 

 

Captare apă cu priză de mal pe râul Nirajul Mare

buc.

1

Statia de tratare capacitate 12,97 l/s

buc.

1

Conductă de aductiune din PEID De 200 mm, Pn 10

m

2.675

Rezervor de înmagazinare de 500 m3

buc.

2

Retele de distributie a apei din PEID cu diametre între De 32 - De 200mm, Pn6

m

9.346


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/15

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

 

Extindere retele de alimentare cu apă potabilă, reabilitare retele de alimentare si distributie apă potabilă, extindere si reabilitare retele de canalizare, amenajare statie de epurare ape uzate în orasul Babadag, judetul Tulcea

Cuprins în Proiectul: „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

beneficiar: Consiliul Local Babadag

amplasament Unitatea Administrativ-Teritorială Babadag, judetul Tulcea

 

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi 1 euro = 4,1811 lei la 26 mai 2009)

 

mii lei

12.871*)

din care:

- constructii-montaj

 

mii lei

6.815

- Esalonarea investitiei:

 

 

 

- anul 1

INV

C+M

mii lei

10.000

 

 

mii lei

5.000

- anul II

INV

C+M

mii lei

2.871

- Durata de realizare a investitiei:

 

mii lei

luni

1.815

15

- Capacităti:

 

 

 

Conductă de aductiune nouă PEID De 160 mm

 

m

610

Reabilitarea retelei de distributie PEID cu diametre între De 63 - De 200 mm

 

m

7.451

Extindere retea de distributie PEID cu diametre între De 63 - De 200 mm

 

m

5.407

Reabilitarea retelei de canalizare menajeră din PVC si PEID cu diametre între Dn 160 -Dn 500 mm

 

m

2.768

Extinderea retelei de canalizare menajeră din PVC cu diametre între Dn 250 - Dn 400 mm

 

m

8.329

Statie de epurare cu capacitatea de 2.972,16 m3/zi

 

buc.

1

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrică

aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri,

prin înfiintarea Societătii Comerciale „Electrica Furnizare” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează societatea comercială pe actiuni Societatea Comercială „Electrica Furnizare” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1, ca filială a Societătii Comerciale „Electrica” - S.A., prin fuziunea următoarelor societăti: Societatea Comercială Filiala de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare Transilvania Nord” - S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27, judetul Cluj, Societatea Comercială Filiala de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare Transilvania Sud” - S.A., cu sediul în municipiul Brasov, str. Pictor Luchian nr. 25, judetul Brasov, si Societatea Comercială Filiala de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare Muntenia Nord” - S.A., cu sediul în municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Doja nr. 37-39, judetul Prahova, societăti care se dizolvă fără a intra în lichidare.

(2) Înfiintarea Societătii Comerciale „Electrica Furnizare” - S.A. se face în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conditiile prevăzute de prezenta hotărâre, prin operatiuni de fuziune, în conditiile art. 238 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a celor 3 societăti comerciale prevăzute la alin. (1), filiale ale Societătii Comerciale „Electrica” - S.A.

Art. 2. - Se mandatează reprezentantii Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în adunările generale ale actionarilor filialelor Societătii Comerciale „Electrica” - S.A. participante la fuziune să aprobe operatiunile de fuziune prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Societatea Comercială „Electrica Furnizare” - S.A. este persoană juridică română, care se organizează ca societate comercială pe actiuni si functionează potrivit legii si statutului propriu.

Art. 4. - Începând cu data la care operatiunile de fuziune prevăzute la art. 1 îsi produc efectele potrivit legii, Societatea Comercială „Electrica Furnizare” - S.A. preia toate drepturile si îsi asumă toate obligatiile societătilor comerciale supuse fuziunii, respectiv preia drepturile si îsi asumă obligatiile incluse în patrimoniile care se transferă prin fuziune si, de asemenea, se subrogă în drepturile si obligatiile decurgând din raporturile juridice ale societătilor participante cu tertii, inclusiv în litigiile în curs.

Art. 5. - (1) Societatea Comercială „Electrica Furnizare” - S.A. are ca obiect principal de activitate comercializarea de energie electrică (cod CAEN 3514).

(2) Societatea Comercială „Electrica Furnizare” - S.A. poate desfăsura complementar si alte activităti conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutul propriu.

(3) Transferul către Societatea Comercială „Electrica Furnizare” - S.A. al drepturilor si obligatiilor derivând din avizele, autorizatiile, permisele si licentele detinute de societătile comerciale care se reorganizează potrivit art. 1 alin. (1) va opera de drept la data la care operatiunea de fuziune îsi produce efectele potrivit legii, fără a fi necesară obtinerea unui acord prealabil în acest sens al autoritătilor emitente, în conditiile legii.

(4) După înfiintarea Societătii Comerciale „Electrica Furnizare” - S.A., autoritătile competente vor emite sau vor modifica, după caz, avizele, autorizatiile, permisele si licentele necesare pentru desfăsurarea activitătii acestei societăti, în maximum 30 de zile de la data solicitărilor primite în acest sens.

(5) Societatea Comercială „Electrica Furnizare” - S.A. va functiona pentru o perioadă de 30 de zile de la data înfiintării, în baza licentelor existente de furnizare ale filialelor ce fuzionează, perioadă în care trebuie să îsi obtină licenta proprie în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 6. - Societatea Comercială „Electrica Furnizare” - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor constituită din reprezentantii actionarilor si este administrată de consiliul de administratie. Atributiile adunării generale a actionarilor si ale consiliului de administratie sunt cuprinse în statutul propriu.

Art. 7. - Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale „Electrica Furnizare” - S.A. este formată din 3 membri, care sunt numiti si revocati de către fiecare actionar în parte, în conditiile legii.

Art. 8. - Consiliul de administratie al Societătii Comerciale „Electrica Furnizare” - S.A este format din 5 membri, care sunt numiti si revocati de către adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale „Electrica Furnizare” - S.A.

Art. 9. - (1) Personalul angajat în cadrul societătilor care îsi încetează activitatea, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se preia de către societatea nou-înfiintată, beneficiind de prevederile art. 169 si 170 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contractul colectiv de muncă aplicabil anterior societătilor comerciale care se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri rămâne în vigoare până la încheierea noului contract colectiv de muncă, în conditiile legii, de către societatea comercială înfiintată potrivit art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2010.

Nr. 930.

 

DECIZII ALE PRIMULUI –MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gavril Călin Platon,

inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

            Având în vedere Adresa Judecătoriei Cluj-Napoca nr. 1.244/12/A din 31 august 2010,

            în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 94 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            primul-ministru emite prezenta decizie.

 

            Articol unic. - Se constată suspendarea de drept a raportului de serviciu, începând cu data de 30 august 2010, al domnului Gavril Călin Platon, inspector

guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2010.

Nr. 219.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente trimestrului II 2010,

care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

            Având în vedere prevederile art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură,

            în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

            ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă cantitătile de motorină aferente trimestrului II 2010, care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Cantitatea totală de motorină prevăzută la art. 1 este de 31.635.981 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 36.761.010 lei.

            Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 7 septembrie 2010.

Nr. 202.

 

 

ANEXĂ

 

Cantitătile de motorină aferente trimestrului II 2010,

care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Nr. crt.

Specificare

Cantităti de motorină (litri)

Valoare ajutor de stat*) (lei)

1.

Sectorul vegetal

29.332.159

34.083.968

2.

Sectorul zootehnic

2.269.368

2.637.006

3.

Sectorul îmbunătătiri funciare

34.454

40.036

 

TOTAL:

31.635.981

36.761.010


*) Cuantumul ajutorului de stat acordat sub formă de rambursare este de 1,162 lei/litru motorină.

 

RECTIFICARI

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.856/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 27 octombrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 58, în loc de: „58. Coziocova Inna, fiica lui Nicolai si Galina, născută la data de 1 iulie 1983 în localitatea Basarabeasca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Basarabeasca, Str. Muncii nr. 64. (4.087/2008)” se va iti: „58. Cozicova Inna, fiica lui Nicolai si Galina, născută la data de 1 iulie 1983 în localitatea Basarabeasca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Basarabeasca, Str. Muncii nr. 64. (4.087/2008)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 17, în loc de: „17. Popusoi Elena, fiica lui Rusu Ilie si Agripina, născută la data de 21 mai 1949 în localitatea Tarutino, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 3, bl. 2, ap. 60. (2.511/2004)” se va citi: „17. Popusoi Elena, fiica lui Russu Ilia si Agrepina, născută la data de 21 mai 1949 în localitatea Nadrecinoe, Ucraina, cetătean


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.