MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 636/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 636         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Vineri, 10 septembrie 2010

 

SUMAR

 

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

19. - Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 

20. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

DECRETE

 

883. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intentie, semnată de autoritătile române la Bucuresti la 16 iunie 2010, actualizată prin Scrisoarea suplimentară de intentie, semnată la Bucuresti la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 2 iulie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

 

884. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut si finantare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW) si România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice al României (împrumutat) si Municipiul Timisoara (Agentia de implementare a programului) pentru un împrumut de 3.000.000 euro si o contributie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2009 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010

 

886. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

887. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

888. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

889. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

890. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

891. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

892. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

894. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

896. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

           

897. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

898. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

899. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

80. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

81. - Ordonantă de urgentă privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (al doilea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat Ta Bruxelles la 20 iulie 2010 si laBucuresti la 2 august 2010, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

 

Memorandum suplimentar de întelegere (al doilea addendum la Memorandumul de  întelegere) între Uniunea Europeană si România

 

916. - Hotărâre privind darea în folosinta gratuită a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a unei suprafete dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.183. - Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea modelului Contractului pentru desfăsurarea activitătilor prevăzute în programele nationale de sănătate de evaluare, profilactice si cu scop curativ, finantate din bugetul Ministerului Sănătătii, din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii, derulate de către spitalele publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.031/2010

 

4.463. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea programelor scolare pentru cultura de specialitate, pregătire practica săptămânală si pregătire practică comasată pentru clasa a X-a, ciclul inferior al învătământului liceal, filiera tehnologică - domeniile de pregătire cjenerală, pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului sănătătii nr. 896/2010

 

 


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 

În temeiul art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, al art. 7 alin. (3) si (4) teza finală si alin. (5) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicată, precum si al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Camera Deputatilor constată încetarea, ca urmare a decesului, a mandatului deputatului loan Timis, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 3, la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 si, în consecintă, vacantarea locului de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 septembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 19.

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008

pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 40 alin. (4) si al art. 42 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Aurelia Vasile, apartinând Grupului parlamentar al PSD+PC, trece de la Comisia pentru industrii si servicii la Comisia pentru muncă si protectie socială, în calitate de membru;

- doamna deputat Cristina Ileana Dumitrache, apartinând Grupului parlamentar al PSD+PC, trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia pentru muncă si protectie socială, în calitate de membru;

- domnul deputat Mircea Dusa, apartinând Grupului parlamentar al PSD+PC, trece de la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic la Comisia pentru muncă si protectie socială, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor, în sedinta din data de 8 septembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 20.

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intentie, semnată de autoritătile române la Bucuresti la 16 iunie 2010,

actualizată prin Scrisoarea suplimentară de intentie, semnată la Bucuresti la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar

International din 2 iulie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International,

convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International

din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director

al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 179 din 18 august 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Scrisoarea de intentie, semnată de autoritătile române la Bucuresti la 16 iunie 2010, actualizată prin Scrisoarea suplimentară de intentie, semnată la Bucuresti la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 2 iulie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de

autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 37/2010, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 883.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut si finantare

dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW) si România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice

al României (împrumutat) si Municipiul Timisoara (Agentia de implementare a programului)

pentru un împrumut de 3.000.000 euro si o contributie financiară de 2.000.000 euro

pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipală faza a II-a),

semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2009 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 172 din 28 iulie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de împrumut si finantare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW) si România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice al României (împrumutat) si Municipiul Timisoara (Agentia de


implementare a programului) pentru un împrumut de 3.000.000 euro si o contributie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2009 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 884.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cornel Ionescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Ucraina.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 886.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bogdan Mazuru se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Franceză.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 887.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul lacob Prada se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Irak.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 888.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cosmin George Dinescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Croatia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 889.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 603/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Caplan Adriana se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Pitesti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 890.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

si numirea sa în functia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 600/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Udangiu Răzvan Viorel se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti si se numeste în functia de judecător la Tribunalul Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 891.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 602/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mota Tinela se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Târgu Jiu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 892.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Nica Caliopia, judecător la Tribunalul Neamt, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 894.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 628/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Popescu Mirela, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 896.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 629/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bălu Ioan, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 897.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 579/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Jieanu Marin, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 898.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 627/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Pupăzan Constantin, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 899.

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

Având în vedere necesitatea asigurării cu prioritate a finantării din împrumuturile contractate de unitătile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a continuării si finalizării investitiilor publice de interes local, aflate în curs de implementare,

luând în considerare faptul că arieratele bugetare înregistrate la nivelul unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reflectă în deficitul bugetului general consolidat, precum si faptul că neachitarea de către unitătile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a obligatiilor de plată fată de operatorii economici, decurgând din contractele încheiate pentru executarea investitiilor publice de interes local si a căror finantare se poate asigura din împrumuturi, conduce la înrăutătirea activitătii financiare a acestor operatori,

având în vedere că neadoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ conduce la blocarea implementării investitiilor de interes pentru comunitătile locale,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - La articolul 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În situatia în care în cursul exercitiului financiar comisia prevăzută la alin. (3) a emis autorizări pentru efectuarea de trageri din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitătile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, a căror valoare însumată reprezintă cel putin 80% din limita anuală pentru trageri stabilită în conditiile alin. (1), aceasta autorizează efectuarea de trageri cu parcurgerea succesivă a următoarelor etape:

a) maximum 10 milioane lei pentru fiecare cerere de tragere din împrumuturile contractate de unitătile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;

b) în cazul cererilor de tragere din împrumuturile contractate de unitătile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a căror valoare depăseste suma de 10 milioane lei, pentru valoarea care depăseste această sumă se aplică principiul pro rata la suma rămasă disponibilă după autorizarea efectuării de trageri, prevăzută la lit. a);

c) în cazul în care după autorizarea efectuării de trageri, prevăzută la lit. b), rezultă diferente, până la acoperirea integrală a cererilor de trageri ale unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, diferentele se autorizează pentru a fi efectuate în anul următor, cu încadrarea în limita anuală;

d) în cazul finantărilor rambursabile care urmează a fi contractate, tragerile se autorizează pentru a fi efectuate începând cu anul următor, cu încadrarea în limitele anuale, în conditiile legii. Dacă suma rămasă disponibilă din limita anuală aferentă unui exercitiu financiar este depăsită de valoarea însumată a cererilor de trageri pentru anul respectiv, se aplică principiul pro rata, iar diferentele se autorizează pentru a fi efectuate în anul următor."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 80.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (al doilea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România,

semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 si la Bucuresti la 2 august 2010, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România,

semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

 

Având în vedere:

- amânarea tragerii celei de-a treia transe, initial asumată pentru al doilea trimestru al anului 2010, si necesitatea încadrării în calendarul stabilit cu Comisia Europeană în ceea ce priveste eliberarea transelor din împrumut;

- asigurarea unei finantări echilibrate a deficitului bugetar din surse interne si externe, precum si consolidarea rezervei tampon în valută conform celor agreate cu Fondul Monetar International si Comisia Europeană;


- riscul reputational pentru statul român în cazul în care această transă nu ar fi disponibilizată conform calendarului, luând în considerare faptul că, în baza angajamentului luat de România fată de Comisia Europeană de a finaliza în regim de urgentă procedura internă de ratificare a documentelor contractuale, aceasta si-a programat în planurile sale de finantare atragerea de fonduri prin lansarea unei emisiuni de obligatiuni în luna septembrie si luând în considerare faptul că aceste elemente constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Se ratifică Memorandumul suplimentar de întelegere (al doilea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 si la Bucuresti la 2 august 2010, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2009, publicată în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 455 din 1 iulie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 364/2009, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministerul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 81.

 

MEMORANDUM SUPLIMENTAR DE ÎNTELEGERE

(al doilea addendum la Memorandumul de întelegere)

între Uniunea Europeană si România*)

 

1. La data de 6 mai 2009, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 2009/459/CE pentru a pune la dispozitia României asistentă financiară pe termen mediu de până la 5 miliarde euro. La 16 februarie 2010, Consiliul a modificat această decizie pentru a reflecta impactul pe care l-a avut asupra obiectivelor programului recesiunea mai puternică decât cea anticipată. Asistenta este oferită sub formă de împrumut pe termen mediu în cadrul facilitătii pentru balanta de plăti a statelor membre [având la bază art. 1431 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (Tratatul) si Regulamentul nr. 332/20022]. Asistenta Uniunii Europene (UE) pentru România vine în completarea sprijinului acordat de Fondul Monetar International (FMI) prin intermediul unui acord stand-by (ASB), în valoare de 11,4 miliarde DST (aproximativ 12,95 miliarde euro), aprobat la data de 4 mai 2009. Sprijin suplimentar multilateral în valoare de 2 miliarde euro va fi furnizat de către Banca Mondială (1 miliard euro), precum si de Banca Europeană de Investitii (BEI) si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)^ miliard euro).


*) Traducere.

 

2. Memorandumul de întelegere (Memorandumul), care stabileste criteriile de politică economică legate de fiecare transă, precum si conditiile de raportare si monitorizare a împrumutului, a fost semnat la data de23 iunie 2009. Implementarea măsurilor fiscale, a celor din sectorul financiar si a măsurilor de reformă structurală prevăzute în Memorandum ar trebui să permită economiei să reziste la presiunile de lichiditate pe termen scurt, asigurând în acelasi timp si îmbunătătirea competitivitătii si sprijinirea ajustării coerente a dezechilibrelor pe termen mediu, reasezând astfel economia pe o bază solidă si durabilă. Prima transă de 1,5 miliarde euro a fost virată la data de 27 iulie 2009 în urma semnării Acordului de împrumut la 23 iunie 2009. Adoua transă în valoare de 1 miliard euro a fost virată la data de 11 martie 2010. Alte 3 transe au fost programate pentru perioada cuprinsă între trimestrul II al anului 2010 si trimestrul II al anului 2011.

3. În luna august 2009, serviciile Comisiei au participat la o misiune de evaluare a FMI, care a dus la eliberarea celei de-a doua transe în cadrul programului FMI. Deoarece la acel moment nu era planificată nicio transă UE, misiunea nu a reprezentat o evaluare formală în cadrul programului de asistentă din partea UE. S-a convenit cu autoritătile revizuirea unora dintre obiectivele programului. În mod special, tinta de deficit pentru bugetul de stat 2009 a fost stabilită la 7,8% din PIB în termeni ESA95 (7,3% din PIB în termeni cash) datorită recesiunii mai puternice decât cea prognozată. Au fost identificate măsuri suplimentare pentru limitarea deficitului în anul 2010 la 6,4% din PIB în termeni ESA95 (5,9% din PIB în termeni cash), inclusiv măsuri menite să mentină sub control cheltuielile cu salariile din sectorul public ca procent din PIB si să limiteze cheltuielile cu pensiile si cele cu bunuri si servicii, precum si cresteri ale accizelor.


1 Fostul art. 199 din Tratatul de înfiintare a Comunitătii Europene.

2 Asa cum este modificat de Regulamentul nr. 431/2009.


 

4. Serviciile Comisiei au efectuat, în lunile octombrie/noiembrie 2009 si ianuarie 2010, misiuni de evaluare a progreselor realizate în ceea ce priveste conditiile specifice atasate celei de-a doua transe de 1 miliard euro în cadrul programului de asistentă financiară a UE. Aceste misiuni au fost comune cu cele ale FMI si Băncii Mondiale. Conform constatărilor acestor misiuni si după consultarea cu Comitetul Economic si Financiar, criteriile de politică economică asociate virării celei^ de-a doua transe din împrumutul UE au fost îndeplinite. În mod special, Parlamentul a adoptat un buget pe anul 2010 în conformitate cu tintele programului si au fost realizate progrese satisfăcătoare în alte domenii ale reformelor structurale. Totusi, tinându-se seama de prognoza macroeconomică modificată si de întârzierile ivite în implementarea unora dintre măsurile de reformă prevăzute în Memorandum, s-a impus ajustarea conditiilor asociate virării transelor viitoare din cadrul asistentei financiare. Modificările convenite în legătură cu criteriile specifice de politică economică au fost prevăzute în anexa la Memorandumul suplimentar de întelegere (primul Memorandum suplimentar), semnat de autoritătile române la data de 18 februarie 2010 si de comisarul Olli Rehn la data de 22 februarie 2010. Totodată, s-a convenit reducerea graduală a deficitului fiscal, astfel încât în anul 2012 acesta să ajungă sub nivelul de referintă de 3% din PIB prevăzut în Tratat. La data de 16 februarie 2010, acest acord a fost avizat prin Recomandările revizuite ale Consiliului Ecofin către România, conform art. 126(7) din Tratat.

5. Serviciile Comisiei au mai efectuat o misiune de evaluare împreună cu expertii FMI si ai Băncii Mondiale în perioada 26 aprilie-10 mai 2010, pentru a evalua progresele înregistrate în ceea ce priveste conditiile specifice asociate celei de-a treia transe, în valoare de 1,15 miliarde euro, în cadrul programului de asistentă financiară a UE. S-a constatat că, în contextul politicilor actuale, tinta de deficit fiscal pentru anul 2010, de 6,4% din PIB, va fi ratată cu o marjă semnificativă, ca urmare a unei deteriorări a conditiilor economice, dificultătilor în colectarea veniturilor si derapajelor pe partea de cheltuieli. Cu toate acestea, Guvernul României si-a asumat angajamentul de a lua măsuri compensatorii suplimentare (vezi anexa nr. 1). Aceste măsuri vor trebui adoptate si implementate înainte de eliberarea de către Comisie a celei de-a treia transe din împrumutul UE. Acest lucru va fi verificat în iulie 2010. În alte domenii de reformă par a se fi înregistrat progrese notabile, ce includ adoptarea de către Parlament a legii responsabilitătii fiscale si a legii menite să asigure independenta autoritătilor de supraveghere din sectorul financiar nonbancar, adoptarea de către Guvern a unei propuneri de reformă a sistemului de pensii, precum si semnarea contractului privind analiza functională a administratiei publice. Conform acestor constatări si după consultarea cu Comitetul Economic si Financiar, criteriile de politică economică pentru virarea ceiei de-a treia transe din împrumutul UE par a fi fost îndeplinite în linii mari.

6. Cu toate acestea, se impune ajustarea conditiilor aferente virării următoarelor transe din asistenta financiară, pentru a reflecta în mod special măsurile de consolidare fiscală agreate de Guvernul României. Modificările convenite în criteriile specifice de politică economică sunt prezentate în anexa nr. 1 la acest al doilea Memorandum suplimentar de întelegere (al doilea Memorandum suplimentar), ce constituie al doilea addendum la Memorandum.

7. Prevederile articolelor din Memorandum si din primul Memorandum suplimentar (inclusiv ale anexelor acestora) rămân valabile si în vigoare dacă nu sunt amendate în mod explicit prin acest al doilea Memorandum suplimentar.

8. Virarea tuturor transelor viitoare rămase în cadrul programului este conditionată de conformitatea măsurilor implementate de către Guvernul României în baza acestui al doilea Memorandum suplimentar cu prevederile Tratatului UE. În mod special, prevederile ordonantei de urgentă a Guvernului privind combaterea evaziunii fiscale trebuie să fie aliniate la prevederile Tratatului UE înainte de intrarea sa în vigoare.

9. În baza îndeplinirii conditiilor prevăzute în Memorandum si în primul Memorandum suplimentar si în urma consultării Comitetului Economic si Financiar, Comisia va decide cu privire la eliberarea celei de-a treia transe, în valoare de 1,15 miliarde euro, sub rezerva implementării măsurilor de consolidare fiscală prezentate în anexa nr. 1 (sectiunea „Actiuni ce vor fi întreprinse înaintea virării celei de-a treia transe a împrumutului UE") si a semnării celui de-al doilea Memorandum suplimentar de către părti si a intrării în vigoare a acestuia.

10. Anexa nr. 1 face parte integrantă din acest al doilea Memorandum suplimentar.

11. Toate notificările legate de acest al doilea Memorandum suplimentar vor fi transmise în mod valabil dacă sunt trimise, în scris, la adresa:

 

Pentru Comunitatea Europeană:

Comisia Comunitătilor Europene

Directia Generală pentru Afaceri Economice si Financiare

B-1049 Bruxelles

Nr. fax: +32 2 299 35 23

 

Pentru primul-ministru:

Cabinetul primului-ministru

Piata Victoriei nr. 1

Sectorul 1, 011791, Bucuresti Nr. fax:+40 21 319 15 88

 

Pentru Ministerul Finantelor Publice din România:

Ministerul Finantelor Publice din România

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5, 050741, Bucuresti Nr. fax:+40 21 312 16 30

 

Pentru Banca Natională a României:

Banca Natională a României

Str. Lipscani nr. 25

Bucuresti, 030031

Nr. fax:+40 21 312 62 60

 

12. Pentru România, acest al doilea Memorandum suplimentar va intra în vigoare după parcurgerea procedurilor interne prevăzute de legislatia română. Acest al doilea Memorandum suplimentar poate fi amendat cu acordul comun al părtilor, sub forma unui addendum. Orice astfel de addendum va constitui parte integrantă a Memorandumului si va intra în vigoare în conformitate cu aceleasi proceduri ca si cele aplicabile Memorandumului.

Adoptat la Bruxelles la 20 iulie 2010 si la Bucuresti la 2 august 2010, în 5 exemplare originale în limba engleză.

 

ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Reprezentată de

Reprezentată de Comisia Europeană

Emil Boc,

Olli Rehn,

prim-ministru

membru al Comisiei Europene

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

 

ministrul finantelor publice

 

Mugur Constantin Isărescu,

 

guvernatorul Băncii Nationale a României

 


ANEXA Nr. 1

CRITERII SPECIFICE DE POLITICĂ ECONOMICĂ

(Modificări si completări la anexa nr. I la Memorandumul de întelegere si la anexa 1

la primul Memorandum suplimentar de întelegere)

 

Avându-se în vedere modificarea perspectivelor economice pentru anul 2010 apărută de la evaluarea programului din luna ianuarie 2010, tinta de deficit ESA95 pentru anul 2010, de 6,4% din PIB, din primul Memorandum suplimentar va fi înlocuită cu o tintă de 7,3% din PIB în termeni ESA95 (6,8% din PIB în termeni de numerar). Pentru mentinerea încrederii în cifrele privind deficitul bugetului general consolidat, Guvernul României este gata să supună aceste cifre în permanentă unui audit. Progresele în materie de consolidare fiscală vor fi monitorizate în raport cu această nouă tintă. În plus, criteriile specifice de politică economică precizate în anexa nr. I la Memorandumul de întelegere si în anexa 1 la primul Memorandum suplimentar de întelegere vor fi completate cu următoarele actiuni:

Actiuni ce vor fi întreprinse înaintea virării celei de-a treia transe a împrumutului UE

- Implementarea riguroasă a unor măsuri de reducere a cheltuielilor, ce includ:

- o reducere cu 25% a salariilor din sectorul public, sporurilor si altor compensatii plătite tuturor salariatilor din sectorul public începând cu data de 1 iulie 2010, asigurând în acelasi timp un salariu minim de 600 lei;

- rationalizarea în continuare a numărului de salariati din sectorul public în lunile următoare;

- o reducere cu 15% a tuturor prestatiilor sociale, cu exceptia pensiilor si a alocatiilor pentru însotitorii persoanelor cu handicap cu gradul I de invaliditate. Programele sociale care nu sunt directionate către grupurile dezavantajate ale societătii vor contribui, proportional, cu mai mult la această reducere;

- o înghetare a pensionărilor anticipate începând cu data de 1 iunie 2010 si până la intrarea în vigoare a legii de reformă a sistemului de pensii. Pensiile noi de invaliditate vor fi acordate numai dacă acestea au fost în prealabil aprobate de echipele de evaluare medicală din Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

- reducerea cu 0,3% din PIB a transferurilor către autoritătile locale.

- Implementarea riguroasă a unor măsuri de sporire continuă a veniturilor, ce includ:

- o crestere a ratei TVA de la 19% la 24%;

- extinderea bazei de impunere pentru impozitul pe venit, pentru a include si tichetele de masă, veniturile din câstigurile de capital, inclusiv dobânzile la depozitele bancare si plătile compensatorii, precum si eliminarea graduală a scutirilor de la impozitul pe venit acordate programatorilor din domeniul IT.

În cazul în care aceste actiuni nu sunt implementate până la începutul lunii iulie 2010 sau nu conduc la consolidarea anticipată, vor fi implementate actiuni suplimentare de consolidare fiscală, pentru a se elimina orice deficit bugetar anticipat.

A patra transă [T4 2010]

A. Consolidare fiscală

- Progrese în implementarea bugetului pe anul 2010 ce vizează o tintă de deficit al bugetului general consolidat de 7,3% din PIB în termeni ESA95 (deci 6,8% din PIB în termeni de numerar)

- Adoptarea unui proiect de buget pentru anul 2011 care are în vedere continuarea reducerii considerabile a deficitului structural, în conformitate cu recomandarea Consiliului formulată la art. 126.7

- Eliminarea celui de-al 13-lea salariu aferent anului 2010 pentru angajatii din sectorul public. Acest lucru se va reflecta în bugetul anului2011.

- Respectarea tintei din bugetul anului 2010 pentru cheltuielile cu bunuri si servicii, excluzând rambursarea arieratelor acumulate

B. Guvernanta fiscală si reforma fiscală structurală

- Stimularea adecvată a inspectorilor cu atributii în colectarea impozitelor si taxelor, în vederea majorării veniturilor fiscale

- Actiuni efective îndreptate împotriva evaziunii fiscale, în mod deosebit pentru a spori veniturile din accize cu 2 miliarde lei comparativ cu nivelurile anului 2009

- Aprobarea de către Parlament a legislatiei revizuite a pensiilor până la sfârsitul lunii septembrie 2010

C. Reglementarea si supravegherea sectorului financiar

- Intrarea în vigoare a legii privind independenta autoritătilor de supraveghere din sectorul financiar nonbancar până la finele lunii septembrie 2010

- Asigurarea capacitătii Băncii Nationale a României de a face fată provocărilor la adresa stabilitătii financiare, generate printre altele de presiunile asupra calitătii activelor, inclusiv prin planuri de contingentă

- întărirea finantării fondului de garantare a depozitelor prin: (i) majorarea cotei efective de contributie la 0,3% în 2011 si cresterea progresivă a ratei de acoperire prealabilă la 2%; (ii) eliminarea treptată a liniilor de credit stand-by de la institutiile de credit, începând din luna ianuarie 2011; (iii) revizuirea aranjamentelor de guvernantă a Fondului de Garantare a Depozitelor pentru a se asigura că nici membrii Consiliului si nici angajatii institutiilor de credit nu sunt reprezentati în consiliul de administratie. Amendamentele necesare ar trebui să intre în vigoare începând cu finele lunii septembrie 2010.

- Mentinerea cadrului actual de reglementare prudentială în materie de provizionare

- Consolidarea stabilitătii financiare prin retinerea de la promovarea unor initiative legislative (precum actualul proiect al legii insolvabilitătii personale) ce ar submina disciplina în materie de creditare

- Efectuarea amendamentelor legislative necesare menite să clarifice regimul de despăgubire a creditorilor băncilor plasate sub administrare specială, pentru a asigura implementarea efectivă a legislatiei recent amendate privind lichidarea institutiilor de credit cu probleme financiare. Această legislatie ar trebui să intre în vigoare până la sfârsitul lunii decembrie 2010.

D. Reforme structurale

- Punerea în aplicare a tintelor trimestriale rezultând în reducerea trimestrială cu 2,5% a arieratelor de către fiecare dintre cele 10 companii de stat cu cele mai mari pierderi. Punerea în aplicare va începe cu al treilea trimestru al anului 2010.

- Pasi concreti în directia privatizării sau închiderii Societătii Comerciale „Termoelectrica" - S.A. si a privatizării Societătii Nationale de Transport Feroviar CFR Marfă - S.A.

- Rationalizarea numărului de scoli si de spitale

- Adoptarea unui acord multianual de performantă între Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si agentiile de implementare în termen de 30 de zile de la adoptarea de către Guvern a cadrului bugetar pe termen mediu.

A cincea transă [T2 2011] A. Consolidare fiscală

- Implementarea de prevederi în buget care să garanteze că fondul de salarii din sectorul public în anul 2011 nu va depăsi 39 miliarde lei. Acest obiectiv va fi realizat prin reducerea numărului total de angajati în sectorul public la 1,29 milioane la începutul anului 2011.

- Introducerea sistemului de copiată pentru serviciile medicale. Ponderea scutirilor de la obligatia de a efectua aceste plăti nu va depăsi 40%.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în folosinta gratuită a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

a unei suprafete dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului

si în administrarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în folosinta gratuită a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, pe o perioadă de 49 de ani, a unei suprafete de 46,35 m2, situată la nivelul V al imobilului aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru a fi utilizată de către personalul birourilor de reprezentare, penal si civil.

(2) Darea în folosinta gratuită a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a suprafetei prevăzute la

alin. (1) încetează la împlinirea termenului, la data la care imobilul nu va mai avea destinatia de sediu al Înaltei Curti de Casatie si Justitie ori la data la care suprafata respectivă va înceta să mai fie utilizată potrivit destinatiei prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - Transmiterea suprafetei prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Înalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 916.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei din imobilul, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie

în folosinta gratuită a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Datele de identificare a bunului

Institutia publică

din administrarea căreia

bunul se transmite

în folosintă gratuită

Institutia publică

în a cărei folosintă gratuită

se transmite bunul

37261

8.29.04

Suprafata de 46,35 m2, compusă din camera 503 (17,00 m2), camera 504 (17,72 m2) si camera 507 (11,63 m2), având destinatia de birou procurori judiciari, aflată la nivelul V al imobilului situat în municipiul Bucuresti,

Str. Batistei nr. 25, sectorul 2

Înalta Curte de Casatie si Justitie

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie

si Justitie


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea modelului Contractului pentru desfăsurarea activitătilor

prevăzute în programele nationale de sănătate de evaluare, profilactice si cu scop curativ,

finantate din bugetul Ministerului Sănătătii, din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii,

derulate de către spitalele publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale,

aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.031/2010

 

Văzând Referatul comun de aprobare al Directiei generale economice si al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A. 9.435 din 6 septembrie 2010,

având în vedere prevederile art. 1901 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Modelul Contractului pentru desfăsurarea activitătilor prevăzute în programele nationale de sănătate de evaluare, profilactice si cu scop curativ, finantate din bugetul Ministerului Sănătătii, din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii, derulate de către spitalele publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.031/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 20 iulie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. să deconteze lunar, pe baza cererii justificative a unitătii sanitare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract, însotită de documentele justificative, în termen de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentelor justificative, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, contravaloarea facturii, prezentată în copie, pentru bunurile si serviciile acordate în cadrul programelor/subprogramelor nationale de sănătate, tinând seama si de următoarele criterii:

a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior;

b) disponibilul din cont rămas neutilizat;

c) indicatorii fizici realizati în perioada anterioară;

d) bugetul aprobat cu această destinatie;

e) raportarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a datelor în registrul bolnavilor specific programului derulat, acolo unde aceasta există;".

2. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Decontarea contravalorii bunurilor si serviciilor acordate pentru desfăsurarea activitătilor prevăzute în programele nationale de sănătate se realizează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentelor justificative, cu exceptia sumelor necesare pentru drepturile salariale aferente personalului care desfăsoară activităti în cadrul programelor nationale de sănătate, în limita sumelor disponibile cu această destinatie."

3. La anexa nr. 2, punctele 3, 4 si litera a) din notă vor avea următorul cuprins:

„3. Sumele achitate furnizorilor de medicamente si/sau materiale sanitare specifice aprovizionate în luna ................ 2010: ........................ lei si, după caz, sumele plătite pentru drepturile salariale ale personalului în luna .......................... 2010:.......................lei

4. Nr./Data si suma achitată conform documentelor justificative (copii ale ordinelor de plată, copii ale statelor de plată aferente personalului care desfăsoară activităti în cadrul programelor nationale de sănătate):

4.1......................................lei

4.2......................................lei

4.3......................................lei

a) Decontul lunar va fi însotit de copia ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) enumerate la pct. 4, de copia facturilor pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, aprovizionate de spital, care au făcut obiectul plătilor în luna pentru care se întocmeste raportarea si, după caz, de copia statelor de plată aferente personalului care desfăsoară activităti în cadrul programelor nationale de sănătate."

Art. II. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si spitalele publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 6 septembrie 2010.

Nr. 1.183.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea programelor scolare pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală si pregătire practică comasată pentru clasa a X-a,

ciclul inferior al învătământului liceal, filiera tehnologică - domeniile de pregătire generală, pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar

 

Având în vedere prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, tinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă programele scolare pentru clasa a X-a, ciclul inferior al învătământului liceal, filiera tehnologică, pentru domeniile de pregătire generală.

(2) Lista domeniilor de pregătire generală pentru care au fost elaborate programe scolare pentru clasa a X-a, ciclul inferior al învătământului liceal, filiera tehnologică, este prezentată în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Programele scolare pentru domeniile de pregătire generală prezentate la alin. (2) sunt incluse în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Programele scolare aprobate la art. 1 intră în vigoare începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Secretariatul de Stat pentru învătământul Preuniversitar, Directia Generală Educatie si învătare pe Tot Parcursul Vietii, Directia Generală învătământ în Limbile Minoritătilor, Relatia cu Parlamentul si Sindicatele, Directia Generală Economic, Finante, Centrul National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, conducerile unitătilor de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 4.463.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului sănătătii nr. 896/2010 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii nr. 355/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 9 iunie 2010, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la nr. crt. 41 coloana „Indicativul standardului", în loc de: „SR EN 62336:2008" se va citi: „SR EN 62366:2008".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.