MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 642/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 642         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Marti, 14 septembrie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

902. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

903. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

904. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

933. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

110. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea modelului de legitimatii de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului propriu si al unitătilor subordonate ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

2.289. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu „Medium Term Notes"

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Academiei Române, în semn de apreciere deosebită pentru întreaga activitate de cercetare stiintifică, încununată cu finalizarea „Dictionarului Limbii Române", dorind a răsplăti munca si dăruirea celor ce au pregătit acest important instrument de lucru,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria A „Literatura":

1. doamnei Ioana Maria I. Anghel, cercetător stiintific (Cluj-Napoca);

2. doamnei Elena I. Ciobanu, cercetător stiintific (Bucuresti);

3. doamnei Elena V. Comsulea, cercetător stiintific (Cluj-Napoca);

4. doamnei Zorela Maria I. Creta, cercetător stiintific (Bucuresti);

5. doamnei Valentina M. Hristea, cercetător stiintific (Bucuresti);

6. doamnei Angela I. Mira, cercetător stiintific (Cluj-Napoca);

7. doamnei Georgeta G. Mitran, cercetător stiintific (Bucuresti);

8. doamnei Eleonora Maria R. Popa, cercetător stiintific (Bucuresti);

9. doamnei Valentina D. Serban, cercetător stiintific (Cluj-Napoca);

10. doamnei Zizi I. Stefănescu-Goangă, cercetător stiintific (Bucuresti);

11. doamnei Emilia P. Todoran, cercetător stiintific (Cluj-Napoca).

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F „Promovarea culturii":

1. doamnei Doina C.-V Cobet, cercetător stiintific (Iasi);

2. doamnei Eugenia C-tin Dima, cercetător stiintific (Iasi);

3. doamnei Cristina Michaela M. Florescu, cercetător stiintific (Iasi);

4. doamnei Rodica D. Marian, cercetător stiintific (Cluj-Napoca).

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria H „Cercetarea stiintifică":

1. doamnei Monica Mihaela H. St. Busuioc, cercetător stiintific (Bucuresti);

2. doamnei Doina A. Grecu, cercetător stiintific (Cluj-Napoca);

3. doamnei Gabriela S. Haja, cercetător stiintific (Iasi);

4. doamnei Nicoleta- Ana N. Mihai, cercetător stiintific (Bucuresti);

5. domnului Corneliu N. Morariu, cercetător stiintific (lasi);

6. domnului prof. univ. Ioan St. Oprea, cercetător stiintific (lasi);

7. doamnei Carmen-Gabriela FI. Pamfil, cercetător stiintific (lasi);

8. domnului Neculai A. Ursu, cercetător stiintific (lasi);

9. domnului Florin I. Vasilescu, cercetător stiintific (Bucuresti);

10. doamnei Victoria D. Zăstroiu, cercetător stiintific (lasi).

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învătământ în grad de Cavaler domnului prof. univ. Grigore V Brâncus (Bucuresti).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 10 septembrie 2010.

Nr. 902.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi B, ale art. 8 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înfiintarea Serviciului Mobil de Urgentă, Reanimare si Descarcerare - SMURD, pentru înaltul profesionalism si umanismul dovedite în numeroase actiuni de salvare a vietilor omenesti,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili:

- domnului profesor doctor Mircea Chiorean;

- domnului doctor Cristian Boeriu;

- doamnei doctor Simona Bratu;

- domnului general în rezervă doctor Henri Julien, Republica Franceză.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, pentru militari, domnului colonel în rezervă Liviu Micu.

Art. 3. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar, clasa a III-a, pentru civili:

- doamnei Anamaria Szabo, asistent medical principal;

- doamnei Hajnal Vass, asistent medical principal.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 10 septembrie 2010.

Nr. 903.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de recunostintă si apreciere pentru înalta competentă profesională, dăruirea, actele exemplare de curaj si spiritul de sacrificiu dovedite în cadrul Misiunii Uniunii Europene EUPOL Afganistan,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn de război, pentru militari, domnului comisar-sef de politie Câmpian Ioan loan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 10 septembrie 2010.

Nr. 904.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 956/2005

privind plasarea pe piată a produselor biocide

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 21 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.

2. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 12. - Produsele biocide sunt plasate pe piată si folosite

pe teritoriul României numai dacă:

a) sunt autorizate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri; sau

b) sunt avizate în conformitate cu procedura prevăzută la art. 92 alin. (2) si (3)."

3. La articolul 14, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Este interzisă plasarea pe piată a unei substante sau a unui produs biocid neautorizat ori fără acte administrative eliberate de autoritatea competentă, cu exceptia cazurilor de cercetare stiintifică si dezvoltare prevăzute la art. 52 alin. (1) si la cap. XIII."

4. La articolul 45, partea introductivă si litera c.1) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 45. -Autoritatea competentă nu utilizează informatiile cuprinse în documentele prevăzute la art. 35 în beneficiul unui al doilea sau ulterior solicitant decât:

c.1) până la data de 14 mai 2014 pentru toate informatiile transmise în temeiul prezentei hotărâri, cu exceptia cazurilor în care aceste informatii sunt deja protejate în temeiul altor dispozitii referitoare la produsele biocide. În acele cazuri, informatiile continuă să fie protejate până la expirarea oricărei perioade de protectie a datelor prevăzute de legislatia natională, fără să depăsească însă data de 14 mai 2014 sau, dacă este cazul, data până la care se prelungeste perioada de tranzitie mentionată la art. 92 alin. (2), în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Directiva 98/8/CE;".

5. La articolul 46, partea introductivă si litera c.1) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 46. -Autoritatea competentă nu utilizează informatiile cuprinse în documentele prevăzute la art. 35 în beneficiul unui al doilea sau ulterior solicitant decât:

c.1) până la data de 14 mai 2014 pentru toate informatiile transmise în temeiul prezentei hotărâri, cu exceptia cazului în care aceste informatii sunt deja protejate în temeiul altor dispozitii referitoare la produsele biocide, caz în care datele continuă să fie protejate până la expirarea oricărei perioade de protectie a datelor prevăzute de legislatia natională, fără să depăsească însă data de 14 mai 2014 sau, dacă este cazul, data până la care se prelungeste perioada de tranzitie mentionată la art. 92. alin. (2), în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Directiva 98/8/CE;".

6. La articolul 77, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) plasarea pe piată sau utilizarea produselor biocide neautorizate, fără acte administrative eliberate de autoritatea competentă sau ale căror acte administrative au fost anulate;".

7. La articolul 78, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Fapta prevăzută la art. 77 lit. e) se sanctionează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei."

8. La articolul 92, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Autoritatea competentă stabileste durata necesară epuizării stocurilor de produse biocide avizate potrivit prevederilor alin. (2) si (3), care nu au fost înregistrate până la data includerii substantelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1321/2006/280/90/2007, cu modificările sicompletările ulterioare, în Registrul european al produselor biocide, stabilit prin Decizia Comisiei 2010/296/UE din 21 mai 2010 de instituire a registrului produselor biocide, cu respectarea practicilor din celelalte state membre."

9. La articolul 92, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Prin exceptie de la prevederile art. 12 si art. 24 alin. (1) si (2), prin derogare de la prevederile art. 1 si 2 din Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările si completările ulterioare, si fără aducă atingere prevederilor art. 16 alin. (2) din Directiva 98/8/CE si art. 92 alin. (1) din prezenta hotărâre, autoritatea competentă aplică până la data de 14 mai 2014 procedura de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piată pe teritoriul României. În cazul în care o decizie de includere a unei substante active în anexa nr. I sau IA la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările si completările ulterioare, stabileste o dată ulterioară datei de 14 mai 2014, pentru asigurarea conformitătii cu prevederile art. 92 alin. (1), această derogare se aplică în continuare produselor care contin substanta activă în cauză până la data stabilită de respectiva decizie.

În conformitate cu dispozitiile nationale, se poate autoriza plasarea pe piată a unui produs biocid care contine substante active care nu sunt cuprinse în anexa nr. I sau IA la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările si completările ulterioare, pentru respectivul tip de produs. Acele substante active trebuie fie pe piată la data prevăzută în art. 34 alin. (1) din Directiva 98/8/CE ca substante active ale unui produs biocid destinate altor scopuri decât cele definite la art. 10 lit. o) si p)."

 

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2009/107/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE privind introducerea pe piată a produselor biocide, în ceea ce priveste prelungirea anumitor termene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 262 din 6 octombrie 2009, si creează cadrul juridic necesar punerii în aplicare a Deciziei Comisiei 2010/296/UE din 21 mai 2010 de instituire a registrului produselor biocide, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 126 din 22 mai 2010.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 21 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2010.

Nr. 933.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea modelului de legitimatii de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului

propriu si al unitătilor subordonate ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 179 din 7 septembrie 2010 întocmit de Directia management resurse umane,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul legitimatiilor de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru directorii executivi/directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si pentru directorii/directorii adjuncti din cadrul institutelor veterinare, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul legitimatiilor de serviciu pentru personalul din cadrul unitătilor subordonate ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Începând cu aceeasi dată se aprobă modelul legitimatiilor de serviciu pentru personalul din cadrul institutelor veterinare, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Emiterea legitimatiilor de serviciu se face de către Directia management resurse umane din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru personalul angajat în cadrul aparatului propriu, pentru directorii executivi/directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si pentru directorii/directorii adjuncti din cadrul institutelor veterinare.


Art. 5. - Emiterea legitimatiilor de serviciu pentru personalul angajat în cadrul unitătilor subordonate, cu exceptia directorilor executivi/directorilor executivi adjuncti si a directorilor/directorilor adjuncti, se face de către directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, respectiv institutele veterinare.

Art. 6. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin se vor preschimba legitimatiile de serviciu pentru toti angajatii aparatului propriu si al unitătilor subordonate Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 10 septembrie 2010.

Nr. 110.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

MODELUL

legitimatiilor de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor, pentru directorii executivi/directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor

sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

si pentru directorii/directorii adjuncti din cadrul institutelor veterinare


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

MODELUL

legitimatiilor de serviciu pentru personalul din cadrul unitătilor subordonate ale Autoritătii Nationale

Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 


ANEXA Nr. 3*)

 

MODELUL

legitimatiilor de serviciu pentru personalul din cadrul institutelor veterinare

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România

sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni

de titluri de stat pe termen mediu „Medium Term Notes"

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile pct. 4.1 a), b) 2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile art. 35-38 si 56 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu „Medium Term Notes", lansat în anul 2010, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă componenta comisiei de evaluare a societătilor profesionale civile de avocati, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2010.

Nr. 2.289.

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate

pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu

„Medium Term Notes"

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură asigură cadrul si metodologia unitară pentru organizarea si desfăsurarea achizitiei de servicii de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu „Medium Term Notes", denumit în continuare program.

(2) Achizitia serviciilor de asistentă juridică se face de către Ministerul Finantelor Publice prin aplicarea procedurii de cerere de oferte.

(3) Prin servicii de asistentă juridică, în sensul prezentei proceduri, se întelege totalitatea activitătilor de asistentă juridică aferentă programului, în legătură cu, dar nu limitate la:

a) negocierea, pregătirea, revizuirea oricăror documente aferente implementării si derulării programului;

b) asistenta pentru revizuirea si actualizarea regulată a documentului de descriere a emitentului;

c) asistentă în structurarea oricărei tranzactii si participarea în procesul de „due diligence";

d) pregătirea si/sau revizuirea documentelor necesare pentru aprobarea, emiterea, vânzarea sau livrarea instrumentelor din cadrul programului;

e) pregătirea si emiterea unei opinii legale obiective cu privire la fiecare tranzactie în cadrul programului si/sau cu privire la alte actiuni, dacă este cazul;

f) analiza si consilierea cu privire la reglementări specifice care ar putea avea impact asupra programului;

g) pregătirea, la un moment dat pe parcursul derulării programului, a documentatiei necesare care să permită efectuarea emisiunilor de instrumente financiare sub Regula 144A din Legea valorilor mobiliare din SUA.

(4) Procedura de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică are la bază principiile enuntate la art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Societătile profesionale civile de avocati, denumite în continuare societăti de avocati, pot participa singure sau în asociere/consortiu la procedura de cerere de oferte.

(2) Forma de asociere se demonstrează prin conventii scrise intervenite între membrii asocierii/consortiului.

Art. 3. - În urma aplicării prezentei proceduri vor fi selectate maximum 3 societăti de avocati cu care se vor încheia contracte-cadru de prestări de servicii de asistentă juridică, denumite în continuare contracte-cadru de asistentă juridică.

Art. 4. - (1) Pentru prestarea serviciilor de asistentă juridică referitoare la implementarea programului si a tranzactiei inaugurale, Ministerul Finantelor Publice va acorda mandat, după încheierea contractului-cadru de asistentă juridică, societătii de avocati/asocierii/consortiului care a obtinut punctajul cel mai mare în urma procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

(2) Pentru prestarea serviciilor de asistentă juridică, care pot apărea ca fiind necesare pe parcursul derulării programului, Ministerul Finantelor Publice va acorda mandat, după încheierea contractului-cadru de asistentă juridică, uneia dintre societătile de avocati/asocieri/consortii selectate, acestora urmând să le fie cerute oferte de pret pentru serviciile vizate, în functie de specificul tranzactiilor si al pietelor financiare vizate de acestea.

(3) Contractul-cadru de asistentă juridică produce efecte începând cu data la care Ministerul Finantelor Publice emite mandatul de asistentă juridică, prin care nominalizează societatea de avocati pentru acordarea de servicii de asistentă juridică în cadrul programului.

 

CAPITOLUL II

Selectia societătilor de avocati

 

Art. 5. - (1) Procedura de cerere de oferte se desfăsoară în două etape, respectiv initierea procedurii si selectia ofertelor. (2) Etapa de initiere a procedurii presupune:

a) publicarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a invitatiei de participare la selectia societătilor de avocati din România sau din străinătate, al cărei model este prevăzut în anexa A;

b) constituirea nominală a comisiei de evaluare prin ordin al ministrului finantelor publice; se desemnează în comisii atât membrii titulari, cât si membrii supleanti.

Art. 6. - Etapele procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică presupun următoarele:

a) primirea ofertelor;

b) analiza si stabilirea ofertelor care îndeplinesc cerintele minime solicitate;

c) aplicarea criteriilor de selectie;

d) stabilirea ierarhiei propunerilor de oferte acceptate pe baza căreia se va încheia contractul-cadru de asistentă juridică;

e) informarea conducerii Ministerului Finantelor Publice cu privire la rezultatul aplicării procedurii;

f) încheierea contractului-cadru de asistentă juridică;

g) întocmirea dosarului contractului-cadru de asistentă juridică.

Art. 7. - (1) În vederea participării la procedura de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică, ofertantii trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute în anexa B „Caietul de sarcini".

(2) Conditiile de eligibilitate si modalitatea de punctare a ofertelor sunt cele stabilite prin Caietul de sarcini.

Art. 8. - Analiza ofertelor se face de către comisia de evaluare, care răspunde de desfăsurarea următoarelor activităti:

a) selectia ofertelor care îndeplinesc criteriile impuse;

b) aplicarea criteriilor de selectie, potrivit celor stabilite în Caietul de sarcini;

c) stabilirea ierarhiei ofertelor care îndeplinesc criteriile impuse;

d) întocmirea grilelor de evaluare si redactarea raportului procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică; raportul este aprobat de către presedintele comisiei;

e) informarea conducerii Ministerului Finantelor Publice cu privire la rezultatul procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

Art. 9. - Pe parcursul desfăsurării procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică, membrii comisiei au obligatia de a păstra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricăror altor informatii prezentate de ofertanti, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja interesele comerciale.

Art. 10. - (1) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare are obligatia de a semna o declaratie pe propria răspundere, prin care se angajează să respecte dispozitiile prevăzute la art. 9 si prin care confirmă totodată că nu se află în niciuna dintre situatiile următoare:

a) este sot sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocatii propusi de către ofertanti pentru a face parte din echipa de avocati;

b) în ultimii 3 ani a avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanti ori cu asociatii unuia dintre ofertanti sau a făcut parte din adunarea asociatilor sau din orice alt organ de conducere ori de administrare al unuia dintre ofertanti;

c) are calitatea de asociat sau face parte din organele de conducere ori de administrare ale unuia dintre ofertanti.

(2) Declaratia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de initierea procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică a ofertelor care îndeplinesc cerintele minime impuse.

(3) În cazul în care unul dintre membrii desemnati în comisia de evaluare constată că se află în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la alin. (1), acesta are obligatia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenta comisiei respective.

(4) În cazul în care atât titularul, cât si supleantul se află în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la alin. (1), conducătorul institutiei care i-a desemnat va desemna alte două persoane.

Art. 11. - (1) Pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică Ministerul Finantelor Publice va lua toate măsurile legale necesare pentru a combate aparitia eventualelor situatii de concurentă neloială sau conflict de interese si orice alte fapte considerate contraventii ori infractiuni potrivit legislatiei în vigoare. În măsura în care aceste situatii totusi se produc, se vor lua toate măsurile legale pentru înlăturarea lor.

(2) Societătile de avocati vor depune o declaratie pe propria răspundere privind inexistenta situatiilor de conflict de interese în legătură cu acordarea de asistentă juridică în cadrul programului, atât la începutul programului, cât si înainte de fiecare tranzactie ce urmează a fi realizată în cadrul programului.

Art. 12. - (1) În urma aplicării criteriilor de selectie si a evaluării ofertelor, comisia de evaluare redactează raportul procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

(2) Anuntul privind societătile profesionale civile de avocati câstigătoare va fi publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, precum si în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a. De asemenea, în termen de 3 zile de la data încheierii raportului de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică vor fi transmise comunicări privind rezultatul acesteia tuturor ofertantilor participanti la procedură.

(3) Actele emise în legătură cu procedura de atribuire pot fi contestate în conditiile reglementate de prevederile cap. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare. Termenul de depunere a contestatiilor se calculează începând cu ziua lucrătoare următoare luării la cunostintă a comunicărilor transmise.

 

CAPITOLUL III

Încheierea contractului-cadru de asistentă juridică

 

Art. 13. - (1) Ministerul Finantelor Publice, în urma aplicării procedurii de cerere de oferte, va încheia contractele-cadru de asistentă juridică cu societătile de avocati ale căror oferte au fost acceptate.


(2) Contractul-cadru de asistentă juridică se încheie pe o perioadă de 3 ani si se semnează de către ministrul finantelor publice sau de o persoană delegată în acest sens si de către reprezentantul mandatat al ofertantilor, pe baza documentelor depuse în vederea participării la procedura de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

(3) Contractele-cadru de asistentă juridică se încheie în termen de cel mult 30 de zile de la anuntarea ofertantilor selectati în vederea încheierii acestora, cu exceptia cazului în care au fost formulate contestatii. În acest caz, se aplică în mod corespunzător dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la conditiile legale privind încheierea contractelor-cadru de asistentă juridică.

(4) Modelul contractului-cadru de asistentă juridică ce va fi încheiat cu societătile de avocati selectate este prevăzut în anexa C.

Art. 14. - (1) În baza contractului-cadru de asistentă juridică, beneficiarul va emite mandatele de asistentă juridică, în functie de necesitătile apărute.

(2) în perioada cuprinsă între încheierea contractului-cadru de asistentă juridică si emiterea mandatului de asistentă juridică, societătile de avocati nu sunt îndreptătite să pretindă Ministerului Finantelor Publice efectuarea de plăti în baza contractului-cadru de asistentă juridică.

Art. 15. - (1) Mandatul se acordă în conditiile art. 4, tinându-se cont de disponibilitatea efectivă a fiecărei societăti de avocati pentru realizarea mandatului solicitat si în functie de necesitătile apărute.

(2) După emiterea mandatului, societatea de avocati îsi va numi un reprezentant care va fi responsabil de toate comunicările ulterioare cu Ministerul Finantelor Publice.

Art. 16. - (1) Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a întocmi dosarul achizitiei publice, care va cuprinde, în ordine cronologică, cel putin următoarele documente:

a) componenta comisiei de evaluare;

b) invitatia de participare privind încheierea contractului-cadru de asistentă juridică;

c) documentatia de atribuire;

d) contestatiile primite, rezolutiile si, după caz, măsurile corective adoptate de Ministerul Finantelor Publice si comunicate ofertantilor, precum si hotărârile judecătoresti irevocabile;

e) solicitările de clarificări referitoare la documentatia de atribuire si răspunsurile aferente;

f) declaratiile pe propria răspundere ale membrilor comisiei de evaluare;

g) procesul-verbal de deschidere a ofertelor;

h) ofertele;

i) solicitările de clarificări referitoare la ofertele depuse si răspunsurile aferente;

j) raportul procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică;

k) informarea adresată conducerii ministerului cu privire la rezultatul aplicării procedurii;

l) anuntul si comunicările privind rezultatul aplicării procedurii transmise ofertantilor;

m) contractul-cadru de asistentă juridică, semnat;

n) mandatele de asistentă juridică emise.

(2) Dosarul achizitiei publice se păstrează de către Directia generală de trezorerie si datorie publică din cadrul Ministerului Finantelor Publice atât timp cât contractul produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data finalizării contractului-cadru de asistentă juridică.

Art. 17. - Anexele A, B si C fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA A la procedură

 

- Model -

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICĂ Nr............./....................

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Aprobat Secretar de stat

Denumirea autoritătii contractante: Ministerul Finantelor Publice, cod fiscal nr. 4221306, municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, tel. .............

Obiectul contractului: servicii de asistentă juridică, cod CPV 79112000-2.

Procedura aplicată: cerere de oferte

Data-limită si locul pentru depunerea ofertelor: ziua/luna/anul/ora la sediul ministerului, municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, et......, camera ..... tel....................

Oferta tehnică si financiară se vor introduce într-un plic sigilat, care, la rândul lui, împreună cu celelalte documente doveditoare se vor introduce într-un alt plic sigilat, pe care vor fi trecute adresa, denumirea si datele de contact ale ofertantului participant la procedură, precum si denumirea achizitiei publice.

Clarificări pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pot fi solicitate la sediul ministerului, municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, et......., camera ..... tel...............Persoana de contact:........................, tel.........................

Modul de elaborare a ofertelor, precum si sistemul de evaluare a acestora sunt reglementate în Caietul de sarcini prevăzut în anexa B la Procedura de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu „Medium Term Notes", aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr................, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr......din...........................

Deschiderea ofertelor are loc la data de......................., la sediul ministerului din municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

 

Director general,

 


ANEXA B la procedură

 

CAIET DE SARCINI

 

1. Informatii generale

Autoritatea contractantă: Ministerul Finantelor Publice, Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, România

Scopul aplicării procedurii: atribuirea contractului-cadru de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri stat pe termen mediu „Medium Term Notes"

Procedura aplicată: cerere de oferte

Legislatia aplicabilă:

- art. 2 alin. (2), art. 35-38 si 56 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- pct. 4.1 a), b) 2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.289/2010 privind aprobarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu „Medium Term Notes".

Finantare: bugetul de stat

2. Specificatii tehnice

Serviciile de asistentă juridică aferente programului cuprind totalitatea activitătilor în legătură cu, dar nu limitate la:

a) negocierea, pregătirea, revizuirea oricăror documente aferente implementării si derulării programului;

b) asistenta pentru revizuirea si actualizarea regulată a documentului de descriere a emitentului;

c) asistentă în structurarea oricărei tranzactii si participarea în procesul de „due diligence";

d) pregătirea si/sau revizuirea documentelor necesare pentru aprobarea, emiterea, vânzarea sau livrarea instrumentelor din cadrul programului;

e) pregătirea si emiterea unei opinii legale obiective cu privire la fiecare tranzactie în cadrul programului si/sau cu privire la alte actiuni, dacă este cazul;

f) analiza si consilierea cu privire la reglementări specifice care ar putea avea impact asupra programului;

g) pregătirea, la un moment dat pe parcursul derulării programului, a documentatiei necesare care să permită efectuarea emisiunilor de instrumente financiare sub Regula 144Adin Legea valorilor mobiliare din SUA.

3. Calificarea candidatilor

În vederea participării la procedura de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică, ofertantii trebuie să depună următoarele:

a) oferta tehnică, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1;

b) oferta financiară, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2;

c) curriculum vitae al membrilor echipei propuse, care vor fi nominalizati în oferta tehnică prevăzută în anexa nr. 1;

d) documente din care să rezulte cunostinte privind acordarea de asistentă juridică pentru implementarea unor programe similare de către emitenti suverani sau cu caracteristici similare, precum si pentru executia de emisiuni de titluri de stat pe pietele internationale;

e) documente de formare academică recunoscute, prin care să se ateste cunostintele temeinice de drept international public si de dreptul comertului international;

f) certificate de atestare recunoscute, care să ateste nivelul cunostintelor de limba engleză, cu exceptia vorbitorilor nativi de limba engleză;

g) recomandări, certificate, contracte, care să demonstreze că se bucură de încredere din partea clientilor, pe baza tranzactiilor finalizate de societatea profesională civilă de avocati;

h) conventiile de asociere intervenite între membrii asocierii/consortiului;

i) alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor de selectie.

4. Criterii de selectare

Criteriile avute în vedere la selectarea ofertelor sunt:

a) numărul de programe MTN la implementarea cărora ofertantul a participat în perioada 2008-2010; se vor preciza detalii cu privire la emitent (suveran sau alte institutii cu caracteristici similare), volum, monede;

b) numărul de programe MTN pentru care ofertantul a implementat Regula 144Adin Legea valorilor mobiliare din SUA în cadrul unui program supus „Regulation S" deja existent; „Regulation S" exceptează instrumentele financiare destinate investitorilor din afara SUA de la obligatiile de înregistrare sub sectiunea 5 a Legii valorilor mobiliare din SUA;

c) numărul de tranzactii finalizate în cadrul unui program MTN pentru emitenti suverani sau cu caracteristici similare, pentru care ofertantul a acordat asistentă juridică în favoarea emitentului sau a băncilor care au intermediat tranzactia; se va individualiza fiecare tranzactie în parte, începând cu anul 2008, cu numele emitentului, volumul si data emisiunii, pietele de vânzare;

d) oferta financiară.

5. Elaborarea ofertei

Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabilă pe o perioadă de 60 de zile.

Ministerul Finantelor Publice are dreptul de a solicita, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

Oferta trebuie însotită de împuternicirea scrisă prin care reprezentantul ofertantului este autorizat să reprezinte societatea de avocati si să semneze în numele acesteia.

6. Prezentarea ofertei

Ofertantul trebuie să depună si să înregistreze oferta în termenul prevăzut în invitatia de participare.

Orice ofertant are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta numai înainte de data-limită stabilită pentru deschiderea ofertei si numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

Ofertantul are dreptul de a depune doar o singură ofertă. Nu se admit oferte alternative.

7. Deschiderea si evaluarea ofertelor

7.1. Deschiderea ofertelor se va face la sediul Ministerului Finantelor Publice, municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, et......., camera ...............


Orice ofertant are dreptul să fie prezent la deschiderea ofertelor.

Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor, care urmează să fie semnat atât de membrii comisiei, cât si de reprezentantii ofertantilor prezenti, în care se consemnează:

- denumirea ofertantilor;

- oferta tehnică;

- oferta financiară;

- orice alte elemente care privesc deschiderea ofertelor. 7.2. Evaluarea ofertelor presupune:

- analizarea ofertelor tehnice si financiare si punctarea acestora;

- stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme sau admisibile;

- ierarhizarea ofertantilor calificati;

- întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

8. Punctajul

8.1. Punctajul ofertei tehnice:

a) numărul de programe MTN la implementarea cărora ofertantul a participat în perioada 2008-2010 - câte 5 puncte pentru fiecare program, dar nu mai mult de 50 de puncte;

b) numărul de programe MTN pentru care ofertantul a implementat regula 144Aunui program supus „Regulation S" deja existent - câte 5 puncte pentru fiecare program implementat, dar nu mai mult de 30 de puncte;

c) numărul de tranzactii finalizate în cadrul unui program MTN pentru emitenti suverani sau cu caracteristici similare, pentru care ofertantul a acordat asistentă juridică în favoarea emitentului sau a băncilor care au intermediat tranzactia - câte două puncte pentru fiecare tranzactie, dar nu mai mult de 20 de puncte.

8.1.1. Punctajul ofertei tehnice se calculează astfel:

a) se adună punctele obtinute de fiecare ofertă tehnică pentru criteriile prevăzute la pct. 8.1, suma acestora reprezentând scorul tehnic;

b) oferta cu scorul tehnic cel mai mare primeste punctaj maxim de 100 de puncte;

c) celelalte oferte primesc un punctaj calculat astfel:

P_X = S_Xx100/S_M,

unde:

PX- punctajul ofertei tehnice analizate; SX- scorul tehnic obtinut de oferta analizată; S_M - scorul tehnic obtinut de oferta cu cel mai mare scor tehnic, respectiv cea care a primit 100 de puncte.

8.1.2. Ofertele care nu primesc puncte la toate cele 3 criterii de selectie prevăzute la pct. 8.1 si care nu au un scor tehnic de cel putin 70 de puncte sunt descalificate.

8.2. Oferta financiară

8.2.1. Oferta financiară cuprinde onorariul fix maxim exprimat în euro/societate de avocati (asociere/consortiu) fără TVA, defalcată pe tipuri de activităti ce urmează a fi desfăsurate, respectiv:

a) revizuirea prospectului de bază (documentul de descriere a emitentului) aferent implementării programului si a primei emisiuni de obligatiuni în baza programului, precum si participarea la procesul de „due diligence";

b) negocierea documentelor contractuale aferente programului si a celor aferente tranzactiei inaugurale;

c) emiterea opiniei juridice si colectarea conditiilor precedente pentru implementarea programului si a tranzactiei inaugurale.

8.2.2. In vederea analizării ofertei financiare, ofertele în euro vor fi transformate în lei, la cursul oficial comunicat de Banca Natională a României cu două zile înainte de deschiderea ofertelor.

8.2.3. Punctajul ofertei financiare se calculează astfel:

a) se însumează valorile onorariilor maxime solicitate pentru tipurile de activităti prevăzute la pct. 8.2.1, obtinându-se scorul financiar;

b) oferta cu scorul financiar cel mai mic va primi 100 de puncte;

c) celelalte oferte primesc un punctaj calculat astfel:

P_X = S_Mx100/S_X,

unde:

PX- punctajul ofertei financiare analizate; S_M - scorul financiar obtinut de oferta cu cel mai mic scor financiar, respectiv cea care a primit 100 de puncte; SX- scorul financiar obtinut de oferta analizată.

8.2.4. Ofertele financiare al căror scor financiar depăseste cu mai mult de 50% scorul financiar cel mai mic sunt considerate neconforme.

8.3. Punctajul final

8.3.1. Pentru ierarhizarea ofertelor calificate, la punctajul tehnic obtinut se adaugă punctajul obtinut la oferta financiară. În caz de egalitate de puncte primează punctajul obtinut la oferta tehnică.

9. Atribuirea contractului-cadru de asistentă juridică

(1) Criteriul de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică este „oferta corespunzătoare din punct de vedere tehnico-economic". În situatia în care 2 sau mai multi ofertanti obtin punctaj egal, departajarea se face în functie de punctajul obtinut la oferta tehnică.

(2) Ministerul Finantelor Publice va comunica în scris tuturor ofertantilor rezultatul aplicării procedurii, în cel mult 3 zile de la data la care comisia de evaluare a încheiat Raportul procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

(3) Pretul contractului va fi stabilit în mandat în functie de tipul serviciilor de asistentă juridică solicitate conform art. 4 din anexa nr. 1 la ordin.

(4) Valoarea contractului poate fi diminuată, prin acordul părtilor, în situatia în care bugetul alocat Ministerului Finantelor Publice, potrivit legii bugetului de stat, este insuficient pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente serviciilor care vor fi prestate în acel an.

10. Acordarea mandatului

(1) Pentru prestarea serviciilor de asistentă juridică referitoare la implementarea programului si a tranzactiei inaugurale, Ministerul Finantelor Publice va acorda mandat, după încheierea contractului-cadru de asistentă juridică, societătii de avocati/asocierii/consortiului care a obtinut punctajul cel mai mare în urma procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

(2) Pentru prestarea serviciilor de asistentă juridică, care pot apărea ca fiind necesare pe parcursul derulării programului, Ministerul Finantelor Publice va acorda mandat, după încheierea contractului-cadru de asistentă juridică, uneia/unuia dintre societătile de avocati/asocieri/consortii selectate/selectat, acesteia/acestuia urmând să le/îi fie cerută ofertă de pret pentru serviciile vizate, în functie de specificul tranzactiilor si al pietelor financiare vizate de acestea.

11. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

 


ANEXA Nr. 1 la Caietul de sarcini

 

OFERTA TEHNICĂ

 

Ofertant: ....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

 

Nr. crt.

Criterii

Nr. programe MTN/tranzactii care îndeplinesc criteriul

1.

Numărul de programe MTN la implementarea cărora ofertantul a participat în perioada 2008-2010

 

2.

Numărul de programe MTN pentru care ofertantul a implementat regula 144A unui program supus „Regulation S" deja existent

 

3.

Numărul de tranzactii finalizate în cadrul unui program MTN pentru emitenti suverani sau cu caracteristici similare, pentru care ofertantul a acordat asistentă juridică în favoarea emitentului sau a băncilor care au intermediat tranzactia

 

 

Componenta echipei de avocati:

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

 

Semnătura

..........................................

 

ANEXA Nr. 2 la Caietul de sarcini

 

OFERTA FINANCIARĂ

 

Ofertant: ....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

 

Nr. crt.

Activitate

Onorariu/activitate (euro, fără TVA)

1.

Revizuirea prospectului de bază (documentul de descriere a emitentului) aferent implementării Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu „Medium Term Notes" (programul) si a primei emisiuni de obligatiuni în baza programului, precum si participarea la procesul de „due diligence"

 

2.

Negocierea documentelor contractuale aferente programului si a celor aferente tranzactiei inaugurale

 

3.

Emiterea opiniei juridice si colectarea conditiilor precedente pentru implementarea programului si a tranzactiei inaugurale

 

 

Semnătura

..........................................

 

ANEXAC

la procedură

 

- Model -

 

CONTRACT-CADRU DE ASISTENTĂ JURIDICĂ

 

1. Părtile contractante

Între:

Ministerul Finantelor Publice, adresa sediului......................, telefon/fax......................, numărul de înmatriculare................., cod fiscal ...................., cont trezorerie........................, reprezentat prin .................................................... (denumirea conducătorului), având functia de..............,

în calitate de beneficiar, si

................................................................................. (denumirea), adresa sediului...................................................................................,

telefon/fax ......................, numărul de înmatriculare................., cod fiscal ....................., cont (trezorerie, bancă) ..................., reprezentat prin ........................................................................................................ (denumirea conducătorului), având functia de ............................................,

în calitate de prestator,

a intervenit prezentul contract-cadru de asistentă juridică, denumit în continuare contract.

2. Obiectul contractului

Prin încheierea prezentului contract, prestatorul îsi asumă obligatia de a presta servicii de asistentă juridică, în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini, în vederea implementării si efectuării de tranzactii în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu „Medium Term Notes" (programul), în baza mandatului acordat de Ministerul Finantelor Publice.

3. Pretul contractului

3.1. Pretul contractului va fi stabilit în mandat în functie de tipul serviciilor de asistentă juridică solicitate conform art. 4 din Procedura de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu „Medium Term Notes", aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.289/2010.

3.2. Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului pretul convenit în cazul în care, în baza mandatului acordat, prestatorul asigură prestarea de servicii juridice legate de implementarea programului.

3.3. Plata se face doar pentru serviciile de asistentă juridică prestate efectiv de către prestator prin avocatii nominalizati în oferta tehnică, încheierea prezentului contract negenerând nicio obligatie financiară pentru beneficiar, obligatiile financiare ale părtilor fiind stipulate în mandatul acordat.

3.4. Facturile pentru onorarii vor fi redactate defalcându-se activitătile pe subactivităti si cheltuieli aferente, cu prezentarea documentelor justificative.

4. Durata contractului

4.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 3 ani. Prestatorul îsi asumă obligatia de a asigura servicii de asistentă juridică, conform mandatului acordat.

4.2. În baza prezentului contract, beneficiarul va emite mandatele de asistentă juridică, în functie de necesitătile apărute.

4.3. În perioada cuprinsă între momentul încheierii prezentului contract si emiterea mandatului de asistentă juridică, prestatorul nu este îndreptătit să pretindă beneficiarului să efectueze plăti în baza prezentului contract.

4.4. Prestatorul care a primit mandat de asistentă juridică are obligatia de a depune toate diligentele pentru îndeplinirea mandatului încredintat.

5. Caracterul confidential al contractului

5.1.(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părti:

a) de a face cunoscut prezentul contract sau orice prevedere a acestuia unei terte părti, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea prezentului contract;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces în perioada de derulare a prezentului contract în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informatii fată de persoanele implicate în îndeplinirea prezentului contract se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare în vederea îndeplinirii acestuia.

5.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informatii referitoare la prezentul contract dacă:

a) informatia era cunoscută părtii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informatia a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte părti contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informatia.

6. Responsabilitătile prestatorului

6.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si în conformitate cu propunerea de ofertă, asistentă juridică aferentă programului în legătură cu, dar nu limitată la:

a) negocierea, pregătirea, revizuirea oricăror documente aferente implementării si derulării programului;

b) asistenta pentru revizuirea si actualizarea regulată a documentului de descriere a emitentului;

c) asistentă în structurarea oricărei tranzactii si participarea în procesul de „due diligence";

d) pregătirea si/sau revizuirea documentelor necesare pentru aprobarea, emiterea, vânzarea sau livrarea instrumentelor din cadrul programului;

e) pregătirea si emiterea unei opinii legale obiective cu privire la fiecare tranzactie în cadrul programului si/sau cu privire la alte actiuni, dacă este cazul;

f) analiza si consilierea cu privire la legislatia specifică ce ar putea avea impact asupra programului;

g) pregătirea documentatiei necesare pentru a completa programul în vederea emisiunilor de instrumente financiare sub regula 144A, la un moment dat pe parcursul derulării programului.

(2) Prestatorul îsi va desemna un reprezentant care va fi responsabil de toate comunicările ulterioare cu Ministerul Finantelor Publice.

(3) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de si pentru prezentul contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din prezentul contract.

(4) Prestatorul poate înlocui un membru al echipei numai cu acordul beneficiarului si dacă avocatul propus are aceleasi calificări si întruneste criteriile de selectie aplicate de beneficiar în cadrul procedurii de atribuire a contractului.

(5) Pe durata derulării prezentului contract, prestatorul are obligatia de a informa beneficiarul despre aparitia situatiilor de conflict de interese si de a lua toate măsurile legale pentru înlăturarea lor.

6.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată, este răspunzător atât de oportunitatea si legalitatea tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cât si de calificarea personalului folosit pe toată durata prezentului contract.

7. Responsabilitătile beneficiarului

Beneficiarul are obligatia de a face demersurile necesare către toate institutiile statului pentru a pune la dispozitia prestatorului orice facilităti si/sau informatii pe care acesta le-a cerut în propunerea de ofertă sau care au apărut pe durata mandatului acordat si pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea prezentului contract.

8. Verificări

8.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor. În desfăsurarea activitătii de verificare, beneficiarul poate amâna sau refuza plata anumitor activităti ori deconturi insuficient fundamentate în prezentările transmise, fără a genera calculul de penalităti.

8.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile prezentului contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentantilor săi împuterniciti în acest scop.

9. Asigurarea serviciilor de asistentă juridică

Prestatorul are obligatia de a începe prestarea serviciilor de asistentă juridică în timpul cel mai scurt posibil de la primirea mandatului de asistentă juridică.

10. Modalităti de plată

Beneficiarul are obligatia de a efectua plata către prestator, prin ordin de plată, în perioada 24-31 a lunii următoare celei în care au fost prestate serviciile, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare. Plătile în valută aferente facturilor externe se vor efectua la cursul Băncii Nationale a României din ziua comunicării facturii către beneficiar, cu respectarea prevederilor legale.

11. Amendamente

Modificarea prezentului contract se face numai în scris, cu acordul părtilor contractante.

12. Penalităti si daune-interese

În situatia în care prestatorul nu îsi onorează obligatiile asumate prin prezentul contract, beneficiarul are dreptul de a imputa de două ori valoarea contractului, prezentul contract constituind titlu executoriu, fără punerea în întârziere sau îndeplinirea altor formalităti.

13. Rezilierea contractului

13.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti dă dreptul părtii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

13.2. Beneficiarul îsi rezervă dreptul de a denunta unilateral prezentul contract în cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

14. Forta majoră

14.1. Forta majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta actionează.

14.2. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată pe perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

14.3. Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti, imediat si în mod complet, producerea acesteia si de a lua orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

14.4. Dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese.

15. Solutionarea litigiilor

15.1. Beneficiarul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract.

15.2. Dacă beneficiarul si prestatorul nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergentă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se solutioneze de către instantele judecătoresti competente din România.

16. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

17. Comunicări

17.1. (1) Orice comunicare între părti referitoare la îndeplinirea prezentului contract poate fi transmisă în scris, în limba română sau limba engleză.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.

17.2. Comunicările între părti se pot face si prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmării în scris a primirii comunicării. În situatia în care comunicările dintre părti se fac prin intermediul postei electronice sau al faxului si sunt dublate de transmiterea acelorasi documente si prin postă, data comunicării va fi considerată cea la care se înregistrează exemplarele transmise prin postă.

18. Legea aplicabilă contractului

Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

 

Încheiat astăzi, ............., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

Beneficiar,

..............................

Prestator,

..............................

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENTA

comisiei de evaluare a societătilor profesionale civile de avocati

 

Presedinte: secretar de stat coordonator - Directia generală de trezorerie si datorie publică

Membru: reprezentant desemnat de Directia generală de trezorerie si datorie publică

Membru: reprezentant desemnat de Directia generală de investitii, achizitii publice si servicii interne

Membru: reprezentant desemnat de Directia generală juridică

Membru: reprezentant desemnat de Directia de buget si contabilitate internă

NOTĂ:

Prin ordin al ministrului finantelor publice se va stabili componenta nominală a comisiei, numindu-se atât un membru titular, cât si un membru supleant.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.