MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 668/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 668         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 septembrie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

918. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

919. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 114 Tancuri “Petru Cercel”

 

921. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Comandor

 

922. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

984. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani

 

985. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2010

 

993. - Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea la Bucuresti, în data de 8 noiembrie 2010, a Summitului statelor din regiunea Dunării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.348/2.364. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor si al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Mediu” 2007-2013

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

737. - Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referintă pentru medicamentele cu si fără contributie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

284. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 22 septembrie 2010 pentru stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului sănătătii,

în semn de înaltă apreciere pentru implicarea activă în dezvoltarea Serviciului Mobil de Urgentă, Reanimare si Descarcerare - SMURD, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înfiintarea acestei unităti,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului Hajdu Gábor, fost ministru al sănătătii.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 27 septembrie 2010.

Nr. 918.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 114 Tancuri “Petru Cercel”

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Batalionului 114 Tancuri “Petru Cercel”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 septembrie 2010.

Nr. 919.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si patrimoniului national, în semn de înaltă apreciere pentru talentul exceptional cu care a strălucit pe mai multe scene de prestigiu ale lumii, impunându-se printre cele mai iubite interprete din istoria operei si afirmând în întreaga lume valorile scolii românesti de canto,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Comandor sopranei Angela Gheorghiu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 27 septembrie 2010.

Nr. 921.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru îndelungata si prodigioasa carieră universitară, pentru contributia sa la promovarea valorilor culturale românesti în Brazilia,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Comandor domnului academician Âtico Vilas-Boas da Mota.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 27 septembrie 2010.

Nr. 922.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul publicai municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si art. 12 alin. (1)si (2)din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani.

(2) După preluare, partea de imobil prevăzută la alin. (1) va fi utilizată pentru reconstituirea dreptului de proprietate al persoanelor îndreptătite si pentru dezvoltarea locală.

(3) Consiliul Local al Municipiului Botosani se obligă să reamenajeze un poligon redus de artilerie pe un amplasament din imobilul constituit în Cazarma 333 Botosani.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la receptia obiectivului prevăzut la art. 1 alin. (3).

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2010.

Nr. 984.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii dintr-un imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Judetul Botosani,

municipiul Botosani,

Str. Sucevei nr. 2

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Botosani, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani

- imobil 378 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F.106.879

- valoarea de inventar a terenului -46,972,42 lei

Suprafata totală a terenului = 5,2778 ha


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2010

 

Având în vedere necesitatea achitării de către România a cotizatiei aferente anului 2010 ce decurge din calitatea României de observator în cadrul Comitetului pentru Turism al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2010, în sumă totală de 25.100 euro, din care 10.100 euro contributie anuală si 15.000 euro contributie voluntară.

Art. 2. - (1) Contravaloarea în lei a contributiilor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului pe anul 2010.

(2) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro la data efectuării plătii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2010.

Nr. 985.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea la Bucuresti, în data de 8 noiembrie 2010, a Summitului statelor din regiunea Dunării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea si desfăsurarea la Bucuresti, în data de 8 noiembrie 2010, a Summitului statelor din regiunea Dunării, denumit în continuare Summit.

Art. 2. - (1) Cheltuielile aferente organizării Summitului se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) În scopul prevăzut la alin. (1) se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 298 mii lei, la capitolul 5101 “Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 20 “Bunuri si servicii”.

Art. 3. - Secretariatul General al Guvernului răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării Summitului, potrivit prevederilor legale.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 993.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 1.348 din 26 august 2010

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.364 din 28 septembrie 2010

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Mediu” 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Mediu” 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 decembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 5 subpunctul 2.7, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) cheltuieli cu consumabilele, în limita a maximum 2.000 euro/an.”

2. În anexa nr. 5 subpunctul 2.8, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) pentru personalul contractual, nivelul salariului se stabileste prin Ghidul solicitantului pentru axa prioritară 4 POS «Mediu» - «Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii».”

3. În anexa nr. 5, subpunctul 2.11 se modifică si va avea următorul cuprins:

“2.11. achizitia laboratoarelor mobile sau a altor mijloace de transport destinate activitătilor specifice de mentinere si conservare a ariilor protejate, doar în cazul ariilor protejate care sunt gestionate prin structuri de administrare;”.

4. În anexa nr. 5, după subpunctul 2.11 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.12, cu următorul cuprins:

“2.12. cheltuieli pentru organizarea si derularea procedurilor de achizitie pentru contracte având ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de servicii, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentatiei de atribuire, anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondentă prin postă, în legătură cu procedurile de achizitie publică.”

5. În anexa nr. 7, partea introductivă a punctului 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“4. Cheltuieli generale de administratie care sunt eligibile potrivit metodologiei elaborate de autoritatea de management, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, si cuprind:”.

6. În anexa nr. 7 punctul 4, după litera h) se introduce o nouă literă, literă h1), cu următorul cuprins:

,,h1) cheltuieli cu rovinieta si diverse taxe legate de circulatia mijloacelor de transport utilizate de autoritatea de management si organismele intermediare;”.

Art. II. - Pentru cererile de finantare depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se aplică legislatia în vigoare la data depunerii lor.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

p. Ministrul finantelor publice

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat


ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referintă pentru medicamentele cu si fără contributie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu completările ulterioare;

- art. 19 din anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DGE/SM/1.412 din 29 septembrie 2010,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referintă pentru medicamentele cu si fără contributie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (12) se introduc trei noi alineate, alineatele (13)-(15), cu următorul cuprins:

“(13) Începând cu data de 1 octombrie 2010, pentru medicamentele din sublista C, sectiunile C1 si C3, pretul de referintă se calculează având în vedere sistemul de clasificare ATC, la nivel 5 pe fiecare denumire comună internatională (DCI), formă farmaceutică asimilabilă si concentratie.

(14) Începând cu data de 1 octombrie 2010, pentru medicamentele din sublista C, sectiunile C1 si C3, pretul de referintă se calculează pe baza elementelor prevăzute la alin. (13), prin aplicarea procentului de 120% la pretul cu amănuntul maximal cu TVA cel mai mic pe fiecare unitate terapeutică. Pentru medicamentele al căror pret cu amănuntul maximal cu TVA calculat pe unitatea terapeutică este mai mic decât pretul de referintă calculat, acesta devine pret de referintă.

(15) Detinătorii de autorizatie de punere pe piată si detinătorii de autorizatii de procurare/comercializare, detinere (depozitare)/manipulare, livrare, facturare, import paralel sau export care au medicamente ce figurează în Lista de medicamente (denumiri comerciale) aprobată prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, elaborată pe baza Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu si fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, au obligatia să depună, pentru fiecare medicament (produs), declaratia pe propria răspundere, prin reprezentantul legal, că medicamentul (produsul) este pe piată, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, în format scris, însotită de copie a documentului care atestă importul produselor pe ultimele 3 luni, si în format electronic, cu mentionarea codului de identificare a medicamentului (cod CIM), codului unic de înregistrare (CUI) al detinătorului de autorizare de punere pe piată si al distribuitorilor autorizati, cu datele de contact ale acestora. Declaratia se va depune initial, până la data de 15 octombrie 2010 si ulterior, în primele 15 zile ale lunii ce precedă actualizarea CANAMED.”

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul V, cu următorul cuprins:

Art. V. - (1) Începând cu data de 1 octombrie 2010, pentru eficientizarea consumului de medicamente si cresterea accesului asiguratilor la tratament conform indicatiei terapeutice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate încheie contracte cost- volum-rezultat, potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 3 si modelului de contract prevăzut în anexa nr. 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Afectiunile pentru care se încheie contracte cost-volum-rezultat sunt cele cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, respectiv afectiunile pentru care tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) si (****) se acordă pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii si cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judetene de asigurări de sănătate si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.”

Art. II. - După anexa nr. 1 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 2-4, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică începând cu data de 1 octombrie 2010.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 737.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 615/2010)

 

DECLARATIE DE ASIGURARE A PRODUSELOR PE PIATĂ

 

Subscrisa (producător), ........................................................., CUI..................................., cu sediul în ..........................................., reprezentată legal prin ................................................, declar pe propria răspundere că dispun de o cantitate de......................din medicamentul ........................................

Avem capacitatea de distributie adecvată prin detinătorii de autorizatii de procurare/comercializare, detinere (depozitare)/manipulare, livrare, facturare, import paralel sau export:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

pentru a asigura produsul în farmaciile aflate în contract cu casele de asigurări, sub sanctiunea scoaterii medicamentului din Lista cu medicamente (denumiri comerciale), aprobată prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, elaborată pe baza Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, în caz contrar.

Anexăm copia documentului care atestă importul produselor pe ultimele 3 luni.

Răspund de legalitatea, realitatea si exactitatea datelor mai sus mentionate.

 

Reprezentant legal,

...........................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 615/2010)

 

METODOLOGIE

pentru încheierea contractelor cost-volum-rezultat

 

1.

1.1. Producătorii/Detinătorii autorizatiilor de punere pe piată a medicamentelor pentru medicamentele originale, de care beneficiază asiguratii în tratamentufambulatoriu din sublista C, au obligatia de a depune la Casa Natională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, documentatia pentru încheierea contractelor cost-volum-rezultat.

1.2. La actualizarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru DCI-urile nou-introduse, documentatia prevăzută la pct. 2 concordă cu documentatia depusă pentru obtinerea avizului Comisiei nationale de transparentă a Ministerului Sănătătii si se depune la CNAS în termen de 15 zile de la data obtinerii avizului acestei comisii.

2. Documentatia prevăzuta la pct. 1 va cuprinde:

2.1. o cerere - cu mentionarea DCI, denumirii comerciale, formei farmaceutice, concentratiei/unitătii terapeutice;

2.2. argumentatia medicală care va cuprinde:

a) indicatia si efectul terapeutic;

b) studiile clinice care sustin argumentatia;

c) rezultatele urmărite si atinse;

d) indicatorii folositi - evaluare sintetică;

e) prezenta în ghidurile medicale;

2.3. argumentatia economică:

a) pretul terapiei: zi-lună-an/cură, după caz;

b) capacitatea de asigurare a necesarului de medicamente;

2.4. argumentatia farmacoeconomică:

a) pretul per repondent;

b) comparatia cu terapia standard pentru aceeasi indicatie conform protocoalelor terapeutice, aprobate în conditiile legii - se acceptă studii de farmacoeconomie care folosesc analiza cost-utilitate si analiza cost-eficacitate practică, fiind preferate acele analize efectuate din perspectiva tertului plătitor;

c) costul per QALY (QUALITY ADJUSTED LIFE YEAR), după caz - studii de farmacoeconomie realizate în România sau în tări din Uniunea Europeană.

3. Documentatia se analizează la nivelul CNAS de către o comisie constituită în acest sens, pe baza următoarelor criterii:

3.1. medicale:

a) recunoasterea tehnologiei medicale prin prezenta în ghiduri sau tratate medicale;

b) recunoasterea unui efect de grup - comun pentru mai multe tehnologii/medicamente;

c) numărul de bolnavi repondenti din total tratati (rata de răspuns);

d) indicatori utilizabili în evaluarea tehnologiei: minimum 2 indicatori neînruditi/distincti;

3.2. economice:

a) capacitatea de asigurare a pietei la nivel integral pentru atingerea ratei de răspuns estimate pentru 3 ani;


b) costul terapiei propuse versus terapia standard;

c) costul global pentru populatia-tintă si evolutia costului pe minimum 3 ani (stabilitatea costului);

3.3. farmacoeconomice:

a) costul per repondent si/sau

b) costul per QALY;

3.4. de impact social:

a) reinsertia socială si familială;

b) costurile suplimentare la nivel social si familial per respondent;

c) timpul de implementare (maximum 6 luni);

d) capacitatea de promovare a tehnologiei medicale (>30% piată atât în urban, cât si rural);

e) capacitatea de implementare a metodologiei de introducere a tehnologiei medicale.

4. După încheierea contractelor cost-volum-rezultat, trimestrial, se analizează indicatorii din contracte, iar semestrial contractele pot fi renegociate.

5. După analiza semestrială a indicatorilor de rezultat, în termen de 60 de zile se comunică persoanelor prevăzute la pct. 1 sumele care urmează a fi virate în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, raportate la volumele de vânzare înregistrate.

6. Sumele prevăzute la pct. 5 se plătesc către CNAS în termen de 30 de zile de la comunicare si vor fi utilizate pentru medicamente cu si fără contributie personală acordate asiguratilor în tratamentul ambulatoriu.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 615/2010)

 

CONTRACT COST-VOLUM-REZULTAT

 

Părtile la prezentul contract cost-volum-rezultat (denumit în continuare Contract):

Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3 (denumită în continuare CNAS), reprezentată prin presedinte......................................,

si

............................................, cu sediul în....................................., reprezentată prin.......................,

denumite în continuare în mod individual partea si în mod colectiv părtile,

având în vedere că:

a) medicamentele inovatoare, de ultimă generatie, au preturi mari în raport cu puterea de cumpărare medie a pacientilor români;

b) unul dintre obiectivele CNAS este crearea si mentinerea unui acces liber si echilibrat la servicii medicale, inclusiv la medicamente;

c) în anumite arii terapeutice, asa cum sunt identificate de CNAS, numărul pacientilor care se tratează este mai scăzut în comparatie cu media tărilor Uniunii Europene;

d) CNAS doreste cresterea accesului populatiei la medicamente, suportarea valorii compensate a unor astfel de medicamente fiind însă dificilă în conditiile unor fonduri limitate prevăzute în acest scop;

e) CNAS rămâne preocupată de mentinerea unui control riguros ai cresterii consumului de medicamente în conditiile unor resurse bugetare limitate;

f)...................si-a exprimat acordul pentru sustinerea financiară a eforturilor CNAS de decontare a unor astfel de medicamente,

părtile convin următoarele:

1. Scopul Contractului

1.1. Prezentul Contract stabileste principiile generale privind modalitătile prin care........., cu sprijinul si sub controlul reprezentantilor CNAS, se obligă să cofinanteze medicamentul, definit în continuare Medicamentul, asiguratilor, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prin farmaciile aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

1.2. Cofinantarea constă în virarea către CNAS, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, a sumelor calculate la volumul de vânzări, raportate la indicatorii de rezultat ai terapiei. Sumele virate în contul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate nu vor afecta preturile mentionate în lista CANAMED si nu vor produce niciun efect asupra pretului de producător avizat de Ministerul Sănătătii.

1.3. Trimestrial, CNAS transmite un raport..................privind consumurile decontate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, în baza raportărilor în sistemul informatic unic integrat făcute de farmaciile cu care se află în relatie contractuală.

1.4. Raportul va contine, pentru Medicamentul prevăzut în Contract, totalul unitătilor terapeutice eliberate.

1.5. Medicamentul se defineste pentru scopul prezentului Contract, după cum urmează:

1.5.1. denumirea comercială, substanta activă, forma de prezentare...............................................

1.5.2. aria terapeutică........................................................................................................................

1.5.3. profilul pacientilor.....................................................................................................................

2. Beneficiile medicale si financiare ale Contractului

2.1. Beneficiile medicale (argumentatie medicală):...........................................................................

2.2. Beneficiile financiare (argumentatie economică):........................................................................


3. Monitorizarea consumului

3.1. Monitorizarea consumului se realizează de către CNAS trimestrial si se prezintă.............în termen de 60 de zile de la finalizarea trimestrului.

3.2. Evidentierea produselor eliberate în baza prezentului Contract se va face prin emiterea unui raport privind consumurile decontate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în baza raportărilor în sistemul informatic unic integrat ale farmaciilor care se află în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

4. Sfera de aplicabilitate a Contractului

4.1. Prezentul Contract este valabil până la 31 decembrie 2010 si reprezintă un acord de principiu pentru următorii 3 ani.

4.2. După aprobarea legii bugetului, în termen de 30 de zile, părtile vor stabili modalitatea, termenele si conditiile pentru derularea în anul respectiv, a Contractului, având în vedere fondurile aprobate pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu.

5. Modalitatea de sustinere a eforturilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate de compensare a Medicamentului

Pentru Medicamentul ce face obiectul prezentului Contract,............are obligatia plătii către CNAS a sumei (Suma) calculate conform anexei nr. 1 la prezentul Contract.

6. Perioada de valabilitate a Contractului

Prevederile prezentului Contract intră în vigoare la data semnării si sunt valabile până la data de 31 decembrie 2010.

7. Clauza de confidentialitate

Părtile la prezentul contract înteleg că volumul de vânzări si valoarea vânzărilor constituie informatii strategice de business ale.........................si, în acest sens, orice date, informatii, privind volumul de vânzări de produse din portofoliul ..............................., pe orice fel de suport sunt prezentate, vor fi considerate informatii confidentiale de către cealaltă parte, care se obligă să nu le divulge si să nu le folosească în alte scopuri decât cele prevăzute în Contract.

8. Monitorizarea derulării Contractului

8.1. Părtile sunt de acord să îsi prezinte semestrial rapoarte cu privire la modul de derulare a Contractului.

8.2. CNAS va pune la dispozitia ..........................., în termen de 60 de zile de la finalizarea semestrului, informatii privind indicatorii prevăzuti în anexa nr. 2, precum si cantitatea de unităti terapeutice si cantitatea de ambalaje, pe baza cărora se va calcula suma datorată CNAS de către .............., corespunzătoare semestrului anterior.

8.3. Suma va fi stabilită pentru fiecare produs în parte si va fi plătită, în conditiile legii, în contul indicat de CNAS, în termen de 30 de zile de la comunicarea sumei de către CNAS.

8.4. Neplata sumei mentionate la pct. 5 în termenul prevăzut la subpct. 8.3 atrage pentru................ penalităti de 0,01 %/zi de întârziere din suma datorată.

8.5. Pentru o mai bună monitorizare a prezentului Contract, părtile convin de comun acord ca eventualele regularizări să se realizeze la termenul următor de plată a sumei calculate în baza pct. 5.

9. Forta majoră

Prin fortă majoră se întelege un eveniment mai presus de controlul părtilor, care nu se datorează greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului si care face imposibilă executarea si, respectiv, îndeplinirea Contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaiele, revolutiile, incendiile, inundatiile sau orice alte catastrofe naturale, restrictiile apărute ca urmare a unei carantine, embargoul, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enuntiativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre părti.

9.1. Forta majoră este constatată de către o autoritate competentă.

9.2. Forta majoră exonerează părtile de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta actionează.

9.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

9.4. Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti, imediat si în mod complet, producerea acesteia si de a lua orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

9.5. Dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese.

10. Solutionarea litigiilor

10.1. Părtile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul ori în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract.


10.2. În cazul în care nu se ajunge la un acord astfel cum este prevăzut mai sus, litigiul va fi solutionat de către instantele judecătoresti competente.

11. Comunicări

11.1. Orice comunicare va fi făcută în scris si transmisă părtii căreia îi este adresată la adresa prevăzută în acest Contract sau la noua adresă în cazul în care aceasta s-a modificat si a fost comunicată.

11.2. Comunicările pot fi transmise prin fax, scrisoare recomandată sau prin curier, producându-si efectele numai la primirea lor de către destinatar.

11.3. Reprezentantii autorizati ai părtilor cu derularea si executarea prezentului Contract, precum si cu solutionarea eventualelor neîntelegeri sunt:

Reprezentantul CNAS este........................................sau persoana împuternicită de acesta pentru derularea prezentului Contract.

Reprezentantii .................................................... sunt ...................................... sau persoana împuternicită de acestia pentru derularea prezentului Contract.

12. Cesiunea

Furnizorul nu are dreptul de a-si cesiona obligatiile asumate prin prezentul Contract.

13. Amendamente

Completarea si modificarea prezentului Contract pot fi făcute numai cu acordul scris al părtilor semnatare.

Prezentul Contract s-a încheiat astăzi,........................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

....................................................

 

Presedinte,

....................................................

Director general,

....................................................

 

....................................................

....................................................

 

Director general adjunct/Medic-sef,

....................................................

Directia generală relatii cu furnizorii

Director general adjunct,

....................................................

Directia generală management

Director general adjunct,

....................................................

Aviz de legalitate Directia juridic,

contencios si acorduri internationale

....................................................

 

ANEXA Nr. 1 la Contract

 

În conformitate cu prevederile pct. 5 din Contract, suma datorată de..................se va calcula prin aplicarea ponderii ratei de succes a terapiei la volumul de vânzări realizat, după următoarea formulă:

 

[ [ Rata de răspuns teoretică (asumată) - Rata de răspuns realizată ] /  Rata de răspuns teoretică (asumată) ]  x Volum vânzări x PP

 

Rata de răspuns teoretică (asumată) - numărul de bolnavi cu răspuns pozitiv din total bolnavi tratati, respectiv cu parametrii clinici sau biologici ameliorati în studiile analizate

Rata de răspuns - număr real de bolnavi cu răspuns pozitiv din total bolnavi tratati ori cu parametrii clinici sau biologici ameliorati

Volum vânzări- volumul comunicat de CNAS potrivit subpct. 8.2., respectiv volumul de unităti folosit în tratamentul bolnavilor în semestrul analizat.

PP - pretul de producător

 

ANEXA Nr. 2
la Contract

 

Indicatorii de rezultat ai terapiei

 

Se vor specifica pentru fiecare afectiune mentionată la art. 11 alin. (2) din ordin.


 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 22 septembrie 2010 pentru stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru rad iod if uzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) si art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din data de 22 septembrie 2010 pentru stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 23 septembrie 2010.

Nr. 284.

 

ANEXĂ

 

CORPUL DE ARBITRI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

Dosar 1/2010

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

din 22 septembrie 2010

Completul de arbitraj constituit din:

- Ticlea Alexandru - presedinte

- Gozia Dan Cristian - arbitru

- David Alice Mihaela - arbitru

- Ciuraru Remus - arbitru

- Stiolică Florin - arbitru

 

Pe rol se află solutionarea Cererii de arbitraj înregistrate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) cu nr. 9.142 din 9 august 2010 pentru stabilirea formei finale a Metodologiei cuprinzând drepturile la remuneratie echitabilă cuvenită artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme privind radiodifuzarea de către organismele de radio a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si tarifele cuprinzând drepturile la remuneratie echitabilă ale acestor titulari, formulată de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în str. Jules Michelet nr.15-17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, Bucuresti, si Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în str. Nicolae Titulescu nr. 88, sectorul 1, Bucuresti, în contradictoriu cu Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), cu sediul în str. General Berthelot nr. 60-64, sectorul 1, Bucuresti, Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), cu sediul în intrarea Victor Eftimiu nf. 5-7, et. 9, ap. 58, sectorul 1, Bucuresti, S.C. Radio XXI - SA., cu sediul în str. Horia Măcelariu nr. 36-38, sectorul 1, Bucuresti, S.C. Europe Development International

România - S.R.L. (Europa FM), cu sediul în str. Horia Măcelariu nr. 36-38, sectorul 1, Bucuresti, si S.C. SBS Broadcasting Media - S.R.L. (FM KISS FM), cu sediul în bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sectorul 2, Bucuresti.

Dezbaterile au avut loc la data de 21 septembrie 2010, fiind consemnate în încheierea de sedintă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Tinând seama de înscrisurile depuse de părti, de dezbaterile si concluziile acestora,

COMPLETUL DE ARBITRI

CONSTATĂ:

Ca urmare a solicitării UPFR si CREDIDAM, prin Decizia nr. 200 din 26 mai 2010 a directorului general ORDA, s-a constituit comisia pentru negocierea metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, pentru difuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune.

A fost parcursă procedura negocierii, părtile rămânând în divergentă.

Completul de arbitri constată că sunt întrunite conditiile legale pentru realizarea arbitrajului potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, motiv pentru care va proceda la arbitrarea litigiului.


Prin cererea de arbitraj, reclamantele au solicitat pronuntarea unei hotărâri care să stabilească forma finală a metodologiei cuprinzând drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme privind radiodifuzarea de către organismele de radio a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si tarifele cuprinzând drepturile la remuneratie echitabilă ale acestor titulari prin gestiune colectivă obligatorie.

Forma metodologiei propusă de către reclamante are următorul continut:

“1. Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, organismele de radiodifuziune au obligatia să plătească o remuneratie unică echitabilă organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme.

2. Utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, aduse anterior la cunostinta publică, si ale căror drepturi conexe patrimoniale se află în termenele de protectie prevăzute de lege, de către organismele de radiodifuziune, se poate face numai în baza unei autorizatii sub formă de licentă neexclusivă, eliberată de organismele de gestiune colectivă desemnate de ORDA drept colectoare pentru artistii interpreti sau executanti si pentru producătorii de fonograme.

3. În cazul utilizării fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de radio, în generice de emisiuni ori rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii are obligatia de a obtine acordul expres al producătorului de fonograme.

4. Organismele de radiodifuziune, denumite utilizatori, în sensul prezentei metodologii, au obligatia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de ORDA drept colectori pentru artistii interpreti sau executanti si producătorii de fonograme o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora, stabilite prin aplicarea unui procent, conform tabelului de mai jos, la baza de calcul prevăzută la pct. 5 din metodologie, pentru fiecare post de radio detinut.

 

Ponderea muzicii în programe*

Artisti interpreti sau executanti

Producători de fonograme

Până la 35% inclusiv

1,8%

1,8%

Peste 35%, până la 65% inclusiv

2,4%

2,4%

Peste 65%

3%

3%

 

* Ponderea muzicii în programe se determină prin raportarea duratei cumulate a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora care au fost radiodifuzate de utilizator la durata totală de emisie a postului de radio respectiv.

 

5. Baza de calcul asupra căreia se aplică procentele prevăzute în tabel o constituie totalitatea veniturilor brute lunare (mai putin TVA), obtinute de utilizatori din activitatea de radiodifuzare incluzând, dar fără a se limita la acestea, veniturile din publicitate, barter, abonamente, anunturi si informatii, numere suprataxate (pentru telefoane si SMS-uri), sponsorizări, concursuri si jocuri radiodifuzate, închirieri spatii de emisie, alocatii bugetare, alte contributii financiare, autorizatii de receptie, venituri din radiodifuzări realizate la comandă, venituri provenite din asocieri sau din alte activităti corelate cu cea de radiodifuzare, veniturile societătilor terte de natura celor enumerate în legătură cu activitatea de radiodifuzare, în special ale societătilor de productie si achizitie de publicitate, în măsura în care sunt încasate pentru activitatea de radiodifuzare a utilizatorului etc. În lipsa veniturilor, baza de calcul o constituie totalitatea cheltuielilor efectuate de utilizator pentru activitatea de radiodifuzare (cum ar fi cheltuielile de personal, cheltuielile pentru serviciile prestate de terti, achizitii de orice fel etc.) în trimestrul pentru care remuneratia este datorată.

6. Sumele rezultate din aplicarea procentelor la baza de calcul nu pot fi mai mici decât echivalentul a 1.000 euro pe trimestru, la cursul Băncii Nationale a României (BNR) din ziua scadentei, reprezentând remuneratie minimă datorată de utilizatori pentru fiecare post de radio detinut.

7. Remuneratiilor prevăzute de prezenta metodologie li se adaugă si cota de TVA.

8. Remuneratia se plăteste trimestrial, până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată.

9. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalizări de 0,1% aferente sumelor neachitate la termen, pe zi de întârziere.

10. Utilizatorii au obligatia să transmită organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti si producătorilor de fonograme, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde:

a) lista completă în format electronic (excel, tabelar), a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora radiodifuzate, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe prevăzute în prezenta metodologie;

 

Nr. crt.

Data

difuzării

Ora difuzării

Minute difuzate

Secunde difuzate

Titlul piesei

Autorul muzicii

Artist

Orchestră/

formatie/ grup

Nr. de artisti

Album

Nr. catalog

Labei

Producător

Tara

Anul înregistrării

Tipul înregistrării

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Tipul înregistrării se referă la înregistrarea originală, remixată, remasterizată etc.

b) baza de calcul a sumelor virate.

11. Raportul va fi transmis în format electronic (excel, tabelar) si va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura acestuia si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport.

12. La solicitarea scrisă a organismelor de gestiune colectivă, utilizatorul are obligatia de a comunica acestora copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informatiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul, copii certificate de pe documentele necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor, precum si informatiile aferente privind fonogramele utilizate. Utilizatorul care a primit din partea organismelor de gestiune colectivă o asemenea cerere va avea un termen de maximum 10 zile pentru pregătirea si transmiterea documentatiei solicitate.

13. Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneratiei, de către un auditor agreat de toate părtile.

14. Gradul de utilizare a fonogramelor publicate în scop comercial si a reproducerilor acestora de către posturile de radio va putea fi determinat de organismele de gestiune colectivă desemnate de ORDA drept colectoare pentru artistii interpreti sau executanti si pentru producătorii de fonograme, în mod direct ori prin comandarea de monitorizări ale activitătii de radiodifuzare a utilizatorilor.

15. Pentru nerespectarea obligatiilor prevăzute de prezenta metodologie, utilizatorii datorează triplul sumelor legal datorate pentru tipul de utilizare ce a făcut obiectul faptei ilicite, în conditiile art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

16. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismele de gestiune colectivă sau utilizatorii vor putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere si înainte de împlinirea termenului de 3 ani.”

Prin întâmpinarea comună depusă, SRR si ARCA au invocat exceptia lipsei calitătii procesuale active a reclamantelor, întemeiată în esentă pe ideea gestiunii colective facultative aplicabilă în cauză coroborată cu lipsa dovezii mandatului de reprezentare.

Pe fondul cauzei cele două pârâte au criticat metodologia propusă de reclamante, considerând că aceasta extinde în mod nelegal obligatia de plată a remuneratiei la toate fonogramele publicate în scop comercial si nu se rezumă la cele aflate în repertoriul gestionat de către organismele de gestiune colectivă.

Totodată au fost aduse critici si cu privire la modalitatea de calcul progresivă, în trepte, în raport cu ponderea utilizării muzicii în programele radiodifuzorilor, precum si cu privire la procentele aplicate pe fiecare treaptă a ponderilor.

Pârâta, FM KISS FM, printr-o adresă depusă la dosarul cauzei, arată că subscrie la întâmpinarea depusă de ARCA si SRR.

Prin întâmpinarea comună depusă de S.C. Radio XXI - S.A. si Europa FM, aceste două pârâte, în esentă, formulează aceleasi critici ca si pârâtele ARCA si SRR, respectiv cele referitoare la modalitatea de calcul si procentele aplicabile.

De asemenea, sustin exceptia lipsei calitătii procesuale active a reclamantelor ARCA si SRR.

Analizând întregul material probator, completul de arbitri retine următoarele:

Cu privire la exceptia lipsei calitătii procesuale active a reclamantelor CREDIDAM si UPFR, exceptie invocată de pârâtele SRR si ARCA si sustinută de către celelalte pârâte, completul de arbitri urmează a o respinge, având în vedere că legitimitatea procesuală activă a reclamantelor este conferită de dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, care reglementează procedura de negociere a metodologiei privind remuneratia echitabilă si procedura de arbitraj.

Astfel, art. 1311 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, prevede că “Metodologia se negociază de către organismele de gestiune colectivă cu reprezentantii prevăzuti la art. 131 alin. (2) lit. b)...”.

UPFR si CREDIDAM sunt organisme de gestiune colectivă înfiintate prin Sentinta civilă nr. 136 din 11 iunie 1996, pronuntată de Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, respectiv prin Sentinta civilă nr. 207 din 19 septembrie 1996, pronuntată de Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti.

Ambele organisme au fost desemnate drept colectori în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 185/2005 privind desemnarea organismelor de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si a Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 104/2005 pentru publicarea Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune si de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie.

Prin urmare, sustinerile utilizatorilor potrivit cărora lipsa calitătii procesuale active ar depinde de calificarea tipului de gestiune aplicabil în cauză ca fiind gestiune colectivă facultativă sunt irelevante, în conditiile în care textul de lege nominalizează expres care sunt părtile ce participă la negocierea metodologiilor, precum si la procedura de arbitraj.

Pe fondul cauzei, completul de arbitraj retine:

Cu privire la pct. 1 din metodologia propusă de către reclamante, se impun următoarele precizări:

Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, utilizează în continutul său [art. 1231 alin. (1) lit. f) si art. 1232 alin. (1) lit. f)] sintagmele fonograme de comert si fonograme publicate în scop comercial, fără însă a le defini.

Pentru a defini cele două notiuni, apreciem că trebuie avut în vedere regimul juridic diferit pe care legiuitorul li-l consacră. Astfel, în privinta fonogramelor de comert, regimul gestiunii colective este obligatoriu, spre deosebire de cazul fonogramelor publicate în scop comercial, unde regimul de gestiune colectivă este facultativ.

Pornind de la această delimitare, considerăm că obligativitatea gestiunii colective este justificată de existenta acelor situatii în care modul de exploatare a operelor sau a prestatiilor face imposibilă urmărirea individuală a dreptului privind remuneratia echitabilă, ipoteză corespunzătoare notiunii “fonogramă de comert”.

Dimpotrivă, gestiunea colectivă facultativă corespunde ipotezei în care modul de exploatare a operelor sau prestatiilor permite urmărirea individuală a dreptului privind remuneratia echitabilă, ipoteză corespunzătoare notiunii “fonogramă publicată în scop comercial”.

Fată de criteriile mai sus enuntate, completul de arbitraj apreciază că prin sintagma fonogramă de comert se întelege acea fonogramă ce se comunică public sau se radiodifuzează de acea categorie de utilizatori în raport cu care este imposibilă exercitarea în mod individual a dreptului la remuneratie echitabilă de către titularii drepturilor conexe dreptului de autor; prin sintagma fonogramă publicată în scop comercial se întelege acea fonogramă ce se comunică public sau se radiodifuzează de acea categorie de utilizatori în raport cu care este posibilă exercitarea în mod individual a dreptului la remuneratie echitabilă de către titularii drepturilor conexe dreptului de autor.

În spetă, apreciem că este vorba despre dreptul la remuneratie echitabilă pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial de către societătile de radiodifuziune, astfel că gestiunea colectivă a acestui drept este una facultativă, potrivit prevederilor art. 1232 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

De aceea se impune modificarea pct. 1 din metodologia propusă de reclamante în sensul adăugării următoarelor conditii:

a) sunt utilizate fonograme care se află în repertoriul gestionat de organismele de gestiune colectivă respective, pe baza mandatului sau a contractelor de reprezentare date/încheiate în conditiile legii;

b) organismul de radiodifuziune nu este îndreptătit ca, pentru anumite fonograme utilizate, să gestioneze el însusi drepturile conexe cuvenite artistilor interpreti sau executanti ori producătorilor de fonograme, pe baza unui mandat sau contract de reprezentare ori în baza legii.

Cu privire la pct. 2 din metodologia propusă de reclamante, completul arbitrai constată întemeiate criticile aduse de pârâtele SRRsi ARCA în sensul că, potrivit dispozitiilor art. 98 si 105 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, pentru utilizarea prin radiodifuzare, artistii interpreti sau executanti si producătorii de fonograme au un drept la remuneratie echitabilă, nu si un drept de a autoriza sau de a interzice.

Pct. 3 din metodologia propusă de reclamante urmează a fi înlăturat deoarece contravine dispozitiilor legale, metodologia privind exercitarea dreptului la remuneratia unică echitabilă nu trebuie să includă prevederi privind obtinerea autorizării radiodifuzării fonogramelor.

Referitor la remuneratia prevăzută la pct. 4 din metodologia propusă de reclamante, completul de arbitraj consideră că se impune renuntarea la utilizarea criteriului ponderii graduale pe trei nivele a muzicii în programe, urmând să se plătească o remuneratie unică, prin aplicarea la totalul veniturilor brute lunare (fără TVA) obtinute din activitatea de radiodifuzare a unui cuantum de 2,5% ce corespunde unei utilizări a fonogramelor într-o pondere de 100% din totalul timpului de emisie, după formula: x = 2,5y/100, unde x reprezintă remuneratia unică echitabilă cuvenită interpretilor si producătorilor de fonograme, iar y este ponderea radiodifuzării trimestriale a fonogramelor în cazul fiecărui utilizator.

Propunerea prezentată de reclamante privind o remuneratie în 3 trepte procentuale contravine art. 1311 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Cuantumul de 2,5% reprezintă o remuneratie echitabilă si rezonabilă, ce corespunde si nivelului practicat în tări europene cu un grad de dezvoltare asemănătoare României. La stabilirea acestui procent s-au avut în vedere si studiul Federatiei Internationale a Industriei Fonografice, depus de către UPFR si CREDIDAM, precum si studiul Ministerului Culturii din Danemarca, depus de către pârâtele SRR si ARCA.

Aceeasi este ratiunea pentru care pct. 6 din metodologia propusă de reclamante va fi modificat în sensul că sumele rezultate din aplicarea procentului la baza de calcul nu pot fi mai mici decât echivalentul în lei, la cursul BNR din ziua scadentei, a 500 de euro pe trimestru.

În ceea ce priveste pct. 5 din metodologia propusă, se elimină fraza finală deoarece, în lipsa veniturilor, devin aplicabile prevederile stabilite la pct. 6 din metodologia propusă de reclamante (remuneratia minimă datorată).

Fată de forma propusă de reclamante la pct. 7 din metodologie, opinia completului este în sensul mentinerii acesteia, justificat de faptul că, potrivit legislatiei fiscale aplicabile, remuneratia datorată nu este exclusă de la plata TVA.

Pct. 8, 9, 10, 11 si 12 din metodologia propusă de reclamante se mentin în forma propusă, nefiind contestate de pârâte.

Pct. 13 din metodologia propusă de reclamante se mentine în forma propusă. Inserarea în textul metodologiei a obligatiei de plată a auditului extern (modificare propusă prin întâmpinare de către S.C. Radio XXI S.A. si Europa FM) ar fi ineficientă în conditiile în care auditul profită părtii care a solicitat-o.

Ca urmare a modificărilor aduse pct. 4 din metodologia propusă de reclamante, prin renuntarea la utilizarea criteriului ponderii progresivă, în trepte, a muzicii în programe, prevederile pct. 14 din metodologia propusă de reclamante urmează a fi eliminat, întrucât a rămas fără obiect.

Aceeasi solutie de eliminare se impune si în cazul pct. 15 din metodologia propusă de reclamante întrucât prin mentinerea prevederilor pct. 9 din metodologia propusă de reclamante s-a stabilit deja care este sanctiunea pentru întârzierile la plată.

Pe cale de consecintă, metodologia va fi renumerotată.

PENTRU ACESTE MOTIVE COMPLETUL DE ARBITRAJ

HOTĂRĂSTE:

Respinge exceptia lipsei calitătii procesuale active a CREDIDAM, cu sediul în str. Jules Michelet nr. 15-17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, Bucuresti, si a UPFR, cu sediul în str. Nicolae Titulescu nr. 88, sectorul 1, Bucuresti, ca neîntemeiată.

Admite în parte cererea de arbitraj introdusă de reclamantele UPFR si CREDIDAM în contradictoriu cu pârâtele SRR, cu sediul în str. General Berthelot nr. 60-64, sectorul 1, Bucuresti, ARCA, cu sediul în intrarea Victor Eftimiu nr. 5-7, et. 9, ap. 58, sectorul 1, Bucuresti, S.C. Radio XXI - S.A., cu sediul în str. Horia Măcelariu nr. 36-38, sectorul 1, Bucuresti, Europa FM, cu sediul în str. Horia Măcelariu nr. 36-38, sectorul 1, Bucuresti, si FM KISS FM, cu sediul în bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sectorul 2, Bucuresti.

Stabileste următoarea:

 

METODOLOGIE

privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 

1. Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, organismele de radiodifuziune au obligatia să plătească o remuneratie unică echitabilă organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, dar numai în conditiile în care:

a) sunt utilizate fonograme care se află în repertoriul gestionat de organismele de gestiune colectivă respective, pe baza mandatului sau contractelor de reprezentare date/încheiate în conditiile legii;

b) organismul de radiodifuziune nu este îndreptătit ca pentru anumite fonograme utilizate să gestioneze el însusi drepturile conexe cuvenite artistilor interpreti sau executanti ori

producătorilor de fonograme, pe baza unui mandat sau contract de reprezentare ori în baza legii.

2. Utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, aduse anterior la cunostintă publică si ale căror drepturi conexe patrimoniale se află în termenele de protectie prevăzute de lege, de către organismele de radiodifuziune, dă nastere obligatiei radiodifuzorului la plata unei remuneratii echitabile către organismele de gestiune colectivă.

3. Organismele de radiodifuziune au obligatia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de ORDA drept colectori pentru artistii interpreti sau executanti si producătorii de fonograme o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, calculată prin aplicarea la totalul veniturilor brute lunare obtinute din activitatea de radiodifuzare (publicitate si barter) a unui cuantum de 2,5% în cazul unei utilizări a fonogramelor în pondere de 100% din totalul timpului de emisie a programelor. În cazul unei utilizări mai reduse, cuantumul de 2,5% se reduce direct proportional cu ponderea timpului de utilizare a fonogramelor în raport cu timpul total de emisie a programelor.

4. Baza de calcul asupra căreia se aplică cuantumul de 2,5% o constituie totalitatea veniturilor brute lunare, mai putin taxa pe valoarea adăugată, obtinute de utilizatori din activitatea de radiodifuzare incluzând, dar fără a se limita la acestea, veniturile din publicitate, barter, abonamente, anunturi si informatii, apeluri telefonice si SMS-uri suprataxate, sponsorizări, concursuri si jocuri radiodifuzate, închirieri spatii de emisie, alte contributii financiare, autorizatii de receptie, venituri din radiodifuzări realizate la comandă, venituri provenite din asocieri sau alte activităti corelate cu cea de radiodifuzare.

5. Sumele rezultate din aplicarea procentelor la baza de calcul nu pot fi mai mici decât echivalentul în lei a 500 euro/trimestru calculat la cursul BNR din ziua scadentei, reprezentând remuneratia minimă datorată de utilizatori pentru fiecare post de radio detinut.

6. Remuneratiilor prevăzute de prezenta metodologie li se adaugă si cota de TVA.

7. Remuneratia se plăteste trimestrial, până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată.

8. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalizări de 0,1% aferente sumelor neachitate la termen, pe zi de întârziere.

9. Utilizatorii au obligatia să transmită organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti si producătorilor de fonograme, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde:

a) lista completă în format electronic (excel, tabelar) a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora radiodifuzate, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe prevăzute în prezenta metodologie;

 

Nr. crt.

Data

difuzării

Ora difuzării

Minute difuzate

Secunde difuzate

Titlul piesei

Autorul muzicii

Artist

Orchestră/

formatie/ grup

Nr. de artisti

Album

Nr. catalog

Labei

Producător

Tara

Anul înregistrării

Tipul înregistrării

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Tipul înregistrării se referă la înregistrarea originală, remixată, remasterizată etc.

b) baza de calcul a sumelor virate.

10. Raportul va fi transmis în format electronic (excel, tabelar) si va fi însotit de o adresă de înaintare, purtând numele reprezentantului legal, semnătura acestuia si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport.

11. La solicitarea scrisă a organismelor de gestiune colectivă, utilizatorul are obligatia de a comunica acestora copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informatiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul, copii certificate de pe documentele necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor, precum si informatiile aferente privind fonogramele utilizate. Utilizatorul care a primit din partea organismelor de gestiune colectivă o asemenea cerere va avea un termen de maximum 10 zile pentru pregătirea si transmiterea documentatiei solicitate.

12. Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneratiei, de către un auditor agreat de toate părtile.

13. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismele de gestiune colectivă sau utilizatorii vor putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere si înainte de împlinirea termenului de 3 ani.

Pronuntată astăzi, 22 septembrie 2010, la sediul ORDAdin Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 3.

Executorie de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Completul de arbitraj:

 

Ticlea Alexandru - presedinte

Gozia Dan Cristian - arbitru

David Alice Mihaela - arbitru

Ciuraru Remus - arbitru

Stiolică Florin - arbitru


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.