MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 227/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 227         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 aprilie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

244. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

252. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judetul Maramures

 

253. - Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judetul Maramures, din data de 8 mai 2011

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 si 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 5 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Băicoi”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, se abrogă pozitiile nr. 37 si 38.

2. La anexa nr. 24 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Băltesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 135 se introduc paisprezece noi pozitii, pozitiile nr. 136-149, prevăzute în anexa nr. 1.

3. Anexa nr. 26 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bărcănesti” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile”, la pozitia nr. 73, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Sat Tătărani, în suprafată totală de 3.816 mp, lungime 572 m, lătime 5 m, ce reprezintă doar stratul carosabil, si nu distanta de la limita de proprietate la limita de proprietate”;

b) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 250 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 251-253, prevăzute în anexa nr. 2.

4. La anexa nr. 44 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Drajna”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 64 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 65, prevăzută în anexa nr. 3.

5. La anexa nr. 58 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gura Vitioarei”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 146 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 147, prevăzută în anexa nr. 4.

6. Anexa nr. 65 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Măgureni” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile”, la pozitia nr. 61, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Strada Cantacuzinilor; Vecini: Nord - Dinicu Gheorghe Ion, Sud - Est - Lotul nr. 1 (număr cadastral 10600), Vest - drum comunal local 115B; suprafată construită clădire - 84 mp; suprafată teren - 375 mp; număr cadastral 10601”;

b) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 69 se introduc treizeci si sapte de noi pozitii, pozitiile nr. 70-106, prevăzute în anexa nr. 5.

7. Anexa nr. 104 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Olari” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile”:

- la pozitia nr. 8, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Sat Olari, suprafata - 2.934 mp, parcela 644, curti constructii, tarlaua 15; sat Olari, suprafata - 6.500 mp, tarlaua 3, arabil 88”;

- la pozitia nr. 102, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: “Drum 378”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata - 1,2663 ha, de la drum de exploatare 404 la drum local 372”;

- la pozitia nr. 131, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata 0,4593 ha, de la canal 663 la drum de exploatare 374”;

b) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 145 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 146 si 147, prevăzute în anexa nr. 6.

Art. II. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 16 martie 2011.

Nr. 244.


 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Băltesti

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

136

1.8.1

Teren aferent putului de apă nr. 14

Băltesti

Parcela, curti constructii - 514; tarlaua 42

Suprafata - 230 mp

2010

317

Domeniul public al comunei Băltesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 59/2010

137

1.8.1

Teren aferent putului de apă nr. 22

Băltesti

Parcela, curti constructii - 597; tarlaua 42

Suprafata - 75 mp

2010

635

Domeniul public al comunei Băltesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 59/2010

138

1.8.1

Teren aferent putului de apă nr. 19

Băltesti

Parcela, curti constructii - 635; tarlaua 42

Suprafata - 71 mp

2010

300

Domeniul public al comunei Băltesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 59/2010

139

1.8.1

Teren aferent putului de apă nr. 13

Băltesti

Parcela, curti constructii - 680; tarlaua 42

Suprafata - 152 mp

2010

643

Domeniul public al comunei Băltesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 59/2010

140

1.8.1

Teren aferent putului de apă nr. 21

Băltesti

Parcela, curti constructii - 591; tarlaua 42

Suprafata - 80 mp

2010

338

Domeniul public al comunei Băltesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 59/2010

141

1.8.1

Teren aferent putului de apă nr. 11

Băltesti

Parcela, curti constructii - 569/2; tarlaua 39

Suprafata - 340 mp

2010

1.438

Domeniul public al comunei Băltesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 59/2010

142

1.8.1

Teren aferent putului de apă nr. 9

Băltesti

Parcela, curti constructii - 569/1; tarlaua 39

Suprafata - 194 mp

2010

821

Domeniul public al comunei Băltesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 59/2010

143

1.8.1

Teren aferent putului de apă nr. 12

Băltesti

Parcela, curti constructii - 553/61; tarlaua 42

Suprafata - 120 mp

2010

506

Domeniul public al comunei Băltesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 59/2010

144

1.8.1

Teren aferent putului de apă nr. 21

Băltesti

Parcela, curti constructii - 606; tarlaua 16

Suprafata - 256 mp

2010

1.083

Domeniul public al comunei Băltesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 59/2010

145

1.8.1

Teren aferent putului de apă nr. 1

Băltesti

Parcela, curti constructii - 1; tarlaua 103

Suprafata - 190 mp

2010

604

Domeniul public al comunei Băltesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 59/2010

146

1.8.1

Teren aferent putului de apă nr. 2 si 2bis

Băltesti

Parcela, curti constructii - 575; tarlaua 103

Suprafata - 600 mp

2010

2.538

Domeniul public al comunei Băltesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 59/2010

147

1.8.1

Teren aferent putului de apă nr. 3 si 3bis

Băltesti

Parcela, curti constructii - 612; tarlaua 40

Suprafata - 357 mp

2010

1.510

Domeniul public al comunei Băltesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 59/2010

148

1.8.1

Teren aferent putului de apă nr. 23

Băltesti

Parcela, curti constructii - 462/1/1; tarlaua 25

Suprafata - 160 mp

2010

677

Domeniul public al comunei Băltesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 59/2010

149

1.8.1

Teren aferent putului de apă nr. 18

Băltesti

Parcela, curti constructii - 512; tarlaua 42

Suprafata - 101 mp

2010

427

Domeniul public al comunei Băltesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 59/2010

 

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bărcănesti

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în

folosintă

Valoarea de înregistrare

- lei -

Situatia juridică actuală

251

1.3.7.1

Drum sătesc 141/71 pietruit

Sat Tătărani Lungime - 501 m Lătime - 6 m

1975

32.565

Domeniul public al comunei Bărcănesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 40/2010

252

1.3.7.1

Drum sătesc 501/1 pietruit

Sat Tătărani Lungime - 600 m Lătime - 6 m

1989

39.000

Domeniul public al comunei Bărcănesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 40/2010

253

1.7.1.2

Iluminat public - reabilitate pe DJ 101D Ploiesti - Centura Ploiesti, km 4+260-6+300, judetul Prahova

Situat pe DJ 101D Ploiesti - Centura Ploiesti, km 4+260 - 6+300, judetul Prahova, sat Tătărani;

Format din 96 de stâlpi din

beton, 22 de stâlpi metalici.

2007

572.607,60

Domeniul public al comunei Bărcănesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 40/2010

 

ANEXA Nr. 3

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Drajna

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

65

 

Teren intravilan

În suprafată de 6,8699 ha Situat în comuna Drajna, satul Drajna de Sus, punctul “Pe Grădiste”, tarlaua 27, parcela 43-67

2010

1.313.868,38

Domeniul public al comunei Drajna, conform Hotărârii Consiliului local nr. 51/2010

 

ANEXA Nr. 4

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gura Vitioarei

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

147

4.1.1

Teren sat Gura Vitioarei

Suprafata - 15.000 mp, extravilan neproductiv

Tarla 24, parcele: Ppd.750;

NNS 767; Psps.766; NNS 770; Pd. 771; Hc 791

Vecini:

N - statie tratare apă Vălenii de Munte

S - rest proprietate Consiliul local

E - râul Teleajen

V - proprietăti private

1973

60.000

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 31/2010


ANEXA Nr. 5

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Măgureni

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

70.

1.3.7.1

Drum exploatare De 423

Ghimelia (de la Albulescu la DJ101P)

Lungime drum = 1.600 m

Lătime = 6 m

Suprafata totală = 9.600 mp

1972

9.600

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

71.

1.3.7.1

Drum exploatare De 128

De la Bobolia la balastieră - izlaz

Lungime drum = 500 m

Lătime = 6 m

Suprafata totală = 3.000 mp

1972

3.000

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

72.

1.3.7.1

Drum exploatare De 455

Vâlcea linia a II-a

De 455, sat Cocorăstii Capiii

Lungime drum = 300 m

Lătime = 4 m

Suprafata totală = 1.200 mp

1972

1.800

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

73.

1.3.7.1

Drum exploatare De 166

Linia a II-a

De 166, Cocorăstii Capiii

(Cismaru - aprozar)

Lungime drum = 300 m

Lătime = 5 m

Suprafata totală = 1.500 mp

1972

1.800

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

74.

1.3.7.1

Drum exploatare De 154

Linia a II-a, sat Cocorăstii Capiii (drumul vechi al bisericii)

Lungime drum = 800 m

Lătime = 4 m

Suprafata totală = 3.200 mp

1972

4.800

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

75.

1.3.7.1

Drum exploatare De 165

Linia I, linia a II-a

De 165, sat Cocorăstii

Capiii - ulita Papuc

Lungime drum = 700 m

Lătime = 4,5 m

Suprafata totală = 3.150 mp

1972

4.200

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

76.

1.3.7.1

Drum exploatare De 170

De la Secăreanu Radu Gheorghe la pădure, sat Cocorăstii Capiii Lungime drum = 600 m Lătime = 4,5 m Suprafata totală = 2.700 mp

1972

3.600

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

77.

1.3.7.1

Drum exploatare De 182

De la cismea la pădure, sat Cocorăstii Capiii Lungime drum = 600 m Lătime = 4 m Suprafata totală = 2.400 mp

1972

3.600

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

78.

1.3.7.1

Drum exploatare De 186

De la Strechioiu la pădure, sat Cocorăstii Capiii Lungime drum = 500 m Lătime = 4 m Suprafata totală = 2.000 mp

1972

3.000

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010


79.

1.3.7.1

Drum exploatare De 480

De la Ghimelia Cruce la str. Tei

Lungime drum = 1.100 m

Lătime = 5 m

Suprafata totală = 5.500 mp

1972

6.600

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

80.

1.3.7.1

Drum exploatare De 487

De la Mircea Manta-Ghiocel la Moara Ciobanu Lungime drum = 900 m Lătime = 5 m Suprafata totală = 4.500 mp

1972

5.400

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

81.

1.3.7.1

Drum exploatare De 488

De la Ghiocel la câmp Lungime drum = 500 m Lătime = 5 m Suprafata totală = 2.500 mp

1972

3.000

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

82.

1.3.7.1

Drum exploatare De 485

De la Moara Ciobanu la Emil Selaru

Lungime drum = 600 m

Lătime = 5 m

Suprafata totală = 3.000 mp

1972

3.600

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

83.

1.3.7.1

Drum exploatare

De la Tomescu la Stăncescu - str. Tei

Lungime drum = 650 m

Lătime = 5 m

Suprafata totală = 3.250 mp

1972

3.900

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

84.

1.3.7.1

Drum exploatare De 480

De la Ghimelia la moara de grâu

Lungime drum = 800 m

Lătime = 5 m

Suprafata totală = 4.000 mp

1972

4.800

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

85.

1.3.7.1

Drum exploatare De 540

De la CAP. la PECO Lungime drum = 850 m Lătime = 5 m Suprafata totală = 4.250 mp

1972

5.100

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

86.

1.3.7.1

Drum exploatare De 485

De la PECO la Dincă Lungime drum = 1.350 m Lătime = 5 m Suprafata totală = 6.750 mp

1972

8.100

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

87.

1.3.7.1

Drum exploatare De 542

De la Dincă la intrare în Călinesti

Lungime drum = 400 m

Lătime = 4 m

Suprafata totală = 1.600 mp

1972

2.400

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

88.

1.3.7.1

Drum exploatare De 543

De la Dincă - limită comuna Floresti la limită comuna Filipestii de Pădure Lungime drum = 1.600 m Lătime = 5 m Suprafata totală = 8.000 mp

1972

9.600

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

89.

1.3.7.1

Drum exploatare De 538

De la C.A.P la limită comuna Floresti

Lungime drum = 1.400 m

Lătime = 5 m

Suprafata totală = 7.000 mp

1972

8.400

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010


90.

1.3.7.1

Drum exploatare De 527

Limită str. Filipesti - limită comuna Floresti Lungime drum = 1.300 m Lătime = 10 m Suprafata totală = 13.000 mp

1972

7.800

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

91.

1.3.7.1

Drum exploatare De 56, De 236/1 (Ps236), De 27, De 26, De 24, De 59, De 21, De 66

De la Ruda la Drăgăneasa Lungime drum = 3.300 m Lătime = 6 m Suprafata totală = 19.800 mp

1972

19.800

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

92.

1.3.7.1

Drum exploatare De 223; De 12/1, De 32, De 11, De 36, De 10, De 37, De 3, De 9

De la pârâul Provita la Porcăreata

Lungime drum = 3.000 m

Lătime = 5 m

Suprafata totală = 15.000 mp

1972

18.000

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

93.

1.3.7.1

Drum exploatare De 253, De 272

De la pârâul Provita la Valea Murelor

Lungime drum = 3.400 m

Lătime = 5 m

Suprafata totală = 17.000 mp

1972

20.400

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

94.

1.3.7.1

Drum exploatare De 313

De la pârâul Provita la Valea Boului

Lungime drum = 2.200 m

Lătime = 4 m

Suprafata totală = 8.800 mp

1972

13.200

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

95.

1.3.7.1

Drum exploatare

De la Nicu Dadă la Valea

Oancei

Lungime drum = 600 m

Lătime = 6 m

Suprafata totală = 3.600 mp

1972

3.600

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

96.

1.3.7.1

Drum exploatare

Ulita Staicu

Lungime drum = 200 m

Lătime = 7 m

Suprafata totală = 1.400 mp

1972

1.200

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

97.

1.3.7.1

Drum exploatare

Ulita Tulburasu Lungime drum = 250 m Lătime = 6 m Suprafata totală = 1.500 mp

1972

1.500

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

98.

1.3.7.1

Drum exploatare

De la statie gaze la str. Popa Stoian

Lungime drum = 400 m

Lătime = 6 m

Suprafata totală = 2.400 mp

1972

2.400

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

99.

1.3.7.1

Drum exploatare

De la Albulescu la Valea Plopului

Lungime drum = 200 m

Lătime = 4 m

Suprafata totală = 800 mp

1972

1.200

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

100.

1.3.7.1

Drum exploatare

De la Cămărasu la Tanta Vintiloiu

Lungime drum = 250 m

Lătime = 4,5 m

Suprafata totală = 1.125 mp

1972

1.500

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

101.

1.3.7.1

Drum exploatare De 440

De la Barbu losif la râul Prahova

Lungime drum = 200 m

Lătime = 6 m

Suprafata totală = 1.200 mp

1972

1.200

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

102.

1.3.7.1

Drum exploatare

DelaDJ101P - la De 306 - La Coasta -Măruntis – la De 182

Lungime drum = 1.600 m

Lătime = 5 m

Suprafata totală = 8.000 mp

1972

9.600

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2010

103

1.3.7.1

Drum exploatare De 158

Sat Cocorăstii Capiii, de la intersectia cu De 844 la intersectia cu De 166 Lungime drum = 652 m Lătime = 4 m Suprafata totală = 2.608 mp

1972

3.912

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 60/2010

104

1.3.7.1

Drum exploatare De 844

Sat Cocorăstii Capiii, de la intersectia cu De 158 la intersectia cu De 455 Lungime drum = 500 m Lătime = 4 m Suprafata totală = 2.000 mp

1972

3.000

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 60/2010

105

1.3.7.1

Drum exploatare De 468

Sat Cap Rosu, de la Stan Nicolae până la proprietăti ale locuitorilor din comuna Poiana Câmpina Lungime drum = 1.714 m Lătime = 4 m Suprafata totală = 6.856 mp

1972

10.284

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 67/2010

106

1.6.2

Teren aferent Centrului de informare turistică

Str. Cantacuzinilor Vecini: la nord - lotul (număr cadastral 10601), Dinicu Gheorghe Ion, la est - Mendizov Rodica, la sud - lordache Traian, la vest - drum comunal local 115B Suprafata = 375 mp Număr cadastral 10.600

1971

2.250

Domeniul public al comunei Măgureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 80/2010

 

ANEXA Nr. 6

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Olari

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

146

1.3.7.1

Canal 380

Sat Olarii Vechi

1921

1.500

Domeniul public al comunei Olari, conform Hotărârii Consiliului local nr. 24/2010

147

1.3.7.1

Canal 657

Sat Olarii Vechi

1921

1.500

Domeniul public al comunei Olari, conform Hotărârii Consiliului local nr. 24/2010


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judetul Maramures

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileste ziua de duminică, 8 mai 2011, ca dată pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judetul Maramures.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 martie 2011.

Nr. 252.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judetul Maramures, din data de 8 mai 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 125 alin. (1) si al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judetul Maramures, din data de 8 mai 2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Electorale

Permanente,

Octavian Opris

 

Bucuresti, 17 martie 2011.

Nr. 253.


 

ANEXĂ

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judetul Maramures, din data de 8 mai 2011

 

Nr.

crt.

Termenul de realizare potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

(articolul)

Actiunea

Cine realizează actiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Cu cel putin 35 de zile înaintea votării

1 aprilie 2011

Art. 9 alin. (2)

Stabilirea si aducerea la cunostinta publică a datei desfăsurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

În termen de două zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

2 aprilie 2011

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscriptiei electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de desemnare

9 aprilie 2011

Art. 24 alin. (5) si (7)

Întocmirea listelor cu magistrati si alti juristi care participă la tragerea la sorti pentru desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în fata locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic si au cel putin studii medii

Presedintele tribunalului, prefectul, cu participarea reprezentantilor partidelor politice Prefectul, la propunerea primarului

 

4.

Cu cel putin 24 de ore înainte de data sedintei

9 aprilie 2011

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunostinta publică a datei sedintei în care se va efectua tragerea la sorti a presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Anunt în presă si afisare la usa instantei

5.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

10 aprilie 2011

Art. 12 si 15

Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare; aducerea la cunostinta publică a delimitării si numerotării sectiilor de votare si a numerotării circumscriptiei electorale

Primarul

Prin dispozitie Prin afisare

6.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la

10 aprilie 2011

Art. 24 alin. (5)

Desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Tragere la sorti

7.

În termen de 24 de ore de la solicitare, după

10 aprilie 2011

Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice sau a aliantelor electorale, la solicitarea scrisă a acestora, a listei cuprinzând datele necesare ale presedintelui biroului electoral de circumscriptie si ale loctiitorului acestuia, pentru a fi contactati, precum si adresa si numărul de telefon al sediului biroului electoral de circumscriptie

Presedintele tribunalului, împreună cu prefectul

În scris

8.

În termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de 11 aprilie 2011

Art. 27

Aducerea la cunostinta publică a sediului biroului electoral de circumscriptie si a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afisare si prin orice alt mijloc de publicitate


0

1

2

3

4

9.

În termen de 24 de ore de la constituire, dar nu mai târziu de 11 aprilie 2011 Art. 34 alin. (2)

Completarea biroului electoral de circumscriptie cu reprezentantii propusi de organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

În ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori si deputati ai fiecărui partid

10.

În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscriptie, dar nu mai târziu de

11 aprilie 2011

Art. 22 alin. (1)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente si complementare

Primarul

În scris

11.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

11 aprilie 2011

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

12.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

12 aprilie 2011

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind completarea biroului electoral de circumscriptie

Persoanele interesate

În scris

13.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

12 aprilie 2011

Art. 31 alin. (6)

Solutionarea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivasi irevocabilă

14.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

13 aprilie 2011

Art. 31 alin. (6)

Solutionarea contestatiilor privind completarea biroului electoral de circumscriptie

Tribunalul

Hotărâre definitivasi irevocabilă

15.

În termen de 5 zile de la constituirea biroului electoral de

circumscriptie, dar nu mai târziu de

14 aprilie 2011

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale biroului electoral de circumscriptie a semnelor electorale

Partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

16.

În următoarea zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale 15 aprilie 2011 Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunostinta publică a semnelor electorale

Biroul electoral de circumscriptie

Prin afisare si prin orice alt mijloc de publicitate

17.

În termen de 18 zile de la data stabilirii zilei alegerilor, cel mai târziu la data de

18 aprilie 2011

Art. 16 alin. (1) si art. 221

Punerea la dispozitia primarului a listelor electorale permanente si a listelor electorale complementare

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiul Român pentru Imigrări

Proces-verbal

18.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data desfăsurării alegerilor, dar nu mai târziu de

18 aprilie 2011

Art. 44 si 45

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, candidatii independenti

În scris, în 4 exemplare


0

1

2

3

4

19.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

18 aprilie 2011

Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune si televiziune publice si private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, candidatii independenti si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

În scris

20.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

19 aprilie 2011

Art. 50 alin. (3)

Afisarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscriptie

Prin afisare la sediul biroului electoral de circumscriptie

21.

În termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de

19 aprilie 2011

Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestatii împotriva respingerii candidaturilor

Candidatii, partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

22.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 20 aprilie 2011

Art. 52 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23.

În termen de cel mult 24 de ore de la afisarea candidaturii, dar nu mai târziu de

20 aprilie 2011

Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestatii împotriva acceptării unor candidaturi

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

24.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de

21 aprilie 2011

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronuntate în cazul respingerii candidaturii

Candidatii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

25.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

21 aprilie 2011

Art. 52 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva acceptării candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

26.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de

22 aprilie 2011

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronuntate în cazul acceptării candidaturii

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

27.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 22 aprilie 2011

Art. 52 alin. (6) si (7)

Solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronuntate în solutionarea contestatiei privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivasi irevocabilă

28.

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de 22 aprilie 2011 Art. 56 alin. (7)

Comunicarea către prefect a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de circumscriptie

În scris

29.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de 22 aprilie 2011 Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral

Primarul

Prin dispozitie


0

1

2

3

4

30.

În termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente si complementare, dar nu mai târziu de

22 aprilie 2011

Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum si de pe listele electorale suplimentare

Primarul

În scris

31.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 23 aprilie 2011

Art. 52 alin. (6) si (7)

Solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronuntate asupra contestatiei privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivasi irevocabilă

32.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de

23 aprilie 2011

Art. 53

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscriptie

Proces-verbal

33.

Cu 15 zile înainte de data desfăsurării alegerilor

23 aprilie 2011

Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

34.

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

24 aprilie 2011

Art. 55 alin. (8) si (12)

Stabilirea numărului de ordine de pe buletinul de vot, în prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale care depun candidaturi

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prin tragere la sorti

35.

În termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de

24 aprilie 2011

Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea candidaturilor depuse de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si comunicarea situatiei centralizate către Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral de circumscriptie

În scris

36.

Cel mai târziu până la 25 aprilie 2011

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, aliantele acestora si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune

În functie de ponderea detinută în Parlament

37.

În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti, dar nu mai târziu de

25 aprilie 2011

Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinele de vot a candidatilor la functia de primar, precum si a ordinii pentru candidatii independenti

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

În scris

38.

În termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor, dar nu mai târziu de

25 aprilie 2011

Art. 65 alin. (1) si (2)

Calcularea timpilor de antenă acordati partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti la serviciile de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune

În functie de situatia listelor complete prezentate


0

1

2

3

4

39.

Cel mai târziu în data de

2 mai 2011

Art. 28 alin. (2) si (4)

Întocmirea listei cu juristi si alte persoane propuse de primar, care au, de regulă, cel putin studii medii si nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnati presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

 

40.

După tipărirea primului tiraj al buletinului de vot, dar nu mai târziu de

2 mai 2011

Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al buletinului de vot membrilor biroului electoral de circumscriptie

Prefectul

 

41.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor

3 mai 2011

Art. 57 alin. (1)si(4)

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de circumscriptie, prin grija prefectului

 

42.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de

3 mai 2011

Art. 28 alin. (6)

Desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora

Presedintele tribunalului

Tragere la sorti

43.

În termen de 24 de ore de la desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, dar nu mai târziu de

4 mai 2011 Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către presedintele biroului electoral de circumscriptie a reprezentantilor partidelor politice în birourile electorale ale sectiilor de votare

Organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

În scris

44.

De îndată ce primeste comunicarea reprezentantilor partidelor politice în birourile electorale ale sectiilor de

votare, dar nu mai târziu de

4 mai 2011

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către presedintele biroului electoral al sectiei de votare a reprezentantilor partidelor politice în birourile electorale ale sectiilor de votare

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

În scris

45.

În termen de 24 de ore de la desemnarea presedintelui, dar nu mai târziu de

4 mai 2011

Art. 34 alin. (4)

Completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare

Proces-verbal în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori si deputati ai fiecărui partid

46.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

4 mai 2011

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

47.

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de

4 mai 2011

Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prefectul, primarul, presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

48.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

5 mai 2011

Art. 39 alin. (1) si art. 34 alin. (4)

Formularea contestatiilor privind completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

Persoanele interesate

În scris


0

1

2

3

4

49.

Cu 3 zile înainte de data alegerilor

5 mai 2011

Art. 22 alin. (2)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numărului definitiv de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare si în lista suplimentară

Primarul

În scris

50.

În termen de două zile de la expirarea termenului de imprimare, dar nu mai târziu de

5 mai 2011

Art. 59

Afisarea unui buletin de vot, vizat si anulat de presedintele biroului electoral de circumscriptie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscriptie si al biroului electoral al sectiei de votare

Primarul, presedintele biroului electoral de circumscriptie

 

51.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

5 mai 2011

Art. 39 alin. (2)

Solutionarea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscriptie

Hotărâre definitivasi irevocabilă

52.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

6 mai 2011

Art. 39 alin. (2) si art. 34 alin. (4)

Solutionarea contestatiilor privind completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

Biroul electoral de circumscriptie

Hotărâre definitivasi irevocabilă

53.

Cu două zile înainte de data alegerilor

6 mai 2011

Art. 16 alin. (6) si art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente si complementare, în două exemplare, precum si a listelor electorale suplimentare birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarul

 

54.

În termen de cel mult 24 de ore de la efectuarea modificărilor Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al sectiei de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă

Primarul

În scris

55.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de

6 mai 2011

Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către presedintele tribunalului a hotărârii prin care se admite contestatia privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscriptie

Presedintele tribunalului va face o nouă desemnare.

56.

În ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor

7 mai 2011 -ora 7,00

Art. 61

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

57.

Cel mai târziu în preziua alegerilor

7 mai 2011

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarul, împreună cu presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

58.

În ajunul zilei alegerilor

7 mai 2011 -ora 18,00

Art. 78 alin. (3) si (4)

Prezentarea presedintelui si a membrilor biroului electoral al sectiei de votare la sediul acesteia si luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare si a pazei în jurul localului de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 

59.

în ziua alegerilor

8 mai 2011 -ora 6,00

Art. 79 alin. (1) si (2)

Verificarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri, a existentei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, formulare de liste electorale suplimentare, stampile, tusiere etc), sigilarea urnelor prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 


0

1

2

3

4

60.

În data de

8 mai 2011 - ora 7,00

Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

61.

În data de

8 mai 2011 -ora 21,00

Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

 

 

62.

După încheierea votării

8 mai 2011 -ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale si întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, membri ai biroului

 

63.

În termen de 24 de ore de la închiderea votării, cel mai târziu în

9 mai 2011 -ora 21,00

Art. 37 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau candidatii independenti

Cerere motivată, însotită de dovezile pe care se întemeiază

64.

În termen de două zile de la înregistrarea sesizărilor si contestatiilor

Art. 31 alin. (4)

Solutionarea cererilor pentru anularea alegerilor

Judecătoria

Hotărâre definitivă si irevocabilă

65.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării

9 mai 2011 -ora 21,00

Art. 92 alin. (1)si(2)

Predarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare a dosarelor cu rezultatele votării biroului electoral de circumscriptie

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, împreună cu cel putin 2 membri ai biroului electoral al sectiei de votare, stabiliti prin tragere la sorti

Proces-verbal

Transportul se face cu pază militară.

66.

În termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale ale sectiilor de votare

10 mai 2011 –ora 21,00

Art. 94 alin. (1) si art. 99 alin. (5)

Totalizarea voturilor si atribuirea mandatelor înaintarea dosarului privind alegerea primarului la judecătorie

Biroul electoral de circumscriptie

Transmiterea dosarului se face în vederea validării mandatelor.

67.

Începând cu

9 mai 2011 -ora 21,00,

respectiv

10 mai 2011 -ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunostinta publică a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de circumscriptie

Prin orice mijloc de publicitate

 

NOTA:

Dacă este cazul organizării turului al II-lea de scrutin pentru alegerea primarului, acesta va avea loc peste o săptămână, în data de 15 mai 2011.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.