MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 234/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 234         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 martie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

256. - Hotărāre privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Pietroasa si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Pietroasa, judetul Bihor

 

287. - Hotărāre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Nationale a Lignitului “Oltenia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

288. - Hotărāre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale Complexul Energetic Turceni - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

316. - Hotărāre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2011, pentru comuna Negomir, judetul Gorj

 

317. - Hotărāre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pentru anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

68. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/ EMPRETEC - Romānia pentru sprijinirea dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii

 

269. - Ordin al ministrului sănătătii privind completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare īn vederea obtinerii de atestate de către medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfăsurare a acestora

 

1.836. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea tranzactiei inaugurale a Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes” prin emisiunea de obligatiuni denominată īn euro pe pietele externe de capital, īn sumă de minimum 500 milioane euro si maximum 1,5 miliarde euro, cu o scadentă de minimum 5 ani, si desemnarea administratorilor tranzactiei

 

3.983. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 3 - Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

5. - Hotărāre privind aprobarea Normei nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă īn sistemul pensiilor administrate privat

 

6. - Hotărāre privind aprobarea Normei nr. 5/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă īn sistemul pensiilor facultative


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Pietroasa si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Pietroasa, judetul Bihor

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si īn administrarea consiliilor locale ale acestora si al art. 9 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Pietroasa si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Pietroasa, judetul Bihor, īn vederea realizării lucrărilor de reabilitare si modernizare a acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Pietroasa si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Pietroasa, judetul Bihor.

(2) Pentru terenurile forestiere mentionate la alin. (1), Consiliul Local al Comunei Pietroasa asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei acestor terenuri, īn conditiile legii.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol īncheiat īntre părtile interesate, īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul mediului si pădurilor,

Lįszló Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 martie 2011.

Nr. 256.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Pietroasa si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Pietroasa, judetul Bihor

 

Nr. crt.

Denumirea drumului forestier

Persoana juridică de la care se transmite drumul forestier

Persoana juridică la care se transmite drumul forestier

Indicativul drumului īn amenajament

Lungimea
- km -

Număr de inventar la Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Valoarea de inventar la Regia Natională a Pădurilor

- Romsilva

- lei -

Număr de īnregistrare la Ministerul

Finantelor Publice

Valoarea de inventar la

Ministerul

Finantelor

Publice

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Drum forestier Bohodei- Aleu

Statul romān, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Pietroasa, īn administrarea Consiliului Local al Comunei Pietroasa

UP II,

ua 214

D1%,

OS Sudrigiu

10,4

20.419

290.866

6.140 (partial)

290.866

2.

Drum forestier Valea Sibiselului

Statul romān, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Pietroasa, īn administrarea Consiliului Local al Comunei Pietroasa

UP III,

ua 216

D%,

OS Sudrigiu

4,3

20.420

85.401

6.141

85.401

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Pietroasa si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Pietroasa, judetul Bihor

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Localizarea terenului īn cadastrul forestier

Suprafata

- ha -

Nr. de inventar la Ministerul Finantelor Publice

0

1

2

3

4

5

6

1.

Comuna Pietroasa,

judetul Bihor

Statul romān, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Pietroasa, īn administrarea Consiliului Local al Comunei Pietroasa

UP II,

ua 214

D1%,

OS Sudrigiu

2,6

1.364 (partial)

2.

Comuna Pietroasa,

judetul Bihor

Statul romān, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Pietroasa, īn administrarea Consiliului Local al Comunei Pietroasa

UPIII,

ua 216

D%,

OS Sudrigiu

1,7

1.364 (partial)

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Nationale a Lignitului “Oltenia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Avānd īn vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare īn domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Nationale a Lignitului “Oltenia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti īn anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri īn termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor īnscrise īn bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limită maximă si nu pot fi depăsite decāt īn cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) īn cazul īn care īn executie se īnregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Natională a Lignitului

“Oltenia” - S.A. poate efectua cheltuieli īn functie de realizarea veniturilor, cu īncadrarea īn indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea cāstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, īmputernicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărāri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 287.

 

ANEXĂ*)


 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A., Tārgu Jiu

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

 

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

963.831

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

963.831

 

 

a)

din productia vāndută

3

850.925

 

 

b)

din vānzarea mărfurilor

4

39.753

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale īn vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf prevederilor legale īn vigoare

7

 

 

 

d1

productia de imobilizări

8

22.038

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

51.115

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

 

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si īmprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobānzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

963.831

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

960.154

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

75.865

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apăj

19

116.598

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

37.282

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

451.535

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

280.750

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

89.756

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

68.728

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

1.404

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

14.599

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

5.025

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

81.029

 

 

 

 

d3.1) ch sociale prevăzute prin art 21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

5.615

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr, 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 


 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare

31

5.085

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor leqale

33a

75.414

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

2.450

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite īn baza unor hotărāri judecătoresti

35

500

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

74.440

 

 

w

ch. cu prestatiile externe

37

87.281

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

114.203

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

3.026

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

34.037

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

77.060

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc, majorări si penalităti.

47c

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

3.677

 

 

a)

cheltuieli privind dobānzile

49

2.900

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

777

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentānd facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 


 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din īmprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobānzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor īmprumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit īn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic īn exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local īn cazul regiilor autonome, ori dividende īn cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

99.871

 

1

 

Surse proprii

65

74.440

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

25.431

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

99.871

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor īn curs la finele anului, din care:

72

99.871

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

963.831

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

963.831

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

8.320


 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

8,320

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somai tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

280.750

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

280.730

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

20

 

6

 

Cāstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.812

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu īn preturi curente (mii lei/persoană)(rd .81 /84)

89

116

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu īn preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii īn unităti fizice pe total personal mediu (to/om/zi)

91

7,46

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

1.000

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

260.248

 

 

b)

preturi comparabile

95

260.248

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

286.880

 

 

b)

preturi comparabile

98

286.880

 

Nota :

Cāstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA


GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale Complexul Energetic Turceni - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Avānd īn vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare īn domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale Complexul Energetic Turceni - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti īn anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri īn termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor īnscrise īn bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limită maximă si nu pot fi depăsite decāt īn cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) īn cazul īn care īn executie se īnregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni - S.A. poate efectua cheltuieli īn functie de realizarea veniturilor, cu īncadrarea īn indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea cāstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, īmputernicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărāri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 288.


 

ANEXĂ*)

 

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.550.888

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.548.838

 

 

a)

din productia vāndută

3

1.036.768

 

 

b)

din vānzarea mărfurilor

4

53.470

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale īn viaoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale īn vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

357.945

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

100.655

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

2.050

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si īmprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobānzi

13

2.050

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.543.838

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.540.239

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

661.978

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

58.427

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

50.219

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

315.206

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

211.118

 

 

 

62

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

63.807

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

48.067

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

1.029

 

 

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

10.750

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

3.961

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

40.281


0

1

2

3

4

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

4.222

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

940

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

7.870

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

27.249

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

9.670

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite īn baza unor hotărāri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

211.935

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

82.750

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

150.054

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

89

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

277

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea din care;

45

210

 

 

 

- actiuni umanitare, inundatii.sa

 

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

765

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

12.900

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special.etc.

47c

120

 

 

 

i10) cheltuieli aferente certificatelor de C02, conform HG 780/2006

47d

39.912

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

3.599

 

 

a)

cheltuieli privind dobānzile

49

3.599

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 


1

2

3

4

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

7.050

 

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.072

 

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

5.978

 

1

 

Rezerve legale

55

353

 

2

 

Alte rezerve reprezentānd facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din īmprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobānzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor īmprumuturi

58

5.626

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit īn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic īn exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local īn cazul regiilor autonome, ori dividende īn cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul ne repartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

 

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

991.318

 

1

 

Surse proprii

65

321.471

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

595.815

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

595.815

 

4

 

Alte surse (acord de principiu pentru finantare a proiectului de investitii - Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin HG nr.753/2008)

70

74.032

 

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

991.318

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor īn curs la finele

anului, din care:

72

991.318


0

1

2

3

4

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

353

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

1.550.888

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.543.838

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

4.352

 

4

 

Mr.mediu de salariati total in activitate

84

4.515

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somai tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

211.118

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

210.873

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

245

 

6

 

Cāstigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană)

88

3.892

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu īn preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

343

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu īn preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii īn unităti fizice pe total personal mediu (MWh/persoana)

91

1.339

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

995

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

66.505

 

 

b)

preturi comparabile

95

66.505

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

62.673

 

 

b)

preturi comparabile

98

62.673

 

Nota :

Cāstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA


GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2011, pentru comuna Negomir, judetul Gorj

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011 cu suma de 700 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2011, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Negomir, judetul Gorj, īn vederea executării lucrărilor la obiectivul de investitii “Consolidare terasamente pe drumul sătesc DS 46, satul Artanu”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, īn conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare īn volumul si īn structura bugetului de stat pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 316.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pentru anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2011

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pentru anul 2011 cu suma de 2.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2011, pentru completarea stocurilor rezervei Ministerului Sănătătii cu medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice necesare pentru interventii medicale īn situatii speciale cu impact asupra sănătătii publice.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează cheltuielile prevăzute la capitolul 66.01 “ Sănătate”, titlul 20 “Bunuri si servicii”.

Art. 3. - Ministerul Sănătătii răspunde de modul de utilizare, īn conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărāri.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare īn structura bugetului de stat si īn volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 317.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

SI PROGRAMELOR PENTRU ĪNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC – Romānia pentru sprijinirea dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii

 

Avānd īn vedere prevederile anexei nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea īnfiintării si dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărārea Guvernului nr. 65/2009 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 15 alin. (5) si art. 16 pct. B lit. a) din partea a III-a cap. I din Ordinul ministrului īntreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru īntreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - Romānia pentru sprijinirea dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si va intra īn vigoare īn termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru īntreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 24 martie 2011.

Nr. 68.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC – Romānia pentru sprijinirea dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii

- PS - 04.05-

 

1. Obiectivul Programului

Programul UNCTAD/EMPRETEC - Romānia pentru sprijinirea dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii, denumit īn continuare Program, este un program de īncurajare si de stimulare a īnfiintării si dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii, implementat de către Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru īntreprinderi Mici si Mijlocii, denumită īn continuare AIPPIMM, īn conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea īnfiintării si dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărārii Guvernului nr. 65/2009 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru īntreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă īntreprinzătorilor instruire si asistentă tehnică, precum si un cadru institutional pentru dezvoltarea capacitătilor antreprenoriale si cresterea competitivitătii pe piata locală si internatională a īntreprinderilor mici si mijlocii.

EMPRETEC este un program international pentru dezvoltarea si sprijinirea antreprenorilor. Programul se desfăsoară sub egida Conferintei Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare (UNCTAD Geneva) si este operational īn peste 25 de tări din America Centrală, America Latină, Africa si Orientul Mijlociu. Romānia este prima tară din Europa īn care se implementează acest program. AIPPIMM s-a implicat īn acest program īn calitate de partener al UNCTAD si finantator al programului, conform documentului de proiect nr. 641 din 21 decembrie 2001.

Grupul-tintă al Programului include antreprenori existenti sau potentiali, precum si top manageri, inclusiv specialisti din organizatii publice sau private presupusi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

Obiectivele Programului sunt: sustinerea dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, cresterea numărului de īntreprinderi mici si mijlocii capabile să facă fată competitiei si fortelor concurentiale īn conditiile globalizării pietelor.

Programul īsi propune:

a) identificarea īntreprinzătorilor de succes;

b) dezvoltarea competentelor personale antreprenoriale si a capacitătii manageriale;

c) dezvoltarea metodelor moderne de afaceri;

d) mobilizarea resurselor antreprenoriale romānesti si īntărirea dinamismului antreprenorial al īntreprinderilor mici si mijlocii din Romānia;

e) facilitarea accesului la finantări pentru beneficiarii Programului;

f) dezvoltarea capacitătii īntreprinderilor mici si mijlocii de a elabora si implementa strategii de afaceri competitive;


g) sprijinirea īntreprinderilor mici si mijlocii pentru extinderea pietelor de desfacere si cresterea exporturilor;

h) dezvoltarea contactelor si retelelor de afaceri īn afara Romāniei si initierea de cooperări transfrontaliere.

Pentru 2011 misiunea parteneriatului AIPPIMM si UNCTAD/EMPRETEC este de a continua integrarea programului EMPRETEC īn structura institutională de sprijin a sectorului īntreprinderilor mici si mijlocii din Romānia si de a creste calitatea si impactul acestuia pentru dezvoltarea īntreprinderilor mici si mijlocii si a antreprenoriatului din Romānia.

2. Bugetul Programului

2.1. Programul se finantează din bugetul pe anul 2011 al AIPPIMM si a fost aprobat prin anexa nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010.

2.2. AIPPIMM administrează, gestionează si derulează direct sau prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat programele de īncurajare si stimulare a īnfiintării si dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat la nivel national si la nivel local, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru īntreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, denumite īn continuare OTIMMC, a căror listă este prevăzută īn anexa nr. 2, si asigură managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea īnfiintării si dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, care transpune īn legislatia natională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124 din data de 20 mai 2003.

2.3. Pentru realizarea Programului se alocă de la bugetul de stat pe anul 2011 suma de 350.000 lei, din care suma de 10.000 dolari SUA va fi transferată către UNCTAD pentru activitatea de coordonare si misiuni de control al calitătii, conform addendumului nr. 5 din 22 martie 2011 la documentul de proiect nr. 641 din 21 decembrie 2001, iar restul bugetului va fi īmpărtit īn mod egal celor 8 OTIMMC organizatoare pentru asigurarea onorariilor trainerilor pentru sustinerea celor 8 workshopuri īn cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale īn rāndul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START.

3. Derularea Programului

Prin Program se finantează workshopurile UNCTAD/EMPRETEC - Romānia pentru sprijinirea dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii īn domenii de interes pentru dezvoltarea capacitătilor antreprenoriale, īn scopul dobāndirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practică, necesare īnceperii si dezvoltării unei afaceri.

Workshopurile UNCTAD/EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea celor 5 centre EMPRETEC (un centru national - AIPPIMM si 4 centre regionale - OTIMMC Cluj, OTIMMC Constanta, OTIMMC Craiova si OTIMMC Iasi) si se vor desfăsura īn 8 locatii (arondate celor 8 OTIMMC), care vor fi afisate pe site-ul www.aippimm.ro. Īn cadrul aceluiasi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II si sot/sotie.

Īn cadrul acestui program, OTIMMC sunt arondate centrelor EMPRETEC astfel:

- Centrul National EMPRETEC Romānia - AIPPIMM: OTIMMC Ploiesti si OTIMMC Brasov;

- Centrul Regional EMPRETEC Transilvania: OTIMMC Cluj si OTIMMC Tārgu Mures;

- Centrul Regional EMPRETEC Sud-Est: OTIMMC Constanta;

- Centrul Regional EMPRETEC Oltenia - Banat: OTIMMC Craiova si OTIMMC Timisoara;

- Centrul Regional EMPRETEC Moldova: OTIMMC Iasi.

Centrele EMPRETEC vor asigura organizarea si desfăsurarea workshopurilor astfel:

- propun locatiile de desfăsurare a workshopurilor, astfel īncāt acestea să respecte standardele de calitate impuse de UNCTAD;

- pregătesc si organizează īmpreună cu trainerii interviurile participantilor;

- mentin legătura si comunică cu trainerii si participantii īn vederea bunei organizări si desfăsurări ale workshopurilor.

OTIMMC organizatoare vor asigura plata cheltuielilor ocazionate de desfăsurarea cursului din bugetul alocat prin program fiecăruia dintre cele 8 OTIMMC (onorariile trainerilor).

Taxa de participare la cele 8 workshopuri UNCTAD/EMPRETEC din cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale īn rāndul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START este de 1.000 lei si va fi achitată la sediile OTIMMC de care apartine fiecare participant selectat īn urma interviului organizat īn cadrul programului, īn termen de 3 zile de la selectie, dar nu mai tārziu de prima zi a cursului.

La cererea potentialilor beneficiari, centrele EMPRETEC pot organiza si alte workshopuri fată de cele 8 din cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale īn rāndul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START.

Pentru acestea, fiecare centru va fixa cuantumul taxei de participare īn functie de numărul de solicitanti si cheltuielile ocazionate de desfăsurarea workshopului.

Produsul de bază oferit participantilor la program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competentelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard īmpreună cu Management Systems International si McBeer & Co, care se va desfăsura pe parcursul a 9 zile calendaristice.

Īn vederea implementării Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri nationali certificati si īn curs de certificare de către UNCTAD Geneva.

AIPPIMM/OTIMMC responsabilă/responsabile de desfăsurarea celor 8 workshopuri va/vor face public pe site-ul www.aippimm.ro locatiile si perioada de desfăsurare a acestora.

Īnregistrarea formularelor de participare la workshopurile organizate īn cadrul etapei I a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale īn rāndul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro, conform procedurii de īnscriere on-line si īnregistrare īn Registrul unic electronic, aprobată de presedintele AIPPIMM.

Se consideră că prin īnscrierea la Program aplicantul este de acord cu furnizarea īn favoarea AIPPIMM a anumitor date cu caracter personal (de exemplu: CNP, adresă de domiciliu etc), date care vor fi securizate īn cadrul Registrului unic electronic al Programului.

AIPPIMM, OTIMMC, precum si participantii la Program nu vor permite sau facilita folosirea de către terti a datelor referitoare la nume, brand, metodologie, logo si material de training. Īn acest scop, participantii la Program vor completa angajamentul prevăzut īn anexa nr. 3.

4. Beneficiarii Programului

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care īndeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de īnscriere īn program prevăzut īn anexa nr. 1, următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie cetăteni romāni;

b) să aibă studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de bacalaureat/licentă ori adeverintă care să ateste finalizarea studiilor;


c) s-au īnscris la activitătile prevăzute īn Program, pe baza formularului de īnscriere.

5. Selectia participantilor īn cadrul Programului

Pentru workshopurile organizate īn cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale īn rāndul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, selectia participantilor se va face pe baza formularului completat on-line pe site-ul www.aippimm.ro si a interviului organizat de traineri pe baza procedurii UNCTAD.

Pentru workshopurile organizate la cerere, selectia participantilor se va face pe baza formularului completat si depus la centrele EMPRETEC si a interviului organizat de traineri pe baza procedurii UNCTAD.

6. Confidentialitate

Formularele si documentele justificative depuse de către solicitanti īn cadrul Programului sunt confidentiale, personalul AIPPIMM si OTIMMC implicat īn implementare avānd obligatia de a nu dezvălui informatii mentionate īn acestea către terte persoane, cu exceptia cazului īn care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului īn exercitarea atributiilor ce le revin.

AIPPIMM si OTIMMC sunt autorizate să publice, īn orice formă si mediu, inclusiv pe internet, informatiile referitoare la numele beneficiarului si activitatea la care participă.

Documentele depuse de către beneficiari īn vederea participării īn cadrul Programului vor fi păstrate la sediul fiecărui OTIMMC.

7. Monitorizarea si evaluarea rezultatelor

7.1. Monitorizarea si controlul beneficiarilor Programului se vor face de către Unitatea de monitorizare, control si raportare (UMCR) din cadrul OTIMMC, pe baza procedurii de monitorizare si control al Programului aprobate prin decizie a presedintelui AIPPIMM.

7.2. Participantii la activitătile din cadrul Programului vor completa si vor transmite OTIMMC - UMCR formularul de raportare tehnică prevăzut īn anexa nr. 4. Transmiterea formularului de raportare tehnică este obligatorie pentru toti beneficiarii din cadrul Programului, pe o perioadă de 3 ani, īncepānd cu anul 2012.

7.3. Pe baza rezultatelor monitorizării derulării Programului si a evaluării rezultatelor acestuia se va īmbunătăti si se va diversifica programa workshopurilor.

7.4. Reprezentantii AIPPIMM si cei ai OTIMMC au dreptul să verifice veridicitatea si conformitatea declaratiilor, documentelor si activitătilor făcute īn cadrul Programului.

7.5. Rapoartele de evaluare a cursantilor īntocmite de traineri vor fi transmise de AIPPIMM către UNCTAD.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

FORMULAR DE ĪNSCRIERE

la Programul de dezvoltare antreprenorială EMPRETEC

- PS -04.05.01-

 

1. Numele si prenumele:...............................................................................................................................................

2. Sexul: □ Masculin □ Feminin

3. Adresa de acasă:

.................................................

.................................................

Telefon:................................................................

Adresa de la serviciu:

.................................................

.................................................

Telefon:.................................................................

E-mail:...................................................................

4. Vārsta:..............................................................

5. Starea civilă: □ Necăsătorit □ Căsătorit □ Divortat □ Văduv/ă

6. Aveti copii ?  Da  Nu

7. Nivelul educatiei (marcati răspunsul/răspunsurile corect/e):

□ Ati absolvit scoala gimnazială?  Da  Nu Numele (nr.) scolii:..........................................................................................

□ Ati absolvit liceul?  Da  Nu Ati obtinut diploma de bacalaureat?  Da  Nu Numele liceului: .........................................................

□ Ati absolvit scoală tehnică/postliceală/colegiu?  Da  Nu Cāti ani?.........................................................................................................

Ati obtinut diploma de absolvire?  Da  Nu

Ce specializare ati avut?................................................................................

Denumirea unitătii de īnvătămānt:.................................................................

□ Studii superioare (de orice fel)......................Cāti ani?..............................

Ati obtinut o diplomă universitară?  Da  Nu

Ce specializare ati avut?...............................................................................

Denumirea unitătii de īnvătămānt:................................................................

8. Ati fost vreodată ucenic?  Da  Nu

Īn ce meserie?...............................................................................................

Organizatia/Persoana:...................................................................................

9. A avut mama sau tatăl dumneavoastră propria afacere?  Da  Nu Daca da, ati lucrat īn cadrul acelei afaceri?  Da  Nu

10. A avut una dintre rudele dumneavoastră, īn afară de părinti, propria afacere?

 Da  Nu

Dacă da, i-ati ajutat vreodată īn afacerea respectivă?  Da  Nu


11. Gānditi-vă la 3 dintre prietenii dumneavoastră cei mai apropiati. Completati numele si ocupatia lor:

Numele si prenumele prietenului #1 .......................................

Are acest/această prieten(ă) propria afacere?  Da  Nu

Numele si prenumele prietenului #2.......................................

Are acest/această prieten(ă) propria afacere?  Da  Nu

Numele si prenumele prietenului #3.......................................

Are acest/această prieten(ă) propria afacere?  Da  Nu

12. Au părintii vreunuia dintre prietenii dumneavoastră propria afacere?  Da  Nu

13. Cāti dintre oamenii pe care īi cunoasteti personal au propria afacere?.......................................

14. Ati fost primul copil la părinti?  Da  Nu

15. Ati călătorit īn străinătate ?  Da  Nu

Dacă da, mentionati tările īn care ati călătorit cel mai des si de cāte ori ati călătorit īn fiecare dintre aceste tări.

 

Tară

.................................................

.................................................

Numărul de vizite

 

De cāte ori pe an călătoriti īn interiorul tării, īn afara regiunii unde v-ati născut sau īn afara regiunii īn care locuiti?

16. Vă rugăm completati īn tabelul următor datele referitoare la experienta dumneavoastră profesională īncepānd cu actualul/ultimul loc de muncă:

 

Angajatorul

Adresa

Telefon

Functia

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ati īncercat vreodată să īncepeti o afacere proprie?  Da  Nu

Ce tip de afacere?........................................................................................................................................................

Ce s-a īntāmplat cu această afacere?..........................................................................................................................

18. Aveti īn prezent o afacere proprie?  Da  Nu Ce tip de afacere?........................................................................................................................

19. Dacă intentionati să īncepeti o afacere sau să o extindeti pe cea existentă, ce tip de afacere ati īncepe/extinde? (Vă rugăm să detaliati).....................................................................................................................................................................

20. Dacă nu intentionati să īncepeti o afacere chiar acum, cum intentionati să folositi experienta acumulată la acest seminar de instruire?...............................................................................................................................................................................

21. De ce capital credeti că aveti nevoie ca să īncepeti sau să extindeti o afacere?...................................................

22. Estimati suma de bani din fiecare dintre sursele mentionate mai jos pe care o puteti folosi īn īnceperea/extinderea afacerii dumneavoastră:

Bani personali..............................................................................

Īmprumuturi sau bani oferiti de familie.........................................

Īmprumuturi sau bani oferiti de prieteni.......................................

Alte surse:.....................Specificati:.......................................

23. Aveti casa, apartamentul sau terenul dumneavoastră personală/personal?  Da  Nu

24. Care dintre lucrurile mentionate mai jos considerati că reprezintă ingredientul cel mai important īn succesul unei afaceri? (Marcati o singură optiune.)

□ Banii □ Educatia □ Prietenii □ Motivatia □ Altele

25. Sunteti de acord sau nu cu afirmatia următoare?

“Este mai important pentru un loc de muncă să ofere oportunităti decāt sigurantă.” □ De acord □ Nu sunt de acord

26. Folositi-vă imaginatia si īncercati să vă gānditi la cāt mai multe utilizări ale rumegusului sau ale produselor care se pot face din rumegus.

1............................ 4........................................

2............................ 5........................................

3............................ 6........................................

27. Sunteti de acord sau nu cu afirmatia următoare?

“Sunt oportunităti suficiente pentru ca oameni ca mine să īnceapă o afacere īn tara asta.” □ De acord □ Nu sunt de acord

28. Imaginati-vă că fratele sau sora dumneavoastră vă oferă un cadou de 30.000 dolari SUA pentru a-i cheltui cum doriti dumneavoastră.

Ce ati face cu ei?

Prima utilizare:.............................................................................................................................................................

A doua utilizare:............................................................................................................................................................

A treia utilizare:.............................................................................................................................................................


29. Dacă ati putea avea locul de muncă si salariul sefului dumneavoastră

pentru următorii 5 ani, ati accepta?  Da  Nu

30. Cum apreciati dorinta dumneavoastră de a īncepe o afacere proprie sau de a extinde afacerea dumneavoastră deja existentă? (Marcati un singur răspuns.)

□ Nu stiu □ Medie □ Destul de puternică □ Foarte puternică

31. Īn această etapă, care sunt sansele de succes ale afacerii dumneavoastră? (Marcati un singur răspuns.)

□ 10% D20% □30% D40% □ 50%

□ 60% D70% D80% D90% □ 100%

Vă rugăm să explicati răspunsul......................................................................................................................

32. Sunteti dispus să investiti 9 zile neīntrerupt din timpul dumneavoastră pentru a participa la un atelier intensiv de lucru?

□ Da □ Nu

33. Cum ati auzit de acest program?..........................................................................................................................

34. La ce alte cursuri sau seminare de dezvoltare antreprenorială sau a afacerilor ati mai participat? Vă rugăm să oferiti detalii.

 

Cursul

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Descrieti afacerea dumneavoastră sau ideea de afaceri:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

Semnătura aplicantului:

.................................................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

LISTA

oficiilor teritoriale ale īntreprinderilor mici si mijlocii si cooperatie

- PS - 04.05.02 –

 

Nr. crt.

Oficiile teritoriale ale īntreprinderilor mici si mijlocii si cooperatie (judete arondate)

Adresa

Telefon/Fax

1.

BRASOV

Brasov

Covasna

Sibiu

Str. Turnului nr. 5, sc. B, et. 4, Brasov, cod postal 500209

tel. 0368-434.154 fax 0368-434.155

tel. 0268-548.018 fax 0268-548.017

www.aippimm.ro

oficiubrasov@aippimm.ro

2.

CLUJ-NAPOCA

Bihor

Bistrita-Năsăud

Cluj

Maramures

Satu Mare

Sălaj

str. Horea nr. 13,

Cluj-Napoca, cod postal 400174

tel. 0264-487.224 fax 0264-487.244

www.aippimm.ro

oficiucluj@aippimm.ro

3.

CONSTANTA

Brăila

Buzău

Constanta

Galati

Tulcea

Vrancea

bd. Tomis nr. 79-81, et. 1, Constanta, cod postal 900669

tel. 0241-661.253 fax 0241-661.254

www.aippimm.ro

oficiuconstanta@aippimm.ro

4.

CRAIOVA

Dolj

Gorj

Mehedinti

Olt

Vālcea

str. Stefan cel Mare nr. 12, et. 3, Craiova, cod postal 200130

tel./fax 0251-510.785

www.aippimm.ro

oficiucraiova@aippimm.ro

5.

IASI

Bacău

Botosani

lasi

Neamt

Suceava

Vaslui

str. Elena Doamna nr. 61 A, et. 2, Iasi, cod postal 700398

tel./fax 0232-261.101 tel. 0232-240.213

www.aippimm.ro

oficiuiasi@aippimm.ro

6.

PLOIESTI

Arges

Bucuresti

Călărasi

Dāmbovita

Giurgiu

Ialomita

Ilfov

Prahova

Teleorman

str. Cuza Vodă nr. 8, Ploiesti, cod postal 100019

tel. 0244-522.085 fax 0244-544.054

www.aippimm.ro

oficiuploiesti@clicknet.ro

oficiuploiesti@aippimm.ro

7.

TĀRGU MURES

Harghita

Mures

Alba

Piata Victoriei nr. 5, et. 2, Tārgu Mures, cod postal 540029

tel. 0265-311.660 fax 0265-260.818

www.aippimm.ro

oficiutargumures@aippimm.ro

8.

TIMISOARA

Arad

Caras-Severin

Hunedoara

Timis

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, Timisoara, cod postal 300575

tel. 0256-292.739 fax 0256-292.767

www.aippimm.ro

otimmctimisoara@aippimm.ro

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

ANGAJAMENT

- PS - 04.05.03 -

 

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................, domiciliat(ă) īn .............................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ....................., eliberat(ă) de...........................la data de..........................., administrator/asociat unic al S.C..............................................................., cu sediul īn................................................................................, mă oblig prin prezentul angajament să nu permit sau să facilitez folosirea de către terti a datelor referitoare la nume, brand, metodologie, logo si material de training folosite īn cadrul workshopurilor EMPRETEC.

 

Semnătura..............................................................

(numele si prenumele)

 

Data..........................


 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICĂ*)

- PS -04.05.04-

 

Perioada raportării: anul...................................................

Numele si prenumele:......................................................

Am participat la Programul UNCTAD/EMPRETEC - Romānia pentru sprijinirea dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii īn perioada

......................................................................................................................................................................................

Anterior participării la Programul UNCTAD/EMPRETEC:

□ Am detinut o societate comercială sau calitatea de actionar, asociat, administrator īn cadrul unei īntreprinderi.

□ Nu am detinut o societate comercială sau calitatea de actionar, asociat, administrator īn cadrul unei īntreprinderi.

Dacă răspunsul este DA, precizati cum v-a ajutat participarea la Programul UNCTAD/EMPRETEC īn dezvoltarea afacerii īn care sunteti implicat.

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Ulterior participării la Programul UNCTAD/EMPRETEC:

□ Am īnfiintat o societate comercială sau am dobāndit calitatea de actionar, asociat ori administrator īn cadrul unei īntreprinderi.

□ Nu am īnfiintat o societate comercială sau nu am dobāndit calitatea de actionar, asociat ori administrator īn cadrul unei īntreprinderi.

Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să precizati cum v-a ajutat participarea la Programul UNCTAD/EMPRETEC.

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Dacă răspunsul este DA, vă rugăm să completati cāmpurile de mai jos. Datele de identificare ale societătii:

Denumirea societătii comerciale.........................................................................................................................................

Adresa.................................................................................................................................................................................,

telefon......................................., fax.................................................................., e-mail...................................................................

Data īnregistrării societătii comerciale.................................................................................................................................

Numărul de īnmatriculare la oficiul registrului comertului....................................................................................................

Codul unic de īnregistrare....................................................................................................................................................

Calitatea detinută īn cadrul societătii comerciale..................................................................................................................

Date de raportare tehnică:

- cifra de afaceri.....................................................lei;

- profitul brut..........................................................lei;

- numărul mediu scriptic anual de personal................................

Subsemnatul/Subsemnata,.........................................................., identificat(ă) cu actul de identitate seria...................... nr..................................., eliberat de ...................................... la data de .................................., cu domiciliul īn localitatea ......................................, str.........................................nr....., bl....., sc......, ap.........., sectorul/judetul............................, īn calitate de reprezentant legal al societătii (după caz)................................................, declar pe propria răspundere că toate informatiile furnizate si consemnate īn prezentul formular sunt corecte si complete.

 

Numele si prenumele...................................................

Semnătura...................................................................

Functia.........................................................................

Data semnării..............................................................

Stampila


*) Se completează toate rubricile īn limba romānă, prin tehnoredactare.


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare īn  vederea obtinerii de atestate de către medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfăsurare a acestora

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. Cs.A. 1.499 din 14 februarie 2011,

īn temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare īn vederea obtinerii de atestate de către medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfăsurare a acestora, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. I “Catalogul national de programe de studii complementare - specialităti clinice si paraclinice”, pozitiile 21 si 22 vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară īn:

Responsabil national

Centru de pregătire

Conditii de participare Specialităti

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

“21.

Asistenta medicală de urgentă prespitalicească

Dr. Cristian Boeriu Dr. Hadrian Borcea

Bucuresti

Cluj-Napoca

Craiova

Iasi

Oradea

Tārgu Mures

Timisoara

Arad

Galati

X

X

 

X

22.

Asistenta medicală din cadrul structurilor de primire a urgentelor

Dr. Cristian Boeriu Dr. Hadrian Borcea

Bucuresti

Cluj-Napoca

Craiova

Iasi

Oradea

Tārgu Mures

Timisoara

Arad

Galati

X

X

 

 

2. La anexa nr. IV “Catalogul national de programe de studii complementare pentru medici de medicină generală cu drept de liberă practică”, pozitiile 21 si 22 vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară īn:

Responsabil national

Centru de pregătire

“21.

Asistentă medicală de urgentă prespitalicească

Dr. Cristian Boeriu

Dr. Hadrian Borcea

Bucuresti

Cluj-Napoca

Craiova

Iasi

Oradea

Tārgu Mures

Timisoara

Arad

Galati

22.

Asistentă medicală din cadrul structurilor de primire a urgentelor

Dr. Cristian Boeriu Dr. Hadrian Borcea

Bucuresti

Cluj-Napoca

Craiova

Iasi

Oradea

Tārgu Mures

Timisoara

Arad

Galati”

 

Art. II. - Directia generală resurse umane si certificare, celelalte directii din cadrul Ministerului Sănătătii si Scoala Natională de Sănătate Publică Management si Perfectionare īn Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 29 martie 2011.

Nr. 269.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea tranzactiei inaugurale a Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes” prin emisiunea de  obligatiuni denominatăīn euro pe pietele externe de capital, īn sumă de minimum 500 milioane euro si maximum 1,5 miliarde euro, cu o scadentă de minimum 5 ani, si desemnarea administratorilor tranzactiei

 

Avānd īn vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, ale pct. 4.1a),b)2 subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 din Hotărārea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tranzactia inaugurală a Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes” prin contractarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui īmprumut sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate īn euro pe pietele externe de capital, īn sumă de minimum 500 milioane euro si maximum 1,5 miliarde euro, cu o scadentă de minimum 5 ani, suma finală si maturitatea urmānd să fie stabilite la momentul lansării emisiunii de euroobligatiuni, īn functie de conditiile de piată.

Art. 2. - Lansarea emisiunii este administrată de către institutiile financiare Erste Group Bank AG si Societe Generale.

Art. 3. - Sumele aferente emisiunii se vor utiliza īn conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii se asigură conform legislatiei īn vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finantărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, īn vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 31 martie 2011.

Nr. 1.836.

 

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 3 - Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

Īn conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, ale Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.761/2011 privind aprobarea componentei nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare,

īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă componenta nominală a comisiilor de specialitate ale panelului 3 - Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit īn continuare CNATDCU, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) īn cadrul fiecărei comisii de specialitate se numesc membrii biroului comisiei de specialitate.

Art. 2. - Membrii comisiilor de specialitate sunt experti īn domeniul sau domeniile stiintifice arondate si sunt membri ai CNATDCU pentru īntreaga durată a mandatului CNATDCU, care este de 4 ani.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 28 martie 2011.

Nr. 3.983.

 

ANEXA

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a comisiilor de specialitate ale panelului 3 - Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

Comisia de biologie si biochimie

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1

Presedinte al comisiei

Stefan Szedlacsek

Institutul de Biochimie al Academiei Romāne, Bucuresti

2

Vicepresedinte al comisiei

Maria-Luisa Flonta

Universitatea din Bucuresti

3

Membru

al biroului comisiei

Stefan N. Constantinescu

Universite Catholique de Louvain, Belgia

4

Membru

al biroului comisiei

Cosmin Săveanu

Institut Pasteur, Paris, Franta

5

Membru

al biroului comisiei

Octavian Voiculescu

University of Cambridge, Marea Britanie

6

Membru

Alex Almăsan

Lerner Research Institute, Ohio, SUA

7

Membru

Bogdan Amuzescu

Universitatea din Bucuresti

8

Membru

Dorina Avram

Albany Medical College, SUA

9

Membru

Alexandru Babes

Universitatea din Bucuresti

10

Membru

George Adrian Călin

The University of Texas MD Anderson Cancer Center, SUA

11

Membru

Mihai Ciubotaru

Yale University, SUA

12

Membru

Dan Cogălniceanu

Universitatea Ovidius din Constanta

13

Membru

Gabriel Cornilescu

University of Wisconsin-Madison, SUA

14

Membru

Dan Dediu

Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, Olanda

15

Membru

Sorin Drăghici

Wayne State University, Detroit, SUA

16

Membru

Nicolae Dragos

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

17

Membru

Ileana C. Fărcăsanu

Universitatea din Bucuresti

18

Membru

Tudor Fulga

Harvard Medical School, SUA

19

Membru

Adriana Georgescu

Institutul de Biologie si Patologie Celular㠓Nicolae Simionescu” al Academiei Romāne

20

Membru

Adela Halmagyi

Institutul de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca

21

Membru

Ileana L. Hanganu-Opatz

Centrul pentru Neurobiologie Moleculară Hamburg (ZMNH), Germania

22

Membru

Ion Lascu

Universite de Bordeaux 2, Franta

23

Membru

Ileana Mānduteanu

Institutul de Biologie si Patologie Celular㠓Nicolae Simionescu” al Academiei Romāne

24

Membru

Dan F. Mihăilescu

Universitatea din Bucuresti

25

Membru

Nicanor Moldovan

Davis Heart and Lung Research Institute, Ohio State University, Columbus, SUA

26

Membru

Norica Nichita

Institutul de Biochimie al Academiei Romāne, Bucuresti

27

Membru

Otilia Obreja

Universitatea Heidelberg, Germania

28

Membru

Stefana Măria Petrescu

Institutul de Biochimie al Academiei Romāne, Bucuresti

29

Membru

Andrei Jose Petrescu

Institutul de Biochimie al Academiei Romāne, Bucuresti

30

Membru

Florentina Pluteanu

Loyola University Medical Center, Maywood, SUA

31

Membru

Mircea Podar

Oak Ridge National Laboratory, SUA

32

Membru

Doina L. Popov

Institutul de Biologie si Patologie Celular㠓Nicolae Simionescu” al Academiei Romāne

33

Membru

Cristina Purcărea

Institutul de Biologie al Academiei Romāne, Bucuresti

34

Membru

Tudor Savopol

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

35

Membru

Cosmin I. Sicora

Centrul de Cercetări Biologice din Jibou

36

Membru

Radu L. Silaghi-Dumitrescu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

37

Membru

loan Ovidiu Sīrbu

Universitatea din Ulm, Germania

38

Membru

Radu V. Stan

Dartmouth Medical School, SUA

39

Membru

Medana Zamfir

Institutul de Biologie al Academiei Romāne, Bucuresti

40

Membru

Otilia Zărnescu

Universitatea din Bucuresti

 

Comisia de medicină

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1

Presedinte al comisiei

Cristian Vlădescu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

2

Vicepresedinte al comisiei

Adrian Covic

Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi

3

Membru al biroului comisiei

Mihai lonac

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

4

Membru al biroului comisiei

Dragos Pieptu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi

5

Membru al biroului comisiei

Dragos Vinereanu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

6

Membru

AlexAlmăsan

Lerner Research Institute, Ohio, SUA

7

Membru

Petru Armean

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

8

Membru

Dorina Avram

Albany Medical College, SUA

9

Membru

Ovidiu Băjenaru

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

10

Membru

Stanca A. Bīrlea

University of Colorado, SUA

11

Membru

Klara Brānzaniuc

Universitatea de Medicină si Farmacie din Tārgu Mures

12

Membru

Gheorghe Bumbu

Universitatea din Oradea

13

Membru

Anca Buzoianu

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

14

Membru

George Adrian Călin

The University of Texas MD Anderson Cancer Center, SUA

15

Membru

Irina Căruntu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi

16

Membru

Petru Cianga

Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi

17

Membru

Mihai Ciubotaru

Yale University, SUA

18

Membru

Tudorel Ciurea

Universitatea de Medicină si Farmacie Craiova

19

Membru

Stefan N. Constantinescu

Universite Catholique de Louvain, Belgia

20

Membru

Serban Dragomir

Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi

21

Membru

Anica Dricu

Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

22

Membru

Sidonia Făgărăsan

RIKEN Research Center for Allergy and Immunology, Yokohama, Japonia

23

Membru

Stefan Florian

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

24

Membru

Leonard Gīrnită

Karolinska Institutet, Suedia

25

Membru

Mihai Hinescu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

26

Membru

Mircea Ivan

Indiana University, SUA

27

Membru

Adrian Lobontiu

Universite Paris 12, Franta

28

Membru

Dorel Mischianu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

29

Membru

Petru Mircea

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

30

Membru

Nicanor I. Moldovan

Ohio State University, SUA

31

Membru

Stefan Ors Nagy

Universitatea de Medicină si Farmacie din Tārgu Mures

32

Membru

Mihai G. Netea

Radboud Universiteit Nijmegen, Olanda

33

Membru

Virgil Păunescu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

34

Membru

Florentina Pluteanu

Loyola University Medical Center, SUA

35

Membru

Aurel Popa-Wagner

Universitatea din Greifswald, Germania

36

Membru

Dorel Radu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

37

Membru

Marius Raica

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

38

Membru

Crina-Julieta Sinescu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

39

Membru

loan Ovidiu Sīrbu

Institute for Biochemistry and Molecular Biology, Ulm University, Germania

40

Membru

Cassian Sitaru

Universitatea din Freiburg, Germania

41

Membru

Radu V. Stan

Dartmouth Medical School, SUA

42

Membru

Adrian Salic

Harvard Medical School, SUA

43

Membru

Cătălin Vasilescu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

 

Comisia de medicină veterinară

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1

Presedinte al comisiei

Cornel Cătoi

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

2

Vicepresedinte al comisiei

Cornel Igna

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

3

Membru al biroului comisiei

Radu Blaga

Ecole Nationale Veterinaire dAlfort, Franta

4

Membru al biroului comisiei

Manuella Militaru

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

5

Membru al biroului comisiei

Gheorghe Savuta

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Iasi

6

Membru

Ionel Bondoc

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Iasi

7

Membru

Romeo Teodor Cristina

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

8

Membru

Măria Crivineanu

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

9

Membru

Gheorghe Dărăbus

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

10

Membru

Dan Gheorghe Drugociu

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Iasi

11

Membru

loan Groza

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

12

Membru

Eleonora Guguianu

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Iasi

13

Membru

Viorel Herman

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

14

Membru

loan Tibru

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

15

Membru

Traian Leau

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

16

Membru

Viorel Miclăus

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

17

Membru

Marian Mihaiu

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

18

Membru

Viorica Mircean

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

19

Membru

Călin Mircu

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

20

Membru

Liviu Dan Miron

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Iasi

21

Membru

Elena Mitrănescu

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

22

Membru

Liviu Mitrea

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

23

Membru

Sorin Morariu

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

24

Membru

Ileana Nichita

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

25

Membru

Liviu Oana

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

26

Membru

Zaharia Octavian Oprean

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Iasi

27

Membru

Gabriel Predoi

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

28

Membru

Claudia Sala

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

29

Membru

Constantin Savu

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

30

Membru

Gheorghe Solcan

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Iasi

31

Membru

Carmen Solcan

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Iasi

32

Membru

Alexandru Sonea

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

33

Membru

Marina Spīnu

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

34

Membru

Constantin Spătaru

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Iasi

35

Membru

Laurentiu Tudor

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

36

Membru

Constantin Vlagioiu

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti


Comisia de medicină dentară

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1

Presedinte al comisiei

Teofil Lung

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

2

Vicepresedinte al comisiei

Alexandru Bucur

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

3

Membru al biroului comisiei

Mihai Romīnu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

4

Membru al biroului comisiei

Dragos Stanciu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

5

Membru al biroului comisiei

Mihai Surpăteanu

Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

6

Membru

Silviu Albu

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

7

Membru

Grigore Băciut

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

8

Membru

Dana Cristina Bodnar

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

9

Membru

Mariana Constantiniuc

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

10

Membru

Diana Dudea

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

11

Membru

Ileana lonescu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

12

Membru

Sorin Popsor

Universitatea de Medicină si Farmacie din Tārgu Mures

 

Comisia de farmacie

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1

Presedinte al comisiei

Radu Oprean

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

2

Vicepresedinte al comisiei

Constantin Mircioiu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

3

Membru al biroului comisiei

Monica Hăncianu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi

4

Membru al biroului comisiei

Silvia Imre

Universitatea de Medicină si Farmacie din Tārgu Mures

5

Membru al biroului comisiei

Felicia Loghin

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

6

Membru

Mihaela Băniceru

Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

7

Membru

Adriana Georgescu

Institutul de Biologie si Patologie Celular㠓Nicolae Simionescu” al Academiei Romāne

8

Membru

Dumitru Lupuleasa

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

9

Membru

Tudor I. Oprea

University of New Mexico, SUA

10

Membru

Lenuta Profire

Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi

11

Membru

Robert Săndulescu

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

12

Membru

Gladiola Tāntaru

Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi

13

Membru

Victor Voicu

Academia Romānă


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Normei nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă īn sistemul pensiilor administrate privat

 

Tinānd seama de Nota de fundamentare nr. 1.670 din 17 martie 2011 a Directiei reglementare si autorizare,

avānd īn vedere prevederile art. 113 alin. (4) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,

republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărāre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă īn sistemul pensiilor administrate privat, aprobată prin Hotărārea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2010, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 605 si 605 bis din 26 august 2010, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Prezenta hotărāre si norma mentionată la art. 1 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 3. - Directia secretariat si directorul general asigură ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 24 martie 2011.

Nr. 5.

 

ANEXA

 

NORMA Nr. 4/2011

pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă īn sistemul pensiilor administrate privat

 

Avānd īn vedere prevederile art. 113 alin. (4) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită īn continuare Comisie, emite prezenta normă.

Art. I. - Norma nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă īn sistemul pensiilor administrate privat, aprobată prin Hotărārea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2010, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 605 si 605 bis din 26 august 2010, se modificasi se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Planul de audit intern anual, aprobat de consiliul de administratie sau consiliul de supraveghere, după caz, se notifică Comisiei pānă la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunea de audit intern, conform anexei nr. 17.”

2. La articolul 23, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Raportul anual prevăzut la alin. (1) se transmite īn acelasi termen Comisiei si va contine cel putin informatiile prevăzute la art. 111 alin. (4) lit. a)-d) din Legea nr. 411/2004, precum si următoarele:

a) principiile investitionale ale schemei de pensii administrate si rezultatele aplicării lor;

b) riscurile financiare, tehnice si de altă natură ale schemei de pensii si modul de gestionare a acestora;

c) costurile de administrare totale si defalcate pe categorii;

d) principiile relatiei dintre administrator si participantii fondului de pensii administrate privat si modul de derulare pe parcursul anului;


e) politica de investitii a administratorului prevăzută la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 si rezultatele aplicării ei, pe fiecare componentă;

f) prezentarea portofoliului de investitii pe tipuri de investitii si a detinerilor pe fiecare tip de investitie.”

3. La articolul 25 alineatul (2), partea introductivă si litera a) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Raportul anual prevăzut la alin. (1) cuprinde cel putin următoarele:

a) date privind identificarea administratorului, conducerea, organizarea si functionarea acestuia, organigrama entitătii, cu specificarea numărului mediu de persoane alocate fiecărui departament;”.

4. La articolul 25 alineatul (2), după litera i) se introduc patru noi litere, literele j)-m), cu următorul cuprins:

,,j) informatii cu privire la cheltuielile de administrare suportate de administrator si cheltuielile de administrare suportate de fond, detaliate pe fiecare componentă;

k) informatii cu privire la plătile de disponibilităti bănesti care s-au efectuat din fondul de pensii administrat privat, detaliate pe tipuri de plăti;

l) analiza sesizărilor primite de la participanti, modul de solutionare a acestora si măsurile īntreprinse;

m) analiza desfăsurării activitătii de audit intern si măsurile īntreprinse.”

5. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

“Art. 261. - (1) Administratorul are obligatia de a publica pe pagina proprie web, pentru fiecare fond de pensii administrat privat, odată cu situatiile financiare anuale, si structura portofoliului de investitii prevăzută īn cadrul anexei nr. 14, detaliată, pentru fiecare instrument financiar si pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată, īn lei, si ponderea detinută īn activul total al fondului de pensii la data de 31 decembrie.

(2) Administratorul are obligatia de a publica pe pagina proprie web, pentru fiecare fond de pensii administrat privat, pānă la data de 1 octombrie a fiecărui an, si structura portofoliului de investitii prevăzută īn cadrul anexei nr. 14, detaliată, pentru fiecare instrument financiar si pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată, īn lei, si ponderea detinută īn activul total al fondului de pensii la data de 30 iunie.”

6. Articolului 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 32.- Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E si 2-17 fac parte integrantă din prezenta normă.”

7. La anexa nr. 12, la punctul III, īn coloanele 2 si 3 se elimină x.

8. După anexa nr. 16 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 17, cu următorul cuprins:

 

..ANEXA Nr. 17

la normă

PLAN DE AUDIT INTERN

 

Nr. Crt.

Tema misiunii de audit

Activitatea de administrare supusă auditării

Obiectivele misiunii de audit

Perioada supusă auditării interne

Departamentul/

Directia/Serviciul

auditat

Perioada desfăsurării misiunii de audit

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructiuni de completare a anexei nr. 17

(1) Anexa nr. 17 se īntocmeste de către conducătorul directiei de audit intern al administratorului fondului de pensii, aprobat de consiliul de administratie sau consiliul de supraveghere, după caz.

(2) Instructiunile prezentate īn continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activitătii de audit intern.

(3) Anual, conducătorul directiei de audit intern are obligatia de a īntocmi un raport privind actiunile de audit intern desfăsurate la nivelul fiecărui fond de pensii, din care să reiasă constatările si recomandările acestuia.

(4) Fisierul se denumeste după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_anx17_EEE.pdf.p7s, unde YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului.

(5) Fisierul denumit YYYYMMDD_anx17_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 15.

(6) Fisierul YYYYMMDD_anx17_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se īncarcă īn sistemul informatic de raportare, īn folderul dedicat «anx17».

(7) Anexa nr. 17 se īntocmeste semestrial si se transmite Comisiei conform art. 10 alin. (11) din normă.”

Art. II. - Prevederile art. I se aplică īncepānd cu raportările aferente exercitiului financiar 2010.


 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Normei nr. 5/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă īn sistemul pensiilor facultative

 

Tinānd cont de Nota de fundamentare nr. 1.670 din 17 martie 2011 a Directiei reglementare si autorizare,

avānd īn vedere prevederile art. 103 alin. (4) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si

completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005

privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si

completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărāre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 5/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă īn sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărārea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2010, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 605 si 605 bis din 26 august 2010, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Prezenta hotărāre si norma mentionată la art. 1 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 3. - Directia secretariat si directorul general asigură ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 24 martie 2011.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

NORMA Nr. 5/2011

pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă īn sistemul pensiilor facultative

 

Avānd īn vedere prevederile art. 103 alin. (4) din Legea nr. 204/2006 privind fondurile de pensii facultative, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită īn continuare Comisie, emite prezenta normă.

Art. I. - Norma nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă īn sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărārea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2010, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 605 si 605 bis din 26 august 2010, se modificasi se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Planul de audit intern anual, aprobat de consiliul de administratie sau consiliul de supraveghere, după caz, se notifică Comisiei pānă la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunea de audit intern, conform anexei nr. 17.”

2. La articolul 23, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Raportul anual prevăzut la alin. (1) se transmite īn acelasi termen Comisiei si va contine cel putin informatiile prevăzute la art. 101 din Legea nr. 204/2006, precum si următoarele:

a) principiile investitionale ale schemei de pensii facultative administrate si rezultatele aplicării lor;

b) riscurile financiare, tehnice si de altă natură ale schemei de pensii facultative si modul de gestionare a acestora;

c) costurile de administrare totale si defalcate pe categorii;

d) principiile relatiei dintre administrator si participantii fondului de pensii facultative si modul de derulare pe parcursul anului;

e) politica de investitii a administratorului prevăzută la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 si rezultatele aplicării ei, pe fiecare componentă;

f) prezentarea portofoliului de investitii pe tipuri de investitii si a detinerilor pe fiecare tip de investitie.”

3. La articolul 25 alineatul (2), partea introductivă si litera a) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Raportul anual prevăzut la alin. (1) cuprinde cel putin următoarele:

a) date privind identificarea administratorului, conducerea, organizarea si functionarea acestuia, organigrama entitătii, cu specificarea numărului mediu de persoane alocate fiecărui departament;”.

4. La articolul 25 alineatul (2), după litera i) se introduc patru noi litere, literele j)-m), cu următorul cuprins:

,,j) informatii cu privire la cheltuielile de administrare suportate de administrator si cheltuielile de administrare suportate de fond, detaliate pe fiecare componentă;

k) informatii cu privire la plătile de disponibilităti bănesti care s-au efectuat din fondul de pensii administrat privat, detaliate pe tipuri de plăti;

l) analiza sesizărilor primite de la participanti, modul de solutionare a acestora si măsurile īntreprinse;

m) analiza desfăsurării activitătii de audit intern si măsurile īntreprinse.”


5. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

“Art. 261. - (1) Administratorul are obligatia de a publica pe pagina proprie web, pentru fiecare fond de pensii facultative, odată cu situatiile financiare anuale, si structura portofoliului de investitii prevăzută īn cadrul anexei nr. 14, detaliată, pentru fiecare instrument financiar si pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată, īn lei, si ponderea detinută īn activul total al fondului de pensii la data de 31 decembrie.

(2) Administratorul are obligatia de a publica pe pagina proprie web, pentru fiecare fond de pensii facultative, pānă la data de 1 octombrie a fiecărui an, si structura portofoliului de investitii prevăzută īn cadrul anexei nr. 14, detaliată, pentru fiecare instrument financiar si pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată, īn lei, si ponderea detinută īn activul total al fondului de pensii la data de 30 iunie.”

6. Articolul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 32.- Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E si 2-17 fac parte integrantă din prezenta normă.”

7. La anexa nr. 12, la punctul III, īn coloanele 2 si 3 se elimină x.

8. După anexa nr. 16 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 17, cu următorul cuprins:

 

..ANEXA Nr. 17

la normă

PLAN DE AUDIT INTERN

 

Nr. crt.

Tema misiunii de audit

Activitatea de administrare supusă auditării

Obiectivele misiunii de audit

Perioada supusă auditării interne

Departamentul/

Directia/Serviciul

auditat

Perioada desfăsurării misiunii de audit

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructiuni de completare a anexei nr. 17

(1) Anexa nr. 17 se īntocmeste de către conducătorul directiei de audit intern a administratorului fondului de pensii, aprobat de consiliul de administratie sau consiliul de supraveghere, după caz.

(2) Instructiunile prezentate īn continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activitătii de audit intern.

(3) Anual, conducătorul directiei de audit intern are obligatia de a īntocmi un raport privind actiunile de audit intern desfăsurate la nivelul fiecărui fond de pensii, din care să reiasă constatările si recomandările acestuia.

(4) Fisierul se denumeste după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_anx17_EEE.pdf.p7s, unde YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului.

(5) Fisierul denumit YYYYMMDD_anx17_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 15.

(6) Fisierul YYYYMMDD_anx17_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se īncarcă īn sistemul informatic de raportare, īn folderul dedicat «anx17».

(7) Anexa nr. 17 se īntocmeste semestrial si se transmite Comisiei conform art. 10 alin. (11) din normă.”

Art. II. - Prevederile art. I se aplică īncepānd cu raportările aferente exercitiului financiar 2010.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.