MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 250/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 250         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 aprilie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

419. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Colan

 

420. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Mare Cruce

 

421. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

422. - Decret privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv

 

424. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

425. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

426. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

228. - Hotărâre privind transmiterea unor părti dintr-un imobil, monument istoric, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Ministerului Finantelor Publice în domeniul publicai municipiului Brasov, judetul Brasov, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov si pentru modificarea datelor de identificare ale unui imobil apartinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Finantelor Publice, prin Directia Generală a Finantelor Publice Brasov

 

320. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrărilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii în turism

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

70. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START

 

277/438. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

13. - Circulară privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănesti în valută


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Colan

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contributia personală la promovarea si dezvoltarea relatiilor de prietenie si colaborare dintre România si Republica Estonia,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Colan Excelentei Sale domnului Toomas Hendrik llves, Presedintele Republicii Estonia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 4 aprilie 2011.

Nr. 419.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contributia personală la sustinerea relatiilor de prietenie si colaborare dintre România si Republica Estonia,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Mare Cruce doamnei Evelin llves.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 4 aprilie 2011.

Nr. 420.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa carieră stiintifică si didactică, pentru contributia activă avută la dezvoltarea studiului germanisticii în România si la consolidarea pe termen lung a relatiilor culturale româno-germane,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F “Promovarea culturii”, domnului prof. univ. dr. George Gutu, presedintele Societătii Germanistilor din România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 4 aprilie 2011.

Nr. 421.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru dăruirea, devotamentul si profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc, prin obtinerea unor rezultate remarcabile la competitiile internationale de seniori din cursul anului 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a:

- doamnei Aurelia Brădeanu, sportivă (handbal);

- doamnei Roxana Han, sportivă (handbal);

- doamnei Adriana Nechita, sportivă (handbal);

- doamnei Magdalena Paraschiv, sportivă (handbal);

- doamnei Oana Soit, sportivă (handbal).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 4 aprilie 2011.

Nr. 422.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 129/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Pîrvu Mihaela, judecător la Tribunalul Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 424.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 77/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Radu Constantin Daniel, judecător la Curtea de Apel Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 425.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 130/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Neagoe Gheorghe, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 426.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor părti dintr-un imobil, monument istoric, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al municipiului Brasov, judetul Brasov, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov si pentru modificarea datelor de identificare ale unui imobil apartinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Finantelor Publice, prin Directia Generală a Finantelor Publice Brasov

 

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Datele de identificare ale imobilului cu nr. MF 36647, apartinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Finantelor Publice, prin Directia Generală a Finantelor Publice Brasov, se modifică în conformitate cu rezultatele măsurătorilor cadastrale, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unor părti dintr-un imobil, monument istoric, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în domeniul public al municipiului Brasov, judetul Brasov, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov.

Art. 3. - (1) Se aprobă transmiterea unor părti dintr-un imobil, monument istoric, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al municipiului Brasov, judetul Brasov, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov.

(2) Transmiterea prevăzută la alin. (1) nu afectează dreptul de folosintă exercitat de Ministerul Culturii si Patrimoniului National, prin Directia Judeteană pentru Cultură si Patrimoniu National Brasov, în baza Ordonantei Guvernului nr. 61/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., aprobată prin Legea nr. 730/2001.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 si 3 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile implicate, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale vor opera modificările în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 9 martie 2011.

Nr. 228.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Finantelor Publice, care se modifică în conformitate cu rezultatele măsurătorilor cadastrale

 

Nr. MFP

Persoana juridică ce administrează imobilul

Persoana juridică la care se transmite în administrare imobilul

Proprietar

Denumirea imobilului

Descrierea imobilului

Adresa imobilului

36647

Ministerul Finantelor Publice, prin Directia Generală a Finantelor Publice Brasov

Consiliul Local al Municipiului Brasov

Statul român

Clădire sediu Directia Generală a Finantelor

Publice Brasov

Suprafata desfăsurată = 253 m2

Suprafata terenului = 815,56 m2

Nr. topo. 5439/1 CF 11561

Judetul Brasov,

municipiul Brasov,

str. Michael Weiss (Armata Română) nr. 22

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor părti dintr-un imobil, monument istoric, care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în domeniul public al municipiului Brasov, judetul Brasov, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

 

Nr. MFP

Persoana juridică ce administrează imobilul

Persoana juridică la care se transmite în administrare imobilul

Denumirea imobilului

Descrierea imobilului

Adresa imobilului

153436

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării

Rurale – Directia pentru Agricultură a Judetului Brasov

Consiliul Local al Municipiului Brasov

Sediu administrativ

Suprafata desfăsurată = 1.019 m2

(s + parter partial + etajul 2)

Nr. topo. 5439/1 CF 11561

Judetul Brasov,

municipiul Brasov,

str. Michael Weiss (Armata Română) nr. 22

153434

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării

Rurale – Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul judetean Brasov

Consiliul Local al Municipiului Brasov

Sediu centru judetean

Suprafata desfăsurată = 454 m2

(parter partial + etajul 1 partial)

Nr. topo. 5439/1 CF 11561

Judetul Brasov,

municipiul Brasov,

str. Michael Weiss (Armata Română) nr. 22

153435

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării

Rurale – Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit – Oficiul  judetean Brasov

Consiliul Local al Municipiului Brasov

Sediu oficiu judetean

Suprafata desfăsurată = 369 m2

(parter partial)

Nr. topo. 5439/1 CF 11561

Judetul Brasov,

municipiul Brasov,

str. Michael Weiss (Armata Română) nr. 22

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor părti dintr-un imobil, monument istoric, care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al municipiului Brasov, judetul Brasov, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

 

Nr. MFP

Persoana juridică ce administrează imobilul

Persoana juridică la care se transmite în administrare imobilul

Denumirea imobilului

Descrierea imobilului

Adresa imobilului

36647

Ministerul Finantelor Publice

Consiliul Local al Municipiului Brasov

Clădire sediu Directia

Generală a Finantelor

Publice Brasov

Suprafata desfăsurată = 253 m2

Nr. topo. 5439/1 CF 11561

Judetul Brasov,

municipiul Brasov,

str. Michael Weiss (Armata Română) nr. 22

36647

Ministerul Finantelor Publice

Consiliul Local al Municipiului Brasov

 

Suprafata terenului = 815,56 m2

Nr. topo. 5439/1 CF 11561

Judetul Brasov,

municipiul Brasov,

str. Michael Weiss (Armata Română) nr. 22

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism  si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrărilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii în turism

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 39 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, si al art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrărilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii în turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 24 februarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică si va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrărilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii în turism, precum si pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor si proiectelor de investitii în turism”

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se aprobă Lista cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă criteriile de eligibilitate a programelor si proiectelor de investitii în turism, prevăzute în anexa nr. 2.”

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:

“Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

4. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

5. După anexă, care va deveni anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Criteriile de eligibilitate a programelor si proiectelor de investitii în turism prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 120/2010, cu modificările si completările ulterioare, se aplică, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, numai pentru programele si proiectele prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 120/2010, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 320.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 120/2010)

 

A. LISTA cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism aflate în derulare

 

Nr. crt.

Autoritatea publică locală

Proiectul

1.

Consiliul Local Arad, judetul Arad

Amenajare strand termal “Neptun”

2.

Consiliul Judetean Arges

1. Constructii refugii de creastă, muntii Făgăras

2. Constructii baze de salvare, muntii Făgăras si muntii Piatra Craiului

3. Reabilitarea traseelor turistice montane, muntii Făgăras si muntii Piatra Craiului

3.

Consiliul Judetean Brasov

1. Modernizarea bazelor de salvare, muntii Bucegi, Făgăras si Piatra Craiului - valea Mălăesti, vârful Omu, Zănoaga, valea Ciubotea, Valea Sâmbetei, Curmătura

2. Constructii refugii montane, muntii Bucegi si muntii Făgăras

3. Reabilitarea traseelor turistice, muntii Bucegi si muntii Făgăras

4.

Consiliul Local Brasov, judetul Brasov

Schi în România, Brasov

5.

Consiliul Local Predeal, judetul Brasov

Schi în România, Predeal

6.

Consiliul Local Râsnov, judetul Brasov

Schi în România, Râsnov

7.

Consiliul Judetean Caras-Severin

1. Constructie cabană salvamont si centru de informare turistică, muntii Semenic

2. Constructie refugiu montan, muntii Semenic

8.

Consiliul Judetean Cluj

1. Constructii centre de salvare, Muntii Bihor-Vlădeasa - Serviciul public salvamont Mărgău - localitătile Belis, Doda Pilii, Săcuieu

2. Schi în România, statiunea Băisoara

9.

Consiliul Judetean Constanta

Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical primar si amenajarea punctelor de salvamar din zona litorală a judetului Constanta

10.

Consiliul Local Constanta, judetul Constanta

Pasarelă si pontoane acostare ambarcatiuni agrement, statiunea Mamaia

11.

Consiliul Local Mangalia, judetul Constanta

Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona sudică a litoralului

12.

Consiliul Local Tuzla, judetul Constanta

Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona sudică a litoralului

13.

Consiliul Judetean Dâmbovita

1. Constructii si reabilitare de cabane, refugii montane si baze salvamont, muntii Bucegi

2. Refacerea sistemului de semnalizare pe traseele montane, muntii Bucegi

14.

Consiliul Judetean Harghita

Modernizarea si reabilitarea băilor traditionale, Borsec, Tusnad, Tomesti, Ciumani, Lăzăresti, comuna Cozmeni, comuna Racu, comuna Siculeni, comuna Frumoasa, comuna Sâncrăieni, comuna Sântimbru

15.

Consiliul Local Praid, judetul Harghita

Constructie complex balnear, Praid

16.

Consiliul Local Tusnad, judetul Harghita

1. Modernizarea, consolidarea si extinderea clădirii casei de cultură pentru amenajarea unui complex balnear

2. Amenajarea unui traseu pentru cură de teren

17.

Consiliul Judetean Hunedoara

1. Constructii baze salvamont si refugii montane, muntii Retezat - Râusor, Poiana Pelegii, Pietrele, Bucura, Paltina, Stâna de Râu, Baleia

2. Recuperarea valorilor de cult, comuna Balsa, satul Vălisoara, comuna Băita, satul Hărtăgani, comuna Brănisca, satele Boz si Târnăvita, comuna Bunila, satul Alun, comuna Bulzestii de Sus, satul Tomnatec, comuna Gurasada, satul Gothatea, comuna Ilia, satul Dumbrăvita, comuna Pestisu Mic, satul Almasu Mic, comuna Toplita, satul Vălari, comuna Vata de Jos, satul Căzănesti, comuna Zam, satul Sălciva

18.

Consiliul Local Petrosani, judetul Hunedoara

Schi în România, municipiul Petrosani

19.

Consiliul Local Vulcan, judetul Hunedoara

Schi în România, orasul Vulcan

20.

Consiliul Local Borsa, judetul Maramures

Schi în România, statiunea Borsa

21.

Consiliul Local Cavnic, judetul Maramures

Schi în România, orasul Cavnic

22.

Consiliul Local Sovata, judetul Mures

Amenajarea infrastructurii de agrement, zona lacurilor Tineretului si Ursului

23.

Consiliul Local Piatra-Neamt

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, masivele Cozla si Pietricica

24.

Consiliul Local Azuga, judetul Prahova

Schi în România, statiunea Azuga

25.

Consiliul Local Busteni, judetul Prahova

Schi în România, statiunea Busteni

26.

Consiliul Local Sinaia, judetul Prahova

Schi în România, statiunea Sinaia

27.

Consiliul Local Ocna Sibiului, judetul Sibiu

1. Amenajarea parcului balnear

2. Modernizarea si amenajarea salinelor exterioare

28.

Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava

Schi în România, statiunea Câmpulung Moldovenesc

29.

Consiliul Local Mălini, judetul Suceava

Schi în România, Mălini

30.

Consiliul Local Sucevita, judetul Suceava

Schi în România, Sucevita

31.

Consiliul Judetean Tulcea

Miniport turistic, Sfântu Gheorghe

32.

Consiliul Local Govora, judetul Vâlcea

1. Reabilitarea casei de cultură în vederea amenajării muzeului balnear

2. Constructie centru de informare turistică si bază de kinetoterapie

33.

Consiliul Local Voineasa, judetul Vâlcea

Dezvoltarea infrastructurii de agrement, statiunea Voineasa

 

B. LISTA cuprinzând programele si proiectele noi de investitii în turism

 

Nr. crt.

Autoritatea publică locală

Proiectul

1.

Consiliul Judetean Alba

Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona montană înaltă, muntii Sebes

2.

Consiliul Local Alba lulia, judetul Alba

Amenajarea turistică a castrului roman

3.

Consiliul Local Garda de Sus, judetul Alba

Amenajarea în scop turistic a pesterii Poarta lui Ionele

4.

Consiliul Local Horea, judetul Alba

Schi în România, comuna Horea

5.

Consiliul Local Ocna Mures, judetul Alba

Dezvoltarea infrastructurii turistice, orasul Ocna Mures

6.

Consiliul Local Zlatna, judetul Alba

Dezvoltarea infrastructurii turistice, orasul Zlatna

7.

Consiliul Local Albestii de Muscel, judetul Arges

Schi in România, Albestii de Muscel

8.

Consiliul Judetean Bihor

Centru pentru sistemul de informare turistică si bază salvamont, Vadu Crisului

9.

Consiliul Local Beius, judetul Bihor

Complex balnear

10.

Consiliul Local Bors, judetul Bihor

Complex balnear

11.

Consiliul Local Cărpinet, judetul Bihor

Amenajarea în scop turistic Pestera Câmpenească

12.

Consiliul Local Săcueni, judetul Bihor

Complex balnear

13.

Consiliul Local Sânmartin, judetul Bihor

Aquaparc, statiunea Băile Felix- Băile 1 Mai

14.

Consiliul Judetean Bistrita-Năsăud

1. Turism montan în nordul Carpatilor Orientali. Dezvoltarea infrastructurii turistice, zona montană înaltă a Parcului National Muntii Călimani

2. Dezvoltarea infrastructurii turistice, zona montană înaltă a Parcului National Muntii Rodnei

15.

Consiliul Judetean Botosani

1. Modernizarea drumului de acces către Lacul cu Nuferi - Ipotesti în vederea includerii în circuitul turistic

2. Reabilitarea si valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Complexul monahal Cosula

16.

Consiliul Local Săcele, judetul Brasov

Amenajarea si reabilitarea obiectivului turistic “Canionul 7 Scări”

17.

Municipiul Bucuresti, sectorul 6

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, Lacul Morii

18.

Consiliul Local Merei, judetul Buzău

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, statiunea Sărata-Monteoru

19.

Consiliul Local Mânzălesti, judetul Buzău

Amenajarea în scop turistic a zonei carstice Meledic

20.

Consiliul Judetean Călărasi

Dezvoltarea zonei turistice bratul Borcea

21.

Consiliul Local Oltenita, judetul Călărasi

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, amenajarea portului turistic, Oltenita

22.

Consiliul Judetean Caras-Severin

Constructie cabană salvamont si centru de informare turistică, Muntele Mic


 

23.

Consiliul Local Băile Herculane, judetul Caras-Severin

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, statiunea Băile Herculane

24.

Consiliul Local Resita, judetul Caras-Severin

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, municipiul Resita

25.

Consiliul Judetean Constanta

1. Dezvoltarea infrastructurii turistice, zona litoralului Mării Negre

2. Port turistic de agrement Tomis-Tuzla, Ostrov, Capidava si Topalu

26.

Consiliul Local 23 August, judetul Constanta

Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona sudică a litoralului

27.

Consiliul Local Costinesti, judetul Constanta

Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona sudică a litoralului

28.

Consiliul Local Eforie, judetul Constanta

Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona sudică a litoralului

29.

Consiliul Local Limanu, judetul Constanta

Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona sudică a litoralului

30.

Consiliul Local Techirghiol, judetul Constanta

Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona sudică a litoralului

31.

Consiliul Judetean Covasna

1. Amenajarea căii ferate înguste Comandau-Covasna

2. Modernizarea si reabilitarea băilor traditionale din comunele Moacsa, Cernat, Brădut si Turia

32.

Consiliul Local Comandau, judetul Covasna

Schi în România, Comandau

33.

Consiliul Local Covasna, judetul Covasna

Centru balneoclimateric multifunctional

34.

Consiliul Local Malnas, judetul Covasna

1. Băi de agrement, Malnas

2. Parc de agrement, Malnas

35.

Consiliul Judetean Dolj

Port turistic pentru ambarcatiuni de agrement - Cetate

36.

Consiliul Judetean Gorj

1. Recuperarea valorilor de cult comuna Arcani, satul Stroiesti, comuna Dănciulesti, satul Zăicoiu, comuna Jupânesti, satul Boia, comuna Lelesti, satul Frătesti, comuna Scoarta, satele Bobu si Pistestii din Deal, comuna Schela, satul Sâmbotin, comuna Rosia de Amaradia, satul Seciurile

2. Modernizarea circuitului de vizitare, Pestera Muierilor

3. Modernizarea circuitului de vizitare, pestera Polovragi

4. Modernizarea căii de acces către baza de salvare montană Rânca si amenajarea unui heliport

5. Amenajarea, modernizarea si extinderea domeniului schiabil Păpusa, muntii Parâng

6. Înfiintarea centrului turistic muzeal “Castrul roman Bumbesti-Jiu”

7. Restaurarea culelor traditionale

8. Reabilitarea bazei de tratament balnear Săcelu

9. Reamenajarea potecilor turistice si refacerea marcajelor pe traseele turistice montane interjudetene din muntii Parâng, Vâlcan si Godeanu

37.

Consiliul Judetean Harghita

Reabilitarea băii traditionale Nadas, comuna Tusnad, amenajarea si modernizarea băii traditionale Băile Chirui, modernizarea băii sărate, comuna Mărtinis, modernizarea băii traditionale “Arcso”, comuna Corund, reabilitarea băii traditionale, Meresti, modernizarea băii comunale, Remetea, amenajarea si modernizarea băii traditionale, Toplita, reabilitarea izvorului de apă minerală, comuna Sânsimion, satul Cetătuia, reamenajarea si modernizarea băii comunale Mădăras, reabilitarea băilor traditionale “Osaros” si “Ferencz Jozsef”, orasul Borsec, reabilitarea băii traditionale “Dugas”, comuna Dănesti, reabilitarea băii comunale, Băile Madicsa, reabilitarea băii sărate “Soskut”, orasul Cristuru Secuiesc, reabilitarea si modernizarea băii traditionale, Leliceni, amenajarea si modernizarea băii traditionale, comuna Păuleni-Ciuc, amenajarea si modernizarea băii traditionale, comuna Suseni

38.

Consiliul Local Borsec, judetul Harghita

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, statiunea Borsec

39.

Consiliul Local Corbu, judetul Harghita

Dezvoltarea infrastructurii turistice montane, Corbu

40.

Consiliul Local Gheorgheni, judetul Harghita

Ecologizarea statiunii turistice Lacu Rosu si dezvoltarea infrastructurii pentru turism

41.

Consiliul Local Remetea, judetul Harghita

Centru balneoclimateric multifunctional, Remetea


 

42.

Consiliul Local Sărmas, judetul Harghita

Schi în România, comuna Sărmas

43.

Consiliul Local Toplita, judetul Harghita

Valorificarea potentialului geotermal existent, municipiul Toplita

44.

Consiliul Local Sâncrăieni, judetul Harghita

Bază de tratament balneoclimaterică multifunctională, Băile Pucioasa

45.

Consiliul Local Săcel, judetul Harghita

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, comuna Săcel

46.

Consiliul Judetean Hunedoara

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, zona montană înaltă, Muntii Sebesului, zona cetătilor dacice

47.

Consiliul Local Ghelari, judetul Hunedoara

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, comuna Ghelari

48.

Consiliul Local Lupeni, judetul Hunedoara

Schi în România, statiunea Straja

49.

Consiliul Local Petrila, judetul Hunedoara

Schi în România, orasul Petrila

50.

Consiliul Local Amara, judetul Ialomita

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, statiunea Amara

51.

Consiliul Local Fetesti, judetul Ialomita

Port turistic pentru ambarcatiuni de agrement, Fetesti

52.

Consiliul Judetean lasi

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, zona râului Bahlui

53.

Consiliul Local Snagov, judetul Ilfov

Constructie complex balnear si complex agrement, statiunea Snagov

54.

Consiliul Judetean Maramures

Schi în România, statiunea Mogosa si Izvoarele Boriste

55.

Consiliul Judetean Mehedinti

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, insula Simian si Drobeta-Turnu Severin

56.

Consiliul Local Saschiz, judetul Mures

Restaurarea cetătii de refugiu sec. XIV, modernizarea drumului de acces

57.

Consiliul Judetean Neamt

1. Schi în România, statiunea Durau

2. Amenajarea infrastructurii de agrement turistic, zona lacului Izvorul Muntelui

58.

Consiliul Local Tarcău, judetul Neamt

Schi în România, comuna Tarcău

59.

Consiliul Local Breaza, judetul Prahova

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, statiunea Breaza

60.

Consiliul Local Busteni, judetul Prahova

Dezvoltarea infrastructurii turistice Platoul Muntilor Bucegi

61.

Consiliul Local Măneciu, judetul Prahova

Schi in România, statiunea Cheia

62.

Consiliul Local SIănic Prahova, judetul Prahova

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, statiunea Slănic Prahova

63.

Consiliul Judetean Satu Mare

1. Schi în România, Negresti-Oas

2. Parc balnear Beltiug

3. Bază tratament balnear, statiunea Tăsnad

4. Zonă de agrement, statiunea Tăsnad

64.

Consiliul Judetean Sibiu

1. Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona montană înaltă, Masivul Făgăras

2. Schi în România, statiunea Păltinis

3. Recuperarea valorilor de cult comuna Jina, satul Jina, comuna Marpod, satul llimbav, comuna Păuca, satele Brosteni si Presaca

65.

Consiliul Judetean Suceava

Amenajarea turistică a salinei Cacica

66.

Consiliul Local Solea, judetul Suceava

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, orasul Solea

67.

Consiliul Local Saru Dornei, judetul Suceava

Schi în România, muntii Călimani

68.

Consiliul Local Vatra Dornei, judetul Suceava

Complex de agrement Lunca Domelor

69.

Consiliul Judetean Timis

1. Dezvoltarea infrastructurii de agrement turistic, zona lacului Surduc

2. Recuperarea valorilor de cult comuna Tomesti, satul Românesti, orasul Făget, satul Povârgina, comuna Curtea, satul Curtea, comuna Pietroasa, satul Crivina de Sus, comuna Margina, satul Cosevita

70.

Consiliul Judetean Tulcea

Miniporturi turistice în localitătile Murighiol si Sarichioi

71.

Consiliul Local Sulina, judetul Tulcea

Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii turistice, orasul Sulina

72.

Consiliul Local Tulcea, judetul Tulcea

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement (Nava cu zbaturi)

73.

Consiliul Judetean Vaslui

1. Dezvoltarea turismului în judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea obiectivului de patrimoniu - Mănăstirea Floresti

2. Dezvoltarea turismului în judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea obiectivului de patrimoniu - Mănăstirea Pârvesti

3. Dezvoltarea turismului în judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea obiectivului de patrimoniu - Mănăstirea Fâstâci

74.

Consiliul Judetean Vâlcea

1. Recuperarea valorilor de cult comuna Popesti, satul Ursi, comuna Tomsani, satele Băltăteni si Dumbrăvesti

2. Infrastructura turistică de agrement a statiunii Călimănesti-Căciulata

3. Amenajarea Muzeului Trovantilor, Costesti

4. Amenajarea culelor, Măldărăsti

75.

Consiliul Local Horezu, judetul Vâlcea

Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, statiunea Horezu

76.

Consiliul Local Olănesti, judetul Vâlcea

Dezvoltarea infrastructurii balneare si de agrement, bază de tratament, centru multifunctional si trasee de cură, Olănesti

77.

Consiliul Judetean Vrancea

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, Lepsa, Gresu, statiunea Soveja, Tulnici

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 120/2010)

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

a programelor si proiectelor de investitii în turism

 

A. Eligibilitatea proiectului:

- unităti administrativ-teritoriale incluse în Planul de amenajare a teritoriului national conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009, Sectiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice;

- terenul pe care se va derula proiectul trebuie să fie situat în proprietatea publică sau privată a autoritătii publice locale care propune proiectul, aceasta urmând să detină toate documentele legale privind proprietatea asupra terenului;

- autoritatea publică locală care propune proiectul va trebui să detină toate documentele de urbanism, conform legislatiei în vigoare, pentru terenul pe care se va derula proiectul;

- în cazul programului de dezvoltare “Schi în România”, cu componenta principală “Turism pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarnă”, autoritatea publică locală va prezenta documentele privind schimbul de teren pentru scoaterea din fondul forestier a terenurilor destinate realizării investitiilor în turism;

- în cazul finantării obiectivelor de investitii, documentatia tehnico-economică aferentă proiectului de investitie trebuie să fie întocmită în conformitate cu legislatia în vigoare si să aibă toate avizele si autorizatiile necesare;

- respectarea standardelor de cost stabilite la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, acolo unde există;

- toate proiectele care urmează să fie finantate vor obtine avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului pe studiile de fezabilitate executate. Orice modificare a proiectului din punctul de vedere al conditiilor tehnico-economice trebuie să obtină avizul Consiliului tehnico-economic;

- prezentarea unei analize de către beneficiar a capacitătii proprii de cazare în arealul de referintă, respectiv a listei structurilor de primire turistică cu functii de cazare sau alimentatie publică.

B. Prezentarea documentatiei economice

1. Nivelul de cofinantare al proiectelor derulate în comun de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si autoritătile publice locale este următorul:

- unitătile administrativ-teritoriale asigură până la 50%, dar nu mai putin de 5%, din valoarea totală a contractelor de lucrări, încheiate în conformitate cu legislatia în vigoare, exceptând domeniul schiabil;

- unitătile administrativ-teritoriale asigură până la 50%, dar nu mai putin de 5%, din valoarea contractului aferent realizării documentatiei tehnico-economice, încheiat în conformitate cu legislatia în vigoare;

- în cazul domeniului schiabil, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului finantează procurarea instalatiilor de transport pe cablu si montajul acestora în limita fondurilor disponibile.

2. Cofinantarea documentatiilor tehnico-economice si a lucrărilor de executie aferente proiectelor de investitii se realizează ulterior datei de aprobare a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului.

3. În cazul în care există un număr foarte mare de solicitări de la autoritătile publice locale de includere a unor proiecte noi de investitii în turism, punctajul acordat va tine cont de nivelul de dezvoltare a infrastructurii generale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii specifice, potentialul natural si potentialul cultural.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 15 alin. (5) si art. 16 pct. B lit. a) din cap. I al părtii a III-a din Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 30 martie 2011.

Nr. 70.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 277 din 31 martie 2011

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 438 din 31 martie 2011

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. Cs.A. 3.594 din 31 martie 2011 al Ministerului Sănătătii si nr. DG 1.352 din 31 martie 2011 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 304/2011 privind modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 345/2011 privind aprobarea pentru anul 2011 a Raportului comisiei de selectie a unitătilor sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate, precum si a listei acestor unităti sanitare;

- Hotărârii Guvernului nr. 151/2011 privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2011-2013;

- Ordinului ministrului sănătătii nr. 208/2011 privind aprobarea detalierii pe judete a numărului total de paturi din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 si nr. 207 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 17, la articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Numărul total de paturi din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti în regim de spitalizare continuă este cel aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 208/2011 privind aprobarea detalierii pe judete a numărului total de paturi din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti, cu respectarea tuturor reglementărilor actului normativ anterior mentionat.”

2. În anexa nr. 17, după articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 23, cu următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) La contractare, casele de asigurări de sănătate judetene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru încadrarea în numărul total de paturi aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 208/2011, ajustează la nivelul fiecărei unităti sanitare cu paturi numărul de paturi aprobat/avizat conform structurii cu rezultatul raportului de mai jos:

Numărul de paturi aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 208/2011 pe judet/municipiul Bucuresti

Numărul total de paturi conform structurii unitătilor sanitare din judet/municipiul Bucuresti*)


*) Se ia în calcul si numărul de paturi al unitătilor sanitare cu paturi pentru care plata se face din fondul alocat asistentei medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii din judet/municipiul Bucuresti.

 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situatia în care numărul de paturi aprobat la nivelul judetului/municipiului Bucuresti prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 208/2011 este mai mic decât numărul de paturi aprobat/avizat potrivit structurilor tuturor unitătilor sanitare cu paturi, inclusiv cele pentru care plata se face din fondul alocat asistentei medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii, din judetul respectiv/municipiul Bucuresti.”


3. La anexa nr. 17A, pozitiile AG01, B_18, CJ01, DB01, IS01 si SJ02 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

“AG01

Spitalul Judetean de Urgentă Pitesti

1,0601

1.390

(...)

B_18

Institutul Clinic Fundeni Bucuresti

0,9845

2.003

(...)

CJ01

Spitalul Judetean Clinic de Urgentă Cluj-Napoca

1,1834

1.390

(...)

DB01

Spitalul Judetean de Urgentă Târgoviste

1,1414

1.390

(...)

IS01

Spitalul Judetean Clinic de Urgentă «Sf. Spiridon» lasi

1,3283

1.390

(...)

SJ02

Spitalul Orăsenesc Simleu Silvaniei

0,6847

1.390”

 

4. La anexa nr. 17A, după pozitia CJ14 se introduce o nouă pozitie, pozitia CJ15, cu următorul cuprins:

 

“CJ15

Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca

1,5189

1.390”

 

5. La anexa nr. 17A, pozitiile AB07, AB10, AG12, B_104, B_108, B_24, BC05, BT08, BV08, BV09, CJ02, CL04, CS06, DB05, DB11, DJ21, GJ06, IF01, IL04, IS10, IS15, IS22, MH03, MH04, NT03, SB06, SJ04, SM06, TL02, VL10, VN03, VN05 si VS05 se abrogă.

6. La anexa nr. 28, la articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Numărul total de paturi din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti în regim de spitalizare continuă este cel aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 208/2011 privind aprobarea detalierii pe judete a numărului total de paturi din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti, cu respectarea tuturor reglementărilor actului normativ anterior mentionat.”

7. La anexa nr. 28, după articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 10, cu următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) La contractare, casele de asigurări de sănătate judetene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru încadrarea în numărul total de paturi aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 208/2011, ajustează la nivelul fiecărei unităti sanitare cu paturi numărul de paturi aprobat/avizat conform structurii cu rezultatul raportului de mai jos:

Numărul de paturi aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 208/2011 pe judet/municipiul Bucuresti

Numărul total de paturi conform structurii unitătilor sanitare din judet/municipiul Bucuresti*)

 (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situatia în care numărul de paturi aprobat la nivelul judetului/municipiului Bucuresti prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 208/2011 este mai mic decât numărul de paturi aprobat/avizat potrivit structurilor tuturor unitătilor sanitare cu paturi, inclusiv cele pentru care plata se face din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti, din judetul respectiv/municipiul Bucuresti.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu luna aprilie 2011.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Dută


*) Se ia în calcul si numărul de paturi al unitătilor sanitare cu paturi pentru care plata se face din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti din judet/municipiul Bucuresti.


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănesti în valută

 

În baza dispozitiilor art. 5 si 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2011, rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănesti în valută cu scadenta mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare si mijloacele bănesti în valută cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, se stabileste la un nivel de 20%.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2011.

Nr. 13.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.