MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 254/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 254         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 aprilie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

51. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (al treilea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 2011 si la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de agent al împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009

 

429. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (al treilea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 2011 si la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de agent al împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009

 

430. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

48. - Decizie privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al doamnei Mantale Mioara, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

57. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor tehnice de cadastru în 19 unităti administrativ-teritoriale

 

71. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind modificarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atributiilor autoritătilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac si pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu

 

78. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 

250. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind respectarea obligatiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion

 

1.930/623/431/186. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind aprobarea obligatiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Natională de Pensii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare si transmitere a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

446. - Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referintă pentru medicamentele cu si fără contributie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (al treilea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 2011 si la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de agent al împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5 din 2 februarie 2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (al treilea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 2011 si la Bruxellesla 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de împrumut, îri sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de agent al împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 99 din 7 februarie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 aprilie 2011

 Nr. 51.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (al treilea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 2011 si la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Nationajă a României, în calitate de agent al împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (al treilea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 2011 si la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de agent al împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 429.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de recunostintă si apreciere pentru prestigioasa carieră în serviciul organizatiilor internationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler functionarului international Filaret Motcodin cadrul biroului ONU (UNAMA) din Afganistan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 7 aprilie 2011.

Nr. 430.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al doamnei Mantale Mioara, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere notificarea doamnei Mantale Mioara, înregistrată sub nr. 15A/1.563 din 16 martie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 97 lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data de 17 aprilie 2011, raportul de serviciu al doamnei Mantale Mioara, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, încetează prin demisie.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2011.

Nr. 48.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor tehnice de cadastru în 19 unităti administrativ-teritoriale

 

Având în vedere:

- Proiectul privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii (CESAR), finantat si implementat în conformitate cu prevederile Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare,

- prevederile art. 10 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor tehnice de cadastru în 19 unităti administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

 

Bucuresti, 14 februarie 2011.

Nr. 57.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii administrativ-teritoriale

Judetul

1.

Ighiu

Alba

2.

Albota

Arges

3.

Ungheni

Arges

4.

Borod

Bihor

5.

Crizbav

Brasov

6.

Sinca

Brasov

7.

Nana

Călărasi

8.

Roseti

Călărasi

9.

Corbii Mari

Dâmbovita

10.

Vulcana-Băi

Dâmbovita

11.

Mischii

Dolj

12.

Valea Mărului

Galati

13.

Saschiz

Mures

14.

Iancu Jianu

Olt

15.

Valea Mare

Olt

16.

Moara

Suceava

17.

Saelele

Teleorman

18.

Mârzănesti

Teleorman

19.

Ortisoara

Timis

 


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atributiilor autoritătilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac si pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atributiilor autoritătilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac si pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 11 aprilie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Sefii structurilor din cadrul O.R.I. si al. I.G.RF. care au în dotare statiile de amprentare conectate la Eurodac asigură deservirea permanentă a statiilor de către personal specializat si instruit în acest sens, iar administratorii statiilor verifică si răspund de calitatea amprentelor papilare prelevate si transmise către sistemul Eurodac.”

2. Anexa “Metodologie privind utilizarea sistemului national de management al tranzactiilor Eurodac” se modifică după cum urmează:

a) Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Prin implementarea Sistemului national Eurodac, pentru unitătile din cadrul M.A.I. se stabilesc 29 de zone de lucru dotate cu statii de amprentare, care asigură activitătile specifice de prelevare a amprentelor papilare, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.”

b) Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

c) Anexa nr. 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 71.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la metodologie)

DISTRIBUTIA STATIILOR DE AMPRENTARE

 

Nr. crt.

Judetul/Orasul

Nume Livescan/Cardscan

Codul LS

Autoritatea

1.

Arad

O.R.I. Arad

AR101

O.R.I.

2.

Botosani

I.J.P.F. Botosani

BT201

I.G.P.F

3.

Bucuresti

O.R.I. Centrul Bucuresti 1

BU001

O.R.I.

4.

Bucuresti

O.R.I. Centrul Bucuresti 2

BU003

O.R.I.

5.

Bucuresti

O.R.I. “Nicolae lorga”

BU101

O.R.I.

6.

Bucuresti

O.R.I. Otopeni

IF101

O.R.I.

7.

Bucuresti

P.T.F. AEROPORT BUCURESTI BĂNEASA

BU201

I.G.P.F

8.

Bucuresti

P.T.F. Aeroport Bucuresti Otopeni

IF201

I.G.P.F

9.

Caras-Severin

P.T.F. Naidas

CS201

I.G.P.F

10.

Cluj

P.T.F. Aeroport Cluj

CJ201

I.G.P.F

11.

Constanta

P.T.F. Constanta Port

CT001

I.G.P.F

12.

Dolj

P.T.F. Calafat

DJ201

I.G.P.F

13.

Galati

P.T.F. Oancea

GL202

I.G.P.F

14.

Galati

O.R.I. Galati

GL001

O.R.I.

15.

Galati

P.T.F. Galati

GL201

I.G.P.F

16.

lasi

P.T.F. Sculerii

IS201

I.G.P.F

17.

Maramures

O.R.I. Somcuta Mare

MM001

O.R.I.

18.

Maramures

P.T.F. Sighetu Marmatiei

MM201

I.G.P.F

19.

Mehedinti

P.T.F. Portile de Fier 1

MH201

I.G.P.F

20.

Satu Mare

P.T.F. Halmeu

SM201

I.G.P.F

21.

Sibiu

P.T.F. Aeroport Sibiu

SB201

I.G.P.F

22.

Suceava

O.R.I. Rădăuti

SV001

O.R.I.

23.

Suceava

P.T.F. Siret

SV201

I.G.P.F

24.

Timis

O.R.I. Timisoara

TM001

O.R.I.

25.

Timis

P.T.F. Aeroport Timisoara

TM201

I.G.P.F

26.

Timis

P.T.F. Moravita

TM202

I.G.P.F

27.

Timis

P.T.F. Jimbolia

TM203

I.G.P.F

28.

Tulcea

I.J.P.F Tulcea

TL201

I.G.P.F

29.

Vaslui

P.T.F. Albita

VS201

I.G.P.F

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la metodologie)

 

FLUX

pentru realizarea unui dosar nou pe statiile Livescan-Cardscan

 

1. Selectarea tipului de activitate: amprentare cu blocul optic (livescan) sau prin scanare fisă (cardscan)

2. Selectarea categoriei Eurodac

3. Introducerea datelor demografice alfanumerice

4. Achizitia imaginii faciale (fotografia)

5. Achizitia amprentelor de degete si palmă

6. Achizitia semnăturii electronice (optional)

7. Salvarea dosarului

8. Expedierea dosarului (Se face automat în momentul salvării dosarului.)

9. Imprimarea dosarelor create cu blocul optic

10. Verificarea stării dosarului si primirea rezultatului de la Eurodac

În “Lista de asteptare pentru transmisie” în coloana “Stare” se poate vedea starea dosarului creat.

Valorile acestui câmp se actualizează automat astfel:

- lipsă conexiune - eroare de comunicatie - statia nu poate comunica cu serverul Eurodac;

- în asteptare - dosarul nu a fost trimis către serverul Eurodac România;

- asteptare ACK - asteaptă confirmarea expedierii cu succes a dosarului;

- asteptare raport - dosarul a fost trimis cu succes si se asteaptă un răspuns;

- asteptare validare - apare în momentul când s-a primit un răspuns de la Eurodac si se asteaptă validarea operatorului pentru închiderea dosarului.

În cazul aparitiei mesajului “lipsă conexiune” se va contacta imediat administratorul statiei Livescan si/sau administratorul de retea.

Dacă dosarul se află în starea “asteptare raport”, în “Lista de asteptare pentru transmisie” pe coloana “Rezultat” va fi afisat rezultatul comparării amprentelor cu baza de date Eurodac.

Răspunsul poate fi:

- “coincidentă”, “lipsă coincidentă” sau “eroare” pentru categoriile 1 si 3;

- “OK” sau “eroare” pentru categoria 2.

În cazul aparitiei mesajului “eroare” se vor contacta, în cel mult 24 de ore, administratorii Sistemului national Eurodac pentru instructiuni suplimentare.

În cazul în care nu se primeste nici un rezultat de la Eurodac (în “Lista de asteptare pentru transmisie” în coloana “Rezultat”) în termen de 3 zile calendaristice se vor contacta administratorii Sistemului national Eurodac.

11. Validare rezultat: operatorul (cu drept de administrator de aplicatie) trebuie să închidă dosarul respectiv prin apăsarea butonului “Validare” din “Lista de asteptare pentru transmisie”.

Observatie:

Un dosar este considerat complet dacă s-a primit un răspuns de “coincidentă”, “OK” sau “lipsă coincidentă” de la Eurodac si operatorul a închis dosarul respectiv, validând acest rezultat. Odată cu crearea unui dosar statia de amprentare trebuie să rămână pornită până la primirea unui răspuns (“coincidentă”, “lipsă coincidentă” sau “eroare” pentru categoriile 1 si 3; “OK” sau “eroare” pentru categoria 2) în “Lista de asteptare pentru transmisie” în coloana “Rezultat”.


 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 

Văzând referatele de aprobare nr. 70.623 din 7 aprilie 2011 al Directiei generale politici în sectorul vegetal si nr. 95.260 din 7 aprilie 2011 al Directiei generale politici în zootehnie si industria alimentară,

în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009, si ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009 privind organizarea si functionarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare si pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare si retragere a recunoasterii, de control si monitorizare a acestora, precum si delegarea de atributii,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 21 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Conducerea Comitetului este asigurată de un coordonator, care este ales cu majoritate de voturi în prima sedintă de lucru. Coordonatorul desemnează un loctiitor al acestuia.”

2. La articolul 1, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Membrii Comitetului si secretariatul acestuia semnează declaratii de confidentialitate si impartialitate.”

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Comitetul are următoarele atributii:

a) primeste si înregistrează cererea de recunoastere în Registrul Ol PA;

b) analizează documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009 privind organizarea si functionarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare si pentru aprobarea criteriilor de reprezentare,

a procedurii de acordare si retragere a recunoasterii, de control si monitorizare a acestora, precum si delegarea de atributii;

c) verifică respectarea criteriilor de reprezentativitate conform art. 4 si a prevederilor art. 5 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;

d) verifică îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009;

e) elaborează rapoarte de analiză a cererilor de recunoastere;

f) monitorizează OIPA pentru respectarea conditiilor de recunoastere;

g) verifică îndeplinirea conditiilor legale privind delegarea de atributii;

h) elaborează un raport anual de monitorizare a activitătilor desfăsurate de OIPA continând observatii si recomandări, pe care îl înaintează ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si OIPA;

i) primeste si verifică raportul anual al activitătilor desfăsurate de OIPA în privinta respectării acordurilor interprofesionale si a îndeplinirii obiectivelor stabilite;

j) analizează oportunitatea si necesitatea solicitărilor OIPA privind extinderea acordurilor interprofesionale, deciziilor sau a practicilor concertate asupra operatorilor din filiera de produs agroalimentar si face propuneri în acest sens;

k) aprobă/respinge solicitarea privind delegarea de atributii către OIPA conform art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;


l) notifică OIPA în cazurile în care aceasta se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;

m) completează si actualizează Registrul OIPA;

n) face publice sedintele de lucru cu minimum 5 zile înainte;

o) poate participa, în calitate de observator, la sedintele adunărilor generale ale OIPA;

p) initiază proiecte de ordin privind recunoasterea sau retragerea recunoasterii OIPA;

q) convoacă ori de câte ori este nevoie reprezentantii din filiera produselor agroalimentare care au calitatea de observatori în Comitetul OIPA;

r) consultă OIPA în privinta definirii, orientării si reglementării politicilor de filieră;

s) face raportările obligatorii la Comisia Europeană;

t) propune ministrului agriculturii si dezvoltării rurale retragerea recunoasterii OIPA, potrivit art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009.”

4. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11)în exercitarea atributiilor sale, Comitetul este sprijinit de specialisti din cadrul directiilor de specialitate din Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.”

5. La articolul 2 alineatul (2), literele a) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) aprobă programul de activitate al Comitetului, asigură coordonarea activitătii între sedinte si în cadrul sedintelor de lucru;

............................................................................

g) decide asupra participării unor specialisti cu rol consultativ din cadrul directiilor de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale la sedintele Comitetului, în functie de problemele specifice dezbătute;”.

6. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Pentru a fi recunoscute, OIPA depun la registratura Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale o cerere de recunoastere, însotită de documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009.

(2) Cererea de recunoastere, însotită de documentele prevăzute la alin. (1), se primeste de secretariatul Comitetului, care o înscrie în Registrul OIPA în 3 zile lucrătoare.”

7. La articolul 4, alineatul (1) se abrogă.

8. La articolul 4, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Decizia de recunoastere, organizatiile profesionale membre ale OIPAsi criteriile de reprezentativitate îndeplinite de aceasta se înscriu în Registrul OIPA.

(4) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la publicarea deciziei de acordare a recunoasterii, persoanele interesate pot depune contestatii la secretariatul Comitetului, argumentate prin documente doveditoare, la care vor primi răspuns în termen de 15 zile lucrătoare.”

9. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Până la data de 31 mai a fiecărui an Comitetul întocmeste un raport anual de monitorizare cu observatii si recomandări pentru fiecare OIPA, conform art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009, pe care îl transmite conducerii Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si OIPA respective.”

10. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - În activitatea de monitorizare si control Comitetul îndeplineste următoarele atributii:

a) verifică dacă OIPA respectă criteriile de reprezentativitate prevăzute la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009 si solicită OIPA documente în acest sens;

b) verifică OIPA în privinta respectării acordurilor interprofesionale si a îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;

c) verifică modul în care OIPA îndeplineste atributiile ce i-au fost delegate, conform art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009 si solicită documente în acest sens;

d) monitorizează respectarea acordurilor interprofesionale pentru care a fost extinsă obligativitatea, conform art. 7 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009;

e) solicită OIPA orice alte documente relevante din care să rezulte activitătile desfăsurate si respectarea conditiilor de recunoastere prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009.”

11. Anexa nr. 3 “Registrul OIPA” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 7 aprilie 2011.

Nr. 78.

 

ANEXA

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 143/2010)


 

Registrul OIPA

 

 

Cererea de recunoastere

Elemente de identificare a OIPA

Criteriile de reprezentativitate

Numărul si data ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale

Texte publicate în Registrul OIPA

Nr. de înregis­trare

Data

Denumirea

organi­zatiei

interprofesionale

Filiera produselor

agroalimentare

pentru care se

solicită

recunoas­terea

Date de contact

Numărul de înregis­trare

în registrul asociatiilor

si fundatiilor

Lista acordurilor

interprofesionale

Organiza­tiile

profesio­nale

membre OIPA

 

 

 

 

 

 

 

Recu­noasterea

OIPA

Retra­gerea

recunoas­terii

Delegare

atributii

Extin­derea

acordu­rilor

interprofesionale

Acord

interprofesional

Atributiile

delegate

Norme adoptate

în interes public

Notificări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind respectarea obligatiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica SIovenia, Republica SIovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Obiectiv

 

Art. 1. - (1) Obiectivul prezentului ordin este:

a) respectarea efectivă si în mod sistematic de către România a obligatiilor care îi revin în calitate de stat de pavilion; si

b) îmbunătătirea sigurantei si prevenirea poluării de către navele care arborează pavilionul român.

(2) Prevederile prezentului ordin nu aduc atingere actelor legislative comunitare în domeniul maritim, astfel cum sunt enumerate în art. 2 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 2.099/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranta maritimă si prevenirea poluării de către nave (COSS) si de modificare a regulamentelor privind siguranta maritimă si prevenirea poluării de către nave, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 324 din 29 noiembrie 2002, si nici Directivei 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999 privind Acordul de organizare a timpului de lucru al navigatorilor, încheiat între Asociatia Proprietarilor de Nave din Comunitatea Europeană (ECSA) si Federatia Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi din Uniunea Europeană (FST), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 167 din 2 iulie 1999.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 2. - În întelesul prezentului ordin, termenii utilizati se definesc după cum urmează:

a) administratie:

(i) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, autoritatea de stat în domeniul transportului maritim, denumit în continuare MTI, care îsi exercită acest rol prin Directia generală infrastructură si transport naval, denumită în continuare DGITN;

(ii) Autoritatea Navală Română, autoritatea centrală de specialitate din subordinea MTI, în domeniul sigurantei navigatiei si al securitătii navelor, căreia i se deleagă competentele pentru respectarea obligatiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion, denumită în continuare ANR;

b) audit OMI - un audit desfăsurat în conformitate cu prevederile Rezolutiei A.974(24), adoptată de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale (OMI) la 1 decembrie 2005;

c) certificate - certificatele statutare emise în conformitate cu conventiile OMI relevante la care România este parte;

d) navă - o navă sau o ambarcatiune care arborează pavilionul român, care intră sub incidenta conventiilor OMI relevante, la care România este parte si pentru care este cerut un certificat;

e) organizatie recunoscută - o organizatie recunoscută în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele si standardele comune pentru organizatiile cu rol de inspectie si control al navelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009.

 

CAPITOLUL III

Conditii de autorizare pentru operarea unei nave după acordarea dreptului de a arbora pavilionul român

 

Art. 3. - (1) înainte de a permite operarea unei nave căreia i-a fost acordat dreptul de a arbora pavilionul român, ANR ia măsurile pe care le consideră adecvate pentru a se asigura că nava în cauză respectă normele si reglementările internationale aplicabile în special prin:

a) verificarea, prin toate mijloacele rezonabile, a înregistrărilor în materie de sigurantă ale navei;

b) consultarea, dacă este cazul, cu administratia statului de pavilion precedent pentru a stabili dacă deficientele sau aspectele legate de sigurantă nesolutionate, identificate de aceasta din urmă, au rămas nerezolvate.

(2) în situatia în care administratia unui alt stat de pavilion solicită informatii privind o navă care arbora anterior pavilionul român, ANR va trimite cu promptitudine informatii detaliate privind deficientele nerezolvate, precum si alte informatii relevante legate de sigurantă.

 

CAPITOLUL IV

Retinerea unei nave care arborează pavilionul român

 

Art. 4. - (1) în situatia în care administratia este informată că o navă care arborează pavilionul român a fost retinută de controlul statului portului - PSC, aceasta ia măsurile corespunzătoare pentru ca nava respectivă să respecte conventiile OMI relevante.

(2) în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, ANR va emite proceduri operationale în aplicarea prevederilor alin. (1).


 

CAPITOLUL V

Măsuri de însotire

 

Art. 5. - ANR trebuie să păstreze si să folosească cel putin următoarele informatii privind navele care arborează pavilionul român, într-un mod usor accesibil:

a) informatii despre navă (denumirea, numărul OMI eto);

b) datele de efectuare a inspectiilor, inclusiv a inspectiilor suplimentare si complementare, dacă au fost efectuate, precum si a auditurilor;

c) identitatea organizatiilor recunoscute implicate în certificarea si clasificarea navei;

d) identitatea autoritătii competente care a inspectat nava în conformitate cu dispozitiile privind controlul statului portului si datele inspectiilor;

e) rezultatul inspectiilor controlului statului portului (deficiente: da sau nu; retineri: da sau nu);

f) informatii privind accidentele maritime;

g) identitatea navelor care au încetat să arboreze pavilionul român în decursul ultimelor 12 luni.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de audit a statului de pavilion

 

Art. 6. - (1) MTI ia măsurile necesare pentru realizarea unui audit OMI cel putin o dată la 7 ani.

(2) Auditul prevăzut la alin. (1) se realizează după primirea unui răspuns pozitiv din partea OMI, iar rezultatele auditului pot fi publicate de către administratie pe site-ul propriu, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale relevante privind confidentialitatea.

(3) Prevederile prevăzute la alin. (1) îsi vor înceta aplicabilitatea la 17 iunie 2017 sau la o dată anterioară, astfel cum va fi stabilită de către Comisia Europeană, în cazul în care va deveni obligatoriu un sistem de audit OMI al statelor membre ale Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL VII

Sistemul de gestionare a calitătii si de evaluare internă

 

Art. 7. - (1) Până la 17 iunie 2012, ANR dezvoltă, pune în aplicare si mentine un sistem de management al calitătii pentru domeniile operationale care fac parte din activitătile relevante pentru statul de pavilion. Un astfel de sistem de management al calitătii trebuie să fie certificat în conformitate cu standardele internationale aplicabile în materie de calitate.

(2) în situatia în care România figurează pe lista neagră sau figurează timp de 2 ani consecutivi pe lista gri, publicată în cel mai recent raport anual al Memorandumului de întelegere de la Paris privind controlul statului portului, la care România a aderat prin Legea nr. 113/2008 pentru aderarea României la Memorandumul de întelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare, DGITN va trimite Comisiei Europene un raport privind performantele administratiei în calitate de stat de pavilion, în termen de 4 luni de la publicarea raportului anual respectiv. Raportul va identifica si va analiza principalele motive ale neconformitătilor care au dus la retinerile si la deficientele care au determinat includerea pe lista neagră sau pe lista gri.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 8. - (1) După publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, DGITN va informa Comisia Europeană asupra datei la care prezentul ordin intră în vigoare.

(2) DGITN va comunica Comisiei Europene textele principalelor dispozitii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligatiilor statelor de pavilion.

Art. 9. - DGITN si ANR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării sale.

Prezentul ordin transpune Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligatiilor statelor de pavilion, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 5 aprilie 2011.

Nr. 250

 

 

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Nr. 1.930 din 30 martie 2011

 

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE

Nr.623 din 14 martie 2011

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 431 din 28 martie 2011

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ

Nr. 186 din 24 martie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea obligatiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Natională de Pensii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare si transmitere a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, al art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, cu modificările si completările ulterioare, al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, republicată, al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 118/2011 privind aprobarea conditiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”, precum si privind răspunderea în gestionarea informatiilor din declaratie,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, presedintele Casei Nationale de Pensii Publice, presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entităti asimilate angajatorului, prevăzute la art. 2963 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia depunerii “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate” prin mijloace electronice de transmitere la distantă, prin intermediul portalului e-România.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), până la data de 1 iulie 2011, declaratia se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, în format hârtie, semnată si stampilată, conform legii, însotită de declaratia în format electronic, pe suport CD.

(3) Pentru depunerea declaratiei potrivit alin. (2), contribuabilul prezintă:

a) “Declaratia privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”, în format hârtie, semnată si stampilată, conform legii;

b) declaratia în format electronic, pe suport CD, care cuprinde:

(i) “Declaratia privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”; (ii) anexa nr. 1.1. “Anexa angajator”; (iii) anexa nr. 1.2. “Anexă asigurat” - câte o anexă completată pentru fiecare asigurat. Art. 2. - Se aprobă Procedura de primire, prelucrare si transmitere a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”, depusă de contribuabili la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Oficiile acreditate au obligatia să comunice contribuabililor adresa de internet de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, unde poate fi consultat stadiul de prelucrare a declaratiilor depuse, si să asigure sprijin pentru contribuabilii care nu au acces la internet, în vederea consultării acestor informatii.

Art. 4. - (1) Contribuabilii care nu finalizează procedura de depunere a declaratiei, prin obtinerea numărului unic de înregistrare de la oficiul acreditat, depun respectiva declaratie la organul fiscal competent.

(2) Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidentă contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe si contributii.

Art. 5. - În cazul declaratiilor pentru care organul fiscal competent nu a putut prelucra informatiile de pe suportul CD, se înscriu pe formatul hârtie al declaratiei numărul de înregistrare si data, iar contribuabilul va prezenta, în termen de 3 zile, organului fiscal formatul electronic al declaratiei într-o formă care să poată fi prelucrată.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Oficiile nominalizate de Casa Natională de Pensii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice,

Domnica Doina Pârcălabu

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

Silviu Bian

 

ANEXA

 

PROCEDURA

de primire, prelucrare si transmitere a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”, depusă de contribuabili la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice

 

A. Depunerea “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate” la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice

1. Contribuabilii care au obligatia, potrivit legii, să depună “Declaratia privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate” pot îndeplini această obligatie declarativă prin depunerea declaratiei în format hârtie, semnată si stampilată, conform legii, însotită de declaratia în format electronic, pe suport CD, la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, din judetul în a cărui rază teritorială îsi au domiciliul fiscal.


2. Fac exceptie de la prevederile pct. 1 contribuabilii mari si mijlocii, definiti potrivit legii, care depun declaratiile fiscale în conditiile prevăzute de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă de către contribuabilii mari si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

3. La depunerea declaratiei, contribuabilul prezintă declaratia în formatul prevăzut la art. 1 alin. (3) din ordin.

B. Primirea si prelucrarea “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate” de către oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice

1. Persoanele nominalizate, cu ocazia acreditării, pentru primirea si prelucrarea declaratiei, denumite în continuare operatori, asigură preluarea declaratiei de la contribuabili.

2. Operatorii trebuie să detină un certificat digital emis de Ministerul Finantelor Publice, înrolat în sistemul de Managementul identitătii al sistemului informatic al ministerului.

3. Operatorul primeste de la contribuabil declaratia în format hârtie, însotită de formatul electronic al acesteia, pe suport CD, si parcurge următoarele etape:

a) verifică declaratia în format hârtie, urmărind ca formularul să aibă înscrise:

(i) codul de identificare fiscală al contribuabilului;

(ii) datele de identificare ale contribuabilului, potrivit formularului;

(iii) semnătura si stampila, conform legii;

b) vizualizează formatul electronic al declaratiei, cu ajutorul aplicatiei puse la dispozitie de Directia generală de tehnologia informatiei;

c) verifică formatul electronic al declaratiei. După lansarea programului de verificare se alege fisierul de tip PDF corespunzător:

(i) dacă se identifică erori de structură a fisierului sau existenta unor date incorecte, pe ecran vor fi afisate mesaje de eroare, evidentiate cu culoarea rosie. În acest caz, programul de verificare nu permite prelucrarea declaratiei. Operatorul restituie contribuabilului declaratia, atât formatul hârtie, cât si formatul electronic. În cazul în care declaratia nu poate fi prelucrată de oficiul acreditat, aceasta nu se consideră depusă si nu i se atribuie număr unic de înregistrare;

(ii) dacă nu se identifică erori si declaratia poate fi prelucrată, se trece la următoarea etapă;

d) verifică informatiile înscrise în formatul electronic al declaratiei, afisate de aplicatia informatică pe ecranul statiei de lucru, cu cele înscrise în formatul hârtie prezentat de contribuabil:

(i) dacă informatiile înscrise în formatul hârtie si în cel electronic al declaratiei prezintă diferente, operatorul respinge declaratia (butonul “Respinge declaratia”) si restituie contribuabilului atât formatul hârtie, cât si formatul electronic al acesteia. În cazul în care declaratia nu poate fi prelucrată de oficiul acreditat, aceasta nu se consideră depusă si nu i se atribuie număr unic de înregistrare;

(ii) dacă nu se identifică erori, operatorul acceptă declaratia (butonul “Acceptă declaratia”) si trece la următoarea etapă;

e) atribuie declaratiei numărul unic de înregistrare si înscrie acest număr, precum si data depunerii pe ambele exemplare ale formatului hârtie al declaratiei;

f) retine un exemplar al formatului hârtie al declaratiei, precum si suportul electronic si restituie contribuabilului al doilea exemplar al formatului hârtie al declaratiei.

C. Transmiterea “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate” de către oficiile acreditate, în baza de date centrală a Ministerului Finantelor Publice - Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

I. Transmiterea declaratiei în baza de date centrală

În vederea transmiterii declaratiei în baza de date centrală a Ministerului Finantelor Publice- Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, persoana desemnată să transmită declaratii prin upload trebuie să efectueze următoarele operatiuni:

1. copiază kitul aplicatiei pe statia de colectare a formatului electronic al declaratiei (fisier în format pdf), la prima utilizare a statiei de colectare;

2. dezarhivează continutul într-un director de fisiere (de exemplu “D112”).

În acest director se vor găsi fisierele de configurare const.properties, log4j.xml, precum si executabilul GhiseuUpload.bat;

3. configurează următoarele directoare de fisiere:

- D:\D112intrate

- D:\D112trimise

- D:\D112ramase

- D:\D112\logs

În cazul în care nu se foloseste adresa implicită pentru aceste directoare, atunci se poate specifica locatia si denumirea acestora în fisierul const.prop livrat cu kitul aplicatiei, astfel:

folder.i=<locatia fisierelor/declaratiilor intrate in sistem>

folder.t=<locatia fisierelor/declaratiilor care au fost trimise in baza centrală>

folder.r=<locatia fisierelor/declaratiilor care au avut erori>

Pentru configurarea locului unde se va genera fisierul de log se editează fisierul log4j.xml la rândul:

<param name = “File” value = “D:/D112/logs/ agentUpload.log”/>

Se modifică value = “<directorul si numele fisierului unde se vor loga activitătile persoanei desemnate să transmită declaratii prin upload >“

4. lansează aplicatia GhiseuUpload.bat

Se introduce numele si parola utilizatorului, care este înregistrat în Managementul identitătii al sistemului informatic al Ministerului Finantelor Publice, cu rolul de transmitere. Declaratiile transmise se vor afla în directorul folder.t Declaratiile netransmise vor rămâne în folder.i Declaratiile în care au fost identificate erori de altă natură decât cea de conectivitate vor rămâne în folder.r

II. Persoana desemnată să transmită declaratii către baza de date centrală are următoarele atributii:

- identifică, în retea, statiile de lucru care deservesc ghiseele de primire a declaratiilor;

- identifică, pentru fiecare statie de lucru, fisierele continând declaratiile depuse (acceptate) si le transferă în directorul dedicat, creat pe statia locală;

- rulează aplicatia de transmitere a declaratiilor către baza de date centrală;

- verifică dacă transmiterea declaratiilor către baza de date centrală a fost completă. În caz de eroare, transmiterea se reia;

- verifică fisierul de log-uri D:/D112/logs/agentUpload.log;

- întocmeste situatii cu:

* numărul de fisiere primite, transmise si rămase;

* erori si cauzele lor;

* informatii din log-uri.

D. Transmiterea “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate” în format hârtie de către oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice către


directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti

1. Oficiile acreditate au obligatia să transmită “Declaratia privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”, depusă în format hârtie, însotită de suportul electronic, în termen de maximum 5 zile de la depunerea acestora de către contribuabili.

2. Fiecare oficiu acreditat transmite declaratiile la directia generală a finantelor publice judeteană sau a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială este situat.

3. Declaratiile se transmit prin delegat sau prin postă, însotite de un borderou, care cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informatii:

a) datele de identificare ale oficiului acreditat de Ministerul Finantelor Publice;

b) datele de identificare ale directiei generale a finantelor publice, destinatară a declaratiilor;

c) pentru fiecare declaratie transmisă:

- numărul unic de înregistrare;

- data depunerii declaratiei;

- codul de identificare fiscală a contribuabilului care a depus declaratia;

- datele de identificare a contribuabilului.

4. În cazul declaratiilor transmise prin delegat, borderoul va fi semnat atât de persoana care a predat declaratiile din partea oficiului acreditat, cât si de persoana care a primit declaratiile din partea directiei generale a finantelor publice, înscriindu-se numele, prenumele si functia ambelor persoane.

5. În cazul transmiterii prin postă, dovada primirii de către directiile generale ale finantelor publice o constituie semnătura de primire, potrivit procedurilor aplicabile în cazul trimiterilor postale.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referintă pentru medicamentele cu si fără contributie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 304/2011 privind modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012;

- art. 19 din anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.588/1.104/2010 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările ulterioare,

- Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DMSSM 702 bis din 1 aprilie 2011,

în temeiul dispozitiilor din art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referintă pentru medicamentele cu si fără contributie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. 3, punctul 1.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“1.1. Producătorii/Detinătorii autorizatiilor de punere pe piată a medicamentelor pentru medicamentele originale, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu din sublista C, au obligatia de a depune la Casa Natională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, până la data de 31 ianuarie 2011, documentatia pentru încheierea contractelor cost-volum-rezultat cu data de 1 iunie 2011.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 1 aprilie 2011.

Nr. 446.


 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale Partidul National Democrat Crestin - Sediul central

           

Lista donatorilor persoane juridice care au făcut în anul fiscal 2010 donatii a căror valoare cumulată depăseste baremul de 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Denumirea societătii

Sediul social

Nationalitatea

CUI

Reprezentantul legal

Felul donatiei

Valoarea - lei -

Data donatiei

1.

FNDC

Bucuresti

română

10987120

Nita Horia

donatie

1.500

4.03.2010

2.

FNDC

Bucuresti

română

10987120

Nita Horia

donatie

500

5.05.2010

3.

FNDC

Bucuresti

română

10987120

Nita Horia

donatie

5.500

1.06.2010

4.

FNDC

Bucuresti

română

10987120

Nita Horia

donatie

800

16.06.2010

5.

FNDC

Bucuresti

română

10987120

Nita Horia

donatie

900

1.07.2010

TOTAL:

9.200