MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 271/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 271         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 aprilie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

432. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Bazei 91 Logistică a Fortelor Aeriene

 

433. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 200 Sprijin “Istrita”

 

434. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Statului Majorai Fortelor Terestre

 

435. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

436. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

437. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

438. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

439. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

440. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

441. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

51. - Decizie privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul restituirii proprietătilor

 

52. - Decizie privind încetarea, prin acordul părtilor, a raportului de serviciu al domnului Ovidiu Virgil Drăgănescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.865. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2011

 

1.967. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Bazei 91 Logistică a Fortelor Aeriene

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Bazei 91 Logistică a Fortelor Aeriene.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2011.

 Nr. 432.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 200 Sprijin “Istrita”

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Batalionului 200 Sprijin “Istrita”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2011.

 Nr. 433.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Statului Major al Fortelor Terestre

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Statului Major al Fortelor Terestre.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2011.

 Nr. 434.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 72/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Chiru Marius, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timisoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2011.

 Nr. 435.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 70/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Brad Gheorghe, procuror la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism - Serviciul Teritorial Neamt, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2011.

 Nr. 436.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 69/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Stanciu Pompiliu, procuror cu grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism - Serviciul Teritorial Timisoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2011.

 Nr. 437.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 75/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nistor loan, presedintele Judecătoriei Dorohoi, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2011.

 Nr. 438.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit.b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 73/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Dinescu-Mărăcinescu Adriana, judecător cu grad de curte de apel la Tribunalul Vâlcea, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2011.

 Nr. 439.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit.b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Lăzureanu Elisabeta, judecător la Tribunalul Giurgiu, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2011.

 Nr. 440.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 71/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Tufariu Angelina, procuror sef Sectie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timisoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2011.

Nr. 441.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul restituirii proprietătilor

 

Având în vedere Adresa Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor nr. 2.193/CND din 12 aprilie 2011,

în temeiul art. 18 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Anexa la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul restituirii proprietătilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 3 decembrie 2010, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2011.

 Nr. 51.

 

 


ANEXA (Anexa la Decizia primului-ministru nr. 270/2010)

 

COMPONENTA

Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul restituirii proprietătilor

 

Nr. crt.

Institutia

Membru titular

Membru supleant

1.

Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor

Crinuta Nicoleta Dumitrean, presedinte

Remus Virgil Baciu, vicepresedinte

2.

Ministerul Justitiei

Cătălin Marian Predoiu, ministru

Lidia Barac, secretar de stat

3.

Ministerul Finantelor Publice

Gheorghe Ialomitianu, ministru

Gheorghe Gherghina, secretar de stat

4.

Ministerul Administratiei si Internelor

Constantin-Traian Igas, ministru

Mihai Capră, secretar de stat

5.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Valeriu Tabără, ministru

Radu Mihai Cristescu, presedintele Agentiei Domeniilor Statului

6.

Ministerul Mediului si Pădurilor

Lâszlo Borbely, ministru

Cristian Apostol, secretar de stat

7.

Ministerul Afacerilor Externe

Teodor Baconschi, ministru

Carmen Ciută, agent guvernamental al României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

8.

Aparatul propriu de lucru al primului-ministru

Cynthia-Carmen Curt, consilier de stat

Ana Ioana Rusu, consilier

9.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Aurelian Popa, presedinte

Ionela Bruchental-Pop, vicepresedinte

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea, prin acordul părtilor, a raportului de serviciu al domnului Ovidiu Virgil Drăgănescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea domnului Ovidiu Virgil Drăgănescu, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/9517/D.N.A. din 14 aprilie 2011, precum si prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) si ale art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data de 1 mai 2011 îsi încetează aplicabilitatea Decizia primului-ministru nr. 45/2011 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ovidiu Virgil Drăgănescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 30 martie 2011.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, raportul de serviciu al domnului Ovidiu Virgil Drăgănescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, încetează prin acordul părtilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2011.

 Nr. 52.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2011

 

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) si ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1, - Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2011, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare acestuia.

Art. 3. - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 aprilie 2011.

Nr. 1.865.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice,

precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2011

 

CAPITOLUL I

Situatii financiare trimestriale

 

1.1. Autoritătile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor au obligatia, potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, să întocmească situatii financiare trimestriale si anuale.

1.2. Situatiile financiare care se întocmesc de institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III în anul 2011 se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie bugetară si anexe la situatiile financiare, care includ politici contabile si note explicative.

1.3. Situatiile financiare trimestriale se întocmesc pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18, 30, 40a^0c);

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 si 28);

- prezentele norme metodologice.

1.3.(1) Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- după anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” se introduce anexa 7b “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli”, care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;

- anexa 9 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri” se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;

- anexa 11 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli” se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;

- anexa 12 “Contul de executie a bugetului local - Venituri” se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice;

- anexa 13 “Contul de executie a bugetului local - Cheltuieli” se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice;


- anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

- după anexa 30 “Plăti restante” se introduce anexa 30b “Plăti restante”, care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice;

- după anexa 31 “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, în numele statului român, la societăti comerciale, societăti/companii nationale, precum si în capitalul unor organisme internationale si companii străine la data de” se introduce anexa 31b “Situatia actiunilor/părtilor sociale detinute direct/indirect de unitătile administrativ-teritoriale la operatorii economici”, care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice;

- anexa 41 “Corelatii între formularele de situatii financiare” se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.

1.4. Institutiile publice întocmesc situatiile financiare trimestriale în anul 2011 potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobati prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si potrivit celorlalte acte normative în vigoare.

1.5. Modelele formularelor valabile pentru raportările trimestriale în anul 2011 sunt publicate si pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie

1.6. Ca urmare a prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora bugetul unitătilor administrativ-teritoriale si al institutiilor subordonate, cu exceptia bugetelor fondurilor externe nerambursabile si a bugetelor împrumuturilor externe si interne, după caz, se aprobă separat pentru sectiunea de functionare si pentru sectiunea de dezvoltare, începând cu situatiile financiare trimestriale aferente trimestrului I 2011 si cu raportările financiare lunare aferente lunii aprilie 2011, formularele de situatii financiare si anexele se întocmesc astfel:

1.6.(1) Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare situatii financiare) se completează de autoritătile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli, distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole si alineate (clasificatia economică).

1.6.(2) Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) se completează de unitătile administrativ-teritoriale si institutiile publice de subordonare locală indiferent de modul de finantare a acestora, pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli, distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole si alineate (clasificatia economică).

1.6.(3) Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri” (anexa 9 la situatiile financiare) se completează de institutiile publice si activitătile finantate integral din venituri proprii sau din venituri proprii si subventii, de subordonare locală, cu informatii privind veniturile realizate si subventiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat.

1.6.(4) Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli” (anexa 11 la situatiile financiare) se completează de institutiile publice si activitătile finantate integral din venituri proprii sau din venituri proprii si subventii, de subordonare locală, cu informatii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională).

La sectiunile de functionare si dezvoltare se completează informatiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economică se efectuează pe capitole, titluri, articole si alineate, în formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

1.6.(5) Formularul “Contul de executie a bugetului local - Venituri” (anexa 12 la situatiile financiare) se completează de către unitătile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informatii privind veniturile, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională).

1.6.(6) Formularul “Contul de executie a bugetului local - Cheltuieli” (anexa 13 la situatiile financiare) se completează de către unitătile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete) si institutiile subordonate finantate din bugetul local cu informatii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională).

La sectiunile de functionare si dezvoltare se completează informatiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economică se efectuează pe capitole, titluri, articole si alineate în formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

1.6.(7) Formularul “Situatia plătilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (anexa 29 la situatiile financiare) se completează de toate institutiile publice indiferent de subordonare si de sursa de finantare. Rândul 16 se completează cu soldurile altor conturi de disponibil în lei deschise la trezorerie sau disponibil în lei si valută deschise la institutiile de credit, al căror sold provine din finantarea bugetară (contul 770 “Finantarea de la buget”). Tot la acest rând se raportează si soldul contului 5121 “Disponibil la bănci în lei” la institutiile publice care primesc mijloace bănesti în contul de trezorerie 50.26 “Disponibil din finantarea din alte bugete locale” si efectuează cheltuieli din bugetul capitalei sau bugetul consiliilor judetene.

1.6.(8) Formularul “Plăti restante” (anexa 30 la situatiile financiare) se completează de autoritătile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor.

1.6.(9) Formularul “Plăti restante” (anexa 30b la situatiile financiare) se completează de unitătile administrativ-teritoriale, precum si de institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare.

Soldurile finale ale plătilor restante la 31 decembrie 2010 aferente fondurilor în afara bugetului local (sursa 11), care au fost incluse în bugetul local (sursa 02), se vor raporta ca solduri initiale la bugetul local (sursa 02), la codul 42. Soldurile finale ale plătilor restante la 31 decembrie 2010 aferente fondurilor care nu au fost incluse în bugetul local si care se gestionează prin conturi de disponibilităti deschise la trezorerie se vor raporta ca solduri initiale la codul 50.

1.6.(10) Formularul “Situatia actiunilor/părtilor sociale detinute direct/indirect de unitătile administrativ-teritoriale la operatorii economici” (anexa 31b la situatiile financiare) se completează de către unitătile administrativ-teritoriale care detin


actiuni si părti sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informatiile de la 31 decembrie 2010.

Coloana 3 se completează cu codul judetului din care face parte unitatea administrativ-teritorială.

Coloana 6 se completează cu unitatea administrativ-teritorială care este actionar direct la operatorul economic (situatia în care o unitate administrativ-teritorială detine în nume propriu actiuni sau părti sociale la un operator economic).

Coloana 7 se completează cu unitatea administrativ-teritorială care este actionar indirect la operatorul economic (situatia în care un operator economic, la care o unitate administrativ-teritorială detine în nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau părti sociale, este actionar sau detine părti sociale la un alt operator economic).

În cazul municipiului Bucuresti, autoritătile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care administrează/controlează actiuni sau părti sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în numele municipiului Bucuresti.

Coloana 10 se completează cu denumirea operatorilor economici, societăti comerciale la care o unitate administrativ-teritorială detine actiuni sau părti sociale, respectiv regii autonome aflate în subordinea autoritătilor administratiei publice locale. Se vor raporta toti operatorii economici la care unitatea administrativ-teritorială este actionar direct sau indirect.

1.6.(11) Formularul “Corelatii între formularele de situatii financiare” - anexa 41 la situatiile financiare.

1.7. Patrimoniul unitătilor sanitare cu paturi desfiintate, aflate în reteaua autoritătilor publice locale, stabilit pe baza bilantului contabil de închidere, însotit de balanta de verificare sintetică, balantele de verificare analitice, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, împreună cu protocolul de predare-primire, se preia de către căminele pentru persoanele vârstnice înfiintate în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoanele vârstnice”.

1.7.(1) Datele din coloana 1 “Sold la începutul anului” din bilantul unitătilor sanitare cu paturi desfiintate trebuie să se regăsească în coloana 1 din bilantul căminelor pentru persoane vârstnice.

1.7.(2) în situatia în care unitătile sanitare cu paturi s-au desfiintat si nu s-au înfiintat cămine pentru persoane vârstnice, situatiile financiare de închidere vor fi preluate în situatiile financiare centralizate ale unitătii administrativ-teritoriale. În acest caz, datele din coloana 1 “Sold la începutul anului” din bilantul unitătilor sanitare cu paturi desfiintate trebuie să se regăsească în coloana 1 din bilantul centralizat al unitătii administrativ-teritoriale, precum si în celelalte anexe centralizate la situatiile financiare în care se raportează solduri initiale, iar datele din coloana 2 “Sold la sfârsitul perioadei” din bilantul unitătilor sanitare cu paturi desfiintate trebuie să se regăsească în coloana 2 din bilantul centralizat al unitătii administrativ-teritoriale, precum si în celelalte anexe centralizate la situatiile financiare în care se raportează soldurile finale. Soldurile conturilor în afara bilantului se înregistrează pe baza protocoalelor de predare-primire.

1.8. Patrimoniul unitătilor sanitare cu paturi reorganizate aflate în reteaua autoritătilor publice locale, stabilit pe baza bilantului contabil de închidere, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, împreună cu protocolul de predare-primire, se preia de către unitătile sanitare cu paturi stabilite prin hotărârea consiliului local/judetean.

1.8.(1) Datele din coloana 1 “Sold la începutul anului” din bilantul unitătilor sanitare cu paturi reorganizate trebuie să se regăsească în coloana 1 din bilantul unitătilor care le-au preluat.

1.8.(2) Unitătile sanitare care preiau alte unităti sanitare au obligatia să întocmească bilantul contabil de deschidere la data preluării. Soldurile conturilor în afara bilantului se înregistrează pe baza protocoalelor de predare-primire.

1.9. Din formularele de situatii financiare se elimină următoarele:

- anexa 8 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri”;

- anexa 10 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli”;

- anexa 19 “Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local - Venituri”;

- anexa 20 “Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local - Cheltuieli”.

1.10. La “Conturile de executie a bugetului - Cheltuieli” (anexele 6, 7, 15, 16 si 18 la situatiile financiare) si la “Conturile de executie a bugetului - Cheltuieli” (anexele 7b, 11 si 13 la situatiile financiare), coloana 1 “Credite de angajament” se completează cu creditele de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare.

1.11. Plătile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agentii/autorităti de implementare în numele institutiei publice, care se raportează în “Conturile de executie a bugetului - Cheltuieli” (anexele 6 si 7 la situatiile financiare), întocmite de autoritătile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agentiilor/autoritătilor de implementare prin care se confirmă exactitatea plătilor raportate în conturile de executie de către institutiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.

1.11.(1) Plătile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agentii/autorităti de implementare în numele institutiei publice, care se raportează în formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) si în formularul “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli” (anexa 18 la situatiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritătilor de implementare (Oficiul de plăti si contractare PHARE sau alte agentii/autorităti de implementare).

 

CAPITOLUL II

Raportări financiare lunare

 

2.1. Autoritătile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, precum si institutiile publice autonome raportează următoarele:

a) executia centralizată a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activitătilor finantate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare) si, respectiv, a Fondului pentru mediu, în formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare), respectiv în formularele “Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli” si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexele 6 si 7 la situatiile financiare)


La raportările lunare, în formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare) se completează numai coloana 6 “încasări realizate”, iar în formularele “Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) se completează numai coloana 6 “Plăti efectuate”.

Detalierea pe clasificatia economică se efectuează pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;

b) executia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” în formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare)

Anexele întocmite pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56) se completează cu informatiile referitoare ia credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate si plăti efectuate pentru raportările lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările lunii decembrie se completează cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare initiale, credite bugetare definitive si plăti efectuate.

Detalierea pe clasificatia economică se efectuează pe capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli.

2.2. Unitătile administrativ-teritoriale raportează lunar următoarele:

a) executia cheltuielilor efectuate din finantările rambursabile externe si interne, în formularele: “Contul de executie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli” si “Contul de executie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli (anexele 15 si 16 la situatiile financiare), precum si în formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare)

La raportările lunare, în formularele “Contul de executie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli” (anexa 15 la situatiile financiare), “Contul de executie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli (anexa 16 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) se completează numai coloana 6 “Plăti efectuate”.

Detalierea pe clasificatia economică se efectuează pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;

b) executia centralizată a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, inclusiv a activitătilor finantate integral din venituri proprii, în formularele: “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri” (anexa 9 la situatiile financiare), “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli” (anexa 11 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare)

La raportările lunare, în formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri” (anexa 9 la situatiile financiare) se completează numai coloana 6 “încasări realizate”, iar în formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli” (anexa 11 la situatiile financiare) si în formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) se completează numai coloana 6 “Plăti efectuate”.

În formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli” (anexa 11 la situatiile financiare), la sectiunile de functionare si dezvoltare informatiile se completează numai la nivel de capitol.

Detalierea pe clasificatia economică se efectuează pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;

c) executia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” în formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare)

Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare), întocmit pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56), se completează cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate si plăti efectuate pentru raportările aferente lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările aferente lunii decembrie se completează cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare initiale, credite bugetare definitive si plăti efectuate.

Detalierea pe clasificatia economică se efectuează pe capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli.

2.3. Toate institutiile publice, indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor, raportează lunar următoarele:

a) formularul “Plăti restante” (anexa 30 la situatiile financiare) si formularul “Plăti restante”, după caz (anexa 30b la situatiile financiare), care vor fi însotite de nota explicativă prevăzută la pct. 13 din Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare;

b) următorii indicatori din bilant: “Creante comerciale si avansuri”, cod rând 22, “Avansuri acordate”, cod rând 22.1, “Datorii comerciale si avansuri”, cod rând 61, “Avansuri primite”, cod rând 61.1, “Datoriile institutiilor către bugete”, cod rând 63, “Contributii sociale”, cod rând 63.1, “Salariile angajatilor”, cod rând 72, “Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)”, cod rând 73, “Pensii, indemnizatii de somaj, burse”, cod rând 73.1.

Această raportare va fi însotită de o notă explicativă pentru cresterile/reducerile semnificative ale sumelor raportate în bilant la indicatorii mentionati mai sus.

 

CAPITOLUL III

Depunerea situatiilor financiare trimestriale

si a raportărilor financiare lunare

 

3.1. Termenele de depunere a situatiilor financiare trimestriale la Ministerul Finantelor Publice - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice - sunt cele prevăzute la art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicată.

3.2. Situatiile financiare întocmite de ordonatorii tertiari si secundari de credite se depun la organul ierarhic superior potrivit prevederilor legale în vigoare.

3.3. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de somaj si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate depun o copie de pe situatiile financiare centralizate la Directia generală de programare bugetară, iar institutiile publice autonome la Directia generală de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

3.4. Autoritătile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitătile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, transmit raportările financiare lunare si în format electronic, însotite de o adresă de înaintare scanată si semnată de conducătorul institutiei publice si de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie.

3.5. Autoritătile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitătile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, care raportează lunar conturile de executie bugetară solicitate prin prezentele norme metodologice si indicatori din bilant, vor urmări concordanta datelor lunare transmise cu cele raportate prin situatiile financiare trimestriale, în cazul unor diferente majore, se vor comunica cauzele acestor diferente, precum si corectia datelor raportate.

3.6. Termenul de depunere la Ministerul Finantelor Publice - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice - a raportărilor financiare lunare precizate la cap. II pct. 2.1 si 2.2 este data de 15 a lunii următoare celei de raportare, iar termenul de depunere a raportărilor financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 2.3 este data de 20 a lunii următoare celei de raportare.

 

CAPITOLUL IV

Alte prevederi

 

4.1. În aplicarea prevederilor art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, în vederea evidentierii sumelor din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, începând cu luna ianuarie 2011, în Planul de conturi pentru institutiile publice se introduc următoarele conturi:

- Contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă”;

- Contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă”.

4.1.(1) Contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă”

Cu ajutorul acestui cont unitătile administrativ-teritoriale tin evidenta sumelor acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, potrivit legii.

Contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă” este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele acordate, potrivit legii, iar în credit sumele restituite.

Soldul debitor al contului reprezintă sumele acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, potrivit legii.

Contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă” se debitează prin creditul contului:

5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

- cu sumele acordate în timpul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între veniturile si cheltuielile bugetului local.

Contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă” se creditează prin debitul contului:

5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

- cu sumele restituite în cursul anului, din cele acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între venituri si cheltuieli.

4.1 .(2) Contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă”

Cu ajutorul acestui cont unitătile administrativ-teritoriale tin evidenta sumelor primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, potrivit legii.

Contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă” este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele primite, potrivit legii, iar în debit sumele restituite.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, potrivit legii, nerestituite.

Contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă” se creditează prin debitul contului:

5211 “Disponibil al bugetului local”

- cu sumele primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între venituri si cheltuieli.

Contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă” se debitează prin creditul contului:

5211 “Disponibil al bugetului local”

- cu sumele restituite pentru reîntregirea excedentului anului precedent la nivelul sumelor acordate din acesta în cursul anului.

4.2. Monografia principalelor operatiuni

4.2.(1) înregistrarea sumelor acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, la sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare:

 

4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă analitic distinct:

- sectiunea de functionare

- sectiunea de dezvoltare

= 5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

 

4.2.(2) Înregistrarea sumelor primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare:

 

5211 “Disponibil al bugetului local” =

(cod 40.02.11)

5197 „Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea

golurilor temporare de casa”/analitic distinct: sectiunea de

functionare

5211 „Disponibil al bugetului local”

(cod 40.02.13)

 

= 5197 „Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea

golurilor temporare de casa”/analitic distinct: sectiunea de

dezvoltare


4.2.(3) La sfârsitul anului, restituirea sumelor primite pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între venituri si cheltuieli din timpul anului:

 

5197 „Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa”/analitic distinct:

- sectiunea de functionare

- sectiunea de dezvoltare

concomitent:

 

= 5211 „Disponibil al bugetului local”

5213 „Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

= 4687 „Sume acordate din excedentul anului precedent

pentru acoperirea golurilor temporare de casa”/analitic distinct:

— sectiunea de functionare

— sectiunea de dezvoltare

 

4.2.(5) Sumele încasate la codul 40.02.14 “Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare” nu se mai restituie la finele anului în contul de excedent al anului precedent.

4.2.(6) Utilizarea sumelor încasate la codurile 40.02.11 “Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de functionare”, 40.02.13 “Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare” si 40.02.14 “Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare” se efectuează prin deschidere de credite bugetare, iar plătile se înregistrează cu ajutorul contului 7702 “Finantarea de la bugetul local”.

4.2.(7) în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2)-(6) din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, evidentierea vărsămintelor din sectiunea de functionare către sectiunea de dezvoltare a bugetelor locale se efectuează astfel:

 

- la unitatile administrativ-teritoriale:

%

5211 „Disponibil al bugetului local”

(- cod 37.02.03)

5211 „Disponibil al bugetului local”

(+ cod 37.02.04)

= 581 „Viramente interne”

 

 

- la institutiile subordonate finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatile finantate din venituri propriunitatilor administrativ-teritoriale:

 

%

560 „Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”

(- cod 37.10.03)

560 „Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”

(+cod 37.10.04)

= 581 „Viramente interne”

 

%

561 „Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii”

(- cod 37.10.03)

561 „Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii”

(+ cod 37.10.04)

= 581 „Viramente interne”

 

%

562 „Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii”

(- cod 37.10.03)

562 „Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii”

(+ cod 37.10.04)

= 581 „Viramente interne”

 

 

4.3. Ca urmare a modificărilor si completărilor intervenite în Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, în Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare, se efectuează următoarele modificări:

- contul sintetic 736 îsi păstrează denumirea: “Impozit pe comertul exterior si tranzactii internationale”, iar contul sintetic de gradul II 7361 “Taxe vamale si alte taxe pe tranzactii internationale” îsi schimbă denumirea astfel: “Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene”;

- veniturile încasate la bugetul de stat la codul 44.01 “Donatii din străinătate” si la bugetul fondurilor externe nerambursabile la codul 44.08 “Donatii din străinătate” se evidentiază cu ajutorul contului 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit”.

4.4.(1) Institutiile publice finantate integral din venituri proprii, din venituri proprii si subventii si cele finantate integral din bugetul local care au calitatea de beneficiari, pentru evidentierea subventiilor primite de la bugetul de stat în vederea sustinerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare si fonduri de la buget, vor utiliza contul 778 “Venituri din contributia natională aferentă programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” în locul contului 7721 “Subventii de la bugetul statului”.

4.4.(2) Următoarele conturi: 450 “Sume de primit si de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI”, contul 4503 “Sume declarate si solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI”, contul 4504 “Sume de restituit Comisiei Europene- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI”, contul 4505 “Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI”, contul 4506 “Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI” si contul 4507 “Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăti comerciale etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI”, contul 4646 “Sume datorate beneficiarilor - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii, institutii finantate din bugetul local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI” îsi schimbă denumirea astfel: contul 450 “Sume de primit si de restituit Comisiei Europene/altor donatori - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI”, contul 4503 “Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI”, contul 4504 “Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI”, contul 4505 “Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI”, contul 4506 “Sume avansate de Comisia Europeană/alti donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI” si contul 4507 “Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăti comerciale etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI”, contul 4646 “Sume datorate beneficiarilor - institutii publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI* PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI”.

4.4.(3) Din Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare, se elimină contul 475 “Sume în curs de declarare/certificare - institutii publice finantate integral din buget - INSTRUMENTE  STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI”.

4.5. Ca urmare a prevederilor art. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, în Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare, se introduce contul 8035 “Sume solicitate la restituire”, cu următoarea functiune:

Contul 8035 “Sume solicitate la restituire”

Cu ajutorul acestui cont autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, tin evidenta sumelor solicitate la restituire de către persoanele care au drept de restituire.

În debitul contului se înregistrează sumele solicitate la restituire de către persoanele care au drept de restituire, iar în credit se înregistrează sumele comunicate de organul fiscal competent cu privire la efectuarea operatiunilor de compensare/restituire.

Soldul contului reprezintă sumele solicitate la restituire de către persoanele care au drept de restituire la un moment dat.

4.6. Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


*) Anexele nr. 1-9 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, al art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, al pct. 66 alin. (1) lit. d) si e) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conditiile art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, depune la organul fiscal competent declaratia de înregistrare/mentiuni, având completată rubrica “Date privind vectorul fiscal”, sectiunea “taxa pe valoarea adăugată”.

(2) Prin organ fiscal competent, în sensul prezentului ordin, se întelege organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenta căruia aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite si taxe.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelul si continutul formularului “Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare”, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Certificatele de înregistrare în scopuri de TVA emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi păstrează valabilitatea.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare ale formularului mentionat la art. 2 alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Se aprobă Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 5. - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile se consideră valabilă începând cu:

a) data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în conditiile art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) prima zi a lunii următoare celei în care i s-a comunicat persoanei impozabile decizia de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul prevăzut la art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

Art. 7. - În baza deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, organul fiscal emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, conform art. 6.

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comerciantii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiintare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 11 ianuarie 2007.

Art. 11. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 11 aprilie 2011.

 Nr. 1.967.


 

ANEXA Nr. 1

 

SIGLA

 

DECIZIE

privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

 

Către: Denumirea/Numele si prenumele ............................................................................................................................

Domiciliu fiscal:

Localitatea.............................., str...............................nr.........., bl........., ap....., et.......Judetul/sectorul................

Cod de identificare fiscală....................................................................................................

 

În baza prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a)/c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ca urmare a analizei informatiilor cuprinse în declaratia de înregistrare/mentiuni, vă comunicăm că solicitarea dumneavoastră a fost:

□ aprobată, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată fiind valabilă începând cu data comunicării prezentei decizii de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în temeiul pct. 66 alin. (1) lit. e) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

□ aprobată, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată fiind valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care vi s-a comunicat prezenta decizie de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în temeiul pct. 66 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

□ respinsă, din următoarele motive:

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

 

Conducătorul unitătii fiscale

Numele si prenumele..........................

Semnătura si stampila unitătii...............

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare ale formularului

“Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c)

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare”

 

1.1. Denumire: “Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare”

1.2. Cod: 14.13.02.60/î.c.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură fată;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: set (2 file)

1.6. Se difuzează gratuit.

1.7. Se utilizează pentru înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

1.8. Se întocmeste în două exemplare de organul fiscal competent.

1.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.


 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURĂ

de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c)

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

1. Prezenta procedură se aplică pentru eliberarea Deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, persoanelor impozabile care au sediul activitătii economice în România si realizează sau intentionează să realizeze o activitate economică ce implică operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată la organul fiscal competent în următoarele situatii:

a) înainte de realizarea unor astfel de operatiuni, dacă declară fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăseste plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

b) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar persoana impozabilă optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

2. Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conditiile art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaratia de înregistrare/mentiuni, având completată rubrica “Date privind vectorul fiscal”, sectiunea “taxa pe valoarea adăugată”.

3. Ca urmare a analizei informatiilor cuprinse în declaratia de înregistrare/mentiuni prin care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată si în documentele anexate acestei declaratii, organul fiscal competent emite “Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare”.

4. În cazul aprobării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, decizia se emite având bifată căsuta corespunzătoare, după cum urmează:

a) în situatia persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a)

din Codul fiscal, se bifează căsută corespunzătoare înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în temeiul pct. 66 alin. (1) lit. e) din normele metodologice;

b) în situatia persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, se bifează căsută corespunzătoare înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care s-a comunicat decizia de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în temeiul pct. 66 alin. (1) lit. d) din normele metodologice.

5. În cazul respingerii înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, decizia se emite având bifată căsuta corespunzătoare, cu indicarea motivelor de fapt si de drept pe baza cărora a fost respinsă solicitarea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

6. Decizia privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată se întocmeste în două exemplare; un exemplar se comunică persoanei impozabile solicitante, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

7. După comunicarea deciziei prin care se aprobă înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA.

8. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, emis de organul fiscal competent în baza deciziei prin care se aprobă înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în conditiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.