MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 287/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 287         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 aprilie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

236/1.885/1.211. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “CER” - S.A.

 

238/1.879/1.216. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Întretinere Mecanizată” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

239/1.882/1.218. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale Întretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje “C.F.R. IRLU” - S.A., filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” -S.A.

 

240/1.881/1.217. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale Întretinere si Reparatii Vagoane “C.F.RIRV” - S.A, filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A.

 

241/1.878/1.223. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Aprovizionare si Desfacere Brasov “C.F.R. - S.C.A.D. Brasov” - S.A, filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

 

242/1.884/1.221. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Reparatii Locomotive “C.F.R. - S.C.R.L Brasov” - S.A., filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

 

243/1.880/1.214. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Sere si Pepiniere” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 236 din 4 aprilie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.885 din 12 aprilie 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.211 din 30 martie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială “Informatică Feroviară” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială “Informatică Feroviară” - S.A.

Municipiul Bucuresti, Str. Gării de Nord nr. 1, sectorul 1 CIF: 14966210

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC20I1 Propuneri

0

1

 

 

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE

1

34.707.74

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

34.192.74

 

 

a)

din productia vândută

3

28.852.74

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

- subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

- transferuri. cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia imobilizată

8

5.300.00

 

 

c)

alte venituri din exploatare

9

40.00

 

2

 

Venituri financiare, din care :

10

515.00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii financiare si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

500.00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

15.00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE

16

34.676.23

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care :

17

34.646.89

 

 

a)

 

cheltuieli materiale

18

650.00

 

 

b)

 

alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

1.100.00

 

 

c)

 

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

 

cheltuieli cu personalul, din care :

21

18.573.20

 

 

 

d1

ch. cu salarii

22

14.401.47

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

4.024.05

 

 

 

 

- cheltuieli privind contibutia la asigurări sociale

24

3.039,29

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pentru somaj

25

72,41

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

876,15

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

36.20

 

 

 

d3

- alte cheltuieli cu personalul, din care :

28

147.68

 

 

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

147,68


 

 

 

 

- tichete de cresă potrivit lg. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

0.00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanta

33

 

 

 

c)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

d)

ch. cu drepturile salarialc cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporalc

36

6.000,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

8.243.39

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

80.30

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

- tichete cadou ptr. Campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa din concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care :

48

29.34

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

29.34

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

52

31,51

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

5.05

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

26,46

 

1

 

Rezerve legale

55

1,58

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

24.88

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantale din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 


 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profil contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54,55, 56, 57, 58 si 59

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exrcitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pet 1 -8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

6.026,46

 

1

 

Surse proprii

65

6.026.46

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

-interne

68

 

 

 

b)

-externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care :

71

6.026.46

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele imului

72

6.026.46

 

2

 

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

-interne

74

 

 

 

b)

-externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

165,42

 

1

 

Rezerve legale

77

160.62

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

4.81

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

34.707.74

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

34.676.23

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

370

 

4

 

Nr. mediu de salariati total

84

363

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

14.401.47

 

 

a)

fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

14.392.64

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

8.83

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.304,10

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

89

95.613.61

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

90

95.613.61

 

9

 

Productivitatea muticii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale[(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]

92

999.09

 

11

 

Plati restante - total

93

5.827.14

 

 

a)

- preturi curente

94

5.827.14

 

 

b)

- preturi comparabile

95

5.827J4

 

12

 

Creante restante - total

96

46.800,00

 

 

a)

- preturi curente

97

46.800.00

 

 

b)

- preturi comparabile

98

46.800.00

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 238 din 4 aprilie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.879 din 12 aprilie 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.216 din 30 martie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Întretinere Mecanizată” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Întretinere Mecanizată” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială “întretinere Mecanizată” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis


ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială “Întretinere Mecanizată” - S.A.

Municipiul Bucuresti, Str. Inovatorilor nr. 36, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 16896005

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rând

BVC2011 Propuneri

0

1

 

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE

1

69.790,07

 

1

 

Venituri din exploatare - total, din care:

2

69.713,07

 

 

a

productia vândută

3

69.713,07

 

 

b

venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c

venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

- subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

- transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d

productia imobilizată

8

 

 

 

e

alte venituri din exploatare

9

 

 

2

 

Venituri financiare - total, din care:

10

77,00

 

 

a

venituri din imobilizări financiare

11

 

 

 

b

venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c

venituri din dobânzi

13

 

 

 

d

alte venituri financiare

14

77,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE

16

69.790,07

 

1

 

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

69.786,07

 

 

a

cheltuieli materiale

18

12.326,86

 

 

b

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

877,66

 

 

c

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d

cheltuieli cu personalul, din care:

21

44.025,55

 

 

 

d1 - salarii

22

33.870,32

 

 

 

d2 - cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

9.647,23

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

7.061,73

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pt. somaj

25

169,75

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

2.054,01

 

 

 

-cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

361,74

 

 

 

d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

508,00

 

 

 

d3.1 - cheltuieli sociale prevăzute prin art 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

508,00


 

 

 

- tichete de cresă potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

d3.2 - tichete de masă

32

 

 

 

 

d3.3 - tichete de vacantă

33

 

 

 

e

chelt. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f

chelt. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g

chelt.cu amortizarea imobilizărilor corporale si nccorporale

36

900,00

 

 

h

chelt. cu prestatii externe

37

 

 

 

i

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

11.656,00

 

 

 

i1 - contract de mandat

39

80,29

 

 

 

i2 - cheltuieli de protocol, din care:

40

6,00

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3 - cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pielei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4- cheltuieli cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5 - chelt. cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6 - chelt. cu redeventa din concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare - total, din care:

48

4,00

 

 

a

- cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

b

- alte cheltuieli financiare

50

4,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0,00

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 


 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 si 58

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constiuie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:

64

900,00

 

1

 

Surse proprii

65

900.00

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a

- interne

68

 

 

 

b

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care

71

900,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

900,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a

- interne

74

 

 

 

b

- externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

69.790,07

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

69.790,07

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1360

 

4

 

Nr. mediu de salariati total

84

1368

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

33.870,32

 

 

a

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

33.860,81

 

 

b

alte cheltuieli cu personalul

87

9,51

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.062,67

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (în preturi curente)

89

51.016,13

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (în preturi comparabile)

90

51.016,13

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)]

92

1.000,00

 

11

 

Plăti restante - total

93

22.600.00

 

 

a

- preturi curente

94

22.600.00

 

 

b

- preturi comparabile

95

22.600.00

 

12

 

Creante restanle - total

96

8.900,00

 

 

a

- preturi curenta

97

8.900.00

 

 

b

- preturi comparabile

98

8.900.00

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 239 din 4 aprilie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.882 din 12 aprilie 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.218 din 30 martie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale Întretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje “C.F.R. IRLU” - S.A., filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale Întretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje “C.F.R. IRLU” - S.A., filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială întretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje “C.F.R. IRLU” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis


ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială întretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje “C.F.R. IRLU” - S.A.

Municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

CUI RO 14300920

J/40/9679/2001

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

120.426,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

120.377,00

 

 

a)

din productia vândută

3

110.177,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

800,00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

1.400,00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

8.000,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

49,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

4,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

45,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

120.410,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

119.908,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

26.000,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

3.200,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

450,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

56.558,00

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

44.270,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

11.994,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

9.208,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

221,00

 

 

 

 

Ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

2.302,00

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

263,00


 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

294,00

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

294,00

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanta

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

1.500,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe, din care:

37

27.000,00

 

 

 

cheltuieli cu modernizarea locomotivelor

 

22.000,00

 

 

 

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

 

3,807,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

5.200,00

 

 

 

i1) contract de mandat

39

66,00

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

1,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

502,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

450,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

52,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

16,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 


V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

1.500,00

 

1

 

Surse proprii

65

1.500,00

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

1.500,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

1.500,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 


 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

120.426,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

120.410,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1.839

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

1.877

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

44.270,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

44.264,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

6,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.965,19

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

89

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

22,28

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

92

999,87

 

11

 

Plăti restante

93

27.632,00

 

 

a)

preturi curente

94

27.632,00

 

 

b)

preturi comparabile

95

27.632,00

 

12

 

Creante restante

96

30.360,00

 

 

a)

preturi curente

97

30.360,00

 

 

b)

preturi comparabile

98

30.360,00


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 240 din 4 aprilie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.881 din 12aprilie 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.217 din 30 martie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale Întretinere si Reparatii Vagoane “CER. IRV” - S.A., filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A.

 

În temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

ministrul transporturilor si infrastructurii, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale întretinere si Reparatii Vagoane - “C.F.R. IRV” - S.A., filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - SA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială întretinere si Reparatii Vagoane “C.F.R. IRV” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială Întretinere si Reparatii Vagoane “C.F.R. IRV” - S.A.

Str. Remizei nr. 1, municipiul Constanta

Cod unic de înregistrare 14320595

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd

BVC2011 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

35,577,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

35.575.00

 

 

a)

din productia vândută

3

33.500,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor, inclusiv variatia stocurilor

4

2.000.00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

S

75,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

0

2.00

 

 

a)

din imobilizări financiare

-1

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

e)

din dobânzi

13

0,10

 

 

d)

alte venituri financiare

14

1.90

 

3

 

Venituri extraordinare

16

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

35.577,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

35.537,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

8.150,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

1.195.00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

80,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

20 676,00

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

16.100,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

4.501,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

3.349,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt somaj

25

81,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

975,00

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

96,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

75,00

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art 21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

75,00

 

 

 

 

- tichete de cresă cf Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichiete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

c)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

n

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

a)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporate

36

1 190,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe, din care:

37

3,126,00

 

 

 

h1) ch. cu reparatiile

38

350,00

 

 

 

h2) ch. cu redevente si chirii

39

822,00

 

 

 

h3) ch. cu autorizatii si permise CFR

40

914,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

41

1.120,00

 

 

 

i1) contract de mandat

42

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

43

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

45

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

46

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

47

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

48

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

49

 


 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

50

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

51

40,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

52

25,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

53

15,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

54

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

55

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

56

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

57

 

 

1

 

Rezerve legale

58

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

59

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

60

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

61

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

62

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd .58,59, 60, 61 si 62,

63

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

64

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

65

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

66

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTAREA INVESTITIILOR, din care:

67

1.000,00

 

1

 

Surse proprii

68

1.000,00

 

2

 

Alocatii de la buget

69

 

 

3

 

Credite bancare

70

 

 

 

a)

- interne

 

 

 

 

b)

- externe

72

 

 

4

 

Alte surse

73

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

74

1.000,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la rinele anului

75

1.000,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

76

 

 

 

a)

interne

77

 

 

 

b)

externe

78

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

79

 

 

1

 

Rezerve legale

80

 

 

2

 

Rezerve statutare

81

 

 

3

 

Alte rezerve

82

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

83

 

 

1

 

Venituri totale

84

35.577,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

85

35.577,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

86

724

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

87

700

 

5

 

Fond de salarii, din care:

88

16.100,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

89

16.090,36

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

90

9,64

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

91

1.915,52

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

92

50.824.28

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

93

50.824,28

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

94

 

 

10

 

Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale (chertuieli totale/venituri totale)x1000

95

1.000,00

 

11

 

Plăti restante

96

24.400,00

 

 

a)

preturi curente

97

24.400,00

 

 

b)

presuri comparabile

98

25.180.80

 

12

 

Creante restante

99

1.000,00

 

 

a)

preturi curente

100

1.000,00

 

 

b)

preturi comparabile

101

1 000.00


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 241 din 4 aprilie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.878 din 12 aprilie 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.223 din 30 martie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Aprovizionare si Desfacere Brasov “C.F.R. - S.C.A.D. Brasov” - S.A., filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

 

În temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

ministrul transporturilor si infrastructurii, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Aprovizionare si Desfacere Brasov “C.F.R. - S.C.A.D. Brasov” - S.A., filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială de Aprovizionare si Desfacere Brasov “C.F.R. - S.C.A.D. Brasov” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială de Aprovizionare si Desfacere Brasov “C.F.R. - S.C.A.D. Brasov” - S.A.

Municipiul Brasov, str. Fundătura Hărmanului nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 14264002

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

23.491,22

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

23.418,22

 

 

a)

din productia vândută

3

577,47

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

22.827,75

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

13,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

73,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

2,50

 

 

d)

alte venituri financiare

14

70,50

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

23,485,42

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

23.410,42

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

73,55

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

40,45

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

21.048,40

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1.899,69

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

1.464,40

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

431,22

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

318,14

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

7,72

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

93,41

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

11,95

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

4,07


 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

4,07

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

57,34

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe, din care:

37

172,04

 

 

 

 

servicii de pază si protectie

37a

45,92

 

 

 

 

cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

37b

27,50

 

 

 

 

servicii audit financiar statutar

37c

16,00

 

 

 

 

cheltuieli cu asistenta tehnică si mentenanta sistemului informatic integrat

37d

16,36

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

118,95

 

 

 

M) contract de mandat

39

79,24

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

0,11

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor