MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 293/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 293         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 aprilie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

344. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

730. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securitătii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate

 

1.327. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

1.328. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- “Reteaua de drumuri judetene din judetul Bacău” se modifică si se înlocuieste conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 30 martie 2011.

Nr. 344.

 

ANEXĂ

 
Reteaua de drumuri judetene din judetul Bacău

 

Nr. crt.

Indicativul si traseul drumului

Pozitiile kilometrice initiale

(origine, destinatie)

Lungimea initială

(km)

Lungimea reală

(km)

Pozitiile kilometrice

(origine, destinatie)

0

1

2

3

4

5

1.

DJ 115 -Onesti (DN 11) -Casin- Lupesti -

Pârvulesti - Mănăstirea Casin - Scutaru

(limita judetului Vrancea)

0+000-27+200

27,200

26,496

0+000-26+496

2.

DJ 116 - DN 11 (Bârsănesti) Brătesti - Târgu

Ocna (DN 12A) - Pârâul Boghii - Pârgăresti -

Satu Nou - Nicoresti - Bahna -

Marginea - Oituz (DN 11)

0+000-26+700

26,700

26,024

0+000-26+524

Se suprapune pe:

DN 12A-km 14+760- 15+260 (1 = 0,500 km)

3.

DJ 116A- SIănic-Moldova - Poiana Sărată (DN 11)

0+000-13+500

13,500

15,017

0+000-15+017

4.

DJ 116B - Comănesti (DN 12A) - Lunca Asău - Asău - Straja (DN 12A)

0+000-6+800

6,800

5,878

0+000-5+878

5.

DJ 116C -Târgu Ocna (DN12 B)-Măgura - Mănăstirea Măgura

0+000-2+800

2,800

2,580

0+000-2+580

6.

DJ 116D - Dofteana (DN 12A) - Hăghiac

0+000-3+400

3,400

3,139

0+000-3+139

7.

DJ 117 - Livezi (DN 11) - Prăjoaia - Berzunti - Buda - Cernu - Poduri - Moinesti - Zemes - Bolătău – limita judetului Neamt (Bolătău)

0+000-55+300

55,300

60,394

0+000-60+394

Traversează DN 2G- km 32+413

8.

DJ 117A-Leontinesti (DN 2G) -Solont - Stănesti - Lăgiresti (DN 2G)

0+000-12+700

12,700

13,355

0+000-13+355

9.

DJ 118 -Sănduleni (DN 11) -Prisaca - Enăchesti - Bosoteni - Floresti (DN 2G)

0+000-10+800

10,800

10,803

0+000-10+803

10.

DJ 118A- Enăchesti (DJ 118) -Beresti - Tazlău - Românesti -Tescani - Floresti (DN 2G)

0+000-10+200

10,200

9,864

0+000-9+864

11.

DJ 118B - Enăchesti (DJ 118) -Strugari - Răchitisu - Pădureni (DJ 119B)

0+000-17+600

17,600

18,117

0+000-18+117

12.

DJ 119 - Bacău (DN 11) -Sărata – Valea Seaca - Buchila - Faraoani - Somusca - Ciucani - Capătă - Dumbrava - Temelia -

Gura Văii - Onesti - Borzesti (DN 11 A)

0+000-48+500

48,500

51,726

0+000-51+726

13.

DJ 119A-Urechesti (DN 11 A) -Contesti- Sascut-Sat-Sascut-Beresti -limita judetului Vrancea (Cornii de Jos)

0+000-21+400

21,400

21,407

0+000-21+771

Se suprapune pe: DN2 - km 12+050-12+414 (I = 0,364 km)

14.

DJ 119B -Sărata (DJ 119) - Luizi-Călugara - Dealu Mare - Sohodol - Crihan - Mărgineni - Hemeius (DN 15)

0+000-25+200

25,200

24,068

0+000-25+018

Se suprapune pe: DN 11 - km 7+230 – km 8+020 (I = 0,790 km)

DN2G-km 16+837- 16+997 (1 = 0,160 km)

15.

DJ 119C -Cornătel (DN 11A)-Lunca Dochiei-limita judetului Vrancea

0+000-4+500

4,500

4,392

0+000-4+392

16.

DJ 119D - DN2-Valea Seacă-Cucova- Orbeni-Drăgusani-Parava (DJ 206B)

0+000-11+900

11,900

14,639

0+000-14+639

17.

DJ 119E - Stefan cel Mare (DN 11 A)- Bogdana

0+000-4+200

4,200

4,200

0+000-4+200

18.

DJ 119F -Caiuti (DN 11A)-Popeni- Blidari-Pralea

0+000 -14+300

14,300

13,935

0+000-13+935

19.

DJ 119G-Bâlca (DN 11 A)-Cotofănesti

0+000-3+600

3,600

3,463

0+000-3+463

20.

DJ 119H - DN 2-Faraoani

0+000-2+100

2,100

2,459

0+000-2+459

21.

DJ 123 - limita judetului Harghita-Sălătruc- Dărmănesti (DN 12A)

41+000- 62+000

21,000

21,103

41+000-62+103

22.

DJ 123G -DJ 123-Dărmănesti- Tabăra de copii

0+000-3+500

3,500

3,246

0+000-3+246

23.

DJ 156A - Ardeoani (DN 2G)-Tărâta- Pârjol-Ludasi-Balcani-Frumoasa-limita judetului Neamt

0+000-21+700

21,700

21,460

0+000-21+460

24.

DJ 156B -Buhusi (DN 15)-Blăgesti-Poiana Negustorului-Băsăsti (DJ 156A)

0+000-17+700

17,700

17,025

0+000-17+025

25.

DJ 156G-Lespezi (DN15)-Buda-Blăgesti (DJ156B)

0+000-7+000

7,000

7,533

0+000-7+533

26.

DJ 156H - Buhusi (DN 15)-Runc

0+000-8+000

8,000

8,509

0+000-8+509

27.

DJ 158 -Buhusi (DN 15)-limita judetului Neamt

0+000-5+200

5,200

5,233

0+000-5+233


0

1

2

3

4

5

28.

DJ 159 - Racova (DN 15) - limita judetului Neamt (intrare-km 6+400) - limita judetului Neamt (iesire-km 13+300)-Cârligi - Cornesti-Boanta-limita judetului Neamt (intrare-km 23+500)-limita judetului Neamt (iesire-km 7+400)-Damienesti- Călugăreni-Pădureni (limita judetului Neamt km 36+400)

0+000-35+800

25,000

23,400

0+000-36+400

Se suprapune:

DJ 207D-km 27+400- 29+600 (I = 2,200 km)

Traversează DN 2- km 18+200

29.

DJ 206A-Podu Turcului (DN 11 A)-Căuia (DJ241A)-Dealu Morii-Găiceana (DJ 252)

0+000-19+000

19,000

15,410

0+000-19+100

Se suprapune:

DJ241A-km 11 + 100- 14+790 (I = 3,690 km)

30.

DJ 206B - Răcăciuni (DN 2)-Parava- Rădoaia-Dumbrava (DJ 119)

0+000-13+400

13,400

12,116

0+000-12+116

31.

DJ 207D - limita judetului Neamt- Damienesti-Drăgesti-Brad-Mâgla- Ursoaia-Prăjesti-Traian (DN 2F)

28+000-50+100

22,100

22,254

28+000-50+254

32.

DJ 207F - Hoit (DN 2F)-Săucesti- Schineni-Siretu-Serbesti (DN 2)-Beresti- Bistrita-Pădureni-lliesti-Gura Văii-Racova (DJ159)

0+000-34+000

34,000

30,887

0+000-33+872

Se suprapune:

DN2-km 16+653- 19+638 (1 = 2,985 km)

33.

DJ 207G - Bacău (DN 2)-Bacău (DN 2)

0+000-10+080

10,080

10,786

0+000-10+786

34.

DJ 207P - Bacău (DN 2)-Săucesti

0+000-2+800

2,800

2,752

0+000-2+752

35.

DJ 241 - limita judetului Vrancea-Podu Turcului-Glăvănesti-Răzesu-Chicerea- Motoseni-Burdusaci-Răchitoasa-Buda- Dănăila -Zapodia-Colonesti-Călini- Spria-Izvoru Berheciului (241)

25+000-

83+500

58,500

58,368

25+000-83+368

Traversează DN 11A - km 26+660

36.

DJ 241A- limita judetului Vrancea-Dealu Morii (DJ 206A)-Tăvădăresti-(DJ 243B) Vultureni-Oncestii Vechi-Dealu Perjului- Oncesti-Satu Nou-Tarnita- Antohesti-Izvoru Berheciului- Glodisoarele-Secuieni (DN 2F)-Zăpodia - Fundeni-Berbinceni-Văleni-Neguseni- Rosiori-Poieni-Pădureni-DJ 159

19+450-

97+100

77,650

75,993

19+450-97+618

Se suprapune:

DN2F -km 78+144- 80+319

(1 = 2,175 km)

37.

DJ 241B -Oncesti (DJ 241 A)-Pădureni- Fruntesti-Filipeni-Bălaia-Mărăsti- Glodisoarele (DJ241A)

0+000-20+400

20,400

20,223

0+000-20+223

38.

DJ 241C - Rosiori (DJ 241 A) - Misihănesti - limita judetului Neamt (intrare km 6+938) - limita judetului Neamt (iesire km 9+450)- Mâlosu-Valea Caselor-Lipova-Valea Hogei-Satu Nou - limita judetului Vaslui

0+000-24+000

21,550

21,598

0+000-24+110

39.

DJ 241D - Plopana (DN 2F)-Valea Caselor (DJ241C)

0+000-4+900

4,900

4,763

0+000-4+763

40.

DJ 241E - Neguseni (DJ 241 A)-Poiana- Negri-Mâgla (DJ 207D)

0+000-9+200

9,200

9,236

0+000-9+236

41.

DJ241F -Lehancea (DN 11 A)-Răcusana- Giurgioana - limita judetului Vrancea

0+000-5+700

5,700

5,642

0+000-5+642

42.

DJ 243B - limita judetului Vaslui-Praja- Chicerea (DJ 241)-Motoseni-Gura Crăiesti-Benesti-Balotesti-Vultureni (DJ 241A)-Medeleni-Poieni-Parincea (DJ 252)

23+350-81+480

58,130

52,818

23+350-77+493

Se suprapune:

DJ 241 - km 33+568- 33+939 (I = 0,371 km)

DJ 241 A-km 55+207- 56+161 (1 = 0,954 km)

43.

DJ 252 - limita judetului Vrancea-Prădais- Perchiu-Huruiesti-Găiceana-Nănesti- Parincea-Bibiresti-Buhoci-DN 2F (Dospinesti)

62+700- 130+100

67,400

67,486

62+700-130+186

44.

DJ 252A-Milestii de Sus (DJ 252) Milestii de Jos-Văleni-Horgesti-Recea-Răcătău- Răzesi-Răcătău de Jos (DJ 252B)

0+000-14+900

14,900

14,856

0+000-14+856

45.

DJ 252B - Buhoci (DJ 252) - Buhocel- Coteni-Furnicari-Tamasi-Chetris- Gioseni-Bazga-Răcătău de Jos-Pâncesti- Petresti (DJ 252)

0+000-39+000

39,000

38,962

0+000-38+962

46.

DJ 252C - limita judetului Vrancea (DJ 252) - Giurgeni-Drăgesti-Gherdana-Corbasca- Scărisoara-Marvila-Dienet-DJ 52B (Pâncesti)

0+000-27+500

27,500

27,774

0+000-27+774

47.

DJ 252D - Nicolae Bălcescu (DN 2)- Galbeni-Chetris (DJ 252B)

0+000-6+500

6,500

6,339

0+000-6+339

48.

DJ 252E - Răcăciuni (DN 2)-Răstoaca- Dienet (DJ 252B)

0+000-5+200

5,200

5,011

0+000-5+011

49.

DJ 252F - Parincea (DJ 243B)-Ungureni-

Gârla Anei-Viforeni-Bărtăsesti- Brad-Bălaia-Izvoru Berheciului (DJ 241A)

0+000-29+300

29,300

26,656

0+000-26+656

 

TOTAL:

 

979,010

969,395

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securitătii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranta jucăriilor, în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând standardele române din domeniul securitătii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securitătii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 20 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 7 aprilie 2011.

 Nr. 730.


 

LISTA

cuprinzând standardele române din domeniul securitătii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate

 

Nr. crt.

Indicativ standard

Titlu standard

Standard înlocuit

Data la care încetează prezumtia de conformitate cu standardul înlocuit

Nota 1

1.

SREN71-1+A9:2009

Securitatea jucăriilor. Partea 1: Proprietăti mecanice si fizice

 

 

2.

SREN71-2+A1:2007

Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate

SREN 71-2:2006 Nota 2.1

16.09.2008

3.

SREN 71-3:1999

Securitatea jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente

SREN 71-3:1993 Nota 2.1

30.06.1995

4.

SR EN 71-3:1999/A1+AC:2002

Securitatea jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente

Nota 3

31.10.2000

5.

SREN71-3:1999/AC:2003

Securitatea jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente

 

 

6.

SREN 71-4:2010

Securitatea jucăriilor. Partea 4: Truse pentru experiente chimice si activităti conexe

SREN 71-4:1997 Nota 2.1

10.08.2010

7.

SREN 71-5:1997

Securitatea jucăriilor. Partea 5: Jocuri chimice (seturi), altele decât trusele pentru experiente chimice

 

 

8.

SREN71-5:1997/A1:2006

Securitatea jucăriilor. Partea 5: Jocuri chimice (seturi), altele decât trusele pentru experiente chimice

Nota 3

31.07.2006

9.

SREN71-5:1997/A2:2009

Securitatea jucăriilor. Partea 5: Jocuri chimice (seturi), altele decât trusele pentru experiente chimice

Nota 3

10.08.2010

10.

SREN 71-7:2003

Securitatea jucăriilor. Partea 7: Vopsele pentru pictarea cu degetul. Cerinte si metode de încercare

 

 

11.

SREN71-8+A4:2010

Securitatea jucăriilor. Partea 8: Leagăne, tobogane si jucării pentru activităti similare de uz familial, în exterior si în interior

SREN 71-8:2004 Nota 2.1

10.08.2010

12.

SREN 62115:2006

Jucării electrice. Securitate

SREN50088+A1:2000; SR EN 50088+A1:2000/A2:2001; SR EN 50088+A1:2000/A3:2003 Nota 2.1

1.01.2008

 

Nota 1: În general, data încetării prezumtiei de conformitate va fi data retragerii (“dow”), stabilită de către Organismul european de standardizare, însă se atrage atentia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri exceptionale.

Nota 2.1: Standardul nou (sau modificat) are aceeasi sferă de aplicare ca standardul înlocuit. La data mentionată standardul înlocuit încetează să confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei.

Nota 2.2: Noul standard are o sferă de aplicare mai extinsă decât standardul înlocuit. La data mentionată standardul înlocuit încetează să confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei.

Nota 2.3: Noul standard are o sferă de aplicare mai restrânsă decât standardul înlocuit. La data mentionată standardul înlocuit (partial) încetează să confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei pentru acele produse care intră în sfera de aplicare a noului standard. Prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei pentru produsele care rămân în sfera de aplicare a standardului înlocuit (partial), dar nu intră în sfera de aplicare a noului standard nu este afectată.

Nota 3: În cazul modificărilor, standardul de referintă este EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, si noua modificare mentionată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 3) se compune din EN CCCCC:YYYY si modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare mentionată. La data mentionată standardul înlocuit încetează să confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei.


 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul finalizarea lucrărilor de  constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

Având în vedere pct. 8.6 din Ghidul operational pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national nr. 1.150/2.205/2011,

în temeiul art. 23 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 13 aprilie 2011.

 Nr. 1.327.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, denumit în continuare Program, este instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006. Programul se realizează de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., societate comercială pe actiuni, aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în conformitate cu obiectul său de activitate si cu atributiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban, din cadrul Programului, este prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006.

(3) în cadrul Programului se are în vedere realizarea următoarelor obiective de investitii:

a) finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural;

b) finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban.

(4) în sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) beneficiari- autoritătile administratiei publice centrale, precum si autoritătile administratiei publice locale;

b) comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor- comisia instituită în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006, care selectează proiectele depuse de solicitanti si propune Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului finantarea celor care întrunesc criteriile stabilite prin Ghidul operational pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national nr. 1.150/2.205/2011, denumit în continuare Ghid;

c) asezăminte culturale - persoanele juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare si finantare, care desfăsoară activităti în domeniul cultural, de informare si de educatie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale si a accesului la informatie, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006.

Art. 2. - (1) Asezămintele culturale care necesită finalizare si dotare sunt amplasate pe terenuri proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Asezămintele culturale si terenurile aferente, apartinând domeniului privat al statului sau unitătilor administrativ-teritoriale, se preiau în folosintă gratuită, potrivit legii, de către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., pe perioada realizării investitiei, pe bază de protocol încheiat cu beneficiarii, cu specificatia expresă că asezămintele culturale si terenurile aferente sunt libere de orice sarcini si că nu se află în litigiu.

(3) Modelul declaratiei pe propria răspundere referitoare la faptul că asezământul cultural si terenul aferent sunt libere de orice sarcini si că nu se află în litigiu este prevăzut în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Promovarea investitiilor

 

Art. 3. - (1) Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor întocmeste lista solicitantilor selectati, în conformitate cu criteriile de selectie prevăzute în Ghid, listă ce se transmite Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului în vederea publicării pe site si comunicării către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., care întocmeste lista-sinteză a asezămintelor culturale propuse a fi finantate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. În vederea întocmirii listei-sinteză, Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. solicită beneficiarilor eligibili elaborarea si transmiterea expertizei tehnice, a expertizei energetice si a releveului clădirii asezământului cultural.

(2) Lista-sinteză prevăzută la alin. (1) este transmisă Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului în vederea aprobării prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

(3) Lista-sinteză astfel aprobată este documentul care stă la baza întocmirii listei obiectivelor de investitii propuse a fi finantate anual privind finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban si a fundamentării alocatiilor bugetare necesare în vederea finantării acestora, conform prevederilor legale în vigoare. În conformitate cu alocările bugetare anuale, Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. declansează procedurile de atribuire a serviciilor de proiectare - studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrărilor de finalizare si dotare, proiecte tehnice si detalii de executie, documentatia tehnică pentru obtinerea autorizatiei de construire, asistenta tehnică asigurată de proiectanti pe perioada de executie a lucrărilor -, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice, cu exceptia obiectivelor pentru care proiectarea este contractată si asigurată de către beneficiari în cadrul cofinantărilor asumate prin angajamente.

(4) În situatia în care serviciile de proiectare - studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrărilor de finalizare si dotare, proiecte tehnice cu detalii de executie, documentatia tehnică pentru obtinerea autorizatiei de construire, asistenta tehnică asigurată de proiectanti pe perioada executiei lucrărilor - sunt asigurate de către beneficiari, documentatia tehnico-economică întocmită se va preda pe faze de proiectare Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. Însotită de adresa de înaintare înregistrată, ce va cuprinde si opisul documentatiei predate. Compania Natională de Investitii “C.N.I.”- S.A. va analiza documentatia si va promova formalitătile necesare în vederea avizării si aprobării acestora de Consiliul tehnico-economic al Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. (CTE-CNI). Actualizările, completările, modificările si revizuirile necesare rezultate în urma analizei si avizării documentatiilor întocmite de proiectanti vor fi realizate prin grija beneficiarilor. La întocmirea documentatiilor si evaluarea lucrărilor se va tine seama de schema cu echipamentul tehnic minim necesar pentru dotarea asezămintelor culturale, aprobată prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, coroborat cu alte dotări specificate în tema de proiectare.

(5) Cheltuielile ocazionate de asigurarea serviciilor de proiectare mentionate mai sus, efectuate de beneficiari, evidentiate în devizul general al obiectivului de investitie, se vor deduce din valoarea de cofinantare asumată prin cererea de finantare.

(6) Studiile de fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrărilor de finalizare si dotare avizate de CTE-CNI se supun ulterior avizării Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici, potrivit legislatiei în vigoare.

(7) După avizarea studiilor de fezabilitate/documentatiilor de avizare a lucrărilor de finalizare si dotare în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, obiectivele de investitii propuse a fi finantate sunt preluate si cuprinse în lista de investitii a Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” -S.A.

Art. 4. - (1) Pentru obiectivele de investitii propuse a fi finantate anual, Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. preia de la beneficiari, pe durata de realizare a investitiei, potrivit legii, asezămintele culturale si terenurile aferente, conform protocolului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3

(2) Protocolul cuprinde în mod explicit si imperativ obligativitatea beneficiarului de a asigura, în conditiile legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea santierului, precum si racordurile pentru utilităti - apă, energie, canalizare si altele asemenea - aferente constructiei, până la limita amplasamentului santierului/limita de furnizare (contorizare) a utilitătilor, conform graficului de executie, anexă la contractul de executie a lucrărilor.

(3) Beneficiarii obiectivelor de investitii au obligatia de a pune la dispozitia Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. autorizatia de construire, necesară demarării lucrărilor.

 

CAPITOLUL III

Derularea finantării si realizării investitiilor

 

Art. 5. - (1) Pentru asigurarea optimă a finantării, Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. Întocmeste lista obiectivelor de investitii din cadrul listei-sinteză, care sunt defalcate pe surse de finantare, esalonate pe fiecare obiectiv. Lista obiectivelor de investitii propuse a fi finantate anual este înaintată directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.


(2) Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. comunică beneficiarilor obiectivul/obiectivele de investitii care urmează a fi finantat/finantate în anul în curs si solicită transmiterea asezămintelor culturale si a terenurilor aferente, conform protocolului încheiat în conditiile art. 4.

Art. 6. - Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. declansează procedurile de atribuire a contractelor de prestări de servicii (proiectele tehnice si detaliile de executie) si de executie de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 7. - Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. comunică Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului - Directia generală economică si administrativ numărul de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, în vederea virării sumelor destinate finantării obiectivelor de investitii.

Art. 8. - (1) Compania Natională de Investitii “C.N.I.” -S.A. asigură urmărirea si supravegherea tehnică a lucrărilor, receptia la terminarea lucrărilor, conform graficului de executie, anexă la contractul de executie de lucrări, si punerea în functiune a obiectivelor de investitii si participă împreună cu reprezentantii beneficiarilor si ai Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului la receptia la terminarea lucrărilor si la receptia finală la expirarea perioadei de garantie.

(2) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de constructii se realizează de Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. prin personal atestat, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Decontarea lucrărilor se face pe stadii fizice, pe baza situatiilor de lucrări prezentate de operatorul economic care realizează investitia în conditiile legii, confirmată în scris de către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Art. 9. - Finantarea proiectării, finalizării lucrărilor de constructie si dotării asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - (1) După efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor, Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. predă beneficiarului, pe bază de protocol, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, obiectivul de investitii realizat si terenul aferent, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Protocolul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 cuprinde în mod expres obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivului de investitii realizat si a terenului aferent către beneficiar.

(3) Ministerul Culturii si Patrimoniului National urmăreste ca beneficiarii să păstreze în timp destinatia obiectivului de investitii.

Art. 11. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Beneficiarul, ................................................., cu sediul în ..............................................................,

reprezentat prin................................., declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că asezământul cultural si terenul aferent, situate în...................................., predate către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., sunt libere de orice sarcini si nu se află în litigiu.

 

Data completării

......................................

Declarant,

......................................

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

LISTA-SINTEZĂ*)

a asezămintelor culturale propuse a fi finantate în anul..........

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Amplasamentul

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Lista-sinteză se întocmeste de către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. si este aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

 

 


ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Beneficiar......................................

Nr........./.........

Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Nr.............../.................

 

PROTOCOL

încheiat astăzi,........................

 

1. Beneficiarul .........................................., cu sediul în ................................., reprezentat prin ................., în calitate de predător, si Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, în calitate de primitor, în baza Hotărârii....................nr.............../............, am procedat la predarea-primirea unui număr de.......amplasamente, compuse din asezământ cultural si terenul aferent, în suprafată totală de...............................m2, identificate potrivit Cărtii funciare nr............., nr. topo....................., valoare de inventar ............................., după cum urmează:

 

Nr. crt.

 

Amplasamentul

Suprafata (m2)

Categoria de folosintă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

2. Asezământul cultural si terenul aferent ce se predau Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. sunt destinate finalizării lucrărilor de constructie si dotării asezământului cultural si se dau în folosintă gratuită pe durata realizării lucrărilor.

3. Beneficiarul,...................., se obligă să asigure suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea santierului, precum si racordurile pentru utilităti - apă, energie, canalizare si altele asemenea - aferente constructiei, până la limita amplasamentului santierului/limita de furnizare (contorizare) a utilitătilor, conform graficului de executie, anexă la contractul de executie a lucrărilor, libere de orice sarcini si fără a se afla în litigiu.

4. Asezământul cultural si terenul aferent, identificate la pct. 1, fac parte din domeniul privat al statului/unitătii administrativ-teritoriale, fiind administrate de................................., sunt libere de orice sarcini si nu se află în litigiu.

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare iuridică eaală, câte un exemplar centru fiecare oarte.

 

Am predat

Beneficiar,

................................................

Conducătorul unitătii,

................................................

Am primit

Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” - S.A.

................................................

Director general,

................................................

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Nr.............../....................

Beneficiar.....................

Nr...../............

 

PROTOCOL

încheiat astăzi,.......................

 

1. Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentată prin......................................, în calitate de predător,

si

2. Beneficiar,........................................., reprezentat prin......................................, în calitate de primitor, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.327/2011, am procedat la predarea-primirea imobilului situat în........................, compus din asezământ cultural si terenul aferent, în suprafată de.......m2.

Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. transmite în mod gratuit asezământul cultural si terenul aferent ................................................................................................................................................................................................... (Se mentionează beneficiarul.)

Beneficiarul are obligatia de a mentine destinatia de asezământ cultural o perioadă de minimum 15 ani. Beneficiarul,..........................., se angajează să întretină asezământul cultural pe perioada de functionare.


Beneficiarul,..........................., se angajează să asigure realizarea activitătilor prevăzute în planul de activitate aprobat odată cu depunerea cererii de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii.

Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr................din............. si anulează orice documente încheiate anterior între părti.

Odată cu predarea-primirea efectuată pentru imobilul sus-mentionat s-a predat beneficiarului..................si cartea tehnică a constructiei.

Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislatia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egală, câte două exemplare pentru fiecare parte.

 

Am predat

Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

Director general,

................................................

Am primit

Beneficiar,

................................................

Conducătorul unitătii,

................................................

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” -S.A.

 

Având în vedere pct. 8.6 din Ghidul operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national nr. 1.152/2.207/2011, si pct. 8.6 din Ghidul operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national nr. 1.151/2.206/2011,

în temeiul art. 23 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 195/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public, din mediul rural si mic urban - obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 13 aprilie 2011.

 Nr. 1.328.


 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public, din mediul rural si mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public, din mediul rural si mic urban, denumit în continuare Program, este instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006. Programul se realizează de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., societate comercială pe actiuni, aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în conformitate cu obiectul său de activitate si cu atributiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban si obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural, din cadrul Programului, sunt prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. b) si, respectiv, lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006.

(3) în cadrul Programului se are în vedere realizarea următoarelor obiective de investitii:

a) reabilitarea si dotarea asezămintelor culturale;

b) modernizarea si dotarea asezămintelor culturale;

c) reabilitarea, modernizarea si dotarea asezămintelor culturale.

(4) în sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) beneficiari- autoritătile administratiei publice centrale, precum si autoritătile administratiei publice locale;

b) comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor- comisia instituită în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006, care selectează proiectele depuse de solicitanti si propune Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului finantarea celor care întrunesc criteriile stabilite prin Ghidul operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national nr. 1.152/2.207/2011, si prin Ghidul operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national nr. 1.151/2.206/2011, denumite în continuare ghiduri;

c) asezăminte culturale - persoanele juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare si finantare, care desfăsoară activităti în domeniul cultural, de informare si de educatie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale si a accesului la informatie, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006.

Art. 2. - (1) Asezămintele culturale care necesită reabilitare, modernizare si dotare sunt amplasate pe terenuri proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Asezămintele culturale si terenurile aferente, apartinând domeniului privat al statului sau unitătilor administrativ-teritoriale, se preiau în folosintă gratuită, potrivit legii, de către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., pe perioada realizării investitiei, pe bază de protocol încheiat cu beneficiarii, cu specificatia expresă că asezămintele culturale si terenurile aferente sunt libere de orice sarcini si că nu se află în litigiu.

(3) Modelul declaratiei pe propria răspundere referitoare la faptul că asezământul cultural si terenul aferent sunt libere de orice sarcini si că nu se află în litigiu este prevăzut în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Promovarea investitiilor

 

Art. 3. - (1) Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor întocmeste lista solicitantilor selectati, în conformitate cu criteriile de selectie prevăzute în ghiduri, listă ce se transmite Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului în vederea publicării pe site si comunicării către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., care întocmeste lista-sinteză a asezămintelor culturale propuse a fi finantate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. În vederea întocmirii listei-sinteză, Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - SA. solicită beneficiarilor eligibili elaborarea si transmiterea expertizei tehnice, a expertizei energetice si a releveului clădirii asezământului cultural.

(2) Lista-sinteză prevăzută la alin. (1) este transmisă Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului în vederea aprobării prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

(3) Lista-sinteză astfel aprobată este documentul care stă la baza întocmirii listei obiectivelor de investitii propuse a fi finantate anual privind reabilitarea, modernizarea si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban si a fundamentării alocatiilor bugetare necesare în vederea finantării acestora, conform prevederilor legale în vigoare. În conformitate cu alocările bugetare anuale, Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - SA. declansează procedurile de atribuire a serviciilor de proiectare - studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrărilor de interventii, proiecte tehnice si detalii de executie, documentatia tehnică pentru obtinerea autorizatiei de construire, asistenta tehnică asigurată de proiectanti pe perioada de executie a lucrărilor -, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice, cu exceptia obiectivelor pentru care proiectarea este contractată si asigurată de către beneficiari în cadrul cofinantărilor asumate prin angajamente.

(4) în situatia în care serviciile de proiectare - studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrărilor de interventii, proiecte tehnice cu detalii de executie, documentatia tehnică pentru obtinerea autorizatiei de construire, asistenta tehnică asigurată de proiectanti pe perioada executiei lucrărilor - sunt asigurate de către beneficiari, documentatia tehnico-economică întocmită se va preda pe faze de proiectare Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., însotită de adresa de înaintare înregistrată, care va cuprinde si opisul documentatiei predate. Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. va analiza documentatia si va promova formalitătile necesare în vederea avizării si aprobării acestora de Consiliul tehnico-economic al Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. (CTE-CNI). Actualizările, completările, modificările si revizuirile necesare rezultate în urma analizei si avizării documentatiilor întocmite de proiectanti vor fi realizate prin grija beneficiarilor. La întocmirea documentatiilor si evaluarea lucrărilor se va tine seama de schema cu echipamentul tehnic minim necesar pentru dotarea asezămintelor culturale, aprobată prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, coroborat cu alte dotări specificate în tema de proiectare.

(5) Cheltuielile ocazionate de asigurarea serviciilor de proiectare mentionate mai sus, efectuate de beneficiari, evidentiate în devizul general al obiectivului de investitie, se vor deduce din valoarea de cofinantare asumată prin cererea de finantare.

(6) în situatia în care la faza de proiectare - studiu de fezabilitate - rezultă a fi necesare si unele lucrări de extindere a asezămintelor culturale ce urmează a se reabilita, moderniza si dota, cheltuielile necesare rezultate în urma evaluării acestor lucrări, evidentiate distinct în cadrul documentatiei tehnico-economice, potrivit legislatiei în vigoare, se suportă exclusiv de către beneficiari, suplimentar fată de valoarea de cofinantare asumată prin cererea de finantare.

(7) Studiile de fezabilitate/Documentatiile de avizare a lucrărilor de interventii avizate de CTE-CNI se supun ulterior avizării Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici, potrivit legislatiei în vigoare.

(8) După avizarea studiilor de fezabilitate/documentatiilor de avizare a lucrărilor de interventii în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, obiectivele de investitii propuse a fi finantate sunt preluate si cuprinse în lista de investitii a Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Art. 4. - (1) Pentru obiectivele de investitii propuse a fi finantate anual, Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. preia de la beneficiari, pe durata de realizare a investitiei, potrivit legii, asezămintele culturale si terenurile aferente, conform protocolului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Protocolul cuprinde în mod explicit si imperativ obligativitatea beneficiarului de a asigura, în conditiile legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea santierului, precum si racordurile pentru utilităti - apă, energie, canalizare si altele asemenea - aferente constructiei, până la limita amplasamentului santierului/limita de furnizare (contorizare) a utilitătilor, conform graficului de executie, anexă la contractul de executie a lucrărilor.

(3) Beneficiarii obiectivelor de investitii au obligatia de a pune la dispozitia Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. autorizatia de construire, necesară demarării lucrărilor.

 

CAPITOLUL III

Derularea finantării si realizării investitiilor

 

Art. 5. - (1) Pentru asigurarea optimă a finantării, Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. Întocmeste lista obiectivelor de investitii din cadrul listei-sinteză, care sunt defalcate pe surse de finantare, esalonate pe fiecare obiectiv. Lista obiectivelor de investitii propuse a fi finantate anual este înaintată directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.

(2) Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. comunică beneficiarilor obiectivul/obiectivele de investitii care urmează a fi finantat/finantate în anul în curs si solicită transmiterea asezămintelor culturale si a terenurilor aferente, conform protocolului încheiat în conditiile art. 4.

Art. 6. - Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. declansează procedurile de atribuire a contractelor de prestări de servicii (proiectele tehnice si detaliile de executie) si de executie de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 7. - Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. comunică Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului - Directia generală economică si administrativ numărul de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, în vederea virării sumelor destinate finantării obiectivelor de investitii.

Art. 8. - (1) Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. asigură urmărirea si supravegherea tehnică a lucrărilor, receptia la terminarea lucrărilor, conform graficului de executie, anexă la contractul de executie de lucrări, si punerea în functiune a obiectivelor de investitii si participă împreună cu reprezentantii beneficiarilor si ai Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului la receptia la terminarea lucrărilor si la receptia finală la expirarea perioadei de garantie.

(2) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de constructii se realizează de Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. prin personal atestat, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Decontarea lucrărilor se face pe stadii fizice, pe baza situatiilor de lucrări prezentate de operatorul economic care realizează investitia, în conditiile legii, confirmată în scris de către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Art. 9. - Finantarea proiectării, reabilitării, modernizării infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - (1) După efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor, Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. predă beneficiarului, pe bază de protocol, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, obiectivul de investitii realizat si terenul aferent, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Protocolul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 cuprinde în mod expres obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivului de investitii realizat si a terenului aferent către beneficiar.

(3) Ministerul Culturii si Patrimoniului National urmăreste ca beneficiarii să păstreze în timp destinatia obiectivului de investitii.

Art. 11. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 


 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

DECLARATIE

pe propria răspundere

 

Beneficiarul, ................................................., cu sediul în .............................................................., reprezentat prin................................., declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals fn acte publice, că asezământul cultural si terenul aferent, situate în...................................., predate către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - SA, sunt libere de orice sarcini si nu se află în litigiu.

 

Data completării

................................................

Declarant,

................................................

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

LISTA-SINTEZĂ*)

a asezămintelor culturale propuse a fi finantate în anul..........

 

Nr.crt.

Judetul

Localitatea

Amplasamentul

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Lista-sinteză se întocmeste de către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. si este aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Beneficiar.....................................

Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Nr........./.........

Nr.............../.................

 

PROTOCOL

încheiat astăzi,.......................

 

1. Beneficiarul,.........................................., cu sediul în................................., reprezentat prin.........................................,

în calitate de predător, si Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, în calitate de primitor,

în baza Hotărârii....................nr.............../............, am procedat la predarea-primirea unui număr de.......amplasamente, compuse din asezământ cultural si terenul aferent, în suprafată totală de...............................m2, identificate potrivit Cărtii funciare nr............., nr. topo....................., valoare de inventar............................., după cum urmează:

 

Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafata (m2)

Categoria de folosintă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

2. Asezământul cultural si terenul aferent ce se predau Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. sunt destinate reabilitării, modernizării si dotării asezământului cultural si se dau în folosintă gratuită pe durata realizării lucrărilor.

3. Beneficiarul, ............................................., se obligă să asigure suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea santierului, precum si racordurile pentru utilităti - apă, energie, canalizare si altele asemenea - aferente constructiei, până la limita amplasamentului santierului/limita de furnizare (contorizare) a utilitătilor, conform graficului de executie, anexă la contractul de executie a lucrărilor, libere de orice sarcini si fără a se afla în litigiu.


4. Asezământul cultural si terenul aferent, identificate la pct. 1, fac parte din domeniul privat al statului/unitătii administrativ-teritoriale, fiind administrate de................................., sunt libere de orice sarcini si nu se află în litigiu.

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Am predat

Beneficiar,

................................................

Conducătorul unitătii,

................................................

Am primit

Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” - S.A.

................................................

Director general,

................................................

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Beneficiar.....................................

Nr.............../.................

Nr........./.........

 

PROTOCOL

încheiat astăzi........................

 

1. Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentată prin..................................., în calitate de predător,

si

2. Beneficiar,....................................., reprezentat prin....................................., în calitate de primitor, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.328/2011, am procedat la predarea-primirea imobilului situat în........................, compus din asezământ cultural si terenul aferent, în suprafată de.......m2.

Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. transmite în mod gratuit asezământul cultural si terenul aferent

....................................................................................................................................................................................................... (Se mentionează beneficiarul.)

Beneficiarul are obligatia de a mentine destinatia de asezământ cultural o perioadă de minimum 15 ani.

Beneficiarul,..........................., se angajează să întretină asezământul cultural pe perioada de functionare.

Beneficiarul,..........................., se angajează să asigure realizarea activitătilor prevăzute în planul de activitate aprobat odată cu depunerea cererii de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii.

Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr................din............. si anulează orice documente încheiate anterior între părti.

Odată cu predarea-primirea efectuată pentru imobilul sus-mentionat s-a predat beneficiarului..................si cartea tehnică a constructiei.

Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislatia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egală, câte două exemplare pentru fiecare parte.

 

Am predat

Compania Natională de Investitii “C.N.I.”

 

Director general,

................................................

Am primit

Beneficiar,

................................................

Conducătorul unitătii,

................................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.