MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 564/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 564         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 9 august 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

746. - Hotărâre privind aprobarea actelor aditionale pe anul 2011 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008 - 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.234. - Ordin al ministrului sănătătii privind instituirea metodologiei de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

3.419. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Dâmbovita

 

3.502. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

3.503. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Brasov

 

3.530. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Ilfov

 

3.551. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Cluj

 

3.786. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Bacău

 

3.788. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Cluj

 

3.840. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Natională pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Bacău

 

3.843. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Brăila

 

3.976. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Brăila

 

3.977. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Sectorului 4

 

3.978. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Sectorului 2

 

3.979. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Sectorului 6

 

3.980. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 1

 

3.981. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Cluj

 

3.982. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat -Organizatia Sectorului 4

 

4.042. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Caras-Severin


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actelor aditionale pe anul 2011 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011

 

Având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.668/2008 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 14 alin. (2) din anexa nr. 5 la contractul de servicii publice prevăzut în Hotărârea Guvernuluinr. 741/2010 privind aprobarea actelor aditionale pe anul 2010 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011 si a contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători ale operatorilor de transport feroviar de călători nou-intrati pe piata de transport în perioada de valabilitate a Contractului de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008 - 2011, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 39 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Actul aditional pentru anul 2011 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.668/2008 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Actul aditional pentru anul 2011 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.668/2008, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Actul aditional pentru anul 2011 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Comerciale REGIONAL - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.668/2008, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă Actul aditional pentru anul 2011 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Comerciale SERVTRANS INVEST - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.668/2008, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă Actul aditional pentru anul 2011 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2010-2011 al Societătii Comerciale “Transferoviar Grup” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2010 privind aprobarea actelor aditionale pe anul 2010 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011 si a contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători ale operatorilor de transport feroviar de călători nou-intrati pe piata de transport în perioada de valabilitate a Contractului de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 11 august 2010, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 6. - Pentru Societatea Comercială FEROTRANS TFI - S.R.L., actul aditional pe anul 2011 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2010-2011 al Societătii Comerciale FEROTRANS TFI- S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2010, cu modificările ulterioare, se va aproba după perfectarea documentelor necesare reluării activitătii de transport feroviar public de călători, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 746.

 

ANEXA Nr. 1

 

ACT ADITIONAL PE ANUL 2011

la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

Încheiat între:

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în numele statului, si

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”- S.A., denumită în continuare C.F.R. Călători, în concordantă cu prevederile art. 38 si 39 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, cu modificările si completările ulterioare,


înteleg să încheie prezentul act aditional, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1)si (2) din Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”-S.A., după cum urmează:

Art. I. - La articolul 3 alineatul (5), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) capacităti de transport diferentiate pe criterii de confort si de servicii: vagoane clasa I si clasa a II-a, compartimentate si necompartimentate, vagoane de dormit clasa I si clasa a II-a, vagoane cusetă, salon, business, restaurant si bar si vagoane port auto;”.

Art. II. - La articolul 3 alineatul (5), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

“ f) informarea călătorilor în toate cazurile de întârziere, atât în statii, cât si în trenuri, de îndată ce astfel de informatii sunt disponibile.”

Art. III. - La articolul 3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

“(71) CFR Călători va asigura pe toată durata contractului de servicii publice legături feroviare către statiile terminale pentru trenurile intercity, rapide si accelerate, astfel încât să se realizeze transportul călătorilor către aceste statii într-un timp cât mai scurt.”

Art. IV. - La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Valoarea compensatiei unitare anuale, necesară a se asigura de la bugetul de stat ca diferentă între veniturile obtinute prin aplicarea tarifelor stabilite cu avizul autoritătilor publice competente si costurile reale de transport, se cuantifică la 23,21 lei/tren-km pentru anul 2011. Nivelul compensatiei de la bugetul de stat, ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferentei dintre nivelul costurilor si cei al veniturilor realizate din tarifele aprobate, este prevăzut în anexa nr. 9 la contract.”

Art. V -Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 3 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 1.

Art. VI. - Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 4 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 2.

Art. VII. - Anexa nr. 5 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se înlocuieste cu anexa nr. 3.

Art. VIII. - Anexa nr. 6 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se înlocuieste cu anexa nr. 4.

Art. IX. - Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 7 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 5.

Art. X. - Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 8 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 6.

Art. XI. - Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 9 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 7.

Art. XII. -Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 10 la contractul de servicii publice al C.F.R. Călători se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 8.

Art. XIII. - (1) Trimestrial, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va verifica gradul de încasare a veniturilor fată de cele prognozate, aferente pachetului minim social aprobat, pentru fiecare operator de transport feroviar de călători.

(2) în situatia în care veniturile aferente pachetului minim social aprobat nu sunt încasate la un nivel de cel putin 50% din veniturile prognozate, se va reanaliza necesitatea mentinerii rutelor respective în activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. XIV. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul act aditional.

 

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii,

Ministru,

.................................

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători

“C.F.R. Călători” - S.A.

Director general,

.................................

 

ANEXA Nr. 1

la actul aditional pe anul 2011

 

Principalele proiecte de investitii necesar a fi finantate de la bugetul de stat pentru transportul feroviar public de călători în anul 2011

 

Nr. crt.

Nominalizarea pe obiective de investitii

Anul 2011

Necesar

din care asigurat

- mii lei -

- mii lei -

 

TOTAL, din care:

473.500

250.000

1.

Vagoane noi de călători pentru trenuri de zi si de noapte, inclusiv pentru transport autoturisme

100.000

56.013

2.

Vagoane de călători reconstruite si modernizate pentru trenuri de lung si mediu parcurs, inclusiv vagoane etajate

100.000

71.947

3.

Locomotive electrice modernizate, pentru cresterea randamentului, fiabilitătii, reducerea poluării si realizarea cerintelor de interoperatibilitate

50.000

25.000

4.

Rame electrice si automotoare pentru scurt si mediu parcurs

160.000

97.040

5.

Locomotive electrice asincrone noi pentru trenuri de călători

30.000

0

6.

Hale lungi pentru mentenanta rame electrice si automotoare

18.500

0

7.

Statii de control si monitorizare acces călători

15.000

0

 

ANEXA Nr. 2

la actul aditional pe anul 2011

 

Principalii indicatori cantitativi si calitativi ai activitătii de transport feroviar de călători

 

Indicatorul

Anul 2011

Tren km (mii)

59.036

Călători km (mii)

5.000.000

 

ANEXA Nr.31)

la actul aditional pe anul 2011

 

Lista completă

a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2011, care face obiectul contractului de servicii publice

 


1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

la actul aditional pe anul 2011

 

Lista programelor prioritare

 

Nr. crt.

Denumirea programului prioritar

1.

Modificarea categoriilor de trenuri operate de C.F.R. Călători

2.

Program de dotare cu rame electrice si automotoare

3.

Program de achizitie si modernizare a locomotivelor pentru transportul de călători

4.

Program de achizitie si modernizare a vagoanelor de călători

5.

Program de implementare a sistemului electronic de vânzare si rezervare a legitimatiilor de călătorie în trafic intern si international, urmărind achizitii soft si echipamente, dezvoltarea si mentenanta acestora, precum si perfectionarea profesională a personalului comercial

6.

Program de executie hale lungi pentru mentenanta rame electrice si automotoare

7.

Program de achizitie statii de control si monitorizare acces călători

 

ANEXA Nr. 5

la actul aditional pe anul 2011

Costul prestatiilor

 

 

Costurile de transport

 

Anul 2011

Suma (mii lei)

2.500.000

 

ANEXA Nr. 6

la actul aditional pe anul 2011

 

Stabilirea nivelului de venituri prognozat pe pachetul minim social si politica tarifară

 

Indicatorul

Anul 2011

Venituri (mii lei)

1.255.325

 

ANEXA Nr. 7

la actul aditional pe anul 2011

 

Nivelul compensatiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferentei dintre nivelul costurilor si cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

 

 

Anul 2011

(mii lei)

Compensatia anuală necesară, din care:

1.370.000

- asigurat de la bugetul de stat prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010

937.187,741

 

ANEXA Nr. 8

la actul aditional pe anul 2011

 

Programul de modernizare si achizitii de material rulant

 

 

 

Valoarea proiectelor

Anul 2011

Suma totală (mii lei)

473.500

 

ANEXA Nr. 2

 

ACT ADITIONAL PE ANUL 2011

la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L.

 

Încheiat între:

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în numele statului, si

Societatea Comercială REGIOTRANS - S.R.L., denumită în continuare S.C. REGIOTRANS - S.R.L, în calitate de operator de transport feroviar, în concordantă cu prevederile art. 38 si 39 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

înteleg să încheie prezentul act aditional, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1)si (2) din Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., după cum urmează:

Art. I. - La articolul 3 alineatul (5), la contractul de servicii publice, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) si g), cu următorul cuprins:

,,f) informarea călătorilor în toate cazurile de întârziere, atât în statii, cât si în trenuri, de îndată ce astfel de informatii sunt disponibile;

g) S.C. REGIOTRANS - S.R.L. va asigura pe toată durata contractului de servicii publice legături feroviare către statiile terminale pentru trenurile intercity, rapide si accelerate, astfel încât să se realizeze transportul călătorilor către aceste statii într-un timp cât mai scurt.”

Art. II. - La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Valoarea compensatiei unitare anuale, necesară a se asigura de la bugetul de stat ca diferentă între veniturile obtinute prin aplicarea tarifelor stabilite cu avizul autoritătilor publice competente si costurile reale de transport, se cuantifică la 19,79 lei/tren-km pentru anul 2011. Nivelul compensatiei de la bugetul de stat, ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferentei dintre nivelul costurilor si cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate, este prevăzut în anexa nr. 9 la contract.”

Art. III. - Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 4 la contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 1.

Art. IV. - Anexa nr. 5 la contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. se modifică si va avea continutul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. V. - Anexa nr. 6 la contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. se modifică si va avea continutul prevăzut în anexa nr. 3.

Art. VI. - Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 7 la contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 4.

Art. VII. - Anexa nr. 8 la contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. se modifică si va avea continutul prevăzut în anexa nr. 5.

Art. VIII. -Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 9 la contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 6.

Art. IX. - Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 10 la contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 7.

Art. X. - (1) Trimestrial, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va verifica gradul de încasare a veniturilor fată de cele prognozate, aferente pachetului minim social aprobat, pentru fiecare operator de transport feroviar de călători.

(2) în situatia în care veniturile aferente pachetului minim social aprobat nu sunt încasate la un nivel de cel putin 50% din veniturile prognozate, se va reanaliza necesitatea mentinerii rutelor respective în activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. XI. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul act aditional.

 

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii,

Ministru,

.................................

Societatea Comercială REGIOTRANS -S.R.L.

Director general,

.................................

 

ANEXA Nr. 1

la actul aditional pe anul 2011

 

Principalii indicatori cantitativi si calitativi ai activitătii de transport feroviar de călători

 

Indicatorul

Anul 2011

Tren km (mii)

9.245,37

Călători km (mii)

242.640

 

ANEXA Nr. 21)

la actul adtitional pe anul 2011

 

Lista completă

a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2011, care face obiectul contractelor de servicii publice

 

ANEXA Nr. 3

la actul aditional pe anul 2011

Lista programelor prioritare

 

Nr. crt.

Denumirea programului prioritar

1.

Program de dotare cu rame electrice si automotoare

2.

Program de achizitie si modernizare a locomotivelor pentru transportul de călători

3.

Program de achizitie si modernizare a vagoanelor de călători

4.

Program de implementare a sistemului electronic de vânzare si rezervare a legitimatiilor de călătorie în trafic intern si international si de informare a călătorilor prin panouri electronice montate pe trenuri, urmărind achizitii soft si echipamente, dezvoltarea si mentenanta acestora, precum si perfectionarea profesională a personalului comercial

 

ANEXA Nr. 4

la actul aditional pe anul 2011

Costul prestatiilor

 

 

 

Costurile de transport

Anul 2011

Suma (mii lei)

206.665

 

ANEXA Nr. 5

la actul aditional pe anul 2011

 

Stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru pachetul minim social si politica tarifară

 

Indicatorul

Anul 2011

Venituri (mii lei)

23.700

 

ANEXA Nr. 6

la actul aditional pe anul 2011

 

Nivelul compensatiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferentei dintre nivelul costurilor si cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

 

 

Anul 2011

(mii lei)

Compensatia anuală necesară, din care:

182.965

- asigurat prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010

146.769,776

 

ANEXA Nr. 7

la actul aditional pe anul 2011

 

Programul de modernizare si achizitii de material rulant

 

 

 

Valoarea proiectelor

Anul 2011

Suma totală (mii lei)

21.148

 

ANEXA Nr. 3

 

ACT ADITIONAL PE ANUL 2011

la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Comerciale REGIONAL - S.R.L.

 

Încheiat între:

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în numele statului, si

Societatea Comercială REGIONAL - S.R.L., denumită în continuare Regional, în calitate de operator de transport feroviar, în concordantă cu prevederile art. 38 si 39 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

înteleg să încheie prezentul act aditional, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1)si (2) din Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Comerciale REGIONAL - S.R.L., după cum urmează:

Art. I. - La articolul 3 alineatul (5), la contractul de servicii publice, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) si f), cu următorul cuprins:

,,e) informarea călătorilor în toate cazurile de întârziere, atât în statii, cât si în trenuri, de îndată ce astfel de informatii sunt disponibile;

f) Regional va asigura pe toată durata contractului de servicii publice legături feroviare către statiile terminale pentru trenurile intercity, rapide si accelerate, astfel încât să se realizeze transportul călătorilor către aceste statii într-un timp cât mai scurt.”

Art. II. - La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul continut:

“(2) Valoarea compensatiei unitare anuale, necesară a se asigura de la bugetul de stat ca diferentă între veniturile obtinute prin aplicarea tarifelor stabilite cu avizul autoritătilor publice competente si costurile reale de transport, se cuantifică la 22,45 lei/tren-km pentru anul 2011. Nivelul compensatiei de la bugetul de stat, ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferentei dintre nivelul costurilor si cei al veniturilor realizate din tarifele aprobate, este prevăzut în anexa nr. 9 la contract.”

Art. III. - Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 4 la contractul de servicii publice al Regional se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 1.

Art. IV. - Anexa nr. 5 la contractul de servicii publice al Regional se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2.

Art. V. - Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 7 la contractul de servicii publice al Regional se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 3.

Art. VI. - Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 8 la contractul de servicii publice al Regional se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 4.

Art. VII. -Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 9 la contractul de servicii publice al Regional se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 5.

Art. VIII. - (1) Trimestrial, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va verifica gradul de încasare a veniturilor fată de cele prognozate, aferente pachetului minim social aprobat, pentru fiecare operator de transport feroviar de călători.

(2) în situatia în care veniturile aferente pachetului minim sociai aprobat nu sunt încasate la un nivel de cel putin 50% din veniturile prognozate, se va reanaliza necesitatea mentinerii rutelor respective în activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. IX. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act aditional.

 

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii,

Ministru,

.................................

Societatea Comercială REGIONAL-S.R.L.

Director general,

.................................

 

ANEXA Nr. 1

la actul aditional pe anul 2011

 

Principalii indicatori cantitativi si calitativi ai activitătii de transport feroviar de călători

 

Indicatorul

Anul 2011

Tren km (mii)

1.370,06

Călători km (mii)

21.860

 

ANEXA Nr. 21)

la actul aditional pe anul 2011

 

Lista completă

a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2011, care face obiectul contractelor de servicii publice

 


1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


* = Regim de circulatie (coloana 4 din tabele)

 

LEGENDA

A Nu circulă sâmbăta, duminica si de sărbători legale.

Z Circulă zilnic.

 

ANEXA Nr. 3

la actul aditional pe anul 2011

Costul prestatiilor

 

 

Costurile de transport

 

Anul 2011

Suma (mii lei)

31.450


ANEXA Nr. 4

la actul aditional pe anul 2011

 

Stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru pachetul minim social si politica tarifară

 

Indicatorul

Anul 2011

Venituri (mii lei)

2.265

 

ANEXA Nr. 5

la actul aditional pe anul 2011

 

Nivelul compensatiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferentei dintre nivelul costurilor si cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

 

 

Valoare necesară pe anul 2011

Compensatii totale necesare (mii lei), din care:

30.757

- asigurat prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 (mii lei)

21.749,630

 

ANEXA Nr. 4

 

ACT ADITIONAL PE ANUL 2011

la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Comerciale SERVTRANS INVEST - S.A.

 

Încheiat între:

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în numele statului, si

Societatea Comercială SERVTRANS INVEST - SA, denumită în continuare S.C. SERVTRANS, în calitate de operator de transport feroviar, în concordantă cu prevederile art. 38 si 39 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

înteleg să încheie prezentul act aditional, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1)si (2) din Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societătii Comerciale SERVTRANS INVEST - S.A., după cum urmează:

Art. I. - La articolul 3 alineatul (4), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) si f), cu următorul cuprins:

,,e) informarea călătorilor în toate cazurile de întârziere, atât în statii, cât si în trenuri, de îndată ce astfel de informatii sunt disponibile;

f) S.C. SERVTRANS va asigura pe toată durata contractului de servicii publice legături feroviare către statiile terminale pentru trenurile intercity, rapide si accelerate, astfel încât să se realizeze transportul călătorilor către aceste statii într-un timp cât mai scurt.”

Art. II. - La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Valoarea compensatiei unitare anuale, necesară a se asigura de la bugetul de stat ca diferentă între veniturile obtinute prin aplicarea tarifelor stabilite cu avizul autoritătilor publice competente si costurile reale de transport, se cuantifică la 24,18 lei/tren-km pentru anul 2011. Nivelul compensatiei de la bugetul de stat, ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferentei dintre nivelul costurilor si cei al veniturilor realizate din tarifele aprobate, este prevăzut în anexa nr. 8 la contract.”

Art. III. - Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 3 la contractul de servicii publice al S.C. SERVTRANS se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 1.

Art. IV. - Anexa nr. 4 la contractul de servicii publice al S.C. SERVTRANS se înlocuieste cu anexa nr. 2.

Art. V. - Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 6 la contractul de servicii publice al S.C. SERVTRANS se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 3.

Art. VI. - Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 7 la contractul de servicii publice al S.C. SERVTRANS se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 4.

Art. VII. -Valorile prevăzute pentru anul 2011 din anexa nr. 8 la contractul de servicii publice al S.C. SERVTRANS se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 5.

Art. VIII. - (1) Trimestrial, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va verifica gradul de încasare a veniturilor fată de cele prognozate, aferente pachetului minim social aprobat, pentru fiecare operator de transport feroviar de călători.

(2) în situatia în care veniturile aferente pachetului minim social aprobat nu sunt încasate la un nivel de cel putin 50% din veniturile prognozate, se va reanaliza necesitatea mentinerii rutelor respective în activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. IX. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act aditional .

 

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii,

Ministru,

.................................

Societatea Comercială SERVTRANS INVEST - S.A.

Director general,

.................................


ANEXA Nr. 1

la actul aditional pe anul 2011

 

Principalii indicatori cantitativi si calitativi ai activitătii de transport feroviar de călători

 

Indicatorul

Anul 2011

Tren km (mii)

185,42

Călători km (mii)

2.200,00

 

ANEXA Nr. 2

la actul aditional pe anul 2011

 

Lista trenurilor de călători incluse în pachetul minim social

 

Ruta de circulatie

Distanta (km)

Rang tren

Regim de circulatie

Nr. de zile circulate într-un an

Nr. tren/zi

Tren km x zi

Tren km x an

Rosiori Nord-Costesti

63,50

personal

zilnic

365

8

508,00

185.420,00

Total

8

508,00

185.420,00

TOTAL tren x km serviciu public social sectii neinteroperabile

508,00

185.420,00

TOTAL GENERAL trenxkm serviciu public social

508,00

185.420,00

 

ANEXA Nr. 3

la actul aditional pe anul 2011

 

Costul prestatiilor de transport feroviar de călători

 

 

Costurile de transport

Anul 2011

Suma (mii lei)

4.450

 

ANEXA Nr. 4

la actul aditional pe anul 2011

 

Stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru pachetul minim social si politica tarifară

 

Indicatorul

Anul 2011

Venituri (mii lei)

180

 

ANEXA Nr. 5

la actul aditional pe anul 2011

 

Nivelul compensatiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferentei dintre nivelul costurilor si cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

 

 

Anul 2011

(mii lei)

Compensatia anuală necesară, din care:

4.483,5

- asigurat prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010

2.943,533

 

ANEXA Nr. 5

 

ACT ADITIONAL PE ANUL 2011

la Contractul de servicii publice pentru perioada 2010-2011 al Societătii Comerciale TRANSFEROVIAR GRUP - S.A.

 

Încheiat între:

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în numele statului, si

Societatea Comercială TRANSFEROVIAR GRUP - S.A., denumită în continuare S.C. TRANSFEROVIAR, în calitate de operator de transport feroviar, în concordantă cu prevederile art. 38 si 39 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

înteleg să încheie prezentul act aditional, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1)si (2) din Contractul de servicii publice pentru perioada 2010-2011 al Societătii Comerciale TRANSFEROVIAR GRUP - S.A., după cum urmează:

Art. I. - La articolul 3 alineatul (5), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) S.C. TRANSFEROVIAR va asigura pe toată durata contractului de servicii publice legături feroviare către statiile terminale pentru trenurile intercity, rapide si accelerate, astfel încât să se realizeze transportul călătorilor către aceste statii într-un timp cât mai scurt.”

Art. II. - La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Valoarea compensatiei unitare anuale, necesară a se asigura de la bugetul de stat ca diferentă între veniturile obtinute prin aplicarea tarifelor stabilite cu avizul autoritătilor publice competente si costurile reale de transport, se cuantifică la 23,00 lei/tren-km pentru anul 2011. Nivelul compensatiei de la bugetul de stat, ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferentei dintre nivelul costurilor si cei al veniturilor realizate din tarifele aprobate, este prevăzut în anexa nr. 9 la contract.”

Art. III. - Valorile prevăzute pentru anul 2010 din anexa nr. 4 la contractul de servicii publice al S.C. TRANSFEROVIAR se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 1.

Art. IV. - Anexa nr. 5 la contractul de servicii publice al S.C. TRANSFEROVIAR se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2.

Art. V. - Valorile prevăzute pentru anul 2010 din anexa nr. 7 la contractul de servicii publice al S.C. TRANSFEROVIAR se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 3.

Art. VI. - Valorile prevăzute pentru anul 2010 din anexa nr. 8 la contractul de servicii publice al S.C. TRANSFEROVIAR se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 4.

Art. VII. - Valorile prevăzute pentru anul 2010 din anexa nr. 9 la contractul de servicii publice al S.C. TRANSFEROVIAR se modifică si se înlocuiesc cu valorile din anexa nr. 5.

Art. VIII. - (1) Trimestrial, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va verifica gradul de încasare a veniturilor fată de cele prognozate, aferente pachetului minim social aprobat, pentru fiecare operator de transport feroviar de călători.

(2) în situatia în care veniturile aferente pachetului minim social aprobat nu sunt încasate la un nivel de cel putin 50% din veniturile prognozate, se va reanaliza necesitatea mentinerii rutelor respective în activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. IX. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act aditional.

Art. X. - (1) Activitatea de transport feroviar de călători efectuată de S.C. TRANSFEROVIAR va fi preluată de către filiala acestuia, respectiv de către S.C. “Transferoviar Călători” - S.R.L. - în calitate de operator feroviar de călători licentiat conform reglementărilor în vigoare - în aceleasi conditii contractuale, în conditiile legii.

(2) în vederea realizării transportului feroviar de călători, S.C. TRANSFEROVIAR si S.C. “Transferoviar Călători” - S.R.L. răspund în solidar pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de servicii publice pentru anul 2010-2011, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cele prevăzute de prezentul act aditional.

 

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii,

Ministru,

.................................

Societatea Comercială TRANSFEROVIAR GRUP - S.A.

Director general,

.................................

Societatea Comercială “Transferoviar Călători” - S.R.L.

Director general,

.................................

 

ANEXA Nr. 1

la actul aditional pe anul 2011

 

Principalii indicatori cantitativi si calitativi ai activitătii de transport feroviar de călători

 

Indicatorul

Anul 2011

Tren km (mii)

2.352,721

Călători km (mii)

25.350

 

ANEXA Nr. 21)

la actul aditional pe anul 2011

 

Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2011, care face obiectul contractelor de servicii publice

 

Trenuri cu circulatie regulată

 

Nr. crt.

Ruta de circulatie

Distanta (km.)

Rang tren

Regim de

circulatie

Nr. zile

circ/an

Nr. tren/zi

Tren km/zi

(col2xcol6)

Tren km/an

(col5 x col7)

0

l

2

3

4

5

6

7

8

I

Cluj Napoca - Targu Mures

127,90

 

Z

104

2

255,80

26.603.20

 

 

 

 

 

 

Total

2

255,80

26.603,20

2

Cluj Napoca - Oradea

152,10

accelerat

Z

365

6

912,60

333.099.00

 

 

 

 

 

 

Total

6

912,60

333.099,00

-3

Cluj Napoca - Bistrita Nord

119,00

accelerat

Z

365

6

714.00

260.610.00

 

 

 

 

 

 

Total

6

714,00

260.610,00

4

Cluj Napoca - Piatra Craiului

83.00

 

Z

365

2

166,00

60.590,00

5

Timisoara - Oradea

177.80

 

Z

365

4

711,20

259.588,00

6

Buzău - Berea

22,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personal

z

365

14

312,20

113.953,00

 

 

 

personal

E

260

4

89,20

23.192,00

 

 

 

Total

18

401,40

137.145,00

TOTAL tren- km Sectii interoperabile

2.995,00

1.077.635,20


1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

 


Sectii neinteroperabile (inchiriate)

 

Nr. crt.

Ruta de circulatie

Distanta (km.)

Rang tren

Regim de

circulatie

Nr. zile

circ/an

Nr. tren/zi

Tren km/zi

(col2xcol6)

Tren km/an

(col5 x col7)

0

1

2

 

4*

5

6

7

8

1

Nehoiasu - Berea

51,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personal

Z

365

14

714,00

260.610,00

 

 

 

 

 

 

personal

i:

260

4

204,00

53.040.00

 

 

 

 

 

 

Total

18

918,00

313.650,00

2

Caransebes - Boutari

37,00

personal

z

365

20

740,00

270.100,00

3

Oradea - Cordau

14,20

personal

Z

365

16

227,20

82.928,00

 

 

 

 

 

 

Total

16

227,20

82.928,00

4

Galati - Bârlad

109,00

personal

z

365

12

1.308,00 477.420.00

5

Galati - Beresti

77.90

personal

z

365

1

77,90 28.434.00

 

 

largii Bujor - Bârlad

56.00

personal

z

365

4

224.00 81.760.00

6

Galati - Targu Bujor

53.00

personal

z

365

1

53.00 19.345,00

 

 

 

Total

18

1.662,90 606.959,00

TOTAL tren- km Sectii neinteroperabile (inchiriate)

2.808,10

1.273.637,00

TOTAL GENERAL SERVICIU PUBLIC SOCIAL

5.803,10

2.351.272,20

 

* = Regim de circulatie (coloana 4 din tabele)

 

LEGENDA

E Nu circulă sâmbăta si duminica.

Z Circulă zilnic.

 

 


ANEXA Nr. 3

la actul aditional pe anul 2011

 

Costul prestatiilor

 

 

 

Costurile de transport

Anul 2011

Suma (mii lei)

58.600

 

ANEXA Nr. 4

la actul aditional pe anul 2011

 

Stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru pachetul minim social si politica tarifară

 

Indicatorul

Anul 2011

Venituri (mii lei)

4.470

 

ANEXA Nr.

 la actul aditional pe anul 2011

 

Nivelul compensatiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferentei dintre nivelul costurilor si cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

 

 

Evolutia valorii necesare pe anul 2011

(mii lei)

Compensatia anuală necesară, din care:

54.130

- asigurat prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010

37.349,319

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind instituirea metodologiei de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări

 

Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 9.083/2011 al Directiei sănătate publică si control în sănătate publică, având în vedere:

- art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor si a efectuării vaccinărilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 649/2001;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin: Art. 1. - Începând cu data de 1 septembrie 2011 se instituie metodologia de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări, utilizând un sistem informatic unic la nivel national. Aplicatia software dedicată este denumită Registrul Electronic National de Vaccinări.

Art. 2. - (1) Medicii din maternităti, cabinete medicale individuale si cabinete medicale scolare, indiferent de forma de organizare a asistentei medicale în cadrul sistemului public sau privat si indiferent de casa de asigurări sociale de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligatia de a asigura vaccinarea corectă a copiilor si de a introduce în Registrul Electronic National de Vaccinări datele privind vaccinările efectuate în cadrul Programului National de Imunizări.

(2) Furnizorii de servicii medicale prevăzuti la alin. (1) au obligatia de a introduce datele prevăzute de Registrul Electronic National de Vaccinări pentru toti copiii născuti începând cu data de 1 septembrie 2011.

(3) Până la data de 31 decembrie 2011 medicii din cabinetele medicale individuale au obligatia de a introduce datele prevăzute de Registrul Electronic National de Vaccinări pentru toti copiii născuti începând cu data de 1 septembrie 2007, înscrisi pe listele proprii. În perioada de implementare a Registrului Electronic National de Vaccinări, până la data de 31 decembrie 2011, se va utiliza metodologia actuală de raportare a efectuării vaccinărilor.

Art. 3. - (1) Registrul Electronic National de Vaccinări este în proprietatea si în administrarea Institutului National de Sănătate Publică prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, coordonatorul tehnic national al Programului National de Imunizări.

(2) Registrul Electronic National de Vaccinări reprezintă baza tehnică de date privind vaccinările copiilor si adolescentilor din România, structurată pe înregistrări individuale, cu asigurarea confidentialitătii datelor cu caracter personal.

(3) Registrul Electronic National de Vaccinări asigură suportul tehnic pentru raportarea efectuării vaccinărilor, obligatie prevăzută de art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor si a efectuării vaccinărilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 649/2001.

(4) Medicii din maternităti si din cabinetele medicale de familie vor actualiza lunar baza de date a Registrului Electronic National de Vaccinări, introducând până la data de 5 a fiecărei luni datele aferente lunii precedente.

(5) Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, centrele regionale de sănătate publică din Bucuresti, Cluj, lasi si Timisoara, Centrul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile, precum si Directia sănătate publică si control în sănătate publică din Ministerul Sănătătii vor putea accesa analizele lunare, trimestriale si anuale ale datelor înregistrate în teritoriul arondat si vor elabora măsurile necesare conform competentelor.

Art. 4. - (1) Coordonatorul tehnic national al Programului National de Imunizări asigură instruirea tehnică a coordonatorilor judeteni cu privire la implementarea Registrului Electronic National de Vaccinări.

(2) Coordonatorii judeteni asigură instruirea tehnică a personalului din unitătile prevăzute la art. 2 privind operarea, actualizarea si utilizarea Registrului Electronic National de Vaccinări.

(3) Gestionarea accesului controlat al unitătilor mentionate la art. 2 alin. (1) prin codul de utilizator si parolă se va face de către Institutului National de Sănătate Publică.

Art. 5. - (1) Costurile legate de instalarea, mentenanta si administrarea Registrului Electronic National de Vaccinări de către Institutul National de Sănătate Publică sunt suportate din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătătii si alocate Institutului National de Sănătate Publică pentru finantarea Subprogramului national de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare.

(2) Costurile pentru realizarea instruirilor prevăzute la art. 4 sunt suportate din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătătii si alocate Institutului National de Sănătate Publică si directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti pentru finantarea Programului national de evaluare si promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate, Subprogramul de promovare a unui stil de viată sănătos.

Art. 6. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, Institutul National de Sănătate Publică, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si toti furnizorii de servicii medicale de vaccinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 3 august 2011.

Nr. 1.234.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteană Dâmbovita

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu modificările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 1-8 iunie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Dâmbovita pentru anul 2010.


I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Dâmbovita au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 230.851,38 lei, alte venituri în sumă de 11.336,66 lei si dobânzi bancare în sumă de 3,84 lei.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

Reprezentantii Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Dâmbovita trebuie să actualizeze în mod permanent procedurile financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 3.419.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteană Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 6-14 iunie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 143.203,00 lei, donatii în sumă de 139.330,00 lei (89.330,00 lei de la persoane fizice si 50.000 lei de la persoane juridice), alte venituri în sumă de 2.270,00 lei si dobânzi în sumă de 3,16 lei.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 3.502.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Brasov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-9 iunie 2011 s-a efectuat controlul finantării Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Judeteană Brasov pentru anul 2010.


Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Judeteană Brasov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 19.114,40 lei, donatii primite de la persoane fizice în sumă 4.695,00 lei si alte surse de venituri în sumă de 12,27 lei.

Pentru perioada controlată, Organizatia Judeteană Brasov a Uniunii Democrate Maghiare din România detine registrele de contabilitate obligatorii.

Balanta de verificare a lunii decembrie a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Registrul de casă a fost întocmit conform prevederilor legale.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 3.503.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteană Ilfov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 6-20 iunie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Ilfov pentru anul

2010!

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Ilfov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 25.460,00 lei.

În urma controlului s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

Încălcarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, constituie contraventie si se sanctionează conform art. 41 alin. (1) si art. 42 alin. (1) din aceeasi lege, coroborate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu vărsarea la bugetul de stat a sumelor de bani ce constituie obiectul contraventiei.

În urma controlului, controlorul financiar a propus sanctionarea Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Ilfov cu avertisment si cu confiscarea sumei care face obiectul contraventiei.

II. Recomandări:

Având în vedere cele constatate, echipa de control a recomandat Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Ilfov următoarele:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile;

- publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei membrilor de partid care au plătit într-un an cotizatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară - termen 31 martie a anului următor.

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 3.530.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare – Organizatia Judeteană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 14-16 iunie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Cluj pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Cluj au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 8.258,00 lei, donatii în sumă de 7.303,50 lei si alte venituri în sumă de 16,00 lei.

II. Recomandări:

Echipa de control a recomandat Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Cluj să organizeze si să conducă contabilitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare si să înainteze Autoritătii Electorale Permanente, în termenul legal, situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 3.551.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 20-27 iunie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Bacău pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Bacău au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 8.312,00 lei.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, s-au constatat următoarele:

- contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- contabilitatea este tinută în partidă dublă si se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;

- balanta de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Bacău nu are personalitate juridică, evidenta contabilă fiind tinută până la nivel de balantă de verificare, întocmirea bilantului contabil si a celorlalte situatii financiare la 31 decembrie 2010 fiind realizate de organizatia centrală a partidului;


- inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

Inventarierea patrimoniului s-a făcut atât la nivelul Organizatiei Locale Onesti, cât si la nivelul Organizatiei Judetene Bacău;

- au fost întocmite registrele obligatorii de contabilitate.

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- întocmirea situatiilor ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente, conform prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 3.786.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 27-28 iunie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Cluj pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Cluj au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 500,00 lei si donatii în sumă de 2.730,00 lei (1.030,00 lei de la persoane juridice si 1.700,00 lei de la persoane fizice).

II. Recomandări:

Echipa de control a recomandat Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Cluj să organizeze si să conducă contabilitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare si să înainteze Autoritătii Electorale Permanente, în termenul legal, situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 3.788.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Natională pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 6-17 iunie 2011 s-a efectuat controlul finantării Uniunii Nationale pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Bacău pentru anul 2010.


I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Nationale pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Bacău au fost obtinute din cotizatii în sumă de 972 lei, donatii primite de la persoane fizice în valoare de 49.417,30 lei.

În urma controlului s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

Încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, constituie contraventie si se sanctionează conform art. 41 alin. (1) si art. 42 alin. (1) din aceeasi lege, coroborate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu vărsarea la bugetul de stat a sumelor de bani ce constituie obiectul contraventiei.

În urma controlului, controlorul financiar a propus sanctionarea Uniunii Nationale pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Bacău cu avertisment si cu confiscarea sumei care face obiectul contraventiei.

II. Recomandări:

Având în vedere cele constatate si prezentate mai sus, se recomandă Uniunii Nationale pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Bacău următoarele:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei persoanelor fizice si juridice care au făcut într-un an fiscal donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază brute pe tară - termen 31 martie a anului următor;

- întocmirea situatiilor ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente, conform Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 3.840.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Brăila

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si art. 36 alin (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 27 iunie-1 iulie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Brăila pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Brăila, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 600,00 lei si donatii în sumă de 7.750,00 lei primite de la persoane juridice.

II. Recomandări:

- aprofundarea permanentă si aplicarea continuă a prevederilor legale financiar-contabile în vigoare pentru persoanele juridice care desfăsoară activităti fără scop patrimonial;


- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 3.843.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteană Brăila

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 mai-10 iunie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Brăila pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Brăila au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 103.399,00 lei si alte venituri în sumă de 7.000,00 lei.

În urma controlului s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

Încălcarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, constituie contraventie si se sanctionează conform art. 41 alin. (1) si art. 42 alin. (1) din aceeasi lege, coroborate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu vărsarea la bugetul de stat a sumelor de bani ce constituie obiectul contraventiei.

În urma controlului, controlorul financiar a propus sanctionarea Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Brăila cu avertisment si cu confiscarea sumei care face obiectul contraventiei.

II. Recomandări:

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare;

- aprofundarea permanentă si aplicarea continuă a prevederilor financiar-contabileîn vigoare, pentru persoanele juridice care desfăsoară activităti fără scop patrimonial.

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 3.976.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Sectorului 4

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si art. 36 alin (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 6-17 iunie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Sectorului 4 pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Sectorului 4 au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 93.419,00 lei, donatii în sumă de 3.150,00 lei si alte venituri în sumă de 82,19 lei.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, s-au constatat următoarele:

- contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- balanta de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 3.977.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Sectorului 2

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 23 iunie-7 iulie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Sectorului 2 pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Sectorului 2 au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 39.178,00 lei, donatii în sumă de 32.872,52 lei si dobânzi bancare în sumă de 13,60 lei.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.


II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 3.978.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Sectorului 6

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 6-14 iunie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Sectorului 6 pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Sectorului 6 au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 1.160,00 lei.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, s-au constatat următoarele:

- contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- balanta de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 3.979.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizatia Sectorului 1

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 mai-15 iunie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 1 pentru anul 2010.


Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 1 au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 99.349,00 lei si donatii în sumă de 69.800,00 lei.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, s-au constatat următoarele:

- contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- balanta de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

Partidul Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 1 nu are personalitate juridică, evidenta contabilă fiind tinută până la nivel de balantă de verificare si întocmirea bilantului contabil si a celorlalte situatii financiare la 31 decembrie 2010 fiind realizată de organizatia centrală a partidului.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 3.980.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 mai-3 iunie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Cluj pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Cluj au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 160.045,10 lei, donatii în sumă de 999,60 lei si alte venituri în sumă de 17.220,84 lei.

În urma controlului s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

Încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, constituie contraventie si se sanctionează conform art. 41 alin. (1) din aceeasi lege cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei si conform art. 42 alin. (1) din aceeasi lege, cu vărsarea la bugetul de stat a sumelor de bani ce constituie obiectul contraventiei.

În urma controlului, controlorul financiar a propus sanctionarea Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Cluj cu amendă de 5.000 (cinci mii) lei si cu confiscarea sumei care face obiectul contraventiei.

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 3.981.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Sectorului 4

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 23 iunie-8 iulie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Sectorului 4 pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Sectorului 4 au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 544,00 lei.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 3.982.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 20-27 iunie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Caras-Severin pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Caras-Severin au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 10.887,00 lei.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 4.042.

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.