MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 576/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 576         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 august 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

767. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures

 

770. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea economică si tehnică, semnat la Rio de Janeiro la 28 mai 2010

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea economică si tehnică

 

782. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta ocolitoare Săcueni km 0+000-km 7+623”, pe raza localitătilor Săcueni si Cherechiu din judetul Bihor

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

814. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucuresti la 7 iulie 2010 si la 2 noiembrie 2010, pentru prelungirea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998

 

1.144/2.374/1.853. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale - filiale ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 si 665 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Baia Mare”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 257, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Str. Grănicerilor între Bd. Unirii si str. Mihai Eminescu - inclusiv parcări, lungime 2.304,35 m, suprafată carosabil 47.960 mp, din care: cale curentă 27.762 mp; parcări 8.170 mp; statii de autobuz 708 mp; Giratie Grănicerilor: Bd. Unirii 2.220 mp, Str. Păsunii 1.840 mp,Bd. Republicii 1.990 mp, str. Mihai Eminescu 2.220 mp; racorduri: Str. Păltinisului/dr. 385 mp, Str. Melodiei/st. 255 mp, Str. Melodiei/dr. 210 mp, Str. Macului/st. 237 mp, Str. Macului/dr. 237 mp; Alee/dr. (între bl. nr. 89-91) 124 mp; Alee/st. (între bl. nr. 87-89) 124 mp; str. Mărăsti/st. 210 mp; Str. Lupului/st.160 mp; Alee/dr. (între bl. nr. 83-85) 214 mp; Alee/st. (zona bl. nr. 88) 210 mp; Alee/dr. (zona bl. nr. 77) 210 mp; str. Mărăsesti/st. 237 mp; str. Mărăsesti/dr. 237 mp”;

- la pozitia nr. 262, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Str. Electrolizei între str. Vasile Lucaciu si Str. Oborului, lungime 1.530,65 m, suprafată carosabil 14.939 mp, din care: cale curentă 8.493 mp; Statii de autobuz 464 mp; Giratie Electrolizei: str. Horia 556,20 mp, str. Luminisului 1.301,40 mp; racord giratie: str. Horia/dr. 406,40 mp,  str. Horia/st. 280,00 mp, Str. Luminisului/dr. 1.201,00 mp, Str. Luminisului/st. 926,00 mp; racorduri: Str. Nisiparilor/dr. 217 mp, Aleea Electrolizei nr. 12A/dr. 117 mp, Aleea Electrolizei/dr. 398 mp, Str. Sudului/dr. 276 mp, Aleea Electrolizei nr. 1A/st. 104 mp, Str. Eliberării/st. 85 mp, Aleea Eliberării nr. 15/st. 105 mp”;

- la pozitia nr. 263, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Str. Oborului între str. Mihai Eminescu si Str. Forestierilor, lungime 2.218 m, suprafată carosabil 19.754 mp, din care: cale curentă 15.850 mp; statii de autobuz 610 mp; Giratie Oborului cu str. M. Eminescu 804 mp; racorduri: Str. M. Eminescu/st. 799 mp, Str. M. Eminescu/dr. 853 mp, Str. Forestierilor/st. 150,5 mp,

Str. Forestierilor/dr. 150,5 mp, alee pe str. Ariesului imobil nr. 1/dr. 81 mp, alee în dreptul imobilului nr. 18/dr. 79 mp, Str. Electrolizei/dr. 176 mp, alee în dreptul imobilului nr. 11/st. 59 mp, alee în dreptul imobilului nr. 59/st. 58 mp, alee în dreptul imobilului nr. 65/st. 84 mp”;

- la pozitia nr. 264, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Municipiul Baia Mare, lungime 173,177 km”;

- la pozitia nr. 270, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Str. Electrolizei - între str. Vasile Lucaciu si Str. Oborului - lungime 3.061 m, suprafată 6.321,00 mp”;

- la pozitia nr. 271, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Str. Oborului - între str. Mihai Eminescu si Str. Forestierilor - lungime 4.432 m, suprafată 6.107 mp”;

- la pozitia nr. 272, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Municipiul Baia Mare, lungime 144,914 km”;

- la pozitia nr. 273, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Municipiul Baia Mare, lungime 11,451 km”;

- la pozitia nr. 278, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Str. Electrolizei - între str. Vasile Lucaciu si Str. Oborului - suprafata 7.780 mp”;

- la pozitia nr. 280, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Municipiul Baia Mare, suprafata 12,59 ha”;

b) după pozitia nr. 280 se introduc 5 noi pozitii, pozitiile nr. 281-285, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 24 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Călinesti”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 16 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 17 si 18, conform anexei nr. 2;

b) sectiunea II “Bunuri mobile” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“1.

6.1.3.

Fond carte Biblioteca Călinesti

6976 volume

-

13763 mii lei

H.C.L. 21/2001”

 

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 767.


 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai municipiului Baia Mare

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

281

 

Parcări

Str. Electrolizei - Între str. Vasile Lucaciu si Str. Oborului

- teren aferent - 4.044,00 mp

2010

 

Domeniul public al municipiului Baia Mare, conform HCL nr. 9/2011

282

 

Pistă biciclisti

Str. Electrolizei - Între str. Vasile Lucaciu si Str. Oborului

- teren aferent - 2.016,00 mp

2010

 

Domeniul public al municipiului Baia Mare, conform HCL nr. 9/2011

283

 

Parcări

Str. Oborului – Între str. Mihai Eminescu si Str. Forestierilor

- teren aferent - 1.849,00 mp

2010

 

Domeniul public al municipiului Baia Mare, conform HCL nr. 9/2011

284

 

Pistă biciclisti

Str. Oborului – Între str. Mihai Eminescu si Str. Forestierilor

- teren aferent - 2.810,00 mp

2010

 

Domeniul public al municipiului Baia Mare, conform HCL nr. 9/2011

285

 

Zone verzi

Str. Oborului – Între str. Mihai Eminescu si Str. Forestierilor

- teren aferent - 7.650,00 mp

2010

 

Domeniul public al municipiului Baia Mare, conform HCL nr. 9/2011

 

 

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Călinesti

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

17

1.6.2.

Teren intravilan

Călinesti, nr. 186 Suprafata: 727 mp

2011

 

Domeniul public al comunei Călinesti, conform HCL hr. 1/2011

18

1.6.2.

Teren extravilan

Călinesti Suprafata: 43,1644 ha

2011

 

Domeniul public al comunei Călinesti, conform HCL hr. 9/2011


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea economică si tehnică, semnat la Rio de Janeiro la 28 mai 2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea economică si tehnică, semnat la Rio de Janeiro la 28 mai 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 770.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea economică si tehnică

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei, denumite în continuare părti contractante,

constiente de solidele relatii economice traditionale, dezvoltate prin intermediul unei cooperări fructuoase si reciproc avantajoase, având o viziune comună asupra problematicilor de interes reciproc,

dorind să stabilească un cadru legal propice unui dialog constant pentru adoptarea măsurilor adecvate în scopul dezvoltării relatiilor economice si tehnice în beneficiul ambelor state,

hotărâte să consolideze, să adâncească si să diversifice relatiile economice si tehnice, astfel încât acestea să atingă un potential optim, în beneficiul reciproc,

recunoscând faptul că parteneriatul economic are rolul de a dinamiza dialogul pe diferite aspecte economice de interes comun, sustinând dezvoltarea economică a ambelor tări, îmbunătătirea eficientei economice si a nivelului de trai,

convinse de faptul că întărirea cooperării dintre părtile contractante va crea noi oportunităti, precum si un mediu stabil, favorabil colaborării economice si tehnice,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

 

1. Părtile contractante, având în vedere potentialul lor intern si aspiratiile economice pe termen lung, vor încuraja cooperarea bilaterală în toate domeniile de interes, în special în sectoarele economic si tehnic.

2. Obiectivele acestei cooperări includ, printre altele:

a) dezvoltarea si prosperitatea propriilor industrii de profil;

b) încurajarea cooperării economice si a progresului tehnic;

c) protectia si îmbunătătirea mediului înconjurător;

d) contributia la dezvoltarea de ansamblu a propriilor economii, precum si a nivelului de trai.

 

ARTICOLUL 2

 

1. În conformitate cu prevederile prezentului acord, relatiile economice se vor dezvolta prin promovarea activitătilor cu caracter economic si tehnic.

2. Cooperarea în domeniile prezentate mai jos încurajează dezvoltarea contactelor de afaceri dintre companiile din cele două tări, informarea reciprocă asupra legislatiei în vigoare si identificarea de proiecte concrete si de domenii de interes potential pentru cooperarea bilaterală:

a) industria siderurgică;

b) industria minieră;

c) extractia petrolului si rafinare;

d) industria auto (autovehicule si componente);

e) productia de vagoane de marfă si pasageri;

f) industria aeronautică si componente, precum si alte domenii de interes pentru părtile contractante.

3. Se vor facilita schimbul de experientă dintre experti din sectorul public si privat, tehnicieni, investitori si reprezentanti ai mediului de afaceri, precum si transferul de echipamente, materiale si know-how necesare pentru implementarea activitătilor la care face referire prezentul acord.


 

CAPITOLUL II

Comisia româno-braziliană de cooperare economică

 

ARTICOLUL 3

 

1. Părtile contractante înfiintează comisia româno-braziliană de cooperare economică, denumită în continuare Comisia mixtă, în scopul promovării si evaluării diverselor activităti economice, actionând ca principal instrument de punere în practică a prezentului acord.

2. În îndeplinirea atributiilor sale, Comisia mixtă poate solicita asistenta functionarilor publici sau guvernamentali si a expertilor apartinând institutiilor părtilor contractante si poate constitui grupuri de lucru sau comitete ad-hoc ori permanente, însărcinate cu atributii specifice.

 

ARTICOLUL 4

 

Comisia mixtă lucrează în sesiuni anuale sau ori de câte ori este necesar, alternativ, în fiecare tară, la propunerea uneia dintre părtile contractante.

 

ARTICOLUL 5

 

Pentru a facilita implementarea si îndeplinirea obiectivelor generale ale prezentului acord, Comisia mixtă va urmări printre altele:

a) evolutia si perspectivele relatiilor economice bilaterale;

b) încurajarea cooperării în domenii de interes reciproc prin facilitarea contactelor dintre companiile din cele două tări si prin identificarea de proiecte concrete si de domenii de interes potential pentru cooperarea bilaterală;

c) informarea comunitătilor de afaceri cu privire la oportunitătile de investitii în tara celeilalte părti contractante;

d) schimb de informatii cu privire la legislatia si reglementările în vigoare care sunt legate sau afectează aplicarea prezentului acord;

e) promovarea si dezvoltarea cooperării economice în domeniul public si privat, inclusiv a transferului de tehnologie, cu respectarea obligatiilor internationale ale părtilor contractante, a legislatiei si reglementărilor nationale, precum si a prioritătilor politicii economice si de dezvoltare;

f) actionează ca organ consultativ pentru părtile contractante în problematica aferentă cooperării economice, industriale, tehnice, propunând părtilor contractante măsuri pentru dezvoltarea relatiilor economice bilaterale, asa cum sunt ele definite în prezentul acord;

g) evaluarea periodică a implementării prezentului acord.

 

ARTICOLUL 6

 

În vederea identificării si facilitării oportunitătilor de afaceri, precum si a unor noi forme de cooperare economică si tehnică, Comisia mixtă:

a) sprijină înfiintarea si functionarea de birouri de reprezentare, sucursale, filiale, camere mixte de comert si alte entităti economice, în conformitate cu legislatia părtilor contractante;

b) promovează si acordă sprijin misiunilor economice si de investitii, organizării de târguri, expozitii, seminare, simpozioane si alte activităti similare;

c) încurajează institutiile financiare si bancare din statele părtilor contractante în vederea stabilirii de contacte si pentru amplificarea cooperării dintre acestea, încurajează participarea întreprinderilor mici si mijlocii la îndeplinirea obiectivelor prezentului acord, sustine activitătile de investitii, precum si crearea de întreprinderi mixte si sucursale.

 

CAPITOLUL III

Consultări

 

ARTICOLUL 7

 

1. În vederea solutionării pe cale amiabilă a eventualelor divergente, partea contractantă interesată poate solicita, în scris, organizarea unor consultări în cadrul Comisiei mixte.

2. Consultările se vor desfăsura într-un interval de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării scrise.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 8

 

1. Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi notifică reciproc îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare.

2. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani, reînnoibil prin tacită reconductiune pentru perioade consecutive de 5 ani, dacă niciuna dintre părtile contractante nu notifică celeilalte părti, în scris, intentia de a nu-i prelungi valabilitatea.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Fiecare parte contractantă poate denunta acordul, notificând, în scris, celeilalte părti intentia sa.

2. În acest caz, acordul îsi încetează valabilitatea în termen de 6 luni de la data primirii notificării.

3. Denuntarea prezentului acord înainte de termen nu afectează proiectele sau contractele convenite în timpul perioadei sale de valabilitate.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Prezentul acord poate fi amendat sau modificat prin consimtământul reciproc al părtilor.

2. Orice amendament sau modificare a prezentului acord va urma aceeasi procedură ca si intrarea în vigoare a acordului.

 

ARTICOLUL 11

 

1. Prevederile prezentului acord se aplică fără a aduce atingere obligatiilor internationale ale părtilor contractante. Prezentul acord se aplică fără a aduce atingere obligatiilor internationale ce decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene.

2. Prezentul acord nu poate fi interpretat sau invocat cu scopul de a desfiinta ori de a afecta, în vreun fel, obligatiile ce decurg din orice acord încheiat între Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Federativă a Braziliei, pe de altă parte.

Semnat la Rio de Janeiro la 28 mai 2010, în două exemplare originale în limbile română, portugheză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferente de interpretare, textul în limba engleză prevalează.

 

Pentru Guvernul României,

Teodor Baconschi,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Federative a Braziliei

Celso Amorim,

ministrul relatiilor externe

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta ocolitoare Săcueni km 0+000-km 7+623”, pe raza localitătilor Săcueni si Cherechiu din judetul Bihor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta ocolitoare Săcueni km 0+000-km 7+623”, pe raza localitătilor Săcueni si Cherechiu din judetul Bihor, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta ocolitoare Săcueni km 0+000-km 7+623”, pe raza localitătilor Săcueni si Cherechiu din judetul Bihor, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localitătilor Săcueni si Cherechiu din judetul Bihor, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1, sunt în cuantum de 112 mii lei si sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, de la capitolul 84.01.03 “Transport rutier”, titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, alineatul 56.01 “Programe din Fondul European de Dezvoltare - (FEDR)”.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. la dispozitia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunostinta publică prin afisarea la sediul consiliului local respectiv, prin afisare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 august 2011.

Nr. 782.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.


 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta ocolitoare Săcueni km 0+000-km 7+623”, situate pe raza localitătilor Săcueni si Cherechiu din judetul Bihor, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale

aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Numele si prenumele proprietarului/detinătorului terenului

Tarlaua/ Parcela

Categoria de folosintă

Nr. topo./ cadastral

Suprafata totală (m2)

Suprafata

de expropriat

(m2)

Valoarea despăgubirii terenului conform

Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Săcueni

Ratiu Clara, Soczo Judit

 

A

nr. cad. 201

32800

312,52

262,60

2

Săcueni

Galajda Viorica

 

A

1426 nr. cad. 229

5867

1.226,11

1.030,00

3

Săcueni

Galajda Viorica

 

A

1426

 

648,88

545,00

4

Săcueni

Galajda Viorica

 

A

1385 nr. cad. 231

4268

439,96

369,60

5

Săcueni

Asociatia Sportivă Dinamo, Oradea

 

A

2025/5 nr. cad.126

15492

34,26

28,80

6

Săcueni

Asociatia Sportivă Dinamo, Oradea

4222

Fn

2025/7

1400

714,03

428,40

7

Săcueni

Asociatia Sportivă Dinamo, Oradea

4222

A

2025/3

1500

29,72

25,00

8

Săcueni

Asociatia Sportivă Dinamo, Oradea

4222

Lv

2025/4

2000

994,67

382,00

9

Săcueni

Asociatia Sportivă Dinamo, Oradea

4222

At

2025/2

7500

166,24

139,70

10

Săcueni

Asociatia Sportivă Dinamo, Oradea

4222

A

2028

7000

31,15

26,20

11

Săcueni

Pallagi Josif, Pallagi Sandor, Mateuti Maria

3813

Lv

2032/2

21269

20,45

7,80

12

Săcueni

Pallagi Josif, Pallagi Sandor, Mateuti Maria

3813

Lv

2032/2

21269

7.338,33

2.818,00

13

Săcueni

Brata loan

4282

Lv

2032/2

11200

3.090,52

1.236,30

14

Săcueni

Klein Carol, Salonta

3827

Lv

2032/2

21684

43,38

17,40

15

Săcueni

Cirici Ana luliana

3844

Lv

2032/2

11679

5.000,35

2.000,10

16

Săcueni

Csengeri Emeric

4199

Lv

2032/2

6000

432,29

166,00

17

Săcueni

Timar Parasca, Fodor Erzsebet, Fodor Jozsef, Fodor Sandor

4193

Lv

2032/2

9000

577,76

221,90

18

Săcueni

Sedevi Jolan, Nagy Sandor

4267

Lv

2032/2

10000

597,70

229,60

19

Săcueni

Sedevi Jolan, Nagy Sandor

4267

Lv

2032/2

1700

96,41

37,10

20

Săcueni

Bende Emeric

3819

Lv

2032/2

7900

437,88

168,10

21

Săcueni

Cirici Ana luliana

3844

Lv

2027/1

35400

326,74

125,50

22

Săcueni

Cirici Ana luliana

3844

A

2027/1

11000

718,58

603,60

23

Săcueni

Tutuianu Lucia

86

Lv

2032/5

28300

1.054,59

405,00

24

Săcueni

Ratiu Clara, Soczo Judith

12691

A

2032/5

56700

1.384,36

1.162,90


0

1

2

3

4

5

6

7

8

25

Săcueni

Balazs B. Balint

4422

A

2032/5

29600

152,70

128,30

26

Săcueni

Olah Sandor

647

L

2033/0

700

23,19

8,90

27

Săcueni

Wagner Gertrud

686

L

2033/1

5500

77,80

29,90

28

Săcueni

Becsi Maria

1651

L

2033/1

5300

203,53

78,10

29

Săcueni

Szegedi Sandor

Ad3/618

L

2033/1

5600

282,82

108,60

30

Săcueni

GubaAnna, HadhaziAnna

2670

L

2033/1

5100

276,73

106,30

31

Săcueni

Csidre Gabor

707

L

2033/1

4400

225,22

86,50

32

Săcueni

Szilagyi Lisabeta

1742

L

2033/2

3400

161,11

61,90

33

Săcueni

Patka Margareta, Szilagyi Erzsebet

751

L

2033/1

4200

189,75

72,80

34

Săcueni

Rovid Roza

642

L

2033/1

11100

467,24

179,40

35

Săcueni

Gardo Francisc, Kovacs Eniko

11449

A

2033/1

5300

344,25

289,20

36

Săcueni

Daroczi Eszter

4490

L

2033/1

2500

94,88

36,50

37

Săcueni

Bartus S. Stefan

2003

L

2033/1

3600

133,73

51,40

38

Săcueni

Kerekes Emma, Kulcsar Vilma, Kulcsar Imre

2301

L

2033/1

4200

151,32

58,10

39

Săcueni

Cseppento Margareta

1768

L

2033/1

4200

147,64

56,60

40

Săcueni

Medve Karoly, Medve Irina, Szikszai Sandor, Milotai Magdalena, Medve Ana, Moldvai Margareta

1338

L

2033/1

1400

48,47

18,60

41

Săcueni

Moldvai Alex, Moldvai Margareta

1336

L

2033/1

1400

48,12

18,50

42

Săcueni

Milotai Francisc

1322

L

2033/2

1400

47,84

15,30

43

Săcueni

Nagy Julianna

1096

L

2033/1

4200

143,11

55,00

44

Săcueni

Szondi Istvan

432

L

2033/1

6000

214,50

82,30

45

Săcueni

Szabo Sandor

447

A

2033/1

7400

301,57

253,30

46

Săcueni

Szabo Sandor

447

A

2033/1

1700

79,02

66,40

47

Săcueni

Sicula Magdolna

11447

A

2033/1

5000

268,91

225,80

48

Săcueni

Consiliul Local

 

A

2033/1

3356

225,31

189,20

49

Săcueni

Consiliul Local

 

L

1348

4336

621,13

248,50

50

Săcueni

Parohia Reformată Oradea - Episcopia Bihor

AD.3/251

L

1348

1200

137,48

55,00

51

Săcueni

Hunyadi Janos, Varga Nona, Izso Margit

1935

L

1348

3900

381,68

152,60

52

Săcueni

Timar Vasile, Timar Maria

841

L

1348

3900

346,69

138,60

53

Săcueni

Szabo Maria

728

L

1348

4200

350,97

140,40

54

Săcueni

Szakal losif, Kiss luliu, Kiss Zoltan

2312

L

1348

2500

205,07

82,00

55

Săcueni

Nagy loan

1420

L

1348

2100

170,59

68,30

56

Săcueni

Bako Ileana

1436

L

1348

2400

219,83

87,90

57

Săcueni

Toth Adalbert

1321

L

1348

5000

398,55

159,40

58

Săcueni

Eszenyi Goiles Maria

4483

L

1348

5300

395,15

151,70

59

Săcueni

Major Ludovic-loan

522

L

1348

2500

157,26

60,40


60

Săcueni

Major J. Emma

1869

L

1348

2770

151,49

58,20

61

Săcueni

Borozsnyai Stefan, Major Ludovic loan

501

L

1348

2700

130,42

50,00

62

Săcueni

Roman Jozsef

527

L

1348

2700

121,62

46,70

63

Săcueni

Szabo Martin

981

L

1348

1800

78,50

30,10

64

Săcueni

Szucs Francisc

4558

L

1348

4000

169,12

64,90

65

Săcueni

Szabo Etelka

441

L

1348

3200

130,26

50,00

66

Săcueni

Melan Terez, Melan loan

50

L

1348

4500

189,85

73,00

67

Săcueni

Buus Magdolna

4564

A

1341

3400

12,95

10,90

68

Săcueni

Buus Magdolna

4564

A

1339

2000

433,68

364,30

69

Săcueni

Parohia Reformată Oradea - Episcopia Bihor

Ad. 3/251

L

1199

2300

257,60

103,00

70

Săcueni

Papp Zoltan

2174

L

1199

3000

378,33

151,40

71

Săcueni

Bartus Stefan, Varga Ghizela

784

L

1199

3100

402,52

161,00

72

Săcueni

Paluska Jozsef

654

L

1199

3000

393,92

157,60

73

Săcueni

Cosmma Nicolae, Platina Mina, Szilagyi Alex

1918

L

1199

3000

397,56

159,00

74

Săcueni

Tolcser Margit

732

L

1199

3000

397,39

159,00

75

Săcueni

Luczas Gy Juliana

1957

L

1199

2200

290,22

116,10

76

Săcueni

Pallagi Sandor, Pallagi Jozsef, Mateut Maria

1753

V

1199

5500

726,11

290,50

77

Săcueni

Pallagi Sandor

313

L

1200

1500

196,55

78,60

78

Săcueni

Gacsadi Karoly

2232

V

1199

3500

415,04

166,00

79

Săcueni

Nagy S. Ester

339

L

1199

2900

241,74

96,80

80

Săcueni

BordasA. Irina, Kiss I. Paraschiva, Balogh A. Paraschiva

2121

V

1199

6200

516,16

206,50

81

Săcueni

Baranyi Gyorgy, Galajda Laszlo

421

V

1199

2700

221,66

88,60

82

Săcueni

Szabo Piroska

2180

L

1199

2000

162,60

65,00

83

Săcueni

Cosmma Nicolae, Platina Mina, Szilagyi Alex

1918

L

1199

2200

177,88

71,10

84

Săcueni

Marczin Jozsef

2467

V

1199

3000

242,60

97,00

85

Săcueni

Marczin Jozsef

2467

A

1199

1100

89,76

78,50

86

Săcueni

Parohia Reformată Oradea - Episcopia Bihor

Ad. 3/251

A

1199

5000

428,98

375,40

87

Săcueni

Parohia Reformată Oradea - Episcopia Bihor

Ad. 3/251

A

1199

6900

1.070,40

936,60

88

Săcueni

Egeresi Balint

1455

L

1199

2300

190,97

73,30

89

Săcueni

Sipos Terezia

1757

L

1199

1600

127,42

49,00

90

Săcueni

Erdei Gavril

1407

L

1199

2300

174,46

67,00

91

Săcueni

Szabo Janos

AdeV.143 An.2a/143

L

1199

2200

158,02

60,70

92

Săcueni

Pal I. Ferencz

2045

A

1199

5800

372,80

313,20

93

Săcueni

Kovacs Margit

631

L

1199

3200

183,18

70,30

94

Săcueni

Pap Jozsef

1736

V

1199

4300

240,14

92,20


0

1

2

3

4

5

6

7

8

95

Săcueni

Kiss Imre

12346

A

1199/11

2700

2.156,79

1.811,80

96

Săcueni

Medve Agneta-Elisabeta, Vadkerti Ileana, Nagy Ileana, Vadkerti Alexandru, FoczeAgneta

2035

L

1199

4300

243,49

93,50

97

Săcueni

Bordas Bârna, Bordas Ferencz, Szalai Magdolna, Bordas Istvan

2627

V

1199

2000

148,06

56,90

98

Săcueni

Gabor Irma-Margareta

3988

A

1199

2100

156,45

131,40

99

Săcueni

Heipach Eva

1430

A

1199

1000

74,23

62,40

100

Săcueni

Tatai A. Gheorghe

1962

L

1199

3600

268,89

103,20

101

Săcueni

Szilagyi Magdolna

348

A

1199

5100

407,25

342,10

102

Săcueni

Parohia Reformată Oradea - Episcopia Bihor

Ad. 3/251

A

1199

5100

655,55

550,70

103

Săcueni

Comisia locala de fond funciar*

 

A

 

33491

161,39

135,60

104

Săcueni

Csokmai losif

3511

A

1199

5000

94,81

79,70

105

Săcueni

Guba Imre

An.9A/27

A

 

5000

96,07

80,60

106

Săcueni

Kaszonyi Vasile

3512

A

1365

5000

95,91

80,50

107

Săcueni

Belenyesi Jozsef

An.9A/64

A

 

5000

94,91

79,70

108

Săcueni

Balla Imre, Zoltan B. Sandor

2515

A

 

25000

443,16

372,20

109

Săcueni

Medve Agneta-Elisabeta, Vadkerti Ileana, Nagy Ileana, Vadkerti Alexandru, FoczeAgneta

2035

L

1199

4000

50,17

19,30

110

Săcueni

Bordas Bârna, Bordas Ferencz, Szalai Magdolna, Bordas Istvan

2627

V

1199

4200

64,45

24,70

111

Săcueni

Heipach Eva

1430

A

1199

4100

67,34

56,50

112

Săcueni

Fecser Alajos

788

A

1601

27500

434,01

364,60

113

Săcueni

Parohia Reformată Oradea - Episcopia Bihor

Ad. 3/251

A

 

5100

233,97

204,80

114

Săcueni

Bokor Sandor, Bokor Susana

 

A

nr. cad. 394

90800

4.952,59

4333,50

115

Săcueni

Bokor Sandor, Bokor Susana

 

A

nr. cad. 395

85700

6.043,19

5287,80

116

Săcueni

Bokor Sandor, Bokor Susana

 

V

nr. cad. 396

7800

542,67

217,10

117

Săcueni

Pallagi Sandor

313

V

1159

3500

1.395,98

558,40

118

Săcueni

Foldesi Margit

12

V

1159

4300

1.660,09

664,00

119

Săcueni

Csehik Margit

708

V

1159

4200

1.374,71

549,90

120

Săcueni

Tarsonyi Maria

1204

V

1159

2700

794,81

317,90

121

Săcueni

Tarsonyi Maria

1204

A

1159

300

84,23

73,80

122

Săcueni

Balla Imre, Balla Sandor, Gyurcsik Terez, Gyurcsik Zoltan, Gyurcsik Anna, Farkas Julianna

1204

V

1159

2700

720,41

288,10

123

Săcueni

Gyurcsik Ana

1917

V

1159

2700

644,95

258,00

124

Săcueni

BancsikAdalbert

2230

V

1159

2400

513,85

205,50

125

Săcueni

Hajdu Anna lldiko

8831

V

1137

17395

2.991,88

1196,80

126

Săcueni

Kisded Stefan

13348

A

1137

5189

852,20

745,60

127

Săcueni

Szucs Tamas Jozsef

8833

V

1050

31208

5.036,33

2014,50

128

Săcueni

Szucs Tamas Jozsef

8833

F

1054

3318

599,46

374,60


129

Săcueni

Penkert Mihaly

 

A

nr. cad. 196

80000

78,10

65,60

130

Săcueni

Kugler Elisabeta

1422

V

1080

1700

30,86

11,90

131

Săcueni

Bokor Stefan

582

V

1080

2000

271,31

104,20

132

Săcueni

Bokor Stefan

590

V

1080

2100

338,23

135,30

133

Săcueni

Pocs A. Stefan

1993

V

1080

1800

331,04

132,40

134

Săcueni

Becsi Lidia, Engel Maria, Becsi Elisabeta

2486

V

1080

10000

1.937,69

775,10

135

Săcueni

Asociatia Composesoratul Săcueni

14397

P

1080

30000

4.853,79

3822,40

136

Săcueni

S.C. Sabin Agro - S.R.L

 

A

1034 nr. cad. 50824

25800

1.965,59

1719,90

137

Săcueni

Bacter F. Ana, Cseppento F. Margareta, Moga F. Irina, Kiss F. Ferencz

2095

A

1034

12100

621,24

543,60

138

Săcueni

Zsufa Erzsebet

2270

A

1034

13500

632,52

553,50

139

Săcueni

Linear S. Ileana, Daroczi S. Floarea, Varga S. Maria

2123

A

1034

10300

504,75

441,60

140

Săcueni

Vajna Julianna - Erzsebet

1511

A

1034

11400

670,99

587,10

141

Săcueni

Timar Irma

2072

A

1034

29100

2.193,93

1919,80

142

Săcueni

Pocs Ana

1418

A

1034

15500

1.469,69

1286,00

143

Săcueni

Balogh J. Eszter

2418

A

1034

26600

2.523,17

2207,80

144

Săcueni

Balogh Anna

2555

A

1034

36800

117,58

98,80

145

Săcueni

Lengyel A. Adalbert

278

A

638

33500

1.189,00

1040,40

146

Săcueni

Langyel Irina,Manyi Jozsef

1768

A

638

11500

2.044,96

1789,40

147

Săcueni

Mate K. Bârna

1532

A

638

8600

1.426,71

1248,40

148

Săcueni

Mate K. Bârna

1839

 

638

19800

1.227,10

1073,80

149

Săcueni

Kokes Maria, Bartha Irina

1217

A

638

10900

549,66

481,00

150

Săcueni

Kokes Jozsef

279

A

638

43600

2.336,79

2044,80

151

Săcueni

Ruska I. Irene

2040

A

638

12600

632,34

553,30

152

Săcueni

Ruska Irene

2443

A

638

30000

1.394,93

1220,60

153

Săcueni

Hasznosi L. Elisabeta

277

A

638

23700

1.354,99

1185,60

154

Săcueni

Ruska Irene, Pozsony Ludovic, Szamos Elisabeta

1209

A

638

6500

409,78

358,50

155

Săcueni

Comisia locală de fond funciar*

 

A

638

9156

880,10

770,10

156

Săcueni

Kokovics Julianna

966

A

638

25400

2.680,33

2345,30

157

Săcueni

Pozsony Zoltan, Pozsony Palma

1632

A

616/1

36500

139,99

117,60

158

Săcueni

Pozsonyi Zoltan

984

A

616/1

59200

644,67

541,60

159

Săcueni

Szamos Julianna

3058

A

616/1

2200

180,99

152,00

160

Săcueni

Szamos S. Juliana, Szakacs S. Stefan

3063

A

616/1

9900

770,03

646,80

161

Săcueni

Szamos Maria

1862

A

616/1

13600

1.022,88

895,00

162

Săcueni

Szamos S. losif

2135

A

616/1

22200

1.374,42

1202,60

163

Săcueni

Szakal losif, Kiss Gyula, Kiss Zoltan

730

A

609

13600

644,53

564,00

164

Săcueni

Kolman Jozsef

1557

A

1601

5700

271,79

237,90

165

Săcueni

Csaplar lozsef

795

A

614

8000

388,37

339,90

166

Săcueni

Csaplar Jozsef, Csaplar loan

689

A

614

14200

725,89

635,10


0

1

2

3

4

5

6

7

8

167

Săcueni

Szecsei K. Carol

2046

A

614

11600

687,34

601,40

168

Săcueni

Galamb Sandor

789

A

609

27800

2.010,88

1759,50

169

Săcueni

DudasAna

792

A

609

18100

1.494,27

1307,50

170

Săcueni

Hunyadi Janos, Varga Nona, Izso Margit

1935

A

614

5600

499,37

437,00

171

Săcueni

Varga Nona

687

A

614

5500

573,85

502,10

172

Săcueni

Schilder Nona, Braso Elisabeta, Szodrai Francisc

843

A

614

10800

922,88

807,50

173

Săcueni

Gardo Ida, Milotai Adel

284

A

614

11000

892,96

781,40

174

Săcueni

Hasznosi S. Rozalia, Nagy S. Irina

1998

A

614

21100

1.612,84

1411,30

175

Săcueni

Kalmar Gyula

723

A

645

11500

802,09

701,90

176

Săcueni

Nagy Vasile loan, Dubai Anna

691

A

609

27500

1.979,03

1731,60

177

Săcueni

Bordas Bârna, Bordas Ferencz, Szalai Magdolna, Bordas Istvandubai Anas

2627

A

609

10000

844,77

739,10

178

Săcueni

Zsiros Viorica, Toth Lajos

16064

A

609

7600

586,56

513,30

179

Săcueni

Comisia Locală de Fond Funciar*

 

A

609

16560

435,81

381,40

180

Săcueni

Karacsony Augustin

2372

A

609

3400

462,48

404,60

181

Săcueni

Nemes Adelheid

2416

A

609

2000

189,09

165,50

182

Săcueni

Markus S. Sigismund

2369

A

609

1900

192,31

168,30

183

Săcueni

llles I. Irma

2381

A

609

6000

464,29

406,30

184

Săcueni

Fassie I. Lucretia

2414

A

609

17000

722,75

632,40

185

Săcueni

Comisia Locală de Fond Funciar*

 

A

609

5000

166,07

145,30

186

Săcueni

Pali Estera

2414

A

609

3000

169,56

148,40

187

Săcueni

Comisia Locală de Fond Funciar*

 

A

609

2008

149,42

130,80

188

Săcueni

Vince L. Maria, Palfi L. Irina

2757

A

609

2300

175,70

153,80

189

Săcueni

Raksi A. Alexandru

2380

A

609

2300

175,24

153,40

190

Săcueni

Lelek Matilda, Horvath losif

2758

A

609

4600

349,06

305,40

191

Săcueni

Lelek F. Etelka, Bordas F. Gizella

2365

A

609

2200

176,95

154,90

192

Săcueni

Markus S. Sigismund

2379

A

609

2400

199,99

175,00

193

Săcueni

Comisia Locală de Fond Funciar*

 

A

609

5500

192,00

168,00

194

Săcueni

Batori Alexandru-losif

2354

A

609

2500

194,32

170,00

195

Săcueni

Comisia Locală de Fond Funciar*

 

A

609

55229

2.512,76

2198,60

196

Săcueni

Szaniszlai C. Caterina-Margareta

2352

A

609

2000

345,75

302,50