MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 577/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 577         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 august 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

677. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

678. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intentie semnate de autoritătile române la Bucuresti la 10 martie 2011 si aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 25 martie 2011

 

679. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intentie, semnată de autoritătile române la Bucuresti la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 7 ianuarie 2011 si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

 

680. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România si Confederatia Elvetiană, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2011, de amendare a Conventiei dintre România si Confederatia Elvetiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere si a Protocolului, semnate la Bucuresti la 25 octombrie 1993

 

681. - Decret privind conferirea Ordinului Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

161. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 29/2011 privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor în Ministerul Administratiei si Internelor

 

1.995. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

26. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2011

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 65/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Tatu Ion Costel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 9 august 2011.

Nr. 677.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intentie semnate de autoritătile române la Bucuresti la 10 martie 2011 si aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 25 martie 2011

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 142 din 6 iulie 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Scrisoarea de intentie semnată de autoritătile române la Bucuresti la 10 martie 2011 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 25 martie 2011 si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 9 august 2011.

Nr. 678.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intentie, semnată de autoritătile române la Bucuresti la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 7 ianuarie 2011 si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.  99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 143 din 6 iulie 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Scrisoarea de intentie, semnată de autoritătile române la Bucuresti la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 7 ianuarie 2011 si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 9 august 2011.

Nr. 679.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România si Confederatia Elvetiană, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2011, de amendare a Conventiei dintre România si Confederatia Elvetiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere si a Protocolului, semnate la Bucuresti la 25 octombrie 1993

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 145 din 20 iulie 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul dintre România si Confederatia Elvetiană, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2011, de amendare a Conventiei dintre România si Confederatia Elvetiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere si a Protocolului, semnate la Bucuresti la 25 octombrie 1993, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 9 august 2011.

Nr. 680.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor, în semn de apreciere pentru implicarea, cooperarea si spiritul de echipă în actiunile de combatere a traficului de droguri,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului maior Carlos Ramon Cadinanos Anton si domnului maior Francisco Javier Zorzo Garcia-Carrasco din Garda Civilă a Regatului Spaniei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 681.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 29/2011 privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor în Ministerul Administratiei si Internelor

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 29/2011 privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor în Ministerul Administratiei si Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 22 februarie 2011, se modifică după cum urmează:

- La articolul 1, litera a) va avea următorul cuprins: ,,a) la nivel centralizat, de către Directia generală logistică si Directia administrare si achizitii pentru comunicatii si tehnologia informatiei din subordinea Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei, fiecare pe domeniul său de competentă, pentru toate unitătile Ministerului Administratiei si Internelor;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 5 august 2011.

Nr. 161.


 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate

 

Luând în considerare Referatul Administratiei Fondului pentru Mediu nr. 95.632 din 12 iulie 2011 privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 2/2010 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 iulie 2011.

Nr. 1.995.

 

ANEXĂ

 

GHID DE FINANTARE

a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Rolul ghidului de finantare

 

(1) Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ având rolul de a furniza informatii esentiale privind derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, denumit în continuare program.

(2) Ghidul contine dispozitii privind:

a) sursa de finantare, suma prevăzută si durata de aplicare a programului;

b) cuantumul si conditiile de acordare a primei de casare;

c) categoriile de persoane eligibile si criteriile de eligibilitate;

d) participarea persoanelor eligibile în cadrul programului.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

(1) în sensul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritatea - Administratia Fondului pentru Mediu;

b) colector - operator economic, cu sau fără personalitate juridică, cu sediul social ori sediul profesional în România, autorizat să desfăsoare activităti de colectare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, cu modificările si completările ulterioare;

c) criterii de eligibilitate - cerinte, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ;

d) masină agricolă autopropulsată - vehicul cu motor, având cel putin două axe, destinat din fabricatie utilizării în agricultură;

e) masină agricolă autopropulsată nouă - masină agricolă autopropulsată care nu a fost niciodată înregistrată si care nu a fost utilizată potrivit destinatiei acesteia;

f) masină agricolă autopropulsată uzată - orice masină agricolă autopropulsată, cu o vechime de cel putin 10 ani de la anul fabricatiei, care contine cumulativ următoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricatie;

g) proprietar acceptat - proprietarul al cărui dosar de acceptare a fost aprobat de Autoritate;

h) proprietar înscris - proprietarul care a obtinut de la producătorul validat nota de înscriere;

i) primă de casare - parte din pretul de achizitie a unui tractor nou sau a unei masini agricole autopropulsate noi, sustinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui tractor uzat sau a unei masini agricole autopropulsate uzate;

j) producător - persoană juridică română, operator economic producător de tractoare si/sau masini agricole autopropulsate ori importator autorizat de tractoare si/sau masini agricole autopropulsate noi sau distribuitor autorizat al acestora;


k) producător validat - producătorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;

l) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată, în interiorul căreia: producătorul poate depune la Autoritate dosarul de validare; proprietarul poate depune la Autoritate dosarul de acceptare;

m) tractor- vehicul cu motor, cu roti sau senile, având cel putin două axe, a cărui functie principală rezultă din puterea sa de tractiune si care este conceput pentru a tracta, împinge, purta sau actiona diverse utilaje si masini interschimbabile utilizate în exploatările agricole ori forestiere sau pentru alte lucrări ori pentru tractarea remorcilor;

n) tractor nou - tractorul care nu a fost niciodată înmatriculat/înregistrat si care nu a fost utilizat potrivit destinatiei acestuia;

o) tractor uzat - orice tractor, cu o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricatiei, care contine cumulativ următoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricatie.

(2) în sensul prezentului ghid, prin proprietari se întelege:

a) producători agricoli care detin în proprietate tractoare si/sau masini agricole autopropulsate uzate înmatriculate/înregistrate pe numele lor: persoane fizice si mostenitorii acestora, precum si persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările si completările ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizatii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrate în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor viticole, Registrul national al exploatatiilor, alte evidente funciare, care exploatează terenuri agricole si/sau detin, cresc ori exploatează animale, după caz, individual sau în forme de asociere conform legislatiei în vigoare, care îsi desfăsoară activitatea în domeniul productiei agricole primare;

b) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările si completările ulterioare, care detin în proprietate tractoare si/sau masini agricole autopropulsate uzate înmatriculate/înregistrate pe numele lor, cu exceptia proprietarilor definiti la lit. a);

c) persoane juridice române, cu exceptia proprietarilor definiti la lit. a), care detin în proprietate tractoare si/sau masini agricole autopropulsate uzate înmatriculate/înregistrate pe numele lor: unităti administrativ-teritoriale, unităti si institutii de învătământ, unităti apartinând cultelor recunoscute în România, institutii publice, operatori economici si organizatii neguvernamentale.

(3) în sensul alin. (2) lit. a), fac parte din grupuri de producători sau din organizatii de producători următoarele forme juridice:

a) societătile comerciale, constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;

b) societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, înfiintate conform Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;

c) asociatiile si fundatiile, constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare;

d) cooperativele agricole, înfiintate conform Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificările si completările ulterioare;

e) orice altă formă juridică de asociere constituită conform legislatiei în vigoare.

(4) în cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:

a)ANPM - Agentia Natională pentru Protectia Mediului;

b) APDRP - Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit.

 

ARTICOLUL 3

Obiectul, scopul si obiectivele programului

 

(1) Obiectul programului îl reprezintă finantarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma primei de casare, pentru achizitionarea tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate noi, mai putin poluante, în schimbul predării spre casare a tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate uzate.

(2) Scopul programului îl constituie îmbunătătirea calitătii mediului prin înnoirea Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate.

(3) Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protectie a mediului de interes general:

a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului si sănătătii populatiei, cauzate de emisiile de gaze de esapament de la tractoarele si masinile agricole autopropulsate uzate;

b) diminuarea efectelor poluării solului si apei cauzate de scurgerile de substante periculoase de la tractoarele si masinile agricole autopropulsate uzate;

c) prevenirea generării deseurilor si atingerea obiectivelor privind recuperarea si valorificarea deseurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.

 

ARTICOLUL 4

Caracterul programului si aria geografică de aplicare

 

Programul are caracter anual si se aplică la nivel national.

 

ARTICOLUL 5

Sursa de finantare si suma prevăzută pentru derularea programului

 

(1) Finantarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.

(2) Programul se derulează în limita fondurilor prevăzute cu această destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

 

ARTICOLUL 6

Prima de casare

 

(1) Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca aceasta să depăsească 40% din pretul de achizitie, pret care nu include TVA, al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi.

(2) Cuantumul primei de casare se scade de către producătorul validat din pretul de comercializare al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi, diferenta fiind asigurată de către proprietarul beneficiar din surse financiare proprii si/sau surse financiare complementare: credite bancare sau finantare în baza unui contract de leasing financiar.

(3) Proprietarul poate beneficia de mai multe prime de casare, prin achizitionarea mai multor tractoare si/sau masini agricole autopropulsate noi, în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de tractoare si/sau masini agricole autopropulsate uzate aflate în proprietatea sa.

(4) Proprietarii persoane fizice, precum si mostenitorii acestora, mentionati la art. 2 alin. (2) lit. a), pot beneficia de prima de casare si în situatia în care s-au asociat în vederea achizitionării în coproprietate a unui tractor nou si/sau a unei masini agricole autopropulsate noi, pentru desfăsurarea unor activităti agricole specifice. În această situatie, fiecare proprietar sau mostenitor al acestuia beneficiază de o primă de casare în sumă de cel mult 17.000 lei, cu conditia ca asociatii să achizitioneze în coproprietate un tractor nou sau o masină agricolă autopropulsată nouă, iar cuantumul cumulat al primelor de casare să nu depăsească 40% din pretul de achizitie, pret care nu include TVA, al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi.

 

CAPITOLUL II

Categorii de persoane eligibile si criterii de eligibilitate

 

ARTICOLUL 7

Producătorul

 

Este eligibil pentru a participa în cadrul programului producătorul care îndeplineste cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) este operator economic cu personalitate juridică română, legal constituit, si desfăsoară activităti economice pe teritoriul României;

b) are ca obiect de activitate productia de tractoare si/sau masini agricole autopropulsate si/ori comercializarea de tractoare si/sau masini agricole autopropulsate noi (conform Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN Rev. 2, clasa 2830 - Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultură si exploatări forestiere si/sau clasa 4661 - Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor);

c) detine autorizatiile/acordurile/avizele necesare desfăsurării activitătii;

d) are îndeplinite obligatiile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare; în situatia în care producătorul are de recuperat TVA, iar diferenta dintre valoarea obligatiilor de plată la bugetul de stat si valoarea TVA este 0, se consideră că acesta este eligibil;

e) nu este înregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală, precum si cu fapte care privesc disciplina financiară;

f) are deschis sau intentionează să deschidă la Trezoreria Statului contul 50.70.24 - Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finantare sau cofinantare nerambursabilă a proiectelor pentru protectia mediului;

g) nu se află în stare de insolventă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operatională, administrare specială, nu are suspendate ori restrictionate activitătile economice, nu se află într-o altă situatie similară legal reglementată;

h) nu face obiectul unei proceduri legale în justitie pentru situatiile prevăzute la lit. g), precum si pentru orice altă situatie similară;

i) nu sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului;

j) în cadrul sesiunii precedente a programului a respectat în integralitate prevederile ghidului si nu a încălcat clauzele stipulate prin actele juridice încheiate cu Autoritatea.

 

ARTICOLUL 8

Proprietarul

 

Este eligibil pentru a participa în cadrul programului proprietarul care îndeplineste, după caz, următoarele criterii:

a) actionează în nume propriu ori s-a asociat în sensul prevederilor art. 6 alin. (4);

b) are îndeplinite obligatiile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul de stat, bugetul local sau, după caz,

către bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare; în situatia în care proprietarul are de recuperat TVA, iar diferenta dintre valoarea obligatiilor de plată la bugetul de stat si valoarea TVA este 0, se consideră că acesta este eligibil;

c) nu a obtinut si nu este pe cale să obtină finantare pentru achizitionarea unuia sau a mai multor tractoare si/sau masini agricole autopropulsate noi si/sau second-hand prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare;

d) nu este considerat întreprindere în dificultate potrivit cap. 2 sectiunea 2.1. din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004, respectiv, după caz, nu se află în stare de insolventă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiintare, închidere, inclusiv închidere operatională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restrictionate activitătile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situatie similară legal reglementată;

e) nu a fost si nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind incompatibil cu piata comună ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurentei;

f) în cazul proprietarului definit la art. 2 alin. (2) lit. b) si c), valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal în cursul căruia depune dosarul de acceptare în program), cumulată cu valoarea primei de casare solicitată, nu depăseste echivalentul în lei, la data aprobării dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere);

g) nu are ca obiect de activitate comercializarea, inclusiv în sistem leasing, si/sau exportul de tractoare si/ori masini agricole autopropulsate.

 

ARTICOLUL 9

Conditii de acordare a primei de casare

 

Proprietarul care întruneste criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 8 beneficiază de prima de casare în următoarele conditii:

a) s-a înscris la un producător validat în vederea achizitionării unui tractor nou sau a unei masini agricole autopropulsate noi, obtinând o notă de înscriere;

b) i-a fost aprobat de către Autoritate dosarul de acceptare si este inclus în lista proprietarilor acceptati, publicată pe pagina de internet a Autoritătii;

c) a predat spre casare unui colector tractorul uzat sau masina agricolă autopropulsată uzată;

d) a radiat la autoritatea competentă tractorul uzat sau masina agricolă autopropulsată uzată, obtinând certificatul de radiere;

e) achizitionează tractorul nou sau masina agricolă autopropulsată nouă de la producătorul validat care i-a eliberat nota de înscriere.

 

ARTICOLUL 10

Conditii de asigurare a conformitătii cu normele comunitare

 

(1) în cazul proprietarilor prevăzuti la art. 2 alin. (2) lit. a):

a) prima de casare se acordă cu respectarea cerintelor cuprinse în cadrul art. 4 din Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în agricultură si silvicultură în perioada 2007- 2013, denumite în continuare Linii directoare, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 319 din 27 decembrie 2006;

b) prima de casare se acordă în conformitate cu Decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat C (2011) 4981 final;


c) pentru a se asigura că prin acordarea primei de casare nu se realizează o dublă finantare pentru acelasi beneficiar si aceleasi costuri eligibile, Autoritatea încheie un protocol cu APDRP;

d) prima de casare se acordă dacă sunt depuse de către proprietari declaratiile pe propria lor răspundere privind ajutoarele de stat primite pentru aceleasi costuri eligibile; formularul declaratiei pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) în cazul proprietarilor prevăzuti la art. 2 alin. (2) lit. b) si c):

a) prima de casare se acordă în baza schemei intitulate Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379 din 28 decembrie 2006;

b) schema de minimis se aprobă prin dispozitie a presedintelui Autoritătii si se transmite în termenul legal, spre informare, Consiliului Concurentei;

c) prima de casare se acordă dacă sunt depuse de către proprietari declaratiile privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal în cursul căruia s-au înscris în program); formularul declaratiei privind ajutorul de minimis este prevăzut în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Participarea în cadrul programului

 

SECTIUNEA 1

Producătorul

 

ARTICOLUL 11

Sesiunea de înscriere în vederea validării

 

(1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea validării producătorilor.

(2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere se aprobă prin dispozitie a presedintelui Autoritătii.

(3) Dispozitia prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autoritătii, cu cel putin 5 zile înainte de data deschiderii sesiunii de înscriere.

(4) Producătorul care întruneste cumulativ criteriile de eligibilitate poate depune dosarul de validare în cadrul sesiunii de înscriere a producătorilor.

 

ARTICOLUL 12

Continutul dosarului de validare

 

Dosarul de validare a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de validare a producătorului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3, în original, semnată si stampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b) actul de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de validare a producătorului este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie;

d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie;

e) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul social producătorul, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în care să fie mentionate: atributele de identificare a producătorului, codul unic de înregistrare, reprezentantii legali, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, situatia juridică, precum si sediile secundare si punctele de lucru;

f) certificatul de înregistrare fiscală, în copie;

g) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau copie legalizată;

h) certificatul de atestare fiscală privind obligatiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau copie legalizată;

i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îsi are sediul social producătorul, precum si, după caz, certificatul de atestare fiscală emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială functionează punctul de lucru mentionat în cererea de validare, aflate în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau copii legalizate;

j) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau copie legalizată;

k) actul doveditor al calitătii de importator ori de reprezentant autorizat al producătorului/importatorului de tractoare si/sau masini agricole autopropulsate noi, în copie;

l) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 - Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finantare sau cofinantare nerambursabilă a proiectelor pentru protectia mediului, în copie; prin exceptie, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului, în original si copie.

 

ARTICOLUL 13

Depunerea dosarului de validare

 

(1) Dosarul de validare se depune legat, paginat si opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autoritătii.

(2) Plicul continând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea receptionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.

(3) Plicul continând dosarul de validare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informatii:

a) denumirea completă si adresa sediului social;

b) titlul: “Dosar de validare în Programul de stimulare a înnorii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul........” - producător;

c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.

(4) La data receptionării plicului continând dosarul de validare, acesta primeste de la registratura Autoritătii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.

 

ARTICOLUL 14

Validarea

 

(1) Validarea are loc în urma analizei si evaluării cuprinsului documentelor continute în dosarul de validare, efectuată de o comisie de analiză si evaluare, denumită în continuare comisia de validare.

(2) Comisia de validare se constituie prin dispozitie a presedintelui Autoritătii.


(3) Comisia de validare verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate si completează fisa de evaluare a eligibilitătii producătorului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

(4) Comisia de validare poate solicita producătorului orice document suplimentar, clarificare si/sau informatie, dacă pe parcursul analizei se constată necesitatea furnizării acestuia/acesteia.

(5) Atrag respingerea dosarului de validare:

a) nerespectarea în cadrul sesiunii precedente a programului a prevederilor ghidului si/sau încălcarea clauzelor stipulate prin actele juridice încheiate cu Autoritatea, conform referatului transmis de către Directia implementare proiecte din cadrul Autoritătii;

b) documentele care sunt ilizibile sau care contin stersături ori modificări, precum si cele incomplete sau care contin date si informatii neconforme realitătii;

c) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si constatarea de neconcordante în cuprinsul documentelor prezentate;

d) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum si constatarea existentei unei situatii care poate afecta desfăsurarea activitătilor producătorului în cadrul programului;

e) netransmiterea în termen de 5 zile lucrătoare a documentelor suplimentare, clarificărilor si/sau informatiilor solicitate de către comisia de validare potrivit alin. (4).

(6) Comisia de validare înaintează Comitetului director al Autoritătii centralizatoarele cuprinzând producătorii propusi spre validare si producătorii respinsi în urma analizei si evaluării, cu indicarea motivelor respingerii.

(7) Comitetul director avizează si propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autoritătii centralizatorul cuprinzând producătorii propusi spre validare. Comitetul director analizează si aprobă centralizatorul continând producătorii respinsi de comisia de validare.

(8) Comitetul de avizare aprobă validarea producătorilor în baza propunerii Comitetului director.

(9) Lista producătorilor respinsi se publică pe pagina de internet a Autoritătii.

 

ARTICOLUL 15

Contractul de finantare nerambursabilă

 

(1) Contractul de finantare nerambursabilă, denumit în continuare contract, reprezintă actul juridic încheiat între Autoritate si producătorul validat, în temeiul căruia se asigură decontarea primei de casare.

(2) Prin contract se stabilesc:

a) marca tractorului nou comercializat si/sau a masinii agricole autopropulsate noi comercializate prin program;

b) data depunerii documentelor necesare decontării;

c) drepturile si obligatiile Autoritătii, precum si drepturile si obligatiile producătorului validat.

(3) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 5.

(4) Orice modificare si/sau completare a contractului pentru finantare si a anexelor acestuia se face cu acordul părtilor, prin act aditional. În cazul în care solicitarea de modificare si/sau completare a contractului pentru finantare apartine beneficiarului, aceasta va fi prezentată cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data la care se doreste a se opera modificarea si/sau completarea.

(5) Contractul se redactează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

(6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părti si este valabil până la data de 12 decembrie inclusiv a anului de desfăsurare a programului.

(7) Se consideră renuntare la calitatea de producător validat neprezentarea producătorului pentru semnarea contractului într-un termen de maximum 10 zile de la data stabilită si comunicată acestuia de către Autoritate.

(8) Din partea producătorului validat, contractul se semnează de către reprezentantul său legal ori de către persoana împuternicită în mod expres prin împuternicire notarială, prezentată în original.

(9) Producătorul validat prezintă până cel mai târziu la data încheierii contractului cu Autoritatea originalele documentelor depuse în copie la dosar, pentru ca acestea din urmă să fie certificate “conform cu originalul” de către personalul Autoritătii.

(10) Lista producătorilor validati care au încheiat contracte cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autoritătii.

(11) Odată cu lista prevăzută la alin. (10), Autoritatea publică pe pagina de internet proprie si lista colectorilor, furnizată si actualizată periodic de către ANPM.

 

ARTICOLUL 16

Decontarea primei de casare

 

(1) Decontarea primelor de casare se efectuează lunar, prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza contractului încheiat între acesta si Autoritate si a cererii de decontare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Cererea de decontare se depune la Autoritate la data stabilită prin contract. La cererea de decontare se anexează următoarele documente:

a) lista proprietarilor beneficiari, pe suport hârtie, semnată si stampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită, în original;

b) lista prevăzută la lit. a), pe suport electronic;

c) facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achizitionării tractoarelor/masinilor agricole autopropulsate noi, în original si copii; după certificarea copiilor “conform cu originalul” de către personalul Autoritătii, facturile prezentate în original se restituie producătorului validat;

d) declaratia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care proprietarul beneficiar îsi exprimă în mod explicit optiunea de a achizitiona tractorul nou/masina agricolă autopropulsată nouă la sfârsitul perioadei de leasing, în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar;

e) certificatul de atestare fiscală privind obligatiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau copie legalizată;

f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îsi are sediul social producătorul, precum si certificatul de atestare fiscală emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială functionează punctul de lucru prin care sunt comercializate tractoarele si/sau masinile agricole autopropulsate noi în cadrul programului, aflate în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau copii legalizate;

g) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau copie legalizată.

(3) Lista proprietarilor beneficiari contine date de identificare privind:

a) producătorul validat: denumirea, numărul de înregistrare în registrul comertului, codul de identificare fiscală, adresa sediului social, numărul de telefon fix si mobil, faxul, adresa de e-mail;

b) proprietarul înscris: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numărul actului de identitate, adresa de domiciliu/resedintă, numărul de telefon fix si mobil, faxul, adresa de e-mail; denumirea, numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului/tribunal/judecătorie, după caz, codul de identificare fiscală, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numărul de telefon fix si mobil, faxul, adresa de e-mail;

c) tractorul uzat/masina agricolă autopropulsată uzată: marca, numărul de înmatriculare/înregistrare, numărul de identificare, seria motorului, anul fabricatiei, numărul certificatului de înmatriculare/înregistrare, seria/numărul certificatului de distrugere, seria/numărul certificatului de radiere;

d) seria, numărul si data facturii emise proprietarului beneficiar;

e) denumirea societătii de leasing, numărul si data perfectării contractului, precum si perioada de leasing prevăzută în cuprinsul acestuia, în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar;

f) indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială producătorul validat si proprietarul beneficiar au perfectat vânzarea-cumpărarea tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi;

g) indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială îsi are domiciliul ori resedinta proprietarul beneficiar.

(4) Lista proprietarilor beneficiari producători agricoli se prezintă separat de lista proprietarilor beneficiari care nu activează în sectorul productiei agricole.

(5) Responsabilitatea corectitudinii si realitătii datelor si/sau informatiilor înscrise în documentele depuse apartine în integralitate producătorului validat.

(6) După verificarea corectitudinii si a realitătii datelor si/sau informatiilor înscrise în documentele depuse, Autoritatea procedează la decontare sau comunică producătorului validat motivul pentru care nu poate fi efectuată decontarea.

(7) Cu exceptia facturilor depuse în original, toate documentele prezentate de către producătorul validat rămân în păstrarea Autoritătii.

(8) Ultima cerere de decontare se depune până cel mai târziu la data de 25 noiembrie, iar decontarea se efectuează până cel mai târziu la data de 12 decembrie a anului de desfăsurare a programului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Proprietarul

 

ARTICOLUL 17

Înscrierea la producătorul validat si obtinerea notei de înscriere

 

(1) Proprietarul se prezintă în vederea înscrierii la unul dintre producătorii validati numai după publicarea pe pagina de internet a Autoritătii a listei producătorilor validati care au încheiat contract cu Autoritatea.

(2) Producătorul validat întocmeste nota de înscriere în 3 exemplare: un exemplar pentru producător si două exemplare pentru proprietar; formularul notei de înscriere este prevăzut în anexa nr. 7.

(3) înscrierea proprietarului se concretizează prin eliberarea de către producătorul validat a notei de înscriere, în două exemplare.

(4) Valabilitatea notei de înscriere nu poate depăsi data de 23 noiembrie a anului de desfăsurare a programului.

(5) Responsabilitatea înscrierii proprietarului revine în exclusivitate producătorului validat. Producătorul validat răspunde de corectitudinea si realitatea datelor înscrise în cuprinsul notei de înscriere.

(6) Producătorul validat garantează proprietarului înscris comercializarea tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi, din al cărui/cărei pret de vânzare se scade contravaloarea primei de casare, sub rezerva îndeplinirii cumulative a următoarelor conditii:

a) proprietarul a fost acceptat de către Autoritate si se află inclus în lista proprietarilor acceptati, publicată pe pagina de internet a Autoritătii;

b) proprietarul a predat spre casare unui colector inclus în lista publicată conform art. 15 alin. (11) tractorul uzat/masina agricolă autopropulsată uzată si a obtinut certificatul de distrugere;

c) proprietarul a radiat la autoritatea competentă tractorul uzat/masina agricolă autopropulsată uzată si a obtinut certificatul de radiere;

d) proprietarul se prezintă în termenul de valabilitate al notei de înscriere pentru achizitionarea tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi.

(7) în cazul în care achizitionarea tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi nu se realizează ca urmare a culpei exclusive a producătorului validat, acesta are obligatia de a oferi proprietarului înscris si acceptat de către Autoritate, în maximum 90 de zile de la data de 12 decembrie a anului de desfăsurare a programului, posibilitatea achizitionării tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi, din al cărui/cărei pret se va scădea contravaloarea primei de casare.

 

ARTICOLUL 18

Sesiunea de înscriere în vederea acceptării de către Autoritate

 

(1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea acceptării proprietarilor.

(2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere, precum si suma alocată sesiunii se aprobă prin dispozitie a presedintelui Autoritătii.

(3) Dispozitia prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autoritătii, cu cel putin 5 zile înainte de data deschiderii sesiunii de înscriere.

(4) Proprietarul care întruneste criteriile de eligibilitate poate depune dosarul de acceptare în cadrul sesiunii de înscriere în vederea acceptării.

 

ARTICOLUL 19

Continutul dosarului de acceptare

 

(1) Dosarul de acceptare al proprietarului trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de finantare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 8, în original, semnată si stampilată de către proprietar sau, după caz, de către reprezentantul proprietarilor asociati, reprezentantul legal al proprietarului ori împuternicitul reprezentantului legal;

b) după caz, actul de identitate al proprietarului, actul de identitate al reprezentantului proprietarilor asociati însotit de actele de identitate ale proprietarilor asociati, actul de identitate al reprezentantului legal, în copie/copii;

c) actul de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finantare este semnată de către o persoană împuternicită de către reprezentantul legal al proprietarului; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie;

e) nota de înscriere eliberată de către producătorul validat, în original;

f) cu exceptia persoanelor fizice, certificatul de înregistrare fiscală, în copie;

g) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare,


în original sau copie legalizată; în cazul proprietarilor care s-au asociat în sensul art. 6 alin. (4), se depun certificatele de cazier fiscal pentru fiecare proprietar asociat;

h) certificatul de atestare fiscală privind obligatiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată; în cazul proprietarilor care s-au asociat în sensul art. 6 alin. (4), se depun certificatele de atestare fiscală privind obligatiile de plată către bugetul de stat pentru fiecare proprietar asociat;

i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îsi are, după caz, domiciliul/resedinta/sediul/sediul social/sediul profesional proprietarul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată; în cazul proprietarilor care s-au asociat în sensul art. 6 alin. (4), se depun certificatele de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local pentru fiecare proprietar asociat;

j) cu exceptia proprietarului persoană fizică, certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;

k) certificatul de înmatriculare/înregistrare a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, în copie legalizată;

l) cartea de identitate a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, dacă aceasta există, în copie legalizată;

m) în situatia în care din certificatul de înmatriculare/înregistrare si/sau cartea de identitate nu rezultă anul de fabricatie a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, se depune orice act de proprietate cu valoare juridică care poate atesta vechimea tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate, în copie legalizată: contract de vânzare-cumpărare, contract de donatie, contract de schimb, contract de partaj voluntar, certificat de mostenitor, hotărâre judecătorească, factură eto;

n) în cazul proprietarului producător agricol, declaratia pe propria răspundere privind ajutoarele de stat primite pentru aceleasi costuri eligibile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în original; în cazul proprietarului care nu are calitatea de producător agricol, declaratia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal în cursul căruia se înscrie în program), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în original;

o) în cazul proprietarului producător agricol, copie a documentului care atestă înscrierea, după caz, în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor viticole, Registrul national al exploatatiilor sau în alte evidente funciare.

(2) Dacă este cazul, dosarul de acceptare a proprietarului persoană fizică trebuie să cuprindă si următoarele documente:

a) certificatul de mostenitor sau, în situatia succesiunii pe cale judecătorească, sentinta civilă, în copie legalizată; atunci când certificatul de mostenitor ori sentinta civilă atestă existenta mai multor mostenitori, este necesară depunerea unei împuterniciri notariale, în original, prin care persoana care semnează în calitate de proprietar este expres mandatată să actioneze si să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama si în interesul tuturor comostenitorilor, în vederea: înscrierii la producătorul validat, înscrierii în vederea acceptării la Autoritate, predării spre casare a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, radierii de la autoritatea competentă a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate si achizitionării tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere;

b) certificatul de căsătorie sau actul administrativ eliberat de către autoritatea competentă, în copie legalizată, care atestă schimbarea/modificarea numelui si/sau prenumelui;

c) documentul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de resedintă, în copie legalizată, eliberat de către autoritatea competentă, în situatia în care adresa de domiciliu ori de resedintă înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare/înregistrare si cartea de identitate a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, dacă aceasta există.

(3) Dosarul de acceptare a proprietarilor care s-au asociat în sensul prevederilor art. 6 alin. (4) trebuie să contină si următoarele documente:

a) contractul de asociere, în original, care va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a proprietarilor asociati, datele de identificare a tractoarelor/masinilor agricole autopropulsate uzate, modalitatea de sustinere a diferentei până la pretul de comercializare a tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi (din sursele proprii ale proprietarilor asociati, credite bancare, leasing financiar), cota procentuală ce revine fiecărui proprietar asociat în vederea sustinerii diferentei de pret, inclusiv dobânzi, comisioane si alte costuri asimilate, proprietarul asociat care detine calitatea de reprezentant al proprietarilor asociati si pe numele căruia se va emite factura aferentă achizitionării tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi;

b) după caz, certificatele de mostenitor sau, în situatia succesiunilor efectuate pe cale judecătorească, sentintele civile, în copii legalizate; atunci când certificatul de mostenitor ori sentinta civilă atestă existenta mai multor mostenitori, este necesară depunerea unei împuterniciri notariale, în original, prin care persoana care s-a asociat este expres mandatată să actioneze si să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama si în interesul tuturor comostenitorilor, în vederea: încheierii contractului de asociere în baza căruia se efectuează înscrierea la producătorul validat si înscrierea în vederea acceptării la Autoritate, predarea spre casare a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, radierea de la autoritatea competentă a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate si achizitionarea tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere;

c) după caz, certificatul de căsătorie sau actul administrativ eliberat de către autoritatea competentă, în copie legalizată, care atestă schimbarea/modificarea numelui si/sau prenumelui proprietarului asociat;

d) după caz, documentul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de resedintă, în copie legalizată, eliberat de către autoritatea competentă, în situatia în care adresa de domiciliu ori de resedintă înscrisă în actul de identitate a proprietarului asociat diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare/înregistrare si cartea de identitate a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, dacă aceasta există.

(4) Dosarul de acceptare al proprietarului unitate administrativ-teritorială trebuie să cuprindă si hotărârea consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să contină acordul cu privire la casarea tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate si achizitionarea tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi prin program, datele de identificare a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, valoarea finantării solicitate (prima de casare) si modalitatea de asigurare si sustinere a diferentei până la acoperirea integrală a pretului de achizitionare a tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi.


(5) Dosarul de acceptare al proprietarului unitate sau institutie de învătământ trebuie să cuprindă si următoarele documente specifice:

a) dovada personalitătii juridice, în copie certificată “conform cu originalul”;

b) actul administrativ (decizia/dispozitia/ordinul, după caz) prin care a fost validat/numit conducătorul unitătii/institutiei de învătământ, în copie certificată “conform cu originalul”.

(6) Dosarul de acceptare al proprietarului unitate de cult trebuie să contină si următoarele documente specifice:

a) actul administrativ (hotărârea) de recunoastere a cultului căruia îi apartine unitatea, în copie;

b) actul de înfiintare a unitătii de cult, în copie certificată “conform cu originalul”;

c) actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/ dispozitia, după caz), prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unitătii de cult, în copie certificată “conform cu originalul”.

(7) Dosarul de acceptare al proprietarului institutie publică trebuie să cuprindă si următoarele documente specifice:

a) actul de înfiintare, în copie certificată “conform cu originalul”;

b) actul administrativ (ordinul/decizia/dispozitia, după caz), prin care a fost numit/validat conducătorul institutiei publice, în copie certificată “conform cu originalul”.

(8) Dosarul de acceptare al proprietarului organizatie neguvernamentală trebuie să cuprindă si următoarele documente specifice:

a) actul constitutiv, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie certificată “conform cu originalul”;

b) statutul, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie certificată “conform cu originalul”;

c) hotărârea adunării generale a organizatiei privind alegerea reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;

d) certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor, în copie certificată “conform cu originalul”;

e) certificatul eliberat de către instanta competentă, care atestă faptul că organizatia nu a fost radiată din Registrul asociatiilor si fundatiilor si nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată.

(9) Dosarul de acceptare al proprietarului persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială trebuie să cuprindă si următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare în registrul comertului emis de către oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul profesional proprietarul, în copie certificată “conform cu originalul”;

b) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul profesional proprietarul, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în care să fie mentionate: atributele de identificare a proprietarului, codul unic de înregistrare, reprezentantul legal, domeniul de activitate, situatia juridică, precum si sediul profesional si punctele de lucru.

(10) Dosarul de acceptare al proprietarului operator economic cu personalitate juridică trebuie să cuprindă si următoarele documente:

a) actul de înfiintare (actul constitutiv/contractul de societate/statutul sau actul administrativ), în formă actualizată, în copie certificată “conform cu originalul”;

b) certificatul de înregistrare în registrul comertului emis de către oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul social proprietarul, în copie certificată “conform cu originalul”;

c) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul social proprietarul, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în care să fie mentionate: atributele de identificare a proprietarului, codul unic de înregistrare, reprezentantii legali, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, situatia juridică, precum si sediile secundare si punctele de lucru.

(11) Dosarul de acceptare al proprietarului grup sau organizatie de producători trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) actul constitutiv, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie certificată “conform cu originalul”;

b) statutul, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie certificată “conform cu originalul”;

c) după caz, certificatul de înregistrare în registrul comertului emis de către oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul social proprietarul sau certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor, în copie certificată “conform cu originalul”;

d) după caz, certificatul constatator emis de către oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul social proprietarul, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în care să fie mentionate: atributele de identificare a proprietarului, codul unic de înregistrare, reprezentantii legali, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, situatia juridică, precum si sediile secundare si punctele de lucru, sau certificatul eliberat de către instanta competentă care atestă că organizatia nu a fost radiată din Registrul asociatiilor si fundatiilor si nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;

e) după caz, avizul de recunoastere ca grup/organizatie de producători sau avizul de recunoastere preliminară emis de structurile de specialitate ale autoritătii publice centrale pentru agricultură si dezvoltare rurală, în copie certificată “conform cu originalul”;

f) lista membrilor grupului/organizatiei de producători, actualizată la data depunerii dosarului de acceptare, în original, semnată si stampilată de către reprezentantul legal.

 

ARTICOLUL 20

Depunerea la Autoritate a dosarului de acceptare

 

(1) Dosarul de acceptare se depune legat, paginat si opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autoritătii.

(2) Plicul continând dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea receptionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.

(3) Plicul continând dosarul de acceptare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informatii:

a) după caz, numele si prenumele si adresa de domiciliu/resedintă sau denumirea completă si adresa sediului/sediului social/sediului profesional;

b) titlul: “Dosar de acceptare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul ...”;

c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.

(4) La data receptionării plicului continând dosarul de acceptare, acesta primeste de la registratura Autoritătii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.

 

ARTICOLUL 21

Acceptarea

 

(1) Acceptarea are loc în urma analizei si evaluării cuprinsului documentelor continute în dosarul de acceptare, efectuată de o comisie de analiză si evaluare, denumită în continuare comisia de acceptare.


(2) Comisia de acceptare se constituie prin dispozitie a presedintelui Autoritătii.

(3) Comisia de acceptare verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate si completează fisa de evaluare a eligibilitătii proprietarului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9.

(4) Comisia de acceptare poate solicita proprietarului orice document suplimentar, clarificare si/sau informatie, dacă pe parcursul analizei se constată necesitatea furnizării acestuia/acesteia.

(5) Atrag respingerea dosarului de acceptare:

a) documentele care sunt ilizibile sau care contin stersături ori modificări, precum si cele incomplete sau care contin date si informatii neconforme cu realitatea;

b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si constatarea de neconcordante în cuprinsul documentelor prezentate;

c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum si constatarea existentei unei situatii care poate afecta realizarea obiectivului propus în cadrul programului;

d) netransmiterea în termen de 5 zile lucrătoare a documentelor suplimentare, clarificărilor si/sau informatiilor solicitate de către comisia de acceptare potrivit alin. (4).

(6) Comisia de acceptare înaintează Comitetului director al Autoritătii centralizatoarele cuprinzând proprietarii propusi spre acceptare si proprietarii respinsi în urma analizei, cu indicarea motivelor respingerii.

(7) Comitetul director avizează si propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autoritătii centralizatorul cuprinzând proprietarii propusi spre acceptare. Comitetul director analizează si aprobă centralizatorul continând proprietarii respinsi de comisia de acceptare.

(8) Comitetul de avizare aprobă lista proprietarilor acceptati în baza propunerii Comitetului director.

(9) Aprobarea listei proprietarilor producători agricoli acceptati, din cei prevăzuti la art. 2 alin. (2) lit. a), se face în conditiile stabilite la art. 10 alin. (1).

(10) Aprobarea listei proprietarilor acceptati, din cei prevăzuti la art. 2 alin. (2) lit. b) si c), se face în limita fondurilor destinate acestora prin schema de minimis.

(11) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate proprietarului prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) si c), pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal în cursul căruia s-a înscris în Program), cumulată cu valoarea primei de casare acordate în baza schemei de minimis, nu trebuie să depăsească echivalentul în lei, la data aprobării cererii de finantare, a 200.000 euro sau a 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere.

(12) Lista proprietarilor acceptati, precum si sumele aprobate acestora se publică pe pagina de internet a Autoritătii.

(13) Lista proprietarilor respinsi se publică pe pagina de internet a Autoritătii.

 

ARTICOLUL 22

Casarea tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate

 

(1) După includerea sa în lista prevăzută la art. 21 alin. (12), proprietarul acceptat poate preda tractorul uzat/masina agricolă autopropulsată uzată oricărui colector inclus în lista publicată conform art. 15 alin. (11).

(2) Colectorul eliberează proprietarului acceptat certificatul de distrugere a tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului si a conditiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz, numai după:

a) verificarea existentei cumulative a componentelor esentiale ale tractorului uzat sau ale masinii agricole autopropulsate uzate: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricatie;

b) verificarea corespondentei datelor înscrise în: actul de identitate/actul de identificare a proprietarului acceptat, nota de înscriere, certificatul de înmatriculare/înregistrare a tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate;

c) verificarea, în baza certificatului de înmatriculare/înregistrare si a cărtii de identitate a tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate, dacă aceasta există, a corespondentei dintre datele înscrise în aceste documente si tipul, marca tractorului uzat ori a masinii agricole autopropulsate uzate prezentat/prezentate în vederea casării, seria sasiului/caroseriei si seria motorului.

(3) Colectorul răspunde de corectitudinea si realitatea datelor înscrise în cuprinsul certificatului de distrugere eliberat proprietarului.

(4) La data eliberării certificatului de distrugere, colectorul achită proprietarului contravaloarea deseurilor feroase si neferoase continute de tractorul uzat/masina agricolă autopropulsată uzată.

(5) Tractorul uzat/Masina agricolă autopropulsată uzată pentru care a fost eliberat certificat de distrugere este supus/supusă dezmembrării, restituirea acestuia/acesteia nemaifiind posibilă.

 

ARTICOLUL 23

Radierea tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate

 

(1) Anterior prezentării la autoritatea competentă în vederea radierii tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate, proprietarul trebuie să obtină copii legalizate ale certificatului de înmatriculare/înregistrare si certificatului de distrugere a tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate.

(2) Certificatul de radiere a tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate se eliberează, la cererea proprietarului, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea acestuia/acesteia, după caz. Certificatul de radiere se eliberează în baza predării certificatului de înmatriculare/înregistrare si a certificatului de distrugere a tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate, ambele documente în original.

(3) Certificatul de radiere trebuie să contină mentiunea potrivit căreia tractorul uzat sau masina agricolă autopropulsată uzată a fost radiat/radiată în urma dezmembrării.

 

ARTICOLUL 24

Achizitionarea tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi

 

(1) în termenul de valabilitate al notei de înscriere, producătorul validat si proprietarul acceptat efectuează formalitătile de vânzare-cumpărare si predare-primire a tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi, producătorul validat scăzând din pretul de vânzare a acestuia/acesteia contravaloarea primei de casare.

(2) Formalitătile de vânzare-cumpărare si predare-primire a tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi se efectuează numai după verificarea de către producătorul validat a includerii proprietarului în lista prevăzută la art. 21 alin. (12) si numai după prezentarea de către proprietarul acceptat a următoarelor documente:

a) nota de înscriere, în original;


b) certificatul de înmatriculare/înregistrare a tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate, în copie legalizată;

c) certificatul de distrugere a tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate, în copie legalizată;

d) certificatul de radiere a tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate, în original;

e) contractul de asociere, în original, în cazul proprietarilor care s-au asociat în sensul prevederilor art. 6 alin. (4); contractul de asociere va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale proprietarilor asociati, datele de identificare ale tractoarelor/masinilor agricole autopropulsate uzate, modalitatea de sustinere a diferentei de pret (din sursele proprii ale proprietarilor asociati, credite bancare, leasing financiar), cota procentuală ce revine fiecărui proprietar asociat în vederea sustinerii diferentei de pret, inclusiv dobânzi, comisioane si alte costuri asimilate, proprietarul asociat care detine calitatea de reprezentant al proprietarilor asociati si pe numele căruia se va emite factura aferentă achizitionării tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi;

f) declaratia pe propria răspundere, în formă autentificată (de notarul public), prin care proprietarul sau, după caz, reprezentantul legal al proprietarului îsi exprimă în mod explicit optiunea de a achizitiona tractorul nou/masina agricolă autopropulsată nouă la sfârsitul perioadei de leasing, în cazul intentiei acestuia de a obtine finantare în baza unui contract de leasing financiar.

(3) în factura de livrare a tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi, producătorul validat evidentiază pretul de vânzare si, distinct, face mentiunea: “Suma de ............ lei, reprezentând prima de casare, se suportă de către Administratia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul ... .” Sub rubrica “Total de plată” se înscrie textul “Diferenta de plată beneficiar” si se mentionează suma rămasă de achitat de către proprietar.

(4) Factura trebuie să cuprindă:

a) datele de identificare a proprietarului: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numărul actului de identitate, adresa de domiciliu/resedintă sau, după caz, atributele de identificare a proprietarului: denumirea, numărul de înregistrare în registrul comertului, numărul de înregistrare la tribunal/judecătorie, codul de identificare fiscală, adresa sediului/sediului social/sediului profesional;

b) după caz, numele si prenumele persoanei împuternicite/delegate/desemnate, tipul, seria si numărul actului de identitate;

c) atributele de identificare a societătii de leasing, în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar: denumirea, numărul de înregistrare în registrul comertului, codul de identificare fiscală, adresa sediului social, numărul de cont bancar.

(5) Documentele prevăzute la alin. (2) rămân în păstrarea producătorului validat cel putin 60 de luni de la data de 12 decembrie a anului de desfăsurare a programului, cu exceptia declaratiei mentionate la alin. (2) lit. f), care se depune la Autoritate odată cu cererea de decontare.

(6) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum si în termen de 60 de luni de la data de 12 decembrie a anului de desfăsurare a programului orice document depus de către proprietarul înscris si aflat în păstrarea producătorului validat.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 25

Contestarea rezultatului

 

(1) Producătorul sau proprietarul al cărui dosar de validare, respectiv dosar de acceptare a fost respins poate introduce contestatie la decizia Autoritătii.

(2) Contestatia, formulată în scris, se depune la registratura Autoritătii în termen de 10 zile de la data comunicării rezultatelor prin publicarea pe pagina de internet a Autoritătii a listei producătorilor, respectiv a listei proprietarilor respinsi.

(3) Contestatia poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea receptionării acesteia de către Autoritate în interiorul perioadei prevăzute la alin. (2).

(4) La data receptionării contestatiei, aceasta primeste de la registratura Autoritătii un număr unic de înregistrare.

(5) Contestatia trebuie să cuprindă:

a) după caz, datele de identitate sau atributele de identificare a contestatorului;

b) numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autoritătii dosarului de validare sau dosarului de acceptare, după caz;

c) obiectul contestatiei;

d) motivele de fapt si de drept pe care se întemeiază;

e) numele si prenumele proprietarului sau, după caz, numele si prenumele reprezentantului legal al proprietarului ori al împuternicitului acestuia, semnătura si stampila.

(6) Aprobarea componentei comisiei de solutionare a contestatiilor se face prin dispozitie a presedintelui Autoritătii.

(7) Solutionarea contestatiei se face în termen de cel mult 20 de zile de la înregistrarea acesteia la registratura Autoritătii.

(8) Comisia de solutionare a contestatiilor înaintează Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestatiei. În situatia admiterii contestatiei de către Comitetul director, acesta înaintează Comitetului de avizare propunerea de validare sau de acceptare, după caz.

 

ARTICOLUL 26

Păstrarea documentelor de către Autoritate

 

(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislatia în vigoare si normele sale interne.

(2) Documentele depuse de către producătorul sau proprietarul al cărui dosar de validare ori dosar de acceptare, după caz, a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera producătorului validat sau proprietarului acceptat copii ale documentelor depuse.

(3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui documentele depuse de către producătorul sau proprietarul al cărui dosar de validare ori dosar de acceptare, după caz, a fost respins.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), cererile de validare, cererile de finantare, declaratiile privind eventualele activităti economice ale organizatiilor neguvernamentale si declaratiile privind ajutoarele de stat nu fac obiectul restituirii.

 

ARTICOLUL 27

Responsabilităti privind gestionarea datelor cu caracter personal

 

(1) Autoritatea si producătorul validat răspund pentru gestionarea în conditiile legii a datelor cu caracter personal apartinând persoanelor participante în cadrul programului.

(2) în vederea verificării corectitudinii si realitătii datelor vizând tractoarele uzate/masinile agricole autopropulsate uzate si proprietarii acestora participanti la program, Autoritatea încheie protocoale de colaborare cu alte institutii sau autorităti publice competente material si teritorial.

 

ARTICOLUL 28

Responsabilităti privind asigurarea conformitătii cu normele comunitare

 

Pentru a se asigura că prin acordarea primei de casare producătorului agricol nu se realizează o dublă finantare pentru acelasi beneficiar si aceleasi costuri eligibile, Autoritatea încheie protocol cu APDRP si/sau cu orice institutie ori autoritate publică competentă material si/sau teritorial.

 

ARTICOLUL 29

Reguli de publicitate

 

(1) Orice demers publicitar efectuat de către producătorul validat cu privire la comercializarea tractoarelor noi/masinilor agricole autopropulsate noi prin program, în orice formă si în orice mediu, trebuie să specifice că aceasta se realizează prin “Programul de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole auto propulsate”, derulat de Autoritate si finantat din Fondul pentru mediu.

(2) Orice reducere de pret, sub orice denumire, promovată de către producătorul validat în cadrul programului trebuie astfel prezentată încât să nu genereze confuzii între aceasta si prima de casare sustinută din Fondul pentru mediu.

 

ARTICOLUL 30

Publicarea informatiilor relevante

 

(1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autoritătii, www.afm.ro, la sectiunea “Informatii privind Programul de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate”.

(2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Autoritătii si/sau autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

 

ARTICOLUL 31

Anexe

 

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ghid.

 

ANEXA Nr. 1

la ghid

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul,....................................., cod numeric personal.............................., posesor al actului de identitate tip............, seria.....nr......................, eliberat de către............................................la data de......................., având domiciliul/resedinta la adresa......................................................................, în calitate de proprietar producător agricol/reprezentant legal al proprietarului producător agricol........................................................, înregistrat/înregistrată la registrul comertului/tribunal/judecătorie sub nr. de ordine......./......./...................., cod de identificare fiscală...................................., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere:

I. Nu am beneficiat si nu sunt/nu suntem pe cale să beneficiez/beneficiem de finantare din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru aceleasi costuri eligibile (nu am obtinut si nu sunt/nu suntem pe cale să obtin/obtinem finantare pentru achizitionarea unuia sau mai multor tractoare si/sau masini agricole autopropulsate noi si/ori second-hand prin proiecte si/sau programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare).

II. Am/Avem îndeplinite obligatiile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul de stat, bugetele locale, Fondul pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, si nu sunt înregistrat/nu suntem înregistrati cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală, precum si cu fapte care privesc disciplina financiară.

III. Nu sunt considerat/nu suntem considerati întreprindere în dificultate potrivit cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004, respectiv nu mă aflu/nu ne aflăm în stare de insolventă sau faliment, nu mă aflu/nu ne aflăm în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiintare, închidere, inclusiv închidere operatională, nu mă aflu/nu ne aflăm sub administrare specială, nu am/nu avem suspendate ori restrictionate activitătile, inclusiv cele economice, nu mă aflu/nu ne aflăm într-o altă situatie similară legal reglementată.

IV. Nu sunt/Nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind incompatibil cu piata comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta declaratie si garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte.

 

Data...........................

Proprietar/Reprezentantul legal al proprietarului

Numele si prenumele

……………………………….

Semnătura si stampila1)

 


1) Stampila nu se aplică de către proprietarul persoană fizică.


 

ANEXA Nr. 2

la ghid

 

DECLARATIE PRIVIND AJUTORUL DE MINIMIS

 

Subsemnatul,............................................., cod numeric personal......................................., posesor al actului de identitate tip ............, seria ..... nr......................, eliberat de către ............................................ la data de ......................., având domiciliul/resedinta la adresa ............................................, în calitate de proprietar/reprezentant legal al proprietarului ..............................................................................., înregistrat/înregistrată la registrul comertului/tribunal/judecătorie sub nr. de ordine......./......./...................., cod de identificare fiscală...................................., cunoscând prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale actelor normative subsecvente, precum si dispozitiile Codului penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere următoarele:

I. Nu am beneficiat/Am beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal în cursul căruia am depus dosarul de acceptare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul.......): NU |_| DA |_|, după cum urmează:

1.1. anul........;

transa 1:...............................................lei (în cifre si litere);

data acordării..............................;

sursa de finantare/institutia finantatoare...............................................................;

transa 2...............................................lei (în cifre si litere);

data acordării..............................;

sursa de finantare/institutia finantatoare...............................................................;

transa n...............................................lei (în cifre si litere);

data acordării..............................;

sursa de finantare/institutia finantatoare................................................................

1.2. anul........;

transa 1:...............................................lei (în cifre si litere);

data acordării..............................;

sursa de finantare/institutia finantatoare...............................................................;

transa 2:...............................................lei (în cifre si litere);

data acordării..............................;

sursa de finantare/institutia finantatoare...............................................................;

transa n...............................................lei (în cifre si litere);

data acordării..............................;

sursa de finantare/institutia finantatoare................................................................

1.3. anul........;

transa 1:...............................................lei (în cifre si litere);

data acordării..............................;

sursa de finantare/institutia finantatoare...............................................................;

transa 2:...............................................lei (în cifre si litere);

data acordării..............................;

sursa de finantare/institutia finantatoare...............................................................;

transa n...............................................lei (în cifre si litere);

data acordării..............................;

sursa de finantare/institutia finantatoare................................................................,

în una ori mai multe dintre următoarele modalităti:

a) subventie |_|;

b) subventie pentru export |_|;

c) anularea de datorii: forma concretă a datoriei............................, perioada în care a fost înregistrată..........................|_|;

d) preluarea pierderilor (perioada în care s-au înregistrat)...............................................................|_|;

e) exceptări de la plata taxelor si impozitelor (se precizează fiecare taxă si/sau impozit si perioada de exceptare) ................................................................................................................................................|_|;

f) reduceri de la plata taxelor si impozitelor (se precizează fiecare taxă si/sau impozit, se precizează în ce constă reducerea, precum si perioada pentru care a fost acordată si/sau se acordă reducerea)................................................................................|_|;

g) amânări de la plata taxelor si a impozitelor (se precizează fiecare taxă si/sau impozit, precum si durata si perioada de acordare a amânării de la plata taxelor si a impozitelor).................................................................................................................|_|;

h) obtinerea unor venituri de pe urma fondurilor publice prin:

- acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferentiale (se precizează suma care constituie ajutor de stat - diferenta dintre dobânda medie anuală practicată de băncile comerciale pentru aceeasi perioadă si dobânda anuală cu care a fost obtinut împrumutul)................................................................................................................................................|_|;

- participări cu capital la investitii în conditii preferentiale (se precizează suma care constituie ajutor de minimis - profitul anual la care fondul respectiv a renuntat prin efectuarea investitiei respective).............................................................................|_|;

i) garantii acordate de către stat sau de către alte autorităti publice; se cuantifică avantajele obtinute pe această cale..........................|_|;


j) reduceri de pret la bunurile si/sau la serviciile achizitionate (se precizează suma care constituie ajutor de minimis: diferenta dintre valoarea la pretul de piată si valoarea acestora la preturile la care au fost achizitionate) .....................................................................................................................|_|;

k) venituri obtinute din achizitionarea sub pretul pietei a unor terenuri apartinând domeniului privat al statului (precizati suma care constituie ajutor de stat: diferenta dintre pretul pietei si pretul efectiv la care s-a realizat tranzactia)............................................................................................................|_|;

l) alte modalităti prin care s-a acordat ajutorul de minimis (se precizează).........................................................................|_|

­II. Subsemnatul, proprietar/reprezentant legal al proprietarului..............................................., nu sunt înregistrat cu fapte pedepsite de legislatia penală si nu am fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instantă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale.

III. Avem personalitate juridică română/Nu avem personalitate juridică, suntem legal constituiti si desfăsurăm activităti economice pe teritoriul României.

IV. Am/Avem îndeplinite obligatiile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, si nu sunt înregistrat/nu suntem înregistrati cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală, precum si cu fapte care privesc disciplina financiară.

V. Nu sunt considerat/Nu suntem considerati întreprindere în dificultate potrivit cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004, respectiv nu mă aflu/nu ne aflăm în stare de insolventă sau faliment, nu mă aflu/nu ne aflăm în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operatională, nu mă aflu/nu ne aflăm sub administrare specială, nu am/nu avem suspendate ori restrictionate activitătile economice, nu mă aflu/nu ne aflăm într-o altă situatie similară legal reglementată.

VI. Nu sunt/Nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind incompatibil cu piata comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene.

VII. Nu activez/Nu activăm într-unui din sectoarele prevăzute în art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379 din 28 decembrie 2006.

VIII. Nu am/Nu avem ca obiect de activitate comercializarea, inclusiv în sistem leasing, si/sau exportul de tractoare si/ori masini agricole autopropulsate.

IX. Nu am obtinut si nu sunt/nu suntem pe cale să obtin/obtinem finantare pentru achizitionarea unuia sau mai multor tractoare si/sau masini agricole autopropulsate noi si/ori second-hand prin proiecte si/sau programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta declaratie si garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte.

 

Data...........................

Proprietar/Reprezentantul legal al proprietarului

Numele si prenumele

……………………………….

Semnătura si stampila1)

 

OBSERVATIE:

Sumele primite în lei ca ajutor de minimis vor fi echivalate în euro la cursul de schimb al Băncii Nationale a României valabil la data acordării lor, iar suma solicitată prin cererea de finantare se va echivala în euro la cursul de schimb al Băncii Nationale a României valabil la data aprobării dosarului de acceptare.


1) Stampila nu se aplică de către proprietarul persoană fizică.

 

ANEXA Nr. 3

la ghid

 

Nr. de înregistrare la producător

.........../................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu

.........../................

 

CERERE DE VALIDARE A PRODUCĂTORULUI

 

Denumirea completă a producătorului solicitant....................................................................................................................

Forma juridică de organizare..................................................................................................................................................

Forma de proprietate................................................................................................................................................................

(publică/privată)

 

Înregistrat/înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul...............................................................sub nr. de ordine ................/.................../...................., cod de identificare fiscală......................................................................................., cont nr. ............................................................, deschis la Trezoreria..............................................

Adresa sediului social: localitatea......................................, str.....................................................nr........, bl......., sc........, et......., ap ........Judetul/sectorul........................, cod postal................................, telefon (fix si mobil)........................, fax..............., e-mail................., website ........................

Reprezentat/Reprezentată legal de..............................................în calitate de................................., prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ......................................................., cod numeric personal ....................................., posesor al actului de identitate tip......., seria......... nr................, eliberat de către .............................la data de...................., domiciliat/cu resedinta în localitatea......................................., str.....................................................nr........, bl......., sc........, et......., ap........Judetul/sectorul........................, cod postal....................................., telefon (fix si mobil)................................................, fax .........................., e-mail...........................

Solicităm validarea în Programul de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul.............si perfectarea contractului de finantare nerambursabilă, în vederea decontării primelor de casare acordate proprietarilor acceptati în program de către Administratia Fondului pentru Mediu si care achizitionează de la societatea noastră tractoare noi, marca/mărcile ...................................................................................................., si/sau masini agricole autopropulsate noi, marca/mărcile .................................................................

Comercializarea tractoarelor si/sau masinilor agricole autopropulsate noi în cadrul programului se va efectua de către societatea noastră prin punctul de lucru/punctele de lucru având următoarele atribute de identificare:

1. denumire.............................................., cod de identificare fiscală (dacă este cazul).................................................., înregistrat în localitatea ................................, str.....................................................nr........, bl ......., sc........, et......., ap........, judetul/sectorul........................, cod postal ............................................, telefon (fix si mobil)......................................................, fax.........................., e-mail..........................., autorizat să desfăsoare activităti de .........................................................................;

2. denumire........................................., cod de identificare fiscală (dacă este cazul)......................................., înregistrat în localitatea .................................................., str.....................................................nr........, bl......., sc........, et......., ap........, judetul/sectorul........................, cod postal .........................., telefon (fix si  mobil)................................................, fax.........................., e-mail..........................., autorizat să desfăsoare activităti de ...........................................................................................................

3. denumire........................................., cod de identificare fiscală (dacă este cazul).............................., înregistrat în localitatea ................................................., str..................................................... nr........, bl......., sc........, et......., ap........, judetul/sectorul........................, cod postal ............, telefon (fix si mobil)................................................,fax..................................., e-mail..........................., obiect de activitate ..............................................................................................................

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, următoarele:

a) societatea noastră are personalitate juridică română, este legal constituită si desfăsoară activităti economice pe teritoriul României;

b) societatea noastră are ca obiect de activitate productia si comercializarea/comercializarea tractoarelor si/sau masinilor agricole autopropulsate noi (conform Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN Rev. 2, clasa 2830 - Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultură si exploatări forestiere si/sau clasa 4661 - Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor);

c) societatea noastră detine autorizatiile/acordurile/avizele necesare desfăsurării activitătii;

d) avem îndeplinite obligatiile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

e) nu suntem înregistrati cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală, precum si cu fapte care privesc disciplina financiară;

f) societatea noastră, inclusiv punctul/punctele de lucru mai sus mentionat/mentionate, nu se află în stare de insolventă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operatională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restrictionate activitătile economice, nu se află într-o altă situatie similară legal reglementată;

g) societatea noastră, inclusiv punctul/punctele de lucru mai sus mentionat/mentionate, nu face obiectul unei proceduri legale în justitie pentru situatiile prevăzute la lit. f), precum si pentru orice altă situatie similară;

h) nu sponsorizăm activităti cu efect negativ asupra mediului;

i) în cadrul sesiunii precedente a programului, societatea noastră a respectat în integralitate prevederile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate si nu a încălcat clauzele stipulate prin actele juridice încheiate cu Administratia Fondului pentru Mediu/societatea noastră nu a participat în cadrul sesiunii precedente a programului;

j) am depus întreaga documentatie, conform prevederilor Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate si în conditiile stipulate prin acesta;

k) sunt de acord cu faptul că în timpul procesului de analiză poate apărea ca necesară completarea dosarului de validare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de validare, mă oblig să le depun în termenul prevăzut în cuprinsul ghidului de finantare a programului;

l) nu am furnizat informatii false în documentele prezentate.

Subsemnatul declar că am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii. Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere de validare si în toate celelalte formulare si documente depuse si garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte.

Am luat cunostintă de faptul că neîndeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor conditii va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate de către Administratia Fondului pentru Mediu în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul...........

Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date si informatii reprezentantilor autorizati ai Administratiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea societătii pe care o reprezint.


Prin semnarea prezentei cereri de validare si aplicarea stampilei confirmăm că am înteles si ne-am însusit în integralitate continutul acesteia.

 

Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal

Numele si prenumele..........................

Functia................................................

Semnătura..........................................

Data....................................................

L.S.

 

ANEXA Nr. 4

la ghid

 

FISA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂTII PRODUCĂTORULUI

 

Denumirea producătorului:...........................................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de validare:

 

Nr. crt.

Documentele si cerintele în baza cărora se evaluează eligibilitatea producătorului

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

DA

NU

Comentarii

1.

A depus dosarul de validare în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM.

 

 

 

2.

A respectat clauzele stipulate prin actele juridice încheiate cu AFM, precum si prevederile ghidului de finantare a programului (conform referatului transmis de către Directia implementare proiecte din cadrul AFM).

 

 

 

3.

A depus cererea de validare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, în original, semnată si stampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.

 

 

 

4.

A depus actul de împuternicire, în original.

 

 

 

5.

A depus actul de identitate al reprezentantului legal, în copie.

 

 

 

6.

A depus actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie.

 

 

 

7.

A depus certificatul constatator emis de către oficiul registrului comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în care sunt mentionate: atributele de identificare a producătorului, codul unic de înregistrare, reprezentantii legali, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, situatia juridică, precum si sediile secundare si punctele de lucru.

 

 

 

8.

A depus certificatul de înregistrare fiscală, în copie.

 

 

 

9.

A depus certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original/copie legalizată.

 

 

 

10.

A depus certificatul de atestare fiscală privind obligatiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original/copie legalizată.

 

 

 

11.

A depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îsi are sediul social, în original/copie legalizată.

A depus certificatul de atestare fiscală emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială functionează punctul de lucru mentionat în cererea de validare, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original/copie legalizată.

 

 

 

12.

A depus certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original/copie legalizată.

 

 

 

13.

A depus actul doveditor al calitătii de importator sau de reprezentant autorizat al producătorului/importatorului de tractoare si/sau masini agricole autopropulsate noi, în copie.

 

 

 

14.

Adepus documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 - Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finantare sau cofinantare nerambursabilă a proiectelor pentru protectia mediului, în copie (prin exceptie, documentul poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului).

 

 

 

 

NOTĂ:

În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu DA sau NU îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se vor înscrie, după caz, comentariile de rigoare.


 

 

Concluzii:

 

REZULTATUL EVALUĂRII ELIGIBILITĂTII PRODUCĂTORULUI:

 

PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS

 

Evaluator (juridic),

...................................................

Data.....................

Semnătura....................

Presedintele comisiei de validare,

...................................................

Data.....................

Semnătura....................

 

ANEXA Nr. 5

la ghid

 

- Model -

 

CONTRACT DE FINANTARE NERAMBURSABI

Nr........../N/din..................

Între:

Părtile contractante

Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr.................................., deschis la Trezoreria......................................, reprezentată legal prin domnul................................................- presedinte,

în calitate de finantator, denumită în continuare AFM,

si

Societatea Comercială...................................................- S.A./S.R.L, cu sediul social în.............................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul .................................sub nr......../......./................, cod de identificare fiscală............................., cont nr.................................., deschis laTrezoreria ................................., reprezentată legal prin domnul/doamna......................................., care îl/o împuterniceste pe domnul/doamna ........................................, în calitate de producător validat, denumită în continuare producător,

a intervenit prezentul contract de finantare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

(1) Prin prezentul contract, AFM acordă producătorului o finantare nerambursabilă, denumită în continuare finantare, în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul..........,

denumit în continuare program.

(2) Finantarea se acordă pentru comercializarea în cadrul programului a tractoarelor noi, marca/mărcile............................, si a masinilor agricole autopropulsate noi, marca/mărcile .....................................................

 

ARTICOLUL 2

Durata contractului

 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părti si este valabil până la data de 12 decembrie......... inclusiv.

 

ARTICOLUL 3

Modalitatea de finantare

 

(1) Finantarea se face în transe lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.

(2) Finantarea se realizează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura decontării primelor de casare, si prin creditarea contului nr. ....................................., deschis la Trezoreria....................................de către producător, pe bază de cerere de decontare, însotită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 16 alin. (2) din Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.995/2011, in conditiile in care cererea de decontare si documentele aferente sunt complete si corect întocmite.

(3) Virarea sumelor din contul AFM în contul producătorului se face în termen de ...... zile de la depunerea cererii de decontare.

(4) Cererea de decontare se depune la AFM, la data de........ a fiecărei luni.

(5) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar producătorul are obligatia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

 

ARTICOLUL 4

Obligatiile părtilor

 

(1) Producătorul se obligă:

a) să utilizeze finantarea numai în scopul si în conditiile în care a fost acordată;

b) să asigure înregistrarea în evidenta contabilă a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract, precum si arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

c) să plătească toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale si în termenele prevăzute de acestea;

d) să permită reprezentantilor AFM accesul la sediul său social, precum si la punctele sale de lucru, pentru inspectarea activitătilor care se realizează din finantarea acordată si examinarea registrelor si a evidentelor contabile, a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;


e) să nu sponsorizeze activităti cu impact negativ asupra mediului pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului contract;

f) să informeze AFM si să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive si/sau la informatiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de decontare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;

g) să informeze AFM în cazul în care va fi supus procedurii de insolventă sau faliment, executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operatională, administrare specială sau i-au fost suspendate ori restrictionate activitătile economice sau se va afla într-o altă situatie similară legal reglementată;

h) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informatii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;

i) să furnizeze în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM orice informatii suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;

j) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la comercializarea tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate noi prin program, în orice formă si în orice mediu, că aceasta este realizată prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul.........., derulat de AFM si finantat din Fondul pentru mediu;

k) să prezinte orice reducere de pret promovată în cadrul programului în asa fel încât să nu se genereze confuzii între aceasta si prima de casare sustinută din Fondul pentru mediu;

l) să pună la dispozitia solicitantilor o linie telefonică accesibilă sau de tip “info-line” la care acestia pot obtine informatii cu privire la program;

m) să verifice la înscrierea proprietarilor autenticitatea documentelor prezentate, precum si concordanta si realitatea datelor cuprinse în acestea;

n) să justifice în scris proprietarului, la cererea acestuia, motivele de fapt si de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera notă de înscriere sau, dacă i-a eliberat notă de înscriere, motivele de fapt si de drept care stau la baza refuzului de a efectua formalitătile de vânzare-cumpărare si predare-primire a tractorului nou sau a masinii agricole autopropulsate noi;

o) să gestioneze, în conditiile legii, datele cu caracter personal apartinând participantilor în cadrul programului;

p) să păstreze în conditii de sigurantă documentele depuse de către proprietarii înscrisi si proprietarii acceptati;

q) să comercializeze către proprietarul acceptat de AFM tractorul nou/masina agricolă autopropulsată nouă la pretul precizat în nota de înscriere, pret din care se va scădea contravaloarea primei de casare aprobate de AFM.

(2) AFM se obligă:

a) să asigure finantarea în conditiile mentionate în prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute pentru program prin bugetul anual al Fondului pentru mediu;

b) să pună la dispozitia producătorului informatiile legate de finantare.

 

ARTICOLUL 5

Răspunderea contractuală

 

(1) Nerespectarea de către producător a oricăreia dintre obligatiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

(2) Constituie caz de culpă si următoarele fapte ale producătorului:

a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului si în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) împotriva sa a fost demarată procedura insolventei sau a falimentului, procedura de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiintare, închidere, inclusiv închidere operatională, a fost pus sub administrare specială, i-au fost suspendate ori restrictionate activitătile, inclusiv cele economice, sau se află într-o altă situatie similară legal reglementată;

c) face obiectul unei proceduri legale în justitie pentru situatiile prevăzute la lit. b), precum si pentru orice altă situatie similară.

(3) Producătorul îsi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.

(4) Producătorul îsi asumă integral răspunderea pentru refuzul de a elibera notă de înscriere proprietarului solicitant sau pentru refuzul de a efectua formalitătile de vânzare-cumpărare si predare-primire a tractorului nou sau masinii agricole autopropulsate noi proprietarului acceptat si căruia i-a eliberat notă de înscriere.

(5) Producătorul suportă taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare si finalizarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitătilor aferente.

(6) Producătorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.

(7) Orice caz de culpă si orice disfunctionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate producătorului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. Dacă deficientele mentionate nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:

a) sistarea temporară a utilizării finantării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă a finantării si rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către producător. Suma finantată prin prezentul contract reprezintă creantă bugetară, iar procedura de recuperare, inclusiv pe calea executării silite, este dusă la îndeplinire de AFM, care are calitatea de creditor bugetar, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 6

Încetarea contractului

 

Prezentul contract încetează de drept:

a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia;

b) la data interventiei unui act de autoritate;

c) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM si interesului public; acest fapt va fi notificat producătorului în termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul în care AFM a luat cunostintă de aparitia unor astfel de circumstante.

 

ARTICOLUL 7

Forta majoră si cazul fortuit

 

(1) Prin fortă majoră se întelege un eveniment independent de vointa părtilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract si care împiedică părtile să îsi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.


(2) Partea care invocă forta majoră are următoarele obligatii:

a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei;

b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de fortă majoră, certificatul de fortă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

(3) Dacă nu se procedează la anuntarea fortei majore în conditiile si termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părti prin lipsa notificării.

(4) îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

(5) Forta majoră, comunicată si dovedită în conditiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.

(6) Dacă forta majoră si/sau consecintele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părtile se obligă să negocieze cu bună-credintă în vederea identificării solutiei celei mai bune:

a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

(7) Prevederile cuprinse la alin. (2) - (6) se aplică, în mod corespunzător, si în situatia cazului fortuit.

 

ARTICOLUL 8

Cesiunea

 

Prezentul contract, precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau partiale.

 

ARTICOLUL 9

Litigii

 

(1) Orice diferend rezultat din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

(2) în cazul în care o solutie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecătoresti competente în a căror rază teritorială îsi are sediul AFM.

 

ARTICOLUL 10

Dispozitii finale

 

(1) Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:

a) pentru AFM: municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6;

b) pentru producător:............................................................

(2) în cazul în care producătorul doreste să fie notificat la o altă adresă sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris AFM.

(3) Notificările făcute producătorului la adresa mentionată la alin. (1) lit. b) sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunostinta acestuia.

Sub conditia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite si prin fax la următoarele numere telefonice:

a) pentru AFM:............................;

b) pentru producător:............................

(4) Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat si executat conform legislatiei române si guvernat de aceasta.

(5) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentantii legali ai producătorului, am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

(6) Prezentul contract poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul părtilor, prin act aditional.

(7) Prezentul contract s-a semnat la data de..................., la sediul AFM, în două exemplare originale, ambele având aceeasi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte,

……………………………….

Directia economică

Director,

……………………………….

Directia implementare proiecte

Director,

……………………………….

Avizat

Consilier juridic,

……………………………….

Referent de specialitate,

……………………………….

S.C..........................- S.A./S.R.L.

prin........................

Reprezentant legal/Împuternicit,

……………………………….

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

la ghid

 

- Model -

Nr. de înregistrare la producătorul validat

.........../................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu

.........../................

 

CERERE DE DECONTARE

 

Denumirea completă a producătorului validat solicitant........................................................................................................

Forma juridică de organizare................................................................................................................................................

Forma de proprietate.............................................................................................................................................................

(publică/privată)


 

Înregistrat/înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul ......................... sub nr. de ordine........../........../...................., cod de identificare fiscală..........................................., cont nr................................................, deschis la Trezoreria..............................................

Adresa sediului social: localitatea......................................, str.....................................................nr........, bl......., sc........, et......., ap........, judetul/sectorul......................, cod postal............, telefon (fix si mobil).........................., fax............................, e-mail.................., website..................

Reprezentat/Reprezentată legal de ......................................., în calitate de ....................., prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal...................................................., cod numeric personal....................................., posesor al actului de identitate tip..........., seria.........nr................, eliberat de către .............................la data de...................., domiciliat/cu resedinta în localitatea......................................., str.....................................................nr........, bl......., sc........, et......., ap........, judetul/sectorul......................, cod postal......................, telefon (fix si mobil)................................................, fax.........................., e-mail...........................

În baza Contractului de finantare nerambursabilă nr.........../......./.................., vă rugăm să aprobati prezenta cerere de decontare pentru suma de.......................lei (în cifre si litere).

Prezenta cerere este însotită de:

1. lista proprietarilor beneficiari producători agricoli, pe suport hârtie, semnată si stampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al........................., în original.

2. lista proprietarilor beneficiari producători agricoli, pe suport electronic;

3. lista proprietarilor beneficiari care nu activează în sectorul productiei agricole, pe suport hârtie, semnată si stampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al........................., în original;

4. lista proprietarilor beneficiari care nu activează în sectorul productiei agricole, pe suport electronic;

5. facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achizitionării tractoarelor noi/masinilor agricole autopropulsate noi, în original si copie;

6. declaratiile pe propria răspundere, în formă autentificată (de notarul public), prin care proprietarii beneficiari îsi exprimă în mod explicit optiunea de a achizitiona tractoarele noi/masinile agricole autopropulsate noi la sfârsitul perioadei de leasing, în cazul finantării în baza unor contracte de leasing financiar;

7. certificatul de atestare fiscală privind obligatiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizată;

8. certificatul de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială avem sediul social, precum si certificatul/certificatele de atestare fiscală emis/emise de către autoritatea publică locală/autoritătile publice locale în a cărei/căror rază teritorială functionează punctul/punctele de lucru prin care sunt comercializate tractoarele noi/masinile agricole autopropulsate noi în cadrul programului, aflate în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copii legalizate;

9. certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizată.

Subsemnatul declar că am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii si garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerintele Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate. Îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere de decontare, în listele proprietarilor beneficiari, inclusiv documentele financiare, si garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte.

 

Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal

Numele si prenumele..................................

Functia.......................................................

Semnătura..................................................

Data.........................................................

L.S.

 

Aprobat de Administratia Fondului pentru Mediu.

Presedinte

Numele si prenumele..................................

Semnătura..................................................

L.S.

Directia economică

Director

Numele si prenumele..................................

Semnătura...............................................

Directia implementare proiecte

Director

Numele si prenumele..................................

Semnătura..................................................

Serviciul implementare........................

Sef serviciu

Numele si prenumele..................................

Semnătura..................................................

Referent de specialitate

Numele si prenumele..................................

Semnătura..................................................

 


ANEXA Nr. 7

la ghid

 

Nr. de înregistrare iesire............................/....................

(Se completează la eliberarea notei de înscriere către proprietar.)

Nr. de înregistrare intrare............................../..........................

(Se completează la prezentarea proprietarului în vederea achizitionării tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi.)

 

NOTĂ DE ÎNSCRIERE

 

I. Prin prezenta se confirmă înscrierea în Programul de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul.......a

1. doamnei/domnului....................................., cod numeric personal............................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip......., seria.........nr................, eliberat de către.............................la data de...................., domiciliat(ă)/cu resedinta în localitatea......................................., str..................................................... nr........, bl......., sc........, et......., ap........, judetul/sectorul....................................., cod postal............, telefon (fix si mobil)................................................, fax.........................., e-mail...........................,

pe baza prezentării următoarelor documente:

a) actul de identitate a proprietarului, în original si copie (originalul se restituie);

b) certificat de înmatriculare/înregistrare nr.................., în original si copie (originalul se restituie), pentru tractorul uzat/masina agricolă autopropulsată uzată marca .........................................., nr. de înmatriculare/înregistrare............................., nr. de identificare....................., an de fabricatie...........;

c) alte documente:...............................................................................................................................................................;

2.................................................................... (denumirea proprietarului), înregistrat/înregistrată la...................................sub nr.............................., cod de identificare fiscală ......................................., cu sediul/sediul social/sediul profesional în localitatea......................................, str. .................................................... nr........, bl......., sc........, et......., ap........Judetul/sectorul..................., cod postal............, telefon (fix si mobil)..........................................., fax.........................., e-mail..........................., reprezentat/reprezentată de către doamna/domnul ..........................................., cod numeric personal ....................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip.............., seria.........nr................, eliberat de către ........................................ la data de .........................................., domiciliat/(ă)/cu resedinta în localitatea ......................................................................., str.....................................................nr........,      bl..................., sc...................., et......., ap........Judetul/sectorul............................., cod postal....................................................., telefon (fix si mobil) ................................................, fax......................, e-mail ..........................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal,

pe baza prezentării următoarelor documente:

a) act de identificare a proprietarului (după caz, actul de înfiintare, certificatul de înscriere în registrul asociatiilor si fundatiilor, certificatul de înregistrare în registrul comertului, însotit de certificatul de înregistrare fiscală eto), tip.........., seria.......... nr......................, eliberat de..................la data de..............., în copie;

b) certificat de înmatriculare/înregistrare nr.................., în original si copie (originalul se restituie), pentru tractorul uzat/masina agricolă autopropulsată uzată, marca..............................., nr. de înmatriculare/înregistrare............................., nr. de identificare....................., an de fabricatie...........;

c) actul de identitate al reprezentantului legal al proprietarului/actul de identitate al persoanei împuternicite de către reprezentantul legal al proprietarului, tip ......., seria ........... nr.................., eliberat la data de .................... de către ................................, în original si copie (originalul se restituie);

d) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul, în copie:.............................................;

e) alte documente:...................................................................

II. În urma verificării documentelor prevăzute la pct. I, prin prezenta notă de înscriere garantăm comercializarea către proprietarul înscris ..............................................................., potrivit optiunii sale, a tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi marca........................, modelul................, puterea motorului............[cp/kW], norma de poluare................., din al cărui/cărei pret de comercializare se va scădea contravaloarea primei de casare sustinute din Fondul pentru mediu, sub rezerva îndeplinirii următoarelor conditii cumulative:

a) acceptarea proprietarului de către Administratia Fondului pentru Mediu;

b) predarea spre casare a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, ulterior acceptării de către Administratia Fondului pentru Mediu, si obtinerea certificatului de distrugere;

c) radierea tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate din evidenta autoritătii competente si obtinerea certificatului de radiere;

d) prezentarea la sediul nostru a proprietarului mentionat la pct. 1.1/a reprezentantului legal al proprietarului înscris sau a persoanei împuternicite/desemnate/delegate de către reprezentantul legal al proprietarului înscris mentionat la pct. I.2, în vederea achizitionării tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi, în termenul de valabilitate al prezentei note de înscriere.

III. Pretul de comercializare a tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi mentionat/mentionate la pct. II este de .....................lei (în cifre si litere), din care..............lei (în cifre si litere) reprezintă TVA.

IV. Prezenta notă de înscriere este valabilă până la data de........................inclusiv.


V. Subsemnatul,........................................., în calitate de proprietar/reprezentant legal al proprietarului înscris/împuternicit al reprezentantului legal al proprietarului.............................................., declar că datele înscrise în prezenta notă de înscriere sunt verificate si corespund celor prezentate de subsemnat si am fost informat cu privire la conditiile cumulative care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de facilitătile Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul...........

De asemenea, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că nu m-am/ne-am înscris la un alt producător validat.

 

Semnăturile autorizate ale producătorului validat

L.S.

Proprietarul înscris,

……………………………….

(numele si prenumele)

sau

Proprietarul înscris,

……………………………….

(denumirea)

prin

Reprezentantul legal/Îputernicitul,

……………………………….

 

ANEXA Nr. 8

la ghid

 

- Model –

 

Nr. de înregistrare la proprietar

.........../................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu

.........../................

 

CERERE DE FINANTARE

 

I. Date generale

1. Numele si prenumele proprietarului:................................................, cod numeric personal............................................., posesor al actului de identitate tip ......., seria......... nr................, eliberat de către.............................la data de...................., domiciliat/cu resedinta în localitatea................................................., str.....................................................nr........, bl......., sc........, et......., ap........, judetul/sectorul ......................, cod postal ............, telefon (fix si mobil) ..................................................., fax...................................., e-mail....................................

2. Denumirea completă a proprietarului:...............................................................................................................................

Forma juridică de organizare:................................................................................................................................................

Forma de proprietate.............................................................................................................................................................. (publică/privată)

Nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului/tribunal/judecătorie (după caz)...................../........./.............................., cod de identificare fiscală ..............................................................., cont nr...................................................., deschis la Trezoreria/ Banca ................................................

Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea.................................., str..................................................... nr........, bl......., sc........, et......., ap ........, judetul/sectorul......................., cod postal ............................................................., telefon (fix si mobil) ...................................................................................., fax.........................., e-mail ......................................, website........................................................, reprezentat/reprezentată legal de către..........................................................................,

în calitate de........................, prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal.............................................................., cod numeric personal ........................................................., posesor al actului de identitate tip......., seria......... nr................, eliberat de către ........................................................la data de.................................................., domiciliat/cu resedinta în localitatea................................................, str. .................................................... nr........, bl......., sc........, et......., ap........, judetul/sectorul......................, cod postal............, telefon (fix si mobil)................................................, fax..................................., e-mail............................

II. Finantare solicitată

Proprietarul solicitant................................................................................................................................................................. (numele si prenumele sau denumirea), prin reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal.............................................................................................. (numele si prenumele), solicit/solicităm acceptarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul.............cu un număr de................... (în cifre si litere) tractoare uzate si un număr de................................................. (în cifre si litere) masini agricole autopropulsate uzate, pentru care solicităm o finantare nerambursabilă în sumă de............................................lei (în cifre si litere), reprezentând prima de casare corespunzătoare predării spre distrugere a numărului de tractoare si masini agricole autopropulsate uzate mai sus mentionat. Prima de casare va fi utilizată exclusiv în scopul înnoirii parcului propriu de tractoare si masini agricole autopropulsate, prin achizitionarea unui număr de ...................................... (în cifre si litere) tractoare noi si a unui număr de ............................... (în cifre si litere) masini agricole autopropulsate noi de la producătorul validat................................................., la care sunt înscris în baza Notei de înscriere nr........din ....................

Diferenta până la acoperirea integrală a pretului de achizitionare a tractoarelor si a masinilor agricole autopropulsate noi va fi asigurată si sustinută:

a) din surse proprii: DA |_| NU |_|;


b) prin credit bancar: DA |_| NU |_|;

c) prin leasing financiar: DA |_| NU |_|;

III. Date de identificare a tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate uzate

 

Nr. crt.

Categoria

Marca si modelul

Numărul de înmatriculare/ înregistrare

Numărul de identificare

Anul fabricatiei

Numărul si seria certificatului

de înmatriculare/ înregistrare

Numărul de inventar

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Declaratie pe propria răspundere

Subsemnatul, în calitate de proprietar/reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al proprietarului .........................................., declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, următoarele:

a) avem personalitate juridică română/nu avem personalitate juridică, suntem legal constituiti si desfăsurăm activităti economice pe teritoriul României/nu desfăsurăm activităti economice;

b) am/avem îndeplinite obligatiile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul de stat, bugetele locale, Fondul pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, si nu sunt/suntem înregistrati cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală, precum si cu fapte care privesc disciplina financiară;

c) nu sunt considerat/nu suntem considerati întreprindere în dificultate potrivit cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004, respectiv nu mă aflu/nu ne aflăm în stare de insolventă sau faliment, nu mă aflu/nu ne aflăm în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiintare, închidere, inclusiv închidere operatională, nu mă aflu/nu ne aflăm sub administrare specială, nu am/nu avem suspendate ori restrictionate activitătile, inclusiv cele economice, nu mă aflu/nu ne aflăm într-o altă situatie similară legal reglementată;

d) nu sunt/nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind incompatibil cu piata comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene;

e) activez/activăm în domeniul productiei agricole; nu activăm în niciunul din sectoarele prevăzute în art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379 din 28 decembrie 2006;

f) nu am/nu avem ca obiect de activitate comercializarea, inclusiv în sistem leasing, si/sau exportul de tractoare si/ori masini agricole autopropulsate;

g) nu am obtinut si nu sunt/nu suntem pe cale să obtinem finantare pentru achizitionarea unuia ori mai multor tractoare si/sau masini agricole autopropulsate noi si/sau second-hand prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare;

h) mă angajez/ne angajăm să asigur/să asigurăm si să sustin/să sustinem diferenta de pret prin modalitatea prevăzute la pct. II - Finantare solicitată;

i) am depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a mă/ne interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;

j) sunt/suntem de acord ca orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date si informatii reprezentantilor autorizati ai Administratiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea mea/noastră;

k) am depus întreaga documentatie, conform prevederilor Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate si în conditiile stipulate prin acesta;

l) sunt de acord cu faptul că în timpul procesului de analiză poate apărea ca necesară completarea dosarului de acceptare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de acceptare, mă oblig să le depun în termenul prevăzut în cuprinsul ghidului de finantare;

m) nu am furnizat informatii false în documentele prezentate.

Subsemnatul declar că am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii. Subsemnatul, întelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informatii false în documentele prezentate si îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere de finantare si în toate celelalte formulare si documente depuse, inclusiv documentele financiare, si garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte.

Am luat cunostintă de faptul că neîndeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor conditii va duce automat la respingerea cererii de finantare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate cu titlu de primă de casare în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul


Prin semnarea prezentei cereri de finantare si aplicarea stampilei confirmăm că am înteles si ne-am însusit în integralitate continutul acesteia.

 

 

Numele si prenumele proprietarului

……………………………….

Semnătura proprietarului

……………………………….

sau

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal/împuternicitului

……………………………….

Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului

……………………………….

L.S.

 

ANEXA Nr. 9

la ghid

 

- Model -

 

FISA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂTII PROPRIETARULUI

 

Denumirea proprietarului...........................................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finantare:......................

Suma solicitată prin cererea de finantare:............lei (în cifre si litere)

Pretul de comercializare a tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi (conform notei de înscriere)........lei (în cifre si litere), din care........lei (în cifre si litere) reprezintă TVA

 

Nr. crt.

 

 

Documentele si cerintele generale în baza cărora se evaluează eligibilitatea proprietarului

 

 

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

DA

NU

Comentarii

1.1.

A depus dosarul de acceptare în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM

 

 

 

1.2.

A depus cererea de finantare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 8 la Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.995/2011, în original, semnată si stampilată de către proprietar/reprezentantul proprietarilor asociati/reprezentantul legal al proprietarului/împuternicitul reprezentantului legal al proprietarului (după caz).

 

 

 

1.3.

A depus actul de identitate al proprietarului, actul de identitate al reprezentantului proprietarilor asociati însotit de actele de identitate ale proprietarilor asociati, actul de identitate al reprezentantului legal (după caz), în copie/copii.

 

 

 

1.4.

A depus actul de împuternicire, în original (dacă este cazul).

 

 

 

1.5.

A depus actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie.

 

 

 

1.6.

A depus nota de înscriere eliberată de către producătorul validat, în original.

 

 

 

1.7.

A depus certificatul de înregistrare fiscală, în copie (nu trebuie depus de către proprietarul persoană fizică).

 

 

 

1.8.

A depus certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/copie legalizată.

În cazul proprietarilor care s-au asociat în sensul art. 6 alin. (4) din Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.995/2011, au fost depuse certificatele de cazier fiscal eliberate fiecărui proprietar asociat.

 

 

 

1.9.

A depus certificatul de atestare fiscală privind obligatiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/copie legalizată. În cazul proprietarilor care s-au asociat în sensul art. 6 alin. (4) din Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.995/2011, au fost depuse certificatele de atestare fiscală privind obligatiile de plată către bugetul de stat eliberate fiecărui proprietar asociat.

 

 

 


Nr. crt.

Documentele si cerintele generale în baza cărora se evaluează eligibilitatea proprietarului

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

 

 

DA

NU

Comentarii

1.10.

A depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul/resedinta/sediul/sediul social/sediul profesional proprietarul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/copie legalizată.

În cazul proprietarilor care s-au asociat în sensul art. 6 alin. (4) din Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.995/2011, au fost depuse certificatele de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local eliberate fiecărui proprietar asociat.

 

 

 

1.11.

A depus certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/copie legalizată (nu trebuie depus de către proprietarul persoană fizică).

 

 

 

1.12.

A depus certificatul de înmatriculare/înregistrare a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, în copie legalizată.

 

 

 

1.13.

A depus cartea de identitate a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, în copie legalizată (lipsa acesteia nu constituie motiv de respingere).

 

 

 

1.14.

A depus actul de proprietate cu valoare juridică, care atestă vechimea tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, în copie legalizată (lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare/înregistrare si/sau cartea de identitate, dacă aceasta există, nu rezultă anul fabricatiei tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate).

 

 

 

1.15.

A depus, după caz:

Declaratia pe propria răspundere privind ajutoarele de stat primite pentru aceleasi costuri eligibile, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.995/2011, în original (se depune numai de către proprietarul producător agricol). A depus declaratia privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal în cursul căruia s-a înscris în program), conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 la Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.995/2011, în original (se depune de către proprietarul care nu are calitatea de producător agricol).

 

 

 

1.16.

A depus documentul care atestă înscrierea în Registrul agricol/Registrul fermelor/Registrul plantatiilor viticole, Registrul national al exploatatiilor sau în alte evidente funciare, în copie (se depune numai de către proprietarul producător agricol).

 

 

 

Nr. crt.

Documentele si cerintele specifice în baza cărora se evaluează eligibilitatea proprietarului persoană fizică

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

 

 

DA

NU

Comentarii

2.1.

A depus certificatul de mostenitor sau, în cazul succesiunii pe cale judecătorească, sentinta civilă, în copie legalizată (dacă este cazul).

Certificatul de mostenitor/sentinta civilă atestă existenta mai multor mostenitori si a fost depusă împuternicirea notarială, în original, prin care persoana care semnează în calitate de proprietar este expres mandatată să actioneze si să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama si în interesul tuturor comostenitorilor, în vederea: înscrierii la producătorul validat, înscrierii în vederea acceptării de către AFM, predării spre casare a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, radierii de la autoritatea competentă a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate si achizitionării tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

 

 

 

2.2.

A depus certificatul de căsătorie/actul administrativ eliberat de către autoritatea competentă, în copie legalizată, care atestă schimbarea/modificarea numelui si/sau prenumelui (dacă este cazul).

 

 

 


Nr. crt.

Documentele si cerintele specifice în baza cărora se evaluează eligibilitatea proprietarului persoană fizică

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

 

 

DA

NU

Comentarii

2.3.

A depus documentul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu/resedintă, în copie legalizată, eliberat de către autoritatea competentă (se depune numai dacă adresa de domiciliu/resedintă înscrisă în actul de identitate diferă fată de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare/înregistrare si cartea de identitate a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, dacă aceasta există).

 

 

 

Nr. crt.

Documentele si cerintele specifice în baza cărora se evaluează eligibilitatea proprietarilor asociati în sensul prevederilor art. 6 alin. (4) din Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.995/2011

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

 

 

DA

NU

Comentarii

3.1.

Afost depus contractul de asociere, în original.

Contractul de asociere cuprinde datele de identificare a proprietarilor asociati, datele de identificare a tractoarelor/masinilor agricole autopropulsate uzate, modalitatea de sustinere a diferentei până la pretul de comercializare a tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi (din sursele proprii ale proprietarilor asociati, credite bancare, leasing financiar), cota procentuală ce revine fiecărui proprietar asociat în vederea sustinerii diferentei de pret, inclusiv dobânzi, comisioane si alte costuri asimilate, proprietarul asociat care detine calitatea de reprezentant al proprietarilor asociati si pe numele căruia se va emite factura aferentă achizitionării tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi.

 

 

 

3.2.

A depus certificatul/sentinta civilă/certificatele de mostenitor/sentintele civile, în copie legalizată/copii legalizate (dacă este cazul).

Certificatul/sentinta civilă/certificatele de mostenitor/sentintele civile atestă existenta mai multor mostenitori si a fost depusă împuternicirea notarială/au fost depuse împuternicirile notariale, în original, prin care persoana care s-a asociat/persoanele care s-au asociat este expres mandatată/sunt expres mandatate să actioneze si să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama si în interesul tuturor comostenitorilor, în vederea: încheierii contractului de asociere în baza căruia se efectuează înscrierea la producătorul validat si înscrierea în vederea acceptării de către AFM, predarea spre casare a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, radierea de la autoritatea competentă a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate si achizitionarea tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

 

 

 

3.3.

A depus certificatul de căsătorie/actul administrativ eliberat de către autoritatea competentă, în copie legalizată, care atestă schimbarea/modificarea numelui si/sau prenumelui proprietarului asociat (dacă este cazul).

 

 

 

3.4.

A depus documentul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu/resedintă, în copie legalizată, eliberat de către autoritatea competentă (se depune numai dacă adresa de domiciliu/resedintă înscrisă în actul de identitate a proprietarului asociat diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare/înregistrare si cartea de identitate a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, dacă aceasta există).

 

 

 

Nr. crt.

Documentele si cerintele specifice în baza cărora se evaluează eligibilitatea proprietarului unitate administrativ-teritorială

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

 

 

DA

NU

Comentarii

4.1.

A depus hotărârea consiliului local/consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, privind participarea la program, în original. Hotărârea contine acordul cu privire la casarea tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate si achizitionarea tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi prin program, datele de identificare a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, valoarea finantării solicitate (prima de casare) si modalitatea de asigurare si sustinere a diferentei până la acoperirea integrală a pretului de achizitionare a tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi.

 

 

 


Nr. crt.

Documentele si cerintele specifice în baza cărora se evaluează eligibilitatea proprietarului unitate sau institutie de învătământ

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

 

 

DA

NU

Comentarii

5.1.

A depus dovada personalitătii juridice, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 

5.2.

A depus actul administrativ prin care a fost validat/numit conducătorul unitătii/institutiei de învătământ, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 

Nr. crt.

Documentele si cerintele specifice în baza cărora se evaluează eligibilitatea proprietarului unitate de cult

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

 

 

DA

NU

Comentarii

6.1.

A depus actul administrativ de recunoastere a cultului căruia îi apartine unitatea, în copie.

 

 

 

6.2.

A depus actul de înfiintare a unitătii de cult, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 

6.3.

A depus actul administrativ prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unitătii de cult, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 

Nr. crt.

Documentele si cerintele specifice în baza cărora se evaluează eligibilitatea proprietarului institutie publică

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

 

 

DA

NU

Comentarii

7.1.

A depus actul de înfiintare, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 

7.2.

A depus actul administrativ prin care a fost numit/validat conducătorul institutiei publice, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 

Nr. crt.

Documentele si cerintele specifice în baza cărora se evaluează eligibilitatea proprietarului organizatie neguvernamentală

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

 

 

DA

NU

Comentarii

8.1.

A depus actul constitutiv, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 

8.2.

A depus statutul, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 

8.3.

A depus hotărârea adunării generale a organizatiei privind alegerea reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 

8.4.

A depus certificatul de înscriere în registrul asociatiilor si fundatiilor, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 

8.5.

A depus certificatul eliberat de către instanta competentă, care atestă că organizatia nu a fost radiată din Registrul asociatiilor si fundatiilor si nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 de zile la data depunerii dosarului de acceptare, în original/copie legalizată.

 

 

 

Nr. crt.

Documentele si cerintele specifice în baza cărora se evaluează eligibilitatea proprietarului persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

 

 

DA

NU

Comentarii

9.1.

A depus certificatul de înregistrare în registrul comertului emis de către oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul profesional proprietarul, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 

9.2.

A depus certificatul constatator emis de către oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul profesional proprietarul, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în care sunt mentionate: atributele de identificare a proprietarului, codul unic de înregistrare, reprezentantul legal, domeniul de activitate, situatia juridică, sediul profesional, precum si punctele de lucru.

 

 

 

Nr. crt.

Documentele si cerintele specifice în baza cărora se evaluează eligibilitatea proprietarului operator economic cu personalitate juridică

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

 

 

DA

NU

Comentarii

10.1.

A depus actul de înfiintare, în formă actualizată, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 

10.2.

A depus certificatul de înregistrare în registrul comertului emis de către oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul social proprietarul, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 


Nr. crt.

Documentele si cerintele specifice în baza cărora se evaluează eligibilitatea proprietarului operator economic cu personalitate juridică

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

 

 

DA

NU

Comentarii

10.3.

A depus certificatul constatator emis de către oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul social proprietarul, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii si în care sunt mentionate: atributele de identificare a proprietarului, codul unic de înregistrare, reprezentantii legali, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, situatia juridică, precum si sediile secundare sipunctele de lucru.

 

 

 

Nr. crt.

Documentele si cerintele specifice în baza cărora se evaluează eligibilitatea proprietarului grup de producători sau organizatie de producători

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

 

 

DA

NU

Comentarii

11.1.

A depus actul constitutiv, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 

11.2.

A depus statutul, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 

11.3.

A depus certificatul de înregistrare în registrul comertului emis de către oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul social proprietarul.

A depus certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 

11.4.

A depus certificatul constatator emis de către oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul social proprietarul, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii si în care sunt mentionate: atributele de identificare a proprietarului, codul unic de înregistrare, reprezentantii legali, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, situatia juridică, precum si sediile secundare si punctele de lucru.

A depus certificatul eliberat de către instanta competentă, care atestă că organizatia nu a fost radiată din Registrul asociatiilor si fundatiilor si nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, în original/copie legalizată.

 

 

 

11.5.

A depus, după caz:

Avizul de recunoastere ca grup/organizatie de producători emis de structurile de specialitate ale autoritătii publice centrale pentru agricultură si dezvoltare rurală, în copie certificată “conform cu originalul”. Avizul de recunoastere preliminară emis de structurile de specialitate ale autoritătii publice centrale pentru agricultură si dezvoltare rurală, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 

11.6.

A depus lista membrilor grupului/organizatiei de producători, actualizată la data depunerii dosarului de acceptare, în original, semnată si stampilată pe fiecare pagină de către reprezentantul legal.

 

 

 

 

NOTĂ:

În cadrul rubricii “îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu DA sau NU îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se vor înscrie, după caz, comentariile de rigoare.

 

 

Concluzii:

 

 

 

REZULTATUL EVALUĂRII ELIGIBILITĂTII PROPRIETARULUI: PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS

 

Propunem aprobarea primei de casare în cuantum de..................lei (în cifre si litere), reprezentând..........% din pretul (fără TVA) tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi.

 

Evaluator (juridic),

..............................................

Data.....................

Semnătura.................

Evaluator (economic),

..............................................

Data.....................

Semnătura....................

Presedintele comisiei de acceptare,

..............................................

Data.........

Semnătura.................


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2011

 

În baza dispozitiilor art. 5 si art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2011, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 1,56% pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 0,78% pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,65 % pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 5 august 2011.

Nr. 26.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.