MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 592/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 592         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 august 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

806. - Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând 10 obiective de investitii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor si de mediu, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti

 

808. - Hotărâre privind desfiintarea unei unităti sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistentei medicale a fost transferat către Consiliul Judetean Arges

 

809. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2/1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului

 

829. - Hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, municipiul Bucuresti, sectorul 2, str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

4.819. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Anna Maria” din localitatea Târgu Ocna

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cuprinzând 10 obiective de investitii prioritare din infrastructura

de gospodărire a apelor si de mediu, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor

tehnico-economici aferenti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor si de mediu, prevăzute în anexa nr. I.

(2) Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. M/1 - M/10.

Art. 2. - (1) Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexele nr. M/1 - M/9 se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.

(2) Finantarea obiectivului de investitii prevăzut în anexa nr. M/10 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. I si nr. 11/1 - 11/10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) pozitia 19 din anexa nr. I, precum si anexa nr. 11/19 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii “Punerea în sigurantă a nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român, judetul Timis” la Hotărârea Guvernului nr. 442/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investitii cuprinse în Proiectul “Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă” - Componenta C - “Reducerea

riscurilor în caz de inundatii si alunecări de teren”, finantat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială si cofinantat de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 13 aprilie 2004, cu modificările ulterioare;

b) pozitia 2 din anexa nr. IB, precum si anexa nr. IM/2 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Amenajări în B.H. Crisul Negru pe tronsonul Taut, Soim, Beius si a afluentilor Valea Rosie si Crisul Băita, judetul Bihor” la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare;

c) pozitia 15 din anexa nr. I, precum si anexa nr. M/15 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Consolidare de mal râu Tisa la Crăciunesti, judetul Maramures” la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009, cu modificările ulterioare;

d) pozitia 4 din anexa nr. I, precum si anexa nr. M/4 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Punerea în sigurantă a lucrărilor existente pe râul Bârlad si aducerea lor la clasa de importantă corespunzătoare a obiectivelor apărate, aval confluentă pârâu Crasna, judetele Vaslui si Galati” la Hotărârea Guvernului nr. 15/2011 privind aprobarea listei unor obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si a indicatorilor tehnico-economici aferenti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 ianuarie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 806.

 


ANEXA Nr. I

 

LISTA

obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor si de mediu

 

Nr. crt.

Denumirea

1.

Consolidare de mal râu Tisa la Crăciunesti, judetul Maramures

2.

Amenajare Valea Borsa si afluenti pe tronsonul Răscruci-Borsa, judetul Cluj

3.

Amenajare Valea Dipsa în localitătile Chirales si Teaca, judetul Bistrita-Năsăud

4.

Amenajare Valea Maja si afluenti, confluenta cu râul Crasna, judetele Sălaj si Satu Mare

5.

Regularizare Valea Mare si Bosneag la Moldova Nouă, judetul Caras-Severin

6.

Regularizare pârâu Nădrag si afluenti pe sector amonte localitatea Nădrag - confluenta râu Timis, judetul Timis

7.

Amenajare râu Nera si afluenti pe sectorul Borlovenii Vechi-Sopotu Nou Zlatita, judetul Caras-Severin

8.

Punerea în sigurantă a nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român, judetul Timis

9.

Punerea în sigurantă a lucrărilor existente pe râul Bârlad si aducerea lor la clasa de importantă corespunzătoare a obiectivelor apărate, aval confluenta pârâu Crasna, judetele Vaslui si Galati

10.

Lucrări pentru înlăturarea calamitătilor naturale produse în bazinul hidrografic Crisul Negru, judetul Bihor

 

ANEXA Nr. 11/1

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Consolidare de mal râu Tisa la Crăciunesti, judetul Maramures”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă

Somes-Tisa Amplasament: pe malul stâng al râului Tisa, în zona frontului de captare de la Crăciunesti, localitatea Bocicoiu Mare, între stâlpii de frontiera 305-304 pe o lungime pe albia râului de cea. 1,80 km. Din punct de vedere administrativ-teritorial, lucrările sunt amplasate în judetul Maramures

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei etapa I + etapa II (inclusiv TVA)

mii lei

84.075*)

(în preturi valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),

 

 

din care:

 

 

de finantat - rest de finantat - etapa II

 

 

mii lei

81.225

din aceasta:

 

 

 

 

constructii-montaj

 

 

mii lei

47.018

Esalonarea investitiei - etapa II - rest de finantat

 

 

 

 

Anul I

INV

 

mii lei

25.000

 

C+M

 

mii lei

17.000

Anul II

INV

 

mii lei

56.225

 

C+M

 

mii lei

30.018

Capacităti totale: etapa I + etapa II

 

 

- refacere dig de închidere la cote finale

km

0,130

- prelungire traversă T3 (cota coronamentului fiind definitivă)

km

0,102

- refacere dig de dirijare

km

0,470

- refacere consolidări de mal (C1)

km

0,300

- consolidări de mal (C2-C3)

km

1,550

- traverse îngropate

- traversa T1

- traversa T2

m

m

359

427

- traversa T3,

m

373

din care:

 

 

Etapa I

- refacere dig de închidere (cota coronamentului fiind la cote partiale)

- prelungire traversă T3 (cota coronamentului fiind definitivă)

km

km

0,130

0,102

Etapa II - rest de executat

- refacere dig de închidere la cote finale

km

0,130

- refacere dig de dirijare

km

0,470

- refacere consolidări de mal (C1)

km

0,300

- consolidări de mal (C2-C3)

- 3 traverse îngropate

- traversa T1

km

m

1,550

359

- traversa T2

m

427

- traversa T3

m

373

Durata de realizare a investitiei

luni

21


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investitii publice aprobate conform legii.

 

ANEXA Nr. 11/2

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Amenajare Valea Borsa si afluenti pe tronsonul Răscruci-Borsa,

judetul Cluj”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Somes-Tisa Amplasament: pe cursul Văii Borsa (cod cadastral 11.1-31-22) în albia minoră, în zona localitătilor Răscruci si Borsa, judetul Cluj

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

41.256*)

(în preturi valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

26.344


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 


Esalonarea investitiei

 

 

Anul 1

ÎNV

 

mii lei

13.700

 

C+M

 

mii lei

8.800

Anul II

ÎNV

 

mii lei

13.700

 

C+M

 

mii lei

8.800

Anul III

ÎNV

 

mii lei

13.856

 

C+M

 

mii lei

8.744

Capacităti:

 

 

 

 

- reprofilare albiei -Total,

 

 

km

17,30

din care:

 

 

 

 

- reprofilare albie Valea Borsa

 

km

12,70

- reprofilare albie afluenti

 

km

4,60

- consolidare de mal -Total,

 

 

km

6,80

din care:

 

 

 

 

- consolidare de mal Valea Borsa

 

 

km

5,20

- consolidare de mal afluenti

 

 

km

1,60

Durata de realizare a investitiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investitii publice aprobate conform legii.

 

ANEXA Nr. 11/3

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Amenajare Valea Dipsa în localitătile Chirales si Teaca, judetul

Bistrita-Năsăud

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Somes-Tisa Amplasament: pe Valea Dipsa (cod cadastral 11.1-24-6) în albia minoră, în zona intravilanului localitătilor Teaca, Viile Tecii, Dipsa, Galatii Bistritei, Tigău, Chirales, judetul Bistrita Năsăud

 

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 (în preturi valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei)

mii lei

39.965*)

din care:

 

 

 

 

constructii-montaj

 

 

mii lei

25.528

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul 1

 

INV

 

mii lei

13.300

 

 

C+M

 

mii lei

8.500

Anul II

 

INV

 

mii lei

13.300

 

 

C+M

 

mii lei

8.500

Anul III

 

INV

 

mii lei

13.365

 

 

C+M

 

mii lei

8.528


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


Capacităti:

 

 

- regularizare albie

km

29,85

- consolidare de mal

km

4,20

Durata de realizare a investitiei

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investitii publice aprobate conform legii.

 

ANEXA Nr. 11/4

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Amenajare Valea Maja si afluenti, confluenta râul Crasna, judetele

Sălaj si Satu Mare”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Somes-Tisa Amplasament: pe cursul râului Maja si afluenti, pe teritoriul localitătilor Chiesd, Samsud, Coseiu, Hereclean, judetul Sălaj, si pe teritoriul localitătilor Bogdand si Supuru de Jos, judetul Satu Mare

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

68.712*)

(în preturi valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

36.650

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

ÎNV

mii lei

35.000

 

C+M

mii lei

20.000

Anul II

ÎNV

mii lei

33.712

 

C+M

mii lei

16.650

Capacităti:

 

 

 

- amenajare albie

 

km

45,00

- 3 acumulări pentru atenuarea viiturilor

milioane m3

1,60

Durata de realizare a investitiei

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 


ANEXA Nr. 11/5

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Regularizare Valea Mare si Bosneag la Moldova Nouă,

judetul Caras-Severin”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române”- Administratia BazinalădeApă Banat

Amplasament: în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea (cod cadastral XIV-1), pe cursul pârâului Valea Mare (cod cadastral XIV-1.3.1), al pârâului Bosneag (cod cadastral XIV-1.3), al pârâului Pârva Reca (cod cadastral XIV-1.2) si pe malul fluviului Dunărea, pe teritoriul administrativ al orasului Moldova Nouă si al localitătii Moldova Veche, judetul Caras-Severin

 

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA), (în preturi valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei)

mii lei

36.630*)

din care:

 

 

constructii-montaj

 

 

 

mii lei

21.672

Esalonarea investitiei

 

 

 

 

Anul 1

ÎNV

 

 

mii lei

11.300

 

C+M

 

 

mii lei

6.700

Anul II

ÎNV

C+M

 

 

mii lei

mii lei

11.300

6.700

Anul III

ÎNV

 

 

mii lei

11.300

 

C+M

 

 

mii lei

6.700

Anul IV

ÎNV

 

 

mii lei

2.730

 

C+M

 

 

mii lei

1.572

Capacităti:

 

 

 

 

 

- amenajare albie

 

 

 

km

8,00

- consolidări de mal

 

 

km

5,235

- consolidări dig

 

 

 

km

0,990

Durata de realizare a investitiei

 

luni

39

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 


ANEXA Nr. 11/6

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Regularizare pârâu Nădrag si afluenti pe sector amonte localitatea

Nădrag - confluenta râu Timis, judetul Timis”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Banat

Amplasament: în bazinul hidrografic Timis, pe cursul pârâului Nădrag (cod cadastral V-2.26) - pe sectorul amonte localitatea Nădrag până la confluenta cu râul Timis - si pe cursul pârâului Cornetu (cod cadastral V-2.26.2) - afluent de stânga al pârâului Nădrag, judetul Timis

 

Indicatorii tehnico-economici:

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

36.474*)

(în preturi valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),

 

 

 

din care:

constructii-montaj

 

mii lei

21.214

Esalonarea investitiei

 

 

 

 

Anul 1

INV

 

 

mii lei

12.100

 

C+M

 

 

mii lei

7.100

Anul II

INV

 

 

mii lei

12.100

 

C+M

 

 

mii lei

7.100

Anul III

INV

 

 

mii lei

12.274

 

C+M

 

 

mii lei

7.014

Capacităti:

 

 

 

 

 

- amenajare albie

 

 

km

6,00

- consolidări de mal

 

 

km

12,54

Durata de realizare a investitiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

Anexa Nr. 11/7

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Amenajare râu Nera si afluenti pe sectorul Borlovenii Vechi - Sopotu Nou Zlatita, judetul Caras-Severin”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române”- Administratia Bazinală de Apă Banat

Amplasament: în albia si pe malurile râului Nera si afluenti ( cod cadastral VI-1), în valea Almăjului si la iesirea râului din Cheile Nerei până la Socol, judetul Caras-Severin

 

Indicatorii tehnico-economici:

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

29.010*)

(în preturi valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),

 

din care:

 

 

constructii-montaj

mii lei

18.398

Esalonarea investitiei

 

 

Anul 1

 

ÎNV

mii lei

10.000

 

 

C+M

mii lei

6.100

Anul II

 

ÎNV

mii lei

10.000

 

 

C+M

mii lei

6.100

Anul III

 

ÎNV

mii lei

9.010

 

C+M

mii lei

6.198

Capacităti:

 

 

- recalibrare albie

km

12,942

- consolidări de mal

km

9,458

- praguri

buc.

54

- statie de pompare la Socol

buc.

1

- canal dalat la Socol

km

1,624

Durata de realizare a investitiei

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 11/8

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Punerea în sigurantă a nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român,

judetul Timis”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române”- Administratia Bazinală de Apă Banat

Amplasament: în bazinul hidrografic Bega - Timis - Caras, pe cursul de apă Bega (cod cadastral V-1), amonte de localitatea Sânmihaiu Român, la km 28+200, în locatia nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român, judetul Timis

 

Indicatorii tehnico-economici:

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA),

(în preturi valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei)

mii lei

47.339 *)

 

 

din care:

 

 

de finantat-rest de finantat

mii lei

42.997

din aceasta:

 

 

 

constructii - montaj

 

mii lei

26.239

Esalonarea investitiei - rest de executat

 

 

Anul 1

 

ÎNV

 

mii lei

10.800

 

 

C+M

 

mii lei

6.800

Anul II

 

INV

 

mii lei

20.000

 

 

C+M

 

mii lei

12.000

Anul III

 

INV

 

mii lei

10.800

 

 

C+M

 

mii lei

6.800

Anul IV

 

INV

 

mii lei

1.397

 

 

C+M

 

mii lei

639

Capacităti:

 

 

 

 

 

Punerea în sigurantă a nodului hidrotehnic

 

 

- echipament hidromecanic nou

buc.

1


- reabilitare ecluză

 

 

- consolidare sas ecluză

m2

1.000

Durata de realizare a investitiei

luni

40

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 11/9

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Punerea în sigurantă a lucrărilor existente pe râul Bârlad

si aducerea lor la clasa de importantă corespunzătoare a obiectivelor apărate,

aval confluenta pârâu Crasna, judetele Vaslui si Galati”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Prut-Bârlad Amplasament: în bazinul hidrografic Bârlad, aval confluentă cu pârâu Crasna, în lunca îndiguită si regularizată a râului Bârlad, afluent de stânga al râului Siret (cod cadastral XII-1.78), judetele Vaslui si Galati

 

Indicatori tehnico-economici:

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA),

(în preturi valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei)

mii lei

388.063*)

 

 

din care:

 

 

 

 

 

Constructi-montaj

 

 

mii lei

232.696

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul 1

 

ÎNV

 

mii lei

74.100

 

 

C+M

 

mii lei

43.300

Anul II

 

ÎNV

 

mii lei

125.000

 

 

C+M

 

mii lei

74.200

Anul III

 

ÎNV

 

mii lei

89.900

 

 

C+M

 

mii lei

54.300

Anul IV

 

ÎNV

 

mii lei

50.500

 

 

C+M

 

mii lei

30.900

Anu lV

 

ÎNV

 

mii lei

48.563

 

 

C+M

 

mii lei

29.996

Capacităti

 

 

 

 

 

- amenajare albie

 

 

km

130,00

Durata de realizare a investitiei

luni

60

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

ANEXA Nr. 11/10

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Lucrări pentru înlăturarea calamitătilor naturale produse

în bazinul hidrografic Crisul Negru, judetul Bihor”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Crisuri-Oradea

Amplasament: pe cursul mijlociu al râului Crisul Negru, pe sectorul delimitat între localitătile Beius si Tăut, pe pârâul Valea Rosie si afluentii acestuia pe tronsonul cuprins între localitătile Rosia si Pocola si pârâul Crisul Băita, cu afluentii săi, între localitătile Seghiste, Hârsesti, Câmpani, Fânate, Nucet si Băita, judetul Bihor

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

187.434*)

(în preturi valabile la 30 aprilie 2011; 1 euro = 4,0744 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

de finantat - rest de finantat,

 

mii lei

131.226

din aceasta:

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

107.411

Esalonarea investitiei - rest de executat

 

 

Anul I

ÎNV

mii lei

26.200

 

C+M

mii lei

21.500

Anul II

ÎNV

mii lei

32.800

 

C+M

mii lei

26.900

Anul III

ÎNV

mii lei

32.800

 

C+M

mii lei

26.900

Anul IV

ÎNV

mii lei

39.426

 

C+M

mii lei

32.111

Capacităti:

 

 

 

- reprofilare albie

 

km

22,050

- diguri de apărare

 

km

24,535

- supraînăltări diguri

 

km

4,575

- apărări de mal

 

km

28,305

- parapet din beton

 

km

5,935

- impermeabilizări cu beton

 

mp

1.220

- tăieri de cot

 

km

2,370

- refacere prag de priză

 

km

0,240

- prag de fund

 

buc.

19

- subtraversări

 

buc.

70

- poduri

 

buc.

3

- canton de exploatare

 

buc.

1

- sistem informational

 

buc.

1

Durata de realizare a investitiei

 

luni

48

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea unei unităti sanitare publice cu paturi pentru care

managementul asistentei medicale a fost transferat către Consiliul Judetean Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă desfiintarea unitătii sanitare publice cu paturi Spitalul “Dr. Ion Crăciun” Călinesti, cu sediul în str. Ion Crăciun nr. 1, orasul Călinesti, judetul Arges, pentru care managementul asistentei medicale a fost transferat către Consiliul Judetean Arges, în baza Hotărârii Consiliului Judetean Arges nr. 64/2011, astfel cum a fost modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Judetean Arges nr. 111/2011.

Art. 2. - (1) Componentele bazei materiale achizitionate cu finantare de la bugetul de stat sau credite externe garantate de Guvern, precum si celelalte componente ale bazei materiale, cu exceptia componentelor bazei materiale achizitionate din fonduri ale autoritătilor administratiei publice locale, sunt proprietate privată a statului si se administrează de către unitătile sanitare publice la care vor fi redistribuite de către directia de sănătate publică, cu aprobarea Ministerului Sănătătii, la momentul desfiintării unitătii sanitare publice cu paturi.

(2) Stocurile de medicamente, materiale sanitare si alimente pot fi redistribuite la unitătile sanitare publice cu paturi de pe raza judetului de către directia de sănătate publică, cu avizul Ministerului Sănătătii.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă nr. crt. 38 de la rubrica “Judetul Arges” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2010, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 808.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2/1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004

privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale,

componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2/1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 21 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

1. La anexa nr. 1, numărul curent 1 va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumire obiectiv investitii

Detinătorul obiectivului de investitii

CONSTRUCTII PENTRU INTERVENTII ÎN CAZ DE URGENTĂ SI DEZASTRU

“1-

Consolidarea si modernizarea sediului central al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă (fostul Inspectorat General al Corpului Pompierilor Militari), municipiul Bucuresti

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

 

2. Anexa nr. 2/1 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Finantarea obiectivului de investitii, ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexa la prezenta hotărâre, se face dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul propriu al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, buget alocat de Ministerul Administratiei si Internelor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 809.

 

ANEXA

(Anexa nr. 2/1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004)

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Consolidarea si modernizarea sediului central al Inspectoratului General

pentru Situatii de Urgentă (fostul Inspectorat General al Corpului Pompierilor Militari), municipiul Bucuresti”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, Ministerul Administratiei si Internelor/Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

Amplasament: Municipiul Bucuresti, sectorul 2, str. Banu Dumitrache nr. 46

 

Indicatorii tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA 24%

mii lei

56.893*)

(în preturi la data de 28 iulie 2010: 1 euro = 4,2476 lei)

 

 

din care:

 

 

- constructii-montaj

mii lei

38.130

- Capacităti:

 

 

- Aria desfăsurată a constructiei consolidate

m2

10.567

- Regimul de înăltime

 

S+P+7E+etaj tehnic partial

Durata de realizare a investitiei

luni

12

 

Factori de risc

Structura de rezistentă a obiectivului se protejează pentru zona seismică de calcul (A...F) potrivit Normativului pentru proiectarea antiseismică a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P 100-92, completat cu cap. 11 si 12, republicate în 1996. Se respectă prevederile referitoare la actiunea seismică cuprinse în cap. 3 si anexa A din Codul P 100-1/2006, încărcarea seismică fiind corespunzătoare amplasării constructiei în zona având valoarea de vârf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0.24 g pentru cutremure având intervalul mediu de recurentă IMR= 100 ani, cu perioada de colt Te = 1,6 sec.

 


Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul propriu al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, alocat de Ministerul Administratiei si Internelor.

 

Din valoarea totală a investitiei:

- pentru lucrări eligibile aferente Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă (finantare Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, împrumut nr. 4.736 RO, si bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului);

mii lei

23.025

- pentru lucrări aferente consolidării si lucrări de modernizare - fonduri asigurate din bugetul propriu al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, buget alocat de Ministerul Administratiei si Internelor.

mii lei

33.868


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de

investitii “Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, municipiul Bucuresti, sectorul 2, str. Fabrica

de Glucoza nr. 2-4”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, municipiul Bucuresti, sectorul 2, str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 august 2011.

Nr. 829.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, municipiul Bucuresti, sectorul 2, str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Beneficiar: Agentia Natională pentru Locuinte

Amplasament: Municipiul Bucuresti, sectorul 2, str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA

(1 euro = 4,3005 lei la data de 9 decembrie 2010)

mii lei

292.996*)

din care:

 

 

 

 

- constructii-montaj

 

 

mii lei

228.356

Esalonarea valorii totale de investitie:

Anul I

ÎNV

mii lei

146.498

 

 

C + M

mii lei

114.178

 

Anul II

ÎNV

mii lei

146.498

 

 

C + M

mii lei

114.178

Capacităti:

 

 

 

 

- suprafată teren amplasament

 

 

mp

45.332,00

- aria desfăsurată

 

 

mp

99.803,84

- unităti locative

 

 

nr.

1.401

din care cu:

 

 

 

 

1 cameră

 

 

 

484

2 camere

 

 

 

862

3 camere

 

 

 

55

Durata de realizare a investitiei:

 

 

luni

14

 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic pentru tipul de zonare a teritoriului ag = 0,24 g si o perioadă de colt Te = 1,6 sec, în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006.

 

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului se face astfel: 28.426 mii lei - bugetul local, 264.570 mii lei - bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular

Grădinita “Anna Maria” din localitatea Târgu Ocna

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 22 martie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în luna februarie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Anna Maria”, cu sediul în localitatea Târgu Ocna, str. Avram lancu nr. 25, judetul Bacău, pentru nivelul de învătământ “prescolar”, limba de predare “română”, program “prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Anna Maria” din localitatea Târgu Ocna, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Anna Maria” din localitatea Târgu Ocna dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Anna Maria” din localitatea Târgu Ocna revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Anna Maria” din localitatea Târgu Ocna.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Anna Maria” din localitatea Târgu Ocna este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Bacău, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia “Maica Maria Ardoni” din localitatea Târgu Ocna, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Anna Maria” din localitatea Târgu Ocna, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Bacău vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prevederile prezentului ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 4.819.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.