MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 595/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 595         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 august 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.078 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 1.080 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si ale art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

775. - Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru supravegherea pietei aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si stabilirea conditiilor de introducere pe piată a acestora

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

236. - Decizie privind comisionul maxim total ce poate fi retinut de organismele de gestiune colectivă din sumele colectate anual

 

237. - Decizie privind avizarea si functionarea organismelor de gestiune colectivă

 

239. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune si remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.078

din 14 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de statul român, prin Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice Arges, în Dosarul nr. 1.910/109/2010 al Tribunalului Arges - Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.467D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 4.495D/2010, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de statul român, prin Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice Arad, în Dosarul nr. 285/108/2010 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 4.603D/2010, nr. 4.640D/2010 si nr. 4.641D/2010, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de statul român, prin Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice Arges, în dosarele nr. 2.251/109/2010, nr. 2.688/109/2010 si nr. 1.204/109/2010 ale Tribunalului Arges - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 4.655D/2010, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de statul român, prin Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice Arad, în Dosarul nr. 2.784/108/2010 al Tribunalului Arad - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public sustine că nu se opune conexării cauzelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 4.495D/2010, nr. 4.603D/2010, nr. 4.640D/2010, nr. 4.641 D/2010 si nr. 4.655D/2010 la Dosarul nr. 4.467D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 28 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1.910/109/2010, Tribunalul Arges - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de statul român, prin Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice Arges, în cadrul solutionării unor actiuni prin care se solicită plata unor despăgubiri pentru daunele morale suferite ca urmare a unor condamnări cu caracter politic si măsuri administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

Prin încheierea din 18 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 285/108/2010, Curtea de Apel Timisoara - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de statul român, prin Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice Arad, în cadrul solutionării unei actiuni prin care se solicită plata unor despăgubiri pentru daunele morale suferite ca urmare a unor condamnări cu caracter politic si măsuri administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

Prin încheierea din 27 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.251/109/2010, prin încheierea din 25 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.688/109/2010 si prin încheierea din 6 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1.204/109/2010, Tribunalul Arges - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de statul român, prin Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice Arges, în cadrul solutionării unei actiuni prin care se solicită plata unor despăgubiri pentru daunele morale suferite ca urmare a unor condamnări cu caracter politic si măsuri administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

Prin încheierea din 26 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.784/108/2010, Tribunalul Arad - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de statul român, prin Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice Arad, în cadrul solutionării unei actiuni prin care se solicită plata unor despăgubiri pentru daunele morale suferite ca urmare a unor condamnări cu caracter politic si măsuri administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (5) conform cărora, “în România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie”, ale art. 51 alin. (1) privind dreptul de petitionare, ale art. 52 alin. (3) referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, ale art. 74 alin. (3) referitoare la initiativa legislativă si ale art. 138 alin. (5) potrivit cărora “Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finantare”.

Tribunalul Arges - Sectia civilă si Curtea de Apel Timisoara - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Tribunalul Arad - Sectia civilă apreciază, în esentă, că exceptia de neconstitutionalitate este fondată, în parte, prin raportare la prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009, cu următoarea redactare:

- Art. 5 alin. (1) lit. a): “(1) Orice persoană care a suferit condamnări cu caracter politic în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic, precum si, după decesul acestei persoane, sotul sau descendentii acesteia până la gradul al ll-lea inclusiv pot solicita instantei de judecată, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, obligarea statului la: a) acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare. La stabilirea cuantumului despăgubirilor se va tine seama si de măsurile reparatorii deja acordate persoanelor în cauză în temeiul Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 568/2001, cu modificările si completările ulterioare;”.

Dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 au fost modificate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010, dispozitiile modificatoare având următoarea redactare:

“Art. I. - Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

«a) acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare în cuantum de până la:

1. 10.000 de euro pentru persoana care a suferit condamnarea cu caracter politic în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic;

2. 5.000 de euro pentru sotul/sotia si descendentii de gradul I;

3. 2.500 de euro pentru descendentii de gradul al ll-lea; [... ]»“ Curtea constată că art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a

Guvernului nr. 62/2010 modifică si completează dispozitiile de lege criticate prin introducerea a 3 puncte ce stabilesc plafoane maxime ale cuantumului despăgubirilor, iar fraza a doua a art. 5 alin. (1) lit. a) din lege a fost preluată si completată prin art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 referitor la introducerea unui nou alineat al art. 5, si anume alin. (11).

Curtea observă că dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009, astfel cum au fost modificate si completate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, cuprind două solutii legislative distincte, si anume: pe de o parte, teza întâi privind acordarea unor despăgubiri (solutie legislativă preluată si de dispozitiile modificatoare), iar pe de altă parte, teza a doua, adică pct. 1-3 ale lit. a), referitoare la plafonarea cuantumului acestor despăgubiri (solutie legislativă introdusă prin dispozitiile modificatoare).

Întrucât în cauza de fată autorul exceptiei de neconstitutionalitate critică faptul că solutia legislativă de acordare a despăgubirilor [solutie cuprinsă si de dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009, în forma anterioară modificării] este discriminatorie, Curtea constată că obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, asadar, numai dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009, modificate prin art. XIII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, care au următorul cuprins:

“(1) Orice persoană care a suferit condamnări cu caracter politic în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic, precum si, după decesul acestei persoane, sotul sau descendentii acesteia până la gradul al ll-lea inclusiv pot solicita instantei prevăzute la art. 4 alin. (4), în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, obligarea statului la:

a) acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare în cuantum de până la:

[...]

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, ulterior sesizării sale, prin deciziile nr. 1.358 din 21 octombrie 2010 si nr. 1.360 din 21 octombrie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 15 noiembrie 2010, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat că dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 sunt neconstitutionale.

Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”.

Prin urmare, retinând că acest caz de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate a intervenit între momentul sesizării Curtii Constitutionale si momentul pronuntării instantei de contencios constitutional asupra exceptiei de neconstitutionalitate, aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de statul român, prin Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice Arges, în dosarele nr. 1.910/109/2010, nr. 2.251/109/2010, nr. 2.688/109/2010 si nr. 1.204/109/2010 ale Tribunalului Arges - Sectia civilă si de statul român, prin Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice Arad, în Dosarul nr. 285/108/2010 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia civilă si în Dosarul nr. 2.784/108/2010 al Tribunalului Arad - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.080

din 14 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si ale art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si ale art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de statul român, prin Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice Arad, si de Petru Olariu în Dosarul nr. 658/108/2010 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 18 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 658/108/2010, Curtea de Apel Timisoara - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si ale art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente. Exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 a fost invocată de statul român, prin Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice Arad, iar exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 a fost ridicată de Petru Olariu cu ocazia solutionării unei actiuni prin care se solicită, în baza Legii nr. 221/2009, plata unor despăgubiri pentru daunele morale suferite ca urmare a unor condamnări cu caracter politic si măsuri administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate statul român, prin Ministerul Finantelor Publice, în calitate de autor al exceptiei de neconstitutionalitate, consideră, în esentă, că textul de lege criticat încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 111 alin. (1) privind informarea Parlamentului de către Guvern si celelalte organe ale administratiei publice, ale art. 138 alin. (5) potrivit cărora “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finantare” si ale art. 148 alin. (2) privind integrarea în Uniunea Europeană.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, Petru Olariu, apreciază că acestea aduc atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (5) referitoare la obligativitatea respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi si ale art. 115 alin. (6) privind conditiile de adoptare a ordonantelor de urgentă ale Guvernului.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia civilă consideră, în esentă, că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009, invocată de statul român, prin Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice Arad, este neîntemeiată, iar exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, ridicată de Petru Olariu, este întemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl constituie prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009, si cele ale art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010.

Dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 au fost modificate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, dispozitiile modificatoare având următoarea redactare:

“Art. I. - Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

«a) acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare în cuantum de până la:

1. 10.000 de euro pentru persoana care a suferit condamnarea cu caracter politic în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic;

2. 5.000 de euro pentru sotul/sotia si descendentii de gradul I;

3. 2.500 de euro pentru descendentii de gradul al ll-lea;»“. Curtea constată că art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 modifică si completează dispozitiile de lege criticate prin introducerea a 3 puncte ce stabilesc plafoane maxime ale cuantumului despăgubirilor, iar fraza a doua a art. 5 alin. (1) lit. a) din lege a fost preluată si completată prin art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 referitor la introducerea unui nou alineat al art. 5, si anume alin. (11).

Curtea observă că dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009, astfel cum au fost modificate si completate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, cuprind două solutii legislative distincte, si anume: pe de o parte, teza întâi privind acordarea unor despăgubiri (solutie legislativă preluată si de dispozitiile modificatoare), iar pe de altă parte, teza a doua, adică pct. 1-3 ale lit. a), referitoare la plafonarea cuantumului acestor despăgubiri (solutie legislativă introdusă prin dispozitiile modificatoare).

În cauza de fată, autorul exceptiei de neconstitutionalitate statul român, prin Ministerul Finantelor Publice, critică solutia legislativă de acordare a despăgubirilor [solutie cuprinsă si de dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009, în forma anterioară modificării], astfel încât obiect al exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de către acesta îl constituie, asadar, numai dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009, modificate prin art. XIII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, dispozitii care, în prezent, au următorul cuprins:

“(1) Orice persoană care a suferit condamnări cu caracter politic în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic, precum si, după decesul acestei persoane, sotul sau descendentii acesteia până la gradul al ll-lea inclusiv pot solicita instantei prevăzute la art. 4 alin. (4), în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, obligarea statului la:

a) acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare în cuantum de până la: [...]”.

Pe de altă parte, Curtea constată că autorul exceptiei de neconstitutionalitate, Petre Olariu, critică teza a doua a art. 5 alin. (1) lit. a), adică pct. 1-3 ale lit. a), referitoare la plafonarea cuantumului acestor despăgubiri (solutie legislativă introdusă prin dispozitiile modificatoare), precum si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, care are următorul cuprins:

“Dispozitiile Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică proceselor si cererilor pentru a căror solutionare nu a fost pronuntată o hotărâre judecătorească definitivă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

Statul român, prin Ministerul Finantelor Publice, în calitate de autor al exceptiei de neconstitutionalitate, consideră că textul de lege criticat încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 111 alin. (1) privind informarea Parlamentului de către Guvern si celelalte organe ale administratiei publice, ale art. 138 alin. (5) potrivit cărora “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finantare” si ale art. 148 alin. (2) privind integrarea în Uniunea Europeană, iar autorul exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, Petru Olariu, apreciază că acestea aduc atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (5) referitoare la obligativitatea respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi si ale art. 115 alin. (6) privind conditiile de adoptare a ordonantelor de urgentă ale Guvernului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, ulterior sesizării sale prin încheierea din 18 octombrie 2010, prin Decizia nr. 1.354 din 20 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 15 noiembrie 2010, a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului si a constatat că dispozitiile art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 - prin care se plafonează despăgubirile prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 - sunt neconstitutionale în raport cu criticile formulate.

Totodată, prin deciziile nr. 1.358 din 21 octombrie 2010 si nr. 1.360 din 21 octombrie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 15 noiembrie 2010, Curtea Constitutională a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat că dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 sunt neconstitutionale.

Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale.”

Prin urmare, retinând că acest caz de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate a intervenit între momentul sesizării Curtii Constitutionale si momentul pronuntării instantei de contencios constitutional asupra exceptiei de neconstitutionalitate, aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si ale art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de statul român, prin Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice Arad, si de Petru Olariu în Dosarul nr. 658/108/2010 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea măsurilor pentru supravegherea pietei aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si stabilirea conditiilor de introducere pe piată a acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislatiei Uniunii Europene care armonizează conditiile de comercializare a produselor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, denumite în continuare aparate, precum si accesoriilor.

(2) Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) aparate - aparatele consumatoare de combustibili gazosi, utilizate pentru gătit, încălzire, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spălare si care au, dacă este cazul, o temperatură normală a apei care nu depăseste 105°C. Se consideră aparate arzătoarele cu aer insuflat si corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare;

b) accesorii - dispozitivele de sigurantă, de control sau dispozitivele de reglaj, altele decât arzătoarele cu aer insuflat si corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare, comercializate separat pe piată pentru uz special si proiectate să fie încorporate într-un aparat consumator de combustibili gazosi sau asamblate pentru a constitui un astfel de aparat;

c) combustibil gazos - orice combustibil care este în stare gazoasă la o temperatură de 15°C la o presiune de până la 1 bar;

d) aparatul utilizat în mod normal- un aparat, corect instalat si întretinut regulamentar, în conformitate cu instructiunile producătorului, sau utilizat la o variatie normală a calitătii gazelor si cu o fluctuatie normală a presiunii de alimentare a acestuia ori utilizat în conformitate cu destinatia sa sau într-un mod care poate fi prevăzut în mod rezonabil.

(3) Autoritatea pentru supravegherea pietei care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat {ISCIR).

(4) Se exclud din domeniul de aplicare a prezentei hotărâri aparatele proiectate special pentru utilizarea în procese industriale care se desfăsoară în incinte industriale.

Art. 2. - (1) Se admit introducerea pe piată si punerea în functiune a aparatelor care utilizate în mod normal nu pun în pericol siguranta persoanelor, animalelor domestice si proprietătii.

(2) Nu se pot interzice, limita sau împiedica introducerea pe piată si punerea în functiune a aparatelor care îndeplinesc cerintele prezentei hotărâri si care poartă marcajul CE prevăzut la art. 10.

(3) Nu se poate interzice, limita sau împiedica introducerea pe piată a accesoriilor însotite de certificatul prevăzut la art. 8 alin. (4).

Art. 3. - (1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri elaborează si actualizează lista cuprinzând tipurile de gaze si presiunile de alimentare corespunzătoare utilizate pe teritoriul României, după obtinerea acestor informatii de la Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Lista cuprinzând tipurile de gaze si presiunile de alimentare corespunzătoare utilizate pe teritoriul României se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri comunică celorlalte state membre si Comisiei Europene lista cuprinzând tipurile de gaze si presiunile de alimentare corespunzătoare utilizate pe teritoriul României.

Art. 4. - Aparatele si accesoriile trebuie să îndeplinească cerintele esentiale aplicabile acestora, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5. - (1) Se consideră că aparatele si accesoriile îndeplinesc cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 1 dacă acestea sunt conforme cu:

a) standardele nationale ale statelor membre, care pun în aplicare standarde armonizate, ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

b) standardele nationale relevante, în măsura în care în domeniile acoperite de astfel de standarde nu există standarde armonizate.

(2) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri transmite Comisiei Europene standardele nationale din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit. b), pe care le consideră că respectă cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Lista cuprinzând standardele nationale prevăzute la alin. (1) lit. b) si numerele de referintă ale standardelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se actualizează ori de câte ori este necesar.

Art. 6. - (1) în situatia în care Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri constată că standardele mentionate la art. 5 alin. (1) nu respectă în totalitate cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 1, transmite o informare motivată Comitetului permanent de pe lângă Comisia Europeană, denumit în continuare Comitetul permanent, prevăzut la art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare.

(2) în situatia în care Comisia Europeană notifică asupra deciziei Comitetului permanent privind retragerea standardelor respective din publicatiile nationale ale statelor membre, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri dispune prin ordin al ministrului retragerea acestora din lista prevăzută la art. 3 alin. (3).

Art. 7. - (1) în situatia în care autoritatea de supraveghere a pietei constată că utilizarea normală a aparatelor care poartă marcajul CE poate să pună în pericol siguranta persoanelor, a animalelor domestice sau a proprietătii, dispune toate măsurile necesare pentru retragerea aparatelor respective de pe piată si interzicerea sau restrângerea introducerii acestora pe piată.


(2) În situatia prevăzută la alin. (1), autoritatea pentru supravegherea pietei informează Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri despre orice măsură de acest fel, motivând decizia sa, si, în special, dacă neconformitatea se datorează:

a) neîndeplinirii cerintelor esentiale prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a faptului că aparatul nu corespunde standardelor prevăzute la art. 5 alin. (1);

b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 5 alin. (1);

c) deficientelor din standardele prevăzute la art. 5 alin. (1).

(3) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri informează Comisia Europeană asupra măsurilor adoptate potrivit prevederilor alin. (1).

(4) în cazul în care autoritatea de supraveghere a pietei constată că un aparat care nu este conform poartă marcajul CE, ia măsurile necesare si informează Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în legătură cu decizia.

Art. 8. - (1) Metodele prin care se certifică conformitatea aparatelor fabricate în serie sunt:

a) examinarea CE de tip, prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 2; si

b) anterior introducerii pe piată, la alegerea producătorului, unul dintre următoarele mijloace: declaratia de conformitate CE cu tipul, prevăzută la pct. 2 din anexa nr. 2, sau declaratia de conformitate CE cu tipul (asigurarea calitătii productiei), prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 2 ori declaratia de conformitate CE cu tipul (asigurarea calitătii produsului), prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 2, sau verificarea CE, prevăzută la pct. 5 din anexa nr. 2.

(2) în cazul fabricatiei unui aparat ca unicat sau în cantităti mici, producătorul poate să aleagă verificarea CE pentru fiecare produs, prevăzută la pct. 6 din anexa nr. 2.

(3) După realizarea procedurilor prevăzute la alin. (1) lit. (b) si alin. (2), se aplică marcajul CE de conformitate pe aparatele conforme, cu respectarea dispozitiilor art. 11.

(4) Metodele de certificare a conformitătii prevăzute la alin. (1) se aplică si accesoriilor, cu exceptia cerintei de aplicare a marcajului CE de conformitate si, dacă este cazul, întocmirii declaratiei de conformitate. Certificarea conformitătii se realizează prin emiterea unui certificat, care însoteste accesoriul, prin care se atestă conformitatea accesoriilor cu prevederile aplicabile acestora din prezenta hotărâre si în care se precizează caracteristicile accesoriilor si modul în care acestea trebuie să fie încorporate în aparat sau asamblate pentru a răspunde cerintelor esentiale prevăzute în anexa nr. 1, aplicabile aparatelor finite.

(5) în acest caz, în documentele, notele sau în instructiunile prevăzute de cadrul legal în vigoare si care însotesc aceste aparate trebuie specificate referintele directivelor aplicate, asa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6) înregistrările si corespondenta referitoare la metodele de certificare a conformitătii se redactează în limba oficială a statului membru unde este stabilit organismul responsabil pentru realizarea evaluării sau într-o limbă acceptată de către organismul care evaluează conformitatea.

Art. 9. - (1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri notifică Comisiei Europene si celorlalte state membre organismele pe care Ie-a desemnat să îndeplinească procedurile mentionate la art. 8, împreună cu sarcinile specifice stabilite în responsabilitatea acestor organisme si numerele de identificare atribuite în prealabil acestora de către Comisia Europeană.

(2) Lista organismelor notificate, inclusiv numerele de identificare atribuite acestora, este publicată si actualizată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Pentru a fi notificate Comisiei Europene, organismele trebuie să îndeplinească criteriile minime prevăzute în anexa nr. 5.

(4) Evaluarea organismelor de evaluare a conformitătii ce solicită a fi desemnate si notificate si monitorizarea celor notificate se realizează de către organismul national de acreditare în sensul si în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

(5) Procedura privind desemnarea si notificarea organismelor de evaluare a conformitătii aparatelor si accesoriilor se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Se consideră că organismele care îndeplinesc criteriile de evaluare precizate în standardele armonizate aplicabile satisfac criteriile prevăzute în anexa nr. 5.

(7) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri retrage notificarea în cazul în care constată că un organism nu mai îndeplineste criteriile prevăzute în anexa nr. 5 si informează imediat Comisia Europeană si celelalte state membre cu privire la această măsură.

Art. 10. - (1) Marcajul CE si inscriptionările stabilite în anexa nr. 3 se aplică într-o formă vizibilă, usor lizibilă si de nesters pe aparat sau pe o placă de timbru fixată pe acesta. Placa de timbru se proiectează astfel încât să nu poată fi reutilizată.

(2) Se interzice aplicarea pe aparate a marcajelor care pot induce în eroare părtile terte în privinta semnificatiei si formei marcajului CE. Pe aparatele sau pe plăcile de timbru se poate aplica oricare alt marcaj, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse.

Art. 11. - Fără a se aduce atingere prevederilor art. 7:

a) în cazul în care autoritatea de supraveghere a pietei constată că marcajul CE a fost aplicat în mod incorect, producătorul ori reprezentantul său autorizat are obligatia de a asigura conformitatea produsului cu prevederile referitoare la marcajul CE si de a opri încălcarea prevederilor prezentei hotărâri, în conditiile stabilite de autoritatea de supraveghere a pietei;

b) în cazul în care neconformitatea continuă, autoritatea de supraveghere a pietei ia măsurile necesare pentru a restrânge sau a interzice introducerea pe piată a aparatului în cauză ori pentru a asigura că acesta este retras de pe piată în conformitate cu procedura prevăzută la art. 7.

Art. 12. - (1) Orice decizie luată în temeiul prezentei hotărâri care prevede restrictii la introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a unui aparat trebuie să stabilească temeiul legal care a stat la baza acesteia.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se notifică în termen de 72 de ore părtii în cauză si poate fi contestată la instanta competentă potrivit legii.

Art. 13. - În cazul în care producătorul ori reprezentantul său autorizat nu este stabilit în România, responsabilitătile acestuia referitoare la introducerea pe piată în România a aparatelor si accesoriilor revin importatorului sau persoanei responsabile cu introducerea pe piată a acestora.

Art. 14. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea de către producător a prevederilor art. 4 referitoare la cerintele esentiale si a prevederilor art. 5 alin. (1) referitoare la aplicarea standardelor armonizate, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, retragerea de pe piată, interzicerea utilizării si a introducerii pe piată a produselor neconforme;


b) nerespectarea de către producător a prevederilor art. 8 referitoare la respectarea procedurilor pentru evaluarea conformitătii, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei si interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organismul de supraveghere a pietei de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;

c) nerespectarea de către producător a prevederilor art. 10 referitoare la aplicarea marcajului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piată si interzicerea introducerii pe piată a produselor nemarcate sau marcate incorect până la eliminarea neconformitătilor.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de ISCIR prin personalul împuternicit.

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

(4) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevăzute la alin. (1)-(3), se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,

aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Orice decizie luată de ISCIR în baza prezentei hotărâri, din care rezultă sanctiuni si restrictii de introducere pe piată sau punere în functiune a aparatelor si accesoriilor, mentionează temeiul legal ai deciziei, în conditiile prezentei hotărâri, si se aduce la cunostinta Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 15. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Prezenta hotărâre transpune în legislatia natională prevederile Directivei 2009/142/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind aparatele consumatoare de combustibili gazosi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 330 din 16 decembrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 775.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERINTE ESENTIALE

 

NOTĂ:

Obligatiile care rezultă din cerintele esentiale pentru aparatele din prezenta anexă se aplică si accesoriilor la care există un risc asemănător.

 

1. Conditii generale

1.1. Aparatele trebuie proiectate si fabricate astfel încât să functioneze în sigurantă si să nu prezinte pericol pentru persoane, animale domestice sau proprietate când se utilizează în mod normal, conform definitiei prevăzute la art. 1 alin. (2) din hotărâre.

1.2. Atunci când sunt introduse pe piată, aparatele trebuie:

a) să fie însotite de instructiunile tehnice pentru instalator;

b) să fie însotite de instructiunile de utilizare si de întretinere pentru utilizator;

c) să poarte etichete de atentionare, care trebuie să existe si pe ambalaj.

Instructiunile si etichetele de atentionare trebuie să fie redactate în limba sau în limbile oficiale ale statelor membre de destinatie.

1.2.1. Instructiunile tehnice pentru instalator trebuie să contină toate instructiunile de instalare, reglare si întretinere necesare pentru a se asigura că aceste operatii sunt efectuate corect si că aparatul poate fi utilizat în sigurantă. Instructiunile trebuie să specifice, în special:

a) tipul de gaz utilizat;

b) presiunea de alimentare cu gaz;

c) debitul de aer proaspăt necesar:

(i) pentru alimentarea cu aer de combustie;

(ii) pentru evitarea formării amestecurilor periculoase de gaze nearse la aparatele care nu sunt prevăzute cu dispozitivul mentionat la pct. 3.2.3;

d) conditiile de evacuare a gazelor de ardere;

e) caracteristicile si cerintele privind asamblarea pentru arzătoarele cu aer insuflat si corpurile de încălzire care vor fi dotate cu astfel de arzătoare, care asigură conformitatea cu cerintele esentiale aplicabile aparatelor finite si, dacă este cazul, cu lista combinatiilor recomandate de producător.

1.2.2. Instructiunile de utilizare si întretinere pentru utilizator trebuie să contină toate informatiile necesare utilizării în sigurantă si trebuie, în special, să atragă atentia utilizatorului asupra oricăror restrictii privind utilizarea.

1.2.3. Etichetele de atentionare de pe aparat si ambalajul acestuia trebuie să indice clar tipul de gaz utilizat, presiunea de alimentare cu gaz si orice restrictii privind utilizarea, în special restrictia potrivit căreia aparatul trebuie instalat numai în zonele în care există ventilatie suficientă.

1.3. Accesoriile destinate a fi utilizate într-un aparat trebuie să fie proiectate si fabricate astfel încât să corespundă în totalitate destinatiei când sunt încorporate conform instructiunilor de instalare.

Instructiunile de instalare, reglare, functionare si întretinere trebuie să fie furnizate împreună cu accesoriile aferente.

2. Materiale

2.1. Materialele trebuie să corespundă scopului pentru care sunt utilizate si trebuie să reziste la conditiile mecanice, chimice si termice la care sunt prevăzute a fi supuse.

2.2. Producătorul sau furnizorul aparatului trebuie să garanteze proprietătile materialelor care sunt importante pentru siguranta aparatului.

3. Proiectarea si fabricatia

3.1. Generalităti

3.1.1. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât atunci când se utilizează în mod normal să nu poată să apară instabilitate, deformare, rupere sau uzură care ar putea diminua siguranta acestora.

3.1.2. Condensul produs la pornire si/sau în timpul utilizării nu trebuie să afecteze siguranta aparatelor.

3.1.3. Aparatele trebuie să fie proiectate si fabricate astfel încât riscul exploziei, în cazul unui incendiu de origine externă, să fie minim.

3.1.4. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât să se evite pătrunderea apei si a aerului fals în circuitul de gaze.

3.1.5. În eventualitatea unei fluctuatii de energie auxiliară în limite normale, aparatele trebuie să continue să functioneze în conditii de sigurantă.

3.1.6. Fluctuatia anormală sau întreruperea în alimentarea cu energie auxiliară ori restabilirea acestei alimentări nu trebuie să constituie o sursă de pericol.

3.1.7. Aparatele trebuie să fie proiectate si fabricate astfel încât riscurile de origine electrică să fie evitate. În domeniile aplicabile, conformarea cu obiectivele de sigurantă privind riscurile electrice prevăzute în Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată, trebuie să fie echivalentă cu îndeplinirea prezentei cerinte.

3.1.8. Toate componentele sub presiune ale unui aparat trebuie să reziste la solicitările mecanice si termice la care sunt supuse, fără nicio deformare care să afecteze siguranta.

3.1.9. Aparatele trebuie să fie proiectate si fabricate astfel încât o defectiune a dispozitivului de sigurantă, de control sau de reglaj să nu constituie o sursă de pericol.

3.1.10. Dacă un aparat este dotat cu dispozitive de sigurantă si control, functionarea dispozitivelor de sigurantă nu trebuie să fie influentată de functionarea dispozitivelor de control.

3.1.11. Toate părtile aparatelor care sunt instalate sau reglate în faza de fabricatie si asupra cărora nu trebuie să se intervină de către utilizator ori de către instalator trebuie să fie protejate corespunzător.

3.1.12. Manetele si alte dispozitive de comandă si de reglaj trebuie să fie marcate clar si să aibă instructiuni corespunzătoare, astfel încât să se prevină orice eroare de manevră. Acestea trebuie să fie concepute astfel încât să împiedice manevrarea accidentală.

3.2. Degajarea gazelor nearse

3.2.1. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât viteza de degajare a gazelor să nu prezinte pericol.

3.2.2. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât degajarea de gaze în timpul aprinderii, reaprinderii si după stingerea flăcării să fie limitată, pentru a se evita acumularea periculoasă de gaze nearse în aparat.

3.2.3. Aparatele destinate utilizării în spatii închise si în camere trebuie să fie dotate cu un dispozitiv special pentru a se evita acumularea periculoasă de gaze nearse în astfel de spatii sau camere. Aparatele care nu sunt dotate cu aceste dispozitive trebuie să fie folosite doar în locurile unde există ventilatie suficientă pentru a se evita acumularea periculoasă de gaze nearse. Conditiile specifice de ventilatie a spatiului pentru instalarea acestor aparate, tinând cont de caracteristicile speciale ale acestora, sunt prevăzute în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu modificările si completările ulterioare. Aparatele de gătit de uz profesional si aparatele alimentate cu gaze care contin componente toxice trebuie să fie dotate cu dispozitivele mentionate anterior.

3.3. Aprinderea

Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât atunci când sunt utilizate în mod normal să îndeplinească următoarele conditii:

a) aprinderea si reaprinderea să se efectueze lin;

b) să fie asigurată interaprinderea.

3.4. Arderea

3.4.1. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât atunci când se utilizează în mod normal să fie asigurată stabilitatea flăcării si produsele de combustie să nu contină concentratii inadmisibile de substante nocive pentru sănătate.

3.4.2. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât atunci când se utilizează în mod normal să nu existe degajări accidentale de produse de combustie.

3.4.3. Aparatele conectate la un cos de evacuare a produselor de combustie trebuie să fie fabricate astfel încât în conditii de tiraj anormal să nu apară degajări de produse de combustie în cantităti periculoase în camera în care este utilizat aparatul.

3.4.4. Aparatele cu încălzire independentă pentru uz casnic si încălzitoarele instantanee de apă neracordate la un cos de evacuare a produselor de combustie nu trebuie să producă, în camera sau în spatiul de functionare, o concentratie de monoxid de carbon care ar putea prezenta un pericol pentru sănătatea persoanelor expuse, avându-se în vedere durata previzibilă de expunere a acestora.

3.5. Utilizarea ratională a energiei

Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât să asigure utilizarea ratională a energiei corespunzător nivelului tehnic al acestora si să tină seama de aspectele legate de sigurantă.

3.6. Temperaturile

3.6.1. Părtile aparatelor destinate să fie amplasate în apropierea podelei sau a altor suprafete nu trebuie să atingă temperaturi care să prezinte un pericol pentru zona înconjurătoare.

3.6.2. Temperatura suprafetei butoanelor si a manetelor aparatelor destinate manipulării nu trebuie să prezinte un pericol pentru utilizator.

3.6.3. Temperatura suprafetelor părtilor exterioare ale aparatelor pentru uz casnic, cu exceptia suprafetelor sau părtilor prevăzute pentru transmiterea căldurii, nu trebuie să prezinte în conditiile de functionare un pericol pentru utilizator, în special pentru copii, motiv pentru care trebuie să se ia în considerare un timp de reactie corespunzător.

3.7. Produsele alimentare si apa folosite în scopuri sanitare Fără a aduce atingere legislatiei în materie, materialele si componentele utilizate la fabricarea unui aparat, care pot vină în contact cu produsele alimentare sau cu apa folosită în scopuri sanitare, nu trebuie afecteze calitatea acestora.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA PENTRU ATESTAREA CONFORMITĂTII

 

1. Examinarea CE de tip

1.1. Examinarea CE de tip constituie acea parte a procedurii prin care un organism notificat verifică si certifică că un aparat, reprezentativ pentru productia avută în vedere, îndeplineste dispozitiile aplicabile prevăzute în hotărâre.

1.2. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene trebuie să depună cererea pentru examinarea de tip la un singur organism notificat.

1.2.1. Cererea trebuie să contină următoarele:

a) numele si adresa producătorului si, dacă cererea este depusă de reprezentantul autorizat, numele si adresa acestuia;

b) o declaratie scrisă din care să reiasă că cererea nu a fost depusă la un alt organism notificat;

c) dosarul tehnic de fabricatie, asa cum este prevăzut în anexa nr. 4 la hotărâre.

1.2.2. Producătorul trebuie să pună la dispozitia organismului notificat un aparat, reprezentativ pentru productia avută în vedere, denumit în continuare tip. Organismul notificat poate să solicite mai multe mostre ale tipului, dacă îi sunt necesare pentru programul de încercări.

Tipul poate acoperi suplimentar si alte variante ale produsului, cu conditia ca aceste variante să nu aibă caracteristici diferite în ceea ce priveste tipurile de risc.

1.3. Organismul notificat trebuie:

1.3.1. să examineze dosarul tehnic de fabricatie si să verifice dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu dosarul tehnic de fabricatie si să identifice elementele care au fost proiectate în conformitate cu dispozitiile relevante ale standardelor prevăzute la art. 5 din hotărâre si cu cerintele esentiale prevăzute în hotărâre;

1.3.2. să efectueze sau să dispună efectuarea examinărilor corespunzătoare si/sau a încercărilor pentru a verifica dacă solutiile adoptate de producător îndeplinesc cerintele esentiale, acolo unde nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 5 din hotărâre;

1.3.3. să efectueze sau să dispună efectuarea examinărilor si/sau a încercărilor corespunzătoare pentru a verifica dacă standardele relevante sunt aplicate efectiv, atunci când producătorul a ales să procedeze astfel, asigurându-se în acest mod conformitatea cu cerintele esentiale.

1.4. Dacă tipul îndeplineste dispozitiile hotărârii, organismul notificat trebuie să emită solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul trebuie să contină concluziile examinării, conditiile, dacă este cazul, de valabilitate a acestuia si datele necesare pentru identificarea tipului certificat si, dacă este relevant, descrieri ale functionării acestuia. La certificat se anexează elemente tehnice relevante, cum ar fi desene si diagrame.

1.5. Organismul notificat trebuie să informeze de îndată celelalte organisme notificate cu privire la emiterea certificatului de examinare CE de tip si la orice modificări aduse tipului mentionat, asa cum se prevede la pct. 1.7. Acestea pot să obtină o copie a certificatului de examinare CE de tip si/sau a anexelor acestuia si, în urma unei cereri justificate, a rapoartelor privind examinările si încercările efectuate.

1.6. Un organism notificat care refuză să emită sau retrage un certificat de examinare CE de tip trebuie să informeze Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si celelalte organisme notificate cu privire la aceasta, motivându-si decizia.

1.7. Solicitantul trebuie să informeze permanent organismul notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip cu privire la toate modificările aduse tipului certificat care ar putea să afecteze conformitatea cu cerintele esentiale. Modificările aduse tipului certificat trebuie să primească o aprobare suplimentară de la organismul notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip atunci când astfel de modificări afectează conformitatea cu cerintele esentiale sau cu conditiile prescrise pentru utilizarea aparatului. Această aprobare suplimentară este acordată sub forma unei anexe la certificatul original de examinare CE de tip.

2. Declaratia de conformitate CE cu tipul

2.1. Declaratia de conformitate CE cu tipul este acea parte a procedurii prin care producătorul declară că aparatele în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip si corespund cerintelor esentiale aplicabile prevăzute în hotărâre. Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în cadrul Comunitătii Europene aplică marcajul CE pe fiecare aparat si întocmeste o declaratie de conformitate. Declaratia de conformitate poate acoperi unul sau mai multe aparate si trebuie să fie păstrată de către producător. Marcajul CE trebuie însotit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil pentru verificările aleatorii precizate la pct. 2.3.

2.2. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de fabricatie, inclusiv verificarea si încercarea finală a produsului, are drept rezultat omogenitatea productiei si conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele corespunzătoare prevăzute în hotărâre. Un organism notificat, ales de producător, trebuie să efectueze verificări aleatorii ale aparatelor, conform specificatiilor prevăzute la pct. 2.3.

2.3. Organismul notificat trebuie să efectueze verificări ale aparatelor la fata locului prin sondaj, la intervale de un an sau mai putin. Pentru a se asigura conformitatea cu cerintele esentiale corespunzătoare prevăzute în hotărâre, trebuie să se examineze un număr adecvat de aparate si trebuie să se efectueze încercările corespunzătoare stabilite în standardele relevante mentionate la art. 5 din hotărâre sau încercări echivalente. Organismul notificat determină în fiecare caz dacă încercările mentionate trebuie efectuate în totalitate sau partial. Atunci când unul sau mai multe aparate sunt respinse, organismul notificat trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica comercializarea acestora.

3. Declaratia de conformitate CE cu tipul (asigurarea calitătii productiei)

3.1. Declaratia de conformitate CE cu tipul (asigurarea calitătii productiei) este procedura prin care un producător care îndeplineste obligatiile prevăzute la pct. 3.2 declară că aparatele în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip si îndeplinesc cerintele esentiale aplicabile prevăzute în hotărâre. Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în cadrul Comunitătii Europene trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat si să întocmească o declaratie de conformitate. Această declaratie poate acoperi unul sau mai multe aparate si trebuie să fie păstrată de producător. Marcajul CE trebuie însotit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea conformitătii CE.

3.2. Producătorul aplică un sistem de calitate care să asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele esentiale aplicabile prevăzute în hotărâre. Producătorul este supus supravegherii CE specificate la pct. 3.4.

3.3. Sistemul calitătii

3.3.1. Producătorul trebuie să înainteze unui organism de certificare ales de el o cerere pentru aprobarea sistemului său de calitate pentru aparatele în cauză. Cererea trebuie să contină următoarele:

a) documentatia sistemului calitătii;

b) un angajament de îndeplinire a obligatiilor care decurg din sistemul calitătii aprobat;

c) un angajament de mentinere a sistemului calitătii aprobat, pentru a asigura eficacitatea si corectitudinea continuă ale acestuia;

d) documentatia referitoare la tipul certificat si o copie a certificatului de examinare CE de tip.

3.3.2. Toate elementele, cerintele si dispozitiile adoptate de producător trebuie să figureze într-o documentatie sistematizată si ordonată sub formă de măsuri, metode de lucru si instructiuni scrise. Această documentatie a sistemului calitătii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor si înregistrărilor privind calitatea. Aceasta trebuie să contină, în special, o descriere corespunzătoare a:

a) obiectivelor sistemului calitătii, structurii organizatorice si responsabilitătilor conducerii si prerogativelor acesteia cu privire la calitatea aparatelor;

b) proceselor tehnologice de fabricatie, controlului calitătii si tehnicilor de asigurare a calitătii si actiunilor sistematice care vor fi folosite;

c) examinărilor si încercărilor care vor fi efectuate înainte de, în cursul si după fabricatie si frecventa cu care acestea vor fi efectuate;

d) metodei de urmărire a realizării calitătii aparatelor si a functionării efective a sistemului calitătii.

3.3.3. Organismul notificat procedează la examinarea si evaluarea sistemului calitătii pentru a stabili dacă acesta îndeplineste cerintele mentionate la pct. 3.3.2. Organismul notificat consideră conformitatea cu cerintele respective pentru sistemele calitătii care pun în aplicare standardele armonizate corespunzătoare. Organismul notificat trebuie să notifice producătorului decizia sa si să informeze celelalte organisme notificate cu privire la aceasta. Notificarea pentru producător trebuie să contină concluziile examinării, numele si adresa organismului notificat si decizia motivată referitoare la aparatele si accesoriile în cauză.

3.3.4. Producătorul trebuie să informeze permanent organismul notificat care a aprobat sistemul calitătii cu privire la orice actualizare a sistemului calitătii în functie de modificările aduse, de exemplu noi tehnologii si concepte de calitate. Organismul notificat trebuie să examineze modificările propuse si să decidă dacă sistemul calitătii modificat respectă dispozitiile relevante sau dacă este necesară reevaluarea. Organismul notificat comunică producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să includă concluziile inspectiei si decizia motivată a evaluării.

3.3.5. Un organism notificat care îsi retrage aprobarea pentru un sistem de calitate trebuie să informeze celelalte organisme notificate si să prezinte motivele deciziei sale.

3.4. Supravegherea CE

3.4.1. Scopul supravegherii CE este asigurarea îndeplinirii corecte de către producător a cerintelor ce decurg din sistemul calitătii aprobat.

3.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru inspectie la locurile de productie, control, încercare si depozitare si trebuie să îi furnizeze toate datele necesare, în special:

a) documentatia sistemului calitătii;

b) înregistrările privind calitatea, de exemplu rapoarte ale controalelor si date privind încercările, date despre calibrare, rapoarte privind calificările personalului în cauză.

3.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze o verificare cel putin o dată la 2 ani pentru a se asigura că producătorul mentine si aplică sistemul de calitate aprobat si trebuie să prezinte acestuia un raport al verificării.

3.4.4. În plus, organismul notificat poate să facă vizite inopinate la producător. În cadrul acestor vizite, organismul notificat poate să efectueze sau să dispună efectuarea de încercări pe aparate. Organismul notificat trebuie să furnizeze producătorului un raport al inspectiei si, dacă este cazul, un raport al încercărilor.

3.4.5. La cerere, producătorul trebuie să pună la dispozitia organismului de supraveghere a pietei raportul organismului notificat.

4. Declaratia de conformitate CE de tip (asigurarea calitătii produsului)

4.1. Declaratia de conformitate CE de tip (asigurarea calitătii produsului) este acea parte a procedurii prin care un producător care îndeplineste obligatiile prevăzute la pct. 4.2 declară că aparatele în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip si îndeplinesc cerintele esentiale aplicabile prevăzute în hotărâre. Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în cadrul Comunitătii Europene trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat si să întocmească o declaratie de conformitate. Declaratia mentionată poate acoperi unul sau mai multe aparate si trebuie să fie păstrată de producător. Marcajul CE trebuie însotit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea CE.

4.2. Producătorul trebuie să aplice un sistem de calitate aprobat, conform pct. 4.3, pentru inspectia finală a aparatelor si testării, si este supus supravegherii CE conform pct. 4.4.

4.3. Sistemul calitătii

4.3.1. Conform prezentei proceduri, producătorul trebuie să depună la un organism notificat ales de el o cerere pentru aprobarea sistemului său de calitate pentru aparatele în cauză. Cererea trebuie să contină următoarele:

a) documentatia sistemului calitătii;

b) un angajament de îndeplinire a obligatiilor care decurg din sistemul calitătii aprobat;

c) un angajament de mentinere a sistemului calitătii aprobat, pentru a asigura eficacitatea si corectitudinea acestuia;

d) documentatia referitoare la tipul certificat si o copie a certificatului de examinare CE de tip.

4.3.2. Ca parte a sistemului calitătii, este necesar să se examineze fiecare aparat si să se efectueze încercările corespunzătoare prevăzute în standardul (standardele) relevant(e) mentionat(e) la art. 5 din hotărâre sau încercările echivalente pentru a verifica conformitatea aparatului cu cerintele esentiale aplicabile prevăzute în hotărâre. Toate elementele, cerintele si dispozitiile adoptate de producător trebuie să figureze într-o documentatie sistematizată si ordonată sub formă de măsuri, proceduri si instructiuni scrise. Această documentatie a sistemului calitătii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor si înregistrărilor privind calitatea. Documentatia sistemului calitătii trebuie să contină, în special, o descriere corespunzătoare a:

a) obiectivelor sistemului calitătii, structurii organizatorice si responsabilitătilor conducerii si prerogativelor acesteia cu privire la calitatea aparatului;

b) verificărilor si încercărilor ce urmează să se realizeze după fabricatie;

c) metodelor de verificare a functionării efective a sistemului calitătii.

4.3.3. Organismul notificat trebuie să examineze si să evalueze sistemului calitătii pentru a stabili dacă acesta îndeplineste cerintele mentionate la pct. 4.3.2. Organismul notificat prezumă conformitatea cu cerintele respective pentru sistemele calitătii care implementează standardele armonizate corespunzătoare. Organismul notificat trebuie să notifice decizia sa producătorului si să informeze celelalte organisme notificate cu privire la aceasta. Notificarea pentru producător trebuie să contină concluziile examinării, numele si adresa organismului notificat si decizia motivată a evaluării efectuate asupra aparatelor în cauză.

4.3.4. Producătorul trebuie să informeze permanent organismul notificat care a aprobat sistemul calitătii cu privire la orice modificare a sistemului calitătii care este necesară, de exemplu cu privire la tehnologii si concepte noi privind calitatea. Organismul notificat trebuie să examineze modificările propuse si să decidă dacă sistemul calitătii modificat respectă dispozitiile relevante sau dacă este necesară o reevaluare. Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să contină concluziile inspectiei si decizia motivată a evaluării.

4.3.5. Un organism notificat care retrage aprobarea pentru un sistem de calitate trebuie să informeze celelalte organisme notificate cu privire la aceasta si să îsi motiveze decizia.

4.4. Supravegherea CE

4.4.1. Scopul supravegherii CE este de a se asigura că producătorul îndeplineste în totalitate obligatiile care îi revin din sistemul calitătii aprobat.

4.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat în vederea inspectiei la locurile de control, de încercare si depozitare si trebuie să îi furnizeze toate datele necesare, în special:

a) documentatia sistemului calitătii;

b) înregistrările privind calitatea, de exemplu rapoartele controalelor si datele etalonărilor, rapoartele privind calificările personalului în cauză.

4.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze o verificare cel putin o dată la 2 ani pentru a se asigura că producătorul mentine si aplică sistemul de calitate aprobat si trebuie să prezinte acestuia un raport al verificării.

4.4.4. În plus, organismul notificat poate face vizite inopinate la producător. În cursul acestor vizite, organismul notificat poate să efectueze sau să dispună efectuarea de încercări pe aparate. Organismul notificat trebuie să îi furnizeze producătorului un raport al inspectiei si, dacă este cazul, un raport al încercărilor.

4.4.5. La cerere, producătorul trebuie să pună la dispozitia organismului de supraveghere a pietei raportul organismului notificat.

5. Verificarea CE

5.1. Verificarea CE este procedura prin care producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în cadrul Comunitătii Europene asigură si declară că aparatele care fac obiectul dispozitiilor pct. 3 sunt conforme cu modelul descris în certificatul de examinare CE de tip si corespund cerintelor aplicabile prevăzute în hotărâre.

5.2. Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în cadrul Comunitătii Europene trebuie să ia toate măsurile necesare în asa fel încât procesul de productie să asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele aplicabile prevăzute în hotărâre. Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în cadrul Comunitătii Europene aplică marcajul CE pe fiecare aparat si întocmeste o declaratie de conformitate. Declaratia de conformitate se poate referi la unul sau mai multe aparate si trebuie să rămână în posesia producătorului ori a reprezentantului său autorizat stabilit în cadrul Comunitătii Europene.

5.3. Organismul notificat trebuie să efectueze examinările si testele corespunzătoare pentru a verifica conformitatea aparatului cu cerintele prevăzute în hotărâre, fie prin examinarea si testarea fiecărui aparat, după cum se specifică la pct. 5.4, fie prin examinarea si testarea aparatelor pe bază statistică, după cum se specifică la pct. 5.5, la alegerea producătorului.

5.4. Verificarea prin controlul si examinarea fiecărui aparat 5.4.1. Toate aparatele trebuie examinate individual si trebuie efectuate testele corespunzătoare, precizate în standardele mentionate la art. 5 din hotărâre sau testele echivalente, în scopul verificării conformitătii lor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele aplicabile prevăzute în hotărâre.

5.4.2. Organismul notificat trebuie să aplice sau să asigure aplicarea numărului de identificare pe fiecare aparat si să întocmească un certificat de conformitate în legătură cu testele efectuate. Certificatul de conformitate se poate referi la unul sau mai multe aparate.

5.4.3. Producătorul ori reprezentantul său autorizat trebuie să asigure că poate furniza certificatele de conformitate emise de organismul notificat, la cerere.

5.5. Verificarea statistică

5.5.1. Producătorii trebuie să prezinte aparatele fabricate sub formă de loturi de productie uniforme si trebuie luate toate măsurile necesare în asa fel încât procesul de productie să asigure uniformitatea fiecărui lot de productie realizat.

5.5.2. Controlul statistic se efectuează după cum urmează: Aparatele fac obiectul controlului statistic în functie de parametrii tehnico-functionali. Acestea trebuie grupate în loturi de productie identificabile, continând aparate de un singur model, produs în aceleasi conditii. Un lot se examinează la intervale alese în mod aleatoriu. Aparatele care constituie un esantion se examinează individual si sunt supuse încercărilor corespunzătoare, conform standardelor aplicabile mentionate la art. 5 din hotărâre sau se efectuează încercări cu efect echivalent pentru a se stabili dacă lotul se acceptă sau se respinge. Se aplică un sistem de esantionare cu următoarele caracteristici:

a) un nivel de calitate corespunzător unei probabilităti de acceptare de 95%, cu un procent de ne conformitate cuprins între 0,5 si 1,5%;

b) o calitate limită corespunzătoare unei probabilităti de acceptare de 5%, cu un procent de neconformitate cuprins între 5 si 10%. _

5.5.3. În cazul în care loturile de productie sunt acceptate, organismul notificat trebuie să aplice sau să dispună aplicarea numărului său de identificare pe fiecare aparat si să întocmească un certificat de conformitate pentru încercările efectuate. Toate aparatele din lotul respectiv pot fi introduse pe piată, cu exceptia acelor aparate din esantion care au fost găsite neconforme. În cazul în care un lot este respins, organismul notificat trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica introducerea pe piată a acelui lot. În cazul respingerii frecvente a loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică. Producătorul poate, cu aprobarea organismului notificat, să aplice numărul de identificare al acestuia în timpul fabricatiei.

5.5.4. Producătorul ori reprezentantul său autorizat trebuie să fie în măsură să prezinte, la cerere, organismului de supraveghere a pietei certificatele de conformitate emise de organismul notificat.

6. Verificarea CE a fiecărui produs

6.1. Verificarea CE a fiecărui produs este procedura prin care producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în cadrul Comunitătii Europene asigură si declară că aparatul în cauză, pentru care s-a emis certificatul mentionat la pct. 2, este conform cu cerintele aplicabile prevăzute în hotărâre. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice marcajul CE pe aparat si să întocmească o declaratie de conformitate scrisă pe care să o păstreze.

6.2. Organismul notificat trebuie să examineze aparatul si să efectueze încercările corespunzătoare, tinând seama de documentatia de proiectare, pentru a asigura conformitatea acestuia cu cerintele esentiale prevăzute în hotărâre.

Organismul notificat trebuie să aplice sau să dispună aplicarea numărului său de identificare pe aparatul certificat si trebuie să întocmească un certificat de conformitate cu privire la încercările efectuate.


6.3. Scopul documentatiei tehnice cu privire la proiectarea aparatului, asa cum se mentionează în anexa nr. 4 la hotărâre, este de a permite evaluarea conformitătii cu cerintele prevăzute în hotărâre si o întelegere a proiectului, fabricatiei si functionării aparatului.

Documentatia de proiectare mentionată în anexa nr. 4 la hotărâre trebuie să fie pusă la dispozitia organismului notificat.

6.4. Dacă organismul notificat consideră necesar, examinările si încercările pot fi efectuate după instalarea aparatului.

6.5. Producătorul ori reprezentantul său autorizat trebuie să se asigure că este în măsură să prezinte, la cerere, organismului de supraveghere a pietei certificatele de conformitate emise de organismul notificat.

  

ANEXA Nr. 3

 

MARCAJUL CE DE CONFORMITATE SI INSCRIPTIONĂRI

 

1. Marcajul CE*) de conformitate constă din initialele “CE” în forma următoare:

Marcajul CE trebuie urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în faza de control al productiei.

2. Aparatul sau placa de timbru trebuie să poarte marcajul CE alături de următoarele inscriptionări:

a) denumirea producătorului sau simbolul de identificare;

b) denumirea comercială a aparatului;

c) tipul de alimentare electrică folosit, dacă este aplicabil;

d) categoria aparatului;

e) ultimele două cifre ale anului în care s-a aplicat marcajul CE.

Pot fi adăugate informatiile necesare instalării aparatului, în functie de natura acestuia.

3. În cazul în care marcajul CE este micsorat sau mărit, trebuie respectate proportiile date în desenul la scară de mai sus.

Componentele marcajului CE trebuie să aibă aceeasi dimensiune pe verticală, care nu poate fi mai mică de 5 mm.


*) Marcajul CE este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

 

DOSARUL TEHNIC DE FABRICATIE

 

Dosarul tehnic de fabricatie trebuie să contină următoarele informatii, în măsura în care organismul notificat le solicită pentru efectuarea evaluării:

a) o descriere generală a aparatului;

b) proiecte de executie, desene de fabricatie si diagrame ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;

c) descrieri si note explicative necesare pentru întelegerea celor de mai sus, inclusiv a functionării aparatelor;

d) o listă cu standardele prevăzute la art. 5 din hotărâre, aplicate total sau partial, si descrieri ale solutiilor adoptate pentru îndeplinirea cerintelor esentiale, atunci când nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 5 din hotărâre;

e) rapoarte de încercare;

f) instructiuni pentru instalare si utilizare.

Dacă este cazul, documentatia tehnică trebuie să contină următoarele elemente:

a) certificatele accesoriilor încorporate în aparate;

b) certificate referitoare la metodele de fabricatie si/sau de inspectie si control al aparatelor;

c) orice alt document care face posibil ca organismul notificat să îsi îmbunătătească evaluarea.

 

ANEXA Nr. 5

 

CRITERII MINIME

pentru evaluarea organismelor notificate

 

Organismele notificate desemnate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri trebuie să îndeplinească următoarele conditii minime:

a) să dispună de personal si de mijloace si aparatură necesare;

b) personalul acestora trebuie să dea dovadă de competentă tehnică si integritate profesională;

c) personalul de conducere si tehnic al acestora trebuie să dea dovadă de independentă în efectuarea încercărilor, pregătirea rapoartelor, emiterea certificatelor si efectuarea supravegherii prevăzute în hotărâre în raport cu toate cercurile, grupurile sau persoanele implicate direct ori indirect în domeniul aparatelor;

d) personalul acestora trebuie să păstreze secretul profesional;

e) să detină o asigurare de răspundere civilă, cu exceptia cazului în care răspunderea este asumată de stat, conform legislatiei nationale.

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri trebuie să verifice periodic îndeplinirea conditiilor prevăzute la lit. a) si b).

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind comisionul maxim total ce poate fi retinut de organismele de gestiune colectivă din sumele colectate anual

 

Tinând cont de Referatul Directiei registre si gestiune colectivă nr. RG 11/10.577 din 11 august 2011,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) si art. 134 alin. (2) lit. b) si c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Organismele de gestiune colectivă constituite în conditiile legii, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, pot retine pentru utilizarea în scopuri comune, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si pentru acoperirea costurilor reale ale colectării si repartizării către membri a sumelor cuvenite, un comision total de maximum 15% din sumele colectate anual.

Art. 2. - Nerespectarea prezentei decizii se sanctionează potrivit art. 1383 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 12 august 2011.

Nr. 236.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind avizarea si functionarea organismelor de gestiune colectivă

 

Tinând cont de Referatul Directiei registre si gestiune colectivă nr. RG 11/10.518 din 10 august 2011,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) si art. 125 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Organismele de gestiune colectivă constituite în conditiile legii, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, functionează numai pentru câte un domeniu distinct de creatie sau numai pentru câte o categorie distinctă de titulari de drepturi si gestionează numai categoriile distincte de drepturi corespunzătoare domeniului de creatie sau categoriei de titulari de drepturi pentru care s-au constituit.

Art. 2. - Nerespectarea prezentei decizii se sanctionează potrivit art. 1383 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 12 august 2011.

Nr. 237.


 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune si remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor

 

Având în vedere prevederile art. 1231 alin. (1) lit. d), art. 130 alin. (1) lit. b), art. 131 si art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 alin. (2) lit. a) din Hotărârea de Guvern nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

tinând cont de Cererea formulată de către Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RG 11/10.554 din 11 august 2011, precum si de Referatul nr. RG 11/10.641 din 16 august 2011 al Directiei registre si gestiune colectivă,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune si remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor, după cum urmează:

- Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR - ADA), reprezentând organismul de gestiune din domeniu, pe de o parte, si

- S.C. PRO TV S.A. - ProTV, S.C. ANTENA TV GROUP S.A. - Antena 1, S.C. SBS BROADCASTING MEDIAS.R.L. - Prima TV, Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (A.R.C.A.) si Societatea Română de Televiziune (S.R.T.V.) rerjrezentând utilizatorii, rje de altă rjarte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si intră în vigoare la data publicării, fiind postată si pe site-ul www.orda.ro.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Doru Adrian Păunescu

 

Bucuresti, 16 august 2011.

Nr. 239.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.