MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 598/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 598         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 august 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 792 din 16 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnărilecu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Decizia nr. 793 din 16 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Decizia nr. 795 din 16 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnărilecu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII ai Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

148. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea si completarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Micisi Mijlocii nr. 133/2011

 

965/4.778. - Ordin al ministrului sănătătii si al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Listei criteriilor si pragurilor critice pentru desemnarea infrastructurilor critice aferente sectorului sănătate

 

1.158/4.719. - Ordin al ministrului sănătătii si al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind arondarea pe centre universitare de pregătire a unitătilor sanitare publice pentru care se organizează rezidentiat pe post

 

4.813. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “informatică”, calificarea profesională “administrator retele locale si de telecomunicatii” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Postă si Telecomunicatii “Gheorghe Airinei” din municipiul Bucuresti

 

4.814. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “primar” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară “Olga Gudynn” din iocalitatea Voluntari

 

4.815. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Disney” din municipiul Sibiu

 

4.816. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “electronică automatizări”, calificarea profesională “tehnician electronist electronică industrială” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “George Baritiu” din municipiul Baia Mare

 

4.817. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician controlul calitătii produselor agroalimentare”, domeniul “estetica si igiena corpului omenesc”, calificările profesionale “stilist”, “cosmetician” si domeniul “servicii”, calificarea profesională “tehnician în activităti de secretariat” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Constantin Brâncusi” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

4.818. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Management Economic si Drept Administrativ “Virgil Madgearu” din municipiul Cluj-Napoca


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 792

din 16 iunie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Stanca Serb în Dosarul nr. 5.107/97/2009 al Tribunalului Hunedoara - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 3.986D/2010, nr. 4.001D/2010, nr.  4.075D/2010, nr. 4.177D/2010 si nr. 4.194D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, ridicată de Eleonora Oarcea în Dosarul nr. 2.117/30/2010 al Tribunalului Timis - Sectia civilă, de Ana Florian Shibetz în Dosarul nr. 2.837/115/2010 al Tribunalului Caras-Severin - Sectia civilă, de Dumitru Rusu în Dosarul nr. 2.911/103/2009 al Curtiide Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă, asigurări sociale, de Constantin Matache, Elena Matache si Zenovia Sprînceană în Dosarul nr. 10.913/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă si de Gherghina Besciu Gheorghe în Dosarul nr. 18.552/3/2010 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal răspund personal, în dosarele nr. 4.075D/2010 si nr. 4.177D/2010, autorii exceptiei Dumitru Rusu si, respectiv, Elena Matache. Se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

În Dosarul nr. 4.075D/2010, Directia Generală a Finantelor Publice Neamt a depus note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă în urma pronuntării de către Curtea Constitutională a Deciziei nr. 1.354 din 20 octombrie 2010.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 3.986D/2010, nr. 4.001 D/2010, nr. 4.075D/2010, nr. 4.177D/2010 si nr. 4.194D/2010 la Dosarul nr. 3.891D/2010.

Autorii exceptiei Dumitru Rusu si, respectiv, Elena Matache arată că sunt de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de conexare.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul autorilor exceptiei Dumitru Rusu si Elena Matache, care prezintă situatiile de fapt, solicitând admiterea exceptiei de neconstitutionalitate invocată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, invocând în acest sens Decizia nr. 1.354 din 20 octombrie 2010.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 3.986D/2010, nr. 4.001 D/2010, nr. 4.075D/2010, nr. 4.177D/2010 si nr. 4.194D/2010 la Dosarul nr. 3.891D/2010, care este primul înregistrat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 3 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 5.107/97/2009, Tribunalul Hunedoara - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Stanca Serb într-o cauză având ca obiect acordarea unor despăgubiri potrivit Legii nr. 221/2009.

Prin încheierea din 9 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.117/30/2010, Tribunalul Timis - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, exceptie ridicată de Eleonora Oarcea într-o cauză având ca obiect acordarea unor despăgubiri potrivit Legii nr. 221/2009.


Prin încheierea din 23 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.837/115/2010, Tribunalul Caras-Severin - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, exceptie ridicată de Ana Florian Shibetz într-o cauză având ca obiect acordarea unor despăgubiri, potrivit Legii nr. 221/2009.

Prin încheierea din 15 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.911/103/2009, Curtea de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă, asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, exceptie ridicată de Dumitru Rusu într-o cauză având ca obiect acordarea unor despăgubiri potrivit Legii nr. 221/2009.

Prin încheierile din 16 septembrie 2010 si 23 septembrie 2010, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, exceptie ridicată de Constantin Matache, Elena Matache, Zenovia Sprînceană în Dosarul nr. 10.913/3/2009 si de Gherghina Besciu Gheorghe în Dosarul nr. 18.552/3/2010, în cauze având ca obiect acordarea unor despăgubiri potrivit Legii nr. 221/2009.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele criticate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 1 referitoare la statul român, ale art. 4 - Unitatea poporului si egalitatea între cetăteni, ale art. 15 alin. (2) cu privire la neretroactivitatea legii, ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 20 privind tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 - Accesul liber la justitie, ale art. 52 referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, ale art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, ale art. 73 alin. (3) lit. h) privind reglementarea prin lege organică a infractiunilor, pedepselor si a regimului executării acestora, ale art. 108 - Actele Guvernului, ale art. 115 alin. (1), (4) si (6) referitoare la delegarea legislativă, ale art. 124 alin. (2) referitoare la înfăptuirea justitiei si dispozitiile art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Cu privire la pretinsa încălcare a prevederilor art. 1, art. 4 si art. 16 din Constitutie si ale art. 20 coroborate cu dispozitiile art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, se sustine că textele legale criticate creează discriminare între persoanele în privinta cărora au fost pronuntate hotărâri irevocabile având ca obiect acordarea de despăgubiri potrivit Legii nr. 221/2009 înaintea datei intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, persoanele în privinta cărora au fost pronuntate astfel de hotărâri în primă instantă până la această dată, persoanele ale căror cereri având acelasi obiect nu au fost judecate până la data intrării în vigoare a ordonantei mentionate si persoanele care vor introduce astfel de cereri după data intrării în vigoare a acesteia si că acest fapt contravine si dispozitiilor constitutionale ale art. 124 alin. (2), întrucât limitează dreptul de apreciere al instantelor de judecată în privinta întinderii despăgubirilor ce pot fi acordate.

Se arată, de asemenea, că prevederile art. I pct. 1 si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 încalcă dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, retroactivând în ceea ce priveste raporturile juridice născute în temeiul Legii nr. 221/2009, când în realitate aceste din urmă prevederi ar trebui aplicate în mod legal si situatiilor tranzitorii, respectiv litigiilor începute înaintea datei intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 si a căror solutionare continuă după această dată.

Referitor la pretinsa încălcare a prevederilor art. 21, art. 52 si art. 53 din Constitutie, se sustine că stabilirea unui plafon maxim până la care pot fi acordate despăgubirile face practic imposibilă interventia instantei de judecată în vederea stabilirii unor despăgubiri suplimentare, raportat la fiecare spetă si subordonat unei aprecieri pe o bază echitabilă, încălcându-se astfel liberul acces la justitie si restrângându-se în mod nejustificat dreptul persoanelor în cauză la obtinerea despăgubirilor.

Cu privire la pretinsa încălcare a dispozitiilor constitutionale ale art. 73 alin. (3) lit. h), coroborate cu cele ale art. 108 si art. 115 alin. (1) si (6), se sustine că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 a fost adoptată cu încălcarea prevederilor constitutionale potrivit cărora Parlamentul nu poate adopta legi speciale de abilitare a Guvernului de a emite ordonante în domenii ce fac obiectul legilor organice, cum este cel al infractiunilor, al pedepselor si al regimului executării acestora. Se arată, totodată, că prin textele criticate sunt încălcate si dispozitiile art. 115 alin. (4) din Constitutie, afirmând că nu a existat o situatie de urgentă care să justifice adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010.

Tribunalul Hunedoara - Sectia civilă, în Dosarul nr. 3.891D/2010, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este întemeiată, deoarece, potrivit textelor legale criticate, despăgubirile morale se acordă în mod diferentiat pentru categoriile de persoane prevăzute de lege, diferentiere ce nu are un fundament juridic. Instanta retine, de asemenea, că puterea executivă nu are competenta de a cuantifica drepturi fundamentale ale cetătenilor, iar plafonarea despăgubirilor morale ce pot fi acordate lipseste de eficientă puterea de apreciere a instantei.

Totodată, se arată că dispozitiile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 instituie un regim juridic discriminatoriu între persoanele care au obtinut deja hotărâri definitive, ce obligă statul român la plata unor despăgubiri în cuantum mai mare decât cel stabilit prin această ordonantă, si persoanele care vor obtine astfel de drepturi, supuse plafonării, după intrarea în vigoare a acesteia.

Tribunalul Timis - Sectia civilă, în Dosarul nr. 3.986D/2010, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată.

Astfel, instanta retine că prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor art. 15 din Constitutie referitoare la neretroactivitatea legii, ci prevederilor constitutionale ale art. 16, creând o discriminare între diferitele categorii de persoane ce solicită despăgubiri morale potrivit Legii nr. 221/2009, precum si dispozitiilor constitutionale ale art. 21, în sensul în care plafonarea despăgubirilor încalcă libertatea de apreciere a instantelor învestite cu solutionarea litigiilor.

Tribunalul Caras-Severin - Sectia civilă, în Dosarul nr. 4.001D/2010, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată si arată că “invocarea art. 124 alin. (2) din Constitutia României, în legătură cu încălcarea principiului egalitătii în drepturi si crearea unor situatii juridice discriminatorii nu se justifică, întrucât acest articol se referă la caracterul justitiei si nu al actelor normative care constituie temei legal al hotărârii, parte a actului de justitie”.

Referitor la încălcarea principiului neretroactivitătii, se afirmă că prevederile legale criticate nu contravin art. 15 alin. (2) din Constitutie, întrucât retroactivitatea unui act normativ nu poate fi stabilită luând ca moment al raportării data sesizării instantei de judecată.


Curtea de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă, asigurări sociale, în Dosarul nr. 4.075D/2010, arată că textele invocate sunt constitutionale.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă, în Dosarul nr. 4.177D/2010, retine că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată si arată că legea civilă se aplică doar raporturilor juridice născute după intrarea sa în vigoare, potrivit principiului tempus regit actum, si că, desi cuantumul despăgubirilor se concretizează în momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti, interventia legiuitorului, care limitează valoarea acestor despăgubiri ce fac obiectul unor drepturi de creantă născute în patrimoniul titularilor înaintea datei intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, încalcă dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie.

De asemenea, instanta sustine încălcarea dispozitiilor art. 16 din Constitutie, a prevederilor art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventie si arată că prevederile legale criticate instituie un tratament diferentiat între persoanele îndreptătite la măsuri reparatorii potrivit Legii nr. 221/2009, creând discriminare între persoanele ce au obtinut dreptul la despăgubiri prin hotărâri judecătoresti rămase definitive înaintea datei intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, în cazul cărora bugetul alocat în acest scop nu a fost plafonat, si cele care au solicitat astfel de despăgubiri, dar ale căror cereri nu au fost definitiv solutionate până la acea dată, ale căror drepturi la despăgubiri sunt plafonate potrivit prevederilor art. I pct. 1 din actul normativ analizat.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile părtilor prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îi constituie, potrivit încheierilor de sesizare, dispozitiile art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010.

Din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Curtea retine, însă, că, în realitate, autorii critică dispozitiile art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, asupra cărora instanta constitutională urmează să se pronunte prin prezenta decizie.

Textele criticate au următorul cuprins:

- Art. I. pct. 1:

“Art. I. - Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

«a) acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare în cuantum de până la:

1. 10.000 de euro pentru persoana care a suferit condamnarea cu caracter politic în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic;

2. 5.000 de euro pentru sotul/sotia si descendentii de gradul I;

3. 2.500 de euro pentru descendentii de gradul al ll-lea;».”;

- Art. II.: “Dispozitiile Legii  nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică proceselor si cererilor pentru a căror solutionare nu a fost pronuntată o hotărâre judecătorească definitivă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

În opinia autorilor exceptiei se sustine că textele criticate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 1 referitoare la statul român, ale art. 4 - Unitatea poporului si egalitatea între cetăteni, ale art. 15 alin. (2) cu privire la neretroactivitatea legii, ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 20 privind tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 - Accesul liber la justitie, ale art. 52 referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, ale art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, ale art. 73 alin. (3) lit. h) privind reglementarea prin lege organică a infractiunilor, pedepselor si a regimului executării acestora, ale art. 108 - Actele Guvernului, ale art. 115 alin. (1), (4) si (6) referitoare la delegarea legislativă, ale art. 124 alin. (2) referitoare la înfăptuirea justitiei si dispozitiile art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Ulterior sesizării sale, prin Decizia nr. 1.354 din 20 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 15 noiembrie 2010, Curtea a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, constatând că acestea sunt neconstitutionale.

Potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale.

Prin urmare, retinând că acest caz de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate a intervenit între momentul sesizării Curtii Constitutionale si momentul pronuntării instantei de contencios constitutional asupra exceptiei de neconstitutionalitate, aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Stanca Serb în Dosarul nr. 5.107/97/2009 al Tribunalului Hunedoara - Sectia civilă, Eleonora Oarcea în Dosarul nr. 2.117/30/2010 al tribunalului Timis - Sectia civilă, Ana Florian Shibetz în Dosarul nr. 2.837/115/2010 al Tribunalului Caras-Severin - Sectia civilă, Dumitru Rusu în Dosarul nr. 2.911/103/2009 al Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă, asigurări sociale, Constantin Matache, Elena Matache si Zenovia Sprînceană în Dosarul nr. 10.913/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă si Gherghina Besciu Gheorghe în Dosarul nr. 18.552/3/2010 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 iunie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 793

din 16 iunie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de loan Hîrtan în Dosarul nr. 4.559/103/2009 al Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze cu minori, familie, conflicte de muncă, asigurări sociale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că Directia Generală a Finantelor Publice Neamt a depus note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă în urma pronuntării de către Curtea Constitutională a Deciziei nr. 1.354 din 20 octombrie 2010.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 4.028D/2010 si nr. 4.029D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, exceptie ridicată, din oficiu, de către Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă în dosarele nr. 4.979/2/2010 si nr. 27.687/3/2008.

La apelul nominal răspunde, în Dosarul nr. 4.029D/2010, partea Constantin Zanfir. Se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 4.028D/2010 si nr. 4.029D/2010 la Dosarul nr. 4.013D/2010.


Partea Constantin Zanfir arată că se opune conexării Dosarului nr. 4.029D/2010 la Dosarul nr. 4.013D/2010.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu măsura conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 4.028D/2010 si nr. 4.029D/2010 la Dosarul nr. 4.013D/2010, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul părtii Constantin Zanfir, care prezintă situatia de fapt si solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate invocată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.354 din 20 octombrie 2010.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 4.559/103/2009, Curtea de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze cu minori, familie, conflicte de muncă, asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de loan Hîrtan într-o cauză având ca obiect acordarea unor despăgubiri potrivit Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

Prin încheierile din 16 septembrie 2010, pronuntate în dosarele nr. 4.979/2/2010 si nr. 27.687/3/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată, din oficiu, în cauze având ca obiect acordarea unor despăgubiri potrivit Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele criticate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii.

Se arată în acest sens că normele în cauză sunt de drept civil substantial, neputând să retroactiveze, că “legea civilă se aplică numai situatiilor ce se ivesc în practică după adoptarea ei” si că “raporturile juridice civile sunt guvernate de legea în vigoare la data nasterii acestora”, potrivit principiului tempus regit actum. Se arată, prin urmare, că, întrucât textele criticate se aplică si persoanelor care au introdus cereri de chemare în judecată având ca obiect acordarea unor despăgubiri potrivit prevederilor Legii nr. 221/2009 înaintea intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, acestea contravin principiului constitutional al neretroactivitătii legii.

Curtea de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze cu minori, familie, conflicte de muncă, asigurări sociale, în Dosarul nr. 4.013D/2010, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile părtii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate ia prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010, care au următorul cuprins: “Dispozitiile Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică proceselor si cererilor pentru a căror solutionare nu a fost pronuntată o hotărâre judecătorească definitivă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

Se sustine că textele criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Ulterior sesizării sale, prin Decizia nr. 1.354 din 20 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 15 noiembrie 2010, Curtea a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, constatând că acestea sunt neconstitutionale.

Potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”.

Prin urmare, retinând că acest caz de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate a intervenit între momentul sesizării Curtii Constitutionale si momentul pronuntării instantei de contencios constitutional asupra exceptiei de neconstitutionalitate, aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de loan Hîrtan în Dosarul nr. 4.559/103/2009 al Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze cu minori, familie, conflicte de muncă, asigurări sociale si, din oficiu, de către Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă în dosarele nr. 4.979/2/2010 si nr. 27.687/3/2008.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 iunie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 795

din 16 iunie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Bikfalvi Lajos Gyorgy în Dosarul nr. 2.030/83/2010 al Tribunalului Satu Mare - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 4.204D/2010 si nr. 4.209D/2010, având ca obiect exceptia

de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, exceptie ridicată de Kovâcs Mârta în Dosarul nr. 2.100/83/2010 al Tribunalului Satu Mare - Sectia civilă si de Silvia Măria Grigore în Dosarul nr. 3.647/62/201 Oal Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 4.204D/2010 si nr. 4.209D/2010 la Dosarul nr. 4.203D/2010.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu măsura conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 4.204D/2010 si nr. 4.209D/2010 la Dosarul nr. 4.203D/2010, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, invocândîn acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.354 din 20 octombrie 2010.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 30 septembrie 2010, pronuntate în dosarele nr. 2.030/83/2010 si nr. 2.100/83/2010, Tribunalul


Satu Mare - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Bikfalvi Lajos Gyorgy si de Kovâcs Mârta în cauze având ca obiect acordarea unor despăgubiri potrivit Legii nr. 221/2009.

Prin încheierea din 5 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.647/62/2010, Tribunalul Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Silvia Măria Grigore într-o cauză având ca obiect acordarea unor despăgubiri potrivit Legii nr. 221/2009.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele criticate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii, ale art. 21 cu privire la accesul liber la justitie, ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată, ale art. 115 alin. (4) si (6) referitoare la emiterea ordonantelor de urgentă, precum si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventie.

Tribunalul Satu Mare - Sectia civilă, în dosarele nr. 4.203D/2010 si nr. 4.204D/2010, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este întemeiată, fără a-si argumenta opinia.

Tribunalul Brasov - Sectia civilă, în Dosarul nr. 4.209D/2010, sustine că textele criticate de autorul exceptiei încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (4) referitor la separatia puterilor în stat, ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii si ale art. 21 alin. (3) ce reglementează dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Cu privire la pretinsa încălcare a prevederilor art. 1 alin. (4) din Constitutie, se sustine că emiterea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 reprezintă o imixiune a puterii executive în atributiile puterii judecătoresti, întrucât dispozitiile acesteia îngrădesc libertatea de apreciere a instantelor învestite cu solutionarea litigiilor, care sunt singurele abilitate să stabilească temeinicia pretentiilor formulate prin cereri de chemare în judecată si cuantumul despăgubirilor pe care le acordă.

Referitor la încălcarea principiului neretroactivitătii legilor, instanta arată că textele criticate contravin normei constitutionale de la art. 15 alin. (2), deoarece “se aplică inclusiv situatiilor în care există o hotărâre judecătorească pronuntată în primă instantă, care, desi nedefinitivă, poate fi, prin ipoteză, legală si temeinică raportat la legislatia aflată în vigoare la data pronuntării acesteia”.

Se apreciază, de asemenea, că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 încalcă prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie, “prin introducerea unor plafoane derizorii care se aplică inclusiv procedurilor judiciare în curs, justitiabilul beneficiar al Legii nr. 221/2009 fiind privat de speranta legitimă, născută odată cu intrarea în vigoare a acestui act normativ (privită ca un bun, în întelesul Conventiei Europene a Drepturilor Omului), la obtinerea unor despăgubiri echitabile”.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îi constituie, potrivit încheierilor de sesizare, dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010.

Din analiza dosarelor, Curtea observă că, în realitate, autorii exceptiei critică prevederile art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, asupra cărora instanta constitutională urmează să se pronunte prin prezenta decizie.

Textele criticate au următorul cuprins:

- Art. I pct. 1: “Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

«a) acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare în cuantum de până la:

1. 10.000 de euro pentru persoana care a suferit condamnarea cu caracter politic în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic;

2. 5.000 de euro pentru sotul/sotia si descendentii de gradul I;

3. 2.500 de euro pentru descendentii de gradul al INea;».”;

- Art. II: “Dispozitiile Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică proceselor si cererilor pentru a căror solutionare nua fost pronuntată o hotărâre judecătorească definitivă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele criticate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii, ale art. 21 cu privire la accesul liber la justitie, ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată, ale art. 115 alin. (4) si (6) referitoare la emiterea ordonantelor de urgentă, precum si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 1 din Primul Protocol aditionai la Conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Ulterior sesizării sale, prin Decizia nr. 1.354 din 20 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 15 noiembrie 2010, Curtea a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, constatând că acestea sunt neconstitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”.

Prin urmare, retinând că acest caz de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate a intervenit între momentul sesizării Curtii Constitutionale si momentul pronuntării instantei de contencios constitutional asupra exceptiei de neconstitutionalitate, aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Bikfalvi Lajos Gyorgy si Kovâcs Mârta în dosarele nr. 2.030/83/2010 si nr. 2.100/83/2010 ale Tribunalului Satu Mare - Sectia civilă si de Silvia Măria Grigore în Dosarul nr. 3.647/62/2010 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 iunie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 133/2011

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 15 alin. (5) si art. 16 lit. B.a) din partea a IM-a cap. I din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 133/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 si 557 bis din 5 august 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul 2, subpunctul 2.8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“2.8. Prin Program sunt alocate fonduri pentru plata serviciilor administratorului incubatorului de afaceri în valoare de maximum 190.000 lei/ciclu de incubare si, în plus, 9.000 lei/an pentru organizarea de evenimente, asa cum sunt ele prevăzute în documentele specificate la pct. 4.1.9. lit. g);”.


2. La punctul 2, subpunctul 2.9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“2.9. La cererea administratorilor de incubatoare, prin Program se pot aloca, cu aprobarea PNUD si cu avizul AIPPIMM, în limita bugetului disponibil si conform planului anual de lucru, fonduri suplimentare în valoare maximă de 400.000 lei/incubator destinate:

a) extinderii spatiilor incubatoarelor de afaceri, în conditiile în care mai există cereri ferme ale firmelor care doresc a fi incubate;

b) îmbunătătirii conditiilor de lucru în incubatoarele de afaceri, în cazul în care aceste conditii nu mai permit desfăsurarea activitătii într-un mediu adecvat;

c) feabilitării/reamenajării spatiilor incubatoarelor, în cazul în care acestea au fost avariate, deteriorate, pentru a permite desfăsurarea activitătii în cadrul incubatorului;”.

3. La punctul 2, după subpunctul 2.9 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 2.10,2.11 si 2.12, cu următorul cuprins:

“2.10. Prin Program se pot aloca, în limita bugetului disponibil, fonduri destinate serviciilor de instruire în perioada de preincubare în valoare maximă de 75.000 lei/incubator/an.

2.11. Prin Program se alocă, în valoare maximă de 180.000 lei/an, în limita bugetului disponibil, fonduri destinate:

- serviciilor de promovare a activitătilor incubatoarelor de afaceri de tipul: aparitii media, brosuri, materiale de prezentare, evenimente de lansare a noilor incubatoare de afaceri;

- organizării de ateliere de discutii, seminare si circuite de studii, în vederea schimbului de bune practici în domeniul managementului de incubatoare;

- serviciilor de design si de îmbunătătire a website-ului Programului.

2.12. Prin Program se alocă, în limita bugetului disponibil, fonduri destinate managementului de proiect conform planului anual de lucru.”

4. La punctul 4 subpunctul 4.1.9, după litera I) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

,,m) informează OTIMMC despre activitătile organizate, serviciile si cheltuielile efectuate, în vederea verificării acestora la sediul incubatorului de către OTIMMC.”

5. La punctul 9 subpunctul 9.5, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) întocmeste procesele-verbale de verificare la sediul incubatorului a veridicitătii si conformitătii declaratiilor referitoare la activitătile, serviciile si cheltuielile efectuate si le transmite AIPPIMM.”

6. La punctul 9, subpunctul 9.6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“9.6. Atributiile PNUD, prin echipa de Program, sunt următoarele:

a) asigură implementarea Programului în numele AIPPIMM, conform documentului de proiect aprobat si regulamentului PNUD. În calitatea sa de agentie de implementare, PNUD va răspunde de managementul adecvat al Programului, din punct de vedere administrativ, financiar si tehnic, prin respectarea procedurilor de licitatie si contractare, inclusiv selectia în cadrul proiectelor, asigurarea echipamentelor si a materialelor necesare, raportarea si monitorizarea implementării Programului, în conformitate cu procedura de implementare a Programului si cu procedurile PNUD;

b) întocmeste planul anual de lucru asigurând asistentă tehnică pentru elaborarea proiectului de document pentru Program, luând în considerare ca referintă procedura de implementare a Programului si procedurile PNUD.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 18 august 2011.

Nr. 148.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 965 din 1 august 2011

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI

Nr. 4.778 din 3 august 2011

 

ORDIN

privind aprobarea Listei criteriilor si pragurilor critice pentru desemnarea infrastructurilor critice aferente sectorului sănătate

 

Văzând Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. Cs.A. 6.433 si nr. 1.262/DGJ,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (2) lit. a) si art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul sănătătii si ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista criteriilor si pragurilor critice pentru desemnarea infrastructurilor critice aferente sectorului sănătate prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile din cadrul Ministerului Sănătătii si al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, precum si institutiile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu


*) Anexa nu se publică, fiind informatie clasificată.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.158 din 29 iulie 2011

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI

Nr. 4.719 din 3 august 2011

 

ORDIN

privind arondarea pe centre universitare de pregătire a unitătilor sanitare publice pentru care se organizează rezidentiat pe post

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale resurse umane si certificare nr. Cs.A 7.575/2011, în temeiul prevederilor:

- Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul sănătătii si ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă arondarea pe centre universitare de pregătire a unitătilor sanitare publice pentru care se organizează rezidentiat pe post, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În cazul în care pentru anumite specialităti nu există coordonatori acreditati sau capacitatea de pregătire este depăsită în centrele universitare de arondare, rezidentii vor fi repartizati pentru pregătire în cel mai apropiat centru universitar medical în care există posibilităti de pregătire.

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

ANEXĂ

 

Arondarea pe centre universitare de pregătire a unitătilor sanitare publice pentru care se organizează rezidentiat pe post

 

Centrul universitar de pregătire

Unităti sanitare publice din judetul

 

Centrul universitar de pregătire

Unităti sanitare publice din judetul

BUCURESTI, CONSTANTA

ARGES

 

 

GORJ

 

BRĂILA

 

 

MEHEDINTI

 

BUCURESTI

 

 

OLT

 

BUZĂU

 

 

VÂLCEA

 

CĂLĂRASI

 

IASI, GALATI

BACĂU

 

CONSTANTA

 

 

BOTOSANI

 

DÂMBOVITA

 

 

GALATI

 

GIURGIU

 

 

IASI

 

IALOMITA

 

 

NEAMT

 

ILFOV

 

 

SUCEAVA

 

PRAHOVA

 

 

VASLUI

 

TELEORMAN

 

 

VRANCEA

 

TULCEA

 

TARGU MURES, SIBIU

BISTRITA-NASAUD

CLUJ-NAPOCA, ORADEA

ALBA

 

 

COVASNA

 

BIHOR

 

 

HARGHITA

 

CLUJ

 

 

MURES

 

MARAMURES

 

 

SIBIU

 

SĂLAJ

 

TIMISOARA, ARAD

ARAD

 

SATU MARE

 

 

CARAS-SEVERIN

CRAIOVA, BRASOV

BRASOV

 

 

HUNEDOARA

 

DOLJ

 

 

TIMIS


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “informatică”, calificarea profesională “administrator retele locale si de telecomunicatii” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Postă si Telecomunicatii “Gheorghe Airinei” din municipiul Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 22 martie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în luna februarie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “informatică”, calificarea profesională “administrator retele locale si de telecomunicatii”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Postă si Telecomunicatii “Gheorghe Airinei” din municipiul Bucuresti, cu sediul în Str. Romancierilor nr. 1, sectorul 6, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Postă si Telecomunicatii “Gheorghe Airinei” din municipiul Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Postă si Telecomunicatii “Gheorghe Airinei” din municipiul Bucuresti, Inspectoratul Scolar al municipiului Bucuresti si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 4.813.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “primar” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară “Olga Gudynn” din localitatea Voluntari

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,


luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 22 martie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în luna februarie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “primar”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară “Olga Gudynn”, cu sediul în localitatea Voluntari, str. Erou lancu Nicolae nr. 5, judetul Ilfov, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învătământ “primar”, se preia la nivelul de învătământ “primar” acreditat din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară “Olga Gudynn” din localitatea Voluntari.

Art. 3. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară “Olga Gudynn” din localitatea Voluntari este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Ilfov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Societatea Comercială “Olga Gudynn International School” - S.R.L. din localitatea Voluntari, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Primară “Olga Gudynn” din localitatea Voluntari, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 4.814.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Disney” din municipiul Sibiu

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 22 martie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în luna februarie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite următorul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Disney”, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Frezorilor nr. 48, judetul Sibiu, pentru nivelul de învătământ “prescolar”, limba de predare “română”, program “prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Disney” din municipiul Sibiu, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Disney” din municipiul Sibiu dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Disney” din municipiul Sibiu revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Disney” din municipiul Sibiu.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Disney” din municipiul Sibiu este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Sibiu, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială “Proconcept” - S.R.L. din Sibiu, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Disney” din municipiul Sibiu, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Sibiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 4.815.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “electronică automatizări”, calificarea profesională “tehnician electronist electronică industrială” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “George Baritiu” din municipiul Baia Mare

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 22 martie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în luna februarie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “electronică automatizări”, calificarea profesională “tehnician electronist electronică industrială”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi, seral” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “George Baritiu” din municipiul Baia Mare, cu sediul în Str. Culturii nr. 8, judetul Maramures, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “George Baritiu” din municipiul Baia Mare este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “George Baritiu” din municipiul Baia Mare, Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 4.816.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician controlul calitătii produselor agroalimentare”, domeniul “estetica si igiena corpului omenesc”, calificările profesionale “stilist”, “cosmetician” si domeniul “servicii”, calificarea profesională “tehnician în activităti de secretariat” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Constantin Brâncusi” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii educatiei nationale nr. 1/2011,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare al Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 22 martie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în luna februarie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician controlul calitătii produselor agroalimentare”, domeniul “estetica si igiena corpului omenesc”, calificările profesionale “stilist”, “cosmetician” si domeniul “servicii”, calificarea profesională “tehnician în activităti de secretariat”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi, seral, frecventă redusă” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Constantin Brâncusi” din municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în Str. Libertătii nr. 11, judetul Covasna, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Constantin Brâncusi” din municipiul Sfântu Gheorghe este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Covasna, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Constantin Brâncusi” din municipiul Sfântu Gheorghe, Inspectoratul Scolar al Judetului Covasna si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 4.817.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Management Economic si Drept Administrativ “Virgil Madgearu” din municipiul Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,


având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 22 martie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în luna februarie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Management Economic si Drept Administrativ “Virgil Madgearu”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Meseriilor nr. 18-20, judetul Cluj, pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “turism si alimentatie”, calificarea profesională “tehnician în turism”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Management Economic si Drept Administrativ “Virgil Madgearu” din municipiul Cluj-Napoca, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolarele Management Economic si Drept Administrativ “Virgil Madgearu” din municipiul Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Management Economic si Drept Administrativ “Virgil Madgearu” din municipiul Cluj-Napoca revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Management Economic si Drept Administrativ “Virgil Madgearu” din municipiul Cluj - Napoca.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Management Economic si Drept Administrativ “Virgil Madgearu” din municipiul Cluj-Napoca este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Management Economic si Drept Administrativ “Virgil Madgearu” din municipiul Cluj-Napoca, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 4.818.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.