MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 863/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 863         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 decembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

228. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

893. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

229. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

894. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.199. - Hotărāre pentru aprobarea cuantumului plătii nationale directe complementare īn sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, īn anul 2011

 

1.200. - Hotărāre pentru aprobarea cuantumului plătii nationale directe complementare īn sectorul zootehnic, pentru specia bovine, īn anul 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

48. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18 din 9 martie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 162 din 12 martie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 228.

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 893.


PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45 din 19 mai 2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 337 din 20 mai 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 229.

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 894.


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea cuantumului plătii nationale directe complementare īn sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, īn anul 2011

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă īn agricultură īncepānd cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere īn agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă cuantumul plătii nationale directe complementare īn sectorul zootehnic la specia ovine/caprine, pentru cererile depuse īn anul 2011, denumită īn continuare primă, īn valoare unitară de 40 lei/cap ovine/caprine, īn limita sumei de 299.103.480 lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2012.

(2) Procedura de acordare a acestor prime este reglementată prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare īn sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, īn acord cu reglementările comunitare īn domeniu, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 1.199.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea cuantumului plătii nationale directe complementare īn sectorul zootehnic, pentru specia bovine, īn anul 2011

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă īn agricultură īncepānd cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere īn agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă cuantumul plătii nationale directe complementare īn sectorul zootehnic la specia bovine, pentru cererile depuse īn anul 2011, denumită īn continuare primă pe exploatatie, īn valoare unitară de 410 lei/cap bovine, īn limita sumei de 593.191.280 lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2012.

Art. 2. - Procedura de acordare a primei pe exploatatie prevăzută la art. 1 este reglementată de Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 215/2010 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referintă pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare īn sectorul zootehnic la specia bovine, īn acord cu reglementările comunitare īn domeniu, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 1.200.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

Avānd īn vedere dispozitiile art. 99 si ale art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri īn domeniul gazelor naturale,

īn temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUTIE - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 90 din 3 februarie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 10/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 11/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. BEN & BEN - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 12/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CONGAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 16/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MACIN GAZ -S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VI. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 14/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CORDUN GAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VII. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 15/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 16/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. C.P.L. CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMĀNIA- S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IX. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 17/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. X. - Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 18/2009 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMĀNIA- S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XI. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 20/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 11, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XII. - Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 22/2009 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON ENERGIE ROMĀNIA- S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 12, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 23/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 13, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIV. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 24/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ EST - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 14, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XV. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 15, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVI. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 16, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVII. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 17, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 28/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 18, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIX. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 29/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 19, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XX. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 20, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXI. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 31/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 21, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXII. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 32/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEHEDINTI GAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 22, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 193 din 27 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 23, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIV. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 24, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXV. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 34/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. NORD GAZ- S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 25, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVI. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 35/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OLIGOPOL - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 26, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVII. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 27, care face parte integrantă din prezentul ordin.


Art. XXVIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 37/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PRISMA SERV COMPANY - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 28, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIX. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelornaturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - SA., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 29, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXX. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 30, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXI. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 40/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TIMGAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 31, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXII. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 41/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ - SA., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 32, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 42/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA93 - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 33, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXIV. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 44/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS - SA., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 34, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXV. - Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 100/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 487 din 30 iunie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 35, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXVI. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 83/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTO GAZ - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 715 din 23 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 36, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXVII. - Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 103/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.N.G.N. ROMGAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 487 din 30 iunie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 37, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXVIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 27/2010 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY - SA., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 662 din 27 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 38, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXIX. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 30/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 525 din 26 iulie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 39, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XL. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 35/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEN GAZ - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 602 din 25 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 40, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XLI. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 99/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. AURAPLAST - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 486 din 30 iunie 2008, cu modificările ulterioare.

Art. XLII. - Autoritatea Natională de Reglementare īn Domeniul Energiei si operatorii licentiati vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. XLIII. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si va intra īn vigoare īncepānd cu data de 1 ianuarie 2012.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

lulīus Dan Plaveti

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 48.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 3/2011)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUTIE - S.R.L. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

101,85

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

100,29

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

98,58

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

96,42

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUTIE - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

125,62

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

124,06

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

122,35

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

120,19

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 10/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

97,81

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

97,10

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

121,58

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

120,87

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 11/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. BEN & BEN - S.A. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

99,59

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

96,40

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

93,85

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. BEN & BEN - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

123,36

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

120,17

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

117,62

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 12/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. CONGAZ - S.A. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

89,51

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

88,64

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

87,42

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

87,21

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

86,45

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. CONGAZ - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

113,28

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

112,41

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

111,19

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

110,98

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

110,22

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 16/2011)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială MACIN GAZ - S.R.L. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

96,32

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

95,74

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

93,78

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

93,10

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială MACIN GAZ - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

120,09

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

119,51

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

117,55

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

116,87

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 14/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. CORDUN GAZ - S.A. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

103,69

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

102,30

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

100,57

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

99,04

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. CORDUN GAZ - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

127,46

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

126,07

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

124,34

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

122,81

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 15/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

101,10

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

100,61

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

99,94

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

99,53

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

124,87

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

124,38

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

123,71

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

123,30

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 16/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. C.P.L. CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMĀNIA -S.R.L. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

105,87

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

104,98

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

103,69

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

102,89

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. C.P.L. CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMĀNIA - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

129,64

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

128,75

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

127,46

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

126,66

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 17/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

104,97

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

104,37

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

103,56

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

128,74

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

128,14

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

127,33

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 18/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMĀNIA - S.A. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

74,87

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

73,82

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

73,36

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

96,48

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

96,31

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

94,33

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

93,28

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

91,80

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

90,39

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMĀNIA - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

98,64

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

97,59

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

97,13

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

120,25

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

120,08

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

118,10

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

117,05

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

115,57

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

114,16


ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 20/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

68,58

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

100,73

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

99,40

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

98,24

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

95,81

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

92,35

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

124,50

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

123,17

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

122,01

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

119,58

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 22/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. E.ON ENERGIE ROMĀNIA - S.A. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

74,18

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

73,96

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

73,78

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

96,20

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

93,24

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

92,64

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

92,11

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

91,42

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

89,83

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. E.ON ENERGIE ROMĀNIA - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

97,95

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

97,73

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

97,55

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

119,97

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

117,01

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

116,41

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

115,88

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

115,19

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

113,60


ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 23/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

92,24

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

90,79

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

116,01

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

114,56

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 24/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GAZ EST - S.A. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

80,23

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

80,10

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

79,97

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

79,74

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

79,34

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

79,16

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GAZ EST - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

104,00

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

103,87

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

103,74

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

103,51

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

103,11

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

102,93


ANEXA Nr. 15

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 25/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GAZ NORD EST - S.A. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

91,21

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

90,14

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

89,67

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

88,81

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GAZ NORD EST - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

114,98

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

113,91

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

113,44

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

112,58

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 16

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 26/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GAZ SUD - S.A. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

98,86

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

98,38

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

98,08

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

97,87

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GAZ SUD - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

122,63

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

122,15

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

121,85

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

121,64

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 17

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 27/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GAZ VEST - S.A. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

106,31

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

105,09

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

102,76

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

102,17

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GAZ VEST - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

130,08

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

128,86

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

126,53

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

125,94

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 18

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 28/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

87,65

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

87,23

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

86,68

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

86,35

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

85,91

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

111,42

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

111,00

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

110,45

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

110,12

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

109,68

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 19

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 29/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

88,50

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

87,49

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

87,15

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

86,69

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

86,41

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

112,27

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

111,26

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

110,92

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

110,46

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

110,18

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 20

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 30/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. INTERGAZ - S.R.L. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

87,62

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

87,15

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

86,17

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

85,38

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

84,73

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. INTERGAZ - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

111,39

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

110,92

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

109,94

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

109,15

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

108,50

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 21

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 31/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

99,80

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

98,71

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

97,55

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

97,31

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

123,57

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

122,48

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

121,32

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

121,08

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 22

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 32/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. MEHEDINTI GAZ - S.A. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

94,77

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

94,17

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

93,06

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

90,63

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

89,77

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. MEHEDINTI GAZ - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

118,54

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

117,94

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

116,83

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

114,40

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

113,54

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 23

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 8/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. MIHOC OIL - S.R.L. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

87,44

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

85,03

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

83,10

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

81,52

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. MIHOC OIL - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

111,21

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

108,80

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

106,87

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

105,29

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 24

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 33/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. M.M. DATA - S.R.L. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

102,97

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

102,53

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

101,00

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

100,40

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. M.M. DATA- S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

126,74

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

126,30

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

124,77

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

124,17

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 25

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 34/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. NORD GAZ - S.R.L. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

82,65

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

81,66

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

80,90

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

80,29

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

79,79

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. NORD GAZ - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

106,42

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

105,43

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

104,67

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

104,06

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

103,56

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 26

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 35/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. OLIGOPOL - S.R.L. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

99,34

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

98,00

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

96,52

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. OLIGOPOL - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

123,11

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

121,77

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

120,29

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 27

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 36/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

104,38

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

103,50

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

102,33

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

100,69

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

99,35

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

130,18

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

129,30

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

128,13

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

126,49

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

125,15

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 28

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 37/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

89,91

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

88,35

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

113,68

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

112,12

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 29

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 38/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. PROGAZ P&D - S.A. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

100,88

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

99,46

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh,,

98,32

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. PROGAZ P&D - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

124,65

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

123,23

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

122,09

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 30

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 39/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. SALGAZ - S.A. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

95,72

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

93,37

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

92,53

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

92,05

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. SALGAZ - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

119,49

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

117,14

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

116,30

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

115,82

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 31

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 40/2009)

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. TIMGAZ - S.A. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare si īn centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

104,57

</