MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 864/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 864         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 decembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

230. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

895. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

235. - Lege pentru declararea municipiului Craiova, judetul Dolj, Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989

 

900. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea municipiului Craiova, judetul Dolj, Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989

 

236. - Lege privind declararea municipiului Constanta Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989

 

901. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea municipiului Constanta Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989

 

237. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii

 

902. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii

 

239. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României

 

904. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României

 

240. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

905. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

247. - Lege pentru declararea zilei de 9 martie Ziua Detinutilor Politici Anticomunisti din Perioada 1944-1989

 

912. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 9 martie Ziua Detinutilor Politici Anticomunisti din Perioada 1944-1989

 

252. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminuează stratul de ozon si de abrogare a Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

 

917. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminuează stratul de ozon si de abrogare a Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

 

256. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitătii

 

921. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitătii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.171. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.172. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009, cu următoarea modificare:

- La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:

a) în anul 2012 se plăteste 5% din valoarea titlului executoriu;

b) în anul 2013 se plăteste 10% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2014 se plăteste 25% din valoarea titlului executoriu;

d) în anul 2015 se plăteste 25% din valoarea titlului executoriu;

e) în anul 2016 se plăteste 35% din valoarea titlului executoriu.

(2) în cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 230.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 895.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea municipiului Craiova, judetul Dolj, Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - În semn de cinstire pentru cei 30 de morti si 64 de răniti, pentru eroismul manifestat în lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, municipiul Craiova, judetul Dolj, se declară Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 235.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea municipiului Craiova, judetul Dolj, Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea municipiului Craiova, judetul Dolj, Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 900.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea municipiului Constanta Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - În semn de cinstire pentru jertfele date si pentru eroismul manifestat în lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, municipiul Constanta se declară Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 236.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea municipiului Constanta Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea municipiului Constanta Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 901.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32 din 23 martie 2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 martie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 237.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 902.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51 din 8 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 10 iunie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 239.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic

al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 904.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114 din 23 decembrie 2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 240.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 905.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea zilei de 9 martie Ziua Detinutilor Politici Anticomunisti din Perioada 1944-1989

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se declară ziua de 9 martie Ziua Detinutilor Politici Anticomunisti din Perioada 1944-1989, care în calendarul cresti n-ortodox este Ziua Pomenirii Sfintilor Mucenici.

Art. 2. - (1) Parlamentul, Presedintele României, Guvernul, autoritătile administratiei publice centrale si locale organizează manifestări prilejuite de comemorarea zilei prevăzute la art. 1.

(2) Fondurile necesare alocate pentru comemorarea diverselor evenimente ale detinutilor politici anticomunisti din perioada 1944-1989 pot fi asigurate si din bugetele locale sau din bugetul autoritătilor si institutiilor publice.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 247.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 9 martie Ziua Detinutilor Politici Anticomunisti din Perioada 1944-1989

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea zilei de 9 martie Ziua Detinutilor Politici Anticomunisti din Perioada 1944-1989 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 912.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminuează stratul de ozon si de abrogare a Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 9 din 26 ianuarie 2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminuează stratul de ozon si de abrogare a Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 4, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) Ministerul Administratiei si Internelor pentru controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009.”

2. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Procedura de realizare a controlului si modalitătile de colaborare între autoritătile prevăzute la art. 4 se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si pădurilor, al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante si se publică în Monitorul Oficial ai României, Partea I.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

RESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 252.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminuează stratul de ozon si de abrogare a Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminuează stratul de ozon si de abrogare a Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 917.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitătii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 23 din 29 august 2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitătii, adoptată în temeiul art. 1 pct. 1.13 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, cu următoarele modificări:

1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins: “(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 din Ordonanta

Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare, statutul asociatiei si propunerile de modificare si de completare a acestuia se avizează de către ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri; avizarea se referă la respectarea prevederilor aplicabile organismului national de acreditare stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 1.”

2. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare, conducerea structurii executive a asociatiei, responsabilă pentru realizarea activitătii de acreditare, se asigură de către directorul general, numit si revocat din functie de către ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, la propunerea consiliului director al asociatiei, recunoscută conform art. 4 ca organism national de acreditare.”

3. La articolul 11, litera d) va avea următorul cuprins: ,,d) prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare, desemnează, prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, un reprezentant al său, care are calitatea de vicepresedinte al organismului national de acreditare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 256.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitătii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitătii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 921.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, si în conformitate cu prevederile art. 21 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 2 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora.

Art. 4. - După scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Ministerul Apărării Nationale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a reevaluării bunurilor imobile si trecerii în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, potrivit prevederilor art. 1 si 2 din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Anexele nr. 1*) si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 1.171.


*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

0

1

2

3

1.

Municipiul Râmnicu Sărat

judetul Buzău

str. Focsani

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 376. nr. M.F.P. = 106.982 - partial

Pavilionul B2:

- suprafata construită = 580 m2

- valoarea contabilă = 5.145 lei

Pavilionul B6:

- suprafata construită = 497 m2

- valoarea contabilă = 4.032 lei

Pavilionul B7:

- suprafata construită - 497 m2

- valoarea contabilă - 4.014 lei

Pavilionul C:

- suprafata construită - 1.452 m2

- valoarea contabilă - 27.847 lei

Pavilionul F:

- suprafata construită - 393 m2

- valoarea contabilă - 27.744 lei

Pavilionul L:

- suprafata construită - 1.178 m2

- valoarea contabilă - 13.632 lei

Pavilionul O:

- suprafata construită - 19 m2

- valoarea contabilă - 1.588 lei

Pavilionul R:

- suprafata construită - 70 m2

- valoarea contabilă - 44.380 lei

Pavilionul R1:

- suprafata construită - 70 m2

- valoarea contabilă - 37.611 lei

Pavilionul V4:

- suprafata construită - 540 m2

- valoarea contabilă - 50.268 lei

Pavilionul V5:

- suprafata construită - 540 m2

- valoarea contabilă - 50.268 lei

Pavilionul V6:

- suprafata construită - 540 m2

- valoarea contabilă - 50.268 lei

Pavilionul V13:

- suprafata construită - 280 m2

- valoarea contabilă - 59.038 lei

Pavilionul X:

- suprafata construită - 15 m2

- valoarea contabilă - 2.528 lei

Pavilionul X1:

- suprafata construită - 35 m2

- valoarea contabilă - 4.083 lei

Pavilionul X2:

- suprafata construită - 27 m2

- valoarea contabilă - 3.500 lei

Pavilionul Y1:

- suprafata construită - 126 m2

- valoarea contabilă - 17.735 lei

Pavilionul Y2:

- suprafata construită - 237 m2

- valoarea contabilă - 59.737 lei

Pavilionul Y3:

- suprafata construită - 237 m2

- valoarea contabilă - 59.271 lei împrejmuire din sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi:

- lungimea construită - 329 ml

- valoarea contabilă - 7.258,49 lei împrejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi:

- lungimea construită - 1.662 ml

- valoarea contabilă - 36.667,53 lei împrejmuire din plăci prefabricate din beton:

- lungimea construită - 351 ml

- valoarea contabilă - 5.682,606 lei

Retea aeriană de alimentare cu energie electrică:

- lungimea construită = 650 ml

- valoarea contabilă = 29.609,6 lei

Total valoare contabilă imobil 376 - partial = 601.907,226 lei


0

1

2

3

2.

Municipiul Focsani judetul Vrancea bd. Bucuresti nr. 1

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 473, nr. M.F.R = 106.994 - partial împrejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi:

- lungimea construită = 976 ml

- valoarea contabilă = 10,70 lei

Total valoare contabilă imobil 473 - partial = 10,70 lei

3.

Comuna Bascov judetul Arges

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 962, nr. M.F.R = 103.680 – partial

Pavilionul J:

- suprafata construită = 68 m2

- valoarea contabilă = 2.943,3 lei Pavilionul I:

- suprafata construită -7m2

- valoarea contabilă = 51,70 lei

Total valoare contabilă imobil 962 - partial = 2.995 lei

4.

Localitatea Curtisoara judetul Gorj

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 852. nr. M.F.R = 103.882 - partial

Pavilionul V:

- suprafata construită = 15 m2

- valoarea contabilă = 972,30 lei

Total valoare contabilă imobil 852 - partial = 972,30 lei

5.

Comuna Bascov judetul Arges

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 3098, nr. M.F.R = 103.683 – partial

Pavilionul B:

- suprafata construită = 720 m2

- valoarea contabilă = 26,20 lei

Pavilionul C:

- suprafata construită = 551 m2

- valoarea contabilă = 99,12 lei

Pavilionul D:

- suprafata construită = 81 m2

- valoarea contabilă = 6,91 lei

Total valoare contabilă imobil 3098 - partial = 132,23 lei

6.

Municipiul Roman

judetul Neamt

str. Prof. Dumitru Martinas

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 482. nr. M.F.R = 106.934 – partial

Pavilionul M:

- suprafata construită = 166 m2

- valoarea contabilă = 2 lei

Pavilionul L2:

- suprafata construită = 85 m2

- valoarea contabilă = 82.984,72 lei

Total valoare contabilă imobil 482 - partial = 82.986,72 lei

7.

Municipiul Brăila

judetul Brăila

soseaua de centură DN2 B

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1133. nr. M.F.R - 107.011 – partial

Pavilionul E:

- suprafata construită = 80 m2

- valoarea contabilă = 223,6 lei

Pavilionul I:

- suprafata construită = 156 m2

- valoarea contabilă = 641,7 lei

Pavilionul P2:

- suprafata construită = 14 m2

- valoarea contabilă = 486,3 lei

Pavilionul S:

- suprafata construită = 18 m2

- valoarea contabilă = 2.136,48 lei


0

1

2

3

 

 

 

Pavilionul S:

- suprafata construită = 50 m2

- valoarea contabilă = 6.104,4 lei

Pavilionul T:

- suprafata construită = 18 m2

- valoarea contabilă = 2.136,48 lei

Pavilionul Z4:

- suprafata construită = 60 m2

- valoarea contabilă = 2.000 lei

Pavilionul Z18:

- suprafata construită = 248 m2

- valoarea contabilă = 3.000 lei

Pavilionul Q:

- suprafata construită = 69 m2

- valoarea contabilă = 6.800 lei

Total valoare contabilă imobil 1133 - partial = 23.528,96 lei

8.

Municipiul Bucuresti

sectorul 1

Calea Plevnei nr. 114

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 867. nr. M.F.P = 103.569 - partial

Pavilionul C1:

- suprafata construită = 714,55 m2

- valoarea contabilă = 54.037,72 lei

Retea de alimentare cu gaze naturale:

- lungimea construită = 17 ml

- valoarea contabilă = 3.379,40 lei

Total valoare contabilă imobil 867 - partial = 57.417,12 lei

9.

Municipiul Constanta judetul Constanta Str. Fulgerului nr. 1

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1369. nr. M.F.P. = 107.075 - partial

Pavilionul Z:

- suprafata construită = 57 m2

- valoarea contabilă = 50.403,94 lei

Total valoare contabilă imobil 1369 - partial = 50.403,94 lei

10.

Comuna Floresti judetul Cluj

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 917. nr. M.F.P. = 106.694 - partial

Pavilionul U 28:

- suprafata construită = 64 m2

- valoarea contabilă = 2,60 lei

Pavilionul U 17:

- suprafata construită = 125 m2

- valoarea contabilă = 5 lei

Pavilionul U 27:

- suprafata construită = 64 m2

- valoarea contabilă = 2,60 lei

Pavilionul U 26:

- suprafata construită = 80 m2

- valoarea contabilă = 3,20 lei

Pavilionul T24:

- suprafata construită = 637 m2

- valoarea contabilă = 45 lei

Pavilionul T 28:

- suprafata construită = 551 m2

- valoarea contabilă = 29 lei

Pavilionul T 29:

- suprafata construită = 551 m2

- valoarea contabilă = 29 lei

Pavilionul Z 4:

- suprafata construită = 70 m2

- valoarea contabilă = 13.208,32 lei

Pavilionul K 15:

- suprafata construită = 224 m2

- valoarea contabilă = 30.773,52 lei

Pavilionul K 16:

- suprafata construită = 218 m2

- valoarea contabilă = 29.918,70 lei

Pavilionul V 2:

- suprafata construită = 38 m2

- valoarea contabilă = 3,20 lei

Pavilionul U 3:

- suprafata construită = 171 m2

- valoarea contabilă = 6,80 lei

Pavilionul U 9:

- suprafata construită = 106 m2

- valoarea contabilă = 4,20 lei

Pavilionul U 10:

- suprafata construită = 108 m2

- valoarea contabilă = 4,32 lei

Pavilionul U 30:

- suprafata construită = 61 m2

- valoarea contabilă = 2,40 lei

Total valoare contabilă imobil 917 - partial = 74.037,86 lei

11.

Municipiul Bacău judetul Bacău, Str. Constantei nr. 1

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1322. nr. M.F.P = 106.927 – partial

Pavilionul D 1:

- suprafata construită = 1.446 m2

- valoarea contabilă = 83,70 lei

Pavilionul D 3:

- suprafata construită = 1.446 m2

- valoarea contabilă = 83,70 lei

Pavilionul F:

- suprafata construită = 23 m2

- valoarea contabilă = 1,70 lei

Total valoare contabilă imobil 1322 - partial = 169,1 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 punctul II, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:

“9. distribuie, cu titlu gratuit, codurile si alte acte normative complexe, pe care este autorizat în exclusivitate să le editeze si să le publice în editii oficiale, institutiilor publice pentru care Ministerul Justitiei are calitatea de ordonator principal de credite, precum si, în limita fondurilor disponibile, institutiilor cu care cooperează si colaborează institutional; în limita fondurilor disponibile poate distribui materiale informative către justitiabili.”

2. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

“Art. 361. - (1) Autoritatea Natională pentru Cetătenie functionează în subordinea Ministerului Justitiei, în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cetătenie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010.

(2) Organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale Autoritătii Nationale pentru Cetătenie se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.”

3. La anexa nr. 3, punctul III se modifică si va avea următorul cuprins:

“III. Unităti finantate integral de la bugetul de stat:

1. Oficiul National al Registrului Comertului - 42 de oficii ale registrului comertului de pe lângă tribunale

2. Autoritatea Natională pentru Cetătenie.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 1.172.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.