MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 867/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 867         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 decembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

231. - Lege privind transmiterea unor suprafete de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului transporturilor si Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii “Autostrada Arad-Timisoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”, respectiv a obiectivului de investitii “Autostrada Nădlac- Arad”

 

896. - Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor suprafete de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii “Autostrada Arad-Timisoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”, respectiv a obiectivului de investitii “Autostrada Nădlac- Arad”

 

249. - Lege pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substantelor chimice

 

914. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substantelor chimice

 

253. - Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

 

918. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

 

254. - Lege pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

919. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

100. - Ordonantă de urgentă privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor- Administratia Natională “Apele Române”

 

1.194. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, trecut în domeniul public al statului ca urmare a operatiunilor de dare în plată, în domeniul public al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pucioasa

 

1.197. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite vopsele, lacuri si în produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

832. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind transmiterea unor suprafete de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii “Autostrada Arad-Timisoara-Lugoj -Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”, respectiv a obiectivului de investitii “Autostrada Nădlac- Arad”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prin derogare de la dispozitiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 16,0324 ha, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii “Autostrada Arad-Timisoara- Lugoj -Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”.

Art. 2. - Prin derogare de la dispozitiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 41,3525 ha, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii “Autostrada Nădlac- Arad”.

Art. 3. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 4. - Nr. crt. 30 din anexa nr. 3 la Legea nr. 45/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 231.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii “Autostrada Arad-Timisoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Nr. MF

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Judetul Arad

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 0,9675 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A578

2.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 1,8710 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A619

3.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 1,7233 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A650

4.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 1,6728 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A655

5.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 1,1096 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A668

6.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 4,7856 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A677

7.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 1,2824 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A671

8.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 2,6202 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A1531

 

 

 

 

 

Suprafata totală: 16,0324 ha

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Nationalăde Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii “Autostrada Nădlac- Arad”

 

Nr. crt.

Locul unde estesituat terenul care se transmite

Persoana juridicăde la carese transmite terenul

Persoana juridicăla carese transmite terenul

Nr. MF

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Judetul Arad

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 2,6275 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A779/2

2.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 1,5299 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A627/1/2

3.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 1,3023 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A627/1/4

4.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 2,0526 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A655/3/2

5.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 4,5102 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A663/2

6.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 0,3909 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A681/1/2

7.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 0,3231 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A681/3/2

8.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 0,0901 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A668

9.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 14,4223 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A677/1/2

10.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 4,4512 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A668/5/2

11.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672

Suprafata = 9,5969 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A677/3/2

12.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

151672 Su

Suprafata = 0,0555 ha

Categoria de folosintă: A/Extravilan

Nr. cadastral: A668/4/2

 

 

 

 

 

Sprafata totală: 41,3525 ha

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor suprafete de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu- Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii “Autostrada Arad- Timisoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”, respectiv a obiectivului de investitii  “Autostrada Nădlac- Arad”

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind transmiterea unor suprafete de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii “Autostrada Arad-Timisoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”, respectiv a obiectivului de investitii “Autostrada Nădlac- Arad”, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 896.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substantelor chimice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substantelor chimice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 7 decembrie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Potrivit art. 121 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliuluisi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L369 din 30 decembrie 2006, denumit în continuare Regulamentul REACH, se desemnează ca autorităti competente pentru aplicarea Regulamentului REACH următoarele institutii publice:

a) Ministerul Mediului si Pădurilor, pentru coordonarea implementării Regulamentului REACH si pentru cooperarea cu Comisia Europeană si cu Agentia Europeană pentru Produse Chimice;

b) Agentia Natională pentru Protectia Mediului, pentru implementarea Regulamentului REACH si pentru cooperarea

cu Comisia Europeană si cu Agentia Europeană pentru Produse Chimice, în vederea implementării acestuia;

c) Garda Natională de Mediu, pentru controlul respectării prevederilor Regulamentului REACH si pentru constatarea si sanctionarea încălcării acestora;

d) Ministerul Sănătătii, pentru implementarea în domeniul protectiei sănătătii umane a Regulamentului REACH;

e) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pentru implementarea în domeniul securitătii si sănătătii în muncă a Regulamentului REACH.

(2) Ministerul Mediului si Pădurilor transmite Comisiei Europene un raport, potrivit prevederilor art. 117 din Regulamentul REACH.”

Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 882/2007 privind desemnarea autoritătilor competente pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliuluisi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si ă Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 10 august 2007, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 249.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substantelor chimice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substantelor chimice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 914.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 67 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 58-63 se fac de către personalul prevăzut la alin. (1), de către ofiterii si agentii din cadrul Politiei Române si Politiei de Frontieră Române, ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Române, precum si de către personalul silvic din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 253.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 918.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 5 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 25 se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor, din cadrul Gărzii Nationale de Mediu, precum si din cadrul Ministerului Sănătătii si al structurilor sale teritoriale, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de muncă, si de către ofiterii si agentii de politie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 254.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 919.


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Natională “Apele Române”

 

Având în vedere necesitatea creării unor conditii reale pentru dezvoltarea economico-socială în zona litoralului Mării Negre si tinând cont de nivelul actual de exploatare a potentialului economic reprezentat de valorificarea resurselor acvatice vii, se impune adoptarea rapidă a unor măsuri de consolidare a activitătilor economice specifice pescuitului, realizate din fonduri europene derulate în cadrul axei 3, pentru:

- cresterea absorbtiei de urgentă a fondurilor europene alocate sectorului pescăresc prin Programul operational pentru pescuit 2007-2013;

- consolidarea institutională a sectorului pescăresc, crearea, modernizarea, restructurarea infrastructurii specifice a locurilor de debarcare deja existente, desemnate de către autoritătile nationale competente;

- prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegali nedeclarat si nereglementat, prin armonizarea reglementărilor nationale cu unele norme europeneinstituite de Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 si (CE) nr. 601/2004 si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 si (CE) nr. 1.447/1999 si, respectiv, Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabilăa resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;

- valorificarea resurselor piscicole în conditii de eficientă, prin stoparea practicilor comerciale necompetitive;

- monitorizarea eficientă a capturilor de peste la Marea Neagră;

- reducerea presiunii financiare exercitate asupra organizatiilor de pescari;

- îmbunătătirea mecanismului de colectare a veniturilor la bugetele locale ale comunitătilor din zona litoralului Mării Negre, prin combaterea braconajului si fiscalizarea corectă a resursei piscicole;

- realizarea de urgentă a infrastructurii de pescuit la Marea Neagră, a punctelor de debarcare, a punctelor de acostare în urma asumării de către România a prevederilor cap. 8 din Programul operational pentru pescuit 2007-2013.

Considerând faptul că elementele sus-mentionate vizează un interes public, constituind o situatie extraordinară a cărei întârziere în reglementare ar reprezenta o însemnată pierdere a resurselor piscicole, dar si o pierdere economică, inclusiv prin scăderea gradului de absorbtie a fondurilor europene si imposibilitatea ameliorării unor probleme sociale prin crearea de locuri de muncă pentru comunitătile pescăresti de pe litoralul Mării Negre, pierderea fondurilor europene în valoare de 40 milioane euro alocate axei 3 din cadrul Programului operational pentru pescuit 2007-2013, fonduri care vor trebui alocate din bugetul national, imposibilitatea prevenirii, descurajării si eliminării pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat, prin armonizarea reglementărilor nationale cu unele norme europene instituite de Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului, imposibilitatea conservării, gestionării si exploatării durabile a resurselor acvatice, în conformitate cu reglementările europene prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului, imposibilitatea combaterii evaziunii fiscale în domeniul pescuitului,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nf. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale- Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura a unor terenuri, puncte pescăresti - puncte de debarcare si adăposturi situate în zonele de plaja din zona Cap Midia - Vama Veche, aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Administratia BazinalădeApă Dobrogea- Litoral, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Transmiterea se face în vederea realizării investitiilor necesare pentru îmbunătătirea conditiilor pentru desfăsurarea activitătilor pescăresti, prin modernizare si restructurare a acestora, cu respectarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Dreptul de administrare se transferă pe durata existentei locurilor de debarcare si a micilor adăposturi, sub conditia mentinerii acestora în domeniul public al statului, si va rămâne în sarcina Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu conditia păstrării de către aceasta a destinatiei initiale.

Art. 2. - (1) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, si Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Ministerul Mediului si Pădurilor si Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale vor opefa modificările prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu tabără

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 100.


 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale punctelor pescăresti - puncte de debarcare si adăposturi situate în zonele de plajă din zona Cap Midia - Vama Veche

 

Codul de codificatie

 

 

Numărul MFP

 

 

Persoana juridică ce preia în administrare bunul

 

 

Tipul bunului

 

 

Persoana juridică ce predă

 

 

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

 

 

Valoarea de inventar

- lei -

 

 

Situatia juridică

Descrierea tehnică (pe scurt) Suprafata

- mp -

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

în administrare/ concesiune

8.03.06

64001 partial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura Cod fiscal 17344491

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor - Administratia Natională “Apele Române” Cod fiscal 24326056

3210

deschidere 100 m

Limita N - digul de sud al portului Midia

Limita S - 100 m de la limita de N

Năvodari

1998

 

Legea apelor nr. 107/1996

administrare

8.03.06

64001 partial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura Cod fiscal 17344491

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor - Administratia Natională “Apele Române” Cod fiscal 24326056

3495

deschidere 68 m

Limita N - gard Grup Petrol Marin Limita S - limita Năvodari – Constanta

Năvodari

1998

 

Legea apelor nr. 107/1996

administrare

8.03.06

64002 partial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura Cod fiscal 17344491

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor - Administratia Natională “Apele Române” Cod fiscal 24326056

2472

deschidere 111 m

Limita N - canal descărcare lac Tăbăcărie

Limita S - dig Pescărie

Constanta

1998

 

Legea apelor nr. 107/1996

administrare

8.03.06

64002 partial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura Cod fiscal 17344491

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor - Administratia Natională “Apele Române” Cod fiscal 24326056

2865

deschidere 127 m

Limita N - S.C. Sarda Fish - S.R.L

Limita S - 127 m de la limita de N

Agigea

1998

 

Legea apelor nr. 107/1996

administrare

8.03.06

64002 partial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura Cod fiscal 17344491

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor - Administratia Natională “Apele Române” Cod fiscal 24326056

4800

deschidere

161 m

Limita E - digul de protectie Limita V - 161 m de la limita E

Eforie

1998

 

Legea apelor nr. 107/1996

administrare

8.03.06

64002 partial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura Cod fiscal 17344491

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor - Administratia Natională “Apele Române” Cod fiscal 24326056

1807

deschidere 100 m

Limita N - cazemată Limita S - 100 m de la limita de N

Tuzla

1998

 

Legea apelor nr. 107/1996

administrare

8.03.06

64002 partial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura Cod fiscal 17344491

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor - Administratia Natională “Apele Române” Cod fiscal 24326056

2432

deschidere 250 m

Limita N - cazemată Limita S - 250 m de la limita de N

Costinesti

1998

 

Legea apelor nr. 107/1996

administrare

8.03.06

64002 partial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura Cod fiscal 17344491

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor - Administratia Natională “Apele Române” Cod fiscal 24326056

1965

deschidere 190 m

Limita N - 190 m de la limita de S Limita S - capătul de sud al Golfului Francez

Costinesti

1998

 

Legea apelor nr. 107/1996

administrare

8.03.06

64002 partial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura Cod fiscal 17344491

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor - Administratia Natională “Apele Române” Cod fiscal 24326056

2960

deschidere 313 m

Limita N - 313 m de la limita de S

Limita S - sudul Golfului Halta Pescărus

23 August

1998

 

Legea apelor nr. 107/1996

administrare

8.03.06

64002 partial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura Cod fiscal 17344491

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor - Administratia Natională “Apele Române” Cod fiscal 24326056

4966

deschidere 171 m

Limita N - promontor în faleză Limita S - dig limită Olimp

23 August

1998

 

Legea apelor nr. 107/1996

administrare

8.03.06

64002 partial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura Cod fiscal 17344491

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor - Administratia Natională “Apele Române” Cod fiscal 24326056

1417

deschidere 75 m

Limita E - baza digului de protectie

Limita V - 75 m de la limita de E

Limanu

1998

 

Legea apelor nr. 107/1996

administrare

8.03.06

64001 partial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura Cod fiscal 17344491

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor - Administratia Natională “Apele Române” Cod fiscal 24326056

3930

deschidere 214 m

Limita N - limita de nord sectorul 1 Vama Veche Limita S - 214 m de la limita de N

Limanu

1998

 

Legea apelor nr. 107/1996

administrare

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, trecut în domeniul public al statului ca urmare a operatiunilor de dare în plată, în domeniul public al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, si în administrarea

Consiliului Local al Orasului Pucioasa

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, si al art. 175 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, trecut în proprietatea statului ca urmare a operatiunilor de dare în plată, în conditiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul public al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pucioasa, în vederea realizării unui campus cu destinatie socială, respectiv locuinte sociale si o cresă/grădinită.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 1.194.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului care se transmite în domeniul public al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pucioasa

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului si valoarea de inventar

Numărul de inventar M.F.P

Orasul Pucioasa,

Str. Rândunelelor nr. 18,

judetul Dâmbovita

Statul român*)

În domeniul public al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pucioasa

Constructie P + 2

Suprafata construită - 305 m2

Suprafata terenului aferent - 805,16 m2

Valoarea de inventar reevaluată- 1.160.836 lei

CF nr. 70199 - orasul Pucioasa

Nr. cadastral 489

Se va atribui.


*) Imobilul a fost trecut în domeniul public al statului prin Procesul-verbal nr. 25.694 din 27 aprilie 2011, emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti - Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, si Decizia nr. 234 din 29 martie 2011 a Ministerului Finantelor Publice.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite vopsele, lacuri si în produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite vopsele, lacuri si în produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 16 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a aduce atingere măsurilor prevăzute de legislatia natională referitoare la protejarea sănătătii consumatorilor si a lucrătorilor, precum si a mediului de muncă al acestora, inclusiv cele referitoare la etichetarea produselor.”

2. La articolul 2, literele b) si i) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) autoritate competentă - autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, Agentia Natională pentru Protectia Mediului, Garda Natională de Mediu si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului, organizate la nivel judetean si regional, care îndeplinesc obligatiile ce decurg din prezenta hotărâre;

i) solvent organic - orice compus organic volatil folosit separat sau în combinatie cu alte substante ori amestecuri, fără a suferi modificări chimice, pentru a dizolva sau dilua materii prime, produse sau deseuri, ori care este utilizat ca agent de curătare pentru a dizolva impurităti, ca mediu de dispersie, regulator de viscozitate, regulator de tensiune superficială, plastifiant sau conservant;”.

3. La articolul 3, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Pentru activitătile de restaurare si întretinere a clădirilor având statut de monument istoric, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum si pentru vehiculele istorice pentru care a fost emis un atestat de vehicul istoric de către Retromobil Club România, Agentia Natională pentru Protectia Mediului acordă licente pentru vânzarea si achizitionarea, în cantităti strict limitate, a produselor care nu respectă valorile-limită pentru continutul de compusi organici volatili prevăzute în anexa nr. 2.”

4. La articolul 3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Normele metodologice pentru acordarea exceptării prevăzute la alin. (4) si a licentelor prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.”

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Agentia Natională pentru Protectia Mediului asigură implementarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Garda Natională de Mediu asigură controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Autoritatea prevăzută la alin. (2) elaborează programul de supraveghere cu scopul de a verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri, care se aprobă prin decizie a conducătorului acestei autorităti. Programul de supraveghere se actualizează anual.”

6. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului raportează Comisiei Europene rezultatele programului de supraveghere pentru a prezenta respectarea prevederilor prezentei hotărâri, precum si categoriile si cantitătile de produse licentiate, potrivit dispozitiilor art. 3 alin. (5), astfel:

a) primele două rapoarte se transmit după 18 luni de la datele stabilite pentru conformitatea produselor care intră sub incidenta prezentei hotărâri, cu valorile-limită pentru continutul de compusi organici volatili, prevăzute în anexa nr. 2;

b) la fiecare 5 ani, după cel de-al doilea raport;

c) datele anuale se vor pune la dispozitia Comisiei la solicitarea acesteia.”

7. La articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Gărzii Nationale de Mediu.”

8. Anexa nr. 3 “Metode analitice pentru determinarea conformitătii cu valorile-limită ale continutului de compusi organici volatili” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului va elabora normele metodologice prevăzute la art. 3 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite vopsele, lacuri si în produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta hotărâre, care vor fi aprobate prin ordin al conducătorului acesteia.


Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2010/79/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2010 privind adaptarea la progresul tehnic a anexei III la Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 304 din 20 noiembrie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Vasile Timis,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 1.197.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 735/2006)

 

METODE ANALITICE

pentru determinarea conformitătii cu valorile-limită ale continutului de compusi organici volatili (COV)

 

Metodă permisă pentru produse cu un continut de COV mai mic decât 15% din masă în absenta diluantilor reactivi:

 

Parametrul

Unitatea de măsură

Test

 

 

Metoda

Data publicării

Continutul de COV

g/l

ISO 11890-2

2006

 

Metode permise pentru produse cu un continut de COV mai mare sau egal cu 15% din masă în absenta diluantilor reactivi:

 

Parametrul

Unitatea de măsură

Test

 

 

Metoda

Data publicării

Continutul de COV

g/l

ISO 11890-1

2007

Continutul de COV

g/l

ISO 11890-2

2006

 

Metodă permisă pentru produse care contin COV în prezenta unordiluanti reactivi:

 

Parametrul

Unitatea de măsură

Test

 

 

Metoda

Data publicării

Continutul de COV

g/l

ASTMD 2369

2003


ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 

Având în vedere dispozitiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul privind concediile judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 22 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) decesul sotului sau sotiei ori al unei rude până la gradul al III-lea inclusiv a magistratului sau a sotului/sotiei acestuia - 3 zile lucrătoare;”.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecător

Nicolae Horatius Dumbravă

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2011.

Nr. 832.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.