MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 870/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 870         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 decembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

258. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor

 

933. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor

 

266. - Lege privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

 

941. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

 

267. - Lege privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

942. - Decret pentru promulgarea Legii privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

268. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activitătilor de tineret si sport

 

943. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activitătilor de tineret si sport

 

269. - Lege pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

944. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

923. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

924. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

925. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

926. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

927. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

928 - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

929. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

930. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

931. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

932. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.187. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

 

1.188. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 28 din 30 august 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 31 august 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2011.

Nr. 258.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 933.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 28 august 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 28/2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Produsele de protectie a plantelor pot fi comercializate numai în cadrul unitătilor fitofarmaceutice, respectiv fitofarmacii si depozite fitofarmaceutice, ce constau în spatii special amenajate, conform conditiilor de organizare si functionare prevăzute în anexa nr. 2.”

2. La articolul 2, alineatul (21) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(21) În unitătile fitofarmaceutice pot fi comercializate si produse auxiliare utilizate în agricultură, horticultura, legumicultura, amenajare spatii verzi, nutritia plantelor, biocide si altele asemenea, cu respectarea legislatiei specifice privind comercializare acestora.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2011.

Nr. 266.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 941.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2011.

Nr. 267.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 942.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activitătilor de tineret si sport

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 15 din 14 iulie 2010 privind unele măsuri de reorganizare a activitătilor de tineret si sport, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI pozitia 3 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 22 iulie 2010, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Actul normativ prevăzut la alin. (1) se supune spre aprobare Guvernului în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.”

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Patrimoniul celor două institutii desfiintate se comasează la institutia nou-înfiintată.”

3. La articolul 4, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Conducerea directiilor judetene pentru sport si tineret, respectiv a Directiei pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti este asigurată de un director executiv. Postul se ocupă prin concurs, în conditiile legii. Rezultatul concursului se validează prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret.

(2) în exercitarea atributiilor sale, directorul executiv poate fi ajutat de un director adjunct. Postul se ocupă prin concurs, în conditiile legii. Rezultatul concursului se validează prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret.”

4. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Se abilitează Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului să introducă modificările determinate de aplicarea prevederilor prezentei ordonante în volumul si structura bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2011.

Nr. 268.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activitătilor de tineret si sport

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activitătilor de tineret si sport si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 943.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (9) al articolului 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(9) Autorizatia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ conditiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitentă a autorizatiei nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenta, în momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instantelor judecătoresti privind imobilul - teren si/sau constructii -, responsabilitatea apartinând solicitantului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2011.

Nr. 269.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 944.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 805/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Popescu Ovidiu Horia, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramures, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 923.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 806/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Iancu Adrian, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 924.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Măria Corneliu, judecător la Curtea de Apel Craiova, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 925.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 803/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Jeler Eujen, judecător la Tribunalul Cluj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 926.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 802/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Găburoi Camelia Măria, judecător la Tribunalul Gorj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 927.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 800/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Stoichin Dorina, judecător la Curtea de Apel Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 928.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 784/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Pop-Blaga Elena, judecător la Tribunalul Bihor, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 929.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 808/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Popovici Cristian Dan, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botosani, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 930.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 785/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Anghel Laurentiu Traian, judecător la Tribunalul Dolj, în prezent suspendat din functie ca urmare a punerii în miscare a actiunii penale împotriva sa, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 931.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 804/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Enescu Vasilica, procuror sef al Serviciului de studii, resurse umane si perfectionare profesională din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 932.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Alba Iulia” la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 701 si 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

- la sectiunea “Bunuri imobile”: a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 131, coloana 2 va avea următorul cuprins: Str. Rogozului; coloana 3 va avea următorul cuprins: CF 41950, nr. top. cadastru 4284/30/1/4/8/2/15/17; L = 287 m, I med. = 8 m, S = 2.294 mp; tronson situat între Str. Viilor - calea ferată preuzinală; nr. top. cadastru 2695; nr. tarla 269; L = 1.232 m, I med. = 6,12 m, S = 7.534,51 mp; tronson situat între calea ferată preuzinală - digul râului Mures; coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002/2009; coloana 5 va avea următorul cuprins: 173.597,90 lei; coloana 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HGR nr. 974/2002; HCL nr. 204/2009; Contract de vânzare-cumpărare/încheiere de autentificare nr. 2.650/2009;

- la pozitia nr. 532, coloana 3 va avea următorul cuprins: nr. top. cadastral 70 + nr. top cadastral 35 (partial, 157 m); între Str. Regimentul 5 Vânători - Str. Liliacului; L = 733 m, I med. = 10,42 m, S = 7.636 mp; nr. top. cadastral 90 (alee acces riverani), L = 131 m, I = 6 m, S = 786 mp; CF 77049, nr. top. cadastral 266/1/2; L = 63,3 m; I med. = 7 m, S = 443 mp; Str. Dacilor, între imobilele cu nr. 39 si 41 (alee acces statie de pompe); coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002/2009; coloana 5 va avea următorul cuprins: 47.691,04 lei; coloana 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HGR nr. 974/2002 - modificată si completată de HGR nr. 1.344/2009; HCL nr. 222/2009; Contract de vânzare-cumpărare/încheiere de autentificare nr. 3.415/2009;

- la pozitia nr. 749, coloana 3 va avea următorul cuprins: L = 593 m; I med. = 12,73 m; S = 7.348,58 mp, stradă înfundată cu acces din Str. Olteniei; coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002; coloana 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HGR nr. 974/2002;

- la pozitia nr. 839, coloana 1 va avea următorul cuprins: 1.6.2, coloana 2 va avea următorul cuprins: Bazin olimpic; coloana 3 va avea următorul cuprins: Alba Iulia, Bd. Republicii nr. 3; nr. cadastral 1133/3, nr. top. cadastru 2594/1/1, clădire bazin olimpic, Se = 3.606,88 mp; S. desf. = 5.153,02 mp; teren intravilan în suprafată de 14.135,706 mp (clădire, terase, parcări, trotuare, alei acces, zone verzi); coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002; coloana 5 va avea următorul cuprins: 1.939.140,00 lei; coloana 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HGR nr. 974/2002;

- la pozitia nr. 1182, coloana 1 va avea următorul cuprins: 1.6.2, coloana 2 va avea următorul cuprins: Grădinita nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: Alba Iulia, str. Stefan cel Mare nr. 11; constructii, CF 75745- C1, nr. top. cadastru 2948/1/1, Sc = 999 mp/Sdesf = 1.860 mp; teren intravilan, CF 75745, nr. top. cadastru: 2946/2/2; 2945/1/1; 2945/2/1; 2945/3/1/1; 2945/3/2/1; 2946/1/1; 2947/1/1/2; S = 4.275 mp, teren intravilan, CF 75744, nr. top. cadastru 2946/2/1, S = 439 mp; coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002/2004; coloana 5 va avea următorul cuprins: 3.371.591,87 lei; coloana 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HGR nr. 974/2002; HCL 157/2004; Contract de vânzare-cumpărare/încheiere de autentificare nr. 2.051/2004 si Contract de vânzare-cumpărare/încheiere de autentificare nr. 1.271/2009;

- la pozitia nr. 1255, coloana 1 va avea următorul cuprins: 1.8.12, coloana 2 va avea următorul cuprins: Statie de pompe; coloana 3 va avea următorul cuprins: Alba Iulia, bd. Ferdinand I nr. 80; camere pompe, CF 76574 - C1, S = 38 mp; vestiare, CF 76574 - C2, S = 48 mp; post trafo, CF 76574 - C3, S = 78 mp; laborator metrologie, CF 76574 - C4, S = 124 mp; teren, CF 76574, S = 1.878 mp teren construibil cu împrejmuire din gard de beton; teren, CF 76535, nr. top. 4284/30/1/2, S = 450 mp, drum acces statie de pompe; coloana 4 va avea următorul cuprins: 1975/2009; coloana 5 va avea următorul cuprins: 106.512,68 lei; coloana 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HGR nr. 974/2002; HCL 232/2009; încheiere nr. 28.199/2009; încheiere nr. 28.967/2009;

b) după pozitia nr. 1717 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 1718-1720, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 1.187.


 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Alba Iulia

 

Nr.  crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1718

1.8.8.

Statie de epurare

Str. Rogozului nr. 40

Constructii: decantoare, metantane, casă pompe, clădire - centrală termică, post trafo si laborator; Teren construibil, S = 62.437 mp, identificat prin:

- teren construibil, Ce 2722/2; S = 12.837 mp;

- teren arabil, CF 74199, nr. topo: 283/4; 337/3; 338/2; 339/2; 340/2; 341/2; 342/2, S = 6.100 mp;

- teren arabil, CF 74200, nr. topo: 329/2; 334/2; 332/2; 282/1; 333/2; 281/1; 330/3, S = 11.300 mp;

- teren arabil, CF 74202, nr. topo.: 336/2; 334/3; 335/2; 337/2, S = 4.300 mp;

- teren arabil, CF 74203, nr. topo.: 297/1; 327/2; 301/1; 298/1; 328/2; 303/1; 302/1; 300/1; 330/2; 299/1; 296/1; 326/2; 325/2; 280/1, S = 17.900 mp;

- teren arabil, CF 74205, nr. topo.: 282/3; 283/2, S = 10.000 mp

2009

1.909.968,26

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCLnr. 221/2011

1719

1.8.4.

Canal colector

- canal colector casetat + zonă de protectie caracteristici tehnice:

- zonă de protectie: S = 3.191,84 mp, L = 861 m, l med. = 3,7m;

- dimensiuni canal: l = 3 m; H = 2 m, situat între imobilul “Statie de pompe”

- calea ferată preuzinală;

- canal îndiguit deschis (pereat cu plăci din beton) + zonă de protectie;

caracteristici tehnice:

- zona de protectie: S = 28.881,62 mp, L = 1.072 m, l med. = 26,92 m;

- dimensiuni canal: l = 22 m, situat între calea ferată preuzinală - digul râului Mures

2011

 

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCLnr. 221/2011

1720

1.8.4.

Bazin retentie

Situat în vecinătate si paralel cu calea ferată, între Str. Olteniei si proprietatea S.C. Prodimpex.

Imobilul este compus din:

- teren intravilan, S = 18.782 mp (inclusiv bazinul propriu-zis);

- bazin de retentie, S = 4.791 mp; L = 577 m; Imed = 8,3 m

2011

 

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCLnr. 221/2011

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 “Inventarul bunurilor care apartin Arges, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609

domeniului public al judetului Arges” la Hotărârea Guvernului si 609 bis din 16 august 2002, cu modificările si completările nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judetului ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează: Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul - la sectiunea I “Bunuri imobile”:


a) se abrogă următoarele pozitii:

- la cap. IV “Muzeul Golesti”, pozitiile nr. 9,12,13,19 si 20;

- la cap. V “D.G.P. Copilului”, pozitia nr. 13;

- la cap. VII “Protectia plantelor”, pozitia nr. 2;

- la cap. X “Gospodăria comunală”, pozitiile nr. 4, 6, 7, 11, 26, 31-38, 43-44, 47, 49, 50, 52, 63, 65, 70-72, 74-75, 79-80;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la cap. III “Muzeul judetean” pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “teren aferent castrului roman = 17.517 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii Consiliului Judetean Arges nr. 59/24.05.2007”;

- la cap. V “D.G.P Copilului”, titlul se modifică si va avea următorul cuprins: “Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Arges”;

- la cap. VI “Sănătate” pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată construită = 590 mp, suprafată de teren = 1.699 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii Consiliului Judetean Arges nr. 50/2008”;

c) se completează cu următoarele pozitii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- la cap. I “Activitatea proprie”, după pozitia nr. 40 se introduc nouă noi pozitii, pozitiile nr. 41-49;

- la cap. V “Directia generală de asistentă socială si protectia copilului”, după pozitia nr. 84 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 85-91.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 1.188.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Arges

 

CAPITOLUL I

Activitatea proprie - Scoala Populară de Arte si Meserii, Biblioteca CJ, Salvamont

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

41.

 

Teren extravilan

Suprafată = 11.505 mp

Comuna Căteasca

Aferent pod DJ 703 B Număr cadastral 1605-C1

2009

106.620

Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii Consiliului judetean nr. 17/2009; Hotărârea Consiliului

Judetean Arges nr. 125/2009; Extras Carte funciară încheiere nr. 3.881/2009

42.

 

Teren extravilan

Suprafată = 60,9 ha

Comuna Stolnici astfel: Punctul Albu = 29,80 ha

Punctul Cochinesti = 22,90 ha

Punctul Morlova = 8,20 ha

2010

 

Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii Consiliului judetean nr. 127/2010; Extras Carte funciară încheiere nr. 5.061/2010

43.

1.6.2

Clădire: D+P+1E Câmpulung

Câmpulung Muscel - str. Fratii Golesti nr. 1

Suprafată teren = 1.136,26 mp

Suprafată constr.= 380,56 mp

1999

 

Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii  Consiliului judetean nr. 172/2007, Hotărârea Guvernului nr. 669/1999; Protocol de predare-primire nr. 7.390/14.10.1999

44.

1.6.2

Teren aferent Unitătii de Asistentă Medico-Socială Dedulesti

Comuna Morăresti, sat Dedulesti

Suprafată teren partial = 7.500 mp

Se completează inventarul actual cu 4.642 mp rezultati ca urmare a întocmirii documentatiei

cadastrale.

Total suprafată = 12.142 mp

2002

 

Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii Consiliului judetean nr. 24/2008, Hotărârea Guvernului nr. 640/2002

45.

1.8.1

Puturi forate

H1 = 200 m adâncime H1 = 200 m adâncime 2 bucăti, Morăresti

2009

339.542,99

Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii Consiliului judetean nr. 5/2011

46.

1.8.12

Statie pompare Statie repompare

Instalatii hidraulice aferente

Conductă aductiune = 2.210 m

2 rezervoare x 50 mc 2 bucăti, Morăresti

2009

848.155,95

Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii Consiliului judetean nr. 5/2011

47.

1.8.11

2 rezervoare x 500 mc Instalatii hidraulice aferente

Conductă aductiune = 1.820 m 2 bucăti, Cuca

2009

1.550.437,15

Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii Consiliului judetean nr. 5/2011

48.

1.7.1

Racord electric la puturi forate Statie pompare Statie repompare

o bucată, Morăresti-Cuca

2009

278.987,16

Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii Consiliului judetean nr. 5/2011

49.

 

Suprafată de teren aferentă bunurilor

S = 756 mp

 

 

Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii Consiliului judetean nr. 5/2011

 

CAPITOLUL V

Directia generală de asistentă socială si protectia copilului

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării

în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

85.

1.6.4

Centrul Maternal Câmpulung

Municipiul Câmpulung, str. Matei Basarab nr. 119 Clădire nouă parter+etaj Suprafată teren = 2.790 mp Suprafată desfăsurată = 444 mp Suprafată = 163 mp

2002

237.150

Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii Consiliului judetean nr. 55/2008, Autorizatie de constructie nr. 362/12.015/22.10.1998

86.

1.6.4

Centrul de Copii “Sf. Andrei”

Municipiul Pitesti, Bd. Petrochimistilor nr. 18

Clădire parter+etaj

Suprafată construită = 125 mp, gard împrejmuire

2008

245.333,45

Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii Consiliului judetean nr. 55/2008, Autorizatie de constructie

nr. 2.058/25.03.2004

87.

1.6.4

Canalizare cu decantor

Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Valea Mare, oras Stefănesti

1992

85.827

Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii Consiliului judetean nr. 55/2008

88.

1.6.4

Pavilion “lulia”

Centrul de îngrijire prin Terapie Ocupatională Tigveni Suprafată construită = 1.296,68 mp împrejmuire din ramă metalică = 432 m, împrejmuire cu plasă de sârmă = 290 m, împrejmuire cu plasă în ramă 6 m/înăltime = 90 m, foraj = 100 m

2002

2.282.877 61.550

Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii Consiliului judetean nr. 55/2008, Autorizatie de constructie

nr. 14/4.12.2006

89.

1.6.4

Centrul de primire în Regim de Urgentă Pitesti

Municipiul Pitesti, bd. I. C. Brătianu nr. 62 A

Clădire parter+etaj

Suprafată construită = 201,50 mp

2006

485.670,56

Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii Consiliului judetean nr. 55/2008, Autorizatie de constructie

nr. 39/5.905/12.07.2006

90.

1.6.4

Magazii material - 3

Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Câmpulung, str. Traian nr. 5A

1968

21.000

Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii Consiliului judetean nr. 55/2008

91.

1.6.4

Microcentrală

Centrul de zi Bamby Câmpulung

Municipiul Câmpulung, Str. Jurământului nr. 6

1996

120.162,34

Domeniul public al judetului Arges, potrivit Hotărârii Consiliului judetean nr. 55/2008, Autorizatie de constructie  nr. 103/3.938/17.05.1996

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.