MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 871/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 871         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 decembrie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

224. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenta Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranta generală a produselor

 

2.768/1.646. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii pentru completarea Listei nationale de specialisti din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau în situatia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii nr. 1.508/1.487/2010

 

2.875. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Nomenclatorului activitătilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităti desfăsurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenta Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranta generală a produselor

În temeiul art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislatiei Uniunii Europene care armonizează conditiile de comercializare a produselor, al art. 6 alin. (3) din Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată, precum si al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenta Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranta generală a produselor, în conformitate cu Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 336 din 17 noiembrie 2011, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 224.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenta Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranta generală a produselor

 

Nr. crt.

Indicativul standardului

Titlul standardului

Standardul înlocuit

Data încetării prezumtiei de conformitate a standardului înlocuit

Nota 1

1

SREN 581-1:2006

Mobilier de exterior. Scaune si mese de uz casnic, colectiv si de camping. Partea 1: Cerinte generale de securitate

 

 

2

SREN 913:2003

Echipamente de gimnastică. Cerinte generale de securitate si metode de încercare

 

 

3

SREN 916:2003

Echipamente de gimnastică. Ladă pentru sărituri. Cerinte si metode de încercare inclusiv de securitate

 

 

4

SREN 957-1:2006

Echipamente de antrenament stationare. Partea 1: Cerinte generale de securitate si metode de încercare

 

 

5

SREN 957-10:2006

Echipamente de antrenament stationare. Partea 10: Biciclete de exercitiu cu o roată fixă sau fără roată liberă, cerinte suplimentare specifice de securitate si metode de încercare

 

 

6

SR EN 957-2:2004

Echipamente de antrenament stationare. Partea 2: Aparate pentru antrenament de fortă, cerinte de securitate si metodă de încercare specifice suplimentare

 

 

7

SR EN 957-4:2003

Echipamente de antrenament stationare. Partea 4: Banchete pentru haltere, cerinte de securitate si metode de încercare specifice suplimentare

 

 

8

SR EN 957-5:2003

Echipamente de antrenament stationare. Partea 5: Aparate cu pedale pentru antrenament, cerinte de securitate si metode de încercare specifice suplimentare

 

 

9

SR EN 957-6:2003

Echipamente de antrenament stationare. Partea 6: Banda de alergat, cerinte de securitate si metode de încercare specifice suplimentare

 

 

10

SR EN 957-7:2003

Echipamente de antrenament stationare. Partea 7: Aparate cu rame, cerinte de securitate si metode de încercare specifice suplimentare

 

 

11

SR EN 957-8:2003

Echipamente de antrenament stationare. Partea 8: Stepper, scară rulantă si simulator de escaladare. Cerinte de securitate si metode de încercare specifice suplimentare

 

 

12

SR EN 957-9:2004

Echipamente de antrenament stationare. Partea 9: Aparate cu miscare elipsoidală, cerinte specifice de securitate si metode de încercare suplimentare

 

 

13

SREN 1129-1:2000

Mobilier. Paturi rabatabile. Conditii tehnice de securitate si încercări. Partea 1: Conditii tehnice de securitate

 

 

14

SREN 1129-2:2000

Mobilier. Paturi rabatabile. Conditii de securitate si încercări. Partea 2: Metode de încercare

 

 

15

SREN 1130-1:1999

Mobilier. Leagăne de uz casnic. Partea 1: Conditii de securitate

 

 

16

SREN 1130-2:1999

Mobilier. Leagăne de uz casnic. Partea 2: Metode de încercare

 

 

17

SREN 1273:2005

Articole de puericultura. Premergătoare. Cerinte de securitate si metode de încercare

 

 

18

SREN 1400-1:2003

Articole de puericultura. Suzete pentru sugari si copii mici. Partea 1: Cerinte generale si informatii referitoare la produs

 

 

19

SREN 1400-2:2003

Articole de puericultura. Suzete pentru sugari si copii mici. Partea 2: Cerinte mecanice si încercări

 

 

20

SREN 1400-3:2003

Articole de puericultura. Suzete pentru sugari si copii mici. Partea 3: Cerinte chimice si încercări

 

 

21

SREN 1466:2004

Articole de puericultura. Cosuri pentru transportul sugarilor si suporturi. Cerinte de securitate si metode de încercare

 

 

22

SREN 1651:2003

Echipament pentru parapantă. Harnasament. Cerinte de securitate si încercări de rezistentă

 

 

23

SREN 1860-1:2003

Aparate, combustibili solizi si aprinzătoare pentru grătare de frigere în aer liber. Partea 1: Grătar de frigere în aer liber care utilizează combustibili solizi. Cerinte si metode de încercare

 

 

24

SR EN ISO 9994:2006

Brichete. Specificatii pentru securitate

 

 

25

SREN 12196:2003

Echipamente de gimnastică. Cai si capre pentru gimnastică. Cerinte functionale si de securitate, metode de încercare

 

 

26

SREN 12197:2002

Echipament de gimnastică. Bare fixe. Cerinte de securitate si metode de încercare

 

 

27

SREN 12346:2002

Echipament de gimnastică. Spaliere, scări si cadre de cătărare. Cerinte de securitate si metode de încercare

 

 

28

SREN 12432:2002

Echipament de gimnastică. Bârne. Cerinte de functionare si de securitate, metode de încercare

 

 

29

SREN 12491:2003

Echipament pentru parapantă. Parasută de sigurantă. Cerinte de securitate si metode de încercare

 

 

30

SREN 12586:2002

Articole de puericultura. Elemente de sustinere pentru suzete. Cerinte de securitate si metode de încercare

 

 

31

SREN 12586:2002/AC:2003

Articole de puericultura. Sistem de prindere suzetă. Cerinte de securitate si metode de încercare

 

 

32

SREN 12655:2002

Echipament de gimnastică. Inele. Cerinte de functionare si de securitate, metode de încercare

 

 

33

SR EN ISO 12863:2011

Metodă de încercare standardizată pentru evaluarea tendintei de aprindere a tigaretelor

 

 

34

SREN 13138-2:2003

Dispozitive ajutătoare la plutire pentru învătarea înotului. Partea 2: Cerinte de securitate si metode de încercare pentru dispozitive ajutătoare pentru plutire tinute de o persoană

 

 

35

SREN 13209-1:2005

Articole de puericultura. Portbebe. Cerinte de securitate si metode de încercare. Partea 1: Portbebe cu cadru, pentru spate

 

 

36

SREN 13319:2003

Accesorii de scufundare. Aparate pentru măsurarea exactă a adâncimii si instrumente combinate de măsurare a adâncimii si a timpului. Cerinte functionale si de securitate, metode de încercare

 

 

37

SREN 13899:2003

Echipament de sport cu role. Patine cu rotile. Cerinte de securitate si metode de încercare

 

 

38

SREN 14059:2003

Lămpi decorative cu ulei. Cerinte de securitate si metode de încercare

 

 

39

SREN 14344:2005

Articole de puericultura. Scaune de copii, pentru biciclete. Cerinte de securitate si metode de încercare

 

 

40

SREN 14350-1:2005

Articole de puericultura. Articole pentru alimentatia lichidă. Partea 1: Cerinte generale si mecanice si încercări

 

 

41

SREN 14682:2008

Securitatea îmbrăcămintei pentru copii. Cordoane si cordoane glisante pentru îmbrăcămintea copiilor. Specificatii

SREN 14682:2005

30.06.2008

42

SREN 14764:2006

Biciclete pentru oras si pentru drumuri dificile. Cerinte de securitate si metode de încercare

 

 

43

SREN 14766:2006

Biciclete pentru traseu montan. Cerinte de securitate si metode de încercare

 

 

44

SREN 14781:2006

Biciclete de curse. Cerinte de securitate si metode de încercare

 

 

45

SREN 14872:2006

Biciclete. Accesorii pentru biciclete. Portbagaje

 

 

46

SREN 16156:2011

Tigarete. Evaluare a tendintei de aprindere. Cerintă de securitate

 

 

 

Nota 1:

În general, data încetării prezumtiei de conformitate va fi data de anulare stabilită de către Organismul European de Standardizare, însă se atrage atentia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri exceptionale.

 

 


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 2.768 din 7 decembrie 2011

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.646 din 8 decembrie 2011

 

ORDIN

pentru completarea Listei nationale de specialisti din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau în situatia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii nr. 1.508/1.487/2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. D.G.RRH./20.176 din 6 decembrie 2011 al Directiei generale protectia persoanelor cu handicap,

în baza prevederilor art. 903 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul sănătătii emit următorul ordin:

Art. I. - Lista natională de specialisti din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau în situatia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii nr. 1.508/1.487/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2011, se completează după cum urmează:

1. La punctul A “Domeniul medicinei”, după pozitia 44 se introduce o nouă pozitie, pozitia 441, cu următorul cuprins:

 

„441.

 

Medic primar psihiatru

State Mariana”

 

2. La punctul A, după pozitia 102 se introduce o nouă pozitie, pozitia 1021, cu următorul cuprins:

 

“1021.

 

Medic primar pneumoftiziolog

Bunea Gabriela Victoria”

 

3. La punctul A, după pozitia 168 se introduce o nouă pozitie, pozitia 1681, cu următorul cuprins:

 

“1681.

 

Medic primar pneumoftiziolog

Samoilă Mihaela Ivona”

 

4. La punctul A, după pozitia 221 se introduce o nouă pozitie, pozitia 2211, cu următorul cuprins:

 

“2211.

 

Medic primar expertiză

Bică Violeta”

 

5. La punctul B “Domeniul psihologiei”, după pozitia 37 se introduc două noi pozitii, pozitiile 371 si 372, cu următorul cuprins:

 

“371.

 

Psiholog principal

Tudor Dorina

372.

 

Psiholog practicant autonom

Dinu Ionut Ciprian”

 

6. La punctul C “Domeniul asistentei sociale”, după pozitia 5 se introduce o nouă pozitie, pozitia 51, cu următorul cuprins:

 

“51.

 

Leternea Simona-Elena”

 

7. La punctul C, după pozitia 30 se introduce o nouă pozitie, pozitia 301, cu următorul cuprins:

 

“301.

 

Juravlea Daniela”

 

8. La punctul C, după pozitia 68 se introduce o nouă pozitie, pozitia 681, cu următorul cuprins:

 

“681.

 

Pandelea Gabriela”

 

9. La punctul C, după pozitia 189 se introduce o nouă pozitie, pozitia 1891, cu următorul cuprins:

 

“1891.

 

Tontu Cristina-Denisa”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

Ministrul sănătătii

Ladislau Ritli

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Nomenclatorului activitătilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităti desfăsurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale

 

Având în vedere prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul activitătilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităti desfăsurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin, vor stabili nivelul normelor de venit si vor asigura publicarea acestora anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.

(2) în situatia în care la o pozitie din nomenclatorul prevăzut la art. 1 se regăsesc mai multe tipuri de activităti, se pot stabili norme de venit pe fiecare tip de activitate.

(3) Fiecărei pozitii din nomenclatorul prevăzut la art. 1, care se referă la denumirea activitătilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, îi corespund cu titlu exemplificativ codul si denumirea activitătilor din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN Rev. 2.

(4) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor stabili norme anuale de venit pentru activitătile independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, prevăzute în anexă si pentru cazurile în care codurile CAEN corespunzătoare activitătilor respective nu se regăsesc printre cele înscrise cu titlu exemplificativ în nomenclator.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 2.875.

 

ANEXA

 

NOMENCLATORUL

activitătilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităti desfăsurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale

 

Nr. crt.

Denumirea activitătilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

Codul si denumirea activitătilor din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN Rev. 2

0

1

2

1.

Boiangerie

- 1330: Finisarea materialelor textile

2.

Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun

- 4711: Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun

3.

Comert cu plante medicinale, seminte de legume, fructe si flori

- 4622: Comert cu ridicata al florilor si al plantelor

- 4776: Comert cu amănuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amănuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

4.

Comert cu produse agricole si alimentare

- 4721: Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, în magazine specializate

- 4724: Comert cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, în magazine specializate

- 4729: Comert cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

- 4781: Comert cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

5.

Comert cu obiecte de uz casnic si unelte gospodăresti

- 4649: Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

- 4751: Comert cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

- 4752: Comert cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă si al celor pentru vopsit, în magazine specializate

- 4753: Comert cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

- 4754: Comert cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

- 4759: Comert cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

6.

Comert cu îmbrăcăminte si încăltăminte nouă si uzată

- 4642: Comert cu ridicata al îmbrăcămintei si încăltămintei

- 4771: Comert cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

- 4772: Comert cu amănuntul al încăltămintei si articolelor din piele, în magazine specializate

- 4779: Comert cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

- 4782: Comert cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei si încăltămintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete

7.

Comert cu ambalaje din sticlă

- 4752: Comert cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă si al celor pentru vopsit, în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

8.

Comert cu casete audio/video, CD-uri si DVD-uri

- 4763: Comert cu amănuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

9.

Comert cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate

- 4743: Comert cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

10.

Comert cu animale si păsări vii

- 4611: Intermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate

- 4623: Comert cu ridicata al animalelor vii

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

11.

Comert cu lână, piei crude

- 4624: Comert cu ridicata al blănurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

12.

Comercializare de stuf

- 4776: Comert cu amănuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amănuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, în magazine specializate

13.

Comercializarea câinilor si pisicilor de rasă, păsărilor ornamentale, broastelor testoase, a animalelor pentru blană si a altor animale de companie, inclusiv hrana specifică acestora

- 4776: Comert cu amănuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amănuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse


0

1

2

14.

Comercializare de flori naturale/artificiale si confectionare si/sau comercializare de aranjamente florale din flori naturale/artificiale

- 2229: Fabricarea altor produse din material plastic

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

- 4776: Comert cu amănuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amănuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

15.

Comercializare de piese si accesorii pentru autovehicule

- 4531: Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

- 4532: Comert cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

16.

Confectionare si/sau comercializare de încăltăminte

- 1520: Fabricarea încăltămintei

- 4772: Comert cu amănuntul al încăltămintei si articolelor din piele, în magazine specializate

- 4782: Comert cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei si încăltămintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete

17.

Confectionare, comercializare si/sau reparare de obiecte din lemn, fire textile, materiale textile, deseuri textile, piele, plastic, ceramică, aluminiu, cupru, sârmă, cauciuc, sticlă, fibră de sticlă, hârtie, papură, nuiele, trestie, paie, iască, foi de porumb, ceară, os, sfoară, plută, stuf

- 1392: Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia îmbrăcămintei si lenjeriei de corp)

- 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori si plase

- 1395: Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de îmbrăcăminte

- 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.

- 1411: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

- 1431: Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie

- 1439: Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de îmbrăcăminte

- 1621: Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie si din alte materiale vegetale împletite

- 1729: Fabricarea altor articole din hârtie si carton

- 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc

- 2223: Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

- 2229: Fabricarea altor produse din material plastic

- 2313: Fabricarea articolelor din sticlă

- 2319: Fabricarea de sticlărie tehnică

- 2342: Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

- 2511: Fabricarea de constructii metalice si părti componente ale structurilor metalice

- 2512: Fabricarea de usi si ferestre din metal

- 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

- 4751: Comert cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

- 4778: Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

- 9523: Repararea încăltămintei si a articolelor din piele

- 9524: Repararea mobilei si a furniturilor casnice

- 9529: Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

18.

Confectionare si/sau reparatii de obiecte de uz casnic, gospodăresc si ornamental

- 1722: Fabricarea produselor de uz gospodăresc si sanitar, din hârtie sau carton

- 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc si ornamental

- 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc si a echipamentelor pentru casă si gradină

- 9529: Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

19.

Confectionare si/sau comercializare de garnituri pentru etansare

- 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc

- 4778: Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate


0

1

2

20.

Confectionare si/sau comercializare de obiecte metalice si de mecanică fină

- 2511: Fabricarea de constructii metalice si părti componente ale structurilor metalice

- 2512: Fabricarea de usi si ferestre din metal

- 2571: Fabricarea produselor de tăiat

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie

- 2573: Fabricarea uneltelor

- 2594: Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate: fabricarea de nituri si saibe

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

- 4778: Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

21.

Confectionare si/sau comercializare de obiecte din beton, ciment, marmură, piatră, ipsos, argilă, cărămizi, tigle, vălătuci si din alte materiale si/sau produse pentru constructii

- 2332: Fabricarea cărămizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argilă arsă

- 2361: Fabricarea produselor din beton pentru constructii

- 2362: Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii

- 2369: Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos

- 2370: Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei

- 4673: Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

- 4778: Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

22.

Confectionare si/sau comercializare de hamuri si harnasamente

- 1512: Fabricarea articolelor de voiaj si marochinărie si a articolelor de harnasament

- 4778: Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

23.

Confectionare si/sau reparare de obiecte din blană si cojocărie

- 1420: Fabricarea articolelor din blană

- 9529: Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

24.

Confectionare si/sau reparare de bijuterii din metale si pietre pretioase

- 3212: Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase

- 9525: Repararea ceasurilor si a bijuteriilor

25.

Confectionare si/sau comercializare de gablonturi, mărtisoare si felicitări

- 3213: Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

26.

Confectionare si/sau comercializare de pălării, sepci si/sau articole de ceaprăzărie

- 1392: Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia îmbrăcămintei si lenjeriei de corp)

- 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.

- 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte si accesorii n.c.a.

- 4778: Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

27.

Confectionare si/sau comercializare de rame, încadrări tablouri si oglinzi

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie si din alte materiale vegetale împletite

- 4778: Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

28.

Confectionare si/sau reparatii de articole de marochinărie si de voiaj de orice fel

- 1512: Fabricarea articolelor de voiaj si marochinărie si a articolelor de harnasament

- 9523: Repararea încăltămintei si a articolelor din piele

29.

Confectionare, acordări si/sau reparatii de instrumente muzicale

- 3220: Fabricarea instrumentelor muzicale

- 9529: Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.


0

1

2

30.

Confectionare si/sau comercializare de mături si perii

- 3291: Fabricarea măturilor si periilor

- 4778: Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

31.

Confectionare si/sau comercializare de unelte de pescuit

- 3230: Fabricarea articolelor pentru sport

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

- 4778: Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

32.

Confectionare si/sau reparatii de ambarcatiuni

- 3011: Constructia de nave si structuri plutitoare

- 3012: Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement

- 3315: Repararea si întretinerea navelor si bărcilor

33.

Copiere acte

- 1812: Alte activităti de tipărire n.c.a.

- 8219: Activităti de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activităti specializate de secretariat

34.

Cresterea si/sau comercializarea de pesti exotici si accesorii de acvaristică, inclusiv hrana specifică

- 0321: Acvacultura maritimă

- 0322: Acvacultura în ape dulci

- 4776: Comert cu amănuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amănuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

35.

Croitorie, corsetărie

- 1412: Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

- 1413: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

- 1414: Fabricarea de articole de lenjerie de corp

- 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte si accesorii n.c.a.

- 9529: Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a

36.

Dactilografiere si stenografiere

- 8211: Activităti combinate de secretariat

- 8219: Activităti de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activităti specializate de secretariat

- 8299: Alte activităti de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

37.

Dărăcit si/sau toarcere

- 1310: Pregătirea fibrelor si filarea fibrelor textile

- 9609: Alte activităti de servicii n.c.a.

38.

Demontare (dezasamblare) de autovehicule si comercializare de piese auto uzate

- 3831: Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

- 4677: Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

39.

Dogărie

- 1624: Fabricarea ambalajelor din lemn

- 9529: Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

40.

Dresură de animale

- 0162: Activităti auxiliare pentru cresterea animalelor

- 9329: Alte activităti recreative si distractive n.c.a

- 9609: Alte activităti de servicii n.c.a.

41.

Dulgherie, tâmplărie si comercializare de bârne, grinzi, suporti pentru constructii

- 1623: Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplărie, pentru constructii

- 4332: Lucrări de tâmplărie si dulgherie

42.

Extractia si comercializarea pietrei, pietrisului, nisipului, argilei

- 0811: Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, gipsului, cretei si a ardeziei

- 0812: Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

43.

Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor

- 1051: Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor

44.

Fântânărie

- 3600: Captarea, tratarea si distributia apei

- 4221: Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

- 4313: Lucrări de foraj si sondaj pentru constructii

- 4399: Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.


0

1

2

45.

Fierari e-potcovărie

- 0162: Activităti auxiliare pentru cresterea animalelor

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie

- 2573: Fabricarea uneltelor

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a

- 3311: Repararea articolelor fabricate din metal

46.

Fotografiere, fotocopiere si fotoceramică

- 7420: Activităti fotografice

- 8219: Activităti de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activităti specializate de secretariat

47.

Instalare, montare, reparare, închiriere de aparate de măsură si control

- 3320: Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc si a echipamentelor pentru casă si grădină

- 9609: Alte activităti de servicii n.c.a.

48.

închirieri de biciclete, motoscutere, mijloace de transport auto si pe apă, parapante, ski-jeturi si material sportiv

- 7721: Activităti de închiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv

- 7729: Activităti de închiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodăresti n.c.a.

49.

închiriere de cort si/sau veselă, de rochii de gală, de mireasă si pentru diferite ocazii

- 7721: Activităti de închiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv

- 7729: Activităti de închiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodăresti n.c.a.

50.

închirieri de casete audio/video, CD-uri si DVD-uri

- 7722: închirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)

51.

închiriere de camere în scop turistic

- 5510: Hoteluri si alte facilităti de cazare similare

- 5520: Facilităti de cazare pentru vacante si perioade de scurtă durată

- 5590: Alte servicii de cazare

52.

întretinere si reparare si/sau reconditionare de autovehicule si utilaje agricole, inclusiv piese auto

- 3312: Repararea masinilor

- 3317: Repararea si întretinerea altor echipamente de transport n.c.a.

- 4520: întretinerea si repararea autovehiculelor

53.

Intermedieri în turism

- 7911: Activităti ale agentiilor turistice

- 7990: Alte servicii de rezervare si asistentă turistică

54.

Lăcătusărie

- 2562: Operatiuni de mecanică generală

- 2573: Fabricarea uneltelor

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

- 8020: Activităti de servicii privind sistemele de securizare

55.

Legare de cărti

- 1814: Legătorie si servicii conexe

56.

Lucrări de excavare

- 4312: Lucrări de pregătire a terenului

- 4313: Lucrări de foraj si sondaj pentru constructii

57.

Organizare de cursuri sportive, de activităti de întretinere si înfrumusetare fizică

- 9313: Activităti ale centrelor de fitness

- 9319: Alte activităti sportive

- 9329: Alte activităti recreative si distractive n.c.a.

- 9604: Activităti de întretinere corporală

58.

Organizare de activităti distractive în discoteci, distractii populare si zodiac cu papagal

- 9321: Bâlciuri si parcuri de distractii

- 9329: Alte activităti recreative si distractive n.c.a.

59.

Producerea si/sau comercializarea produselor de panificatie, patiserie, gogosărie, covrigărie, cofetărie

- 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie

- 1072: Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prăjiturilor si produselor conservate de patiserie

- 4724: Comert cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, în magazine specializate

- 4729: Comert cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

- 4781: Comert cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete

60.

Prelucrarea pieilor, prepararea si vopsirea blănurilor

- 1511: Tăbăcirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blănurilor


0

1

2

61.

Prepararea cărbunelui din lemn

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie si din alte materiale vegetale împletite

- 1910: Fabricarea produselor de cocserie

- 2014: Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

62.

Producere si/sau comercializare de var

- 2352: Fabricarea varului si ipsosului

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

63.

Producere si/sau reparare de cazane si căldări

- 2521: Productia de radiatoare si cazane pentru încălzire centrală

- 2591: Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

- 2592: Fabricarea ambalajelor usoare din metal

- 2893: Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor si tutunului

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc si a echipamentelor pentru casă si grădină

64.

Producere si/sau comercializare de articole de feronerie

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie

- 4752: Comert cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă si a celor pentru vopsit, în magazine specializate

65.

Producere si/sau comercializare de floricele de porumb, castane prăjite, porumb fiert, seminte prăjite de floarea soarelui si dovleac, dovleac copt, vată de zahăr, bors

- 1082: Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

- 1089: Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

66.

Producere si/sau comercializare de înghetată, gemuri, marmelade, jeleuri si conservare a fructelor prin uscare

- 1039: Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

- 1052: Fabricarea înghetatei

- 4729: Comert cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

- 4781: Comert cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete

67.

Producere si/sau comercializare de paste făinoase, macaroane, spaghete, tăietei

- 1073: Fabricarea macaroanelor, tăieteilor, cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare

- 4729: Comert cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

- 4781: Comert cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete

68.

Producere si/sau comercializare de obiecte de artizanat

- 1320: Productia de tesături

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie si din alte materiale vegetale împletite

- 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc si ornamental

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

- 4778: Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

69.

Producere si/sau comercializare de frânghii, sfori si snururi din fibre sau fâsii textile

- 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori si plase

- 4778: Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

70.

Producere, comercializare si/sau reparare de mobilă, inclusiv de scaune, banchete, fotolii, canapele, mese, dulapuri

- 3102: Fabricarea de mobilă pentru bucătării

- 3103: Fabricarea de saltele si somiere

- 3109: Fabricarea de mobilă n.c.a.

- 4759: Comert cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a. În magazine specializate

- 9524: Repararea mobilei si a furniturilor casnice


0

1

2

71.

Productie, comercializare si/sau reparare de jocuri si jucării

- 3240: Fabricarea jocurilor si jucăriilor

- 4765: Comert cu amănuntul al jocurilor si jucăriilor în magazine specializate

- 9529: Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

72.

Producere si/sau comercializare de coloranti, esente alimentare condimente si ingrediente

- 1084: Fabricarea condimentelor si ingredientelor

- 4729: Comert cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

73.

Paza si îngrijirea animalelor, inclusiv în stâni si cirezi

- 0162: Activităti auxiliare pentru cresterea animalelor

74.

Pescuit si comercializare de peste

- 0311: Pescuitul maritim

- 0312: Pescuitul în ape dulci

- 4638: Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

- 4723: Comert cu amănuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, în magazine specializate

75.

Reparare de brichete, montat supapă si umplere cu gaz

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc si a echipamentelor pentru casă si grădină

- 9529: Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

76.

Reparare de ceasuri, bijuterii, stilouri, umbrele, ochelari

- 9525: Repararea ceasurilor si a bijuteriilor

- 9529: Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

77.

Reparare aparate foto, radio, Tv, calculatoare, masini de scris, cântare, telefoane, echipamente de comunicatii, alte aparate electronice de uz casnic, inclusiv frigidere, aragaze, masini de spălat, alte dispozitive si echipamente pentru casă si grădină

- 3312: Repararea masinilor

- 3319: Repararea altor echipamente

- 3313: Repararea echipamentelor electronice si optice

- 9511: Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

- 9512: Repararea echipamentelor de comunicatii

- 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc si a echipamentelor pentru casă si grădină

- 9529: Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

78.

Reparare si întretinere moto-velo

- 4540: Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; întretinerea si repararea motocicletelor

- 9529: Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

79.

Reparare si reconditionare încăltăminte

- 9523: Repararea încăltămintei si a articolelor din piele

80.

Reparare si/sau întretinere ascensoare de persoane si de mărfuri

- 3317: Repararea si întretinerea altor echipamente de transport n.c.a.

- 4329: Alte lucrări de instalatii pentru constructii

81.

Rotărie si/sau executare de caroserii din lemn

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie si din alte materiale vegetale împletite

- 3099: Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

82.

Servicii de bătut porumb cu masina

- 0161: Activităti auxiliare pentru productia vegetală

- 0163: Activităti după recoltare

83.

Servicii de afumare carne si slănină

- 1011: Prelucrarea si conservarea cărnii

- 1013: Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

84.

Servicii de amplasare de corturi, rulote si altele

- 5530: Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

85.

Servicii de cântărire

- 9609: Alte activităti de servicii n.c.a.

86.

Servicii de formatare si încărcare baterii auto, acumulatori si pile electrice

- 2720: Fabricarea de acumulatori si baterii

- 3314: Repararea echipamentelor electrice

- 9609: Alte activităti de servicii n.c.a.

87.

Servicii executate de proprietarii de cazane pentru fabricat rachiuri naturale

- 1101: Distilarea, rafinarea si mixarea băuturilor alcoolice

- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obtinute prin fermentare


0

1

2

88.

Servicii de strungărie, frezare, alezare

- 2562: Operatiuni de mecanică generală

- 2592: Fabricarea ambalajelor usoare din metal

- 2594: Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate: fabricarea de nituri si saibe

89.

Servicii de încărcat stingătoare

- 2829: Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generală n.c.a.

- 8425: Activităti de luptă împotriva incendiilor si de prevenire a acestora

- 9609: Alte activităti de servicii n.c.a.

90.

Servicii executate pentru instalatii de apă, gaz, încălzire termică, canal, electricitate, frigotehnice, izolatii la constructii

- 4321: Lucrări de instalatii electrice

- 4322: Lucrări de instalatii sanitare, de încălzire si de aer conditionat

- 4329: Alte lucrări de instalatii pentru constructii

- 4399: Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc si a echipamentelor pentru casă si grădină

- 9529: Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

91.

Servicii de încărcat sifoane

- 1107: Productia de băuturi răcoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape îmbuteliate

92.

Servicii de incubare ouă

- 0162: Activităti auxiliare pentru cresterea animalelor

93.

Servicii de reproductie si selectie în cresterea animalelor

- 0162: Activităti auxiliare pentru cresterea animalelor

94.

Servicii executate de ipsosari

- 4331: Lucrări de ipsoserie

95.

Servicii executate de lustragii

- 8129: Alte activităti de curătenie

- 9609: Alte activităti de servicii n.c.a.

96.

Servicii executate de tehnicieni veterinari

- 0162: Activităti auxiliare pentru cresterea animalelor

- 7500: Activităti veterinare

97.

Servicii de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj

- 9602: Coafură si alte activităti de înfrumusetare

- 9604: Activităti de întretinere corporală

98.

Servicii executate de măcelari

- 1011: Prelucrarea si conservarea cărnii

99.

Servicii de morărit si urluit

- 1061: Fabricarea produselor de morărit

- 1091: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

100.

Servicii executate de mozaicari, faiantari, parchetari, zidari, zugravi, geamgii

- 4120: Lucrări de constructii a clădirilor rezidentiale si nerezidentiale

- 4333: Lucrări de pardosire si placare a peretilor

- 4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri

- 4339: Alte lucrări de finisare

- 4399: Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.

101.

Servicii de întretinere si curătare a clădirilor, inclusiv menaj casnic

- 4399: Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.

- 8121: Activităti generale de curătenie a clădirilor

- 8122: Activităti specializate de curătenie

- 8129: Alte activităti de curătenie

102.

Servicii de tinichigerie (fără auto), inclusiv cele de învelire cu tablă, tiglă, sită a constructiilor

- 2562: Operatiuni de mecanică generală

- 4391: Lucrări de învelitori, sarpante si terase la constructii

103.

Servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare

- 3700: Colectarea si epurarea apelor uzate

- 3900: Activităti si servicii de decontaminare

- 8129: Alte activităti de curătenie

104.

Servicii executate de meditatori

- 8559: Alte forme de învătământ n.c.a.


0

1

2

105.

Servicii executate de organizatori de expozitii si spectacole

- 8230: Activităti de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor

- 9002: Activităti suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

- 9004: Activităti de gestionare a sălilor de spectacole

106.

Servicii de plisat, gofrat, ajurat, stopări

- 1330: Finisarea materialelor textile

- 9529: Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

- 9609: Alte activităti de servicii n.c.a.

107.

Servicii executate cu pive

- 1395: Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de îmbrăcăminte

- 1396: Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile

- 9609: Alte activităti de servicii n.c.a.

108.

Servicii de presare metale la rece, bobinare

- 2431: Tragere la rece a barelor

- 2432: Laminare la rece a benzilor înguste

- 2433: Productia de profile obtinute la rece

- 2434: Trefilarea firelor la rece

- 2445: Productia altor metale neferoase

- 2550: Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

- 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri

- 2711: Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice

- 3314: Repararea echipamentelor electrice

109.

Servicii executate cu uleinite

- 1041: Fabricarea uleiurilor si grăsimilor

- 2053: Fabricarea uleiurilor esentiale

110.

Servicii executate de bucătari

- 1085: Fabricarea de mâncăruri preparate

- 5629: Alte activităti de alimentatie n.c.a.

111.

Servicii de pompe funebre

- 9603: Activităti de pompe funebre si similare

112.

Servicii executate de instructori auto

- 8553: Scoli de conducere (pilotaj)

113.

Servicii executate în agricultură, manual sau cu mijloace mecanice

- 0161: Activităti auxiliare pentru productia vegetală

114.

Servicii executate de rectificatori, sculeri, matriteri, sudori, machetisti, fierari-betonisti, tinichigii

- 2562: Operatiuni de mecanică generală

- 2573: Fabricarea uneltelor

- 2591: Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

- 2592: Fabricarea ambalajelor usoare din metal

- 2594: Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate: fabricarea de nituri si saibe

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

115.

Servicii executate de sobari, teracotari, cosari

- 2331: Fabricarea plăcilor si dalelor din ceramică

- 4322: Lucrări de instalatii sanitare, de încălzire si de aer conditionat

- 4329: Alte lucrări de instalatii pentru constructii

- 4399: Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.

- 8122: Activităti specializate de curătenie

- 9609: Alte activităti de servicii n.c.a.

116.

Servicii de spălătorie si curătătorie a produselor din textile si din blănuri

- 9601: Spălarea si curătarea (uscată) articolelor textile si a produselor din blană

117.

Servicii de tinichigerie, vopsitorie, electricitate auto, spălătorie auto, lustruire si ceruire auto

- 3312: Repararea masinilor

- 4520: întretinerea si repararea autovehiculelor,

- 8122: Activităti specializate de curătenie

118.

Servicii de vânzare ziare, reviste, cărti

- 4761: Comert cu amănuntul al cărtilor, în magazine specializate

- 4762: Comert cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetărie, în magazine specializate

- 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

- 4799: Comert cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor


0

1

2

119.

Servicii de supraveghere si îngrijire copii sau alte persoane aflate la nevoie

- 8891: Activităti de îngrijire zilnică pentru copii

- 8899: Alte activităti de asistentă socială, fără cazare n.c.a.

- 8810: Activităti de asistentă socială, fără cazare, pentru bătrâni si pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

120.

Tăiat lemne cu fierăstrău portabil sau circular

- 1610: Tăierea si rindeluirea lemnului

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn;

121.

Tăiere si slefuire piatră

- 2370: Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei

122.

Tesut covoare, presuri

- 1393: Fabricarea de covoare si mochete

123.

Tescuire

- 1032: Fabricarea sucurilor de fructe si legume

- 1102: Fabricarea vinurilor din struguri

- 1103: Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obtinute prin fermentare

124.

Tocilărie

- 2562: Operatiuni de mecanică generală

- 9529: Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

- 9609: Alte activităti de servicii n.c.a.

125.

Transporturi de mărfuri si persoane, inclusiv mijloace de transport cu tractiune animală

- 4941: Transporturi rutiere mărfuri

- 5221: Activităti de servicii anexe pentru transporturi terestre

126.

Transporturi auto cu taxiuri pentru mărfuri si persoane, mai putin cea efectuată în regim de maxi-taxi

- 4932: Transporturi cu taxiuri

127.

Transporturi de pasageri si/sau marfă pe căi navigabile interioare

- 5030: Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

- 5040: Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

128.

Vulcanizare

- 2211: Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor

- 4520: întretinerea si repararea autovehiculelor

129.

Vopsire, emailare si cositorie

- 2561: Tratarea si acoperirea metalelor

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.