MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 880/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 880         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 decembrie 2011

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.422 din 20 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale Legii nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale art. 29 alin. (1) în privinta sintagmei “în vigoare” din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedură civilă si a Codului de procedură penală al României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.193. - Hotărâre privind revenirea la Ministerul Sănătătii a managementului asistentei medicale pentru unele unităti sanitare din judetul Vrancea, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 

1.207. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăstie” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

266. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.141/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

 

267. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente trimestrului III al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

5.703. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind implementarea Cadrului national al calificărilor din învătământul superior

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

850. - Decizie privind aprobarea retragerii autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale CARDIF ASIGURĂRI - S.A.

 

861. - Decizie privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea GENERALI ASIGURĂRI - S.A. către Societatea GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A. (fostă ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A.) si a fuziunii prin absorbtie dintre Societatea GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A. (fostă ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A.), în calitate de societate absorbantă, si Societatea GENERALI ASIGURĂRI - S.A., în calitate de societate absorbită


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.422

din 20 octombrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale Legii nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale art. 29 alin. (1) în privinta sintagmei “în vigoare” din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedură civilă si a Codului de procedură penală al României

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea în sedinta publică din 27 septembrie 2011 a reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale Legii nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedură civilă si a Codului de procedură penală al României, exceptie ridicată de Corneliu Căileanu în Dosarul nr. 7.824/99/2009 al Tribunalului lasi - Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului nr. 143D/2011.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 27 septembrie 2011 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronuntarea pentru data de 11 octombrie 2011. La acea dată, având în vedere imposibilitatea constituirii legale a completului de judecată, Curtea a amânat pronuntarea, succesiv, pentru datele de 18 si, respectiv, 20 octombrie 2011, dată la care a pronuntat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 ianuarie 2011, pronuntată în Dosarul nr. 7.824/99/2009, Tribunalul lasi - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale Legii nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedură civilă si a Codului de procedură penală al României, exceptie ridicată de Corneliu Căileanu într-o cauză având ca obiect solutionarea cererii autorului exceptiei, de acordare a unor drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că dispozitiile art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 si art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 continuă solutiile legislative promovate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din domeniul bugetar, ambele ordonante de urgentă, în privinta drepturilor salariale ale personalului din învătământ, fiind declarate neconstitutionale. De asemenea, legile de aprobare ale acestor ordonante de urgentă sunt si ele neconstitutionale, întrucât legea nu poate acoperi viciul de neconstitutionalitate al ordonantei de urgentă pe care o aprobă.

Se mai sustine că art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, în privinta sintagmei “în vigoare”, este neconstitutional, întrucât nu tine seama de faptul că o normă juridică primară, desi abrogată expres, poate produce în continuare efecte juridice posibil vătămătoare în privinta raporturilor juridice pe care le guvernează. În consecintă, textele abrogate de legiuitor nu pot fi sustrase controlului de constitutionalitate în măsura în care acestea sunt aplicabile cauzei.

Se mai arată că eliminarea suspendării de drept a cauzei pe perioada solutionării exceptiei de neconstitutionalitate încalcă dreptul la un proces echitabil si dreptul la apărare, întrucât partea trebuie să îsi construiască întreaga apărare fără să tină seama de decizia Curtii Constitutionale. Or, atunci când chestiunea de neconstitutionalitate este decisivă pentru câstigarea procesului, partea nu poate să îsi dovedească pretentiile cu alte mijloace si este condamnată să piardă din start procesul, căile de atac pe care partea le-ar putea exercita devin inutile. Mai mult, în situatia în care exceptia de neconstitutionalitate este ridicată din oficiu, instanta judecătorească este obligată să judece cauza în baza unei legi pe care o consideră neconstitutională si să administreze probatoriul cauzei potrivit acesteia. Totodată, autorul exceptiei arată că există posibilitatea ca instanta judecătorească să sesizeze Curtea Constitutională cu o exceptie de neconstitutionalitate, iar până la solutionarea acesteia, cauza să fie deja în stadiul procesual al recursului, stadiu în care instanta este limitată la a analiza cererea de recurs pentru motivele strict mentionate de Codul de procedură civilă. În acest caz, decizia Curtii este ineficace, iar partea interesată trebuie să astepte respingerea recursului său si, ulterior, să solicite revizuirea hotărârii.

Tribunalul lasi - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ce priveste dispozitiile art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 si ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 este inadmisibilă, iar cea care vizează art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 este neîntemeiată. Se observă că Guvernul nu si-a exprimat punctul de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a celorlalte dispozitii legale contestate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2009, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009, ale Legii nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 13 iulie 2009, ale Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 8 octombrie 2009, ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, si ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedură civilă si a Codului de procedură penală al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 4 octombrie 2010. În realitate, în privinta art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 este criticată numai sintagma “în vigoare”, astfel încât obiect al exceptiei îl constituie dispozitiile art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009, ale Legii nr. 259/2009, ale Legii nr. 300/2009, ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 în privinta sintagmei “în vigoare” si ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010. Textele legale punctual criticate au următorul cuprins:

- Art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009: “Alineatul (1) al articolului V din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

«a1) pentru perioada 1-30 aprilie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;».

2. Litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

«b) pentru perioada 1 mai-31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de bază obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;»“.

- Art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009: “Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzute în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b si 3b la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se aplică corespunzător perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonantă de urgentă”.

- Art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009: “Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (1), litera a1) va avea următorul cuprins:

«a1) pentru perioada 1 mai-31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;».

2. La articolul 11 alineatul (1), literele b) si c) se abrogă.

3. Anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b se abrogă”.

- Art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009: “Articolul 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2009, se abrogă”.

- Art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 în privinta sintagmei “în vigoare”: “(1) Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei în orice fază a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia”.

- Art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010: “La articolul 29, alineatul (5) se abrogă”.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009, ale Legii nr. 259/2009 si ale Legii nr. 300/2009 contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) si (5) privind statul român, art. 41 referitor la muncă si protectia socială a muncii, art. 47 alin. (1) privind nivelul de trai, art. 61 alin. (1) referitor la rolul Parlamentului si art. 115 alin. (4) si (6) privind delegarea legislativă, iar dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 în privinta sintagmei “în vigoare” încalcă art. 11 privind dreptul international si dreptul intern, art. 15 alin. (1) privind universalitatea, art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil si art. 1 din Protocolul nr. 12 ia Conventie privind interzicerea generală a discriminării. În fine, se consideră că art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 privind statul român, art. 15 alin. (1) privind universalitatea drepturilor si obligatiilor, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul de apărare si art. 142 în privinta rolului Curtii Constitutionale, precum si art. 6 paragraful 1 din Conventia mentionată privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate formulată, Curtea constată următoarele:

I. Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a stabilit că sintagma “în vigoare” din cuprinsul dispozitiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, este constitutională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale căror efecte juridice continuă să se producă si după iesirea lor din vigoare.

Prin Decizia nr. 3 din 4 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 mai 2011, Înalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul în interesul legii care viza aplicarea dispozitiilor Legii nr. 221/2008, stabilind că acestea se aplică pe toată perioada cuprinsă între 1 octombrie 2008 si 31 decembrie 2009, astfel încât reîncadrarea personalului didactic din învătământ la data de 1 ianuarie 2010 se va face pe coeficientii si salariul avut în plată la 31 decembrie 2009 stabilit în conformitate cu Legea nr. 221/2008, si nu cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009. O atare interpretare, departe de a constitui o ingerintă în sfera de competentă a puterii legiuitoare, reprezintă o aplicare corectă a deciziilor Curtii Constitutionale pronuntate în materia salarizării personalului din învătământ (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 124 din 9 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 272 din 27 aprilie 2010, Decizia nr. 983 din 30 iunie 2009, sau Decizia nr. 989 din 30 iunie 2009, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 531 din 31 iulie 2009).

Asadar, în momentul de fată, dispozitiile art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009, ale Legii nr. 259/2009si ale Legiinr. 300/2009 nu mai au nici un efect asupra raportului juridic deja stabilit, cele retinute în decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie fiind în conformitate cu solicitările autorului exceptiei exprimate prin cererea de chemare în judecată. Rezultă, asadar, că exceptia de neconstitutionalitate ridicată vizează, din acest moment, chestiuni de aplicare si interpretare a legii, astfel încât aceasta, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, urmează să fie respinsă ca inadmisibilă (a se vedea, în acest sens, si Decizia nr. 898 din 30 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 6 octombrie 2011).

II. În privinta sintagmei “în vigoare” cuprinsă în art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, precitată, a stabilit că aceasta este constitutională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale căror efecte juridice continuă să se producă si după iesirea lor din vigoare.

Astfel, în măsura în care instanta constitutională a constatat constitutionalitatea textului criticat într-o anumită interpretare ce rezultă fie, în mod nemijlocit, din dispozitivul deciziei, fie din coroborarea considerentelor cu dispozitivul deciziei, prin ridicarea din nou a unei exceptii de neconstitutionalitate cu privire la acelasi text si cu o motivare identică se tinde la înfrângerea caracterului general obligatoriu al deciziei Curtii Constitutionale, care se atasează inclusiv deciziilor prin care se constată constitutionalitatea legilor sau a ordonantelor ori a unor dispozitii din acestea. Dacă în cel de-al doilea caz, “pentru a da o fortă sporită deciziei si fără a marca o reconsiderare a jurisprudentei sale”, Curtea este competentă să se pronunte în sensul admiterii exceptiei formulate (Decizia nr. 536 din 28 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2011), în primul caz devin incidente dispozitiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora “Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”. Ratiunea aplicării acestor dispozitii legale constă în faptul că, indiferent de interpretările ce se pot aduce unui text, atunci când Curtea Constitutională a hotărât, în dispozitivul deciziei pronuntate în cadrul competentei prevăzute de art. 146 lit. d) din Constitutie, că numai o anumită interpretare este conformă cu Constitutia, se mentine prezumtia de constitutionalitate a textului în această interpretare, dar sunt excluse cadrului constitutional toate celelalte interpretări posibile. În consecintă, a contesta din nou constitutionalitatea interpretărilor care au fost deja excluse din cadrul constitutional echivalează cu încălcarea art. 147 alin. (4) din Constitutie coroborat cu art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992.

Prin urmare, retinând că acest caz de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate a intervenit după momentul sesizării Curtii Constitutionale de către instanta judecătorească, dar înainte de publicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 766 din 15 iunie 2011 în Monitorul Oficial al României, Partea I, aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă (a se vedea, în acest sens, si Decizia nr. 898 din 30 iunie 2011).

III. În privinta criticilor de neconstitutionalitate care se aduc art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010, se observă că, prin Decizia nr. 1.106 din 22 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 4 octombrie 2010, Curtea a arătat că noua reglementare asigură accesul persoanei la justitie, atât la instanta de drept comun, cât si la instanta constitutională, părtile beneficiind în continuare de toate mijloacele de apărare care le sunt recunoscute prin lege si, implicit, de posibilitatea de a-si realiza, în mod real, drepturile si a-si satisface interesele în fata justitiei. Abrogarea măsurii suspendării de drept nu impietează asupra efectivitătii dreptului de acces la un tribunal, neconstituind un obstacol în valorificarea acestui drept, de natură a-i pune în discutie însăsi substanta.

Mai mult, măsura adoptată asigură echilibrul procesual între persoane cu interese contrare, fiind menită să garanteze egalitatea de arme a acestora, prin determinarea cadrului legal de exercitare a drepturilor lor legitime.

În altă ordine de idei, Curtea a constatat că apare ca lipsită de temei si sustinerea potrivit căreia noua reglementare ar afecta stabilitatea raporturilor juridice existente între părti. Dacă prevederea suspendării de drept a cauzei a fost justificată, asa cum s-a mentionat în prealabil, de temerea de a nu se ajunge la pronuntarea unor hotărâri definitive în baza unei prevederi potential neconstitutionale, numărul redus al dispozitiilor declarate neconstitutionale, în raport cu numărul exceptiilor invocate, demonstrează faptul că suspendarea cauzelor aflate pe rolul instantelor a acoperit, în prea putine cazuri, un risc real în acest sens, în cele mai multe situatii dovedindu-se doar o modalitate convenabilă la îndemâna părtii interesate în tergiversarea cauzei.

Curtea a observat că abrogarea măsurii suspendării de drept este însotită de reglementarea unor noi cauze de revizuire în materie civilă, respectiv penală, de natură să asigure părtilor garantiile specifice dreptului la un proces echitabil. Astfel, în cazul în care exceptia de neconstitutionalitate este admisă si legea, ordonanta ori dispozitia dintr-o lege sau ordonantă ori alte dispozitii din actul atacat, care, în mod necesar si evident, nu pot fi disociate de prevederile mentionate în sesizare, au fost declarate neconstitutionale, iar, până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei Curtii Constitutionale, hotărârea prin care s-a solutionat cauza în care a fost invocată exceptia a devenit definitivă, persoanele prevăzute de lege pot cere revizuirea acestei hotărâri.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

IV. Distinct de cele arătate prin decizia mentionată, Curtea retine că, într-adevăr, în practică pot apărarea situatii dificil de rezolvat ca urmare a eliminării suspendării de drept a cauzei pe perioada solutionării exceptiei de neconstitutionalitate. Însă acest lucru nu echivalează ab initio cu neconstitutionalitatea solutiei legislative criticate, astfel încât instantele judecătoresti, prin practica lor, precum si legiuitorul, după caz, trebuie să găsească solutii care să acompanieze relatia dintre instantele judecătoresti si cea constitutională si care să nu afecteze în vreun fel autoritatea deciziilor Curtii Constitutionale sau interesele părtilor din proces atunci când Curtea este sesizată cu o exceptie de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai- decembrie 2009, ale Legii nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar si ale Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, exceptie ridicată de Corneliu Căileanu în Dosarul nr. 7.824/99/2009 al Tribunalului lasi - Sectia civilă.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) în privinta sintagmei “în vigoare” din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

3. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedură civilă si a Codului de procedură penală al României, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 octombrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Benke Károly


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revenirea la Ministerul Sănătătii a managementului asistentei medicale pentru unele unităti sanitare din judetul Vrancea, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 22 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Managementul asistentei medicale revine la Ministerul Sănătătii în cazul următoarelor unităti sanitare publice cu paturi din judetul Vrancea:

a) Spitalul Judetean de Urgentă “Sf. Pantelimon” Focsani;

b) Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni;

c) Spitalul Comunal Vidra.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitiile 342, 347 si 348 de la rubrica “Judetul Vrancea” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările si completările ulterioare, la litera A “Unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii”, punctul II “Unităti finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate” se modifică si se completează după cum urmează:

1. După punctul 56 al rubricii “Timis” se introduce o nouă rubrică, “Vrancea”, cuprinzând punctele 57-59, cu următorul cuprins:

“Vrancea

57. Spitalul Judetean de Urgentă «Sf. Pantelimon» Focsani;

58. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni;

59. Spitalul Comunal Vidra”.

2. Nota se modifică si va avea următorul cuprins:

“Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-59 este de 45.849.

Unitătile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în conditiile legii.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 1.193.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăstie” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1, - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăstie” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăstie” - S.A. poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Károly Borbely,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 1.207.


 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ “UZINA MECANICĂ ORĂSTIE” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

12081

 

1

 

Venituri din exploatare - total, din care:

2

12063

 

 

a)

productia vândută

3

1630

 

 

b)

venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. preved.legale in vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. preved.legale in vigoare

7

 

 

 

d)

productia imobilizată

8

42

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

10391

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fondurii structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

171

 

2

Venituri financiare, din care

10

18

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

5

 

 

d)

alte venituri financiare

14

13

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+47+50)

16

12081

 

1

 

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

12061

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

600

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energia si apă)

19

105

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

777

 

 

 

d1

-salarii

22

575

 

 

 

d2

-cheltuieli cu asigurările si protectie sociala,din care

23

191

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

144

 

 

 

 

ch. privind contributia de asigurări pt. somaj

25

5

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

41

 

 

 

 

ch. privind contributia la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

 

 

 

 

d3

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

12

 

 

 

 

d3.1) ch. Sociale prevăzute prin ari. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

12

 

 

 

 

-tichete de cresa ofart3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

31

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanta

32

 


 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33

 

 

 

e)

ch. cu platiile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

59

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

20

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

10500

 

 

 

i1) contract de mandat

39

60

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

-tichete cadou pentru companii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. Cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

10

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 si/sau cheltuieli somaj tehnic

47b

171

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

48

 

2

 

Cheltuieli financiare - total, din care:

48

20

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

20

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

52

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

V.

 

 

PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

56

 

 

3

 

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si alte costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 si 58

60

 

 

7

 

Participarea salariatiilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 


 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

59

 

1

 

Surse proprii

65

59

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

interne

68

 

 

 

b)

externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

42

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului, din care:

72

42

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

nterne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII

 

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

XI.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

11910

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

11910

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

42

 

4

 

Nr. mediu de salariati total in activitate

84

34

 

4a

 

- Număr personal conf. OUG nr. 95/2002

84a

8

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

575

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

86

570

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalu

87

5

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat

88

1397

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu( mii lei/persoana)(rd 81/ 84)-in preturi curente

89

350

 

8

 

Productivitatea lunară muncii pe total personal mediu în preturi comparabile(mii lei/persoana)

90

350

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale {cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)= (rd 16/rd 1)x1000

92

1000

 

11

 

Plati restante - total

93

241654

 

 

a)

preturi curente

94

241654

 

 

b)

preturi comparabile

95

241654

 

12

 

Creante restante - total

96

70

 

 

a)

preturi curente

97

70

 

 

b)

preturi comparabile

98

70

 

NOTA

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatei membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA si Administratorul special.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.141/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale buget-finante si fonduri europene din Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 112.118 din 23 noiembrie 2011,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.141/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.141/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 266.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.141/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

 

Art. 1. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., gestionează sumele alocate temporar din vărsăminte din privatizare potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.141/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură, exclusiv măsurile de interventie pe piată, prin contul de disponibil deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti: 54.04.03.31 “Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare F.E.G.A.”, cod IBAN RO51TREZ70054040331xxxxx, CUI 4221187.

(2) M.A.D.R. virează sumele încasate potrivit prevederilor alin. (1) în contul 54.04.03.31 “Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare F.E.G.A.”, cod IBAN RO51TREZ70054040331xxxxx, CUI 16517187, deschis pe numele Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti. Din sumele astfel încasate A.P.I.A. efectuează plătile corespunzătoare în conturile beneficiarilor schemelor de plată si ai măsurilor de piată în agricultură, exclusiv măsurile de interventie pe piată.

Art. 2. - (1) A.P.I.A., ca autoritate responsabilă pentru implementarea schemelor de plăti directe pentru agricultură si a măsurilor de piată, exclusiv măsurile de interventie pe piată, având ca sursă de finantare Fondul european de garantare agricolă, centralizează cererile de plată depuse de beneficiari, iar după verificarea si certificarea acestora, solicită M.A.D.R. sumele necesare efectuării plătilor, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. A.P.I.A. transmite solicitarea spre stiintă Ministerului Finantelor Publice - Directia generală de trezorerie si datorie publică.

(2) M.A.D.R. centralizează la începutul fiecărei zile cererile de plată transmise de către A.P.I.A. În ziua anterioară si solicită Ministerului Finantelor Publice, denumit în continuare M.F.P., o singură dată pe zi, virarea sumelor alocate din vărsămintele obtinute din privatizare pentru asigurarea fondurilor necesare efectuării cheltuielilor aferente schemelor de plată directă pe suprafată si măsurilor de piată în agricultură, exclusiv măsurile de interventie pe piată.

(3) M.FP virează sumele în termen de 5 zile lucrătoare de la data fiecărei solicitări a M.A.D.R., până la concurenta sumei 1.358.000 mii lei, în contul M.A.D.R. prevăzut la art. 1 alin. (1).

(4) M.A.D.R., prin Directia generală buget-finante si fonduri europene, virează sumele în contul A.P.I.A. prevăzut la art. 1 alin. (2), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora de la M.FP

(5) Reîntregirea vărsămintelor obtinute din privatizare utilizate se va efectua de către M.A.D.R. În termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.141/2011.

(6) în cazul în care sumele restituite de Comisia Europeană, reprezentând cheltuielile efectuate pe seama vărsămintelor obtinute din privatizare, sunt diminuate cu sumele prevăzute la art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.141/2011, reconstituirea vărsămintelor obtinute din privatizare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul M.A.D.R., prin achitarea în lei a sumei rămase de restituit în contul 65.01.01 “Decontări în contul trezoreriei centrale - operatiuni proprii”, cod IBAN RO24TREZ999650101xxxxxxx, deschis pe numele MFP la Trezoreria Operativă Centrală, CUI 8609468.

 

ANEXA

la normele metodologice

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Nr..................../.....................

 

SOLICITARE DE FONDURI

conform Hotărârii Guvernului nr. 1.141/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Directia generală buget-finante si fonduri europene

 

În atentia domnului director general

 

Vă transmitem alăturat situatia centralizatoare în vederea virării sumelor necesare efectuării cheltuielilor aferente schemelor de plată implicate în derularea Fondului european de garantare agricolă, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.141/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură, în sumă totală de..................................lei.

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea schemei de plată

Suma

1.

Schema de plată directă unică pe suprafată

 

2.

Măsuri de piată

 

 

TOTAL

 

 

Directorul general al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

..........................................................................................

(semnătura si stampila)


 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente trimestrului III al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 112.177 din 23 noiembrie 2011 al Directiei generale buget finante si fonduri europene, având în vedere prevederile alin. (8) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor

de stat pentru motorina utilizată în agricultură,

în temeiul alin. (5) al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cantitătile de motorină aferente trimestrului III al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cantitatea totală de motorină prevăzută la art. 1 este de 93.398.958,33 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 112.078.750,00 lei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 267.

 

ANEXĂ

 

CANTITĂTILE

de motorină aferente trimestrului III al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Nr. crt.

Specificare

Cantităti de motorină  (litri)

Valoare ajutor de stat*) (lei)

1.

Sectorul vegetal

85.756.044,16

102.907.253,00

2.

Sectorul zootehnic

6.783.780,00

8.140.536,00

3.

Sectorul îmbunătătiri funciare

859.134,17

1.030.961,00

 

TOTAL:

93.398.958,33

112.078.750,00


*) Cuantumul ajutorului de stat acordat sub formă de rambursare este de 1,200 lei/litru motorină.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind implementarea Cadrului national al calificărilor din învătământul superior

 

Având în vedere prevederile Acordului tripartit privind cadrul national al calificărilor, semnat la data de 23 februarie 2005, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea si

functionarea Autoritătii Nationale pentru Calificări,

în temeiul art. 340 si 341 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii

Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se implementează în sistemul de învătământ superior Cadrul national al calificărilor din învătământul superior (CNCIS).

(2) CNCIS reprezintă instrumentul pentru stabilirea structurii calificărilor din învătământul superior si are ca scop asigurarea coerentei calificărilor si a titlurilor obtinute în învătământul superior.

(3) CNCIS este parte integrantă a Cadrului national al calificărilor (CNC).

Art. 2. - Metodologia de implementare a Cadrului national al calificărilor din învătământul superior este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Se aprobă administrarea Registrului national al calificărilor din învătământul superior (RNCIS) de către Autoritatea Natională pentru Calificări (ANC).

(2) RNCIS este baza de date natională ce cuprinde descrierea tuturor calificărilor acordate de institutiile de învătământ superior din România, în termeni de cunostinte, abilităti si competente, conform CNCIS.

(3) Prin RNCIS se identifică, se înregistrează si se asigură actualizarea periodică a calificărilor din învătământul superior.

Art. 4. - (1) ANC elaborează si actualizează periodic metodologiile si instrumentele necesare implementării CNCIS ca parte a CNC. În acest sens, ANC este împuternicită să gestioneze utilizarea CNCIS si a RNCIS si să le modernizeze prin adăugarea de functii adecvate acestora, în conformitate cu cerintele societătii informationale.

(2) ANC elaborează, gestionează si actualizează periodic CNCIS si RNCIS, în parteneriat cu institutiile de învătământ superior si cu partenerii economici si sociali.

(3) Institutiile de învătământ superior au obligatia de a introduce informatiile referitoare la calificările pe care le dezvoltă prin oferta de studii în sectiunea specifică a RNCIS, conform Metodologiei de implementare a Cadrului national al calificărilor din învătământul superior, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - ANC, Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor si institutiile de învătământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.430/2009 privind utilizarea Cadrului national al calificărilor din învătământul superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 5 august 2009.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2011.

Nr. 5.703.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea retragerii autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale CARDIF ASIGURĂRI - S.A.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor privind autorizarea asigurătorilor puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 noiembrie 2011, prin cares-a aprobat retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale CARDIF ASIGURĂRI - S.A.,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale CARDIF ASIGURĂRI - S.A., ca urmare a dizolvării societătii, conform Hotărârii Adunării Generale a Actionarilor din data de 4 octombrie 2011.

Art. 2. - Societatea Comercială CARDIF ASIGURĂRI - S.A. are obligatia să transmită înregistrarea modificărilor/radierea societătii de la oficiul registrului comertului, copia certificatului de înscriere de mentiuni si copia rezolutiei persoanei desemnate/directorului prin care s-a dispus înregistrarea.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2011.

Nr. 850.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea GENERALI ASIGURĂRI - S.A. către Societatea GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A. (fostă ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A.) si a fuziunii prin absorbtie dintre Societatea GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A. (fostă ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A.), în calitate de societate absorbantă, si Societatea GENERALI ASIGURĂRI - S.A., în calitate de societate absorbită

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, ale Normelor privind transferul de portofoliu între asigurători, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.108/2006, si ale Normelor privind aprobarea fuziunii ori divizării asigurătorilor, precum si a autorizării asigurătorilor rezultati astfel, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.111/2006,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 22 noiembrie 2011, prin care s-au aprobat transferul de portofoliu de asigurări de la Societatea GENERALI ASIGURĂRI - S.A. către Societatea GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A. (fostă ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A.) si fuziunea prin absorbtie dintre Societatea GENERALI ROMANIAASIGURARE REASIGURARE -S.A. (fostă ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A.), în calitate de societate absorbantă, si Societatea GENERALI ASIGURĂRI - S.A., în calitate de societate absorbită,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă:

- transferul de portofoliu de asigurări de la asigurătorul cedent, Societatea GENERALI ASIGURĂRI - S.A., către asigurătorul cesionar, Societatea GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A. (fostă ASIGURARE REASIGURARE ARDAF -S.A.), conform Acordului de transfer de portofoliu de asigurări si Procesului-verbal de predare-primire a portofoliului de asigurări transferat de la Societatea GENERALI ASIGURĂRI - S.A. către Societatea GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A. (fostă ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A.);


- fuziunea prin absorbtie încheiată între Societatea GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A. (fostă ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - SA), în calitate de societate absorbantă, si Societatea GENERALI ASIGURĂRI - SA, în calitate de societate absorbită.

Art. 2. - Societatea GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A. va functiona ca societate de asigurare, în baza Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, având dreptul de a practica următoarele clase de asigurare:

A. Asigurări de viată Clasele de asigurări de viată:

I. Asigurări de viată, anuităti si asigurări de viată suplimentare, prevăzute la lit. A. a), b) si c), cu exceptia celor prevăzute la pct. II si III din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare;

II. Asigurări de căsătorie, asigurări de nastere;

III. Asigurări de viată si anuităti care sunt legate de fonduri de investitii, prevăzute la lit. A. a) si b) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare;

IV. Asigurări permanente de sănătate.

B. Asigurări generale Clasele de asigurări generale:

1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă si bolile profesionale);

3. Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare);

4. Asigurări de mijloace de transport feroviar;

5. Asigurări de mijloace de transport aerian;

6. Asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial;

7. Asigurări de bunuri în tranzit;

8. Asigurări de incendiu si alte calamităti naturale;

9. Alte asigurări de bunuri;

10. Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule;

11. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian;

12. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial;

13. Asigurări de răspundere civilă generală;

14. Asigurări de credite;

15. Asigurări de garantii;

16. Asigurări de pierderi financiare;

17. Asigurări de protectie juridică;

18. Asigurări de asistentă a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absentelor de la domiciliu.

Art. 3. - Societatea GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A. are obligatia respectării art. 10 si art. 11 alin. (3) din Normele privind transferul de portofoliu între asigurători, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.108/2006, si a art. 4 alin. (4) din Normele privind aprobarea fuziunii ori divizării asigurătorilor, precum si a autorizării asigurătorilor rezultati astfel, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.111/2006.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 861.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.