MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 884/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 884         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 decembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

232. - Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

 

897. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

 

244. - Lege pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat

 

909. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat

 

263. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind transportul rutier international de persoane si mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind transportul rutier international de persoane si mărfuri

 

938. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind transportul rutier international de persoane si mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.430 din 25 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

Decizia nr. 1.431 din 25 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3), (31) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

 

Decizia nr. 1.466 din 8 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.205. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Paris la 3 august 2011 si la Bucuresti la 18 august 2011 între Guvernul României si Agentia Japoniei pentru Cooperare Internatională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internatională, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

228. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 164/2011 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către societătile financiare bancare si nebancare

 

229. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 182/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic.- Alineatul (3) al articolului 31 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Terenurile date în administrarea institutiilor si unitătilor de cercetare-dezvoltare de drept public si de utilitate publică sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile si nu pot fi scoase din proprietatea publică si din administrarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din agricultură si silvicultură decât prin lege, exceptând terenurile prevăzute la art. 6 alin. (3), precum si terenurile necesare realizării programelor de investitii de interes national în domeniul transporturilor, a căror dare în administrare se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 232.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 897.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat

 

Parlamentul României adootă prezenta leae.

 

Art. I. - Articolul 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Valoarea de vânzare a locuintei se calculează raportat la pretul pietei de către un expert autorizat, în conditiile legii.”

Art. II. - Locuintele ce fac obiectul Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt în curs de derulare procedurile de vânzare, se vând la pretul stabilit de reglementările în vigoare la data începerii procedurii de vânzare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 244.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 909.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind transportul rutier international de persoane si mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind transportul rutier international de persoane si mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2011.

Nr. 263.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind transportul rutier international de persoane si mărfuri

 

Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei, denumite în continuare părti contractante, dorind să contribuie la dezvoltarea relatiilor economice si comerciale între statele lor, precum si la dezvoltarea transportului rutier de persoane si mărfuri către si dinspre teritoriile statelor lor si în tranzit pe teritoriile statelor lor, în cadrul economiei de piată, au convenit următoarele:

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

1. Prevederile prezentului acord se aplică transportului rutier international derulat de către operatorii de transport stabiliti pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante, efectuat cu vehicule înmatriculate pe acel teritoriu, între teritoriile statelor părtilor contractante si în tranzit pe teritoriile lor, precum si către/sau dinspre o tară tertă.

2. Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor care decurg din alte angajamente internationale ale celor două părti contractante, inclusiv drepturile si obligatiile României ce reies din calitatea sa de membru al Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

Termenii folositi în acest acord au următoarele întelesuri: 1. “operator de transport”: orice persoană fizică sau juridică stabilită pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante, autorizată să efectueze transport rutier international de persoane ori mărfuri contra cost sau în cont propriu, în conformitate cu cerintele legislatiei nationale care reglementează accesul la ocupatia de operator de transport si la piată;

2. “vehicul”: autovehicul sau combinatia de vehicule, care este înmatriculat(ă) în statul oricăreia dintre părtile contractante si care este folosit si echipat exclusiv pentru transportul de persoane si/sau mărfuri, aflat la dispozitia operatorului de transport;

3. “transport”: circulatia unui vehicul, cu sau fără încărcătură, chiar dacă vehiculul, remorca sau semiremorca este transportat(ă) cu trenul sau cu vaporul pe o portiune a călătoriei;

4. “cabotaj”: operatiunile de transport pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante - statul gazdă - în care punctele de încărcare si de descărcare sunt situate pe teritoriul acelui stat, ale unui operator de transport stabilit pe teritoriul statului celeilalte părti contractante;

5. “transportul în cont propriu”: transportul de persoane ori mărfuri, destinat doar activitătii sale economice sau care rezultă din această activitate ori care deserveste interesului propriilor angajati sau cel efectuat de o organizatie nonprofit, care îsi transportă membrii în scopurile sale sociale; acest transport se efectuează fără plată, cu conditia ca:

- activitatea de transport să fie doar o activitate auxiliară a întreprinderii sau a organizatiei;

- vehiculele utilizate să fie proprietatea întreprinderii sau organizatiei; acestea pot fi si închiriate ori obtinute prin contracte pe termen lung sau prin leasing; de asemenea, acestea sunt conduse de către un conducător de vehicul angajat al întreprinderii ori al organizatiei;

6. “transportul combinat (multimodal)”: transportul mărfurilor în cursul căruia camionul, remorca, semiremorca, cutia mobilă sau containerul, cu ori fără tractor, utilizează drumul pentru portiunea initială sau finală a călătoriei, portiune care este cât mai scurtă posibil, iar pentru cealaltă parte a călătoriei utilizează calea ferată, calea navigabilă interioară ori maritimă;

7. “teritoriul statului unei părti contractante”: teritoriul României si, respectiv, teritoriul Regatului Hasemit al Iordaniei;

8. “statul de resedintă”: teritoriul statului unei părti contractante unde operatorul de transport îsi are sediul si unde vehiculul este înmatriculat;

9. “statul gazdă”: teritoriul statului unei părti contractante în care vehiculul operează, fără ca acesta să fie înmatriculat pe acel teritoriu si fără ca operatorul de transport să fie stabilit pe acel teritoriu;

10. “autobuz”: vehiculul care, prin constructie si echipare, este adecvat si destinat transportului a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul vehiculului, si este înmatriculat pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante, în conformitate cu legislatia natională specifică;

11. “serviciul regulat de transport de persoane”: serviciul prin care persoanele sunt transportate pe o rută specificată, conform unui orar si unor tarife dinainte stabile. Persoanele sunt îmbarcate sau debarcate în puncte de oprire dinainte stabilite;

12. “serviciul navetă”: serviciul în cadrul căruia, prin călătorii repetate dus- Întors, grupuri de călători formate anterior sunt transportate dintr-un singur loc de plecare la o destinatie unică de către acelasi operator de transport.

În timpul unui serviciu navetă, pe durata călătoriei, nu se pot îmbarca sau debarca persoane.

Fiecare grup format din persoane care au efectuat călătoria dus va fi transportat înapoi la locul de plecare într-o cursă ulterioară. Locul de plecare si, respectiv, cel de destinatie înseamnă locul unde călătoria începe si, respectiv, locul unde călătoria se termină.

Prima călătorie întors si ultima călătorie dus dintr-o serie de curse navetă se vor efectua în gol.

13. “serviciu ocazional”: serviciul care nu corespunde nici definitiei serviciului regulat de transport persoane, nici definitiei serviciului navetă. Frecventa sau numărul de călătorii nu afectează clasificarea acestuia ca serviciu ocazional.

14. “document de control”: foaia de drum pentru autobuze, a cărei formă este convenită si confirmată de Comisia mixtă prevăzută la art. 16.

 

CAPITOLUL II

Transportul de persoane

 

ARTICOLUL 3

Servicii regulate de transport persoane

 

1, Serviciile regulate de transport persoane efectuate cu autobuzul sunt supuse unui sistem de autorizatii eliberate de către autoritatea competentă sau de către altă autoritate relevantă din statul de plecare si de destinatie.

2. Cererea pentru autorizare trebuie adresată autoritătii competente sau altei autorităti relevante din statul de resedintă a operatorului de transport. Dacă autoritatea respectivă aprobă cererea, autorizarea este comunicată autoritătii competente sau altei autorităti relevante a statului celeilalte părti contractante. În cazul în care nu există reciprocitate, autorizatia pentru serviciul bilateral regulat poate fi refuzată.

Comisia mixtă prevăzută la art. 16 al prezentului acord decide asupra formei pe care trebuie să o aibă cererea, asupra procedurii de aprobare si asupra documentelor necesare.

3. Autorizatiile sunt emise de comun acord de către autoritătile competente ale părtilor contractante.

Autorizatiile sunt valabile pentru o perioadă de maximum cinci ani.

Decizia de a acorda sau nu o autorizatie este luată în decursul a trei luni, cu exceptia unor situatii speciale.

4. Schimbările conditiilor de operare si încetarea serviciului sunt hotărâte în conformitate cu procedura stabilită la paragrafele 2 si 3 ale prezentului articol.

În cazul în care nu mai există cerere pentru serviciu, operatorul de transport îl poate anula, notificând decizia sa, cu patru săptămâni înainte, autoritătilor competente sau celorlalte autorităti relevante care au emis autorizatia, precum si beneficiarilor.

 

ARTICOLUL 4

Servicii navetă

 

1. Serviciile navetă efectuate cu autobuzul sunt supuse unui sistem de autorizatii, eliberate de către autoritatea competentă sau altă autoritate relevantă din statul de plecare, de destinatie si de tranzit.

2. Cererea pentru autorizare trebuie adresată autoritătii competente sau altei autorităti relevante din statul de resedintă a operatorului de transport.

3. Comisia mixtă prevăzută la art. 16 decide asupra formei si continutului pe care trebuie să le aibă cererea pentru autorizare, asupra procedurii si conditiilor de eliberare a autorizatiilor, precum si asupra documentelor necesare.

4. Comisia mixtă poate stabili un regim mai liberal pentru serviciile navetă.

 

ARTICOLUL 5

Servicii ocazionale

 

1. Serviciile ocazionale efectuate cu autobuzul sunt supuse unui sistem de autorizatii eliberate de către autoritatea competentă sau altă autoritate relevantă din statul de plecare, de destinatie si de tranzit.

2. Prin exceptie de la dispozitiile paragrafului 1 al prezentului articol, serviciile enumerate în continuare sunt exceptate de la orice sistem de autorizatii pe teritoriul statului gazdă:

2.1. circuitul cu usile închise, în care acelasi vehicul este utilizat la transportul aceluiasi grup de persoane pe tot parcursul călătoriei si pe care îl readuce la locul de plecare.

Pentru implementarea prevederilor prezentului paragraf, părtile contractante vor conveni cu privire la destinatia finală în România si în Regatul Hasemit al Iordaniei a serviciilor respective;

2.2. servicii în care cursa dus se efectuează cu persoane, iar cursa de întoarcere se efectuează în gol;


2.3. servicii în care cursa dus se efectuează în gol, iar cursa de întoarcere se efectuează cu persoane, cu conditia ca acele persoane:

2.3.1. să constituie un grup format pe baza unui contract de transport aflat în vigoare înaintea sosirii grupului respectiv pe teritoriul statului părtii contractante de unde acesta este preluat si transportat pe teritoriul statului de resedintă;

2.3.2. să fi fost în prealabil aduse de către acelasi transportator pe teritoriul statului părtii contractante de unde sunt preluate din nou si transportate pe teritoriul statului de resedintă;

2.3.3. să fi fost invitate să călătorească pe teritoriul statului de resedintă, costul transportului fiind suportat de persoana care a făcut invitatia;

2.4. serviciile în cont propriu.

3. Este interzisă îmbarcarea persoanelor pe parcursul unui serviciu liberalizat, cu exceptia cazului în care a fost eliberată o autorizatie specială în acest scop.

Comisia mixtă înfiintată prin art. 16 poate extinde exceptarea de autorizatie si la alte categorii de servicii ocazionale.

4. Comisia mixtă prevăzută la art. 16 decide asupra modului de eliberare a autorizatiilor.

5. Serviciile ocazionale care sunt exceptate de autorizatie si care se derulează utilizându-se autobuze trebuie să fie însotite de un document de control. Conditiile de utilizare si continutul documentului de control sunt convenite de Comisia mixtă prevăzută la art. 16.

 

ARTICOLUL 6

Prevederi comune privind serviciile de persoane

 

1. Autorizatiile de transport sunt nominale si nu se pot transmite altor operatori de transport.

2. Efectuarea serviciilor de cabotaj este interzisă.

 

CAPITOLUL III

Transportul de mărfuri

 

ARTICOLUL 7

Sistemul de autorizatii

 

1. Operatorii de transport stabiliti pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante pot efectua, în baza unui sistem de autorizatii bilaterale:

- transportul între teritoriile statelor celor două părti contractante;

- transportul în tranzit.

2. Transportul între un punct situat pe teritoriul statului celeilalte părti contractante si un punct situat pe teritoriul unui stat tert este efectuat cu autorizatie specială eliberată de autoritatea competentă a celeilalte părti contractante în conformitate cu întelegerile convenite în cadrul Comisiei mixte.

3. Cabotajul este permis numai cu o “autorizatie de cabotaj” specială eliberată de statul gazdă. Comisia mixtă decide asupra formei, numărului si conditiilor acestei autorizatii.

 

ARTICOLUL 8

Scutirea de autorizatii

 

Autorizatiile nu sunt necesare în următoarele situatii:

1. transportul cu vehicule a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca, nu depăseste 7,5 tone;

2. transportul vehiculelor care sunt avariate sau accidentate si a celor de asistentă tehnică;

3. cursa fără încărcătură a unui vehicul de marfă care înlocuieste un vehicul avariat într-un alt stat, precum si cursa de întoarcere după repararea autovehiculului avariat;

4. transportul de medicamente si aparatură medicală pentru cazuri de urgentă, în special în caz de dezastre naturale si, de asemenea, ca ajutoare umanitare;

5. transportul lucrărilor si obiectelor de artă destinate târgurilor si expozitiilor sau în scopuri necomerciale;

6. transportul în scopuri necomerciale al bunurilor personale, accesoriilor si animalelor la sau de la manifestări teatrale, muzicale, cinematografice, sportive sau de circ, precum si cele destinate înregistrărilor radio, productiilor de filme si de televiziune;

7. transportul funerar;

8. transportul postal;

9. transportul de animale vii efectuat cu vehicule specializate. Comisia mixtă prevăzută la art. 16 poate completa sau înlocui lista categoriilor de transporturi care sunt exceptate de autorizatii.

 

ARTICOLUL 9

Conditii de autorizare

 

1. Autoritătile competente ale părtilor contractante schimbă în fiecare an, în functie de cerere, un număr de formulare în alb de autorizatii.

2. Autorizatiile sunt nominale si nu sunt transmisibile altor operatori de transport.

3. Autorizatia poate fi folosită doar de un singur vehicul. În cazul unor combinatii de vehicule, vehiculul tractor este factorul determinant pentru eliberarea sau pentru exceptarea autorizatiei.

4. Comisia mixtă prevăzută la art. 16 al prezentului acord stabileste contingentul de autorizatii, categoria acestora si convine asupra oricăror altor aspecte privind utilizarea autorizatiilor.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi comune

 

ARTICOLUL 10

Prevederi fiscale

 

1. Combustibilul continut în rezervoarele standard ale vehiculului, construite si montate de către constructor, destinat deplasării si functionării vehiculelor, lubrifiantii aflati în vehicul si care sunt necesari pentru o functionare normală a vehiculului pe durata călătoriei, precum si piesele de schimb pentru repararea vehiculului sunt admise fără plata drepturilor vamale pe teritoriul statului gazdă. Piesele de schimb înlocuite sau cele nefolosite vor fi reexportate ori distruse sub supravegherea autoritătilor vamale.

2. Transporturile prevăzute în prezentul acord sunt supuse în statul gazdă plătii tarifelor de trecere si a tarifelor de utilizare a infrastructurii rutiere, în conformitate cu legislatia sa natională.

3. Transporturile efectuate cu vehicule înmatriculate pe teritoriul statului unei părti contractante, care operează temporar pe teritoriul statului celeilalte părti contractante în baza prevederilor prezentului acord, sunt admise fără plata oricăror taxe referitoare la proprietatea si circulatia vehiculelor, precum si a taxelor pentru serviciile de transport.

Scutirea sus-mentionată nu se referă la taxele de combustibil, la taxa pe valoarea adăugată (TVA) ori la impozitul pe vânzări pentru serviciile de transport, precum si la taxele directe prevăzute în acordul de evitare a dublei impuneri sau de legislatia fiscală si de reglementările nationale ale părtilor contractante, după caz.

 

ARTICOLUL 11

Mase si dimensiuni

 

1. Masele totale maxime autorizate, sarcina pe axă si dimensiunile vehiculelor nu trebuie să depăsească nici valorile înscrise în documentele de înmatriculare si nici limitele maxime admise în statul gazdă.

2. Utilizarea în statul gazdă a vehiculelor ale căror mase si dimensiuni depăsesc limitele maxime admise este permisă numai în baza unei autorizatii speciale, acordată de autoritatea relevantă a părtilor contractante în prealabil. Această autorizatie specială nu exclude autorizatia prevăzută în art. 7 al prezentului acord.

 

ARTICOLUL 12

Vize

 

Autoritătile relevante ale părtilor contractante vor elibera vize multiple, valabile până la 90 de zile într-o perioadă de 6 luni, membrilor echipajului vehiculului (nu mai mult de două persoane), care derulează transport international rutier de persoane sau mărfuri în conformitate cu prevederile prezentului acord si cu legislatia natională relevantă ale părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 13

Controlul documentelor

 

1. Toate vehiculele care efectuează transport rutier international vor fi însotite de documentele necesare controlului vamal, în conformitate cu legislatia natională a fiecărei părti contractante.

2. Conducătorii vehiculelor ce efectuează transport international, în conformitate cu prevederile prezentului acord, trebuie să fie în posesia următoarelor documente:

2.1. permis de conducere international valabil, recunoscut de ambele părti contractante;

2.2. document valabil de înmatriculare a vehiculului;

2.3. pasaport valabil care să contină toate vizele de intrare necesare;

2.4. orice alte documente stabilite de către Comisia mixtă.

 

ARTICOLUL 14

Asigurări

 

Transportul de persoane, bagaje si/sau mărfuri între teritoriile statelor părtilor contractante si/sau în tranzit pe teritoriile lor se efectuează pe baza unei asigurări obligatorii de răspundere civilă în conformitate cu legislatia natională în vigoare a fiecărei părti contractante. Asigurarea respectivă este încheiată în numele operatorului de transport.

 

ARTICOLUL 15

Obligatii ale operatorilor de transport si sanctiuni

 

1. Operatorii de transport ai statului unei părti contractante si echipajele vehiculelor lor trebuie, când se află pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, să respecte legislatia natională în vigoare în acel stat.

2. În cazul oricărei încălcări a prevederilor prezentului acord comise de către conducătorul auto al unui operator de transport al statului uneia dintre părtile contractante, autoritatea competentă a părtii contractante pe teritoriul statului căruia s-a produs încălcarea, fără a aduce atingere prevederilor legale ale statului său, notifică autoritatea competentă a celeilalte părti contractante, care va lua măsurile prevăzute de legislatia natională a statului său. În cazuri grave, autoritatea competentă din statul gazdă poate interzice temporar accesul la teritoriul statului său, până la luarea unei decizii de către autoritătile competente ale statului de resedintă. Autoritătile competente ale părtilor contractante se informează reciproc asupra deciziilor luate.

 

ARTICOLUL 16

Comisia mixtă

 

1. Se va stabili o Comisie mixtă formată din reprezentanti ai autoritătilor competente sau ai altor autorităti relevante ale părtilor contractante.

2. Obligatiile si responsabilitătile Comisiei mixte sunt:

2.1. să stabilească numărul anual si categoriile de autorizatii bilaterale;

2.2. să supravegheze implementarea corectă a prezentului acord;

2.3. să analizeze si să facă propuneri pentru solutionarea posibilelor probleme care nu au fost rezolvate în mod direct între autoritătile competente;

2.4. să analizeze toate celelalte probleme relevante care intră sub incidenta prezentului acord si să facă recomandări în scopul rezolvării acestora;

2.5. să recomande orice amendament la prezentul acord si să îl supună spre aprobare autoritătilor competente;

2.6. să ia în considerare orice alte probleme cu privire la prezentul acord, care să fie convenite reciproc;

2.7. să se informeze asupra oricăror schimbări în legislatiile nationale ale părtilor contractante care afectează aplicarea prevederilor prezentului acord;

2.8. să implementeze prevederile relevante prevăzute în art. 3, 4, 5 si art. 7 paragraful 3 si art. 13 ale prezentului acord;

2.9. să stabilească modul de efectuare a transportului în cazul unei combinatii de vehicule.

3. Comisia mixtă se va întâlni o dată la fiecare 2 ani sau mai devreme, la cererea autoritătilor competente ale părtilor contractante, alternativ în România si în Regatul Hasemit al Iordaniei. Autoritătile competente vor conveni reuniunile prin canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 17

Alte aspecte

 

1. Aspectele nereglementate de prezentul acord sau de alte întelegeri internationale pe care părtile contractante le-au semnat vor fi decise în conformitate cu legislatiile nationale ale părtilor contractante.

2. În cazul oricărui diferend rezultând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord, acesta va fi solutionat de către părtile contractante prin consultări si negocieri.


 

ARTICOLUL 18

Autorităti competente

 

1. În sensul prezentului acord, autoritătile competente ale părtilor contractante sunt:

- pentru Guvernul României: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;

- pentru Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei: Ministerul Transporturilor.

2. În cazul schimbării denumirilor oficiale ale autoritătilor competente ale părtilor contractante, părtile contractante se vor informa imediat prin canale diplomatice.

 

CAPITOLUL V

Prevederi finale

 

ARTICOLUL 19

Intrarea în vigoare si durata acordului

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data primirii ultimei notificări scrise, prin canale diplomatice oficiale, prin care se certifică îndeplinirea procedurilor interne de stat, în

conformitate cu legislatia natională a fiecărui stat privind intrarea sa în vigoare.

2. Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată si va rămâne în vigoare cu conditia ca niciuna dintre părtile contractante să nu notifice în scris celeilalte părti contractante intentia sa de a înceta prezentul acord.

Încetarea prezentului acord va deveni efectivă la 6 luni de la data primirii notificării diplomatice prin care cealaltă parte contractantă este informată despre actul de denuntare.

3. Orice amendament la prezentul acord va fi convenit în scris între părtile contractante si va intra în vigoare în conformitate cu procedurile mentionate în paragraful 1 al prezentului articol.

4. Odată cu intrarea în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind transporturile internationale de călători si de mărfuri, semnat la 19 octombrie 1975, îsi va înceta valabilitatea.

Drept care subsemnatii, deplin împuterniciti de către guvernele lor, au semnat prezentul acord.

Semnat la Amman la 9 ianuarie 2011, în două exemplare originale, în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă în interpretarea prevederilor prezentului acord, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Teodor Baconschi,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei,

NasserJudeh,

ministrul afacerilor externe

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind transportul rutier international de persoane si mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind transportul rutier international de persoane si mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 938.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.430

din 25 octombrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniela Maftei.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Colar Andras” - S.R.L. din comuna Pietrosani, judetul Arges, în Dosarul nr. 4.796/288/2010 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.537D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul Curtii Constitutionale nr. 4.538D/2010, care are ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Colar Andras” - S.R.L. din comuna Pietrosani, judetul Arges, în Dosarul nr. 4.799/288/2010 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, pune în discutie din oficiu problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 4.538D/2010 la Dosarul nr. 4.537D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile nr. 8.719 si 8.720 din 29 septembrie 2010, pronuntate în dosarele nr. 4.796/288/2010 si nr. 4.799/288/2010, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de petentul Societatea Comercială “Colar Andras” - S.R.L. din comuna Pietrosani, judetul Arges, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vânătoare în două cauze civile având ca obiect plângeri contraventionale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 53 din Constitutie, prin aceea că permit aplicarea a două sanctiuni, una principală, avertismentul, si alta complementară, confiscarea, care poate fi mai aspră, prin efecte, decât sanctiunea principală. Consideră că sanctiunile trebuie să fie proportionale unele cu altele, iar “în principiu trebuie să fie aleasă sanctiunea cea mai putin oneroasă”.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului, în punctul de vedere comunicat în Dosarul nr. 4.537D/2010, consideră că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 70 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, potrivit cărora: “Materialele lemnoase găsite în circulatie fără documentele specifice de transport, cu documente specifice de transport a căror valabilitate a expirat sau care nu au înscrisă provenienta legală se confiscă de personalul prevăzut la art. 69 alin. (1) si se valorifică potrivit legii.

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia invocă înfrângerea prevederilor constitutionale ale art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, referitor la sustinerea prin care autorul exceptiei contestă reglementarea cumulativă a mai multor sanctiuni pentru aceeasi faptă, Curtea retine că, în cazul săvârsirii unor contraventii, reglementarea prin lege, pe lângă sanctiunea principală, si a uneia sau mai multor sanctiuni complementare nu este de natură a încălca prevederile constitutionale, aceste sanctiuni având drept scop înlăturarea stării de pericol si preîntâmpinarea săvârsirii altor fapte interzise de lege.

Asa fiind, reglementarea unor sanctiuni contraventionale pentru încălcarea unor reguli este deplin justificată din perspectiva interesului general ocrotit si nu aduce nicio atingere dreptului de proprietate, legiuitorul putând aprecia măsurile de limitare a exercitiului acestui drept.

Din interpretarea sistematică a art. 53 din Constitutie, restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti se referă la drepturile si libertătile fundamentale, ce fac obiectul art. 22-52 din Constitutie. Or, din examinarea actelor si lucrărilor dosarului nu rezultă că autorului exceptiei i s-ar fi încălcat vreunul din drepturile mai sus mentionate. De altfel, acesta nu arată însă care dintre prevederile constitutionale ale art. 22-52 au fost încălcate, astfel că nu se poate retine incidenta în cauză a art. 53 din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Colar Andras” - S.R.L. din comuna Pietrosani, judetul Arges, în dosarele nr. 4.796/288/2010 si nr. 4.799/288/2010 ale Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 octombrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.431

din 25 octombrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3), (31) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere oe reteaua de drumuri nationale din România

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniela Maftei.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3), (31) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Zig” - S.R.L., cu sediul social în Brasov, în Dosarul nr. 1.638/305/2010 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.554D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 4 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1.638/305/2010, Judecătoria Sfântu Gheorghe a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3), (31) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România.

Exceptia a fost ridicată de petentul Societatea Comercială “Zig” - S.R.L. cu sediul social în Brasov într-o cauză având ca obiect o plângere contraventională în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Covasna.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 53 din Constitutie, deoarece “obligarea persoanelor sanctionate contraventional cu amenda, în cuantumul deosebit de ridicat prevăzut de anexele Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, si la plata unui tarif de despăgubiri stabilit în valută, într-un cuantum substantial, conditionând restituirea certificatului de înmatriculare de prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despăgubire, reprezintă în mod clar o sanctiune disproportionată cu paguba încercată de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale prin neplata rovinietei valabile pentru o singură zi în cauza de fată, respectiv o valoare de circa 11 euro.”

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispozitiile art. 8 alin. (3), (31) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au, în prezent, următorul cuprins:

- Art. 8 alin. (3), (31) si (6): “(3) Contravenientul are obligatia de a achita, pe lângă amenda contraventională, cu titlu de tarif de despăgubire, în functie de tipul vehiculului folosit fără a detine rovinieta valabilă, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4.

(31) Agentul constatator va face mentiune în procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre contravaloarea despăgubirii si modul de achitare a acesteia. Despăgubirea se va achita în lei, la cursul de schimb stabilit potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) si (2), în contul Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România S.A. si va reveni acesteia ca venit extrabugetar. [...]

(6) Odată cu aplicarea amenzii contraventionale, utilizatorilor români care folosesc reteaua de drumuri nationale din România fără a avea rovinieta valabilă li se retine certificatul de înmatriculare al vehiculului până la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despăgubire conform prevederilor alin. (3).

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia invocă înfrângerea prevederilor constitutionale ale art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că autorul exceptiei, fiind nemultumit de solutia legislativă existentă, solicită modificarea textelor de lege criticate. În aceste conditii, se constată că exceptia de neconstitutionalitate, asa cum a fost formulată, are ca finalitate modificarea dispozitiilor de lege supuse controlului. O asemenea solicitare nu intră însă în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.”

Totodată, din interpretarea sistematică a art. 53 din Constitutie, restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti se referă la drepturile si libertătile fundamentale ce fac obiectul art. 22-52 din Constitutie. Or, din examinarea actelor si lucrărilor dosarului nu rezultă că autorului exceptiei i s-ar fi încălcat vreunul din drepturile mai sus mentionate. De altfel, acesta nu arată însă care dintre prevederile constitutionale ale art. 22-52 au fost încălcate, astfel că nu se poate retine incidenta în cauză a art. 53 din Constitutie.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3), (31) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Zig” - S.R.L., cu sediul social în Brasov, în Dosarul nr. 1.638/305/2010 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 octombrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.466

din 8 noiembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Getica Trans” - S.RX. din Deva în Dosarul nr. 8.267/221/2010 al Judecătoriei Deva si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4J46D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 26 noiembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 8.267/221/2010, Judecătoria Deva a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Getica Trans” - S.R.L. din Deva, debitor într-o cauză civilă având ca obiect o somatie de plată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile ordonantei criticate sunt contrare prevederilor constitutionaleale art. 16, 20, 21, 24, art. 44 alin. (1) si (2), art. 61, art. 135 alin. (2) si art. 136 alin. (5), precum si prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens, arată, în esentă, că ordonanta atacată instituie o procedură specială si derogatorie de la procedura dreptului comun, prin care se realizează o judecată sumară si superficială a fondului litigiului dedus judecătii, deoarece se porneste de la premisa vinovătiei debitorului.

Instanta de judecată si-a exprimat opinia că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivitdispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Autorul exceptiei consideră că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 16 care consacră principiul egalitătii în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, art. 24 referitor la dreptul la apărare, art. 44 alin. (1) si (2) privind dreptul de proprietate privată, art. 61 privind Parlamentul, art. 135 alin. (2) referitor la obligatiile statului si art. 136 alin. (5) care consacră principiul inviolabilitătii proprietătii private, precum si prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, prin numeroase decizii, s-a  pronuntat în sensul constitutionalitătii Ordonantei Guvernului nr. 5/2001. Astfel, prin Decizia nr. 139 din 21 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 19 martie 2008, Decizia nr. 219 din 21 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 2 iunie 2005, Decizia nr. 470 din 4 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2004, Decizia nr. 317 din 19 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002, Decizia nr. 161 din 30 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 26 iunie 2002, Curtea a statuat că procedura somatiei de plată, reglementată prin ordonanta criticată, este o procedură specială în materia executării creantelor. Legiuitorul are dreptul exclusiv de a reglementa procedura de judecată conform atributiilor prevăzute de art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată suni prevăzute numai prin lege”, cu conditia ca nicio normă de procedură să nu contravină vreunei dispozitii constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, “Ordonanta prin care judecătorul a respins cererea creditorului este irevocabilă. În acest caz, precum si în cazul în care prin ordonantă cererea a fost admisă în parte, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun”. Aceste dispozitii sunt menite să apere interesele debitorului.

Conform dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (2) din aceeasi ordonantă, împotriva ordonantei cu somatie de plată “debitorul poate formula actiune în anulare”, care”se solutionează de instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă”, rezolvarea definitivă a litigiului făcându-se însă după normele dreptului comun. Sunt asigurate astfel toate cerintele unui proces echitabil, precum si conditiile pentru exercitarea, fără îngrădiri, a dreptului la apărare de către fiecare parte.

Faptul că accesul liber la justitie, prevăzut de art. 21 din Constitutie, nu este limitat rezultă chiar din dispozitiile ordonantei criticate, care lasă la libera alegere a creditorului dacă vrea să actioneze pentru recuperarea creantelor sale pe baza regulilor din dreptul comun ori vrea să folosească procedura specială, accelerată, instituită prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001. În ceea ce îl priveste pe debitor, acesta poate formula actiune în anulare împotriva ordonantei cu somatia de plată, care se judecă conform regulilor din dreptul comun, inclusiv celor referitoare la exercitarea căilor de atac.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată de Curte prin deciziile mentionate, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

Raportat la celelalte critici de neconstitutionalitate, se constată că acestea nu sunt motivate în sensul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constituind doar o însiruire de dispozitii constitutionale si de principii desprinse de autorul exceptiei de neconstitutionalitate din lectura jurisprudentei Curtii Constitutionale si a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Getica Trans” - S.R.L. din Deva în Dosarul nr. 8.267/221/2010 al Judecătoriei Deva.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 noiembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Paris la 3 august 2011 si la Bucuresti la 18 august 2011 între Guvernul României si Agentia Japoniei pentru Cooperare Internatională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internatională, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 din Legea nr. 257/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin scrisoarea*) semnată la Paris la 3 august 2011 si la Bucuresti la 18 august 2011 între Guvernul României si Agentia Japoniei pentru Cooperare Internatională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internatională, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005, ratificat prin Legea nr. 257/2005.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Károly Borbely,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 1.205.


*) Traducere.


 

AGENTIA JAPONIEI PENTRU COOPERARE INTERNATIONALĂ

Biroul JICAdin Franta

Str. SainteAnne nr. 8, 75001, Paris, Franta

Tel.: +33-1-4020-0421

Fax: +33-1-4020-9768

 

Data: 3 august 2011

Ref.: JICA(FR) 2011-109

 

Domnului Gheorghe Ialomitianu,

ministru,

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5, Bucuresti

România

 

Ref.: Notificare privind amendarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni (A/l nr. ROM-P4)

 

Domnule Ministru,

 

Referitor la scrisoarea dumneavoastră din data de 29 iulie 2011, vă informăm prin prezenta că nu avem obiectii privind amendarea acordului de împrumut mai sus mentionat după cum se arată mai jos, în conformitate cu prevederile relevante ale acordului de împrumut privind proiectul mentionat, datat 31 martie 2005 (A/l nr. ROM-P4), dintre Ministerul Finantelor Publice si Agentia Japoniei pentru Cooperare Internatională (fostă Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională).

1. Tabelul privind “Alocarea sumelor împrumutului” din anexa 2 a respectivului acord de împrumut se va amenda după cum urmează:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut (milioane yeni japonezi)

% din cheltuieli eligibile de finantat

(A) Lucrări civile si echipamente

27.335.254,000

100

(B) Servicii de consultantă

707.000,000

100

(C) Dobânda în timpul constructiei

675.000,000

-

(D) Neprevăzute

28.746,000

-

TOTAL:

28.746.000,000

 

 

2. Prezentul amendament va intra în efectivitate la data prezentei scrisori.

3. Prezenta scrisoare nu va fi interpretată ca autorizând oricare amendament, altul decât cel mentionat mai sus.

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră pentru amendamentul de mai sus prin semnarea celor două exemplare ale prezentei scrisori, păstrând un exemplar pentru evidentele dumneavoastră si returnându-ne celălalt exemplar.

 

Cu stimă,

Pentru Agentia Japoniei pentru Cooperare Internatională,

domnul Hitoshi Shoji,

sef Reprezentantă JICA, Birou Franta

 

Confirmat în data de 18 august 2011

Pentru împrumutat,

domnul Gheorghe Ialomitianu,

ministru,

Ministerul Finantelor Publice

România

 

Cc:

- Dl Laurentiu Octavian Graure, director general, Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni - S.A.

- Reprezentanta JICAdin Paris, Diviza Europa, Departamentul Europa si Orientul Mijlociu


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 164/2011 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către societătile financiare bancare si nebancare

 

Având în vedere Referatul Directiei de control si supraveghere piată din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 1/2257 din 6 decembrie 2011, prevederile art. 8, art. 91 alin. (1) si art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 164/2011 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către societătile financiare bancare si nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 1 septembrie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Prevederile prezentului ordin se aplică numai unitătilor cu o suprafată de peste 100 m2 si în care numărul posturilor de lucru este de minimum 7.”

2. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 aprilie 2012, pentru unitătile din mediul urban, respectiv 1 iulie 2012, pentru unitătile din mediul rural.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2011.

Nr. 228.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 182/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1/2200 din 28 noiembrie 2011 al Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley,

în temeiul prevederilor art. 14 lit. a) si lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 34 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a


Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, si ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 182/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 21 septembrie 2011, se modifică după cum urmează:

- La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Public si Autoritatea Natională a Vămilor sunt exceptate în totalitate de la plata tarifelor percepute pentru expertize tehnice si rapoarte de expertiză tehnică.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2011.

Nr. 229.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.