MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 891/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 891         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 decembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

25. - Hotărâre pentru numirea unor membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.209. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.183. - Ordin al presedintelui Institutului National de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2012

 

3.577. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Irationale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru numirea unor membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (4) si ale art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnii Toma Cristian Vasile, Soare Vladimir si Mihalache Dragos se numesc în calitatea de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pentru un mandat de 5 ani.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 15 decembrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 15 decembrie 2011.

Nr. 25.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 21 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică cu valoarea de inventar a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Marin Anton,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 1.209.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea comisariatelor regionale ale Gărzii Nationale de Mediu la care se actualizează valoarea de inventar

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

16335444

Ministerul Mediului si Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

15378153

Comisariatul General al Gărzii Nationale de Mediu

 

Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tipul bunului (mobil/

imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică

Baza legală

Administrare/Concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

155255

8.29.08

Imobil

Teren + clădire

S totală teren = 356 mp

Clădire: S+P+1E+M

Suprafata construită = 144,80 mp

CF. nr. 267462

N: Asociatie locatari si str. Dorobanti

E: proprietar Macskasi Rodica S: str. G-ral Traian Mosoiu

V: Spitalulde Ortopedie

Tara: România

Judetul: Cluj

Localitate: Cluj

Str. G-ral Traian Mosoiu nr. 49

2006

1.112.200

teren + clădire

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

În administrarea Comisariatului Regional Cluj si folosinta Comisariatului Regional Cluj si a Comisariatului Judetean Cluj

155256

8.29.08

Imobil

Teren + clădire

S totală teren = 728 mp

Clădire: S+P+M

S construită = 138,80 mp (din schita proiectului)

CF nr. 54754

N: Bretanu Gh.

S: Chis I.

E: Nagy Sandor

V: str. Gh. Lazăr

Tara: România

Judetul: Sălaj

Localitate: Zalău

Str. Gh. Lazăr nr. 20

2006

664.000

teren + clădire

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

În administrarea Comisariatului Regional Cluj si folosinta Comisariatului Judetean Sălaj

155257

8.29.08

Imobil

Teren + clădire

S totală teren = Cotă indiviză 158/749 mp

Clădire: P + 2E+M

Achizitionat numai etajul 2 cu suprafata construită = 212,46 mp

CF nr. 103492-C1-U2

N: râul Săsar

E: Clinica Medcenter

S: Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramures

V: teren al S.C. Clar Design

Tara: România

Judetul: Maramures

Localitate: Baia Mare

Str. G. Cosbuc nr. 52

2006

513.800

teren + clădire

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

În administrarea Comisariatului Regional Cluj si folosinta Comisariatului Judetean Maramures

155258

8.29.08

Imobil

Teren + clădire

S totală teren = 885 mp

Clădire: D+P + 1E + M

Suprafata construită = 266 mp

CFnr. 156718

N: proprietar Kovacs Bârna

N-E: Kandu Francisc

E: Citiu Gh. si Barbu Ion

S: Marcu Ioan

V: str. Ioan SIavici

Tara: România

Judetul: Satu Mare

Localitate: Satu Mare

Str. Ioan SIavici nr. 74

2007

1.112.800

teren + clădire

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

În administrarea Comisariatului Regional Cluj si folosinta Comisariatului Judetean Satu Mare

155259

8.29.08

Imobil

Teren + clădire

S totală teren = 179 mp

Clădire: S+P+1E+M

Suprafata construită = 122 mp

CF nr. 56348

N+E: Registrul Comertului

S: str. Mărăsesti

V:fam. Morosan si fam. Nagy

Tara: România

Judetul: Bistrita-Năsăud

Localitate: Bistrita

Str. Mărăsesti nr. 2

2007

927.400

teren + clădire

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

În administrarea Comisariatului Regional Cluj si folosinta Comisariatului Judetean Bistrita- Năsăud

155260

8.29.08

Imobil

Teren + clădire

S totală teren = 994,00 mp

Casă parter Suprafata construită = 566,35 mp (din fisele bunului imobil)

CF nr. 52244

Str. Comisia Centrală, SCCM Vrancea pe două laturi, locuintă personală

Tara: România

Judetul: Vrancea

Localitate: Focsani

Str. Comisia Centrală nr. 72-74

2006

1.432.796

teren + clădire

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

În administrarea Comisariatului Regional Galati si folosinta Comisariatului Judetean Vrancea

155261

8.29.08

Imobil

Teren + clădire

S totală teren = 551 mp

Casă parter cu mansardă

Suprafata construită = 204,38 mp (din care garaj = 41,39 mp)

CF nr. 9144

Case familiale, Str. Nicolae

Titulescu, Prefectura Judetului

Buzău, Tipografia Sansa

Tara: România

Judetul: Buzău

Localitate: Buzău

Str. Nicolae Titulescu nr. 3

2007

1.523.887

teren + clădire

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

În administrarea Comisariatului Regional Galati si folosinta Comisariatului Judetean Buzău

155262

8.29.08

Imobil

Teren + clădire

S teren = 3,172 mp + 31,889 mp = 35,061 mp = cotă indiviză din terenul ocupat de bloc

Su = 184,83 mp plus 19,05 mp

Su cotă indiviză părti comune

Achizitionat etajul 6 din P + 6E Sc = cotă indiviză din 231,77 mp

CFnr. 16452N si 16453N

S.C. Modern Proiect, S.C. Palmeras, S.C. Start Proiect, ANOFM Tulcea

Tara: România

Judetul: Tulcea

Localitate: Tulcea

Str. Grigore Antipa nr. 10

2006

822.742

teren + clădire

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

În administrarea Comisariatului Regional Galati si folosinta Comisariatului Biosfera “Delta Dunării” Tulcea

155263

8.29.08

Imobil

Teren+ clădire

S teren = cotă indiviză 5,03% din 2.449 mp

Achizitionat etajul 4 din bloc P+4E si P+6E

Su = 518,00 mp + cota indiviză 5,03% din 35,30 mp = holul de intrare + 5,03% din 246,42 mp = liftul de la parter cu holul de intrare si casa scării si lift+ 5,03% din 157,46 mp = casa scării vest si ghena de gunoi

CF nr. 70724

S.C. Doraly Mall, Faleza Dunării, bd. Al. I. Cuza, case de locuit

Tara: România

Judetul: Brăila

Localitate: Brăila

Bd.AI. I. Cuza nr. 3

2007

1.509.603

teren + clădire

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

În administrarea Comisariatului Regional Galati si folosinta Comisariatului Judetean Brăila

155264

8.29.08

Imobil

Teren+ clădire

S totală teren = 2.500 mp

Clădire: P+E

Suprafata construită = 322,87 mp (din schita corpului de proprietate)

CFnr. 100759

DN1,S.C. CONA-S.A. Sibiu, teren S.C. CUB IMPEX - S.R.L Sibiu

Tara: România

Judetul:

Sibiu

Localitate: Selimbăr

2006

3.347.425

teren + clădire

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

În administrarea Comisariatului Regional Sibiu si folosinta Comisariatului Regional Sibiu si a Comisariatului Judetean Sibiu

155271

8.29.08

Imobil

Teren + clădire

S totală teren = 850 mp

Clădire: S+P+1E

Suprafata construită: 135.80 mp

CF nr. 400802

N: Clădire S: Clădire

E: Str. Cărei

V: Teren liber

Tara: România

Judetul: Timis

Localitate: Timisoara

Str. Cărei nr. 9D

2007

1.490.893

teren + clădire

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

În administrarea Comisariatului Regional Timis si folosinta Comisariatului Regional Timis si a Comisariatului Judetean Timis

155272

8.29.08

Imobil

Teren + clădire

S totală teren = proprietate 117 mp din 255 mp

Clădire: D+P Achizitionat apartament nr. 2

Suprafata construită = 210 mp CFnr. 313097 -C1-U1

N: clădire

S: str. Desseanu

E: proprietar Cicioi Pop

V: curte interioară

Tara: România

Judetul: Arad

Localitate: Arad

Str. Desseanu nr. 2

2006

287.116

teren + clădire

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

În administrarea Comisariatului

Regional Timis si folosinta Comisariatului Judetean Arad

155273

8.29.08

Imobil

Teren + clădire

S totală teren = 342 mp

Clădire: P+E+M

Suprafata construită = 130 mp

CF nr. 40400

N: proprietar Cheran Valentin

S: str. Preda Buzescu

E: proprietar Grigoroiu Rodica

V: proprietar Ionescu Dumitru

Tara: România

Judetul: Vâlcea

Localitate: Râmnicu Vâlcea

Str. Preda Buzescu nr. 3

2006

925.360

teren + clădire

Hotărârea Guvernului nr. 625/2010

În administrarea Comisariatului

Regional Vâlcea si folosinta Comisariatului Regional Vâlcea si a Comisariatului Judetean Vâlcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

 

ORDIN

privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2012

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, în temeiul prevederilor Legii organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările si

completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică,

republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Institutului National de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2012: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si, respectiv, 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Art. 2. - Operatorii economici care în cursul anului 2011 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depăseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite trebuie să completeze si să transmită Institutului National de Statistică declaratii statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2012.

Art. 3. - În cursul anului 2012 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici care realizează schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depăseste pragurile Intrastat pentru anul 2012.

Acesti operatori economici trebuie să completeze si să transmită declaratii statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2012 a expedierilor si/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depăseste pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către directia de specialitate din cadrul Institutului National de Statistică.

Art. 5. - Prin prezentul ordin se abrogă prevederile Ordinului presedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.865/2010 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 14 ianuarie 2011.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergil Voineagu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2011.

Nr. 1.183.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti

 

Pentru cresterea eficientei administrării contribuabililor mijlocii si în scopul îmbunătătirii colectării veniturilor bugetare, în temeiul art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu

modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea

Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 si 820 bis din 8 decembrie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, în a căror rază teritorială îsi are domiciliul fiscal contribuabilul care Ie-a înfiintat.”

2. La articolul 4, alineatele (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(4) Lista contribuabililor mijlocii prevăzută la alin. (3) si la art. 3 se întocmeste până la data de 20 decembrie a fiecărui an, se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum si pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(5) Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevăzuti la art. 1 se actualizează anual si se publică, până la data de 20 decembrie, pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

3. La articolul 5, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Pentru contribuabilii prevăzuti la art. 1 si pentru sediile secundare ale acestora informatiile aflate în sistemul informatic de administrare a creantelor fiscale vor fi transferate în format electronic între organele fiscale implicate în procedura de predare-primire, în primele 5 zile lucrătoare ale anului pentru care se efectuează selectia.

(3) Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selectia se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii si ale sediilor secundare ale acestora.”

4. Anexa se completează cu 987 de pozitii noi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Pentru selectia contribuabililor mijlocii administrati, începând cu data de 1 ianuarie 2012, de către administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinsi în anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă aplicarea criteriului de selectie prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. A din ordinul mentionat mai sus.

Art. III. - (1) Contribuabilii care începând cu 1 ianuarie 2012 nu mai au calitatea de mari contribuabili vor fi preluati spre administrare, cu aceeasi dată, de către administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii competente potrivit legii.

(2) Contribuabilii prevăzuti la alin. (1) sunt cuprinsi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Lista nominală a contribuabililor mijlocii, pe fiecare judet, se publică si pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. IV. - Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de planificare strategică si monitorizare a realizării creantelor bugetare, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene, precum si administratiile finantelor publice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 12 decembrie 2011.

Nr. 3.577.

 


ANEXĂ

 

LISTA

contribuabililor care începând cu 1 ianuarie 2012 nu mai au calitatea de mari contribuabili

 

Nr.crt.

Judetul

Codul unic de

înregistrare

fiscală

Denumirea contribuabilului

1

ALBA

15051614

CASCADE EMPIRE SRL

2

ALBA

1770253

GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.

3

ALBA

16711697

IFN ROTLINES LEASING INTERNATIONAL

4

ALBA

20603332

INSTITUTIA FINANCIARA NESANCARA GABRIEL FINANCE

5

ALBA

10416752

KRONOSPAN SEPAL SA

6

ALBA

8299146

MADO LEASING INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA

7

ALBA

15932436

MERCUR LEASING IFN

8

ALBA

13071623

POMPONIOS.A.

9

ALBA

15567276

SAVINI DUE S.R.L.

10

ALBA

5851237

TRANS1VINIS&CO S.R.L.

11

ARAD

11998993

ARCHIM AGRO INDUSTRIAL SRL.

12

ARAD

1681288

ASTRA VAGOANE ARAD S.A.

13

ARAD

4050648

ASTRAL IMPEX S.R.L.

14

ARAD

22436206

BELLAVISTA GOLF VILLAS & RESORT S.R.L

15

ARAD

3028952

CHEMIROL AGRO S.R.L.

16

ARAD

16853918

COINDU ROMÂNIA SRL

17

ARAD

6308493

CONTOR GROUP S.A

18

ARAD

6340702

FERONERIA PROD SA

19

ARAD

14838334

GENERAL COM INVEST S.R.L

20

ARAD

6693429

LACTO FOOD S.R.L.

21

ARAD

16665221

MARBETO S.R.L.

22

ARAD

15126113

MASCHIO-GASPARDO ROMÂNIA S.R.L.

23

ARAD

19488213

MASTWEIGHT S.R.L.

24

ARAD

15624380

PORTA KMI ROMÂNIA S.R.L.

25

ARAD

14408922

QUARK MOTORS SRL. FILIALA ARAD

26

ARAD

1707051

RESCOSA

27

ARAD

13808114

ROPINI S.R.L.

28

ARAD

1967493

TFBA IASI INDUSTRY S.A

29

ARAD

1704047

UTA S.A.

30

ARAD

18859720

VERBITA LEASING IFN S.A.

31

ARAD

6412388

VERBITA SRL.

32

ARGES

6748664

ALCADIBO TRADING S.A.

33

ARGES

129227

ALPROM S.A.

34

ARGES

8898684

AMAT SA

35

ARGES

10781080

BUILDINGASTROM S.R.L.

36

ARGES

6215297

CIPCOS MAR COMPLEX SRL.

37

ARGES

4993292

COMESAD RO S.A.

38

ARGES

20437698

CONARG CONSULTING SRL

39

ARGES

18500530

CONARG REAL ESTATE S.R.L.

40

ARGES

14479168

CONSTRUCT MEGA COM DSS S.R.L.

41

ARGES

17258315

DANBRED ARGES S.R.L

42

ARGES

5102826

DOLSCH IMPORT-EXPORT S.R.L.

43

ARGES

15978050

EKO LEASING SOLUTIONS IFN S.A.

44

ARGES

6941524

EVA MEDICAL FARM S.R.L.

45

ARGES

20313835

GIREXIM FINANCIAR IFN

46

ARGES

9054608

GIREXIM UNIVERSAL S.A

47

ARGES

18984952

HAULOTTE ARGES S.R.L.

48

ARGES

4917490

RADICSTAR S.R.L.

49

ARGES

5824305

RO GROUP INTERNATIONAL SRL

50

ARGES

15254244

TRUSTUL DE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE ARGES SRL.

51

ARGES

4971197

ZORBA COMPANY SRL

52

BACĂU

20200992

ALBRAU GRUP S.R.L

53

BACĂU

17027507

AUTO ROM S.R.L.

54

BACĂU

5444241

BARLINEK ROMÂNIA SA

55

BACĂU

5994229

COPANEX S.R.L.

56

BACĂU

12508844

CYBERNET AUTO CENTER SRL

57

BACĂU

5169494

INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L.

58

BACĂU

948019

LETEAS.A.

59

BACĂU

13261822

REM MASINI UNELTE S.R.L.

60

BACĂU

14666794

ROMANIAN LEASING IFN SA

61

BACĂU

17551500

SONOMA S.R.L.

62

BACĂU

4014726

UNIC GENERAL CONSTRUCTOR S.R.L.

63

BACĂU

958357

UTON S.A.

64

BACĂU

950523

WORLD MACHINERY WORKS S.A.

65

BIHOR

8761295

AUSTRIAN INVEST S.R.L.

66

BIHOR

73126

CONSTRUCTII BIHOR SA.

67

BIHOR

23871410

CREDIT COMPANY IFN

68

BIHOR

4188153

EUROPEAN DRINKS S.A.

69

BIHOR

52298

FATCOM-IMPEX SRL.

70

BIHOR

4755118

GALASSINI ROMÂNIA S.R.L.

71

BIHOR

11963952

MANFRED EURO S.R.L.

72

BIHOR

6455451

MATROS 94 IMP - EXP SRL.

73

BIHOR

14876818

MITCRIS S.R.L

74

BIHOR

6534725

PROGES SRL.

75

BIHOR

19753832

PROMPT RETAIL S.R.L.

76

BIHOR

18297835

SOCIETATE DE MICROFINANTARE IFN ROMCOM

77

BIHOR

97800

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT S.R.L.

78

BIHOR

15149540

WEST CREDIT LEASING IFN

79

BISTRITA NASAUD

28989515

ROMBAT AGRICULTURA SA.

80

BISTRITA NASAUD

28989485

ROMBAT ASAU MHC S.A.

81

BISTRITA NASAUD

28989434

ROMBAT BISTRICIOARA MHC SA

62

BISTRITA NASAUD

28989477

ROMBAT CAMENCA MHC S.A.

83

BISTRITA NASAUD

28989507

ROMBAT CIQBANUS MHC S.A.

84

BISTRITA NASAUD

28989531

ROMlBAT COMERT S.A

85

BISTRITA NASAUD

28989523

ROMBAT CONSTRUCTII SA

86

BISTRITA NASAUD

28989442

ROMBAT DAMUC MHC SA

87

BISTRITA NASAUD

28989450

ROMBAT GRINTIES MHC S.A.

88

BISTRITA NASAUD

28989469

ROMBAT SABASA MHC SA

89

BISTRITA NASAUD

28989426

ROMBAT SERVICE AUTOMOBILE S.A.

90

BISTRITA NASAUD

289SB493

ROMBAT SULTA MHC S.A.

91

BISTRITA NASAUD

28989540

ROMBAT TURISM SA.

92

BISTRITA-NASAUD

18733217

I.F.N. COMAUTOSPORT LEASING

93

BISTRITA-NASAUD

566604

I.F.N COMSIG LEASING S.A.


94

BISTRITA-NASAUD

9946089

INTEXS A.

95

BISTRITA-NASAUD

565943

MIRO S.A.

96

BISTRITA-NASAUD

6694481

POLITUB SA

97

BISTRITA-NASAUD

81960D0

REDIVIVUS S.R.L

98

BISTRITA-NASAUD

6906250

SALIXS.R.L.

99

BOTOSANI

8586453

EURQTATI-IFN

100

BOTOSANI

12273950

GRUPUL DE DISTRIBUTIE ETA S.R.L.

101

BRĂILA

11664136

ALCO PLUS S.A

102

BRĂILA

3916968

APAN AUTO S.R.L.

103

BRĂILA

2834436

BLAZER S.R.L.

104

BRĂILA

2266085

BRAICONF SA

105

BRĂILA

2252764

CONCIVIAS.A.

106

BRĂILA

17700912

DELTA LEASING IFN

107

BRĂILA

2267978

IRMEX SA

108

BRĂILA

4116530

SOROLI-COLA S.A.

109

BRASOV

22824780

AMERICAN EUROPEAN MARKETING & ENTERPRISES S.A

110

BRASOV

1132468

APEMIN ZIZIN S.A.

111

BRASOV

14716787

CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE BRASOV S.A

112

BRASOV

21627577

CREDIT SERVICE ROMÂNIA IFN

113

BRASOV

14619210

DELCAR S.R.L.

114

BRASOV

14635763

DIETAL ROUMANIE S.R.L.

115

BRASOV

17766143

DISTRICARM DISTRIBUTION S.R.L.

116

BRASOV

6884780

ENERGO SA

117

BRASOV

15795320

EURO LEASING IFN

118

BRASOV

12477349

EUROPIG S.A.

119

BRASOV

1135146

FABRICA DE ZAHĂR BOD SA

120

BRASOV

4646196

FILEOMERA S.R.L.

121

BRASOV

14339350

FORTE CONSULT LEASING IFN

122

BRASOV

17384046

GABlS DEVELOPMENT S.R.L.

123

BRASOV

9205492

HIPERDfASA

124

BRASOV

13870507

ICCO CONSTRUCT SRL.

125

BRASOV

1104921

ICCO S.R.L.

126

BRASOV

17059070

LOSAN MELAPAL S.R.L.

127

BRASOV

6340028

METABRAS S.R.L.

128

BRASOV

5709012

PETROL GRUP LT S.R.L.

129

BRASOV

5498624

PREMS-TECHNOLOGICAL PRODUCTS S.A (PREMS-T P.SA:

130

BRASOV

1098943

PRES COM SRL.

131

BRASOV

6837397

PRESCON BV S.A.

132

BRASOV

16142605

PRO ROMAN S.A.

133

BRASOV

6184859

RAMOSS COM S.R.L.

134

BRASOV

1098838

SCORILLO INTERCOM SRL

135

BRASOV

12448467

SELGROS BANEASA IMOBILIARE S.R.L

136

BRASOV

18915685

SICARO LEASING IFN

137

BRASOV

13783400

SIEMENS PROGRAMÂND SYSTEM ENGINEERING S.R.L

138

BRASOV

11356152

STEINEL MANAGEMENT SRL.

139

BRASOV

5765645

TISFARM S.R.L

140

BRASOV

23842024

TORNATOR S.R.L

141

BRASOV

9845734

TRANSILVANIA LEASING IFN S.A.

142

BRASOV

14853032

VINCOM DISTRIBUTION S.R.L.

143

BUZĂU

22796817

BETA-HEURTEYS.A.

144

BUZĂU

1154717

CORD SA.

145

BUZĂU

6355568

EURO TRADE INVEST S.A.

146

BUZĂU

1154504

INTEGRAL S.A

147

BUZĂU

11492090

LEMNKING INDUSTRY COM S.R.L.

148

BUZĂU

363588

MARTELLI EUROPE S.R.L.

149

BUZĂU

1174145

NIKMOB SA.

150

BUZĂU

7025720

RELAD INTERNATIONAL PHARMA SRL.

151

BUZĂU

5222750

RELAD INTERNATIONAL S R L

152

BUZĂU

1167814

RIMNICOMB S.R.L.

153

BUZĂU

1152236

ROTEC S.A. BUZĂU

154

BUZĂU

15834438

UNITED ELECTRIC INDUSTRY S.R.L.

155

BUZĂU

14485062

VOINEA CONSTRUCT S.R.L.

156

CĂLĂRASI

13604505

DANCLE DISTRIBUTION SRL

157

CĂLĂRASI

22350880

MAMAIA INVESTMENTS S.R.L.

158

CĂLĂRASI

6615420

MIXALIM IMPEX S.R.L

159

CĂLĂRASI

14255250

PROCERA AGROCHEMICALS ROMÂNIA S.R.L

160

CARAS-SEVERIN

5567791

ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L.

161

CARAS-SEVERIN

12755240

MONDO PLAST SRL

162

CARAS-SEVERIN

4396251

SIMON. PRODCOM S.R.L.

163

CARAS-SEVERIN

1056654

U.C.M. RESITASA

164

CLUJ

24439446

ARCADOM EPITOIPARI ZRT UNGARIA SUCURSALA CLUJ

165

CLUJ

10817290

ASA CONS ROMÂNIA SRL.

166

CLUJ

16651196

AUTO TRUKS SERV SRL

167

CLUJ

16254897

BECHTEL INTERNATIONAL INC S.R.L. RENO NEVADASUA SUCURSALA CLUJ NAPOCA ROMÂNIA

168

CLUJ

17636321

BIMET S.R.L.

169

CLUJ

7180367

BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA.

170

CLUJ

15124244

BT DIRECT IFN SA

171

CLUJ

7424119

BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A.

172

CLUJ

24267146

CARION CREDIT IFN

173

CLUJ

11009960

CLASSSHOE S.R.L.

174

CLUJ

8008913

COMPEXIT TRADING S.R.L.

175

CLUJ

16367160

CORATIMS-RL.

176

CLUJ

5034128

DALEX IMPEX S.R.L.

177

CLUJ

15528544

DISTRAL S.R.L.

178

CLUJ

5841756

ENERGOBIT GROUP S.A.

179

CLUJ

16215260

ENKA CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT BV AMSTERDAM SUCURSALA CLUJ ROMÂNIA

180

CLUJ

12760689

EURO GSM 2000 SRL.

181

CLUJ

200947

GRANDEMAR S.A.

182

CLUJ

14276317

I S C TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.R.L.

183

CLUJ

15697373

IMOCREDIT IFN

184

CLUJ

18801990

IMOLEASINGIFN

185

CLUJ

18702865

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ

186

CLUJ

13979998

INDUSTRIAL BUILDING CONSTRUCT S.R.L.

187

CLUJ

15291625

JOINT VENTURE CONSORZIO GARBOLI CONICOS SPA TIRRENA SCAVI SPA ROMÂNIA SUCURSALA CLUJ S.A.

188

CLUJ

254947

LAPP INSULATORS S.A.

189

CLUJ

19072423

LEON CARS LEASING IFN

190

CLUJ

10952599

M8.M OIL S.R.L.

191

CLUJ

14650488

MASTER FINANCE GROUP IFN

192

CLUJ

7896561

MAXIM LEASING IFN

193

CLUJ

15291641

MBS GROUP S.R.L.

194

CLUJ

17402592

MESA SPANN S.R.L.

195

CLUJ

6654160

MIB PRODCOM S.R.L.


196

CLUJ

18797814

MICROIMOIFN

197

CLUJ

12810132

PORTAL LEASING IFN

198

CLUJ

13445280

QUICK LEASING IFN

199

CLUJ

8212556

RO RINALDICOM S.R.L.

200

CLUJ

199605

ROLICOM IMPORT EXPORT S.R.L.

201

CLUJ

13445299

ROMDEVON LEASING INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA

202

CLUJ

7096283

ROTTAPRINT S.R.L.

203

CLUJ

5908775

SECPRALCOM SRL

204

CLUJ

13018662

SKY MOTORS IFN

205

CLUJ

14938236

STARLUBRICANTS S.R.L

206

CLUJ

6328830

SUNIMPROF IMPORT EXPORT S.R.L.

207

CLUJ

28946492

TELECOM LOGISTIC & SERVICES S.R.L.

208

CLUJ

14657001

TERAPIA DISTRIBUTIE SRL

209

CLUJ

10770627

TKRENA SCAVI SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ

210

CLUJ

4289352

TOP MARKET COMIMPEX S.R.L.

211

CLUJ

10542416

UNIX AUTO S.R.L.

212

CLUJ

11939083

WOODCOTE ROMÂNIA S.R.L.

213

CONSTANTA

6743268

ADA HOLDING S.R.L

214

CONSTANTA

17613166

ALIMENTA FELIX S.R.L.

215

CONSTANTA

11979789

AUTO-GRUP SRL

216

CONSTANTA

18798607

CARDINAL LEASING IFN S.A.

217

CONSTANTA

22625841

CEMINTER INTERNATIONAL SRL.

218

CONSTANTA

4129866

CONPRESS GROUP S.R.L.

219

CONSTANTA

6857947

CONSALTRADE S.R.L.

220

CONSTANTA

8472S63

CONVAS CONSTRUCT S.R.L.

221

CONSTANTA

25613809

EASYCREDIT4ALLIFN

222

CONSTANTA

3412839

EXCELSIOR S.R.L.

223

CONSTANTA

13344294

EXCLUSIV E N B.ALIMENT S.R.L.

224

CONSTANTA

2746784

EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT RA

225

CONSTANTA

24350941

FER LEASING IFN

226

CONSTANTA

15111325

FERMELE MURFATLAR S.A.

227

CONSTANTA

7471838

GRUP PETROL MARIN S.A.

228

CONSTANTA

11700581

H&HCOMPANYS.R.L.

229

CONSTANTA

18504019

IFN CREDIT EUXIN

230

CONSTANTA

14320595

ÎNTRETINERE SI REPARATII VAGOANE S A.

231

CONSTANTA

19022999

MARCK LEASING IFN SA

232

CONSTANTA

15799543

PASAGRIS & TRADE IMPEX SRL.

233

CONSTANTA

1869347

RICO S.R.L.

234

CONSTANTA

4475371

ROMTEXTILSA

235

CONSTANTA

20525722

SCORPIO BECCO GRUPPO SRL

236

CONSTANTA

9683195

SILOTRANS S.R.L.

237

CONSTANTA

16979151

SOCIETATE DE MICROFINANTARE TOMIS IFN

238

CONSTANTA

13330736

STERKPLAST S.R.L.

239

CONSTANTA

6740830

TORNADO SISTEMS S.R.L.

240

CONSTANTA

14707452

VADECO SRL.

241

COVASNA

6832268

“VALDEK IMPEX” S.R.L.

242

COVASNA

18602823

FONDUL DF GARAN 1 ARF SFANTU GHEORGHE-FILIALA FNGCIMM-IFN

243

COVASNA

18238162

SOCIETATEA DE FINANTARE RURALA LAM-IFN SA

244

DAMBOVITA

912465

LACTATE NATURA S.A.

245

DAMBOVITA

5488701

MANOIL-TRANSSR L.

246

DAMBOVITA

16667842

NEDALIMENT PROD SRL.

247

DAMBOVITA

5817553

ONCAS COM S.R.L.

248

DAMBOVITA

10497005

TERMICA S.A.

249

DOLJ

8928980

BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA I.F.N.

250

DOLJ

14172145

CONTINENTAL LEASING SRL.

251

DOLJ

18230347

FONDUL LOCAL DE GARANTARE CRAIOVA-FILIALA FNGCIMM IFN

252

DOLJ

14084362

GECOROM S.A.

253

DOLJ

6258980

GROSBI IMPEX S.R.L.

254

DOLJ

15022457

HELCO LEASING IFN S.A.

255

DOLJ

2315722

MAT S.A CRAIOVA

256

DOLJ

22139940

PARTENER IFN

257

DOLJ

7403230

REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV RA CRAIOVA

258

DOLJ

5724559

REISTEM GRUP S.R.L.

259

DOLJ

2336253

ROOUETTE ROMÂNIA SA

260

DOLJ

2322789

SERP1CO S.R.L

261

DOLJ

16252403

SUD OIL SRL

262

GALATI

10871486

APATERM S.A.

263

GALATI

11354240

CARUL CU SERE 95 S.R.L.

264

GALATI

11676351

COMBAVIPOR S.A.

265

GALATI

24421228

CQNVERT LEASING IFN

266

GALATI

14792121

COVCREDIT IFN

267

GALATI

4590990

ERGTERMROMS.A.

268

GALATI

22475833

ESTEUROCREDITIFN

269

GALATI

18136537

GRUP FINANCIAR IFN

270

GALATI

15887750

INTEROMEGA IFN

271

GALATI

1650044

INTFOR SA

272

GALATI

6882983

KROM INVEST IFN

273

GALATI

6514264

LEGATO SRL.

274

GALATI

1638431

MAZEPA S.R.L.

275

GALATI

1644450

MOBIMOD S.A.

276

GALATI

18924268

MOLDOVA CREDIT IFN

277

GALATI

14594167

POINT DISTRIBUTION GRUP S.R.L.

278

GALATI

1651384

PORT BAZINUL NOU S.A.

279

GALATI

2643282

STAER INTERNATIONAL S.A.

280

GALATI

24125664

SUPERCREDIT IFN

281

GALATI

23674982

TOTAL FINANCE IFN

282

GALATI

16316990

TRANS PEC LEASING IFN

283

GALATI

10890801

TRANSURB S.A.

284

GALATI

1637878

TREFO S.A.

285

GALATI

1625598

VILCEANAS .A.

286

GALATI

13828294

VIVA COMPANY S.R.L.

287

GIURGIU

12354400

AGER LEASING IFN SA.

288

GIURGIU

4899652

ANDANY TRADING S.R.L.

289

GIURGIU

2775917

GEMINISP S.R.L.

290

GIURGIU

13980410

OM A OFFICINA METALMECCANICA ANGELUCCI ROMÂNIA SRL

291

GIURGIU

14625034

SHIPYARD ATG GIURGIU SRL.

292

GIURGIU

7709175

TURIST SERVICE S.R.L.

293

GIURGIU

17325651

UCO TESĂTURA SRL.

294

GORJ

3774880

AVI INSTANT S.R.L.

295

GORJ

18575630

GRUPUL REPARATII INDUSTRIALE SI MONTAJ EXCAVATOARE X SRL.

296

GORJ

2157460

M.A.R.S.A.T. SA

297

GORJ

21520561

PIRELLI SC. ECO TECHNOLOGY RO S.R.L.


298

HARGHITA

12071773

APEMIN TUSNAD S- A.

299

HARGHITA

22200301

BAYER CONSTRUCT S.R.L.

300

HARGHITA

28S74691

BGAMICROCREDITIFN

301

HARGHITA

4466322

NORADASA

302

HARGHITA

515791

PRIMULACTS.A.

303

HARGHITA

1478016D

REGIO LEASING IFN

304

HARGHITA

6682608

VIADUCT S.R.L.

305

HUNEDOARA

2117946

COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI «INVEST S.A

306

HUNEDOARA

23092810

OMEGA TOP IFN

307

HUNEDOARA

6431991

QUASAR S.A.

308

HUNEDOARA

18014211

S.C. DE MICROFINANTARE AURORA IFN

309

HUNEDOARA

2117288

SARMISMOBS.A.

310

HUNEDOARA

28835451

SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE “ELECTROCENTRALE PAROSENI”SA

311

IALOMITA

2084342

COMBIAL S.A.

312

IALOMITA

2071490

CONSTRIF SA

313

IALOMITA

17111615

KLEVEK FACTORY S.R.L.

314

IALOMITA

5737047

OYLCOMPANY S.R.L.

315

IALOMITA

2072860

TRANSMIM SRL.

316

IALOMITA

2083347

ULTEX S.A.

317

IASI

1977241

ADIMET SA.

318

IASI

18907763

ARVIAGRO S.R.L.

319

IASI

1965018

ASAM SA

320

IASI

8885439

CASA AUTO S.R.L.

321

IASI

10970838

CNUD-EFCO ROMÂNIA S.R.L.

322

IASI

10543381

ECOLAB S RL

323

IASI

14145133

ERNA SERVICE & TRADE S.R.L.

324

IASI

13900640

EUROCONSTRUCT GROUP S.R.L.

325

IASI

22476960

EUROVINO INTERNATIONAL S.R.L.

326

IASI

13363210

HERMES TOP S.R.L.

327

IASI

13974656

IFN INTERNATIONAL LEASING IASI

328

IASI

8018909

INTERNATIONAL LEASING-INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA

329

IASI

1977551

IULIUS GROUP SRL

330

IASI

10175867

NESS ROMÂNIA S.R.L.

331

IASI

14733125

OTED GRUP S.A.

332

IASI

22476B20

PALAS 1 SRL.

333

IASI

16764233

SOCIETATEA DE INVESTITII MOLDOVA I.F.N.

334

IASI

5029644

TESS CONEX S.A.

335

IASI

17134643

TOTAL CAR LEASING I.F.N.

336

IASI

3421870

VEGA S.R.L.

337

ILFOV

18180770

A&D PHARMA HOLDINGS SRL.

338

ILFOV

16804060

ADY COMIMPEX GROUP 2004 S.R.L

339

ILFOV

13101341

ALAS ROMÂNIA S.R.L,

340

ILFOV

14111068

AROBA IMOBILIARE S.R.L.

341

ILFOV

28110020

AVANTI PAN PROD S.R.L.

342

ILFOV

6641101

AVITECH CO. S.R.L

343

ILFOV

21267001

AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.

344

ILFOV

13746640

B& A CONSTRUCTII S.R.L

345

ILFOV

21814133

BAHAMA FRUCT S.R.L

346

ILFOV

11310678

BATUL MICRO IMPEX S.R.L.

347

ILFOV

3968479

BERGERATMONNOYEUR SRL.

348

ILFOV

23736910

BRAINSTORMING GRUP SRL.

349

ILFOV

24860215

CANDUR IMPEX SRL

350

ILFOV

6844688

CARPATI MODERN FURNITURA S.R.L.

351

ILFOV

18861925

CASE UTILAJE CONSTRUCTII S.R.L.

352

ILFOV

21818887

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SP.Z.O O-SUCURSALA ROMÂNIA IFN

353

ILFOV

1358040

COMAGRIND S.R.L

354

ILFOV

18288039

CREATIV IMOBILIARE S.R.L.

355

ILFOV

16728192

CREATIV INVEST GRUP SRL.

356

ILFOV

17940176

CROWN CONSTRUCTIONS S.R.L.

357

ILFOV

18069721

DANUBIU ENTERPRISES S RL.

358

ILFOV

23241059

DIONISOS FRUCT S.R.L.

359

ILFOV

8573119

DOHLER ROMÂNIA S.R.L.

360

ILFOV

11267586

OOKA ROMÂNIA TEHNICA COFRAJELOR S.R.L.

361

ILFOV

17043219

ENEL ROMÂNIA S.R.L.

362

ILFOV

13160119

ENERIA S.R.L

363

ILFOV

17684760

EURO GRUP DG TRANSPORT S.R.L.

364

ILFOV

13847393

EURO MGA PRODUCT S.R.L.

365

ILFOV

18725141

EUROBODY S.R.L.

366

ILFOV

10019507

EUROPAP1ER ROMÂNIA S.R.L.

367

ILFOV

6640645

FLIPPER COMIMPEX S.R.L

368

ILFOV

12586680

FONOMAT S.R.L.

369

ILFOV

10172526

FRANKE ROMÂNIA S.R.L,

370

ILFOV

19166340

GENERAL CREDIT IFN

371

ILFOV

18265434

IBIZA SOL S.R.L.

372

ILFOV

448269

IFMA S.A.

373

ILFOV

16668945

1MOB LUX CONSTRUCT S.R.L.

374

ILFOV

15575996

MOBILIAR LEASING INVEST IFN

375

ILFOV

1553483

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S- A.

376

ILFOV

1593356

INTEGRA IMPORT EXPORT SRL.

377

ILFOV

13313905

INTRACOM CONSTRUCT S.A.

378

ILFOV

19706741

KIKA MOBILIER S.R.L.

379

ILFOV

14525469

KREIS CONSTRUCT S.R.L.

380

ILFOV

16601864

LAUREN FINANCE IFN

381

ILFOV

16303477

LUCENA CONSTRUCT SRL.

382

ILFOV

14384700

MANOLO COMIMPEX S.R.L.

383

ILFOV

7945206

Ml RPA IMPORT EXPORT S.R.L.

384

ILFOV

6549637

METAL WORK INDUSTRY S.R.L.

385

ILFOV

6454367

MULTIGALAXY SRL

386

ILFOV

9730491

NEST-C.M COM S.R.L

387

ILFOV

6844670

OVO DESIGN SA

388

ILFOV

8329166

PARMALAT ROMÂNIA S.A.

389

ILFOV

24688846

PIRUZECOM S.R.L.

390

ILFOV

12289345

PROBERCOMS RL.

391

ILFOV

11668600

PROFINE ROMÂNIA S.R.L.

392

ILFOV

21082194

PUMA SPORTS ROMÂNIA S R.L.

393

ILFOV

18120328

RED SEA S. SHIKUN & BINUI REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L

394

ILFOV

6646761

ROLLITPRQDIMPEX S.R.L

395

ILFOV

6927694

ROMIB SA

396

ILFOV

482384

ROMVAC COMP AN Y S.A.

397

ILFOV

5602996

SANO ROMÂNIA SRL

398

ILFOV

17992167

SCANIA CREDIT ROMÂNIA IFN


399

ILFOV

17879754

SMITH INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL.

400

ILFOV

445955

SPICUL SA

401

ILFOV

2370B759

STAR SOFT INTERNATIONAL S.R.L.

402

ILFOV

14344918

STINOMA S.R.L.

403

ILFOV

2175980

SUINPROD SA

404

ILFOV

17051700

SWAN PROPERTY S R1.

405

ILFOV

10376216

TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.

406

ILFOV

26334039

TOTAL SOFT SA

407

ILFOV

630B7S2

UNITED PRODIMPEX S.A.

408

LFOV

11185524

VITAL BLUEAQUA SA