MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 909/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 909         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 decembrie 201

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.594 din 14 decembrie 2011 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii asistentei sociale, în ansamblul său, precum si, în special, ale art. 14, art. 31 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 60 alin. (1) si art. 81 alin. (1)-(3) din lege

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.227. - Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 772/2011 privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective în anul 2011, precum si a numărului de salariati ce urmează să fie disponibilizati si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.111.- Ordin al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Normelor de restituire de către cadrele militare din Ministerul Apărării Nationale a cheltuielilor de întretinere si de instruire pe timpul scolarizării

 

2.985. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

24/110. - Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 28/17/2011 pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.594

din 14 decembrie 2011

referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii asistentei sociale, în ansamblul său, precum si, în special, ale art. 14, art. 31 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 60 alin. (1) si art. 81 alin. (1)-(3) din lege

 

Cu Adresa nr. 51/5.517 din 24 noiembrie 2011, secretarul general al Camerei Deputatilor a transmis Curtii Constitutionale sesizarea referitoare la neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii asistentei sociale, formulată de un număr de 84 de deputati apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat si de 59 de deputati apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal. Această sesizare a fost semnată de către următorii deputati: Cristian Mihai Adomnitei, Marin Almăjanu, Teodor Atanasiu, Vasile Berci, Dan Bordeianu, Bot Octavian, Viorel-Vasile Buda, Daniel-Stamate Budurescu, Cristian Buican, Mihăită Calimente, Mircea Vasile Cazan, Mariana Câmpeanu, Daniel Chitoiu, Tudor- Alexandru Chiuariu, Liviu-Bogdan Ciucă, Horia Cristian, Ciprian Minodor Dobre, Paul Victor Dobre, Mihai- Aurel Dontu, Gheorghe Dragomir, George Ionut Dumitrică, Relu Fenechiu, Damian Florea, Gheorghe Gabor, Gratiela Leocadia Gavrilescu, Andrei Dominic Gerea, Alina-Stefania Gorghiu, Titi Holban, Pavel Horj, Mircea Irimescu, Nicolae Jolta, Mihai Lupu, Dan-Stefan Motreanu, Gheorghe-Eugen Nicolăescu, Ludovic Orban, Viorel Palască, Ionel Palăr, Cornel Pieptea, Gabriel Plăiasu, Cristina- Ancuta Pocora, Virgil Pop, Octavian-Marius Popa, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, Călin Potor, Ana Adriana Săftoiu, Nini Săpunaru, Adrian George Scutaru, Ionut-Marian Stroe, Radu Stroe, Gigel-Sorinel Stirbu, Gheorghe-Mirel Talos, Adriana Diana Tusa, Radu Bogdan Tîmpău, Ioan Tintean, Florin Turcanu, Horea-Dorin Uioreanu, Lucia- Ana Varga, Mihai Alexandru Voicu, Gheorghe Ana, Gheorghe Antochi, Nicolae Bănicioiu, Eugen Bejinariu, Vasile Bleotu, Dumitru Boabes, Matei Radu Brătianu, Doina Burcău, Ion Burnei, Ion Călin, Dumitru Chirită, Cindrea Ioan, Gheorghe Ciocan, Eugeniu Radu Coclici, Dorel Covaci, Victor Cristea, Ioan Damian, Andrei Dolineaschi, Mircea-Gheorghe Drăghici, Sonia-Maria Drăghici, Cristian-Sorin Dumitrescu, Ion Dumitru, Mircea Dusa, Marian Ghiveciu, Vasile Ghiorghe Gliga, Horia Grama, Viorel Hrebenciuc, Iulian lancu, Iordache Florin, Cornel Itu, Florina Ruxandra Jipa, Ciprian-Florin Luca, Silvestru-Mircea Lup, Costică Macaleti, Iulian Claudiu Manda, Antonella Marinescu, Eduard-Stelian Martin, Manuela Mitrea, Vasile Mocanu, Ion Mocioalcă, Carmen Ileana Moldovan, Emil Radu Moldovan, Rodica Nassar, Adrian Năstase, Marian Neacsu, Cătălin-Ioan Nechifor, Robert Sorin Negoită, Dan Nica, Nicolae-Ciprian Nica, Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz, Laurentiu Nistor, Constantin Nită, Iuliu Nosa, Tudor Pantîru, Florin-Costin Pâslaru, Petre Petrescu, Victor-Viorel Ponta, Georgian Pop, Vasile Popeangă, Dan-Mircea Popescu, Neculai Rătoi, Cornel-Cristian Resmerită, Cristian Rizea, Sorin Ioan Roman, Lucretia Rosea, Victor Socaciu, Adrian Solomon, Ioan Stan, Ion Stan, Nicolae Stan, Anghel Stanciu, Sorin Constantin Stragea, Viorel Stefan, Florin-Cristian Tătaru, Horia Teodorescu, Angel Tîlvăr, Mihai Tudose, Aurelia Vasile, Radu Costin Vasilică, Gabriel Petru Vlase, Aurel Vlădoiu, Mădălin-Stefan Voicu si Valeriu Stefan Zgonea.

Sesizarea a fost formulată în temeiul art. 146 lit. a) din Constitutie si al art. 11 alin. (1) lit. A si art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii

Constitutionale, a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 6.447 din 24 noiembrie 2011 si constituie obiectul Dosarului nr. 1.399A/2011.

În motivarea obiectiei de neconstitutionalitate se arată că legea criticată consacră, pe de o parte, o renuntare voluntară a statului la responsabilitătile sale în privinta asigurării bunăstării cetătenilor, iar, pe de altă parte, un transfer al acestor responsabilităti exclusiv la nivelul cetăteanului si al familiei sale. O atare viziune goleste de continut prevederile constitutionale referitoare la statul social si la dreptul la măsuri de asistentă socială.

Se sustine că întreaga lege este redactată în mod deficitar, cuprinzând numeroase articole subiective, generice si imprecise. În acest sens sunt mentionate cu titlu exemplificativ sintagmele “ajutor semnificativ”, “venituri reduse” sau “contributii modice”, cuprinse în art. 31 alin. (1), art. 56 alin. (1) si art. 60 alin. (1) din lege. În continuare se arată că indicatorul social de referintă prevăzut la art. 14 din lege este stabilit în mod arbitrar în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă; prin urmare, textul criticat este neconstitutional, întrucât nu defineste acest indicator în raport cu situatia socială si în legătură cu un indicator social.

Mai mult, plafonarea cuantumului cumulat al beneficiilor sociale prevăzută de art. 14 alin. (5) din lege este neconstitutională în lipsa prevederii valorii coeficientului prin care se operează plafonarea. De asemenea, în optica autorilor obiectiei de neconstitutionalitate, art. 50 alin. (2) din lege prevede elaborarea unui plan individualizat de îngrijire si asistentă în functie de criterii subiective si insuficient elaborate, ceea ce încalcă principiul accesibilitătii legii.

Se sustine că art. 14 din lege încalcă principiul egalitătii în drepturi, întrucât conditionează stabilirea indicatorului social de referintă în functie de tipul de familie, în conditiile în care Constitutia nu prevede nicio distinctie în functie de acest criteriu. Se mai apreciază că, în acest fel, legiuitorul a lăsat la arbitrarul institutiilor publice atât definirea sintagmei “tip de familie”, cât si acordarea beneficiilor sociale în functie de acest criteriu neconstitutional.

Autorii obiectiei consideră, de asemenea, că dispozitiile art. 81 din lege încalcă art. 50 din Constitutie, întrucât prevăd o discriminare a persoanelor cu handicap în functie de veniturile realizate. Or, nu există nicio legătură între veniturile realizate de persoanele cu handicap si compensarea socială a handicapului. Mai mult, legea trebuie să asigure această compensare a handicapului indiferent dacă persoana aflată în ipoteza normei îsi va exercita sau nu dreptul de a apela la protectia statului.

În concluzie, se arată dacă întreaga lege este neconstitutională, întrucât consacră o restrângere a drepturilor fundamentale ce nu poate fi justificată prin prisma art. 53 din Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a comunica punctul lor de vedere.


Presedintele Senatului a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 1832 din 12 decembrie 2011, punctul său de vedere, în care se arată că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Consideră că legea dedusă controlului de constitutionalitate răspunde cerintelor constitutionale referitoare la concentrarea resurselor economice către categoriile sociale cele mai defavorizate. Statul nu mai este un “spectator”, al cărui rol se limitează la distribuirea resurselor economice în scopul compensării nevoilor persoanelor/familiilor defavorizate, ci se transformă într-unui responsabil în crearea de oportunităti adecvate persoanei sau, după caz, familiei, serviciile sociale primând fată de beneficiile sociale.

Legea asistentei sociale se constituie într-un act normativ ce răspunde nevoilor diferitelor categorii sociale care beneficiază de protectie socială, creând oportunităti egale pentru fiecare dintre acestea, adecvate însă situatiei fiecărei persoane sau familii, după caz.

Legea nu încalcă jurisprudenta Curtii Constitutionale si nici standardele Curtii Europene a Drepturilor Omului privind predictibilitatea si accesibilitatea legii, deoarece este redactată în acord cu dispozitiile art. 74 alin. (4) din Constitutie coroborate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, acoperind vidul legislativ din acest domeniu complex prin sistematizarea si unificarea legislatiei existente din domeniul asistentei sociale într-un singur act normativ.

Presedintele Camerei Deputatilor a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 51/5.725 din 29 noiembrie 2011, punctul său de vedere, în care se arată că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, cu valoare de principiu, se arată că dimensiunea socială a statului este influentată de conditiile sociale si economice existente, statul social nefiind o notiune abstractă.

În privinta criticilor de neconstitutionalitate care vizează indicatorii sociali, se sustine că bugetul de stat este cel ce determină valoarea acestora, buget construit având în vedere conditiile de criză economică si financiară prin care trece România.

În ceea ce priveste pretinsa neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 si art. 81 din lege, se arată, pe de o parte, că institutiile publice sunt cele care trebuie să stabilească în mod concret beneficiile sociale de care trebuie să beneficieze familiile aflate în ipoteza legii criticate, iar, pe de altă parte, că acestea respectă exigentele prevăzute de art. 50 din Constitutie.

Guvernul a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 5/6.837/E.B. din 5 decembrie 2011, punctul său de vedere, în care se arată că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Se arată că legea criticată creează cadrul general care să asigure garantarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor beneficiari ai măsurilor de asistentă socială si impune reguli obiective si reale, astfel încât legislatia specială să reglementeze aspectele de detaliu, concrete, adaptate fiecărui beneficiu si serviciu social.

Textul art. 14 din lege, criticat pentru modalitate în care stabileste că se vor calcula beneficiile sociale, se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normelor legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, astfel încât nu este întemeiată critica cu privire la încălcarea dispozitiilor art. 16 din Constitutie.

Cât priveste discriminarea persoanelor cu dizabilităti în functie de nivelul veniturilor, Guvernul reiterează faptul că legea criticată prin prezenta obiectie de neconstitutionalitate nu stabileste în concret modalitatea de acordare a beneficiilor si serviciilor sociale, ci reglementează doar cadrul general de desfăsurare a asistentei sociale acordate acestor persoane.

CURTEA,

examinând obiectia de neconstitutionalitate, punctele de vedere ale presedintelui Senatului, presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dovezile depuse, dispozitiile legii criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 1, 10, 15,16 si 18 din Legea nr. 47/1992, să se pronunte asupra constitutionalitătii prevederilor legale criticate.

Obiectul controlului de constitutionalitate, astfel cum rezultă din sesizarea formulată, îl constituie dispozitiile Legii asistentei sociale. În realitate, din motivarea sesizării reiese, în mod univoc, că autorii obiectiei de neconstitutionalitate critică în special art. 14, art. 31 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 60 alin. (1) si art. 81 alin. (1)-(3) din Legea asistentei sociale, precum si legea în ansamblul său, dispozitii cu privire la care Curtea urmează a se pronunta prin prezenta decizie. Textele de lege criticate în mod punctual au următorul cuprins:

- Art. 14: “(1) Nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistentă socială se stabilesc în raport cu indicatorul social de referintă, prin aplicarea unui indice social de insertie.

(2) Indicatorul social de referintă (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistentă socială, suportate din bugetul de stat, acordate atât în vederea asigurării protectiei persoanelor în cadrul sistemului de asistentă socială, cât si în vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistentă socială, pentru a se încadra în muncă.

(3) Valoarea indicatorului social de referintă este cea prevăzută de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Indicele social de insertie (ISI) este coeficientul de multiplicare aplicabil indicatorului social de referintă si se stabileste în raport cu tipul de familie, precum si cu scopul beneficiului de asistentă socială.

(5) Nivelul beneficiilor de asistentă socială cumulate de o persoană singură sau, după caz, de o familie nu poate depăsi un coeficient raportat la valoarea indicatorului social de referintă. Coeficientul se stabileste anual prin hotărâre a Guvernului, în functie de tipul familiei si al beneficiilor de asistentă socială la care aceasta sau membrii acesteia, respectiv persoana singură au dreptul.”;

- Art. 31 alin. (1): “(1) Serviciile de îngrijire personală se adresează persoanelor dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei functionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitătile uzuale ale vietii de zi cu zi.”;

- Art. 56 alin. (1): “(1) Principalele categorii de servicii sociale având drept scop exclusiv prevenirea si combaterea sărăciei si riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor si familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum si persoanelor private de libertate.”;

- Art. 60 alin. (1): “(1) Pentru persoanele care trăiesc în stradă serviciile sociale se acordă gratuit sau, după caz, contra unei contributii modice din partea beneficiarului.”;

- Art. 81 alin. (1)-(3): “(1) Persoanele cu dizabilităti, în functie de nivelul deficientei, gradul de afectare a functiilor si a structurilor organismului, factorii de mediu si personali, incapacitatea manifestată se încadrează în grade de dizabilitate, reglementate prin legile speciale.

(2) în functie de gradul de dizabilitate, precum si, după caz, de dificultătile familiale si socioeconomice, persoanele cu dizabilităti beneficiază de alocatii, indemnizatii si facilităti, precum si de alte forme de sprijin financiar si în natură.


(3) Persoanele cu dizabilităti beneficiază de o alocatie lunară în scopul sustinerii necesitătilor zilnice de viată, precum si de o indemnizatie de îngrijire în vederea asigurării îngrijirii personale, acordate în functie de gradul de dizabilitate si în conditiile stabilite prin legile speciale.”

Dispozitiile constitutionale pretins încălcate sunt cele ale art. 1 alin. (3) si (5) privind caracterul de stat social al României, respectiv principiul respectării Constitutiei si a suprematiei sale, ale art. 16 privind principiul egalitătii în drepturi, ale art. 47 privind nivelul de trai, ale art. 50 privind protectia persoanelor cu handicap si ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Se mai sustine si încălcarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităti, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006 si ratificată prin Legeanr. 221/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2010.

Înainte de a proceda la analiza obiectiei de neconstitutionalitate, Curtea urmează să constate dacă sesizarea formulată îndeplineste conditiile prevăzute de art. 146 lit. a) din Constitutie sub aspectul titularilor dreptului de sesizare, întrucât aceasta, astfel cum rezultă din listele anexate sesizării de neconstitutionalitate, a fost semnată de un număr de 143 de deputati.

Examinând obiectia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

I. Critica de neconstitutionalitate care vizează pretinsa renuntare a statului la politica de asistentă socială este neîntemeiată pentru motivele ce vor fi arătate în cele ce urmează.

Statul social reprezintă rezultatul confruntării principiilor care stau la baza statului de drept clasic, neinterventionist cu cele care fundamentează ideea de justitie socială si pune în centrul preocupărilor sale valorile sociale, aspect care este de natură a conferi cetăteanului sentimentul demnitătii, prevenind, în acelasi timp, excluderea sau marginalizarea socială a acestuia. În continuare, Curtea observă că menirea statului social este de a asigura atât bunăstarea economică si socială a cetătenilor, cât si coeziunea socială, fără a nega însă dreptul autoritătilor publice de a stabili conditiile concrete ale realizării acestui deziderat. Prin urmare, notiunea de “stat social” poate fi definită ca fiind acel complex de măsuri ce vizează atât politica economică, cât si cea socială si care pune în prim-plan prevederile sociale de natură economică ce au consecinte pozitive asupra statutului social al cetătenilor.

Având în vedere cele de mai sus rezultă că statul social presupune un anumit grad de interventie etatică în abordarea diferitelor domenii cu caracter social existente la nivelul politicii sociale a statului. Stabilirea gradului de interventie a statului în sfera drepturilor cu caracter social, precum si a formelor concrete de interventie, adecvate fiecărei etape de dezvoltare a acestuia, este o prerogativă exclusivă a Parlamentului, care poate opta fie pentru o interventie masivă neconditionată a statului în domeniul social (model social-democrat), fie pentru interventia subsidiară a acestuia, locul primordial revenind familiei, comunitătii, bisericii sau sindicatelor (model conservator-corporatist), fie pentru o interventie minimă, situatie în care este încurajată dezvoltarea economică în scopul rezolvării problemelor sociale (model liberal).

Alegând unul dintre cele trei modele mai sus enuntate, statul are îndatorirea să creeze conditiile necesare pentru realizarea unei securităti sociale optime pentru cetătenii săi, dar nu înseamnă că acesta trebuie să creeze si să întretină singur tot sistemul. Resursele statului singure nu ajung să facă fată acestor sarcini, mai ales în situatii de criză economică profundă, astfel încât trebuie constientizat faptul că nu numai statul, ci si comunitatea si indivizii au răspunderi reciproce, obligatii corelative în acest domeniu.

Din cele de mai sus rezultă cu evidentă faptul că statul, în cursul existentei sale, poate opta pentru diverse modele de securitate socială, de la o interventie minimală la una maximală; important este ca statul să nu renunte la functia sa socială. Obligatia constitutională impusă prin art. 1 alin. (3) este aceea de a interveni în favoarea cetăteanului, deci acest text constitutional obligă la o atitudine pozitivă, la o actiune din partea statului. Însă gradul de intensitate a acestor măsuri cu caracter interventionist poate diferi în functie de viziunea politică si de conditiile economice ale statului de la un anumit moment dat. A nega posibilitatea statului, respectiv a organului său legislativ de a-si modifica în această privintă conceptia ar însemna negarea evolutiei sau negarea adaptării societătii la situatia de fapt existentă.

Impunerea modelului conservator-corporatist prin legea criticată echivalează cu consacrarea principiului subsidiaritătii în domeniul asistentei sociale, respectiv statul dublează actiunea comunitătii, familiei si, în ultimă instantă, a cetăteanului. Dar interventia statului este încă puternică din moment ce asigură beneficii de asistentă socială pentru prevenirea si combaterea sărăciei si riscului de excluziune socială, pentru sustinerea copilului si familiei, pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale sau pentru situatii deosebite [art. 9 alin. (1) din lege], precum si servicii de natură socială [spre exemplu, servicii de asistentă si suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/ reabilitare, de insertie/reinsertie socială - a se vedea în acest sens art. 30 alin. (1) din legea criticată]. Mai mult, existenta unei constructii institutionale a sistemului national de asistentă social atât la nivel central, cât si la cel local, dublată de existenta unor proceduri precise si detaliate pentru obtinerea beneficiilor sau serviciilor de asistentă socială, denotă interesul statului în domeniul asistentei sociale.

Prin urmare, asistenta socială fiind un palier al politicii sociale a statului este parte integrantă a conceptului de stat social, iar statul în acest domeniu îsi poate varia intensitatea interventiei fără a afecta art. 1 alin. (3) din Constitutie. Doar diminuarea foarte puternică a acestei interventii sau renuntarea la aceasta ar duce la încălcarea conceptului constitutional mentionat, ceea ce, astfel cum s-a arătat, nu este cazul în raport cu legea criticată.

Mai mult, Curtea observă că prin Decizia nr. 149 din 8 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 10 august 2001, a arătat că “statul social” reclamă, printre altele, obligatia statului privind asigurarea unui trai decent pentru toate categoriile sociale. Desigur, nivelul de trai decent este un concept relativ, care în privinta persoanelor ce se confruntă cu problema sărăciei înseamnă mentinerea în favoarea acestora de către stat a unui nivel de trai minimal. Acest aspect este întru totul respectat de legea criticată, mai ales avându-se în vedere dispozitiile art. 54 alin. (1) din lege, unde se prevede, în mod expres, că “Persoanele singure si familiile care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal au dreptul la beneficii de asistentă socială si servicii sociale, acordate în functie de nevoile identificate ale fiecărei persoane sau familii”.

În consecintă, nu se poate retine critica autorilor obiectiei de neconstitutionalitate cu privire la încălcarea art. 1 alin. (3) si art. 47 alin. (2) din Constitutie, misiunea socială a statului consacrată de art. 1 alin. (3) din Constitutie nefiind afectată.

II. O altă critică de neconstitutionalitate vizează lipsa de accesibilitate si previzibilitate a dispozitiilor legale criticate, modul deficitar de redactare, generalitatea si imprecizia textelor legale.


Analizând dispozitiile legale criticate, Curtea observă că legea reglementează cadrul general de organizare, functionare si finantare a sistemului national de asistentă socială. Reglementarea în ansamblul său constituie o lege-cadru, care cuprinde norme cu caracter general referitoare la definirea si clasificarea beneficiilor de asistentă socială si a serviciilor sociale, la măsurile integrate de asistentă socială, constructia institutională a sistemului national de asistentă socială, precum si la finantarea asistentei sociale.

Legea enuntă principiile generale pe care se întemeiază sistemul de asistentă socială, si anume solidaritatea socială, subsidiaritatea, universalitatea, respectarea demnitătii umane, abordarea individuală, parteneriatul, transparenta, nediscriminarea, egalitatea de sanse, confidentialitatea si altele.

Curtea apreciază ca fiind neîntemeiată critica de neconstitutionalitate ce priveste plafonarea cuantumului cumulat al beneficiilor sociale prevăzută de art. 14 alin. (5) din lege. Desi textul de lege prezintă anumite probleme sub aspectul claritătii, continutul său normativ este univoc, prevăzând că nivelul beneficiilor de asistentă socială cumulate de o persoană singură sau, după caz, de o familie nu poate depăsi o anumită valoare a indicelui social de insertie (ISI) aplicat indicatorului social de referintă (ISR), valoare ce este stabilită anual prin hotărâre a Guvernului în functie de tipul familiei si al beneficiilor de asistentă socială la care aceasta sau membrii acesteia, respectiv persoana singură au dreptul. Ratiunea unei asemenea limitări a valorilor beneficiilor de asistentă social este prevăzută chiar în art. 2 alin. (1) din lege, care stabileste că sistemul national de asistentă socială reprezintă ansamblul de institutii, măsuri si actiuni prin care statul intervine pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitătilor. Or, aceste măsuri au ca finalitate evitarea unor asemenea situatii sociale extreme si nu acordarea unor beneficii care să mentină din inertie persoana asistată în pasivitate; persoana care este asistată social nu trebuie încurajată să rămână, ci, din contră, trebuie încurajată să iasă din această situatie. Neplafonarea cuantumului beneficiilor sociale ar avea drept rezultat încurajarea persoanelor de a depinde de beneficiile de asistentă socială pe care le acordă statul.

Este optiunea exclusivă a statului ca, în functie de scopul urmărit si tinând cont si de realitătile economice sau sociale existente, să stabilească o anumită valoare maximală a indicelui social de insertie, singura conditionare, din perspectiva art. 1 alin. (3) si art. 47 alin. (2) din Constitutie, fiind ca prin valoarea sa acest indice să nu fie unul derizoriu si astfel să golească de continut beneficiile de asistentă socială pe care statul trebuie să le acorde.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 31 alin. (1) din lege, critica autorilor sesizării vizează notiunea, insuficient determinată, de “ajutor semnificativ”. Potrivit dispozitiilor criticate, serviciile de îngrijire personală se adresează persoanelor dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei functionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită un ajutor semnificativ în scopul realizării activitătilor cotidiene.

Analizând reglementarea criticată, Curtea retine că prin ipoteza normei se circumscrie sfera persoanelor beneficiare ale serviciilor de îngrijire personală, si anume acele persoane care din cauza pierderii autonomiei fizice, psihice sau mintale sunt dependente de un ajutor extern pentru realizarea activitătilor de zi cu zi. Starea de dependentă a persoanei reprezintă o consecintă a bolii, traumei sau dizabilitătii si necesită interventia unei alte persoane care să îi acorde sprijin în îndeplinirea activitătilor uzuale ale vietii zilnice. Aceste activităti sunt enumerate în cadrul art. 32 din lege si vizează activităti de bază precum asigurarea igienei corporale, îmbrăcare si dezbrăcare, hrănire si hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer si mobilizare, deplasare în interior sau comunicare, precum si activităti instrumentale ale vietii zilnice, în principal prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităti de menaj si spălătorie, facilitatea deplasării în exterior si însotire, activităti de administrare si gestionare a bunurilor, acompaniere si socializare.

Asa fiind, Curtea constată că legea oferă suficiente date menite să determine gradul de dependentă al persoanei aflate în dificultate si implicit să determine gradul de necesitate al ajutorului acordat pentru îndeplinirea serviciilor de îngrijire personală. Prin urmare, legea pune la dispozitia destinatarilor săi informatii suficiente în functie de care acestia pot determina aplicabilitatea sintagmei “ajutor semnificativ”, sub acest aspect normele legale respectând conditiile de accesibilitate si predictibilitate.

Cu privire la dispozitiile art. 56 din lege, critica autorilor sesizării vizează sintagma “venituri reduse”, care, în opinia acestora, prin modul deficitar de redactare, este imprecisă, arbitrară si inadecvată. În plus, notiunea nu apare printre termenii si expresiile definiti la art. 6 din lege.

Dispozitiile art. 56 reglementează sfera persoanelor beneficiare ale serviciilor sociale care au drept scop prevenirea si combaterea sărăciei si a riscului de excluziune socială, si anume persoanele si familiile fără venituri sau cu venituri reduse, persoanele fără adăpost, victimele traficului de persoane, precum si persoanele private de libertate. Principala formă de sprijin pentru prevenirea si combaterea sărăciei si riscului de excluziune socială este, potrivit dispozitiilor art. 55 alin. (3) din lege, venitul minim de insertie acordat din bugetul de stat în scopul garantării unui venit minim fiecărei persoane din România. Venitul minim este constituit din mijloacele financiare minime necesare traiului zilnic, persoanele care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal având dreptul la beneficii de asistentă socială si servicii sociale, acordate în functie de nevoile identificate ale fiecărei persoane. Potrivit prevederilor art. 54 alin. (2) din lege, nivelul de trai minimal reprezintă limita exprimată în lei care asigură nevoile de bază cum ar fi hrana, îmbrăcămintea, igiena personală, mentinerea si salubrizarea locuintei. Nivelul de trai minimal se calculează în raport cu pragul sărăciei, conform metodologiei utilizate la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Asa fiind, se observă că beneficiile de asistentă socială destinate prevenirii si combaterii sărăciei si riscului de excluziune socială se acordă persoanelor fără venituri sau cu venituri sub nivelul de trai minimal. Sintagma “persoane cu venituri reduse” se referă la acele persoane care necesită suplimentarea veniturilor sau mijloacelor financiare până la nivelul necesar traiului zilnic, respectiv până la suma de bani menită să acopere cheltuielile determinate de satisfacerea nevoilor de bază.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 60 alin. (1) din lege, potrivit cărora pentru persoanele care trăiesc în stradă, serviciile sociale se acordă gratuit sau, după caz, contra unei contributii modice din partea beneficiarului, critica vizează sintagma “contributii modice”, care, în opinia autorilor, este imposibil de aplicat, fiind dificil de apreciat nivelul de la care contributia devine modică. De asemenea, autorii subliniază contradictia dintre persoana apartinând unui grup vulnerabil, care trăieste în stradă, si impunerea unor obligatii pecuniare în sarcina acesteia.

Analizând criticile formulate, Curtea observă că si în această ipoteză legea oferă suficiente date cu ajutorul cărora se poate determina aplicabilitatea dispozitiilor legale. Principalele argumente sunt cele expuse în prealabil referitoare la nivelul de trai minimal, beneficiile de asistentă socială destinate prevenirii si combaterii sărăciei si riscului de excluziune socială acordându-se persoanelor fără venituri sau cu venituri sub nivelul de trai minimal. Principala formă de asistentă socială adresată persoanelor fără adăpost o constituie, potrivit dispozitiilor art. 58 din lege, asigurarea de găzduire pe perioadă determinată, autoritătile publice locale având responsabilitatea înfiintării, organizării si administrării serviciilor sociale pentru aceste persoane. Mai mult, în ceea ce priveste copiii străzii, persoanele vârstnice si persoanele cu dizabilităti, autoritătile au obligatia înfiintării pe raza lor teritorială a serviciilor sociale adecvate si adaptate nevoilor acestora. În functie de categoria în care se încadrează persoana aflată în dificultate sau de nivelul veniturilor obtinute de aceasta, serviciul social se acordă gratuit sau contra unei contributii modice. Or, apare cu evidentă grija legiuitorului de a garanta un venit minim care să asigure mijloacele financiare necesare traiului zilnic, contributia beneficiarului serviciului social neputând afecta realizarea celorlalte nevoi fundamentale ale individului.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 50 alin. (2) din lege, critica de neconstitutionalitate vizează modalitatea de elaborare a planului individualizat de îngrijire si asistentă care, în opinia autorilor obiectiei, se realizează în functie de criterii subiective si insuficient elaborate, ceea ce este de natură a încălca principiul accesibilitătii legii. Se apreciază că aspectele referitoare la motivatia persoanei de a solicita statului asistentă si îngrijire, consecintele negative asupra persoanei în cazul neacordării serviciilor sociale necesare, perceptia proprie privind capacitatea functională, performantele si resursele sau cele referitoare la existenta serviciilor sociale în comunitate restrâng drepturile garantate ale persoanei, întrucât reprezintă criterii subiective pentru efectuarea evaluării complexe.

Examinând criticile formulate, Curtea retine că dispozitiile art. 50 alin. (2) stabilesc criteriile prin care se realizează procesul de evaluare complexă care stă la baza elaborării planului individualizat de îngrijire si asistentă. Acest plan este elaborat de o echipă multidisciplinară cu participarea beneficiarului sau a reprezentantului său legal, si cuprinde măsurile de protectie socială specială, serviciile de îngrijire personală si drepturile la beneficii de asistentă socială sau alte prestatii de asigurări sociale, după caz, în scopul aplicării eficiente a acestora.

Dispozitiile legii asistentei sociale reglementează, pe de o parte, responsabilitatea statului în ceea ce priveste crearea de oportunităti egale cetătenilor săi si de acordare de beneficii si servicii sociale adecvate situatiei persoanei sau familiei, si, pe de altă parte, responsabilitatea individului sau a familiei privind dezvoltarea capacitătii de integrare socială si de solutionare a situatiilor de dificultate. Asa fiind, măsurile de asistentă socială sunt evaluate din punctul de vedere al eficacitătii si eficientei lor pentru a fi permanent adaptate si ajustate la nevoile reale ale beneficiarilor, acordându-se astfel încât să prevină si să limiteze orice formă de dependentă fată de ajutorul acordat de stat sau de comunitate, contribuind la insertia pe piata muncii a beneficiarilor.

Prin urmare, reglementarea unor criterii care corespund nevoilor personale ale fiecărui individ sau ale fiecărei familii, criterii care au drept scop evaluarea stării personale de vulnerabilitate, tin de esenta domeniului supus reglementării. Apare cu evidentă că în viata de zi cu zi, gradul de satisfacere a nevoilor fundamentale ale persoanei diferă de la individ la individ, de la familie la familie sau de la comunitate la comunitate. Normele aplicabile, oricât de generale se doreste a fi reglementate, trebuie să tină seama de specificul fiecărui caz social în parte, să fie flexibile si să ofere solutii pentru persoanele aflate în dificultate. De altfel, reglementarea măsurilor de protectie socială are în considerare respectarea dreptului persoanei la autodeterminare, conform căruia persoana are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, în măsura în care acestea nu amenintă drepturile sau interesele legitime ale celorlalti. Or, criterii precum motivatia persoanei de a solicita statului asistentă si îngrijire, evaluarea consecintelor negative asupra persoanei în cazul neacordării serviciilor sociale necesare, perceptia proprie privind capacitatea functională, performantele si resursele personale sunt definitorii pentru aprecierea stării de vulnerabilitate a celor care solicită acordarea de servicii sociale.

Existenta serviciilor sociale în comunitate, modul în care acestea pot răspunde nevoilor persoanei, precum si posibilitatea de acces a beneficiarului la serviciul respectiv constituie factori obiectivi în functie de care serviciul public de asistentă socială organizat în subordinea autoritătilor administratiei publice locale elaborează un plan individualizat eficient si implementabil, care să ofere posibilitatea persoanei vulnerabile de a beneficia efectiv de măsurile de protectie. Sub acest aspect, legea prevede că sistemul national de asistentă socială se întemeiază pe principiul proximitătii, potrivit căruia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului si mentinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viată.

III. O altă critică de neconstitutionalitate vizează prevederile art. 14 din lege, sub aspectul încălcării principiului egalitătii în drepturi, întrucât acestea conditionează stabilirea indicatorului social de referintă în functie de tipul de familie. Autorii sesizării apreciază că legiuitorul a lăsat la arbitrariul institutiilor publice atât definirea sintagmei “tip de familie”, cât si acordarea beneficiilor sociale în functie de acest criteriu, în conditiile în care Constitutia nu face distinctie între diferite tipuri de familie.

Analizând critica formulată, Curtea constată că dispozitiile art. 48 din Constitutie fac referire la institutia familiei exclusiv din perspectiva dreptului la căsătorie si la întemeierea unei familii. Norma constitutională garantează căsătoria liber consimtită, egalitatea sotilor, dreptul si îndatorirea părintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor, precum si egalitatea în fata legii a copiilor din afara căsătoriei cu cei din căsătorie.

Or, obiectul de reglementare al Legii asistentei sociale îl constituie reglementarea cadrului general de organizare, functionare si finantare a sistemului national de asistentă socială, prin care statul intervine pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitătilor. Notiunea de familie, în acceptiunea acestei legi, se subsumează notiunii de subiect de drept beneficiar al măsurilor de asistentă socială. Astfel, prin familie se întelege, pe lângă sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necăsătoriti, care au domiciliul ori resedinta comună si care gospodăresc împreună, si persoanele aflate în următoarele situatii: fratii fără copii, care gospodăresc împreună si au domiciliul sau resedinta comună, separat de domiciliul ori resedinta părintilor, bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună. Legea consacră notiunea de familie extinsă care cuprinde copilul, părintii si rudele acestuia până la gradul IV inclusiv si notiunea de familie monoparentală care desemnează familia formată din persoana singură si copiii aflati în întretinere, care locuiesc împreună cu aceasta.

Prin urmare, Curtea constată că legea, din perspectiva obiectului său de reglementare, adaptează sfera notiunii constitutionale de familie, acordând dreptul de a beneficia de asistenta socială atât persoanei ca atare, cât si persoanei care are calitatea de membru al unei familii, atunci când nevoia identificată constituie o situatie particulară si necesită o interventie individualizată, precum si familiei, în ansamblul său, atunci când situatia necesită o interventie colectivă în scopul cresterii calitătii vietii în familie si mentinerii unui mediu familial propice realizării functiilor de bază ale acesteia. Limitarea acordării beneficiilor de asistentă socială doar familiei în acceptiunea prevăzută de Constitutie nu ar corespunde realitătilor sociale, lipsind de continut multe dintre reglementările adoptate, cu consecinte negative asupra calitătii vietii si asupra principiilor de coeziune si incluziune socială.

IV. Autorii obiectiei consideră, de asemenea, că dispozitiile art. 81 din lege încalcă art. 50 din Constitutie, întrucât prevăd o discriminare a persoanelor cu handicap în functie de veniturile realizate, fără a exista vreo legătură între veniturile realizate si compensarea socială a handicapului. În argumentarea criticilor de neconstitutionalitate se arată că legea trebuie să asigure această compensare a handicapului indiferent că persoana aflată în ipoteza normei îsi va exercita sau nu dreptul de a apela la protectia statului.

Analizând criticile formulate, Curtea constată că, potrivit dispozitiilor art. 6 lit. aa), persoana cu dizabilitate este acea persoană cu deficiente fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiente care, în interactiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină si efectivă a persoanelor în societate, în conditii de egalitate cu ceilalti.

În ceea ce priveste asistenta socială a acestei categorii de persoane, potrivit dispozitiilor art. 79 din lege, promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităti reprezintă o obligatie pentru autoritătile statului, pentru toate persoanele juridice de drept public si privat, precum si pentru toti cetătenii din România. Respectând obligatia constitutională consacrată de art. 50, legiuitorul reglementează în sarcina statului, prin autoritătile administratiei publice centrale si locale, obligatia de a asigura măsurile specifice de protectie si de asistentă socială, în conformitate cu nevoile particulare ale persoanelor cu dizabilităti, precum si în functie de situatia familială si socioeconomică a acestora, precum si obligatia de a include nevoile speciale ale acestei categorii de persoane în toate politicile publice, strategiile si programele de dezvoltare.

În aplicarea acestor politici sociale, Legea asistentei sociale reglementează acordarea de alocatii, indemnizatii si facilităti, precum si de alte forme de sprijin financiar si în natură. Conform prevederilor art. 81 alin. (2) din lege, persoanele cu dizabilităti beneficiază de măsurile de protectie socială, în functie de gradul de dizabilitate stabilit potrivit legii speciale (în functie de nivelul deficientei, gradul de afectare a functiilor si a structurilor organismului, factorii de mediu si personali sau incapacitatea manifestată), precum si, după caz, de dificultătile familiale si socio-economice. Astfel, acestei categorii de persoane i se acordă o alocatie lunară în scopul sustinerii necesitătilor zilnice de viată, precum si o indemnizatie de îngrijire în vederea asigurării îngrijirii personale în conditiile stabilite prin legi speciale.

În ceea ce priveste persoanele cu afectare gravă a capacitătii de muncă, potrivit dispozitiilor art. 81 alin. (4) din lege, alocatia lunară se acordă în functie de gradul de dizabilitate, constatat potrivit legii, fără conditionarea ca persoanele respective să se afle într-o situatie de dificultate familială sau socioeconomică.

Mai mult, legea prevede posibilitatea persoanelor adulte, în functie de gradul de dizabilitate, de a beneficia de facilităti fiscale sau financiare (de exemplu, obtinerea de credite pentru achizitionarea de autovehicule sau pentru adaptarea locuintei conform nevoilor individuale, credite a căror dobândă se suportă din bugetul de stat).

Într-o atare situatie, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu creează discriminări între persoanele cu dizabilităti, normele privind asistenta socială a acestora aplicându-se în mod egal tuturor celor care se încadrează în situatiile reglementate. Mai mult, legiuitorul întelege să ofere o protectie sporită persoanelor vulnerabile, care, pe lângă dizabilitatea manifestată, se află în situatii familiale dificile sau care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal. Reglementarea acestei protectii concordă cu spiritul declarat al legii, si anume respectarea demnitătii umane si consacrarea egalitătii de sanse.

V. În fine, în ceea ce priveste neconstitutionalitatea legii întemeiată pe prevederile art. 53 din Constitutie, Curtea retine că dispozitiile constitutionale invocate sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, restrângere care, astfel cum s-a arătat anterior, nu s-a constatat.

Prin urmare, nici critica raportată la aceste prevederi nu poate fi retinută, sub acest aspect obiectia de neconstitutionalitate fiind neîntemeiată.

VI. Curtea observă că legea criticată urmează să intre în vigoare la 3 zile de la data publicării sale, dată la care se abrogă actele normative cadru prevăzute de art. 146 alin. (1) din lege. Abrogarea acestora nu elimină din fondul activ al legislatiei celelalte acte normative din domeniul asistentei sociale la care face referire art. 146 alin. (3) din lege, potrivit căruia actele normative active la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor aplica în continuare până la adoptarea actelor normative de modificare si completare a acestora.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. a) teza întâi si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 11 alin. (1) lit. A.a), al art. 15 alin. (1) si al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că dispozitiile Legii asistentei sociale, în ansamblul său, precum si, în special, ale art. 14, art. 31 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 60 alin. (1) si art. 81 alin. (1)-(3) din lege sunt constitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui României si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc în sedinta Plenului Curtii Constitutionale din 14 decembrie 2011, la care au participat: Augustin Zegrean, presedinte, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Mircea Stefan Minea, Ion Predescu, Puskás Valentin Zoltán si Tudorel Toader, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Senia Costinescu

Magistrat-asistent-sef,

Benke Károly


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 772/2011 privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în  coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri  la care se vor efectua concedieri colective în anul 2011, precum si a numărului de salariati ce urmează să fie disponibilizati si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 772/2011 privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective în anul 2011, precum si a numărului de salariati ce urmează să fie disponibilizati si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 3 august 2011, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După numărul curent 4 se introduce un nou număr curent, numărul curent 5, cu următorul cuprins:

“5. Societatea Natională a Lignitului Oltenia - S.A. 300”.

2. Ultimul rând se modifică si va avea următorul cuprins:

“TOTAL: 1.800”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.227.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de restituire de către cadrele militare din Ministerul Apărării Nationale a cheltuielilor de întretinere si de instruire pe timpul scolarizării

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 411 alin. 11 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele de restituire de către cadrele militare din Ministerul Apărării Nationale a cheltuielilor de întretinere si de instruire pe timpul scolarizării, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării nr. M.66/2007*) pentru aprobarea “Metodologiei privind determinarea/stabilirea cheltuielilor de întretinere pe timpul scolarizării/instruirii”.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apăram nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 15 decembrie 2011.

Nr. M.111.

 

ANEXA

 

NORME

de restituire de către cadrele militare din Ministerul Apărării Nationale a cheltuielilor de întretinere si de instruire pe timpul scolarizării

 

Art. 1. - (1) Procedura de restituire a cheltuielilor de întretinere si de instruire pe timpul scolarizării cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale se realizează prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale referitoare la răspunderea materială a militarilor.

(2) Stabilirea răspunderii materiale în sarcina persoanelor obligate la restituirea cheltuielilor de întretinere si de instruire pe timpul scolarizării se efectuează prin grija comandantilor/sefilor structurilor militare în care acestea sunt încadrate la data încetării raporturilor de serviciu, utilizând cuantumul cheltuielilor publicat în Buletinul Informativ al Armatei, potrivit prevederilor art. 2.

Art. 2. - (1) Institutiile militare de învătământ, scolile de aplicatie si centrele de instruire au obligatia de a calcula si publica în Buletinul Informativ al Armatei, la încheierea fiecărui modul/semestru/an de pregătire, nivelul cheltuielilor efectuate, detaliat pentru fiecare specializare/curs si categorie de personal.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), Directia generală de informatii a apărării comunică nivelul cheltuielilor efectuate pe timpul scolarizării cadrelor militare, calculate de către structura proprie de învătământ potrivit metodologiei prevăzute la art. 3, ia cerere, comandantului/sefului structurii militare în care era încadrată, la data schimbării pozitiei de activitate, persoana în sarcina căreia se stabileste răspunderea materială.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, structurile prevăzute la art. 2 vor elabora proceduri interne privind determinarea cheltuielilor de întretinere si instruire pe timpul scolarizării cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale, potrivit specificului fiecărei institutii.

Art. 4. - Prin exceptie de la prevederile art. 2, termenul pentru calcularea si publicarea în Buletinul Informativ al Armatei a nivelului cheltuielilor de întretinere si instruire pe timpul scolarizării cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale este de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, pentru primul modul de pregătire cu durata de până la 60 de zile, derulat ulterior acestei date.

Art. 5. - (1) Comandantii/Sefii unitătilor militare si ai institutiilor militare de învătământ vor dispune măsurile necesare ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, să se încheie acte aditionale la contractele încheiate cu institutia militară de către cadrele militare aflate în derularea primului contract sau de către elevii si studentii din institutiile militare de învătământ de formare a cadrelor militare, potrivit prevederilor art. 411 alin. 6 si 7 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, institutiile militare de învătământ, scolile de aplicatie si centrele de instruire vor elabora proceduri interne privind determinarea cheltuielilor de întretinere si instruire pe timpul scolarizării cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale în perioade anterioare datei de intrare în vigoare a prezentelor norme, astfel:

a) 1995-2011, pentru scolarizarea personalului navigant de aviatie;

b) 1999-2011, pentru scolarizarea celorlalte categorii de personal.

(3) Cuantumul cheltuielilor de întretinere si instruire pe timpul scolarizării, calculate potrivit prevederilor alin. (2), se publică în Buletinul Informativ al Armatei în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.


*) Ordinul ministrului apărării nr. M.66/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011

 

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) si art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 39 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1, - Se aprobă Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile care au atributii în executia bugetară din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitătile lor subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2011.

Nr. 2.985.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011

 

CAPITOLUL I

Încasarea veniturilor bugetare

 

1.1. Sumele aferente impozitelor, taxelor, contributiilor si altor obligatii către bugetul general consolidat, cu termene de plată scadente până la finele anului 2011, se achită de către persoanele juridice si fizice prin virament, potrivit programului stabilit de institutiile de credit sau unitătile Trezoreriei Statului, după caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului până la data de 30 decembrie 2011.

Institutiile de credit vor lua măsuri pentru asigurarea decontării tuturor ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) reprezentând impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, prezentate de către clientii acestora, potrivit programului stabilit de Banca Natională a României si de prezentele norme metodologice, astfel încât până la data de 30 decembrie 2011 sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

1.2. (1) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat de către contribuabili, cu termene scadente până la finele anului 2011, pot fi achitate în numerar până la data de 30 decembrie 2011 inclusiv, la casieriile unitătilor Trezoreriei Statului sau ale institutiilor publice beneficiare, după caz.

(2) Institutiile de credit vor stabili, în cursul lunii decembrie 2011, programul unitătilor din subordine, astfel încât persoanele fizice să aibă posibilitatea să îsi achite la termen obligatiile către bugetul de stat, bugetele locale sau către alte bugete, potrivit conventiilor încheiate în acest scop cu unitătile subordonate ale Ministerului Finantelor Publice, cu autoritătile administratiei publice locale sau cu alte institutii publice, după caz.

1.3. Sumele încasate în numerar de către institutiile publice sau de către agentii fiscali, reprezentând venituri bugetare sau venituri proprii ale bugetelor institutiilor publice, vor fi depuse în conturile de venituri bugetare sau de disponibilităti, după caz, cărora acestea se cuvin, până la data de 30 decembrie 2011 inclusiv. Eventualele venituri încasate în numerar de către institutiile publice în data de 30 decembrie 2011 se depun în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilităti, deschise la unitătile Trezoreriei Statului, în data de 3 ianuarie 2012, si se înregistrează ca venituri ale anului 2011.

1.4. (1) Institutiile publice care încasează venituri datorate bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, în conturile 50.32 “Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat”, 50.33 “Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale” si 50.34 “Disponibil din sume colectate pentru bugetul asigurărilor sociale de stat”, au obligatia să vireze veniturile respective la subdiviziunile de venituri ale bugetelor cărora acestea se cuvin, până la data de 30 decembrie 2011 inclusiv.

(2) Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (1) în data de 30 decembrie 2011 se virează în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat si bugetelor locale, după caz, pe data de 3 ianuarie 2012 si reprezintă venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, pe anul 2011.

1.5. Sumele în numerar încasate în data de 30 decembrie 2011 de unitătile Trezoreriei Statului care nu functionează cu casierii-tezaur se depun, la finele zilei, la institutia de credit la care acestea îsi au deschis contul de disponibil, în genti de numerar, sau la cea mai apropiată unitate a Trezoreriei Statului cu tezaur din judet, după caz, si se înregistrează în contul 13 “Casa tranzitorie”.

1.6. (1) în cursul lunii decembrie 2011, organele fiscale competente vor lua măsurile necesare pentru clarificarea si distribuirea, până la finele anului, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, a tuturor sumelor încasate în conturile unice, reprezentând obligatii fiscale prevăzute prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentând creante fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sumele încasate în data de 30 decembrie 2011 în contul 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat - Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” si în contul 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, în curs de distribuire” se distribuie de către organele fiscale competente, în data de 3 ianuarie 2012, si se transferă în aceeasi zi de către unitătile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, ca operatiuni ale anului 2011, cu data de 30 decembrie 2011.

(3) Eventualele sume încasate în conturile unice, rămase neclarificate la finele anului 2011, pot fi distribuite/compensate din oficiu de către organele fiscale competente, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de către acestia, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 10 ianuarie 2012, cu data operatiunii 30 decembrie 2011. La data de 10 ianuarie 2012, după efectuarea distribuirilor/compensărilor din oficiu, eventualele sume rămase în soldul contului 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, în curs de distribuire” vor fi transferate de organele fiscale în contul 22.47.03.02 “Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Contributii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire”.

După efectuarea acestei operatiuni, contul 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, în curs de distribuire” nu poate prezenta sold.

(4) Pentru operatiunile prevăzute la alin. (3), organele fiscale competente vor transmite unitătilor Trezoreriei Statului fisiere distincte, purtând data de 30 decembrie 2011, care vor fi înregistrate de unitătile Trezoreriei Statului ca operatiuni ale anului 2011.

(5) La finele anului 2011, în conturile 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat - Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” si 22.47.03.02 “Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Contributii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire” pot rămâne numai sumele virate în cuantum mai mare decât suma obligatiilor fiscale datorate, după efectuarea tuturor operatiunilor de distribuire, inclusiv de compensare din oficiu.

1.7. (1) Veniturile bugetare încasate în numerar de către unitătile vamale în perioada 30 decembrie 2011 - 2 ianuarie 2012 se depun la unitătile Trezoreriei Statului pe data de 3 ianuarie 2012, pe bază de chitante pentru încasarea de impozite, taxe si contributii, întocmite distinct pentru perioada 30-31 decembrie 2011 si, respectiv, pentru perioada 1-2 ianuarie 2012.

(2) Sumele depuse în numerar pentru perioada 30- 31 decembrie 2011 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2011, cu data de 30 decembrie 2011, iar sumele depuse pentru perioada 1-2 ianuarie 2012 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2012, cu data de 3 ianuarie 2012.

1.8. (1) Organele fiscale vor lua măsuri pentru distribuirea, potrivit legii, până la finele anului 2011 a sumelor încasate în conturile 50.59 “Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile în procesul de executare silită de unitătile administrativ-teritoriale”, 50.67 “Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile în procesul de executare silită”, 50.86.01 “Disponibil din executarea silită a creantelor stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene”, 50.86.02 “Disponibil din executarea silită a creantelor stabilite în România si recuperate în alte state membre ale Uniunii Europene”, 50.86.03 “Disponibil din executarea silită a creantelor aferente plătilor efectuate din fonduri comunitare si din fonduri de cofinantare aferente acestora”, 50.86.04 “Disponibil din executări/restituiri fond de risc”, 50.86.05 “Disponibil din sume încasate din cesiunea creantelor fiscale”, 50.86.06 “Disponibil din recuperarea sumelor plătite de la bugetul de stat în baza prevederilor art. 11 din OUG nr. 135/2007, individualizate în titluri de creantă” si 50.86.07 “Disponibil din executarea silită a debitelor reprezentând prejudicii aduse pădurii, conform Legii nr. 46/2008”.

(2) Eventualele disponibilităti rămase nedistribuite la finele anului 2011 în conturile prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

1.9. (1) Sumele reprezentând contributiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii, cu completările ulterioare, inclusiv sumele restante aferente acestor contributii, existente în soldul contului 50.86.08 “Disponibil din sume încasate potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din OUG nr. 77/2011”, se transferă la data de 30 decembrie 2011 de către unitătile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrală, pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006 deschis pe numele Ministerului Sănătătii la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(2) Eventualele sume încasate în perioada 29 - 30 decembrie 2011 în contul 50.86.08 “Disponibil din sume încasate potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din OUG nr. 77/2011” se transferă la data de 3 ianuarie 2012 de către unitătile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrală, pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006”, deschis pe numele Ministerului Sănătătii la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, si se înregistrează ca operatiuni ale anului 2011, cu data de 30 decembrie 2011.

1.10. (1) Sumele reprezentând contributii pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate colectate, în conditiile pct. 2 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor titlului XI - “Finantarea unor cheltuieli de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului finantelor publice nr. 577/909/2006, aflate în soldul conturilor 51.14.10.03 “Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006”, 51.14.10.13 “Disponibil din accize încasate în vamă din importul de produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006”, 51.14.10.02 “Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool, distilate si băuturi alcoolice conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr.95/2006”, 51.14.10.12 “Disponibil din accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate si băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006”, 51.16.10.05 “Disponibil din taxa asupra unor activităti dăunătoare sănătătii si din publicitatea lor conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006” se transferă la data de 28 decembrie 2011 de către unitătile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrală, pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006”, deschis pe numele autoritătilor de sănătate publică judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti.

(2) La data de 29 decembrie 2011, autoritătile de sănătate publică judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti virează sumele colectate în contul 50.03.20 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrală, pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006” în acelasi cont deschis pe numele Ministerului Sănătătii la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(3) Eventualele sume încasate în perioada 28- 30 decembrie 2011 în conturile 51.14.10.03 “Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006”, 51.14.10.13 “Disponibil din accize încasate în vamă din importul de produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006”, 51.14.10.02 “Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool, distilate si băuturi alcoolice conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006”, 51.14.10.12 “Disponibil din accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate si băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006”, 51.16.10.05 “Disponibil din taxa asupra unor activităti dăunătoare sănătătii si din publicitatea lor conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006” se transferă de către unitătile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrală, pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006”, deschis pe numele autoritătilor de sănătate publică judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, la data de 10 ianuarie 2012 si se înregistrează ca operatiuni ale anului 2011, cu data de 30 decembrie 2011.

(4) Sumele încasate de autoritătile de sănătate publică judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti în contul 50.03.20 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrală, pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006”, în conformitate cu prevederile alin. (3), se virează în contul deschis pe numele Ministerului Sănătătii la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, odată cu virarea contributiilor colectate pentru perioada 1-13 ianuarie 2012, ca operatiuni ale anului 2012.

1.11. (1) Sumele reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule, înregistrate în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule” se virează la data de 30 decembrie 2011 de către unitătile Trezoreriei Statului în contul 50.17 “Disponibil din Fondul pentru mediu”, deschis pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu la Trezoreria Statului Sector 6.

(2) Eventualele sume încasate în contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule” în perioada 29-30 decembrie 2011, se virează la data de 3 ianuarie 2012 în contul 50.17 “Disponibil din Fondul pentru mediu”, deschis pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu, si se înregistrează ca operatiuni ale anului 2011, cu data de 30 decembrie 2011.

 

CAPITOLUL II

Încheierea executiei bugetare la institutiile publice

 

2.1. (1) Ordonatorii principali de credite finantati din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale pot deschide si repartiza credite bugetare institutiilor din subordine, până cel mai târziu la data de 21 decembrie 2011 inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului. Eventualele retrageri de credite si repartizări de credite bugetare dispuse în limita acestora vor fi efectuate până la data de 23 decembrie 2011 inclusiv.

După data de 21 decembrie 2011 pot fi deschise credite bugetare numai pentru operatiuni privind serviciul datoriei publice, precum si pentru operatiuni finantate prin suplimentarea creditelor bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, Fondul national de dezvoltare si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sau pentru actiuni urgente aprobate de ministrul finantelor publice pe baza fundamentărilor justificate ale ordonatorilor principali de credite.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pot prezenta Ministerului Finantelor Publice cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie 2012, începând cu data de 27 decembrie 2011.

2.2. (1) După aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 si, respectiv, a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 si până la definitivarea repartizării pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetelor respective, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pot deschide credite bugetare, pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate la nivel de an.

(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare vor fi prezentate Ministerului Finantelor Publice însotite de adrese prin care ordonatorii principali de credite confirmă că bugetele proprii si bugetele la nivel de an ale ordonatorilor de credite subordonati cărora li se repartizează creditele bugetare deschise au fost aprobate.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor prevăzute la alin. (1) care nu au aprobat bugetele proprii si bugetele ordonatorilor de credite subordonati, la nivel de an, pot deschide si repartiza credite bugetare aferente lunii ianuarie 2012 numai pentru cheltuieli privind plata drepturilor salariale si a contributiilor aferente, cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor de asigurări si asistentă socială, rambursări de credite interne si externe, plăti de dobânzi, comisioane si alte costuri aferente acestora, contributii si cotizatii la organisme internationale, cofinantarea si prefinantarea programelor finantate din fonduri externe.

2.3. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot prezenta unitătilor Trezoreriei Statului cererile pentru deschiderea si repartizarea de credite bugetare până la data de 21 decembrie 2011. După această dată pot fi efectuate deschideri de credite bugetare numai pe baza fundamentărilor justificate, semnate de ordonatorul principal de credite, cu aprobarea conducătorului unitătii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri si cheltuieli ale bugetului local. Eventualele retrageri de credite si repartizări de credite bugetare dispuse în limita acestora vor fi efectuate până la data de 23 decembrie 2011 inclusiv.

(2) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul local aferente lunii ianuarie 2012 pot fi prezentate unitătilor Trezoreriei Statului începând cu data de 27 decembrie 2011.

(3) Până la expirarea perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare din bugetele locale se întocmesc la nivelul necesitătilor de finantare aferente perioadei pentru care se solicită creditele respective. În cazul în care bugetele locale nu se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval, finantarea cheltuielilor unitătilor administrativ-teritoriale si unitătilor din subordinea acestora se efectuează în conditiile prevederilor art. 39 alin. (7) si (71) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

2.4. (1) Institutiile si autoritătile publice autonome, institutiile publice finantate integral din venituri proprii, institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, după caz, ale căror bugete de venituri si cheltuieli nu sunt aprobate până la finele anului 2011 pot efectua cheltuieli în anul 2012, până la aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, în cadrul limitelor lunare de cheltuieli care nu pot depăsi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorul de credite.

(2) în cazul în care creditele bugetare propuse în proiectele de buget pe anul 2012 ale institutiilor publice de la alin. (1) sunt mai mici decât cele din anul precedent, limitele lunare de cheltuieli se stabilesc la nivelul a 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget.

2.5. Institutiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fonduri publice vor lua măsuri pentru recuperarea si justificarea acestora de către contractori sau alti beneficiari de avansuri, în conformitate cu prevederile alin. (7), (71), (8), (9) si (10) ale art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, alin. (8), (9), (91), (92), (10) si (11) ale art. 54 din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

2.6. Sumele de mandat primite de institutiile publice de la alte institutii publice sau de la operatori economici vor fi lichidate până cel mai târziu la data de 29 decembrie 2011 inclusiv, iar sumele rămase neutilizate vor fi restituite unitătilor de la care au fost primite. În contul 50.05 “Sume de mandat si în depozit” si 50.06 “Sume de mandat si în depozit ale institutiilor publice de subordonare locală” pot fi mentinute sume, la finele anului 2011, numai pentru cazurile prevăzute în anexa nr. 2 “Lista cuprinzând operatiunile pentru care unele institutii publice pot păstra sume la finele anului 2011 în contul «Sume de mandat si în depozit» deschis la Trezoreria Statului”, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice; mentinerea acestor sume nu este obligatorie.

2.7. (1) Institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale si bugetele locale au obligatia de a analiza componenta sumelor aflate în soldul tuturor conturilor de disponibilităti deschise pe numele acestora si de a dispune restituirea, până la finele anului 2011, a sumelor care nu se justifică a fi retinute în conturile respective, astfel:

a) sumele primite în anul 2011 de la alte institutii publice si pentru care legislatia în vigoare nu prevede reportarea la finele anului, inclusiv eventualele sume încasate necuvenit, se restituie până la data de 29 decembrie 2011 în conturile din care acestea au fost încasate;

b) sumele primite anterior anului 2011 de la alte institutii publice si pentru care legislatia în vigoare nu prevede reportarea ia finele anului, inclusiv eventualele sume încasate necuvenit, se restituie până la data de 29 decembrie 2011 în conturile stabilite prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

c) sumele aflate în litigiu se păstrează în conturile de disponibilităti până la definitivarea cauzelor.

Prevederile privind regularizarea sumelor din conturile de disponibilităti prevăzute la lit. a)-b) se pot completa, dacă este cazul, si cu prevederile art. 75 din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, respectiv “Orice sumă care se cuvine statului se face venit la bugetul de stat dacă legea nu prevede altfel”.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru sumele aflate în soldul conturilor de disponibilităti, altele decât cele prin care acestea îsi gestionează bugetele proprii de venituri si cheltuieli.

2.8. (1) Disponibilitătile institutiilor publice provenite din contravaloarea în lei a ajutoarelor externe, fondurile externe nerambursabile de preaderare pentru finantarea unor obiective, precum si disponibilitătile din fondurile publice destinate cofinantării acestora, rămase la finele anului 2011 în conturile structurilor de implementare, se reportează din oficiu. Sumele destinate cofinantării fondurilor externe nerambursabile de preaderare care se utilizează/se achită către beneficiari de către structurile de implementare direct din conturile de cheltuieli bugetare, rămase neutilizate la finele anului 2011, pot fi rezervate la finele anului în conturi de disponibilităti deschise pe numele structurilor de implementare la unitătile Trezoreriei Statului.

(2) Sumele rămase la finele exercitiului bugetar al anului 2011 în conturile de disponibilităti ale structurilor de implementare si reportate în anul următor se utilizează de acestea în anul 2012 în conformitate cu acordurile încheiate cu partenerii externi si cu prevederile bugetului anului în care au fost aprobate si din care au fost alocate sumele respective.

2.9. (1) Disponibilitătile din fondurile externe nerambursabile postaderare si fondurile publice destinate finantării/cofinantării/prefinantării acestora, rămase la sfârsitul anului bugetar în conturile Autoritătii de certificare si plată, unitătilor de plată, precum si ale beneficiarilor de proiecte aprobate spre finantare, se reportează în anul 2012 si se utilizează cu aceeasi destinatie.

(2) în categoria disponibilitătilor prevăzute la alin. (1) nu se includ creditele bugetare deschise si neutilizate de către beneficiarii finantati integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale.

(3) Autoritătile de management/Autoritatea de certificare si plată virează în conturile deschise pe numele liderilor de parteneriat atât sumele aferente prefinantării, cât si pe cele aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului si restituirii contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, până cel mai târziu la data de 27 decembrie 2011, astfel încât până la finele anului sumele respective să poată fi virate de către liderii de parteneriat în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilităti cărora se cuvin, după caz.

2.10. Disponibilitătile din fonduri destinate proiectelor NSIP rămase în contul 50.48 “Disponibil pentru proiecte NSIP” se reportează în anul următor si se utilizează cu aceeasi destinatie.

2.11. (1) Donatiile si sponsorizările în lei cu care au fost majorate în cursul anului bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice si în limita cărora nu au fost dispuse plăti se transferă de către institutiile publice beneficiare în contul 50.07 “Disponibil din donatii si sponsorizări rămase neutilizate la finele anului” până la data de 30 decembrie 2011.

(2) Donatiile si/sau sponsorizările primite în cursul lunii decembrie 2011, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice si, în consecintă, nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, se încasează de către institutiile publice beneficiare în contul 50.05 “Sume de mandat si în depozit” deschis la unitătile Trezoreriei Statului sau în contul de valută deschis la bancă, după caz.

(3) Donatiile si sponsorizările rămase neutilizate la finele anului în conturile în valută sau în conturile prevăzute la alin. (1) si (2) se reportează în anul următor si se utilizează conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănesti primite sub forma donatiilor si sponsorizărilor de către institutiile publice.

2.12. Soldurile conturilor 50.72 “Disponibil din Fondul national pentru dezvoltare regională” si 50.73 “Disponibil din fonduri publice ale agentiilor de dezvoltare regională si birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră” rămase la finele anului 2011 se reportează în anul următor.

2.13. Institutiile publice fără personalitate juridică au obligatia de a vira, până la data de 29 decembrie 2011, în conturile institutiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare sumele aflate în soldul conturilor de disponibilităti prin care îsi derulează operatiunile.

2.14. (1) Institutiile publice vor lua măsurile necesare pentru restituirea, până la data de 29 decembrie 2011, în conturile din care au fost acordate a acreditivelor în lei deschise pentru achizitii de bunuri, rămase neutilizate. Cu sumele restituite vor fi reconstituite plătile de casă, la subdiviziunile de cheltuieli bugetare de la care acestea au fost constituite.

(2) Acreditivele în valută deschise de către institutiile publice pentru decontarea achizitiilor intracomunitare sau altor achizitii externe de bunuri, în curs de derulare, si comisioanele în valută aferente acestora se mentin în continuare până la lichidarea contractelor încheiate. Sumele în valută rămase nefolosite după terminarea contractelor se schimbă în lei prin institutiile de credit de la care acestea au fost procurate, în termen de 5 zile de la încheierea achizitiilor, iar contravaloarea în lei se restituie la bugetele din care acestea s-au constituit, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, la titlul de cheltuieli 85 “Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent”, sau în conturile de disponibilităti, după caz, deschise la unitătile Trezoreriei Statului.

2.15. (1) Valuta achizitionată de către institutiile publice finantate integral sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale si bugetele locale pentru efectuarea de cheltuieli, rămasă neutilizată, se schimbă în lei până la data de 28 decembrie 2011 prin institutiile de credit prin care aceasta a fost achizitionată, iar cu contravaloarea în lei se reconstituie plătile de casă, la subdiviziunile corespunzătoare de cheltuieli.

Până la acelasi termen, institutiile publice mentionate mai sus vor schimba în lei sumele reprezentând venituri bugetare încasate în valută, prin institutiile de credit prin care acestea au fost încasate, sumele respective urmând a fi virate în conturile bugetelor cărora se cuvin, deschise la unitătile Trezoreriei Statului.

(2) Institutiile publice prevăzute la alin. (1) pot păstra, la finele anului 2011, în conturile deschise la institutii de credit numai valuta procurată pentru: rambursarea la extern a ratelor la împrumuturi externe guvernamentale care nu au fost preluate spre administrare de Ministerul Finantelor Publice potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, si plata dobânzilor sau comisioanelor aferente acestora, cu termene scadente până la data de 10 ianuarie 2012; donatiile sau sponsorizările primite în valută din care se efectuează plăti în valută, conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003; avansurile cuvenite personalului pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, precum si pentru personalul fortelor armate care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, cu plecare până la data de 10 ianuarie 2012.

2.16. (1) Institutiile publice si activitătile finantate integral din venituri proprii pot păstra, la finele anului, în conturi deschise la institutii de credit, valuta cumpărată pentru achitarea obligatiilor de plată în valută cu termene scadente până la data de 10 ianuarie 2012.

(2) Institutiile publice prevăzute la alin. (1) pot păstra, la finele anului, în conturi deschise la institutii de credit, donatiile si sponsorizările sau alte sume încasate potrivit legii în valută, care se schimbă în lei la termenele stabilite de ordonatorii de credite ori în acordurile de finantare, după caz.

2.17. Garantiile în valută depuse la unitătile vamale, aflate în conturi deschise la institutii de credit, se reportează în anul următor pentru a fi utilizate în scopul pentru care au fost constituite.

2.18. (1) Disponibilitătile în valută procurate din credite bugetare rămase la finele anului 2011 în conturile reprezentantelor diplomatice si comerciale ale României din străinătate se reportează în anul următor si se regularizează cu bugetul de stat, de către Ministerul Afacerilor Externe si de către celelalte ministere care finantează cheltuieli de această natură, în termen de 45 de zile, atât pentru reprezentantele din Europa, cât si pentru reprezentantele de pe celelalte continente.

Contravaloarea în lei a sumelor în valută existente la data de 30 decembrie 2011, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României pentru data efectuării operatiunii de regularizare, se virează de către Ministerul Afacerilor Externe si de către celelalte ministere, din creditele bugetare aprobate pentru anul 2012, în contul corespunzător de cheltuieli bugetare, titlul 85 “Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent”, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(2) Taxele consulare încasate în valută pentru serviciile prestate în străinătate rămase la finele anului 2011 în conturile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se virează, până la data de 20 ianuarie 2012, în contul de valută deschis pe seama Ministerului Afacerilor Externe la institutii de credit. În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în valută aferente taxelor consulare, Ministerul Afacerilor Externe virează echivalentul în lei al acestora la bugetul de stat, în contul 20.33.01.02 “Venituri ale bugetului de stat - Taxe consulare”.

(3) Ministerul Afacerilor Externe va lua măsuri pentru recuperarea până la finele anului 2011 de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate a eventualelor garantii pentru contracte de închiriere privind spatiile de lucru si locuintele de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale românesti din străinătate recuperate în anul 2011 si rămase neutilizate si pentru restituirea acestora la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată prin Legea nr. 31/2011.

2.19. (1) Disponibilitătile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, precum si disponibilitătile rezultate din executia bugetelor activitătilor finantate integral din venituri proprii, rămase la finele anului 2011 în soldul conturilor 50.25 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice centrale finantate integral din venituri proprii”, 50.28 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii”, 50.03 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor publice de subordonare centrală” si


50.04 “Disponibil din venituri proprii ale institutiilor publice de subordonare locală”, după caz, se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

(2) Autoritătile deliberative pot hotărî, în conditiile art. 70 alin. (3) si art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul 21.36.02.05 “Venituri ale bugetelor locale - Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitătile institutiilor publice”, a excedentelor rezultate din executia bugetelor institutiilor publice subordonate, finantate integral din venituri proprii, existente la finele anului 2011 în soldul contului 50.28 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii”, precum si a excedentelor rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitătilor finantate integral din venituri proprii, existente în soldul contului 50.04 “Disponibil din venituri proprii ale institutiilor publice de subordonare locală” deschise pe numele institutiilor publice si serviciilor publice subordonate.

2.20. (1) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, după caz, rămase după rezervarea în conturile prevăzute în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003 a donatiilor si sponsorizărilor neutilizate la finele anului 2011 si a sumelor reprezentând prefinantări si avansuri acordate pentru derularea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, se regularizează la finele anului 2011 cu bugetele respective, în limita sumelor primite de la aceste bugete, după cum urmează:

- subventiile care au fost acordate direct de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale se restituie, până la data de 28 decembrie 2011, în conturile acestora, din care sumele respective au fost primite, deschise la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti;

- subventiile care au fost acordate de către ordonatorii secundari de credite se restituie în conturile acestora deschise la unitătile Trezoreriei Statului, până la data de 29 decembrie 2011.

(2) Disponibilitătile rămase în contul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, după caz, după efectuarea operatiunilor de regularizare în limita subventiilor primite, se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

2.21. Sumele rămase neutilizate în contul 50.47 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială” deschis pe numele institutiilor sanitare publice, determinate ca diferentă între sumele primite cu destinatie specială de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii si de la bugetele locale si plătile de casă efectuate pe destinatiile pentru care acestea au fost alocate, se restituie integral la bugetele din care au fost primite până la data de 29 decembrie 2011, cu exceptia celor care reprezintă prefinantări sau avansuri acordate pentru derularea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

2.22. (1) Disponibilitătile aflate în soldul conturilor 50.41 “Disponibil din activitatea sanitară conform Legii nr. 95/2006” si 50.24 “Disponibil al Fondului de dezvoltare a spitalului” se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), disponibilitătile provenind din sume alocate de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii aflate în soldul contului 50.41.01 “Disponibil din sume încasate potrivit art. 19 alin. (4) din Legea nr. 95/2006” deschis pe numele spitalelor publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale se regularizează cu bugetele din care sumele respective au fost încasate, până la data de 28 decembrie 2011.

2.23. Disponibilitătile aflate în conturile institutiilor de învătământ superior de stat se reportează în anul următor în conditiile art. 225 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare.

2.24. Institutiile publice, altele decât cele prevăzute la pct. 2.21 si 2.23, care au gestionat sume de la bugetul de stat prin contul 50.47 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială” au obligatia de a vira sumele rămase neutilizate în contul institutiilor publice ierarhic superioare de la care au fost încasate sumele respective, până la data de 28 decembrie 2011, dacă legea nu prevede altfel.

2.25. Institutiile publice de cultură si persoanele juridice de drept privat din domeniul culturii care beneficiază de alocatii de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, restituie până la data de 28 decembrie 2011 sumele neutilizate, potrivit prevederilor legale în domeniu si obligatiilor stabilite prin contracte.

Cu sumele restituite ordonatorii principali si secundari de credite, după caz, vor reconstitui plătile de casă pe anul 2011 în conturile din care au fost acordate alocatiile respective.

2.26. (1) Structurile sportive si Comitetul Olimpic si Sportiv Român au obligatia să restituie sumele rămase neutilizate din alocatiile primite de la bugetul de stat, în contul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului din care sumele respective au fost încasate. Această operatiune se efectuează până la data de 29 decembrie 2011.

Sumele de restituit se stabilesc ca diferente între transferurile primite si totalul plătilor de casă efectuate pentru finantarea programelor sportive, potrivit contractelor privind finantarea programelor sportive aprobate pe anul 2011, încheiate în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si în situatia în care finantarea programelor sportive s-a asigurat din alocatii primite din bugetele altor ordonatori de credite.

2.27. (1) Ordonatorii de credite au obligatia de a lua măsurile necesare pentru achitarea creantelor stabilite prin titluri executorii în sarcina institutiilor publice pe care le conduc din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligatia de plată respectivă, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în cazul în care unitătile Trezoreriei Statului, în calitate de tert poprit, au efectuat plata sumelor aferente creantelor stabilite prin titluri executorii de la alte subdiviziuni de cheltuieli bugetare decât cele la care se încadrează obligatiile de plată respective, ordonatorii de credite bugetare vor dispune efectuarea regularizărilor corespunzătoare, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 29 decembrie 2011.

(3) Sumele indisponibilizate din creditele bugetare deschise, pentru care perioada de indisponibilizare de 15 zile calendaristice prevăzută de lege expiră în anul 2012, se transferă de unitătile Trezoreriei Statului la data de 30 decembrie 2011, astfel:

- în contul 50.63.01 “Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrală finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii”, în cazul creditelor bugetare deschise de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj;


- în contul 50.64.01 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii”, în cazul creditelor bugetare deschise de la bugetul local.

(4) în scopul efectuării operatiunii de transfer prevăzute la alin. (3), sumele indisponibilizate în conturile de credite bugetare deschise indisponibilizate vor fi repuse de unitătile Trezoreriei Statului în conturile de credite bugetare deschise de la care a fost efectuată indisponibilizarea acestora. La expirarea perioadei de indisponibilizare sumele se virează din conturile prevăzute la alin. (3) în contul indicat de executorul judecătoresc sau executorul fiscal, după caz.

(5) Sumele indisponibilizate aflate la finele anului 2011 în conturile de disponibilităti prevăzute la art. 7 alin. (1) din Procedura de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiintarea popririi conturilor autoritătilor si institutiilor publice deschise la nivelul unitătilor Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.336/2011, se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie si se transferă de unitătile Trezoreriei Statului în contul indicat de executorul judecătoresc sau executorul fiscal, după caz, în prima zi lucrătoare de la expirarea perioadei de indisponibilizare de 15 zile calendaristice prevăzute de lege.

2.28. Eventualele plăti dispuse de institutiile publice la finele anului 2011, aferente unor cheltuieli angajate, lichidate, ordonantate si plătite în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul anului 2011 si care sunt returnate în anul 2012 ca urmare a unor erori de completare a ordinelor de plată, pot fi reinitiate la plată din conturile în care sumele respective au fost încasate, fără afectarea bugetului anului 2012.

2.29. (1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile subordonate acestora, care au aplicat în anul 2011 prevederile art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, au obligatia de a analiza componenta sumelor aflate în soldul conturilor 50.01 “Disponibil din fonduri cu destinatie specială ale ministerelor si institutiilor subordonate” si 50.02 “Disponibil din fonduri cu destinatie specială ale institutiilor publice de subordonare locală”, inclusiv în conturile analitice deschise în cadrul acestor conturi, si de a vira până la 30 decembrie 2011 la bugetele prevăzute la alin. (4) al art. 14 din legea mai sus mentionată sumele constituite în temeiul art. 227 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările si completările ulterioare, încasate în conturile prevăzute mai sus.

(2) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiile subordonate acestora, precum si alte institutii cărora le sunt aplicabile prevederile art. IX si X din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar au obligatia de a analiza componenta sumelor aflate în soldul contului 50.01 “Disponibil din fonduri cu destinatie specială ale ministerelor si institutiilor subordonate”, inclusiv în conturile analitice deschise în cadrul acestor conturi, si de a vira până la 30 decembrie 2011 la bugetele cărora li se cuvin, la subdiviziunea de venituri bugetare 36.00.50 “Alte venituri”, sumele constituite în fonduri pentru stimularea personalului în temeiul actelor normative prevăzute la art. I-VIII si X din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2011, încasate în conturile prevăzute mai sus, cu exceptia sumelor aferente stimulării personalului pentru luna decembrie 2011, care vor fi plătite în luna ianuarie 2012.

(3) începând cu 1 ianuarie 2012 institutiile prevăzute la alin. (1) si (2) nu mai constituie fonduri pentru stimularea personalului.

 

CAPITOLUL III

Regularizări financiare cu bugetul de stat si bugetele locale de către regiile autonome, societătile sau companiile nationale si societătile comerciale

 

3.1. (1) Regiile autonome, societătile sau companiile nationale si societătile comerciale care au beneficiat în anul 2011 de subventii sau transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, au obligatia de a verifica, pe baza deconturilor anuale, dacă alocatiile bugetare primite sunt justificate, iar, în cazul în care se constată că s-au primit sume în plus, acestea vor fi restituite bugetului de stat sau bugetelor locale pe anul 2012, după caz, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare din care au fost primite, la titlul 85 “Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent”, până la data de 31 ianuarie 2012, dacă legislatia specifică acordării acestora nu prevede altfel. Ordonatorii de credite au obligatia de a comunica operatorilor economici cărora le-au acordat subventii sau transferuri conturile de cheltuieli bugetare în care se restituie sumele alocate în plus.

(2) Ordonatorii principali de credite din bugetele cărora s-au acordat în anul 2011 subventii sau transferuri regiilor autonome, societătilor sau companiilor nationale si societătilor comerciale, după caz, au obligatia să verifice până la data de 31 ianuarie 2012, pe baza deconturilor anuale, dacă subventiile sau transferurile acordate sunt justificate si să dispună restituirea eventualelor sume încasate în plus, în conformitate cu legislatia specifică acordării alocatiilor bugetare respective.

(3) Regiile autonome, societătile sau companiile nationale si societătile comerciale care au beneficiat în anul 2011 de subventii sau transferuri de la bugetul de stat si nu restituie sumele primite în plus în termenul prevăzut la alin. (1) sau în termenul prevăzut de legislatia specifică acordării acestora, după caz, au obligatia de a declara la organul fiscal competent subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate si nerestituite în termenul legal, în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Regiile autonome, societătile sau companiile nationale si societătile comerciale care au beneficiat în anul 2011 de sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pentru finantarea investitiilor îsi majorează patrimoniul sau capitalul social, după caz, cu valoarea acestora, în conditiile legii. Se exceptează sumele acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pentru finantarea investitiilor aferente domeniului public, precum si sumele acordate pentru finantarea investitiilor care au scheme de ajutor de stat aprobate conform prevederilor legale.

3.2. (1) în aplicarea prevederilor art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare, taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de investitii finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale si neutilizată până la data de 30 decembrie 2011 se virează de către operatorii economici la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate sumele pentru finantarea obiectivelor respective, la titlul 85 “Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent”, până la data de 31 ianuarie 2012.


(2) Ordonatorii de credite au obligatia de a comunica operatorilor economici cărora le-au acordat sume de la bugetul de stat sau bugetele locale aferente obiectivelor de investitii proprii conturile de cheltuieli bugetare în care se restituie taxa pe valoarea adăugată.

3.3. Regiile autonome, societătile comerciale sau companiile nationale, după caz, cărora li s-au preluat credite neperformante pentru investitii, în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligatiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de către stat si băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante, au obligatia să ramburseze creditele respective din resursele financiare destinate finantării investitiilor rămase disponibile la finele anului 2011.

Rambursarea sumelor cuvenite statului se efectuează în contul 50.18 “Disponibil din sumele încasate din reactivarea si rambursarea obligatiilor rezultate din aplicarea Legii nr. 7/1992”, deschis la unitătile Trezoreriei Statului ale municipiilor resedintă de judet, pe numele Ministerului Finantelor Publice.

Institutiile de credit în a căror evidentă sunt înregistrate credite neperformante, precum si organele de control ale Ministerului Finantelor Publice vor verifica la operatorii economici neradiati din registrul comertului, în termen de 90 de zile de la data încheierii si depunerii bilantului contabil pe anul 2011, posibilitătile de reactivare a debitelor prin identificarea si preluarea unor noi surse disponibile în contul creditelor neperformante.

 

CAPITOLUL IV

Încheierea executiei bugetelor locale si operatiuni specifice unitătilor administrativ-teritoriale

 

4.1. (1) Primăriile sectoarelor municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru virarea soldului contului 50.83 “Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei”, până la data de 30 decembrie 2011, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(2) Veniturile bugetare încasate în contul 50.83 “Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei” în data de 30 decembrie 2011 se virează de primăriile sectoarelor municipiului Bucuresti, cu ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti 21 “Veniturile bugetului local”, la subcapitolele corespunzătoare de venituri bugetare, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, pe data de 3 ianuarie 2012, si se înregistrează în conturile bugetelor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti ca operatiuni ale anului 2011, cu data de 30 decembrie 2011.

4.2. Institutiile publice care au încasat în anul 2011 sume din bugetul propriu al judetului sau al municipiului Bucuresti, după caz, în contul 50.26 “Disponibil din bugetul consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti”, vor restitui cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele rămase disponibile, la finele anului, în conturile din care acestea au fost primite, până la data de 29 decembrie 2011.

4.3. Disponibilitătile rămase la finele anului 2011 în soldul conturilor 50.58 “Disponibil al fondului de risc”, 50.77 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitătile administrativ-teritoriale si institutiile sau serviciile publice din subordinea acestora”, 50.80 “Disponibil din împrumuturi externe ale unitătilor administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora” si 50.81 “Disponibil din împrumuturi interne contractate de unitătile administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora” se reportează în anul următor si se utilizează pe destinatiile stabilite de prevederile legale în vigoare.

4.4. (1) Donatiile si sponsorizările primite de unitătile administrativ-teritoriale, rămase neutilizate la finele anului 2011, se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul corespunzător de cheltuieli bugetare în contul 50.07 “Disponibil din donatii si sponsorizări rămase neutilizate la finele anului”, până la data de 29 decembrie 2011.

Cuantumul donatiilor si sponsorizărilor rămase neutilizate se determină ca diferentă între sumele încasate din donatii si sponsorizări în contul de venituri ale bugetului local 21.37.02.01 “Donatii si sponsorizări” si plătile efectuate în limita acestora de la capitolele de cheltuieli corespunzătoare, potrivit clauzelor din actele de donatie/sponsorizare.

(2) La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se face transferul donatiilor/sponsorizărilor în contul 50.07 “Disponibil din donatii si sponsorizări rămase neutilizate la finele anului”, deschis la Trezoreria Statului, unitătile administrativ-teritoriale vor anexa Contul de executie a donatiilor/sponsorizărilor primite si utilizate în anul 2011, întocmite pe modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănesti primite sub forma donatiilor si sponsorizărilor de către institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003.

Soldul donatiilor si/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului 2011, înscris în Contul de executie a donatiilor/sponsorizărilor primite si utilizate în anul 2011, trebuie să coincidă cu suma care se transferă, până la data de 29 decembrie 2011, în contul 50.07 “Disponibil din donatii si sponsorizări rămase neutilizate la finele anului”.

(3) Utilizarea în anul 2012 a donatiilor/sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului 2011 se efectuează din contul 50.07 “Disponibil din donatii si sponsorizări rămase neutilizate la finele anului”, pe destinatiile stabilite de transmitător, si se evidentiază la subdiviziunile de cheltuieli bugetare înscrise la nr. crt. 3 “Soldul donatiilor si/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului [...]” din anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănesti primite sub forma donatiilor si sponsorizărilor de către institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003, întocmită la transferarea soldului.

(4) Donatiile si/sau sponsorizările rămase neutilizate la finele anului bugetar în conturile în valută deschise la institutii de credit pe numele unitătilor administrativ-teritoriale se utilizează în anul următor din acelasi cont, pe destinatiile stabilite de transmitător.

(5) Donatiile si/sau sponsorizările primite în cursul lunii decembrie 2011, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor administrativ-teritoriale si, în consecintă, nu mai pot fi utilizate în cursul anului 2011, vor fi încasate de către acestea în contul 50.06 “Sume de mandat si în depozit ale institutiilor publice de subordonare locală” deschis la unitătile Trezoreriei Statului sau în contul de valută deschis la institutia de credit, după caz, urmând ca virarea sumelor respective în contul de venituri bugetare corespunzător si majorarea creditelor bugetare, în scopul efectuării de cheltuieli, să se realizeze în primele 10 zile ale anului 2012.

4.5. (1) în conturile 50.75.01 “Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”,

50.75.02 “Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală si pentru sustinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinantare locală” si, respectiv,

50.75.03 “Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor cu finantare externă, care necesită cofinantare locală” deschise la unitătile Trezoreriei Statului pe numele directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti pot rămâne la finele anului 2011 următoarele sume:

a) cotele defalcate din impozitul pe venit încasate în plus si nerepartizate prin hotărâre a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz;

b) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au mai fost alimentate bugetele unitătilor administrativ-teritoriale care nu au respectat încadrarea în numărul maxim de posturi conform prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2011.

(2) Sumele rămase la finele anului 2011 în soldul conturilor prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor si vor fi alocate bugetelor locale, astfel:

a) sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi alocate în anul 2012, în conformitate cu hotărârile consiliului judetean sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, si în limita sumelor care vor fi aprobate în bugetele locale pe anul 2012;

b) sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) vor fi alocate bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale pentru care a fost sistată alimentarea în anul 2011, ca urmare a prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2011, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare, numai după intrarea acestora în legalitate.

4.6. Cotele defalcate din impozitul pe venit încasat în luna decembrie 2011 se defalcă în primele 5 zile lucrătoare ale anului 2012, la nivelul procentelor si în conditiile stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

4.7. (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, încasate în bugetele locale în anul 2011 peste nivelul plătilor de casă efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.01 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor” din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 29 decembrie 2011. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea, autoritătile administratiei publice locale vor anexa conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor pe anul 2011, întocmite astfel:

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor de sustinere a sistemului de protectie a copilului;

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor de sustinere a centrelor de asistentă socială a persoanelor cu handicap;

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine;

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente finantării cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d)-h) din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, încasate în bugetele locale în anul 2011 peste nivelul plătilor de casă efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.02 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti” din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 29 decembrie 2011. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea, autoritătile administratiei publice locale vor anexa conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2011, întocmite astfel:

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora din institutiile de învătământ preuniversitar de stat;

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor cu drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare;

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente finantării cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. b) si lit. d)-g) din Legea nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Bucuresti si al sectoarelor acestuia, încasate în bugetele locale în anul 2011 peste nivelul plătilor de casă efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.02 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti” din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 29 decembrie 2011. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea vor fi anexate conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2011, întocmite astfel:

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora din institutiile de învătământ preuniversitar de stat, învătământul special si centrele judetene de resurse si asistentă educatională;

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor cu drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii;

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine;

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor privind sustinerea sistemului de protectie a copilului;

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor privind sustinerea centrelor de asistentă socială a persoanelor cu handicap;

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente celorlalte cheltuieli prevăzute la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finantării cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, încasate în bugetele locale în anul 2011 peste nivelul plătilor de casă efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la


bugetul de stat în contul 20.11.01.05 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri” din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 29 decembrie 2011. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea, autoritătile administratiei publice locale vor anexa conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2011.

(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, încasate în bugetele locale în anul 2011 peste nivelul plătilor de casă efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.07 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural” din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 29 decembrie 2011. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea, autoritătile administratiei publice locale vor anexa conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2011.

4.8. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate unitătilor administrativ-teritoriale prin hotărâri ale Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru finantarea cheltuielilor de natura investitiilor, rămase neutilizate la finele anului 2011 si care se reflectă în excedentul bugetului local, vor fi utilizate în anul 2012 cu aceeasi destinatie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul sectiunii de dezvoltare.

4.9. Unitătile administrativ-teritoriale care nu se încadrează în numărul maxim de posturi conform prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2011, până la data de 30 decembrie 2011, nu mai beneficiază de sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate în conditiile legii în cursul anului 2011.

4.10. Nu se supun operatiunilor de regularizare, la finele anului, cu bugetul de stat următoarele categorii de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:

a) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit anexei nr. 7 la Legea nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare;

b) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale suplimentate pe bază de hotărâri ale Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, dacă prin hotărârile Guvernului nu se prevede altfel.

4.11. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2011 subventii de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj sau alte bugete restituie, până la data de 29 decembrie 2011, sumele rămase neutilizate ia finele anului, în conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care acestea au fost încasate, dacă prin legislatia specifică acordării subventiilor respective nu se prevăd termene de rambursare anterioare acestei date.

Sumele care se restituie se determină ca diferentă între subventiile primite, înregistrate la subcapitolele de venituri:

a) aferente sectiunii de functionare: 42.02.21 “Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”, 42.02.32 “Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor ia combustibili”, 42.02.33 “Sprijin financiar la constituirea familiei”, 42.02.34 “Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri”, 42.02.35 “Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitătilor de asistentă medico-sociale”, 42.02.36 “Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuti”, 42.02.41 “Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sănătătii”, 42.02.44 “Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole”, 42.02.46 “Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante către furnizorii de energie termică si ale centralelor de termoficare”, 42.02.51.01 “Subventii primite de bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local” si 43.02.04 “Subventii de la bugetul asigurărilor pentru somaj către bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de muncă si subventionarea locurilor de muncă”;

b) aferente sectiunii de dezvoltare: 42.02.01 “Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare”, 42.02.05 “Planuri si regulamente de urbanism”, 42.02.10 “Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuintă”, 42.02.12 “Subventii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit”, 42.02.13 “Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor”, 42.02.14 “Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar”, 42.02.16.01 “Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgentă în sănătate”,

42.02.16.02 “Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sănătate”,

42.02.16.03 “Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sănătate”, 42.02.17 “Subventii pentru finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale”, 42.02.18.01 “Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii către bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgentă în sănătate”, 42.02.18.02 “Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii către bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sănătate”, 42.02.18.03 “Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii către bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sănătate”, 42.02.19 “Subventii către bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul operational regional 2007-2013”, 42.02.29 “Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar”, 42.02.40 “Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii în turism”, 42.02.51.02 “Subventii primite de bugetul de la stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local” si 42.02.52 “Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistentă socială si unităti de asistentă medico-sociale”, si plătile de casă efectuate în limita acestora.

În acest scop, unitătile administrativ-teritoriale prezintă unitătilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite distinct pentru restituirea către bugetele respective a fiecărui tip de subventie primită, la care se anexează contul de executie al cheltuielilor efectuate din subventiile primite în anul 2011, pe baza căruia are loc operatiunea de regularizare. Restituirea sumelor se efectuează din conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local în conturile din care subventiile respective au fost primite.

(2) Sumele rămase neutilizate la subdiviziunile de venituri bugetare aferente sectiunii de dezvoltare: 42.02.09.01 “Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate”, 42.02.09.02 “Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor”, 42.02.09.03 “Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate” se restituie în contul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului din care sumele respective au fost primite, în conditiile si la termenele stabilite în Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.564/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si în unitătile administrativ-teritoriale cu resurse turistice.

4.12. Unitătile administrativ-teritoriale au obligatia de a dispune măsurile necesare pentru achitarea integrală până la finele anului a obligatiilor restante, astfel încât acestea să nu influenteze excedentul bugetului local.

4.13. (1) Subventiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, evidentiate la subcapitolul de venituri: 42.02.20 “Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, rămase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local si se utilizează în anul 2012 cu aceeasi destinatie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul sectiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective.

(2) Subventiile de la bugetul de stat către bugetele locale evidentiate la subcapitolul de venituri 42.02.42 “Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA” si 42.02.45 “Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European”, rămase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local.

(3) Subventiile primite de la administratia centrală de către bugetele locale, reprezentând sume primite din Fondul pentru mediu, evidentiate la subcapitolul de venituri 43.02.20 “Alte subventii primite de la administratia centrală pentru finantarea unor activităti”, rămase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local si se utilizează în anul următor cu aceeasi destinatie.

4.14. (1) Sumele acordate ca prefinantari si avansuri aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local si vor fi utilizate în anul 2012 cu aceeasi destinatie, în cadrul sectiunii de dezvoltare.

(2) Sumele acordate sub formă de avans promotorilor de proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local si se utilizează în anul 2012 cu aceeasi destinatie, în cadrul sectiunii de dezvoltare.

4.15. În cazul în care operatiunile de regularizare prevăzute la pct. 4.7 si 4.11 determină gol temporar de casă al bugetului local, unitătile Trezoreriei Statului, pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de către unitătile administrativ-teritoriale, vor transfera suma corespunzătoare golului de casă astfel creat din contul 82.98.02 “Excedent” în contul de venituri ale bugetului local 21.40.02.11 “Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de functionare” sau 21.40.02.13 “Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare”, după caz.

4.16. Stabilirea rezultatului executiei bugetului local

După efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetul de stat si celelalte bugete, prevăzute de prezentele norme metodologice, autoritătile administratiei publice locale împreună cu unitătile Trezoreriei Statului vor stabili rezultatul executiei bugetelor locale la finele anului, pe sectiuni, astfel: 4.16.1. Închiderea executiei sectiunii de functionare: 4.16.1.1. Conturile de venituri si de cheltuieli ale sectiunii de functionare se închid prin contul de excedent al sectiunii de functionare sau prin contul de deficit al sectiunii de functionare, după caz, astfel:

- prin contul 82.98.02.96 “Excedent al sectiunii de functionare”, în situatia în care totalul veniturilor sectiunii de functionare, după deducerea sumelor evidentiate în contul de venituri ale bugetului local 21.40.02.11 “Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de functionare”, este mai mare decât cheltuielile sectiunii de functionare;

- prin contul 82.99.02.96 “Deficit al sectiunii de functionare”, în situatia în care totalul veniturilor sectiunii de functionare, după deducerea sumelor evidentiate în contul de venituri ale bugetului local 21.40.02.11 “Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de functionare”, este mai mic decât cheltuielile sectiunii de functionare.

4.16.1.2. Operatiunile privind închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale sectiunii de functionare: a) închiderea de către unitătile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale sectiunii de functionare:

 

82.98.02.96

“Excedent al sectiunii de functionare”

=

24

“Cheltuielile bugetelor locale” (analitice corespunzătoare sectiunii de functionare)

 

 

 

sau, după caz,

 

82.99.02.96

“Deficit al sectiunii de functionare”

=

24

“Cheltuielile bugetelor locale” (analitice corespunzătoare sectiunii de functionare);

 

b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2011, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de functionare. Această operatiune se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul devenituri ale bugetului local 21.40.02.11 “Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de functionare” în contul 82.98.02 “Excedent al bugetului local”;


c) închiderea de către unitătile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale (exclusiv contul 21.40.02.11 “Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de functionare”):

 

21

“Veniturile bugetelor locale” (analitice corespunzătoare sectiunii de functionare)

=

82.98.02.96

“Excedent al sectiunii de functionare

 

 

 

sau, după caz,

 

21

“Veniturile bugetelor locale” (analitice corespunzătoare sectiunii de functionare)

=

82.99.02.96

“Deficit al sectiunii de functionare”.

 

4.16.2. Închiderea executiei sectiunii de dezvoltare:

4.16.2.1. Conturile de venituri si de cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare se închid prin contul de excedent al sectiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al sectiunii de dezvoltare, după caz, astfel:

- prin contul 82.98.02.97 “Excedent al sectiunii de dezvoltare”, în situatia în care totalul veniturilor sectiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidentiate în contul de venituri ale bugetului local 21.40.02.13 “Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare”, este mai mare decât cheltuielile sectiunii de dezvoltare;

- prin contul 82.99.02.97 “Deficit al sectiunii de dezvoltare”, în situatia în care totalul veniturilor sectiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidentiate în contul de venituri ale bugetului local 21.40.02.13 “Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare”, este mai mic decât cheltuielile sectiunii de dezvoltare.

4.16.2.2. Operatiunile privind închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare: a) închiderea de către unitătile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare:

 

82.98.02.97

“Excedent al sectiunii de dezvoltare”

=

24

“Cheltuielile bugetelor locale” (analitice corespunzătoare sectiunii de dezvoltare)

 

 

 

sau, după caz,

 

82.99.02.97

“Deficit al sectiunii de dezvoltare”

=

24

“Cheltuielile bugetelor locale” (analitice corespunzătoare sectiunii de dezvoltare);

 

b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2011, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare. Această operatiune se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul devenituri ale bugetului local 21.40.02.13 “Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare” în contul 82.98.02 “Excedent al bugetului local”;

c) închiderea de către unitătile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale (exclusiv contul 21.40.02.13 “Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare”):

 

21

“Veniturile bugetelor locale” (analitice corespunzătoare sectiunii de dezvoltare)

=

82.98.02.97

“Excedent al sectiunii de dezvoltare1

 

 

 

sau, după caz,

 

21

“Veniturile bugetelor locale” (analitice corespunzătoare sectiunii de dezvoltare)

=

82.99.02.97

“Deficit al sectiunii de dezvoltare”.

 

4.16.3. Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local

a) în situatia în care sectiunea de functionare si/sau sectiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în contul de excedent al bugetului local, astfel:

 

 

%

=

82.98.02

“Excedent al bugetului local

82.98.02.96

“Excedent al sectiunii de functionare”

 

 

 

82.98.02.97

“Excedent al sectiunii de dezvoltare”;

 

 

 

 

b) în situatia în care sectiunea de functionare si/sau sectiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, au obligatia de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare si/sau dezvoltare, după caz, până la data de 9 ianuarie 2012.


Pe baza hotărârilor consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, unitătile Trezoreriei Statului înregistrează operatiunea de acoperire definitivă a deficitelor sectiunilor respective, astfel:

 

82.98.02

“Excedent al bugetului local”

=

%

 

 

 

 

82.99.02.96

“Deficit al sectiunii de functionare”

 

 

 

82.99.02.97

“Deficit al sectiunii de dezvoltare”.

 

4.17. Operatiunile de încheiere a executiei bugetelor locale prevăzute la pct. 4.16 se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2012, cu data de 30 decembrie 2011.

 

CAPITOLUL V

Încheierea executiei bugetului asigurărilor sociale de stat si sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

Unitătile din subordinea caselor judetene de pensii pe seama cărora a fost deschis contul 25 “Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat” la nivelul unitătilor Trezoreriei Statului din cadrul administratiilor finantelor publice ale oraselor si municipiilor (altele decât cele resedintă de judet) transferă, până la data de 28 decembrie 2011, plătile de casă înregistrate în acest cont, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul 25 “Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat” deschis pe seama casei judetene de pensii. La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se anexează contul de executie bugetară pe subdiviziunile clasificatiei bugetului asigurărilor sociale de stat pe baza căruia se vor înregistra plătile de casă în contabilitatea casei judetene de pensii.

5.1. Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

5.1.1. La data de 11 ianuarie 2012, unitătile Trezoreriei Statului închid conturile de venituri si cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, operatiune efectuată cu data de 30 decembrie 2011.

Conturile de venituri si cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se închid prin debitul/creditul contului 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”, după caz, care se codifică astfel: simbol cont 81.01; cod capitol 98.03.04 pentru excedent si, respectiv, 99.03.04 pentru deficit.

În cazul Activitătii de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, conturile de venituri si cheltuieli deschise pe numele Casei Nationale de Pensii Publice se închid prin contul 81.01.0000 “Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale pe anul 2011”.

Operatiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului sunt următoarele:

- pentru închiderea conturilor de venituri ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale:

 

 

%

=

81.01

“Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”

22.20.03.04.01

“Contributii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale datorate de angajatori”

 

22.20.03.04.02

“Contributii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale”

 

22.21.03.06

“Contributii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare”

 

22.30.03.07

“Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale”

 

22.31.03.06

“Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă si boli profesionale”

 

 

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale:

 

81.01

“Excedent/Deficit al sistemului de = asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”

=

25.69.03

“Asigurări si asistentă socială pentru accidente de muncă si boli profesionale”

 

NOTE:

- Operatiunile de mai sus se efectuează pe bază de notă contabilă.

- Contul 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” se deschide la nivelul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului.


 

La Trezoreria Statului Sector 5, contul 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” se deschide pe codurile fiscale ale Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti si Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă, astfel:

- 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale al Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti”, cod capitol bugetar, cod fiscal;

- 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale al Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă”, cod capitol bugetar, cod fiscal.

5.1.2. Pentru operatiunile efectuate la pct. 5.1.1, în contul 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”, unitătile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.

5.2. Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat

5.2.1. (1) La data de 11 ianuarie 2012, unitătile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti si trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, încheie, în contabilitatea proprie, executia bugetului asigurărilor sociale de stat reflectată în conturile 25 “Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat” si conturile 22 “Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat” si care nu au făcut obiectul operatiunilor de închidere prevăzute la pct. 5.1.1 si 5.2.4, inclusiv contul 22.47.03.02 “Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contributii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire”.

(2) Conturile de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat se închid prin debitul/creditul contului 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat”, după caz, care se deschide la nivelul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului pe numele caselor de pensii si se codifică astfel: simbol cont 81.02; cod capitol 98.03.03 pentru excedent si, respectiv, 99.03.03 pentru deficit.

(3) La Trezoreria Statului Sector 5, contul 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat” codificat potrivit prevederilor alin. (2) se deschide atât pe numele Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, cât si pe numele Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă.

(4) La data de 11 ianuarie 2012, unitătile Trezoreriei Statului închid si conturile de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de Informatii si Ministerului Apărării Nationale, prin contul 81.02.99.03.03 “Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat”, care se deschide pe numele acestora.

5.2.2. Operatiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat care nu au făcut obiectul operatiunilor de închidere prevăzute la pct. 5.1.1. sunt următoarele:

- pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat:

 

22

“Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat”

=

81.02

“Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat”

 

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului asigiurărilor sociale de stat:

 

81.02

“Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat”

=

25

“Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat”

 

5.2.3. Pentru operatiunile înregistrate în contul 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat” unitătile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.

5.2.4. În cazul Activitătii de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, conturile de venituri si cheltuieli deschise pe numele Casei Nationale de Pensii Publice se închid, la data de 17 ianuarie 2012, prin contul 81.02.0000 “Excedent/Deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011”.

5.3. Dispozitii comune pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale si bugetul asigurărilor sociale de stat

5.3.1. La data de 12 ianuarie 2012, unitătile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” si, respectiv, 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat” în/din contul 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” si, respectiv, 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat” deschise la trezoreria municipiului resedintă de judet pe numele casei judetene de pensii din subordinea Casei Nationale de Pensii Publice. Această operatiune se efectuează cu data de 30 decembrie 2011, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele contului 81.01.98.03.04 sau 81.01.99.03.04 si, respectiv, 81.02.98.03.03 sau 81.02.99.03.03, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat în contabilitatea proprie a caselor judetene de pensii din subordinea Casei Nationale de Pensii Publice.

Casele judetene de pensii au obligatia de a verifica extrasele conturilor 81.01.98.03.04, 81.01.99.03.04, 81.02.98.03.03 si 81.02.99.03.03, deschise la nivelul trezoreriilor operative si de a sesiza activitătile de trezorerie si contabilitate publică judetene asupra eventualelor iregularităti, până la data de 13 ianuarie 2012, în scopul efectuării regularizărilor care se impun.

5.3.2. Până la data de 12 ianuarie 2012, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti îsi transferă rezultatul executiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale si bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 în contul propriu deschis la Trezoreria Statului Sector 3, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” si 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat”, pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucuresti.

În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica “Data emiterii” se va înscrie 30.12.2011.


5.3.3. Transferarea rezultatului executiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale si bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 în contul Casei Nationale de Pensii Publice

5.3.3.1. La data de 16 ianuarie 2012, casele judetene de pensii, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti si Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă transferă rezultatul executiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale si bugetului asigurărilor sociale de stat înregistrate la finele anului 2011, în contul 81.01.0000 “Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale pe anul 2011” si, respectiv, 81.02.0000 “Excedent/Deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011” deschis pe numele Casei Nationale de Pensii Publice la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, astfel:

- soldul creditor al contului 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” si, respectiv, 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat” se virează în contul Casei Nationale de Pensii Publice, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);

- soldul debitor al contului 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” si, respectiv, 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat” se transferă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul Casei Nationale de Pensii Publice.

În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica “Data emiterii” se va înscrie 30.12.2011.

5.3.3.2. La data 12 ianuarie 2012, casele de pensii sectoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de Informatii si Ministerului Apărării Nationale transferă rezultatul executiei bugetului asigurărilor sociale de stat în contul 81.02.0000 “Excedent/Deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011” deschis pe numele Casei Nationale de Pensii Publice la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, astfel:

- soldul debitor al contului 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat” se transferă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul Casei Nationale de Pensii Publice.

În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica “Data emiterii” se va înscrie 30.12.2011.

5.4. (1) Casa Natională de Pensii Publice centralizează în data de 13 ianuarie 2012 soldul executiei de casă a bugetului asigurărilor sociale de stat, înregistrat la unitătile Trezoreriei Statului, iar în cazul în care se înregistrează excedent, acesta se regularizează cu bugetul de stat în limita subventiilor primite în anul 2011 de la bugetul de stat. Operatiunea se efectuează de către Casa Natională de Pensii Publice cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 16 ianuarie 2012, ca operatiune a anului 2011, prin virarea sumei corespunzătoare din contul 22.42.03.24 “Subventii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat” în contul 23.56.01.51 “Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat” deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(2) în cazul în care se înregistrează deficit, acesta se preia la data de 18 ianuarie 2012 de către Casa Natională de Pensii Publice, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 81.02.99.03.03 “Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat”.

(3) în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operatiunile prevăzute la alin. (1) si (2), la rubrica “Data emiterii” se va înscrie 30.12.2011.

5.5. La data de 17 ianuarie 2012, excedentul sau deficitul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale înregistrat în contul 81.01.0000 “Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale pe anul 2011” se virează/se preia de către Casa Natională de Pensii Publice, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în/din contul propriu 81.01.98.03.04 “Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica “Data emiterii” se va înscrie 30.12.2011.

 

CAPITOLUL VI

Încheierea executiei sistemului asigurărilor pentru somaj si a Fondului de garantare pentru plata creantelor salariate

 

6.1. Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

6.1.1. La data de 11 ianuarie 2012, unitătile Trezoreriei Statului închid conturile de venituri si cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, operatiune efectuată cu data de 30 decembrie 2011.

Conturile de venituri si cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale se închid prin debitul/creditul contului 86.01 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”, după caz, si se codifică astfel: simbol cont 86.01; cod capitol 98.04.11 pentru excedent, si, respectiv, 99.04.11 pentru deficit.

În cazul Activitătii de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, conturile de venituri si cheltuieli deschise pe numele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă se închid prin contul 86.01.0000 “Excedent/Deficit curent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pe anul 2011”.

Operatiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului sunt următoarele:

- pentru închiderea conturilor de venituri ale Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale:

 

 

%

=

86.01

“Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”

28.20.04.06

“Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale”

 

 

 

28.31.04.04

“Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale”

 

 

 

28.36.04.12

“Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale”

 

 

 

 

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale:


 

86.01

“Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”

=

29.64.04

“Cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”

 

NOTE:

- Operatiunile de mai sus se efectuează pe bază de notă contabilă.

- Contul 86.01 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” se deschide la nivelul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului.

 

6.1.2. Pentru operatiunile efectuate la pct. 6.1.1 în contul 86.01 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”, unitătile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.

6.2. Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru somaj

6.2.1. La data de 11 ianuarie 2012, unitătile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti si trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, încheie în contabilitatea proprie executia bugetului sistemului asigurărilor pentru somaj reflectată în conturile 29 “Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru somaj” si 28 “Veniturile bugetului asigurărilor pentru somaj” si care nu au făcut obiectul operatiunilor de închidere prevăzute la pct. 6.1.1 si 6.2.4.

Conturile de venituri si cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru somaj se închid prin debitul/creditul contului 86.02 “Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj”, după caz, care se deschide la nivelul trezoreriilor operative, pe numele agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă, si se codifică astfel: simbol cont 86.02; cod capitol 98.04.10 pentru excedent si, respectiv, 99.04.10 pentru deficit.

6.2.2. Operatiunile contabile ce se efectuează in contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru somaj care nu au făcut obiectul operatiunilor de închidere prevăzute la pct. 6.1.1 sunt următoarele:

- pentru închiderea conturilor de venituri ale sistemului asigurărilor pentru somaj:

 

28

“Veniturile bugetului asigurărilor pentru somaj”

=

86.02

“Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj”

 

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru somaj:

 

86.02

“Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj”

=

29

“Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru somaj”

 

6.2.3. Pentru operatiunile înregistrate în contul 86.02 “Excedent/Deficit al bugetului sistemului asigurărilor pentru somaj” unitătile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.

6.2.4. În cazul Activitătii de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, conturile de venituri si cheltuieli deschise pe numele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă se închid, la data de 17 ianuarie 2012, prin contul 86.02.0000 “Excedent/Deficit curent al sistemului asigurărilor pentru somaj pe anul 2011”.

6.3. Dispozitii comune sistemului asigurărilor pentru somaj si Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

6.3.1. La data de 12 ianuarie 2012, unitătile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 86.01 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si, respectiv, 86.02 “Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj” în/din contul 86.01 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si, respectiv, 86.02 “Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj” deschise la trezoreria municipiului resedintă de judet pe numele agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă. Această operatiune se efectuează cu data de 30 decembrie 2011, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele contului 86.01.98.04.11 sau 86.01.99.04.11 si, respectiv, 86.02.98.04.10 sau 86.02.99.04.10, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru somaj în contabilitatea proprie a agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă.

Agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă au obligatia de a verifica extrasele conturilor 86.01.98.04.11, 86.01.99.04.11 si, respectiv, 86.02.98.04.10, 86.02.99.04.10, deschise la nivelul trezoreriilor operative, si de a sesiza activitătile de trezorerie si contabilitate publică judetene asupra eventualelor iregularităti, până la data de 13 ianuarie 2012, în scopul efectuării regularizărilor care se impun.

6.3.2. Transferarea rezultatului executiei sistemului asigurărilor pentru somaj si a Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pe anul 2011 în contul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

6.3.2.1. Până la data de 12 ianuarie 2012, Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Municipiului Bucuresti îsi transferă rezultatul executiei sistemului asigurărilor pentru somaj si, respectiv, Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pe anul 2011 în conturile proprii deschise la Trezoreria Statului Sector 5 prin virarea/încasarea în/din conturile 86.01 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si, respectiv, 86.02 “Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj” a tuturor soldurilor conturilor 86 pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucuresti si, respectiv, la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica “Data emiterii” se înscrie 30 decembrie 2011.

6.3.2.2. La data 16 ianuarie 2012, agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă transferă rezultatul executiei sistemului asigurărilor pentru somaj si, respectiv, rezultatul executiei Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale înregistrate, la finele anului 2011, în conturile 86.01.0000 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pe anul 2011” si, respectiv, 86.02.0000 “Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj pe anul 2011”, deschise pe numele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, astfel:

- soldul creditor al conturilor 86.01 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si/sau 86.02 “Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj” se virează în contul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);

- soldul debitor al conturilor 86.01 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si, respectiv, 86.02 “Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj” se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica “Data emiterii” se înscrie 30 decembrie 2011.

6.4. În functie de rezultatul executiei de casă a bugetului asigurărilor pentru somaj înregistrat după efectuarea operatiunilor prevăzute la pct. 6.3.2.2, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă efectuează, până la data de 17 ianuarie 2012, următoarele operatiuni:

6.4.1. În cazul Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Excedentul sau deficitul înregistrat în contul 86.01.0000 “Excedent/Deficit curent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pe anul 2011” de Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale se virează/se preia de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în/din contul propriu 86.01.98.04.11 “Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”.

6.4.2. În cazul sistemului asigurărilor pentru somaj

Excedentul sau deficitul înregistrat în contul 86.02.0000

“Excedent/Deficit curent al sistemului asigurărilor pentru somaj pe anul 2011” de sistemul asigurărilor pentru somaj se virează/se preia de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în/din contul propriu 86.02.98.04.10 “Excedent al sistemului asigurărilor pentru somaj”.

6.4.3. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operatiunile prevăzute la pct. 6.4.1 si 6.4.2, la rubrica “Data emiterii” se va înscrie 30.12.2011. Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti înregistrează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prezentate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă ca operatiuni ale anului 2011.

 

CAPITOLUL VII

Încheierea executiei bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

7.1. Subventiile primite de bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat rămase neutilizate se restituie, până la data de 6 ianuarie 2012, în contul de cheltuieli al bugetului de stat din care acestea au fost încasate.

Sumele care se restituie se determină ca diferentă între subventiile primite în contul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26.42.05.26 “Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” si plătile efectuate pe destinatiile pentru care acestea au fost aprobate.

Restituirea se efectuează din contul 26.42.05.26 “Subventii primite de bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” în contul Ministerului Sănătătii 23.66.01.51 “Sănătate - Transferuri între unităti ale administratiei publice” deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în care la “Data emiterii” se va înscrie data de 30 decembrie 2011.

7.2. Subventiile primite de bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii rămase neutilizate se restituie până la data de 6 ianuarie 2012 în contul din care acestea au fost încasate. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica “Data emiterii” se va înscrie data de 30 decembrie 2011.

Sumele care se restituie se determină ca diferentă între sumele primite în contul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26.43.05.12 “Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii” si plătile efectuate pe destinatiile pentru care acestea au fost aprobate.

7.3. În conformitate cu prevederile art. 256 alin. (41) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în anul 2011 nu se constituie fond de rezervă din veniturile Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

7.4. (1) La data de 11 ianuarie 2012, unitătile Trezoreriei Statului încheie în contabilitatea proprie executia bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate reflectată în conturile 26 “Veniturile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” si 27 “Cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” prin debitul/creditul contului 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”, după caz, care se deschide pe numele caselor de asigurări sociale de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, după caz.

Contul 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” se codifică astfel: simbol cont sintetic 87; cod capitol 98.05 pentru excedent si, respectiv, 99.05 pentru deficit; codul fiscal al casei de asigurări sociale de sănătate judetene sau a municipiului Bucuresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, după caz.

(2) închiderea conturilor de venituri si de cheltuieli ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate deschise pe numele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti se efectuează prin debitul/creditul contului 87.0000 “Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011” deschis pe numele acesteia.

7.5. La data de 12 ianuarie 2012, unitătile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul contului 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” în/din contul 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”, deschis la trezoreria municipiului resedintă de judet pe numele casei de asigurări sociale de sănătate judetene. Această operatiune se efectuează cu data de 30 decembrie 2011, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează, în copie, extrasele contului 87.98.05 sau 87.99.05, după caz, deschise la nivelul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în contabilitatea proprie a caselor de asigurări sociale de sănătate judetene.


7.6. (1) Conturile de venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate deschise la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, al Activitătii de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti pentru marii contribuabili si pentru contribuabilii mijlocii se închid prin creditul contului 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” deschis pe numele Casei de Asigurări Sociale de Sănătate a Municipiului Bucuresti. Fac exceptie de la aceste prevederi veniturile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate colectate de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, care se închid prin creditul contului 87

“Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” deschis pe numele acestora.

(2) Până la data de 12 ianuarie 2012, Casa de Asigurări Sociale de Sănătate a Municipiului Bucuresti îsi transferă rezultatul executiei bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011 în contul propriu deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucuresti. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica “Data emiterii” se va înscrie 30 decembrie 2011.

7.7. Operatiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:

- pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate:

 

26

“Veniturile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

=

87

“Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

 

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate:

 

87

“Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

=

27

“Cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

 

7.8. La data de 16 ianuarie 2012, casele de asigurări sociale de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti transferă rezultatul executiei bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate înregistrat la finele anului 2011 în contul 87.0000 “Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011” deschis pe numele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, astfel:

- soldul creditor al contului 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” se virează în contul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);

- soldul debitor al contului 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

7.9. (1) în cazul în care în urma colectării sumelor în contul 87.0000 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011” rezultă excedent, suma respectivă se virează de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în contul 87.98.05 “Excedent al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”.

(2) în cazul în care în urma colectării sumelor în contul 87.0000 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011” rezultă deficit, acesta se preia de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în contul propriu 87.99.05 “Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”.

(3) Operatiunile prevăzute la alin. (1) si (2) se efectuează până la data de 17 ianuarie 2012, la rubrica “Data emiterii” din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) înscriindu-se data de 30 decembrie 2011.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

8.1. Unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu calculează dobândă la excedentele aferente bugetului asigurărilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate aferente anului 2011 si existente în conturile deschise la unitătile Trezoreriei Statului în primele zile ale anului 2012.

8.2. Unitătile Trezoreriei Statului vor elibera institutiilor publice cu conturi deschise la acestea extrase de cont cu operatiunile efectuate până la data de 30 decembrie 2011 inclusiv si vor solicita acestora confirmarea scrisă a concordantei soldurilor conturilor de credite bugetare deschise si repartizate, de cheltuieli bugetare si de disponibilităti cu cele din evidenta proprie, până la data de 9 ianuarie 2012. În cazul în care nu se respectă acest termen, unitătile Trezoreriei Statului nu vor efectua plăti din conturile institutiilor respective.

8.3. Institutiile publice au obligatia ca în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie a anului 2012 să confirme unitătilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise soldurile conturilor de credite bugetare deschise si repartizate, de cheltuieli bugetare si de disponibilităti. Eventualele diferente între soldurile conturilor din contabilitatea institutiilor publice si cea a unitătilor Trezoreriei Statului vor fi clarificate operativ, fiind interzisă încheierea executiei bugetare, la finele anului 2011, cu diferente.

8.4. Institutiile publice au obligatia de a prezenta unitătilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise “Situatia fluxurilor de trezorerie” pentru obtinerea vizei privind exactitatea plătilor nete de casă efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, precum si a soldurilor conturilor de disponibilităti, după caz, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiei publice cu cele din contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului.

Ordonatorii principali si secundari de credite vor centraliza datele din situatiile fluxurilor de trezorerie pe anul 2011 primite de la institutiile publice din subordine numai dacă acestea sunt vizate de unitătile Trezoreriei Statului.

8.5. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, în cazul în care nu au caracter de infractiune, se sanctionează cu amendă contraventională, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, care se aplică de organele abilitate în acest scop.

8.6. Programul calendaristic pentru efectuarea prin unitătile Trezoreriei Statului a principalelor operatiuni de încheiere a exercitiului bugetar al anului 2011 este prevăzut în anexa nr. 1 “Program calendaristic pentru efectuarea prin unitătile Trezoreriei Statului a principalelor operatiuni de încheiere a exercitiului bugetar al anului 2011”, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

PROGRAM CALENDARISTIC

pentru efectuarea prin unitătile Trezoreriei Statului a principalelor operatiuni de încheiere a exercitiului bugetar al anului 2011

 

Nr. crt.

Denumirea operatiunilor

Data-limită pentru efectuarea operatiunilor

I. Operatiuni în numerar

1

Ridicarea sumelor în numerar din conturile institutiilor publice deschise la unitătile Trezoreriei Statului pentru achitarea drepturilor salariale si a drepturilor de asigurări si asistentă socială

până la 29 decembrie 2011

2

Ridicarea de sume în numerar din conturile institutiilor publice pentru plăti de volum redus si urgente necesare bunei functionări a acestora

până la 29 decembrie 2011

3

Depunerea încasărilor în numerar ale unitătilor vamale din perioada 30 decembrie 2011-2 ianuarie 2012

3 ianuarie 2012

4

Depunerea la casieriile unitătilor Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale institutiilor publice

până la 30 decembrie 2011, ora 10,30

5

Achitarea la casieriile unitătilor Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri în numerar

până la 30 decembrie 2011, ora 10,30

II. Operatiuni de încasări si plăti prin virament*

1

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care institutiile publice dispun plăti către beneficiari cu conturi deschise la unităti ale Trezoreriei Statului din alte judete, inclusiv pentru plăti între trezorerii ale municipiului Bucuresti

până la 30 decembrie 2011, ora 10,00

2

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care institutiile publice dispun plăti către beneficiari cu conturi deschise la institutii de credit

până la 29 decembrie 2011, ora 10,30

3

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăti către beneficiari cu conturi deschise la unităti ale Trezoreriei Statului din alte judete sau la trezorerii diferite din municipiul Bucuresti

până la 30 decembrie 2011, ora 10,00

4

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care institutiile publice sau operatorii economici dispun plăti către beneficiari cu conturi deschise la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului sau la unităti ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiasi judet

până la 30 decembrie 2011, ora 10,30

5

Prezentarea de către institutiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri, care se achită la unitatea Trezoreriei Statului la care îsi au contul deschis sau la unităti ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiasi judet

până la 30 decembrie 2011, ora 10,30

6

Prezentarea de către operatorii economici la unitătile Trezoreriei Statului a documentelor de transferare a disponibilitătilor în conturi deschise la institutii de credit

până la 29 decembrie 2011, ora 10,30 (pentru plăti de mică/mare valoare)

III. Operatiuni derulate de institutii publice

1

Deschiderea, repartizarea si retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale

 

 

- ordonatorii principali

21 decembrie 2011

 

- ordonatorii secundari

27 decembrie 2011

 

- retragerile de credite

23 decembrie 2011

2

Virarea în conturile institutiilor ierarhic superioare a disponibilitătilor rămase în conturile institutiilor publice fără personalitate juridică

29 decembrie 2011

3

Lichidarea si decontarea operatiunilor de mandat

29 decembrie 2011

4

Recuperarea echivalentului în lei al sumelor în valută achizitionate din credite bugetare

28 decembrie 2011

5

Virarea în conturile bugetelor cărora li se cuvin a echivalentului în lei al sumelor în valută încasate de institutiile publice reprezentând venituri bugetare

28 decembrie 2011

6

Restituirea de către institutiile publice a subventiilor si transferurilor primite de la bugetul de stat

28-29 decembrie 2011

IV. Închiderea executiei bugetelor locale

1

Regularizarea subventiilor primite de bugetele locale de la bugetul de stat si de la alte bugete

29 decembrie 2011

2

Stabilirea si repartizarea excedentelor bugetelor locale si acoperirea eventualelor deficite ale acestora

în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2012

V. Închiderea executiei bugetului asigurărilor sociale de stat si sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

1

Virarea/Încasarea de către unitătile operative ale Trezoreriei Statului a soldului contului 81.01 “Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” si 81.02 “Excedent/deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat” în/din contul 81.01 “Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” si, respectiv, 81.02 “Excedent/deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat” deschis pe numele caselor judetene de pensii

12 ianuarie 2012 (ca operatiune a anului 2011)

2

Virarea/Încasarea de către casele de pensii judetene/a municipiului Bucuresti a rezultatului executiei bugetului asigurărilor sociale de stat si sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale în contul Casei Nationale de Pensii Publice

16 ianuarie 2012 (ca operatiune a anului 2011)

VI. Închiderea executiei sistemului asigurărilor pentru somaj si a Fondului de garantare pentru plata creantelor salariate

1

Virarea/Încasarea de către unitătile operative ale Trezoreriei Statului a soldului conturilor 86.01 “Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si, respectiv, 86.02 “Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj” în/din conturile 86.01 “Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si, respectiv, 86.02 “Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj” deschise pe numele agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene

12 ianuarie 2012 (ca operatiune a anului 2011)

2

Virarea/Încasarea de către agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă a rezultatului executiei bugetului asigurărilor pentru somaj si, respectiv, a rezultatului executiei Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale în contul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

16 ianuarie 2012 (ca operatiune a anului 2011)

VII. Închiderea executiei bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

1

Virarea/Încasarea de către unitătile operative ale Trezoreriei Statului a soldului contului 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” în/din contul 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” deschis pe numele casei de asigurări sociale de sănătate judetene

12 ianuarie 2012 (ca operatiune a anului 2011)

2

Virarea/Încasarea de către casele de asigurări sociale de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti a rezultatului executiei bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în contul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

16 ianuarie 2012 (ca operatiune a anului 2011)


* Termenele prevăzute la pct. 1-5 pot fi depăsite numai cu acordul Ministerului Finantelor Publice.

 


ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

LISTA

cuprinzând operatiunile pentru care unele institutii publice pot păstra sume la finele anului 2011, în contul “Sume de mandat si în depozit” deschis la Trezoreria Statului

 

Nr. crt.

Denumirea operatiunilor

Institutiile care efectuează operatiunile

1

Garantiile vamale, inclusiv drepturile vamale achitate în avans, precum si sumele consemnate de persoanele fizice la unitătile vamale

unitătile vamale

2

Cotizatii pentru sport retinute de la personal, contributii ale cadrelor pentru hrană si actiuni social-culturale

unitătile din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

3

Drepturi bănesti ale persoanelor lipsite de libertate păstrate de penitenciare

penitenciare

4

Drepturi de personal, burse si pensii, alocatii pentru copii, alocatii pentru somaj, ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare, rente viagere, ordonantate, dar neridicate în cursul anului de către persoanele beneficiare

institutii publice

5

Sume depuse în numerar de angajati reprezentând contributia la bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj pentru personalul aflat în misiune permanentă în străinătate

ordonatorii principali de credite

6

Garantii depuse de operatorii economici la institutiile publice pentru participarea la licitatii, inclusiv taxa de participare si contravaloarea caietelor de sarcini, garantii de bună executie încasate în numerar de către institutiile publice si depuse în contul deschis la unitătile Trezoreriei Statului, alte garantii constituite conform legii

institutii publice

7

Operatiuni de mandat efectuate din sumele puse la dispozitie de către operatorii economici care nu pot fi restituite până la finele anului

institutii publice

8

Donatii si sponsorizări primite de institutiile publice în luna decembrie 2011, cu care nu s-au mai putut majora bugetele de venituri si cheltuieli si care nu au mai putut fi utilizate în anul 2011

institutii publice

9

Taxe pentru Monitorul Oficial al României si taxa judiciară de timbru

Oficiul National al Registrului Comertului si unitătile subordonate

10

Sume încasate de la personal reprezentând cotizatii pentru sindicat

institutii publice

11

Suma egală cu amenda achitată de cei cărora li s-a aplicat sanctiunea contraventională pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul transporturilor rutiere

Autoritatea Rutieră Română

12

Subventii retinute în conditiile art. 19 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare

Autoritatea Electorală Permanentă

13

Sume retinute de la angajati reprezentând popriri asigurătorii

institutii publice

 

NOTĂ:

Păstrarea de către institutiile publice prevăzute în prezenta anexă de sume în contul “Sume de mandat si în depozit” la finele anului nu este obligatorie.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 24 din 9 decembrie 2011

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 110 din 9 decembrie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 28/17/2011 pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

Având în vedere dispozitiile art. 11, 124, 126, 278, art. 345 alin. (4) si art. 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, 2 si art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 28/17/2011 pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 5 mai 2011, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Gabriela Anghelache

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 28/17/2011

pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 5 mai 2011, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) 50% din valoarea sumelor reprezentând soldul creditor al impozitelor amânate aferente elementelor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. f)sig1).”

2. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în categoria elementelor prevăzute la alin. (1) se includ, în particular, fără acordul prealabil al Băncii Nationale a României, 50% din sumele reprezentând soldul creditor al impozitelor amânate aferente elementelor prevăzute la art. 25 alin. (1)lit. f)sigi).”

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.