MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 13/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 13         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Joi, 6 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.334/2010. - Hotărāre pentru modificarea unor anexe la Hotărārea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

1.340/2010. - Hotărāre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.343/2010. - Hotărāre privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.404/2010. - Hotărāre privind transferul managementului asistentei medicale pentru o unitate sanitară cu paturi din judetul Arad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.840/2010. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de actiuni pentru continuarea exploatării īn sigurantă a zăcămāntului de sare de la Ocnele Mari, judetul Vālcea, a Programului de monitorizare a Cāmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II si a Programului de monitorizare a cāmpurilor aflate īn exploatare la Ocnele Mari, judetul Vālcea

 


HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea unor anexe la Hotărārea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Īn conformitate cu prevederile art. 59-61 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările si completările ulterioare,

avānd īn vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare īn domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 19,20,27-31 si 33-37 la Hotărārea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 253 din 20 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuiesc cu anexele nr. 1-20*), care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si

mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.334.


*) Anexele nr. 1-20 sunt reproduse īn facsimil.

 


ANEXE

 

BUGETELE DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Avānd īn vedere dispozitiile art. 2 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate īn patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Pozitiile M.F. nr. 99691, 100100 si 144392 din anexa nr. 10 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. II. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va actualiza īn mod corespunzător datele din evidenta proprie si, īmpreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.340.

 

ANEXA

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităti ale administratiei publice centrale)

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator tertiar de credite

26369185

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare care functionează īn baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au īn administrare bunuri din patrimoniul public de stat

26752660

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ĪN CONSTRUCTII, URBANISM SI DEZVOLTARE TERITORIALA DURABILA “URBAN-ĪNCERC”

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. MF

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobāndirii/

dării īn folosintă

Valoarea de inventar

(īn lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

Īn administrare/ concesiune

Concesiune/ īnchiriat/

Dat cu titlu gratuit

99691

8.29.06

Clădire administrativă pentru birouri

Clădire parter

S = 514mp

 

Bucuresti,

sos. Pantelimon nr. 266,

sectorul 2

1995

1.190.281,32

Hotărārea Guvernului 522/1995

Īn administrare

 

Imobil


Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobāndirii/

dării īn folosintă

Valoarea de nventar

(īn lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

Īn administrare/ concesiune

Concesiune/ īnchiriat/

Dat cu titlu gratuit

100100

8.29

Teren

S = 8.537 mp

N -str. Tārnava; S-IPT; E-Str. Oltului; V- str. T. Lalescu

Timisoara,

str. Traian Lalescu nr. 2

1959

1

HCM/1677/ 20.11.1959

Īn administrare

 

Imobil

144392

8.29.06

Teren

S = 59.127,59 mp

N – blocuri; S-FRB; E-str. I. Polizu; V - vecini

Bucuresti,

sos. Pantelimon nr. 266,

sectorul 2

1951

1

Dec. 249/30.01.1951 a MC

Īn administrare

 

Imobil

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Avānd īn vedere dispozitiile art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si ai art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Anexa nr. 16 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Denumirea si valoarea de inventar a imobilului apartinānd domeniului public al statului, īnregistrat la pozitia MF nr. 38621, se modifică potrivit anexei nr. 1, ca urmare a efectuării lucrărilor de reevaluare, īn conditiile legii.

2. Denumirea, valoarea de inventar si baza legală a imobilului apartinānd domeniului public al statului, īnregistrat la pozitia MF nr. 38624, se modifică potrivit anexei nr. 2, ca urmare a efectuării lucrărilor de reevaluare si a īndreptării unor erori materiale, īn conditiile legii.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.343.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat īn domeniul public al statului si īn administrarea CERONAV ale cărui denumire, valoare de inventar si bază legală se modifică

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităti ale administratiei publice centrale)

13633330

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

2. Ordonator secundar de credite

15566688

CERONAV

3. Ordonator tertiar de credite

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare care functionează īn baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au īn administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 


Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobāndirii/

dării īn folosintă

Valoarea de inventar

(īn lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

Īn administrare/ concesiune

Concesiune/ īnchiriat/

Dat cu titlu gratuit

38621

8.29.06

Teren punct de lucru CERONAV

S = 2.825,43 mp

S, E - Str. Dezrobirii; S, V – Scoala maistri militari

marină

Tara: Romānia

Judet: Constanta

Localitatea: Constanta

Str. Baba Novac nr. 101A

1991

1.925.765

Ord. MApN nr. 84/1991

Hotărārea Guvernului nr. 1.746/2005

Īn administrare

 

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului apartinānd domeniului public al statului ale cărui denumire, valoare de inventar si bază legală se modifică

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităti ale administratiei publice centrale)

13633330

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

2. Ordonator secundar de credite

15566688

CERONAV

3. Ordonator tertiar de credite

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare, care functionează īn baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au īn administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul publicai statului)

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobāndirii/

dării īn folosintă

Valoarea de inventar

(īn lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

Īn administrare/ concesiune

Concesiune/ īnchiriat/

Dat cu titlu gratuit

38624

8.29.06

Teren punct de lucru Baza Nautică Siutghiol

S = 8.700 mp

N-V, N - Lac Mamaia;

E - SCH -SA.; S,S-E -

teren consiliu local

Tara: Romānia

Judet: Constanta

Localitatea: Mamaia

nr. -

1980

8.708.752

Decizia Consiliului Popular al Judetului Constanta nr. 11/1980

Īn administrare

 

imobil


GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind transferul managementului asistentei medicale pentru o unitate sanitară cu paturi din judetul Arad

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 221 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul managementului asistentei medicale pentru o unitate sanitară cu paturi din judetul Arad, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol īncheiat īntre autoritătile administratiei publice implicate, īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare īntre directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si autoritătile administratiei publice locale si Primăria Municipiului Bucuresti īn vederea transferului managementului asistentei medicale al unitătilor sanitare publice, adaptat la conditiile specifice de realizare a transferului.

Art. 3. - La anexa nr. 2 “Lista unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti” la Hotărārea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare, numărul curent 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

“15. Spitalul Clinic Municipal Arad - Consiliul Judetean Arad”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 1.404.

 

ANEXA

 

Unitatea sanitară publică cu paturi din judetul Arad pentru care se transferă managementul asistentei medicale

 

Denumirea unitătii sanitare

Autoritatea administratiei publice locale de la care se transferă

Autoritatea administratiei publice locale la care se transferă

Spitalul Clinic Municipal Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad

Consiliul Judetean Arad


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de actiuni pentru continuarea exploatării īn sigurantă a zăcămāntului de sare de la Ocnele Mari, judetul Vālcea, a Programului de monitorizare a Cāmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II si a Programului de monitorizare a cāmpurilor aflate īn exploatare la Ocnele Mari, judetul Vālcea

 

Īn conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de actiuni pentru continuarea exploatării īn sigurantă a zăcămāntului de sare de la Ocnele Mari, judetul Vālcea, a Programului de monitorizare a Cāmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II si a Programului de monitorizare a cāmpurilor aflate īn exploatare la Ocnele Mari, judetul Vālcea,

īn baza prevederilor art. 56 lit. k) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

īn conformitate cu prevederile Hotărārii Guvernului nr. 602/2001 privind aprobarea īnchiderii definitive a unor mine si cariere, etapa a V-a, cu modificările ulterioare, ale Hotărārii Guvernului nr. 1.008/2006 privind aprobarea īnchiderii definitive si monitorizării factorilor de mediu postīnchidere a unor mine si cariere, etapa a IX-a, cu modificările ulterioare, ale Hotărārii Guvernului nr. 644/2007 privind aprobarea īnchiderii definitive si monitorizării factorilor de mediu postīnchidere a unor mine si cariere, etapa a X-a, si modificarea unor acte normative īn domeniul īnchiderii unor mine si cariere, cu modificările ulterioare, si ale Hotărārii Guvernului nr. 997/2010 privind aprobarea īnchiderii definitive si monitorizării postīnchidere a stării de sigurantă a obiectivului si a factorilor de mediu a unor mine si cariere, etapa a Xl-a, si modificarea unor acte normative īn domeniul īnchiderii unor mine si cariere,

īn baza prevederilor art. 1532-1559 din Codul civil,

īn temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Termenul prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de actiuni pentru continuarea exploatării īn sigurantă a zăcămāntului de sare de la Ocnele Mari, judetul Vālcea, a Programului de monitorizare a Cāmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II si a Programului de monitorizare a cāmpurilor aflate īn exploatare la Ocnele Mari, judetul Vālcea, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2008, se prelungeste pānă īn data de 31 decembrie 2011.

Art. 2. - Planul de actiuni se va duce la īndeplinire de către responsabilii prevăzuti īn acesta.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 2.840.

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.