MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 27         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.363/2010. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Washington la 1 iunie 2010 si la Bucuresti la 25 iunie 2010, la acordurile de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare aflate în implementare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.011/2010. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

1.602/2010. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor privind clasificarea pentru eliberare a medicamentelor de uz uman

 

1.739/2010 - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Procedurii de suspendare a dreptului de asistentă socială sub formă de prestatii sociale a persoanelor adulte cu handicap, în situatia reevaluării ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale

 

1.759/2010/1. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică privind completarea Clasificării ocupatiilor din România

 

5.914/2010. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “turism si alimentatie”, calificările profesionale “asistent de gestiune în unităti de cazare si alimentatie”, “organizator de conferinte, congrese, târguri si expozitii”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Economic “Andrei Bârseanu” din municipiul Brasov

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

517/2010. - Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională

pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Washington

la 1 iunie 2010 si la Bucuresti la 25 iunie 2010, la acordurile de împrumut dintre România

si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare aflate în implementare

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al:

- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 4/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 171/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucuresti ia 28 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare;

- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 57/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare, semnat ia Bucuresti la 5 octombrie 2006, si privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006;

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 228/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007; si

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori*) semnate la Washington la 1 iunie 2010 si la Bucuresti la 25 iunie 2010, la:

- Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului

privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii, ratificat prin Legea nr. 4/2004, cu modificările si completările ulterioare;

- Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004, ratificat prin Legea nr. 389/2004, cu modificările si completările ulterioare;

*) Traducere.


- Acordul de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 180/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005, cu modificările si completările ulterioare;

- Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 170/2005, cu modificările si completările ulterioare;

- Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 171/2005, cu modificările si completările ulterioare;

- Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru

finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, ratificat prin Legea nr. 40/2007, cu completările ulterioare;

- Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucuresti la 5 octombrie 2006, ratificat prin Legea nr. 57/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006, ratificat prin Legea nr. 124/2007;

- Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 228/2008; si

- Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 14/2009, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

p. Ministrul afacerilor externe,

Costea Romulus Doru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.363.

 

Tel: (202) 473-6048, fax: (202) 522-2566

 

BANCA MONDIALA

1818 H Street N.W.

(202)473-1000

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ

Washington D.C. 20433

S.U.A.

Adresa postală: INTBAFRAD

 

 

 

Adresa postală: INDEVAS 1 iunie 2010

Excelentei Sale,

 

 

Sebastian Vlădescu,

 

 

ministrul finantelor publice

 

 

Ministerul Finantelor Publice

 

 

Bucuresti, România

 

 

 

Stimate domnule ministru,

 

Excluderea comună de către institutiile financiare internationale: Amendament la acordurile juridice aferente împrumuturilor Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare

1. Facem referire la acordurile juridice aferente proiectelor prezentate în anexa la această scrisoare de amendament (acordurile juridice) dintre Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) si România (Primitorul). Facem referire totodată si la scrisoarea noastră din 17 mai 2010 (anexată), prin care România era informată despre aprobarea de către Consiliul director al Grupului Băncii Mondiale (denumit în prezenta scrisoare Consiliul director) a aplicării de Bancă a deciziilor de excludere luate de institutiile financiare internationale cu care Grupul Băncii Mondiale a semnat un acord de aplicare reciprocă a deciziilor de excludere.


2. Conform avizului Consiliului director, Banca propune amendarea acordurilor juridice existente încheiate cu toti primitorii de finantare din partea Băncii, pentru aplicarea acestui regim de excludere comună:

(i) tuturor contractelor noi pentru care este emisă o notificare de încredintare si/sau contractul este semnat după data intrării în vigoare a acestei scrisori de amendament; si (ii) tuturor contractelor existente ale căror scop, preturi sau alte conditii fac obiectul modificărilor de fond după data intrării

în vigoare a acestei scrisori de amendament.

3. În acest sens, Banca propune amendarea acordurilor juridice după cum este prezentat mai jos.

4. Pentru scopurile acestei scrisori de amendament, termenii următori vor avea următoarele semnificatii:

a) scrisoare de amendament face referire la această scrisoare;

b) Acordul de aplicare reciprocă a deciziilor de excludere înseamnă acordul din data de 9 aprilie 2010, semnat de Grupul Băncii Africane de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, Grupul Băncii Interamericane de Dezvoltare si Grupul Băncii Mondiale, cu amendamentele sale ulterioare;

c) Banca înseamnă BIRD în cazul unui împrumut BIRD, ADI în cazul unui credit ADI sau a unui grantADI sau si BIRD si ADI în functie de ce impune contextul;

d) finantare înseamnă un împrumut BIRD, un credit ADI sau un grantADI, acordat de Bancă unui Primitor;

e) Conditii generale înseamnă Conditiile generale aplicabile acordurilor juridice, asa cum este definită această sintagmă în acordul juridic;

f) institutii financiare internationale sau IFI înseamnă Grupul Băncii Africane de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, Grupul Băncii Interamericane de Dezvoltare si orice altă institutie ce aderă la Acordul de aplicare reciprocă a deciziilor de excludere în conformitate cu conditiile acestuia;

g) Primitor înseamnă împrumutat sau Primitor de finantare, conform modului în care acesti termeni sunt utilizati în acordul juridic;

h) Proiect înseamnă proiectul definit în acordul juridic;

i) entitate de implementare a Proiectului înseamnă entitatea mentionată ca atare în acordul juridic sau o entitate cu care Banca a intrat într-un acord de proiect în scopul implementării Proiectului sau a unei părti a acestuia; si

j) Grupul Băncii Mondiale este constituit din Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, Asociatia de Dezvoltare Internatională, Corporatia Financiară Internatională, Agentia Multilaterală de Garantare a Investitiilor si Centrul International pentru Solutionarea Disputelor referitoare la Investitii.

5. Prin această scrisoare de amendament, următoarea anexă se introduce la finalul fiecărui acord juridic:

 

„ANEXĂ

 

Sectiunea 1. a) O firmă sau o persoană fizică ori o entitate de implementare a Proiectului sau un Primitor (altul decât o tară membră) despre care o IFI a descoperit că s-a angajat în practici frauduloase, de coruptie, de coercitie sau necinstite în legătură cu utilizarea sumelor din finantarea oferită de respectiva IFI poate fi declarată/declarat neeligibilă/neeligibil de către Bancă, în conditiile stabilite de IFI, pentru:

(i) încredintarea unui contract finantat de Bancă;

(ii) nominalizarea ca subcontractor, consultant, producător sau furnizor ori prestator de servicii al unei firme care altfel

este eligibilă pentru încredintarea unui contract finantat de Bancă; (iii) a beneficia de un contract finantat de Bancă, financiar sau de alt fel; si

(iv) a participa în alt fel la pregătirea ori implementarea Proiectului sau a oricărui alt proiect finantat, integral ori partial, de către Bancă, b) Prevederile din sectiunea 1 a) a acestei anexe se aplică:

(i) tuturor contractelor noi pentru care notificarea de încredintare este emisă si/sau contractul este semnat după data intrării în vigoare a scrisorii de amendament; si (ii) tuturor contractelor existente ale căror scop, preturi sau alte conditii fac obiectul unor modificări de fond după data intrării în vigoare a scrisorii de amendament.

Sectiunea 2. Un eveniment suplimentar de suspendare în conditiile prevederilor aplicabile ale Conditiilor generale va fi următorul: Primitorul (altul decât tara membră) (dacă este aplicabil) sau entitatea de implementare a Proiectului (dacă este aplicabil) a fost declarat(ă) neeligibil(ă) de către Bancă pentru a primi sume din orice finantare asigurată de către Bancă, ca rezultat al faptului că o IFI a declarat neeligibil(ă) Primitorul sau entitatea de implementare a Proiectului pentru a beneficia de sume din finantări asigurate de respectiva IFI ori pentru a participa în alt mod la pregătirea sau implementarea vreunui proiect finantat integral ori partial de respectiva IFI, ca rezultat al constatării de către respectiva IFI că Primitorul sau entitatea de implementare a Proiectului s-a angajat în practici frauduloase, de coruptie, de coercitie ori necinstite în legătură cu utilizarea sumelor din finantarea oferită de respectiva IFI.

Sectiunea 3. Primitorul va determina entitatea de implementare a Proiectului (dacă este aplicabil) să deruleze Proiectul în concordantă cu prevederile incluse în această anexă.”

6. Toti termenii acordului juridic nemodificati prin prezenta scrisoare vor rămâne integral în vigoare.

7. Amendamentele propuse prevăzute în această scrisoare de amendament sunt transmise prin prezenta pentru luare în considerare, în absenta existentei vreunei obiectii. În consecintă, în absenta obiectiilor (care trebuie comunicate directorului de tară în scris până la data de 25 iunie 2010, la sfârsitul zilei), acordurile juridice vor fi considerate amendate în conformitate cu conditiile prevăzute în această scrisoare de amendament. Banca solicită Primitorului să notifice toate entitătile de implementare a proiectului despre amendamentele prezentate mai sus aduse acordurilor juridice.

 

Cu stimă, Peter Harrold,

director

Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

CC Dl Ruud Treffers, Director executiv, Banca Mondială

 


ROMÂNIA

Anexă la Scrisoarea privind aplicarea reciprocă a deciziilor de excludere

 

Denumirea proiectului

Numărul finantării

Proiectul privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii

Împrumut nr. 47170 - RO

Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă

Împrumut nr. 47360 - RO

Proiectul privind reforma sectorului sanitar

Împrumut nr. 47600 - RO

Proiectul pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură

Împrumut nr. 47580 - RO

Proiectul privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică

Împrumut nr. 47590 - RO

Proiectul “Economia bazată pe cunoastere”

Împrumut nr. 48090 - RO

Proiectul privind serviciile municipale

Împrumut nr. 48350 - RO

Proiectul privind reforma sistemului judiciar

Împrumut nr. 48110 - RO

Proiectul privind incluziunea socială

Împrumut nr. 48250 - RO

Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienti

Împrumut nr. 48730 - RO

Proiectul privind prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare

Împrumut nr. 48390 - RO

Proiectul privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii

Împrumut nr. 48750 - RO

 

BANCA MONDIALĂ

1818 H Street N.W.

(202)473 - 1000

BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ

Washington D.C. 20433

S.U.A.

Adresa postală: INTBAFRAD

 

 

 

Adresa postală: INDEVAS

17 mai 2010

Excelentei Sale,

 

 

Sebastian Vlădescu,

 

 

ministrul finantelor publice Ministerul Finantelor Publice

 

 

Bucuresti, România

 

 

 

Stimate domnule ministru,

Îmi face plăcere să vă aduc la cunostintă că pe data de 9 aprilie 2010 Grupul Băncii Mondiale a semnat un acord de aplicare reciprocă a deciziilor de excludere, denumit cel mai adesea Acordul de excludere comună. Acordul a fost semnat si de alte 4 bănci multilaterale de dezvoltare (BMD): Banca Africană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca Interamericană de Dezvoltare.

Acest acord de referintă reprezintă un pas major în combaterea la nivel global a fraudei si coruptiei si un factor semnificativ care să garanteze că modestele resurse de dezvoltare ajung la beneficiarii cărora le sunt destinate. Prin noul acord, sanctiunile impuse de o BMD vor fi puse în aplicare si de celelalte BMD semnatare.

Anticipăm că acest acord va intra în vigoare în luna iunie 2010. Va fi aplicabil tuturor proiectelor finantate de BIRD si ADI pentru care s-a emis o invitatie de negociere la sau după data de 1 mai 2010. Totodată, pentru a ajuta la contracararea riscurilor de integritate în toate proiectele în derulare si pentru a asigura un caracter unitar la nivelul întregului portofoliu, veti primi în scurt timp o scrisoare de amendament ce va permite aplicarea regimului de excludere comună contractelor noi din cadrul proiectelor existente sustinute de Bancă.

 

Cu stimă, Peter Harrold,

director

Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

CC: Dl Rudolf Jan Treffers, director executiv, Banca Mondială

 


ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Str. Apolodor nr. 17,

sectorul 5, Bucuresti

Tel.:+4 021 319 97 52

Fax:+4 021 319 97 35

 

Dlui Peter Harrold, director de tară

Europa Centrală si Tările Baltice

Banca Mondială, Regiunea Europa si Asia Centrală

 

25 iunie 2010

 

Stimate domnule Harrold,

 

Re: Excluderea de către institutiile financiare internationale: Amendament la acordurile juridice în derulare

 

Apreciem în mod deosebit eforturile permanente ale Băncii Mondiale de combatere a fraudei si coruptiei si salutăm initiativa de semnare a Acordului de aplicare reciprocă a deciziilor de excludere.

În acest sens, ne face plăcere să confirmăm ca nu avem obiectii în ceea ce priveste amendarea acordurilor juridice existente dintre BIRD si România în legătură cu excluderea comună de către institutiile financiare internationale, conform propunerii dumneavoastră din scrisoarea datată 1 iunie 2010.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010

al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului

din Transporturi Navale – CERONAV

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea si functionarea Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV si ale aft. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantat din venituri proprii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 754/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 5 octombrie 2010, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2010.

Nr. 1.011.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

CENTRUL ROMÂN PENTRU PREGĂTIREA SI PERFECTIONAREA

PERSONALULUI DIN TRANSPORTURI NAVALE – CERONAV

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului

din Transporturi Navale – CERONAV

 

- mii lei -

Cap/ Titlu

Subcap

Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program

rectificat 2010

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

19.804,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

18764.00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

18764.00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

855,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

55.00

 

05

 

Venituri din concesiuni si închirieri

55.00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

800.00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

800,00

33.00

10

 

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

17.909.00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂTI

17.909,00

 

17

 

Venituri din organizări de cursuri de calificare si conv. profesionala

17.809,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii si alte activităti

100.00

45.10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLATILOR EFECTUATE

1.040,00

 

01

 

Fondul european de dezvoltare regională

950.00

 

16

 

Alte facilităti si instrumente postaderare

90.00

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

27.155,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

15.911.00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10.091.00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

7.722,00

 

 

01

Salarii de bază

6.340.00

 

 

02

Salarii de merit

 

 

 

04

Spor de vechime

 

 

 

06

Alte sporuri

 

 

 

08

Fond de premii

802,00

 

 

09

Prima de vacantă

502.00

 

 

12

indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

18,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

40.00

 

 

15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de muncă

20.00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

255,00

 

 

01

Tichete de masă

255.00

 

 

06

Tichete de vacanta

 

 

10.03

 

Contributii

2.114,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

1.591,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

38,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

398.00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

21,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

66.00

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

4.553,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

2.651,00

 

 

01

Furnituri de birou

32.00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

50.00

 

 

03

Încălzit, iluminat si fortă motrică

263,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

47,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

111.00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

128,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

1.300,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

730,00

 

20.02

 

Reparatii curente

80,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

251,00

 

 

01

Uniforme si echipament

193.00

 

 

03

Lenjerie si accesorii de pat

3.00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

55,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

382,00

 

 

01

Deplasări interne

86,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

296,00

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

40,00

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

5,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

68,00

 

20.14

 

Protectia muncii

59,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

50,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

957,00

 

 

01

Reclamă si publicitate

58,00

 

 

02

Protocol si reprezentare

4,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viatâ

67,00


Cap./ Titlu

Suboap.

Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program

rectificat 2010

A

B

C

D

1

 

 

04

Chirii

330.00

 

 

07

Fondul conducătorului institutiei

7,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

491.00

56

 

 

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE (FEN)

1.267.00

 

56,01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

970.00

 

56.02

 

Programe din Fondul Social European (FSE)

27.00

 

56.16

 

Alte facilităti si instrumente postaderare

270.00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.244.00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

11.244,00

 

71.01

 

Active fixe

11.244,00

 

 

01

Constructii

8.063,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

2.904.00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

150,00

 

 

30

Alte active fixe

127,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

19.804.00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

27.155.00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

7.351.00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea

deficitului

7.351,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010:

1) Număr mediu de personal: 151 persoane;

2) Câstigul mediu brut lunar: 4.198 lei(RON)/salariat;

3) în câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 87 mii lei), indemnizatiile plătite unor persoane din afara unitătii (18 mii lei), suma pentru alocatii pentru transportul la si de la locul de muncă (20 mii lei), precum si suma pentru indemnizatii de delegare (40 mii lei).

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind clasificarea pentru eliberare a medicamentelor de uz uman

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei politica medicamentului nr. Cs.A. 13.816/2010, având în vedere:

- prevederile titlului XVII “Medicamentul” al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind clasificarea pentru eliberare a medicamentelor de uz uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 679/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind clasificarea pentru eliberarea produselor medicamentoase de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 1 august 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 31 decembrie 2010.

Nr. 1.602.


 

ANEXĂ

 

NORME

privind clasificarea pentru eliberare a medicamentelor de uz uman

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează modul de clasificare pentru eliberare a medicamentelor de uz uman.

(2) Prezentele norme se aplică medicamentelor autorizate de punere pe piată în România prin procedură natională, de recunoastere mutuală si descentralizată.

(3) Prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu prevederile cap. VI “Clasificarea medicamentelor” din titlul XVII “Medicamentul” al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Subcategoriile pentru medicamentele eliberate numai cu prescriptie medicală sunt stabilite de Agentia Natională a Medicamentului conform art. 780 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Expresiile utilizate pentru subcategoriile de clasificare pentru eliberare a medicamentelor de uz uman sunt:

a) PRF - medicamente care se eliberează cu prescriptie medicală care se retine în farmacie (nu se reînnoieste), conform art. 780 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) P6L - medicamente care se eliberează cu prescriptie medicală care nu se retine în farmacie (se poate reînnoi), conform art. 780 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare; prescriptia medicală poate fi folosită timp de 6 luni din momentul eliberării;

c) PS - medicamente care se eliberează cu prescriptie medicală specială (stupefiante si psihotrope), conform art. 781 alin (2) prima liniută din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

d) PR - medicamente care se eliberează cu prescriptie medicală restrictivă, rezervate pentru utilizarea în anumite domenii specializate, conform art. 780 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 781 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Medicamentele care nu corespund criteriilor de mai sus pot fi încadrate ca medicamente care se eliberează fără prescriptie medicală.

Art. 4. - Clasificarea pentru eliberare a medicamentelor de uz uman va fi precizată în autorizatia de punere pe piată, iar subcategoria privind clasificarea va fi precizată în anexa nr. 3 la autorizatia de punere pe piată “Informatii privind etichetarea”.

Art. 5. - (1) Prezentele norme se aplică tuturor medicamentelor autorizate după intrarea lor în vigoare.

(2) în cazul medicamentelor autorizate de punere pe piată anterior acestei date, prezentele norme se aplică cu ocazia reînnoirii autorizatiei.

Art. 6. - Pentru medicamentele autorizate anterior intrării în vigoare a prezentelor norme, până la momentul reînnoirii autorizatiei sau în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentelor norme (în cazul medicamentelor cu valabilitate nelimitată a autorizatiei), expresiile utilizate pentru subcategoriile de clasificare se vor echivala cu expresiile adoptate prin prezentele norme, astfel:

- P-RF cu PRF;

- P-6L cu P6L;

- P-TS cu PS;

- S cu PR.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de suspendare a dreptului de asistentă socială sub formă de prestatii

sociale a persoanelor adulte cu handicap, în situatia reevaluării ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de suspendare a dreptului de asistentă socială sub formă de prestatii sociale a persoanelor adulte cu handicap, în situatia reevaluării ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 16 decembrie 2010.

Nr. 1.739.


 

ANEXA

 

PROCEDURA

de suspendare a dreptului de asistentă socială sub formă de prestatii sociale a persoanelor adulte cu handicap,

în situatia reevaluării ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor actiuni de control

dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale

 

Art. 1. - (1) Decizia de reevaluare emisă de către Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap va fi transmisă directiei generale de asistentă socială si protectia copilului, pe baza căreia aceasta suspendă dreptul la asistentă socială sub formă de prestatii sociale, până la încheierea procesului de reevaluare, prin decizie a directorului executiv.

(2) Modelul deciziei privind suspendarea dreptului de asistentă socială sub formă de prestatii sociale a persoanelor adulte cu handicap este prezentat în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) în situatia în care în urma reevaluării se mentine încadrarea în grad de handicap, Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap emite decizia privind încetarea suspendării dreptului de asistentă socială sub formă de prestatii sociale a persoanelor adulte cu handicap, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2

(2) în situatia prevăzută la alin. (1), prin decizie a directorului executiv al directiei generale asistentă socială si protectia copilului, persoana cu handicap va primi drepturile aferente perioadei suspendării.

Art. 3. - În situatia în care în urma reevaluării se constată că persoana nu este încadrată în gradul de handicap corespunzător sau, după caz, aceasta nu se mai încadrează în grad de handicap, Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap dispune, prin decizie, încadrarea în gradul de handicap corespunzător ori anularea certificatului de încadrare în grad si tip de handicap si solicită directiei generale de asistentă socială si protectia copilului emiterea unei noi decizii pentru stabilirea drepturilor în conditiile noii încadrări în grad de handicap sau, după caz, încetarea acestora.

Art. 4. - (1) Deciziile Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap vor fi transmise în termen de maximum 5 zile atât directiei generale de asistentă socială si protectia copilului, pentru a fi aduse la cunostinta serviciului de evaluare complexă, care va modifica si completa corespunzător planul individual de servicii, după caz, cât si persoanelor cu handicap cărora le sunt aplicabile.

(2) Punerea în executare a deciziilor prevăzute la art. 2 se face de către directia generală de asistentă socială si protectia copilului care a dispus acordarea prestatiilor sociale.

(3) Deciziile directorului executiv al directiei generale de asistentă socială si protectia copilului se aduc la cunostinta agentiilor pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si a beneficiarilor, în termen de maximum 5 zile de la emiterea acestora.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1 la procedură

 

Modelul Deciziei privind suspendarea dreptului de asistentă socială sub formă de prestatii sociale

a persoanelor adulte cu handicap

 

DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECTIA COPILULUI

JUDETUL...........................................

 

DECIZIE

privind suspendarea dreptului de asistentă socială sub formă de prestatii sociale

a persoanelor adulte cu handicap

Nr............./..................

 

În temeiul art. 902 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă dreptul la prestatii sociale domnului/doamnei ................................, CNP......................................., domiciliat/domiciliată în..................................., str.................nr......, bl......, se....., et....., ap....., sectorul/judetul .........................., pe baza Deciziei de reevaluare nr............/.............., emisă de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Prezenta decizie are valabilitate pe perioada reevaluării.

Prezenta decizie obligă toate persoanele si autoritătile la respectarea ei, în concordantă cu legea.

 

Director,

..............................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

 


ANEXA Nr. 2 la procedură

 

Modelul Deciziei privind încetarea suspendării dreptului de asistentă socială sub formă de prestatii sociale

a persoanelor adulte cu handicap

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

DECIZIE

privind încetarea suspendării dreptului de asistentă socială sub formă de prestatii sociale

a persoanelor adulte cu handicap

Nr............./..................

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, analizând Raportul de reevaluare nr.........din data de.............., întocmit de către Comisia de experti în urma reevaluării, potrivit căruia se mentine încadrarea în grad si tip de handicap a domnului/doamnei................................, CNR ....................................., domiciliat/domiciliată în..................................., str.................nr......, bl......, sc....., et....., ap....., sectorul/judetul.........................., decide încetarea suspendării dreptului de asistentă socială sub formă de prestatii sociale.

Prezenta decizie stă la baza acordării drepturilor aferente perioadei suspendării de către conducătorul directiei generale de asistentă socială si protectia copilului, prin act administrativ.

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta decizie obligă toate persoanele si autoritătile la respectarea ei, în concordantă cu prevederile legale în vigoare.

 

Presedinte,

......................................

Membri:

......................................

Secretar,

......................................

 

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

Nr. 1.759 din 29 decembrie 2010

Nr. 1 din 5 ianuarie 2011

 

ORDIN

privind completarea Clasificării ocupatiilor din România

În temeiul prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în conceptia generală a informatizării în România,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si presedintele Institutului National de Statistică emit următorul ordin:

Art. I. - Clasificarea ocupatiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu noile ocupatii din economie prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Presedintele Institutului National de Statistică

Ioan Nelu Botis

Vergil Voineagu


ANEXĂ

 

LISTA OCUPATIILOR

ce completează Clasificarea ocupatiilor din România

 

1.

Agent de vânzări directe (produse financiar-bancare)

codul - 341907

2.

Agent vânzări standarde si produse conexe

codul - 342103

3.

Agent cu atributii pe linia ordinii si sigurantei publice în incinta arenelor sportive

codul - 516916

4.

Antreprenor în economia socială

codul - 121032

5.

Asistent personal profesionist

codul - 513305

6.

Asistent personal de îngrijire

codul - 513306

7.

Auditor energetic pentru clădiri

codul - 214909

8.

Baci montan

codul - 612110

9.

Cioban montan

codul - 612111

10.

Colector (recuperator) creante/debite

codul - 421502

11.

Confectioner-montator tâmplărie din aluminiu si mase plastice cu geam termoizolator

codul - 713411

12.

Consilier vocational

codul - 241222

13.

Consultant în standardizare

codul -  242325

14.

Consultant în resurse umane

codul - 241223

15.

Consultant intern în resurse umane

codul - 241228

16.

Crescător montan

codul - 612109

17.

Croitor confectioner costume teatru

codul - 743506

18.

Director resurse umane

codul - 121033

19.

Educator specializat

codul - 513105

20.

Electrician iluminare scenă

codul - 313127

21.

Electrician de întretinere în constructii

codul - 713703

22.

Evaluator tehnic daune auto

codul - 341703

23.

Inspector de trafic A.R.R. (studii superioare)

codul - 247012

24.

Inspector de trafic A.R.R. (studii medii)

codul - 344105

25.

Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare

codul - 713702

26.

Instalator pentru sisteme termice solare

codul - 713614

27.

Îngrijitor la domiciliu

codul - 513307

28.

Lucrător social

codul - 513906

29.

Medic veterinar - oncologie comparată

codul - 222303

30.

Mecanic masini agricole

codul - 723308

31.

Mecanic trolist

codul - 833311

32.

Montator instalatii solare

codul - 713615

33.

Montator tâmplărie din aluminiu si mase plastice

codul - 713410

34.

Ofiter antifraudă financiar-bancară (studii medii)

codul - 343217

35.

Ofiter operatiuni financiar-bancare

codul - 421205

36.

Oier montan

codul - 612108

37.

Operator barocameră

codul - 721608

38.

Operator control nedistructiv pentru examinare vizuală

codul - 315221

39.

Operator montaj linii automate

codul - 817002

40.

Operator prestatii sociale

codul - 513907

41.

Operator surse regenerabile de energie

codul - 816118

42.

Producător delegat pentru teatru

codul - 245540

43.

Revizor jurist

codul - 242915

44.

Revizor lingvist

codul - 244409

45.

Salvamar

codul - 514912

46.

Scafandru salvator

codul - 721606

47.

Sef de scufundare

codul - 721607

48.

Specialist în evaluare vocatională a persoanelor cu dizabilităti

codul - 244608

49.

Specialist în angajare asistată

codul - 244609

50.

Specialist în formare

codul - 241224

51.

Specialist în recrutare

codul - 241225

52.

Specialist în compensatii si beneficii

codul - 241226

53.

Specialist în dezvoltare organizatională

codul - 241227

54.

Specialist în relatii de muncă

codul - 241229

55.

Supraveghetor de noapte servicii sociale

codul - 513208

56.

Tehnician în reconstructie ecologică

codul - 321310

57.

Tehnician cadastru forestier

codul - 321311

58.

Tehnician amenajist

codul - 321312

59.

Tehnician proiectant în reconstructie ecologică

codul - 321313

60.

Tehnician de scufundare

codul - 721609

61.

Teleoperator financiar-bancar

codul - 341908

62.

Terminolog

codul - 244410

 

Se înlocuieste denumirea ocupatiei cod 721602 “Scafandru autonom” cu “Scafandru lucrător subacvatic”

Se radiază ocupatia “drujbist” cod 614105.

Se radiază ocupatia “nursă de psihiatrie” cod 322106.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “turism

si alimentatie”, calificările profesionale “asistent de gestiune în unităti de cazare si alimentatie”,

“organizator de conferinte, congrese, târguri si expozitii”, din cadrul unitătii de învătământ

preuniversitar de stat Colegiul Economic “Andrei Bârseanu” din municipiul Brasov

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 14 din 17 decembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada ianuarie-decembrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “turism si alimentatie”, calificările profesionale “asistent de gestiune în unităti de cazare si alimentatie”, “organizator de conferinte, congrese, târguri si expozitii”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Economic “Andrei Bârseanu” din municipiul Brasov, cu sediul în Str. Lungă nr. 198, judetul Brasov, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Economic “Andrei Bârseanu” din municipiul Brasov este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Economic “Andrei Bârseanu” din municipiul Brasov, Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 5.914.

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

CONSILIUL DE MEDIERE

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului

de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

În temeiul art. 17 alin. (2) si al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru a asigura calitatea formării initiale si continue a mediatorilor, Consiliul poate constitui un departament pentru calitatea formării în mediere.”

2. La articolul 9, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) taxe provenind din autorizarea programelor de formare profesională a mediatorilor;”.

3. La articolul 10 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) prin absenta nemotivată la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive, în conditiile stabilite prin hotărâre a Consiliului.

Se consideră absentă situatia în care un membru al Consiliului nu participă fizic, inclusiv situatia în care participă prin mandat, la sedintele Consiliului.

Absentele se consideră a fi motivate în următoarele situatii: (i) incapacitate datorată bolii; (ii) imposibilitatea de participare datorată unei situatii familiale (deces, căsătorie, botez, boala unui membru al familiei); (iii) altă situatie aprobată în prealabil de Consiliu.”

4. La articolul 17, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) elaborează si adoptă Procedura de autorizare a furnizorilor de formare în domeniul medierii, programa-cadru, standardul de formare a mediatorului, precum si procedurile de monitorizare, reautorizare si retragere a autorizatiei furnizorilor de servicii de formare în domeniul medierii;”.

5. La articolul 17, după litera k) se introduce o nouă literă, litera I), cu următorul cuprins:

,,l) acreditează formatorii, examinatorii, evaluatorii si expertii evaluatori în domeniul medierii si ia măsuri pentru asigurarea calitătii activitătii acestora.”

6. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Calitatea de membru în Comisia permanentă încetează în cazul în care membrul respectiv absentează la 3 sedinte

consecutive. Încetarea calitătii de membru în Comisia permanentă se constată de către Consiliu prin hotărâre, conform legii.”

7. La articolul 26, alineatul (2) se abrogă.

8. La articolul 46, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) asigurarea accesului si mentinerea în profesia de mediator.”

9. Articolul 47 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - (1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează pe baza unor programe de formare initială si continuă, întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardul de formare în domeniul medierii si în standardele de formare continuă, elaborate de Consiliu.

(2) Revizuirea programelor de formare este obligatorie în maximum 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor modificări ale standardului de formare.

(3) Toate programele de formare a mediatorilor respectă principiile formării adultilor si au o structură care cuprinde maximum 30% pregătire teoretică si minimum 70% pregătire practică.”

10. Articolul 48 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 48. - Standardul de formare în domeniul medierii stabileste criteriile minime pentru realizarea programelor de formare initială a mediatorilor în ceea ce priveste:

a) structura pe arii tematice;

b) calificarea si experienta formatorilor;

c) durata minimă a cursurilor pentru fiecare arie tematică; precum si

d) conditiile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau institutia de învătământ superior pe durata formării.”

11. Articolul 49 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 49. - Standardele de formare initială si continuă adoptate de Consiliu si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt obligatorii pentru elaborarea sau, după caz, revizuirea programelor de formare a mediatorilor.”

12. La articolul 50, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - (1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează prin:


a) cursuri organizate de furnizori de formare autorizati de Consiliu, conform Legii, cu modificările si completările ulterioare;

b) programe postuniversitare de nivel master acreditate, desfăsurate de institutii de învătământ superior, avizate în prealabil de Consiliu.”

13. Articolul 51 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 51. - În vederea autorizării, furnizorul de formare depune la Consiliu o cerere însotită de documentele solicitate conform procedurii de autorizare, în două exemplare, între care cel putin:

a) certificatul de înregistrare fiscală - fotocopie;

b) programul de formare propus;

c) lista formatorilor propusi;

d) curriculum vitae al fiecărui formator, însotit de fotocopii ale documentelor care atestă pregătirea si experienta în conformitate cu criteriile stabilite de standardul de formare în domeniul medierii;

e) dovada că în obiectul de activitate este inclusă formarea în domeniul medierii.”

14. Articolul 52 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 52. - (1) în termen de 60 de zile de la data la care a fost înregistrată, cererea de autorizare a programului de formare, însotită de toate documentele solicitate conform art. 51, este analizată de Comisia permanentă, care formulează o propunere pe baza căreia Consiliul adoptă o hotărâre de aprobare sau de respingere.

(2) Autorizatia este emisă de Consiliu în maximum 30 de zile de la data adoptării hotărârii de aprobare a autorizării si este valabilă maximum 4 ani de la data eliberării, putând fi reînnoită, conform procedurii de reautorizare.

(3) Comunicarea hotărârii Consiliului se face în scris, cu confirmarea primirii.

(4) Un exemplar al documentelor depuse spre autorizare se returnează petentului, iar pe fiecare pagină se înscrie mentiunea «Avizat de Consiliul de mediere, astăzi.......».

(5) Autorizatia emisă de Consiliu pentru fiecare program de formare se eliberează pe bază de semnătură reprezentantului legal sau unui împuternicit al acestuia, după ce se face dovada achitării taxei de autorizare a programului de formare, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului.

(6) Sub sanctiunea anulării autorizatiei, furnizorul de formare este obligat să anunte Consiliul în maximum 15 zile cu privire la orice modificări ale datelor înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, prevăzut la art. 51 lit. a).

(7) Sub sanctiunea anulării autorizatiei, furnizorul de formare are obligatia să solicite Consiliului aprobarea pentru orice modificare ulterioară autorizării adusă în programul de formare prevăzut la art. 51 lit. b) si în lista formatorilor propusi pentru derularea programului de formare, prevăzută la art. 51 lit. c).”

 

Presedintele Consiliului de mediere,

Anca Elisabeta Ciucă

 

Bucuresti, 21 mai 2010.

Nr. 517.