MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 31/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 31         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.256/2010. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Valu lui Traian, judetul Constanta

 

1.261/2010. - Hotărâre privind aprobarea stemei orasului Măgurele, judetul Ilfov

 

1.296/2010. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Perisani, judetul Vâlcea

 

1.362/2010. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Petrăchioaia si Vidra, judetul Ilfov

 

1.370/2010. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Banita, Romos, Toplita si Turdas, judetul Hunedoara

 

1.398/2010. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 885/2010 privind organizarea si functionarea Unitătii Executive a Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

1.400/2010. - Hotărâre pentru aprobarea regulamentului de stabilire a conditiilor de organizare si a modului de desfăsurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale si a criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare si avansare în functii, grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea acestuia

 

1.403/2010. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Adunati si Râfov, judetul Prahova

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

187/2010. - Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor privind programarea si desfăsurarea inspectiilor de calitate a activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Valu lui Traian, judetul Constanta

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 1.256.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Valu lui Traian, judetul Constanta

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Valu lui Traian, judetul Constanta

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Valu lui Traian se compune dintr-un scut triunghiular rosu, cu marginile rotunjite, tăiat de un zid de argint.

În partea superioară se află o floarea-soarelui flancată de câte un spic de grâu, toate de aur.

În vârful scutului se află un ciorchine de strugure si trei coline, toate de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Spicele de grâu si floarea-soarelui reprezintă ocupatia de bază a locuitorilor, agricultura.

Brâul de argint semnifică zidul de piatră care a fost adăugat pe creasta valului de piatră de-a lungul căruia este amplasată localitatea.

Strugurele simbolizează podgoria Murfatlarului.

Cele trei coline simbolizează: Valul mic de pământ, Valul mare de pământ si Valul de piatră, monumente istorice din secolul al Vl-lea.

Coroana murală cu un turn crenelat de argint semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei orasului Măgurele, judetul Ilfov

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema orasului Măgurele, judetul Ilfov, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 1.261.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

orasului Măgurele, judetul Ilfov

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei orasului Măgurele, judetul Ilfov

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema orasului Măgurele se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile rotunjite, tăiat în bară de un brâu undat de argint.

În partea superioară, în dreapta, se află un atom de argint.

În partea inferioară, în stânga, se află o coroană deschisă, de aur, cu trei fleuroane.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificatiile elementelor însumate

Atomul face referire la Institutul de Fizică Atomică, institutie care se află în această localitate.

Brâul undat reprezintă râul Sabar, care traversează teritoriul orasului.

Coroana regală aminteste de doamna Stanca, sotia lui Mihai Viteazu.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oras.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Perisani, judetul Vâlcea

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Perisani, judetul Vâlcea, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.296.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Perisani, judetul Vâlcea

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Perisani, judetul Vâlcea

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Perisani se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat, despicat în partea stângă.

În partea dreaptă se află un câmp cu opt fascii, alternând aur-verde.

În partea stângă, în cartierul de sus, în câmp rosu, se află o floare de colt de argint, iar în cartierul de jos, în câmp albastru, se află un cap de cerb de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Cele opt fascii reprezintă satele care alcătuiesc comuna si amintesc de Bătălia de la Posada.

Cerbul si floarea de colt simbolizează bogătia cinegetică si silvică a zonei, care fac parte din Parcul National Cozia.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Petrăchioaia si Vidra, judetul Ilfov

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Petrăchioaia si Vidra, judetul Ilfov, prevăzute în anexele nr. 1.1 si 1.2.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 si 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1, 1.2,2.1 si 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.362.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Petrăchioaia, judetul Ilfov

 

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Petrăchioaia, judetul Ilfov

 

Descrierea stemei

Stema comunei Petrăchioaia, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp rosu, se află o cruce treflată, la baza căreia sunt 4 spice de grâu, de aur.

În vârful scutului, în câmp albastru, se află un peste de argint, înotând spre dreapta.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Crucea treflată reprezintă biserica ortodoxă Lesile, construită în jurul anului 1850.

Spicele de grâu semnifică ocupatia principală a locuitorilor, agricultura, iar numărul de spice reprezintă satele componente ale comunei.

Pestele simbolizează râul care traversează localitatea si balta Mostistea.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1.2*)

 

STEMA

comunei Vidra, judetul Ilfov

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Vidra, judetul Ilfov

 

Descrierea stemei

Stema comunei Vidra, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.

În partea superioară se află un corn al abundentei, flancat stânga-dreapta de un vas antropomorf (siluetă feminină fără cap, cu toartele în formă de brate).

În vârful scutului se află o vidră de aur, asezată spre dreapta cu semiprofil privind în fată.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Cornul abundentei semnifică principala ocupatie a locuitorilor, legumicultura.

Statueta antropomorfă reprezintă descoperirea arheologică numită “Zeita din Vidra”.

Brâul undat simbolizează râul Sabar care traversează localitatea, iar vidra dă denumirea comunei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Banita, Romos, Toplita si Turdas, judetul Hunedoara

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Banita, Romos, Toplita si Turdas, judetul Hunedoara, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.4.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.4.

(3) Anexele nr. 1.1-1.4 si 2.1-2.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.370.


 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Banita, judetul Hunedoara

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Banita, judetul Hunedoara

 

Descrierea stemei

Stema comunei Banita, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp rosu, se află o fortificatie crenelată, de argint.

În partea inferioară, în câmp albastru, se află un călăret cu armură, drapel si scut, de argint, galopând spre dreapta.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Fortificatia crenelată reprezintă cetatea dacică Banita.

Călăretul cu armură, drapel si scut semnifică elemente din fostul sigiliu al localitătii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.2*)

 

STEMA

comunei Romos, judetul Hunedoara

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Romos, judetul Hunedoara

 

Descrierea stemei

Stema comunei Romos, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp rosu, se află un car, de cult, de aur.

În vârful scutului, în câmp albastru, se află o carte deschisă, de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Carul aminteste de tezaurul arheologic apartinând cultului soarelui din epoca bronzului.

Cartea simbolizează traditia culturală a comunei, încă din secolul al XV-lea.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1.3*)

 

STEMA

comunei Toplita, judetul Hunedoara

 

ANEXA Nr. 2.3

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Toplita, judetul Hunedoara

 

Descrierea stemei

Stema comunei Toplita, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat si despicat în partea superioară.

În partea superioară, în primul cartier, în câmp argintiu, se află un furnal rosu.

În partea superioară, în al doilea cartier, în câmp rosu, se află un stejar dezrădăcinat, de argint.

În vârful scutului, în câmp albastru, se află un brâu undat de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Furnalul semnifică primul furnal de topire a fontei din zonă, datând din secolul al XVIII-lea.

Copacul reprezintă bogătia silvică a zonei, iar brâul undat semnifică cele două văi, Cerna si Vălărita.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.4*)

 

STEMA

comunei Turdas, judetul Hunedoara

 

ANEXA Nr. 2.4

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Turdas, judetul Hunedoara

 

Descrierea stemei

Stema comunei Turdas, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În câmpul albastru se află un vas ceramic de provizii cu ornament geometric în forma literei V, de aur.

În vârful scutului se află un brâu undat de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Vasul ceramic semnifică tezaurul arheologic descoperit pe teritoriul localitătii, apartinând culturii Turdas.

Brâul undat simbolizează râul Mures.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.4 este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 885/2010 privind organizarea si functionarea Unitătii Executive a Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 885/2010 privind organizarea si functionarea Unitătii Executive a Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 6 septembrie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se organizează si functionează Unitatea Executivă a Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor - UECNCFPA, denumită în continuare Unitate Executivă, institutie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.”

2. La articolul 6, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Unitatea Executivă este condusă de un director general, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, pe bază de concurs organizat în conditiile legii. Directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite pentru Unitatea Executivă.

(2) Unitatea Executivă are un număr maxim de 65 de posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru unitătile de învătământ si cercetare care functionează în subordinea si în coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.”

3. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Unitătii Executive se asigură din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.”

4. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, Unitatea Executivă preia drepturile si obligatiile care decurg din acte administrative, contracte, conventii, proiecte finantate din fonduri nationale si externe, întelegeri, protocoale, memorandumuri si acorduri, litigii si din orice alte acte care produc efecte juridice ale Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor si care au ca obiect activitatea curentă a fostului secretariat tehnic al Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, precum si ale Agentiei Nationale pentru Calificările din învătământul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social- ACPART”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 9 februarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 3 litera A, după numărul curent XVI se introduce un nou număr curent, numărul curent XVII, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

“XVII

Unitatea Executivă a Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor -UECNCFPA

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat”

 

2. La anexa nr. 5, nota se modifică si va avea următorul cuprins:

NOTĂ:

a) Numărul maxim de posturi pentru unitătile si activitătile de învătământ, cercetare, tineret si sport din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, finantate integral de la bugetul de stat, este de 7.750.

b) Numărul maxim de posturi pentru unitătile din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, este de 4.535.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 1.398.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea regulamentului de stabilire a conditiilor de organizare si a modului de desfăsurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale si a criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare si avansare în functii, grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea acestuia

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (6) din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice*), cu modificările ulterioare, precum si al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul de stabilire a conditiilor de organizare si a modului de desfăsurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea acestuia, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Criteriile generale si specifice de selectie a candidatilor în raport cu cerintele postului se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale.

Art. 2. - Se aprobă Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare si avansare în functii, grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Criteriile si modul de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale.

Art. 4. - (1) încadrarea personalului contractual se face prin concurs sau examen, organizat în limita posturilor vacante prevăzute în statul de functii.

(2) în cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant se prezintă un singur candidat, încadrarea în muncă se face prin examen.

Art. 5. - Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale se organizează de către unitătile aflate în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale în al căror stat de functii se află functia vacantă.

Art. 6. - În vederea evaluării performantelor profesionale individuale în cadrul concursului de ocupare a unui post vacant/temporar vacant corespunzător functiilor contractuale, se constituie comisii de examinare, respectiv comisii de solutionare a contestatiilor, prin act administrativ al ordonatorului de credite bugetare, în conditiile prevăzute în prezenta hotărâre, cu cel putin 5 zile înainte de data sustinerii concursului.

Art. 7. - (1) Comisia de examinare este formată din 3 membri, reprezentanti din cadrul institutiei sau autoritătii publice, dintre care cel putin un membru trebuie să aibă experienta si cunostintele necesare în domeniul în care urmează să se ocupe postul vacant.

(2) Comisia de solutionare a contestatiilor este formată din 3 membri, dintre care cel putin un membru trebuie să aibă experienta si cunostintele necesare în domeniul în care urmează să se ocupe postul vacant.

Art. 8. - (1) Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de solutionare a contestatiilor.

(2) Presedintele comisiei de examinare, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor se desemnează din rândul membrilor, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

(3) Nu pot fi membri în comisia de examinare sau în comisia de solutionare a contestatiilor persoanele care:

a) au calitatea de sot, sotie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati;

b) au relatii cu caracter patrimonial sau interese patrimoniale cu oricare dintre candidati.

(4) Situatia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidati, de conducătorul institutiei publice organizatoare a concursului sau de orice altă persoană interesată.

(5) Persoana care are competenta de numire a membrilor în comisia de examinare, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, constată situatia de incompatibilitate si ia măsuri de înlocuire, în termen de două zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o altă persoană care să îndeplinească conditiile cerute.

(6) Fiecare comisie de examinare, respectiv comisie de solutionare a contestatiilor are un secretar numit prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

Art. 9. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 1.400.


*) Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice a fost abrogată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010.


 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de stabilire a conditiilor de organizare si a modului de desfăsurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea acestuia

 

CAPITOLUL I

Activităti premergătoare desfăsurării concursului

 

Art. 1. - Compartimentele de specialitate din cadrul institutiei publice în a căror structură se regăsesc posturile vacante/temporar vacante si care pot organiza concurs potrivit legii transmit directiei/compartimentului de resurse umane solicitarea scoaterii posturilor vacante la concurs, la care sunt anexate fisa postului, bibliografia si tematica.

Art. 2. - Pe baza avizului compartimentului de resurse umane si a aprobării conducătorului institutiei publice sau persoanei delegate, institutia publică organizatoare afisează anuntul privind desfăsurarea concursului la sediul institutiei si pe pagina de internet a acesteia si asigură publicarea acestuia în presa natională sau locală, după caz, cu cel putin 15 zile înainte de data desfăsurării concursului.

Art. 3. - Anuntul va avea anexate tematica si bibliografia pentru fiecare compartiment de specialitate si va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea si nivelul posturilor scoase la concurs, precum si structurile de specialitate în cadrul cărora sunt aceste posturi;

b) documentele necesare pentru înscrierea la concurs;

c) conditii generale si specifice pentru posturile scoase la concurs;

d) data si ora până la care se pot depune dosarele pentru înscrierea la concurs;

e) locul unde se depun dosarele de înscriere la concurs;

f) persoane de contact din cadrul Directiei resurse umane, respectiv al compartimentelor de resurse umane.

Art. 4. - În cazul publicării anuntului într-un ziar central/local, acesta va cuprinde precizarea potrivit căreia tematica si bibliografia sunt afisate la sediul institutiei organizatoare.

 

CAPITOLUL II

Înscrierea candidatilor la concurs

 

Art. 5. - (1) în vederea participării la concurs, candidatii vor depune, până la termenul mentionat în anunt, următoarele documente necesare înscrierii:

a) actul de identitate, în original si în copie;

b) formular de înscriere la concurs, care este pus la dispozitia celor interesati la sediul si pe site-ul institutiei organizatoare, după caz;

c) diplomele de studii si alte acte care atestă efectuarea specializărilor cerute, în original si în copie;

d) original si copie de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă si altele asemenea;

e) adeverintă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că cel în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea;

f) cazierul judiciar;

g) recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învătământ pentru absolventii care se angajează pentru prima dată sau copie de pe fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior;

h) curriculum vitae;

i) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea conditiilor specifice de participare la concurs.

(2) După verificarea conformitătii copiei, originalele documentelor se restituie titularilor.

 

CAPITOLUL III

Atributiile principale ale comisiei de examinare si ale comisiei de solutionare a contestatiilor

 

Art. 6. - Comisia de examinare are următoarele atributii principale:

a) elaborează subiectele pentru probele din concurs;

b) stabileste baremul de evaluare a probelor;

c) stabileste durata probei scrise în functie de complexitatea subiectelor;

d) notează candidatii cu note de la 1 la 10 la probele de concurs;

e) în functie de notele obtinute, stabileste candidatul/ candidatii declarat/declarati reusit/reusiti la concurs.

Art. 7. - Comisia de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii principale:

a) solutionează contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor si cu privire la notarea probelor de concurs;

b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.

Art. 8. - Secretarul comisiei de examinare:

a) preia dosarele de concurs depuse de candidati;

b) răspunde de buna organizare si desfăsurare a concursului;

c) păstrează si pune la dispozitia membrilor comisiei documentele depuse în vederea înscrierii la concurs;

d) verifică respectarea prevederilor legale necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs, informând comisia de examinare asupra necesitătii respingerii candidatilor înscrisi care nu îndeplinesc conditiile de participare;

e) redactează procesul-verbal încheiat în urma selectiei dosarelor de concurs si procesul-verbal final al concursului.

 

CAPITOLUL IV

Selectia dosarelor de concurs

 

Art. 9. - (1) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii conditiilor de participare la concurs.

(2) După finalizarea selectiei dosarelor se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toti membrii comisiei de examinare.

Art. 10. - Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afisează de către secretarul comisiei de examinare, cu mentiunea “admis” sau “respins”, însotită de motivul respingerii dosarului, la sediul institutiei publice organizatoare a concursului, în termenul prevăzut la art. 9 alin. (1).

Art. 11. - Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor în maximum 24 de ore de la afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de către comisia de examinare; nu se iau în considerare zilele nelucrătoare.

Art. 12. - Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutionează si se afisează la sediul institutiei organizatoare a concursului în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere; nu se iau în considerare zilele nelucrătoare.


 

CAPITOLUL V

Desfăsurarea concursului

 

Art. 13. - Concursul constă în sustinerea de către candidat a unor probe de concurs, în prezenta comisiei de examinare, dintre cele prevăzute mai jos:

a) probă scrisă care constă în test-grilă si/sau subiecte de sinteză si/sau, după caz, probă practică;

b) interviu.

Art. 14. - Tipul probelor care vor fi sustinute de candidati se stabileste în prealabil de presedintele comisiei de examinare, cu consultarea membrilor comisiei, în functie de caracteristicile postului.

 

SECTIUNEA 1

Proba scrisă

 

Art. 15. - (1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei si a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză si sinteză a candidatilor, în concordantă cu nivelul si specificul functiilor pentru care se organizează concursul.

(2) Pentru candidatii înscrisi la ocuparea aceleiasi functii, subiectele sunt identice în cadrul aceluiasi concurs, cu exceptia cazului în care concursul se desfăsoară în mai multe serii, urmărindu-se să se asigure acelasi grad de dificultate al subiectelor.

(3) Comisia de examinare stabileste subiectele pentru proba scrisă în ziua în care se desfăsoară această probă.

(4) Membrii comisiei de examinare răspund individual pentru asigurarea confidentialitătii subiectelor propuse.

Art. 16. - Seturile de subiecte se semnează de toti membrii comisiei de examinare si se închid în plicuri sigilate purtând stampila institutiei publice organizatoare a concursului.

Art. 17. - Durata probei scrise se stabileste de comisia de examinare în functie de gradul de dificultate si complexitate a subiectelor, dar nu poate depăsi 3 ore.

Art. 18. - După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidatilor care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de examinare, precum si a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de examinare, respectiv supravegherea desfăsurării probei.

Art. 19. - În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalitătilor prealabile si a celor ulterioare finalizării probei, candidatilor nu le este permisă detinerea ori folosirea oricărei surse de consultare, care poate fi utilizată la rezolvarea subiectelor, sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distantă.

Art. 20. - (1) Nerespectarea acestor dispozitii atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

(2) Comisia de examinare, constatând încălcarea acestor dispozitii, elimină candidatul din sală si înscrie mentiunea “anulat” pe lucrare.

Art. 21. - (1) Lucrările se redactează, sub sanctiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau institutia publică organizatoare a concursului, purtând stampila acesteia pe fiecare filă.

(2) Prima filă, după înscrierea numelui si a prenumelui în coltul din dreapta, se lipeste astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate si se aplică stampila institutiei publice organizatoare a concursului, cu exceptia situatiei când există un singur candidat pentru functia vacantă, caz în care nu mai există obligatia sigilării lucrării.

Art. 22. - Candidatul are obligatia de a preda comisiei de examinare lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Art. 23. - Notarea candidatilor se face de fiecare membru al comisiei de examinare cu note de la 1 la 10.

Art. 24. - Candidatii care nu au obtinut minimum nota 5 la proba scrisă pentru functiile de executie si cel putin nota 7 pentru functiile de conducere nu vor mai sustine celelalte probe.

Art. 25. - Nota obtinută de candidati la proba scrisă, cu mentiunea “admis” ori “respins”, se afisează la sediul institutiei publice organizatoare în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea acestei probe.

Art. 26. - (1) Candidatii nemultumiti de rezultatele probei scrise pot face contestatii în termen de două zile lucrătoare de la afisare.

(2) Lucrările se resigilează si se transmit comisiei de solutionare a contestatiilor.

Art. 27. - Concluziile comisiei de solutionare a contestatiilor se afisează la sediul institutiei organizatoare în termen de două zile lucrătoare de la depunere.

 

SECTIUNEA a 2-a

Interviul

 

Art. 28. - (1) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de examinare în ziua desfăsurării acestei probe, pe baza următoarelor criterii de evaluare a performantelor profesionale potentiale ale candidatilor, în raport cu cerintele postului:

a) cunostinte teoretice necesare exercitării functiei;

b) capacitatea de adaptare la cerintele postului;

c) motivatia candidatului;

d) abilităti practice necesare exercitării functiei, după caz. (2) Capacitatea de adaptare la cerintele postului presupune evaluarea:

a) abilitătilor, calitătilor si aptitudinilor necesare exercitării functiei, si anume: abilităti de comunicare, spirit organizatoric, creativitate, initiativă, responsabilitate, capacitate de analiză si sinteză;

b) experientei profesionale necesare executării operatiunilor specifice postului;

c) comportamentului în situatii de criză.

Art. 29. - În cazul recrutării din surse interne, evaluarea performantelor profesionale potentiale ale candidatilor include si elemente referitoare la performantele profesionale anterioare ale angajatului.

Art. 30. - Pentru functiile contractuale de conducere, evaluarea performantelor profesionale potentiale ale candidatilor include si evaluarea capacitătii de asumare a riscului decizional, de organizare, coordonare si control.

Art. 31. - Interviul se sustine, de regulă, într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise.

Art. 32. - Prin exceptie, cu acordul scris al tuturor candidatilor sau la cererea scrisă a acestora si cu acordul membrilor comisiei de examinare, presedintele comisiei poate aproba reducerea termenului prevăzut pentru sustinerea interviului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) toti candidatii au luat cunostintă de rezultatul probei scrise;

b) niciunul dintre candidati nu a contestat rezultatul obtinut la proba scrisă.

Art. 33. - (1) Fiecare membru al comisiei de examinare va adresa întrebări candidatului.

(2) Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, situatia familială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

Art. 34. - Pe baza criteriilor de evaluare a performantelor profesionale potentiale ale candidatilor, în raport cu cerintele postului, membrii comisiei de examinare vor acorda note de la 1 la 10 si se va face media aritmetică a notelor acordate.


 

SECTIUNEA a 3-a

Proba practică

 

Art. 35. - În cazul functiilor de soferi, muncitori calificati, necalificati sau de îngrijitori, precum si în alte cazuri specifice, probele obligatorii de concurs sunt interviul si proba practică.

Art. 36. - În cazul testării la proba practică a nivelului de cunoastere a unei limbi străine, a abilitătilor de conducere a autovehiculelor etc, se va apela la un specialist în domeniu din cadrul institutiei organizatoare.

Art. 37. - După caz, în situatia organizării concursului pentru ocuparea unui post de sofer care se află la dispozitia demnitarului/conducătorului institutiei, la solicitarea acestuia, candidatii declarati admisi la proba practică vor sustine un interviu.

Art. 38. - Pentru notarea probei practice, membrii comisiei de examinare vor respecta prevederile art. 36.

 

CAPITOLUL VI

Comunicarea rezultatelor finale

 

Art. 39. - În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea ultimei probe de concurs se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toti membrii comisiei de examinare.

Art. 40. - Rezultatele finale ale concursului, cu mentiunea “admis” ori “respins”, se afisează la sediul institutiei organizatoare în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea ultimei probe a concursului.

Art. 41. - (1) Stabilirea candidatilor care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se face în ordinea mediei generale, determinată pe baza mediei notelor obtinute de către candidat/candidati la fiecare probă, fiind declarat/declarati reusit/reusiti la concurs candidatul/candidatii care a/au obtinut cea mai mare notă finală/cele mai mari note finale.

(2) La medii generale egale, comisia de examinare va stabili candidatul care urmează să ocupe postul vacant scos la concurs, luând în considerare datele referitoare la pregătirea profesională, respectiv nivelul studiilor de bază sau suplimentare: doctorat, masterat, cursuri postuniversitare, cursuri de specializare/perfectionare.

Art. 42. - Candidatii nemultumiti de rezultatele finale pot face contestatii în termen de o zi lucrătoare de la afisare.

Art. 43. - Concluziile comisiei de solutionare a contestatiilor se afisează la sediul institutiei organizatoare în termen de o zi lucrătoare de la depunere.

 

CAPITOLUL VII

Angajarea candidatilor declarati reusiti la concurs

 

Art. 44. - Candidatii declarati reusiti la concurs sunt obligati să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afisării rezultatelor finale.

Art. 45. - În cazul neprezentării la post în termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmând să se organizeze un nou concurs/examen sau să se comunice următorului candidat din lista cuprinzând rezultatele finale, care îndeplineste conditiile pentru a fi declarat reusit la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv, după caz.

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERII

de evaluare a performantelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare si avansare în functii, grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea acestuia

 

Art. 1. - Promovarea si avansarea în functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual se fac prin examen.

Art. 2. - Examenul constă în sustinerea a două etape: proba scrisă si interviul.

Art. 3. - Regulamentul de organizare si desfăsurare a examenului de promovare si avansare în functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual se aprobă prin ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale.

Art. 4. - (1) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual se poate face din 3 în 3 ani de către comisia desemnată prin act administrativ al ordonatorului de credite bugetare.

(2) Pentru a participa la examenul de promovare în grade si trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de două ori în ultimii 3 ani.

Art. 5. - (1) Comisia de examinare va evalua performantele profesionale individuale pe baza următoarelor criterii:

a) abilităti impuse de functie, pe baza unei/unui probe scrise/test-grilă din domeniul de activitate al angajatului, care să ateste pregătirea profesională si gradul de acumulare a experientei profesionale;

b) comportamentul în situatii de criză;

c) asumarea responsabilitătii;

d) initiativa si creativitatea.

(2) Criteriile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) se evaluează în cadrul probei orale pe bază de interviu.

(3) Comisia de examinare poate stabili si alte criterii de evaluare specifice.

(4) Comisia de examinare este formată din 3 membri, după cum urmează:

a) 2 membri din cadrul institutiei sau autoritătii publice, dintre care cel putin un membru trebuie să aibă experienta si cunostintele necesare în domeniul postului în care se face promovarea;

b) un membru de sindicat sau, după caz, un reprezentant al salariatilor.

Art. 6. - (1) Pentru solutionarea contestatiilor, prin act administrativ ai ordonatorului de credite bugetare se constituie comisia de solutionare a contestatiilor.

(2) Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de solutionare a contestatiilor.

(3) Cel putin un membru din comisia de solutionare a contestatiilor trebuie să aibă experienta si cunostintele necesare în domeniul postului în care se face promovarea.

Art. 7. - În cazul respingerii contestatiei, candidatii se pot adresa instantei judecătoresti competente, potrivit legii.

Art. 8. - Evaluarea activitătii persoanelor încadrate în functii contractuale de debutant se face, pe bază de examen, în termen de 5 zile lucrătoare de la terminarea perioadei prevăzute de lege, de regulă, de către conducătorul compartimentului în care debutantul urmează să îsi desfăsoare activitatea, pe baza următoarelor criterii:

a) gradul de cunoastere a reglementărilor specifice domeniului de activitate;

b) gradul de adaptabilitate si flexibilitate în îndeplinirea atributiilor;

c) capacitatea de a lucra în echipă, de a sprijini activitatea echipei în realizarea obiectivelor acesteia.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Adunati si Râfov, judetul Prahova

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Adunati si Râfov, judetul Prahova, prevăzute în anexele nr. 1.1 si 1.2.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 si 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1, 1.2,2.1 si 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 1.403.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Adunati, judetul Prahova

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Adunati, judetul Prahova

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Adunati se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat, cu vârful despicat.

În partea superioară, în câmp rosu, se află o donită de culoare naturală.

În vârful scutului, în partea dreaptă, în câmp argintiu, se află o crengută cu sase frunze si două prune, iar în partea stângă, în câmp albastru, se află 3 dealuri verzi.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatia elementelor însumate

Donita, prunele si dealurile simbolizează principalele ocupatii ale locuitorilor: zootehnia (donitele sunt utilizate la păstrarea laptelui), pomicultura si prelucrarea lemnului.

Coroana murală de argint cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1.2*)

 

STEMA
comunei Râfov, judetul Prahova

 

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Râfov, judetul Prahova

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Râfov se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile rotunjite, tăiat, despicat în partea stângă.

În partea dreaptă se află o acvilă bicefală de argint, iesind cu privirea spre dreapta.

În partea stângă, în cartierul superior, se află un snop de spice de grâu de aur, iar în cartierul inferior se află o sondă de argint, pe terasă verde, din care tâsneste un jet de titei.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatia elementelor însumate

Acvila bicefală face parte din blazonul familiei Cantacuzino.

Snopul de grâu semnifică una din ocupatiile de bază ale locuitorilor, agricultura.

Sonda simbolizează amplasarea în zonă, de către Simion Mehedinteanu, a primei rafinării din tară, în anul 1857.

Coroana murală de argint cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Procedurilor privind programarea si desfăsurarea inspectiilor de calitate a activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) si art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 26 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 27 octombrie 2010, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile privind programarea si desfăsurarea inspectiilor de calitate a activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul de monitorizare si competentă profesională, Departamentul de servicii pentru membri si Departamentul de etică, conduită profesională si investigatii vor urmări punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în anexă.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 69/2006 privind modul de programare si desfăsurare a inspectiilor de calitate a activitătii de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 18 septembrie 2006, se abrogă.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2010.

Nr. 187.


 

ANEXA

 

PROCEDURI

privind programarea si desfăsurarea inspectiilor de calitate a activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari

 

Art. 1. - Toti auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România (Camera), persoane fizice si firme de audit, fac obiectul unui sistem de asigurare a calitătii, care este organizat potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca un sistem independent, si se desfăsoară de către Departamentul de monitorizare si competentă profesională (DMCP) din cadrul Camerei, sub supravegherea Organismului de supraveghere publică.

Art. 2. - Prin derogare de la principiul confidentialitătii, auditorii financiari inspectati au datoria profesională de a prezenta toate informatiile solicitate, inclusiv cele considerate confidentiale, pentru a se conforma controlului calitătii efectuat de organismul profesional, în conformitate cu cerintele Codului etic al profesionistilor contabili adoptat de Cameră.

Art. 3. - Inspectiile privind asigurarea calitătii se vor desfăsura conform Normelor privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010.

Art. 4. - Programarea activitătii de inspectie a calitătii desfăsurate de către DMCP se realizează pe baza programului de inspectie întocmit trimestrial de DMCP, denumit în continuare program de inspectie, aprobat de către Consiliul Camerei si transmis spre informare Organismului de supraveghere publică.

Art. 5. - (1) Auditorii financiari, persoane fizice sau firme de audit, membri ai Camerei, cuprinsi în programul de inspectie vor fi înstiintati, în scris, în luna anterioară celei în care este prevăzută inspectia de calitate, asupra perioadei în care se preconizează efectuarea inspectiei.

(2) Auditorii financiari vor confirma în scris Camerei, în termen de 5 zile de la primirea înstiintării, disponibilitatea lor pentru desfăsurarea inspectiei, asigurând prezenta unei persoane competente la sediul social unde îsi desfăsoară activitatea, pentru a pune la dispozitia echipei de inspectie dosarele misiunilor selectate pentru revizuirea calitătii.

Art. 6. - (1) în situatii deosebite, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de data prevăzută în programul de inspectie, auditorii financiari prevăzuti a fi inspectati pot să solicite reprogramarea inspectiei o singură dată, într-o altă perioadă, dar nu mai îndepărtată de două săptămâni, comunicând aceasta Camerei, prin trimiterea unei scrisori sau pe cale electronică, însotită de documentele justificative.

(2) Solicitările auditorilor financiari pentru reprogramarea din motive întemeiate a datei inspectiei calitătii se înregistrează la Registratura Camerei si se solutionează, prin aprobare sau respingere, de către Consiliul Camerei.

(3) Consiliul Camerei poate delega competenta de solutionare a solicitărilor de decalare a inspectiei Biroului permanent al Consiliului Camerei sau, după caz, conducerii executive a Camerei.

(4) Auditorii financiari sunt informati asupra modului de solutionare a solicitării de decalare a datei inspectiei, în scris sau prin e-mail, în termen de 5 zile de la data înregistrării solicitării.

Art. 7. - Cazurile de solicitări repetate a reprogramării inspectiilor privind controlul calitătii activitătii de audit financiar, de netransmitere în scris a confirmării vizitei programate de Cameră sau de refuz al accesului echipei de inspectie la dosarele misiunilor desfăsurate constituie abateri disciplinare, care se sanctionează conform Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Departamentul de etică, conduită profesională si investigatii (DECPI) din cadrul Camerei efectuează constatarea abaterilor si formulează propunerile de sanctionare pentru nerespectarea prezentei hotărâri, în functie de gravitatea abaterii săvârsite, pe care le supune aprobării Consiliului Camerei.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.