MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 32/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 32         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.373/2010. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt

 

6. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.786/2010. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru aprobarea listei organismelor de certificare desemnate pentru realizarea de sarcini specifice de evaluare a conformitătii echipamentelor pentru agrement

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

188/2010. - Hotărâre privind adoptarea procedurilor Departamentului de servicii pentru membri

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

17/2010. - Decizie privind emiterea avizelor pentru înfiintarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 si 628 bis din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 18 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brusturi”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) la pozitia nr. 34, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Suprafata = 455,82 ha”;

b) după pozitia nr. 41 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 42 si 43, prevăzute în anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 25 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobreni”, sectiunea I “Bunuri imobile”, la pozitia nr. 34, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Suprafata = 1.175 mp, înscris în cartea funciară nr. 50049 UAT Dobreni”.

3. La anexa nr. 30 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Farcasa”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) la pozitia nr. 22, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “23,3 km”, iar coloana 4 se modifică si va avea următorul cuprins: “1938”;

b) după pozitia nr. 29 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 30-32, prevăzute în anexa nr. 2.

4. La anexa nr. 56 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Roznov”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitiile nr. 3, 4, 8, 9, 10, 16, 19,21,23,25,27, 34, 44, 49, 54, 57, 58, 59, 60, 68 si 69;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire S.PC.L.E.P”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Tineretului nr. 646, Roznov, clădire parter, suprafată construită = 305 mp, suprafată teren = 3.379 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “769.613”;

- la pozitia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire Politie Comunitară”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Tineretului nr. 646, Roznov, suprafată construită = 72 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1994”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “35.000”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Islazului nr. 833/B, localitatea Slobozia, clădire parter, suprafată construită = 700 mp, suprafată teren = 1.120 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “249.000”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Scolii, localitatea Chintinici, clădire parter, suprafată construită = 136 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “164.781”;

- la pozitia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Spitalul Orăsenesc Roznov”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “str. Roznovanu nr. 270, localitatea Roznov, clădire 1 = 168 mp, clădire 2 = 168 mp, clădire 3 = 450 mp, clădire 4 = 300 mp, clădire 5 = 154 mp, clădire 6 = 52 mp, clădire 7 = 20 mp, clădire 8 = 90 mp, clădire 9 = 65 mp, clădire 10 = 90 mp, suprafată teren = 14.029 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.648.746”;

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Tineretului nr. 364J, localitatea Roznov, clădire parter, suprafată construită = 300 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1998”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.538”;

- la pozitia nr. 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Anexă primărie”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Tineretului nr. 663, localitatea Roznov (fosta baie comunală), suprafată construită = 300 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “400.100”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: “str. Roznovanu, DN 15 intersectia cu DJ 156B, Str. Tineretului, suprafată teren = 8 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “702”;

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: “localitatea Roznov, str. Roznovanu, DN 15 în incinta Bisericii Sfântul Nicolae, suprafată teren = 10 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “702”;

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: “localitatea Slobozia, Str. Islazului, în incinta Bisericii Sfântul Dumitru, suprafată teren = 14 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.383”;

- la pozitia nr. 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: “19.981”;

- la pozitia nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădiri parter + 3 etaje, Scoala Generală Roznov”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Tineretului nr. 648, localitatea Roznov, clădire 1 = 704 mp, clădire 2 = 513 mp, clădire 3 = 57 mp, clădire 4 = 168 mp, teren aferent = 8.400 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “904.789”;

- la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Liceu Roznov”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Tineretului nr. 647, localitatea Roznov, clădire 1 = 840 mp, clădire 2 = 533 mp, clădire 3 = 245 mp, clădire 4 = 33 mp, clădire 5 = 42 mp, clădire 6 = 51 mp, clădire 7 = 114 mp, clădire 8 = 78 mp, teren aferent = 10.025 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.028.038”;

- la pozitia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala de Arte si Meserii Roznov”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Tineretului nr. 658, localitatea Roznov, clădire 1 = 274 mp, clădire 2 = 74 mp, clădire 3 = 22 mp, clădire 4 = 232 mp, clădire 5 = 80 mp, clădire 6 = 62 mp, clădire 7 = 46 mp, clădire 8 = 41 mp, clădire 9 = 84 mp, clădire 10 = 218 mp, clădire 11 = 358 mp, clădire 12 = 22 mp, teren aferent = 24.915 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970, 1970, 1970, 2009”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “340.748”;

- la pozitia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala Generală Slobozia”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “str. Aviator Magdalena nr. 722, localitatea Slobozia, clădire 1 = 507 mp, clădire 2 = 270 mp, clădire 3 = 60 mp, clădire 4 = 341 mp, clădire 5 = 100 mp, teren aferent = 12.480 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “490.593”;

- la pozitia nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala Generală Chintinici”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Scolii nr. 181, localitatea Chintinici, clădire 1 = 234 mp, clădire 2 = 54 mp, suprafată teren aferent = 4.762 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “128.621”;

- la pozitia nr. 28, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Grădinita Roznov”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Tineretului nr. 648, localitatea Roznov, clădire P+2E, suprafată construită = 295 mp, suprafată teren aferent = 355 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “902.462”;

- la pozitia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Grădinita Slobozia”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “str. Aviator Magdalena nr. 722, localitatea Slobozia, clădire 1 = 550 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “523.789”;

- la pozitia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Grădinita Chintinici”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Scolii nr. 181, localitatea Chintinici, clădire 1 = 136 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.830”;

- la pozitia nr. 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Incintă parc peisagistic, Roznov, suprafată construită = 110 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.000”;

- la pozitia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire Obor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sediu administrativ Obor, str. Calea Tazlăului, localitatea Chintinici, suprafată construită = 20 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “30.610”;

- la pozitia nr. 36, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire bazar”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sediu administrativ bazar, Str. Scolii, localitatea Chintinici, suprafată construită = 20 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.826”;

- la pozitia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Pietei, localitatea Roznov, suprafată teren = 1.590 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “700.160”;

- la pozitia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Oborul Roznov”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “str. Calea Tazlăului, localitatea Chintinici, clădire 1 = 40 mp, suprafată teren = 15.500 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1963”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “249.774”;

- la pozitia nr. 43, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Bazarul Roznov”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Scolii, localitatea Chintinici, clădire = 40 mp, suprafată teren = 9.366 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “151.059”;

- la pozitia nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Parc peisagistic”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “str. N. Roznovanu, localitatea Roznov, suprafată teren = 30.000 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.811.950”;

- la pozitia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Tineretului, localitatea Roznov, suprafată teren = 2.500 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “93.138”;

- la pozitia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: “str. N. Roznovanu, localitatea Roznov, clădire = 400 mp, suprafată teren = 18.000 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins:”696.862”;

- la pozitia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Cimitir Roznov”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “str. N. Roznovanu, localitatea Roznov, suprafată teren = 25.000 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “368.036”;

- la pozitia nr. 52, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Cimitir Slobozia”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Islazului, localitatea Slobozia, suprafată teren = 30.000 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “160.819”;

- la pozitia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: “str. N. Roznovanu, localitatea Roznov, suprafată teren = 3.000 mp, Str. Gării, localitatea Roznov, suprafată teren = 1.000 mp, Str. Tineretului, vizavi de Scoala Generală Roznov, suprafată teren = 200 mp, Str. Tineretului - S.PC.L.E.P, suprafată teren = 850 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2007”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “312.755”;

- la pozitia nr. 55, coloana 5 va avea următorul cuprins: “589”;

- la pozitia nr. 56, coloana 5 va avea următorul cuprins: “589”;

- la pozitia nr. 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Poduri beton armat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Paltinului, localitatea Roznov, lungime = 30 m, Str. Zorilor, localitatea Roznov, lungime = 30 m, str. Parohia II, localitatea Slobozia, lungime = 30 m, «Pod Julfa» - str. Preot Cozma, localitatea Slobozia, lungime = 55 m, “Pod Burlacu” - Str. Dispensarului, localitatea Slobozia, lungime = 45 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970, 1972, 1975, 2010, 2010”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.742.134”

- la pozitia nr. 63, coloana 5 va avea următorul cuprins: “81.945”;

- la pozitia nr. 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Punti metalice”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Gării, localitatea Roznov, lungime = 30 m, Str. Morii, localitatea Slobozia, lungime = 25 m, str. Parohia II, localitatea Slobozia, lungime = 25 m, Str. Cracăului, localitatea Slobozia, lungime = 25 m, Str. Sălciei, localitatea Slobozia, lungime = 25 m, Str. Islazului, localitatea Slobozia, lungime = 25 m, str. Chintinici Fund, localitatea Chintinici, lungime = 50 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “202.479,60”;

- la pozitia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: “str. N. Roznovanu, localitatea Roznov, vizavi de parc”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.300”;

- la pozitia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: “69 de bucăti”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.634,16”;

- la pozitia nr. 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua Bahna, localitatea Slobozia, suprafată luciu de apă = 25.000 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “909.179”;

- la pozitia nr. 69, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.449.072”;

- la pozitia nr. 71, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”;

- la pozitia nr. 72, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”;

- la pozitia nr. 73, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”;

- la pozitia nr. 81, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”;

- la pozitia nr. 82, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”;

- la pozitia nr. 86, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”;

- la pozitia nr. 90, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”;

- la pozitia nr. 91, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”;

- la pozitia nr. 95, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”;

- la pozitia nr. 105, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la str. Ses (1185) la Str. Principală (3120A), 0,4 km”;

- la pozitia nr. 108, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la canal ICH (1363) la DE 108; L = 950 m, S = 5.225 mp”;


- la pozitia nr. 111, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”;

- la pozitia nr. 114, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”;

- la pozitia nr. 118, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”;

- la pozitia nr. 119, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”;

- la pozitia nr. 129, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”;

c) după pozitia nr. 131 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 132-138, prevăzute în anexa nr. 3.

5. La anexa nr. 77 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dochia”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Se = 493 mp, N - Rusu Neculai si teren aferent sălii de educatie fizică scolară, S - drum judetean, E - drum vicinal, V - proprietate particulară si teren domeniu privat al comunei Dochia”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “126.701”;

- la pozitia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren scoală veche nr. 1 Dochia”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = 3.519 mp, N - Rusu Neculai, S - drum judetean, E - drum vicinal, V - proprietate particulară si teren domeniu privat al comunei Dochia”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “109.089”;

b) după pozitia nr. 45 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 46, prevăzută în anexa nr. 4.

6. La anexa nr. 78 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gâdinti”, sectiunea I “Bunuri imobile”, la pozitia nr. 32, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Însiruirea căilor de acces cuprinse în cei 18,82 km:

- drum vicinal nr. 1, L = 1,77 km;

- drum vicinal nr. 3, L = 1,77 km;

- drum vicinal nr. 2, L = 0,76 km;

- drum sătesc «La Plan», L = 0,32 km;

- drum sătesc «Valea Plopului 2B», L = 0,22 km;

- drum sătesc «Valea Plopului 2A», L = 0,15 km;

- drum sătesc «Valea Plopului 2», L = 0,71 km;

- drum sătesc «Valea Plopului 12», L= 1,05 km;

- drum sătesc «Valea Plopului 1 A», L = 0,65 km;

- drum sătesc «Valea Plopului 1B», L = 0,14 km;

- drum sătesc «Valea Plopului 1C», L = 0,15 km;

- drum sătesc «Valea Plopului 1D», L = 0,22 km;

- drum sătesc «Valea Plopului 1E», L = 0,12 km;

- drum sătesc «Sesului 1», L = 0,71 km;

- drum sătesc «Sesului 1 A», L = 0,41 km;

- drum sătesc «Sesului 1B», L = 0,11 km;

- drum sătesc «Sesului 1C», L = 0,35 km;

- drum sătesc «Sesului 1D», L = 0,24 km;

- drum sătesc «Sesului 2», L = 0,77 km;

- drum sătesc «Sesului 2A», L = 0,25 km;

- drum sătesc «Sesului 2B», L = 0,36 km;

- drum sătesc «Sesului 2C», L = 1,03 km;

- drum sătesc «Pârâului 1», L = 0,35 km:

- drum sătesc «Pârâului 1 A», L = 0,05 km;

- drum sătesc «Pârâului 2», L = 0,31 km;

- drum sătesc «Tineretului 1», L = 0,27 km;

- drum sătesc «Tineretului 2», L = 0,27 km;

- drum sătesc «Tineretului 3», L = 0,27 km;

- drum sătesc «Poganului 1A», L = 0,18 km;

- drum sătesc «Poganului 1B», L = 0,32 km;

- drum sătesc «Poganului 1C», L = 0,16 km;

- drum sătesc «Poganului 2», L = 0,15 km;

- drum sătesc «Bisericii 1», L = 1,84 km;

- drum sătesc «Bisericii 1 A», L = 0,85 km;

- drum sătesc «Bisericii 1B», L = 0,24 km;

- drum sătesc «Bisericii 1C», L = 0,07 km;

- drum sătesc «Bisericii 1D», L = 0,18 km;

- drum sătesc «Bisericii 2A», L = 0,45 km;

- drum sătesc «Bisericii 2B», L = 0,60 km.”.

Art. II. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 1.373.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Brusturi

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

-lei-

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

42.

 

Teren cu vegetatie forestieră (pădure) în satul Poiana

Comuna Brusturi, satul Poiana, parcela UP IV, U.A. 174A,

suprafata = 10,00 ha

2010

30.032

Domeniul public al comunei Brusturi, conform Hotărârii Consiliului local nr. 38/2010

43.

 

Teren cu vegetatie forestieră în satul

Târzia (păsune împădurită cu salcâmi)

Comuna Brusturi, satul Târzia, sola 13, parcela 174, suprafata

= 12,80 ha

2010

38.442

Domeniul public al comunei Brusturi, conform Hotărârii Consiliului local nr. 38/2010

 

ANEXA Nr. 2

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Farcasa

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

30.

1.3.7.1.

Drum comunal DC 190 Poiana Popesti

L = 1,121 km, l = 4,0m, Km 0+000-1+121

Frumosu (intersectia DN 17B cu DC 155) - Poiana Popesti

1939

58.150

Domeniul public al comunei Farcasa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 23/2010

31.

1.3.7.1.

Drum comunal DC 191 Busmei

L= 1,870 km, l = 4,0m, Km 0+000-1+870

Frumosu (DN 17B) – Busmei

1947

100.440

Domeniul public al comunei Farcasa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 23/2010

32.

1.6.4

Clădire anexă primărie

Sat Farcasa, d+p+m

Sd = 356,63 mp Sc= 178,84 mp

vecinătăti: N -Stirbu Ion; S -DN 17B; E - Stirbu Ion; V - Scoala generală

2008

785.000

Domeniul public al comunei Farcasa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 37/2010

 

ANEXA Nr. 3

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Roznov

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

132.

1.8.6.

Retea apă potabilă Chintinici

Str. Calea Tazlăului, Str. Scolii, Str. Tărnii, Str. Luncii, localitatea Chintinici, L = 6,70 km

2010

849.069

Domeniul public al orasului Roznov, conform Hotărârii Consiliului local nr. 61/2010

133.

1.8.6.

Retea apă potabilă Slobozia

Str. Parohia II, str. Aviator Magdalena, str. Ses, str. Ses Canal, Str. Fermei, Str. Dispensarului, localitatea Slobozia, L = 7,70 km

2010

400.161

Domeniul public al orasului Roznov, conform Hotărârii Consiliului local nr. 61/2010

134.

1.8.6.

Retea apă potabilă Roznov

Str. N. Roznovanu, Str. Libertătii, Str. Bradului, Str. Tineretului, Str. Sălciei, Str. Luminii, Str. Gării, Str. Paltinului, Str. Gutuiului, Str. Trandafirilor, L= 13,42 km

1990

565.438

Domeniul public al orasului Roznov, conform Hotărârii Consiliului local nr. 61/2010

135.

1.8.7.

Retea canalizare Roznov

Str. Libertătii, Str. Tineretului, Str. Crinului, Str. N. Roznovanu, localitatea Roznov, L = 5,5 km

1990

237.614

Domeniul public al orasului Roznov, conform Hotărârii Consiliului local nr. 61/2010

136.

1.6.2.

Statie de transfer deseuri

Str. Fermei, localitatea Slobozia, C1 = 377 mp, C2 = 120 mp,

C3 = 56 mp, Suprafată teren = 5.300 mp

2010

892.116

Domeniul public al orasului Roznov, conform Hotărârii Consiliului local nr. 61/2010

137.

1.3.7.1.

Drum de exploatatie agricolă DE 108

Str. Fermei, Ferma agricolă “TCE 3 Brazi”, localitatea

Slobozia, L = 3,450 km

2010

12.000

Domeniul public al orasului Roznov, conform Hotărârii Consiliului local nr. 61/2010

138.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie agricolă DE 108A

Str. Fermei, statia de transfer deseuri, localitatea Slobozia,

L = 0,500 km

2010

4.000

Domeniul public al orasului Roznov, conform Hotărârii Consiliului local nr. 61/2010

 

ANEXA Nr. 4

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dochia

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

46.

 

Teren intravilan sat Dochia aferent  sălii de educatie fizică scolară

Suprafata = 900 mp nr. cadastral 50.033

vecinătăti: N - Rusu Neculai, S - teren domeniu public, al comunei Dochia, E - drum vicinal, V - teren domeniu public al comunei Dochia

06/1899

27.900

Domeniul public al comunei Dochia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 68/2010

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - Structurile care functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 31.”

2. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Anexele 1-3, 31, 4 si 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4. La anexa nr. 2, punctul III, numărul curent 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Casele agronomului”.

5. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 31, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.

Nr. 6.

 


ANEXA Nr. V)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

* Se organizează la nivel de directie.

** Se organizează la nivel de serviciu.

*** Se organizează la nivel de compartiment.

**** Se organizează pe directii, servicii, birouri, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010)

 

STRUCTURILE

care functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

pentru aprobarea listei organismelor de certificare desemnate pentru realizarea de sarcini specifice de evaluare a conformitătii echipamentelor pentru agrement

 

În baza art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piată si de exploatare a echipamentelor pentru agrement,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lista organismelor de certificare desemnate pentru realizarea de sarcini specifice de evaluare a conformitătii echipamentelor pentru agrement, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piată si de exploatare a echipamentelor pentru agrement, prevăzută în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 2.786.

 

ANEXA

 

LISTA ORGANISMELOR DE CERTIFICARE DESEMNATE

pentru realizarea de sarcini specifice de evaluare a conformitătii echipamentelor pentru agrement

 

Denumirea organismului/adresa sediului, telefon, fax, e-mail

Echipamentele de agrement care se evaluează

Societatea Comercială

ISCIRCERT -S.A.

Str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, sectorul 5,

Bucuresti, România

Tel./fax: +40.21.4115203

E-mail: office@iscircert.ro

- Echipamente din spatiile de joacă destinate pentru uzul individual sau colectiv de către copii: leagăne, tobogane, echipamente simple de transport pe cablu, echipamente oscilante, echipamente de joacă complet închise sub formă de structură, echipamente sub formă de structură tridimensională, echipamente de joacă gonflabile etc.

- Echipamente si structuri pentru târguri si parcuri de distractie din care fac parte structuri si masini care fie sunt părti integrante ale echipamentului de agrement, fie constituie însusi echipamentul de  agrement: montagnes russes cu vehicule pe sine, platforme, rampe, pardoseli, scări, pasarele, unităti de transport persoane, tobogane acvatice, “trenuri ale groazei”, echipamente ghidate pe sine sau canale, tribune temporare, manejuri, standuri si remorci de tir, instalatii cu vehicule actionate de motoare, carusele, piste, tambure rotitoare, platforme mobile, plăci turnante etc.

- Structuri artificiale de escaladă: blocurile de escaladă etc.

- Instalatii pentru utilizatorii de echipamente cu role: rampe, platforme pentru skateboard etc.

- Alte echipamente proiectate si executate în conformitate cu standardele europene în vigoare sau standarde de firmă.


ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind adoptarea procedurilor Departamentului de servicii pentru membri

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) si ale art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 24 si 26 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 26 noiembrie 2010, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă următoarele proceduri ale Departamentului de servicii pentru membri:

- Proceduri privind actualizarea informatiilor din Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, potrivit anexei nr. 1;

- Proceduri privind actualizarea informatiilor din Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, potrivit anexei nr. 2;

- Proceduri privind actualizarea si publicarea anuală în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, potrivit anexei nr. 3;

- Proceduri privind publicarea trimestrială în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificărilor operate în Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, potrivit anexei nr. 4;

- Proceduri privind actualizarea lunară a informatiilor din Registrul public electronic al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, potrivit anexei nr. 5.

Art. 2. - Departamentul de servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se avizează de către Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

lasi, 26 noiembrie 2010.

Nr. 188.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURI

privind actualizarea informatiilor din Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice

 

Principalele acte normative aplicabile:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor din România nr. 3/2001 pentru încadrarea membrilor acesteia în categoria de auditori financiari neactivi;

- Hotărârea Guvernului nr. 983/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind adoptarea Procedurilor prin care se aduce un ultim omagiu auditorilor financiari decedati si sunt scosi din Registrul public electronic;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind aprobarea Procedurilor de reatribuire a calitătii de membru al Camerei persoanelor care au renuntat sau cărora li s-a retras această calitate.

Departamente/Compartimente implicate:

- Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari (DAPCS);

- Departamentul de servicii pentru membri (DSM);

- Departamentul de etică, conduită profesională si investigatii (DECPI);

- Compartimentul IT;

- Compartimentul secretariat.

Art. 1. - Procedura de lucru pentru înregistrarea auditorilor financiari persoane fizice este următoarea:

1. Pentru atribuirea calitătii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (Camera) si înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari, candidatii declarati admisi la examenele de aptitudini profesionale trebuie să depună la DSM următoarele documente:

a) cerere pentru atribuirea calitătii de membru al Camerei si înscrierea în Registrul publicai auditorilor financiari persoane fizice;

b) copia documentului care face dovada achitării tarifului pentru atribuirea calitătii de membru al Camerei si înscrierea în Registrul publicai auditorilor financiari;

c) declaratia privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau non-activi, pe formularul aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor din România nr. 3/2001 pentru încadrarea membrilor acesteia în categoria de auditori financiari neactivi;

d) copia actului de identitate;

e) cazierul judiciar, aflat în termenul legal de valabilitate.

2. În baza unei note de fundamentare, DSM înaintează Consiliului Camerei propunerile pentru atribuirea calitătii de membru al acesteia.

3. Consiliul Camerei poate aproba cererile pentru atribuirea calitătii de membru al acesteia si dispune înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari prin emiterea unei hotărâri privind atribuirea calitătii de membru al Camerei si înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari.

4. În baza hotărârii Consiliului Camerei pentru atribuirea calitătii de membru al acesteia si înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari, DSM:

a) pregăteste documentatia necesară si întreprinde demersurile necesare emiterii certificatului, carnetului si parafei de membru al Camerei;

b) înregistrează noul membru în Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care stă la baza generării Registrului publicai auditorilor financiari persoane fizice si Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane fizice;

c) comunică Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar (CSPAAS) hotărârea Consiliului Camerei pentru aprobarea membrilor.

Art. 2. - Procedura de lucru pentru înregistrarea modificărilor ulterioare intervenite în informatiile din evidenta auditorilor financiari persoane fizice este următoarea:

Modificările intervenite în evidentele auditorilor financiari persoane fizice trebuie comunicate DSM pentru a actualiza în termen de 10 zile de la primire Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care stă la baza generării Registrului publicai auditorilor financiari persoane fizice si Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane fizice. Astfel:

a) schimbarea calitătii declarate de auditorul financiar activ sau non-activ se va comunica în scris Camerei de către persoana în cauză, în termen de 15 zile de la modificarea situatiei existente anterior;

b) membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligati să transmită, în termen de 10 zile lucrătoare, notificări în legătură cu: schimbarea numelui; schimbarea adresei ori a adresei de corespondentă; orice modificare privind statutul de angajat, asociat sau administrator al unei societăti de audit financiar ori de persoană fizică autorizată; orice alte date care se referă la calitatea de membru al Camerei;

c) membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligati să notifice Camerei, în termen de 10 zile, producerea unor evenimente în activitatea acestora, mentionând toate informatiile corespunzătoare cu privire la: aplicarea unor sanctiuni disciplinare auditorului financiar persoană fizică de către o autoritate legală sau de un alt organism profesional al cărui membru este persoana în cauză; orice condamnare definitivă pronuntată de o instantă competentă; existenta unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile prin care i se interzice auditorului financiar exercitarea functiei de administrator al unei societăti comerciale sau, în general, exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societăti comerciale; orice alte informatii pentru evaluarea reputatiei profesionale si etice a auditorului financiar;

d) în cazul în care apar modificări ale informatiilor cuprinse în Registrul public al auditorilor financiari, auditorii statutari au obligatia notificării Camerei în termen de 10 zile lucrătoare de la aparitia acestora;

e) auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, care doresc să renunte la calitatea de membru al Camerei notifică acest lucru Consiliului Camerei. Notificarea se face în scris si se transmite cu preaviz de 15 zile lucrătoare.

Art. 3. - Procedura de lucru pentru radierea la cerere a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, care doresc să renunte la calitatea de membru al Camerei este următoarea:

1. Auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, care doresc să renunte la calitatea de membru al Camerei notifică acest lucru Consiliului Camerei. Notificarea se face în scris si se transmite cu preaviz de 15 zile lucrătoare.

2. DSM va analiza situatia financiară si disciplinară a solicitantului si va pregăti pentru Consiliul Camerei proiectul de hotărâre privind radierea la cerere a auditorilor financiari.

3. În baza hotărârii Consiliului Camerei privind radierea la cerere a auditorilor financiari, DSM va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice si Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane fizice.

4. Consiliul Camerei poate hotărî amânarea încetării calitătii de membru si, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul public al auditorilor financiari în următoarele situatii: existenta unor datorii ale auditorului financiar fată de Cameră; existenta unor măsuri disciplinare împotriva auditorului financiar, aflate în curs de solutionare, potrivit legii, existenta unor măsuri de monitorizare conform Procedurilor privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 182/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 21 decembrie 2010, ca urmare a obtinerii calificativelor D, C, B.

Art. 4. - Procedura de lucru pentru retragerea calitătii de membru al Camerei prin hotărâre a Consiliului este următoarea:

1. Calitatea de membru al Camerei se retrage prin hotărâre a Consiliului în una dintre următoarele situatii: pierderea calitătii de auditor financiar; neachitarea cotizatiilor si tarifelor datorate, precum si neîndeplinirea altor obligatii fată de Cameră, la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Camerei, desi au fost notificati despre aceste situatii si li s-a acordat un termen pentru conformare; aplicarea sanctiunii de retragere a calitătii de membru al Camerei prin hotărâre rămasă definitivă; reorganizarea persoanei juridice, în conditiile prevederilor legale.

2. În baza hotărârii Consiliului Camerei privind retragerea calitătii de membru al Camerei, DSM va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice si Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane fizice.

Art. 5. - Procedura pentru actualizarea Bazei de date a auditorilor financiari persoane fizice cu auditorii financiari decedati este următoarea:

Prin aplicarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind adoptarea Procedurilor prin care se aduce un ultim omagiu auditorilor financiari decedati si sunt scosi din Registrul public electronic, DSM va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice si Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane fizice.

Art. 6. - Procedura pentru reatribuirea calitătii de membru al Camerei unor persoane fizice care au renuntat sau cărora li s-a retras această calitate este următoarea:

Prin aplicarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind aprobarea Procedurilor de reatribuire a calitătii de membru al Camerei persoanelor care au renuntat sau cărora li s-a retras această calitate, DSM:

1. va înstiinta, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu 60 de zile înainte de expirarea celor


3 ani de la retragerea calitătii de membru al Camerei, despre posibilitatea reatribuirii calitătii de membru al Camerei;

2. ca răspuns la înstiintarea emisă de DSM sau din proprie initiativă, membrii Camerei persoane fizice care au renuntat sau cărora li s-a retras această calitate, în intervalul de 3 ani de la retragerea calitătii, pot solicita reînscrierea în Registrul public al auditorilor financiari;

3. dosarul de reînscriere va fi analizat de DSM, va fi avizat juridic si va fi supus spre aprobare Consiliului Camerei;

4. pe baza hotărârii Consiliului Camerei de redobândire a calitătii de membru al Camerei, DSM va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice si

Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane fizice.

Art. 7. - Procedura de lucru pentru identificarea auditorilor financiari din terte tări si actualizarea Bazei de date a auditorilor financiari persoane fizice, care stă la baza generării Registrului publicai auditorilor financiari persoane fizice si Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane fizice, este următoarea:

Sunt considerati auditori financiari din terte tări auditorii financiari care solicită acordarea calitătii de membru al Camerei în baza unui acord de reciprocitate cu organisme profesionale, membre ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC), din alte tări decât cele din Uniunea Europeană.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURI

privind actualizarea informatiilor din Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice

 

Principalele acte normative aplicabile:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor din România nr. 3/2001 pentru încadrarea membrilor acesteia în categoria de auditori financiari neactivi;

- Hotărârea Guvernului nr. 983/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind adoptarea Procedurilor prin care se aduce un ultim omagiu auditorilor financiari decedati si sunt scosi din Registrul public electronic;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind aprobarea Procedurilor de reatribuire a calitătii de membru al Camerei persoanelor care au renuntat sau cărora li s-a retras această calitate.

Departamente/Compartimente implicate:

- Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari (DAPCS);

- Departamentul de servicii pentru membri (DSM);

- Departamentul de etică, conduită profesională si investigatii (DECPI);

- Compartimentul IT;

- Compartimentul secretariat.

Art. 1. - Procedura de lucru pentru înregistrarea auditorilor financiari persoane juridice este următoarea:

1. Pentru atribuirea calitătii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (Camera) si înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari persoane juridice, candidatii, persoane juridice, înaintează DAPCS următoarele documente:

a) cerere de înscriere semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice;

b) dovada achitării tarifului de înscriere;

c) act constitutiv cu coduri CAEN compatibile (copie);

d) certificat de înmatriculare (copie);

e) copia carnetelor de membru al Camerei ale tuturor auditorilor financiari din societate, cu viza la zi;

f) acte aditionale la actul constitutiv si certificatele de înscriere a mentiunilor aferente (copie).

2. DAPCS va analiza documentatia aferentă cererii si va înainta, în baza unei note de fundamentare, Consiliului Camerei propunerile pentru atribuirea calitătii de membru al Camerei.

3. Ca urmare a propunerilor DAPCS, Consiliul Camerei poate aproba cererile pentru atribuirea calitătii de membru al Camerei si dispune înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari persoane juridice a persoanelor juridice respective printr-o hotărâre privind atribuirea calitătii de membru al Camerei si înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari persoane juridice.

4. Pe baza hotărârii Consiliului Camerei pentru atribuirea calitătii de membru al Camerei si înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari, DSM:

a) pregăteste documentatia necesară si întreprinde demersurile necesare emiterii autorizatiei de membru;

b) înregistrează noul membru în Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari persoane juridice si Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane juridice;

c) comunică Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar hotărârea Consiliului Camerei privind atribuirea calitătii de membru al Camerei persoanelor juridice.

Art. 2. - Procedura pentru înregistrarea modificărilor ulterioare intervenite în informatiile din evidenta auditorilor financiari persoane juridice este următoarea:

Modificările intervenite în evidentele auditorilor financiari persoane juridice trebuie comunicate DSM pentru a actualiza, în termen de 10 zile de la primire, Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari persoane juridice si Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane juridice. Astfel:

a) membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligati să notifice Camerei, în termen de 10 zile, în legătură cu: schimbarea denumirii sub care este înregistrată persoana juridică; schimbarea sediului social ori a adresei de corespondentă; deschiderea sau închiderea unei filiale ori a unei subunităti; orice modificare privind statutul angajatilor, asociatilor, actionarilor sau administratorilor societătii de audit financiar; orice alte date care se referă la calitatea de membru al Camerei;

b) membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligati să transmită, în termen de 10 zile, notificări în legătură cu: demisia sau demiterea unui administrator ori retragerea, excluderea sau decesul unui actionar ori asociat al societătii de audit financiar; aplicarea unor sanctiuni disciplinare societătii de audit financiar ori luarea de măsuri împotriva acesteia de către o autoritate sau de un alt organism profesional al cărui membru este persoana juridică în cauză; orice condamnare definitivă pronuntată de o instantă competentă din tară sau din străinătate împotriva reprezentantului legal al societătii de audit financiar; existenta unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile prin care i se interzice reprezentantului legal al societătii de audit financiar exercitarea functiei de administrator sau exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societăti; orice modificări survenite în continutul informatiilor furnizate anterior Camerei; numirea unui lichidator de către autoritatea competentă;

c) în cazul în care apar modificări ale informatiilor cuprinse în Registrul public al auditorilor financiari, auditorii statutari au obligatia notificării Camerei în termen de 10 zile lucrătoare de la aparitia acestora.

Art. 3. - Procedura pentru radierea la cerere a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane juridice, care doresc să renunte la calitatea de membru al Camerei este următoarea:

1. Auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane juridice, care doresc să renunte la calitatea de membru al Camerei notifică acest lucru Consiliului Camerei. Notificarea se face în scris si se transmite cu preaviz de 15 zile lucrătoare.

2. DSM va analiza situatia financiară si disciplinară a solicitantului si va pregăti pentru Consiliul Camerei proiectul de hotărâre privind radierea la cerere a auditorilor financiari.

3. În baza hotărârii Consiliului Camerei privind radierea la cerere a auditorilor financiari, DSM va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari on line, Registrului public al auditorilor financiari persoane juridice si Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane juridice.

4. Consiliul Camerei poate hotărî amânarea încetării calitătii de membru si, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul public al auditorilor financiari în următoarele situatii: existenta unor datorii ale auditorului financiar fată de Cameră; existenta unor măsuri sanctionatorii disciplinare împotriva auditorului financiar aflate în curs de solutionare, potrivit legii; existenta unor măsuri de monitorizare conform Procedurilor privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 182/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 21 decembrie 2010, ca urmare a obtinerii calificativelor D, C, B.

Art. 4. - Procedura pentru retragerea calitătii de membru al Camerei prin hotărâre a Consiliului este următoarea:

1. Calitatea de membru al Camerei se retrage prin hotărâre a Consiliului în una dintre următoarele situatii: pierderea calitătii de auditor financiar de către administratorul sau actionarii/asociatii firmei de audit, neachitarea cotizatiilor si tarifelor datorate, precum si neîndeplinirea altor obligatii fată de Cameră, la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului, desi au fost notificati despre aceste situatii si li s-a acordat un termen pentru conformare; aplicarea sanctiunii de excludere din Cameră prin hotărâre rămasă definitivă; reorganizarea persoanei juridice, în conditiile prevederilor legale.

2. În baza hotărârii Consiliului Camerei privind retragerea calitătii de membru al Camerei, DSM va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari persoane juridice si Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane juridice.

3. Consiliul Camerei poate hotărî amânarea încetării calitătii de membru si, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul public al auditorilor financiari în următoarele situatii: existenta unor datorii ale auditorului financiar fată de Cameră; existenta unor măsuri sanctionatorii disciplinare împotriva auditorului financiar aflate în curs de solutionare, potrivit legii; existenta unor măsuri de monitorizare conform Procedurilor privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 182/2010, ca urmare a obtinerii calificativelor D, C, B.

Art. 5. - Procedura pentru actualizarea Bazei de date a auditorilor financiari persoane juridice suspendati este următoarea:

1. Auditorii financiari persoane juridice a căror activitate a fost suspendată de la Oficiul National al Registrului Comertului pot solicita Camerei suspendarea din Registrul public al auditorilor financiari persoane juridice, pe baza copiei legalizate a hotărârii Oficiului National al Registrului Comertului privind suspendarea.

2. În baza hotărârii Consiliului Camerei privind suspendarea calitătii de membru al Camerei, DSM va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari persoane juridice si Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane juridice.

Art. 6. - Procedura pentru reatribuirea calitătii de membru al Camerei auditorilor financiari persoane juridice care au renuntat sau cărora li s-a retras această calitate este următoarea:

Prin aplicarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind aprobarea Procedurilor de reatribuire a calitătii de membru al Camerei persoanelor care au renuntat sau cărora li s-a retras această calitate, DSM:

a) va înstiinta, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu 60 de zile înainte de expirarea celor 3 ani de la retragerea calitătii de membru al Camerei, despre posibilitatea reatribuirii calitătii de membru al Camerei;

b) ca răspuns la înstiintarea emisă de DSM sau din proprie initiativă, membrii Camerei persoane juridice care au renuntat sau cărora li s-a retras această calitate, în intervalul de 3 ani de la retragerea calitătii, pot solicita reînscrierea în Registrul public al auditorilor financiari;

c) dosarul de reînscriere va fi analizat de DSM, va fi avizat juridic si va fi supus spre aprobare Consiliului Camerei;

d) pe baza hotărârii Consiliului Camerei de redobândire a calitătii de membru al Camerei, DSM va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari persoane juridice si Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane juridice.


 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURI

privind actualizarea si publicarea anuală în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice

 

Principalele acte normative aplicabile:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor din România nr. 3/2001 pentru încadrarea membrilor acesteia în categoria de auditori financiari neactivi;

- Hotărârea Guvernului nr. 983/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind adoptarea Procedurilor prin care se aduce un ultim omagiu auditorilor financiari decedati si sunt scosi din Registrul public electronic;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind aprobarea Procedurilor de reatribuire a calitătii de membru al Camerei persoanelor care au renuntat sau cărora li s-a retras această calitate.

Departamente/Compartimente implicate:

- Departamentul de servicii pentru membri (DSM);

- Departamentul de etică, conduită profesională si investigatii (DECPI);

- Compartimentul IT;

- Compartimentul secretariat.

Articol unic. - Procedura pentru publicarea anuală a Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice si

persoane juridice în Monitorul Oficial al României, Partea I, este următoarea:

1. Compartimentul IT, în prima zi lucrătoare a lunii ianuarie a fiecărui an, va lansa în executie si va rula programele de actualizare a Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, pe baza informatiilor la zi aflate în Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, si va transmite electronic DSM Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice actualizat, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2. DSM va verifica corectitudinea si completitudinea informatiilor primite si, dacă sunt corecte, va lista Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice si va pregăti forma electronică a acestuia pe CD în vederea transmiterii pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

3. DECPI va emite proiectul de hotărâre a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România (Camera) pentru aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, care va fi supusă aprobării Consiliului Camerei la sedinta de consiliu din luna ianuarie a fiecărui an. După aprobarea hotărârii de către Consiliul Camerei, Compartimentul secretariat va întreprinde demersurile necesare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va trimite Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar, pentru informare în vederea monitorizării, documentele transmise la Regia Autonomă “Monitorul Oficial”.

4. Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, va fi arhivat electronic.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURI

privind publicarea trimestrială în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificărilor operate în Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice

 

Principalele acte normative aplicabile:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor din România nr. 3/2001 pentru încadrarea membrilor acesteia în categoria de auditori financiari neactivi;

- Hotărârea Guvernului nr. 983/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind adoptarea Procedurilor prin care se aduce un ultim omagiu auditorilor financiari decedati si sunt scosi din Registrul public electronic;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind aprobarea Procedurilor de reatribuire a calitătii de membru al Camerei persoanelor care au renuntat sau cărora li s-a retras această calitate.

Departamente/Compartimente implicate:

- Departamentul de servicii pentru membri (DSM);

- Departamentul de etică, conduită profesională si investigatii (DECPI);

- Compartimentul IT;

- Compartimentul secretariat.


Articol unic. - Procedura pentru publicarea trimestrială a modificărilor operate în Registrului publicai auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice în Monitorul Oficial al României, Partea I, este următoarea:

1. În prima zi lucrătoare a lunilor aprilie, iulie si octombrie ale fiecărui an, Compartimentul IT va lansa în executie si va rula programele de extragere si listare a modificărilor intervenite în trimestrele I-III în Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, pe baza informatiilor la zi aflate în Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, si va transmite electronic DSM modificările intervenite în Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2. DSM va verifica corectitudinea si completitudinea informatiilor primite si, dacă sunt corecte, va lista modificările intervenite în Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice si va pregăti forma electronică a acestora pe CD în vederea transmiterii pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

3. DECPI va emite proiectul de hotărâre a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România (Camera) pentru aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificărilor intervenite în Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, care va fi supusă aprobării Consiliului Camerei la sedinta de consiliu din lunile aprilie, iulie si octombrie. După emiterea hotărârii de către Consiliul Camerei, Compartimentul secretariat va întreprinde demersurile necesare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va trimite Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar, pentru informare în vederea monitorizării, documentele transmise la Regia Autonomă “Monitorul Oficial”.

 

ANEXA Nr. 5

 

PROCEDURI

privind actualizarea lunară a informatiilor din Registrul public electronic al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice

 

Principalele acte normative aplicabile:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor din România nr. 3/2001 pentru încadrarea membrilor acesteia în categoria de auditori financiari neactivi;

- Hotărârea Guvernului nr. 983/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind adoptarea Procedurilor prin care se aduce un ultim omagiu auditorilor financiari decedati si sunt scosi din Registrul public electronic;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind aprobarea Procedurilor de reatribuire a calitătii de membru al Camerei persoanelor care au renuntat sau cărora li s-a retras această calitate.

Departamente/Compartimente implicate:

- Departamentul de servicii pentru membri (DSM);

- Compartimentul IT.

Art. 1. - Procedura pentru actualizarea informatiilor din Registrul public electronic al auditorilor financiari persoane fizice este următoarea:

1. Compartimentul IT, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, va lansa în executie si va rula programele de actualizare a Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane fizice, pe baza informatiilor la zi aflate în Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, si va posta pe site-ul Camerei Auditorilor Financiari din România (Camera) Registrul public electronic al auditorilor financiari persoane fizice actualizat.

2. DSM va verifica dacă în prima zi lucrătoare a fiecărei luni Registrul public electronic al auditorilor financiari persoane fizice este actualizat pe baza datelor la zi existente în Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice din ultima zi lucrătoare a lunii precedente si va informa în scris conducerea executivă asupra rezultatului.

Art. 2. - Procedura pentru actualizarea informatiilor din Registrul public electronic al auditorilor financiari persoane juridice este următoarea:

1. Compartimentul IT, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, va lansa în executie si va rula programele de actualizare a Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane juridice, pe baza informatiilor la zi aflate în Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, si va posta pe site-ul Camerei Registrul public electronic al auditorilor financiari persoane juridice actualizat.

2. DSM va verifica dacă în prima zi lucrătoare a fiecărei luni Registrul public electronic al auditorilor financiari persoane juridice este actualizat pe baza datelor la zi existente în Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice din ultima zi lucrătoare a lunii precedente si va informa în scris conducerea executivă asupra rezultatului.


 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind emiterea avizelor pentru înfiintarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie

 

Având în vedere Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 406 si 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. - Avizul pentru înfiintarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie, în alte localităti decât în localitatea unde functionează sediul principal, se emite de către colegiile teritoriale dacă solicitantul face dovada că poate asigura, personal sau prin angajatii proprii, un program de minimum 35 de ore pe săptămână la punctul de lucru si este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

a) în localitatea unde se doreste înfiintarea punctului secundar de lucru nu mai functionează un alt cabinet medical în specialitatea medicină de familie;

b) numărul populatiei pe fiecare cabinet medical în specialitatea medicină de familie existent în localitatea respectivă este mai mare de 2.500 de locuitori cu domiciliul stabil în localitatea respectivă, dacă mai există un alt cabinet medical.

Art. 2. - Dovada posibilitătii asigurării unui program de cel putin 35 de ore pe săptămână se face, după caz, cu copia contractului de muncă al angajatului, respectiv angajatilor sau cu dovada eliberată de către casa de asigurări de sănătate în raza căreia functionează sediul principal că aceasta nu se află în raporturi contractuale cu solicitantul înfiintării punctului secundar de lucru.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru înfiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societătilor civile medicale, precum si pentru punctele secundare de lucru ale cabinetelor din structura unitătilor medicale cu personalitate juridică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 28 septembrie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astărăstoae

 

Bucuresti, 10 decembrie 2010.

Nr. 17.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.