MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 35/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 35         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

257/2010. - Lege privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritătile române la Bucuresti la 16 iunie 2010, actualizată prin Scrisoarea suplimentară de intentie, semnată la Bucuresti la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 2 iulie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

 

1.218/2010. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritătile române la Bucuresti la 16 iunie 2010, actualizată prin Scrisoarea suplimentară de intentie, semnată la Bucuresti la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 2 iulie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

 

7. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.386/2010. - Hotărâre privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Focsani, judetul Vrancea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului aditional, al declaratiei individuale de asigurare, al comunicării de modificare si al formularului de solicitare de încetare a declaratiei individuale de asigurare

 

ACTE ALE AGENTIEI NATIONALE DE INTEGRITATE

 

340/2010. - Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

1. - Comunicat privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenti beneficiază de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritătile române la Bucuresti la 16 iunie 2010, actualizată prin Scrisoarea suplimentară de intentie, semnată la Bucuresti la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 2 iulie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Scrisoarea de intentie*) semnată de autoritătile române la Bucuresti la 16 iunie 2010, actualizată prin Scrisoarea suplimentară de intentie*), semnată la Bucuresti la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 2 iulie 2010 prin care se modifică si se completează Scrisoarea de intentie, semnată de autoritătile române la Bucuresti la 5 februarie 2010 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 19 februarie 2010, ratificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 23 februarie 2010.

Art. 2. - Anexa “Scadentar rambursare Aranjament stand-by” la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 22 septembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 decembrie 2010.

Nr. 257.


*) Traducere.

 


ANEXĂ*)

(Anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2009)

Scadentar rambursare Aranjament stand-by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DST)

 

Data rambursărilor

TOTAL

Transa I

Transa II

Transa III

Transa IV

Transa V

Transa VI

Transa VII

Transa VIII

 

 

suma de rambursat

aferentă BNR

suma de rambursat

aferentă MFP

suma de rambursat

aferentă BNR

suma de rambursat

aferentă MFP

suma de rambursat

aferentă BNR

suma de rambursat

aferentă MFP

suma de rambursat

aferentă BNR

suma de rambursat

aferentă BNR

suma de rambursat

aferentă BNR

suma de rambursat

aferentă BNR

suma de rambursat

aferentă BNR

6 august 2012

546.250.000

546.250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 noiembrie 2012

546.250.000

546.250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 decembrie 2012

214.750.000

 

107.375.000

107.37S.000

 

 

 

 

 

 

 

 

6 februarie 2013

546.250.000

546 250 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 martie 2013

214.750.000

 

107.375.000

107.375.000

 

 

 

 

 

 

 

 

6 mai 2013

546.250.000

546.250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 mai 2013

271.875.000

 

 

 

88.062.500

88.082.500

47.875.000

47.875.000

 

 

 

 

23 iunie 2013

214.750.000

 

107.375.000

107.375.000

 

 

 

 

 

 

 

 

6 august 2013

546.250.000

546.250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 august 2013

271.S75.000

 

 

 

88.062.500

88.062.500

47.875.000

47.875.000

 

 

 

 

23 septembrie 2013

214.750.000

 

107.375.000

107.375.000

 

 

 

 

 

 

 

 

7 octombrie 2013

96.000.000

 

 

 

 

 

 

 

96.000.000

 

 

 

6 noiembrie 2013

546.250.000

546.250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 noiembrie 2013

271.875.000

 

 

 

88.062.500

88.062.500

47.875.000

47.875.000

 

 

 

 

15 decembrie 2014

96.125.000

 

 

 

 

 

 

 

 

96.125.000

 

 

23 decembrie 2013

214.750.000

 

107.375.000

107.375.000

 

 

 

 

 

 

 

 

7 octombrie 2013

96.000.000

 

 

 

 

 

 

 

96.000.000

 

 

 

6 februarie 2014

546.250.000

546.250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 februarie 2014

271.875.000

 

 

 

88.062.500

88.062.500

47.875.000

47 875.000

 

 

 

 

15 martie 2014

192.250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

96.125.000

96.125.000

 

23 martie 2014

214.750.000

 

107,375.000

107.375.000

 

 

 

 

 

 

 

 

7 aprilie 2014

96.000.000

 

 

 

 

 

 

 

96.000.000

 

 

 

6 mai 2014

546.250.000

546.250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 mai 2014

271.875.000

 

 

 

88.062.500

88.062.500

47.875.000

47.875.000

 

 

 

 

15 iunie 2014

301.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

98.125.000

96.125.000

109.250.000

23 iunie 2014

214.750.000

 

107.375.000

107.375.000

 

 

 

 

 

 

 

 

7 iulie 2014

96.000.000

 

 

 

 

 

 

 

96.000.000

 

 

 

23 august 2014

271.875.000

 

 

 

88.062.500

88.062.500

47,875.000

47 875.000

 

 

 

 

15 septembrie 2014

301.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

96.125.000

96.125.000

109.250.000

23 septembrie 2014

214.750.000

 

107 375 000

107.375.000

 

 

 

 

 

 

 

 

7 octombrie 2014

96.000.000

 

 

 

 

 

 

 

96.000.000

 

 

 

23 noiembrie 2014

271.875.000

 

 

 

88 082.500

88.062.500

47.875.000

47.875.000

 

 

 

 

15 decembrie 2014

301.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

96 125.000

96 128.000

109.250.000

7 iani ie 2015

96.000.000

 

 

 

 

 

 

 

96.000.000

 

 

 

23 febrili ie 2015

271.875.000

 

 

 

88.062.500

88.062.500

47.875.000

47.875.000

 

 

 

 

15 martie 2015

301.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

96 125.000

96 125.000

109.250.000

7 aprilie 2015

96.000.000

 

 

 

 

 

 

 

96 000.000

 

 

 

15 iunie 2015

301.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

96.125.000

96.125.000

109.250.000

7 iulie 2015

96.000.000

 

 

 

 

 

 

 

96.000.000

 

 

 

15 septembrie 2015

301.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

96 125.000

96.125.000

109.250.000

15 decembrie 2015

205.375.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.125.000

109.250.000

15 martie 2016

109.250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109.250.000

Subtotal

 

 

859.000 000

859.000.000

704.500.000

704 500.000

383.000.000

383.000.000

 

 

 

 

TOTAL

11.443.000.000

4.370.000.000

1.718.000.000

1.409.000.000

766.000.000

768.000.000

769.000.000

769.000.000

874.000.000

 

NOTĂ:

Datele efectuării rambursărilor aferente transelor VI-VIII sunt estimative si vor fi corelate cu datele efectuării tragerilor. *) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ROMÂNIA: SCRISOARE DE INTENTIE

Dl Dominique Strauss-Kahn

 

Bucuresti, 16 iunie 2010

 

Director general

Fondul Monetar International

Washington, DC, 20431

S.U.A.

 

Stimate domnule Strauss-Kahn,

 

1. Programul cuprinzător anticriză sustinut de Fond, UE si Banca Mondială a continuat să joace un rol crucial în normalizarea conditiilor financiare menite să conducă la inversarea dezechilibrelor economice si pregătirea redresării economice, în pofida acestor îmbunătătiri, conditiile s-au dovedit a fi mai dificile decât am anticipat. Activitatea economică a continuat să fie marcată de recesiune în ultimele luni, datorită atât cererii interne reduse, cât si unei reveniri lente a partenerilor comerciali ai României. Incertitudinile legate de criza din Grecia au condus de asemenea la o crestere a riscurilor de piată. Prin urmare, ne asteptăm acum ca redresarea economică să devină vizibilă mai târziu în cursul acestui an si proiectam o crestere economică în jur de zero sau usor negativă în 2010.

2. Cresterea economică mai slabă si dificultătile în colectarea veniturilor, precum si presiunile asupra anumitor categorii de cheltuieli publice au creat probleme în atingerea tintelor noastre fiscale. Cu toate acestea, performantele noastre în ceea ce priveste celelalte tinte cantitative si programul de reforme structurale au fost însemnate (tabelele 1 si 2):

- Criteriile de performantă cantitativă si mecanismul de consultare pe inflatie. Criteriile de performantă cantitativă privind activele externe nete si garantiile guvernamentale, precum si criteriul permanent de performantă privind neacumularea de arierate externe au fost îndeplinite. Tintele indicative privind cheltuielile curente primare ale bugetului general consolidat pentru sfârsitul lunii martie 2010 si cele cu privire la soldul financiar al întreprinderilor de stat (ÎS) cu cele mai mari pierderi au fost de asemenea îndeplinite. În plus, inflatia a rămas în intervalul interior al mecanismului de consultare pe inflatie pe tot parcursul perioadei. Criteriul de performantă privind deficitul bugetului general consolidat a fost ratat cu o marjă foarte mică, ca si criteriul de performantă cantitativă în ce priveste tinta de arierate a bugetului general consolidat pentru finele lunii martie (vezi paragraful 3 de mai jos).

- Criterii structurale de referintă. Legea responsabilitătii fiscale a fost aprobată de Parlament în luna martie si este în curs de implementare. Modificările aduse legislatiei bancare si celei privind procedura de lichidare pentru consolidarea cadrului de închidere a băncilor au fost de asemenea adoptate în martie 2010. În plus, legislatia si reglementările interne necesare pentru punerea în aplicare a reformelor administratiei fiscale au fost adoptate prin ordonantă de Guvern în luna aprilie. Discutarea în Parlament a legislatiei privind reforma sistemului de pensii se află într-un stadiu avansat si ne asteptăm ca acesta să o adopte până la sfârsitul lunii iunie. Totodată, am înregistrat progrese semnificative în procesul de elaborare a legislatiei de implementare a legii salarizării unitare, precum si în ceea ce priveste alte criterii structurale de referintă din cadrul programului.

3. Având în vedere aceste rezultate - si actiunile suplimentare si corective prezentate în această scrisoare -, solicităm finalizarea celei de-a patra evaluări în cadrul Acordului stand-by. Solicităm o derogare pentru criteriul de performantă de la finele lunii martie privind arieratele bugetului general consolidat si pentru balanta bugetului general consolidat si că aceste criterii, precum si un adjustoral criteriului active nete externe să fie modificate până la finele lunii iunie 2010, asa cum se propune în tabelul 1 atasat.

4. Credem că politicile stabilite în scrisorile din 24 aprilie 2009, 8 septembrie 2009, 5 februarie 2010 si în această scrisoare sunt adecvate pentru a realiza obiectivele programului nostru economic, dar Guvernul este gata să ia măsurile suplimentare ce se impun pentru a asigura realizarea obiectivelor sale. Asa cum este practica standard în toate acordurile cu FMI, ne vom consulta cu FMI înainte de a modifica măsurile prevăzute în această scrisoare sau de a adopta noi măsuri care s-ar abate de la scopurile programului si vom pune la dispozitia FMI si a Comisiei Europene informatiile necesare pentru monitorizarea programului.

Cadrul macroeconomic pentru 2010

5. Activitatea economică rămâne slabă si, contrar asteptărilor anterioare, cresterea economică s-a mentinut negativă în primul trimestru al anului 2010. Aceasta reflectă în principal cererea internă slabă, precum si conditiile meteorologice nefavorabile de la începutul anului 2010. Anticipăm acum o îmbunătătire a cresterii economice mai târziu în cursul anului, cu toate că incertitudinile de pe pietele externe rămân considerabile. Totusi, pentru întreg anul 2010 anticipăm o crestere economică aproape de zero sau usor negativă. Inflatia a scăzut de la 4,7 procente la sfârsitul anului 2009 la 4,4 procente la sfârsitul lunii mai, mentinându-se în intervalul interior de inflatie stabilit cu Fondul. La sfârsitul anului 2010 ne asteptăm ca inflatia să scadă în continuare la aproximativ 3% procente datorită cererii interne slabe si implementării unei politici monetare prudente. Redresarea mai slabă a cererii interne a diminuat importurile si prognozăm acum un deficit de cont curent de circa 5 procente din PIB pentru 2010, comparativ cu nivelul estimat anterior de bVz procente. Fluxurile de capital în 2010 rămânând în mare parte neschimbate fată de previziunile noastre initiale, ne asteptăm ca activele externe nete (AEN) să fie mai mari cu aproximativ 1 miliard de euro fată de tinta stabilită pentru sfârsitul anului 2010. Cu toate acestea, tinta cu privire la AEN nu va fi revizuită în crestere, pentru a oferi Băncii Nationale a României (BNR) o mai mare flexibilitate în a răspunde unor turbulente neasteptate ale pietei.

Sectorul fiscal

6. Un obiectiv central al programului este acela de a întări angajamentul nostru în ceea ce priveste sustenabilitatea finantelor publice prin limitarea deficitului fiscal si o reducere credibilă a acestuia pe termen mediu. În acest scop, bugetul anului 2010 a fost conceput pentru a atinge un deficit de aproape 6 procente din PIB, cu aproximativ VA puncte procentuale din PIB mai mic decât în anul precedent. Din păcate, mai multi factori au pus în pericol acest obiectiv. În primul rând, revizuirea în jos a PIB-ului estimat înseamnă că tintele initiale vor conduce la un deficit bugetar ca pondere în PIB ceva mai mare decât cel initial. În al doilea rând, redresarea economică sub asteptări a redus colectarea veniturilor si a majorat cheltuielile pentru ajutorul de somaj, în special în primul trimestru. În al treilea rând, se pare că există probleme generate de cresterea evaziunii fiscale, veniturile încasate fiind în scădere pentru mai multe impozite importante (în special accize si TVA). Veniturile fiscale cumulate sunt considerabil mai mici decât cele proiectate initial (cu 0,8 procente din PIB la sfârsitul lunii aprilie). Bugetul anului 2010 prevedea venituri nefiscale de 2,4 miliarde lei provenind din rambursarea creditului acordat Rompetrol. Cu toate acestea, plata efectivă este incertă. Negocierile cu privire la graficul de rambursare vor fi încheiate până la data următoarei evaluări. În cele din urmă, desi cheltuielile bugetului general consolidat au fost mentinute mult sub nivelurile programate în efortul de a atinge tintele fiscale convenite cu FMI si UE pentru trimestrul I, presiunile existente pe partea de cheltuieli curente continuă să se acumuleze, în special pe partea de pensii, transferuri sociale si bunuri si servicii. Aceste presiuni au determinat depăsirea tintei de arierate ale bugetului general consolidat si au generat o disponibilitate redusă a resurselor pentru investitii. Conjugati, acesti factori pun în pericol realizarea tintei de deficit bugetar în anul 2010. În cadrul unui scenariu de bază, fără modificări de politici, deficitul fiscal ar ajunge la 9 procente din PIB la sfârsitul anului 2010, cu circa 3 puncte procentuale din PIB mai mare decât cel programat.

7. Având în vedere incertitudinile de pe pietele internationale si necesitatea de a demonstra angajamentul nostru ferm pentru o politică bugetară sustenabilă, Guvernul se angajează să ia măsuri suplimentare dificile, dar necesare, pentru a reduce deficitul fiscal la 6,8 procente din PIB 2009 (care corespunde cu 6,5 procente din PIB înainte de revizuirile acestuia).

- Pe partea de cheltuieli, vom implementa până la 1 iunie:

(i) o reducere cu 25 procente a salariilor, sporurilor si altor plăti de natură salarială pentru toti angajatii din sectorul public (1 procent din PIB în acest an);

(ii) o reducere de 15 procente a pensiilor si altor transferuri sociale (1 procent din PIB);

(iii) reducerea transferurilor către autoritătile locale (0,3 procente din PIB); si

(iv) reducerea în continuare a subventiilor pentru încălzire (0,03 procente din PIB). Economii suplimentare se vor realiza prin înghetarea temporară a pensionărilor anticipate, prin controale stricte privind pensiile de invaliditate nou-acordate si prin aprobarea unui nou sistem care să reglementeze plata “stimulentelor” (plăti de tipul celor nesalariale acordate anumitor ministere). Am redus deja numărul angajatilor din sectorul bugetar cu aproximativ 20.000 de persoane în 2010 si intentionăm să continuăm rationalizarea personalului în lunile următoare. Schimbările structurale din sistemul de sănătate, pensii, educatie si finante publice locale vor genera, de asemenea, economii (vezi paragrafele 12 si 17-20).

- Pentru a spori veniturile bugetare, vom lua următoarele măsuri:

(i) o lărgire a bazei de impunere pentru impozitul pe venit si a bazei de contributii sociale [după cum se precizează în Memorandumul tehnic de întelegere (MTÎ)];

(ii) introducerea unui impozit pe cifra de afaceri (clawback) pentru distribuitorii de medicamente.

- Punerea în aplicare a măsurilor pe partea de cheltuieli enumerate la pct. (i)-(iii) si a măsurilor de lărgire a bazelor de impozitare va constitui o actiune prealabilă pentru finalizarea evaluării. De asemenea, în următoarele luni, vom lua măsuri suplimentare de reducere a numărului de angajati în sectorul public. Dacă aceste actiuni se dovedesc insuficiente pentru a atinge tinta de deficit pentru acest an, vom lua măsuri suplimentare, inclusiv măsuri de majorare a impozitelor si taxelor, în functie de necesităti.

8. Pentru a proteja membrii mai vulnerabili ai societătii, vom mentine neschimbat nivelul salariului minim si pe cel al pensiei minime si niciun salariu sau pensie nu va fi diminuat(ă) sub acest nivel. De asemenea, vom reforma programele noastre de asistentă socială în vederea eficientizării acestora si a unei mai bune directionări a lor către cei săraci si nevoiasi. În acest context, schema de venit minim garantat (VMG), care este unul dintre programele cele mai bine directionate, va fi exceptată de la reducerea de 15 procente, în timp ce alte programe - mai putin eficiente - vor fi reduse cu mai mult pentru a realiza reducerea de cheltuieli pe ansamblu. Mai concret, vom reduce sau vom directiona mai bine alocatia pentru familia monoparentală, precum si alocatia complementară pentru copii, asa cum am convenit cu Banca Mondială. În paralel, vom lucra în continuare la reducerea scăpărilor din programul VMG si alte programe sociale pentru a mări impactul acestora de combatere a sărăciei.

9. Încrederea generată de respectarea programului, conjugată cu îmbunătătirea conditiilor de piată, ne-a permis în ultimele luni să îmbunătătim profilul de maturitate al datoriei publice si să reducem semnificativ randamentele noilor împrumuturi. Pentru a dezvolta capacitatea noastră de a răspunde flexibil la posibile viitoare perturbări ale pietei, intentionăm să crestem în continuare gradual tamponul (buffer-ul) financiar al Trezoreriei la aproximativ 4 luni de finantare a deficitului si de răscumpărare a datoriei publice.

10. Stocul arieratelor de plăti interne a crescut de la ultima evaluare. Realizăm perfect cât de importantă este neacumularea altor arierate si eliminarea stocului existent. La nivelul autoritătilor locale, amendamentele aduse legii finantelor publice locale (vezi paragraful 12) vor împiedica acumularea de arierate pe viitor. Cea mai mare parte a arieratelor la nivel local sunt către furnizori si intentionăm să încheiem acorduri de swap cu autoritătile locale pentru a putea stinge astfel datoriile reciproce. La nivel central, cea mai mare parte a arieratelor fiind în sectorul de sănătate, vom implementa un plan de restructurare a acestuia (vezi paragraful 18). Pentru a îmbunătăti mecanismele de monitorizare si control în vederea eliminării arieratelor, atât la nivel central, cât si la nivel local, vom integra sistemul de raportare contabilă cu sistemul de plăti în Trezorerie (criteriu de referintă structural pentru finele lunii martie 2011). Această legătură ne va permite să urmărim angajamentele si va contribui la gestionarea si controlul bugetului. În final, vom solicita ministerelor ordonatoare să monitorizeze unitătile aflate în subordinea lor pentru ca acestea să respecte plafoanele de angajament si să aplice sanctiuni împotriva acelor institutii si persoane care depăsesc plafoanele.

Reforme fiscale

11. Suntem ferm hotărâti să implementăm Legea responsabilitătii fiscale (LRF) aprobată de către Parlament la sfârsitul lunii martie 2010. Consiliul fiscal este în curs de constituire si ne vom asigura că membrii Consiliului si ai Secretariatului vor beneficia de personal complet, cu calificările necesare, cât se poate de curând. Suntem în curs de elaborare a Strategiei fiscale (SF) pentru perioada 2011-2013 si o vom înainta Parlamentului până la finele lunii iunie. Această strategie va cuprinde obiectivul de realizare a unei tinte de deficit fiscal de până la 4,4 procente din PIBÎn 2011 si va elimina al 13-lea salariu plătit angajatilor din sectorul public. Vom limita totodată fondul de salarii în 2011 la 39 miliarde lei si vom stabili o limită de 1.290.000 total angajati în sectorul public la începutul anului 2011. Pentru a încuraja disciplina bugetară, ierarhizarea după priorităti a proiectelor si sporirea eficientei, Ministerul Finantelor Publice va transmite limite orientative de cheltuieli ordonatorilor primari de credite în procesul de elaborare a SF. Vom stabili o legătură între SF si procesul bugetar anual si vom înfiinta o echipă de analiză sprijinită de Cabinet, care să analizeze propunerile de buget ale ministerelor ordonatoare, să preseze aceste ministere în directia îmbunătătirii propunerilor lor si cresterii productivitătii, a ridicării calitătii serviciilor oferite si a reglementărilor în conformitate cu cerintele LRF si a realizării unui raport privind reducerile de cheltuieli generatoare de eficientă care să fie încorporat în bugetul anului 2011.

12. Pentru a întări disciplina fiscală a autoritătilor locale si a mentine stabilitatea macrofiscală, suntem în curs de a amenda legea finantelor publice locale. Amendamentele vor include:

(i) modificări ale definitiei juridice a bugetului echilibrat, de la o definitie bazată pe veniturile si cheltuielile bugetate către una bazată pe veniturile realizate si cheltuielile angajate;

(ii) reflectarea într-o singură lege a tuturor reglementărilor privind împrumuturile contractate la nivel local si introducerea unor limite prudentiale suplimentare, cum ar fi limita stocului de datorie si conditia de a avea excedent operational în anii anteriori contractării împrumutului;

(iii) aprobarea de limite multianuale pentru împrumut si pentru transferurile destinate investitiilor de la bugetul de stat, în vederea îmbunătătirii bugetarii multianuale de capital; si

(iv) introducerea de sanctiuni relevante din LRF (criteriu de performantă structural pentru finele lunii septembrie 2010). Pentru a ne conforma cu Legea salarizării unitare, vom aplica limite privind fondul de salarii în conformitate cu standardele de personal la nivelul autoritătilor locale.

13. Sunt necesare eforturi de administrare fiscală sporite pentru a combate problema scăderii veniturilor colectate pe parcursul recesiunii. În prima etapă, eforturile noastre s-au concentrat pe fraudă si nerespectarea legii în materie de TVA, printr-o mai bună gestionare a arieratelor fiscale în crestere si prin sporirea controlului marilor contribuabili; cadrul de reglementare necesar pentru a sustine aceste eforturi a fost aprobat de Guvern în luna aprilie 2010. În a doua etapă, ne vom concentra pe contribuabilii persoane fizice cu venituri mari si vom dezvolta metodologii de control indirect care să completeze tehnicile existente de control în vederea identificării veniturilor nedeclarate. În mod deosebit, vom amenda Codul fiscal si Codul de procedură fiscală în sensul:

(i) acordării Agentiei Nationale de Administrare Fiscală a dreptului de acces la evidentele bancare si la evidentele părtilor terte, după notificarea corespunzătoare si ulterior parcurgerii procesului cuvenit, pentru a permite astfel stabilirea corespunzătoare a venitului;

(ii) revizuirea definitiilor venitului, pentru a da posibilitatea impunerii veniturilor provenite din orice sursă neexceptată prin lege;

(iii) întărirea obligatiei de declarare a venitului; precum si

(iv) întărirea dreptului de control în vederea identificării venitului nedeclarat (criteriu de performantă structural pentru finele lunii noiembrie 2010). Vom înfiinta de asemenea un serviciu special ce va avea ca sarcină coordonarea aspectelor legate de impunerea fiscală a persoanelor fizice cu venituri mari si dezvoltarea initiativelor sau a proiectelor pentru a identifica, cuantifica sau îmbunătăti conformarea în segmentul persoanelor fizice cu venituri mari.

14. Pentru a combate evaziunea fiscală si contrabanda si pentru a îmbunătăti colectarea impozitelor si taxelor, vom întreprinde următoarele măsuri până la finele lunii iunie:

- în ceea ce priveste TVA:

(i) vom stabili standarde minime comune de înregistrare si scoatere din evidente a contribuabililor ce desfăsoară operatiuni intracomunitare, mai ales achizitii de bunuri; si

(ii) vom crea un registru al operatorilor intracomunitari;

- vom stabili garantii pentru achizitiile intracomunitare de bunuri cu risc ridicat de fraudă fiscală;

- vom revizui regimul de autorizare a operatorilor care desfăsoară activităti cu bunuri aflate în regim suspensiv de accize prin introducerea unor conditii mai stricte, inclusiv stabilirea unei garantii obligatorii pentru producerea, procesarea si detinerea acestor bunuri;

- vom revizui conditiile de transfer de părti sociale/actiuni în cadrul companiilor, precum si reglementările ce guvernează răspunderea administratorilor, actionarilor si tertilor în vederea combaterii riscului de fraudă;

- vom amenda cadrul legal ce guvernează comercializarea bunurilor în regim duty-free, inclusiv prin impunerea unei limitări a cantitătii pentru anumite bunuri accizabile comercializate în regim duty-free, prin sporirea supravegherii magazinelor de tip duty-free, prin introducerea obligativitătii timbrării bunurilor accizabile comercializate în magazinele de tip duty-free, prin înăsprirea conditiilor de autorizare a magazinelor de tip duty-free si de păstrare a autorizatiilor deja acordate, prin revizuirea faptelor ce constituie contraventii si a celor ce atrag revocarea autorizatiei si majorarea taxelor de functionare;

- vom îmbunătăti legislatia privind utilizarea caselor electronice de marcat;

- vom îmbunătăti legislatia privind organizarea si desfăsurarea activitătilor de jocuri de noroc; si

- vom consolida prevederile legislative în vederea asigurării unei protectii legale sporite angajatilor din sectorul public care îsi îndeplinesc atributiile cu bună-credintă.

15. În domeniul monitorizării si controlului companiilor de stat ce generează cele mai mari pierderi s-au realizat unele progrese. Se impune însă un efort mai cuprinzător în tratarea costurilor bugetare si arieratelor acestora. Asadar, Guvernul va reactiva în mod agresiv programul său de privatizare, mai ales în domenii precum industria, energia, transportul, turismul si agricultura. Vom lua următoarele măsuri suplimentare:


(i) lichidarea companiei energetice Termoelectrica prin separarea activelor viabile si închiderea restului companiei până la finele lunii iunie 2011;

(ii) privatizarea companiei de căi ferate - marfă până la finele lunii martie 2011. Agentia de privatizare Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va finaliza vânzarea celor 18 companii mici aflate integral în portofoliul său în cursul anului 2010 si va vinde participările minoritare pe care le detine în cel putin 150 de alte companii. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri va initia de asemenea vânzarea participărilor minoritare în mai multe companii aflate sub controlul său. În cele din urmă, în conformitate cu reglementările UE privind concurenta, vom retrage treptat subventiile pentru extractia de cărbune până la finele anului 2010 si vom elabora o strategie de iesire care să fie desfăsurată pe următorii 5 ani.

16. Legea salarizării unitare a fost aprobată si este în vigoare; ea a avut deja ca rezultat o reducere a presiunilor de majorare a cheltuielilor cu salariile, prin eliminarea unor sporuri si plafonarea altora. Elaborarea legislatiei de implementare a legii salarizării unitare pentru a implementa în totalitate noile trepte de salarizare unitară la nivelul întregului sector public este în desfăsurare. Vom agrea textul acestei legislatii cu institutiile financiare internationale (IFI) înainte ca acesta să fie înaintat Parlamentului, având ca scop aprobarea acestuia prin lege până la finele lunii septembrie 2010 (criteriu de referintă structural).

17. Legea privind reforma pensiilor, aflată în prezent în Parlament, va genera economii semnificative în anii ce vor urma, contribuind la aducerea sistemului de pensii la o situatie financiară mai sustenabilă. Cu toate acestea, în ultimele luni s-a înregistrat o crestere a costurilor cu pensiile, datorită unei cresteri bruste a numărului de persoane ce s-au pensionat anticipat si a cererilor de pensii de invaliditate. Beneficiarii de pensii de invaliditate reprezintă acum aproape 4 1/2 procente din forta de muncă si acest număr a crescut rapid în ultimii ani. Se anticipează că majorarea numărului de solicitări de pensionare va spori deficitul bugetului de pensii din acest an cu peste 1/2 de procent din PIB, acesta ajungând la peste 2 1/4 procente din PIB. Pentru a aduce situatia financiară pe termen scurt a sistemului sub un control mai bun, vom aproba reglementări legislative care să permită acordarea de noi pensii de invaliditate numai dacă acestea au fost în prealabil aprobate de echipele de evaluare medicală din Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Pe termen imediat, vom interzice, de asemenea, pensionările anticipate până la intrarea în vigoare a noii legi privind reforma sistemului de pensii în 2011.

Sectorul sănătate

18. Reformele în sistemul public de asistentă medicală sunt esentiale pentru eficientizarea serviciilor si pentru un mai bun control al cheltuielilor publice. Pentru a ajuta la îmbunătătirea fluxului de venituri din sistemul sanitar si pentru solutionarea stocului de arierate, suntem în continuare hotărâti:

(i) să introducem până anul viitor taxele aferente serviciilor care se plătesc de către pacienti;

(ii) să reducem drastic exceptările de la plata acestor taxe comparativ cu planul initial;

(iii) să implementăm impozitul pe cifra de afaceri planificat (clawback) pentru distribuitorii de medicamente;

(iv) să reducem numărul de paturi în spitale cu 9.200.

Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate vor lua de asemenea toate măsurile ce se impun pentru a asigura functionarea sistemului de sănătate în limitele alocărilor bugetare stabilite în bugetul pe anul 2010. Vom demara de asemenea reforme structurale profunde în sectorul de asistentă medicală, în consultare cu Banca Mondială. Primul punct al acestor reforme presupune reducerea costurilor produselor farmaceutice prin promovarea unei treceri în consum către medicamentele generice si prin recentralizarea achizitiei de medicamente mai ales pentru programele nationale. Al doilea punct presupune eficientizarea serviciilor prestate de spitale si a managementului acestora si include:

(i) descentralizarea administrării pentru cele mai multe spitale la autoritătile locale;

(ii) introducerea unui nou mecanism de finantare a spitalelor, bazat pe standarde de cost pe tipuri de spital, cofinantarea de la autoritătile locale si stabilirea de plafoane pentru cheltuielile cu salariile, pentru a se limita depăsirile de cheltuieli; si

(iii) reformarea sistemului de asistentă de urgentă pentru a se elimina bazarea excesivă pe sistemul de asistentă primară. Aceste reforme vor fi aprobate prin ordonantă de urgentă până la finele lunii iulie 2010.

Piata muncii si educatie

19. Pentru a îmbunătăti competitivitatea pe termen lung a economiei românesti, întreprindem reforme în domeniul educatiei si al pietei muncii, cu scopul de a ridica nivelul de eficientă si productivitate. Vom introduce până la finele anului 2010 un cod al muncii revizuit si o legislatie revizuită privind contractele colective de muncă, cu scopul de a spori flexibilitatea timpului de lucru si de a reduce costurile angajării si concedierii, prin contracte mai flexibile. Ne propunem, de asemenea, să permitem o flexibilitate mai mare în ceea ce priveste salariile. De asemenea, Guvernul va identifica si va aplica măsuri de combatere a evaziunii fiscale pe piata fortei de muncă cu scopul de a îmbunătăti colectarea contributiilor sociale.

20. Guvernul român vizează îmbunătătirea calitătii educatiei, sporirea productivitătii sistemului educational si reducerea cheltuielilor publice. Introducerea, începând cu 1 ianuarie 2010, a finantării percapita asigură predictibilitatea si sustenabilitatea pe termen lung a salariilor în sectorul educatie. În acelasi timp, pe baza Pactului national pentru educatie agreat la nivel politic, Guvernul a înaintat Parlamentului noua Lege a educatiei ce stabileste o gestionare financiară sănătoasă a resurselor, atât pentru salarii, cât si pentru cheltuielile scolilor. Această lege va conduce totodată la o optimizare a retelei scolare.

Sectorul financiar

21. Recesiunea a marcat sistemul bancar din România, dar nivelurile de solvabilitate se mentin ridicate. Băncile se confruntă cu presiuni legate de calitatea activelor si de costurile de provizionare în crestere, care le restrâng profiturile, împrumuturile neperformante (/A/P) au crescut la 17,2 procente (reprezentând împrumuturi si dobânzi clasificate ca îndoielnice sau generatoare de pierderi) în martie 2010, iar acordarea de împrumuturi către sectorul privat a continuat să se contracte. Rata de deteriorare a calitătii activelor se reduce însă, ceea ce sugerează că deteriorarea s-ar putea să fi ajuns la nivelul maxim. Sistemul bancar continuă să fie bine capitalizat după plata majorărilor de capital la care s-au angajat băncile, ceea ce a generat o rată de adecvare a capitalului de 14,7 procente la nivelul sistemului, toate băncile având o rată de peste 10 procente. Cele mai mari bănci străine au respectat în linii mari conditiile Initiativei de coordonare a băncilor europene (ICBE). Desi expunerea individuală a băncilor a fluctuat, ca grup, până la finele lui martie 2010, cele 9 bănci si-au mentinut expunerea pentru România la nivelul celei din luna martie 2009.

22. Ca si alte bănci centrale europene, ne-am pregătit pentru posibilitatea unor efecte care să derive din volatilitatea pietelor si am realizat planuri de contingentă pentru a putea să rezolvăm episoadele de posibile tensiuni financiare. Am îmbunătătit monitorizarea lichiditătii prin raportarea maturitătilor la active si pasive, defalcate pe valute. Am revizuit conditiile existente de acordare de împrumuturi de urgentă si am extins garantiile colaterale eligibile pentru toate operatiunile de refinantare, pentru a include titlurile guvernamentale în euro emise pe piata natională si, imediat ce anumite aspecte tehnice nerezolvate vor fi clarificate, le vom extinde în continuare pentru a include obligatiunile emise de IFI cotate la Bursa de Valori Mobiliare Bucuresti si eurobondurile emise de Guvernul României. Pentru a continua dezvoltarea abordării noastre deja complexe în domeniul testării la stres, am solicitat asistentă tehnică de la Departamentul de piete monetare si de capital al FMI, cu scopul de a îmbunătăti metodologiile noastre de testare la stres în diferite domenii.

23. Ne mentinem angajamentul de a îmbunătăti sistemul de lichidare a institutiilor financiare cu probleme. Am actualizat normele legale nationale în conformitate cu cerintele UE de consolidare a cadrului de lichidare a băncilor-problemă. Am dezvoltat, de asemenea, competentele existente ale administratorului special pentru ca acesta să poată implementa cu promptitudine o paletă largă de măsuri, inclusiv achizitionarea, preluarea, valorificarea activelor sau transferul depozitelor. Criteriul structural de referintă pentru luna martie 2010 referitor la amendarea regimului de insolventă a băncilor a fost îndeplinit.

24. Ne mentinem angajamentul de a promova în continuare stabilitatea financiară prin majorarea resurselor pentru Fondul de garantare a depozitelor (FGD). Rata de acoperire vizată pentru finantarea prealabilă va fi majorată la 2 procente. Pentru a realiza această tintă, în timp cotele de contributie netă ale băncilor vor fi stabilite la 0,3 procente începând din anul 2011 si liniile de credit stand-by vor fi eliminate (criteriu structural de referintă pentru septembrie 2010). Vom revizui de asemenea aranjamentele de guvernantă a FGD pentru a ne asigura că nici membrii Consiliului si nici angajatii institutiilor de credit nu participă în Consiliul de administrare al FGD (finele lunii septembrie 2010). Pentru garantarea depozitelor am acordat acelasi rang de prioritate de care beneficiază creantele depozitarilor (criteriu structural de referintă pentru finele lunii martie 2010). Ne mentinem angajamentul de a sustine stabilitatea financiară prin retinerea de la promovarea de initiative legislative (precum actualul proiect al legii insolvabilitătii personale) ce ar submina disciplina în materie de creditare.

25. Actualul cadru de provizionare este sănătos si BNR nu consideră că la acest moment ar mai fi necesare alte reglementări prudentiale noi. BNR va continua să se consulte cu expertii Fondului si ai CE înainte de introducerea sau amendarea altor aspecte ale cadrului de reglementare. Cresterea permanentă si oficială a nivelului minim al ratei de adecvare a capitalului de la 8 procente la 10 procente rămâne un obiectiv pe termen mediu. BNR si Ministerul Finantelor Publice îsi asumă în continuare angajamentul de a adopta până la sfârsitul perioadei programului cadrul legislativ necesar pentru implementarea cuprinzătoare a Standardelor de raportare financiară internationale (IFRS), în vederea aplicării IFRS de la începutul anului 2012.

Politica monetară si valutară

26. Politica monetară se va concentra în continuare pe mentinerea inflatiei în intervalul tintit. Dezinflatia se mentine conform parametrilor, ajutată de un nivel al PIB-ului real situat cu mult sub nivelul PIB-ului potential, de evolutia limitată a salariilor si de recenta deflatie a preturilor la alimente. Inflatia totală a scăzut de la 4,7 procente la sfârsitul anului 2009 la 4,4 procente în mai 2010, în pofida unei ajustări semnificative a accizelor la produsele din tutun la începutul acestui an. Conjugată cu presiunile reduse asupra cursului de schimb, aceasta a permis o ajustare măsurată a politicii monetare, ratele dobânzilor fiind reduse de la 8 procente la sfârsitul lui 2009 la un nivel recent de 6,25 procente, reducerea cumulată fiind de 400 de puncte de bază din februarie 2009.

27. Ajustarea în continuare a politicii monetare va fi conditionată de presiuni inflationiste reduse si de evolutia perspectivelor de redresare. Se proiectează o reducere a inflatiei până la aproximativ 3% procente până la finele anului 2010, valoare apropiată de mediana intervalului nostru de tintire a inflatiei de VA procente ±1 punct procentual. Perspectiva benefică în materie de inflatie corespunde revizuirii în scăderea intervalului nostru de tintire a inflatiei la 3 procente ± 1 punct procentual pentru finele anului 2011. În acelasi timp, se va mentine o abordare prudentă având în vedere riscurile atasate unor viitoare ajustări ale preturilor reglementate, majorărilor preturilor la energie si pietelor financiare turbulente din regiune. Aceste riscuri implică de asemenea o atentă calibrare a momentelor si ritmului în care se vor reduce în viitor rezervele minime obligatorii, pentru a se evita perturbările pe piata monetară si valutară. În conformitate cu cadrul nostru de tintire a inflatiei, vom mentine regimul valutar cu flotare administrată existent în prezent.

Modificări ale programului si monitorizare

28. Programul va continua să fie monitorizat prin misiuni periodice de evaluare, actiuni prealabile, criterii de performantă cantitative si tinte orientative si criterii structurale de performantă. Tintele cantitative pentru finele lunii septembrie si finele lunii iunie 2010 si criteriile de performantă permanente sunt stabilite în tabelul 1, iar criteriile structurale de performantă sunt stabilite în tabelul 2. Întelegerile dintre autoritătile române si expertii FMI privind criteriile cantitative de performantă si măsurile structurale descrise în prezenta scrisoare de intentie sunt specificate în MTÎ anexat.

 

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice

Mugur Constantin Isărescu,

guvernatorul Băncii Nationale a României


Tabelul 1. România: Tinte cantitative în cadrul programului

 

 

2008

 

2009

 

 

 

2010

 

 

Decembrie

realizat

Martie

realizat

Iunie

realizat

Septembrie

realizat

Decembrie

realizat

Martie

program

Martie

estimat

Iunie

program

Septembrie

program

Decembrie

program

I. Criterii cantitative de performantă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Variatia cumulată a activelor externe nete (milioane euro)1,3

25.532

-3.500

-5.119

-4.566

-4.874

-2.000

779

-2.500

-2.000

-2.000

2. Soldul cumulat al bugetului general consolidat (milioane lei)2

-24.655

-8.300

-14.456

-25.563

-36.101

-8.250

-8.422

-18.200

-25.700

-34.650

3. Stocul cumulat al arieratelor bugetului general consolidat de la sfârsitul anului anterior (miliarde lei)

1,06

1,41

1,55

1,4

1,50

1,27

1,76

1,09

0,81

0,48

4. Plafonul garantiilor bugetului general consolidat emise în cursul anului (valoare

nominală, în miliarde lei)

0,0

 

0,02

0,7

2,2

12,0

4,6

12,0

12,0

12,0

II. Criterii de performantă permanente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Neacumularea de arierate la datoria externă

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

III. Consultări pe inflatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rata inflatiei la 12 luni în preturi de consum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval exterior (limita superioară)

 

 

8.4

7,7

6,5

6,5

6,5

6,0

5,75

5,5

Interval interior (limita superioară)

 

 

7,4

6,7

5,5

5,5

5,5

5,0

4,75

4,5

Punct central

6,3

6,7

5,9

4,8

4,7

4,5

4,2

4,0

3,75

3,5

Interval interior (limita inferioară)

 

 

5,4

4,7

3,5

3,5

3,5

3,0

2,75

2,5

Interval exterior (limita inferioară)

 

 

4,4

3,7

2,5

2,5

2,5

2,0

1,75

1,5

IV. Tintă orientativă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cheltuielile primare curente ale bugetului general consolidat (exclusiv fonduri UE si asistentă socială, milioane lei)2

92.327

22.149

43.238

63.878

85.637

32.900

32.749

66.200

95.600

126.700

8. Soldul operational (venituri fără impozite si dobânzi), exclusiv subventiile, pentru cele 10 ÎS definite în MTÎ

 

 

 

 

 

-1.381

-495

-2.000

-3.000

-4.000


1 Cifra aferentă lunii decembrie 2008 reprezintă stocul.

2 Cifra aferentă lunii decembrie 2008 este valabilă pentru tot anul.

3 Tinta de AEN pentru finele lunii decembrie a fost ajustată deoarece tragerile efective au fost mai mici cu 1 miliard euro decât proiectia.


 

Tabelul 2. România: Conditionalităti de performantă pentru cea de-a patra evaluare si conditionalităti noi propuse

 

Măsura

Data vizată

Comentariu

Actiune prealabilă

 

 

1. Adoptarea măsurilor fiscale convenite (paragraful 7 al scrisorii de intentie)

Actiune prealabilă

 

Criterii cantitative de performantă

 

 

1. Plafon active externe nete

Martie 2010

Îndeplinit

2. Plafon sold total al bugetului general consolidat

Martie 2010

Neîndeplinit

3. Plafonul garantiilor bugetului general consolidat

Martie 2010

Îndeplinit

4. Plafon al arieratelor interne ale bugetului general consolidat

Martie 2010

Neîndeplinit

5. Neacumularea de arierate externe la plată

Martie 2010

Îndeplinit

Tintă cantitativă orientativă

 

 

1. Cheltuielile primare curente ale bugetului general consolidat

Martie 2010

Îndeplinit

2. Tintă indicativă a soldului operational al ÎS cu cele mai mari pierderi

Martie 2010

Îndeplinit

Interval de consultare pe inflatie

 

 

Interval interior

Martie 2010

Îndeplinit

Interval exterior

Martie 2010

Îndeplinit

Criterii structurale de referintă

 

 

1. Aprobarea Legii responsabilitătii fiscale

31 martie 2010

Îndeplinit

2. Aprobarea amendamentelor la legislatia bancară si la legislatia de lichidare pentru a consolida cadrul de închidere a băncilor

31 martie 2010

Îndeplinit

3. Aprobarea prin ordonantă a legislatiei si reglementărilor interne necesare pentru implementarea reformelor administratiei fiscale

30 aprilie 2010

Îndeplinit

4. Modificări legislative în vederea îmbunătătirii monitorizării si controlului întreprinderilor de stat

30 iunie 2010

Îndeplinit în ianuarie 2010

5. Aprobarea reformelor institutionale de contracarare a riscurilor fiscale aferente autoritătilor locale

30 iunie 2010

Termen revizuit pentru sfârsitul lunii septembrie 2010

6. Aprobarea legislatiei revizuite a pensiilor

30 iunie 2010

 

7. Aprobarea legislatiei de implementare a legii organice privind salarizarea în sectorul public

30 septembrie 2010

 

Noi conditionalităti propuse

 

 

1. Aprobarea reformelor institutionale pentru contracararea riscurilor fiscale aferente autoritătilor locale

30 septembrie 2010

Termen amânat de la finele lunii iunie 2010

2. Reforma regimului de finantare a FGD prin majorarea cotelor de contributie a băncilor si eliminarea liniilor de credit stand-by, precum si revizuirea angajamentelor de guvernantă a FGD (paragraful 24 al scrisorii de intentie)

septembrie 2010

 

3. Îmbunătătirea metodologiei de administrare fiscală a persoanelor fizice cu averi mari (paragraful 13 al scrisorii de intentie)

30 noiembrie 2010

 

4. Integrarea sistemului de raportare contabilă cu sistemul de plăti al Trezoreriei (paragraful 10 al scrisorii de intentie)

31 martie 2011

 


ANEXA

la scrisoarea de intentie

 

ROMÂNIA: MEMORANDUM TEHNIC DE ÎNTELEGERE

16 iunie 2010

 

1. Prezentul memorandum tehnic de întelegere (MTÎ) actualizează si înlocuieste MTÎdin data de 5 februarie 2010. Acesta:

(i) defineste variabilele care fac obiectul tintelor cantitative specificate în Scrisoarea de intentie (SDI);

(ii) descrie metodele care vor fi utilizate pentru evaluarea performantei programului si informatiile necesare pentru a asigura o monitorizare adecvată a tintelor (sectiunea I); si

(iii) clarifică unele dintre conditiohalitătile structurale din cadrul programului (sectiunea II). Conform standardului în cadrul tuturor acordurilor cu Fondul, ne vom consulta cu Fondul înainte de a modifica măsurile continute în această scrisoare sau înaintea adoptării de noi măsuri care ar devia de la scopul programului si vom furniza Fondului informatiile necesare pentru monitorizarea programului.

2. În acceptiunea programului ratele de schimb ale leului românesc (RON) fată de euro se stabilesc la 3,9852 RON = 1 €, fată de dolarul SUA la 2,8342 RON = 1 $, fată de yenul japonez la 3,1419 RON = 100 Ą si fată de lira sterlină la 4,1169 RON = 1 Ł, ratele fiind cele postate pe website-ul Băncii Nationale a României (BNR) la data de 31 decembrie 2008. Ratele de schimb fată de alte valute, acolo unde sunt aplicabile, vor fi de asemenea acelea postate pe website-ul BNR în data de 31 decembrie 2008.

3. În acceptiunea programului, bugetul general consolidat include entitătile definite în bugetul pe 2010. Acestea sunt: guvernul central (bugetul de stat, trezoreria, entitătile de stat autofinantate incluse în buget etc), autoritătile locale, fondurile de asigurări sociale (pensii, sănătate si somaj), Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România si administratia Fondului Proprietatea. Prezenta definitie a bugetului general consolidat include de asemeneaorice fonduri noi saualte programe speciale bugetare si extrabugetare care pot fi create pe parcursul perioadei programului pentru a desfăsura operatii de natură fiscală, asa cum sedefineste în Manualul FMI pentru statisticile financiare guvernamentale 2001. Autoritătile vor informa imediat personalul FMI cu privire la crearea oricărui astfel de fond sau programe noi.

I. Criterii de performantă cantitative, tinta indicativă si criterii de performantă permanente

A. Limita privind activele externe nete

4. În acceptiunea programului, activele externe nete (AEN) sunt definite ca AEN ale BNR minus obligatiile trezoreriei fată de Fondul Monetar International.

5. AEN ale BNR sunt definite ca valoarea în euro a activelor externe brute ale BNR (inclusiv rezervele obligatorii ale sistemului bancar comercial tinute la BNR) minus pasivele externe brute ale BNR si vor fi măsurate pe baza definitiilor operationale ale BNR, si nu a celor contabile. Activele si pasivele externe nedenominate în euro vor fi convertite în euro la ratele de schimb ale programului.

6. Activele externe brute ale BNR se definesc ca incluzând detinerile de DST ale BNR, pozitia rezervelor tării la Fond, detinerile de numerar, titluri si depozite în străinătate în valute străine convertibile. Se exclud din rezervă:

(i) aurul si alte metale pretioase;

(ii) activele în valute necohvertibile;

(iii) active nelichide;

(iv) orice active care sunt gajate, colateralizate sau se află sub o altă obligatie, dacă acestora nu le este asociat si un pasiv extern brut;

(v) creante asupra rezidentilor; si

(vi) creante în valută derivând din instrumente derivate în monede străine vizavi de moneda natională (cum ar fi operatiuni futures, forward, swap si de optiuni).

7. Pasivele externe brute ale BNR se definesc ca totalitatea obligatiilor în valute străine fată de rezidenti si nerezidenti, inclusiv angajamentele de vânzare de valute străine decurgând din instrumente derivate (cum ar fi operatiuni futures, forward, swap si de optiuni) si tot creditul nerambursat de la Fond, dar excluzând:

(i) depozitele în valute străine ale băncilor legate de rezervele obligatorii; si

(ii) depozitele în valută ale Guvernului la BNR. Prezenta definitie are ca scop aducerea conceptului de pasive externe mai aproape de definitia balantei de plăti, pe care se bazează tintele.

 

Limita pentru schimbările cumulate în AEN de la începutul anului (în mii. euro) 1)

 

 

2009

2010 2)

 

decembrie

martie

iunie

septembrie

decembrie

 

(stoc)

actual

CP

CP

CP

Schimbare cumulată în AEN Pozitia din memorandum:

20.658

779

-2.500

-2.000

-2.000

Active externe brute

28.418

3.145

700

2.100

3.000


1) CP = criteriu de performantă; date la finele lunii.

2) Fluxurile în 2010 sunt fată de stocul final din 2009.

 

8. Tintele AEN vor fi ajustate în crestere (în scădere) cu surplusul (deficitul) din tragerile în cadrul programului legate de proiectia debază. Tragerile în program se definesc ca trageri externe de la creditorii oficiali (Banca Mondială si Comisia Europeană) care sunt utilizabile pentru finantarea întregului buget central de stat. Tintele AEN vor fi de asemenea ajustate în crestere prin cresterea rezervelor obligatorii ale băncilor comerciale tinute la BNR fată de finele lui decembrie 2009 (7,878 milioane euro), măsurate utilizând ratele de schimb ale programului.

 

Tragerile externe din Program - Proiectii de bază (în mii. euro)

 

 

2010

 

martie

iunie

septembrie

decembrie

Fluxuri cumulate de la finele lui decembrie 2009

1.000

2.200

2.500

4.100


B. Mecanismul de consultare pentru rata inflatiei la 12 luni

9. Intervalele de consultare trimestriale pentru rata inflatiei la 12 luni în preturi de consum [asa cum sunt măsurate de indexul preturilor de consum (IPC) publicat de Institutul National de Statistică] sunt specificate mai jos. În cazul în care rata inflatiei IPC an-pe-an se află în afara intervalelor exterioare specificate mai jos, autoritătile vor efectua o consultare cu Fondul cu privire la politicile propuse ca răspuns înainte de a solicita alte trageri în cadrul programului. În plus, BNR va avea discutii cu expertii Fondului în cazul în care rata inflatiei IPC an-pe-an se situează în afara intervalelor interioare specificate pentru finele fiecărui trimestru în tabelul de mai jos.

C. Criteriu de performantă privind soldul bugetului general consolidat

10. Deficitul bugetar va fi monitorizat trimestrial prin soldul cash al bugetului general consolidat. Autoritătile se vor consulta cu expertii FMI cu privire la măsurile de corectie în cazul unor derapaje ale veniturilor si finantării guvernamentale.

 

 

2008

decembrie (realizat)

2009

decembrie (realizat)

2010

martie (realizat)

iunie

septembrie

decembrie

Interval exterior (limita superioară)

 

 

 

6,0

5,75

5,5

Interval interior (limita superioară)

 

 

 

5,0

4,75

4,5

Punct central

6,3

4,7

4,2

4,0

3,75

3,5

Interval exterior (limita inferioară)

 

 

 

3,0

2,75

2,5

Interval interior (limita inferioară)

 

 

 

2,0

1,75

1,5

Limita pentru soldul bugetului general consolidat (în milioane lei)

Finele lui decembrie 2009 (realizat)

-36.101

Finele lui martie 2010 (realizat)

-8.422

Finele lui iunie 2010 (criteriu de performantă)

-18.200

Finele lui septembrie 2010 (criteriu de performantă)

-25.700

Finele lui decembrie 2010 (criteriu de performantă)

-34.650

 

11. Deficitul bugetar va fi măsurat de deasupra liniei utilizându-se datele executiei bugetare. Ministerul Finantelor Publice (MFP) va furniza de asemenea date lunare pentru a măsura deficitul sub linie. Soldul bugetului general consolidat măsurat sub linie va include:

+ (i) finantarea externă netă, excluzând câstigurile si pierderile din reevaluare;

+ (ii) schimbările în creditul intern net din sistemul financiar, excluzând câstigurile si pierderile din reevaluarea

depozitelor denominate în valută si incluzând ajustări pentru:

+ (a) fonduri UE primite si necheltuite încă (plăti în avans);

+ (b) cereri de rambursare ale guvernului din fonduri UE;

+ (c) obligatii ale Fondului Proprietatea neplătite încă; + (iii) schimbări în stocul de titluri de stat emise, net de schimbările de reevaluare; + (iv) schimbări nete ale altor finantări.

12. Dacă diferenta dintre deficitul bugetului general consolidat măsurat deasupra liniei si sub linie este mai mare de 200 de milioane de lei pe fiecare trimestru pe parcursul lui 2010, MFP se va consulta cu expertii FMI.

13. În cazul în care veniturile bugetare exclusiv fonduri nerambursabile vor depăsi valoarea proiectată în cadrul programului, tinta de deficit va fi ajustată în scădere cu o jumătate din surplus, astfel încât să permită cheltuieli suplimentare de capital reducând în acelasi timp deficitul.

 

Tabelul următor înfătisează veniturile bugetare exclusiv fonduri nerambursabile cumulate proiectate pentru 2010, fată de care se vor compara veniturile realizate, exclusiv fonduri nerambursabile.

 

Venituri cumulate proiectate în bugetul general consolidat, exclusiv fonduri UE (în milioane lei)

Finele lui decembrie 2009 (realizat)

151.508

Finele lui martie 2010 (realizat)

36.355

Finele lui iunie 2010 (proiectie)

74.950

Finele lui septembrie 2010 (proiectie)

114.100

Finele lui decembrie 2010 (proiectie)

154.650


14. În cazul în care cheltuielile curente din trimestrul precedent depăsesc tinta indicativă (definită mai jos), tinta de deficit pentru trimestrul următor va fi ajustată în scădere cu valoarea corespunzătoare acestei depăsiri.

D. Criteriu de performantă limitând emiterea de garantii guvernamentale către sectorul privat ne financiar si întreprinderile publice

15. Emiterea de garantii guvernamentale către sectorul privat nefinanciar si către întreprinderile publice va fi limitată pe parcursul duratei programului. Plafonul poate fi ajustat în crestere cu până la 4,3 miliarde RON fată de plafonul initial de 7,7 miliarde RON pentru garantii destinate finantării plătilor în contrapartidă în cadrul proiectelor de investitii finantate de UE sau pentru garantii destinate proiectelor cofinantate de către BERD, IFC sau BEI.

 

Plafon pentru garantiile din bugetul general consolidat nou-emise de la finele anului 2008 până la:

(în miliarde lei)

Finele lui decembrie 2009 (realizat)

2,2

Finele lui martie 2010 (realizat)

4,6

Finele lui iunie 2010 (criteriu de performantă)

12

Finele lui septembrie 2010 (criteriu de performantă)

12

Finele lui decembrie 2010 (criteriu de performantă)

12

 

E. criteriu de performanta privind neacumuiarea de arierate interne de către ougetui generai consolidat 16. Criteriul de performantă stabilit cu privire la stocul de arierate interne ale bugetului general consolidat are în vedere neacumuiarea de noi arierate si eliminarea lor pe durata programului. În caz de necesitate, Guvernul va lua măsurile corective pentru a preveni acumularea de noi arierate. În acceptiunea programului, arierate înseamnă sume de plată trecute de scadentă cu 90 de zile (în conformitate cu definitia cheltuielilor din ESA95).

 

Stocul de arierate ale bugetului general consolidat de la finele anului precedent (în miliarde lei)

Finele lui noiembrie 2009 (stoc, realizat)

1,40

Finele lui martie 2010 (realizat)

1,76

Finele lui iunie 2010 (criteriu de performantă)

1,09

Finele lui septembrie 2010 (criteriu de performantă)

0,81

Finele lui decembrie 2009 (criteriu de performantă)

0,48

Finele lui aprilie 2011 (tinta indicativă)

0,00

 

F. Criterii de performantă permanente privind neacumuiarea de arierate la plătile în contul datoriei externe la nivelul bugetului general consolidat

17. La nivelul bugetului general consolidat nu se vor acumula arierate la datoria externă pe durata programului. În acceptiunea acestui criteriu de performantă, un arierat la plată în contul datoriei externe va fi definit ca o plată din bugetul general consolidat, care nu a fost efectuată în răstimp de 7 zile după scadentă. Criteriul de performantă se va aplica pe bază permanentă.

G. Tinta indicativă privind cheltuielile curente primare ale bugetului general consolidat

18. Tinta indicativă privind cheltuielile curente primare ale bugetului general consolidat este definită ca incluzând cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunurile si serviciile exclusiv fonduri UE (specificate în categoria de împrumuturi externe nerambursabile), subventii, transferuri către entităti publice, pensii (categoria de asistentă socială din bugetul asigurărilor sociale si o treime din aceeasi categorie din bugetul de stat), ajutorul de stat si alte cheltuieli din categoria alte transferuri, Fondul de rezervă si alte cheltuieli clasificate în tabelele de raportare lunară:

 

Schimbări cumulate în cheltuielile curente primare ale bugetului general consolidat

(în milioane lei)

Finele lui decembrie 2009 (realizat)

85.637

Finele lui martie 2010 (realizat)

32.749

Finele lui iunie 2010 (tintă indicativă)

66.200

Finele lui septembrie 2010 (tintă indicativă)

95.600

Finele lui decembrie 2010 (tintă indicativă)

126.700

 

H. Monitorizarea întreprinderilor publice

19. Începând din anul 2009, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si alte institutii competente au implementat un sistem de monitorizare a întreprinderilor publice. Pe parcursul duratei programului, se vor furniza informatii pentru a demonstra faptul că sanctiunile - reduceri de remunerare sau eliberarea din functie a conducerii în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009 -sunt impuse în cazul în care bugetele si tintele companiei pentru restructurare nu sunt respectate.

20. Se va stabili o tintă indicativă trimestrială pentru 2010 pentru soldul agregat operational (EBIT - earnings before interest and tax - câstiguri înainte de dobânzi si impozite si taxe), exclusiv subventii pentru următoarele întreprinderi publice:

(1) Compania Natională Căi Ferate “CFR” - SA;

(2) Societatea Natională Transport Feroviar de Călători “CFR Călători”;

(3) Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani;

(4) Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.;

(5) Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale;

(6) Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A.;


(7) Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - SA;

(8) Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - SA;

(9) Societatea Comercială “Electrificare CFR” - SA; si

(10) Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare. Datele vor fi furnizate de către companie, împreună cu rezultatele operationale. Tintele pentru iunie 2010, septembrie 2010 si decembrie 2010 vor fi -2.000, -3.000 si respectiv-4.000.

Cerinte de raportare

21. Performanta în cadrul programului va fi monitorizată în baza datelor furnizate FMI de BNR si MFP după cum este prezentat în tabelul 1. Autoritătile vor transmite cu promptitudine expertilor FMI orice revizuiri de date, precum si orice alte informatii necesare pentru monitorizarea acordului cu FMI.

 

Tabelul 1. România: Furnizarea de date către FMI

 

Articol

Periodicitate

De furnizat de M

nisterul Finantelor

Date lunare preliminare privind conturile bugetului general consolidat

Lunar, pe 25 a lunii următoare

Date finale trimestriale privind conturile bugetului general consolidat

Trimestrial, date cash, în a 35-a zi după sfârsitul perioadei pentru care se raportează

Trimestrial, date accrual, în a 55-a zi după sfârsitul perioadei pentru care se raportează

Deficitul bugetului general consolidat utilizând definitia ESA95

Trimestrial, cu un decalaj de 3 luni

Date preliminare privind finantarea sub linie pentru bugetul general consolidat

Lunar, cu un decalaj de nu mai mult de 35 de zile după sfârsitul perioadei pentru care se raportează

Date finale trimestriale privind finantarea sub linie pentru bugetul general consolidat

Trimestrial, nu mai târziu de 45 de zile după sfârsitul perioadei pentru care se raportează

Total sume de plată si arierate totale ale bugetului general consolidat

Preliminar lunar, în decursul lunii următoare. Trimestrial, în termen de 55 de zile

Stocul de arierate externe ale guvernului central

Zilnic, cu un decalaj de nu mai mult de 7 zile

Datoria publică si garantii guvernamentale nou-emise

Lunar, în termen de o lună

Date lunare preliminare privind cheltuielile primare ale bugetului general consolidat, net de fonduri UE

Date lunare preliminare vor fi raportate către expertii FMI în termen de 25 de zile

Date finale trimestriale privind cheltuielile primare ale bugetului general consolidat, net de fonduri UE

Trimestrial, în termen de 35 de zile de la sfârsitul perioadei pentru care se raportează

Din 2010, soldul operational, profituri, arierate si cheltuielile de personal ale celor mai mari 10 întreprinderi publice după total cheltuieli

Trimestrial, în termen de 55 de zile

Date privind granturile pentru proiecte UE (rambursări si avansuri), cheltuieli de capital si subventii acoperite de avansurile UE sau eligibile pentru rambursări UE legate de proiecte sprijinite de UE convenite specific cu UE

De furnizat de Banca

Lunar, în termen de 3 săptămâni de la finele fiecărei luni Natională a României

Date AEN, pe componente, atât conform ratei de schimb din program, cât si celei reale

Săptămânal, în fiecare luni după săptămâna de raportare si cu un decalaj de 3 zile lucrătoare în cazul datelor de final de trimestru

Date privind analiza monetară în formatul convenit cu expertii FMI

Lunar, în termen de 30 de zile de la finele lunii

Schema plătilor contractuale externe ale sectorului bancar scadente în următoarele 4 trimestre, dobânda si amortizare (pentru împrumuturile pe termen mediu si lung)

Lunar, 45 de zile de la finele fiecărei luni

Schema plătilor contractuale externe ale sectorului corporatist scadente în următoarele 4 trimestre, dobânda si amortizare (pentru împrumuturile pe termen mediu si lung)

Lunar, 45 de zile de la finele fiecărei luni

Stocul datoriei externe pe termen scurt a băncilor si corporatiilor

Lunar, 45 de zile de la finele fiecărei luni

Balanta de plăti în formatul FMI utilizat actualmente pentru raportare

Expunerea (depozite, împrumuturi, împrumuturi subordonate) ale:

(i) băncilor-mamă străine către subsidiarele lor din România;

(ii)IFI;si

(iii) altor creditori către bănci din România (în monedă natională si străină).

Lunar, 45 de zile de la finele fiecărei luni Lunar, 20 de zile de la finele fiecărei luni


II. Conditionalităti structurale: detaliere

A. Legislatia privind salarizarea în sectorul public

22. În urma aprobării legii organice a salarizării în sectorul public în luna octombrie 2009, o legislatie de implementare a acesteia va fi aprobată până la finele lunii septembrie 2010, legislatie ce va respecta următoarele principii:

a) va asigura respectarea tintelor cantitative stabilite pentru cheltuielile cu salariile în sectorul public si incluse în legea organică a salarizării în sectorul public, iar propunerea respectivă va fi bazată pe o analiză integrală a costurilor;

b) va asigura simplificarea noii grile de salarizare si va garanta o remunerare bazată pe responsabilităti si calificări. Noul sistem de salarizare din sectorul public se va raporta la salariile din sectorul privat (printr-un studiu al salariilor), pentru a se asigura că salariile din sectorul public sunt în general competitive în raport cu celelalte salarii, în limitele constrângerilor bugetare;

c) legea va introduce treptat o limită de 30% a cheltuielilor de personal, altele decât salarii, si va limita sporurile individuale pentru personalul civil. În acceptiunea acestei legi, plătile de “stimulente” vor fi tratate ca sporuri.

B. Lărgirea bazei de impunere

23. Baza de impunere pentru impozitul pe venitul personal va fi extinsă în sensul includerii, cel putin, a tichetelor de masă, a veniturilor din dobânzi, a câstigurilor de capital si a plătilor compensatorii. Vor fi eliminate scutirile de la plata contributiilor de asigurări sociale pentru beneficiarii “drepturilor de proprietate intelectuală”.

 

ROMÂNIA: SCRISOARE SUPLIMENTARĂ DE INTENTIE

 

Dl Dominique Strauss-Kahn

 

Bucuresti, 29 iunie 2010

 

Director general

Fondul Monetar International

Washington, DC, 20431

S.U.A.

 

Stimate domnule Strauss-Kahn,

 

1. Această scrisoare actualizează Scrisoarea noastră de intentie (SI) din data de 16 iunie 2010. Pe data de 25 iunie, Curtea Constitutională a invalidat reducerea cu 15% a pensiilor aprobată de Parlament, care constituia o actiune prealabilă (reducerile de salarii si de transferuri sociale nu au fost afectate). Pentru a acoperi deficitul de finantare generat de decizia Curtii Constitutionale, am aprobat prin ordonantă de urgentă, care intră în vigoare imediat, o majorare a cotei de TVA de la 19 la 24 de procente. Publicarea ordonantei de urgentă care prevede majorarea TVA în Monitorul Oficial al României reprezintă o actiune prealabilă în cadrul celei de-a patra evaluări prezentate în Consiliul director al FMI. Totodată, ratificarea de către Parlament a majorării TVA si a măsurilor pe partea de cheltuieli ce au fost considerate constitutionale va constitui un criteriu de referintă structural pentru finele lunii septembrie 2010 (tabelul 2).

2. Modificarea în structură a ajustării fiscale pentru acest an afectează mai multe tinte din cadrul programului. În mod special:

(i) majorarea TVA va avea un efect temporar, dar semnificativ asupra inflatiei, pe care o estimăm la ZVz- AVz procente, si va împinge inflatia în afara tintei dorite de BNR;

(ii) tinta orientativă privind cheltuielile primare curente ale bugetului general consolidat va fi afectată de decizia de invalidare a reducerilor de pensii; si

(iii) veniturile proiectate utilizate pentru ajustarea tintei de deficit vor fi afectate de majorarea TVA. Prin urmare, propunem modificarea acestor tinte si proiectii după cum se arată în tabelul 1 anexat acestei scrisori.

3. Dezbaterea parlamentară de lungă durată a pachetului de ajustare fiscală a dus la unele întârzieri în aprobarea legislatiei privind reforma pensiilor. Discutarea acestei legi a fost amânată până în luna septembrie, ceea ce nu a permis îndeplinirea criteriul de referintă structural până la finele lunii iunie. Ne asteptăm ca legislatia să fie aprobată de către Parlament până la finele lunii septembrie 2010 (restabilirea criteriului de referintă structural, vezi tabelul 2), reforma urmând a fi implementată din 2011, asa cum s-a stabilit în cadrul programului. Totodată, unele prevederi ale legii, ce au impact pe termen scurt, cum ar fi eliminarea pensiilor speciale necontributive si înăsprirea procedurilor de acordare a pensiilor de invaliditate, au fost incluse în legislatia privind pachetul fiscal si vor intra în vigoare mai devreme decât se anticipase.

4. Solicităm aprobarea unei derogări de aplicabilitate pentru toate criteriile de performantă stabilite pentru finele lunii iunie 2010, cu exceptia tintei privind activele externe nete, deoarece nu avem încă informatii despre aceste criterii. Tinta activelor externe nete la finele lunii iunie 2010, ce a fost îndeplinită, rămâne cea stabilită la finalizarea celei de a doua si a treia evaluări. Solicităm de asemenea o derogare si pentru intervalul de consultare pe inflatie la finele lunii iunie 2010, deoarece nu dispunem încă de informatiile privind inflatia la finele lunii iunie. În final, am dori să evidentiem faptul că Scrisoarea noastră de intentie din data de 16 iunie 2010 făcea referire la o tintă fiscală de 6,8 procente pentru 2009 (paragraful 7) si dorim să precizăm că această tintă se referă la anul 2010.

 

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice

Mugur Constantin Isărescu,

guvernatorul Băncii Nationale a României


Tabelul 1. România: Tinte cantitative în cadrul programului (revizuit)

 

 

2008

2009

2010

Decembrie

realizat

Martie

realizat

Iunie

realizat

Septembrie

realizat

Decembrie

realizat

Martie

program

Martie

estimat

Iunie

program

Septembrie

proiectie

Decembrie

program

I. Criterii cantitative de performantă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Variatia cumulată a activelor externe nete (milioane euro)13

25.532

-3.500

-5.119

-4.566

-4.874

-2.000

779

-2.500

-2.000

-2.000

2. Soldul cumulat al bugetului general consolidat (milioane lei)2

-24.655

-8.300

-14.456

-25.563

-36.101

-8.250

-8.422

-18.200

-25.700

-34.650

3. Stocul cumulat al arieratelor bugetului general consolidat de la sfârsitul anului anterior (miliarde lei)

1,06

1,41

1,55

1,4

1,50

1,27

1,76

1,09

0,81

0,48

4. Plafonul garantiilor bugetului general consolidat emise în cursul anului (valoare

nominală, în miliarde lei)

0,0

 

0,02

0,7

2,2

12,0

4,6

12,0

12,0

12,0

II. Criterii de performantă permanente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Neacumularea de arierate la datoria externă

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

III. Consultări pe inflatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rata inflatiei la 12 luni în preturi de consum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval exterior (limita superioară)

 

 

8,4

7,7

6,5

6,5

6,5

6,0

9,5

9,5

Interval interior (limita superioară)

 

 

7,4

6,7

5,5

5,5

5,5

5,0

8,5

8,5

Punct central

6,3

6,7

5,9

4,8

4,7

4,5

4,2

4,0

7,5

7,5

Interval interior (limita inferioară)

 

 

5,4

4,7

3,5

3,5

3,5

3,0

6,5

6,5

Interval exterior (limita inferioară)

 

 

4,4

3,7

2,5

2,5

2,5

2,0

5,5

5,5

IV. Tintă orientativă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cheltuielile primare curente ale bugetului general consolidat (exclusiv fonduri UE si asistentă socială, milioane lei)2

92.327

22.149

43.238

63.878

85.637

32.900

32.749

66.200

98.000

130.900

8. Soldul operational (venituri fără impozite si dobânzi), exclusiv subventiile, pentru cele 10 ÎS definite în MTÎ

 

 

 

 

 

-1.381

-495

-2.000

-3.000

-4.000

Articol din memorandum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veniturile cumulate proiectate ale bugetului general consolidat, fără fonduri UE (milioane lei)

 

 

 

 

151.508

 

36.355

74.950

117.100

159.600


1 Cifra aferentă lunii decembrie 2008 reprezintă stocul.

2 Cifra aferentă lunii decembrie 2008 este pentru tot anul.

3 Tinta de AEN pentru finele lunii decembrie 2009 a fost ajustată deoarece tragerile efective au fost mai mici decât proiectia cu 1 miliard euro. De notat că ajustorAEN pentru iunie 2010 rămâne cel descris în Scrisoarea de intentie din 5 februarie 2010, în timp ce ajustoarele pentru septembrie si decembrie 2010 sunt stabilite în Scrisoarea din 16 iunie 2010.


 

Tabelul 2. România: Conditionalităti de performantă pentru evaluarea a doua si a treia si conditionalităti noi propuse

 

Măsura

Data vizată

Comentariu

Măsură prealabilă

 

 

1. Promulgarea măsurilor fiscale convenite

Măsură prealabilă

Îndeplinită

Criterii cantitative de performantă

 

 

1. Plafon active externe nete

Martie 2010

Îndeplinit

2. Soldul total al bugetului general consolidat

Martie 2010

Neîndeplinit

3. Plafonul garantiilor bugetului general consolidat

Martie 2010

Îndeplinit

4. Plafonul arieratelor interne ale bugetului general consolidat

Martie 2010

Neîndeplinit

5. Neacumularea de arierate externe la plată

Martie 2010

Îndeplinit

Tintă cantitativă orientativă

 

 

1. Cheltuielile primare curente ale bugetului general consolidat

Martie 2010

Îndeplinit

2. Tintă indicativă a soldului operational al ÎS cu cele mai mari pierderi

Martie 2010

Îndeplinit

Interval de consultare pe inflatie

 

 

Interval interior

Martie 2010

Îndeplinit

Interval exterior

Martie 2010

Îndeplinit

Criterii structurale de referintă

 

 

1. Aprobarea Legii responsabilitătii fiscale

31 martie 2010

Îndeplinit

2. Aprobarea amendamentelor la legislatia bancară si la legislatia de lichidare pentru a consolida cadrul de închidere a băncilor

31 martie 2010

Îndeplinit

3. Aprobarea prin ordonantă a legislatiei si reglementărilor interne necesare pentru implementarea reformelor administratiei fiscale

30 aprilie 2010

Îndeplinit

4. Modificări legislative de îmbunătătire a monitorizării si controlului ÎS

30 iunie 2010

Îndeplinit în ianuarie 2010

5. Aprobarea reformelor institutionale de contracarare a riscurilor fiscale aferente autoritătilor locale

30 iunie 2010

Revizuit pentru finele lunii septembrie 2010

6. Aprobarea legii pensiilor

30 iunie 2010

Neîndeplinit; restabilit pentru finele lunii septembrie 2010

7. Aprobarea legislatiei de implementare a legii organice privind salarizarea în sectorul public

30 septembrie 2010

 

Noi conditionalităti propuse

 

 

1. Aprobarea reformelor institutionale de contracarare a riscurilor fiscale aferente autoritătilor locale

30 septembrie 2010

Revizuit de la finele lunii iunie 2010

2. Reforma regimului de finantare a FGD prin majorarea cotelor de contributie a băncilor (paragraful 24 din Scrisoarea de intentie)

30 septembrie 2010

 

3. Reforma metodologiei de administrare fiscală a persoanelor fizice cu averi mari (paragraful 13 din Scrisoarea de intentie)

30 noiembrie 2010

 

4. Integrarea sistemului de raportare contabilă cu sistemul de plăti al Trezoreriei (paragraful 10 din Scrisoarea de intentie)

31 martie 2011

 

5. Ratificarea în Parlament a măsurilor fiscale aprobate de Guvern

30 septembrie 2010

 

6. Aprobarea legii pensiilor

30 septembrie 2010

Restabilit de la finele lunii iunie

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritătile române la Bucuresti la 16 iunie 2010, actualizată prin Scrisoarea suplimentară de intentie, semnată la Bucuresti la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 2 iulie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritătile române la Bucuresti la 16 iunie 2010, actualizată prin Scrisoarea suplimentară de intentie, semnată la Bucuresti la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 2 iulie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2010.

Nr. 1.218.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 119/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Pârlog Marin Adriean-Vasile se înaintează în gradul de general-maior cu două stele si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

In temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2011.

Nr. 7.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Focsani, judetul Vrancea

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Justitiei -Tribunalul Vrancea a unui imobil situat în municipiul Focsani, judetul Vrancea, identificat potrivit pozitiei nr. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 75/2010.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unui imobil situat în municipiul Focsani, judetul Vrancea, identificat potrivit pozitiei nr. 2 din anexă, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei în domeniul public al judetului Vrancea si în administrarea Consiliului Judetean Vrancea.

Art. 3. - Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) Ministerul Justitiei împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Consiliul Judetean Vrancea va opera modificările corespunzătoare ale Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 1.386.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care fac obiectul schimbării titularilor dreptului de proprietate si de administrare

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

0

1

2

3

4

1.

Str. Lupeni nr. 7, municipiul Focsani,

judetul Vrancea

Consiliul Judetean Vrancea

Ministerul Justitiei - Tribunalul Vrancea

Teren pentru construirea Palatului de Justitie Vrancea

S = 11.338 m2 CF/2010 53279

2.

Str. Cuza Vodă nr. 8, municipiul Focsani,

judetul Vrancea

Ministerul Justitiei

Consiliul Judetean Vrancea

Regim de înăltime: S+P+E

Suprafată construită = 1.734,3 m2

Suprafată desfăsurată = 4.968 m2

Suprafată teren = 2.134 m2 M.F 36278


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului aditional, al declaratiei individuale de asigurare, al comunicării de modificare si al formularului de solicitare de încetare a declaratiei individuale de asigurare

 

Având în vedere prevederile art. 175 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul contractului de asigurare socială, al actului aditional, al declaratiei individuale de asigurare, al comunicării de modificare si al formularului de solicitare de încetare a declaratiei individuale de asigurare, prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.

Nr. 5.

 

ANEXA Nr. 1

 

CASA NATIONALĂ DE PENSII PUBLICE

CASA TERITORIALĂ DE PENSII |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ

Nr. |_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|

 

Încheiat între Casa Teritorială de Pensii ...................., denumită în continuare “Casa”, reprezentată prin directorul executiv, în calitate de asigurător, cu sediul în

localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

str.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_|_|,

si |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

În calitate de asigurat,

posesor al codului numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

actul de identitate: ............................

Seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|

Adresa:

localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

str.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nr. |_|_|, bl. |_|_|, sc. |_|_|, et. |_|_|, ap. |_|_|_|_|,

oficiul postal: |_|_|_|_|_|_|_|_|,

judetul: |_|_|_|_|_|_|, sectorul: |_|_|,

telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

adresa de e-mail: .............................................

1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul public de pensii, reglementat prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare.

2. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării acestuia la Casă.

3. Conditii de asigurare:

3.1. Venitul asigurat este de*): |_|_|_|_|_|_| lei (în cifre)

3.2. Cota de contributie este de: |_|_|, |_|_| % (corespunzătoare conditiilor normale de muncă

3.3. Cuantumul contributiei de asigurări sociale: |_|_|_|_|_|

3.4. Contul în care se plăteste contributia de asigurări sociale, deschis la trezorerie pe seama Casei, este: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3.5. Plata se poate face în numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

3.6. Termenul de achitare a contributiei este:

[ ] lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. Plata se poate face si anticipat, pentru |_|_| luni (maximum 12 luni, calculate de la data intrării în vigoare a prezentului contract).

4. Obligatiile Casei:

4.1. Plata prestatiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 51, 125 si 126 din Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare, respectiv: pensia pentru limita de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată partială, pensia de invaliditate, pensia de urmas, ajutor de deces.

4.2. Certificarea în conditiile legii a stagiului de cotizare, a punctajului anual si a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.

5. Obligatiile asiguratului:

5.1. Achitarea contributiei de asigurări sociale în cuantumul si la termenul stabilit la pct. 3.6 din prezentul contract.

5.2. Achitarea de dobânzi si penalităti de întârziere pentru neplata contributiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract.

Neplata contributiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract generează plata de dobânzi si penalităti de întârziere, a căror cotă si modalitate de calcul se stabileste în conformitate cu prevederile legale.

5.3. Înstiintarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract.

5.4. Să se prezinte la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitatie.

6. Clauze:

6.1. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contributia de asigurări sociale, precum si dobânzile si penalitătile de întârziere, dacă este cazul.

6.2. În cazul rezilierii contractului, contributia de asigurări sociale achitată nu se restituie; stagiul de cotizare realizat până la data rezilierii contractului se valorifică la stabilirea dreptului la pensie.

6.3. Calitatea de asigurat se redobândeste după încheierea unui nou contract de asigurare socială.

6.4. Contributia de asigurări sociale nu este impozabilă.

6.5. Contestatiile referitoare la deciziile de pensie, emise de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale pot fi depuse în termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia Centrală de Contestatii care functionează în cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, respectiv la comisiile de contestatii care functionează în cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii.

6.6. Acordarea prestatiilor de asigurări sociale prevăzute la pct. 4.1 se face la cerere si se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura specială de către acesta.

6.7. Neplata contributiei de asigurări sociale la termenul prevăzut de lege constituie motiv pentru Casă de reziliere a prezentului contract. În acest caz, rezilierea se face începând cu ziua următoare celei până la care s-a plătit contributia de asigurări sociale împreună cu dobânzile si penalitătile de întârziere aferente.

6.8. În caz de fortă majoră, părtile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de fortă majoră se dovedeste de partea care o invocă.

6.9. Modificarea oricăror prevederi din prezentul contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părti, prin act aditional. Când una dintre părti nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se derulează în conditiile anterioare, cu exceptia situatiei în care se solicită rezilierea lui.

7. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesolutionate între părti pe cale amiabilă, sunt de competenta sectiilor de asigurări sociale, completelor specializate pentru asigurări sociale de la nivelul tribunalelor si curtilor de apel sau, după caz, se solutionează de instantele competente potrivit legii.

 

Semnătura asiguratului,

…………………………………………….

Semnătura asigurătorului

…………………………………………….


*) Venitul asigurat nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si nici mai mare de 5 ori valoarea acestuia.

 

 


ANEXA Nr. 2

 

CASA NATIONALĂ DE PENSII PUBLICE

CASA TERITORIALĂ DE PENSII...................................

 

ACT ADITIONAL

Nr. ............ din ziua ..........., luna ............., anul ..................

 

Pentru asiguratul:

Numele si prenumele:............................................................................................................................

Codul numeric personal:.........................................................................................................................

Începând cu data de: zi ......................., luna ............................................................, an ...........................

În Contractul de asigurare socială nr. ................................................. din ziua .........................., luna .............................., anul .................

au survenit următoarele modificări:

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Prezentul act aditional a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Semnătura asiguratului,

…………………………………………….

Semnătura asigurătorului

…………………………………………….

 

ANEXA Nr. 3

 

CASA NATIONALĂ DE PENSII PUBLICE

CASA TERITORIALĂ DE PENSII |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

DECLARATIE INDIVIDUALĂ DE ASIGURARE

conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Nr. |_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|

 

1. Numele si prenumele asiguratului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Codul numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. Adresa:

Domiciliat în localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

str.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nr. |_|_|, bl. |_|_|, sc. |_|_|, et. |_|_|, ap. |_|_|_|_|,

oficiul postal: |_|_|_|_|_|_|_|_|,

judetul: |_|_|_|_|_|_|, sectorul: |_|_|,

telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

adresa de e-mail:............................................

4. Actul de identitate:

Seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|

5. Declaratie cu privire la încadrarea în prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare:

începând cu data de zi |_|_|, luna |_|_|, an |_|_|_|_|

Asiguratul declară că se încadrează în categoria:

5.1. [] administrator sau manager care a încheiat contract de administrare sau de management;

5.2. [ ] membru al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale;

5.3. [ ] persoană fizică autorizată să desfăsoare activităti economice;

5.4. [ ] persoană angajată în institutii internationale, dacă nu este asiguratul acestora;

5.5. [ ] alte persoane care realizează venituri din activităti profesionale.

6. Venitul asigurat*) este de |_|_|_|_|_|_| lei (în cifre) .................................................(în litere)

7. Cota de contributie de asigurări sociale este de |_|_|, |_|_|  % (corespunzătoare conditiilor normale de muncă)

8. Cuantumul contributiei de asigurări sociale: |_|_|_|_|_| lei

9. Termenul de plată pentru contributia de asigurări sociale este lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

10. Contributia de asigurări sociale se plăteste în contul nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.

deschis la trezorerie pe seama Casei teritoriale de pensii.....................


Achitarea contributiei se poate face în numerar la casieria casei teritoriale de pensii, prin mandat postal sau prin alte mijloace de plată, în conditiile legii. 11. Declaratia asiguratului:

- declar pe propria răspundere că datele de mai sus corespund realitătii; mă oblig să înstiintez Casa despre orice modificări survenite în termenii declaratiei;

- am luat cunostintă că perioadele de cotizare constituie stagiu de cotizare în conditii normale de muncă, fiind luate în considerare la stabilirea pensiei;

- voi depune formularul-tip de încetare, în termen de 30 de zile de la data de la care nu mă mai regăsesc în situatia/situatiile prevăzute la pct. 5;

- am luat cunostintă că pot beneficia de prestatia de asigurări sociale prevăzută la art. 125 din Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare, precum si de faptul că membrii familiei mele sau persoanele îndreptătite potrivit legii pot beneficia de prestatia prevăzută la art. 126 din Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare;

- cunosc obligativitatea virării contributiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat la termenul stabilit prin prezenta declaratie, în caz contrar urmând să achit dobânzile si penalitătile de întârziere.

 

Semnătura asiguratului,

…………………………………………….

Semnătura asigurătorului

…………………………………………….


*) Venitul asigurat nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si nici mai mare de 5 ori valoarea acestuia.

 

ANEXA Nr. 4

 

CASA NATIONALĂ DE PENSII PUBLICE

CASA TERITORIALĂ DE PENSII............................

 

COMUNICARE DE MODIFICARE

Nr...............din ziua..........., luna........................, anul..........

 

Pentru asiguratul:

Numele si prenumele:...............................................................................................................................

Codul numeric personal:..........................................................................................................................

Începând cu data de: zi......................., luna.................................................................., an.................,

în Declaratia individuală de asigurare nr....................din ziua............, luna...................., anul............

au survenit următoarele modificări:

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Această comunicare de modificare a fost completată în două exemplare, în prezenta mea ............................, având functia de ............................................în cadrul Casei teritoriale de pensii

 

Semnătura asiguratului,

…………………………………………….

Semnătura asigurătorului

…………………………………………….

 

ANEXA Nr. 5

 

CASA NATIONALĂ DE PENSII PUBLICE

CASA TERITORIALĂ DE PENSII...........................

 

SOLICITARE DE ÎNCETARE A DECLARATIEI INDIVIDUALE DE ASIGURARE

Nr............din ziua............., luna......................................., anul........

 

Subsemnatul: ................................,

codul numeric personal: ...............................,

act de identitate: ..................... Seria ................ nr. .......................,

domiciliat în localitatea: ..............................................,

str. ......................................

nr. ........., bl. ......, sc. ........., et. ......., ap. .........,

oficiul postal ......................................................,

judetul ...............................................................,

sectorul ............................................................,

telefon ..............................................................,

asigurat cu Declaratia individuală de asigurare nr. ..................

din ziua ..................................., luna ............................., anul ............................


Declar pe propria răspundere, sub sanctiunile prevăzute de Codul penal pentru declararea necorespunzătoare a adevărului, că, începând cu data de: zi ........... luna .............. an ......... nu mă mai încadrez în categoriile de persoane care au obligatia legală de a depune declaratia individuală de asigurare.

În consecintă, solicit încetarea declaratiei mele individuale de asigurare.

Dovada neîncadrării în aceste categorii o fac cu următoarele documente*):

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

 

Data .......................................                                     Semnătura asiguratului ..............................

 


*) Exemple de documente justificative:

- radiere din registrul oficiului comertului;

- contract de administrare sau management expirat;

- expirarea autorizatiei de desfăsurare a unei activităti independente;

- acte emise de organele fiscalecompetente;

- documente contabile prevăzute în legislatia în materie.

 

ACTE ALE AGENTIEI NATIONALE DE INTEGRITATE

 

AGENTIA NATIONALĂ DE INTEGRITATE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 28 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Integritate emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Integritate privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Structurile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Integritate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se aduce la cunostinta salariatilor prin grija Serviciului resurse umane si a conducătorilor compartimentelor din cadrul Agentiei Nationale de Integritate.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Integritate,

Alexandru Cătălin Macovei

 

Bucuresti, 14 decembrie 2010.

Nr. 340.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de oraanizare si functionare al Aaentiei Nationale de Intearitate

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament de organizare si functionare este întocmit în temeiul art. 16 alin. (4) din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Dispozitiile Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate, denumit în continuare regulament, se aplică personalului Agentiei Nationale de Integritate, denumită în continuare Agentie.

(2) Prezentul regulament poate fi completat prin ordin al presedintelui Agentiei cu norme interne, precum si cu norme specifice în domeniul conduitei functionarilor publici si a persoanelor angajate cu contract individual de muncă din cadrul Agentiei.


 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectivele Agentiei

 

Art. 3. - Agentia este organizată si functionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, ale Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, si ale altor acte normative aplicabile.

Art. 4. - Agentia este autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, ce functionează la nivel national, ca structură unică, cu sediul în municipiul Bucuresti.

Art. 5. - (1) Scopul Agentiei este asigurarea integritătii în exercitarea demnitătilor si functiilor publice si prevenirea coruptiei institutionale, prin exercitarea de responsabilităti în evaluarea declaratiilor de avere, a datelor si informatiilor privind averea, precum si a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilitătilorsi a conflictelor de interese potentiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, pe perioada îndeplinirii functiilor si demnitătilor publice.

(2) în îndeplinirea acestui scop, Agentia poate dezvolta relatii de colaborare prin încheierea de protocoale cu entităti din tară sau din străinătate.

(3) Activitatea de evaluare efectuată de către inspectorii de integritate din cadrul Agentiei se desfăsoară cu privire la situatia averii existente pe durata exercitării demnitătilor si functiilor publice, a conflictelor de interese si a incompatibilitătilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispozitiile actelor normative în vigoare.

Art. 6. - Orientările strategice în activitatea Agentiei sunt următoarele:

a) consolidarea capacitătii de evaluare a declaratiilor de avere, a datelor si informatiilor privind averea, precum si a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilitătilor si a conflictelor de interese potentiale în care se pot afla persoanele prevăzute de lege, pe perioada îndeplinirii functiilor si demnitătilor publice;

b) consolidarea capacitătii administrative;

c) implementarea si consolidarea sistemelor informatice necesare îndeplinirii atributiilor de serviciu, precum si a celor decizionale;

d) consolidarea componentelor de preventie si de constientizare în activitatea de combatere a coruptiei prin crearea mecanismelor de actiune proactive adecvate;

e) îmbunătătirea cadrului legal, crearea si implementarea mecanismelor de aplicare efectivă a legii;

f) monitorizarea permanentă a solutiilor date de către entitătile jurisdictionale, judiciare si disciplinare relevante în privinta cauzelor înaintate de Agentie;

g) pregătirea profesională continuă a inspectorilor de integritate si a personalului din cadrul departamentelor administrative;

h) dezvoltarea relatiilor de colaborare prin încheierea de protocoale cu entităti din tară sau din străinătate;

i) îndeplinirea obiectivelor strategice prevăzute prin angajamentele asumate de România la nivel european prin acte normative si alte documente pragmatice.

Art. 7. - În realizarea scopului pentru care a fost înfiintată, Agentia organizează în mod unitar si institutionalizat activitatea de evaluare a situatiei averii existente pe durata exercitării demnitătilor si functiilor publice, a conflictelor de interese si a incompatibilitătilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, conform prevederilor acesteia.

Art. 8. - Activitatea de evaluare a situatiei averii existente pe durata exercitării functiilor ori demnitătilor publice, după caz, a conflictelor de interese si a incompatibilitătilor care se efectuează de către Agentie este supusă controlului judecătoresc.

Art. 9. - Principiile după care se desfăsoară activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidentialitatea, impartialitatea, independenta operatională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, precum si prezumtia dobândirii licite a averii.

Art. 10. - Potrivit principiului independentei operationale, presedintele, vicepresedintele si inspectorii de integritate nu vor solicita sau primi dispozitii referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese si incompatibilitătile de la nicio autoritate publică, institutie sau persoană.

Art. 11. - (1) Agentia îndeplineste activitatea de evaluare a declaratiilor de avere, a datelor si informatiilor privind averea, precum si a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilitătilorsi a conflictelor de interese potentiale în care se pot afla persoanele prevăzute de lege, pe perioada îndeplinirii functiilor si demnitătilor publice, din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 233/2002.

(2) Agentia asigură afisarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese pe pagina de internet a Agentiei, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu exceptia localitătii unde sunt situate, a adresei institutiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnăturii. Declaratiile de avere si declaratiile de interese se mentin pe pagina de internet a Agentiei pe toată durata exercitării functiei sau mandatului si 3 ani după încetarea acestuia si se arhivează potrivit legii.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si structura Agentiei

 

Art. 12. - Personalul Agentiei este format din presedintele Agentiei, vicepresedintele Agentiei, inspectori de integritate, functionari publici si personal contractual. Presedintele Agentiei este demnitar cu rang de secretar de stat, vicepresedintele Agentiei este demnitar cu rang de subsecretar de stat, iar functia de inspector de integritate este functie publică cu statut special.

Art. 13. - Agentia este condusă de un presedinte si de un vicepresedinte, numiti de către Senat, pe bază de concurs organizat de Consiliul National de Integritate.

Art. 14. - Agentia are un secretar general care face parte din categoria înaltilor functionari publici si este numit în conditiile legii.

Art. 15. - În cadrul Agentiei sunt organizate si functionează următoarele structuri, la nivel de directie generală, directii, servicii si compartimente:

15.1. Directie generală:

- Inspectia de integritate1, cu următoarele structuri functionale:

- Inspectia de integritate I2;

- Serviciul inspectie de integritate 1;

- Serviciul inspectie de integritate 2;

- Serviciul inspectie de integritate 3;

- Serviciul inspectie de integritate 4;

- Serviciul inspectie de integritate 5;

- Serviciul inspectie de integritate 6.

15.2. Directii:

a) Directia juridică, control, relatii publice si comunicare, cu următoarele structuri functionale:

- Serviciul avizare si legislatie;

- Compartimentul control;

- Compartimentul contencios;

- Compartimentul comunicare, relatii publice si strategie;

b) Directia economică, cu următoarele structuri functionale:

- Serviciul financiar si contabilitate;

- Compartimentul contabilitate;

- Compartimentul de investitii si achizitii publice;

- Compartimentul arhivă;

- Serviciul administrativ.

15.3. Servicii:

a) Serviciul de tehnologia informatiei, cu următoarele structuri functionale:

- Compartimentul administrare infrastructură informatică;

- Compartimentul informatii clasificate;

b) Serviciul resurse umane, cu următoarele structuri functionale:

- Biroul resurse umane;

- Compartimentul protectia muncii;

- Secretariat.

15.4. Compartimente:

a) Compartimentul de audit public intern;

b) Registratură generală.

Art. 16. - În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, în structura Agentiei se organizează si functionează cabinetele demnitarilor, cu statut de compartimente distincte, cu activitate permanentă.

Art. 17. - Structura organizatorică a Agentiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

 

1 Functionează la nivel de directie generală.

2 Functionează la nivel de directie.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Agentiei

 

SECTIUNEA 1

Presedintele

 

Art. 18. - Presedintele Agentiei este demnitar cu rang de secretar de stat, numit în functie de către Senat, pe bază de concurs organizat de Consiliul National de Integritate, denumit în continuare Consiliul. Mandatul acestuia este de 4 ani si nu poate fi reînnoit.

Art. 19. - Functia de presedinte al Agentiei este incompatibilă cu orice altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor ori activitătilor exclusiv didactice din învătământul superior.

Art. 20. - Presedintele Agentiei nu îndeplineste atributii operative referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese si incompatibilitătile.

 

SECTIUNEA a 2-a

Vicepresedin tele

 

Art. 21. - Vicepresedintele Agentiei este demnitar cu rang de subsecretar de stat, numit în functie de către Senat, pe bază de concurs organizat de Consiliu. Mandatul acestuia este de 4 ani si nu poate fi reînnoit.

Art. 22. - Functia de vicepresedinte al Agentiei este incompatibilă cu orice altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor ori activitătilor exclusiv didactice din învătământul superior.

Art. 23. -Vicepresedintele Agentiei nu îndeplineste atributii operative referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese si incompatibilitătile.

 

SECTIUNEA a 3-a

Secretarul general

 

Art. 24. - Secretarul general al Agentiei este înalt functionar public, numit în conditiile legii. Acesta asigură realizarea legăturilor functionale între structurile Agentiei.

Art. 25. - Secretarul general este subordonat presedintelui si vicepresedintelui Agentiei, coordonează activitătile stabilite potrivit structurii organizatorice a Agentiei, îndeplinind si alte atributii care îi sunt delegate de presedintele Agentiei, actionând pentru ducerea la îndeplinire a ordinelor si măsurilor stabilite de acesta.

Art. 26. - Secretarul general nu îndeplineste atributii operative referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese si incompatibilitătile.

 

SECTIUNEA a 4-a

Atributiile conducerii Agentiei pe niveluri ierarhice

 

Atributiile presedintelui Agentiei

Art. 27. - (1) Principalele atributii ale presedintelui Agentiei sunt următoarele:

a) organizează, coordonează, conduce si controlează, în limitele legii, activitatea curentă a Agentiei;

b) aprobă statul de functii si de personal;

c) numeste prin ordin personalul Agentiei, în conditiile legii;

d) exercită actiunea disciplinară împotriva personalului din subordine;

e) asigură publicarea raportului anual de activitate a Agentiei si a auditului extern independent pe pagina de internet a Agentiei;

f) prezintă Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de câte ori este necesar, informările referitoare la activitatea Agentiei;

g) reprezintă Agentia în raporturile cu orice altă institutie publică sau privată ori persoană fizică;

h) asigură întocmirea strategiei privind procedurile operationale de evaluare a averii, a conflictelor de interese si a incompatibilitătilor de către Agentie, tinând seama si de recomandările Consiliului; strategia se întocmeste anual si se prezintă pentru aprobare Consiliului;

i) emite ordine;

j) îndeplineste orice alte atributii ce pot decurge din eventuale modificări legislative survenite ulterior, prevăzute de lege.

(2) Presedintele Agentiei poate delega, prin ordin, în conditiile legii, atributii si sarcini vicepresedintelui, secretarului general, precum si altor persoane din conducerea structurilor Agentiei, împuternicite în acest scop.

(3) Presedintele Agentiei aprobă prin ordin regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorică ale Agentiei, cu respectarea conditiilor legale.

(4) Presedintele Agentiei are calitatea de ordonator principal de credite. În cazul în care functia de presedinte al Agentiei este vacantă, precum si în orice alte cazuri în care presedintele se află în imposibilitatea de a-si exercita functia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepresedintele Agentiei sau de secretarul general al Agentiei.


(5) Pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei, presedintele sau, după caz, vicepresedintele Agentiei întocmeste proiectul de buget, în vederea aprobării prin lege.

(6) Presedintele Agentiei procedează la comunicarea raportului de audit, în termen de maximum 5 zile de la primirea acestuia, Consiliului.

(7) Presedintele Agentiei, în cazul sesizării din oficiu, întocmeste procesul-verbal de sesizare.

(8) Dacă presedintele si/sau vicepresedintele Agentiei sunt/este suspendati/suspendat din functie, Consiliul deleagă atributiile de conducere unui inspector de integritate. Interimatul încetează la data revenirii în functie a titularilor sau la data numirii altor persoane.

Atributiile vicepresedintelui Agentiei

Art. 28. - (1) Vicepresedintele Agentiei exercită atributiile prevăzute de lege ori încredintate de presedintele Agentiei. În cazul în care presedintele Agentiei se află în imposibilitatea de a-si exercita functia sau functia este vacantă, vicepresedintele exercită următoarele atributii:

a) organizează, coordonează, conduce si controlează, în limitele legii, activitatea curentă a Agentiei;

b) aprobă statul de functii si de personal;

c) numeste, prin ordin, personalul Agentiei, în conditiile legii;

d) exercită actiunea disciplinară împotriva personalului din subordine;

e) asigură publicarea raportului anual de activitate a Agentiei si a auditului extern independent pe pagina de internet a Agentiei;

f) prezintă Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de câte ori este necesar, informările referitoare la activitatea Agentiei;

g) reprezintă Agentia în raporturile cu orice altă institutie publică sau privată ori persoană fizică;

h) asigură întocmirea strategiei privind procedurile de evaluare a averii, a conflictelor de interese si a incompatibilitătilor de către Agentie, tinând seama si de recomandările Consiliului; strategia se întocmeste anual si se prezintă pentru aprobare Consiliului;

i) emite ordine;

j) îndeplineste orice alte atributii ce pot decurge din eventuale modificări legislative survenite ulterior, prevăzute de lege.

(2) în cazul în care functia de presedinte al Agentiei este vacantă, precum si în orice alte cazuri în care presedintele se află în imposibilitate de a-si exercita functia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepresedintele Agentiei sau de secretarul general al Agentiei.

(3) Proiectul de buget se întocmeste de presedintele sau, după caz, de vicepresedintele Agentiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, si se înaintează Guvernului, pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus aprobării prin lege.

(4) Dacă presedintele si vicepresedintele Agentiei sunt suspendati din functie, Consiliul deleagă atributiile de conducere unui inspector de integritate. Interimatul încetează la data revenirii în functie a titularilor sau la data numirii altor persoane.

Atributiile secretarului general

Art. 29. - (1) Principalele atributii si responsabilităti ale secretarului general sunt următoarele:

a) coordonează buna functionare a compartimentelor si activitătilor cu caracter functional din cadrul Agentiei si asigură legătura operativă dintre presedinte, vicepresedinte si conducătorii tuturor directiilor (generale) si celelalte compartimente din Agentie;

b) participă la elaborarea si avizarea actelor normative care privesc activitatea Agentiei;

c) urmăreste si asigură ducerea la îndeplinire a atributiilor ce revin Agentiei;

d) monitorizează si controlează elaborarea raportărilor periodice prevăzute de reglementările în vigoare;

e) coordonează activitatea de elaborare a politicilor de personal din cadrul directiilor (generale) si celorlalte compartimente si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor;

f) reprezintă Agentia, pe baza împuternicirii date de presedinte, în fata autoritătilor si institutiilor publice, persoanelor juridice de drept privat si a persoanelor fizice;

g) colaborează cu secretarii generali din celelalte autorităti ale administratiei publice centrale, în probleme de interes comun;

h) urmăreste modul în care este primită si distribuită corespondenta cabinetului presedintelui;

i) aprobă graficul concediilor de odihnă pentru personalul din cadrul Agentiei;

j) aprobă orele suplimentare efectuate, la propunerea structurilor din Agentie;

k) asigură utilizarea cu eficientă a creditelor bugetare primite si integritatea patrimoniului Agentiei;

l) coordonează activitatea de perfectionare a personalului din cadrul Agentiei;

m) coordonează procesul de monitorizare si evaluare a politicilor publice elaborate de Agentie;

n) asigură realizarea de către directiile (generale) pe care le coordonează a sarcinilor primite din partea presedintelui si a vicepresedintelui;

o) cu sprijinul cabinetelor demnitarilor, organizează si urmăreste modul de rezolvare a audientelor cetătenilor, în conformitate cu legislatia în vigoare;

p) avizează anunturile pentru concursurile organizate în cadrul aparatului propriu al Agentiei, în vederea publicării lor în presă;

q) evaluează performantele profesionale individuale ale functionarilor publici care ocupă functii de conducere de nivel imediat inferior functiei de secretar general;

r) îndeplineste si alte însărcinări prevăzute de lege, regulamentul de organizare si functionare ori încredintate de presedinte si vicepresedinte.

(2) Secretarul general are următoarele atributii comune:

a) îndrumă si urmăreste activitatea directiilor/serviciilor/ compartimentelor coordonate si avizează regulamentul de organizare si functionare sub aspectele referitoare la acestea;

b) stabileste obiectivele individuale ale directorilor/sefilor de serviciu ai structurilor coordonate;

c) urmăreste realizarea sarcinilor directiilor din subordine si ia măsuri operative pentru îndeplinirea lor;

d) analizează periodic activitatea directiilor/serviciilor/ compartimentelor pe care le coordonează, ia măsuri sau face propuneri pentru îmbunătătirea acesteia;

e) avizează răspunsurile la punctele de vedere solicitate Agentiei;

f) avizează toate proiectele de ordin în domeniul carierei functionarului public ale presedintelui Agentiei;

g) asigură resursele si logistica pentru realizarea sarcinilor primite din partea presedintelui si a vicepresedintelui de către directiile/serviciile/compartimentele pe care le coordonează;

h) avizează protocoalele încheiate între Agentie si alte institutii;

i) avizează diverse tipuri de corespondentă între directiile din subordine sau între acestea si alte institutii sau autorităti publice.


(3) În situatia în care, din orice motive, atributiile curente ale functiilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei nu pot fi exercitate, cu exceptia situatiei în care presedintele si vicepresedintele Agentiei sunt suspendati din functie, secretarul general va exercita aceste atributii.

(4) în situatia în care functia de presedinte al Agentiei este vacantă, precum si în orice alte cazuri în care presedintele se află în imposibilitate de a-si exercita functia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepresedintele Agentiei sau de secretarul general al Agentiei.

(5) Secretarul general are atributii pe linia reprezentării Agentiei în actiuni interne sau externe privind:

a) participarea, din dispozitia presedintelui sau a vicepresedintelui Agentiei, la întâlniri si negocieri cu diverse institutii/organizatii;

b) participarea, din dispozitia presedintelui sau a vicepresedintelui Agentiei, la conferinte, congrese, simpozioane etc;

c) participarea, din dispozitia presedintelui sau a vicepresedintelui Agentiei, la negocieri cu diverse institutii pe linia sarcinilor specifice ale directiilor.

Atributii comune ale directorilor generali, directorilor si sefilor de servicii

Art. 30. - (1) Directorii/Directorii generali au în principal următoarele atributii, competente si responsabilităti, în functie de specificul directiei/directiei generale pe care o conduc si în functie de limitele de competentă stabilite în fisa postului:

a) conduc, organizează, coordonează, controlează si răspund de activitatea directiei/directiei generale;

b) participă la elaborarea sau realizarea unor lucrări de complexitate sau importantă deosebită;

c) participă la elaborarea regulamentului de organizare si functionare si regulamentului intern;

d) stabilesc atributiile si obiectivele individuale pentru directorul sau sefii de serviciu din subordinea directă;

e) evaluează performantele profesionale ale directorului sau ale sefilor de serviciu din subordine si contrasemnează evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului din subordinea acestora;

f) răspund de încărcarea echilibrată a salariatilor din subordine, elaborează si revizuiesc fisele posturilor pentru directorul sau sefii de serviciu din subordinea directă si avizează fisele posturilor pentru personalul din subordinea acestora;

g) repartizează compartimentelor din subordine lucrările atribuite spre rezolvare directiei/directiei generale pe care o conduc;

h) stabilesc măsurile necesare pentru cunoasterea si aplicarea legilor si dispozitiilor conducătorilor ierarhici, care vizează domeniile de activitate ale directiei/directiei generale pe care o conduc;

i) stabilesc măsuri de aplicare a regulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern;

j) urmăresc si iau măsuri pentru corecta aplicare a legislatiei în vigoare în domeniile de activitate ale directiei/directiei generale;

k) verifică, vizează si/sau propun spre avizare/avizează lucrările elaborate în cadrul directiei/directiei generale pe care o conduc;

l) urmăresc respectarea normelor de conduită si disciplină de către personalul din directia/directia generală pe care o conduc;

m) dispun, în conditiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare de către personalul

din directia/directia generală pe care o conduc si avizează propunerile privind plata sau recuperarea acestora;

n) avizează si urmăresc realizarea graficului concediului de odihnă al personalului din directia/directia generală pe care o conduc, corespunzător normelor legale în vigoare si programelor de activitate ale acestora;

o) propun spre avizare pontajul lunar pentru personalul din cadrul directiei/directiei generale;

p) prezintă propuneri privind relatiile cu institutii si organizatii din alte tări;

q) analizează si sprijină propunerile si initiativele motivate ale personalului din directia/directia generală pe care o conduc, în vederea îmbunătătirii activitătii directiei/directiei generale;

r) răspund în fata presedintelui, a vicepresedintelui sau, după caz, a secretarului general, pentru activitatea desfăsurată;

s) directorii sunt înlocuitorii de drept ai directorilor generali;

t) stabilesc persoanele cărora li se distribuie atributiile de serviciu ale personalului lipsă, în functie de competenta si pregătirea acestora, precum si perioada de delegare a acestor sarcini;

u) exercită alte atributii primite de la superiorii ierarhici, în conditiile legii.

(2) Sefii de servicii/Sefii de birou au următoarele atributii, competente si responsabilităti, în functie de specificul serviciului pe care îl conduc si în functie de limitele de competentă stabilite în fisa postului:

a) organizează, îndrumă, controlează si răspund de activitatea structurii pe care o conduc;

b) participă la elaborarea ori la realizarea unor lucrări de complexitate sau importantă deosebită, dispuse de superiorii ierarhici;

c) participă la elaborarea regulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern;

d) prezintă conducerii Agentiei sau directiei/directiei generale în a cărei structură sunt încadrati lucrările si corespondenta elaborate în cadrul compartimentului;

e) informează superiorul imediat ierarhic asupra principalelor probleme pe care le au de rezolvat sau care s-au rezolvat în absenta acestora;

f) stabilesc atributiile si obiectivele individuale pentru personalul din subordine;

g) evaluează anual performantele profesionale individuale ale personalului din cadrul serviciului/biroului;

h) elaborează si revizuiesc fisele posturilor pentru personalul din subordine, în conditiile legii;

i) repartizează lucrări, tinând seama de încărcarea personalului, pregătirea si competenta acestuia si în concordantă cu importanta postului, pentru personalul din subordine;

j) stabilesc măsurile necesare pentru cunoasterea si aplicarea legilor si a dispozitiilor conducătorilor ierarhici, pentru structurile de care răspund;

k) urmăresc si iau măsuri pentru corecta aplicare a legislatiei în vigoare în domeniul de activitate al compartimentului;

1) întocmesc planurile de actiune în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru serviciile/birourile pe care le conduc si le prezintă spre avizare/aprobare superiorilor ierarhici;

m) verifică, vizează si/sau propun spre avizare lucrările din compartimentele pe care le conduc;

n) urmăresc respectarea normelor de conduită si disciplină de către personalul din subordine;

o) stabilesc, în conditiile legii, efectuarea de către personalul din subordine a orelor suplimentare peste durata normală a


timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare si propun plata sau recuperarea acestora;

p) vizează si urmăresc realizarea graficului concediului de odihnă al personalului din subordine, corespunzător normelor legale în vigoare si programelor de activitate ale structurilor conduse;

q) realizează pontajul lunar pentru personalul din subordine, pe care îl semnează de vizat si îl prezintă superiorului ierarhic;

r) analizează si sprijină propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătătirii activitătii compartimentului;

s) stabilesc persoanele cărora li se distribuie atributiile de serviciu ale personalului lipsă, în functie de competenta si pregătirea acestora, precum si perioada de delegare a acestor sarcini;

t) exercită alte atributii primite de la superiorii ierarhici, în conditiile legii.

(3) Directorii generali, directorii, sefii de servicii, sefii de birouri pot delega o parte dintre atributiile lor către functionarii din subordine, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Atributiile compartimentelor functionale din structura organizatorică a Agentiei

 

SECTIUNEA 1

Cabinetul demnitarilor

 

Art. 31. - Principalele atributii:

a) înregistrează corespondenta primită;

b) organizează pregătirea si prezentarea corespondentei adresate conducerii;

c) urmăreste solutionarea si prezentarea documentelor la termen de către structurile Agentiei;

d) tine evidenta si transmite conducerii solicitările de audiente, întâlniri de lucru si asigură programarea acestora;

e) coordonează activitatea privind expedierea corespondentei, în colaborare cu Registratura generală;

f) asigură evidenta, folosirea si păstrarea stampilelor conducerii, conform prevederilor legale;

g) păstrează si tine evidenta ordinelor emise de către presedintele Agentiei;

h) tine evidenta delegatiilor efectuate de către personalul Agentiei;

i) asigură legăturile telefonice cu conducerea Agentiei, prin centrala telefonică de care dispune aceasta;

j) elaborează documentele specifice cabinetului;

k) gestionează agenda de lucru a conducerii;

l) exercită orice alte atributii dispuse de către conducerea Agentiei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Compartimentul de audit public intern

 

Art. 32. - Organizarea si functionarea Compartimentului de audit public intern (denumit în continuare C.A.P.I.) este guvernată de următoarele normative: Legea nr. 144/2007, republicată, Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare, normele metodologice specifice privind organizarea si functionarea auditului public intern în cadrul Agentiei, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitătii de consiliere desfăsurate de către auditorii interni din cadrul entitătilor publice, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului de conduită etică a auditorului intern si de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 33. - Auditul public intern este asigurat în cadrul Agentiei de către C.A.P.I., care functionează în subordinea directă a presedintelui.

Art. 34. - Din punctul de vedere al strategiei, al conformitătii legale si al scopului, activitatea C.A.P.I. este monitorizată prin evaluări regulate de către Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, denumită în continuare U.C.A.A.P.I., unitate căreia îi este subordonată din punct de vedere metodologic.

Art. 35. - (1) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activitătilor desfăsurate în cadrul Agentiei, cu următoarea precizare: în ceea ce priveste activitatea specifică, desfăsurată de către inspectorii de integritate ai Agentiei (functionari publici cu statut special), aceasta este protejată de confidentialitate, prin specificatiile Legii nr. 144/2007, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Astfel, misiunile de audit planificate a se desfăsura la nivelul Inspectiei de integritate vor viza, pe de o parte, suficienta cadrului normativ, iar, pe de altă parte, existenta, aplicarea si suficienta sistemului de control intern:

a) elaborarea procedurilor operationale de lucru: dacă există, dacă sunt cunoscute de către toti cei implicati, dacă sunt aplicate/respectate;

b) niveluri de decizie: dacă sunt stabilite, dacă sunt desemnate persoanele responsabile, dacă persoanele de decizie corespund profesional, dacă sunt asigurate conditii de lucru corespunzătoare;

c) dacă sunt stabilite suficiente controale pentru mentinerea riscurilor asociate în limite acceptabile;

d) dacă este stabilit un sistem de raportare si dacă acesta functionează efectiv.

(2) în vederea sustinerii eficientei activitătii specifice Agentiei, controlul acesteia va fi asigurat în mod direct si nemijlocit de către conducerea Agentiei.

Art. 36. - C.A.P.I. desfăsoară la nivelul Agentiei activitatea functional independentă si obiectivă menită să dea asigurări si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionând activitătile Agentiei, pe care o ajută să îsi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică si metodică; auditul public intern evaluează si îmbunătăteste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare. În acelasi timp, C.A.P.I., prin misiunile de consiliere desfăsurate la nivelul Agentiei, are menirea de a aduce plusvaloare si de a îmbunătăti administrarea Agentiei, gestiunea riscului si controlul intern, fără ca auditorul intern să îsi asume responsabilităti manageriale. Alături de activitătile de asigurare, activitătile de consiliere se efectuează potrivit planului anual de audit, dar si la cererea expresă a presedintelui Agentiei.

Art. 37. - Coordonarea activitătii de specialitate a C.A.P.I. este asigurată de către un coordonator numit prin ordin de către presedintele Agentiei, pe baza avizului U.C.A.A.PI. obtinut de către coordonator.

Art. 38. - Auditorii din cadrul C.A.P.I. au următoarele atributii specifice:

a) elaborează norme metodologice specifice de organizare si functionare a activitătii de audit public intern desfăsurate la nivelul Agentiei, cu avizul U.C.A.A.PI.;

b) elaborează, până la data de 30 noiembrie a anului precedent, proiectul planului anual de audit public intern, pe


baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităti, programe/proiecte sau operatiuni, precum si prin preluarea sugestiilor presedintelui Agentiei, tinând seama de recomandările Curtii de Conturi. Proiectul planului anual de audit este înaintat spre aprobare presedintelui Agentiei;

c) elaborează planul strategic (prognoză) pe 3-5 ani;

d) elaborează raportul anual al activitătii de audit public intern, pe care îl transmite U.C.A.A.P.I. până la data de 25 ianuarie;

e) efectuează activităti de audit public intern cu privire la eficienta sistemelor de control intern, la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public;

f) efectuează, la cererea presedintelui Agentiei, misiuni ad hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, necuprinse în planul anual de audit public intern;

g) auditează, cel putin o dată la 3 ani si fără a se limita la acestea, următoarele:

(i) angajamentele bugetare si legale din care derivă direct sau indirect obligatiile de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

(ii) plătile asumate prin angajamentele bugetare si legale;

(iii) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;

(iv) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;

(v) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si de stabilire a titlurilor de creantă si facilitătilor acordate la încasarea acestora;

(vi) alocarea creditelor bugetare;

(vii) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

(viii) sistemul de luare a deciziilor;

(ix) sistemele de conducere si control;

(x) sistemele informatice;

h) desfăsoară misiuni de consiliere a căror formă este propusă de către coordonatorul C.A.P.I. si aprobată de către presedintele Agentiei, numai în conditiile în care acestea nu generează conflicte de interese si nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorilor interni;

i) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor rezultate din activitătile sale de audit;

j) în cazul identificării unor iregularităti sau posibile prejudicii, raportează imediat presedintelui Agentiei si structurii de control intern abilitate;

k) elaborează si actualizează, ori de câte ori este cazul, Manualul procedurilor operationale specifice activitătii de audit public intern, cu scopul standardizării activitătii;

l) respectă prevederile Codului de conduită etică a auditorului intern;

m) se preocupă permanent de perfectionarea cunostintelor profesionale;

n) elaborează Programul de asigurare si îmbunătătire a calitătii activitătii de audit public intern;

o) urmăresc stadiul implementării recomandărilor formulate în urma misiunilor efectuate si informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsusite de către structurile auditate, precum si despre consecintele neimplementării acestora, atasând documentatia relevantă;

p) prin supervizarea misiunilor sau verificarea încrucisată realizează evaluarea internă a activitătii de audit, care va garanta calitatea rapoartelor de audit.

Art. 39. - Coordonatorul C.A.P.I. are următoarele atributii specifice:

a) asigură gestionarea optimă a resurselor umane de care dispune compartimentul, în sensul repartizării auditorilor în misiuni de audit în functie de pregătirea, competenta si experienta acestora, dar si tinând cont de faptul că atunci când misiunile de asigurare sunt realizate în urma unei misiuni de consiliere, efectuarea misiunilor de asigurare si, respectiv, a misiunilor de consiliere va fi realizată pe cât posibil de auditori si supervizori diferiti;

b) verifică sub confirmarea semnăturii toate documentele rezultate din activitatea specifică;

c) asigură aplicarea prevederilor legale si a reglementărilor interne la nivelul compartimentului;

d) asigură elaborarea si predarea lucrărilor de specialitate în termenele legale sau solicitate prin apostila de repartizare;

e) asigură împreună cu conducerea Agentiei conditiile necesare pregătirii profesionale a auditorilor interni, perioada legală destinată în acest scop fiind de minimum 15 zile pe an pentru fiecare auditor;

f) asigură respectarea Programului de asigurare si îmbunătătire a calitătii activitătii de audit public intern, precum si a Codului de conduită etică a auditorului intern;

g) asigură supervizarea misiunilor de audit public intern desfăsurate în cadrul Agentiei;

h) asigură comunicarea cu U.C.A.A.P.I.;

i) informează fără întârziere conducerea Agentiei asupra oricărei situatii care ar putea să afecteze independenta sau obiectivitatea auditorilor interni;

j) întocmeste fisa fiecărui post din subordine;

k) asigură elaborarea si actualizarea permanentă a procedurilor operationale scrise si formalizate, specifice activitătii desfăsurate.

Art. 40. - În scopul evitării prejudicierii independentei si obiectivitătii auditorilor interni, atunci când misiunile de asigurare sunt realizate în urma unei misiuni de consiliere, efectuarea misiunilor de asigurare si, respectiv, a misiunilor de consiliere va fi realizată de auditori si supervizori diferiti.

Art. 41. - Auditorii din cadrul C.A.P.I. sunt numiti/destituiti din functie de către presedintele Agentiei, cu avizul prealabil al coordonatorului Compartimentului de audit public intern.

Art. 42. - Coordonatorul structurii de audit este numit/destituit din functie de către presedintele Agentiei, cu avizul prealabil al U.C.A.A.P.I.

Art. 43. - Personalul de conducere si de executie din structurile auditate are obligatia să ofere documentele si informatiile solicitate, în termenele stabilite, precum si tot sprijinul necesar desfăsurării în bune conditii a auditului public intern.

 

SECTIUNEA a 3-a

Structura de securitate

 

Art. 44. - Structura de securitate este formată din Serviciul de tehnologia informatiei, în structura căruia sunt organizate Compartimentul informatii clasificate si Compartimentul administrare infrastructură informatică.

Art. 45. - Organizarea si functionarea Structurii de securitate sunt prevăzute în prezentul regulament.

Art. 46. - Regulamentul se aplică tuturor activitătilor desfăsurate la nivelul Structurii de securitate de către personalul său, fără exceptie.

Art. 47. - Regulamentul se completează cu actele normative reglementând organizarea si functionarea Agentiei, precum si cu celelalte acte normative în vigoare cu incidentă asupra activitătii Structurii de securitate si a personalului său.


Art. 48. - Structura de securitate asigură implementarea procedurilor si normelor de protectie a informatiilor clasificate reglementate legal referitoare la:

- protectia juridică;