MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 37/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 37         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

14. - Hotărâre privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistică si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice

 

21. - Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

40/2010. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale si pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003

 

41/2010. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea unor acte normative

 

2.353/2010. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului executiv al Acordului de cooperare în domeniile învătământului, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt pentru anii 2010-2013, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2010

 

Program executiv al Acordului de cooperare în domeniile învătământului, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt pentru anii 2010-2013

 

52. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea conditiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activitătii cazinourilor si la jocurile de noroc tip slot-machine

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistică si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 23/2000, cu modificările ulterioare, si al art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul anual de marketing si promovare turistică, prevăzut în anexa nr. 1, si Programul anual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Programele prevăzute la art. 1 se finantează din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita fondurilor aprobate cu această destinatie pentru anul 2011 prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.

Nr. 14.

 

ANEXA Nr. 1

PROGRAMUL ANUAL

de marketing si promovare turistică

 

Art. 1. - Programul anual de marketing si promovare turistică urmăreste:

a) promovarea celor mai importante destinatii si forme de turism din România pe piata internă si pe principalele piete turistice din străinătate;

b) definirea si promovarea brandului turistic national, în scopul creării unei imagini pozitive a României ca destinatie turistică pe plan national si international.

Art. 2. - Programul anual de marketing si promovare turistică vizează realizarea următoarelor activităti:

a) efectuarea de studii de marketing;

b) marketing prin internet, retele de socializare si alte mijloace electronice, incluzând si realizarea si administrarea unui portal de informatii de turism, pe baze concurentiale, cu suportarea integrală a cheltuielilor, inclusiv a celor de administrare, din fonduri bugetare, precum si alte activităti de marketing si promovare prin internet si alte mijloace electronice;

c) organizarea de manifestări expozitionale internationale de turism la Bucuresti, precum si participarea la manifestări expozitionale de turism în tară si în străinătate;

d) organizarea de vizite educationale si de informare în tară pentru reprezentanti ai mass-mediei, turoperatori, reprezentanti ai societătilor comerciale cu activităti în turism din tară si străinătate, reprezentanti ai asociatiilor sau organizatiilor neguvernamentale cu activitate în turism, ai administratiei publice centrale si locale, alti lideri de opinie, specialisti în turism din tară si din străinătate si altii asemenea;

e) organizarea de evenimente si misiuni cu rol în cresterea circulatiei turistice în România sau cu impact în cresterea notorietătii României ca destinatie turistică, în tară si în străinătate, precum si participarea în calitate de coorganizator împreună cu asociatiile profesionale, patronale si organizatiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autoritătile administratiei publice locale si centrale si alte entităti cu activitate cu impact în domeniul turismului;

f) promovare si publicitate prin intermediul companiilor aeriene care operează zboruri către destinatii din România si prin intermediul principalelor aeroporturi din România si din străinătate pe care operează curse internationale către România, constând în insertii publicitare în materialele de promovare ale companiilor aeriene si ale aeroporturilor, difuzare de clipuri TV promotionale si filme publicitare de turism în aeroporturi si în aeronave, precum si alte tipuri de activităti de promovare si publicitate în colaborare cu companiile aeriene sau cu aeroporturile;

g) promovare prin intermediul insertiilor publicitare în cataloagele turistice realizate de către turoperatori, societăti comerciale cu activitate de turism, asociatii profesionale, patronale si organizatii neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităti ale administratiei publice locale si centrale si alte entităti cu activitate cu impact în domeniul turismului, care promovează pe pietele-tintă de interes destinatia turistică România, produse turistice si pachete de servicii turistice cu locul de desfăsurare în România;

h) achizitionarea de materiale de promovare de tipul: ghiduri despre România, hărti, albume, cataloage, fotoreportaje, fotografii, cărti cu specific de turism si altele asemenea;

i) realizarea de materiale de promovare de tipul: cataloage, brosuri, pliante, postere si foi volante, diverse tipărituri, ghiduri si hărti turistice, panouri, fotografii, albume, fotoreportaje, filme de animatie si documentare de turism, materiale audio-video, casete, filme cu specific de turism, CD-uri si DVD-uri turistice, obiecte de protocol, expedierea materialelor promotionale si de protocol în tară si în străinătate si altele asemenea;

j) promovare prin intermediul posturilor de televiziune si radio si on-line care realizează emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact în cresterea circulatiei turistice în România, cresterea notorietătii destinatiilor turistice românesti sau în constientizarea importantei turismului românesc;

k) realizarea de actiuni de promovare si publicitate cu rol în cresterea notorietătii destinatiilor si produselor turistice românesti prin intermediul unor personalităti cu recunoastere natională si internatională din diferite domenii de activitate, cum ar fi: artistice, culturale, sportive, stiintifice si altele asemenea, ca vectori de promovare a brandului turistic al României;

l) organizarea în România a Congresului Mondial FIJET, editia 53, în parteneriat cu Federatia Internatională a Jurnalistilor si Scriitorilor din Turism;

m) organizarea în România a Congresului International de Turism Rural, în parteneriat cu EUROGITES ANTREC România, sub patronajul Organizatiei Mondiale a Turismului;

n) activităti de promovare a României ca destinatie turistică si a brandului turistic national, pe plan national si international, în cadrul Galei Internationale de Box Profesionist organizate de Federatia Română de Box;

o) actiuni generale de publicitate si reclamă a destinatiilor si a produselor turistice românesti.

Art. 3. - (1) Participarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului la manifestările expozitionale se realizează pe piete de interes, prin organizarea de pavilioane nationale, standuri specializate pe produse sau miniexpozitii, pe bază de listă aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

(2) Societătile comerciale cu activitate de turism, asociatiile profesionale, patronale si organizatiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autoritătile administratiei publice locale si centrale si alte entităti cu activitate cu impact în domeniul turismului pot participa gratuit sau în urma achitării unei taxe la manifestările expozitionale, în pavilioanele nationale, standurile specializate ori miniexpozitiile la care participă în tară si în străinătate Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

(3) Cuantumul taxei de participare se va stabili prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, în functie de fiecare manifestare expozitională, iar valoarea însumată colectată de la toti participantii nu va putea depăsi 10% din totalul devizului general al actiunii.

(4) Pentru participarea la manifestările expozitionale se finantează integral următoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea încadrării în fondurile bugetare alocate cu această destinatie:

a) cheltuieli cu elaborarea proiectului de executie a standului, închirierea, construirea, amenajarea si decorarea spatiului expozitional, precum si cu asigurarea acestuia;

b) cheltuieli ocazionate de activităti de marketing specifice participării la manifestarea expozitională respectivă;

c) cheltuieli cu publicitatea în perioada premergătoare manifestărilor expozitionale, precum si în perioada de desfăsurare a acestora;

d) cheltuieli cu transportul, cazarea si diurna pentru reprezentantii mass-mediei;

e) cheltuieli cu transportul, cazarea si diurna sau onorariile pentru formatii artistice, mesteri populari, personal hostess, membri ai colectivelor artistice, sportive, stiintifice si altele asemenea, lideri sau creatori de opinie cu rol în desfăsurarea manifestării expozitionale respective;

f) cheltuieli de administrare si întretinere pentru utilităti, consumabile si altele asemenea;

g) cheltuieli generale pe perioada de desfăsurare a actiunilor promotionale;

h) cheltuielile de reprezentare si de protocol;

i) cheltuieli pentru realizarea materialelor publicitare, de prezentare si promovare cu caracter general si pentru mediatizarea prezentei românesti la actiunile respective;

j) cheltuieli cu organizarea de evenimente de tipul: seară românească, receptie, conferintă de presă si altele similare, cu rol în sporirea atractivitătii standului;

k) cheltuieli pentru închirierea aparaturii specifice, necesară derulării programelor artistice sau altor activităti organizate cu ocazia manifestării expozitionale;

l) cheltuieli cu taxele de participare, de înscriere sau orice alte taxe necesare participării, plătibile către organizatori sau terti;

m) alte cheltuieli necesare pentru buna desfăsurare a manifestării expozitionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

(5) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului poate efectua atât majorări sau diminuări ale sumelor estimate a fi cheltuite pentru fiecare manifestare expozitională, cât si modificarea sau completarea listei cu alte manifestări de interes pentru promovarea turismului românesc, în limita plafonului maxim de cheltuieli alocat cu această destinatie.

Art. 4. - Pentru vizitele educationale si de informare se finantează integral următoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea încadrării în fondurile bugetare alocate cu această destinatie: cazare, masă si transport pentru invitati si pentru ghid sau pentru însotitorul de grup, ghid ori însotitorul de grup pe teritoriul României, bilete de intrare la obiectivele turistice, taxe de fotografiere si de filmare, precum si alte cheltuieli necesare desfăsurării în conditii optime a vizitelor.

Art. 5. - (1) Fondurile bugetare repartizate anual pentru realizarea de evenimente si misiuni cu rol în cresterea circulatiei turistice în România sau cu impact în cresterea notorietătii României ca destinatie turistică, în tară si în străinătate, pentru participarea în calitate de coorganizator sau pentru participarea în baza unei taxe, cum ar fi: taxă de participare, taxă de înscriere sau orice altă taxă similară, se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli:

a) cazarea, masa si transportul participantilor;

b) închirierea sălilor si aparatura specifică;

c) onorariul personalului hostess;


d) onorariul formatiilor artistice prezente în cadrul evenimentului, precum si închirierea aparaturii specifice;

e) servicii de închiriere de automobile pentru participanti, tipărire si transmitere de invitatii, realizare de diplome si trofee, protocol;

f) productia de materiale publicitare specifice, publicitate înainte si în perioada evenimentului, de tipul: productie si difuzare de clipuri TV si spoturi audio, publicitate prin mijloace electronice, realizare de CD-uri/DVD-uri cu participantii si principalele produse turistice prezentate, taxe de participare, de înscriere sau orice alte taxe similare si altele asemenea.

(2) Pentru evenimentele la care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului participă în calitate de organizator sau coorganizator, cheltuielile de reprezentare si protocol se realizează pentru oferirea unor tratatii în limita stabilită de către ordonatorul de credite pentru fiecare actiune. Cheltuielile se referă la achizitionarea de produse alimentare pentru tratatii curente si pentru cocktailuri, apă, băuturi răcoritoare si slab alcoolizate, produse de patiserie si cofetărie si altele asemenea.

Băuturile alcoolice se achizitionează numai în cazul organizării de cocktailuri.

Art. 6. - Fondurile bugetare repartizate anual activitătilor prevăzute la art. 2 lit. j) se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli: costuri de coproductie a emisiunilor TV si radio, costuri de realizare a emisiunilor TV si radio, costuri de difuzare a clipurilor TV, precum si costuri de difuzare a spoturilor audio în cadrul emisiunii si altele asemenea.

Art. 7. - Fondurile bugetare repartizate anual activitătilor prevăzute la art. 2 lit. o) se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli: insertii publicitare în presă, în pagini web, prin intermediul principalelor motoare de căutare pe internet, ghiduri turistice, cataloage, albume, cărti cu specific de turism, publicatii de specialitate, publicitate outdoor în tară si în străinătate, publicitatea destinatiilor si a produselor turistice românesti în mass-media internă si internatională, pe pietele-tintă, activităti de marketing direct si altele asemenea.

 

ANEXA Nr. 2

PROGRAMUL ANUAL

de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice

 

Art. 1. - Programul anual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice urmăreste sustinerea turismului intern în vederea îmbunătătirii circulatiei turistice în paralel cu conservarea patrimoniului natural si cultural.

Art. 2. - Programul anual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice vizează realizarea următoarelor obiective:

a) îmbunătătirea calitătii serviciilor turistice din România;

b) participarea în cadrul unor proiecte comune initiate pe plan intern si international în domeniul turismului;

c) realizarea de investitii publice în infrastructura turistică;

d) dezvoltarea unor forme, produse si destinatii turistice importante din România;

e) modernizarea si extinderea sistemului informational în domeniul turismului;

f) perfectionarea cadrului legal si institutional din sectorul turismului în conformitate cu bunele practici de la nivelul Uniunii Europene;

g) îmbunătătirea calitătii formării profesionale a angajatilor din sectorul turismului, în special a celor din structurile de primire turistică.

Art. 3. - (1) în scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. a) se desfăsoară următoarele activităti:

a) elaborarea strategiei calitătii serviciilor turistice din România;

b) realizarea de studii privind comportamentul turistului;

c) elaborarea criteriilor pentru desemnarea destinatiilor ecoturistice si a ecomuzeelor;

d) continuarea programului “Steagul Albastru - Blue Flag” pentru îmbunătătirea calitătii plajelor si porturilor turistice din România.

(2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 2 lit. a) se pot achizitiona, în conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii: servicii de agentii de turism, servicii tipografice, servicii privind elaborarea unor studii de piată pe plan national si servicii de cercetare si dezvoltare, precum si servicii conexe.

Art. 4. - (1) în scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. b) se derulează următoarele proiecte:

a) proiectul comun cu Comisia Europeană EDEN “Destinatii europene de excelentă”;

b) proiectele Sagittarius “Lansarea antreprenoriatului de patrimoniu la nivel local: strategii si instrumente pentru unificarea fortelor, conservarea locurilor, mobilizarea valorilor culturale, facilitarea schimbului de experientă” si Transdanube “Mobilitate si transport durabil în regiunile turistice de-a lungul Dunării”, în cadrul Programului Sud-Estul Europei al Comisiei Europene;

c) proiectul “Dezvoltarea turismului în zona transfrontalieră România-Bulgaria”, în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria;

d) proiecte de dezvoltare a turismului în colaborare cu organizatii/organisme internationale: Organizatia pentru Cooperare Economică (OECD), Organizatia pentru Dezvoltare Industrială a Natiunilor Unite (UNIDO), Comisia Europeană (CE), Comisia Europeană pentru Turism (CET), Initiativa Central Europeană (ICE), Organizatia pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), Organizatia Mondială a Turismului (OMT), Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) si Asociatia de promovare turistică internatională a tărilor dunărene “Die Donau”;

e) realizarea de parteneriate în cadrul relatiilor bilaterale cu diverse state ale Uniunii Europene, în vederea elaborării unor proiecte referitoare la dezvoltarea turismului montan, atât în sezonul de iarnă, cât si în cel de vară, a turismului cultural, a turismului balnear, a turismului de litoral, precum si a altor forme de turism;

f) se vor initia o serie de actiuni si evenimente menite să promoveze România ca membru activ al Organizatiei Mondiale a Turismului si care să atragă atentia asupra potentialului natural si cultural al destinatiilor turistice din România, asupra identitătii acestor destinatii din punctul de vedere al naturii si culturii la nivel european, al României în general, în concordantă cu brandul turistic al tării noastre, pe durata cât România detine pozitia de vicepresedinte al Organizatiei Mondiale a Turismului.

(2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 2 lit. b) se pot achizitiona, în conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii si produse: servicii de organizare de seminare cu participare natională si internatională, vizite de documentare, produse informative si de promovare comune cu alte tări, servicii de agentii de presă/conferinte de presă, servicii de publicitate si de comercializare, servicii tipografice, servicii de traducere, servicii de transport anexe si conexe, servicii de agentii de turism si altele asemenea.

Art. 5. - (1) Sumele necesare în scopul îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 2 lit. c) vor fi alocate pentru dezvoltarea prioritară a infrastructurii turistice a statiunii de interes national Băile Herculane, a statiunii turistice de interes local Borsec, a orasului Sulina, a tuturor destinatiilor turistice din sudul litoralului si pentru continuarea programelor de investitii în vederea dezvoltării formelor de turism prioritare în conformitate cu Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului National 2007-2026, a formelor de turism prioritare rezultate prin dezvoltarea brandului de tară, a Strategiei de turism de sănătate, a Strategiei de ecoturism si a Planului de Amenajare Natională a Turismului - sectiunea 8 “Turism”, a Programului national de dezvoltare a turismului “Schi în România”, aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările si completările ulterioare, a planului de actiuni inclus în Strategia de dezvoltare a Dunării.

(2) Sumele necesare dezvoltării proiectelor se defalcă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, în limita fondurilor alocate anual cu această destinatie, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului către bugetele locale.

Art. 6. - (1) în scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. d) se desfăsoară următoarele activităti:

a) elaborarea de studii de consultantă privind evaluarea infrastructurii generale si turistice pentru diferite destinatii, forme si produse turistice;

b) coproductii de emisiuni de televiziune privind dezvoltarea destinatiilor turistice;

c) implementarea strategiilor pentru destinatii turistice si pentru diferite forme de turism: turism montan, turism de litoral, turism balnear, ecoturism;

d) initierea unor actiuni de constientizare a importantei dezvoltării durabile a turismului;

e) actualizarea sistemului de clasificare a structurilor de primire turistică din România;

f) dezvoltarea sistemului informational privind rute culturale, rute montane si alte rute pedestre, trasee cicloturistice si pentru monumentele istorice importante din punctul de vedere al circulatiei turistice;

g) preluarea conceptului “etichetă ecologică” în sistemul hotelier din România.

(2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 2 lit. d) se pot achizitiona, în conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii:

a) servicii de cercetare-dezvoltare, consultantă natională si internatională privind evaluarea factorilor naturali de cură din statiunile balneare, privind turismul montan, turismul balnear, turismul de litoral, turismul cultural si alte forme de turism, respectiv destinatii, precum si elaborarea de strategii sectoriale si la nivel national;

b) servicii de organizare de seminare nationale si internationale, incluzând seminare de constientizare pe plan national si seminare cu participare internatională, în vederea consultării factorilor interesati asupra următoarelor tematici: elaborarea strategiilor pentru turismul balnear, turismul de litoral, turismul montan, turismul cultural, ecoturism, actualizarea sistemului de clasificare a structurilor de primire turistice, dezvoltarea durabilă a turismului prin introducerea standardelor de calitate de tipul “etichetei ecologice” pentru serviciile turistice;

c) servicii de studii de piată pe plan national si international privind toate formele si destinatiile turistice;

d) servicii de organizare de seminare nationale si internationale privind toate formele si destinatiile turistice;

e) servicii de transport anexe si conexe, servicii de agentii de turism;

f) servicii de tipărire de brosuri pentru produsele turistice: “Sfârsit de săptămână în Bucuresti”, “Croaziere pe Dunăre”, turism montan/drumetii, turism pe litoral, turism cultural si rute culturale;

g) realizarea materialelor pentru dezvoltarea destinatiilor turistice - ghidul parcurilor nationale si naturale din România, inclusiv servicii de publicitate pe internet;

h) realizarea de materiale documentare: ghiduri si alte materiale de prezentare despre România, studii, lucrări de specialitate, buletine statistice, cărti de specialitate editate în România si pe plan international si alte materiale documentare;

i) instalarea de indicatoare, repararea si întretinerea echipamentelor pentru dezvoltarea sistemului informational privind rutele culturale, rutele montane si alte rute pedestre, traseele cicloturistice si monumentele istorice importante din punctul de vedere al circulatiei turistice.

Art. 7. - (1) în scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. e) se desfăsoară următoarele activităti:

a) extinderea programului de calculator existent pentru includerea activitătilor de promovare, dezvoltare si autorizare;

b) realizarea si administrarea bazei de date privind structurile de primire cu functii de cazare;

c) elaborarea ghidurilor structurilor de primire turistică cu functii de cazare si ale agentiilor de turism din România, pe suport hârtie si magnetic;

d) demararea procedurilor de implementare a Contului Satelit în Turism;

e) dezvoltarea sistemului software pentru toată activitatea de autorizare în domeniul turismului;

f) crearea si implementarea sistemului software pentru reteaua de centre de informare turistică din România;

g) crearea si dezvoltarea sistemului software pentru sustinerea activitătii de promovare si dezvoltare;

h) elaborarea ghidului investitorului în turism si al fondurilor comunitare.

(2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 2 lit. e) se pot achizitiona, în conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii:

a) servicii de consultantă, dezvoltare de software, internet si asistentă;

b) studii de fezabilitate pentru centrele de informare turistică ce sunt finantate prin fonduri structurale;

c) servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultantă pentru crearea Contului Satelit în Turism;


d) servicii de organizare de seminare nationale si internationale pe teme de informare turistică;

e) servicii de transport anexe si conexe, servicii de agentii de turism;

f) servicii de tipărire de brosuri;

g) servicii de realizare de CD-uri si DVD-uri; h) servicii de traducere si altele asemenea.

Art. 8. - (1) în scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. f) se desfăsoară următoarele activităti:

a) organizarea de evenimente nationale si internationale având ca tematică bunele practici în domeniul turismului;

b) elaborarea de ghiduri, brosuri si alte materiale promotionale de acest gen cuprinzând bunele practici în sectorul turismului.

(2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 2 lit. f) se pot achizitiona, în conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii:

a) servicii de organizare de evenimente;

b) servicii de publicare si tipărire;

c) servicii de traducere;

d) servicii de transport anexe si conexe, servicii de agentii de turism.

Art. 9. - (1) în scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. g) se desfăsoară următoarele activităti:

a) organizarea de seminare pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din structurile de primire turistică si din centrele de informare turistică, în vederea organizării Festivalului Olimpic al Tineretului European si a altor evenimente internationale de acest gen;

b) realizarea unor brosuri în vederea diseminării informatiilor necesare desfăsurării cu eficacitate si eficientă a activitătilor din cadrul centrelor de informare turistică si al asociatiilor de promovare si informare turistică;

c) elaborarea unor propuneri de modificare si actualizare a legislatiei în domeniu.

(2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 2 lit. g) se pot achizitiona, în conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii: servicii de agentii de turism, servicii tipografice, servicii de consultantă natională si internatională privind formarea si evaluarea profesională.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, înregistrat la pozitia M.F.P nr. 101.474 în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.

Nr. 21.

 

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, a cărui valoare de inventar se modifică

 

Nr. MFP

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea contabilă actualizată

Baza juridică

101.474

45-287

Str. 1 Mai nr. 3, Gura Humorului, judetul Suceava

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava

452.586,39 lei

Se completează cu Protocol nr. 1.917.537/18.12.2009


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale si pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003

 

În temeiul dispozitiilor art. 8 lit. I) si ale art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 44, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru cea de-a doua perioadă de reglementare, valoarea componentei ADP j, reprezentând diferenta dintre valoarea maximă recunoscută de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în costurile operatorului, pentru plata unor despăgubiri, penalităti sau altele asemenea rezultând din standardul de performantă al activitătii, si cea recunoscută pentru anul «i-1», este zero.”

2. La articolul 45, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru cea de-a doua perioadă de reglementare, valoarea componentei ADP \, reprezentând diferenta dintre valoarea maximă recunoscută de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în costurile operatorului, pentru plata unor despăgubiri, penalităti sau altele asemenea rezultând din standardul de performantă al activitătii, si cea recunoscută pentru anul «i-1», este zero.”

3. La articolul 46, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru cea de-a doua perioadă de reglementare, valoarea componentei ADP\, reprezentând diferenta dintre valoarea maximă recunoscută de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în costurile operatorului, pentru plata unor despăgubiri, penalităti sau altele asemenea rezultând din standardul de performantă al activitătii, si cea recunoscută pentru anul «i-1», este zero.”

4. Articolul 47 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - (1) în cadrul perioadei de reglementare, formula anuală de ajustare a venitului unitar al activitătii de furnizare reglementată este următoarea:

 

VUfri = [VRUfri-1, x (1+RIi – Xfr) x (EGCfr)] + CEfri +ΔDPfri + ΔCSfri-1 + ΔCUGfri,

 

unde:

VUfri -venitul unitar în anul «i»;

VRUfri-1 - venitul reglementat unitar în anul «i-1» (anul precedent);

RIi - rata inflatiei utilizată la fundamentarea bugetului de stat pentru anul «i», conform celor explicitate la art. 130;

Xfr - rata de crestere a eficientei economice a activitătii de furnizare reglementată, estimată de ANRE la începutul perioadei de reglementare pentru fiecare furnizor, conform celor explicitate la art. 127-129;

EGCfr - formula de ajustare a venitului reglementat unitar în anul «i», prin care se cuantifică influenta unor elemente generatoare de costuri pentru activitatea de furnizare reglementată. Formula se determină individualizat pentru fiecare operator, pe bază statistică, la începutul perioadei de reglementare, conform celor explicitate la art. 133 si 134;

CEfri - costuri unitare neprevăzute, realizate din activitatea de furnizare reglementată în anul «i-1», datorate aparitiei unor factori imprevizibili, externi si în afara controlului furnizorului, explicitate la art. 131;

ΔDPfri - diferenta dintre valoarea maximă recunoscută de ANRE în costurile unitare ale furnizorului pentru plata unor despăgubiri, penalităti sau altele asemenea, rezultând din standardul de performantă al activitătii de furnizare reglementate în anul «i», si cea recunoscută pentru anul «i-1». Costurile de această natură se includ în formula de calcul al venitului de bază si în formulele de ajustare anuale, după elaborarea standardelor de performantă specifice;

ΔCSfri-1 - diferenta dintre costurile unitare preluate direct, incluse în venitul total în anul «i-1», si cele efectiv realizate în acelasi an, conform celor explicitate la art. 132;


ΔCUGfri - componenta de corectie pentru suma fixă unitară pentru achizitia gazelor naturale, calculată conform formulei:

 

ΔCUGfri = CUGfri - CUGfr i-1 + ΔCUGfri-1 x (1+RoR),

unde:

CUGfri - suma fixă unitară calculată pentru anul «i»;

CUGfr i-1 - suma fixă unitară inclusă în venitul reglementat unitar VRU r i-1 în anul «i-1»;

ΔCUGfri-1 - diferenta dintre suma fixă unitară inclusă în venitul reglementat unitar VRU r i-1 în anul «i-1» si costurile unitare de achizitie în anul «i-1», realizate într-o manieră prudentă, având în vedere conditiile pietei si informatiile disponibile la data la care acestea au fost efectuate;

RoR - rata reglementată a rentabilitătii pentru perioada de reglementare.

(2) Pentru cea de-a doua perioadă de reglementare, valoarea componentei ADP ,. reprezentând diferenta dintre valoarea maximă recunoscută de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în costurile operatorului, pentru plata unor despăgubiri, penalităti sau altele asemenea rezultând din standardul de performantă al activitătii, si cea recunoscută pentru anul «i-1», este zero.”

Art. II. - Anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 1, capitolul IV “Venitul reglementat”, explicatia “Referitor la art. 44, art. 45, art. 46 si art. 47”, punctul “în cazul activitătii de transport, respectiv de înmagazinare subterană”, ΔDPit,ds va avea următorul cuprins:

ΔDPit,ds - diferenta dintre valoarea maximă recunoscută de ANRE în costurile operatorului, pentru plata unor despăgubiri, penalităti sau altele asemenea rezultând din standardul de performantă al activitătii, si cea recunoscută pentru anul «i-1».

1. Costurile de această natură se includ în formula de calcul al venitului de bază si în formulele de ajustare anuale, după elaborarea standardelor de performantă specifice.

2. La determinarea valorii ΔDPit,ds vor fi considerate costurile de această natură incluse în venitul de bază, ajustate anual prin formula (1+RI-x) si costurile estimate pentru anul «i», având în vedere stimularea operatorilor în reducerea anuală a acestei categorii de costuri.

3. Valoarea procentului de reducere anuală a sumelor recunoscute de către ANRE cu titlul de despăgubiri, penalităti sau altele asemenea, rezultând din standardul de performantă al activitătii, se stabileste la începutul perioadelor de reglementare

4. Pentru cea de-a doua perioadă de reglementare, valoarea ΔDPit,ds este zero.”

2. La punctul 1, capitolul IV “Venitul reglementat”, explicatia “Referitor la art. 44, art. 45, art. 46 si art. 47”, punctul “în cazul activitătii de distributie, respectiv de furnizare reglementată”, ΔDPUid,fr va avea următorul cuprins:

ΔDPUid,fr - diferenta unitară dintre valoarea maximă recunoscută de ANRE în costurile unitare ale operatorului pentru plata unor despăgubiri, penalităti sau altele asemenea, rezultând din standardul de performantă, în anul «i», si cea recunoscută pentru anul «i-1».

1. Costurile de această natură se includ în formula de calcul al venitului de bază si în formulele de ajustare anuale, după elaborarea standardelor de performantă specifice.

2. La determinarea valorii unitare ΔDPUid,fr vor fi considerate costurile de această natură incluse în venitul de bază, ajustate anual prin formula (1+RI-x), si costurile estimate pentru anul «i», având în vedere stimularea operatorilor în reducerea anuală a acestei categorii de costuri.

3. Valoarea procentului de reducere anuală a sumelor recunoscute de către ANRE cu titlul de despăgubiri, penalităti sau altele asemenea, rezultând din standardul de performantă al activitătii, se stabileste la începutul perioadelor de reglementare.

4. Pentru cea de-a doua perioadă de reglementare, valoarea ΔDPUid,fr este zero.”

Art. III. - Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 22 decembrie 2010.

Nr. 40.


 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea unor acte normative

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. m) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 24 septembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 2A “Conditii-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici” se modifică după cum urmează:

a) La articolul 10 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) perceperea de majorări de întârziere, dacă obligatia de plată nu a fost îndeplinită în termen de 15 zile calendaristice de ia data scadentei; nivelul majorării de întârziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadentei si până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plătii; nivelul majorării de întârziere este egal cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor către bugetul de stat, stabilit în conditiile precizate de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare; totalul majorărilor de întârziere nu poate depăsi nivelul debitului;”.

b) La articolul 17, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) în cazul modificării preturilor finale reglementate sau a încadrării consumatorului, notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factură, iar în cazul modificării contractului-cadru si a nivelului dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor către bugetul de stat, prin transmiterea acestor modificări odată cu factura, cu respectarea termenelor de notificare impuse de prevederile legale.”

2. Anexa nr. 2B “Conditii-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii noncasnici” se modifică după cum urmează:

a) La articolul 10 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) perceperea de majorări de întârziere; nivelul majorării de întârziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadentei si până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plătii; nivelul majorării de întârziere este egal cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor către bugetul de stat, stabilit în conditiile precizate de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare; totalul majorărilor de întârziere nu poate depăsi nivelul debitului;”.

b) La articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) în cazul modificării preturilor finale reglementate si a încadrării consumatorului, notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, iar în cazul modificării contractului-cadru si a nivelului dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor către bugetul de stat, prin transmiterea acestor modificări odată cu factura, cu respectarea prevederilor legale.”

Art. II. - Contractul-cadru de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 12 august 2008, se modifică după cum urmează:

- La articolul 8 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii si până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată într-un termen de gratie de 15 zile calendaristice de la data scadentei;”.

Art. III. - Anexa nr. 1 “Contract-cadru de transport al gazelor naturale” la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 si 71 bis din 30 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 13 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei;”.

Art. IV. - Contractul-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 480/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 15 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 23 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată într-un termen de gratie de 15 zile calendaristice de la data scadentei;”.

Art. V. - Părtile din contractele pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici, contractele pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii noncasnici, contractele de distributie a gazelor naturale, contractele de transport al gazelor naturale si din contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 22 decembrie 2010.

Nr. 41.


 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Programului executiv al Acordului de cooperare în domeniile învătământului, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt pentru anii 2010-2013, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2010

 

În baza art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale,

în temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul executiv al Acordului de cooperare în domeniile învătământului, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt pentru anii 2010-2013, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2010.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 31 decembrie 2010.

Nr. 2.353.

 

PROGRAM EXECUTIV

al Acordului de cooperare în domeniile învătământului, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt pentru anii 2010-2013

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt, denumite în continuare părti,

dorind să promoveze relatiile de prietenie si să dezvolte cooperarea dintre cele două state si în conformitate cu art. 9 din Acordul de cooperare în domeniile învătământului, stiintei si culturii dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la Cairo la 25 ianuarie1978,

au convenit să adopte următorul program executiv pentru anii 2010-2013:

organizate în statele lor, sprijinind, în acelasi timp, participarea propriilor specialisti la manifestările organizate în celălalt stat.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile fac schimb, pe perioada valabilitătii prezentului program executiv, de 2 (doi) membri ai corpului profesoral al universitătilor si al altor institutii de învătământ superior, pentru o perioadă ce nu va depăsi 7 (sapte) zile fiecare, în scopul sustinerii de prelegeri si al participării la conferinte si seminare stiintifice organizate în cele două state.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile sprijină contactele directe si întelegerile dintre universitătile si institutiile de învătământ superior din statele lor, în vederea dezvoltării legăturilor si a schimbului de informatii, si încurajează aplicarea acordurilor de cooperare directă existente între universităti.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Părtile încurajează un schimb anual de lectori universitari de limbă si cultură arabă si română pentru o perioadă de

 

CAPITOLUL I

Educatie

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile fac schimb de informatii si materiale educationale referitoare la structura, continutul si organizarea sistemului educational din statele lor, precum si de planuri de învătământ si programe analitice, manuale scolare si universitare, material documentar si publicatii având ca tematică procesul educational.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile fac schimb de opere de artă si desene ale elevilor în scopul cunoasterii talentelor artistice ale copiilor.

 

CAPITOLUL II

Învătământul superior

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile fac schimb de informatii privind manifestările stiintifice internationale din domeniile educatiei, stiintei si cercetării, 9 (nouă) luni fiecare, pentru a preda limba arabă la Universitatea din Bucuresti sau la altă universitate din România si, respectiv, limba română la Universitatea din Cairo sau la altă universitate egipteană.

(2) Lectorii vor fi încadrati în muncă la universitatea părtii primitoare si vor beneficia de asistentă medicală si salariu suportate de partea primitoare, în conformitate cu gradele academice si reglementările interne în vigoare.

(3) Această prevedere va fi pusă în aplicare prin contacte directe, fără obligativitatea implicării ministerelor educatiei din cele două state.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile oferă anual 10 burse: 5 pentru studii de licentă, 3 pentru masterat si două pentru doctorat.

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile asigură accesul la toate nivelurile de studiu, pe bază de reciprocitate, în institutiile de învătământ publice, pentru personalul misiunilor oficiale ale celor două state si familiile lor (ambasade, oficii consulare, centre culturale, alte organizatii si organisme oficiale). Acestia pot studia în institutiile de învătământ superior, cu plata acelorasi taxe ca si studentii români, dacă îndeplinesc conditiile de admitere.

 

CAPITOLUL III

Cercetare stiintifică

 

ARTICOLUL 9

 

Părtile încurajează cooperarea dintre Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului din România si Ministerul Cercetării Stiintifice al Republicii Arabe Egipt, în baza Acordului de cooperare stiintifică si tehnologică dintre Ministerul Cercetării si Tehnologiei din România si Ministerul Cercetării Stiintifice din Republica Arabă Egipt, semnat la Bucuresti la 23 aprilie 1994.

 

CAPITOLUL IV

Cultură si artă

 

SECTIUNEA 1

Cultură

 

ARTICOLUL 10

 

Părtile încurajează cooperarea directă dintre bibliotecile lor, prin schimburi de informatii, cărti, reviste, microfilme si periodice, în conformitate cu regulile si reglementările în vigoare în fiecare stat.

 

ARTICOLUL 11

 

(1) Părtile sprijină dezvoltarea cooperării dintre edituri, inclusiv prin schimb de specialisti si traducători.

(2) Partea română invită traducători egipteni la Colocviul traducătorilor de literatură română, organizat la Bucuresti.

 

ARTICOLUL 12

 

Părtile încurajează participarea la diferite evenimente internationale din domeniul cărtii organizate în fiecare stat. Partea egipteană va participa la Târgul International de Carte de la Bucuresti, iar partea română va participa la Târgul International de Carte de la Cairo.

 

ARTICOLUL 13

 

Părtile fac schimb de material documentar si informatii necesare pregătirii enciclopediilor si a altor lucrări similare, în vederea asigurării unei prezentări corecte a istoriei, culturii si vietii sociale a fiecărui stat.

 

ARTICOLUL 14

 

(1) Părtile încurajează schimbul de artisti si grupuri artistice, inclusiv amatori, pe baze comerciale si necomerciale.

(2) Detaliile acestor schimburi vor fi stabilite la nivelul institutiilor competente din cele două state, pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 15

 

(1) Părtile încurajează organizarea de activităti culturale si artistice si participarea de persoane si grupuri la manifestările culturale si festivalurile internationale organizate în cele două state.

(2) Partea română va participa la Festivalul de Teatru Experimental de la Cairo si la Festivalul International de Folclor din Ismailia.

 

ARTICOLUL 16

 

Părtile sprijină cooperarea în domeniul cinematografiei si participarea la festivalurile de film organizate anual în celălalt stat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Patrimoniu cultural

 

ARTICOLUL 17

 

Părtile încurajează schimbul de expozitii de arte frumoase, artizanat si fotografie. Expozitiile pot fi însotite de 1 (un) curator, pentru o perioadă ce nu poate depăsi 10 (zece) zile.

 

ARTICOLUL 18

 

(1) Părtile încurajează cooperarea directă dintre institutiile specializate în realizarea unor programe comune de cercetare a monumentelor rupestre paleocrestine, originilor monahismului, artei copte.

(2) Părtile încurajează organizarea, în colaborare cu marile muzee din Republica Arabă Egipt, de expozitii pe diverse tematici, ca de exemplu “Vestigii antice din Egipt” sau “Arta coptă”.

(3) Detaliile vor fi stabilite pe canale diplomatice, în conformitate cu legile si reglementările aplicabile în acest domeniu în cele două state.

 

ARTICOLUL 19

 

Părtile sprijină cooperarea directă dintre muzeele si galeriile de artă din cele două state, prin schimbul de material bibliografic, reviste, cataloage si expozitii ale colectiilor lor, cu scopul îmbunătătirii cunostintelor de arheologie si al cresterii interesului fată de acest domeniu.

 

ARTICOLUL 20

 

Părtile facilitează schimbul de specialisti din domeniul istoriei artelor, arheologiei, restaurării si conservării monumentelor, siturilor arheologice si bunurilor culturale, precum si de specialisti în domeniul muzeelor. Părtile fac schimb anual de 1 (un) specialist în aceste domenii, pentru o vizită ce nu va depăsi 14 (paisprezece) zile. Partea care solicită vizita îsi asumă toate cheltuielile legate de aceasta.

 

ARTICOLUL 21

 

Părtile convin să realizeze expozitii de antichităti selectate, în conformitate cu perioadele de expunere si cu întelegerile speciale ale sectorului muzeelor din cadrul Consiliului Suprem al Antichitătilor.

 

ARTICOLUL 22

 

Părtile încurajează participarea la simpozioane, conferinte si cursuri de pregătire, prin schimbul de delegatii culturale compuse din experti din domeniile săpături arheologice si restaurare.

 

ARTICOLUL 23

 

Părtile fac schimb de regulamente si legi aplicabile în ambele state în domeniile arheologiei, restaurării, conservării si protectiei.

 

ARTICOLUL 24

 

Părtile încurajează cooperarea directă, pe canale adecvate, pentru pregătirea de programe comune pentru cercetare specializată în domeniul antichitătilor copte, picturilor murale si artei copte.

 

ARTICOLUL 25

 

(1) Părtile încurajează organizarea de expozitii care folosesc replici ale antichitătilor din perioadele civilizatiei faraonilor si artei copte si perioadele altor culturi reprezentative pentru Egipt în decursul erelor istorice.

(2) Detaliile se stabilesc pe cale diplomatică, în conformitate cu legile si regulamentele aplicabile în ambele state.

 

ARTICOLUL 26

 

Părtile vor coopera pe baza conventiilor internationale pentru prevenirea importului, exportului si transferului de antichităti care au fost scoase în mod ilicit de pe teritoriul unui stat si aduse pe teritoriul celuilalt stat, precum si pentru recuperarea si protejarea corespunzătoare a antichitătilor până la returnarea lor în tara de origine.

 

SECTIUNEA a 3-a

Cooperarea dintre biblioteci

A. În domeniul bibliotecilor

ARTICOLUL 27

 

(1) Părtile convin ca Biblioteca Natională a României si Biblioteca si Arhivele Nationale din Egipt să coopereze prin schimbul de publicatii si experientă în domeniile conservării, restaurării si digitalizării mostenirii culturale nationale si să colaboreze în organizarea de cursuri profesionale, ateliere de lucru, seminare si conferinte internationale specializate în domeniile comune de cercetare, stiintifice si culturale.

(2) Părtile convin ca Biblioteca Natională a României si Biblioteca si Arhivele Nationale din Egipt să semneze un memorandum de cooperare.

 

ARTICOLUL 28

 

Părtile încurajează cooperarea dintre Biblioteca Natională a României si Biblioteca Alexandrină din Republica Arabă Egipt printr-un memorandum de întelegere în domeniile biblioteconomiei, bibliografiei si arhivelor.

 

B. În domeniul arhivelor

ARTICOLUL 29

 

(1) Părtile convin ca Arhivele Nationale ale României si Biblioteca si Arhivele Nationale din Egipt să coopereze la realizarea schimbului de publicatii si experientă în domeniile conservării, restaurării si digitalizării patrimoniului lor national, precum si să colaboreze la organizarea de cursuri de pregătire, ateliere de lucru, seminare si conferinte internationale specializate în cercetare comună, în domeniile stiintific si cultural.

(2) Părtile convin ca Arhivele Nationale ale României si Biblioteca si Arhivele Nationale din Egipt să semneze un memorandum de cooperare.

 

CAPITOLUL V

Informatie si mass-media

 

ARTICOLUL 30

 

Părtile fac schimb de programe de radio, televiziune si stiri care să reflecte diferite aspecte ale vietii din cele două state.

 

ARTICOLUL 31

 

Părtile încurajează schimbul de materiale mass-media si de televiziune pe bază comercială si necomercială, în conformitate cu întelegerile anterioare dintre părti.

 

ARTICOLUL 32

 

(1) Programele care sunt supuse schimburilor comerciale sau necomerciale sunt cuprinse în una dintre categoriile următoare:

a) programe libere de drepturi pentru partea primitoare de programe de stiri;

b) programe ale căror drepturi vor fi clarificate: documentare, programe muzicale si de divertisment, filme, seriale si programe pentru copii;

c) programe ale căror drepturi vor fi cumpărate: evenimente sportive speciale, cu posibile costuri suplimentare pentru drepturi exclusive, care vor fi negociate cu partea trimitătoare.

(2) Părtile iau în considerare posibilitatea de a face programe în coproductie, pe teme de interes comun.

(3) Conditiile speciale si aspectele de coproductie ale programelor vor fi stabilite prin contracte separate.

 

ARTICOLUL 33

 

Părtile fac schimb de experti, informatii si cercetători din domeniul radioului si televiziunii.

 

ARTICOLUL 34

 

La cererea sau din initiativa oricăreia dintre părti se efectuează schimburi pe bază necomercială de cataloage cuprinzând informatii si date despre programele de televiziune care pot fi schimbate pe bază comercială sau necomercială.

 

ARTICOLUL 35

 

Părtile încurajează schimbul de materiale de presă dintre Agentia Natională de Presă AGERPRES si Agentia de Stiri a Orientului Mijlociu (MENA), pentru a stimula cooperarea si întelegerea în acest domeniu.


 

CAPITOLUL VI

Tineret

 

ARTICOLUL 36

 

(1) Cele două părti încurajează schimburile de tineri în cadrul taberelor internationale pentru tineret.

(2) Cele două părti încurajează trimiterea de invitatii la seminare si conferinte internationale pe probleme de tineret care au loc în celălalt stat.

(3) Părtile fac schimb de materiale tipărite, cercetări si studii în domeniul tineretului.

 

CAPITOLUL VII

Sport

 

ARTICOLUL 37

 

Părtile sprijină si stimulează schimburile sportive bilaterale. Detaliile actiunilor comune vor fi stabilite direct de către institutiile competente.

 

ARTICOLUL 38

 

Părtile fac schimb de informatii, publicatii si cercetări în domeniul sportului. Detaliile vor fi convenite între autoritătile competente din cele două state.

 

CAPITOLUL VIII

Turism

 

ARTICOLUL 39

 

Părtile încurajează schimbul de materiale turistice de prezentare, informatii si statistici.

 

ARTICOLUL 40

 

Părtile încurajează participarea la evenimente turistice si culturale din cele două state.

 

ARTICOLUL 41

 

Părtile încurajează cooperarea în domeniul turismului în scopuri terapeutice si balneoclimaterice.

 

CAPITOLUL IX

Sănătate

 

ARTICOLUL 42

 

Părtile vor încuraja cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale prin initierea de negocieri pentru un nou memorandum de întelegere între ministerele de resort din cele două state.

 

CAPITOLUL X

Prevederi generale

 

ARTICOLUL 43

 

Prevederile prezentului program executiv nu sunt restrictive si nu împiedică realizarea altor activităti si schimburi solicitate de către partea interesată, fie pe cheltuiala sa, fie în conformitate cu prevederile prezentului program executiv. Detaliile vor fi convenite pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 44

 

(1) în vederea aplicării în cele mai bune conditii a prevederilor prezentului program executiv, invitatiile la diferitele activităti vor fi trimise de către organizatori direct celor interesati, cu cel putin 2 (două) luni anterior demarării actiunilor, împreună cu termenii si conditiile de participare.

(2) Data sosirii participantilor, precum si mijloacele de transport vor fi comunicate direct organizatorilor, cu cel putin 2 (două) săptămâni înainte de începerea activitătilor.

(3) Părtile se vor informa reciproc în legătură cu sosirea participantilor prin ambasada statului părtii trimitătoare.

 

ARTICOLUL 45

 

(1) Dosarele candidatilor la burse vor fi trimise celeilalte părti până la sfârsitul lunii aprilie.

(2) Numele candidatilor admisi la studii vor fi comunicate anual celeilalte părti până la data de 15 iulie.

(3) Părtile vor schimba anual, pe canale diplomatice, informatii privind bursele, cum ar fi: conditiile de înscriere, gradul de cunoastere a limbii si conditiile referitoare la cazare.

 

ARTICOLUL 46

 

Partea primitoare va lua în considerare domeniile de studiu stabilite de către partea trimitătoare în ceea ce priveste bursierii. Schimbarea domeniului de studiu se va face cu acordul părtii trimitătoare.

 

ARTICOLUL 47

 

(1) Partea care trimite o delegatie va comunica părtii primitoare, cu cel putin 2 (două) luni înainte de plecare, curriculum vitae, programul vizitei, subiectele conferintelor propuse a fi sustinute, limbile de circulatie internatională vorbite de delegati, precum si orice alte informatii utile.

(2) După acceptarea de către partea primitoare, partea trimitătoare va confirma data si ora sosirii delegatiei cu cel putin 2 (două) săptămâni înainte de începerea programului.

 

ARTICOLUL 48

 

Părtile îsi vor transmite reciproc, cu cel putin 3 (trei) luni înaintea deschiderii expozitiilor sau organizării spectacolelor, materialul documentar, informatiile, datele tehnice ale expozitiilor si datele referitoare la grupurile artistice. Expozitiile se vor trimite cu cel putin 2 (două) săptămâni înaintea vernisajului.

 

ARTICOLUL 49

 

Materialele documentare, publicatiile si filmele ce fac obiectul schimburilor vor fi tipărite, traduse sau însotite de o listă de titluri, fiecare în limba statului primitor sau în limba engleză ori franceză, la alegerea părtii trimitătoare.

 

ARTICOLUL 50

 

Cu respectarea reglementărilor în vigoare în statul primitor, părtile vor permite accesul în arhive si biblioteci, muzee si institutii de educatie, culturale sau stiintifice, în vederea realizării programului convenit.

 

ARTICOLUL 51

 

Părtile se vor informa reciproc asupra manifestărilor cu participare internatională din domeniile culturii, educatiei si stiintei, cum ar fi conferinte, simpozioane, seminare, expozitii si festivaluri, în vederea participării reciproce.


 

CAPITOLUL XI

Prevederi financiare

 

ARTICOLUL 52

 

Detaliile privind schimburile de vizite pe termen scurt vor fi convenite de comun acord între institutiile competente din cele două state, de la caz la caz, în conformitate cu legislatia în vigoare în statul primitor.

 

ARTICOLUL 53

 

În domeniul televiziunii si radioului, vizitele sau schimburile de specialisti vor fi convenite de fiecare parte, potrivit posibilitătilor si resurselor umane si financiare disponibile. Serviciile vor fi negociate separat, de la caz la caz.

 

ARTICOLUL 54

 

(1) Pentru vizitele ce implică perioade mai lungi de 1 (o) lună, părtile vor conveni asupra conditiilor financiare pentru fiecare caz în parte.

(2) Pentru vizitele ce implică perioade mai lungi de 1 (o) lună, partea primitoare va asigura asistentă medicală gratuită în caz de urgente medico-chirurgicale si boli cu potential endemo-epidemic, în conformitate cu legislatia în vigoare în statul primitor.

 

ARTICOLUL 55

 

Cheltuielile privind bursele se acoperă după cum urmează:

a) partea trimitătoare va suporta costurile privind transportul international al bursierilor, de la capitală la locul de destinatie;

b) partea română oferă fiecărui bursier egiptean o bursă lunară, în conformitate cu reglementările financiare interne în vigoare; partea română va informa partea egipteană până la începutul lunii ianuarie a fiecărui an despre cuantumul alocatiei lunare oferite bursierilor egipteni;

c) partea egipteană oferă fiecărui bursier român o alocatie lunară corespunzătoare, în conformitate cu prevederile financiare din reglementările interne si cu regulile acordării burselor;

d) partea primitoare va oferi bursierilor:

(i) scutirea de toate taxele în universitătile de stat;

(ii) transportul în interiorul statului, pentru studii post­universitare, în conformitate cu programul aprobat;

(iii) asistentă medicală gratuită în caz de urgente medico-chirurgicale si boli cu potential endemo-epidemic, în conformitate cu legislatia internă în vigoare;

(iv) limba de studiu este engleza, în functie de posibilitătile oferite de universitătile implicate.

 

ARTICOLUL 56

 

Cheltuielile legate de schimbul de expozitii vor fi acoperite după cum urmează:

a) partea trimitătoare acoperă costul transportului international tur-retur între capitalele sau porturile celor două state, după caz, si costurile de asigurare;

b) partea primitoare suportă cheltuielile implicând instalarea, montarea si organizarea, publicitatea, tipărirea afiselor, cataloagelor si invitatiilor, închirierea sălilor de expozitie, vămuirea exponatelor;

c) partea primitoare suportă cheltuielile de transport intern si de depozitare;

d) partea primitoare asigură securitatea expozitiilor pe propriul teritoriu. În cazul în care se impune, partea primitoare va procura si furniza părtii trimitătoare documentele privitoare la pagubele cauzate exponatelor, spre a permite părtii trimitătoare solicitarea si încasarea despăgubirilor la care este îndreptătită de la compania asigurătoare. Cheltuielile pentru pregătirea acestor documente vor fi acoperite de către partea primitoare. Orice operatiune de restaurare a exponatelor deteriorate va fi efectuată cu consimtământul părtii trimitătoare;

e) cheltuielile implicate de prezenta unui responsabil sau expert vor fi suportate în conformitate cu prevederile art. 54.

 

ARTICOLUL 57

 

Cheltuielile pentru organizarea zilelor sau galelor de film vor fi acoperite astfel:

a) partea trimitătoare va suporta costul transportului filmelor dus- Întors între capitalele celor două state, precum si cheltuielile de asigurare, iar partea primitoare pe cele privind transportul intern;

b) partea primitoare va suporta cheltuielile legate de vămuire, publicitate, tipărirea invitatiilor, posterelor si programelor, chiria sălilor si costul distribuirii invitatiilor.

 

ARTICOLUL 58

 

Conditiile financiare ce privesc schimbul de solisti, grupuri si ansambluri artistice, sportivi si echipe sportive vor fi convenite direct între institutiile interesate din statele celor două părti.

 

ARTICOLUL 59

 

Cheltuielile de transport international pentru toate materialele informative, cărti, publicatii, benzi, înregistrări si filme vor fi acoperite de partea interesată.

 

ARTICOLUL 60

 

Persoanele prevăzute în prezentul document beneficiază pe teritoriul statului primitor de asistentă medicală gratuită în caz de urgente medico-chirurgicale si boli cu potential endemo-epidemic, în conformitate cu legislatia internă în vigoare.

 

CAPITOLUL XII

Prevederi finale

 

ARTICOLUL 61

 

Părtile depun toate eforturile pentru a finaliza realizarea angajamentelor mentionate în prezentul program executiv.

 

ARTICOLUL 62

 

Prezentul program executiv va intra în vigoare la data semnării si va rămâne valabil până la data de 31 decembrie 2013.

Semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2010, în două exemplare originale, fiecare dintre ele în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Teodor Baconschi,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Arabe Egipt

Ahmed Aboul Gheit,

ministrul afacerilor externe


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea conditiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activitătii cazinourilor si la jocurile de noroc tip slot-machine

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

Art. 1. - (1) Biletele de intrare necesare pentru încasarea taxei de acces prevăzute de art. 13 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările si completările ulterioare, sunt formulare cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare, fiind produse cu elemente de securizare împotriva falsificării si contrafacerii.

(2) Producerea acestor bilete de intrare se realizează de către Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati să facă dovada că detin licentă de organizare a jocurilor de noroc si autorizatie de exploatare pentru jocuri de noroc caracteristice activitătii cazinourilor sau pentru jocuri de noroc tip slot-machine, odată cu solicitarea privind tipărirea biletelor de intrare.

(4) în situatia în care unui organizator de jocuri de noroc i-a fost revocată licenta de organizare a jocurilor de noroc, acesta nu poate solicita tipărirea de bilete de intrare si nu i se vor tipări astfel de bilete, iar în cazul în care unui organizator de jocuri de noroc i-a fost suspendată licenta de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, acesta poate comanda si i se pot tipări bilete de intrare, pe care însă le poate ridica de la Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. cu 3 zile înainte de expirarea perioadei de suspendare.

(5) în situatia în care organizatorul de jocuri de noroc a obtinut în instanta de judecată suspendarea revocării licentei de organizare sau a suspendării licentei de organizare a jocurilor de noroc ori a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, acesta poate comanda si i se pot tipări bilete de intrare.

(6) Tipărirea biletelor de intrare se face în urma unei comenzi scrise a organizatorului de jocuri de noroc către Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

(7) Ridicarea biletelor de intrare se face de către persoane delegate ale organizatorilor de jocuri de noroc, împuternicite în acest sens prin delegatie scrisă.

(8) Formularele de comandă mentionate la alin. (6) si delegatiile mentionate la alin. (7) sunt documente-tip produse de Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. cu elemente de securizare împotriva falsificării si contrafacerii.

(9) Contravaloarea biletelor de intrare, a formularelor de comandă si a delegatiilor va fi achitată de organizatorii de jocuri de noroc în avans către Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

(10) Termenul de livrare a documentelor mentionate la alin. (6) si (8) este de maximum 10 zile lucrătoare de la data efectuării plătii.

Art. 2. - (1) Biletele de intrare pentru jocurile de noroc caracteristice activitătii cazinourilor si pentru jocurile de noroc tip slot-machine vor avea două părti, si anume: marca de control si biletul de intrare propriu-zis.

(2) Atât pentru marca de control, cât si pentru biletul de intrare propriu-zis vor fi tipărite următoareleelemente:

a) denumirea organizatorului de jocuri de noroc;

b) codul de înregistrare fiscală;

c) numărul licentei de exploatare a jocurilor de noroc;

d) tariful biletului.

(3) Pe fiecare parte a biletului se va imprima denumirea corespunzătoare: “Marca de control” si, respectiv, “Bilet de intrare”.

(4) Partea denumită “Bilet de intrare” va purta mentiunea “Biletul se păstrează pentru control.”

Art. 3. - (1) Pentru accesul la jocurile de noroc tip slot-machine organizate în cadrul locatiilor pentru jocuri de noroc caracteristice activitătii cazinourilor, organizatorii încasează taxa de acces în cazinou, eliberând în acest sens clientilor bilete de intrare în cazinou.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitătii cazinourilor si de jocuri de noroc tip slot-machine au obligatia să înscrie cu datieră data si ora emiterii biletului către client, atât pe marca de control, cât si pe biletul de intrare.

(3) Biletele de intrare care nu contin toate elementele si informatiile cerute conform prezentului ordin nu sunt valabile.

(4) Biletele de intrare sunt finisate în carnete de câte 100 de bucăti si se înseriază si numerotează în mod unic, consecutiv, cu o combinatie alfanumerică (cifre si caractere literale) unică pentru fiecare organizator si bilet în parte. Biletele vor avea si un cod de bare care va contine un algoritm unic de control.

(5) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati să păstreze în arhivă toate mărcile de control de la biletele de intrare vândute, pe o perioadă de 5 ani, acestea constituind documente justificative.

(6) Gestionarea biletelor de intrare se face în conformitate cu prevederile legale privind formularele cu regim special.

Art. 4. - (1) Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. va transmite raportări lunare privind biletele produse si valorificate către Ministerul Finantelor Publice si Agentia Natională de Administrare Fiscală.

(2) Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. va asigura un sistem de verificare on-line a biletelor produse si valorificate de către organele abilitate de control, pe pagina proprie de web.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2011.

Nr. 52.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.