MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 41/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 41         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.924/2010. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “constructii, instalatii si lucrări”, calificarea profesională “tehnician instalator pentru constructii”, profilul “resurse naturale si protectia mediului”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician în industria alimentară”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Constantin Istrati” din municipiul Câmpina

 

5.925/2010. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Muntele de Foc” din localitatea Câmpenita

 

5.926/2010. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Bethania” din municipiul Cluj-Napoca

 

7/57.- Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 

8. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind constituirea si functionarea Comisiei de însemne heraldice a Ministerului Administratiei si Internelor


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “constructii, instalatii si lucrări”, calificarea profesională “tehnician instalator pentru constructii”, profilul “resurse naturale si protectia mediului”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician în industria alimentară”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Constantin Istrati” din municipiul Câmpina

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 14 decembrie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada noiembrie-decembrie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “constructii, instalatii si lucrări”, calificarea profesională “tehnician instalator pentru constructii”, profilul “resurse naturale si protectia mediului”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician în industria alimentară”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Constantin Istrati” din municipiul Câmpina, cu sediul în Str. Grivitei nr. 91, judetul Prahova, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Constantin Istrati” din municipiul Câmpina este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Constantin Istrati” din municipiul Câmpina, Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 5.924.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Muntele de Foc” din localitatea Câmpenita

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,


având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 14 decembrie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada noiembrie-decembrie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Muntele de Foc”, cu sediul în localitatea Câmpenita, Str. Principală nr. 222, judetul Mures, pentru nivelurile de învătământ “primar” si “gimnazial”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Muntele de Foc” din localitatea Câmpenita, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Muntele de Foc” din localitatea Câmpenita dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Muntele de Foc” din localitatea Câmpenita revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic “Muntele de Foc” din localitatea Câmpenita.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Muntele de Foc” din localitatea Câmpenita este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Mures, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia “Educatie pentru o viată sănătoasă” din localitatea Câmpenita, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic “Muntele de Foc” din localitatea Câmpenita, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Mures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 5.925.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Bethania” din municipiul Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 14 decembrie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada noiembrie-decembrie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Bethania”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Alverna nr. 12-14, judetul Cluj, pentru nivelul de învătământ “prescolar”, limba de predare “română/maghiară”, program “normal si prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Bethania” din municipiul Cluj-Napoca, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Bethania” din municipiul Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Bethania” din municipiul Cluj-Napoca revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Bethania” din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Bethania” din municipiul Cluj-Napoca este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia “Bethania” din municipiul Cluj-Napoca, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Bethania” din municipiul Cluj-Napoca, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 5.926.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 7 din 12 ianuarie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 57 din 11 ianuarie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011, repartizat pe unităti/subdiviziuni administrativ-teritoriale, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA

 

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind constituirea si functionarea Comisiei de însemne heraldice a Ministerului Administratiei si Internelor

 

 

Pentru reglementarea într-o conceptie unitară a adoptării însemnelor heraldice în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor,

având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia de însemne heraldice a Ministerului Administratiei si Internelor, denumită în continuare Comisie, având următoarea componentă:

1. presedinte: secretarul general al Ministerului Administratiei si Internelor;

2. vicepresedinti:

a) directorul Centrului Cultural al Ministerului Administratiei si Internelor;

b) un adjunct al directorului general al Directiei generale management operational;

3. membri:

a) seful Serviciului programe, norme logistice si protectia mediului din cadrul Directiei generale logistice;

b) seful Tipografiei Ministerului Administratiei si Internelor;

c) un profesor universitar din cadrul Catedrei de Arhivistică - Istorie a Facultătii de Arhivistică din Academia de Politie “Alexandru loan Cuza”;

d) un specialist în grafică si machetare din cadrul Editurii Ministerului Administratiei si Internelor;

e) un specialist în heraldică din cadrul Arhivelor Nationale;

4. secretar: un ofiter de la Biroul traditii si educatie din cadrul Centrului Cultural al Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) în functie de problemele analizate, la sedintele Comisiei pot participa si alti specialisti în domeniu, militari sau civili.

Art. 2. - Comisia functionează pe lângă Centrul Cultural al Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Comisia întocmeste Normele metodologice privind elaborarea, adoptarea si utilizarea însemnelor heraldice în Ministerul Administratiei si Internelor, care se aprobă de presedintele acesteia.

Art. 4. - Comisia are următoarele atributii:

a) elaborează proiectul însemnului heraldic al Ministerului Administratiei si Internelor si întocmeste documentatia tehnică aferentă acestuia;

b) analizează si avizează însemnele heraldice, drapelele, ecusoanele, emblemele, insignele, zilele unitătilor si denumirile onorifice propuse de structuri ale aparatului central, inspectoratele generale, organizatii profesionale si de alte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor, pe care le prezintă ministrului administratiei si internelor pentru aprobare;

c) înstiintează autorii propunerilor despre aprobarea sau respingerea proiectelor propuse si tine, prin secretarul Comisiei, evidenta tuturor însemnelor heraldice, a zilelor si denumirilor onorifice ale structurilor din Ministerul Administratiei si Internelor, precum si a documentatiilor tehnice aferente;

d) monitorizează corecta elaborare si utilizare a însemnelor heraldice, drapelelor, ecusoanelor, insignelor, emblemelor, iar în cazul constatării unor situatii ce contravin prevederilor prezentului ordin si ale Normelor metodologice privind elaborarea, adoptarea si utilizarea însemnelor heraldice în Ministerul Administratiei si Internelor sesizează în scris seful ierarhic superior structurii respective, care este obligat să ia măsuri în consecintă si să le comunice presedintelui Comisiei.

Art. 5. - Propunerile prevăzute la art. 4 lit. b), însotite de documentatia ce argumentează optiunea, se înaintează Comisiei de către sefii structurilor din aparatul central sau, după caz, ai institutiilor/structurilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor si, după avizarea lor de către aceasta, se supun spre aprobare ministrului administratiei si internelor, prin presedintele Comisiei.

Art. 6. - (1) Cu exceptia simbolurilor nationale, în structurile Ministerului Administratiei si Internelor este interzisă crearea de însemne heraldice, embleme, insigne, ecusoane sau denumiri onorifice fără ca acestea să fie avizate de Comisie, aprobate de ministrul administratiei si internelor si în conformitate cu Normele metodologice privind elaborarea, adoptarea si utilizarea însemnelor heraldice în Ministerul Administratiei si Internelor.

(2) însemnele heraldice, emblemele, insignele, ecusoanele folosite de categorii de personal si de structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor, pentru care nu există aprobare sau nu mai sunt valabile din cauza schimbării denumirii structurii, vor fi supuse avizării Comisiei în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 7. - După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea însemnului heraldic, zilei structurii si denumirii onorifice proprii, structurile beneficiare păstrează în arhivă documentatia tehnică aferentă si un exemplar din Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv.

Art. 8. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 65/2009 privind constituirea si functionarea Comisiei de însemne Heraldice a Ministerului Administratiei si Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2011.

Nr. 8.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.